Snowy Owls

Vyučující:

Jennifer Dickinson

tel .:  +420 608 440 617
email: gapagirl@gmail.com

Asistent/ka:

Tereza Neumanová

tel.: +420 775 904 563
email: neumanovatereza@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2020-2021!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme.  

ČERVEN

17.6. 2021

Při poslední hodině nás čekalo několik her, pustili jsme si Super Minds příběhy a zazpívali jsme si naše oblíbené písničky z učebnice. Podívali jsme se na několik videí, poté jsme se přidali k třídě Miss Quetz a společně jsme si zahráli různé hry.

Všem přejeme krásné prázdniny. smiley

 

15.6. 2021

Opakování

- děti si nakreslily vlastní portréty, které následně popsaly větami I can... I like...

poté jsme šli ven a hráli jsme hry s třídou Miss Quetz, procvičili jsme si slovíčka a předložky in, on, under

 

10.6. 2021

Opakování

- zopakovali jsme si slovíčka spojená s přírodou a nakreslili si obrázky

- zahráli jsme si několik interaktivních Super Minds her

- Starfall: Dune Buggy - procvičování long vowel "u", na procvičení jsme si zahráli hru

- pustili jsme si příběh "We're Going on a Bear Hunt"

- zazpívali jsme si písničku Do You Like Broccoli Ice Cream?

- zahráli jsme si několik her, při kterých jsme hledali rozdíly

 

8.6. 2021

Protože dnes bylo hezky, vyrazili jsme se učit ven.

Opakování

- naučili jsme se nová slovíčka o přírodě a zopakovali jsme si ta, která už známe (jde o slovíčka z videa)

- zahráli jsme si bingo a hledali jsme slovíčka v osmisměrce

- procvičili jsme gramatiku "I can" a tvořili jsme věty - I can swim in the river. I can run on the hill. I can hike in the forest.

- procvičili jsme názvy zvířátek a zopakovali jsme si výrazy today, yesterday, tomorrow

- zahráli jsme si hry, při kterých jsme opakovali slovíčka z kategorií food, colours, numbers, animals

 

3.6. 2021

Vyplnili jsme údaje o datu a počasí.

Opakování

- zopakovali jsme si slovíčka z kategorií vegetables, weather, dishes, rooms

- zopakovali jsme si abecedu a k písmenkům jsme kreslili obrázky

- pustili jsme si video o přírodě a naučili se nová slovíčka, poté jsme si se slovíčky zahráli několik her

- Starfall: Soap Boat

- zahráli jsme si hru na procvičení samohlásek

- pustili jsme si pohádku The Very Quiet Cricket

 

1.6. 2021

Vyplnili jsme údaje o datu a počasí.

Opakování

- Starfall: Sky Ride - slova s dlouhým "i", Jake's Tale - slova s dlouhým "a"

- pustili jsme si pohádku a zopakovali si názvy zvířat

- zopakovali jsme si gramatiku "Can you do it? I can do it."

procvičili jsme si abecedu, pustili si písničky, zahráli si hry a nakreslili jsme si obrázky

- opakovali jsme gramatiku "I have got./I haven't got."

KVĚTEN

27.5. 2021

Opakování

- opakovali jsme Unit 8 a 9

- pomocí her jsme procvičili slovíčka a gramatiku

- procvičili jsme si čtení - This is a hand. These are feet.

zahráli jsme si hry na procvičení gramatiky I can./I can't.

podívali jsme se na story (Unit 8, Unit 9) a zazpívali jsme si písničky (Unit 8, Unit 9)

- zopakovali jsme si předložky on, in, under

 

25.5. 2021

Vyplnili jsme údaje o datu a počasí.

Opakování

- opakovali jsme Unit 6 a 7

- pomocí her jsme procvičili slovíčka

- podívali jsme se na story (Unit 6, Unit 7) a zazpívali si písničku (Unit 6, Unit 7)

- ke story jsme hráli interaktivní hry

Bookwork: WB str. 71, 73.

- povídali jsme si o zvířátkách a o místech, kde žijí (jungle, desert, polar region,...)

zopakovali jsme si gramatiku THIS x THESE

Prosíme děti o doplnění slovíček v jejich obrázkovích slovnících ve WB.

 

20.5. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Opakování

- opakovali jsme Unit 5

- pomocí her jsme procvičili slovíčka - dny v týdnu

- podívali jsme se na story a zazpívali si písničku

- k příběhu jsme si zahráli interaktivní hry

- zopakovali jsme si gramatiku I play, I ride,...

zopakovali jsme si gramatiku - otázky "Do you...?"

WB str. 64 a 65 - opakování dnů v týdnu

- podívali jsme se na příběh o jedné velmi hladové housence a na závěr jsme zodpověděli otázky, které se příběhu týkaly

 

18.5. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Opakování

- opakovali jsme Unit 4

- procvičili jsme slovíčka

- podívali jsme se na story a zodpověděli jsme pár otázek, které se příběhu týkaly

- zazpívali jsme si písničku a pustili jsme si bláznivou písničku Do You Like Broccoli Ice Cream?

procvičovali jsme gramatiku I've got... I haven't got...

Opakování - bookwork: SB str. 47, str. 54 a 55; WB str. 46 a 51.

Prosíme o vrácení knížek, které si děti půjčily z knihovny. smiley

 

13.5. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Opakování

- opakovali jsme Unit 3

- zopakovali jsme si slovíčka a zahráli si několik her na procvičení

- pustili jsme si písničku a story k Unit 3 

- procvičovali jsme předložky on, in, under

- povídali jsme si o maskování zvířat a pustili jsme si video

- na závěr hodiny jsme si zahráli hru na téma maskování zvířat

 

11.5. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Opakování

- opakovali jsme Unit 2

- zopakovali jsme si slovíčka a zahráli si několik her na procvičení

- SB str. 24 - song k Unit 2

- SB str. 26 - story k Unit 2

- na závěr hodiny jsme procvičovali přídavná jména - long, short, big, small, ugly, beautiful, new, old,...

 

6.5. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Opakování

- Unit 1 - zopakovali jsme si jednotlivá slovíčka a zahráli jsme si hru, při které jsme podle obrázků hádali, o jaké slovo se jedná

- zahráli jsme si hru, při které jsme si zopakovali fráze, např. Sit at your desk, please. Close your book, please.

pustili jsme si story a písničku

Na závěr hodiny jsme kreslili obrázek podle instrukcí a pustili jsme si video o mixování barev.

