Wolverines

Wolverines

Vyučující:

 

Carinna Marrone

tel.: -
email: marronecarinna@yahoo.com

Asistent/ka:

 

Nikita Bernardová

tel.: +420 777 678 568 
email: nikita.bernardova@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2022-2023!Vážení rodiče,

pokud si má Vaše dítě vést v programu úspěšně, je důležité, abyste věděli, co se na hodinách dělá, a mohli jej tak ve studiu podpořit. Na této webové stránce najdete informace o práci v hodinách, o zadaných domácích úkolech, o nadcházejících testech i další důležité informace týkající se výuky. Je nezbytné, aby se žáci snažili vypracovávat domácí úkoly a v případě absence si vždy doplnili zameškanou látku. Snadněji se tak po návratu do školy zapojí do výuky. V případě dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Nové, druhé, vydání učebnic Super Minds! V tomto školním roce budeme při výuce používat nové, druhé, vydání našich oblíbených učebnic Super Minds. Obsahově je téměř stejné jako to předcházející, avšak bylo vylepšeno a aktualizováno. Věříme, že se všem bude líbit. Jeho součástí je nová digitální platforma, Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (Workbook) a eBook (Student's Book) pro domácí studium a opakování. Všechna poslechová cvičení, písničky a videa v obou učebnicích jsou nyní na této nové platformě dostupná. Návod k jejímu užívání najdete v obou učebnicích na přední vnitřní straně jejich obalu. V případě dotazů či problémů týkajících se používání této platformy, klikněte na této stránce vpravo dole na ikonu "?HELP", kde najdete krátká videa, jak postupovat.

Také bychom Vám rádi připomněli, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Obsah učebnic byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických výukových programů a mohl se přizpůsobit dané týdenní dotaci hodin. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často najdete v učebnicích vynechané stránky, které si žáci samozřejmě mohou v případě zájmu také sami doma vypracovat.

VIDEA PRO DOMÁCÍ PŘÍPRAVU

Procvičujeme hláskování slovíček s Miss Carinnou:

Unit 7, Unit 8

KVĚTEN

31/5

PROSÍM O VRÁCENÍ ANGLICKÝCH KNÍŽEK DO KNIHOVNY

Nejdříve jsme opakovali na test, který jsme si následně napsali. Kdo byl hotový, mohl plnit Word Search. V druhé části hodiny jsme šli ven, kde jsme hráli spoustu různých anglických her.

29/5

Ve středu 31.5. si napíšeme test z Unit 9.

Zápis do sešitu:

Doplňujeme slovíčka do vět. 

(a can of…, a loaf of…, a piece of…, a bottle of…, a packet of…)

Práce se Student’s Book:

SB str. 112, 113

WB str. 112, 113

New Grammar:

Food Partitives 

a can of, a loaf of, a piece of, a bottle of, a packet of

How many/much?

For countable nouns like tomatoes, carrots, bottles, bars, loaves, cans, or packets use many.

How many tomatoes are there?

There are three tomatoes.

For uncountable nouns like bread, milk, cheese, chocolate, sugar, or love, use much.

How much chocolate do we need?

We need two bars of chocolate.

New Vocabulary:

sail a boat, swing on a rope, dive into the water, row a boat, dry your clothes, make a raft, put up a tent, make a fire, collect wood

Other Activity:

Active Video

Test Review

Worksheet 4

Blaster!

24/5

Děti si dnes odnesly domů opravené testy z Unit 8.

Zápis do sešitu:

Poslouchali jsme výslovnost nových slovíček a správně jsme je zapisovali do sešitu.

Práce se Student’s Book:

SB str. 110, 111

WB str. 110, 111

New Grammar:

Food Partitives 

a can of, a loaf of, a piece of, a bottle of, a packet of

How many/much?

For countable nouns like tomatoes, carrots, bottles, bars, loaves, cans, or packets use many.

How many tomatoes are there?

There are three tomatoes.

For uncountable nouns like bread, milk, cheese, chocolate, sugar, or love, use much.

How much chocolate do we need?

We need two bars of chocolate.

New Vocabulary:

sail a boat, swing on a rope, dive into the water, row a boat, dry your clothes, make a raft, put up a tent, make a fire, collect wood

Other Activity:

Active Video

Worksheet 2

Blaster!

22/5

enlightenedPŘIPOMÍNÁM Homework due Wednesday 24.5.: WB str. 106, 107

Zápis do sešitu:

Luštili jsme zpřeházená slovíčka z nové slovní zásoby.

Práce se Student’s Book:

SB str. 108, 109

WB str. 108, 109

New Grammar:

Food Partitives 

a can of, a loaf of, a piece of, a bottle of, a packet of

How many/much?

For countable nouns like tomatoes, carrots, bottles, bars, loaves, cans, or packets use many.

How many tomatoes are there?

There are three tomatoes.

For uncountable nouns like bread, milk, cheese, chocolate, sugar, or love, use much.

How much chocolate do we need?

We need two bars of chocolate.

New Vocabulary:

sail a boat, swing on a rope, dive into the water, row a boat, dry your clothes, make a raft, put up a tent, make a fire, collect wood

Other Activity:

Active Video

Dneska bylo krásné počasí, takže jsme lekci zakončili anglickými hrami venku!

17/5

enlightenedHomework due Wednesday 24.5.: WB str. 106, 107

Zápis do sešitu:

Tvořili jsme slovní spojení tak, aby dávala smysl.

sail a boat, dry your clothes, swing on a rope, collect wood, put up a tent, make a fire, dive into the water, row a raft

Práce se Student’s Book:

SB str. 107

SB str. 127 cv. 1

New Grammar:

Food Partitives 

a can of, a loaf of, a piece of, a bottle of, a packet of

How many/much?

For countable nouns like tomatoes, carrots, bottles, bars, loaves, cans, or packets use many.

How many tomatoes are there?

There are three tomatoes.

For uncountable nouns like bread, milk, cheese, chocolate, sugar, or love, use much.

How much chocolate do we need?

We need two bars of chocolate.

New Vocabulary:

sail a boat, swing on a rope, dive into the water, row a boat, dry your clothes, make a raft, put up a tent, make a fire, collect wood

Other Activity:

Active Video

Worksheet 1

English Library (prosím vrátit zapůjčené knihy do 31.5.)

Cambridge Extra Practice

15/5

Nejdříve jsme opakovali na test, který jsme si následně napsali. Kdo byl hotový, mohl plnit Word Search. V druhé části hodiny jsme začali poslední lekci v naší učebnici, Unit 9.

Práce se Student’s Book:

SB str. 106, 107

New Grammar:

Food Partitives 

a can of, a loaf of, a piece of, a bottle of, a packet of

How many/much?

For countable nouns like tomatoes, carrots, bottles, bars, loaves, cans, or packets use many.

How many tomatoes are there?

There are three tomatoes.

For uncountable nouns like bread, milk, cheese, chocolate, sugar, or love, use much.

How much chocolate do we need?

We need two bars of chocolate.

New Vocabulary:

sail a boat, swing on a rope, dive into the water, row a boat, dry your clothes. Make a raft, put up a tent, make a fire, collect wood

Other Activity:

Active Video

Wordsearch

10/5

enlightenedHomework due Monday 15.5.: WB str. 100, 101

V pondělí 15.5. si napíšeme test z Unit 8.

Práce se Student’s Book:

SB str. 98, 99

New Grammar:

Future Tense with “will”

In this case used for predictions 

Subject+will+bare infinitive verb

What will you be when you grow up?

I’ll be a/an....

Adverbs

Adverbs describe HOW an action is done. They often go at the end of the sentence.

quietly, loudly, quickly, carefully, happily, dangerously, badly, well, fast

I walked into the house quietly.

