Snowy Owls

Vyučující:

Carinna Marrone

tel.: -
email: marronecarinna@yahoo.com

Asistent/ka:

Sára Borovičková

tel.: +420 739 002 113
email: sara.borovickova@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2022-2023!Vážení rodiče,

pokud si má Vaše dítě vést v programu úspěšně, je důležité, abyste věděli, co se na hodinách dělá, a mohli jej tak ve studiu podpořit. Na této webové stránce najdete informace o práci v hodinách, o zadaných domácích úkolech, o nadcházejících testech i další důležité informace týkající se výuky. Je nezbytné, aby se žáci snažili vypracovávat domácí úkoly a v případě absence si vždy doplnili zameškanou látku. Snadněji se tak po návratu do školy zapojí do výuky. V případě dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Nové, druhé, vydání učebnic Super Minds! V tomto školním roce budeme při výuce používat nové, druhé, vydání našich oblíbených učebnic Super Minds. Obsahově je téměř stejné jako to předcházející, avšak bylo vylepšeno a aktualizováno. Věříme, že se všem bude líbit. Jeho součástí je nová digitální platforma, Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (Workbook) a eBook (Student's Book) pro domácí studium a opakování. Všechna poslechová cvičení, písničky a videa v obou učebnicích jsou nyní na této nové platformě dostupná. Návod k jejímu užívání najdete v obou učebnicích na přední vnitřní straně jejich obalu. V případě dotazů či problémů týkajících se používání této platformy, klikněte na této stránce vpravo dole na ikonu "?HELP", kde najdete krátká videa, jak postupovat.

Také bychom Vám rádi připomněli, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Obsah učebnic byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických výukových programů a mohl se přizpůsobit dané týdenní dotaci hodin. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často najdete v učebnicích vynechané stránky, které si žáci samozřejmě mohou v případě zájmu také sami doma vypracovat.

 

Videa pro domácí přípravu s Miss Carinnou:

Poslouchejte a opakujte:

Slovíčka z lekcí: Lekce 1, Lekce 2, Lekce 3, Lekce 4, Lekce 5, Lekce 6, Lekce 7, Lekce 8,

Vowels: short vowel a, short vowel e, short vowel i, short vowel o, short vowel u, all Short Vowels, all short vowels, long vowel a

Písmenka: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Čísla: 1-5, 6-10, 11-15, 16-20

ČERVEN

1.6.

Hello Song

Notebooks: Rozhodni z prezentace a zapiš.

Bookwork:
SB – //
WB – //

Grammar: Tvorba návrhů:

Let’s listen to music/paint a picture/eat ice cream/ etc. (Pojďme poslouchat hudbu/malovat obraz/jíst zmrzlinu/atd.)

Good idea. // I’m not sure. // Sorry, I don’t want to. I (Dobrý nápad! // Já ti nevím... // Promiň, nechci.))

Kde…?

Where is the fish? (Kde je ta ryba?)

It’s on/in/under the sandcastle. (Je na/v/pod hradem z písku.)

Where are the shells? (Kde jsou ty mušle?)

They’re on/in/under the book. (Jsou na/v/pod tou knihou.)

Vocabulary: Unit 9 (At the beach): catch a fish, paint a picture, eat ice cream, play the guitar, take a photo, listen to music, look for shells, read a book, make a sandcastle, beach, sea

Other information: Na dnešní hodině jsme se přivítali znovu písničkou in/on/under. Poté jsme si zapsali do sešitů z prezentace, upevnili si čtecí dovednosti a vypracovali pracovní list. Pomocí prezentace jsme si zopakovali gramatiku a procvičili si všechny kompetence s CambridgeExtra Practice. 

KVĚTEN

30.5.

Hello Song

Notebooks: Rozhodni z prezentace it's/they're a zapiš.

Bookwork:
SB – //
WB – //

Test: Unit 9

Grammar: Tvorba návrhů:

Let’s listen to music/paint a picture/eat ice cream/ etc. (Pojďme poslouchat hudbu/malovat obraz/jíst zmrzlinu/atd.)

Good idea. // I’m not sure. // Sorry, I don’t want to. I (Dobrý nápad! // Já ti nevím... // Promiň, nechci.))

Kde…?

Where is the fish? (Kde je ta ryba?)

It’s on/in/under the sandcastle. (Je na/v/pod hradem z písku.)

Where are the shells? (Kde jsou ty mušle?)

They’re on/in/under the book. (Jsou na/v/pod tou knihou.)

Vocabulary: Unit 9 (At the beach): catch a fish, paint a picture, eat ice cream, play the guitar, take a photo, listen to music, look for shells, read a book, make a sandcastle, beach, sea

Other information: Today we had a test party! laugh Dnes jsme si přivítali in/on/under písničkou a zapsali si do sešitů. Poté jsme si opakovali na test a napsali si test :). Pak jsme společně pracovali na vyplnění pracovního listu.

23.5.

Hello Song

Notebooks: Podívej se na slide v prezentaci, rozhodni a zapiš.

Bookwork:
SB – 114, 115
WB – 114, 115

Grammar: Tvorba návrhů:

Let’s listen to music/paint a picture/eat ice cream/ etc. (Pojďme poslouchat hudbu/malovat obraz/jíst zmrzlinu/atd.)

Good idea. // I’m not sure. // Sorry, I don’t want to. I (Dobrý nápad! // Já ti nevím... // Promiň, nechci.))

Kde…?

Where is the fish? (Kde je ta ryba?)

It’s on/in/under the sandcastle. (Je na/v/pod hradem z písku.)

Where are the shells? (Kde jsou ty mušle?)

They’re on/in/under the book. (Jsou na/v/pod tou knihou.)

Vocabulary: Unit 9 (At the beach): catch a fish, paint a picture, eat ice cream, play the guitar, take a photo, listen to music, look for shells, read a book, make a sandcastle, beach, sea

Other information: Dnes jsme si po přivítání zapsali do sešitů, pracovali jsme v učebnici a zopakovali si gramatiku s prezentací a opakovali si s Cambridge Extra Practice. Poté jsme vyplnili dvě stránky pracovního seštiu a zazpívali si písničku s in/on/under.

23.5.

Hello Song

Notebooks: Podívej se na prezentaci, rozhodni a zapiš.

Bookwork:
SB – 112, 113
WB – //

Grammar: Tvorba návrhů:

Let’s listen to music/paint a picture/eat ice cream/ etc. (Pojďme poslouchat hudbu/malovat obraz/jíst zmrzlinu/atd.)

Good idea. // I’m not sure. // Sorry, I don’t want to. I (Dobrý nápad! // Já ti nevím... // Promiň, nechci.))

Kde…?

Where is the fish? (Kde je ta ryba?)

It’s on/in/under the sandcastle. (Je na/v/pod hradem z písku.)

Where are the shells? (Kde jsou ty mušle?)

They’re on/in/under the book. (Jsou na/v/pod tou knihou.)

Vocabulary: Unit 9 (At the beach): catch a fish, paint a picture, eat ice cream, play the guitar, take a photo, listen to music, look for shells, read a book, make a sandcastle, beach, sea

Other information: Dnes jsme si po tradičním úvodu vypracovali stránky v učebnici, zopakovali si gramatiku z prezentací, zkontrolovali si úkol a udělali stránku pracovního listu.

18.5.

Hello Song

Notebooks: Spoj a napiš věty.

Bookwork:
SB – 110, 111
WB – 110

Grammar: Tvorba návrhů:

Let’s listen to music/paint a picture/eat ice cream/ etc. (Pojďme poslouchat hudbu/malovat obraz/jíst zmrzlinu/atd.)

Good idea. // I’m not sure. // Sorry, I don’t want to. I (Dobrý nápad! // Já ti nevím... // Promiň, nechci.))

Kde…?

Where is the fish? (Kde je ta ryba?)

It’s on/in/under the sandcastle. (Je na/v/pod hradem z písku.)

Where are the shells? (Kde jsou ty mušle?)

They’re on/in/under the book. (Jsou na/v/pod tou knihou.)

Vocabulary: Unit 9 (At the beach): catch a fish, paint a picture, eat ice cream, play the guitar, take a photo, listen to music, look for shells, read a book, make a sandcastle, beach, sea

Other information: Na dnešní hodině jsme po úvodní části lekce pracovali v učebnici a poté si zahráli několik her na procvičení gramatiky. Dále jsme vyplnili stránky v pracovním sešitě a nakonec jsme si procvičili slovíčka s pomocí CambridgeOne her.

16.5.

Hello Song

Notebooks: Procvičení slovíček z prezentace.

Bookwork:
SB – 110, 111
WB – 110, 111

Grammar: Tvorba návrhů:

Let’s listen to music/paint a picture/eat ice cream/ etc. (Pojďme poslouchat hudbu/malovat obraz/jíst zmrzlinu/atd.)

Good idea. // I’m not sure. // Sorry, I don’t want to. I (Dobrý nápad! // Já ti nevím... // Promiň, nechci.))

Kde…?

Where is the fish? (Kde je ta ryba?)

It’s on/in/under the sandcastle. (Je na/v/pod hradem z písku.)

Where are the shells? (Kde jsou ty mušle?)

They’re on/in/under the book. (Jsou na/v/pod tou knihou.)

Vocabulary: Unit 9 (At the beach): catch a fish, paint a picture, eat ice cream, play the guitar, take a photo, listen to music, look for shells, read a book, make a sandcastle, beach, sea

Other information: Dnes jsme po přivítání procvičovali slovíčka z prezentace. Zapsali jsme do sešitů, procvičili gramatiku, pracovali v učebnici a pak v pracovním sešitu a přečetli si příběh. Poté jsme si procvičovali gramatiku a slovíčka paměťovou hrou a pomocí CambridgeOne Practice Extra.

11.5.

!! Prosíme všechny, kteří ještě nevrátili předchozí knížku z knihovničky a pracovní list k ní aby obojí vypracované vrátili v úterý 16.5.

Homework (due úterý 16.5.): WB – str. 106. Omlouváme se za kratší časový úsek pro vypracování úkolu, došlo k nedorozumění na naší straně. Zmenšili jsme tedy domácí úkol jen na jednu stranu.

Hello Song

Notebooks: Review for the test (opakování na test).

Bookwork:
SB – 108, 109
WB – 107

Grammar: Tvorba návrhů:

Let’s listen to music/paint a picture/eat ice cream/ etc. (Pojďme poslouchat hudbu/malovat obraz/jíst zmrzlinu/atd.)

Good idea. // I’m not sure. // Sorry, I don’t want to. I (Dobrý nápad! // Já ti nevím... // Promiň, nechci.))

Kde…?

Where is the fish? (Kde je ta ryba?)

It’s on/in/under the sandcastle. (Je na/v/pod hradem z písku.)

Where are the shells? (Kde jsou ty mušle?)

They’re on/in/under the book. (Jsou na/v/pod tou knihou.)

Vocabulary: Unit 9 (At the beach): catch a fish, paint a picture, eat ice cream, play the guitar, take a photo, listen to music, look for shells, read a book, make a sandcastle, beach, sea

Other information: Na dnešních hodinách byli spojení se skupinou Clown Fish. Nejprve jsme se přivítali písničkou, napsali si cvičení do sešitů a pokračovali prací v učebnici. Zahráli jsme si What’s missing? (Co chybí?) – paměťovou hru na procvičení slovíček. Poté jsme vypracovali pracovní list a zadali si úkol na úterý. Nakonec jsme psali do pracovního sešitu.

