Sea Otters

Sea otters

Vyučující:

 

 

Rita Watson

tel.: +420 776 510 439
email: rcwatson18@gmail.com

Asistent/ka:

 

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Upozorňujeme Vás, že poslechová cvičení z učebnice jsou k dispozici pouze ve třídě a není je možné vypracovávat doma. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

ČERVEN

23.6.

A máme tady závěrečnou hodinu v tomto školním roce. 

Do sešitů si zapisujeme názvy pěti zvířat. Vybíráme z obrázků na tabuli. 

CODE - Děti luští zašifrovanou zprávu, odpovídají na ni a pokud mají čas mohou napsat zakódovanou zprávu spolužákovi.

Prepositions - Sedíme v kruhu, k dispozici máme krabici a plyšovou hračku. Podle instrukcí hračku umísťujeme - " Put the bear in (on, under, next tom, behind) the box."

Do you remember?  Na tabuli máme obrázky a úkolem je zapamatovat si během 20 s co nejvíce slovíček a zapsat je. 

Word search - doděláváme osmisměrku z minulé hodiny.

How many differences can you see? Hledáme rozdíly mezi obrázky a zapisujeme si jejich názvy. 

Na základě pantomimy  hádáme jednotlivé druhy sportů

Přejeme dětem krásné prázdniny.laugh

 

21.6.

Dnes se setkáváme ve větším počtu a zaměřujeme se na slovíčka, gramatiku a konverzaci formou her a společných aktivit.

Conversation: Rozdělíme se do dvou kruhů a vzájemně se mezi sebou představíme a každý o sobě řekne pár vět.

What's missing: S pomocí FlashCards opakujeme slovíčka z jednotlivých lekcí.

Prepositions: Připomínáme si předložky - IN FRONT OF, BEHIND, NEXT TO, BETWEEN- podle seřazených plyšových hraček si děti zapisují do sešitů.

Brake: A Mickey Mouse Cartoon

Numbers: Děti losují papírky s čísly a jejich úkolem je seřadit se od nejnižšího po nevyšší číslo

Word search: Luštíme osmisměrku poskládanou z nejrůznějších slovíček ze všech lekcí.

Song: Společně si zazpíváme již známé písničky -" Months of the year" "Days of the week"

winkSEE YOU ON THURSDAYlaugh

enlightenedDvě děti mají za úkol vrátit ve čtvrtek knížky a vědí o tom!yes Děkuji

 

 

DĚKUJEME ZA ÚŽASNÝ ŠKOLNÍ ROK A PŘEJEME DĚTEM I RODIČŮM KRÁSNÉ LETNÍ PRÁZDNINY!

MISS RITA A MISS LENKA

16.6.

Dnes jsme si krásně užili poslední lekci s vyučujícími Miss Ritou a Miss Lenkou!

enlightenedPříští týden mají děti ještě úterní a čtvrteční NÁHRADNÍ LEKCI za školu v přírodě enlightened

Nejprve jsme si zatančili a zazpívali naši oblíbenou písničku.

Sestavovali jsme vtipné příběhy na papírky (podle instrukcí na tabuli každý napíše jedno slovo, přídavné jméno, podstatné jméno, sloveso...) a pošle dál. Příběhy jsme si předčítali na konci hry.

Ve dvojicích jsme opakovali cviky a slova písničky podle videa, vystoupení dvojic jsme hodnotili :)

Podívali jsme se na krátké video Mr Bean a užili si občerstvení :)

 

14.6.

MDR: psali jsme a přemýšleli o zajímavých slovíčkách, která jsme se letos ve 2. ročníku naučili.

Bookwork: v učebnici SB jsme se vrátili na str. 30, povídání o zvířatech, kam jsme dolepili samolepky. Povídali jsme si o tom, jaké je naše "favourite animal" a do jaké skupiny ho můžeme zařadit.

Ve druhé části hodiny jsme hráli hru King's Cup, podle toho, jakou kartu z balíčku si vytáhneme, plníme úkoly nebo zodpovídáme otázky.

9.6.

MDR: procvičovali jsme otázky Do you like...? x Would you like...? Píšeme do sešitu a vybíráme správné odpovědi

Zkontrolovali jsme domácí úkol. Nedokončené domácí úkoly zkontrolujeme v úterý 13.6.

Homework: nový domácí úkol jsme dnes nezadávali.

Zahráli jsme si Freeze Dance na naše oblíbené písničky.

Bookwork: v učebnici jsme doplňovali stránky se slovíčky na konci učebnice WB nebo kreslili a popisovali obrázky o letních aktivitách.

Hráli jsme hru Queenie queenie, zopakovali si říkanku a přidali míček navíc :)

V týmech jsme procvičovali spelling slovíček z letošního roku, používáme plastová písmenka.

7.6.

MDR: napište 10 slov, která se týkají letních prázdnin (summer, sun, ice cream, swimming, beach, sandcastle....)

Slova jsme pak psali na tabuli a zahráli si k tomu hru Chinese whisper (tichá pošta)

Malovali jsme obrázek a odpovídali k němu na otázky (What do you like about summer? What do you eat? Where do you go?) Ve dvojicích jsme se ptali vzájemně a v kroužku řekli ostatním o věcech, které bude náš kamarád dělat o prázdninách.

2.6.

Dnes jsme opakovali a procvičovali učivo celého školního roku, s interaktivní tabulí i písemně, poslouchali jsme písničku pro zopakování číslic a měsíců v roce.

Četli jsme krátký článek "First Airplane Trip" a odpovídali na otázky k textu.

Na závěr jsme si podle instrukcí složili vlaštovku (Paper Airplane).

KVĚTEN

31.5.

MDR: doplňujeme chybějící slovíčka ve frázích, které ve škole často používáme (read a book, write with a pen, erase with a rubber)

Dnes jsme opakovali a procvičovali gramatiku z lekcí 1 a 2, školní potřeby, hodiny a zvířata.

Hráli jsme hry na interaktivní tabuli, na pracovním listě přidávali jména zvířat k obrázkům, napsali a nakreslili jsme naše nejoblíbenější zvíře (What is your favourite animal?)

19.5.

MDR: doplňujeme a procvičujeme fráze

Krátce jsme si zopakovali gramatiku 9. lekce.

Test: napsali jsme si opakování 9. dokončené lekce.

Poté jsme luštili osmisměrku z letními výrazy a slovíčky. K osmisměrce jsme ze slovíček tvořili věty a kreslili obrázek.

Ve druhé části hodiny jsme se naučili karetní hru Go fish. Nejprve jsme se naučili slovíčka (cards, hearts, diamonds, spades, clubs, aces, kings, queens, jacks) Při hře se ptáme Have you got any eights/kings/twos...?

Homework: domácí úkol jsme si na příští týden nezadávali.