New Vocabulary:

planet, rocket, UFO, star, comet, telescope, astronaut, moon, space station

Other Activity:

Active Video

Test Practice: Worksheet

Games

3/5

enlightenedHomework due Wednesday 10.5.: WB str. 100, 101

Děti si dnes odnesly domů opravené testy z Unit 7.

Zápis do sešitu:

Luštíme zpřeházená slovíčka z nové slovní zásoby.

Práce se Student’s Book:

SB str. 126

WB str. 96, 97

New Grammar:

Future Tense with “will”

In this case used for predictions 

Subject+will+bare infinitive verb

What will you be when you grow up?

I’ll be a/an....

Adverbs

Adverbs describe HOW an action is done. They often go at the end of the sentence.

quietly, loudly, quickly, carefully, happily, dangerously, badly, well, fast

I walked into the house quietly.

New Vocabulary:

planet, rocket, UFO, star, comet, telescope, astronaut, moon, space station

Other Activity:

Active Video

Spell or slime

Sentence stacker

DUBEN

19/4

V první části hodiny jsme opakovali na test z Unit 7, který jsme si následně také napsali. Poté jsme navázali na Unit 8, kterou jsme začali probírat již v pondělí.

Práce se Student’s Book:

SB str. 96, 97

New Grammar:

Future Tense with “will”

In this case used for predictions 

Subject+will+bare infinitive verb

What will you be when you grow up?

I’ll be a/an....

Adverbs

Adverbs describe HOW an action is done. They often go at the end of the sentence.

quietly, loudly, quickly, carefully, happily, dangerously, badly, well, fast

I walked into the house quietly.

New Vocabulary:

planet, rocket, UFO, star, comet, telescope, astronaut, moon, space station

Other Activity:

Active Video

Word Scramble

17/4

NO HOMEWORK, JUST STUDY FOR THE WEDNESDAY TEST!

Ve středu 19.4. si napíšeme test z Unit 7.

Zápis do sešitu:

1.     David is the boy who helped me learn to play the violin.

2.     This is the music room where I practice.

3.     The drums which I play are very loud.

4.     Where is the girl who plays the keyboard?

5.     The harp which is a very large instrument belongs to Molly.

6.     The concert where we first performed is in Prague 7.

Práce se Student’s Book:

WB str. 92

SB str. 94, 95: Introduction to Unit 8

New Grammar:

Possesive Pronouns

Whose is this?

Whose are these?

It’s/They’re mine, yours, his, hers, ours, theirs.

Who/Which/Where

Use who for people, which for animals and things, and where for places.

New Vocabulary:

tambourine, triangle, trumpet, trombone, drums, harp, saxophone, keyboard, violin, orchestra, musical instruments

Other Activity:

Active Video

Introducing new vocabulary with flashcards

10 Second Picture

12/4

enlightenedHomework due Monday 17.4.: WB str. 90, 91

Ve středu 19.4. si napíšeme test z Unit 7.

Zápis do sešitu:

1.     This is the house where Sam lives.

2.     Tom is the boy who has got light hair.

3.     The instrument which Sara plays is the harp.

4.     Allison is the girl who plays board games.

5.     This is the library where I go to everyday.

6.     The sport which I like the least is basketball.

Práce se Student’s Book:

SB str. 92, 93

New Grammar:

Possesive Pronouns

Whose is this?

Whose are these?

It’s/They’re mine, yours, his, hers, ours, theirs.

Who/Which/Where

Use who for people, which for animals and things, and where for places.

New Vocabulary:

tambourine, triangle, trumpet, trombone, drums, harp, saxophone, keyboard, violin, orchestra, musical instruments

Other Activity:

Active Video

Wordsearch

Blaster!

5/4

Dnešní hodinu jsme si udělali malou velikonoční oslavu. Začali jsme pracovním listem, ve kterém jsme luštili zpřeházená velikonoční slovíčka. Potom jsme procvičovali hláskování a hráli různé hry, za které jsme od Miss Carinny dostali velikonoční samolepky. V druhé části hodiny jsme plnili aktivní video a pak začal Easter egg hunt – ve skupinkách jsme po třídě hledali schovaná vajíčka a když každá skupinka našla pět vajíček, dostala za úkol poskládat příběh v minulém čase a před třídou ho převyprávět. Za odměnu dostal každý malou sladkost. Hodinu jsme zakončili oblíbenou hrou 10 Second Picture a omalovánkami.

3/4

enlightenedHomework due Monday 10.4.: WB str. 88, 89

Zápis do sešitu:

Používáme přivlastňovací zájmena ve větách.

Práce se Student’s Book:

SB str. 88, 89

New Grammar:

Possesive Pronouns

Whose is this?

Whose are these?

It’s/They’re mine, yours, his, hers, ours, theirs.

Who/Which/Where

Use who for people, which for animals and things, and where for places.

New Vocabulary:

tambourine, triangle, trumpet, trombone, drums, harp, saxophone, keyboard, violin, orchestra, musical instruments

Other Activity:

Active Video: Easter Edition

Phonics

Blaster!

BŘEZEN

29/3

enlightenedPŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 3.4.: WB str. 84, 85

mail Děti si dnes půjčily knížky v anglické knihovně, prosíme o jejich vrácení spolu s book reportem do 12.4.

Zápis do sešitu:

1.     I have a new violin, it is mine.

2.     She has a trumpet, it is hers.

3.     They have 3 tambourines, they are theirs.

4.     We have new drums, they are ours.

5.     He has a trombone, it is his.

6.     You have a new keyboard, it is yours.

Práce se Student’s Book:

WB str. 86, 87

SB str. 86, 87: Story

New Grammar:

Possesive Pronouns

Whose is this?

Whose are these?

It’s/They’re mine, yours, his, hers, ours, theirs.

Who/Which/Where

Use who for people, which for animals and things, and where for places.

New Vocabulary:

tambourine, triangle, trumpet, trombone, drums, harp, saxophone, keyboard, violin, orchestra, musical instruments

Other Activity:

Active Video

Language Focus: Cambridge practice extra

Blaster!

27/3

enlightenedHomework due Monday 3.4.: WB str. 84, 85

Zápis do sešitu:

Do sešitu správně hláskujeme novou slovní zásobu. 

Práce se Student’s Book:

WB str. 82, 83

SB str. 84, 85

New Grammar:

Possesive Pronouns

Whose is this?

Whose are these?

It’s/They’re mine, yours, his, hers, ours, theirs.

New Vocabulary:

tambourine, triangle, trumpet, trombone, drums, harp, saxophone, keyboard, violin, orchestra, musical instruments

Other Activity:

Active Video

Vocabulary Games

Sentence Stacker

22/3

Dnešní hodinu jsme také věnovali opakování. Hráli jsme „Spring Challenge“ a některé odpovědi zapisovali do našich Notebooks, zbytek jsme psali na tabuli nebo se střídali v odpovědích. Také jsme si s Miss Carinnou zopakovali pravidla LEAP a společně je podepsali a zavázali se, že je budeme dodržovat. Po aktivním videu jsme si představili nová slovíčka z Unit 7 a ve Student’s Book jsme vypracovali str. 82 a 83.

20/3

Dnes nás poprvé učila Miss Carinna! Krátce jsme se představili a řekli si, co jsme dělali o jarních prázdninách. Celá lekce byla opakovací – shrnuli jsme si prvních šest lekcí a poté plnili aktivní video „Would you Rather?“. Ke konci hodiny jsme v malých skupinkách nacvičili malé představení, které jsme pak před celou třídou předvedli. Pracovali jsme s Woorkbookem: Reading and Story Play.

