Shayan AnoushiravaniCountry of Origin/Původem z: USA

Higher Education/Studium: BA, University of California, Davis, USA

TEFL Certificate/Certifikát TEFL: The Language House, Prague, 2022

 

 

Hello students, my name is Shayan Anoushiravani. You can call me “Mr. Shayan.”

Here is a little information about me:

I am from San Mateo, California. I come from a small family. I have two sisters and I am in the middle.

I moved to Prague in October 2022 and have enjoyed it very much. I have always been interested in travel and learning about other cultures.  Living or studying abroad has always been a dream. Ever since my first visit in 2018, I have wanted to come back to Prague and I am so glad that I finally made the move.

When I am not teaching, I like to do creative projects, learn new recipes, and explore the outdoors. I love to draw and photograph my friends and the places I visit. I’ve had fun exploring Prague and my list of future travel destinations is quickly growing. I also love to read and learn new things, including the Czech, French, and Spanish languages.

As a teacher, I like to create a comfortable and fun environment for my students to enjoy learning English. It is a joy to see young minds curious about other cultures and ways of expression and communication.

If your parents would like to contact me, they can call me at 775 849 963, or email me at shayansea@gmail.com. They can also come to your class if they like, they just need to let me know in advance.

I can’t wait to have a great year with you all!

Mr. Shayan


Milí žáci,

jmenuji se Shayan Anoushiravani. Můžete mě oslovovat „Mr. Shayan“.

Pár slov o mně:

Pocházím z města San Mateo v Kalifornii z malé rodiny. Mám dvě sestry – jednu starší a jednu mladší.

Do Prahy jsem se přestěhoval v říjnu roku 2022 a moc se mi tu líbí. Vždy jsem se zajímal o cestování a poznávání nových kultur. Pobyt a studium v zahraničí byly vždy mým snem. Již od své první návštěvy v roce 2018 jsem si přál se do Prahy znovu vrátit a jsem rád, že se mi to nakonec podařilo.

Když neučím, rád dělám tvůrčí projekty, zkouším nové recepty a prozkoumávám přírodu a okolí. Miluji kreslení a fotografování svých přátel a míst, která navštívím. Objevovat Prahu mě baví a seznam míst, která bych chtěl v budoucnu navštívit se rychle rozrůstá. Také rád čtu a učím se nové věci, včetně češtiny, francouzštiny a španělštiny.

Přál bych si vytvořit pro výuku svých žáků zábavné prostředí, ve kterém se budou cítit příjemně a budou se v něm rádi učit. Je potěšením vidět mladé zvídavé žáky, kteří chtějí poznat nové kultury, způsoby vyjadřování a komunikace.

Pokud by mě vaši rodiče chtěli kontaktovat, mohou mi zavolat na 775 849 963 nebo mi poslat email na shayansea@gmail.com.  Mohou se rovněž přijít podívat na hodinu, ale je třeba, aby mi dali vědět předem.

Moc se těším na báječný školní rok, který spolu strávíme!

Mr. Shayan
 

aktualizováno: 28.01.2023 11:01:58