Sea Otters

Sea otters

Vyučující:

 

 

Desiree Champagne-Terrell

tel.: +420 774 150 414
email: d.champterr@gmail.com

Asistent/ka:

 

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2022-2023!Vážení rodiče,

pokud si má Vaše dítě vést v programu úspěšně, je důležité, abyste věděli, co se na hodinách dělá, a mohli jej tak ve studiu podpořit. Na této webové stránce najdete informace o práci v hodinách, o zadaných domácích úkolech, o nadcházejících testech i další důležité informace týkající se výuky. Je nezbytné, aby se žáci snažili vypracovávat domácí úkoly a v případě absence si vždy doplnili zameškanou látku. Snadněji se tak po návratu do školy zapojí do výuky. V případě dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Nové, druhé, vydání učebnic Super Minds! V tomto školním roce budeme při výuce používat nové, druhé, vydání našich oblíbených učebnic Super Minds. Obsahově je téměř stejné jako to předcházející, avšak bylo vylepšeno a aktualizováno. Věříme, že se všem bude líbit. Jeho součástí je nová digitální platforma, Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (Workbook) a eBook (Student's Book) pro domácí studium a opakování. Všechna poslechová cvičení, písničky a videa v obou učebnicích jsou nyní na této nové platformě dostupná. Návod k jejímu užívání najdete v obou učebnicích na přední vnitřní straně jejich obalu. V případě dotazů či problémů týkajících se používání této platformy, klikněte na této stránce vpravo dole na ikonu "?HELP", kde najdete krátká videa, jak postupovat.

Také bychom Vám rádi připomněli, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Obsah učebnic byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických výukových programů a mohl se přizpůsobit dané týdenní dotaci hodin. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často najdete v učebnicích vynechané stránky, které si žáci samozřejmě mohou v případě zájmu také sami doma vypracovat.

 

UPOZORNĚNÍ:

Prosíme rodiče, aby své děti registrovali do programu Cambridge One dle pokynů na vnitřní straně obálky obou učebnic.

Pozor - každá učebnice se musí registrovat zvlášť, pomocí vlastního kódu, který najdete na vnitřní stránce obálky, pod stírací plochou.

Registrace do online programu Cambridge One

bude potřeba pro domácí přípravu našich studentů.

Pokud byste měli jakýkoliv problém s registrací, použijte prosím ikonu HELP, kterou najdete vpravo dole na této obrazovce.

Najdete tam krátká instruktážní videa, jak přesně při registraci postupovat.

 

 

VIDEA PRO DOMÁCÍ PŘÍPRAVU

Procvičujeme hláskování slovíček s Miss Desi:

Lekce 0

Lekce 1

Lekce 2

Lekce 3

Lekce 4

Lekce 5

Lekce 6

Lekce 7

 

 

BŘEZEN

23.3.

Písnička: Transportation song

Notebook: diktát písmenek slovíček 6. lekce, k nim jsme pak dokreslili malý obrázek

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 83, domácí úkol je na příští čtvrtek 30.3.

Nová gramatika: I WOULD LIKE TO = I'D LIKE TO (Rád bych....) I'd like to go to Canada.

Interaktivní tabule - tvoříme věty podle obrázků I'd like to ....

Bookwork: učebnice SB str. 83/1 - čteme a spojujeme věty s obrázky, 83/2 - gramatické video

Dream holiday: ve dvojici tvoříme na naše prázdniny snů (I'd like to go to New Zealand. I'd like to go by plane. I'd like to play on the beach.)

21.3.

LEAP SUMMER CAMP - na začátku jsme si řekli základní informace k letnímu příměstskému táboru s angličtinou a děti dostaly "vstupenky" se slevou.

Podrobnější informace můžete najít zde.

Písnička: Transportation Song

Notebook: píšeme podle obrázku (CAR, BOAT, HELICOPTER)

Dnes jsme si opakovali všechna slovíčka z lekcí 4 - 6

Podle interaktivní tabule popisujeme obrázky s novými slovy, procvičujeme hláskování, tvoříme věty.

Bookwork: učebnice SB str. 82 - popis obrázku, nová slova, říkáme si, kam se dostaneme jednotlivými dopravními prostředky.

Zahráli jsme si Musical chairs (Židličkovanou) s novými slovy.

9.3.

Písnička: dnes ještě naposledy When I'm happy

Krátce jsme si zopakovali slovíčka a ukazovací zájmena.

Napsali jsme si slíbený test ze 6. dokončené lekce.

