Wolverines

Wolverines

Vyučující:

 

Quetzal Vallejo-Howard

tel.: +420 773 007 991
email: quetzalvh@ucla.edu 

Asistent/ka:

 

Vlad'ka Hlusičková

tel.: +420 604 269 836
email: vladimira.hlusickova@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2021-2022!



Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme.

ZÁŘÍ

22.9.

MDR (My Daily Report): listening/writing - pracovní listy k opakování učiva z loňského roku

Student´s Book: pg. 8, 9/2 - Story (The old book) - děti si nejprve rozdělily role a příběh dvakrát přečetly, potom ještě shlédly video a nakonec na interaktivní tabuli odpovídaly na otázky 

Grammar: procvičovali jsme otázky v minulém čase (Simple Past Questions):

                What did you do last night? When did you go to bed? (Kdy jsi šel do postele?)

Workbook: pg. 7/1,2,3

Active video: po přestávce jsme se rozhýbali u videa "Yoga freeze dance"

Homework: Workbook (WB) pg. 4, 5, 8 na pondělí 27.9. 

 

20.9.

MDR (My Daily Report): special test for teachers - lekci děti zahájily poslechem a vyplněním pracovních listů (abychom zjistily, jaké učivo máme s dětmi procvičovat a čemu se více věnovat)

Sign Anti-Bullying Certificate: povídali jsme si o tom, jak se správně chovat v našich hodinách a ke svým spolužákům a nakonec jsme všichni podepsali Certifikát proti šikaně (bullying)

Games and activities: Draw, Act, Define - new vocabulary (děti si procvičily novou slovní zásobu)

Student´s Book: pg. 6 - Song + pg. 7/1 + pg. 118 - Grammar Focus

Grammar: Otázky v přítomném a minulém čase (Simple Present/Past Questions)

Homework: Workbook (WB) pg. 4, 5, 8 na pondělí 27.9.                   

 

15.9.

Complete Notebooks and Wolverines Poster - děti si nejprve ozdobily přední stránku svých sešitů a poté dokončily výrobu našeho skupinového plakátu

How to be a Wolverine: Classroom rules and useful language (class words) - připomněli (a vyzkoušeli) jsme si pravidla chování při našich lekcích a také jsme si zopakovali užitečné výrazy a anglické fráze pro naši vzájemnou konverzaci v hodinách;)

Student´s Book: pg. 4 - Unit 0 (Well done, Ben and Lucy!) + pg. 5/1

New vocabulary: big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem cars, microphone, band, photographer, journalist

No homework today:)

 

13.9.

Hello and welcome! - přivítali jsme se po prázdninách a rozdali jsme si nové učebnice

Wolverines (Rosomáci) - shlédli jsme krátkou prezentaci a zábavné video o maskotu naší skupiny a také jsme společně začali vyrábět náš skupinový plakát (Wolverines Poster), který bude po dokončení viset na chodbě v přízemí vedle naší LEAP učebny;)

Active Video: Back to School - Would you rather?

Stand up if... - povídali jsme si o tom, kde všude jsme o prázdninách byli a co všechno jsme dělali a jedli:)

Snatch Game - zahráli jsme si hru, při které jsme si procvičili postřeh a porozumění anglickým pokynům (Touch your head, Raise your hand, Touch your shoulders, Turn around...)

 

aktualizováno: 24.09.2021 23:49:22