Wolverines

Wolverines

Vyučující:

 

Quetzal Vallejo-Howard

tel.: +420 773 007 991
email: quetzalvh@ucla.edu 

Asistent/ka:

 

Vlad'ka Hlusičková

tel.: +420 604 269 836
email: vladimira.hlusickova@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme.

LEDEN

19.1.

MDR: Unscramble the letters (děti luštily slova z pomíchaných písmenek)

Student´s Book: pg. 59/3 + pg. 123/1 nahoře (Grammar Focus)

 

New Grammar: procvičovali jsme věty s "USED to + verb (be/wear/have/eat/drink)" vs. Now 

 

Song: SB pg. 60 - Song about Dad

 

Games and activities: rozhýbali jsme se u aktivního videa Jurassic Chase - Revenge a slovíčka nové lekce si děti na závěr ještě procvičily u oblíbené hláskovací hry Blaster:)

 

Homework: WB pg. 58 + 59 + nezapomeňte přinést svoji fotku z dětství na pondělí 24.1.!

                  

                  

 

17.1.

News Report: děti ve svých sešitech dokončovaly projekt z minulého týdne

New vocabulary: dark, blonde, fair, moustache, curly, beard, scar, straight

 

Student´s Book: začali jsme novou lekci - Unit 5 (Police!) - pg. 58/1,2 + pg. 59/1

 

New Grammar: vysvětlovali jsme si vazbu "used to", kterou používáme, když mluvíme o věcech, které byly pravdivé v minulosti, ale nyní už neplatí:

                          I used to be a baby (but I am not now) - Býval jsem miminko.

                          I used to have short hair (but now I have long hair) - Míval jsem krátké vlasy.          

Games and activities:  pro lepší zapamatování nových slovíček jsme si zahráli hru Ten Second Picture

 

Homework: WB pg. 58 + 59 + nezapomeňte přinést svoji fotku z dětství na pondělí 24.1.!

 

12.1.

The December Student of the Month Award: byl odměněn nejlepší student měsíce prosince - moc gratulujeme!

Quick Review of Unit 4: na začátku hodiny jsme pomocí tabule rychle zopakovali učivo na test

Unit 4 Test: děti absolvovaly test z poslechu, slovní zásoby i gramatiky 4. lekce

American-British English Word Search: děti luštily osmisměrky a procvičovaly si tak pravopis známých i neznámých slovíček

Games and Activities: Active Video Moon Mountain

Book from the Library: děti si dnes vypůjčily nové knížky z naší anglické knihovny - prosíme o jejich navrácení do 14 dnů (Due Date is 26.1.)

News Report: koncem hodiny začaly děti ve dvojicích/trojicích vymýšlet a do svých sešitů zapisovat úryvky krátkých novinových zpráv (podle instrukcí na tabuli)

Homework: WB pg. 56 na pondělí 17.1.

 

10.1.

MDR: At the Train Stations Skits (děti ve dvojicích předváděly scénky, které sepsaly minulý týden)

Grammar: procvičovali jsme minulý čas prostý (Past Simple Tense

Student´s Book: pg. 57/1,2,3 (A school notice) - probírali jsme, co všechno musí obsahovat oznámení na školní nástěnce a na závěr každý sám jednu takovou zprávu do svého sešitu napsal

Games and Activities: Past Simple Game + Active Video: Ski Chase

Homework: WB pg. 56 na pondělí 17.1.

Reminder: Připomínáme opakování 4. lekce - už ve středu 12.1. budeme psát test!

 

5.1.

MDR: děti třemi větami popisovaly obrázek na tabuli, čímž si procvičovaly minulý čas průběhový

Grammar: procvičovali jsme minulý čas prostý (Past Simple) a minulý čas průběhový (Past                           Continuous)

Student´s Book: pg. 53/1 + 2 (listening + writing)

Student´s Book: pg. 56 (At the train station) - podle učebnice děti ve dvojicích vymýšlely a do svých sešitů zapisovaly rozhovory turistů a prodavačů jízdenek na vlakovém nádraží.