Luštíme osmisměrku ANIMALS a na druhou stranu kreslíme naše oblíbené zvíře (My favourite animal is...)

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 82 - celá strana, s použitím učebnice SB na str. 82. Domácí úkol je na čtvrtek 23.2. po jarních prázdninách.

S obrázkovými kartičkami  FRUIT&VEGETABLES hrajeme hru Hungry Monster.

 

7.3.

Písnička: When I'm happy

Notebook: kreslíme obličej podle diktátu

Gramatika a slovíčka - procvičujeme na interaktivní tabuli

Bookwork: učebnice SB str. 78, 79 - čteme, posloucháme, odpovídáme na otázky, ve cvičebnici WB jsme pak doplnili cvičení na str. 78 a 79

Na kartičkách procvičujeme názvy měsíců v roce - hledáme ve třídě a seřazujeme od prvního do posledního měsíce.

2.3.

Písnička: Feelings and Emotions

Notebook: doplňujeme písmenka a tvoříme slova (FACE, EYES, CHIN)

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, učebnice SB str. 124, celá strana, domácí úkol je na příští čtvrtek 9.3.

Bookwork: cvičebnice WB str. 77, čteme a doplňujeme slova do textu

Spelling: na malých mazacích tabulkách procvičujeme psaní jednotlivých částí obličeje

Pracovní listy: opravujeme zamotaná slova, k obrázkům doplňujeme nálady (pozor na EXCITED)

Učebnice SB str. 77 - posloucháme a podle popisu hledáme obrázky

Opakujeme si měsíce v roce, každý měsíc si hláskujeme, abychom je dokázali také napsat.

enlightened TEST: opakování ze 6. lekce bychom si napsali příští čtvrtek 9.3. enlightened

ÚNOR

28.2.

Písnička: Měsíce v roce

Notebook: do sešitu zapisujeme první 4 měsíce v roce

FACES - podle obrázků na interaktivní tabuli tvoříme věty (He has got long hair. He is wearing glasses.)

Story: nový příběh, učebnice SB str. 74, 75, nejprve pojmenováváme známé věci na obrázcích, posloucháme příběh a sledujeme text. Nakonec se díváme na video.

K příběhu doplňujeme otázky ve cvičebnici WB str. 74.

Nová gramatika: přivlastňovací zájmena MY, YOUR, HER, HIS, ITS, OUR, THEIR. V kroužku se navzájem ptáme a tvoříme věty (When is your birthday? My birthday is in March.)

Pracovní list: procvičení gramatiky, doplňujeme chybějící slova do vět.

enlightenedNa čtvrtek 2. 3. připomínám domácí úkol. WB 70.enlightened

 

23.2.

Písnička: If you're happy

Notebook: Are you...?

Opakujeme slovíčka z lekcí 3 - 5

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 70, celá strana. Domácí úkol je na příští čtvrtek 2.3.

Song: nová písnička, učebnice SB str. 72, spojujeme vybraná slovíčka s obrázky, doplnili jsme cvičení 72/1 ve cvičebnici WB.

Učíme se měsíce v roce (https://youtu.be/Fe9bnYRzFvk). Učebnice SB str. 73

21.2.

Písnička: Me!

Notebook: opakování slovíček Unit 1 -3

Bookwork: učebnice SB str. 70 - nová slovíčka, učíme se části těla a zpíváme písničku. Výslovnost, obrázkové kartičky, prezentace na interaktivní tabuli.

Nová gramatika: ptáme se ARE YOU...? Are you happy? Are you sad?...

Učebnice SB str. 71/1, 2, cvičebnice WB 71/1

 

16.2.

Notebook: opakování slovíček (WARDROBE, TABLE, MIRROR, LAMP)

Napsali jsme si slíbené opakování 5. lekce.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 124, domácí úkol je na příští čtvrtek 23.2.

Reading: dnes jsme společně četli krásnou knihu There was an old lady who swallowed a fly

Malovali jsme obrázek a zapisovali některá slovíčka.

Potom jsme se společně podívali na video.

14.2.

Naposledy písnička This and that

Notebook: doplňujeme slova do vět (those, have, this, whose)

Bookwork: učebnice SB str. 64, 65/1, čtení a poslech, doplňujeme slova do textu.

Spelling: slovíčka z 5. lekce - píšeme na malé tabulky

Interaktivní tabule: opakujeme si gramatiku a slovíčka z probrané lekce, soutěžíme v týmech a vybíráme si různé otázky

Cvičebnice WB str. 64/1 - poslech, spojujeme jména na obrázku

enlightened Na čtvrtek připomínám opakování z 5. probrané lekce a domácí úkolenlightened

 

9.2.