17.5.

MDR: doplňujeme správná slova do fráze (slovíčka z poslední lekce)

Reading: čteme v učebnici SB na str. 114, 115 - Fairytales, povídáme si o pohádkách a o pohádkových postavách. K učebnici SB jsme doplnili cvičení ve cvičebnici WB na str. 114

Musical chairs: zahráli jsme si židličkovanou a procvičili si slovíčka z lekce 9

Grammar: cvičebnice WB str. 112, 113 - doplňujeme a odpovídáme na otázky podle obrázků v učebnici, společně kontrolujeme.

Hot Seat: ve dvou týmech předvádíme fráze z obrázkových kartiček na tabuli. Jeden studen z každého týmu pak hádá, o kterou frázi se jedná.

12.5.

MDR: k otázkám vybíráme správnou odpověď (Can your brother swim? Yes, he does. / Yes, he can.)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: domácí úkol je na pracovním listě, který si děti vložily do cvičebnice WB. Domácí úkol je na příští čtvrtek 19.5.

Story: poslední část příběhu, učebnice SB str. 110, 111, příběh jsme si poslechli, nahlas přečetli a na interaktivní tabuli jsme se podívali na video s otázkami.

K příběhu jsme doplnili cvičení WB na straně 110.

Ve druhé části hodiny jsme byli v zahradě a hráli hry s obrázkovými kartičkami, Hungry monster a Queenie queenie.

10.5.

MDR: podle obrázků doplňujeme fráze (nová slovíčka 9. lekce)

Song: učebnice SB str. 108 - posloucháme a zpíváme novou písničku a vybíráme obrázky.

Ve cvičebnici pak doplňujeme cvičení na straně 108.

Dnes jsme procvičovali různé otázky a odpovědi (Can you.../ Do you like.../ Are you...?)

V učebnici SB  a cvičebnici SB jsme si otázky a odpovědi procvičili na straně 109, ke jsme si vyluštili vzkaz pro závěr naší hodiny: Well done!

Na čtvrtek 12.5. připomínám domácí úkol a také termín vrácení anglických kniížek z knihovny. enlightened

5.5.

MDR: What's the weather like today? odpovídáme na otázku (It's rainy, sunny, cold, hot...)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 128. Domácí úkol je na příští čtvrtek 12.5.

Nová gramatika: CAN I ....? Mohu...? Can I open the window? Can I read a book? Can I have a drink?

Procvičujeme společně i ve dvojicích, učebnice SB str. 107 - poslechové cvičení 1

Cvičebnice WB str. 107 - psaní, odpovídáme na otázky, doplňujeme do vět.

Hráli jsme hry na procvičení nové gramatiky a opakování slovíček z poslední lekce.

3.5.

MDR: píšeme správně zamotaná slova (baseball, volleyball, table tennis)

Nová lekce: učebnice SB str. 106, slovíčka, opakujeme, procvičujeme výslovnost, hrajeme hry s obrázkovými kartičkami i na interaktivní tabuli.

Učebnice SB str. 106, luštíme podle obrázkových kódů a dopisujeme slova.

Bohužel jsme se dnes sešli ve velmi malém počtu, šli jsme tedy ven a hráli hry na procvičení nových slovíček, tichou poštu, hry s otázkami a odpověďmi, soutěžili jsme a hráli paměťové hry.

 

DUBEN

28.4.

MDR: napište slova podle obrázkových kartiček (slovíčka z 8. lekce)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 105, namalovat 3 obrázky (2x I like playing..., 1x I don't like playing...)

Hráli jsme hry na interaktivní tabuli, zopakovali jsme gramatiku a slovíčka.

Test: napsali jsme si opakování z 8. lekce, opravený test děti dostaly s sebou domů.

Library: všichni si vypůjčili anglickou knížku z knihovny, knížky mají děti půjčené do 12. května.

Dnes jsme se naučili hru "Rock, paper, scissors, shoot!" (Kámen, nůžky, papír) a soutěžili mezi sebou.

26.4.

MDR: doplňujeme slova do vět (příprava na čtvrteční test)

Vysvětlili jsme si, co znamená TROPHEY (pohár, trofej)

V učebnici SB str. 104 posloucháme a pak do sešitu kreslíme takový pohár, v kroužku své poháry popisujeme a hádáme, čí jsou. Obrázky si ukazujeme a popisujeme.

Z pracovního listu jsme si vystříhali kartičky s různými sporty, ve dvojici se ptáme Do you like...? a odpovídáme Yes, I do. / No, I don't. Nebo říkáme I like playing football. - Me, too. / I don't.

Do sešitu jsme si vyrobili tabulku I like / I don't like a sporty jsme si do sloupečků nalepili.

Na závěr jsme si zahráli hru Simon says.

21.4.

MDR: doplňte správná slova do vět (Do you like ___ football? What sport do you like ____?)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 127, domácí úkol je na příští čtvrtek 28.4.

Breathing: čteme a učíme se o dýchání, učebnice SB str. 102, 103, počítáme, kolik nádechů a výdechů provedeme za minutu v klidu nebo po běhání na místě.

Cvičebnice WB str. 101

Pracovní list: procvičujeme názvy sportů a hledáme v osmisměrce.

Test: opakování z 8. probrané lekce bychom si napsali příští týden ve čtvrtek 28.4.

19.4.

MDR: správné pořadí slov ve větě, zapisujeme do sešitu (I like swimming. I don't like playing football.)

Bookwork: učebnice SB str. 100, posloucháme a zapisujeme do tabulky. Čtení: učebnice SB str. 101.

Questionaire: dotazník: ptáme se navzájem a doplňujeme si do tabulky (Do you like watching TV? Do you like swimming? Do you like going to the park?)

Cvičebnice WB str. 101 - podle poslechu řadíme věty v rozhovoru. Doplňujeme cvičení 2.

12.4.

MDR: spojujeme (play, do, go) a (swimming, ballet, football)

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 100 - domácí úkol je na čtvrtek 21.4.

Story: učebnice SB str. 98, 99 - popisujeme obrázky, posloucháme příběh a pak nahlas čteme. Doplnili jsme cvičebni 2/99. V příběhu hledáme, kdo řekl...(Who says...)

Cvičebnice WB str. 98 - celá strana.

Phonics: skupiny hlásek, SB str. 99 - čteme a procvičujeme výslovnost (hippo x boat x box), podle výslovnosti pak vybarvujeme obrázek ve cvičebnici 99/2 - ještě budeme dokončovat.

7.4.

MDR: tvoříme věty spojováním sportů s přídavnými jmény (Swimming is fun. Florball is great.)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 94. Domácí úkol je výjimečně na úterý 12.4. enlightened

Song: nová písnička, učebnice SB str. 96 - posloucháme a potom zpíváme

Doplňujeme cvičení ve cvičebnici WB str. 96.