LEAP SUMMER CAMP – řekli jsme si informace k letnímu anglickému kempu, který budeme v srpnu pořádat. Rodiče o něm byli informováni emailem. Děti také dostaly „vstupenky“ se slevou na kemp. Bližší informace najdete ZDE.

8/3

Dnešní hodinu jsme začali krátkým opakováním na test z Unit 6, který jsme si následně i napsali. Kdo byl s testem hotový, mohl začít luštit Zodiac Sign Word Search. Po přestávce jsme si půjčili nové knížky v anglické knihovně, které spolu s Book Reportem musíme odevzdat do 23.3. (pár dětí stále neodevzdalo minulé knihy, proto prosím o jejich vrácení po prázdninách!!!!). Ke konci hodiny jsme si udělali „mini goodbye party“ a rozloučili se tak s Miss Quetz, která odchází na mateřskou. Zahráli jsme si hry a dostali jsme od Miss Quetz cookies.

Přejeme hezké prázdniny!! Happy spring break!! blush

6/3

enlightenedHomework due Monday 20.3.: WB str. 79, 81

Ve středu 8.3. si napíšeme test z Unit 6.

Práce se Student’s Book:

SB str. 78-79: Dinosaurs

-       vocabulary: disappeared, platypus, object, herbivore, carnivore, omnivore

WB str. 78: Dinosaurs

New Grammar:

Comparatives

bigger than/happier than/more expensive than

One syllable words: add ‘-er than’

Two syllable words ending in ‘y’: remove ‘y’ add ‘ier than’

Other two syllable words: add ‘more’ before the adjective

Superlatives

The biggest/ the happiest/ the most expensive

One syllable words: add ‘-est’

Two syllable words ending in ‘y’: remove ‘y’ add ‘iest’

Other two syllable words: add ‘most’ before the adjective

The biggest dinosaur was longer than 10 cars.”

To Look Like

What does it look like?

It looks like (a white horse/a flying fish/etc).

It’s half… and half…

New Vocabulary:

tail, horn, back, scales, wing, neck, feathers, tongue, mythical beast

Other Activity:

Active Video: Would You Rather?

Rock, Paper, Scissors Vocabulary Challenge

1/3

enlightenedPŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 6.3.: WB str. 73, 74

Ve středu 8.3. si napíšeme test z Unit 6.

Práce se Student’s Book:

WB str. 76: Reading Skills

WB str. 77: Reading Skills

SB str. 80: Finding an Unusual Animal

New Grammar:

Comparatives

bigger than/happier than/more expensive than

One syllable words: add ‘-er than’

Two syllable words ending in ‘y’: remove ‘y’ add ‘ier than’

Other two syllable words: add ‘more’ before the adjective

Superlatives

The biggest/ the happiest/ the most expensive

One syllable words: add ‘-est’

Two syllable words ending in ‘y’: remove ‘y’ add ‘iest’

Other two syllable words: add ‘most’ before the adjective

The biggest dinosaur was longer than 10 cars.”

To Look Like

What does it look like?

It looks like (a white horse/a flying fish/etc).

It’s half… and half…

New Vocabulary:

tail, horn, back, scales, wing, neck, feathers, tongue, mythical beast

Other Activity:

Active Video: Chase

Blaster!

 

enlightenedYLE ZKOUŠKY - MOVERS enlightened

Na začátku dnešní výuky navštívila naši skupinu Miss Lenka a informovala děti o možnosti skládat zkoušku Young Learners a účastnit se přípravného kurzu. Informace obdrželi rodiče emaiem od paní Barešové nebo je najdete zde.

ÚNOR

27/2

enlightenedHomework due Monday 6.3.: WB str. 73, 74

Zápis do sešitu:

1.     Pigs are more intelligent than dogs.

2.     I think dogs are the friendliest animals in the world.

3.     I am quicker than you.

4.     The brick house was stronger than the straw house.

5.     My grandpa is the most interesting person that I know.

Práce se Student’s Book:

SB str. 74-75: Story

WB str. 75 cv. 2

SB str. 76: Listening

New Grammar:

Comparatives

bigger than/happier than/more expensive than

One syllable words: add ‘-er than’

Two syllable words ending in ‘y’: remove ‘y’ add ‘ier than’

Other two syllable words: add ‘more’ before the adjective

Superlatives

The biggest/ the happiest/ the most expensive

One syllable words: add ‘-est’

Two syllable words ending in ‘y’: remove ‘y’ add ‘iest’

Other two syllable words: add ‘most’ before the adjective

The biggest dinosaur was longer than 10 cars.”

To Look Like

What does it look like?

It looks like (a white horse/a flying fish/etc).

It’s half… and half…

New Vocabulary:

tail, horn, back, scales, wing, neck, feathers, tongue, mythical beast

Other Activity:

Active Video: Would You Rather?

EduCandy

22/2

enlightenedPŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 27.2.: WB str. 70, 71

Zápis do sešitu:

1.     Sharks are more dangerous than most whales.

2.     My bag is heavier than your bag.

3.     I’m worse than you at English.

4.     I have the best mom in the world.

5.     This is the smallest pencil I’ve got.

Práce se Student’s Book:

SB str. 72: Song

WB str. 72: Song Practice

SB str. 73: It looks like…

SB str. 124 cv. 2: Language Focus

New Grammar:

Comparatives

bigger than/happier than/more expensive than

One syllable words: add ‘-er than’

Two syllable words ending in ‘y’: remove ‘y’ add ‘ier than’

Other two syllable words: add ‘more’ before the adjective

Superlatives

The biggest/ the happiest/ the most expensive

One syllable words: add ‘-est’

Two syllable words ending in ‘y’: remove ‘y’ add ‘iest’

Other two syllable words: add ‘most’ before the adjective

The biggest dinosaur was longer than 10 cars.”

To Look Like

What does it look like?

It looks like (a white horse/a flying fish/etc).

It’s half… and half…

New Vocabulary:

tail, horn, back, scales, wing, neck, feathers, tongue, mythical beast

Other Activity:

Active Video

Kahoot

EduCandy

20/2

enlightenedHomework due Monday 27.2.: WB str. 70, 71

Práce se Student’s Book:

SB str. 70: Mythical Beasts

SB str. 71: Comparatives and Superlatives

SB str. 124 cv. 1: Language Focus

New Grammar:

Comparatives

bigger than/happier than/more expensive than

One syllable words: add ‘-er than’

Two syllable words ending in ‘y’: remove ‘y’ add ‘ier than’

Other two syllable words: add ‘more’ before the adjective

Superlatives

The biggest/ the happiest/ the most expensive

One syllable words: add ‘-est’

Two syllable words ending in ‘y’: remove ‘y’ add ‘iest’

Other two syllable words: add ‘most’ before the adjective

The biggest dinosaur was longer than 10 cars.”

New Vocabulary:

tail, horn, back, scales, wing, neck, feathers, tongue, mythical beast

Other Activity:

Active Video

Vocabulary Games: What’s Missing?, 10 Second Picture

15/2

enlightenedPŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 20.2.: WB str. 64, 69

Dnešní hodinu jsme začali opakováním na test z Unit 5, který jsme si následně i napsali.

Pro odlehčení jsme plnili aktivní video a vypracovali jsme Word search ZDE.

Děti si dnes z knihovny vybraly anglickou knížku, na jejíž přečtení mají dva týdny. Ve středu 1.3. tedy prosíme o její přinesení zpět do školy, za úkol k tomu mají vyplnit pracovní list ohledně dané četby. Ke konci hodiny jsme si zahráli Vocabulary Challenge, kde jsme soutěžili v tom, kdo zná nejvíc slovíček ze všech předešlých lekcí Super Minds 4.