9.5.

!! cool Prosíme všechny, kteří ještě nevrátili knížku z knihovničky a pracovní list k ní aby obojí vypracované vrátili ve čtvrtek 11.5.

!!! cool Knihovnička (vypůjčeno do 23.5.): Dětem jsme každému po testu půjčili jednu knížku a dali k ní pracovní list. Děti si doma knížku přečtou a do dvou týdnů ji spolu s vyplněným pracovním listem vrátí. Knížku můžou děti samozřejmě číst s Vámi, doporučujeme však alespoň část knížky s dítětem opakovat nahlas, aby bylo učení účinné a procvičovala se mluvená forma jazyka 😊. Přejeme příjemné čtení!!

Homework: tento týden není, protože jsme psali test.

Hello Song

Notebooks: Review for the test (opakování na test).

Bookwork:
SB – //
WB – //

Grammar: To be Able (umět):

I can…skip/stand on one leg/touch my toes. (Umím... skákat/stát na jedné noze/dotknout se prstů na nohou.)

Can you… skip/stand on one leg/touch your toes? (Umíš... skákat/stát na jedné noze/dotknout se prstů na nohou?)

Yes, I can. // No I can’t. (Ano, umím. // Ne, neumím.)

Vocabulary: Unit 8 (The Robot): Foot, toes, leg, head, hand, fingers, arm, knee

Other information: Today we had a test party!  Dnes jsme si po procvičení gramatiky a slovíček napsali test! Poté jsme si rozdali knížky a představili si nová slovíčka z lekce 9.

4.5.

Připomenutí: enlightened Test avizovaný v minulém zápisu budeme psát již přístí hodinu.

Homework: tento týden není, aby měly děti čas si procvičovat na test z lekce 8, který se bude psát příští týden.

Hello Song

Notebooks: Spell new vocabulary!

Bookwork:
SB – 100, 101
WB – 100, 101

Grammar: To be Able (umět):

I can…skip/stand on one leg/touch my toes. (Umím... skákat/stát na jedné noze/dotknout se prstů na nohou.)

Can you… skip/stand on one leg/touch your toes? (Umíš... skákat/stát na jedné noze/dotknout se prstů na nohou?)

Yes, I can. // No I can’t. (Ano, umím. // Ne, neumím.)

Vocabulary: Unit 8 (The Robot): Foot, toes, leg, head, hand, fingers, arm, knee

Other information: Dnes jsme se po přivítání rozepsali do sešitů gramatikou s can/can’t. V učebnici jsme vypracovali dvě strany a hodně času strávili na opakování gramatiky z prezentace. Po přestávce jsme vyplnili jsme dvě stránky v pracovním sešitě a děti dostaly osmisměřku k vyplnění.

2.5.

enlightened Test/opakování: Test z Lekce 8 se bude psát příští úterý (9.5.). Bude obsahovat slovní zásobu a gramatiku z Lekce 8 (The Robot).

Homework: tento týden není, aby měly děti čas si procvičovat na test z lekce 8, který se bude psát příští týden.

Hello Song

Notebooks: Spell new vocabulary!

Bookwork:
SB – 100, 101
WB – 100, 101

Grammar: To be Able (umět):

I can…skip/stand on one leg/touch my toes. (Umím... skákat/stát na jedné noze/dotknout se prstů na nohou.)

Can you… skip/stand on one leg/touch your toes? (Umíš... skákat/stát na jedné noze/dotknout se prstů na nohou?)

Yes, I can. // No I can’t. (Ano, umím. // Ne, neumím.)

Vocabulary: Unit 8 (The Robot): Foot, toes, leg, head, hand, fingers, arm, knee

Other information: Dnes jsme se přivítali a pracovali v našich sešitech: hláskovali jsme nová slovíčka. Poté jsme si zkontrolovali úkol. Nový úkol jsme si nezadali, ale doporučujeme se učit na test, který se bude psát příští týden. Pak jsme pracovali v učebnici a zahráli si několik „her“ z online verze učebnice – v Practice Extra. Po přestávce jsme pak vyplňovali cvičení v pracovním sešitě a kreslili příšerku podle instrukcí – aby si procvičili částí těla.

DUBEN

27.4.

Hello Song

Notebooks: Spell new vocabulary!

Bookwork:
SB – 98, 99
WB – 98, 99

Grammar: To be Able (umět):

I can…skip/stand on one leg/touch my toes. (Umím... skákat/stát na jedné noze/dotknout se prstů na nohou.)

Can you… skip/stand on one leg/touch your toes? (Umíš... skákat/stát na jedné noze/dotknout se prstů na nohou?)

Yes, I can. // No I can’t. (Ano, umím. // Ne, neumím.)

Vocabulary: Unit 8 (The Robot): Foot, toes, leg, head, hand, fingers, arm, knee

Other information: Na dnešní hodině jsme si po přivítání procvičovali v sešitech hláskování slovíček. Pak jsme si přečetli příběh v učebnici a zopakovali si novou gramatiku s can/can’t. Pracovali jsme v pracovním sešitě a vyhlásili jsme vítěze ocenění „student měsíce.“

25.4.

Homework (due 2.5.): WB - strana 94, 95

!!! cool Knihovnička (vypůjčeno do 9.5.): Dětem jsme každému po testu půjčili jednu knížku a dali k ní pracovní list. Děti si doma knížku přečtou a do dvou týdnů ji spolu s vyplněným pracovním listem vrátí. Knížku můžou děti samozřejmě číst s Vámi, doporučujeme však alespoň část knížky s dítětem opakovat nahlas, aby bylo učení účinné a procvičovala se mluvená forma jazyka 😊. Přejeme příjemné čtení!!

Hello Song

Notebooks: Spell new vocabulary! (Hláskuj nová slovíčka)

Bookwork:
SB – //
WB – 96, 97

Grammar: To be Able (umět):

I can…skip/stand on one leg/touch my toes. (Umím... skákat/stát na jedné noze/dotknout se prstů na nohou.)

Can you… skip/stand on one leg/touch your toes? (Umíš... skákat/stát na jedné noze/dotknout se prstů na nohou?)

Yes, I can. // No I can’t. (Ano, umím. // Ne, neumím.)

Vocabulary: Unit 8 (The Robot): Foot, toes, leg, head, hand, fingers, arm, knee

Other information: Dnes jsme se podívali na novou hello písničku a zapsali si do sešitů. Zadali jsme si nový úkol a také jsme si zahráli krátkou paměťovou hru na procvičení slovíček. Poté jsme si rozdali knížky z knihovny. Miss Carinna poté vysvětlila novou gramatiku a pracovali jsme ve dvojicích na jejím procvičování tak, že se vždy jeden ptal a druhý odpovídal. Poté jsme se vyměnili. V pracovním sešitě jsme vyplnili dvě stránky a pak byl čas jít do družiny.

20.4.

Test: Lekce 7.

Hello Song

Notebooks: //

Bookwork:
SB – 96, 97
WB – //

Grammar: //

Vocabulary: Unit 8 (The Robot): Foot, toes, leg, head, hand, fingers, arm, knee

Other information: Today we had a test party! laugh Na dnešní angličtině jsme si napsali test z lekce 7! Nejprve jsme se ale přivítali a zopakovali si gramatiku a slovíčka, které v lekci 7 jsou. Pak byl čas na test. Poté jsme pracovali v učebnici a děti také dostaly křížovku se slovíčky k vyplnění.

18.4.

Připomenutí: enlightenedTest avizovaný v minulém zápisu budeme psát již přístí hodinu.

Hello Song

Notebooks: procvičení gramatiky. Rozhodni a napiš: Yes I do. // No, I don’t.

Bookwork:
SB – 94, 95
WB – //

Grammar: Otázky k oblékání:

Otázka: Do you like this/these…? (Líbí se ti tyhle..?)

Odpověď: Yes, I do. // No I don’t. (Ano, líbí. // Ne, nelíbí.)

Oznamovací věta: She/He is wearing.... (Ona/On má na sobě...)

Otázka: Is she/he wearing…? (Má ona/on na sobě...?)

Odpověď: Yes, she/he is. // No, she/he isn’t. (Ano, má. // Ne, nemá.)

Vocabulary: Lekce 7 (Get Dressed!): jeans, sweater, jacket, skirt, shorts, baseball cap, shoes, socks, t-shirt, trousers

Other information: Dnes jsme se přivítali a zkontrolovali si úkol. Po psaní do sešitů jsme si vybarvili pracovní list podle pokynů a procvičili si čtení, gramatiku a slovíčka. Zahráli jsme si paměťovou hru z prezentace se slovíčky. Představili jsme si nová slovíčka a poté pracovali v učebnici.

13.4.

enlightened Test/opakování: Test z Lekce 7 se bude psát příští čtvrtek (20.4.). Bude obsahovat slovní zásobu a gramatiku z Lekce 7 (Get Dressed).

Hello Song

Notebooks: procvičení psaní slovíček.

Bookwork:
SB – //
WB – 92, 93

Grammar: Otázky k oblékání:

Otázka: Do you like this/these…? (Líbí se ti tyhle..?)

Odpověď: Yes, I do. // No I don’t. (Ano, líbí. // Ne, nelíbí.)

Oznamovací věta: She/He is wearing.... (Ona/On má na sobě...)

Otázka: Is she/he wearing…? (Má ona/on na sobě...?)

Odpověď: Yes, she/he is. // No, she/he isn’t. (Ano, má. // Ne, nemá.)

Vocabulary: Lekce 7 (Get Dressed!): jeans, sweater, jacket, skirt, shorts, baseball cap, shoes, socks, t-shirt, trousers

Other information: Dnes jsme se přivítali a zapsali si cvičení do sešitů – procvičovali jsme psaní slovíček. Připomněli jsme si úkol z úterý a pracovali z workbooku. Vytvořili jsme si vlastní designy na klobouky na párty – přikládám foto! 😊 Poté jsme si zopakovali gramatiku (yes he/she is. // no, he/she isn’t.) a vypracovali jsme si pracovní list a křížovku.

11.4.

Homework (due 18.4.): WB – strana 88, 89

Hello Song

Notebooks: co chybí? Zapamatuj si a napiš slovíčko.

Bookwork:
SB – 90, 92
WB – //

Grammar: Otázky k oblékání:

Otázka: Do you like this/these…? (Líbí se ti tyhle..?)

Odpověď: Yes, I do. // No I don’t. (Ano, líbí. // Ne, nelíbí.)

Oznamovací věta: She/He is wearing.... (Ona/On má na sobě...)

Otázka: Is she/he wearing…? (Má ona/on na sobě...?)

Odpověď: Yes, she/he is. // No, she/he isn’t. (Ano, má. // Ne, nemá.)

Vocabulary: Lekce 7 (Get Dressed!): jeans, sweater, jacket, skirt, shorts, baseball cap, shoes, socks, t-shirt, trousers

Other information: Na dnešní hodině jsme se přivítali, zapsali do sešitů, zkontrolovali úkol a zapsali nový. Poté jsme pracovali v učebnici a procvičovali si gramatiku z prezentace. Nakonec jsme si zahráli několik her se slovíčky.

