Snowy Owls

Vyučující:

Kelsey Roman

tel.: +420 733 272 964
email: kelseyroman94@gmail.com

Asistent/ka:

Alice Krištůfková

tel.: +420 774 327 742 
email: a.kristufkova@email.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme.  

LEDEN

18.1.

Začínáme s Alphabet Dancehttps://www.youtube.com/watch?v=VloEiK4Ihj8

Jdeme do finále a na pořadu máme poslední písmenko abecedy a tím je Z z.  

https://www.starfall.com/h/abcs/letter-z/?

Do našich sešitů si písmenko zapisujeme a přidáváme nová slovíčka - Zebra, zipper, ZOO, zigzag

Bookwork: SB str. 54 - učíme se rozlišovat názvy pro ovoce a pro zeleninu -

FRUIT  X VEGETABLES

Game: S kartičkami na zádech jsme si zahráli oblíbenou hru na poznávání slovíček - ve dvojicích se snažíme zjistit co za slovíčko má druhý z dvojice na zádech.

Activity: Do namalovaného košíku si každý nakreslil různé druhy ovoce a zeleniny. Mezi sebou pak všichni konverzujeme. "Have you got any apples? Yes, I have. No, I haven't."

Každý pak popíše svůj košíček: "I've got five tomatoes in my basket. I've got one chicken in my basket. I've got four bananas in my basket."

Library: Děti si dnes zapůjčily první knížky z naší knihovny. Knížky si děti prohlédnou a poprosí rodiče o pomoc se čtením. Do přiloženého Bookreportu pak mohou nakreslit obrázek,  o čem knížka je a případně napíší nová slovíčka.

Knížka je zapůjčena na 14 dní a termín vrácení je 3.2. Děkuji

 

13.1.

Opět si dnes opakujeme počítání do 20.

Na obrazovce si děti mohou procvičit číslice v rámci jednotlivých cvičení. Písničku si můžete poslechnout zdehttps://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA  https://www.youtube.com/watch?v=_MVzXKfr6e8

Jednotlivá čísla se podle poslechu učíme zapsat formou kreslených obrázků v daném počtu. ( Draw 15 apples, draw 12 carrots, draw 18 tomatoes...)

Věnujeme se také procvičování I HAVE GOT  (I've got )... I HAVEN'T GOT.

Roztáčíme kolo a každý se dostává ke slovu. https://wordwall.net/resource/1233256/have-got-havent-got

S pomocí obrázkových kartiček hlasitě opakujeme.

Bookwork: Učebnice WB str. 47/2

 

11.1.

Dnes se pouštíme do opakování čísel a současně slovíček s potravinami.

Bookwork: Učebnice SB  str. 52 cv.2 - Vytváříme společně nákupní seznam SHOPPING LIST a zapisujeme počet a název ( 13 apples, 4 chickens, 15 bananas, 11 steaks )

Str. 53 - Podle obrázku a vět píšeme YES/NO - zda jsou věty paravdivé, nebo ne. 

Activity: Každý si namaluje košíček a do něho nakreslí co nejvíce potravin, které umí pojmenovat.

Vzájemně si pak povíme, kdo co v košíku má. Ptáme se a odpovídáme. / Have you got any sausages? Yes, I have./No, I haven't. /

 

6.1.

Blížíme se do finále s naší abecedou a proto pracujeme s písmenkem Y y. Děti si písmenko obtahují a píší. Učíme se také nová slovíčka a vybarvujeme obrázky podle instrukcí.

Yawn, yellow, Yo-Yo, Yak  https://www.starfall.com/h/abcs/letter-y/

Opakujeme si slovíčka z probrané lekce, která se zaměřují především na jídlo.

Opakujeme hlasitě podle obrázků - They are apples. They are carrots. It's a cake.....

Připomínám, že enlightenedpříští čtvrtek 13.1. si napíšeme test z probrané lekce.wink

Activity: Dnes si každý namaluje svou vlastní pizzu a obloží ji tím co má nejraději. Děti nám pak povídají, z čeho se právě jejich pizza skládá a co jim chutná.