Zpíváme písničku This and that

Notebook: rozmotáváme slovíčka a malujeme k nim obrázky (wardrobe, mirror, table, desk)

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, učebnice WB str. 61, celá strana. domácí úkol je na příští čtvrtek 16.2.

Bookwork: další část příběhu, učebnice SB str. 62-63, nejprve se díváme na video, pak příběh posloucháme a sledujeme text, nakonec si rozdělujeme role a celý příběh si zahrajeme. Doplnili jsme cvičení 63/2 v učebnici SB, a cvičení 62/1,2,3 ve cvičebnici WB.

Malé tabulky: podle obrázků na interaktivní tabuli píšeme na tabulky, procvičujeme THIS/THAT, THESE, THOSE

Opakujeme si hláskování slovíček.

enlightenedOpakování: test z dokončené 5. lekce bychom si napsali příští čtvrtek 16.2.enlightened

7.2.

Písnička: This and that

Notebook: doplňujeme slova do vět (THIS, THAT, THESE, THOSE)

Bookwork: nová písnička, SB str. 60, nejprve popisujeme obrázek, poté posloucháme písničku a podle poslechu hledáme správné obrázky.

WB str. 60, v textu vybíráme správné výrazy, společně jsme zkoušeli vymyslet další verš k písničce.

Nová gramatika: ptáme se WHO is this? It's Bill. WHOSE book is this? It's Bill's.

Na interaktivní tabuli procvičujeme nové otázky a vybíráme správné odpovědi.

Game: A hungry monster - vybíráme si mezi obrázky (I like THIS flower. I like THAT flower. I like THESE socks. I like THOSE socks.) a snažíme se vyhnout kartičce s obrázkem Monster.

2.2.

Nová písnička: This and that

Notebook: spojujeme nová slovíčka s obrázky

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 58. Domácí úkol je na příští čtvrtek 9.2.

Nová lekce: SB str. 58, popisujeme obrázek, učíme se nová slova a zpíváme písničku.

Gramatika: THIS x THAT, THESE x THOSE

Učíme se novou gramatiku - na interaktivní tabuli, ukazujeme ve třídě, ptáme se ve dvojicích a hrajeme hry.

Bookwork: učebnice str. 59, poslechové cvičení a gramatické video, cvičebnice WB59, cvičení 3.

LEDEN

31.1.

Notebook: procvičujeme a doplňujeme A, AN, THERE, HAVE do vět

Napsali jsme si slíbené opakování 4. dokončené lekce. Každý si pak vyluštil osmisměrku, kde jsme již hledali nová slovíčka.

Nová slovíčka: MIRROR, ARMCHAIR, BED, RUG, POSTER, TABLE, WARDROBE, SOFA, BED

Opakujeme výslovnost, hledáme obrázkové kartičky a slovíčka vysvětlujeme.

26.1.

Písnička: Are you hungry?

Notebook: otázky a odpovědi (Is there any fish? Yes, there is.)

Bookwork: učebnice SB str. 56 a 57, poslech, pořadí obrázků

Spelling: hláskování slovíček na malé tabulky, podle obrázkových kartiček

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 49/cvičení 1 a 2, str. 57/cvičení 3

Z malých kartiček s jednotlivými slovy sestavujeme otázky a odpovědi. 4 z nich zapisujeme do sešitu.

Procvičení slovíček a gramatiky na interaktivní tabuli.

enlightenedNa úterý 31. 1. připomínám opakování z dokončené 4. lekce.enlightened

24.1.

Písnička: Do you like...?

Notebook: doplňujeme správné výrazy do vět (would, isn't, aren't)

Bookwork: poslech a čtení, cvičebnice WB str. 52 a 53, do sešitu pak píšeme 4 věty o naší rodině (WB 52/2)

Společně v kroužku přiřazujeme slova na obrázkových kartičkách ke členům A, AN, SOME.

Ve třídě hledáme obrázkové kartičky a slova zapisujeme do sešitů. Společně hláskujeme a kontrolujeme.

Při kontrole všech slov jsme se soustředili na každé písmenko smiley

19.1.

Písnička: Do you like...?

Notebook: datum, doplňujeme slova do vět

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 122, domácí úkol je na příští čtvrtek 26.1.