 

4.5. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Bookwork: SB str. 117; WB str. 112 a 117 (obrázky mohou děti dokončit doma).

Dokončili jsme Unit 9, což znamená, že ve zbývajících hodinách budeme opakovat všechny předešlé lekce, hrát hry na procvičení, atd.

Zopakovali jsme si Unit 0 - pustili jsme si story a povídali jsme si o superschopnostech našich kamarádů.

Pustili jsme si písničku na zopakování frází What's your name? How old are you?

K těmto frázím jsme se vrátili - podle obrázků odpovídáme na otázky What's her name? How old is she? What's her favourite toy?

Na závěr hodiny jsme si zahráli hru, při které děti hádaly, jakou barvu bude mít určitý obrázek.

DUBEN

29.4. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Bookwork: SB str. 111 - přečetli jsme si jazykolam, str. 116; WB str. 111.

Přečetli jsme si příběh - Pete's Sheep.

Na závěr hodiny jsme si zahráli hru Odd One Out.

 

27.4. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Bookwork: SB str. 108 - song; WB str. 107 a 108.

Zahráli jsme si několik her - podle obrázku jsme hádali, o jaké slovíčko se jedná a poté jsme slovíčka předváděli, zahráli jsme si i naši oblíbenou hru "Sochy" (Freeze Dance).

Na závěr hodiny jsme si zahráli hru Odd One Out.

 

22.4. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Bookwork: SB str. 107 cv. 1, str. 110 - story, str. 111 cv. 4; WB str. 106 cv. 1.

Ke Dni Země jsme si pustili video a přečetli jsme si příběh.

 

20.4. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Bookwork: WB str. 100 celá, str. 101 celá, str. 105 - obrázky si děti podle vět dokreslí doma; SB str. 106 - nová lekce - UNIT 9, str. 108 - song.

New vocabulary: catch a fish, paint a picture, eat ice cream, take a photo, listen to music, look for shells, read a book, make a sandcastle.

Homework: Procvičování čtení - WB str. 100 cv. 1 a str. 128 - napsat slovíčka do slovníku.

 

15.4. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Bookwork: WB str. 102 a 103.

Povídali jsme si o kostře - pustili jsme si dvě videa: Fakta o lidském těle a písničku.

Na závěr hodiny jsme si na procvičení pustili video Can - Can't.

Homework: Dokončit kostru - SB str. 127.

 

13.4. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Procvičovali jsme slovíčka z Unit 8 - výslovnost a hláskování.

Bookwork: WB str. 99 cv. 2, str. 97.

Pustili jsme si písničku Yes, I Can!

Pustili jsme si dvě hádací videa - Fruit Guessing Game, What are they doing?

 

8.4. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Bookwork: SB str. 100 celá, str. 101 cv. 1, str. 102 celá.

Na závěr hodiny jsme si pustili video a hádali zvířátka.

Homework: SB str. 101 cv. 2 - do 13.4.

 

7.4. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol.

Bookwork: SB str. 98 - procvičili jsme si čtení naší story; WB str. 95 a 96.

Na závěr hodiny jsme si na protáhnutí pustili video.

 

6.4. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Naučili jsme se dvě nová slovíčka - guess, think.

Bookwork: SB str. 96 - song, str. 97 cv. 1, str. 98 - story.

Homework: SB str. 99 cv. 2.

BŘEZEN

31.3. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Dokončili jsme kreslení obrázků podle instrukcí.

Pustili jsme si videa - What happens in spring?, SPRING for KIDS!, Pete the Cat.

Na závěr hodiny jsme si zahráli hru, při které jsme měli za úkol přiřazovat k obrázkům slovíčka.

 

30.3. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Naučili jsme se několik nových slovíček souvisejících s jarem: spring, rain, blue, tree, cloud, yellow, leaf, rainbow, puddle, buds, bunny, umbrella, blossoms, chick, flowers, sprouts, lamb, seeds, tulip, robin, baseball, daffodil, nest, kite, butterfly, egg, mushroom, ladybug, frog, snail, sun, green.

Na závěr hodiny jsme si nakreslili obrázek podle instrukcí.

 

29.3. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Zahráli jsme si hru se slovíčky - podle obrázku hádáme, o jaké slovíčko se jedná a procvičujeme i hláskování, naučili jsme se dvě nová slovíčka - thumb, feet.

Bookwork: SB str. 96 - song.

Naučili jsme se nová slovíčka - What? (Co?) Who? (Kdo?) Where? (Kde?) Why? (Proč?) When? (Kdy?) How? (Jak?)

Pustili jsme si písničky - The Five W's Song, Sing a Song of Flowers.

Na závěr hodiny nám Miss Jennifer ukázala prezentaci, která byla na téma "jaro".

 

25.3. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Bookwork: SB str. 94 - opakování slovíček, str. 95 cv. 4; WB str. 93.

Zahráli jsme si hru, při které jsme měli za úkol přiřazovat k obrázkům správná slovíčka.

Opakujeme gramatiku Can you...? Can you touch your toes? Yes, I can. Can you skip? No, I can't.

Na závěr hodiny jsme si zahráli hru - podle obrázků odpovídáme Yes, I can./ No, I can't.

 

24.3. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Bookwork: SB str. 92 cv. 1 a 2, str. 94 - nová lekce Unit 8, str. 95 cv. 2.

New vocabulary: head, arm, fingers, hand, knee, leg, toes, foot.

New grammar: Can you stand on one leg? (Umíš stát na jedné noze?) - Yes, I can./ No, I can't. (Ano, umím./ Ne, neumím.)

Homework: WB str. 127.

 

23.3. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Bookwork: procvičujeme čtení - SB str. 88, str. 89 cv. 1, str. 90 - naučili jsme se nová slovíčka: cotton, wool, leather, strong, warm, cool, str. 91 cv. 1.

Na závěr hodiny jsme si zahráli hru Go find something... děti hledaly něco bavlněného/vlněného/koženého.

Homework: Za domácí úkol si děti dopíší věty o jedné z postav ze SB str. 89 cv. 1 (kdo věty neměl) - přikládáme obrázek, který dětem pomůže.

 

22.3. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Pustili jsme si písničky - písnička č. 1 a písnička č. 2.

Bookwork: SB str. 85 cv. 1 - opakování - What is Ken doing? - He's playing a game. What is Emma doing? - She is watching TV.... 
SB str. 89 cv. 1 - opakování - What is Tom riding? What is Emma playing? What is Kylie Eating? What is Fred playing? 
WB str. 89.