Bookwork: Učebnice WB str. 50, učebnice SB str. 51, 52 - posloucháme, ukazujeme na obrázky a hlasitě opakujeme. Učíme se číslovky od 1 - 20. Děti je ale již dobře znají a proto hrajeme hry a soutěže, kdy si je mohou opakovat a dobře zapamatovat. 

 

4.1.

Dnes nás čeká další písmenko v abecedě a tím je X xhttps://www.starfall.com/h/abcs/letter-x/?

V našich sešitech si písmenko obtahujeme a učíme se slovíčka, kde se písmenko vyskytuje  -

Ox, box, fox.

Celou abecedu si dnes opakujeme a zpíváme již známou písničku. 

Gramatika: I HAVE GOT - zkracujeme /I'VE GOT/ - MÁM -  I've got a book. 

                 I HAVEN'T GOT - NEMÁM  -  I haven't got a book. 

Bookwork: Učebnice SB str. 49 - Ptáme se a odpovídáme - 

Have we got any cake? Yes, we have. Have we got any cheese? No, we haven't.

Učebnice WB str. 49 - Lepíme si obtisky do košíku a do lednice - ptáme se  ve dvojicích a odpovídáme. Have you got any milk? Yes, I have. Have you got any sausages? No, I haven't.

Učebnice SB str. 50 - posloucháme a sledujeme text nového příběhu THE PIZZA. Příběh si celý přehrajeme. Každý dostává významnou roli. 

Str. 51 - vyplňujeme tabulku podle obrázků a textu. Znovu se ptáme a odpovídáme.

 

PROSINEC

 

                                       

 

21.12.

Dnešní hodina je pojata vánočně. https://www.youtube.com/watch?v=tbbKjDjMDok

Pouštíme si krátké vánoční příběhy, ale také opakujeme vše co jsme se naučili. 

Activity: Color the path from A  to Z to lead the elves to Santa's sleigh. Děti podle abecedy vybarvují cestičku. 

Podle instrukcí - jaká slovíčka vybarvit určitou barvou vytváříme krásný vánoční obrázek. 

A Gingerbread Boy or Girl - házíme kostkou a podle čísla které padne malujeme určitou část perníčku. 

Hrajeme vánoční hru bingo.

Seznamujeme se slovíčky s vánoční tématikouchristmas, santa claus, reindeer, bells, christmas tree, presents, wreath, ornaments

 https://www.youtube.com/watch?v=Kg__vXsU8xw

 

16.12.

Dnes připojujeme do naší sbírky nové písmenko v abecedě a tím je W w - a učíme se nová slovíčka a vybarvujeme obrázky - wolf, web(síť ), worm (červ), wig (paruka)

https://www.starfall.com/h/abcs/letter-w/

Gramatika: I have got apples. - mám jablka   I haven't got peace.  - nemám hrášek

Formou her a soutěží, kdy si i děti hrají na učitele, se ptáme a odpovídáme:

Have we got any pencils? Yes, we have. Have we got any bags? No, we haven't.

Bookwork: Učebnice SB st. 48 - písnička Tommy's in the kitchen - podle poslechu zaškrtáváme druhy jídla, které jsou na obrázcích. 

Opakujeme slovíčka potravin.

str. 49 - podle poslechu označujeme obrázky - Have we got any chicken? Yes, we have.

Have we got any cheese? No, we haven't.

 

14.12.

Hodinu dnes zahajujeme konverzací. What's your name? How old are you? How are you today?

Následuje pokračování v naší abecedě a na řadu přichází písmenko V v  - vybarvujeme obrázky podle instrukcí a učíme se nová slovíčka - violin (housle), volcano, van, vacuum

https://www.starfall.com/h/abcs/letter-v/

Bookwork: Učebnice SB str. 46 - Lunch time - zahajujeme novou lekci a děti s radostí uvítaly slovíčka na téma jídlo - dbáme na výslovnost, posloucháme a opakujeme.

