Sea Otters

Sea otters

Vyučující:

 

 

Desiree Champagne-Terrell

tel.: +420 774 150 414
email: d.champterr@gmail.com

Asistent/ka:

 

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2022-2023!Vážení rodiče,

pokud si má Vaše dítě vést v programu úspěšně, je důležité, abyste věděli, co se na hodinách dělá, a mohli jej tak ve studiu podpořit. Na této webové stránce najdete informace o práci v hodinách, o zadaných domácích úkolech, o nadcházejících testech i další důležité informace týkající se výuky. Je nezbytné, aby se žáci snažili vypracovávat domácí úkoly a v případě absence si vždy doplnili zameškanou látku. Snadněji se tak po návratu do školy zapojí do výuky. V případě dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Nové, druhé, vydání učebnic Super Minds! V tomto školním roce budeme při výuce používat nové, druhé, vydání našich oblíbených učebnic Super Minds. Obsahově je téměř stejné jako to předcházející, avšak bylo vylepšeno a aktualizováno. Věříme, že se všem bude líbit. Jeho součástí je nová digitální platforma, Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (Workbook) a eBook (Student's Book) pro domácí studium a opakování. Všechna poslechová cvičení, písničky a videa v obou učebnicích jsou nyní na této nové platformě dostupná. Návod k jejímu užívání najdete v obou učebnicích na přední vnitřní straně jejich obalu. V případě dotazů či problémů týkajících se používání této platformy, klikněte na této stránce vpravo dole na ikonu "?HELP", kde najdete krátká videa, jak postupovat.

Také bychom Vám rádi připomněli, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Obsah učebnic byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických výukových programů a mohl se přizpůsobit dané týdenní dotaci hodin. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často najdete v učebnicích vynechané stránky, které si žáci samozřejmě mohou v případě zájmu také sami doma vypracovat.

 

UPOZORNĚNÍ:

Prosíme rodiče, aby své děti registrovali do programu Cambridge One dle pokynů na vnitřní straně obálky obou učebnic.

Pozor - každá učebnice se musí registrovat zvlášť, pomocí vlastního kódu, který najdete na vnitřní stránce obálky, pod stírací plochou.

Registrace do online programu Cambridge One

bude potřeba pro domácí přípravu našich studentů.

Pokud byste měli jakýkoliv problém s registrací, použijte prosím ikonu HELP, kterou najdete vpravo dole na této obrazovce.

Najdete tam krátká instruktážní videa, jak přesně při registraci postupovat.

 

 

VIDEA PRO DOMÁCÍ PŘÍPRAVU

Procvičujeme hláskování slovíček s Miss Desi:

Lekce 0

Lekce 1

Lekce 2

 

 

LISTOPAD

24.11.

Písnička Zoologická zahrada.

Notebook: doplňujeme a procvičujeme I LIKE, I DON'T LIKE, HE/SHE LIKES, HE/SHE DOESN'T LIKE

Bookwork: další část příběhu, učebnice SB str. 26 a 27 - nejprve popisujeme obrázky, posloucháme příběh a sledujeme rozhovory, pak rozdělujeme role a čteme nahlas. Doplnili jsme cvičení ve cvičebnici WB str. 26/1 - 3

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 23/2 a 25/1 - domácí úkol je na příští čtvrtek 1.12.

Na interaktivní tabuli procvičujeme pořádek slov ve větě s použitím slov LIKE, DON'T LIKE

Journalists (novináři): ptáme se navzájem, jaká zvířata máme a nemáme rádi (What animal do you like...? What animal do you not like...?) a výsledky zapisujeme do tabulky. Dokončíme v příští hodině.

enlightenedTest: příští čtvrtek 1. 12. bychom si napsali opakování z další dokončené lekce. V testu budou slovíčka (zvířata) a obraty LIKE, DON'T LIKE ve větách.enlightened

22.11.