4.4.

Hello Song: zazpívali jsme si písničku na přivítání.

Notebooks: //

Bookwork:
SB – //
WB – //

Grammar: Otázky k oblékání:

Otázka: Do you like this/these…? (Líbí se ti tyhle..?)

Odpověď: Yes, I do. // No I don’t. (Ano, líbí. // Ne, nelíbí.)

Oznamovací věta: She/He is wearing.... (Ona/On má na sobě...)

Otázka: Is she/he wearing…? (Má ona/on na sobě...?)

Odpověď: Yes, she/he is. // No, she/he isn’t. (Ano, má. // Ne, nemá.)

Vocabulary: Lekce 7 (Get Dressed!): jeans, sweater, jacket, skirt, shorts, baseball cap, shoes, socks, t-shirt, trousers

Other information: Dnes jsme měli velikonoční hodinu! Vypracovali jsme worksheet, měli jsme soutěž, hledali jsme vajíčka a pak jsme si zahráli několik her s odměnami, zopakovali jsme si slovíčka a gramatiku z lekcí – včetně předložek - ale zároveň jsme se naučili nová slovíčka spojená s velikonocemi. Užijte si svátky! laugh

 

BŘEZEN

30.3.

Hello Song: zazpívali jsme si písničku na přivítání.

Notebooks: Obrázky z prezentace: co chybí? Zapiš slovíčko.

Bookwork:
SB – 86, 87
WB – 86, 87

Grammar: Otázky k oblékání:

Otázka: Do you like this/these…? (Líbí se ti tyhle..?)

Odpověď: Yes, I do. // No I don’t. (Ano, líbí. // Ne, nelíbí.)

Oznamovací věta: She/He is wearing.... (Ona/On má na sobě...)

Otázka: Is she/he wearing…? (Má ona/on na sobě...?)

Odpověď: Yes, she/he is. // No, she/he isn’t. (Ano, má. // Ne, nemá.)

Vocabulary: Lekce 7 (Get Dressed!): jeans, sweater, jacket, skirt, shorts, baseball cap, shoes, socks, t-shirt, trousers

Other information: Na dnešní hodině jsme se přivítali písničkou a z prezentace jsme hádali a poté si napsali slovíčka do sešitu. Připomněli jsme si, že na úterý máme úkol. Dále jsme si v učebnici přečetli nový příběh a vypracovali k němu cvičení. Poté jsme v CambridgeOne Extra Practice procvičovali gramatiku. Pak jsme pokračovali v práci s pracovním sešitem. Nakonec jsme si zahráli hry na procvičení gramatiky a slovíček.

28.3.

Homework (due 4.4.): WB - strana 82, 83

Hello Song: zazpívali jsme si písničku na přivítání.

Notebooks: Doplň správná písmenka a vytvoř tak slovíčka z lekce 7.

Bookwork:
SB – 84, 85
WB – 84, 85

Grammar: Otázky k oblékání:

Otázka: Do you like this/these…? (Líbí se ti tyhle..?)

Odpověď: Yes, I do. // No I don’t. (Ano, líbí. // Ne, nelíbí.)

Oznamovací věta: She/He is wearing.... (Ona/On má na sobě...)

Otázka: Is she/he wearing…? (Má ona/on na sobě...?)

Odpověď: Yes, she/he is. // No, she/he isn’t. (Ano, má. // Ne, nemá.)

Vocabulary: Lekce 7 (Get Dressed!): jeans, sweater, jacket, skirt, shorts, baseball cap, shoes, socks, t-shirt, trousers

Other information: Dnes jsme se přivítali písničkou a zapsali si do našich nových sešitů. Zadali jsme si nový úkol a zkontrolovali ten starý. Poté jsme pracovali v pracovním sešitě a také v učebnici. V prezentaci jsme si prošli novou gramatiku a procvičili slovíčka. Nakonec jsme si zahráli hry z online podpory k učebnici.

23.3.

Dnes jsme si řekli o LEAP Summer Campu, který se bude konat 14-18.8.2023

Více informací a přihlášku o našem příměstském táboře naleznete zde. POZOR počet míst je omezen.

Notebooks: Podívej se na obrázek a rozhodni, které ze slovíček napsaných na tabuli mu odpovídá. Potom slovíčko opiš do sešitu.

Zaměření na samohlásku: Long Vowel a

- Písnička: Long Vowel a

- Starfall hra: Picture hunt

- Worksheet: Long vowel a

Bookwork:
SB – //
WB – //

Grammar: opakování

Vocabulary: opakování

Other information: Dnes jsme se po přivítaní učili o dlouhé samohlásce a. Děti vybarvovaly pracovní listy a opakovaly správnou výslovnost. Poté jsme procvičovali gramatiku a slovíčka, které jsme se naučili v předchozích šesti lekcích. Nakonec jsme společně každý založili svůj vlastní „notebook“, sešit se širokými linkami, který budeme s Miss Carinnou teď používat místo pracovních listů. Děti se tak lépe naučí psaní celých slov a zvyknou si na rutinní opakování a práci se sešitem, který bude nedílnou součástí celé jejich cesty programem LEAP. Sešit si učitel na konci hodiny vybírá, takže si ho děti nenesou domů. Dětem jsem každému také rozdala dvě složky pracovních listů, které jsme s Miss Quetz uchovávali jako jejich portfolio z minulého pololetí - samohlásky a listy pro děti, které skončily práci dřív než ostatní. Tyto pracovní listy si děti mail odnesly domů.

21.3.

Zaměření na samohlásku: Long Vowel a

- Písnička: Long Vowel a

- Starfall hra: Make a Match (long vowel a)

- Worksheet: Long vowel a

Bookwork:
SB – //
WB – //

Grammar: opakování

Vocabulary: opakování

Other information: Dnes jsme měli na výuku poprvé naší novou paní učitelku, Miss Carinnulaughheart Ukázali jsme jí jak probíhá naše tradiční hodina a naučili jsme se o dlouhé samohlásce a. Poté jsme si s Miss Carinnou také zahráli pár her na procvičení slovíček a gramatiky: například jsme vybírali slovíčko podle obrázku na tabuli a psali správnou odpověď na papír. Tento týden je vyhrazen na opakování dosud probírané látky, takže jsme dnes místo s učebnicí pracovali hlavně ústně. Dětem jsme také rozdaly testy z lekce 6, které si pak mail odnesly domů. Prosím, zkontrolujte že Vám je děti ukázaly.

9.3.

Test: Napsali jsme si test z lekce 6.

Zaměření na samohlásku: Krátké samohlásky AEIOU - opakování

- Písnička: Short Vowels

Bookwork:
SB – //
WB – //

Grammar: There is / There are:

There is/There’s a…(podstatné jméno v čísle jednotném)

There’s a frog on the piano.

There are... (čísla + podstatná jména v čísle množném)

There are three bananas in the box.

Otázky: Is/Are there any..?

How many…?

Vocabulary: Slovíčka z Lekce 6: bathroom, bedroom, living room, hall, dining room, kitchen, stairs, cellar, house

Other information: Today we had a test party! laugh Dnes jsme si napsali test! A také jsme si znovu zopakovali všechny krátké samohlásky. Tato hodina byla také poslední hodinou s Miss Quetz, které jsme všichni společně popřáli radostné chvíle do další etapy jejího života. Poté už byl čas jít do družiny a znovu se potkat až v úterý 21.3., po jarních prázdninách. Přejeme krásné volno!

7.3.

Připomenutí: enlightened Test avizovaný v minulém zápisu budeme psát již přístí hodinu.

Homework (due 13.3.): WB – strana 79, 81

Zaměření na samohlásku: Krátké samohlásky AEIOU - opakování

- Písnička: Short Vowels

- Starfall hra: Make a Match

- Starfall pracovní list: Short Vowels

Bookwork:
SB –78, 79, 80
WB – 78

Grammar: There is / There are:

There is/There’s a…(podstatné jméno v čísle jednotném)

There’s a frog on the piano.

There are... (čísla + podstatná jména v čísle množném)

There are three bananas in the box.

Otázky: Is/Are there any..?

How many…?

Vocabulary: Slovíčka z Lekce 6: bathroom, bedroom, living room, hall, dining room, kitchen, stairs, cellar, house

Other information: Po přivítání jsme dnes zopakovali všechny krátké samohlásky a poté si zkontrolovali úkol a zadali nový. Pak jsme pracovali s učebnicí a pracovním sešitem a dívali se na video o typech domů. Nakonec jsme se ještě v učebnici věnovali tématu kreativity, poté už ale byl čas jít do družiny.

 

2.3.

!!!coolProsíme o vrácení knih: prosíme všechny kdo nevrátili knížku z knihovny o vrácení v úterý 7.3.

enlightened Test/opakování: Test z Lekce 6 (The Old House) se bude psát příští čtvrtek (9.3.). Bude obsahovat slovní zásobu a gramatiku z Lekce 6.

Zaměření na samohlásku: Krátká samohláska u (short vowel u)

- Písnička: Short Vowel u

- Starfall příběh: Gus the Duck story

- Starfall pracovní list: Gus the Duck 1

Bookwork:
SB –76, 77
WB – 77

Grammar: There is / There are:

There is/There’s a…(podstatné jméno v čísle jednotném)

There’s a frog on the piano.

There are... (čísla + podstatná jména v čísle množném)

There are three bananas in the box.

Vocabulary: Slovíčka z Lekce 6: bathroom, bedroom, living room, hall, dining room, kitchen, stairs, cellar, house

Other information: Dnes jsme se přivítali písničkou a učili se o krátké samohlásce u. Poté jsme pracovali v učebnici a pracovním sešitě.

ÚNOR

28.2.

!!!coolPřipomenutí: Knihovnička (vypůjčeno do 2.3. (tento čtvrtek)): prosíme vrátit knížky i s vyplněnými pracovními listy ve čtvrtek. Doufáme, že se Vám knížky líbily!

Homework (due 7.2.): WB - strana 72, 73

Zaměření na samohlásku: Krátká samohláska u (short vowel u)

- Písnička: Short Vowel u

- Starfall příběh: -ug game

- Starfall pracovní list: Gus the Duck 1

Bookwork:
SB –74, 75
WB – 74, 75

Grammar: There is / There are:

There is/There’s a…(podstatné jméno v čísle jednotném)

There’s a frog on the piano.

There are... (čísla + podstatná jména v čísle množném)

There are three bananas in the box.

Vocabulary: Slovíčka z Lekce 6: bathroom, bedroom, living room, hall, dining room, kitchen, stairs, cellar, house

Other information: Dnes jsme se přivítali písničkou a učili se o krátké samohlásce u. Poté jsme v učebnici četli příběh a vypracovávali cvičení s ním spojená i v pracovním sešitě - workbooku. Také jsme si vyplnili křížovku se slovíčky z lekce 6.

23.2.