Games and Activities: minulý čas prostý i průběhový jsme si procvičili i oblíbenou hrou Kahoot:)

Homework: WB pg. 53 + 57 na pondělí 10.1.

Reminder: kdo ještě nevrátil, prosím, přineste vypůjčenou knížku z anglické knihovny!

 

3.1.

Talking about Christmas: What did you get for Christmas? What was your best present/gift? What did you eat for Christmas dinner? Do you have a favourite Christmas movie?

MDR: Write three things you did during the Christmas break/holiday 

Student´s Book: pg. 52 (Read and complete the sentences)

Workbook: pg. 52 (Listen and tick)

Games and Activities: Educandy games (Unit 4 Vocabulary - Word Search)

Homework: WB pg. 53 + 57 na pondělí 10.1.

Reminder: připomínáme navrácení knížek z anglické knihovny;)

PROSINEC

                Merry Christmas and a Happy New Year!

22.12.

Christmas vocabulary: present/gift (dárek), decorations (dekorace), ornaments (ozdoby), sleigh/sledge (sáně), reindeer (sob), ribbon (stuha), wrapping paper (balící papír), snowflake (sněhová vločka), stocking (punčocha), elves (skřítci), mittens (palčáky), fireworks (ohňostroj), sparkler (prskavka), lights (světélka), bow (mašle), paper chain (papírový řetěz), chimney (komín), bell (zvoneček)/Merry Christmas, Happy Christmas, Happy Holidays, Happy New Year!    

Games and Activities:

  • Active Video: Elves on the Run
  • Christmas Words - presentation
  • Christmas Words Scavenger Hunt
  • Where is it? Christmas Quiz
  • Active Video: Holiday Yoga Freeze Dance
  • Christmas Word Search
  • Christmas Film: The Lost Letter
  • Songs: Christmas Carols:) 

Homework: WB pg. 49 + 50 na pondělí 3.1.

Reminder: V pondělí 3.1. prosím přineste vypůjčené knížky z anglické knihovny;)

                   

                   

                   

 

 

20.12.

MDR: děti opisovaly věty a doplňovaly do nich správné předložky času (in/on/at)

New words: to disappear (zmizet), to escape (uniknout), to believe (věřit)

Student´s Book: pg. 50-51 Story (The tunnel) + pg. 51/2,3,4 (reading aloud) 

Workbook: pg. 51/2 (Phonic Focus)

Games and activities: Ask a Friend (conversation in pairs) - s prstovými maňásky si děti podle vzorů na tabuli vzájemně pokládaly otázky a sdělovaly své odpovědi (What time did you go to sleep last night? I went to sleep AT 9 o´clock. / What year were you born? I was born IN 2011...)

Homework: WB pg. 49 + 50 na pondělí 3.1.

 

15.12.

MDR: děti psaly odpovědi na otázky na tabuli (When is your birthday? What year were you born? When do you eat dinner? When do you have LEAP lessons?) 

Vocabulary: station, platform, escalator, ticket office, train driver, stairs, rucksack, suitcase , a cup of tea, a cup of coffee

 

Student´s Book: pg 48/1 (Song) + pg. 49/1 + pg. 122/1 (cvičení dole)

Workbook: pg. 48/1,2 (Song Practice)

 

Grammar: - procvičovali jsme minulý čas prostý a minulý čas průběhový (When I called him,                           he was watching a film).

 

Games and Activities: What´s missing? game + Kahoot (naši lekci jsme zakončili hrou na přání - děti při ní vybíraly správné předložky času) 

 

Homework: WB pg. 46 + 47 na pondělí 20.12. 

 

13.12.