13/2

enlightenedHomework due Monday 20.2.: WB str. 64, 69 + study for the Unit 5 test on Wednesday

Ve středu 15.2. si napíšeme test z Unit 5.

Zápis do sešitu:

Doplňujeme do vět: „used to/didn’t use to/had to/didn’t have to“.

Práce se Student’s Book:

SB str. 68: Communication

New Grammar:

Used to:

I/You/He/She/It/We/They “used to” + bare infinitive verb

Used to talk about things that were true in the past, but aren’t anymore.

I used to be a baby. (but I am not now)

I used to have short hair, but now I have long hair.

Had to:

I/You/He/She/It/We/They “had to” + bare infinitive verb

Used to talk about past obligations.

When I was a child. I had to clean my room every week.

New Vocabulary:

dark, blond(e), fair, moustache, curly, beard, scar, straight

Other Activity:

Used to and Had to Kahoots

Active Video: Valentine’s Day Would You Rather?

Describe and Draw: děti popisují postavu, kterou ostatní kreslí do sešitu

8/2

enlightenedPŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 13.2.: WB str. 60, 61

mailVe středu 15.2. si napíšeme test z Unit 5!

Zápis do sešitu:

Píšeme dvě věci, které jsme tento týden museli dělat (had to do) a dvě věci, které jsme dělat nemuseli (didn’t have to do).

Práce se Student’s Book:

SB str. 64-65: The Gentleman Robber

New Grammar:

Used to:

I/You/He/She/It/We/They “used to” + bare infinitive verb

Used to talk about things that were true in the past, but aren’t anymore.

I used to be a baby. (but I am not now)

I used to have short hair, but now I have long hair.

Had to:

I/You/He/She/It/We/They “had to” + bare infinitive verb

Used to talk about past obligations.

When I was a child. I had to clean my room every week.

New Vocabulary:

dark, blond(e), fair, moustache, curly, beard, scar, straight

6/2

enlightenedHomework due Monday 13.2.: WB str. 60, 61

Práce se Student’s Book:

SB str. 62-63: Story

WB str. 62: Story Practice

WB str. 63 cv. 2: Phonics Focus

New Grammar:

Used to:

I/You/He/She/It/We/They “used to” + bare infinitive verb

Used to talk about things that were true in the past, but aren’t anymore.

I used to be a baby. (but I am not now)

I used to have short hair, but now I have long hair.

Had to:

I/You/He/She/It/We/They “had to” + bare infinitive verb

Used to talk about past obligations.

When I was a child. I had to clean my room every week.

New Vocabulary:

dark, blond(e), fair, moustache, curly, beard, scar, straight

Other Activity:

Active Video

Blaster

1/2

enlightenedPŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 6.2.: WB str. 58, 59

Zápis do sešitu:

Luštíme zpřeházená písmena v nové slovní zásobě.

dark, straight, blond, curly, fair, scar

Práce se Student’s Book:

SB str. 60: Song

SB str. 61: Had to

SB str. 123 cv. 2: Language Focus

New Grammar:

Used to:

I/You/He/She/It/We/They “used to” + bare infinitive verb

Used to talk about things that were true in the past, but aren’t anymore.

I used to be a baby. (but I am not now)

I used to have short hair, but now I have long hair.

Had to:

I/You/He/She/It/We/They “had to” + bare infinitive verb

Used to talk about past obligations.

When I was a child. I had to clean my room every week.

New Vocabulary:

dark, blond(e), fair, moustache, curly, beard, scar, straight

Other Activity:

Active Video: Would You Rather

EduCandy

Guess Who Online Game

LEDEN

30/1

enlightenedHomework due Monday 6.2.: WB str. 58, 59

Práce se Student’s Book:

SB str. 58: Police!

SB str. 59: Used to

SB str. 123 cv. 1: Language Focus

New Grammar:

Used to:

I/You/He/She/It/We/They “used to” + bare infinitive verb

Used to talk about things that were true in the past, but aren’t anymore.

I used to be a baby. (but I am not now)

I used to have short hair, but now I have long hair.

New Vocabulary:

dark, blond(e), fair, moustache, curly, beard, scar, straight

Other Activity:

Active Video

10 Second Picture

25/1

Na dnešní hodině jsme si napsali test z Unit 4. Začali jsme opakováním slovíček a gramatiky, aby se nám test psal lépe. Po jeho dokončení jsme plnili aktivní video, hledali slovíčka ve Word Search a půjčili si nové knihy z anglické knihovny. Ty musíme přečtené přinést zpět do dvou týdnů, tedy do 8. února. 

23/1

enlightenedHomework due Monday 30.1.: WB str. 48, 50 + study for the test on Wednesday!!

mailVe středu 25.1. si napíšeme test z Unit 4.

Zápis do sešitu:

Procvičujeme novou slovní zásobu tím, že do slovíček doplňujeme chybějící písmena.

Práce se Student’s Book:

SB str. 52: Reading Skills

SB str. 53: Listening and Speaking Skills

WB str. 49: Past Continuous and Past Simple

New Grammar:

at/on/in

Use „in“ for:

months, years, „in the morning/evening/afternoon“

Use „at“ for:

times, „at dinnertime/lunchtime/breaktime“ and „at night“ or Christmas time

Use „on“ for:

days, exact dates (e.g. on March 30th), holidays

Past Continuous with Past Simple

Used for interrupted actions, for example, to answer the question, “What were you doing when….(something happened)”

When I (simple past verb phrase), he (was verb+”ing”)

When I called him, he was watching a film.

New Vocabulary:

station, platform, escalator, ticket office, train driver, stairs, rucksack, suitcase, a cup of tea, a cup of coffee 

Other Activity:

Active Video

18/1

enlightenedPŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 23.1.: WB str. 46, 47

Zápis do sešitu:

1.     Daniel’s birthday is in March.

2.     The train leaves at 6 o’clock.

3.     Jenny started playing tennis in 2009.

4.     We went to the cinema on Friday.

5.     Ben saw Lucy in the morning.

Práce se Student’s Book:

WB str. 52: Listening

SB str. 50-51: Story

WB str. 51 cv. 2: Phonics Focus

New Grammar:

at/on/in

Use „in“ for:

months, years, „in the morning/evening/afternoon“

Use „at“ for:

times, „at dinnertime/lunchtime/breaktime“ and „at night“ or Christmas time

Use „on“ for:

days, exact dates (e.g. on March 30th), holidays

Past Continuous with Past Simple

Used for interrupted actions, for example, to answer the question, “What were you doing when….(something happened)”

When I (simple past verb phrase), he (was verb+”ing”)

When I called him, he was watching a film.

New Vocabulary:

station, platform, escalator, ticket office, train driver, stairs, rucksack, suitcase, a cup of tea, a cup of coffee 

Other Activity:

Active Video

EduCandy

16/1

enlightenedHomework due Monday 23.1.: WB str. 46, 47

mailDěti si dnes odnesly domů opravené testy z Unit 3.

Zápis do sešitu:

Doplňujeme do vět předložky at/on/in.

Práce se Student’s Book:

SB str. 122: Language Focus

SB str. 48: Song

SB str. 49: Past Continuous with Past Simple

New Grammar:

at/on/in

Use „in“ for:

months, years, „in the morning/evening/afternoon“

Use „at“ for:

times, „at dinnertime/lunchtime/breaktime“ and „at night“ or Christmas time

Use „on“ for:

days, exact dates (e.g. on March 30th), holidays

Past Continuous with Past Simple

Used for interrupted actions, for example, to answer the question, “What were you doing when….(something happened)”

When I (simple past verb phrase), he (was verb+”ing”)

When I called him, he was watching a film.