Cvičebnice WB str. 97 - procvičujeme I like swimming/ playing football / going to school

Nová gramatika: SB str. 97 I like swimming. So do I. / Me too. (Já taky) I like playing football. I don't. (Já ne.) Procvičujeme ve dvojicích i dohromady ve skupině.

Bingo: zahráli jsme si Bingo se slovíčky s dopravními prostředky

5.4.

MDR: podle obrázků rozmotejte slova a zapište do sešitu.

New Unit: učebnice SB str. 94, nová lekce č. 8, Sports Club, ukazujeme si jednotlivé sporty, učíme se slovíčka a procvičujeme výslovnost.

V učebnici jsme si zazpívali popěvek se slovíčky, snažíme se o rychlost a správnou výslovnost :)

Na interaktivní tabuli hláskujeme jednotlivá slova, poznáváme sporty podle zvuku.

Učíme se, se kterými slovesy se sporty spojí (PLAY x GO x DO)

PLAY: football, basketball, hockey, badminton, baseball, volleyball

GO: swimming, running, skiing, dancing

DO: athletics, yoga, gymnastics, ballet

Nová gramatika: tvary sloves s příponou -ING (Reading books is great. Swimming is fun.)

Učebnice SB a cvičebnice WB str. 95. Do sešitu pak zapisujeme 5 vět podle WB cvičení 3/95.

Ve dvojici se ptáme a odpovídáme: What do you think about ....? ....is difficult!

BŘEZEN

31.3.

Notebook: podle obrázků odpovídáme na otázky na tabuli (What are they doing? They are swimming.)

Zopakovali jsme si slovíčka a procvičili jsme spojování otázek a odpovědí.

Napsali jsme si opakování ze 7. lekce.

Po testu jsme luštili osmisměrku a hledali různé dopravní prostředky (ferry - trajekt, fire engine - hasiči).

Library: všichni si vypůjčili anglickou knížku z naší knihovny. Na přečtení knihy a vypracování zápisu mají děti 14 dní. Termín vrácení je 14.4.

29.3.

Notebook: z písmen na tabuli sestavte slovo, zapište a nakreslete obrázek (slovíčka ze 7. lekce)

Pracovní list: procvičení otázek a odpovědí (Are you doing your homework? Yes, I am!)

Procvičovali jsme hláskování slovíček (skládáme slova z plastových písmen, dnes jsme soutěžili ve dvou týmech)

Bookwork: učebnice WB str. 89 - čteme (každý sám) a podle informací v textu spojujeme obrázky a doplňujeme jména

Measuring: čteme článek o měření, učebnice SB str. 90/91, měříme a doplňujeme čísla, ve cvičebnici WB str. 90/91 zapisujeme k obrázkům (height - výška, length - délka)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 93 - obrázek nějakého dopravního prostředku a jednoduchá věta (My ship is very big. My bike is very expensive.) Domácí úkol je na příští úterý 5.4.

Test: tento čtvrtek bychom si napsali krátké opakování ze 7. probrané lekce.

24.3.

Notebook: z písmen na tabuli sestavte slovo, zapište a nakreslete obrázek

Na interaktivní tabuli jsme hráli hry na procvičení gramatiky.

Bookwork: učebnice SB str. 88 - podle poslechu do obrázku lepíme samolepky, cvičebnice str. 88 - podle poslechu vybarvujeme a dokreslujeme (po dokončení obou cvičení tvoříme věty a popisujeme obrázky)

Učebnice SB str. 89 - 1) podle poslechu číslujeme obrázky 2) každý sám čte a vybírá správné obrázky 3) každý do sešitu vymýšlí a kreslí supervozidlo, které popisuje čtyřmi větami.

Na závěr hodiny jsme se rozdělili do dvou malých skupinek - jedna hrála Twister (slovíčka right, left, hand, leg, colours) a druhá Dobble (na kartičkách hledáme stejná slovíčka - krátká slovíčka, která učíme děti číst najednou - here, say, and, there, when)

22.3.

Notebook: slovesa v přítomném čase (go - going, swim - swimming...)

Story: další část příběhu, učebnice SB str. 86, nejprve posloucháme a sledujeme v učebnici, pak čteme nahlas, doplňujeme cvičení v učebnici SB i cvičebnici WB 86.

Na příběh jsme se podívali na interaktivní tabuli a vybírali správné odpovědi k jednotlivým situacím.

Doplňovali jsme pracovní list k procvičení gramatiky (What are you doing? I am reading.)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: učebnice WB str. 126, nový domácí úkol je na příští úterý 29.3.

17.3.

Notebook: FLY / RIDE / DRIVE / SAIL - do čtyř sloupečků přiřazujeme různá vozidla

Vysvětlujeme si a procvičujeme gramatiku.

I LIKE (mám rád) x I'D LIKE TO (rád bych)

I LIKE pizza. (mám rád pizzu) x I'D LIKE TO eat pizza (rád bych jedl pizzu, rád bych si dal pizzu)

Song: nová písnička, učebnice SB str. 84, posloucháme a podle poslechu seřazujeme obrázky. K písničce jsme doplnili také cvičení ve cvičebnici WB str. 84.

Nová gramatika: What are you doing? (Co děláš?) I'm reading a book. Předvádíme různé aktivity v kroužku, navzájem se ptáme a nahlas říkáme.

Učebnice SB str. 85, cvičebnice WB str. 85 - spojujeme otázky a správné odpovědi, spojujeme obrázky s větami.

15.3.

Notebook: zapsali jsme si některá nová slovíčka a nakreslili obrázky

New Unit: dnes jsme začali novou lekci 7, učíme se nová slovíčka, učebnice SB str. 82, procvičujeme výslovnost, ukazujeme si obrázkové kartičky, zahráli jsme si hry na interaktivní tabuli.

Nová gramatika: I'D LIKE TO.... (I WOULD LIKE TO .....) rád bych ........ procvičujeme v učebnici SB 83 a cvičebnici WB str. 83

Homework: domácí úkol, cvičebnice WB str. 82 - na příští úterý 22.3.

3.3.

Notebook: podle obrázků hledáme slova na kartičkách rozmístěných ve třídě a píšeme do sešitu.

Zopakovali jsme si přivlastňovací zájmena v různých větách (MY birthday is in March. HER/HIS birthday is in March. OUR birthday is in March....)

Zkontrolovali jsme si domácí úkol.

Nový domácí úkol jsme si na jarní prázdniny nezadávali.

Napsali jsme si opakování ze 6. lekce.

My funny friend: do sešitu jsme si nakreslili legrační obličej, ukazujeme a popisujeme (This is my friend Albert. He's got three eyes, one big nose and long green hair. He is happy.)