Work in pairs: acting out - skits (děti písemně dokončovaly rozhovory z minulé hodiny a poté je četly-předváděly před tabulí spolužákům) 

New vocabulary: station (nádraží, stanice), platform (nástupiště), escalator (eskalátor, pohyblivé schodiště), ticket office (prodejna lístků, pokladna), train driver (strojvedoucí), stairs (schody), rucksack (batoh), suitcase (kufr), a cup of tea (šálek čaje), a cup of coffee (šálek kávy) x café (kavárna), return ticket (jízdenka tam a zpět) 

 

Student´s Book: začali jsme novou lekci - Unit 4 (Two Return Tickets) - pg 46/1,2  + 47/1 + pg. 122/1 (nahoře - at/in/on)

 

New Grammar: vysvětlovali jsme si, jak používat časové předložky (Prepositions of Time): 

         IN - in 2020, in December, in winter, in the morning/afternoon/evening, in the future

         ON - on Monday, on April 3rd, on my birthday, on Sunday morning, on the weekend

         AT - at 6 o´clock, at lunchtime/dinnertime/breaktime, at night, at midnight, at Christmas 

 

Games and Activities: pro lepší zapamatování nových slovíček jsme si zahráli Kahoot a také Ten Second Picture game:)

 

Homework: WB pg. 46 + 47 na pondělí 20.12. 

 

8.12.

Quick Review for Test: s dětmi jsme pomocí interaktivní tabule rychle zopakovali látku na test

Unit 3 Test: děti absolvovaly test z poslechu, slovní zásoby i gramatiky 3.lekce

Jobs Word Search: luštili jsme osmisměrky a procvičovali si tak pravopis známých i méně známých slovíček

Student´s Book: pg. 41/4 - work in pairs: plan and act out an interview (děti ve dvojicích začaly vymýšlet a zapisovat rozhovory v minulém čase mezi reportérem a svědkem nějaké nebezpečné události/přírodní katastrofy/nehody):

                           There was ...(tsunami/a volcanic eruption).   Where were you? Who did you go with? What happened? I saw bubbles and water went back into the sea.  What did you do next? ...

Book from the Library: většina dětí si dnes opět vypůjčila knížku z naší anglické knihovny -  prosíme o její navrácení do 14 dnů (Due Date is 22.12.)

Homework: WB pg. 44 + 45 na pondělí 13.12.

 

6.12.

Class Quiz: na začátku hodiny čekal děti delší kvíz (- k procvičení gramatiky 3. lekce děti opravovaly chyby ve větách na tabuli a správné odpovědi psaly do svých sešitů)

New words: high (vysoký), bubble (bublina, bublat), Thailand (Thajsko), rush (spěch, pospíchat), postcard (pohlednice)

Grammar: procvičovali jsme minulý čas průběhový: was/were + (verb)ing

                 I (he/she/it) was playing.         You (we, they) were singing.

Student´s Book: pg. 40-41 - Story (The day the sea went out) + pg. 41/3 (ústně)

Games and activities: Spelling Race - pomocí plastových písmenek děti ve dvou týmech soutěžily ve správném hláskování slovíček 3. lekce

The November Student of the Month Award  - byl odměněn nejlepší student měsíce listopadu - moc gratulujeme!

Reminder: nezapomeňte si zopakovat slovíčka a gramatiku 3. lekce - ve středu 8.12. bude test

Homework: WB pg. 44 + 45 na pondělí 13.12.

 

1.12.

MDR: Unscramble the letters (děti dešifrovaly slovíčka 3. lekce z přeházených písmenek)

Student´s Book: pg. 38-39 Story (The man in the car) + 39/2,3,4 + Story game (True/False)

Workbook: Story Practice pg. 38/1,2 + pg. 39/2

Grammar: vysvětlovali jsme si odlišnou výslovnost "long I" (např. ve slovech bike, white, night, write, right) a "short i" (in, pig, big)

Games and activities: děti si u tabule zahrály Rock Paper Scissors Vocabulary Challenge (na zopakování slovíček 3. lekce) a na závěr ještě na interaktivní tabuli Video Guessing Game (Jobs)

Meditation Time: Rainbow relaxation (Mindfulness for children) - mezi jednotlivými hrami jsme si také udělali přestávku na zklidnění a lepší koncentraci na pokračující výuku;)

Homework: WB pg. 36 + 37 na pondělí 6.12.