New Vocabulary:

station, platform, escalator, ticket office, train driver, stairs, rucksack, suitcase, a cup of tea, a cup of coffee 

Other Activity:

Active Video

11/1

enlightenedPŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 16.1.: WB str. 42, 43

Práce se Student’s Book:

SB str. 46: Two Return Tickets

SB str. 47: at/on/in

New Grammar:

at/on/in

Use „in“ for:

months, years, „in the morning/evening/afternoon“

Use „at“ for:

times, „at dinnertime/lunchtime/breaktime“ and „at night“ or Christmas time

Use „on“ for:

days, exact dates (e.g. on March 30th), holidays

New Vocabulary:

station, platform, escalator, ticket office, train driver, stairs, rucksack, suitcase, a cup of tea, a cup of coffee 

Other Activity:

Active Video

Ten Second Picture

9/1

enlightenedHomework due Monday 16. 1.: WB str. 42, 43

Na dnešní hodině jsme si napsali test z Unit 3. Začali jsme opakováním slovíček a gramatiky, aby se nám test psal lépe. Po jeho dokončení jsme plnili aktivní video, hledali slovíčka ve Word Search a půjčili si nové knihy z anglické knihovny. Ty musíme přečtené přinést zpět do dvou týdnů, tedy do 23. ledna.

4/1

enlightenedHomework due Monday 9.1.: WB str. 44, 45

V pondělí 9.1. si napíšeme test z Unit 3.

Zápis do sešitu:

Co jsme dělali o vánočních prázdninách? Jaký dárek, či zážitek nám udělal největší radost? Píšeme věty.

Práce se Student’s Book:

SB str. 42-43: Floods

New Grammar:

Past Continuous

Used to talk about something that happened at a specific time in the past (i.e. yesterday at 8 o’clock).

I/He/She/It was verb+“ing“

You/We/They were verb+“ing“

What were you doing yesterday at 3 o’clock?

-       I was climbing a tree

Were you eating breakfast at 8 o’clock?

-       Yes, I was./No, I wasn’t.

New Vocabulary:

fire, flood, emergency services, police officer, police car, fire engine, firefighter, ambulance

Other Activity:

Active Video

PROSINEC

21/12

LEAP Christmas Games 2022

1. Ročník

Dnes jsme se zúčastnili Velké Vánoční soutěže!

Všichni studenti programu LEAP z jednoho ročníku jsme se sešli v jedné třídě a společně oslavili Vánoce velkou hrou.

Každá skupina si nejdříve vylosovala barvu, pod kterou pak soutěžila. My jsme si vylosovali MODROU.

 Ve třídě nás nejdříve přivítala Miss Deanna a podívali jsme se na video s přáním Santa Clause.

Co se ale nestalo – když nám Santa Klaus slíbil dárky, přepadli ho piráti. Santa nám řekl, že se nám Grinch a jeho piráti snaží ukrást Vánoce a vyzval nás, abychom na hrách nasbírali co nejvíce sněhových (papírových) koulí, abychom společně potopili loď s piráty, která k nám míří.

Sněhové koule jsme mohli získat jen tak, že jsme v průběhu her byli hodní a dávali pozor.

A pak už začaly Vánoční hry.

Na každou soutěž jsme si společně nominovali našeho zástupce a vyslali ho doprostřed třídy plnit úkol za naši skupinu.

Úkol se dělal na čas a k času se pak přidávala penále – za chybu + 3s, za každé vyrušování, zlobení a mluvení v celé skupině + 5 s. (Byli jsme ale téměř vzorní a skoro nikdo ze všech dětí nedostal vteřiny za vyrušování).

 

Když jsme se chovali dobře, naše skupinka po každé hře dostala 5 papírových koulí, které jsme potřebovali na potopení lodi s piráty. Navíc nám rozdávala papírové koule i Miss Deanna když jsme byli hodní a mluvili anglicky.

Soutěžili jsme, bavili se, tancovali a zase soutěžili a to až do úplného konce, kdy vyhrála skupina s nejnižším celkovým časem.

Blížil se konec her a tu se objevilo na tabulli video s Grinchem a jeho pirátem.

Už byli opravdu blízko!

A najednou byli ve videu i naši učitelé a volali na nás, abychom blížící se loď co nejrychleji potopili.

A opravdu, jen co to dořekli, objevila se loď s piráty a pirátskou vlajkou a my koulovali a koulovali, až se potopila.

Tak jsme zvítězili a letos si rozhodně Vánoce s dárečky zasloužíme!

A to je vše…

Není!

Ještě potřebujeme říct, kdo vlastně ze všech čtvrťáků vyhrál!

Ve velké Vánoční soutěži letos vyhráli PORPOISES!

GRATULUJEME!

Všichni z vítězné skupinky dostali velké diplomy (doma si je mohou vymalovat, jak se jim bude líbit)

 Ostatní dostali malou kartičku za to, že se zúčastnili velkých LEAP vánočních her.

 

A ještě jedno krátké video s nejlepšími záběry a vyhlášením vítězů
z našich Vánočních her:

Krásné Vánoce a Šťastný Nový rok Vám všem a…

uvidíme se příští rok 😊!

19/12

ŽÁDNÝ HOMEWORK NEBYL ZADÁN

Práce se Student’s Book:

SB str. 44: Emergency!

New Grammar:

Past Continuous

Used to talk about something that happened at a specific time in the past (i.e. yesterday at 8 o’clock).

I/He/She/It was verb+“ing“

You/We/They were verb+“ing“

What were you doing yesterday at 3 o’clock?

-       I was climbing a tree

Were you eating breakfast at 8 o’clock?

-       Yes, I was./No, I wasn’t.

New Vocabulary:

fire, flood, emergency services, police officer, police car, fire engine, firefighter, ambulance

Other Activity:

Active Video: Christmas Freeze Dance – The Floor is Grinches Game

Make your own Christmas Cards

-       vyrábíme společně vánoční přání (viz foto)

   

   

 

14/12

enlightenedPŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 19.12.: WB str. 36, 37

Zápis do sešitu:

Co dělali lidé na obrázcích? Tvoříme věty s použitím was/were + ____ing.

Práce se Student’s Book:

SB str. 40-41: Danger on the Beach

New Grammar:

Past Continuous

Used to talk about something that happened at a specific time in the past (i.e. yesterday at 8 o’clock).

I/He/She/It was verb+“ing“

You/We/They were verb+“ing“

What were you doing yesterday at 3 o’clock?

-       I was climbing a tree

Were you eating breakfast at 8 o’clock?

-       Yes, I was./No, I wasn’t.

New Vocabulary:

fire, flood, emergency services, police officer, police car, fire engine, firefighter, ambulance

Other Activity:

Active Video

Rock, Paper, Scissors Vocabulary Challenge

12/12

enlightenedHomework due Monday 19.12.: WB str. 36, 37

Zápis do sešitu:

Opravujeme věty tak, aby byly gramaticky správně.

Práce se Student’s Book:

SB str. 38-39: Story

WB str. 39 cv. 2: Phonics Focus

WB str. 38: Story Practice

New Grammar:

Past Continuous

Used to talk about something that happened at a specific time in the past (i.e. yesterday at 8 o’clock).

I/He/She/It was verb+“ing“

You/We/They were verb+“ing“

What were you doing yesterday at 3 o’clock?

-       I was climbing a tree

Were you eating breakfast at 8 o’clock?

-       Yes, I was./No, I wasn’t.

