Wolverines

Wolverines

Vyučující:

Quetzal Vallejo-Howard

tel.: +420 773 007 991
email: quetzalvh@ucla.edu

Asistent/ka:

Vlaďka Hlusičková

tel.: +420 604 269 836
email: vladimira.hlusickova@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2020-2021!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme.

ČERVEN

16.6.

Dnešní poslední LEAP lekci angličtiny jsme si společně užili venku na trávě hraním různých her:

Escape Super Minds 4 - děti se rozdělily do malých skupinek a postupně obcházely jednotlivá stanoviště, kde je čekaly zajímavé úkoly pro zopakování slovní zásoby i gramatiky letošního roku.

A jakmile děti prokázaly své znalosti a tuto závěrečnou "challenge" splnily, dostaly diplom (a také vytištěný seznam aktivit, jak mohou procvičovat angličtinu i během prázdnin) a konečně mohla začít vytoužená "Wolverines Party" s občerstvením a konverzací o plánech na letní prázdniny:)

 

14.6.

MDR: děti psaly libovolné tři věty s použitím sloves v minulém čase prostém - mohly si vybrat z následujících: wrote/had/felt/woke/went/gave/said/ate/did/saw/read

Review Unit 9 (At the Campsite)

Grammar review:  Food Partitives (výrazy pro vyjádření množství potravin) 

Story: The Couch Potato (A couch potato = a lazy person)

Active Video: Escape into Summer Fitness Run 

2nd Hour - outside: přestávku a druhou hodinu si děti opět užily venku  - na zopakování slovíček a pravopisu si v kruhu na zemi zahrály hru Blaster!, "We are going on a picnic" (chain game) a chvilku také hádací hru "What is it?" (describe a vocabulary word for the others to guess);) 

 

9.6.

MDR: děti vybíraly a do sešitu zapisovaly odpovědi s použitím správného minulého času (past simple or continous)

Review Unit 8 (In the planetarium)

Grammar review:  opakovali jsme budoucí čas s "will", vztažná zájmena (who, which, where) a také minulý čas nepravidelných sloves

Song: What do you want to do? 

Story: Earth Yay

Active Video: Space Chase Alliance

Asteroid Attack game

2nd Hour - outside: přestávku a druhou hodinu jsme si užili venku na dvoře - na procvičení slovíček si děti na trávě zahrály hry "Rock,Paper, Scissors Challenge", "Describe it" (s použitím who, which, where) a také hru "Spelling Scribble" (Past Tense), při které vytvořily hezké projekty:)

 

 

7.6.

Review Unit 7 (Orchestra Practice) 

MDR: make a sentence (děti psaly věty v minulém čase prostém a průběhovém)

Grammar review:  - opakovali jsme přivlastňovací zájmena a zájmena vztažná

Games: CLMS Primary Online Games + Activities  (Vocabulary - What´s missing, Pexeso) + Possesive Pronouns (Read and match) + "Describe it" game (Relative Pronouns - Who, Which, Where) + Blaster! (spelling game)

Homework: další 2 cvičení z Duolinga - Slovesa: minulý čas (Past simple verbs) do po 14. 6. 

 

2.6.

Review Unit 5 (Police!) - Vocabulary Games: Rock, Paper, Scissors Challenge + What´s on your back? + Guess who (online game)

Grammar review:  - Kahoot games: "used to" + "had to"

Review Unit 6 (Mythical Beasts) - Vocabulary games (What´s missing? + Tic Tac Toe) + It looks like/It´s half...(Describe the mythical beasts) +  Make a question (Animal Mystery Game) 

Homework: 2 cvičení z Duolinga - Slovesa: minulý čas (Past simple verbs) do pondělí 7. 6. 

 

KVĚTEN

31.5.

MDR: děti opravovaly chyby ve větáchCorrect the mistakes (was/were ...ing)

Active Video: Human Bop it!

Grammar review:  - procvičovali jsme předložky času (Prepositions of Time) - in/on/at

                              - opakovali jsme minulý čas prostý a průběhový (Past Simple + Continuous):

                                When I arrived at the beach, a cow was swimming.

Review Unit 4 (Two Return Tickets) - Vocabulary games (What´s missing? + Ten second Picture) + Ask a Friend (with puppets) +  Make sentences about the pictures + Kahoot game

Homework: 2 cvičení z Duolinga - Slovesa: minulý čas (Past simple verbs) do pondělí 7. 6. 

 

26.5.

MDR: Jobs and Occupations Game - Guess the job (watch the video and write your answer)

Active Video: Dragon´s Revenge

Finish Review Unit 2 (The world around us) - Conjunctions Story + Grammar Quiz

Grammar review:  - procvičovali jsme spojky (Connectors) - and/but/so/because 

                              - a také jsme opakovali otázky a odpovědi v minulém čase průběhovém (Past Continous Questions/Answers) - What were the people doing? -  was/were + ...ing

Review Unit 3 (Danger!) - Vocabulary games (Tic Tac Toe + Rock, Paper, Scissors Challenge) + Past Continous Statements - Read Aloud Story (with puppets);)

Homework: 2 cvičení z Duolinga - Osobní zájmena v předmětu (Object pronouns) + Spojky (Connectors) do pondělí 31.5. 

 

24.5.

MDR: vocabulary review (Unit 0 + 1)

Active Video: Castle Chase 

Finish Review Unit 1 (In the Museum) - King/Queen game (continued) + Catching waves (Must/mustn´t) + Asteroid attack game (Object Pronouns)

Review Unit 2 (The world around us) - Vocabulary games (Guess-What is it? + Kahoot) + Story (Sounds of Nature (watch and write down words about nature from the video)

Grammar review:         can/can´t = present tense         could/couldn´t = past tense

Homework: 2 cvičení z Duolinga - Osobní zájmena v předmětu (Object pronouns) + Spojky (Connectors) do pondělí 31.5. 

 

19.5.

MDR: Listen to the song and complete the question with the correct question word                                 (who/what/when/where/why/how) 

Active Video: Spot it! (Fitness-Summer Edition)

Story time: "Scare a Bear"  + Mindful Moment: Melting Video

Food Idiom: Are you cool as a cucumber or do you get butterflies in your belly?(= feel nervous)                        " be cool as a cucumber" = zachovat klid (mít chladnou hlavu, kontrolovat emoce)    

Review Unit 1 (In the Museum) - Vocabulary games (What´s missing + Rock, Paper, Scissors Challenge + Kahoot game together) and Grammar - Must/mustn´t: Song (You must be on time) + King/Queen game (You must turn around! You must stand up! You must open your workbook!...);)

Homework: WB pg. 116 + 117 na pondělí 24.5.

 

17.5.

Všichni jsme se radostně přivítali zpátky ve škole a ptali jsme se navzájem na své pocity (How do you feel about English at school? How are you feeling about being back? Are you happy or sad?)

MDR: What makes you "go bananas"? I go bananas when ....I see my sister/I win a lottery/my                sports team wins.

                                    "go bananas" = go wild/crazy (vyšilovat, bláznit)

Review Unit 0 (Well Done, Ben and Lucy) - Vocabulary and Grammar (Present Simple Questions)

Games and activities: Před přestávkou jsme si formou hry na tabuli zopakovali slovíčka poslední deváté lekce ("Ten second picture") a po přestávce jsme začali opakovat látku od začátku roku - -  pomocí maňásků děti ve dvojicích podle prezentace procvičovaly otázky a odpovědi v přítomném čase (Conversation between hand puppets) a dále potom také slovní zásobu - Vocabulary Games (What´s missing? + Complete the Pattern) + "Where is the Monkey? game". Abychom se během výuky trochu rozhýbali, pustili jsme si písničku "Go Bananas Song" a také aktivní video "Summer Would you rather?".A na závěr ještě děti písemně zodpovídaly několik otázek - Quiz;)

Homework: WB pg. 116 + 117 na pondělí 24.5.

 

12.5.

MDR: Educandy Spelling Games (At the Campsite) - Word Search/Spell It/Anagrams

New/Revised vocabulary: leaflet (leták), traffic lights (semafor), water slide (tobogán), sandbox (pískoviště), pier (molo), snorkeling (šnorchlování), heart shape (tvar srdce), view (výhled)/ sail a boat, swing on a rope, dive into the water, row a boat, dry your clothes, make a raft , put up a tent, make a fire, collect wood

Student´s Book: pg. 117 - A holiday leaflet - děti nejdříve četly a poté vyráběly své prázdninové letáky (writing and reading)

Games and activities: Věnovali jsme se mapám - "Share your map" (with symbols and key) + "Guess the map" (Map reading - If you know what the map is, raise your hand and tell us!)

Homework: WB pg. 114 + 115 - na pondělí 17.5. 

Duolingo Reminder: nezapomeňte si udělat jakékoliv další cvičení z Duolinga:)

 

10.5.

MDR: How many  trees/torches/binoculars/tents/hiking boots  are there? (děti odpovídaly podle              obrázku)

New/Revised vocabulary: cliffs (útesy), ferry (trajekt), chair lift (sedačková lanovka), cycle path (cyklostezka), measure (změřit) / sail a boat, swing on a rope, dive into the water, row a boat, dry your clothes, make a raft , put up a tent, make a fire, collect wood

Grammar: MANY (+ things we CAN count -1,2,3...) X  MUCH (+ things we CANNOT count

                 There are so many papers.                        I have so much work.

Workbook: pg. 110/2 

Student´s Book: pg. 114-115 (Map reading) - 114/1,3 + 115/1,3

Games and activities: Děti shlédly video "Much or many", zahrály si Kahoot (Food Partitives) a při prezentaci neúplných vět si také na toto téma procvičily otázky a odpovědi - "Complete the Dialogue" (How many tents do we need? We need two tents. How much bread do we need? We need four loaves of bread.)

Odkaz na další možnou hru Kahoot z domova je zde:

https://kahoot.it/challenge/05550092?challenge-id=94694b5a-2d2d-44e4-81ba-26af6efa150b_1619949731013

Homework: WB pg. 114 + 115 - na pondělí 17.5. + ve středu 12.5. si nezapomeňte přinést dodělanou mapu sousedství (se symboly a vysvětlivkami - KEY)...jako v učebnici na str. 114;)

Duolingo Reminder: co nejdřív si udělejte si jakékoliv cvičení z Duolinga, ať vám přibydou další body!

 

5.5.