 

18.3. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Opakovali jsme slovíčka draw, write, listen, look, circle, say, underline, left, right, colour a přidali jsme jedno nové - understand.

Bookwork: Opakování - SB str. 59 cv. 1, str. 89 cv. 1.

Na závěr hodiny jsme procvičovali čtění (Miss Jennifer připravila prezentaci).

 

17.3. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Opět jsme procvičovali otázku Do you like...? a odpovědi Yes, I do./ No, I don't.

Opakovali jsme i používání THIS THESE.

Zahráli jsme si hru - Miss Jennifer předstírá, že jednotlivým dětem volá a ptá se Do you like this sweater? Do you like these socks? - děti odpovídají.

Bookwork: SB str. 86 - story, str. 88 - podle obrázku píšeme yes/no.

 

16.3. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Gramatika: Procvičujeme this, these + otázky a odpovědi: 

Do you like these sweaters? Yes, I do./ No, I don't.

Do you like this cap? Yes, I do./ No, I don't.
 

Dále nás čekalo procvičování slovíček z aktuální lekce a jejich hláskování.

Bookwork: SB str. 85 cv. 1 - podle poslechu přiřazujeme správná jména.

Na závěr hodiny jsme si pustili písničku.

 

15.3. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Gramatika: Procvičujeme thisthese

"Do you like this sweater?" 
Yes, I do./ No, I don't.

"Do you like these shorts?"
Yes, I do./ No, I don't.

"Do you like this T-shirt?"
Yes, I do./ No, I don't.

"Do you like these socks?"
Yes, I do./ No, I don't.

Bookwork: SB str. 84 - song; WB str. 83 cv. 2.

Zahráli jsme si hru Sochy - pustíme si nějakou písničku, na kterou tancujeme a když se hudba zastaví, musíme se zastavit také.

Homework: WB str. 84 a 126 (slovíčka na str. 126 si děti mohou psát postupně, svým tempem).smiley

 

11.3. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Bookwork: SB str. 82 - opakujeme slovíčka a jejich hláskování, učíme se správnou výslovnost, str. 84 - zazpívali jsme si písničku, str. 86 - podívali jsme se na příběh; WB str. 83 cv. 1.

Čekalo nás opakování otázky How many...?

New grammar (nová gramatika): this x these -> this používáme pro jednotné číslo, např. I like THIS cap. Naopak these používáme, pokud se jedná o číslo množné - I like THESE T-shirts.

Homework: WB str. 82 - do 16.3.

 

10.3. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Bookwork: SB str. 78 a 79 - opakování zvířat a jejich habitatů; WB str. 78 a 79 (celé stránky).

Dále jsme si zopakovali pár slovíček z nové lekce - Tell us about your socks. - My socks are blue and green.

Tell us about your T-shirt. - My T-shirt is white, pink and orange.

 

9.3. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Bookwork: SB str. 81, str. 82 - začali jsme probírat novou lekci - Unit 7; WB str. 81 (obrázky si děti dokreslí za domácí úkol, kdo nestihl dopsat všechny věty, přikládáme obrázek).

New vocabulary: jeans, sweater, jacket, skirt, shorts, cap, shoes, socks, T-shirt, trousers.

Homework: WB str. 126 - děti si mohou začít psát slovíčka.

 

8.3. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Opakovali jsme slovíčka left, right, draw, write, say, look,...

Bookwork: SB str. 77 cv. 1 - poslech a cv. 2 - podle předlohy jsme si nakreslili náš dům a napsali jsme si tyto věty:

I live in a nice house.

There's a kitchen.

There's a dining room.

Homework: Za domácí úkol děti dokončí psaní vět o jejich obrázku, pomůže jim předloha v SB str. 77 cv. 2. smiley

 

4.3. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Pustili jsme si písničku a zopakovali si abecedu.

Čekalo nás opakování slovíček look, draw, say,... a podle pokynů jsme slova předváděli.

Dále jsme si procvičovali čtení, Miss Jennifer připravila krásnou prezentaci s různými větami.

 

3.3. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you? What's your favourite fruit and vegetable?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Opakovali jsme gramatiku I have got/ I haven't got...

Bookwork: opakování - SB str. 48 - song, str. 52 cv. 1 - procvičujeme čísla, str. 58 - procvičujeme dny v týdnu, str. 70 - procvičování slovíček.

Pustili jsme si písničku Today is Mondaykterou jsme si společně zazpívali.

Na závěr hodiny jsme podle obrázků procvičovali gramatiku (jednotné a množné číslo) - There is... There are...

 

2.3. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you? What's your favourite fruit and vegetable?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Opakovali jsme slovíčka z minulé hodiny:

LOOK - dívat se
DRAW - kreslit
SAY - říci
CIRCLE - zakroužkovat
UNDERLINE - podtrhnout
LISTEN - poslouchat
READ - číst
COLOUR - vybarvit
WRITE - psát
RIGHT - pravá
LEFT - levá

Bookwork: SB str. 58 - opakování Unit 5 - hláskujeme slovíčka s míčkem, str. 60 - song.

Na závěr hodiny nás čekal diktát na procvičení nových slovíček - Draw a cat. Write the word cat. Underline the word cat. Circle the word cat.

 

1.3. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you? 

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Pustili jsme si písničku Today is Mondaykterou jsme si společně zazpívali.

Naučili jsme se nová slovíčka, která jsme si zapsali a založili do učebnice, abychom papír neztratili. smiley

LOOK - dívat se
DRAW - kreslit
SAY - říci
CIRCLE - zakroužkovat
UNDERLINE - podtrhnout
LISTEN - poslouchat
READ - číst
COLOUR - vybarvit
WRITE - psát
RIGHT - pravá
LEFT - levá

ÚNOR

18.2. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you? 

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Poté jsme se opět vrátili k povídání o zvířátkách (SB str. 78 a str. 79) a pustili jsme si video.

Poslechli jsme si tématickou písničku - Walking Through the Jungle.

Zahráli jsme si dvě hry, které se týkají prostředí, ve kterém zvířata žijí - první hradruhá hra.