Zaměření na samohlásku: Krátká samohláska e (short vowel e)

- Písnička: Short Vowel o

- Starfall příběh: Mox's shop: a story

- Starfall pracovní list: Mox's Shop 3

Bookwork:
SB – 71, 72, 73
WB – //

Grammar: There is / There are:

There is/There’s a…(podstatné jméno v čísle jednotném)

There’s a frog on the piano.

There are... (čísla + podstatná jména v čísle množném)

There are three bananas in the box.

Vocabulary: Slovíčka z Lekce 6: bathroom, bedroom, living room, hall, dining room, kitchen, stairs, cellar, house

Other information: Dnes jsme se přivítali anglickým meditačním videem abychom se na začátek soustředili a mohli se lépe učit. Poté jsme pracovali s učebnicí – učili se gramatiku, slovíčka, lepili samolepky a mnoho dalšího. Dívali jsme se také na videa z učebnice. Nakonec jsme procvičili gramatiku.

21.2.

Homework (due 28.2.): WB - strana 70, 71

Zaměření na samohlásku: Krátká samohláska e (short vowel e)

- Písnička: Short Vowel o

- Starfall příběh: Make words with short wovel o (-og)

- Starfall pracovní list: Mox's Shop 2

Bookwork:
SB – 70, 71
WB – 125

Grammar: There is / There are:

There is/There’s a…(podstatné jméno v čísle jednotném)

There’s a frog on the piano.

There are... (čísla + podstatná jména v čísle množném)

There are three bananas in the box.

Vocabulary: Slovíčka z Lekce 6: bathroom, bedroom, living room, hall, dining room, kitchen, stairs, cellar, house

Other information: Dnes jsme se přivítali písničkou a učili se o krátké samohlásce o – zazpívali písničku, zahráli hru a vyplnili pracovní list. Poté jsme si zkontrolovali domácí úkol a zadali nový. Pak jsme pracovali s učebnicemi až do přestávky. Poté jsme si dali trochu oddych a zahráli si hry se slovíčky. Nakonec jsme ještě dále pracovali v učebnici.

16.2.

!!! cool Knihovnička (vypůjčeno do 2.3.): Dětem jsme každému po testu půjčili jednu knížku a dali k ní pracovní list. Děti si doma knížku přečtou a do dvou týdnů ji spolu s vyplněným pracovním listem vrátí. Knížku můžou děti samozřejmě číst s Vámi, doporučujeme však alespoň část knížky s dítětem opakovat nahlas, aby bylo učení účinné a procvičovala se mluvená forma jazyka. Přejeme příjemné čtení!! 😊

Test: Lekce 5 (Free Time)

Zaměření na samohlásku: Krátká samohláska e (short vowel e)

- Písnička: Short Vowel o

- Starfall příběh: Make words with short wovel o (-ot)

- Starfall pracovní list: Mox's Shop 1

Bookwork:
SB – //
WB – //

Grammar: //

Vocabulary: //

Other information: Today we had a test party! laugh Dnes jsme si napsali test! Také jsme se naučili o krátké samohlásce o. Představili jsme si také zcela novou aktivitu – knihovničku. Děti si vybraly jednoduchou knížku a dostaly k ní pracovní list. Doma si knížku přečtou – ti kteří umí číst mohou zkusit sami, ti kteří neumí mohou číst s rodiči - a vyplní pracovní list. Termín pro vrácení knížek je vždy stanoven za dva týdny.

14.2.

Homework (due 21.2.): WB - strana 65, 66

Zaměření na samohlásku: Krátká samohláska i (short vowel i)

- Písnička: Short Vowel i

- Starfall příběh: Story – The Big Hit

- Starfall pracovní list: The Big Hit 3

Bookwork:
SB – 65, 68, 69
WB – 64/2, 69

Grammar: Aktivity, které děláme ve volném čase:

What do you do on ...(day)? (Co děláš v.. (dni)?)

I (go swimming, play football, ride my bike, play piano, ride my pony/horse, play with my toys, play computer games) on ...(day) (Já (si jdu zaplavat, zahrát fotbal, vyjet si na kole, hrát na klavír, jet na mém poníkovi/koni, hrát si s hračkami, hrát počítačové hry) v... (dni).

Otázky s „do“ v přítomném čase jednoduchém:

Do you....at the weekend/on Monday (etc.)?

Yes, I do./No, I don’t

Vocabulary: slovíčka z Lekce (Unit) 5: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, week, day, on the weekend / at the weekend

Other information: Dnes jsme se přivítali novou písničkou. Učili jsme se o krátké samohlásce i a pracovali jsme v učebnicích – četli jsme, vyplňovali opakování a učili se gramatiku.

9.2.

enlightened Test/opakování: Test z Lekce 5 se bude psát příští čtvrtek (16.2.). Bude obsahovat slovní zásobu a gramatiku z Lekce 5 (Free Time).

Homework (due 10.1.): WB - strana 60, 61

Zaměření na samohlásku: Krátká samohláska i (short vowel i)

- Písnička: Short Vowel i

- Starfall příběh: Make words with a short vowel i (-ip)

- Starfall pracovní list: The Big Hit 2

Bookwork:
SB – 64
WB – 64

Grammar: Aktivity, které děláme ve volném čase:

What do you do on ...(day)? (Co děláš v.. (dni)?)

I (go swimming, play football, ride my bike, play piano, ride my pony/horse, play with my toys, play computer games) on ...(day) (Já (si jdu zaplavat, zahrát fotbal, vyjet si na kole, hrát na klavír, jet na mém poníkovi/koni, hrát si s hračkami, hrát počítačové hry) v... (dni).

Otázky s „do“ v přítomném čase jednoduchém:

Do you....at the weekend/on Monday (etc.)?

Yes, I do./No, I don’t

Vocabulary: slovíčka z Lekce (Unit) 5: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, week, day, on the weekend / at the weekend

Other information: Dnes jsme se přivítali a učili o krátké samohlásce i. Poté jsme pracovali s učebnicí a dále s prezentací Miss Quetz, ve které jsme si procvičili slovní zásobu hrou. Poté jsme dále pokračovali s prací v učebnicích

7.2.

Homework (due 14.2.): WB - strana 60, 61

Zaměření na samohlásku: Krátká samohláska i (short vowel i)

- Písnička: Short Vowel i

- Starfall příběh: Make words with a short vowel i (-ig)

- Starfall pracovní list: The Big Hit 1

Bookwork:
SB – 61, 62, 63
WB – 62, 63/2

Grammar: Aktivity, které děláme ve volném čase:

What do you do on ...(day)? (Co děláš v.. (dni)?)

I (go swimming, play football, ride my bike, play piano, ride my pony/horse, play with my toys, play computer games) on ...(day) (Já (si jdu zaplavat, zahrát fotbal, vyjet si na kole, hrát na klavír, jet na mém poníkovi/koni, hrát si s hračkami, hrát počítačové hry) v... (dni).

Otázky s „do“ v přítomném čase jednoduchém:

Do you....at the weekend/on Monday (etc.)?

Yes, I do./No, I don’t

Vocabulary: slovíčka z Lekce (Unit) 5: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, week, day, on the weekend / at the weekend

Other information: Dnes jsme se přivítali, zkontrolovali úkol a zadali nový. Poté jsme měli hodně práce s vypracováváním stan z učebnic a pracovního sešitu, ale jako odměnu za dobře vykonanou práci jsme si zahráli jednu z her z prezentace Miss Quetz, díky které jsme si ještě navíc zopakovali slovíčka. Druhou hodinu jsme se soustředili na příběh v učebnici a cvičení která se s ním pojí. Nakonec jsme si v pracovním sešitě přečetli fonické cvičení na straně 63. Děti také dostaly zpět testy z lekce 3, které si mail odnesly domů.

3.2.

Zaměření na samohlásku: Krátká samohláska e (short vowel e)

- Písnička: Short Vowel e

- Starfall příběh: Story: Peg the Hen

- Starfall pracovní list: Peg the Hen 3

Bookwork:
SB – 59, 60, 61
WB – 124

NEW Grammar: Aktivity, které děláme ve volném čase:

What do you do on ...(day)? (Co děláš v.. (dni)?)

I (go swimming, play football, ride my bike, play piano, ride my pony/horse, play with my toys, play computer games) on ...(day) (Já (si jdu zaplavat, zahrát fotbal, vyjet si na kole, hrát na klavír, jet na mém poníkovi/koni, hrát si s hračkami, hrát počítačové hry) v... (dni).

Otázky s „do“ v přítomném čase jednoduchém:

Do you....at the weekend/on Monday (etc.)? (Děláš ... v pondělí/o víkendu/..?)

Yes, I do./No, I don’t. (Ano, dělám./Ne, nedělám.)

Vocabulary: slovíčka z Lekce (Unit) 5: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, week, day, on the weekend / at the weekend

Other information: Dnes jsme se naučili další slovíčka s krátkou samohláskou e. V učebnici jsme se naučili jak používat novou gramatiku a zahráli jsme si šarády s novými frázemi. Pak jsme dále pracovali s učebnicemi a upevňovali slovíčka i gramatiku.

 

LEDEN

31.1.

Homework (due 7.2.): WB – strana 58, 59

Zaměření na samohlásku: Krátká samohláska e (short vowel e)

- Písnička: Short Vowel e

- Starfall hra: Make words with a short vowel e (-et)

- Starfall pracovní list: Peg the Hen 2

Bookwork:

SB – 58, 59

WB – 123

NEW Grammar: Aktivity, které děláme ve volném čase:

What do you do on ...(day)? (Co děláš v.. (dni)?)

I (go swimming, play football, ride my bike, play piano, ride my pony/horse, play with my toys, play computer games) on ...(day) (Já (si jdu zaplavat, zahrát fotbal, vyjet si na kole, hrát na klavír, jet na mém poníkovi/koni, hrát si s hračkami, hrát počítačové hry) v... (dni).

NEW Vocabulary: slovíčka z Lekce (Unit) 4: eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty

slovíčka z Lekce (Unit) 5: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, week, day, on the weekend / at the weekend

Other information: Dnes jsme si zkontrolovali úkol a zadali nový. Učili jsme se o krátké samohlásce e, vypracovali několikero stránek z učebnic  a seznámili se s novými slovíčky a gramatikou.

26.1.

Zaměření na samohlásku: Krátká samohláska e (short vowel e)

- Písnička: Short Vowel e

- Starfall hra: Make words with a short vowel e (-en)

- Starfall pracovní list: Peg the Hen

Bookwork:
SB – //
WB – //

Grammar: Fráze s Have got: (Mám (ve smyslu držím třeba v ruce))

I’ve got a/an… (Mám...)

I haven’t got a/an… (Nemám...)

Have we got any…? (Máš nějaké...?)

Yes, we have./No, we haven’t. (Ano, mám./Ne, nemám.)

Vocabulary: slovíčka z Lekce (Unit) 4: banana, cake, cheese sandwich, apple, pizza, sausage, chicken, steak, peas, carrots

Other information: Při příchodu jsme se přivítali písničkou a naučili se o krátké samohlásce e. Rychle jsme si připomněli gramatiku a slovíčka, která jsme se učili v této lekci. And then we had a test party! laugh A pak jsme si také napsali test! Kdo ho nepsal si dopíše přístě.

24.1.