Listening: poslechové cvičení ze cvičebnice WB str.  76

1.3.

Notebook: procvičujeme dny, měsíce a roční období (spring, summer, autumn, winter)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: dokončení poloviny DÚ z minulého týdne (WB 77) a k tomu str. 63/2 - přečíst slovíčko nahlas a  zařadit do správného sloupečku.

Na interaktivní tabuli jsme pokračovali v zařazování měsíců do patříčných ročních období. Píšeme do sešitu a na pracovní listy

Do sešitu jsme také psali, jaký měsíc máme nejraději a proč. (My favourite month is ....... I like it because ....... )

Zahráli jsme si hru Tichou poštu s krátkými jednoduchými slovy, která píšeme na tabuli.

ÚNOR

24.2.

MDR: podle obrázků doplňujeme do vět přivlastňovací zájmena (MY, HER, HIS, ITS, OUR, THEIR)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 77, 118 - domácí úkol je na příští čtvrtek 3.3.

Party invitation: učebnice SB str. 76 - čteme pozvánky na narozeninovou oslavu, hledáme základní informace a chybějící údaje.

Každý vytvořil vlastní pozvánku, která musela obsahovat: WHERE? WHEN? WHAT TIME? (Kde? Kdy? V kolik hodin?)

Procvičování gramatiky: pracovní list - přivlastňovací zájmena (MY - můj, HER - její, HIS - jeho, ITS - jeho, její - věci a zvířata, OUR - náš, THEIR - jejich), nálady (happy, angry, sad, excited, tired)

Listening: SB str. 77 - vybarvujeme podle poslechu

Na interaktivní tabuli procvičujeme měsíce.

enlightenedTEST - příští čtvrtek 3.3. bychom si napsali opakování z probrané 6. lekce - slovíčka (poslech i písemně), přivlastňovací zájmena (poslech a doplnění podle obrázků)enlightened

22.2.

MDR: procvičovali jsme měsíce a doplňovali jsme chybějící písmenka nebo slova

Bookwork: učebnice SB str. 78 Life cycle of a butterfly (Životní cyklus motýla), čteme, popisujeme obrázky a odpovídáme na otázky k textu. Doplnili jsme také cvičení ve cvičebnici WB str. 78.

Reading: čteme si příběh The very hungry Caterpillar a na příběh jsme se podívali i na videu.

Bingo: procvičujeme měsíce a dny

17.2.

MDR: When is your birthday? My birthday is in .....

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 125. Domácí úkol je na příští čtvrtek 24.2. enlightened

Grammar: přivlastňovací zájmena (MY, YOUR, HER, HIS, ITS, OUR, THEIR - moje, tvoje/vaše, její, jeho, jejich). Ptáme se na narozeniny a mluvíme o sobě (My birthday is in....), o ostatních (HIS/HER birthday is in...)

Doplňujeme cvičení 1 ve SB str. 73 a celou stranu 73 ve cvičebnici WB.

Story: posloucháme a čteme další příběh, učebnice SB str. 74/75. Na interaktivní tabuli se díváme na video a odpovídáme na otázky k příběhu.

V příběhu děti hrály hru Pin the tail on the donkey a tu jsme si společně zahráli.

Library: všichni si vypůjčili anglickou knížku z knihovny. Knížky můžete vracet s vyplněnými book reporty (zápisy z knih) až do 3. března.

enlightenedKnížky z knihovny s CD - prosím, aby si tyto knížky děti poslechly s tím, že si prstem (reading finger) budou ukazovat v textu a poslouchat výslovnost. Některá slovíčka budou znát, některá mohou odvodit podle obrázků. Není potřeba texty překládat, s anglickými knihami se teprve seznamujeme. Děkujeme! yes

15.2.

MDR: HA_R, F_CE, E_ES (hair, face, eyes) doplňujeme písmenka a kreslíme obrázky

Song: poslouchali jsme a zpívali novou písničku, učebnice SB str. 72. Podle písničky kreslíme někoho z rodiny a popisujeme třemi větami. V kroužku si pak obrázky ukazujeme a říkáme ostatním. K písničce jsme doplnili cvičení ve cvičebnici na str. 72.

U tabule předvádíme jednotlivé nálady (happy, sad, angry, tired, excited) a hádáme. Ve cvičebnici WB jsme pak doplnili cvičení na str. 71

Months of the year: učíme se měsíce v roce, opakujeme podle písničky.

V kroužku pak říkáme, kdy máme narozeniny (My birthday is in March.)

10.2.

MDR: podle obrázku doplňte THESE, THAT

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 70, domácí úkol je na příští čtvrtek 17.2.

UNIT 6: učebnice SB str. 70, učíme se nová slovíčka (podle učebnice, s obrázkovými kartičkami, na interaktivní tabuli)

Opakujeme slovíčka vyjadřující nálady (happy, sad, angry, excited, tired), doplnili jsme SB 71 cvičení 1 (čteme věty a přiřazujeme obrázky).

Who is it? popisujeme osobu ve třídě (This person has got blue eyes, brown hair, small nose and is happy.)

My friend: do sešitu jsme si namalovali portrét kamaráda, ukázali a popsali ostatním (This is my friend Toby. He's got big blue eyes, short hair and is very angry.)

8.2.

MDR: procvičujeme THIS/THAT, THESE/THOSE ve větách

Pracovní listy: samostatně nebo v kroužku, nacvičujeme a předvádíme různé rozhovory s použitím ukazovacích zájmen, spojujeme otázky a odpovědi podle obrázků.

V kroužku se ptáme: WHOSE pen/book/pencilcase is this? WHOSE books/pens are these?

Zahráli jsme si hru Queenie queenie.

enlightenedPřipomínám domácí úkol na čtvrtek 8.2.

3.2.

MDR: procvičujeme otázky Whose is / are...?

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 119 - stránka s čísly. Domácí úkol je na příští čtvrtek 10.2.

Opakovali jsme gramatiku z 5. lekce, spojovali otázky a odpovědi, na interaktivní tabuli, do sešitu, zahráli jsme si hru Hungry monster, zopakovali slovíčka.

Napsali jsme si opakování z 5. ukončené lekce a poté luštili osmisměrku.

1.2.

MDR: do vět doplňujeme THIS/THAT, THESE/THOSE

Bookwork: učebnice SB 66, 67 - Recycling - čteme, odpovídáme na otázky, doplňujeme samolepky do obrázků, doplňujeme cvičení ve cvičebnici WB str. 66, 67

Na interaktivní tabuli jsme spojovali otázky a správné odpovědi (Whose shoes are these? They're Mary's. Is this your cap? Yes, it is.)

Zahráli jsme si hru Hungry Monster na procvičení přivlastňovacích zájmen. Zahráli jsme si hru Hangman a opakujeme slovíčka z 5. lekce.