MDR: write the missing nouns from the vocabulary phrases: put up .... (a tent), row ....(a boat)

New/Revised vocabulary: snare=trap (past, nástraha), ghost (duch), poke (šťourat, strčit) / sail a boat, swing on a rope, dive into the water, row a boat, dry your clothes, make a raft , put up a tent, make a fire, collect wood

Talk about it: Food Idioms - "A piece of cake" = very easy to do (je to "brnkačka, hračka")       

                      What is a piece of cake for you?  Reading a book is a piece of cake for me. 

Workbook: pg. 111/2 + 113/1

Student´s Book: + pg. 111/4  + pg. 112+113 - Story (The snares in the forest) + pg. 113/3

Games and activities: Tělo i paměť jsme si společně procvičili u aktivního videa Earth Day - Spot it! (Study the picture) - How many trees/bicycles/turtles... did you see? 

Homework: WB pg. 109 + 110 - na pondělí 10.5.

 

3.5.

MDR: write the missing verb from the vocabulary phrases: .... a boat (sail), .... a fire (make)

New/Revised vocabulary: chest (truhla), oar (veslo) / sail a boat, swing on a rope, dive into the water, row a boat, dry your clothes, make a raft , put up a tent, make a fire, collect wood

Grammar: vysvětlovali jsme si, kdy používat How many/much...?

How many (používáme pro počitatelná podstatná jména = carrots, cans, loaves, bars, packets):

                 How many tomatoes are there? (Kolik je tam rajčat?) There are three tomatoes.

How much (používáme pro nepočitatelná podstatná jména = bread, milk, cheese, sugar, love):

                 How much chocolate do we need? (Kolik čokolády potřebujeme?)

                 We need two bars of chocolate. (Potřebujeme dvě tabulky čokolády).

Student´s Book: pg. 109/2,3 + pg. 127 - Grammar Focus (sekce 2) - How many/much?

                           pg. 110+111 - Story (The last line) + pg. 111/2

Games and activities: Děti se střídaly ve tvoření otázek a odpovědí při hře Memory Game (How much bread is there? I think there are nine loaves of bread.) a na procvičení této nové gramatiky také poslouchaly písničku "How much, How many" Song;)

Homework: WB pg. 109 + 110 - na pondělí 10.5.

DUBEN

28.4.

MDR: Have you ever been on a camping trip or a holiday in nature? (write a few sentences about where you went and what you did there)

New/Revised vocabulary: picnic basket (piknikový košík) / sail a boat, swing on a rope, dive into the water, row a boat, dry your clothes, make a raft , put up a tent, make a fire, collect wood

Grammar: Food Partitives (Expressions of Quantity):

a can of tomatoes, a loaf of bread  - two loaves (dva bochníky), a piece of cake, a bottle of milk,   a packet of crisps = a bag of chips (USA), a carton of juice, a bar of chocolate (tabulka čokolády) 

Student´s Book: pg. 108 (Song) + pg. 109/1

Workbook: pg. 108/1,2,3

Games and activities: Po přestávce jsme se rozhýbali u aktivního videa - Earth Day "Would you rather?" a také si k procvičení gramatiky zahráli hru Kahoot (Food Partitives). A na závěr lekce jsme si ještě společně procvičili věty o přírodě pomocí cvičení z Duolinga (Nature);)

Další odkaz na hru Kahoot z domova je zde:

https://kahoot.it/challenge/02915076?challenge-id=94694b5a-2d2d-44e4-81ba-26af6efa150b_1619595814314

Homework: WB pg. 106 + 107 - na pondělí 3.5.

 

26.4.

MDR: What should you bring on a camping trip? Write five things (torch, tent, blanket, food...).

New vocabulary: Unit 9 (At the campsite - v kempu): sail a boat (plout na lodi, plachtit), swing on a rope (houpat se na laně), dive into the water (ponořit, potápět se do vody), row a boat (veslovat na lodi), dry your clothes (sušit si oblečení), make a raft (udělat vor), put up a tent (postavit stan), make a fire (rozdělat oheň), collect wood (sbírat dřevo)

Grammar: Food Partitives (Expressions of Quantity):

a can of tomatoes (plechovka rajčat), a loaf of bread (bochník chleba) - POZOR na pravopis v množném čísle - two loaves (dva bochníky), a piece of cake (kousek dortu), a bottle of milk (láhev mléka), a packet of crisps (balíček brambůrek) 

Student´s Book: pg. 106/1,2 + 107/1,2 + pg. 127 - Grammar Focus (section 1)

Games and activities: S novou slovní zásobou jsme si zahráli předváděcí hru Charades a také oblíbené hry Kahoot (At the camsite) a Drawasaurus.

Duolingo Reminder: Na závěr lekce ještě Miss Quetz zkontrolovala pokroky studentů v této aplikaci, takže připomínáme těm, kteří ještě nemají hotová poslední cvičení na Budoucí čas, aby si je nezapomněli dodělat;)

Odkaz na další možnou hru Kahoot z domova je zde:

https://kahoot.it/challenge/07150795?challenge-id=94694b5a-2d2d-44e4-81ba-26af6efa150b_1619166675844

Homework: WB pg. 106 + 107 - na pondělí 3.5.

 

21.4.

MDR: Words game Anagrams/Spell It! (Unit 8 Vocabulary)

New/Revised vocabulary: gases (plyny), spacecraft (kosmická loď), ice (led), rings (prstence, prsteny) / planet, rocket, UFO, aliens, star, comet, telescope, astronaut, moon, space station, spaceship      

Student´s Book: pg. 103/3 - "Moon Project" (ve sdílené prezentaci jsme společně hledali odpovědi na otázky - s využitím Jamboard): Mercury and Venus have no moons. The planet with the most moons is Jupiter. It has got 79 moons. There is 1 planet with one moon.

Workbook: 103/1 (write a question)

Games and activities: Shlédli jsme dvě videa o vesmíru "Let´s Explore Space" + "Earth Yay!" a rozhýbali jsme se u aktivního videa "Moon Mountain";)

Homework: WB pg. 102 + 105 - na pondělí 26.4.

Duolingo Reminder:                                                                                                                  Měli byste mít spoustu nových bodů a u všech doposud přidělených úkolů=Assigments (Budoucí čas, Vztažná zájmena, Přivlastňovací zájmena) byste měli mít zelený nápis Dokončeno:)

 

19.4.

MDR: What do you think the future will look like? - děti malovaly obrázek a vymýšlely 2 věty o budoucnosti s použitím "will" (In the future people will ride segways/watches will have hologram/ houses will be in the sky/people will eat moon rocks):)

New/Revised vocabulary: orbit (obíhat), space suit (skafandr), fictional (vymyšlený) / planet, rocket, UFO, aliens, star, comet, telescope, astronaut, moon, space station, spaceship 

Grammar: procvičovali jsme budoucí čas (Future Tense with "will") a příslovce (Adverbs        

Student´s Book: pg. 102/2 + pg. 103/1 (The Solar System)

Games and activities: Na procvičení gramatiky jsme si společně zahráli Adverb Kahoot (Put the words in the correct order) a na závěr jsme se také chvilku věnovali Duolingu a opakování budoucího času.

Odkaz na další hru Kahoot z domova je zde:

https://kahoot.it/challenge/01549779?challenge-id=94694b5a-2d2d-44e4-81ba-26af6efa150b_1618385108755

Homework: WB pg. 102 + 105 - na pondělí 26.4.

Duolingo Reminder: Kdo ještě nemá, do středy 21.4. si dodělá cvičení na Bud. čas (nezapomeňte, že Miss Quetz v přehledu vidí, zda jste s procvičováním budoucího času již začali,  kolik cvičení jste již udělali a kolik zasloužených bodů jste za svoji pilnou práci získali):)

 

14.4.

MDR: The Solar System - Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune (Pluto)

New/Revised vocabulary: The Solar System (sluneční soustava), postcard (pohlednice), journey (cesta) / planet, rocket, UFO, aliens, star, comet, telescope, astronaut, moon, space station, spaceship 

Grammar: procvičovali jsme příslovce (Adverbs        

Student´s Book: pg. 101/1 +2

Games and activities: Po přestávce jsme se rozhýbali u aktivního videa Rabitts on the run! (level 1+2), shlédli jsme písničku o planetách (The Solar System Song) a také si zahráli hru Pictionary (Vocabulary words from Unit 8);)

Odkaz na hru Kahoot z domova je zde:

https://kahoot.it/challenge/01549779?challenge-id=94694b5a-2d2d-44e4-81ba-26af6efa150b_1618385108755

Homework: WB pg. 98 + 100 - na pondělí 19.4.

Duolingo Reminder: Cvičení na Budoucí čas si, prosím, udělejte do středy 21.4. a abyste neztratili "řadu", udělejte si každý den i nějaké další cvičení (budou vám přibývat další body);)

 

12.4.

MDR: Write and talk - What (which game) would you like to play in space?

New/Revised vocabulary: poem (báseň), ancient (starověký), mystery (tajemství, hádanka) / planet, rocket, UFO, aliens, star, comet, telescope, astronaut, moon, space station, spaceship 

Grammar: opakovali jsme příslovce (Adverbs) - HOW?

                 He was playing football fast and dangerously (rychle a nebezpečně).

                 She was singing well and loudly (dobře a hlasitě).                         

Student´s Book: pg. 98-99 - Story (The trap) + pg. 99/2,3,4 + pg. 100/1,2

Workbook: pg. 99/2

Games and activities: Příslovce si děti také procvičily hrou na závěr lekce pomocí prezentace obrázků (Adverbs Game)

Homework: WB pg. 98 + 100 - na pondělí 19.4.

Duolingo Reminder: Cvičení na Budoucí čas si, prosím, udělejte do středy 21.4. a abyste neztratili "řadu", udělejte si každý den i nějaké další cvičení (budou vám přibývat další body);)

 

7.4.

MDR: Write and draw - Which foods would you like to eat/make in space?

Revised vocabulary: planet, rocket, UFO, aliens, star, comet, telescope, astronaut, moon, space station, spaceship 

Grammar: procvičovali jsme budoucí čas s "will" (Future Tense with "will") a nově jsme se učili, jak z přídavného jména (Adjective) vytvořit příslovce (Adverb):

slow - slowly, guick - quickly, bad - badly, loud - loudly, careful - carefully, happy - happily

                   POZOR: good - well (dobrý - dobře), fast - fast (rychlý - rychle)                          

Student´s Book: pg. 96/3 + 97/1 + pg. 126 - Grammar Focus (section 2 - Adverbs)

Games and activities: U prezentované série obrázků děti vytvářely věty v budoucím čase (Future Predictions) a na konci lekce si děti u hry "Show me" Game (Charades) procvičily nejen novou gramatiku, ale i tvoření otázek (Are you singing quietly? Are you walking quickly/fast?)