Bookwork: učebnice SB str. 52 - pečeme Cookies, nejprve jsme si vysvětlovali slovíčka v angličtině (SUGAR - it's white, sweet, we put it in tea or cookies...). Nejprve společně čteme a sledujeme obrázky, pak sami předvádíme, jak postupujeme u pečení.

Zatímco se nám sušenky pekly, dokončili jsme cvičení 1/53. Čokoládovou sušenku jsme si pak dali ke svačině yes

Pracujeme ve dvojicích a dokončujeme dialogy podle obrázku (Would you like some cheese? Yes, please! No, thank you.) Všechny dialogy jsme si přečetli.

Na interaktivní tabuli jsme hráli hry na procvičení otázek a slovíček z této lekce.

17.1.

Písnička: zopakovali jsme písničku z minulé hodiny

Notebook: datum, doplnění slov do vět (there, some, an)

Bookwork: učebnice SB str. 50,51 - nový příběh. Nejprve sledujeme video, pak podle poslechu sledujeme text v učebnici, rozdělujeme si role a příběh sami čteme/hrajeme.

Doplnili jsme cvičení k příběhu 51/2

Kahoot! na interaktivní tabuli jsme si zahráli tuto oblíbenou hru, místo mobilních telefonů používáme malé tabulky, procvičujeme slovíčka a členy.

Homework: nový krátký domácí úkol, cvičebnice WB str. 46 - na tento čtvrtek 19.1.

Rychlá hra na zopakování slovíček.

12.1.

Písnička: Are you hungry?

Notebook: datum (January 12th), slovíčka podle obrázkových kartiček

New song: nová písnička, učebnice SB str. 48 - popis obrázku, posloucháme, doplňujeme

Nová gramatika: IS THERE ANY...? / ARE THERE ANY...?, učebnice SB str. 49

Ptáme se a sestavujeme otázky podle obrázků na interaktivní tabuli a obrázkových kartiček.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 46, celá strana, domácí úkol je na příští čtvrtek 19.1.

10.1.

Notebook: doplňujeme slovíčka podle obrázkových kartiček

Bookwork: nová lekce, učebnice SB str. 46, obrázek a nová slovíčka, procvičujeme s obrázkovými kartičkami a na interaktivní tabuli.

Zopakovali jsme si neurčité členy A, AN, SOME (a lemon, an apple, some bread)

Nová gramatika: Would you like...?. (Dal by sis...?) Procvičujeme a odpovídáme.

Video s novou gramatikou na str. 47, poslechové cvičení 47/1. Cvičebnice WB str. 47/1

Na čtvrtek připomínám domácí úkol WB 122. enlightened

 

5.1.

Písnička: procvičujeme a ukazujeme si předložky IN FRONT OF, BEHIND, BETWEEN

Notebook: 5th January, doplnění chybějících slov do vět (have, haven't, between, behind)

Zopakovali jsme si slovíčka 3. lekce (společně hláskujeme).

Test: napsali jsme si slíbené opakování ukončené 3. lekce.

Library: všichni si vypůjčili anglickou knížku z knihovny. Knížky a Book report (zápisy z knih) můžete vracet až do 19.1.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 122, doplnění slovíček. Domácí úkol je na čtvrtek 12.1.

Na interaktivní tabuli se seznamujeme s novými slovíčky, společně hláskujeme.

3.1.

Písnička na začátek, procvičení předložek.

Notebook: učíme se, jak správně psát datum, procvičujeme také měsíce (JANUARY), rozmotávali jsme zamotaná slova podle obrázků.

Bookwork: učebnice SB str.  41 - poslechové cvičení, posloucháme rozhovory a vybíráme místo, kde se odehrávaly. Str. 40/1, dokončili jsme cvičení z minulé hodiny.

Pracovní list: procvičujeme předložky. Předložky jsme si zopakovali také v pexesu na interaktivní tabuli

Tabulky: předložky zapisujeme podle obrázku na interaktivní tabuli (pozor na psaní IN FRONT OF, BETWEEN)

Na závěr jsme si zahráli naši oblíbenou hru Telephone (tichá pošta).

Na čtvrtek 5.1. připomínám domácí úkol a opakování 3. probrané lekce. enlightened

 

PROSINEC

enlightenedV úterý 20.12. bude poslední hodina angličtiny před vánočními prázdninamienlightened

v této hodině uspořádáme

 LEAP Christmas Games 2022

můžete si přinést vánoční kostýmy nebo doplňky

budeme soutěžit a hrát hry :)

 

 

20.12.

LEAP Christmas Games 2022

1.Ročník

Dnes jsme se zúčastnili Velké vánoční soutěže!

