Sue Ryder

DOMOV SUE RYDER - CHARITATIVNÍ PARTNER PRO děti z prvního ROČNÍKu

Nezisková organizace Domov Sue Ryder pomáhá seniorům, kteří potřebují 24hodinovou péči druhé osoby. V dnešní době takovou péči potřebuje každý čtvrtý člověk nad 80 let. Domov Sue Ryder pomáhá potřebným požít důstojné stáří a zachovat co nejběžnější způsob života. Péče je vzhledem k věku klientů velmi nákladná, více než 90% z nich je odkázáno na pohyb pomocí vozíčku nebo s pomocí chodítka a okolo 80% z nich trpí některou z forem demence. Organizace je financována vícezdrojovým systémem, podporou dárců a dobrovolníků, díky nimž poskytuje Domov Sue Ryder kvalitní a mimořádně rozsáhlou péči lidem nad 80 let již od roku 1998.

Jedním z dárců je i charitativní projekt LEAP After-School English ZŠ Jarov působící na ZŠ Jarov. Děti z prvního ročníku se v rámci tohoto projektu seznamují s Domovem Sue Ryder a v rámci každoroční Charitativní akce vybírají peníze právě pro tuto organizaci, konkrétně pro jejich program zvířecí terapie (zooterapie) a program Jeden za všechny, všichni za důstojnost!

 

Děti z prvního ročníku navštěvují Domov Sue Ryder, aby se dověděly, jak takový domov pro seniory vypadá a funguje. Ředitel Domova, pan Matěj Lejsal, předvádí dětem speciální pomůcky, které části klientů pomáhá vést pohodlnější a nezávislejší život.
Během návštěvy Domova si děti vyzkouší, jaké to může být, když je člověk odkázán na pomoc druhých i při tak banálních úkonech jako je třeba pití vody. Naši žáci při své charitativní činnosti vybírají peníze jdoucí speciálně na program zajišťující klientům Domova terapii za pomoci zvířat tzv. zooterapii.
Tato fotografie je jedním z důkazů, proč právě zvířecí terapie tak dobře funguje - i naše děti jsou v klidu a pohodě za přítomnosti zvířátek. Naši žáci se pokaždé snaží vytvořit něco navíc pro klienty Domova. Jeden rok se nám podařilo uspořádat výstavu obrázků s tématem "Má rodina", kterou vytvořily naše děti. Obrázky byly poté později prodány během naší Charitativní akce.

 

 

aktualizováno: 04.06.2023 23:27:42