Za domácí úkol mají děti hraní anglických her, aby si procvičily nejrůznější slovíčka. Přikládáme několik odkazů, kde hry naleznete:

1.) https://www.gamestolearnenglish.com/
2.) https://www.ictgames.com/mobilePage/literacy.html
3.) https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
4.) https://www.starfall.com/h/index-grades123.php
5.) https://eslkidsgames.com/date-and-weather-interactive-chart
6.) https://eslkidsgames.com/animal-vocabulary-games
7.) https://en.islcollective.com/video-lessons/guess-the-animal
8.) https://wordwall.net/resource/2994656/animals-their-habitats-super-minds-year-2-unit-6-old-house

 

17.2. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you? What's your favourite colour?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Čekala nás hra Go Find Something - děti ve svých pokojích hledají předměty/hračky podle instrukcí (např. Go find something new,...) a poté o svých hračkách mluví. Odpovídají na otázku What have you got? I've got a book.

Bookwork: SB str. 78 - povídáme si o zvířátkách a o tom, kde žijí.

Na závěr hodiny jsme si pustili tématickou písničku - Walking Through the Jungle.

 

16.2. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Bookwork: WB str. 75 cv. 2, str. 76 celá.

Pustili jsme si písničku a opakovali jsme slovíčka z aktuální lekce.

Na závěr hodiny jsme si zkontrolovali domácí úkol (WB str. 70). Kdo úkol neměl, doplní si do příští hodiny.

 

15.2. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Bookwork: SB str. 70 - znovu jsme si zopakovali slovíčka, str. 76 cv. 1 - dokončili jsme svičení z minulé hodiny.

Zahráli jsme si hádací hru - děti vidí obrázky, které zakrývají pixely, které postupně mizí. Jejich úkolem je uhodnout o jaké slovíčko se jedná než všechny pixely zmizí.

Starfall: Mox's Shop, slovíčka "ot", slovíčka "og"; na závěr hodiny jsme si vytvořili vlastní valentýnku a pustili jsme si písničku.

 

11.2. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Procvičovali jsme otázku How many...?

Bookwork: SB str. 72 - zazpívali jsme si písničku, str. 74 - story, str. 76.

Dále jsme pokračovali v procvičování čtení - Miss Jennifer připravila prezentaci.

Na závěr hodiny jsme si zahráli hru SOCHY.

 

10.2. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Bookwork: SB str. 73 cv. 1 - podle obrázku opakujeme otázky Is there a...? Are there any...? How many...?, str. 74 - podívali jsme se na story; WB str. 71 cv. 1.

 

9.2. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Bookwork: SB str. 70 - procvičujeme hláskování nových slovíček, str. 73 cv. 1.

Dnes jsme se soustředili především na čtení - Miss Jennifer připravila krásnou prezentaci o různých místnostech v domě.

Na závěr hodiny jsme si povídali o sněhu, děti se vzájemně ptaly Did you play in the snow? 

 

8.2. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Dále nás čekalo velké opakování slovíček (SB str. 70), učíme se slovíčka číst a správně vyslovovat, překládáme si je a vysvětlujeme si význam.

Podle obrázků z prezentace tvoříme věty - The lizard is in the kitchen. The cat is in the bedroom.

Bookwork: SB str. 70, str. 72 - zazpívali jsme si písničku, str. 71 cv. 3 - tvoříme věty - There are four cats and there's one monster....

New vocabulary: house, flat.

 

4.2. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Starfall: Peg the Hen - naučili jsme se slovíčka s krátkým E, e (ten, men,...), několik slovíček jsme si vytvořili - slovíčka "en" , slovíčka "et".
 
Na závěr hodiny jsme si procvičovali nová slovíčka (SB str. 70).

 

3.2. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Bookwork: SB str. 70 - Unit 6 - začali jsme novou lekci! Dále SB str. 71 cv. 1 - podle poslechu spojujeme příšerky s jejich pokoji, str. 72 - song.

New vocabulary: bathroom, bedroom, living room, hall, dining room, kitchen, stairs, cellar.

Na závěr hodiny jsme se naučili jednotné a množné číslo (is x are).
There is (there's) a frog. x There are four frogs.

Homework: WB str. 70 a str. 125 - do 10.2.

 

2.2. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Starfall: Zac the Rat  - učíme se slovíčka s krátkým "a", tvoříme "an" slovíčka (can, pan,...), tvoříme "at" slovíčka (hat, rat,..).

Bookwork: SB str. 68 cv. 1 a 2; WB str. 66 - povídáme si o našem zdraví a rozhodujeme, které potravity/ aktivity jsou pro nás zdravé a které nezdravé.

Homework: WB str. 69 - do 9.2. (kdo ještě nemá úkol hotový).

 

1.2. 2021

Začali jsme již tradičně vyplňováním pracovního listu.

Zeptali jsme se svých kamarádů Hello, how are you?

Bookwork: SB str. 65 - procvičujeme čtení a děti popisují svůj oblíbený den (např. On Fridays I watch TV), str. 66 - povídáme si o zdraví, o zdravých a nezdravých potravinách, o sportech a o tom, jak je pro naše zdraví důležité cítit se dobře; WB str. 65 - děti podle poslechu doplňují cvičení.

LEDEN

28.1. 2021

Hodinu jsme začali otázkou Hello, how are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Čekalo nás opakování 2. a 3. lekce.

Bookwork: SB str. 26 - story, str. 34, str. 35, str. 38 - story.

Na závěr jsme si procvičili přídavná jména - long, short, big, small, old, new, ugly, beautiful,...

A zopakovali jsme si i předložky - in, on, under.

 

27.1. 2021

Hodinu jsme začali opět otázkami - co je dnes za den, jaké je datum a jaké je venku počasí.

Pustili jsme si písničku.

Poté nás čekalo další opakování, tentokrát 2. lekce. Zopakovali jsme si frázi My favourite toy is my... My favourite toys are my...

Bookwork: SB str. 22, str. 23 cv. 1, str. 24 - song, str. 25 cv. 1.

 

26.1. 2021

Hodinu jsme začali pozdravem, děti se navzájem ptají Hello, how are you?

Pokračovali jsme vyplňováním pracovního listu.

Pustili jsme si písničku.

Dále nás čekalo velké opakování předchozích lekcí.

Bookwork: SB str. 10, str. 12, str. 13, str. 14., str. 15 cv. 2 a 4, str. 20 cv. 1.

Zahráli jsme si hru Is it a...?

 

25.1. 2021

Opět jsme začali vyplňováním pracovního listu - co je dnes za den, jaké je datum a jak to venku vypadá s počasím.

Zazpívali jsme si veselou písničku.

Dále nás čekalo velké opakování. Začali jsme otázkou How are you? Děti se mezi sebou ptají a odpovídají - I'm fine.

Bookwork: SB str. 4, str. 5 cv. 1 - opakujeme čísla a jejich hláskování.