Zpíváme písničku a ukazujeme si příslušná slovíčka.

banana, cake, cheese sandwich, apple, pizza, sausage, chicken, steak, peas, carrots

Konverzujeme:  ( Máš rád....?)Do you like cake? Yes, I like cake. Do you like carrots? No, I don't like carrots. 

( Máš kuře? )Have you got chicken? Yes, I have got chicken. I have got banana. I haven't got pizza.

Chodíme po třídě s kartičkama Flash cards, ptáme se a odpovídáme. 

 

9.12.

Dnešní hodina je zaměřená především na opakování z celé probrané lekce

Nejdříve se ale pouštíme do nového písmenka a tím je U u.

Do našich sešitů si si písmenko zapisujeme a učíme se nová slovíčka a jejich výslovnost - sun, umbrella, UFO, bus, under the umbrella, run in the sun

Opakujeme hravou formou gramatiku a slovíčka z probrané lekce. Zaměřujeme se především na předložky - IN, ON, UNDER

Bookwork: Učebnice WB str.35 - podle poslechu zakreslujeme jednotlivá zvířátka ( in the plane, on the plane, under the plane )

Po přestávce jsme si napsali test samotný. 

laughDěti chválíme za vzornou práci.yes

 

7.12.

Dnešní hodinu zahajujeme procvičováním písmenka T t, které si obtahujeme v našich Alphabet book. Opět připojujeme nová slovíčka, která na základě instrukcí vybarvujeme -

taxi, turtle, train, ten, tiger   https://www.starfall.com/h/abcs/letter-t/?mg=k

Začínáme se učit hláskování slovíček a hned s prvním písmenkem u slovíčka.Poslouží nám slovíčka zvířátek z probrané lekce. Hlasitě opakujeme výslovnost prvního  písmenka- Cat, Rat, Dog, Frog, Spider. Píšeme si velká začínající písmena na tabuli.

Bookwork: SB str. 41 - obtisky ze zadní části učebnice lepíme podle instrukcí do obrázku. 

Dbáme na správné použití předložek - Put the rat IN the bag. Put the cat UNDER the tree. Put the dog ON the ball.  

Učebnice WB str. 37 - spojujeme obrázky a věty tak, jak k sobě patří ( I like spiders. I don't like spiders. I like frogs. I don't like frogs.)

Znovu opakujeme použití jednotného čísla a množného čísla a určujeme podle obrázků na tabuli - A FROG (1)   X   FROGS (2 a více), A DOG   X   DOGS, A LIZARD    X   LIZARDS

enlightenedTento čtvrtek 9.12. si napíšeme test z probrané lekce.yes

 

2.12.

Dnes procvičujeme písmenko S s  https://www.starfall.com/h/abcs/letter-s/?

V sešitech Alphabet book obtahujeme písmenko a učíme se nová slovíčka - snow, snake, sun, skateboard, sunglasses

Gramatika: Jednotné číslo a množné číslo 

A CAT - jedna kočka     X    CATS -  kočky ( 2,3,4...),  A RAT  - jedna krysa   X   RATS - krysy

u jednotného čísla použijeme neurčitý člen A, u množného čísla přidáme na konec slova Senlightened

Bookwork: WB str. 36 - spojujeme obrázky se slovíčky

str. 35 - procvičujeme předložky IN, ON, UNDER - podle obrázku a napsaných vět  - souhlasíme, nebo opravíme správnost věty. ( The dog is in the car. The spider is on the car. )

Učebnice SB str. 40 - Pet Show - ze zadní části učebnice si vyjmeme obtisky, které podle poslechu lepíme na stupně vítězů.

Do spodních řádků v učebnici si každý napíše, které zvíře je jeho oblíbené a které ne.

I like dogs and cats. I don't like spiders and rats. 

Ve čtvrtek 9.12. si napíšeme test z probrané lekce.enlightened

 

LISTOPAD

30.11.

Po rozcvičce a písničce s protažením  se dnes pouštíme do nového písmenka a tím je R r.

https://www.starfall.com/h/abcs/letter-r/

V Alphabet book si písmenko obtahujeme a připojujeme vybarvování nových slovíček.