Homework: WB pg. 96, 97 - na pondělí 12.4.

Duolingo Reminder: připomínáme nový úkol - cvičení na Budoucí čas (udělejte si do středy 21.4.) + také (kdo ještě nedokončil minulé úkoly)  Vzt. zájm.  a Přiv. záj. - vždy po dokončení cvičení se vám vpravo v boxu s názvem Úkoly (Assigments) objeví zelený nápis Dokončeno a přičtou se vám další body:)

 

BŘEZEN

Happy Easter!

31.3.

MDR: Future Predictions - He will be famous. She will write a book. You will be a youtuber;)

New/Revised vocabulary: Cure (léčba, lék), outer space (meziplanetární prostor) / planet, rocket, UFO, aliens, star, comet, telescope, astronaut, moon, space station, spaceship 

Grammar: procvičovali jsme budoucí čas s "will" (Future Tense with "will"), jeho stažený tvar  i zápor: 

                           will + not = won´t

                          I will be at home = I´ll be at home................. (Budu doma)

                          I will not be at home = I won´t be at home...... (Nebudu doma)

Student´s Book: pg. 96/1,2 (Song) 

Games and activities: Správný postřeh jsme si procvičili u aktivního videa Find the Gnome (při hledání skřítka schovávajícího se v barevných velikonočních vajíčkách) a pro zopakování budoucího času jsme shlédli sérii obrázků z budoucnosti, na které postupně všechny děti vytvářely věty s použitím "will". A nakonec jsme si ještě zahráli Kahoot (Future with "will") - odkaz přikládám zde: https://create.kahoot.it/share/super-minds-4-unit-8-future-with-will/c0856f3b-392a-41da-8240-c1e1bc4e8f75 

Homework: WB pg. 94, 95 - na středu 7.4.

Duolingo Reminder: nový úkol od Miss Quetz - cvičení na Budoucí čas (udělejte si do středy 21.4.) + během velikonočních prázdnin si nezapomeňte dokončit minulé úkoly na Vzt. zájm.  a Přiv. záj. - vždy po dokončení cvičení se vám vpravo v boxu s názvem Úkoly (Assigments) objeví zelený nápis Dokončeno a přičte se vám spousta dalších bodů;)

 

29.3.

MDR: "Show us your homemade musical instrument and tell us about it"

New vocabulary: Unit 8 (In the planetarium) - planet, rocket, UFO (Unidentified Flying Object), aliens (mimozemšťané), star, comet, telescope, astronaut, moon, space station (vesmírná stanice), spaceship (kosmická loď)

New Grammar: budoucí čas s "will" (Future Tense with "will") = will + infinitiv slovesa (používá se pro předpovědi a sliby nebo věci, které jste se právě rozhodli udělat):  

             I will be an astronaut = I´ll be an astronaut (Budu astronautem).

             It will rain next week = It´ll rain next week (Příští týden bude pršet).

Student´s Book: pg. 94/1,2 + pg. 95/1,2 + pg. 126/Activity 1 (Grammar Focus)

Games and activities: Rozhýbali jsme se u pokračování aktivního videa Food Fight Run a také jsme si na procvičení nových slovíček zahráli Kahoot;)

Homework: WB pg. 94, 95 - na středu 7.4.

Reminder (připomínka): dokončete si v aplikaci Duolingo dvě cvičení s názvem Vzt. zájm.  a Přiv. záj.  - u obou těchto přidělených úkolů od Miss Quetz se po jejich dokončení vpravo v boxu s názvem Úkoly (Assigments) objeví zelený nápis Dokončeno;)

 

24.3.

MDR: děti pokračovaly v hraní Piškvorek s hudebními nástroji - Instruments Tic Tac Toe

New/Revised vocabulary: loud (hlasitý), quiet=silent (tichý), rubber band (gumička), wind chime (zvonkohra), bagpipes (dudy) / orchestra, musical, instrument, tambourine, triangle, trumpet, trombone, drums, harp, saxophone, keyboard, violin, recorder, flute, whistle

Student´s Book: pg. 90/1,2,3 + pg. 91/1,2 

Workbook: pg. 88/2,3

Games and activities: Rozhýbali jsme se u aktivního videa Food Fight Run a na konci hodiny jsme shlédli a poslouchali příběh chlapce, který se stal skladatelem, a povídali si o tom, jakou hudbu rádi posloucháme a jak nás tato hudba ovlivňuje (Story about Allegro)

Homework: WB pg. 86, 89  + make a simple musical instrument to show - na pondělí 29.3.

Reminder (připomínka): Duolingo Assigments (úkoly)= udělat si v aplikaci dvě cvičení: Vztažná zájmena a Přivlastňovací zájmena (aby vám začaly přibývat body);)

 

22.3.

MDR: děti si na obrazovce vždy po dvojicích zahrály hru Piškvorky = Instruments Tic Tac Toe

New/Revised vocabulary: wolf (vlk), woodpecker (datel), deer (jelen), boar (kanec), sunset (západ slunce), invite (pozvat) / orchestra, musical, instrument, tambourine, triangle, trumpet, trombone, drums, harp, saxophone, keyboard, violin, recorder, flute, whistle

Grammar: opakovali jsme přivlastňovací zájmena (Possessive Pronouns):

      Whose dog is this? (Čí je to pes?)   It´s mine/yours/his/hers (Je můj, tvůj, jeho, její).

      Whose dogs are these?  (Čí to jsou psi?)   They´re ours/yours/theirs (Jsou naši, vaši, jejich).   

Student´s Book: pg. 88-89 - Story time (The Bear´s Dream) + pg. 89/3

Games and activities: přivlastňovací zájmena si děti také procvičily při hře Kahoot;)

Homework: WB pg. 86 + 89 na pondělí 29.3.

 

17.3.

Our new rule: If I have any technical problem (slow internet, my camera or microphone isn´t working, etc.) - I will try to log out and log in quickly and quietly (rejoin the class without telling in Czech what happened);)

New/Revised vocabulary: Conductor (dirigent), lighthouse (maják) , bagpipes (dudy), cymbals (činely), organ (varhany) / orchestra, musical, instrument, tambourine, triangle, trumpet, trombone, drums, harp, saxophone, keyboard, violin, recorder, flute, whistle

Guess the Musical InstrumentWhat did you hear? (listen and say)              

Student´s Book: pg. 86-87 - Story (At the concert hall) + 87/2,3,4

Workbook: pg. 87/2

Games and activities: během lekce jsme se rozhýbali u aktivního videa Leprechauns on the Run (Yoga Freeze Dance) a na závěr hodiny jsme si názorně vysvětlovali, jak nastavit Duolingo, abychom tuto aplikaci mohli příště společně vyzkoušet...(koukněte na info z 15.3 - úplně dole);)

Homework: WB pg. 84 + 85 na pondělí 22.3.

 

15.3.

Set up Duolingo.com: https://www.duolingo.com/o/fjzgwp our classroom code FJZGWP

Revised vocabulary: orchestra, musical, instrument, tambourine, triangle, trumpet, trombone, drums, harp, saxophone, keyboard, violin, recorder, flute, whistle

Grammar: procvičovali jsme vztažná zájmena (Relative Pronouns):

                 A place where you learn (místo, kde se učíš) = a school

                 A person who teaches you (osoba, která tě vyučuje) = a teacher

                 A thing which you read (věc, kterou čteš) = a book          

Student´s Book: pg. 85/3

Workbook: pg. 82/1 (listening)

Games and activities: Vztažná zájmena si děti procvičily u prezentace (Who/Which/Where Review) a názvy hudebních nástrojů si zopakovaly u Vocabulary Review Game (What instrument is this? / Look at the pictures. What´s missing?). Na závěr si pak ještě děti procvičily hláskování a pravopis u hry Spell it! a Word Search (EduCandy.com Spelling Games);)

Homework: WB pg. 84 + 85 na pondělí 22.3.

Jen připomínám, že pro používání Duolinga musí mít každý nejdříve založený svůj účetti, kteří nemají emailovou adresu mohou použít toto uživatelské jméno a heslo (a heslo si pak následně změnit podle svého přání): 

Kačka... username: Kacka813031 password: hapmxeuq

Vanda... username: Vanda412730  password: pxrbrjpy

Vašek... username: Vasek740590  password: vrzdtdvh

Zoja... username: Zoja810970  password: ncqqpvuj

Sandra... username: Sandra763947  password: qpfdjfpe

These are the instructions to get setup:

If you are on a computer: 1. Go to www.duolingo.com 2. Click Login 3. Type in your username and password and click Login.

If you are on a smartphone or tablet: 1. Download the Duolingo app and open it up 2. Press I Already Have An Account 3. Type in your username and password and tap Sign In

 

10.3.

MDR: Is that his book? (ours/his)...Yes, it´s his.   Is that her violin? (his/hers)...Yes, that´s hers.

         Is this her coat? (hers/mine)...No, it´s not. Hers is over there.

         Whose project is this? Is it yours? (theirs/ours)...Yes, it´s ours.

Revised vocabulary: orchestra, musical, instrument, tambourine, triangle, trumpet, trombone, drums, harp, saxophone, keyboard, violin, recorder, flute, whistle

Grammar: procvičovali jsme přivlastňovací zájmena (Possessive Pronouns) a vysvětlovali jsme si, jak spojit dvě věty vztažnými zájmeny (Relative Pronouns):

         WHO (souvisí s osobou) - Jacob is the boy who sits next to me (Jakub je chlapec, který sedí vedle mě).

         WHICH (souvisí se zvířaty a neživými věcmi) - The book which I lost is black (Kniha, kterou jsem ztratil, je černá).

         WHERE (souvisí s místem) - I like the town where I live (Líbí se mi město, kde bydlím).

Student´s Book: pg.84/1,2 (Song) + 85/1,2 + pg. 125 Grammar Focus (section 2)

Games and activities: Slovíčka 7.lekce jsme si procvičili u hry Drawasaurus a nová vztažná zájmena u hry Kahoot (Unit 7 Grammar);)

A zde je další odkaz na Kahoot pro domácí procvičování:                      

https://kahoot.it/challenge/01160461?challenge-id=94694b5a-2d2d-44e4-81ba-26af6efa150b_1615372211640

 

Homework: WB pg. 82 + 83 na pondělí 15.3.