Na závěr hodiny jsme procvičovali frázi My name is... a otázku How old are you?

Pustili jsme si story.

 

21.1. 2021

Bookwork: WB str. 64 cv. 2.

Pustili jsme si písničku a zopakovali si dny v týdnu. Trénovali jsme hláskování a správnou výslovnost.

Prosíme, aby si děti doma procvičovaly slovíčka z aktuální lekce - jejich výslovnost, psaní i hláskování, naleznete je v SB na str. 58 nebo ve WB na str. 124. smiley

Homework: WB str. 69 - kreslení obrázků a psaní vět podle nakreslených obrázků.

 

20.1. 2021

Dnes jsme začali vyplňováním pracovního listu - co je dnes za den, jaké je datum a jak to venku vypadá s počasím. smiley

Pustili jsme si video s hláskováním.

Díky dalšímu videu jsme procvičovali slovíčka play piano, swim, play football, ride a bike, eat ice-cream, read books,...

Zahráli jsme si hádací hru s názvy dnů v týdnu.

Bookwork: SB str. 64.

 

19.1. 2021

Zopakovali jsme si slovíčka pomocí videa.

Bookwork: SB str. 60 - song, str. 62 - znovu jsme si pustili náš příběh; WB str. 64 cv. 1.

Na závěr hodiny jsme si zahráli dvě hry (první hra, druhá hra).

 

18.1. 2021

Hodinu jsme začali písničkou k Unit 5

Dále jsme procvičovali hláskování slovíček.

Bookwork: SB str. 62 - story, str. 63 cv. 2 a 4; WB str. 60 cv. 1, str. 62 cv. 2 a str. 63 cv. 2.

 

14.1. 2021

Dnešní hodinu jsme začali hádáním a hláskováním nových slovíček.

Bookwork: SB str. 59 cv. 1 - opakování, str. 60 - song, str. 61 cv. 1.

Homework: WB str. 60 cv. 2.

 

13.1. 2021

Opět jsme začali tématickou písničkou.

Začali jsme probírat novou lekci - Unit 5. Podívali jsme se na video o hláskování.

New vocabulary: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.

Bookwork: SB str. 60 - song; WB str. 58 cv. 1. 

Za domácí úkol si děti mohou vyplnit cv. 2 na straně 58 v pracovním sešitě. smiley

 

12.1. 2021

Dnešní hodinu jsme začali písničkou.

Bookwork: SB str. 54, str. 55 cv. 1; WB str. 52, 54 a 57 (kdo nedokončil, dodělá doma; s dokončením strany 54 dětem pomůže jejich učebnice - Student's Book, též str. 54).

K práci v učebnici jsme si pustili video s čísly.

Dobrovolný domácí úkol - WB str. 55.

 

11.1. 2021

Dnešní hodina se týkala především procvičování čísel, nejdříve jsme začali písničkou. smiley

Bookwork: SB str. 53 cv. 1, str. 54; WB str. 47 cv. 2, str. 49 a str. 123 - procvičujeme psaní čísel 11-20 a trénujeme hláskování.

V závěru hodiny jsme znovu procvičovali fráze I've got/ I haven't got.

 

7.1. 2021

Hodinu jsme opět začali písničkou.

Bookwork: SB str. 48 cv. 2, str. 51 cv. 1 a 2.

Dále nás opět čekalo procvičování I have got... I haven't got.

Homework: WB str. 123.

 

6.1. 2021

Dnešní hodinu jsme začali tématickou písničkou.

Poté nás čekala přiřazovací hra, při které jsme si zopakovali slovíčka.

Bookwork: SB str. 47 - procvičujeme fráze I have got... I haven't got, str. 50 - podívali jsme se na story k aktuální lekci.

Na závěr hodiny jsme se podívali na video, ve kterém je krásně vysvětleno I have got... I haven't got.

Pokud děti chtějí, mohou si vybarvit obrázek ve WB na straně 47 (cv. 2).

 

5.1. 2021

Dnešní hodinu jsme začali procvičováním hláskování nových slovíček.

Poté jsme se podívali na video, díky kterému jsme si zopakovali správnou výslovnost.

Naučili jsme se tři nová slovíčka HUNGRY, THIRSTY QUEUE.

Bookwork: WB str. 46; SB str. 47 cv. 3 - povídáme si o našich svačinových boxech, děti je popisují - I have got some pizza. I have got a sandwich.

 

4.1. 2021

Dnešní hodinu jsme začali povídáním o Silvestru, Novém roce a o Vánocích. Ukázali jsme si naše nejoblíbenější dárečky, které nám Ježíšek nadělil. smiley

Bookwork: SB str. 46 - opakujeme nová slovíčka a trénujeme hláskování; WB str. 122 - kdo nestihl doplnit slovíčka, dokončí doma.

Dále nás čekalo kreslení našich nejoblíbenějších jídel, které děti popsaly, např. I like pizza. I like carrots.

PROSINEC

21.12. 2020

Dnešní hodina byla vánoční. laugh

Pustili jsme si hned několik písniček - Jingle Bells, Rudolph the Red Nosed Reindeer.

Zahráli jsme si hru Pictionary a podívali jsme se na krátký příběh.

Podívali jsme se na vánoční příběh o našich Super Friends, kteří se vydali na Vánoce za zvířátky do ZOO.

Zopakovali jsme si vánoční slovíčka.

Kdo chce, může si v SB na str. 122 vystřihnout vánoční obálku. 

Všem přejeme veselé Vánoce! smiley

 

17.12. 2020

Dnešní hodinu jsme opět začali vánoční písničkou.

Bookwork: SB str. 45, str. 46 - nová lekce Lunchtime (Unit 4), str. 48 celá.

New vocabulary: breakfast, lunch, dinner, banana, cake, cheese sandwich, apple, pizza, sausage, chicken, steak, peas, carrots.

Na závěr hodiny jsme se opět naučili několik nových vánočních slovíček.

Homework: Prosíme o vyplnění strany 122 ve WB.
Pokud děti chtějí, mohou si vyplnit ve WB stranu 45 - jde o kreslení zvířátek a psaní vět, kdy musí být ve větách použity předložky z minulé lekce - in, on, under.
Dále si mohou v SB vyplnit cvičení 3 na straně 47 - lepení samolepek do svačinové krabičky (samolepky jsou vzadu v učebnici), samolepky si do přihrádek děti nalepí podle sebe.

 

15.12. 2020

Dnešní hodinu jsme začali písničkou.