                  

LISTOPAD

29.11.

Hello conversation: How are you today? Did you play in the snow yesterday?

MDR: Look at the picture and write what the people were doing (děti psaly 5 vět s použitím nové gramatiky - popisovaly, co se děje na obrázku) - Two children were playing basketball. The girl was reading. The dogs were fighting. The man was sleeping...

Grammar: procvičovali jsme Minulý čas průběhový (Past Continous)

Vocabulary: fire, flood, emergency services, police car, police officer, fire engine, firefighter, ambulance, paramedic

Student´s Book: pg. 36/1,2 (Song) + 37/1 (Past Continous Questions) + pg. 121 (Grammar Focus) - obě cvičení (nahoře i dole)

Games and activities: Blaster! (děti si oblíbenou hrou procvičovaly hláskování slovíček 3.lekce)

Homework: WB pg. 36 + 37 na pondělí 6.12.

                    

 

24.11.

Conversation: How are you feeling today? What did you eat for lunch today?

MDR: děti podle obrázků na interaktivní tabuli písemně procvičovaly nová slovíčka

Vocabulary: fire, flood, emergency services, police car, police officer, fire engine, firefighter, ambulance, paramedic

Student´s Book: Unit 3 (Danger!) - 34/2 (listening) + 35/1 (Past Continous)

New Grammar: Minulý čas průběhový (Past Continous) - vysvětlovali jsme si, že tento čas používáme při mluvení o něčem, co se stalo v minulosti v konkrétním čase:

         What were you doing yesterday at 3 o´clock? I was climbing a tree.

         Were you eating breakfast at 8 o´clock? Yes, I was./No, I wasn´t.

Games and activities: 10 Second Picture (k procvičení nové slovní zásoby) + EduCandy spelling games

Reminder: kdo ještě nedonesl - prosím, přineste do školy vypůjčenou anglickou knížku;)

Homework: WB pg. 34 + 35 na pondělí 29.11.

 

22.11.

Conversation 1: How are you today? What did you do on the weekend?

Review for test: před testem jsme si ještě společně (pomocí chytré tabule) opakovali učivo druhé lekce

Unit 2 Test -  děti absolvovaly test z poslechu, slovní zásoby i gramatiky druhé lekce

Autumn Vocabulary Word Search: také luštily osmisměrky a procvičovaly si tak pravopis známých i méně známých slovíček

Conversation 2 - about books: I read .... . It was good/bad/boring/interesting/exciting... . Do you recommend the book for us to read? I recommend it. I don´t recommend it.

New vocabulary: fire (požár, oheň), flood (záplava, povodeň), emergency services (záchranná služba, pohotovost), police car (policejní auto), police officer (policista/policistka), fire engine (hasičský vůz), firefighter (hasič), ambulance (sanitka), paramedic (záchranář/ka)

Reminder: kdo v pondělí zapomněl - prosím, přineste do školy vypůjčené anglické knížky, včetně vyplněné zprávy o obsahu knížky (Book Report) a případně i CD;)

Homework: WB pg. 34 + 35 na pondělí 29.11. 

 

15.11.

Conversation: Did you do something fun on the weekend? What else did you do at home?

MDR: děti psaly věty, do kterých doplňovaly správné spojovací výrazy (and/but/because/so)

Student´s Book: pg. 29/1+2 (listening) + pg. 33/1,2,3

Brain Break: rozhýbali jsme se u písničky na přání - "The floor is lava" Song

Games and activities: slovíčka si děti zopakovaly u dvou částí hry Kahoot (Part I+II), kdy do vět podle jejich smyslu vybíraly a doplňovaly správné výrazy + po přestávce si také u tabule ve dvou týmech zahrály oblíbenou hru Rock, Paper, Scissors Challenge, čímž si zopakovaly slovní zásobu od začátku letošního roku;)

Reminder (připomínka): nezapomeňte si zopakovat gramatiku a slovíčka 2. lekce - v pondělí 22.11. bude test! prosím, přineste do školy anglické knížky vypůjčené na 14 dnů:)

Homework: WB pg. 32 (activity 1+2) + pg.33 na pondělí 22.11. 

