Studijní plán

Každý týden mají žáci dvouhodinový blok anglického jazyka. V hodinách používáme učebnice od Cambridge University Press. Tyto studijní materiály jsou zábavné, motivující, umí studenty zaujmout a zároveň je připravit na cambridgeské zkoušky.

Všechny zmíněné učebnice jsou mezipředmětové, tj. dotýkají se lehce témat z jiných oblastí např. matematiky, prvouky, zeměpisu, výtvarné výchovy, dramatické výchovy apod. a obsahují vše, co je požadováno znát pro cambridgeské zkoušky.
                                       

Přečtěte si, na čem jsou založeny cambridgeské výukové materiály pro děti

1. Stupeň

Kid's Box

Žáci 1. a 2. tříd používají učebnice Kid’s Box 1/Kid’s Box 2. Tyto učebnice dají dětem solidní úvod do studia angličtiny a zároveň plně pokrývají obsahovou náplň pro přípravu na zkoušky Cambridge Young Learners English (CYLE). Nové výrazy jsou představeny formou příběhů a upevňovány prostřednictvím písniček a různých typů cvičení. Důraz je kladen na komunikační dovednosti, aby děti uměly naučené věci v praxi používat.


Fun For Starters, Movers, Flyers

Žáci 3. až 5 tříd používají nejnovější, čtvrté, vydání učebnice Fun for Starters/Fun for Movers, Fun for Flyers. Čtvrté vydání je plnobarevná a interaktivní učebnice pro přípravu studentů na Cambridgeské jazykové zkoušky (CYLE), revidované roku 2018. Zábavné aktivity, které jsou vyvážené cvičeními zaměřenými na přípravu ke zkouškám, umožňují procvičení všech potřebných oblastí komunikativní formou. Učebnice se zaměřují na specifické problémy žáků na těchto úrovních znalosti jazyka. Jednotlivé úrovně těchto zkoušek děti mají děti možnost složit na konci školního roku. 

Další doplňkové materiály používané při výuce

Při výuce používáme i další doplňkové materiály, jako např. tyto publikace z řady Cambridge Copy Collection.

primary activity box primary communication box primary curriculum box primary grammar box primary music box primary pronunciation box primary reading box

dále Primary i-dictionaries

IDictionary 1 IDictionary 2 IDictionary 3

Storyfun for Starters-Movers-Flyers

Storyfun starters Storyfun movers Storyfun flyers

Word List Picture Books for the updated Cambridge English: Young Learners exams


pozn.: Kliknutím na obrázek získáte Cambridge Word List Picture Books

Zkušební testy Cambridge Young Learners English od Cambridge

 

aktualizováno: 25.03.2023 00:07:11