New Vocabulary:

fire, flood, emergency services, police officer, police car, fire engine, firefighter, ambulance

Other Activity:

Active Video: Winter Chase

7/12

enlightenedPŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 12.12.: WB str. 34, 35

Zápis do sešitu:

Doplňujeme chybějící písmenka do slovíček z nové slovní zásoby Unit 3.

Práce se Student’s Book:

SB str. 36: Song

SB str. 37: Past Continuous Questions

SB str. 121 cv. 2: Language Focus

New Grammar:

Past Continuous

Used to talk about something that happened at a specific time in the past (i.e. yesterday at 8 o’clock).

I/He/She/It was verb+“ing“

You/We/They were verb+“ing“

What were you doing yesterday at 3 o’clock?

-       I was climbing a tree

Were you eating breakfast at 8 o’clock?

-       Yes, I was./No, I wasn’t.

New Vocabulary:

fire, flood, emergency services, police officer, police car, fire engine, firefighter, ambulance

Other Activity:

Guess the Sound (Transportation): hádáme, jaký dopravní prostředek dané zvuky vydává

Active Video: Winter Would You Rather? Workout

EduCandy Unit 3

5/12

enlightenedHomework due Monday 12.12.: WB str. 34, 35

Práce se Student’s Book:

SB str. 34: Danger!

SB str. 35: Past Continuous

SB str. 121 cv. 1: Language Focus

New Grammar:

Past Continuous

Used to talk about something that happened at a specific time in the past (i.e. yesterday at 8 o’clock).

I/He/She/It was verb+“ing“

You/We/They were verb+“ing“

What were you doing yesterday at 3 o’clock?

-       I was climbing a tree

Were you eating breakfast at 8 o’clock?

-       Yes, I was./No, I wasn’t.

New Vocabulary:

fire, flood, emergency services, police officer, police car, fire engine, firefighter, ambulance

Other Activity:

Hra „10 Second Picture“: procvičujeme novou slovní zásobu

Hra „What were they doing?“: procvičujeme novou gramatiku (past continuous)

Aktivní video

LISTOPAD

30.11.

Dnešní hodinu jsme začali opakováním na test z Unit 2, ten jsme si následně i napsali.

Pro odlehčení jsme ke konci hodiny plnili aktivní video a vypracovali jsme Word search ZDE.

Děti si dnes z knihovny vybraly anglickou knížku, na jejíž přečtení mají dva týdny. Ve středu 14.12. tedy prosíme o její přinesení zpět do školy, za úkol k tomu mají vyplnit pracovní list ohledně dané četby.

28.11.

mailVE STŘEDU (30.11.) SI NAPÍŠEME TEST Z UNIT 2

enlightenedHomework due Monday 5.12.: WB str. 32, 33

Zápis do sešitu:

Pět vět se spojkami because/so/and/but.

Práce se Student’s Book:

SB str. 29: Listening/Writing

SB str. 33: My Favorite Outdoor Place

New Grammar:

Connectors (spojky)

-       join two statements into one sentence

because (cause or reason)

so (purpose)

and (addition)

but (contrast)

Simple Past

For regular verbs, add „ed“ to the end of the verb

Irregular verbs: saw, had, was/were, went, bit

Negatives: „didn’t“ + bare infinitive

didn’t see the fish.

Could/Couldn’t

Used to talk about past ability

I couldn’t swim when I was two years old, but I can now.

New Vocabulary:

mountain, forest, village, lake, island, field, river, path

Other Activity:

aktivní video

Blaster!

23.11.

enlightenedPŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 28.11.: WB str. 24, 25

Zápis do sešitu:

We ate chocolate cake and drank lemonade.

Ana really liked the film, but Sarah didn’t.

She was scared of the dog because it had big teeth.

The football game was boring, so we went home.

Práce se Student’s Book:

str. 26-27: Story

str. 120: Language Focus

str. 28: Reading Skills 

New Grammar:

Connectors (spojky)

-       join two statements into one sentence

because (cause or reason)

so (purpose)

and (addition)

but (contrast)

Simple Past

For regular verbs, add „ed“ to the end of the verb

Irregular verbs: saw, had, was/were, went, bit

Negatives: „didn’t“ + bare infinitive

didn’t see the fish.

Could/Couldn’t

Used to talk about past ability

I couldn’t swim when I was two years old, but I can now.

New Vocabulary:

mountain, forest, village, lake, island, field, river, path

Other Activity:

aktivní video: Forest Chase – Brain Break Activity

21.11.

enlightenedHomework due Monday 28.11.: WB str. 24, 25

Zápis do sešitu:

Everest is the tallest mountain in the world.

Hawaii is an island in the Pacific Ocean.

The Vltava is a river in Czech Republic.

Šumava is a forest in Bohemia.

Prague is a city, not a village.

Práce se Student’s Book:

str. 25: Could/Couldn’t 

New Grammar:

Connectors (spojky)

-       join two statements into one sentence

because (cause or reason)

so (purpose)

and (addition)

but (contrast)

Simple Past

For regular verbs, add „ed“ to the end of the verb

Irregular verbs: saw, had, was/were, went, bit

Negatives: „didn’t“ + bare infinitive

didn’t see the fish.

Could/Couldn’t

Used to talk about past ability

I couldn’t swim when I was two years old, but I can now.

New Vocabulary:

mountain, forest, village, lake, island, field, river, path

Other Activity:

aktivní video

Kahoot Game: Our World

16.11.

enlightenedPŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 21.11.: WB str. 22, 23

Zápis do sešitu:

odpověď na otázku: „Where is your favorite place to go in nature? What do you do there?“

Práce se Student’s Book:

str. 23: Connectors (nová gramatika, spojky)

str. 24: Song

str. 120 cv. 1: Language Focus

New Grammar:

Connectors (spojky)

-       join two statements into one sentence

because (cause or reason)

so (purpose)

and (addition)

but (contrast)

New Vocabulary: mountain, forest, village, lake, island, field, river, path

Other Activity:

aktivní video: This or That? Nature/Landscapes Edition

Big Describer - Nature

14.11.

enlightenedHomework due Monday 21.11.: WB str. 22, 23

mailDěti si dnes odnesly domů opravené testy z Unit 1, které si nechávají.

Práce se Student’s Book:

Student’s Book str. 22: The World Arounds Us – představujeme si a učíme se novou slovní zásobu

New Vocabulary: mountain, forest, village, lake, island, field, river, path

Other Activity:

dokončujeme Alien Planets Projects: kreslíme obrázek naší ideální mimozemské planety a vymýšlíme tři pravidla, kterými se tato planeta musí řídit (must/mustn’t)

hra 10 Second Picture

9.11.

enlightenedPŘÍPOMÍNÁM Homework due Monday 14.11.: WB str. 20

Dnešní hodinu jsme začali opakováním na test z lekce 1, ten jsme si následně i napsali.

Pro odlehčení jsme ke konci hodiny plnili aktivní Thanksgiving video ZDE a taky vypracovali pracovní list na procvičení slovíček.

7.11.

enlightenedHomework due Monday 14.11.: WB str. 20 + study for the test!!

VE STŘEDU (9.11.) SI NAPÍŠEME TEST Z UNIT 1

Zápis do sešitu: rozluštit věty a určit jejich správný slovosled

Práce se Student’s Book:

Student’s Book str. 16-17: Family Stories

New Grammar:

Must/Mustn’t 

used for rules and obligations
Subject + „must/mustn’t“ + bare infinitive (e.g. buy, wear, shout)

You must speak quietly.

You mustn’t run. 

Direct and Indirect Objects

-       Direct objects are the people or things which receive the action of a verb (in this case, „give“)

Give me the book.