 

10.11.

MDR: děti vybíraly správná slovesa do vět a převáděly je do minulého času (play/go/not study...)

          We ..... to the beach yesterday. = WENT

          I ..... for the test. Oh no. = DIDN´T STUDY

          She .... basketball with her brother on Monday. = PLAYED

Grammar: procvičovali jsme Silent Consonants (tiché souhlásky, které se nevyslovují) - např. ve                   slovech: rhinos, write, listen, island, sign...

Student´s Book: pg. 27/4 + pg. 28/1 (děti pracovaly v párech)

Workbook: pg. 25/2 (could/couldn´t) + 27/2 

Games and activities: pomocí papírových písmenek si děti ve dvou týmech zasoutěžily v hláskování slovíček (Spelling Race) + na závěr lekce si ještě na interaktivní tabuli zahrály hru (Monster Vocab Game - Nature):)

Homework: WB pg. 24 + 26 na pondělí 15.11. 

 

8.11.

Conversation:  How are you today? What did you do on the weekend?

MDR: děti podle vlastních nápadů dokončovaly věty se spojovacími výrazy (and/but/so/because) - I can play piano BUT.... (I can´t play violin). We watched a film AND...(we played a video game).

Student´s Book: pg. 26-27 - Story (At the restaurant) + pg. 27/2

Workbook: pg. 25/1 - procvičovali jsme "could/couldn´t"

Book from the Library: dnes si všechny děti vypůjčily knížku z naší knihovny - přejeme hezké počteníčko (+ příp. poslech CD) a prosíme o její navrácení do 14 dnů (Due Date is 22.11.) včetně vyplněné zprávy o obsahu knížky (Book Report);)

Homework: WB pg. 24 + 26 na pondělí 15.11. 

 

3.11.

Conversation: lekci jsme zahájili konverzací - How are you today? What did you eat for breakfast/lunch today?

MDR: děti doplňovaly do vět správná slovíčka (mountain/forest/village/lake/island/river/path)

Student´s Book: Song - pg. 24/1,2,3 + pg. 25/1 + 120 (Grammar focus - could/couldn´t)

New Grammar: COULD/COULDN´T

         I can walk (Umím chodit).  I can´t dance (Neumím tancovat). 

         I could walk when I was three years old (Uměl/a jsem chodit, když mi byly tři roky).

         I couldn´t read when I was three years old (Neuměl/a jsem číst, když mi byly tři roky).

Games and activities: Blaster - formou hry u tabule si děti procvičily hláskování nových slovíček z druhé lekceConnectors Review - děti dostaly sady obrázků, které odpovídaly větám rozděleným na půl a ve dvojicích je skládaly dohromady, čímž si procvičovaly správné použití spojovacích výrazů (and, but, so, because) + Big Describer game (Nature) - slovíčka o přírodě

The October Student of the Month Award  - byla odměněna nejlepší studentka měsíce října -moc gratulujeme!

Homework: WB pg. 22 + 23 na pondělí 8.11. 

                     

 

 

1.11.

MDR: talking about last week - What did you do last week (during the fall holiday)?