LEDEN

27.1.

MDR: procvičujeme přivlastňovací zájmena, podle obrázků odpovídáme: Whose is the blue dress? It's Anna's. Whose are these pink shoes? They are Anna's.

Bookwork: reading učebnice SB str: 65 - čteme a podle obrázku doplňujeme slova do textu, společně kontrolujeme.

Listening: cvičebnice WB str. 64 - podle poslechu spojujeme obrázky a dokreslujeme další. Společně pak říkáme, co kde je.

My bedroomThere is / There are .....in my bedroom (v pokoji si vybereme 4 věci, tvoříme jednoduché věty)

Reading: cvičebnice WB str. 65, společně čteme nahlas a vybíráme správná slova v textu.

Homework: domácí úkol, cvičebnice WB 124, doplnění slovíček - úkol je na příští čtvrtek 3.2.

25.1.

MDR: odpovídáme na otázku WHOSE ..... is this?

Znovu jsme zopakovali a vysvětlili WHOSE this...? IT's Anička's.

Zahráli jsme si hru, která se minule tak líbila, do tašky jsme vložili různé věci, vytahujeme a ptáme se WHOSE pen is this? WHOSE shoes are these?

Bookwork: Učebnice SB str. 61/3 - navzájem se ptáme a odpovídáme - vysvětlili jsme si vyjádření přivlastňovacího přídavného jména (Anička's, Adam's, Miss Lenka's)

Cvičebnice WB str. 61/1,2

Story: učebnice SB, další příběh našich hrdinů, nejprve jsme si poslechli, pak čteme nahlas. Na příběh jsme se podívali na videu na interaktivní tabuli a odpovídáme na otázky. K příběhu jsme doplnili cvičení 1,2,3 ve cvičebnici WB na str. 62

Na závěr jsme si zahráli hru Simon says.

enlightenedPřipomínám termín vrácení anglických knížek z knihovny. Za ty již odevzdané děkujeme, děti vyplňují krásné zápisy z knížek (Book Reporty) :) yes

20.1.

MDR: THIS /THAT flower - doplňujeme do vět podle obrázku na tabuli.

Video na interaktivní tabuli k procvičení nové gramatiky.

Zahráli jsme si hru Hungry Monster (THIS / THAT).

Song: nová písnička, učebnice SB str. 60 - posloucháme a odpovídáme na otázky. K písničce jsme vypracovali cvičení ve cvičebnici WB str. 60.

Nová gramatika: WHOSE is this pencil? It's Anička's. (Čí je tato tužka? Je Aničky.)

Učebnice SB str. 61.

Zahráli jsme si hru, kdy jsme do tašky dali různé věci, vytahujeme a ptáme se "Whose this...?"

Na interaktivní tabuli procvičujeme THIS / THAT / THESE / THOSE.

18.1.

MDR: odpovídáme na otázky 1. Do you like apples? 2. Would you like some pizza? (1. Yes, I do. / No. I don't. 2. Yes, please. / No, thank you!)

New Unit: začínáme novou lekci č. 5, učebnice SB str. 58 - nejprve si vzpomínáme na věci, které máme v našich pokojíčcích a která již známe. V učebnici pak čteme nová slova, procvičujeme výslovnost a čtení. Posloucháme, opakujeme. Poslechli jsme si písničku SB 58/2 a ukazujeme slova na obrázku.

Nová slovíčka jsme si také procvičili ve hře Tichá pošta.

Nová gramatika: THIS x THAT, THESE x THOSE (ukazovací zájmena pro jednotné a pro množné číslo) Nejprve si vysvětlujeme podle obrázku na tabuli, pak procvičujeme a ukazujeme kolem sebe a ve třídě. Učebnice SB str. 59/1, 2 - spojujeme věty a obrázky.

Zahráli jsme si hru Hungry Monster, vybíráme si obrázky, říkáme "I like this flower. I like that flower. I like these socks. I like those socks.". Pod jedním z těchto obrázků se ukrývá příšerka :)

13.1.

MDR: procvičili jsme použití A, AN, SOME, ANY ve větách a otázkách

Napsali jsme si slíbené opakování ze 4. lekce.

Po testu jsme luštili osmisměrku (fruit and vegetables)

Homework: cvičebnice WB strana 123, celá strana, domácí úkol je na příští čtvrtek 20.1.

Library: všichni si vybrali anglickou knížku z naší knihovny, termín vrácení je 27.1. Děti spolu s knížkou dostaly i Book Reporty, budeme se těšit na obrázky a nová slovíčka z knih.

Bookwork: učebnice SB str. 53 "Bacteria and Food" Četli jsme článek, spojovali obrázky s větami a doplnili cvičení WB 55/1

11.1.

MDR: procvičujeme a opakujeme slovíčka a doplňujeme chybějící písmenka (apples, watermelon, grapes, lemons, mangos)

Podle obrázku lednice a misky s ovocem se ptáme a odpovídáme (Is there any milk? Are there any oranges?)

Poslech učebnice SB str. 53

Psaní cvičebnice WB str. 53

Ke kategoriím (breakfast, lunch, dinner) přiřazujeme jídla, která známe. Poté se ptáme (Is there any..?.Yes, there is. Are there any...?. Yes, there are. Do you like ...? Yes, I do. Would you like some...? Yes, please.)

Doplňujeme otázky do pracovního listu.

Na závěr jsme si zazpívali písničku Who took the cookie from the cookie jar. A zahráli si hru Freeze!

Na čtvrtek 13.1. jsme si připomněli krátký test.

6.1.

MDR: procvičujeme gramatiku a doplňujeme slova do otázek a vět (Is there any.....bread, milk? Are there any ....apples, oranges?)

Ve dvojicích jsme skládali zamotané věty (otázky a odpovědi, procvičení is there any/are there any)

Protáhli jsme se s písničkou I'm so happy (naše oblíbená)

Story: další část příběhu s našimi hrdiny, nejprve posloucháme, pak čteme nahlas. Na příběh jsme se podívali na interaktivní tabuli, odpovídali na otázky (SB a WB str. 50)

Test: příští čtvrtek 13.1. bychom si napsali krátké opakování 4. lekceenlightened

4.1.

MDR: opakujeme slovíčka a přiřazujeme členy (A, AN, SOME), nejprve na interaktivní tabuli a pak zapisujeme do sešitu

Song: učebnice SB str. 48, posloucháme, sledujeme text a doplňujeme podle poslechu

Nová gramatika: ptáme se "IS THERE ANY ..... cheese, chocolate, water, juice, milk - nepočitatelná podstatná jména / ARE THERE ANY ... bananas, apples, oranges - množné číslo

Učebnice SB str. 49 a cvičebnice WB str. 49

Procvičujeme ve dvojicích, ptáme se a odpovídáme.