-       Indirect objects receive the objects itself.

me/him/her/them/us

Give me the book.

give me…, show me…, make me a…, take her some…, tell them…

New Vocabulary:

queen, knight, crown, helmet, necklace, bracelet, belt, shield, bow and arrow, sword, museum

Other Activity:

procvičujeme slovíčka a gramatiku z Unit 1 na CambridgeOne ve složce Extra Games

aktivní video

2.11.

enlightenedPŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 7.11.: WB str. 16, 21

mailDěti si dnes odnesly domů opravené testy z Unit 0, které si nechávají.

Zápis do sešitu:

procvičujeme direct/indirect object ve větách a doplňujeme do nich správný tvar

Práce se Student’s Book:

WorkBook str.17: Listening

Student’s Book str. 16

New Grammar:

Must/Mustn’t 

used for rules and obligations
Subject + „must/mustn’t“ + bare infinitive (e.g. buy, wear, shout)

You must speak quietly.

You mustn’t run. 

Direct and Indirect Objects

-       Direct objects are the people or things which receive the action of a verb (in this case, „give“)

Give me the book.

-       Indirect objects receive the objects itself.

me/him/her/them/us

Give me the book.

give me…, show me…, make me a…, take her some…, tell them…

New Vocabulary:

queen, knight, crown, helmet, necklace, bracelet, belt, shield, bow and arrow, sword, museum

Other Activity:

dokončujeme Spooky Silly Halloween Stories z minulé hodiny

aktivní video: Would You Rather? Fall Edition

ŘÍJEN

31.10.

devilHAPPY HALLOWEENdevil

enlightenedHomework due Monday 7.11.: WB str. 16, 21

Zápis do sešitu:

posloucháme strašidelné halloweenské zvuky a hádáme, o co se jedná

New Vocabulary: haunted house, skull, graveyard, trick or treat, wand, broom, potion, spell, cauldron, devil

Other Activity:

pin the stem on the pumpkin: na tabuli je nakreslená dýně, děti mají zavázané oči a snaží se na dýni umístit stopku, vyhrává ten, kdo se trefí nejpřesněji

Minions Halloween chase: aktivní video

Halloween Masks: společně si vyrábíme halloweenské masky, viz. foto 

Halloween Mad Libs: ve dvojicích píšeme krátký vtipný příběh 1 a příběh 2

 

24.10.

enlightenedHomework due Monday 31.10.: WB str. 12, 13

mailPříští hodinu (31.10.) oslavíme Halloween, děti si na hodinu můžou donést kostýmy 

Zápis do sešitu: nová slovíčka, viz. vocabulary

Práce se Student’s Book:

str. 14-15: Story – čteme si příběh a plníme k němu cvičení

Work Book str. 14, cv. 1,2

Work Book str. 15, cv. 2 (procvičování hlásek)

New Grammar: Must/Mustn’t 

used for rules and obligations
Subject + „must/mustn’t“ + bare infinitive (e.g. buy, wear, shout)

You must speak quietly.

You mustn’t run. 

Direct and Indirect Objects

-       Direct objects are the people or things which receive the action of a verb (in this case, „give“)

Give me the book.

-       Indirect objects receive the objects itself.

me/him/her/them/us

Give me the book.

give me…, show me…, make me a…, take her some…, tell them…

New Vocabulary: queen, knight, crown, helmet, necklace, bracelet, belt, shield, bow and arrow, sword, museum

Other Activity:

halloweenské aktivní video (viz. foto  )

King/Queen: jeden student je král/královna a dává ostatním příkazy začínající „you must/you mustn’t“

19.10.

enlightenedPŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 24.10.: WB str. 10, 11

Zápis do sešitu:

We mustn’t run in the school. 

You must wash your hands before you eat.

We mustn’t wear shoes inside the house.

You must do your homework every week.

Práce se Student’s Book: str. 12: písnička, nejdříve jsme si ji poslechli a plnili cvičení, pak jsme si písničku všichni společně zazpívali

str. 13: Direct and Indirect Objects

str. 119, cv. 2

New Grammar: Must/Mustn’t 

used for rules and obligations
Subject + „must/mustn’t“ + bare infinitive (e.g. buy, wear, shout)

You must speak quietly.

You mustn’t run. 

Direct and Indirect Objects

-       Direct objects are the people or things which receive the action of a verb (in this case, „give“)

Give me the book.

-       Indirect objects receive the objects itself.

me/him/her/them/us

Give me the book.

give me…, show me…, make me a…, take her some…, tell them…

New Vocabulary: queen, knight, crown, helmet, necklace, bracelet, belt, shield, bow and arrow, sword, museum

Other Activity: King/Queen: jeden student je král/královna a dává ostatním příkazy začínající „you must/you mustn’t“

procvičování slovní zásoby

EduCandy Unit 1

17.10.

enlightenedHomework due Monday 24.10.: WB str. 10, 11

Práce se Student’s Book: str. 10: začali jsme lekci 1: In the Museum

str. 11: nová gramatika Must/Mustn’t, poslechová cvičení

str. 119, cv. 1

New Grammar: Must/Mustn’t 

used for rules and obligations
Subject + „must/mustn’t“ + bare infinitive (e.g. buy, wear, shout)

You must speak quietly.

You mustn’t run. 

New Vocabulary: queen, knight, crown, helmet, necklace, bracelet, belt, shield, bow and arrow, sword, museum

Other Activity: active video

hra Ten Second Picture (10 vteřin na nakreslení obrázku z nové slovní zásoby, děti hádají, o co se jedná)

 

12.10.

enlightenedPŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 17.10.: WB str. 8, 9

Dnešní hodinu jsme začali opakováním na test z lekce 0, ten jsme si následně i napsali.

Pro odlehčení jsme ke konci hodiny plnili aktivní Halloween videa ZDE a ZDE a taky vypracovali pracovní list.

10.10.

enlightenedHomework due Monday 17.10.: WB str. 8, 9

smileyTEST UNIT 0 si napíšeme ve středu 12.10.: objeví se v něm slovní zásoba a gramatika z lekce 0 (viz Student’s Book, Work Book a předešlé reporty z hodin)

Zápis do sešitu: Why was she sad? Because she lost her bike. When were you born? In 2010. How was diner? It was yummy. Where were you this morning? At the park. Who was at the door? My friend, Sally. What was your favorite part of the story? When the monster ate the strawberry cake.

Grammar: Simple Present Questions with „do/does“ or „to be“

Např. Do you want to be famous? Is Lucy your best friend?

Simple Past Questions with „did“ or „to be“

Např. Did you dance? Were you scared?

Vocabulary: big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem cars, microphone, band, photographer, journalist, amusement park/fair, fairground, try out, adventure, exciting, free time, an explorer, famous

Other Activity:

Procvičovali jsme slovní zásobu a gramatiku z Unit 0 na středeční test. Hráli jsme EduCandy, pouštěli si Active Video: Would you Rather? Halloween Edition, hráli Blaster a na konci hodiny společně plnili worksheet k lekci 0.

 

5.10.

enlightenedPŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 10.10.: WB str. 6, 7

Zápis do sešitu: Who drew that picture? Where did you go on the weekend? Why did you call me yesterday? Because you needed help with the homework? How was the test? Easy or difficult? When did you go to France? Last year? What did you say? I didn’t hear you.

Práce se Student’s Book: str. 8-9, čteme příběh hlavních postav učebnice, díváme se na video a čteme text nahlas, postupně odpovídáme na otázky vztahující se k textu

str.118 cv.2: Grammar focus

společně plníme str. 8 ve WorkBook

New Grammar: Simple Present Questions with „do/does“ or „to be“

Např. Do you want to be famous? Is Lucy your best friend?