Poté jsme se naučili několik nových vánočních slovíček.

Bookwork: SB str. 42, 43 cv. 1, 44 cv. 1 a 2; WB str. 42 cv. 2, 43 celá.

Za domácí úkol si mohou děti vybarvit obrázek v pracovním sešitě na str. 42 (cv. 1). smiley

 

10.12. 2020

Dnešní hodina byla plná práce v učebnici a pracovním sešitě, děti si vedly skvěle, moc je chválíme! smiley

Bookwork: SB str. 37 cv. 1 a 2 (procvičování like x don't like), str. 40 cv. 2, str. 41 cv. 1; WB str. 37 celá.

 

8.12. 2020

Hodinu jsme začali procvičováním vět, kdy si děti nejdříve přinesly nějakou hračku, kterou nám představily, např. My English friend is a crocodile. My English friend is a rabbit.

Poté jsme si povídali o Mikuláši a naučili jsme se nová slovíčka - devil angel.

Dále nás čekalo procvičování slovíček a jejich hláskování a procvičili jsme i předložky in, on, under.

Bookwork: SB str. 38 a 39 - podívali jsme se na story k aktuální lekci, příběh jsme si společně vysvětlili a přeložili a naučili jsme se nové slovíčko BRAVE (statečný).

Na závěr hodiny jsme procvičovali fráze I like... I don't like...

 

3.12. 2020

Dnešní hodinu jsme začali povídáním o sněhu, ukázali jsme si, jak vypadá sněhová vločka pod mikroskopem a pustili jsme si písničku. Po písničce jsme si vyrobili krásné sněhové vločky z papíru.

Dále jsme si pomocí další písničky zopakovali geometrické tvary.

Na závěr hodiny jsme kreslili sněhuláky podle instrukcí Miss Jennifer.

 

1.12. 2020

Na začátku hodiny jsme si povídali o Vánocích.

Bookwork: WB str. 34 cv. 1, 35 cv. 1 a str. 36.

Poté nás čekalo procvičování hláskování nových slovíček - na pomoc jsme si vzali cokoliv, s čím jde házet. smiley

Song: https://www.youtube.com/watch?v=u0aAMvvw_co

LISTOPAD

26.11. 2020

Hodinu jsme začali písničkou.

Dále jsme procvičovali hláskování nových slovíček ze 3. lekce.

Bookwork: SB str. 35 cv. 3; WB str. 121 - procvičujeme psaní slovíček.

Na závěr hodiny jsme si pustili písničku z učebnice.

 

25.11. 2020

Začali jsme opakováním slovíček ze 3. lekce.

Dále jsme se bavili o domácích mazlíčcích, procvičujeme otázku Do you have a pet? Yes, I have a cat/dog/parrot,...

Poté nás čekalo procvičování předložek IN, ON, UNDER.

Bookwork: SB str. 35 celá, str. 36 - song.

 

24.11. 2020

Dnešní hodinu jsme začali čtením vět - A big blue triangle. An ugly green monster. An old red car. A beautiful doll. - Opakovali jsme správnou výslovnost a význam slovíček, všechny moc chválíme, čtení vám jde skvěle! smiley

Bookwork: WB str. 33 - děti psaly věty a kreslily krásné obrázky; SB str. 34 - začali jsme novou lekci, Unit 3. 

New vocabulary: elephant, rat, lizard, frog, spider, duck, dog, cat, IN, ON, UNDER.

 

23.11. 2020

Dnes nás čekala práce v pracovním sešitě, doplnili jsme si naše obrázkové slovníky (WB str. 118 - opakování čísel, 119 - školní pomůcky, 120 - hračky). Všechna slovíčka jsme si zapsali a procvičovali jsme jejich výslovnost.

Songs: Ladybug's PicnicBaby Beluga.

 

19.11. 2020

Hodinu jsme začali opakováním slovíček, děti podle obrázků rozhodují, o jaký geometrický tvar se jedná - It is a circle. It is a triangle. 

Poté nás čekalo opakování barev a naučili jsme se dvě nové barvy - gold grey.

Dále jsme si zahráli hru Pictionary.

Bookwork: SB str. 29 cv. 1; WB str. 29.

 

18.11. 2020

Hodinu jsme začali procvičováním hláskování našich nových slovíček.

Bookwork: SB str. 28 celá; WB str. 28.

Děti si přinesly své hračky a odpovídaly na otázky - What have you got? Is it small or big? Is it new or old? What colour is your (car/doll/ball/...)?

Songs: If you're happy..., Knick Knack Paddy Whack.

 

16.11. 2020

Dnes jsme se naučili nová slovíčka - geometrické tvary - circle, square, triangle, oval, rectangle, diamond, line, heart, star.

Song: The Shape Song.

Podívali jsme se na příběh o robotovi a na příběh o medvídkovi.

Games: Geometry puzzles, Mathigon.

 

12.11. 2020

Dnešní hodina začala tvořením písmenkových čepic. Děti si je krásně ozdobily - napsaly na ně svá jména a slovíčka, která začínají prvním písmenkem jejich křestního jména. 

Poté jsme opakovali různá písmenka a slovíčka, která jsme se naučili.

Song: https://www.youtube.com/watch?v=GS_cGsAnQvQ

 

11.11. 2020

Dnešní hodinu jsme začali procvičováním otázek a přídavných jmen, děti si přinesly hračku, kterou popisovaly.

Bookwork: SB str. 27 cv. 2; WB str. 22 cv. 1.

Songs: https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0wghttps://www.youtube.com/watch?v=Umu58RxNL7I

Dále jsme hráli hru, kdy jsme opět procvičovali přídavná jména.

Na příští hodinu si děti vystřihnou geometrické tvary ze SB na straně 125. smiley

 

10.11. 2020

MDR - ABC Book: dnes děti dokončily svoje písanky! Čekala nás poslední písmenka Y, y a Z, z.

Starfall: písmenka Y, y a Z, z.

Bookwork: SB str. 26 a 27 - story; WB str. 26.

Čekalo nás opakování přídavných jmen a poté jsme si zahráli hru Go Find Something.

Song: https://www.youtube.com/watch?v=w_-lz2BI2Co

enlightenedNa příští hodinu si děti vyberou 2 nejoblíbenější písmenka z celé písanky. Bude nás čekat ABC Party, při které budeme tvořit, děti budou potřebovat nějaké barvičky - pastelky, fixy... a nůžky. smiley

 

9.11. 2020

Song: https://www.youtube.com/watch?v=ryYF1vI--as

MDR - ABC Book: písmenka W, w a X, x.

