Veronika Kovářová

 

 

 

 

 

 

Hello students, my name is Veronika Kovářová. You can call me “Miss Veronika”.

Here is a little information about me:

I was born in Prague. I live in Prague 8 - Kobylisy. I come from a small family. I don’t have any siblings.

I am a student of English in Pardubice.

Some of the things I like to do are going for walks, travelling, going to the theater and cinema, spending time with my friends, and drawing.

The reason I am working as a teacher’s aide in the LEAP Program is because I enjoy working with children and I am happy to know they are learning something useful. I also like to communicate in English!

If your parents would like to contact me, they can call me at 602 442 635 or email me at kovarova99@centrum.cz. They can also come to visit your class if they like, they just need to let me know in advance.

Let’s enjoy English classes together!

Miss Veronika


Milí žáci, jmenuji se Veronika Kovářová. Můžete mi říkat „Miss Veronika“.

Tady je pár informací o mně:

Narodila jsem se v Praze. Bydlím v Praze 8 - Kobylisích. Pocházím z malé rodiny a nemám žádné sourozence.

Jsem studentkou anglického jazyka v Pardubicích.

Mezi mé oblíbené činnosti patří chození na procházky, cestování, navštěvování divadel a kin, trávení času s mými přáteli a také kreslení.

V LEAP programu pracuji jako asistentka rodilého mluvčího proto, že mě velmi baví práce s dětmi a jsem ráda, když vidím, že se učí něco užitečného. Také ráda komunikuji v anglickém jazyce.

Pokud by mne vaši rodiče chtěli kontaktovat, mohou mne zastihnout na čísle 602 442 635 nebo na emailové adrese kovarova99@centrum.cz. Rodiče se také mohou přijít podívat do hodiny, pokud by měli zájem; je ovšem potřeba, aby mne o tom předem informovali.

Užijme si společně hodiny angličtiny!

Miss Veronika
 

aktualizováno: 26.11.2022 00:06:12