( rectangle, robot, rain, rose, rainbow, red )

Bookwork: V učebnici SB str. 38 - pracujeme s příběhem The spider. Sledujeme, posloucháme a příběh si přehráváme.

Učebnice WB str. 38 - Who said it? Kdo tuto větu v příběhu řekl ? - podle poslechu zaškrtáváme správný obrázek.

WB str. 39 - do čtverečků malujeme obrázky podle instrukcí -  př. ten black pens, pink desk, five green bags.

Opakujeme gramatiku: I like spiders   X   I don't like spiders

IN, ON, UNDER - s pomocí písničky https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM

Hrajeme hry na procvičení gramatiky. 

 

25.11.

Dnes si představujeme další písmenko v pořadí a tím je Q q - do Alphabet book si zapisujeme písmenko a učíme se nová slovíčka jejichž obrázky si podle instrukcí vybarvujeme - Qeen, question, quilt

Opakujeme si názvy zvířat z minulé hodiny a připomínáme předložky IN, ON, UNDER.

Bookwork: SB str. 36 - pracujeme s písničkou hravou formou. Používáme pantomimu a uplatňujeme spojení předložky s názvem zvířete -

The rats are in the table. The lizards are in the bag. The dogs are on the table. The frogs are under the chair.

Gramatika: I like dogs.   X     I don't like dogs.   ( Mám rád psy.   X   Nemám rád psy. )

                  I like spiders.    X    I don't like spiders. 

Učebnice SB str. 37 - podle poslechu kroužkujeme správné odpovědi

 

23.11.

Po přivítání se rovnou pouštíme do nového písmenka. Do našich Alphabet book si zapisujeme nové písmenko P p a dle instrukcí vybarvujeme  související obrázky - pizza, pink, pig, puppy

Starfall: https://www.starfall.com/h/abcs/letter-p/?

Bookwork: SB str. 34 - Pet Show - sledujeme a posloucháme nový příběh. Učíme se nová slovíčka zvířat. Hlasitě opakujeme - rat, elephant, frog, spider, lizard, dog, cat, duck - slovíčka se učíme s pomocí Flash cards a písničky na stejné straně. ( Pets - domácí mazlíčci )

SB str. 35 - ze zadní strany učebnice si odlepíme samolepky (3 žáby) - podle instrukcí žabky nalepujeme  ON the desk ( na lavici ), IN the desk ( do lavice ), UNDER the desk ( pod lavici )

IN, ON, UNDER - učíme se používat ve větách - SB str. 35 cv. 3 - The lizard is on the bag. The rat is under the table. Where is the rat? The rat is on the book. Where is the spider? The spider is under the book.....

Na závěr si zatančíme Freeze dance.

 

18.11.

Zahajujeme písničkou a tancem s ABECEDOU.

Na řadu dnes přichází nové písmenko O o, které si zapisujeme do Alphabet book a připojujeme nová slovíčka, která si podle instrukcí vybarvujeme. ( Octopus, Ostrich - pštros, Orange,

ON - OFFhttps://www.starfall.com/h/abcs/letter-o/?

Formou her a aktivit procvičujeme SHE (ona) - HER (její)  a HE (on) - HIS (jeho).

Spojujeme se slovíčky: Her new doll, his computer game, her pink ball, his green monstrer

V kruhu si opět připomínáme protiklady - long x short,  big  x small, new x old, beautiful x ugly

yesProcvičujeme si také všechna písmenka, která jsme se zatím naučili a na každé známe také hodně slovíček.smiley

V rámci druhé hodiny si děti napsaly test z druhé dokončené lekce. Všem dětem se moc povedl a odnesly ho ukázat domů. laugh

 

16.11.

Dnes pracujeme s dalším písmenkem a zapisujeme si do našich Alphabet book písmeno N n.