Homework: WB str. 49 + enlightened opakovat si na test z lekce 4, který budeme psát tento čtvrtek ;)
Hello
Zaměření na samohlásku: short vowel a (song, Starfall, worksheet)
Bookwork:
SB - 56
WB - 50
Grammar: opakování
Vocabulary: opakování
Ostatní: Zahráli jsme si CambridgeOne games které jsou dostupné na stránkách CambridgeOne.

19.1.

Zaměření na samohlásku: Krátká samohláska a (short vowel a)

- Písnička: Short Vowel a

- Starfall hra: Make words with a short vowel a (-at)

- Starfall pracovní list: Zac and the Hat

Bookwork:
SB – str. 49, 50, 51
WB – str. 50, 53

Grammar: Fráze s Have got: (Mám (ve smyslu držím třeba v ruce))

I’ve got a/an… (Mám...)

I haven’t got a/an… (Nemám...)

Have we got any…? (Máš nějaké...?)

Yes, we have./No, we haven’t. (Ano, mám./Ne, nemám.)

Vocabulary: slovíčka z Lekce (Unit) 4: banana, cake, cheese sandwich, apple, pizza, sausage, chicken, steak, peas, carrots

Other information: Dnes jsme se přivítali písničkou a pokračovali v učení se o short vowel a. Děti dostaly nový pracovní list a zahráli jsme si novou hru která se s touto samohláskou pojí. Poté jsme v učebnici pracovali na procvičení gramatiky. Druhou hodinu jsme si také četli příběh z učebnice a vypracovali k němu cvičení v pracovním sešitě. Pak jsme ještě udělali poslech v pracovním sešitě a byl čas jít do družiny. Děti také mail dostaly domů své již plně vyplněné ABC Books a certifikát I know my ABCs (umím abecedu). Gratulujeme!!

17.1.

Homework (due 24.1.): WB - strana 47, 48

NEWenlightenedZaměření na samohlásku: Krátká samohláska a (short vowel a)

- Písnička: Short Vowel a

- Starfall hra: Make words with a short vowel a

- Starfall pracovní list: Zac the Rat

Bookwork:
SB – str. 47 (cv. 3), 48
WB – //

Grammar: Fráze s Have got: (Mám (ve smyslu držím třeba v ruce))

I’ve got a/an… (Mám...)

I haven’t got a/an… (Nemám...)

Have we got any…? (Máš nějaké...?)

Yes, we have./No, we haven’t. (Ano, mám./Ne, nemám.)

Vocabulary: slovíčka z Lekce (Unit) 4: banana, cake, cheese sandwich, apple, pizza, sausage, chicken, steak, peas, carrots

Other information: Dnes jsme se přivítali písničkou a začali jsme novou etapu práce se samohláskami. Zaměřili jsme se na krátkou samohlásku a. Nejprve jsme si o ní zazpívali a zahráli hru na další procvičení výslovnosti a naučení se nových slovíček s touto samohláskou. Už jsme nepoužívali naše ABC Books, ale samostatné hry ve Starfallu. Pak děti dostaly Starfall pracovní list a ještě jednou si zopakovaly to, co se naučily při Starfall hře. Všechny odkazy k těmto materiálům jsou dostupné výše v zápisu, v sekci „Zaměření na samohlásku.“ Pak jsme si zkontrolovali domácí úkol a zadali nový. Zahráli si hru se slovíčky z prezentace, kterou připravila Miss Quetz a pustili jsme se do práce s učebnicí. Až do konce hodin jsme potom pracovali s učebnicí - učili se novou gramatiku have got a zpívali písničku.

12.1.

Alphabet books: Dnes jsme dokončili poslední cvičení z ABC Books, která byla na opakování všeho, co jsme se naučili!

Bookwork:
SB – str. 46, 47
WB – str. 122

enlightenedNEW Grammar: Fráze s Have got: (Mám (ve smyslu držím třeba v ruce))

I’ve got a/an… (Mám...)

I haven’t got a/an… (Nemám...)

Have we got any…? (Máš nějaké...?)

Yes, we have./No, we haven’t. (Ano, mám./Ne, nemám.)

enlightenedNEW Vocabulary: slovíčka z Lekce 4: banana, cake, cheese sandwich, apple, pizza, sausage, chicken, steak, peas, carrots

Other information: Dnes jsme se přivítali písničkou, dodělali poslední cvičení v našich ABC Books a poté se seznámili s novou lekcí v učebnici. V pracovním sešitě jsme vypracovali cvičení se slovíčky z této nové lekce a dali jsme si přestávku. Po přestávce jsme dále pracovali s učebnicí a prezentací Miss Quetz a seznámili se s novou gramatikou: frázemi s have got/haven’t got.

10.1.

Homework (due 17.1.): WB - strana 46

Alphabet books: Letter Z,z (obtahujeme písmenka a vybarvujeme obrázky slovíček, které se s ním pojí: zipper, zebra, zoo, zigzag)

Starfall: Letter Z

Bookwork:
SB – //
WB – //

Grammar: vazby s like/don’t like; prepositions (on/in/under)

Vocabulary: slovíčka z Lekce (Unit) 3 (Pet show): elephant, rat, lizard, frog, spider, duck, dog, cat, donkey, pet show

Other information: Dnes jsme hned po přivítání dopnili poslední slovíčko abecedy do našich ABC Books! Ještě ale máme v našich ABC books několik cvičení ke splnění. Pak jsme si zkontrolovali úkol a zadali nový. Today we also had a test party! laugh Dnes jsme také měli testovou párty! Napsali jsme si opakování z Lekce 3 a byl čas jít domů.

5.1.

Připomenutí: enlightened Test avizovaný v minulém zápisu budeme psát již přístí hodinu.

Alphabet books: Letter Y,y (obtahujeme písmenka a vybarvujeme obrázky slovíček, které se s ním pojí: yo-yo, yellow, yawn, yak)

Starfall: Letter Y

Bookwork:
SB – str. 42, 43
WB – str. 42

Grammar: vazby s like/don’t like; předložky on/in/under

Vocabulary: slovíčka lekce 3 – pet show

Other information: Po nové uvítací písničce, kterou jsme si dnes na začátek zazpívali, jsme se hned naučili o písmenku Y. V učebnici jsme pokračovali ve vypracování stránek lekce 3 – Pet show – a poté jsme si dali přestávku. Zaktivizovali jsme se videem a ještě udělali další stranu v učebnici a také v rpacovním sešitě. A příště si napíšeme opakování z Lekce 3.

3.1.

enlightened Test/opakování:  Test z Lekce 3 se bude psát příští úterý (10.12.). Bude obsahovat slovní zásobu a gramatiku z Lekce 3 (Pet Show).

Homework (due 10.1.): WB - strana 45 (cv.1 a 3)

Alphabet books: Letter X,x (obtahujeme písmenka a vybarvujeme obrázky slovíček, které se s ním pojí: fox, sixx-ray, box, ox)

Starfall: Letter X

Bookwork:
SB – str. 41, 44
WB – //

Grammar: vazby s like/don’t like; předložky on/in/under

Vocabulary: slovíčka lekce 3 – pet show

Other information: Dnes jsme po přivítání zpátky ve škole učili o písmenku X. Zkontrolovali jsme úkol a zadali si nový. Vypracovali jsme několik stránek z učebnice a nakonec se podívali na krátky příběh The mixed up chameleon:

PROSINEC

20.12.

 LEAP Christmas Games 2022

1.Ročník

 

Dnes jsme se zúčastnili Velké Vánoční soutěže!

Všichni studenti programu LEAP v jednom ročníku, jsme se sešli spolu v jedné třídě a společně oslavili Vánoce velkou hrou.

Každá skupina si nejdříve vylosovala barvu, pod kterou pak soutěžila. My jsme si vylosovali ČERVENOU.

 Ve třídě nás nejdříve přivítala Miss Deanna a podívali jsme se na video s přáním Santa Clause.

Co se ale nestalo – když nám Santa Klaus slíbil dárky, přepadli ho piráti. Santa nám řekl, že nám Grinch a jeho piráti snaží ukrást Vánoce vyzval nás, abychom na hrách nasbírali co nejvíce sněhových (papírových) koulí abychom společně potopili loď s piráty, která k nám míří.

Sněhové koule jsme mohli získat jen tak, že budeme v průběhu her hodní a dávat pozor.

A pak už začali Vánoční hry.

Na každou soutěž jsme si společně nominovali našeho zástupce a vyslali ho doprostřed třídy plnit úkol za naší skupinu.

Úkol se dělal na čas a k času se pak přidávala penále – za chybu + 3s, za každé vyrušování, zlobení a mluvení v celé skupině + 5 s. (Byli jsme ale téměř vzorní a skoro nikdo ze všech dětí nedostal vteřiny za vyrušování).

Když jsme se chovali dobře naše skupinka po každé hře dostala 5 papírových koulí, které jsme potřebovali na potopení lodi s piráty. Navíc nám rozdávala papírové koule i Miss Deanna, když jsme byli hodní a mluvili anglicky.

Soutěžili jsme, bavili se a tancovali a zase soutěžili a to až do úplného konce, kdy vyhrála skupina s nejnižším celkovým časem.

   

Blížil se konec her a tu se objevilo na tabulli video s Grinchem a jeho pirát.

Už byli opravdu blízko!

A najednou byli ve videu i naši učitelé a volali na nás, abychom tu loď, co se blíží potopili, co nejrychleji.

A opravdu, jen co to dořekli, objevila se loď s piráty a pirátskou vlajkou a my koulovali a koulovali, až se potopila.

Tak jsme zvítězili a letos si rozhodně Vánoce s dárečky zasloužíme!

A to je vše…

Není!

Ještě potřebujeme říct kdo vlastně ze všech prvňáčků vyhrál

Ve velké Vánoční soutěži letos vyhráli CHIPMUNKS!

GRATULUJEME!

Všichni z vítězné skupinky dostali velké diplomy (doma si je mohou vymalovat, jak se jim bude líbit)

 ostatní dostali malou kartičku za to, že se zúčastnili velkých LEAP vánočních her.

 

A ještě jedno krátké video s nejlepšími záběry z našich Vánočních her:

Krásné Vánoce a Šťastný Nový rok Vám všem a…

uvidíme se za rok 😊!

 

15.12.

V úterý 20.12. bude poslední hodina angličtiny (22.12. se hodina LEAPu NEKONÁ) a bude hodně netradiční - těšit se můžete na:

 LEAP Christmas Games 2022

budeme hodně soutěžit ve všem, co jsme se naučili od září letošního roku...

.. a bude i spousta legrace

- kdo chce přijít ve Vánočním převleku bude obzvláště vítán (není podmínkou)

Alphabet books: Letter W,w (obtahujeme písmenka a vybarvujeme obrázky slovíček, které se s ním pojí: wolf, wig, walk, worm, web)

Starfall: Letter W

Bookwork:
SB – //
WB – str. 40, 41

Grammar: opakování

Vocabulary: opakování

Other information: Dnes jsme se přivítali, naučili o písmenku W,w, zahráli si 10 second picture se slovíčky z Lekce 3, pracovali s pracovním sešitem a nakonec se podívali na příběh The mixed up chameleon. A pak už byl čas jít do družiny! yes Připomínám že příští úterý bude hodina plná her a ve čtvrtek (22.12.) se hodina LEAPu nekoná. 😊

13.12.