Student´s Book: Unit 2 (The world around us) - začali jsme novou lekci:

                            SB pg. 22/1,2 + 23/1 + pg. 120 (Grammar Focus) - Connectors

New Grammar: učili jsme se Connectors = spojovací výrazy pro spojení dvou vět v souvětí:

            AND (a)        BUT (ale)      BECAUSE (protože)      SO (tak, takže)

+ také jsme si připomněli minulý čas (Past Tense) některých pravidelných i nepravidelných sloves

New vocabulary: mountain (hora), forest (les), village (vesnice), lake (jezero), island (ostrov), field (pole), river (řeka), path (cesta, stezka, pěšina)

Games and activities: 10 Second Picture (děti se střídaly v malování a hádání názvů obrázků na tabuli, čímž si procvičovaly nová slovíčka ze druhé lekce) + Big Describer Game (Nature) - a na závěr lekce si ještě děti formou hry na interaktivní tabuli připomněly i další slovíčka o přírodě;)

Homework: WB pg. 22 + 23 na pondělí 8.11. 

 

ŘÍJEN

25.10.

MDR: How was your weekend? Did everybody do something fun? What did you do?

Presentation of Alien Planet Projects - zbývající děti před tabulí prezentovaly své projekty s pravidly pro planetu mimozemšťanů, přičemž jsme si zopakovali použití výrazů must/mustn´t

New vocabulary: pumpkin (dýně), stem (stopka), costume (kostým), witch (čarodějnice), vampire (upír), ghost (duch), broom (koště), graveyard (hřbitov), cauldron (kotel), haunted house (strašidelný dům), scary = spooky = creepy (strašidelný), devil (ďábel), potion (lektvar)

Student´s Book: pg 16-17 - Story: The Secret of Egyptian Cat + 17/3

Halloween Songs: Happy Halloween! + Spooky Scary Skeletons + další písničky, které můžete najít zde: https://www.youtube.com/watch?v=rHtq5GIIUV8&ab_channel=SuperSimpleSongs-KidsSongs

Halloween Games: Pin the stem on the pumpkin - děti po zamotání a poslepu přilepovaly stopku na namalovanou dýni na tabuli  + Musical Pictures - na závěr lekce jsme si ještě zahráli hru s halloweenskými obrázky a přerušovanou hudbou, čímž si děti krásně procvičily i dosud neznámá slovíčka - a tak si mohly domů odnést i sladkou halloweenskou odměnu:)

Homework: Have a spooky Halloween! ;)

                    

 

20.10.

MDR: Review for test - před testem jsme si ještě společně opakovali učivo první lekce

Games and activities: látku na test si děti procvičily i formou her - What´s missing? + Kahoot 

Unit 1 Test -  děti absolvovaly test z poslechu, slovní zásoby i gramatiky první lekce

Halloween Vocabulary Word Search Puzzle I+II: na závěr lekce pak děti ve dvojicích luštily osmisměrky na dvou pracovních listech a procvičovaly si tak pravopis známých i méně známých slovíček;)

Homework: WB pg. 21 na pondělí 25.10. 

 

18.10.

MDR: Correct the mistakes in the sentences (děti opravovaly chyby ve větách):

         Give the necklace to she....Give the necklace to HER.

         Make I a cake....Make ME a cake.

         Show he the butterfly....Show HIM the butterfly.

Grammar Review (for test on Wednesday) opakovali jsme gramatiku 1.lekce na středeční test

Student´s Book: pg. 14-15 - děti četly i sledovaly příběh - Story (The knight) + pg. 15/2,4

Presentation of Alien Planet Projects - před tabulí děti postupně prezentovaly své projekty z konce minulé hodiny = seznamy pravidel pro planetu mimozemšťanů, včetně krásných obrázků;)   

Spelling Game: Blaster - na závěr hodiny si děti zahrály hru, při které si procvičily hláskování a zopakovaly si tak slovíčka z první lekce

Reminder (připomínka): nezapomeňte si zopakovat 1. lekci - test již ve středu 20.10. !

Homework: WB pg. 21 na pondělí 25.10. 

 

13.10.

MDR: Put the word in order to make a sentence - děti přepisovaly slova ve větách do správného pořadí:

           don´t, the, story, tell, him ....... Don´t tell him the story.

           gave, I, the, belt, Lee, to ......... I gave the belt to Lee.

King/Queen Game - Grammar Practice: na procvičení gramatiky si postupně všechny děti nasadily papírovou korunu na hlavu a  vydávaly pokyny svým poddaným (Show me your book. Give me a pencil. Make me a cake...)              