Podle instrukcí vybarvujeme také související obrázky - net (síť), nest (hnízdo), nine

 https://www.starfall.com/h/abcs/letter-n/

Activity: I see something green( big and yellow, long, short, new ....) in the classroom. Děti hledají na základě indicií jednotlivé předměty  po třídě.

Bookwork: Učebnice SB str. 29 - podle poslechu spojujeme obrázek s určitým jménem

WB str. 26 - spojujeme a vybarvujeme obrázky podle poslechu ( long blue train, short red train, old purple bike )

Games: Hot potatoe - v kruhu, za hudby si předáváme polštářek a při zastavení písničky musí každý odpovědět - My favourite color is  (blue). My favourite toy is (a doll)....

Připomínám,enlightened že si napíšeme v tento čtvrtek krátký testík z lekce č. 2yes, kterou jsme probrali. 

 

11.11.

Startujeme rozcvičkou s abecedou a pouštíme se do práce. 

Alphabet book: Dnes přichází na řadu písmenko M m a slovíčka s písmenkem spojená - monkey, masks, moon, motorcycle.https://www.starfall.com/h/abcs/letter-m/

Podle instrukcí si jednotlivé obrázky vybarvujeme.

Gramatika: She - her (její ), He - his ( jeho ) s použitím Flash cards opakujeme používání zájmen. Adam and his car. Veronika and her doll.

Ve dvojicích i ve skupinkách si názorně procvičujeme her a his. Hrajeme hry a soutěžíme.

Bookwork: učebnice WB str. 23 - Favourite - spojujeme obrázky, dopisujeme věty  a hlasitě si cvičení čteme a určujeme komu jaká hračka patří.

This is Emma and her favourite toy is a train.

Activity: podle diktátu malujeme obrázky - a long green train, a small yellow ball, 

an ugly red monster, new pink car

 

9.11.

Hodinu zahajujeme opakováním slovíček, která jsme se již naučili. ( Toys - ball, doll, monster, car, go-kart, train )

Následuje práce v Alphabet  book a nové písmenko L l https://www.starfall.com/h/abcs/letter-l/?. Obtahujeme malé a velké L. 

Učíme se nová slovíčka - lips, log, locks, lion, ladybug  - obrázky vybarvujeme

Bookwork: SB str. 26, 27 - The go-kart race - nový příběh našich hrdinů, který posloucháme a následně si zahrajeme. Každý má svoji důležitou roli.

Učebnice WB str. 26 -  výslovnost a psaní A a E - správně doplňujeme ( bag, cat, red, ten ) 

SB str. 28 - správně, nebo špatně napsaná věta k obrázku - připomínáme si slovíčka z minulé hodiny - BIG - SMALL,  OLD - NEWLONG - SHORTUGLY - BEAUTIFUL

 

4.11.

Opakujeme si písmenko K k a děti které chyběly si práci v ALPHABET book dodělávají.

Konverzace - What is your favourite toy? My favourite toy is a ball. Současně si opakujeme všechna nová slovíčka z učebnice.

Bookwork: v učebnici SB str. 24 - song - Favourite toy

SB str. 25 - učíme se opaky a číslujeme obrázky podle poslechu ( viz. gramatika níže)

WB str. 25  - podle poslechu odškrtáváme obrázky

Jednotlivé obrázky si ukazujeme, zpíváme písničku a dbáme na správnou výslovnost. Na základě písničky hrajeme také zábavnou hru, kdy jedna část dětí písničku zpívá a druhá názorně předvádí. Následuje výměna. 

Gramatika: HE is a boy. She is a girl.   HE (on)   X   SHE  (ona)

BIG x  SMALL ( velký, malý ), LONG  x  SHORT ( dlouhý, krátký ), NEW  x OLD ( nový, starý )

BEAUTIFUL  x UGLY ( krásný, ošklivý )

enlightenedZa týden si napíšeme test z probrané lekce č. 2.

2.11.

Dnešní hodina proběhla v online režimu.

laughDěti si zaslouží velkou pochvalu, neboť pracovaly ukázkově. yes

Zahajujeme lekci č. 2 - Let's play!

