Kdo jsme

Naše partnerské organizace

   
Asociace cambridgeských škol v ČR Cambridge University Press British Council

 

2017 OCENĚNÍ PRO NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVNÉ CENTRUM
CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY V ČESKÉ REPUBLICE!

 

Co je to LEAP?

LEAP logoNázev LEAP znamená Lifelong English Achievement Project a jeho posláním je pozitivním a motivujícím způsobem zasvětit české žáky do studia anglického jazyka v mateřské škole (Program English Learning & Fun - MŠ Na Vrcholu a MŠ Jarov) a na prvním a druhém stupni základní školy (Program English Across The Subjects - ŽS Jarov, Program LEAP After-School English - ZŠ Drtinova, a Program LEAP After-School English - Métis základní škola), a postupně získávat a zvyšovat sebedůvěru žáků studiem v prostředí plném pochopení, podpory a inspirace. LEAP používá k výuce angličtiny komunikativní přístup, neboli communicative language teaching (CLT), kde žáci používají jazyk při komunikaci s učiteli a spolužáky tak, jak by jej použili v běžných každodeních případech.

LEAP považuje za důležité umožnit vzdělávání v angličtině také rodičům, a proto nabízí kurzy pro dospělé s možností hlídání dětí.

LEAP je partnerem organizace British Council, která pomáhá organizovat zkoušky Cambridge English pro LEAP studenty. LEAP také pomohl školám, v nichž v současné době nabízí své programy, stát se členy Asociace cambridgeských škol v ČR.
 

Jak projekt LEAP funguje?

LEAP spolupracuje se státními mateřskými a základními školami, které mají o LEAP programy zájem a chtějí nabídnout svým žákům možnost učit se anglický jazyk s rodilými mluvčími a používat nejmodernějších a nejefektivnějších metody výuky. LEAP se ze všech sil snaží vytvářet anglické programy šité na míru jednotlivým státním školám. Programy jsou určené pro děti, jejich znalost anglického jazyka je na různé úrovni, včetně úplných začátečníků. Všechny programy projektu LEAP jsou plně financovány rodiči. V kurzovném jsou zahrnuty všechny materiály (učebnice, materiály a potřeby pro výuku a materiály na doma).
 

Jaké anglické programy LEAP v současné době nabízí?

ELF logoEnglish Learning & Fun (ELF)  je unikátní výukový program anglického jazyka určený speciálně pro děti v mateřských školách. Tento program běží v mateřských školách v Praze 3 - od roku 2009 při MŠ Na Vrcholu, od roku 2010 při MŠ Buková (tento program byl v červnu roku 2015 ukončen z důvodu uzavření MŠ) a od září 2015 při MŠ Jarov. Výuku vede kvalifikovaný rodilý mluvčí společně s českým asistentem/kou tak, aby byla pro malé děti zábavná, efektivní a příjemná. Ve dvou 45-minutových lekcích týdně se děti nejen naučí mnoho “základních věcí”, ale získají také neocenitelné zkušenosti s výukou a prací s rodilými mluvčími. Lekce jsou sestavené tak, aby byly zábavné a motivující a aby první zkušenosti, které děti s výukou angličtiny získají, byly pozitivní. ELF také dětem pomáhá lépe se připravit na budoucí výuku angličtiny na základní škole. Výzkumy ukazují, že děti mají přirozenou schopnost učit se jazyky a tato činnost je nijak nepřetěžuje. Naopak, výuka cizího jazyka je součástí celistvého vývoje dítěte a rozvíjí u dětí mnoho dalších schopností a dovedností, např. vizuální vnímání, motorické dovednosti a logické uvažování. Také my máme pocit, že je důležité, aby české děti od co nejmladšího věku považovaly studium angličtiny za normální součást svého života. ELF je přípravou pro další z programů LEAP. 