Zopakovali jsme písničku Zoologická zahrada

Notebook: do vět doplňujeme LIKE, DOESN'T LIKE

Bookwork: nová písnička, učebnice SB str. 24, 25 - nejprve popisujeme obrázek, posloucháme písničku, doplňujeme čísla k obrázkům. Str. 25, cvičení 1 - Podle rozhovoru vybíráme odpovědi.

Cvičebnice WB str. 24 - doplňujeme názvy zvířat podle písničky.

V kroužku jsme si procvičovali gramatiku LIKE x LIKES, DON'T LIKE x DOESN'T LIKE

Hry na interaktivní tabuli - piškvorky s názvy zvířat, pexeso.

 

15.11.

Nová písnička - zoologická zahrada

Notebook: k obrázkům dopisujeme jména zvířat

Nová lekce: učebnice SB str. 22 - nejprve popisujeme obrázek a hledáme, která slovíčka již známe. Učíme se nová slovíčka, opakujeme a procvičujeme výslovnost. Poslechli jsme si krátký popěvek, jednotlivý zvířata jsme si předváděli a hádali jména.

Nová gramatika: 3. osoba jednotného čísla, přidáváme S (He likes. He doesn't like. She likes. She doesn't like. )

Cvičebnice WB str. 22 - hledáme jména zvířat v osmisměrce a dopisujeme je i obrázkům.

10.11.

Nová písnička - procvičujeme činnosti během dne.

Notebook: procvičení hodin, What's the time? When do you....?

Ve dvojici jsme ještě jednou procvičili spojování otázek se správnou odpovědí.

Test: Napsali jsme si slíbené opakování 1. lekce.

Library: všichni si vypůjčili anglickou knížku z naší knihovny. Knihy a vyplněné Book reporty (zápisy z knih) prosím do 24. listopadu.enlightened

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol je na pracovním listě, který si děti vložily do učebnice. Neodevzdané domácí úkoly zkontrolujeme v úterý 15.11.

V kruhu jsme hráli hry, ptáme se a odpovídáme, kombinujeme otázky, které jsme se naučili v poslední lekci.

Dnes jsme si za odměnu zatančili na písničku z Madagaskaru (I like to move it)

8.11.

Dnes jsme nahráli písničku o dnech v týdnu. Odkaz bude v emailu.

Notebook: podle interaktivní tabule doplňujeme odpovědi na otázky.

My favourite day: čteme v učebnici SB na str. 16/2, podle přečteného odstavce pak do sešitu  zapisujeme náš nejoblíbenější den.

Ve dvojicích správně sestavujeme otázky a odpovědi, procvičujeme gramatiku na test. (What time do you get up? What's the time? Is it five o'clock? What time do you get up?) Některé otázky a odpovědi si zapisujeme do sešitu.

enlightenedna čtvrtek 10.11. připomínám domácí úkol a opakování 1. dokončené lekce enlightened

3.11.

Dnešní hodinu jsme začali naší oblíbenou písničkou a procvičili si dny v týdnu.

Notebook: doplňujeme chybějící slova do vět (slovesa nebo časový údaj)

Reading: učebnice SB str. 16/1 - nejprve Miss Desi čte, sledujeme text. Potom čteme nahlas po větách, vysvětlujeme si některá slovíčka. K větám pod článkem vybíráme správný časový údaj.

SB 17/1 - kreslíme hodiny podle poslechu.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, učebnice SB str. 119, celá strana - domácí úkol je na příští čtvrtek 10.11.

Test: příští čtvrtek bychom si také napsali opakování z 1. dokončené lekce (slovíčka - fráze denních činností, určování času - celé hodiny)

Ve druhé části hodiny jsme do sešitu zapisovali rozvrh odpoledních činností (English, art, gymnastics, florball, basketball, choir...). Dokončíme příští hodinu.

1.11.

Na začátek jsme si zopakovali dny v týdnu.

Notebook: procvičujeme určování času, do vět doplňujeme časový údaj podle hodin na tabuli.