S pomocí flashcards se seznamujeme s novými slovíčky - kite - drak, doll - panenk, monster - strašidlo, plane - letadlo, computer game - počítačová hra, train - vlak, car - auto, bike - kolo, 

go-kart - motokára, ball - míč

Bookwork: učebnice SB - str. 22 - písnička - soustředíme se na výslovnost nových slovíček

SB - str. 23Ona - SHE - HER (její ),     On - HE - HIS (jeho)

Activity: pro snadnější zapamatování slovíček si hračky ukazujeme i v našich pokojíčcích. Do you have a monster? Každý přináší před kameru jednotlivé předměty. 

Conversation: What is your favourite toy? ( Jaká je tvoje oblíbená hračka? ) My favourite toy is my doll. 

Na závěr hodiny si zazpíváme a zacvičíme.

 

 

ŘÍJEN

26.10.

Dnes jsme byli spojeni s druhou třídou Miss Rity a Miss Lenky - Clown Fish

Nejprve jsme si zazpívali písničku Phonics song.

Starfall: písmenko K, k

Alphabet book: obtahujeme K a podle instrukcí vybarvujeme obrázky (colour the kangaroo blue, colour the kitchen orange)

Procvičili jsme si otázky a slovíčka na obrázkových kartičkách. S kartičkami jsme si pak ve dvou týmech zahráli hru Chinese Whisper (Tichá pošta), posíláme slova a hledáme je na tabuli.

Halloween games: vybarvovali jsme obrázek podle barevné legendy. Děti ho mohou doma dokončit.

Tančili jsme na písničky s Halloweenskou tématikou a hráli hry.Podívali jsme se na krátké video Mr Bean and Halloween a rozdali jsme si malé dárečky.

HAPPY HALLOWEEN! yes

21.10.

Opakujeme si pokyny, které často slyšíme v průběhu výuky: Open your book. Close your book. Pass me the pen, please. Sit at your desk.

Konverzujeme: Hello, what's your name? How old are you? What is this? Is this a notebook?

Starfall: dnes pracujeme s písmenkem J, j https://www.starfall.com/h/abcs/blocks/index.php?letter=J

Alphabet book: Píšeme písmenko velké a malé J a učíme se nová slovíčka, jejich obrázky si vybarvujeme - jellyfish, jelly beans, jet, jump - připojujeme správnou výslovnost

Dnes se věnujeme číslicím od 10 do 20 - ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty

Hrajeme hry a soutěže s číselnými  kartičkami Flashcards.

Bookwork: V učebnici WB str. 17 - píšeme čísla podle poslechu

 

19.10.

Hodinu zahajujeme krátkou konverzací.

Starfall: Na řadu dnes přichází písmenko I, i https://www.starfall.com/h/abcs/letter-i/?

Alphabet book: do našich sešitů si zapisujeme písmenko a seznamujeme se se slovíčky na I-

igloo, iguana, insects, incredible

V kruhu na zemi hrajeme hry, kdy procvičujeme slovíčka, která jsme se naučili.

Test -laugh Děti si napsaly test z probrané první lekce. Opravené práce si odnesly domů a my poprosíme rodiče o podpis a vrácení zpět. Děti si vedly opravdu skvěle.yes

Bookwork: SB str. 12 - písnička - Podle textu si názorně jednotlivé předměty ukazujeme a hrajeme divadlo.

V učebnici WB str. 11, 12, 13 - věnujeme se procvičováni:

It's my desk  x   It isn't my pencil

 

14.10.

Hodinu jsme zahájili písničkou o abecedě, která je spojená s tancem.

Starfall: Věnujeme se písmenku H, h https://www.starfall.com/h/abcs/letter-h/? a připojujeme slovíčka, která na písmenko začínají.

Alphabet book: do sešitů si zapisujeme nové písmenko a vybarvujeme si obrázky s písmenkem spojené - helicopter, horse, happy, hippo, hat

Bookwork: Učíme se správně vyslovovat písmenko A.  Vnímáme jak zní v rámci vyslovování slovíček - Fat rat in a black hat

SB str. 16 - Podle poslechu spojujeme postavičky s lavicí, která je plná školních pomůcek, které již dobře známe.