Brain Break - Volcano Song: Don´t step in the lava

Rules for an Alien Planet: použití výrazů must/mustn´t si děti procvičily, když ve dvojicích vytvářely seznam deseti zvláštních pravidel pro planetu mimozemšťanů (Everyone must wear pink on Fridays. You must eat chocolate every day. You mustn´t sing. You must walk backwards...);)

Homework: WB pg. 12, 14 na pondělí 18.10. 

 

11.10.

MDR: Make a word chain (děti do sešitů vytvářely řetěz ze slov tak, aby další slovo začínalo písmenem, na které předchozí slovo končilo)

Revised vocabulary:  me, him, her, them, us + queen, knight, crown, helmet, necklace, bracelet, belt, shield, bow and arrow, sword
 
New grammar: SB pg. 13/1 + 119 (cvičení dole) - Grammar Focus (Direct and Indirect Objects):
 
- vysvětlili jsme si dvě možnosti postavení přímého a nepřímého předmětu ve větě:
 
                  Give me(= indirect object) your book(= direct object).
 
                  Give your book(=direct object) TO me(=indirect object).
 
Direct object – většinou odpovídá 4. pádu (Koho? Co?)
 
Indirect object – většinou odpovídá 3.pádu (Komu? Čemu?)

Workbook: pg. 13/1,2                 

Brain Break - Fitness Game: rozhýbali jsme se u aktivního videa Dragon´s Revenge

Homework: WB pg. 12, 14 na pondělí 18.10. 

 

 

6.10.

New vocabulary: na přání dětí jsme naši lekci zahájili venku na dvoře a i za pomocí učebnice si představili nová slovíčka - queen (královna), knight (rytíř), crown (koruna), helmet (helma), necklace (náhrdelník), bracelet (náramek), belt (pásek), shield (štít), bow and arrow (luk a šíp), sword (meč), Egyptian (Egypťan, egyptský)

Student´s Book: začali jsme novou lekci - Unit 1 (In the museum) - pg. 10/2 + 11/1

Grammar: SB pg. 119 (cvičení 1 nahoře) - Grammar Focus:

                 must (= have to)  X  mustn´t (= must not)

                 We must listen to the teachers. MUSÍME poslouchat učitele. 

                 We mustn´t run in the halls.  NESMÍME běhat na chodbách.

Brain Break: rozhýbali jsme se u aktivního videa Castle Chase Video

Song: SB pg. 12/1 - dvakrát jsme si pustili oblíbenou písničku a podle poslechu udělali cvičení

Games and Activities: New vocabulary Charades - pro lepší zapamatování nových slovíček si děti ještě venku zahrály hru na jejich předvádění a hádání;)

Homework: WB pg. 10, 11 na pondělí 11.10. 

 

4.10.

MDR: How are you today? What did you do on the weekend?

Listening/writing + Grammar + Vocabulary review: děti procvičovaly poslech a dokončovaly pracovní listy k opakování učiva loňského roku (vč. gramatiky a opakování slovní zásoby)

Brain Break: Camp Song/Scratch Garden + The Planet Song

Games and Activities: Educandy games + dokončování poslechových cvičení

Homework: WB pg. 10, 11 na pondělí 11.10. 

ZÁŘÍ

29.9.

MDR: listening děti podle poslechu vyplňovaly pracovní listy a opakovaly tak slovíčka i gramatiku posledních lekcí loňského roku

Brain Break: Active Video "Meme Mood Game" - rozhýbali jsme se a také zopakovali výrazy k vyjádření momentální nálady (How do you feel? How are you? What is your current mood?)

Grammar: opět jsme opakovali tvorbu otázek (pomocí Do/Does, Was/Were, Did)

Brain Break: Active Video "Food Edition" - This or that (děti vždy vybíraly ze dvou možností a následně si zacvičily podle názorných instrukcí);)

Homework: WB pg. 6, 9 na pondělí 4.10. 