 

PROSINEC

 

Merry Christmas and a Happy New Year!


21.12.

MDR: doplňujeme písmenka do vánočních slovíček (gingerbread man, christmas tree, reindeer)

Gingerbread: sestavujeme perníčka, procvičujeme barvy, tvary a učíme se říkanku.

Nová vánoční slovíčka: christmas, santa claus, reindeer, bells, christmas tree, presents, wreath, ornaments

Hry na interaktivní tabuli - pexeso, vánoční příběh našich hrdinů Flash, Misty, Thunder, Whisper

Ozdobili jsme si malý vánoční stromek (christmas tree, ornaments, star)

Zahráli jsme si hru na sochy a poslechli si vánoční koledy.

16.12.

MDR: procvičujeme slovíčka a doplňujeme chybějící písmenka

Opakujeme a procvičujeme nová slovíčka s obrázkovými kartičkami.

Nová gramatika: WOULD YOU LIKE a lemon? WOULD YOU LIKE some bread? (Chtěl bys...?)

Pozor na DO YOU LIKE a lemon? (Máš rád ....?)

SB str. 47 - spojujeme věty s obrázky, učíme se novou gramatiku a hrajeme hru ve dvojicích, navzájem se ptáme.

Hrajeme hry na interaktivní tabuli (slovíčka, gramatika)

WB str. 47/1, doplňujeme A, AN, SOME.

14.12.

MDR: napsali jsme si dvě jednoduché věty, podle obrázku jsme doplnili předložku

V kroužku sestavujeme slovíčka ze 3. lekce z plastových písmenek a opakujeme si jednotlivé hlásky.

Zopakovali jsme si předložky.

Test: napsali jsme si test ze 3. dokončené lekce.

New unit: začali jsme novou lekci, SB str. 46, čteme si slovíčka, procvičujeme výslovnost.

Na interaktivní tabuli hrajeme zábavné hry s novými slovíčky a poslechli jsme si novou písničku (Vegetable song)

Homework: domácí úkol cvičebnice WB str. 46, úkol je na příští úterý 21.12.

9.12.

MDR: podle mapy na tabuli jsme odpovídali na otázky (Has your town got a ...? Yes, it has. No, it hasn't.)

Listening: učebnice Sb str. 41 - vybíráme obrázek podle poslechu (posloucháme rozhovory z různých míst)

Procvičování slovíček a hláskování: ve skupinkách skládáme různá slova z plastových písmen a hláskujeme (procvičujeme obtížná písmenka /g, h, j, samohlásky)

Cvičebnice WB str. 41 - rozmotávání slov,pracovní list - odpovědi na otázky, podobně jako na začátku lekce do sešitu.

Zopakovali jsme si dny v týdnu s písničkou.

Hry na interaktivní tabuli.

Test: opakování 3. probrané lekce bychom si napsali příští úterý 14.12.

7.12.

MDR: rozdali jsme si naše mapy a do sešitu napsali 2 věty o místech na mapě (The hospital is between the shops and the swimming pool.)

Dnes jsme hodně procvičovali čtení, snažíme se číst společně, nahlas, hledat v textu známá slovíčka (číslovky ONE - TEN) a vyhledávat informace.

Učebnice SB str. 40 - nejprve jsme si text poslechli a poté nahlas četli. Společně odpovídáme na otázky, odpovědi hledáme v textu

SB str. 42 - v kroužku se díváme na obrázky, popisujeme je a vybíráme oblíbený obrázek (I like picture number.... because...)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol. Zapomenuté úkoly zkontroluji tento čtvrtek 9. 12.

Homework: nový domácí úkol cvičebnice WB str. 43, vybarvit obrázek a najít na něm všechna známá místa. Příští úterý 14.12, budeme podle tohoto obrázku vymýšlet a zapisovat věty.

WB str. 42, zařazujeme kousky obrázků do celku a popisujeme je.

 

2.12. kombinovaná lekce

MDR: doplňte předložky do vět podle obrázků na tabuli

Procvičování předložek s plyšovými kamarády, střídáme se v zadávání instrukcí.

Story: další část příběhu, učebnice SB str. 38, popisujeme obrázky, příběh čteme sami nahlas, pak posloucháme. Doplňujeme cvičení ve cvičebnici WB str. 38 - poslech, spojujeme otázky a odpovědi, k větám hledáme obrázky.

Na příběh jsme se podívali na videu.

Zahráli jsme si hru Simon says s předložkami.

Procvičovali jsme slovíčka s obrázkovými kartičkami, snažíme se zapamatovat a uhádnout, které z tabule zmizely.

Připomínáme domácí úkol na úterý 7.12.

LISTOPAD

30.11.

MDR: vyluštěte 3 zamotaná slova (podle obrázků)

Song: nová písnička, učebnice SB str. 36, nejprve jsme poslouchali a potom označili, v jakém pořadí se v písničce objevily obrázky (36/2)

Cvičebnice WB str. 36 - pro děti hledáme cestu k místům z písničky.

Nová gramatika: naučili jsme se další předložky (IN FRONT OF / BEHIND / NEXT TO/ BETWEEN)

Nejprve jsme si zopakovali předložky, které již známe z loňského roku (IN/ON/UNDER)

Učebnice SB str. 37 - dokončení vět podle poslechu, ukazujeme si nové předložky

Cvičebnice WB str. 37/1 - předložky, doplnění

Homework: domácí úkol, cvičebnice WB str. 37/2 - čtení - podle textu doplňte místa správně do obrázku. Úkol je na příští úterý 7.12.

Namalovali jsme si novou velkou mapu se 6 místy a ve dvojici si mapu popisujeme. (The ..... is between the .... and the .....)

Ve dvojicích a pak ve trojicích si podle instrukcí procvičujeme nové předložky.

25.11.

MDR: doplňte chybějící písmenka do slov (animals)

Procvičujeme novou gramatiku (HAS THE TOWN GOT A ....) a opakujeme místa a budovy ve městě.

Do našeho obrázku v sešitě jsme doplnili další dvě místa a ještě jednou si zahráli hru s hádankami.(Snažíme se uhodnout všech 5 míst ve spolužákově sešitě.)

Ve cvičebnici WB str. 35 jsme četli a odpovídali na otázky (POZOR na výslovnost: bus stop, café)

Homework: cvičebnice WB str. 121, 122. Domácí úkol je na příští čtvrtek 2.12.

Na interaktivní tabuli hádáme jednotlivá místa (obrázky se pomalu odkrývají), také místa poznáváme podle popisu a sami vymýšlíme, co se kde dělá.

Poslechli jsme si písničku o městě.

Na závěr jsme si zahráli hru Simon says.