Homework (due 20.12.): WB - strana 39

Alphabet books: Letter V, v (obtahujeme písmenka a vybarvujeme obrázky slovíček, které se s ním pojí: violin, van, vacuum, volcano)

Starfall: Letter V

Bookwork:
SB – str. 38, 39, 40
WB – str. 38

Grammar: prepositions; like/don’t like

Vocabulary: lekce 3

Other information: Dnes jsme se naučili o písmenku V,v. Zkontrolovali jsme si úkol a zadali nový. Vypracovali jsme učebnici na stranách 38 a 39, kde je příběh k přečtení. V pracovním sešitě jsme vyplnili cvičení, která se k příběhu váží – str. 38. Pak jsme dali chvilku hlavě odpočinout a pokračovali jsme na str. 40 v pracovním sešitě dalšími cvičeními spojenými s příběhem. Nakonec děti dostaly testy z Lekce 2. které si mail odnesly domů. A pak už byl čas jít do družiny!

8.12.

Alphabet books: Letter U, u (obtahujeme písmenka a vybarvujeme obrázky slovíček, které se s ním pojí: ufo, umbrella, sun, bus)

Starfall: Letter U

Bookwork:
SB – str. 36, 37
WB – str. 37

enlightenedNEW Grammar: předložky; Like/Don’t like:

I like cats. (Mám rád/a kočky.)

I like cats too. (Také mám rád/a kočky.)

I don’t like spiders. (Nemám rád/a pavouky.)

Vocabulary: slovíčka z Lekce 3

Other information: Dnes jsme se přivítali písničkou a naučili se o písmenku U,u. Poté jsme na straně 36 v učebnici poslouchali písničku  a na straně 37 v učebnici a pracvoním sešitě se učili gramatiku like/don’t like.

6.12.

Homework (due 13.12.): WB - strana 34, 35

Alphabet books: Letter T,t (obtahujeme písmenka a vybarvujeme obrázky slovíček, které se s ním pojí: turtle, tiger, ten, train, taxi)

Starfall: Letter T

Bookwork:
SB – str. 34, 35
WB – str. 121

enlightenedNEW Grammar: Prepositions: on/in/under:

The lizard is on/in/under the bag. (Ta ještěrka je na/v/pod té tašce/tou taškou.)

enlightenedNEW Vocabulary: Slovíčka z Lekce 3 - Pet show (str. 34): elephant, rat, lizard, frog, spider, duck, dog, cat, donkey pet show

Other information: Dnes jsme se seznámili s písmenkem T,t a s Lekcí 3. Zkontrolovali jsme si úkol a zadali nový. Po vypracování první stránky lekce v učebnici jsme se podívali na slovní zásobu této lekce na straně 121 ve workbooku. Poté jsme pracovali v práci s učebnicí a vysvětlili si předložky on/in/under a zahráli si šarády na procvičení slovíček se kterými jsme se dnes seznámili.

1.12.

Alphabet books: Letter S,s (obtahujeme písmenka a vybarvujeme obrázky slovíček, které se s ním pojí: sun, skateboard, sunglasses, snow, snake)

Starfall: Letter S

Bookwork:
SB – //
WB – //

Grammar: //

Vocabulary: //

Test: Psali jsme test z Lekce 2 - Hračky.

Other information: Today we had a test party! laugh Great work everybody! Dnes jsme se krátce přivítali a zopakovali si spolu základní témata Lekce 2 - test není o tom, aby nás překvapil nějakým zlým chytákem ale aby nás ujistil v našich kompetencích! :). Test jsme psali na dvě části, v každé půlce hodiny jednu část. Po testu jsme dětem rozdali malou zimní křížovku a tu si děti vyplnily a mail odnesly domů. Na úplný závěr hodiny jsme se podívali na krátký příběh na interaktivní tabuli a pak jsme už šli družiny.

LISTOPAD

29.11.

Homework (due 6.12.): WB - strana 29

Připomenutí: enlightenedTest avizovaný v minulém zápisu budeme psát již přístí hodinu.

Alphabet books: Letter R,r (obtahujeme písmenka a vybarvujeme obrázky slovíček, které se s ním pojí: rain, robot, rainbow, rose, red, rectangle)

Starfall: Letter R

Bookwork:
SB – str. 28, str. 29 (cv.1)
WB – str. 28

Grammar: upevňování gramatiky z této lekce (viz zápis z 15.11.)

Vocabulary: upevňování slovíček z této lekce (viz zápis z 15.11.)

Other information: Dnes jsme se naučili o písmenku R – vyplnili jsme stránku v naší ABC Book (děti, které chybí, si mohou stránku doplnit v další hodině) a prošli Starfall písmenko R. Poté jsme si zkontrolovali úkol a zadali nový do příštího úterý (WB str. 29). V učebnici jsme vypracovali stranu 28. Pro odpočinutí od práce s učebnicí jsme se podívali na video Toys Bit by Bit a hádali, která hračka se na tabuli objeví. Po přestávce a krátkém videu na zaktivizování těla jsme pokračovali v práci s učebnicí tak, že jsme vypracovali stranu 29 cvičení 1. V pracovním sešitě jsme pak vyplnili stranu 28. Kdo chyběl minule dostal zpět svůj opravený test a mail odnesl si ho domů.

24.11.

enlightenedTest/opakování: Test z Lekce 2 se bude psát příští čtvrtek (1.12.). Bude obsahovat slovní zásobu a gramatiku z Lekce 2 (hračky). (Viz zápis z 15.11.)

Alphabet books: Letter Q,q (obtahujeme písmenka a vybarvujeme obrázky slovíček, které se s ním pojí: queen, quilt, question)

Starfall: Letter Q

Bookwork:
SB – str. 26, 27
WB – str. 24, 26, 27

Grammar: upevňování otázek s his/her

Vocabulary: upevňování slovíček Lekce 2 – hračky

Other information: Na úvod jsme se tradičně přivítali písničkou. Také jsme se naučili o písmenku Q a četli si příběh v učebnici o Super Kamarádech v zoo. Dále jsme pracovali s cvičebnicí. V obou jsme vypracoali několik stránek, poslouchali audionahrávky a dívali se také na video. Na konci jsme si za odměnu zahráli šarády se slovíčky z Lekce 2.

22.11.

Homework (due 29.11.): WB – strana 25

Alphabet books: Letter P,p (obtahujeme písmenka a vybarvujeme obrázky slovíček, které se s ním pojí: Pig, pink, pop, puppy, pizza)

Starfall: Letter P

Bookwork:
SB – str. 24, 25
WB – str. 24

Grammar: upevňování otázek s his/her

Vocabulary: upevňování slovíček Lekce 2 - hračky; enlightenedpřídavná jména:

It’s a(n) ugly/beautiful/short/long/big/small/old/new ... .

(Je to ošklivý/krásný/krátký/dlouhý/velký/malý/starý/nový ... .)

Např.: It's an ugly kite. (Je to ošklivý drak.) It's a beautiful bike. (Je to krásné kolo.) It's a long train. (Je to dlouhý vlak.)

Other information: Dnes jsme se naučili of písmenku P,p. Zkontrolovali jsme si úkol a zadali nový. Poslouchali jsme písničku v učebnici a vypracovali cvičení s ní spojené. Pro odpočinutí hlavy jsme si krátce zacvičili jógu s hračkami. Na straně 25 v učebnici jsme se naučili o přídavných jméneh a nakonec jsme si zahráli hru na jejich opakování. Děti dostaly zpět svůj test z Lekce 1, který si následně všichni mail odnesli domů. Gratulujeme!

15.11

Homework (due 22.11.): WB - strana 22, 23 (cv.1)

Alphabet books: Letter O, o (obtahujeme písmenka a vybarvujeme obrázky slovíček, které se s ním pojí: orange, owl, octopus, ostrich, on/off, orange)

Starfall: Letter O

Bookwork:
SB – str. 22,23
WB – str. 120

enlightenedNEW Grammar: Otázky/Odpovědi s his/her (jeho/její):

Q: What’s his/her name? (Otázka: Jaké je jeho/její jméno?)

    A: His/Her name is… (Odpověď: Jeho/její jméno je..)

Q: How old is he/she? (Ot: Kolik je mu/jí?)

    A: He/She is...years old. (Odp: Je mu/Je jí ... let.)

Q: What’s his/her favorite toy? (Ot: Jaká je jeho/její nejoblíbenější hračka?)

    A: His/Her favorite toy is his/her… (Odp: Jeho/její nejoblíbenější hračka je...)

enlightenedNEW Vocabulary: Slovíčka z Lekce 2 - Hračky:

Kite (papírový drak), monster (příšerka), doll (panenka), plane (letadlo), computer game (počítačová hra), train (vlak), car (auto), bike (kolo), go-kart (motokára), ball (míč), toy shop (hračkářství)

Other information: První hodinu jsme se přivítali a naučili se o písmenku O. Zkontrolovali jsme si domácí úkol a zadali nový. V učebnici jsme se podívali na novou lekci a její slovíčka. Potom jsme si zahráli si hru z prezentace Miss Quetz na procvičení nových slovíček. Na druhé hodině jsme dali hlavě chvilku odpočinout s aktivním videem a poté se pustili do učení se nové gramatiky s pomocí učebnice. Děti si zhrály hru ve které má každý deset sekund na nakreslení obrázku a ostatní hádají, co to je. Používali jsme při této hře samozřejmě jen nová slovíčka z Lekce 2. Nakonec jsme na straně 120 v ppracovním sešitě doplnili názvy slovíček k obrázkům a byl čas jít do družiny!

10.11.

Alphabet books: Letter N, n (obtahujeme písmenka a vybarvujeme obrázky slovíček, které se s ním pojí: nest, nine, net)

Starfall: Letter N

Bookwork:
SB - //
WB - //

Grammar: //

Vocabulary: //

Test: Lekce 1

Other information: Today we had a test party! laugh Dnes jsme měli s dětmi testovou párty, v první části jsme se naučili nové písmenko N a poté jsme psali první půlku testu z Lekce 1. Po přestávce jsme nechali mozek trošku odpočinout a dopsali druhou polovinu testu. yes Všichni se na testu velmi snažili a my gratulujeme! Poté jsme si zahráli Guess the sound – Miss Quetz pustila zvuk a děti hádaly, co jej vytvořilo. Nakonec jsme si zahráli I spy což je hra kdy jedno z dětí řekne I spy something... např. orange/blue/red (Vidím něco... oranžového/modrého/červeného) a ostatní děti se dívají kolem sebe a hádají, co by to mohlo být.

8.11.

enlightenedTest/opakování: Test z Lekce 1 se bude psát už tento čtvrtek (10.11.). Bude obsahovat slovní zásobu z Lekce 1 (školní pomůcky). Z gramatiky bude obsahovat otázky a krátké odpovědi, imperativy.

Omlouvám se za nepřipomenutí testu dřívě, příště budu avizovat týden předem.

