Studijní plán

Každý týden mají žáci čtyři vyučovací hodiny anglického jazyka. V hodinách se zaměřujeme na práci s učebnicemi a na anglickou konverzaci, při které se prostřednictvím interaktivních divadelních her, scének, dialogů, výukových her a projektů snažíme zlepšit mluvený projev a poslech žáků. Při výuce používáme učebnice  Super Minds, které jsou mezipředmětové, tj. dotýkají se lehce témat z jiných oblastí např. matematiky, prvouky, zeměpisu, výtvarné výchovy, dramatické výchovy apod. a obsahují většinu učiva, které je předmětem zkoušek Cambridge Young Learners English (CYLE). Jsou založeny na principu teorie mnohočetných inteligencí (dle Gardnera). Podle této teorie má člověk různé sféry inteligence:  lingvistickou (slova a jazyk); logicko-matematickou (čísla a logika); hudební (hudba, zvuky, rytmus); pohybovou (fyzická zkušenost a pohyb, dotyk a cítění); prostorově-vizuální (obrázky, tvary, představy, 3D prostor); interpersonální (lidský kontakt, komunikace, kooperace, týmová práce); a intrapersonální (sebereflexe, sebeobjevování).

 

Read about Cambridge's Young Learners Approach
SUPER MINDS

”Učebnice Super Minds byla napsána uznávaným autorským kolektivem tak, aby naplno využila potenciál svých žáků. Metodicky rozvíjí jejich myšlení, procvičuje jejich paměť a pomáhá zlepšovat koncentraci. Zábavné příběhy zase umožňují žákům objevovat společenské hodnoty, Žáky na jejich cestě labyrintem angličtiny doprovázejí v učebnici Super Minds zajímavé postavičky, které jsou obdařeny nadpřirozenými schopnostmi. Postavičky vyrůstají spolu s dětmi a vždy po dvou dílech se objevují nové tváře. Učebnice jsou velice flexibilní – dokáží se přizpůsobit potřebám i času vyučujícího: Student’s Book, pro níž je charakteristická jak “povinná část” tak i “část navíc”, je doplněna množstvím praktických cvičení v učebnici Workbook,  dále Classware - interaktivním DVD-ROMem. Toto vše obsahuje materiály potřebné pro upoutání pozornosti studentů. Tento intenzivní kurz plně pokrývá i přípravu na dětské zkoušky CYLE: Pre A1 Starters, A1 Movers, a A2 Flyers.“ 1.- 4. díl má doložku MŠMT.

Superminds one Superminds two Superminds three Superminds four Superminds 5

pozn.: Kliknutím na obrázky získáte studijní plán.

Slovníky Super Minds
Další doplňkové materiály používané při výuce

Při výuce používáme i další doplňkové materiály, jako např. tyto publikace z řady Cambridge Copy Collection.

primary activity box primary communication box primary curriculum box primary grammar box primary music box primary pronunciation box primary reading box

 

aktualizováno: 29.05.2022 11:19:32