A také přikládám slíbený odkaz na Duolingo (vytvořte si do pondělí účet, ať můžeme vyzkoušet):

https://www.duolingo.com/o/fjzgwp  classroom code FJZGWP

 

8.3.

New vocabulary: Orchestra Practice (Unit 7) - orchestra (orchestr), musical (hudební), instrument (nástroj), tambourine, triangle, trumpet, trombone, drums (bubny), harp (harfa), saxophone, keyboard (piano), violin (housle), recorder (druh flétny), flute, whistle (píšťalka)

New grammar: věnovali jsme se přivlastňovacím zájmenům (Possessive Pronouns):

     It´s my bag = It´s mine.     It´s your bag = It´s yours.      It´s his bag = It´s his.

     It´s her bag = It´s hers.      It´s our bag = It´s ours.         It´s their bag = It´s theirs.

Student´s Book: pg.82/1,2 + 83/1,2 + pg. 125/1 Grammar Focus

Games and activities: Pro lepší zapamatování si nových slovíček jsme si zahráli Charades (new words) a na závěr ještě "Orchestra Practice" Vocabulary Kahoot;)

A zde je slíbený odkaz na Kahoot pro domácí procvičování:                        https://kahoot.it/challenge/05774255?challenge-id=94694b5a-2d2d-44e4-81ba-26af6efa150b_1615200869595 

Homework: WB pg. 82 + 83 na pondělí 15.3.

 

3.3. 

MDR: děti do vět doplňovaly správný tvar přítomného času prostého (Present Simple Quiz)      

Revised vocabulary: tail, horn, back, scales, wing, neck, feathers, tongue, mythical beast, dragon / What has changed? (co se změnilo?), What is different now?

Grammar: opakovali jsme přítomný a minulý čas (Present Simple  + Past Tense):

                  see/saw                     go/went                       buy/bought

                  eat/ate                      be/was(were)               meet/met

                  write/wrote                make/made                  ride/rode

Games and activities: Zahráli jsme si hru "What changed? Game" (You are wearing a hat. You are holding an umbrella...) a s použitím oblíbeného chatboxu si děti také procvičily pravopis u obrázků slovíček z předchozích lekcí (Chatbox Spelling Game). A na závěr hodiny jsme ještě opakovali minulý čas (Irregular Past Tense Verbs Activity);)

Homework: WB pg. 79 + 81 na pondělí 8.3. 

 

1.3.

Discussion: What did you do over the holiday break?            

New/Revised vocabulary: predator (dravec, šelma), prey (kořist), shell (krunýř, ulita, skořápka), moth (můra), porcupine (dikobraz), spikes (ostny, hroty)/ tail, horn, back, scales, wing, neck, feathers, tongue, mythical beast, dragon 

Student´s Book: pg. 78/1,2 +79/1 (Predators and Prey)

Workbook: pg. 78/1,2

Games and activities: Děti se střídaly při tvoření otázek u hádací hry "Animal Guess Who" a na závěr lekce si ještě procvičily části těl zvířat u "Mythical Creature Kahoot";)

Homework: WB pg. 79 + 81 na pondělí 8.3. 

ÚNOR

17.2.

MDR: Dictated Drawing (Imagine and describe your mythical beast);)

Revised vocabulary: tail, horn, back, scales, wing, neck, feathers, tongue, mythical beast, dragon 

Grammar: opakovali jsme stupňování přídavných jmen (Comparatives and Superlatives) a také jsme se věnovali používání frází "What does it look like?" / "What did it look like?"

Student´s Book: pg. 81/1,2,3,4

Games and activities: Děti se střídaly při čtení několika vět, kterými na papír popisovaly (a také malovaly) své vymyšlené mýtické zvíře. A na závěr lekce si ještě procvičily stupňování přídavných jmen u oblíbené hry Kahoot - odkaz k dalšímu hraní o jarních prázdninách najdete zde:

https://kahoot.it/challenge/07996091?challenge-id=94694b5a-2d2d-44e4-81ba-26af6efa150b_1613556767274

Homework: WB pg. 76 (act. 1+2) + 77 na pondělí 1.3. 

 

15.2.

Revised vocabulary: tail, horn, back, scales, wing, neck, feathers, tongue, mythical beast, dragon 

Grammar: opět jsme s dětmi procvičovali 2. a 3. stupeň přídavných jmen (Comparatives and Superlatives)

Student´s Book: pg. 76/1 - Listening

Games and activities: Nejdříve si děti zopakovaly novější slovíčka při oblíbené kreslící hře Drawasaurus a poté se střídaly při Dictated Drawing (kdy ostatním popisovaly své vymyšlené mýtické zvíře a oni ho podle jejich diktátu kreslily). Stupňování přídavných jmen si děti procvičily u prezentace Animal Record (kdy hádaly, které zvíře je  nejrychlejší/nejtěžší/nejpomalejší apod.) a na závěr lekce si děti ještě zahrály "Find Something..." (Can you find something long/longer/the longest or something old/older/the oldest?);)

Homework: WB pg. 76 (act. 1+2) + 77 na pondělí 1.3. 

 

10.2.

New/Revised vocabulary: treasure chest (truhla s pokladem), forever (navždy), ostrich (pštros), falcon (sokol) / tail , horn , back, scales, wing, neck, feathers, tongue, mythical beast, dragon 

Grammar: procvičovali jsme stupňování přídavných jmen (Comparatives and Superlatives):

                Which is faster? A motorbike is faster than a cheetah (rychlejší než).

                Which is bigger? Russia is bigger than America (větší než).

                Which one is the fastest? The falcon is the fastest (nejrychlejší).

                Which one is the heaviest? The blue whale is the heaviest (nejtěžší).

Phonics Focus - POZOR na správnou výslovnost "ea": feathers ("e") X beast ("í")

                                                                                treasure ("e") X beans ("í")

Student´s Book: pg. 74+75 - Story (The secret door) + pg. 75/2+3 (Phonics Focus)

Workbook: pg. 75/2

Games and activities: slovní zásobu z šesté lekce si děti zopakovaly při hře Kahoot, mozek jsme si okysličili při hře Would you rather...? (Valentine´s Day PE Games) a na závěr si ještě děti prověřily své znalosti u kvízu (Comparatives + Superlatives Quiz)..a vedly si opravdu výtečně:)

Homework: WB pg. 73 + 74 na pondělí 15.2.

 

8.2.

Twenty Questions: děti tentokrát hádaly osobu, na které si jedno z dětí myslelo;)

New/Revised vocabulary: tail , horn , back, scales, wing, neck, feathers, tongue, mythical beast, dragon 

Grammar: opět jsme se věnovali stupňování přídavných jmen a nově také výrazu "to look like"

                What does it look like?.......Jak to vypadá?

                It looks like...(a white horse/a flying fish...).  

                What does your best friend look like?

Student´s Book: pg. 73/1,2 (Grammar Focus) + 124/1 (It looks like...)

Workbook: pg. 72/3

Games and activities: během lekce jsme se rozhýbali u pokračování aktivního videa: "Level up 3" a stupňování přídavných jmen jsme procvičovali u Active Grammar Review (True or False);)

Homework: WB pg. 73 + 74 na pondělí 15.2.

 

3.2.

Twenty Questions: děti opět hádaly zvíře, na které si jedno z dětí myslelo;)

New/Revised vocabulary: mammal (savec), ants (mravenci), antlers (paroží), strange (podivný, zvláštní), Earth (Země), stone (kámen) /tail , horn , back, scales, wing, neck, feathers, tongue, mythical beast, dragon 

Grammar: opět jsme se věnovali stupňování přídavných jmen - !POZOR na "good" a "bad" (druhý a třetí stupeň těchto přídavných jmen je nepravidelný):

                  Good – better – the best (dobrý - lepší - nejlepší)
                  Bad – worse – the worst (špatný - horší - nejhorší)   

Student´s Book: pg. 72/1,2 (Song)

Workbook: pg. 72/1,2 (Song Practice)

Games and activities: během hodiny jsme se rozhýbali u aktivního videa na přání: "Level up 3"(Video Game Workout), slovní zásobu z nové lekce jsme si zopakovali u hry "Animal Body Parts Pexeso" a na závěr jsme si stupňování přídavných jmen procvičili při hře Kahoot:)

Homework: WB pg. 70 + 71 na pondělí 8.2.

 

1.2.

Twenty Questions: děti si opět procvičily tvorbu otázek, aby uhodly zamýšlené zvíře

New vocabulary: tail (ocas), horn (roh), back (záda, hřbet), scales (šupiny), wing (křídlo), neck (krk), feathers (peří), tongue (jazyk), mythical beast (mýtické zvíře), dragon (drak)

New Grammar: připomněli jsme si, jak se tvoří 2. stupeň přídavných jmen (Comparatives):

- u jednoslabičných přídavných jmen přidáme koncovku "er": big (velký) - bigger than (větší než)

- u dvouslabičných končících na "y", odstraníme "y" a přidáme "ier":  happy (šťastný) - happier than... (šťastnější než...)

- u tříslabičných (a víceslabičných a i dalších dvouslabičných) slov přidáme "more" (více) PŘED přídavné jméno: expensive (drahý) - more expensive than... (dražší než...)   

             A také jsme si vysvětlovali, jak se tvoří 3. stupeň přídavných jmen (Superlatives):

- u jednoslabičných přídavných jmen přidáme koncovku "est": big (velký) - the biggest (největší)

- u dvouslabičných končících na "y", odstraníme "y" a přidáme "iest":  happy (šťastný) - the happiest (nejšťastnější)

- u tříslabičných (a víceslabičných a i dalších dvouslabičných) slov přidáme "most" (nejvíce) PŘED přídavné jméno: expensive (drahý) - the most expensive (nejdražší)          

Student´s Book: Unit 6 (Mythical beasts) - pg. 70/1,2 (listening) + 71/1 +124/1 Grammar Focus

Homework: WB pg. 70 + 71 na pondělí 8.2.

LEDEN

27.1.

Twenty Questions: na úvod si děti opět procvičily tvoření otázek (aby uhodly zamýšlené zvíře)

Active Grammar Review (Unit 0-5):

1) procvičovali jsme otázky v přítomném čase (Present Simple Questions) -  "DOES he MAKE (not makes!) heart-shape pancakes?" "DO they usually PLAY football?