Bookwork: ve cvičebnici WB str. 16/1 doplňujeme informace podle poslechu, časové údaje a jméno - hláskování. Ve cvičení 17/1 čteme a porovnáváme s obrázkem (YES x NO)

Dnes jsme ocenili nejlepšího studenta měsíce října. Odnesl si domů pěkný diplom.

Ve druhé části hodiny jsme si užili Halloweenskou party. Zpíváme písničky a tančíme podle videa, naučili jsme se slovíčka spojená s Halloweenem, skládali jsme puzzle, na interaktivní tabuli jsme hráli pexeso. V kroužku jsme si zahráli hru Who am I?

 

ŘÍJEN

25.10.

Notebook: stále opakujeme a procvičujeme fráze, doplňujeme chybějící slova.

Story: nový příběh našich hrdinů, učebnice SB str. 14, nejprve si prohlížíme obrázky a hledáme známé věci (I see a car. I see a lamp. I see a clock.....). Na interaktivní tabuli jsme se podívali na video. V učebnici jsme příběh sledovali podle poslechu.

K příběhu jsme doplnili cvičení SB 15/1 a WB 14/1, 2.

Pracovní list: procvičujeme hodiny a vybíráme časový údaj.

Po přestávce jsme šli ven a hráli jsme hry (What's the time, Mr Wolf? Queenie, queenie)

Ve dvojicích jsme spojovali správné otázky a odpovědi (např: What time do you have breakfast? I have breakfast at 7 o'clock.)

Test: V tomto týdnu děti dostaly s sebou domů opravený test, podívejte se, moc se jiim povedl. yes

enlightenedpo prázdninách 1. 11. připomínám termín vrácení anglických knížek z knihovny a domácí úkol.enlightened

 

20.10.

Notebook: doplňujeme slova do frází (___ UP, _____ BREAKFAST, _____TO SCHOOL/GET, HAVE, GO)

Song: nová písnička učebnice SB a WB na str. 12. Posloucháme a kreslíme malou ručičku do hodin, dopisujeme informace z učebnice.

Paměťová hra: opakujeme s obrázkovými kartičkami, hádáme, které chybí

Činnosti na kartičkách si předvádíme a hádáme, o kterou činnost jde.

Bookwork: SB 13/1 - nejprve posloucháme a sledujeme text, poté sami čteme po větách. Přiřazujeme věty ke správným obrázkům.

Nová gramatika: 3. osoba jednotného čísla v přítomném čase (SHE HAS, HE PLAYS, SHE GOES, HE GETS UP x I HAVE, I PLAY, I GO, I GET UP) - vymýšlíme věty a procvičujeme.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 11/3, str. 13 - celá. Domácí úkol je až na čtvrtek po prázdninách, tedy na 3. 11.

enlightenedProcvičujte si výslovnost a hláskování s Miss Desi. Viz odkaz na videa výše ↑.enlightened

 

18.10.

Notebook: THERE IS / ARE - doplnění do vět.

Bookwork: SB str. 10 - učíme se nová slovíčka, každodenní činnosti, správně vyslovujeme a ukazujeme si. Slovíčka se učíme i podle obrázkových kartiček a interaktivní tabule.

WB str. 10 - nová slovíčka jsme doplnili k obrázkům

What's the time? učíme se hodiny: It's six o'clock. Učebnice SB str. 11, cvičebnice WB str. 11/1, 2.

Ukazujeme hodiny (velká a malá ručička) na sobě.

Zahráli jsme si hru Telephone (Tichá pošta) a na tabuli dokreslujeme malou ručičku podle časového údaje.

 

13.10.

Zopakovali jsme si slovíčka i gramatiku, na interaktivní tabuli a do sešitu.

Napsali jsme si slíbený test z úvodní lekce.

