Tereza Neumanová

 

 

 

 

 Hello students, my name is Tereza Neumanová. You can call me „Miss Tereza“.

Here is a little information about me:

I was born in Prague and I live in Prague 9. I graduated from High school Drtinova in 2017, where I studied public administration. I also started attending the College of Regional Development in 2017.

In my free time I like to take care of my four dogs and parrot, play tennis, spend time with my friends or travel. I like music; I used to play piano and I love singing. My friends say that I am pretty creative – I like to draw and I love to make different „DIY“ (do it yourself) crafts.

I enjoy working with children very much, I used to tutor children in English and seeing their progress was the biggest reward for me. I would love to teach my students that there is no need to be „scared“ of English and most importantly I want them to use this language and be confident.

If your parents would like to contact me, they can call me at 775 904 563 or e-mail me at neumanovatereza@seznam.cz. They can also visit your class if they like, but they just need to let me know in advance.

Let’s have a great year together!

Miss Tereza


Milí žáci, jmenuji se Tereza Neumanová. Můžete mě oslovovat „Miss Tereza“.

Zde je pár informací o mně:

Narodila jsem se v Praze a nyní bydlím na Praze 9. V roce 2017 jsem odmaturovala na Střední odborné škole Drtinova, studovala jsem obor veřejnosprávní činnost. Ve stejném roce jsem nastoupila na Vysokou školu regionálního rozvoje, kde studuji management rozvoje měst a regionů.

Ve volném čase se starám o své čtyři psy a papouška, občas hraji tenis, trávím čas s přáteli nebo cestuji. Mám ráda hudbu, dříve jsem hrála na klavír a ráda zpívám. Moji přátelé říkají, že jsem dost kreativní – ráda kreslím a vyrábím různé „DIY“ věci.

Moc ráda pracuji s dětmi. Dříve jsem děti doučovala angličtinu a jejich progres byl pro mě tou největší odměnou. Přála bych si, aby se děti naučily nebát se angličtiny a byly sebevědomé při jejím používání.

Pokud by mě vaši rodiče chtěli kontaktovat, mohou na tel. 775 904 563 nebo mi mohou poslat e-mail na neumanovatereza@seznam.cz. Samozřejmě se mohou přijít podívat do hodiny, ale je třeba, aby mě o tom předem informovali.

Těším se na náš společný rok!

Miss Tereza
 

aktualizováno: 28.01.2023 11:01:58