Snowy Owls

Vyučující:

Kelsey Roman

tel.: +420 733 272 964
email: kelseyroman94@gmail.com

Asistent/ka:

Alice Krištůfková

tel.: +420 774 327 742 
email: a.kristufkova@email.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme.  

ZÁŘÍ

23.9.

Začínáme naší písničkou o abecedě. /Alphabet song/

Věnujeme se konverzaci - "What's your name? How old are you?" - hrajeme hry pro dobré procvičení

Starfall - letter D  -  dog, doll, dinosaur, duck

Do sešitů Alphabet Book si zapisujeme písmenko D d a učíme se nová slovíčka

Věnujeme se počítání od 1 do 10 a zpět. Po zadání čísla mají děti za úkol vybrat z košíčku vždy určitý počet drobných předmětů. Každý hlasitě počítá.

Sedíme v kruhu a hrajeme tichou poštu s čísly.

Po třídě rozmísťujeme obrázky předmětů a  po vyzvání vždy na určitý ukazujeme.

Bookwork: SB str. 6 - Alphabet song - děti ukazují na jednotlivá písmenka podle poslechu a písničku se učíme zazpívat. Na zemi pak rozprostřeme písmenka a úkolem je, seřadit písmena podle abecedy a poslechu písničky.

 

21.9.

Společně začínáme hodinu písničkou:

https://www.youtube.com/watch?v=ffeZXPtTGC4

What's your name? How old are you? - ptáme se a odpovídáme, hrajeme hry.

Starfall - letter C c  - cat, computer, camp https://www.starfall.com/h/abcs/letter-c/

Do sešitů Alphabet Book si dnes zapisujeme písmenko C a učíme se nová slovíčka.

Bookwork: v učebnici SB pracujeme na str. 4 - představujeme si hlavní hrdiny, kteří nás budou učebnicí provázet - Whisper, Thunder, Misty, Flash

Používáme kartičky Flashcards a učíme se nové postavičky poznávat formou hry.

V učebnici WB pracujeme na str. 4

Učíme se počítat od 1 - 10. K procvičení hrajeme hry - na zemi máme rozprostřené číslice a podle instrukcí měníme stanoviště.

Děti pracovaly velmi pěkně a zodpovědně.

 

16.9.

Dnes začínáme protažením a písničkou o abecedě. Písničku si mohou děti poslechnout a zazpívat i zde: https://www.youtube.com/watch?v=ffeZXPtTGC4

Na řadu dnes přichází písmenko B, b a připojujeme první slovíčka - ball, big brown bear, boy, bee https://www.starfall.com/h/abcs/letter-b/

Do sešitů Alphabet Book dnes tedy zapisujeme písmenko B a vybarvujeme si některé obrázky s písmenkem spojená.

Věnujeme se také prvnímu počítání od 1 - 10 a formou her se číslice učíme.

Posloucháme krátký příběh z knížky o tom jak se k sobě kamarádi mají chovat. Povídáme si o zásadách, které budeme dodržovat. Na základě naší dohody každý potvrdí svým podpisem

Anti bullying contract / potvrzení proti šikaně /.

Pracujeme také na našem plakátu "Snowy Owls". Děti vybarvují velký strom, nalepují své sovičky a podepisují.  Naše společné dílo bude již brzy připravené k vyvěšení.

 

14.9.

laughPřivítali jsme se na naší první společné hodině.wink

Vzájemně jsme se představili a pověděli jsme si kolik je komu let.

"Hello, my name is Alice and I'm six." Pomocí krátkých her si jména dobře zapamatujeme.

Každý dnes obdržel "Alphabet Book", zde se budeme učit psát písmenka a naučíme se první slovíčka s písmenky spojená.  Už dnes jsme si zazpívali úvodní písničku s abecedou a napsali

písmenko  -  A, a. Známe tedy první slovíčka - apple, alligator, astronaut

Dále děti obdržely dvě učebnice - Student's Book a Workbook. Děti si budou obě učebnice nosit na každou hodinu v úterý i ve čtvrtek.

Pověděli jsme si také, jaká pravidla budeme ve třídě dodržovat a jak se k sobě budeme chovat.

Naše skupinka se jmenuje "Snowy Owls". Začali jsme proto s výrobou plakátu naší skupinky. Děti si vybarvily a vystřihly sovičky. Plakát bude spolu s ostatními zdobit  chodbu před jídelnou.

Děti dnes pracovaly velmi pěkně a proto obdržely do svých učebnic první odměnu v podobě samolepky.

aktualizováno: 24.09.2021 23:49:22