Starfall: písmenka W, w a X, x.

Dále nás čekalo opakování slovíček kite, doll, monster, plane, computer game, train, car, ball, bike, go-kart. Opakovali jsme i jejich hláskování.

Bookwork: SB str. 24 - song, str. 25 cv. 1.

New vocabulary: přídavná jména - long, short, big, small, ugly, beautiful, old, new.

 

5.11. 2020

New grammar (nová gramatika): GIRL - she (ona)her (její); BOY - he (on)his (jeho).

Songs: https://www.youtube.com/watch?v=25_u1GzruQM - o písničce jsme si povídali, děti měly za úkol vyjmenovat zvířátka, která ve videu viděly a předvést je - ostatní hádali, o jaké zvíře jde.

Games: Go find something.

 

4.11. 2020

MDR - ABC Book: písmenka U, u a V, v.

Starfall: U, u - https://www.starfall.com/h/abcs/letter-u/?; V, v - https://www.starfall.com/h/abcs/letter-v/?.

Bookwork: SB str. 5 - opakujeme čísla a jejich hláskování.

Songs: https://www.youtube.com/watch?v=O0Bb5T2-b1Ahttps://www.youtube.com/watch?v=Umu58RxNL7I.

Games: zahráli jsme si hru Go find something.. - děti hledají předměty v určitých barvách, které popisují, např. I have got a blue ball.

 

3.11. 2020

MDR - ABC Book: písmenka S, s a T, t.

Starfall: S, s - https://www.starfall.com/h/abcs/letter-s/?; T, t - https://www.starfall.com/h/abcs/letter-t/?.

Poté jsme s míčkem procvičovali hláskování nových slovíček.

Dále jsme pokračovali v opakování otázky What's your favourite toy? - My favourite toy is....

Bookwork: SB str. 24 - song.

Songs: https://www.youtube.com/watch?v=hq3yfQnllfQ

 

2.11. 2020

Dnes jsme začali novou lekci - Unit 2 - Let's play!

Bookwork: SB str. 22.

New vocabulary: kite, doll, monster, plane, computer game, train, car, ball, bike, go-kart, favourite - oblíbený.

Poté jsme procvičovali otázku What's your favourite toy? - My favourite toy is....

ŘÍJEN

27.10. 2020

Dnešní hodina byla halloweenská. smiley

MDR - ABC Book: Písmenka Q, q a R, r.

Bookwork: SB str. 119 - děti si vystřihly stránku s halloweenskou tématikou.

Starfall: https://www.starfall.com/h/abcs/letter-q/? a https://www.starfall.com/h/abcs/letter-r/?.

Song: Halloween ABC.

Poté jsme si povídali o Halloweenu a naučili jsme se několik nových slovíček.

On-line games: Na této stránce - https://www.abcya.com - naleznete nespočet zábavných her, díky kterým si děti skvěle procvičí angličtinu. 
+ Hra, kde si děti mohou ozdobit svoji dýni - https://www.starfall.com/h/holiday/pumpkin/?sn=ltr-classic.

Všem přejeme krásné prázdniny! wink

 

26.10. 2020

Na začátek hodiny jsme opět procvičovali hláskování slovíček s míčkem.

MDR - ABC Book: Písmenka O, o a P, p.

Starfall: https://www.starfall.com/h/abcs/letter-o/?https://www.starfall.com/h/abcs/letter-p/?.

Bookwork: WB str. 21.

Songs: https://www.youtube.com/watch?v=Vq151ZdLJCghttps://www.youtube.com/watch?v=Pm-wT01kDT4.

Ke konci hodiny jsme si povídali o podzimu a naučili se pár halloweenských slovíček - ghost, skeleton, witch, mummy, monster, bat, spider, pumpkin, back cat, haunted house, broomstick.

Připomínáme, že zítra nás čeká halloweenská hodina - děti se jí můžou zúčastnit v kostýmech, moc se těšíme! laugh

 

22.10. 2020

Bookwork: SB str. 17, str. 20 cv. 1 a 2.

Games: Děti si vzaly míček, který nám pomáhal při hláskování jednotlivých slovíček, dále jsme hráli hru Pictionary.

Na této stránce naleznete nespočet (nejen) her, které jsou pro děti velice přínosné a skvěle si díky nim procvičí angličtinu.

enlightenedÚterní hodina (27.10.) bude halloweenská - kdo chce, může se připojit v nějakém kostýmu. smiley

 

21.10. 2020

MDR - ABC Book: M, m; N, n.

Starfall: https://www.starfall.com/h/abcs/letter-m/?https://www.starfall.com/h/abcs/letter-n/?

K písmenku M, m jsme si zazpívali písničku o opičkách.

Bookwork: WB str. 19.

Game: Go find something blue/red/orange/green/yellow... - děti hledají různě barevné předměty.

Song: https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0wg

 

20.10. 2020

Bookwork: SB str. 10 - opakujeme slovíčka a procvičujeme otázky What's number one/two/three/...? Děti odpovídají It's a pen/pencil/book/ruler..., SB str. 16.

Poté procvičujeme otázku What's in your pencil case? A děti popisují, co mají ve svých penálech.

Song: https://www.youtube.com/watch?v=Lrd0TiER_J0

 

19.10. 2020

MDR - ABC Book: K, k; L, l.

Starfall: https://www.starfall.com/h/abcs/letter-k/?https://www.starfall.com/h/abcs/letter-l/?

Songs: https://www.youtube.com/watch?v=meZpwOoTJ70 - povídali jsme si o dnech v týdnu a o zvířátkách, https://www.youtube.com/watch?v=ffeZXPtTGC4.

Na závěr hodiny jsme si zahráli trochu pozměněnou verzi hry Simon Says. Děti plní pokyny pouze v případě, že ve větě slyší slovíčko PLEASE - Stand up, PLEASE (děti se postaví). Sit down, PLEASE (děti si sednou). Open your book (děti knihu neotevřou, protože nezaznělo slovo PLEASE).

 

15.10. 2020

MDR - ABC Book: opakování všech písmenek, které již umíme; nové písmenko J, j.

Starfall: https://www.starfall.com/h/abcs/letter-j/?

Bookwork: SB str. 10 - opakování slovíček, str. 14 - story, str. 15 celá.