Všichni studenti programu LEAP v jednom ročníku jsme se sešli v jedné třídě a společně oslavili Vánoce velkou hrou.

Každá skupina si nejdříve vylosovala barvu, pod kterou pak soutěžila. My jsme si vylosovali ČERVENOU.

 Ve třídě nás nejdříve přivítala Miss Deanna a podívali jsme se na video s přáním Santa Clause.

Co se ale nestalo – když nám Santa Claus slíbil dárky, přepadli ho piráti. Santa nám řekl, že se nám Grinch a jeho piráti snaží ukrást Vánoce a vyzval nás, abychom na hrách nasbírali co nejvíce sněhových (papírových) koulí, abychom společně potopili loď s piráty, která k nám míří.

Sněhové koule jsme mohli získat jen tak, že budeme v průběhu her hodní a dávat pozor.

A pak už začaly Vánoční hry.

Na každou soutěž jsme si společně nominovali našeho zástupce a vyslali ho doprostřed třídy plnit úkol za naši skupinu.

Úkol se dělal na čas a k času se pak přidávalo penále – za chybu + 3s, za každé vyrušování, zlobení a mluvení v celé skupině + 5 s. (Byli jsme ale vzorní a skoro nikdo z dětí nedostal vteřiny za vyrušování).

Když jsme se chovali dobře, naše skupinka po každé hře dostala 5 papírových koulí, které jsme potřebovali na potopení lodi s piráty. Navíc nám rozdávala papírové koule i Miss Deanna, když jsme byli hodní a mluvili anglicky.

Soutěžili jsme, bavili se a tancovali a zase soutěžili a to až do úplného konce, kdy vyhrála skupina s nejnižším celkovým časem.

 


Blížil se konec her a tu se objevilo na tabulli video s Grinchem a jeho piráty.

Už byli opravdu blízko!

A najednou byli ve videu i naši učitelé a volali na nás, abychom tu loď, co se blíží, potopili co nejrychleji.

A opravdu, jen co to dořekli, objevila se loď s piráty a pirátskou vlajkou a my koulovali a koulovali, až se potopila.

Tak jsme zvítězili a letos si rozhodně Vánoce s dárečky zasloužíme!

A to je vše…

Není!

Ještě potřebujeme říct, kdo vlastně ze všech prvňáčků vyhrál:

Ve velké Vánoční soutěži letos vyhráli  BADGERS!

GRATULUJEME!

Všichni z vítězné skupinky dostali velké diplomy (doma si je mohou vymalovat, jak budou chtít),

 ostatní dostali malou kartičku za to, že se zúčastnili velkých LEAP vánočních her.

 

A ještě jedno krátké video s nejlepšími záběry z našich Vánočních her:

Krásné Vánoce a šťastný nový rok vám všem a…

uvidíme se v roce 2023! 😊

15.12.

Písničky: procvičení známých předložek (IN, ON, UNDER a In front of, behind, between)

Notebook: podle zadání kreslíme obrázky (The park is behind the school. The cinema is between the bank and the shop. The café is in fron of the train station.)

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 37. Domácí úkol je až na čvrtek 5. 1. 2023

Bookwork: čtení, učebnice SB str. 40, nejprve čte Miss Desi, posloucháme a sledujeme text. Pak si čteme sami a hledáme slova, kterým nerozumíme. Pak k textu doplňujeme jména.

Cvičebnice Wb str. 41 - rozmotáváme slova (podle obrázků)

Na interaktivní tabuli hrajeme hry, hledáme slova, skládáme věty a procvičujeme předložky.

13.12.

Písnička - předložky

Notebook: doplnění předložek do vět podle obrázku

Bookwork: nový příběh, učebnice SB str. 38, 39 - posloucháme, díváme se na video, pak si rozdělujeme role a příběh si zahrajeme. K příběhu jsme doplnili cvičení ve cvičebnici WB str. 38

V kroužku popisujeme naše město, podle mapy, kterou jsme nakreslili do notebooku.

Na mazacích tabulkách píšeme slovíčka podle obrázkových kartiček.

8.12.

Písnička - procvičení předložek IN, ON, UNDER

Notebook: doplňujeme předložky podle obrázku

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 34/1, 2 a 35/ 1, 2. Domácí úkol je na příští čtvrtek 15.12.