Library: všichni si vybrali anglickou knížku z naší knihovny. Ke knížce děti dostaly Book report (zápis z knihy), kde můžou namalovat obrázek a zapsat slovíčka, která se naučily nebo zopakovaly.Knížku a vyplněný book report mohou přinést do školy až do 1.11.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB celá strana 9. Domácí úkol je na příští čtvrtek 20.11.

Ve zbytku hodiny jsme hráli naše oblíbené hry a také si zopakovali abecedu s písničkami na interaktivní tabuli.

11.10.

Nacvičujeme písničku Please and thank you

Notebook: opravujeme zamotaná slovíčka (hiarc - chair, ksde - desk, odor - door, nwdiwo - window, ycrnao - crayon)

Na interaktivní tabuli procičujeme gramatiku a slovíčka z úvodní lekce, abychom byli dobře připraveni na čtvrteční opakování.

Jeopardy game: zahráli jsme si velký kvíz s různými kategoriemi a hodnotami otázek, každá dvojice si mohla vybrat otázku a podle odpovědí jsme přičítali body. Ve hře jsme opakovali hláskování, gramatiku THERE IS/ARE, chybějící slova ve větách. 

6.10.

Nová písnička: Please and thank you!

Notebook: doplňujeme chybějící slova do frází

V kroužku procvičujeme hláskování slovíček z úvodní lekce.

Na interaktivní tabuli jsme spojovali číslice s písemnou podobou.

Ještě jednou jsme se vrátili k příběhu, podívali jsme se na video a ve dvou skupinkách jsme si příběh zahráli, měli jsme malé představení.

Homework: cvičebnice WB str. 118, 119 - domácí úkol je na příští čtvrtek 13.10.

enlightenedTest: opakování z úvodní probrané lekce bychom si napsali příští čtvrtek 13. 10.enlightened

4.10.

Hello song: nahráli jsme naše zpívání na video

Notebook: doplňujeme IS / ARE do vět.

Bookwork: Story - nový příběh, učebnice SB str. 8, díváme se na obrázky a popisujeme (There is a cat. There are 4 friends.) Nejdříve jsme shlédli video na interaktivní tabuli. V učebnici pak příběh ještě jednou posloucháme a sledujeme text. Rozdělili jsme si role a příběh jsme si zahráli sami.

Str. 9, cvičení 2 - čteme a opravujeme nesprávné údaje.

V kroužku jsme si procvičovali hláskování čísel (pozor na 8 - eight, 5 - five, 50 - fifty).

Na závěr hodiny jsme si zahráli hru Simon says.

ZÁŘÍ

29.9.

Song

Portfolio: píšeme věty podle obrázku na tabuli (There is a ..... There are some...)

Numbers: opakujeme čísla 1 - 20, procvičujeme výslovnost, psaní, hláskování, a přidáváme čísla 21 - 100.

Bookwork: učebnice SB str. 6, nová písnička, posloucháme, doplňujeme k obrázkům a procvičujeme čísla ve cvičebnici WB str. 6.

Učebnice SB str. 7 - pokyny, které již známe ( Sit down. Don't sit down. Open your book. Don't open your book.) Číslujeme obrázky podle poslechu.

Homework: domácí úkol, cvičebnice WB str. 4 celá strana, WB strana 5, cvičení 1 a 2. Domácí úkol je na příští čtvrtek 6.10.

27.9.

Hello song

Portfolio: What is on your desk? On my desk there is a ......

Bookwork: učebnice SB str. 4, popisujeme obrázek, ukazujeme si slovíčka, učíme se výslovnost. Ptáme se: Where is....in our classroom? a ukazujeme.

SB 5 nová gramatika, fráze THERE IS (THERE'S) - pro jednu věc (There is a pencil on my desk.) THERE ARE - pro 2 a více věcí (There are some pencils on my desk.). Podívali jsme se na video SB 5/2 a doplnili cvičení 1.

Cvičebnice WB 5/3

Pictionary: na tabuli kreslíme obrázek podle obrázkových kartiček, ostatní hádají.

 

22.9.