Songs: https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0wghttps://www.youtube.com/watch?v=Qc-bMPVlK0ghttps://www.youtube.com/watch?v=3wwXnV7ugok

 

14.10. 2020

Hodinu jsme začali představením našich English Buddies (minulou hodinu některé děti chyběly).

MDR - ABC Book: opakování písmenka H, h; nové písmenko I, i.

Starfall: https://www.starfall.com/h/abcs/letter-i/?

Při dnešní konverzaci jsme procvičovali barvy a otázku What colors do you like? - I like pink/blue/red/green/yellow,...

 

13.10. 2020

Omlouváme se za nedorozumění. Příští online hodina proběhne zítra, 14.10. 2020 od 16:00-16:45. Rozvrh od středy 14.10. bude následující:

Pondělí - 16:00 - 16:45
Úterý - 13:05 - 13:50
Středa - 16:00 - 16:45
Čtvrtek - 14:10 - 14:55

Dnes proběhla první online hodina. Chceme všechny děti pochválit, vedly si opravdu skvěle!!

Hodinu jsme začali trochou jógy, aby se děti hezky protáhly. Dále jsme si zazpívali písničku o abecedě.

Poté jsme si vysvětlili pravidla online výuky. 

Vždy měj vypnutý mikrofon, když mluví vyučující.
Pokud chceš něco říct nebo máš s něčím potíže/něčemu nerozumíš, zvedni ruku a po vyzvání vyučujícího si zapni mikrofon a povídej.
Thumbs up, pokud rozumíš!
Vždy poslouchej, co vyučující říká.

MDR - ABC Book: písmenko H, h.

Starfall: https://www.starfall.com/h/abcs/letter-h/?

Poté si děti přinesly svoje oblíbené plyšáky/hračky, kterým říkáme English Buddies. Každý svého plyšáka představil - např. Hi, I'm Miss Tereza and this is Mr. Tiger.

 

8.10. 2020

MDR - ABC Book: písmenka G, g a F, f.

K písmenku G máme i video s výslovností, které nám namluvila Miss Quetz, vyučující skupiny Chipmunks. smiley

Starfall: F, fhttps://www.starfall.com/h/abcs/letter-f/?;
G, ghttps://www.starfall.com/h/abcs/letter-g/?.

Dále jsme si zopakovali všechna písmenka, která jsme se dosud naučili a k nim i příslušná slovíčka (vše je na stránce https://www.starfall.com/h/abcs/). Ke každému písmenku si děti zahrály hry.

Bookwork: SB str. 13 cv. 1.

New vocabulary: sit down, open/close your book, open/close your bag, pass me a pen, please.

Na závěr hodiny si děti vyplnily pracovní listy, kde měly za úkol přiřazovat slovíčka k obrázkům.

ZDE je video s namluvenými slovíčky z Unit 1.
Věříme, že videa dětem pomohou k lepšímu osvojení slovíček, jelikož mají možnost vidět, jak se jednotlivá slova vyslovují.

 

6.10. 2020

Dnes jsme začali opakováním slovíček z minulého roku pomocí obrázkových kartiček.

MDR - ABC Book: písmenko E.

Starfall: https://www.starfall.com/h/abcs/letter-e/?

Bookwork: SB str. 10, 11 cv. 1.

New vocabulary: pen, rubber, pencil, notebook, bag, desk, ruler, pencil case.

Games: What's this? Děti odpovídají - It's a pen./ It's a ruler,...

Homework: WB str. 10 - do 13.10.

Dále WB str. 118 a 119 - do 22.10.

 

1.10. 2020

Dnešní hodinu jsme začali povídáním o třídních pravidlech, poté děti podepsaly certifikát proti šikaně.

Třídní pravidla:

1.) Be kind to each other.

2.) LISTEN.

3.) Try your best.

4.) Mistakes are okay - that's how we learn!

MDR - ABC book: písmenko D.

Starfall: https://www.starfall.com/h/abcs/letter-d/?

Dále jsme procvičovali otázky What's your name? I'm _____.

How old are you? I'm ___.

Bookwork: SB str. 8 a 9.

Games: Interaktivní hra ke story ze strany 8 v SB.

Song: https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0wg

ZÁŘÍ

29.9. 2020

MDR: Písmenko C.

Starfall: https://www.starfall.com/h/abcs/letter-c/?

Bookwork: SB str. 5.

Dále nás čekalo zkracování - I am = I'm, What is = What's. 

Na závěr hodiny jsme si přečetli příběh Itsy Bitsy Spider.

Songs: https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0wg

Homework: WB str. 7 - do 6.10.

 

24.9. 2020

MDR (My Daily Report - písanka): Dnes děti čekalo písmeno B, které si do svých písanek napsaly a zároveň se naučily pár nových slovíček začínajících právě na B.

Poté jsme se opět věnovali frázi Hi, my name is ____. What's your name? Děti si tyto otázky pokládají mezi sebou a odpovídají na ně.

Starfall: https://www.starfall.com/h/abcs/letter-b/?

Bookwork: WB str. 5 cv. 1.

Songs: https://youtu.be/BELlZKpi1Zshttps://youtu.be/ynlmvWAdCug

Homework: WB str. 5 cv. 1 (toto cvičení děti přečtou rodičům).

 

22.9. 2020

Na začátek dnešní hodiny děti dostaly písanky (Alphabet Books). První stránku si podepsaly a vybarvily, poté následovalo první písmenko, které jsme se naučili, a sice písmeno A.

Dále jsme si pustili písníčku - https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs, při které jsme si procvičili další písmenka a slovíčka.

Bookwork: SB str. 4 - učíme se otázku What is your name? děti odpovídají a zároveň se ptají spolužáků - Hi, I am _____, what is your name?

 

17.9. 2020

Vítáme Vás v novém školním roce! smiley

Na začátku dnešní hodiny si děti vyplnily a krásně vybarvily pracovní list All About Me, abychom se lépe poznali. 

Bookwork (práce s učebnicí/pracovním sešitem): SB (Student's Book) str. 1 - děti se seznámily s postavami, které se budou po zbytek školního roku objevovat v různých příbězích: Misty (umí zmizet), Thunder (neskutečný silák), Flash (rychlá jako vítr) a Whisper (umí mluvit se zvířaty), str. 2 cv. 1 - začínáme se učit čísla 1-10.

Dále jsme si pustili písničku o písmenkách - https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs - a začali jsme se je pomalu učit.

Songs (další písničky): https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0wghttps://www.youtube.com/watch?v=9--t3zl4NkY

 

aktualizováno: 22.06.2021 20:49:32