- 2) opakovali jsme tvoření otázek v minulém čase (Simple Past Questions) - "DID you LIKE the film?", "DID he GO to school?"

- 3) podle obrázků jsme procvičovali "must/mustn ´t" - "You MUSTN´T climb the trees." "You MUST keep your dog on a lead."

- 4) opakovali jsme "had to" - "I HAD TO do homework.", "We HAD TO work hard every day."

- 5) procvičovali jsme vazbu "used to" - "I USED TO have blonde hair when I was a baby."

- 6) věnovali jsme se také minulému času průběhovému (Past continuous Tense) - "When he came home I WAS DOING my homework.", "When the phone rang they WERE PLAYING a game."

Other games and activities: k rozhýbání jsme si pustili Active Song "Ski Challenge" a pro lepší zopakování gramatiky jsme si ještě zahráli Kahoot;)

Homework: WB pg. 69 na pondělí 1.2.

 

25.1.

MDR: děti si během hry "Twenty Questions" procvičovaly tvoření jednoduchých otázek 

Sentence Scramble: Write it in the correct order:               

                                 Sarah give the necklace..........Give Sarah the necklace.

                                 don´t the story tell Juan.........Don´t tell Juan the story.

                                 friend what doing was your?....What was your friend doing?

Correct or Incorrect: v další sérii si děti procvičily gramatiku (could/could´t) i fyzickou kondici (na otázky v prezentaci odpovídaly fyzickými cviky, které zvolily podle obrázku) a poté si také zopakovaly spojovací výrazy (and, but, so, because) a správné použití předložek (in, at, on).

Games and activities: během hodiny jsme se rozhýbali u aktivního videa "Yoga Freeze Dance" a pro zopakování slovní zásoby z minulých lekcí si ještě zahráli "Drawasarus";)

Homework: WB pg. 69 na pondělí 1.2.

 

20.1.

MDR: Unscramble the letters to make a word: ardk (=dark), arcs (=scar), tritasgh (=straight)

New/Revised vocabulary: enemy (nepřítel), watch (sledovat, hlídat), dodge (vyhnout se, uskočit), duck (uhnout se, ponořit)/dark, blonde, fair, moustache, beard, scar, straight, curly, wavy hair 

Student´s Book: pg. 64+65 - "Yatin and the orange tree" story (listening) + 65/3,4 

Games and activities: u aktivního videa s pokyny "Elves on The Run" se děti rozhýbaly a zároveň si okysličily mozek, a na závěr lekce si potom ještě procvičily tvoření jednoduchých otázek při hádací hře "Twenty Questions":)

Homework: WB pg. 62 + 64 na pondělí 25.1. 

 

18.1.

MDR: podle obrázků děti vytvářely a zapisovaly věty s použitím vazby "used to"

New/Revised vocabulary: mysterious (tajemný), robbery (loupež), jeweller (klenotník), catch (chytit), caught (chytil), escape (uniknout)/dark, blonde, fair, moustache, beard, scar, straight, curly, wavy hair 

Grammar: procvičovali jsme používání vazby "used to" a "had to"

               He used to have a moustache (Míval knír). 

               !POZOR:  He didn´t use to have a beard (Nemíval vousy).   

               When I was a child, I had to clean my room every week (Když jsem byl dítě, musel jsem si uklízet pokoj každý týden).

Student´s Book: pg. 62+63 - Story (The Mysterious H) + 63/2,3,4 

Workbook: pg. 63/2

Games and activities: slovíčka k popisu vzhledu si děti zopakovaly při hře Kahoot a na závěr si ještě zahrály hru "Look around and find something..."(soft/hard);)

Homework: WB pg. 62 + 64 na pondělí 25.1. 

 

13.1.

MDR: děti ukazovaly své fotky z dětství a popisovaly je s použitím vazby "used to" (She used to have short straight hair but now she has curly hair)

Revised vocabulary: dark, blonde, fair, moustache, beard, scar, straight, curly, wavy hair 

Grammar: opět jsme procvičovali používání vazby "used to" a nově jsme si vysvětlovali minulý čas slovesa have to(= must), který je "had to"+ infinitiv slovesa (používáme ho při mluvení o našich povinnostech v minulosti):

               I had to tidy my room yesterday...Včera jsem musel/a uklidit můj pokoj.                                     We had to get up early at the weekend...O víkendu jsme museli vstávat brzy.               

Student´s Book: pg. 61/1,2,3 + pg. 123 - Grammar Focus (had to)

Games and activities: slovíčka pro popisování vzhledu si děti procvičily při hře "Guess Who?"(Harry Potter Version) i při malovací hře Drawasaurus, a novou gramatiku potom ještě na závěr při hře Kahoot;)

Homework: WB pg. 60,61 na pondělí 18.1. 

 

11.1.

MDR: děti psaly dvě věty s vazbou "used to" (I used to live in a village, but now I live in Prague).

New/Revised vocabulary: chin (brada), tank (nádrž), caterpillar (housenka)/dark, blonde, fair, moustache, beard, scar, straight, curly, wavy hair 

Grammar: procvičovali jsme používání vazby used to (+ infinitiv slovesa) - používá se pro vyjádření dějů, které byly obvyklé v minulosti, ale teď už ne:

                   I used to go to the cinema, but now I watch movies at home.

                   People used to live in caves, but now they live in houses.                                       

Student´s Book: Unit 5 - Song pg. 60/1, 2, 3 + pg. 123 - Grammar Focus (used to)

Games and activities: děti se rozhýbaly a zároveň si procvičily slovní zásobu při hře Chatbox Exercises a správné používání vazby "used to" si také na závěr lekce zopakovaly při hře Kahoot;)

Homework: WB pg. 60,61 na pondělí 18.1. + ve středu 13.1. nezapomeňte přinést svoji fotku z dětství:)

 

6.1.

MDR: describe yourself (e.g. I have long dark hair. Is it curly? No, it is straight. I have a scar on my hand.)

New vocabulary: dark (tmavé), blonde (blonďaté), fair (=light, světlé), moustache (knír), beard (vousy), scar (jizva), straight (rovné), curly (kudrnaté), wavy hair (zvlněné vlasy)

Grammar: vysvětlovali jsme si vazbu used to (používá se pro vyjádření dějů, které byly obvyklé v minulosti, ale teď už ne):

                                       "I used to be a baby (BUT I am not now) ....býval jsem miminko

Student´s Book: Unit 5 (Police!): pg. 58/1,2 (listening) + 59/1,2,3

Games and activities: Dictated Drawings - novou slovní zásobu jsme si procvičili při malování na papír podle diktátu a na závěr lekce také při hře Kahoot (Choose the correct picture: A woman with long curly dark hair/a woman with short blond straight hair/a man with a moustache/bear)

Homework: WB pg. 58 + 59 na pondělí 11.1.

 

4.1.

MDR: tell the class about your favourite Christmas present (and show) 

New/Revised vocabulary: thief (zloděj), compartment in train (kupé ve vlaku) / Words from Units 0-4

Grammar: formou hry jsme procvičovali Prepositions of Time (at/on/in) a také správné použití minulého času průběhového a minulého času prostého (Past Continuous with Past Simple)

Student´s Book: "At the train station " Role Play - pg. 56

Workbook: pg. 52 (Listening) 

Games and activities:  pro procvičení a připomenutí slovní zásoby od začátku roku si děti vždy po dvojicích zahrály Vocabulary Challenge a k procvičení gramatiky také dvě hry Kahoot:)

Homework: WB pg. 58 + 59 na pondělí 11.1.

PROSINEC

Merry Christmas and a Happy New Year!

21.12.

Christmas vocabulary: present/gift (dárek), decorations (dekorace), ornaments (ozdoby), sleigh/sledge (sáně), reindeer (sob), ribbon (stuha), wrapping paper (balící papír), snowflake (sněhová vločka), fireworks (ohňostroj), sparkler (prskavka), lights (světélka), bow (mašle), paper chain (papírový řetěz)/Merry Christmas, Happy Christmas, Happy Holidays, Happy New Year!

Games and activities:  Nejdříve jsme si pomocí obrázků připomněli vánoční slovíčka a poté jsme si společně zahráli vánoční hry (Christmas Drawasaurus a Christmas Kahoot) a také si zatancovali u písničky (Christmas Freeze Dance Song). O přestávce jsme se převlékli do vánočních oděvů a poté děti vyprávěly o jaké vánoční dárky si napsaly Ježíškovi;)                       A A na závěr jsme ještě podle video návodu vyráběli papírový dáreček-příšerku (How to Draw a Present Monster Folding Surprise) - a protože jsme skládačku nestihli dokončit, slíbený odkaz na celý postup najdete zde:  https://www.youtube.com/watch?v=2oDdE7q39U4

NO new homework:) Pokud ale nemáte hotové některé starší úkoly, nezapomeňte si je dodělat;)

A zde jsou další odkazy na hraní a opakování v čase vánočním - Kahoots for Review:

Unit 3 Vocabulary - Danger! https://kahoot.it/challenge/07417107?challenge-id=94694b5a-2d2d-44e4-81ba-26af6efa150b_1608492697148

Unit 3 Vocabulary - Our World (Part II) https://kahoot.it/challenge/0891906?challenge-id=94694b5a-2d2d-44e4-81ba-26af6efa150b_1608492770835

Unit 3 Vocabulary - Our World (Part I) https://kahoot.it/challenge/02252783?challenge-id=94694b5a-2d2d-44e4-81ba-26af6efa150b_1608492597984

Unit 1 Vocabulary - In the Museum https://kahoot.it/challenge/06013756?challenge-id=94694b5a-2d2d-44e4-81ba-26af6efa150b_1608492491044

 

16.12.

MDR: děti do vět doplňovaly správné předložky (at/on/in)

New/Revised vocabulary: a sledge (sáně), a bathtub (vana), golf clubs (golfové hole)/ station, platform, escalator, ticket office, train driver, stairs, rucksack, suitcase, a cup of tea, a cup of coffee, return ticket 

Grammar: opět jsme procvičovali používání minulého času průběhového a minulého času prostého (Past Continuous with Past Simple) a také jsme opakovali určování času (hodiny)

Student´s Book: pg 52/1 + 53/1,2

Workbook: pg 49/1,2,3

Games and Activities: Děti s použitím obou minulých časů popisovaly další dva obrázky - "silly pictures" (Describe the Scene)- dokončovaly věty "When I left the mountain...(a bear was drinking a cup of coffee") a "When I arrived at the beach...(a cow was swimming in the pool"),      a na závěr si ještě zahrály Kahoot (Past Tenses):)

Homework: WB pg. 50 + 53 na pondělí 21.12. 