Konverzace: Ptáme se a odpovídádáme. K procvičení používáme hry a soutěže.

Is it a pencil? Yes, it is. Is it a book? No, it isn't. It is a notebook.

 

12.10.

Začínáme konverzací. Ptáme se mezi sebou a odpovídáme.

 How are you? I am happy. What's your name? My name is Adam. How old are you?

I am 7./

Starfall: na řadu dnes přichází písmenko G, g https://www.starfall.com/h/abcs/letter-g/

Alphabet book: do našich sešitů si zapisujeme písmenko G, g a naučíme se nová slovíčka - gorilla, green, girl, goose, go

Pokyny: učíme se zadávat a plnit pokyny - nová slovíčka - please, open, close, pass me,

/ Pass me a pen, please. Here you are. Open your book, please. Close your book, please./

Bookwork: SB str. 13 - nalepujeme obrázky podle poslechu tam, kam patří

Jednotlivé činnosti praktikujeme i ve třídě.

SB str. 14 - Watch out, Flash! Posloucháme nový příběh a před třídou si celý tento díl názorně přehrajeme.

Doplňujeme cvičením na str. 15.

 

7.10.

How old are you? I'm six. Ptáme se a odpovídáme.

What's this? It's a pencil. No, it isn't.  Is it a pen? Yes, it is.

Starfall: věnujeme se písmenku F, f https://www.starfall.com/h/abcs/letter-f/?

Alphabet book: píšeme písmenko F, f a učíme se nová slovíčka - fish, fox, five, fingers

Test: Dnes jsme si napsali krátký opakovací test z první lekce. Děti si vedly velmi dobře a všichni obdržely 100%.

Bookwork: SB str. 12 - Písnička - zpíváme a ukazujeme si na jednotlivé předměty.

WB str. 10, 11.

 

5.10.

Opakujeme barvy a hrajeme hry, které nám slovíčka pomohou lépe zapamatovat.

Zazpíváme si a zatančíme si s písničkou o abecedě.

Starfall: dnes se učíme nové písmenko E, e https://www.starfall.com/h/abcs/letter-e/?

Alphabet book: píšeme písmenko E, e a učíme se nová slovíčka - elephant, egg, enter, exit

Bookwork: SB str. 10, 11 - At School

Nová slovíčka: rubber, pen, pencil, notebook, book, desk, pencil case, bag, ruler

Učíme se názvy předmětů, které používáme ve škole.

Ptáme se a odpovídáme:

What is this?  It's a ruler.

What is this? Is it a pen? No, it isn't.

It's a book.

ZÁŘÍ

30.9.

Colours - Věnujeme se pojmenování barev, hledáme barvy okolo sebe ve třídě a podle poslechu a instrukcí umíme vybarvovat obrázky. / red, orange, green, yellow, blue, purple /

Bookwork: SB str. 7 - Vybarvujeme obrázky podle zadání, spojujeme kloboučky a říkáme si, který klobouček komu patří. př. "Hi, I'm Sue. My hat is yellow and purple."

Opakujeme konverzaci: Hello, my name is Alice and I'm 7. What's your name? Hello I'm.....

SB str 8,9 - Opakujeme si jména a schopnosti / Super power / našich kamarádů / Superfriends / z učebnice. Pouštíme si příběh a poznáváme superschopnosti našich hrdinů.

Super power - umíme poíjmenovat a zahrát s maskou na obličeji.

Thunder - very strong, Flash - very fast, Místy - can disapear. Whisper - can speak to animals

enlightenedV úterý 5. 10 si napíšeme krátký opakovací testík z probrané lekce.wink

 

23.9.