23.11.kombinovaná lekce

MDR: procvičujeme hláskování (BEAR, ZEBRA, HIPPO)

Bookwork: nová lekce 3, učebnice SB str. 34 - popisujeme obrázek, posloucháme a opakujeme slova, ukazujeme. Ptáme se "What can you do at the....?", čteme a recitujeme krátkou říkanku pod obrázkem.

Cvičebnice WB 34/1, 2 - spojujeme slova a místa na obrázku, spojujeme části slov

Nová gramatika: ptáme se na místa ve městě: HAS YOUR TOWN GOT A .....? YES, IT HAS. NO, IT HASN'T.

My Town: kreslíme obrázek města, vybíráme 3 věci. Ptáme se navzájem a hádáme, co má druhý na obrázku.

18.11.

MDR: procvičili jsme He LIKES / He DOESN'T LIKE

Na interaktivní tabuli také pokračujeme v procvičování gramatiky.

Napsali jsme si test ze 2. dokončené lekce, všem se moc povedl!

Na pracovním listě jsme četli hádanky o různých zvířatech a každý sám pak napsal hádanku pro své spolužáky. Čteme a hádáme, o které zvíře se jedná.

Dokončili jsme osmisměrku se dny v týdnu a čísly od 11 do 20.

Zahráli jsme si hru Queenie, queenie.

16.11.

MDR: ve dvojicích jsme skládali zamotané věty a zapisovali je do sešitu (Do you like spiders? Miss Lenka doesn't like cheese.)

Bookwork: učebnice SB str. 28 - společně čteme krátký článek o Hipsway Zoo a odpovídáme na otázky. SB str. 29 - posloucháme a nalepujeme samolepky (procvičovali jsme předložky). Cvičebnice WB str. 29 - doplňujeme slovíčka do textu pod obrázkem.

SB str. 29 Animal Families - povídáme si o skupinách zvířat (savci, ptáci, plazi, hmyz), čteme a posloucháme, doplňujeme údaje k obrázkům.

Zahráli jsme si Bingo se zvířaty, střídáme se v předříkávání slov.

11.11.

MDR: unscramble and draw - rozluštili jsme zamotaná slovíčka a kreslili k nim obrázek (procičení slovíček ze 2. lekce)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: domácí úkol, cvičebnice WB str. 121 - domácí úkol je na příští čtvrtek 18.11.

Story: učebnice SB str. 26 - příběh jsme si společně četli, popisovali si obrázky, odpovídali na otázky. Na příběh jsme se dívali na videu a doplnili cvičení ve cvičebnici na str. 26.

Do sešitu jsme kreslili naše oblíbené zvíře a popsali ho třemi větami (My favourite animal is a... It eats ..... It is ....(colour)).

9.11.

LIKE x LIKES, DON'T LIKE x DOESN'T LIKE - procvičujeme tyto tvary na interaktivní tabuli.

MDR: do sešitu jsme psali 4 věty, do kterých doplňujeme procvičované tvary.

Song: učebnice SB str. 24 - popisovali jsme obrázek, písničku jsme si poslechli a odpovídali jsme na otázky. K písničce jsme doplnili aktivitu ve cvičebnici WB na str. 24

Učíme se: Does Mark like bananas? Yes, he does. No, he doesn't.

Bookwork: učebnice SB str. 25/3 - ve dvojicích jsme se navzájem ptali podle obrázku.

Učebnice SB str. 25/1 - spojujeme otázky a odpovědi

Dnes jsme si zahráli hru Queenie, queenie.

4.11.

Dokončili jsme test z 1. probrané lekce. Dopadl velmi dobře a děti si jej opravený odnesly domů.

Osmisměrka: hledáme čísla 10 - 20 a dny v týdnu

SOM (Student Of the Month): dnes jsme ocenili nejlepšího studenta měsíce října, který dostal diplom a mohl si za odměnu vybrat hru, tu si zahrajeme hned v úterý. Gratulujeme!

Library (Knihovna): všechny děti si vypůjčily knížku z naší anglické knihovny. Ke knížce dostaly i Book report (Zápis o knížce), kam nakreslí obrázek a napíší 3 slova z knížky. Termín vrácení knížek je 18.11.

enlightenedDětem chceme představovat anglické knížky postupně a nenásilně, aby si zvykly na čtení v anglickém jazyce a samy si ho mohly procvičovat. Nepředpokládáme, že si děti knížky samy přečtou, ale můžou si prohlédnout obrázky a třeba najdou nějaká známá slovíčka nebo věty. Knížky jsou velmi jednoduché a zábavné. Pokud by byla možnost a s knížkou by jim mohl doma někdo pomoci, byla by to velká výhoda. Některé děti si vybraly knížku s CD, mohou zároveň text slyšet a ukazovat si ho v knížce. enlightened

Bookwork: SB str. 23/1 - společně čteme věty a spojujeme s obrázky

Nová gramatika: I LIKE x She LIKES, I DON'T like x She DOESN'T like

Monster: každý na papír nakreslil veselou příšerku, pojmenoval ji a napsal o ní několik vět. (My monster...likes apples. My monster doesn't like books.)

Homework: domácí úkol cvičebnice WB str. 22, celá strana. Domácí úkol je na příští čtvrtek 11.11.

2.11.

MDR: spojujeme otázky se správnou odpovědí (What's the time? When do you go to sleep? When do you have breakfast?)

Test: napsali jsme si opakování z poslední probrané lekce, část testu dokončíme ve čtvrtek.

Nová lekce: učebnice SB str. 22 The zoo - nová slovíčka, výslovnost, předvádíme si zvířátka, ukazujeme si obrázkové kartičky

Game: zahráli jsme si hru Chinese whisper, ve dvou týmech

Ve dvojicích skládáme zamotaná slova a píšeme je do sešitu. Společně je pak čteme a také hláskujeme - procvičujeme písmenka.

Na závěr jsme si zahráli hru Simon says.

ŘÍJEN

26.10.

Dnes se k naší třídě připojila také třída  Miss Kelsey a Miss Alice - Arctic Hares

MDR: podle obrázků doplňte správná slovíčka do vět (witch, ghost, pumpkin)

Procvičili jsme si slovíčka na obrázkových kartičkách. S kartičkami jsme si pak ve dvou týmech zahráli hru Chinese Whisper (Tichá pošta), posíláme slova a hledáme je na tabuli.

Halloween games: v osmisměrce hledáme halloweenská slovíčka, spojujeme je s obrázky a luštíme tajenku

Oblékli jsme se do kostýmů, které si děti přinesli a tančili jsme na písničky s Halloweenskou tématikou a hráli hry.

Podívali jsme se na krátké video Mr Bean and Halloween a rozdali jsme si malé dárečky.