Hello song

Portfolio: 1. What activity do you like doing? (I like swimming, running, playing football, dancing, visiting friends..... 2. What are you wearing? (I am wearing jeans, T-shirt, dress, skirt, jumper....)

Phonic song: zopakovali jsme si naši oblíbenou písničku o abecedě z loňského roku

Alphabet race: ve dvou týmech píšeme ke každému písmenku abecedy 1 slovo

Dnes jsme si opakovali Days of the week (dny v týdnu), zazpívali jsme si písničku a do pracovního listu doplňovali chybějící dny v týdnu.

Speaking: v kroužku pak říkáme, co děláme v jednotlivé dny (On Monday I play football. On  Sunday I visit my grandpa.

 

20.9.

Friends song (friends, walk, sit, play, eat, read, watch)

Notebook: 1. What day is today? (Monday/Tuesday/Wednesday) 2. What is your favourite animal?

Numbers: dsnes jsme opakovali a procvičovali čísla 1 - 20, opravujeme výslovnost (14, 15)

Na interaktivní tabuli jsme si zahráli pexeso s instrukcemi a hru I spy (Hledám...) s obrázky školních předmětů.

Dokreslili jsme plakát naší skupinky.

Na závěr hodiny jsme si zahráli hru Simon says a střídali se v zadávání pokynů.

15.9.

Notebook: 1. What is your favourite food? (píšeme odpovědi a kreslíme obrázek) 2. Where do sea otters live?

V kroužku jsme nejprve opakovali jména spojená s pohybem a také pravidla chování ve třídě, ta jsme četli na tabuli a doplňovali správná slova.

All about me: vytvořili jsme si obrázek se základními údaji o každém z nás, nakreslili jsme portrét, napsali jsme o sobě, co rádi jíme (What is your favourite food?), jakou máme rádi barvu (What is your favourite colour?) a kolik nám je (How old are you?). Také jsme obkreslii naši ruku, abychom pak na konci školního roku mohi porovnat, jak jsme vyrostli.

Opakujeme si instrukce, přidali jsme nové (colour, write, repeat), hledáme kartičky ve třídě, ukazujeme si a opakujeme slovíčka.

Začali jsme pracovat na našem tablu, vybarvujeme mořské vydry a malujeme plakát.

13.9.

Dnes jsme se představili a seznámili jsme se s Miss Desi (My name is..... What is your name?) Také jsme si zopakovali některé otázky, které známe z 1. ročníku (What is your favourite colour/animal/food?)

Zopakovali jsme si důležitá slovíčka, která budeme používat v každé hodině:

LOOK, LISTEN, SAY, POINT / podívej se, poslouchej, řekni, ukaž

Také jsme si upřesnili pravidla, která budeme ve třídě dodržovat, aby se nám pěkně pracovalo.

Sea otters - vydra mořská je maskot naší skupinky, ukázali jsme si ji na interaktivní tabuli a pustili si veselé video. Pak jsme se rozdělili do dvou malých skupinek a skládali puzzle - obrázek vydry.

Notebooks (sešity) - všichni si svůj sešit podepsali a namalovali obrázek vydry.  Tyto sešity si necháváme ve škole a budeme do nich procvičovat psaní. Do sešitu jsme si také nalepili základní pravidla, abychom si je mohli kdykoliv připomenout.

Games: dnes jsme si v průběhu lekce zahráli naše dvě oblíbené hry, Snatch! a Simon says - střídáme se i v zadávání příkazů ve hře.

Společně jsme si prohlédli učebnice a připomněli si vlastnosti našich 4 hrdinů. Podle instrukcí Miss Desi jsme v učebnicích hledali zvířátka, barvy a další předměty.

Homework (domácí úkol) - domácí úkol jsme si dnes nezadávali, pouze připomínám kódy v obou učebnicích a registraci na webové stránky, aby děti měly doma k dispozici všechna cvičení a videa. enlightened

 

aktualizováno: 26.11.2022 00:06:12