A zde jsou slíbené odkazy na další Kahoot hry:

Unit 4 Vocabulary: Two Return Tickets https://kahoot.it/challenge/03271747?challenge-id=94694b5a-2d2d-44e4-81ba-26af6efa150b_1608053908446

Unit 4 Grammar: Prepositions of Time https://kahoot.it/challenge/06455411?challenge-id=94694b5a-2d2d-44e4-81ba-26af6efa150b_1608054004300

Unit 4 Grammar: Past Simple + Past Continuous https://kahoot.it/challenge/01773309?challenge-id=94694b5a-2d2d-44e4-81ba-26af6efa150b_1608108625803

 

14.12.

MDR: děti zapisovaly správné názvy flashcards (slovíčka ze čtvrté lekce)

New/Revised vocabulary: escape (uniknout), still (stále, ještě), conductor (průvodčí), disappear (zmizet), submarine (ponorka), float (plout, plavit), a diving/jumping board (skákací prkno,můstek) / station, platform, escalator, ticket office, train driver, stairs, rucksack, suitcase, a cup of tea, a cup of coffee, return ticket 

Grammar: procvičovali jsme používání minulého času průběhového a minulého času prostého  (Past Continuous with Past Simple) 

Student´s Book: pg 50-51/1,2,3 (The Tunnel story) + 51/4 (Phonics Focus)

Workbook: pg 51/2

Games and Activities: děti si zahrály Drawasaurus a gramatiku si dále také procvičovaly v popisování scény na obrázku (Describe the Scene), kdy vytvářely pokračování věty podle toho, co si z obrázku s bazénem vybraly: When I arrived at the pool....a yellow submarine was floating/a boy was sleeping next to the swimming pool/ a child was wearing a hat.

Homework: WB pg. 50 + 53 na pondělí 21.12. 

 

9.12.

MDR: po zopakování nových slovíček děti odpovídaly na otázky použitím předložek at/on/in  (When do you eat dinner? I eat dinner AT 7 o´clock/in the evening/at night. When is your birthday? My birthday is ON November 7th/IN November. When do you have LEAP lessons? I have LEAP lesson ON Monday/IN the afternoon/AT 13:15.)

Revised vocabulary: station, platform, escalator, ticket office, train driver, stairs, rucksack, suitcase, a cup of tea, a cup of coffee, return ticket 

Grammar: procvičovali jsme používání předložek (Prepositions of Time) a nově jsme si vysvětlovali používání minulého času průběhového a minulého času prostého v jednom souvětí (Past Continuous with Past Simple) - užívá se pro přerušované činnosti (např. pro odpovědi na otázku "What were you doing when....(something happened)":

                          When I called him, he was watching a film. 

Student´s Book: pg 48/1,2 (Song) + 49/1,2,3 (Grammar Focus)

Games and Activities: novou slovní zásobu jsme si "na přání" procvičili ve hře Kahoot:)

Homework: WB pg. 47 (activity 2) na pondělí 14.12. 

 

7.12.

MDR: děti sledovaly, hádaly a psaly do chatboxu zaměstnání osob na jednotlivých obrázcích (firefighter, chef, doctor, pilot, teacher, waiter, astronaut, scientist, baker, musician)

New vocabulary: station (nádraží, stanice), platform (nástupiště), escalator (eskalátor, pohyblivé schodiště), ticket office (prodejna lístků, pokladna), train driver (strojvedoucí), stairs (schody), rucksack (batoh), suitcase (kufr), a cup of tea (šálek čaje), a cup of coffee (šálek kávy) x café (kavárna), return ticket (jízdenka tam a zpět)

New Grammar: vysvětlovali jsme si, jak používat časové předložky (Prepositions of Time): 

         IN - in 2020, in December, in winter, in the morning/afternoon/evening, in the future

         ON - on Monday, on April 3rd, on my birthday, on Sunday morning, on the weekend

         AT - at 6 o´clock, at lunchtime/dinnertime, at breaktime, at night, at midnight, at Christmas

Student´s Book: pg 46/1,2 (Two return tickets) + 47/1,2 + pg. 122/1 (Grammar Focus)

Workbook: pg 47/1,2

Games and Activities: pro lepší zapamatování nových předložek jsme si zahráli Kahoot game:)

Homework: WB pg. 47 (activity 2) na pondělí 14.12. 

 

2.12.

MDR: děti psaly kladné či záporné odpovědi na otázky v minulém čase průběhovém (Were they fighting a fire yesterday at 8 o´clock? Yes, they were. Was she calling emergency services? No, she wasn´t...)

New/revised vocabulary: chef (šéfkuchař), waiter (číšník), baker (pekař), musician (hudebník, muzikant)/danger, fire, flood, emergency services, police car, police officer, fire engine, firefighter, ambulance, paramedic

Grammar: opět jsme procvičovali  minulý čas průběhový (Past Continuous Tense): 

                 I/He/She/It  was "verb"+ ing                  You/We/They were "verb"+ ing

Student´s Book: pg 40/1,2 (Story time - reading) + 41/3 + 44/1,2 - Role Play Emergency"  

Games and Activities: pro procvičení slovíček jsme si na závěr "na přání" zahráli Drawasaurus

Homework: WB pg. 38,43,45 na pondělí 7.12. 

 

LISTOPAD

30.11.

MDR: děti odpovídaly na otázky v prezentaci použitím minulého času průběhového (What was she doing at ten o´clock? She was watching TV/cooking/baking/decorating a cake).

New/revised vocabulary: safety (bezpečí, bezpečnost), health (zdraví), extinguisher (hasicí přístroj), wardrobe (skříň, šatník)/danger, fire, flood, emergency services, police car, police officer, fire engine, firefighter, ambulance, paramedic

Grammar: procvičovali jsme minulý čas průběhový a věnovali jsme se výslovnosti "dlouhého měkkého i" (Long /i/ sound)"ai"...např. ve slovech knight, bright, light, firefighter, tights   

Student´s Book: pg. 38-39 (Story) + 39/2,3,4 (Phonics Focus) + 42/1 (Fire Safety) + 43/1    Workbook: pg. 39/2 (complete the words: ight x ite)                       

Games and Activities: pro procvičení slovíček třetí lekce jsme si zahráli Kahoot a na závěr ještě Chatbox Exercises Game (děti sledovaly obrázky a po splnění série cviků psaly jejich správné názvy do chatboxu)

Homework: WB pg. 38,43,45 na pondělí 7.12. (+ kdo dnes neměl úkol, přinese ve středu 2.12.);)

 

25.11.

MDR: Kahoot-Unit 3 Vocabulary (Danger! - opakování slovíček)

Revised vocabulary: danger, fire, flood, emergency services, police car, police officer, fire engine, firefighter, ambulance, paramedic

Grammar: opět jsme se věnovali minulému času průběhovému (Past Continuous Tense) a také jsme tvořili otázky v tomto čase (Past Continuous Questions):

              WERE you watching TV at 4 o´clock?   Yes, I WAS (watching TV).

              WAS she/he listening to music at 6 o´clock?    No, he/she WASN´T (listening to music)            

Student´s Book: pg. 36/1,2 - Song (listening) + 37/1,2 + 121 (Grammar focus)

Workbook: pg. 37/1,2,3

Games and Activities: pro procvičení slovíček třetí lekce jsme si nakonec zahráli Drawasaurus

Homework: WB pg. 34, 35, 36 na pondělí 30.11. 

 

23.11.

New vocabulary: danger, fire, flood, emergency services, police car, police officer, fire engine, firefighter, ambulance, paramedic

New Grammar:  vysvětlovali jsme si, jak se tvoří minulý čas průběhový (Past Continuous), který používáme při mluvení o něčem, co se stalo v minulosti v konkrétním čase:

                         At four o´clock in the park I was playing with my friends.

                         When the phone rang, we were watching TV.

Student´s Book: pg. 34/1,2 + 35/1,2,3

Games and Activities: pro zopakování slovíček z minulé lekce jsme si zahráli Kahoot (Our world) a pro zapamatování nové slovní zásoby také "Describe it Game", kdy děti postupně předváděly a hádaly nová slovíčka;)

Homework: WB pg. 34, 35, 36 na pondělí 30.11. 

 

18.11.

MDR: děti dokončovaly 4 věty pomocí could/couldn´t (When I was 3 years old I could/couldn´t ...)

New/Revised vocabulary: hill (kopec), sky (obloha, nebe), beach (pláž) /mountain, forest, village, lake, island, field, river, path

Grammar Review: procvičovali jsme could/couldn´t a spojovací výrazy (and, so, because, but)    

Student´s Book: pg. 33/1,2,3,4 - My favourite outdoor place   

Games and Activities:  děti nejprve sledovaly video o putování malé kapky deště (koloběh vody v přírodě) - Little Raindrop (listening and talking about the story) a po přestávce také četly příběh (Story about Grandmother Mary), ve kterém doplňovaly správná slova. Na závěr pak ještě jednotlivě vyprávěly o svých nejoblíbenějších venkovních místech (My favourite outdoor place is ....,  I like it because .... , I .... and ... in my favourite place).

Homework: WB pg. 29, 32 (activities 1 and 2) + 33 na pondělí 23.11. 

 

16.11.

MDR: děti sledovaly obrázky, podle kterých vymýšlely a psaly věty v minulém čase s použitím spojovacích výrazů (but, because, and, so)

New/Revised vocabulary:  recent (nedávná), nature (příroda), free time (volný čas)/mountain, forest, village, lake, island, field, river, path

Grammar Review: procvičovali jsme minulý čas (Past tense) a spojovací výrazy (Connectors)    

Student´s Book: pg. 30 + 31 Activity 1      

Games and Activities:  prohlíželi jsme si různé ukázky umění - "Time Machine" (děti si samy mohly vybrat časové období, místo a téma) a poté přišla na řadu "Find a piece of art Game", kdy děti doma našly a ostatním prezentovaly nějaké "umělecké dílo", ať už vlastoručně vytvořené či koupené. A na závěr hodiny jsme si ještě pro procvičení slovíček a gramatiky zahráli Kahoot - (Unit 2 Vocabulary and Grammar;)

Homework: WB pg. 29, 32 (activities 1 and 2) + 33 na pondělí 23.11. 

