Sea Otters

Sea otters

Vyučující:

 

 

Rita Watson

tel.: +420 776 510 439
email: rcwatson18@gmail.com

Asistent/ka:

 

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

ŘÍJEN

14.10.

MDR: dokončete věty: In the morning I.../After lunch I.... / At night I ..... (get dressed / play in the park / eat dinner)

Opakovali jsme fráze, předváděli je, doplnili jsme cvičení 1 na str 10, cvičebnice WB.

Na tabuli rozdělujme obrázkové kartičky do 3 sloupečků (morning / midday / night) - co děláme ráno, v poledne a večer.

Nová látka: učíme se hodiny a čas. Ptáme se What's the time? It's one o'clock. It's five o'clock.

Procvičujeme hodiny a doplňujeme cvičení 1, str. 11, cvičebnice WB.

Homework: domácí úkol - jedna strana na pracovním listě, který si děti založily do učebnice, úkol je na příští čtvrtek 21.10.

12.10.

MDR: k neúplným slovíčkům na tabuli dopisujeme zbývající písmenka

Zopakovali jsme si slovíčka a probranou látku z dokončené lekce. Napsali jsme si krátké opakování, písemné i poslechové, které dopadlo výborně.

New unit: nová lekce 1, SB str. 10 - ukazujeme si nové výrazy, předvádíme si je, hrajeme hry s obrázkovými kartičkami, na interaktivní tabuli, Simon says, tichou poštu.

Podívali jsme se na krátké video Grinch, kde si říkáme, co zrovna Grinch během rána a dopoledne dělá.

7.10.

Opakujeme slovíčka s obrázkovými kartičkami. Zahráli jsme si hru Simon says (POINT TO - ukaž na / TOUCH - dotkni se).

Čísla - dokončili jsme pracovní list z minulé hodiny

Story: další příběh našich hrdinů, učebnice SB str. 8, nejprve jsme si příběh poslechli a sledovali text, pak si rozdělili role a příběh si zahráli.

Doplnili jsme cvičení SB str. 9 a WB str. 8

Game: dnes jsme se naučili novou hru Queenie, Queenie

5.10.

Na pracovních listech opakujeme gramatiku z loňska - poslech, psaní a čtení.

Bookwork: učebnice SB str. 7 - opakujeme a procvičujeme pokyny, které používáme ve třídě. Četli jsme je a spojovali s obrázky. Zahráli jsme si hru Simon says, kde jsme si všechny pokyny procvičili.

Čísla! - opakujeme a procvičujeme, číslice, písemný zápis a výslovnost čísel od 1 do 100

Bookwork: cvičebnice WB str. 7 - celá strana. Ze slov skládáme věty, přířazujeme k obrázkům.

ZÁŘÍ

30.9.

Na pracovních listech opakujeme gramatiku z loňska - poslech, psaní a čtení.

Bookwork: učebnice SB str. 6 - nová písnička, opakujeme a procvičujeme čísla od 1 do 100

Hráli jsme hry na interaktivní tabuli, čteme čísla a procvičujeme výslovnost.

23.9.

Na pracovním listě opakujeme gramatiku z loňska - poslech, psaní a čtení.

Na interaktivní tabuli jsme procvičovali novou gramatiku THERE IS/THERE ARE, hráli jsme hry, abychom si tuto frázi dobře zapamatovali

Bookwork: cvičebnice WB str. 5 - celá strana

21.9.

Na pracovním listě opakujeme gramatiku z loňska - poslech.

Nová slovíčka: s obrázkovými kartičkami se učíme a vyslovujeme nová slovíčka

Bookwork: učebnice SB strana 4 - hledáme slova na obrázku, opakujeme, zpíváme krátký popěvek (chant).

Ve cvičebnici WB str. 4 spojujeme slova s obrázky.

Nová gramatika: THERE IS / THERE ARE - fráze, které používáme, když chceme označit, že někde něco je (There is a book on the desk. There are pencils in the pencil case.)

16.9.

Dnes jsme na pracovním listě opakovali gramatiku a slovíčka z loňského roku - čteme a píšeme.

Vyráběli jsme plakát naší skupiny, který bude spolu s ostatními vystaven na chodbě u školní jídelny. Opakovali jsme si fráze "Can I have a blue pencil? Can I have scissors?"

Zahráli jsme si hru Simon says, abychom procvičili části těla, opakovali jsme všechny barvy.

Povídali jsme si o šikaně a svým podpisem certifikátu jsme potvrdili, že se k sobě budeme chovat slušně.

14.9.

Vítáme děti v novém školním roce! smiley

Dnes jsme se vzájemně představili, hráli jsme hry v kroužku a ozdobili si pracovní sešity pro letošní školní rok.

Podívali jsme se na krátké video o našem maskotovi, mořské vydře a povídali si, jak žije a čím se živí.

Připomněli jsme si pravidla chování ve třídě a hned si je zapsali do sešitu :)

Hráli jsme hry na procvičení jednoduchých slov, hláskování písmenek a opakování slovíček z minulého školního roku.

Rozdali jsme si učebnice, které si budeme nosit na každou hodinu.

aktualizováno: 17.10.2021 00:08:49