Simple Past Questions with „did“ or „to be“

Např. Did you dance? Were you scared?

New Vocabulary: big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem cars, microphone, band, photographer, journalist, amusement park/fair, fairground, try out, adventure, exciting, free time, an explorer, famous

Other Activity:

Pupper Theater: ve dvojicích odpovídáme pomocí prstových plyšáků na otázky, které jsou vypsané na tabuli

např. What’s your name? Who is your teacher? Where is your school? When is your birthday? How old are you? How are you today? Why are you ___ today?

3.10.

enlightenedHomework due Monday 10.10.: WB str. 6, 7

Zápis do sešitu: nová slovní zásoba (viz. new vocabulary)

Práce se Student’s Book: str. 6 – písnička a aktivity s ní spojené, str. 7 – Past Simple Questions

New Grammar: Simple Present Questions with „do/does“ or „to be“

Např. Do you want to be famous? Is Lucy your best friend?

Simple Past Questions with „did“ or „to be“

Např. Did you dance? Were you scared?

New Vocabulary: big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem cars, microphone, band, photographer, journalist, amusement park/fair, fairground, try out, adventure, exciting, free time, an explorer, famous

Other Activity:

Pupper Theater: ve dvojicích odpovídáme pomocí prstových plyšáků na otázky, které jsou vypsané na tabuli

např. What do people call you? How do you spell your name? What do you like to do? Why do you like doing that? Where do you live? Who do you live with? When do you wake up?

ZÁŘÍ

26.9.

enlightenedHomework due Monday 3.10.: WB str. 4, 5

Zápis do sešitu: správně poskládané otázky v Simple Present (přítomném času prostém)

Práce se Student’s Book: začali jsme diskusí o tom, jak skončil příběh v Super Minds 3, kdo byly jednotlivé postavy, kde byly a co udělaly, představujeme si novou slovní zásobu a pomocí hry si slovíčka snažíme zapamatovat, 

Str. 4, cv. 2 - posloucháme a doplňujeme cvičení 

Str. 5 – Present Simple Questions, tvoříme otázky v přítomném času prostém

Str. 119, cv. 1 – představujeme si novou gramatiku

New Grammar: Simple Present Questions with „do/does“ or „to be“

Např. Do you want to be famous? Is Lucy your best friend?

New Vocabulary: big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem cars, microphone, band, photographer, journalist, amusement park/fair, fairground, try out, adventure, exciting, free time, an explorer, famous

Other Activity: hodinu zpestřujeme aktivním videem: Back to School-Would You Rather?

21.9.

enlightenedDěti by měly zvládat „spelling" anglických slovíček, tzn. umět anglickou abecedu, aby mohly slovní zásobu vyhláskovat („vyspellovat"). Doma mohou tedy opakovat spelling a slovní zásobu ze Super Minds 3.

Druhý týden jsme zakončili lekcí plnou her, u kterých si děti procvičily vše, co se naučily v předchozí knize minulý rok. Začaly jsme hrou Blaster!, při které děti hláskují (spellují) jednotlivá slovíčka z minulých lekcí. Příští týden již začneme pracovat s učebnicí.

Dále jsme pokračovali online hrou Sentence Stacker, u které je třeba rozhodnout, která věta je napsána gramaticky správně. Následoval oblíbený Kahoot, u kterého jsme hádali, co je na obrázku (vocabulary ze Super Minds 3).

Další hrou bylo Charades, což je vlastně pantomima, využíváme opět pouze slovní zásobu z minulého roku. Hodinu jsme zakončili hrou 10 Second Picture, ve které mělo jedno z dětí vždy 10 vteřin na nakreslení obrázku, ostatní děti hádaly, o co se jedná.

19.9.

Začali jsme sdílením zážitků z víkendu, kde se každý podělil o to, co během volna dělal. Abychom se pak trochu protáhli, zahráli jsme si oblíbenou hru Human Knot. Postavíme se do kroužku, natáhneme obě ruce před sebe a chytneme se každou rukou jiného kamaráda. Tím se pořádně zamotáme a naším úkolem je vymotat se a utvořit zpět kroužek, aniž bychom se pustili stisku s kamarádem. Při hře komunikujeme anglicky a zároveň logicky uvažujeme.

Poté jsme utvořili tzv. Compliment Circle, během kterého jsme se učili rozdávat a přijímat komplimenty (nikoliv komplimenty na to, jak kdo vypadá, ale charakterové rysy, kdo je v čem dobrý atd.). 

Užívali jsme fráze typu: „You are funny. You are kind. You are clever/smart. You are good at playing football/skiing/dancing. You are friendly/a good friend.“

Děti pak popisovaly svou náladu po přijetí komplimentu: „I am happy/I am shy etc.“

V druhé polovině výuky jsme si zopakovali slovní zásobu z minulé učebnice Super Minds pomocí několika her. První hra nesla název Rock, Paper, Scissors Challenge, druhá hra byla „Who’s First“ (Miss Quetz ukazuje dětem flashcards s obrázkem a děti hádají činnost/věc popisující daný obrázek).

enlightenedŽádáme rodiče, aby registrovali děti do programu Cambridge One a postupovali dle pokynů, které najdou na vnitřních stranách obálek obou učebnic. Každá učebnice musí být registrována zvlášť, pomocí vlastního kódu, který naleznete na vnitřní straně obálky pod stírací plochou. 

REGISTRACE DO ONLINE PROGRAMU CAMBRIDGE ONE BUDE POTŘEBA PRO DOMÁCÍ PŘÍPRAVU NAŠICH STUDENTŮ

Pokud budete mít jakýkoliv problém s registrací, použijte prosím ikonu HELP, kterou najdete vpravo dole na této obrazovce. Najdete zde rovněž i krátká instruktážní videa s návodem, jak při registraci postupovat.

14.9.

Po přivítání jsme si zopakovali důležité anglické fráze, které v hodinách často používáme: „How do you say ___ in English?“, „What does ___ mean?“, „Can you help me please?“, „What page are we on?“, „I don’t understand.“

Poté jsme si vyzdobili sešit a dodělali třídní plakát. Vysvětlili jsme si, že společně tvoříme tým (We are a Team!) a bavili jsme se o šikaně a co je potřeba dělat, když se s ní setkáme. Na konci tohoto bloku jsme podepsali týmový závazek (team pledge).

Ke konci hodiny jsme si zahráli hru Evolution. Je to v podstatě hra „kámen, nůžky, papír“, ale vítěz se vyvíjí ze začínající pozice vajíčka (egg), do kuřete (chicken), dinosaura (dinosaur), opice (ape) a člověka (human).

12.9.

Vítáme naše žáky v novém školním roce! 

Dnešní úvodní hodinu jsme započali hrou „Snatch!“, při které byly děti rozděleny do dvojic a na zemi měly mezi sebou položený míč. Poslouchaly pokyny Miss Quetz, při jejichž plnění si procvičily slovní zásobu (např. touch your head, touch your shoulders…). Když zazněl pokyn „Snatch!“, musely se rychle dotknout míče.

Abychom se všichni seznámili, zahráli jsme si hru, kdy každý řekl své jméno a k tomu přidal určitý taneček či pohyb, všichni pak museli jméno i s pohybem zopakovat.

Dále jsme si povídali o WOLVERINES – rosomácích, které máme ve jménu naší skupiny (v případě zájmu prezentace zde).

Ke konci hodiny jsme si zopakovali pravidla, která budeme při výuce dodržovat a začali pracovat na našem třídním plakátu, který bude po dokončení viset v chodbě v přízemí vedle naší LEAP učebny.

 

 

 

aktualizováno: 04.06.2023 23:27:42