 

27.9.

MDR: děti podle poslechu vyplňovaly pracovní listy (opakování učiva loňského roku)

Unit 0 Review (Well Done, Ben and Lucy!) + Test - k opakování slovní zásoby a gramatiky

Grammar: opakování otázek v přítomném a minulém čase:

                 What do you like to do? - Co rád děláš?

                 Who do you see? - Koho vidíš?

                 When does class start? - Kdy začíná hodina?

                 Did you dance? - Tančil jsi?

                 Were you scared? - Měl jsi strach, bál ses?

Games and Activities : děti si zahrály hru What´s missing? (k procvičování slovíček) a poté  prezentovaly rozhovory ve dvojicích (s pomocí nedokončených otázek a odpovědí na tabuli), při čemž si procvičovaly jejich správné vytváření;)

Homework: WB pg. 6, 9 na pondělí 4.10. 

 

22.9.

MDR (My Daily Report): listening/writing - pracovní listy k opakování učiva z loňského roku

Student´s Book: pg. 8, 9/2 - Story (The old book) - děti si nejprve rozdělily role a příběh dvakrát přečetly, potom ještě shlédly video a nakonec na interaktivní tabuli odpovídaly na otázky 

Grammar: procvičovali jsme otázky v minulém čase (Simple Past Questions):

                What did you do last night? When did you go to bed? (Kdy jsi šel do postele?)

Workbook: pg. 7/1,2,3

Active video: po přestávce jsme se rozhýbali u videa "Yoga freeze dance"

Homework: Workbook (WB) pg. 4, 5, 8 na pondělí 27.9. 

 

20.9.

MDR (My Daily Report): special test for teachers - lekci děti zahájily poslechem a vyplněním pracovních listů (abychom zjistily, jaké učivo máme s dětmi procvičovat a čemu se více věnovat)

Sign Anti-Bullying Certificate: povídali jsme si o tom, jak se správně chovat v našich hodinách a ke svým spolužákům a nakonec jsme všichni podepsali Certifikát proti šikaně (bullying)

Games and activities: Draw, Act, Define - new vocabulary (děti si procvičily novou slovní zásobu)

Student´s Book: pg. 6 - Song + pg. 7/1 + pg. 118 - Grammar Focus

Grammar: Otázky v přítomném a minulém čase (Simple Present/Past Questions)

Homework: Workbook (WB) pg. 4, 5, 8 na pondělí 27.9.                   

 

15.9.

Complete Notebooks and Wolverines Poster - děti si nejprve ozdobily přední stránku svých sešitů a poté dokončily výrobu našeho skupinového plakátu

How to be a Wolverine: Classroom rules and useful language (class words) - připomněli (a vyzkoušeli) jsme si pravidla chování při našich lekcích a také jsme si zopakovali užitečné výrazy a anglické fráze pro naši vzájemnou konverzaci v hodinách;)

Student´s Book: pg. 4 - Unit 0 (Well done, Ben and Lucy!) + pg. 5/1

New vocabulary: big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem cars, microphone, band, photographer, journalist

No homework today:)

 

13.9.

Hello and welcome! - přivítali jsme se po prázdninách a rozdali jsme si nové učebnice

Wolverines (Rosomáci) - shlédli jsme krátkou prezentaci a zábavné video o maskotu naší skupiny a také jsme společně začali vyrábět náš skupinový plakát (Wolverines Poster), který bude po dokončení viset na chodbě v přízemí vedle naší LEAP učebny;)

Active Video: Back to School - Would you rather?

Stand up if... - povídali jsme si o tom, kde všude jsme o prázdninách byli a co všechno jsme dělali a jedli:)

Snatch Game - zahráli jsme si hru, při které jsme si procvičili postřeh a porozumění anglickým pokynům (Touch your head, Raise your hand, Touch your shoulders, Turn around...)

 

aktualizováno: 20.01.2022 23:52:05