 

11.11.

MDR: nejprve děti podle obrázků vyslovovaly slovíčka na téma příroda a poté dokončovaly připravené věty a procvičovaly si tak minulý čas a spojovací výrazy (I was hungry SO...., We watched a film AND...., She was tired BECAUSE...., I can play piano, BUT....)

Revised vocabulary:  mountain, forest, village, lake, island, field, river, path

Grammar: - procvičovali jsme minulý čas (Past tense) a spojovací výrazy (Connectors)

                 - a také jsme procvičovali Silent Consonants (tiché souhlásky, které se nevyslovují) - např. ve slovech: rhinos, write, listen, rhyme, island, sign...     

Student´s Book: pg. 27/4 + 29/1+2 (listening), Workbook: pg. 27/2 + 28/1(true/false)            

Games and Activities:  po přestávce si děti zahrály The Big Describer Game (about nature)    a na závěr děti ještě povídaly o jejich oblíbeném místě (My favourite place is.... because....);)

Homework: WB pg. 25 + 26 na pondělí 16.11. 

 

9.11.

MDR: děti sledovaly několik obrázků krajiny a na papír zapisovaly jejich správné názvy (pravopis si poté kontrolovaly v chatboxu

New/revised vocabulary:  waiter (číšník), soup (polévka), careful (opatrný, pečlivý)/mountain, forest, village, lake, island, field, river, path

Grammar: procvičovali jsme použití COULD/COULDN´T (I couldn´t swim when I was two years old, but I can now - Neuměl jsem plavat, když mi byly dva roky, ale teď už umím)                     

Student´s Book: pg. 25/1 (listening) + 28/1+2 (reading)

                           pg. 26+27/1,2  - Story (At the restaurant)

Games and Activities:  používání could/couldn´t si děti procvičily vyprávěním o sobě (říkaly: "I could/couldn´t ..... when I was a baby."), po přestávce si na procvičení slovíček z přírody zahrály Spelling Game (Blaster!) a na závěr ještě krátce oblíbenou hru Kahoot Game (An exciting day in our school project);)

Homework: WB pg. 25 + 26 na pondělí 16.11. 

 

4.11.

MDR: děti vymýšlely a psaly 3 souvětí s použitím spojovacích výrazů (and, but, so, because)

New vocabulary:  mountain, forest, village, lake, island, field, river, path, barking (štěkání)

Grammar: nejdříve jsme opakovali používání spojovacích výrazů pro spojení dvou vět v souvětí (Connectors) a nově jsme si vysvětlovali použití COULD/COULDN´T (min.čas slovesa moci/umět)

                                Could you talk when you were one? No, I couldn´t.   

                               I couldn´t phone you because I was busy.

                               She could play the piano when she was five.

Student´s Book: pg. 22 - Activity 1+2 (listen and answer), pg. 24 - Song (Walking with Mum) + pg. 120 - Grammar Focus (could/couldn´t) + Activity 1  

Games and Activities:  pro lepší zapamatování nových slovíček se děti střídaly v popisování vybraného slovíčka a ostatní hádaly a své odpovědi psaly do chatboxu (New Vocabulary Guess Game) a pro rozhýbání během lekce jsme si také pustili Active Song (Banana Banana Meatball);)

Homework: WB pg. 22, 23, 24 na pondělí 9.11. 

 

2.11.

MDR: Rules for our Wolverines Planet (děti psaly pravidla s použitím výrazů "must/mustn´t")

New/revised vocabulary:  Because, so, and, but/queen, knight, crown, helmet, necklace, bracelet, belt, shield, bow and arrow, sword

Grammar: nejdříve jsme opakovali používání výrazů "must/mustn´t", poté jsme si připomněli  minulý čas prostý (Simple Past) a nově jsme se učili používat spojovací výrazy pro spojení dvou vět v souvětí - Connectors:

-1) BECAUSE (protože): I didn´t do my homework BECAUSE I was very tired.                         

-2) SO (tak): He didn´t study, SO he didn´t pass the test. 

-3) AND (a): They went to the park AND they played football.

-4) BUT (ale):I went fishing, BUT I didn´t catch anything.

Student´s Book: pg. 23/1 (Reading and writing yes/no) + pg. 120 (Grammar Focus)      

Games and activities: pro zopakování slovíček týkajících se návštěvy muzea jsme si zahráli Pictionary game (děti se střídaly v malování obrázků a ostatní hádaly a psaly své správné odpovědi do chatboxu - queen, knight, crown, helmet, shield, bow and arrow...)    

Homework: WB pg. 22, 23, 24 na pondělí 9.11. 

 

ŘÍJEN

26.10.

MDR: děti četly šest otázek z prezentace a písemně do odpovědí doplňovaly zájmena ve správném tvaru ( Did you email Mark? No, I´m going to phone HIM. Where´s your schoolbag? I left IT at home. We´re thirsty. Please give US some lemonade).

Revised vocabulary:  me, him, her, them, us + queen, knight, crown, helmet, necklace, bracelet, belt, shield, bow and arrow, sword

Grammar: procvičovali jsme postavení přímého a nepřímého předmětu ve větě (give me..., show me..., tell them...)

Drawasaurus Game: k procvičení slovní zásoby z minulých lekcí děti postupně malovaly obrázky a hádaly jejich názvy, které musely správně zapsat do chatboxu (big wheel, roundabout, mayor, band...+ knight, crown, helmet, necklace, bracelet...).

Workbook: pg. 17 - Listening - podle poslechu děti přiřazovaly správné činnosti jednotlivým dnům v týdnu

A protože se blíží svátek Halloween, který se slaví 31.října hlavně v anglicky mluvících zemích (kdy se děti oblékají do strašidelných kostýmů a chodí koledovat od domu k domu s pořekadlem "Trick or treat" - Koledu nebo vám něco provedu), po přestávce se děti mohly převléknout do kostýmů a poté jsme si zahráli také dvě Halloween Games:

-1) Halloween Pictures Guessing Game - děti sledovaly pomalu odkrývající se obrázky  a hádaly jejich správné názvy - bat (netopýr), pumpkin (dýně), witch (čarodějnice), candy (bonbón), ghost (duch), black cat (černá kočka), jack o´lantern (haloweenská dýně), haunted house (strašidelný dům), spider (pavouk), vampire (upír)

-2) Halloween Sounds Guessing Game - a na závěr jsme ještě poslouchali trochu strašidelné zvuky a děti hádaly, jaké zvuky to jsou: crows (vrány), foot steps (kroky nohou), a cat hissing (kočičí syčení), a creepy door (strašidelné dveře), a cackling witch (krákání čarodějnice), an owl hooting (houkání sovy), a wolf howling (vytí vlka), wind in the trees (vítr ve stromech);)

Homework: WB pg. 16 (only activity 2 and 3) + pg. 20 (only activity 1 and 2) na pondělí 2.11.

 

21.10.

Our rules for online teaching- nejprve jsme si připomněli naše pravidla a poté jsme je použili i pro Students vs Teachers Game:

1. Keep your camera on

2. Raise your hand when you want to talk

3. Try to speak English (don´t speak Czech)

4. No using the chatbox

5. No eating during class (wait for the breaktime);)

New vocabulary:  director, gold, alarm, lock, report, spend the night, case, alien (mimozemšťan)
 
Grammar: - procvičovali jsme použití výrazů   must / mustn´t
 
Story time:  SB - pg. 16,17 - The secret of the Egyptian cat (listening) + activity  3         
 
Games and Activities: Po přestávce děti shlédly prezentaci pravidel pro planetu mimozemšťanů a poté malovaly vlastní planetu a vymýšlely 3 vlastní pravidla (Rules for an Alien Planet: You MUST eat ice cream every day. You MUSTN´T be fat. You MUST drink coca cola every morning). 
A na závěr si ještě zahrály velmi oblíbenou hru  Kahoot (At the toy shop - soutěžily, kdo nejrychleji a správně vybere dpovědi na dané otázky);)
 
Homework: WB pg. 13, 14, 21 na pondělí 26.10.

 

19.10.

MDR: děti si opsaly 4 věty z prezentace, do kterých musely správně doplnit výrazy must/mustn´t (We MUSTN´T run in the school. You MUST wash your hands before you eat.)
 
Revised vocabulary:  me, him, her, them, us + queen, knight, crown, helmet, necklace, bracelet, belt, shield, bow and arrow, sword
 
Grammar: - nejprve jsme se věnovali dvěma druhům výslovnosti "ow" a poté jsme procvičovali postavení přímého a nepřímého předmětu ve větě - děti skládaly slova do správného pořadí  (Give Rex his ball. Show me your picture. Dad made me this skateboard. Show it to me.) 
 
Student´s Book:  Pg. 14,15 - Story (The knight) + 119               
Workbook: 15/2
 
Games and Activities: Po přestávce si děti pro zopakování slovní zásoby nejprve zahrály hru Kahoot (do vět doplňovaly slovíčka a shield, a crown, a bracelet, a necklace, a belt, a sword) a také jsme si zahráli hru "Find something...", kdy se děti rozhlížely po bytě a ostatním přinesly ukázat předměty, které by mohly patřit královně či rytíři:)
 
Homework: WB pg. 13, 14, 21 na pondělí 26.10.

 

14.10.

MDR: k procvičení slovní zásoby z muzea děti dle obrázků v prezentaci zapisovaly jejich názvy
 
New/Revised vocabulary:  me, him, her, them, us + queen, knight, crown, helmet, necklace, bracelet, belt, shield, bow and arrow, sword
 
Grammar: - zopakovali jsme si používání  must / mustn´t  a vysvětlili jsme si dvě možnosti postavení přímého a nepřímého předmětu ve větě (Direct and Indirect Objects):
 
                  Give me(= indirect object) your book(= direct object).
 
                  Give your book(=direct object) TO me(=indirect object).
 
Direct object – většinou odpovídá 4. pádu (Koho? Co?)
 
Indirect object – většinou odpovídá 3.pádu (Komu? Čemu?)
 
Bookwork: SB pg. 12, 13 – Song – děti poslouchaly písničku a zaznamenávaly zmíněná slovíčka
 
Game: Chat Box Exercises - děti si s procvičováním slovíček také trochu zaskákaly a k jejich velké radosti si také zahrály hru Kahoot, ve které si procvičily nejen své znalosti, ale i postřeh;)
 
Homework: WB pg. 10, 11, 12 na pondělí 19.10.
 