 
EATS logoEnglish Across the Subjects (EATS)  je program, který se zaměřuje na výuku anglického jazyka v 1.–5. třídě základní školy a již od školního roku 2004-2005 běží při Základní škole Jarov v Praze 3. Jde o pětiletý nadstavbový vzdělávací program se specifickým stylem výuky anglického jazyka, který byl velmi efektivní u velké většiny žáků, kteří jej absolvovali. Jeho cílem je poskytnout dětem od první do páté třídy vysoce kvalitní výuku anglického jazyka a pomoci vybudovat základ pro novou generaci českých dětí tak, aby pro ně komunikace v angličtině byla přirozenější. Výuku v rozsahu čtyř 45-minutových lekcí týdně vedou rodilí mluvčí za podpory česky mluvících asistentů a probíhá v malých skupinách o maximálně 10ti dětech. Učebnice používané při výuce jsou mezipředmětové, tj. dotýkají se lehce témat z jiných oblastí např. matematiky, prvouky, zeměpisu, výtvarné výchovy, dramatické výchovy apod. a obsahují většinu učiva, které je předmětem zkoušek Cambridge Young Learners English (CYLE). Tyto zkoušky se každoročně konají na půdě školy ve spolupráci s organizací British Council.
 

LEAP After-School English - Drtinova je program, který byl zahájen ve školním roce 2015-2016 při Základní škole Drtinova v Praze 5 a zaměřuje se na výuku anglického jazyka žáků 1. a 2. stupně základní školy.  Žáci mají výuku anglického jazyka v jednom dvouhodinovém bloku týdně (2x45min) ve skupinách s maximálním počtem 10 žáků. Hodiny výuky 1. – 5. tříd jsou vedené rodilým mluvčím spolu s českým asitentem, vychází z cambridgeského curricula a umožňují dětem účastnit se zkoušek Cambridge Young Learners English (CYLE), které představují ideální úvod malých školáků do světa cambridgeských zkoušek. Výuku v 6. – 9. třídě vede pouze rodilý mluvčí, její náplň vychází také z cambridgeského curricula a umožňuje účastnit se zkoušek pro starší žáky - Cambridge zkoušky KET for Schools a PET for Schools.

LEAP After-School English - Métis


After-School English Clubs (Anglické kluby po vyučování) představují pro děti zábavný a efektivní způsob jak procvičovat své anglické jazykové dovednosti. Kluby jsou určeny pro všechny děti navštěvující první až pátou třídu. Podle nabídky/poptávky nabízíme různé druhy klubů pro děti různého věku a různé jazykové úrovně. Všechny kluby vedou rodilí mluvčí a konají se v odpoledních hodinách přímo ve škole.

 

Co získávají žáci od projektu LEAP?

 • Možnost učit se anglický jazyk s rodilými mluvčími s použitím nejmodernějších a nejefektivnějších metod výuky
 • Možnost učit se anglický jazyk v pozitivním prostředí plném podpory a pochopení
 • Větší sebedůvěru při poslechu a mluvení, což jim umožní bez problémů používat anglický jazyk v jejich každodenním životě
 • Možnost pracovat s vyučujícími z jiných zemí a seznamovat se s odlišnými systémy vzdělání a metodami výuky
 • Možnost snadnějšího přestupu na školy, které vyžadují znalost anglického jazyka na vyšší úrovni
   
 • Možnost zúčastnit se zkoušek Cambridge English, které představují ideální úvod malých i větších školáků do světa cambridgeských zkoušek zejména tím, že je pozitivně motivují k dalšímu studiu angličtiny

Co získávají školy od projektu LEAP?

 • Možnost přilákat do školy větší množství žáků a získávat více finančních zdrojů
 • Možnost spolupráce mezi anglickými rodilými mluvčími a vyučujícími „povinného“ anglického jazyka, která přináší žákům všestrannější zkušenosti se studiem jazyka
 • Možnost být považovány za komunitní centrum pro výuku anglického jazyka, kde každý může mít prospěch z jazykových kurzů, multikulturních aktivit a komunitních projektů
   
 • Možnost stát se členy Asociace cambridgeských škol v ČR

Pokud máte zájem o spolupráci s projektem LEAP na vaší škole, kontaktujte prosím Deannu Barešovou e-mailem: dbaresova@yahoo.com, nebo na telefonním čísle 608 238 133.

Kdo je do projektu LEAP zapojen?

Projekt LEAP je společným úsilím EFL (English as a Foreign Language) odborníků, certifikovaných vyučujících anglického jazyka, oddaných českých asistentů a pracovníků školy.
 