Začínáme naší písničkou o abecedě. /Alphabet song/

Věnujeme se konverzaci - "What's your name? How old are you?" - hrajeme hry pro dobré procvičení

Starfall - letter D  -  dog, doll, dinosaur, duck

Do sešitů Alphabet Book si zapisujeme písmenko D d a učíme se nová slovíčka

Věnujeme se počítání od 1 do 10 a zpět. Po zadání čísla mají děti za úkol vybrat z košíčku vždy určitý počet drobných předmětů. Každý hlasitě počítá.

Sedíme v kruhu a hrajeme tichou poštu s čísly.

Po třídě rozmísťujeme obrázky předmětů a  po vyzvání vždy na určitý ukazujeme.

Bookwork: SB str. 6 - Alphabet song - děti ukazují na jednotlivá písmenka podle poslechu a písničku se učíme zazpívat. Na zemi pak rozprostřeme písmenka a úkolem je, seřadit písmena podle abecedy a poslechu písničky.

 

21.9.

Společně začínáme hodinu písničkou:

https://www.youtube.com/watch?v=ffeZXPtTGC4

What's your name? How old are you? - ptáme se a odpovídáme, hrajeme hry.

Starfall - letter C c  - cat, computer, camp https://www.starfall.com/h/abcs/letter-c/

Do sešitů Alphabet Book si dnes zapisujeme písmenko C a učíme se nová slovíčka.

Bookwork: v učebnici SB pracujeme na str. 4 - představujeme si hlavní hrdiny, kteří nás budou učebnicí provázet - Whisper, Thunder, Misty, Flash

Používáme kartičky Flashcards a učíme se nové postavičky poznávat formou hry.

V učebnici WB pracujeme na str. 4

Učíme se počítat od 1 - 10. K procvičení hrajeme hry - na zemi máme rozprostřené číslice a podle instrukcí měníme stanoviště.

Děti pracovaly velmi pěkně a zodpovědně.

 

16.9.

Dnes začínáme protažením a písničkou o abecedě. Písničku si mohou děti poslechnout a zazpívat i zde: https://www.youtube.com/watch?v=ffeZXPtTGC4

Na řadu dnes přichází písmenko B, b a připojujeme první slovíčka - ball, big brown bear, boy, bee https://www.starfall.com/h/abcs/letter-b/

Do sešitů Alphabet Book dnes tedy zapisujeme písmenko B a vybarvujeme si některé obrázky s písmenkem spojená.

Věnujeme se také prvnímu počítání od 1 - 10 a formou her se číslice učíme.

Posloucháme krátký příběh z knížky o tom jak se k sobě kamarádi mají chovat. Povídáme si o zásadách, které budeme dodržovat. Na základě naší dohody každý potvrdí svým podpisem

Anti bullying contract / potvrzení proti šikaně /.

Pracujeme také na našem plakátu "Snowy Owls". Děti vybarvují velký strom, nalepují své sovičky a podepisují.  Naše společné dílo bude již brzy připravené k vyvěšení.

 

14.9.

laughPřivítali jsme se na naší první společné hodině.wink

Vzájemně jsme se představili a pověděli jsme si kolik je komu let.

"Hello, my name is Alice and I'm six." Pomocí krátkých her si jména dobře zapamatujeme.

Každý dnes obdržel "Alphabet Book", zde se budeme učit psát písmenka a naučíme se první slovíčka s písmenky spojená.  Už dnes jsme si zazpívali úvodní písničku s abecedou a napsali

písmenko  -  A, a. Známe tedy první slovíčka - apple, alligator, astronaut

Dále děti obdržely dvě učebnice - Student's Book a Workbook. Děti si budou obě učebnice nosit na každou hodinu v úterý i ve čtvrtek.

Pověděli jsme si také, jaká pravidla budeme ve třídě dodržovat a jak se k sobě budeme chovat.

Naše skupinka se jmenuje "Snowy Owls". Začali jsme proto s výrobou plakátu naší skupinky. Děti si vybarvily a vystřihly sovičky. Plakát bude spolu s ostatními zdobit  chodbu před jídelnou.

Děti dnes pracovaly velmi pěkně a proto obdržely do svých učebnic první odměnu v podobě samolepky.

aktualizováno: 20.01.2022 23:52:05