Studijní plán

Každý týden mají žáci dvouhodinový blok anglického jazyka. V hodinách používáme učebnice od Cambridge University Press. Tyto studijní materiály jsou zábavné, motivující, umí studenty zaujmout a zároveň je připravit na cambridgeské zkoušky.

Všechny zmíněné učebnice jsou mezipředmětové, tj. dotýkají se lehce témat z jiných oblastí např. matematiky, prvouky, zeměpisu, výtvarné výchovy, dramatické výchovy apod. a obsahují vše, co je požadováno znát pro cambridgeské zkoušky.
                                       

Read about Cambridge's Young Learners Approach

1. Stupeň

Kid's Box

Žáci 1. a 2. tříd používají učebnici Kid’s Box, která je zábavným a poutavým úvodem do studia angličtiny.


Fun For Starters, Movers, Flyers

Žáci 3. až 5. ročníku se učí podle série učebnic Fun for Starters, Movers, Flyers. Jedná se  o poutavě vypracované učebnice s ilustracemi, které studenty postupně připravují ke složení  cambridgeských zkoušek pro první stupeň (Young Learners English Exams). Jednotlivé úrovně těchto zkoušek děti skládají vždy na konci školního roku. 

Další doplňkové materiály používané při výuce

Při výuce používáme i další doplňkové materiály, jako např. tyto publikace z řady Cambridge Copy Collection.

primary activity box primary communication box primary curriculum box primary grammar box primary music box primary pronunciation box primary reading box

dále Primary i-dictionaries

IDictionary 1 IDictionary 2 IDictionary 3

Storyfun for Starters-Movers-Flyers

Storyfun starters Storyfun movers Storyfun flyers

Word List Picture Books for the updated Cambridge English: Young Learners exams


pozn.: Kliknutím na obrázek získáte Cambridge Word List Picture Books

Zkušební testy Cambridge Young Learners English od Cambridge

2. Stupeň

Prepare!

Žáci 6. – 7. ročníku používají učebnici Prepare!, který nejenom že děti připravuje na cambridgeské zkoušky pro vyšší ročníky B1 Preliminary for Schools (PET for Schools), ale také jim dává možnost dosáhnout vyšší úrovně znalosti jazyka, kterou využijí ve svém běžném životě.

aktualizováno: 16.08.2022 12:22:23