Homework (due 15.11.): WB - strana 18

Alphabet books: Letter M, m (obtahujeme písmenka a vybarvujeme obrázky slovíček, které se s ním pojí: mask, moon, motorcycle, monkey)

Starfall: Letter M

Bookwork:
SB – str. 21
WB – str. 19, 21

Grammar: opakování z minulé hodiny

Vocabulary: opakování z minulé hodiny

Other information: Zkontrolovali jsme si domácí úkol a zadali nový. Také jsme pilně pracovali v učebnicích a opakovali gramatiku a slovíčka. Jednou z her kterou jsme si na procvičení zahráli bylo Guess what’s in the bag? při které Miss Quetz naplnila krabici s víkem školními pomůckami a děti postupně přícházely a dotykem hádali kterou věc nahmátly. Seznámili jsme se tak s novými slovíčky jako tape, stamp a scissors. Ti, kdo dnes byli extrémně hodní dostali za odměnu papírek s razítkem – great work, everybody!! heart

3.11.

Alphabet books: Letter L, l (obtahujeme písmenka a vybarvujeme obrázky slovíček, které se s ním pojí: ladybug, lips, lock, lion, log, lightning)

Starfall: Letter L

Bookwork:
SB – str. 18, 19, 20
WB – //

Grammar: opakování otázek a krátkých odpovědí; opakování imperativů

Vocabulary: seznámení se slovesy spojenými s pěti smysly: look, listen, touch, taste, smell; opakování školních pomůcek

Other information: Po přivítání jsme se učili o písmenku L. Podle učebnice na straně 20 si každý nakreslil tašku a věci, které v ní má: školní pomůcky, ale i svačinu či lahev na pití. Každý si svůj obrázek mail odnesl domů. Vše jsme si popisovali a trénovali s dětmi otázky a krátké odpovědi (viz minulý zápis či zápis z 18.10.). Druhou hodinu jsme si odpočinuli u krátkého aktivního videa a pracovali s učebnicí na stranách 18 a 19 – dívali se na video (viz foto), předváděli jak pět smyslů používáme a říkali si příklady věcí, které můžeme vidět/slyšet/atd.


1.11.

Homework (due 8.11.): WB - strana 13, 16

Alphabet books: Letter K, k (obtahujeme písmenka a vybarvujeme obrázky slovíček, které se s ním pojí: kangaroo, kitchen, koala, kite, kitten)

Starfall: Letter K

Bookwork:
SB – str. 16, 17, 20
WB – str. 17

Grammar: enlightenedOtázky a krátké odpovědi:

Otázka: What’s this? (Co je to?)

     Odpověď: It’s a… (Je to...)

Otázka: Is it a…? (Je to...?)

     Odpověď: Yes, it is. (Ano, je!) // No, it isn’t. (Ne, není.)

enlightenedImperativy: Sit at your desk. // Open your.. (bag/book/pencil case) // Close your.. (bag/book/pencil case) // Pass me.. (a pen/ruler/etc.)

Vocabulary: Slovíčka z Lekce 1: školní pomůcky - pen, pencil, rubber, book, notebook, bag, desk, ruler, pencil case

Other information: Děti si dnes mail odnesly domů jejich první opravený test z LEAPu. Všichni si vedli skvěle, gratulujeme! Po prázdninách jsme se přivítali písničkou a naučili se o písmenku K. Zkontrolovali jsme si domácí úkol a zadali nový. Poté jsme měli hodně práce s vypracováním spousty stránek v učebnici a pracovním sešitě a tak jsme si v průběhu naší práce dali krátkou taneční přestávku na to, aby si nám hlava trošku odpočinula. Ještě jednu přestávku jsme si udělali skoro na konci obou hodin – z prezentace Miss Quetz jsme si zahráli hru na procvičení imperativů. Těm, kdo se dnes na hodině hodně snažili být hodní jsme za odměnu dali malý lísteček s obtiskem dinosaura/jiného razítka, děkujeme!! heart

 

ŘÍJEN

25.10.

Homework (due 1.11.): WB – strana 119

Alphabet books: Letter J, j (obtahujeme písmenka a vybarvujeme obrázky slovíček, které se s ním pojí: jellybeans, jump, jellyfish, jet)

Starfall: Letter J

Bookwork:
SB – str. 14-15
WB – str. 14

Grammar: //

Vocabulary: Halloween vocabulary: pumpkin, ghost, witch, spider, vampire, zombie, candy, web, bat, skeleton

Other information: Dnes jsme měli Halloweenovou hodinu, protože yes ve čtvrtek hodina nebude. Zkontrolovali jsme si úkol a zadali nový. V učebnici a pracovním sešitu jsme se zabývali příběhem Flash který se váže k Lekci 1 o školních pomůckách. Vyplnili jsme všechna cvičení spojené s příběhem. Po přestávce jsme se zaktivizovali Halloweenovým videem a ukázali jsme si některá specifická slovíčka pohybu: duck, dodge, chop, kick, ... a každé z dětí si vyrobilo vlastní Halloweenovou masku, kterou si potom mail odneslo domů.

20.10.

Alphabet books: Letter I, i (obtahujeme písmenka a vybarvujeme obrázky slovíček, které se s ním pojí: iguana, igloo, insects)

Starfall: Letter I

Bookwork:
SB – str. 12, 13 (celé)
WB – str. 12 (celá)

Grammar: opakování z minulé hodiny - otázky

Vocabulary: opakování z minulé hodiny – školní pomůcky

Other information: Zazpívali jsme si Hello song na přivítanou, vypracovali jsme písmenko I, i a zahráli jsme si hry z prezentací Miss Quetz na opakování školních pomůcek a písmenek. V učebnici jsme vyplnili strany 12 a 13, zaktivizovali se písničkou a vyplnili stranu 12 v pracovním sešitu. A byl čas jít do družiny!

18.10.

Homework (due 25.10.): WB – strana 10

Alphabet books: Letter H, h (obtahujeme písmenka a vybarvujeme obrázky slovíček, které se s ním pojí: horse, helicopter, hippo, hummingbird, hat, happy)

Starfall: Letter H

Bookwork:
SB – str. 10,11
WB – str. 11

enlightenedNEW Grammar: Otázky a krátké odpovědi:

Otázka a odpověd 1: What’s this? (Co je to?) -> It’s a… (Je to...)

Otázka a odpovědi 2: Is it a…? (Je to...?) -> Yes, it is. (Ano, je!) // No, it isn’t. (Ne, není.)

yes Jak je možné tyto otázky cvičit: ukážete dítěti předmět, např. penál nebo jiné slovíčko z Vocabulary pod tímto odstavcem, a zeptáte se: What’s this? Dítě odpoví: It’s a.. (v tomto případě It’s a pencil case.).

yes Druhou otázku je možné cvičit takto: Ukážete dítěti věc (např. knihu) a zeptáte se buď s očekáváním pozitivní odpovědi: Is it a book? (je to kniha?) nacož dítě odpoví Yes, it is. (Ano, je.) nebo negativní odpovědi: Is it a pen? (je to pero?) pak dítě odpoví No, it isn’t. (Ne, není.) Pokud toto dítě zvládá, může samo po negativní odpovědi i doplnit správné řešení: It’s a book. (Je to kniha.)

enlightenedNEW Vocabulary: pen (pero), pencil (tužka), rubber (guma), book (kniha), notebook (sešit), bag (taška), desk (lavice), ruler (pravítko), pencil case (penál)

yes Video na procvičení je v sekci "Videa pro domácí přípravu" wink

Other information: Dnes jsme se s dětmi přivítali písničkou a vyplnili Letter G ve Starfall a v našich ABC books. Zadali jsme si nový úkol a také vypracovali stránky 10 a 11 v učebnici. Z prezentace, kterou připravila Miss Quetz, jsme si zahráli tři hry na procvičení paměti a nových slovíček. Také jsme si různými způsoby procvičili otázky a odpovědi What’s this?/ Is it a..? a vyplnili stranu 11 ve cvičebnici. Zde děti s Miss Quetz vypracovávají cvičení z učebnice:


13.10.

Alphabet books: Letter G, g (obtahujeme písmenka a vybarvujeme obrázky slovíček, které se s ním pojí: gorilla, girl, green, goose, gumball)

Starfall: Letter G

Bookwork:
SB – //
WB – //

Grammar: 

Vocabulary: 

Other information: Dnes jsme se přivítali Hello písničkou. S pomocí Starfallu a našich ABC books jsme učili o písmenku G. A na závěr jsme si napsali druhou část testu z Lekce 0. Gratulace ke splnění prvního opakování roku! Všichni se velmi snažili! yes S těmi kdo v úterý chyběli jsme první část testu z miulé hodiny dopsali. Po přestávce na svačinu jsme nechaly hlavy po testu pár minut odpočinout a zatancovali si Halloween Freeze Dance. Poté jsme si vypracovali Halloweenový pracovní list na procvičení počítání. Ten si děti mail odnesly domů. Narozloučení jsme si zahráli Monster Mansion Match – hru na interaktivní tabuli k procvičení abecedy - a Snatch!

Zde píšeme test:

11.10.

Homework: děti dnes nedostaly žádný domácí úkol.

Alphabet books: Letter F, f (obtahujeme písmenka a vybarvujeme obrázky slovíček, které se s ním pojí: fingers, fish, fox, five)

Starfall: Letter F

Bookwork:
SB – //
WB – //

Grammar: opakování, třídní pokyny, konverzace: What’s your name?, How old are you?, What’s your favourite colour? a odpovědi

Vocabulary: opakování, čísla, jména postav z učebnice

Other information: Na začátku jsme se přivítali zpěvem Hello písničky. Po procvičení psaní písmenka F, f jsme si zkontrolovali domácí úkol (homework). Dnes děti nový domácí úkol nedostaly. Napsali jsme si první část testíku (opakování) z Lekce 0 - všem se velmi dařilo! smiley Na druhé hodině jsme si pomocí magnetických písmenek sestavovali slovní formu čísel 1-10. Na závěr jsme si pomocí práce s maňásky zopakovali otázky a odpovědi, které jsme se učili v minulých hodinách – o tom kolik nám je, jaká je naše nejoblíbenější barva či jak se jmenujeme.

6.10.

enlightenedInfo: Videa na domácí procvičení: Do odstavce nad zápisy z hodin jsem vložila odkazy na materiály na domácí procvičení, aby si děti mohly krátce zopakovat látku z hodin. Jsou tam videa písmenek - ta jsou ideální na fonickou přípravu a opakování slovíček - a videa čísel – ta jsou zase ideální na upevňování hláskování, které je pro české studenty často velmi složitou částí učení angličtiny. Poslouchejte a opakujte! laugh

Hello (Ahoj!): Na přivítání jsme si pustili a zazpívali písničku Hello!

Alphabet books: Letter E, e (obtahujeme písmenka a vybarvujeme obrázky slovíček, které se s ním pojí: elephant, egg, enter, exit)

Starfall:  Letter E

Bookwork:
SB – //
WB – str. 9

Grammar: opakování

Vocabulary: opakování

Other information: Dnes jsme hráli hru ABC Scramble, kterou jsme hráli i minulou hodinu, ale dnes jsme se soustředili na písmenka J-S. Na druhé hodině se děti snažily vyskládat celou abecedu pomocí písmenek s magnety a poté si ji opakovat a procvičovat. Ještě jsme si zazpívali jednu písničku: Hello Hello! Can you clap your hands?