Co řekli o LEAP programech

Máme velkou radost z pokroků a úspěchů, kterých děti díky Vašemu přístupu a kvalitní výuce v angličtině již dosáhly. Oceňujeme nasazení a způsob práce ve výuce, ale i vedení celého programu. Jsme moc rádi, že má naše dcera možnost EATS navštěvovat a podporujeme ji a těšíme se na její další pokroky” -rodič žákyně 1.třídy

“Píši vám, abych vyjádřil své poděkování za všechno, co jste udělali pro mého syna. Má za sebou prvních pět let ve škole a já jsem poněkud dojatý, protože byl první z našich dětí, které ve vašem programu studovalo a jeho začátky se zdají jako by to bylo teprve včera. Do hodin se vždy velmi těšil, bavila jej tvůrčí atmosféra, nikdy si nestěžoval, že musí jít na angličtinu a nikdy se ničeho neobával. Vše proběhlo hladce a nyní vím, že používá angličtinu s lehkostí, má dobrou výslovnost, hodně rozumí a je připravený se posunout na pokročilejší úroveň. Prostě, již od počátku jsem věděl, že váš program bude výborný a nezmýlil jsem se!”- rodič žáka 5.třídy

“Program EATS dává dětem, kteří jsou v angličtině pokročilí, možnost učit se podle stejných osnov jako děti, které vyrůstají v anglicky mluvících zemích, možnost, se kterou jsem se ještě na žádné jiné české základní škole nesetkala.  Program dětem umožňuje získat prospěch jak z českého, tak i z anglického stylu výuky.” - EATS vyučující

“Pro děti, jejichž mateřským jazykem není angličtina, představuje program EATS užitečnou a zajímavou zkušenost. Toho je především dosaženo společnou prací jak vyučujících, tak i českých asistentů, kteří se snaží pracovat ze všech sil a vytvořit optimální prostředí pro výuku dětí navštěvující tento program.” - EATS vyučující

“Přála bych si, abych mohla studovat v rámci programu jako je EATS, když jsem byla na základní škole.” - EATS asistent vyučujícího

“Hodina se mi velice líbila a to jak její struktura, tak i obě vyučující. Jejich chování k dětem bylo milé, vstřícné a udržely jejich pozornost po celou hodinu. Typy aktivit svižně střídaly tak, aby se děti nestačily unavit jednotvárnou činností a líbil se mi rovněž typ knihy, který ve svých hodinách použily. Vyučující na mne zapůsobily vysoce pozitivně. Celkově jsem byla příjemně překvapena nejen hodinou, ale rovněž i úrovní anglického projevu zúčastněných dětí.” - rodič budoucího žáka 1.třídy po shlédnutí ukázkové hodiny

“Velice jsem si návštěvu vyučovací hodiny užila. Myslím si, že je skvělé, že se tak malé děti dokáží po celou hodinu zapojovat. Vyučující jsou opravdu báječní v tom, jak dokáží udržet děti aktivní a hodinu učinit zábavnou. Vidím, že můj syn je šťastný a hodně se toho naučil. Děkuji Vám.” - rodič dítěte navštěvujícího ELF

“Na hodinách angličtiny se mi nejvíce líbí moji učitelé, moji přátelé a pocit, že jsem chytrá!” - Katka, žákyně 3.třídy

“Pokaždé, když mám špatnou náladu, se mi při hodině angličtiny nálada zlepší a potom se cítím mnohem šťastnější.” - Magda, žákyně 2.třídy

“Jsem moc ráda, že jsem se byla na hodině podívat. Je skvělé vidět, že děti jsou schopny vytvořit nějaký příběh a nebojí se mluvit před publikem.” - rodič žáka 2.třídy

“Za vše Vám moc děkujeme, jsme absolutně spokojeni a Vaše práce je skvělá. Moc nás mrzí, že je naše dcera už v pátém ročníku a bude muset letos školu opustit - asi už nikde nenajdeme to, co mají děti zde s Vámi.” - rodič žákyně 5.třídy

“Moc Vám děkuji za vše, co jste pro naše děti v průběhu celých těch let dělala. Je to především Vaše velká zásluha, že děti mluví anglicky, tak jak mluví, a navíc ten jazyk mají rády!! Ještě jednou moc děkuji za vše, budete mi moc chybět.” - rodič žáka 5.třídy

"Děkuji za organizaci a přípravu CYLE. Velmi si ceníme, že děti mohou takovou zkoušku absolvovat a ještě k tomu v klidu a bez stresu." - rodič žákyně 4.třídy, která absolvovala Cambridge Young Learners English Exam.

TOPlist

aktualizováno: 19.08.2018 17:42:02