12.10.

Dnes opět začala výuka online:

MDR: Miss Quetz na obrazovce prezentovala zpřeházená slova a děti z nich sestavovaly otázky (tennis/you/Did/play - Did you play tennis?  film/was/the/about/What - What was the film about?)

New vocabulary: Unit 1 - In the museum - Queen (královna), knight (rytíř), crown (koruna), helmet (helma), necklace (náhrdelník), bracelet (náramek), belt (pásek), shield (štít), bow and arrow (luk a šíp), sword (meč, šavle); sign, lead (vodítko), cloakroom (šatna), to touch (dotýkat se)

Grammar: I must (musím) / I mustn´t (nesmím)

Vysvětlenou gramatiku si děti procvičily doplňováním must/mustn ´t  do vět: I must tidy my room today. You must be quiet. We mustn´t talk in class. You mustn´t tell anyone. They must do their homework. 

Bookwork: SB pg. 10, 11 - děti se učily tvořit  a vyslovovat věty používané pro pravidla a povinnosti:  I must speak quietly. I must leave my coat in the cloakroom. I  mustn´t run.         I mustn´t shout. I mustn´t touch anything. I mustn´t take photos.                     

Game: Pictionary - děti se střídaly v malování obrázků nových slovíček, které pak prezentovaly k uhádnutí ostatním:)

Homework: WB pg. 10, 11, 12 na pondělí 19.10.

 

ZÁŘÍ

30.9.

MDR: děti do svých sešitů vybíraly a zapisovaly správné odpovědi na několik otázek v minulém čase

Revised vocabulary: Unit 0 - amazing, symbol, closely, diamond, big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem cars, microphone, band, photographer, journalist

Grammar: s dětmi jsme opět procvičovali otázky (a krátké odpovědi) v přítomném a minulém čase

Activities: Vocabulary Word Search - dětem jsme  rozdali pracovní listy s osmisměrkami pro vyhledávání slovíček podle obrázků a když je všichni dokončili, v dolní části listu sami další pro své kamarády vytvořili. Na druhém pracovním listu pak dělali dvě cvičení k procvičení otázek v minulém čase (Past Simple Questions).

Test: po přestávce děti čekal avizovaný test - zatím jen z poslechové části (listening section only)

Homework: zopakovat učivo Unit 0 pro dokončení zbývajících dvou částí testu (writing and reading section of the Test) - na pondělí 12.10.!

 

23.9.

MDR: děti do svých sešitů psaly odpovědi na pět otázek na tabuli (Did you do your homework? = Yes, I did. Do you like playing tennis? No, I don´t. atd.)

Revised vocabulary: Amazing, symbol, closely, diamond, big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem cars, microphone, band, photographer, journalist

Grammar: s dětmi jsme opět procvičovali jednoduché otázky v přítomném a minulém čase (Simple Present/Past Questions). Pro důkladné procvičení minulého času jsme také dětem rozdali mazací tabulky (eraser boards) a soutěžili jsme, kdo nejrychleji (a přitom správně) vytvoří od infinitivů sloves minulý čas - Past Tense (see - saw, watch - watched, write - wrote, walk - walked, say - said, feel - felt atd.).

Games  and Activities: K procvičení hláskování slovíček z lekce 0 jsme si  také v kroužku u tabule zahráli hru Blaster! A na konci hodiny jsme s dětmi ještě pomocí interaktivní tabule a různých doplňovaček a her procvičovali slovní zásobu z minulého roku.

Homework: Workbook (WB) pg. 7,8,9 (only activities 3 and 4) na středu 30.9.!

Reminder(připomínka): Ve středu 30.9. budeme psát test - Unit 0!

 

21.9.

MDR: děti přiřazovaly správné názvy k obrázkům na tabuli (big wheel, rollercoaster, mayor, band)

New/Revised vocabulary: Amazing, symbol, closely, diamond / Big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem cars, microphone, band, photographer, journalist

Grammar: s dětmi jsme opět procvičovali jednoduché otázky v přítomném i minulém čase a také jsme se věnovali rýmovaným slovům (Rhyming words:  noise/boys, cheese/trees, toe/snow etc.)

 

Bookwork: WB pg. 9/1,2

                   SB pg. 8,9/2,3 - Story (The map) - příběh jsme nejprve četli jako třída a pak děti vytvořily dvě skupiny, rozdělily si jednotlivé role a každá skupina svůj příběh "odehrála" před tabulí. Následně jsme také shlédli video s tímto příběhem a na interaktivní tabuli potom děti ke shlédnutému příběhu zodpověděly několik otázek. 

                                                 
Spelling Race: Děti soutěžily, která skupina dokáže rychleji a správně složit z barevných písmen vyřčené slovo - zároveň také musely dodržet určitá pravidla (rules: 1. Hands to yourself, no pushing, 2. Speak quietly, no shouting, 3. Speak English). Na závěr pak všichni společně slova nahlas hláskovali (spell) - Big wheel, rollercoaster, dodgem cars, microphone, photographer etc.

 

Homework: Workbook (WB) pg. 7,8,9 (only activities 3 and 4) na středu 30.9.

Reminder(připomínka): Kdo dnes nepřinesl úkol, donese ho ve středu = Deadline is Wednesday 23.9.;)

 

16.9.

MDR (My Daily Report): do poznámkových sešitů si děti zapsaly dvě věty dokončené podle jejich názoru: My favourite ride at an amusement park is...(the rollercoaster/the big wheel/the roundabout, the dodgem cars) + I am scared of...(nothing/the rollercoaster/the big wheel etc.)

New/Revised vocabulary: Code, clue, shocked, guess

Amusement park/fair, big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem cars, microphone, band, photographer, journalist

 

Grammar: děti si procvičovaly tvoření jednoduchých otázek v minulém čase (Simple Past Questions - with did or to be): Did you dance? Were you scared? Was it dangerous? Did you have a lot of fun?) a také tvoření otázek v čase přítomném (Simple Present Questions - Is Lucy your friend? Do you want to be famous? Does she like dogs? etc.)

 

Bookwork:  Workbook (WB) pg. 7/1,2

                   Student´s book (SB) pg. 6,7 + 118 - Song - děti nejprve poslouchaly písničku a sledovaly video, potom se ke zpěvu přidávaly a nakonec doplňovaly cvičení                                                      
Brain Break - k procvičení postřehu jsme si s dětmi zahráli Zip Zap Zop a na závěr naší lekce si děti ve Vocabulary Challenge zasoutěžily při opakování slovíček z minulého roku:)

 

Homework: Workbook (WB) pg. 4,5,6 na pondělí 21.9.

 

14.9.

MDR (My Daily Report - zápis do sešitu): do poznámkových sešitů děti zapsaly větu dokončenou podle jejich názoru: Amusement parks are... (fun/scary/boring/dangerous/exciting)

Bookwork (práce s učebnicí):  Student´s book (SB) pg. 4,5 +118
                                                         
Grammar (gramatika): s dětmi jsme procvičovali tvoření jednoduchých otázek v přítomném čase (Simple Present Asking Questions): Do you like...? Do you want....? Does he/she ...? What/Where/When do you ...? Is he/she ...? Are you ...?

New vocabulary (nová slovní zásoba): Amusement park/fair, big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem cars, microphone, band, photographer, journalist

Homework (domácí úkol): Workbook (WB) pg. 4,5,6
 

9.9.

Výuku jsme zahájili konverzační aktivitou (Hello Question), při které děti nejprve postupně a jednotlivě vedly rozhovor s Miss Quetz, především o tom, co dělaly v létě (How are you today?, What did you do in the summer?, I rode my bike, I played tennis, I went camping, I stayed home...) a později si své odpovědi také zapsaly do svých poznámkových sešitů.
Poté děti na chytré tabuli sledovaly sérii obrázků týkající se vhodného a nevhodného chování vůči ostatním a následně jsme tyto situace společně rozebírali a povídali si o šikanování a o tom, jak takové případné situace řešit.  Naše povídání jsme zakončili podepsáním slibu No Bullying Allowed.
Poté jsme  na zemi vsedě utvořili kruh komplimentů (Compliment Circle) a učili jsme se vzájemně si skládat a přijímat komplimenty (You are a very good friend, You are kind,  You are really good at..., Thank you). Také jsme si zahráli hru Brain Break: Evolution (hra podobná hře Kámen, nůžky, papír (Rock, Paper, Scissors, Go!) s jednotlivými stádii vývoje a cílem stát se superhrdinou (Super Hero):)
Po přestávce děti pracovaly na dokončení našeho skupinového plakátu (Wolverines Poster) a dozdobily si  své notebooky.
A na závěr lekce přišla ještě Vocabulary Challenge, při které vždy dvojice dětí soutěží, kdo první vysloví správný název obrázku promítaného na chytré tabuli. Děti si při hře procvičily postřeh a zopakovaly si slovní zásobu z minulého roku z různých oblastí (School Subjects, Around the town - buildings, Chores-daily tasks...).

 

7.9.

V rámci úvodní hodiny jsme se s dětmi přivítali po prázdninách a zahráli si seznamovací hru a hru na postřeh (Snatch!), při které si děti zopakovaly některé pokyny (Turn around, Hop,  Touch your head/ears/leg/etc., Stand on ...).

Pak jsme si pustili  krátkou prezentaci a video o maskotu naší skupiny Rosomákovi (Wolverine). Zajímavá fakta o této šelmě jsme si pak zopakovali vyplněním krátkého kvízu.

Po přestávce jsme s dětmi na tabuli vytvořili seznam pravidel (The list of  our rules), kterými se všichni budeme v našich hodinách řídit (Be nice to others, Speak English, Ask for help and help others, Bring your books and pencilcase, Use an eraser pen or pencil and also Wear your mask and Wash your hands;)).
 
Dětem jsme  také rozdali jejich fotky a obrázky rosomáka k vybarvení a začali jsme pracovat na velkém plakátu naší skupiny (Wolverines), který bude spolu s ostatními vystaven na chodbě k jídelně.
 
Na závěr lekce jsme dětem rozdali poznámkové sešity (Notebooks - Portfolia), učebnice (Students books) a pracovní sešity (Workbooks).
 
 

aktualizováno: 22.06.2021 20:49:32