4.10.

enlightenedHomework (due 11.10.): WB (Workbook) strana 118

Alphabet books: Letter D (obtahujeme písmenka a vybarvujeme obrázky slovíček, které se s ním pojí: dinosaur, duck, dog, doll.)

yes Video na domácí procvičení: Letter D - Miss Quetz nahrála videa na upevnění výslovnosti písmenek a slovíček z hodin. Toto video shrnuje práci ve škole, ale nedíváme se na něj ve škole, je koncipované pro domácí procvičení: poslouchejte a opakujte! laugh

Starfall: Letter D

Bookwork:
SB - Student’s book - //
WB – Workbook – // (Miss Quetz všem vytiskla pracovní list na procvičení čísel. Děti ho vyplnily a pak si ho mail odnesly domů.)

Grammar: upevňování frází, které známe: What’s your name? My name is… // How old are you? I am … years old

Vocabulary: opakování čísel 1-10, děláme první krůčky k tomu, jak se je naučit psát.

Other information: Dnes jsme zkontrolovali úkol a za dobrou práci děti dostaly obtisk razítka do učebnice. Zopakovali si také celou abecedu. Na pracovním listu od Miss Quetz jsme se snažili počítat v angličtině a zkusit napsat slovem kolik nám je let.

Hráli jsme hru ABC Scramble kdy v kruhu chodíme kolem neuspořádaných písmenek na zemi a při zastavení po jednom postupně říkáme abecedu tak, že každý řekne písmenko u kterého se zastavil. Seznámili jsme se lehce s tím jak se snažit celou větou odpovídat na frázi What’s your favourite colour? Odpověď je My favourite colour is... Také jsme si zahráli Snatch! a zopakovali si příběh z minulé hodiny.

 

ZÁŘÍ

29.9

Alphabet books: Letter C, c (a slovíčka pojící se s písmenkem C – camp, cow, cat, computer)

yesVideo na domácí procvičení: Letter C

Starfall: enlightenedLetter C

Bookwork:
SB - Student’s book - str. 5 (cv. 3), str. 8, 9
WB - Workbook - str. 5 (cv. 2+3), str. 8

Grammar: opakování z minulé hodiny

Vocabulary: opakování slovíček z minulé hodiny, hlavně čísla

Other information: Domácí úkol z minulé hodiny budeme kontrolovat v úterý.

Ve Starfallu jsme si představili big C a small c a slovíčka, které se k němu pojí.

Na interaktivní tabuli jsme hráli hru Name the Picture, kde jsme si zopakovali, jak se jmenují čtyři přátelé z učebnice.

Na straně 8 a 9 v učebnici jsme si četli komiks a dívali jsme se na video k němu. Vyplnili jsme samozřejmě také cvičení pod komiksem. Na straně 8 ve cvičebnici jsme si zopakovali informace z komiksu/videa v učebnici.

A na odpočinutí mysli jsme si zatancovali Colour Freeze Dance.

27.9.

enlightenedHomework, due 04.10. (Domácí úkol, vyplnit do 04.10.): WB (Workbook - cvičebnice) strana 6

Alphabet books: Letter B, b (obtahujeme a učíme se slovíčka: ball, bear, boy, backpack, bee, blue)

yesVideo na domácí procvičení: Letter B

Starfall: Letter B

Bookwork:
SB - Student’s book (Učebnice): str. 6, 7
WB - Workbook (Cvičebnice): str. 5 (cv.1), str. 7

Vocabulary (slovíčka): numbers (čísla) 1-10, Thunder, Misty, Flash, Whisper, základní třídní pokyny

Grammar (gramatika): How are you? I’m… // What’s your name? My name is… // How old are you? I am… years old.

Other information (další informace): V kroužku jsme si, když už jsme byli přetažení z práce s učebnicí, pěkně vydechli a uklidnili se před přestávkou dechovým videem. Těšíme se znovu ve čtvrtek!

22.9.

enlightened

Aphabet Books: letter A (písmenko A)

yesVideo na domácí procvičení: Letter A

Bookwork: (práce v učebnici/pracovním sešitě)
SB - Student’s book (Učebnice): str. 4 cv. 1, str. 5 cv. 1 a 2
WB – Workbook (pracovní sešit): str. 4

Vocabulary: numbers (čísla) 1-10

Nejprve jsme se přivítali – How are you? I’m _____. (fine, angry, sleepy, sad, ...) a zazpívali si fonickou ABC písničku a zatancovali a zazpívali si. Potom jsme si opakovali slovíčka z písničky.

Představili jsme si písmenko A v angličtině – big Asmall A, jak se vyslovuje i jak se v angličtině jmenuje. K tomu pomohl program StarFall, ve kterém si s dětmi můžete zopakovat výslovnost i doma. StarFall: Písmenko A.
Do našich Alphabet books jsme si procvičovali psaní písmenka A a vybarvovali si obrázky slovíček, které na něj začínají: apple, alligator, astronaut a ant. Děti potom každé slovíčko řekly a opakovaly si. Všechna tato slovíčka jsou slovíčka z programu StarFall.

V učebnici jsme si představili hlavní hrdiny na straně 4 – Thunder, Misty, Whisper a Flash. Každého z nich jsme si představili i pantomimou a řekli jsme si, co jsou jejich schopnosti: Thunder je silný, Whisper mluví se zvířaty, Flash je rychlá a Misty může být neviditelná.
Děti si zahrály Šarády s těmito čtyřmi postavami a tak jsme si ještě upevnili jejich jména a schopnosti.
Na straně 4 v pracovním sešitě jsme si splnili cvičení 1.
Pak jsme si představili čísla 1-10 s flashcards a počítání na prstech.
V učebnici na straně 5 jsme poslouchali a ukazovali číslovky ve cvičení 1. Ve cvičení 2 jsme poslouchali „How old are you?“ „I’m _____.“ a psali číslovky z poslechu. Pak jsme se sami navzájem ptali a odpovídali, kolik nám je.

Uvidíme se znovu v úterý!

20.9.

Dnes jsme se na angličtině přivítali a sdíleli spolu, jak se máme.

Poté jsme se enlightenedseznámili s písmenky a zvuky abecedy s pomocí fonické ABC písničky a několikrát si ji zopakovali, abychom se naučili i slova, která se v ní k písmenkům pojí.

Dále jsme si zahráli ABC hopskotch, skákací hru kdy na zemi byla rozložená písmenka a děti skákali a přitom říkali nejprve půlku abecedy a pak celou.

Když každý proskákal celou abecedu, poslechli jsme si ABC Jógu a zopakovali si písmenka pózami.
Obě písničky jsou ideální na domácí procvičení abecedy.

Potom jsme měli přestávku se svačinou a písničkou.

Druhou hodinu jsme začali hrou Steal the bacon, kdy se na zem rozložily kartičky s obrázky sloves, které jsme se učili na minulých hodinách. Děti byly rozděleny do dvou týmů a vždy jeden z týmu měl za úkol být rychlejší než jeho soupeř v hledání slovesa, které učitel řekl. Nehrajeme ovšem na výhru, ale na naučení a proto se složitější slovesa, se kterými měly děti větší problémy, opakovala vícekrát.

Hrou Simon Says (Simon říká) jsme si zopakovali základní pokyny ve třídě – sit down, stand up, listen, look, write, touch you head, arm, knee, …

Poté jsme si znovu poslechli ABC písničku a zpívali do rytmu.

Uvidíme se ve čtvrtek!

15.9.

Dnes jsme se na angličtině přivítali a poté se s pomocí názorného ukazování a flashcards = „kartiček s obrázky“ naučili nová slovíčka, enlightened základní třídní pokyny a další slovesa: go, stop, listen, look, sit down, stand up, help, write, colour touch, walk, jump, drink. Všechna nová slovíčka jsme si mnohokrát zopakovali a ukázali pantomimou. Na fotce se například učíme slovíčko „go“ pomocí kartičky se zelenou na semaforu a švihem ruky vpřed.

fotografie z výuky snowy owls week 1

Po této velmi pohybové aktivitě jsme se ztišili u chvilky vybarvování našich Alphabet books – pokynem „colour!“.

Děti měly s opakováním slovíček takovou zábavu, že než jsme se nadáli, byla přestávka na svačinu a pití.

Na druhé hodině jsme si promítali obrázky a povídali o tom, že jsme tým – we are a team! - a jak se máme v týmu chovat, co je dobré a co ne. Spolu s tím jsme navázali na téma bullying – šikana – a řekli jsme si, že takové chování u nás nebudeme akceptovat. Také jsme si řekli, jak mají děti v případě toho, že šikanu uvidí, správně postupovat. S tím jsme se také seznámili se slovíčky bully, bullying, team, teamwork, friend.

Podepsali jsme prohlášení slibu o týmové práci a zavázali se jej plnit.

Každý si také vyplnil pracovní list About me - o mně, na kterém se napíšou základní věci, které má dítě rádo – animal, colour, food – a dokreslí další věci jako my family či this is me.

all about me worksheet

Nakonec jsme dokončili náš skupinový plakát, který děti dokreslily a dozdobily všemožnými barvičkami. Snowy Owls!

13.9.

Dnes jsme se přivítali a naučili se, že před vstupem do třídy se rozloučíme s češtinou a vítáme angličtinu - "bye bye Czech, hello English!"

Na rozehřátí si zahráli hru Snatch! kdy učitel říká "touch your head/knees/toes/shoulders/ears/..." a děti ve dvojicích slova opakují a pohyby předvádí. Když učitel řekne "snatch!", každý se rychle pokusí chňapnout míček, který je uprostřed jeho dvojice. 

Dále jsme hráli hru na jména, kdy se postavíme do kroužku a každý postupně odpoví na otázku "What is your name?" a předvede k tomu nějaký pohyb. Všichni poté jména a pohyby opakujeme, abychom si je dobře zapamatovali.

Potom jsme se dozvěděli něco o snowy owls - sněžných sovách - že místo, kde žijí, je snowy and cold, že fly je to, jak se pohybují a že jsou whiteblack a trošku orange. A také jsme si řekli, jaký zvuk dělají a že k jídlu si dají zvíře, kterému se v angličtině říká mouse. Pro názornost jsme se podívali i na video.

Následovala přestávka, při které jsme se napili a najedli.

Poté jsme si řekli, jak být správná sněžná sova v naší skupince a jaká enlightenedpravidla dodržovat: nosit obě knížky a penál, mluvit jen anglicky (ne česky ani jinak), být milý a nápomocný ostatním, neprat se, poprosit a poděkovat, na psaní používat tužku (ne pero), nosit úkoly v úterý, a další.

Podepsali jsme si a vybarvili některé obrázky v našich Alphabet books (sešity s abecedou) a abychom se mohli představit i ostatním začali jsme pracovat na skupinovém plakátu, kde každý nalepí svou fotografii a dopíše k své křestní jméno. Příště jej budeme dopracovávat, aby z nás byly opravdové sovy.

Nakonec jen uklidit za rytmu písničky Clean up, rozloučit se a je čas jít do družiny, uvidíme se znovu ve čtvrtek!

aktualizováno: 04.06.2023 23:27:42