HAPPY HALLOWEEN! yes

21.10.

MDR: doplňujeme správná slova do vět

Opakujeme hodiny a čas.

Story: další část příběhu, učebnice SB str. 14 - čteme sami, pak příběh posloucháme a sledujeme text, znovu si příběh čteme. Odpovídáme na otázky k příběhu, hledáme, kdo co řekl a doplňujeme cvičení ve cvičebnici WB str. 14 - poslech, obrázky z příběhu.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB  str. 120 - pouze jedna strana. Domácí úkol je vyjímečně již na úterý 26.10.

Děti dostaly domů opravený test z úvodní lekce, testy se všem moc povedly yes

Test: další opakování bychom si napsali v úterý 26.10.,jednoduché určování času, 3. osoba jednotného čísla, činnosti během dne.

Halloween: v úterý 26.10. bychom také ve třídě oslavili Halloween, naučili se nová slovíčka,zahráli si zábavné hry. Děti si mohou přinést nějakou malou masku a společně si hodinu užijeme. smiley

19.10.

MDR: dokončete věty, vyberte správné slovíčko z tabule (What's the ...? I get up at six .... / bag, time, park, o'clock)

Procvičujeme hodiny a čas. Opakujeme si otázku What's the time? s videem. (prvních 50 vteřin videa)

Zahráli jsme si Bingo s čísly a časovými údaji. (six / 6 o'clock)

Song: nová písnička v učebnici SB na str. 12 a cvičebnice WB str. 12

Nová gramatika: učíme se, kdo co dělá (3. osoba jednotného čísla) HE / SHE / Miss Lenka / David / Jane .....GETS UP at 6 o'clock. PLAYS in the park. HAS lunch. GOES to school.

Učebnice SB str. 13, cvičebnice WB str. 13.

Připomínáme domácí úkol na čtvrtek 21. 10.

14.10.

MDR: dokončete věty: In the morning I.../After lunch I.... / At night I ..... (get dressed / play in the park / eat dinner)

Opakovali jsme fráze, předváděli je, doplnili jsme cvičení 1 na str 10, cvičebnice WB.

Na tabuli rozdělujme obrázkové kartičky do 3 sloupečků (morning / midday / night) - co děláme ráno, v poledne a večer.

Nová látka: učíme se hodiny a čas. Ptáme se What's the time? It's one o'clock. It's five o'clock.

Procvičujeme hodiny a doplňujeme cvičení 1, str. 11, cvičebnice WB.

Homework: domácí úkol - jedna strana na pracovním listě, který si děti založily do učebnice, úkol je na příští čtvrtek 21.10.

12.10.

MDR: k neúplným slovíčkům na tabuli dopisujeme zbývající písmenka

Zopakovali jsme si slovíčka a probranou látku z dokončené lekce. Napsali jsme si krátké opakování, písemné i poslechové, které dopadlo výborně.

New unit: nová lekce 1, SB str. 10 - ukazujeme si nové výrazy, předvádíme si je, hrajeme hry s obrázkovými kartičkami, na interaktivní tabuli, Simon says, tichou poštu.

Podívali jsme se na krátké video Grinch, kde si říkáme, co zrovna Grinch během rána a dopoledne dělá.

7.10.

Opakujeme slovíčka s obrázkovými kartičkami. Zahráli jsme si hru Simon says (POINT TO - ukaž na / TOUCH - dotkni se).

Čísla - dokončili jsme pracovní list z minulé hodiny

Story: další příběh našich hrdinů, učebnice SB str. 8, nejprve jsme si příběh poslechli a sledovali text, pak si rozdělili role a příběh si zahráli.

Doplnili jsme cvičení SB str. 9 a WB str. 8

Game: dnes jsme se naučili novou hru Queenie, Queenie

5.10.

Na pracovních listech opakujeme gramatiku z loňska - poslech, psaní a čtení.

Bookwork: učebnice SB str. 7 - opakujeme a procvičujeme pokyny, které používáme ve třídě. Četli jsme je a spojovali s obrázky. Zahráli jsme si hru Simon says, kde jsme si všechny pokyny procvičili.

Čísla! - opakujeme a procvičujeme, číslice, písemný zápis a výslovnost čísel od 1 do 100

Bookwork: cvičebnice WB str. 7 - celá strana. Ze slov skládáme věty, přířazujeme k obrázkům.

ZÁŘÍ

30.9.

Na pracovních listech opakujeme gramatiku z loňska - poslech, psaní a čtení.

Bookwork: učebnice SB str. 6 - nová písnička, opakujeme a procvičujeme čísla od 1 do 100

Hráli jsme hry na interaktivní tabuli, čteme čísla a procvičujeme výslovnost.

23.9.

Na pracovním listě opakujeme gramatiku z loňska - poslech, psaní a čtení.

Na interaktivní tabuli jsme procvičovali novou gramatiku THERE IS/THERE ARE, hráli jsme hry, abychom si tuto frázi dobře zapamatovali

Bookwork: cvičebnice WB str. 5 - celá strana

21.9.

Na pracovním listě opakujeme gramatiku z loňska - poslech.

Nová slovíčka: s obrázkovými kartičkami se učíme a vyslovujeme nová slovíčka

Bookwork: učebnice SB strana 4 - hledáme slova na obrázku, opakujeme, zpíváme krátký popěvek (chant).

Ve cvičebnici WB str. 4 spojujeme slova s obrázky.

Nová gramatika: THERE IS / THERE ARE - fráze, které používáme, když chceme označit, že někde něco je (There is a book on the desk. There are pencils in the pencil case.)

16.9.

Dnes jsme na pracovním listě opakovali gramatiku a slovíčka z loňského roku - čteme a píšeme.

Vyráběli jsme plakát naší skupiny, který bude spolu s ostatními vystaven na chodbě u školní jídelny. Opakovali jsme si fráze "Can I have a blue pencil? Can I have scissors?"

Zahráli jsme si hru Simon says, abychom procvičili části těla, opakovali jsme všechny barvy.

Povídali jsme si o šikaně a svým podpisem certifikátu jsme potvrdili, že se k sobě budeme chovat slušně.

14.9.

Vítáme děti v novém školním roce! smiley

Dnes jsme se vzájemně představili, hráli jsme hry v kroužku a ozdobili si pracovní sešity pro letošní školní rok.

Podívali jsme se na krátké video o našem maskotovi, mořské vydře a povídali si, jak žije a čím se živí.

Připomněli jsme si pravidla chování ve třídě a hned si je zapsali do sešitu :)

Hráli jsme hry na procvičení jednoduchých slov, hláskování písmenek a opakování slovíček z minulého školního roku.

Rozdali jsme si učebnice, které si budeme nosit na každou hodinu.

aktualizováno: 22.06.2022 20:20:48