New song: nová písnička, učebnice SB str. 36 - nejprve popisujeme obrázek, pak posloucháme a spojujeme text s obrázky. Podle písničky jsme doplnili cvičení ve cvičebnici WB str. 36/1

Nová gramatika: předložky NEXT TO, IN FRONT OF, BEHIND, BETWEEN. Ukazujeme si v kroužku a v řadě a procvičujeme, SB 37 - poslech, gramatické video, ptáme se ve dvojici podle naší mapy.

Na závěr jsme si zahráli hru Simon says s použitím nových i starých předložek.

6.12.

Dnes naše skupina pracovala dohromady se skupinou Miss Alison.

Nová písnička - zpíváme o místech

Notebook: doplňujeme nová slovíčka k obrázkům

Nová fráze: Has your town got a ...? (Je ve vašem městě...?), učebnice SB str. 35/1 - čteme a vybíráme správnou odpověď, 35/2 - gramatické video, opakujeme nové fráze, 35/3 - vybíráme 5 míst ve městě a vzájemně se na ně ptáme. (Has Prague got a cinema? Yes, it has.)

Otázky a odpovědi procvičujeme také na interaktivní tabuli.

Do sešitu kreslíme mapy našeho vlastního města, do kterého jsme vybrali 4 - 5 míst. Dokončíme příští hodinu.

Ve třídě hledáme rozmístěné obrázkové kartičky a zapisujeme si je do sešitu.

1.12.

Notebook: procvičení k testu (LIKE, LIKES, DO, DOES), hláskování slovíček

Napsali jsme si slíbené opakování ze 2. dokončené lekce.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 120, 121. Domácí úkol je na příští čtvrtek 8.12.

Library: vypůjčili jsme si anglické knížky z naší knihovny. Knížky spolu s vyplněnými Book reporty (zápisy z knih) můžete vracet až do 15.12.

New unit: nová lekce 3, učebnice SB str. 34, popisujeme obrázek a jednotlivá místa, povídáme si, co se v jednotlivých místech děje (What can you do in café?)

 

LISTOPAD

29.11.

Písnička Let's go to the Zoo!

Notebook: doplňujeme emotikony podle poslechu (Ema doesn't like snakes sad. Adam likes parrots smiley.)

Bookwork: učebnice SB str. 28 - čtení, nejprve posloucháme Miss Desi, pak čteme sami po větách. K textu odpovídáme na otázky. Podle poslechu doplňujeme odpovědi ke cvičení 28/2.

Na str. 29 doplňujeme samolepky do obrázku podle poslechu.

Dokončili jsme dotazník a můžeme v kroužku povídat o sobě a o svých kamarádech (I like tigers but Jana doesn't like tigers. She likes dogs.)

Na interaktivní tabuli procvičujeme LIKE, LIKES, DON'T LIKE, DOESN'T LIKE.

Na závěr jsme si zahráli hru Tichá pošta a procvičili slovíčka.

enlightenedna čtvrtek 1.12. připomínám domácí úkol a test ze 2. dokončené lekce. enlightened

24.11.

Písnička Zoologická zahrada.

Notebook: doplňujeme a procvičujeme I LIKE, I DON'T LIKE, HE/SHE LIKES, HE/SHE DOESN'T LIKE

Bookwork: další část příběhu, učebnice SB str. 26 a 27 - nejprve popisujeme obrázky, posloucháme příběh a sledujeme rozhovory, pak rozdělujeme role a čteme nahlas. Doplnili jsme cvičení ve cvičebnici WB str. 26/1 - 3

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 23/2 a 25/1 - domácí úkol je na příští čtvrtek 1.12.

Na interaktivní tabuli procvičujeme pořádek slov ve větě s použitím slov LIKE, DON'T LIKE

Journalists (novináři): ptáme se navzájem, jaká zvířata máme a nemáme rádi (What animal do you like...? What animal do you not like...?) a výsledky zapisujeme do tabulky. Dokončíme v příští hodině.

enlightenedTest: příští čtvrtek 1. 12. bychom si napsali opakování z další dokončené lekce. V testu budou slovíčka (zvířata) a obraty LIKE, DON'T LIKE ve větách.enlightened

22.11.

Zopakovali jsme písničku Zoologická zahrada

Notebook: do vět doplňujeme LIKE, DOESN'T LIKE

Bookwork: nová písnička, učebnice SB str. 24, 25 - nejprve popisujeme obrázek, posloucháme písničku, doplňujeme čísla k obrázkům. Str. 25, cvičení 1 - Podle rozhovoru vybíráme odpovědi.

Cvičebnice WB str. 24 - doplňujeme názvy zvířat podle písničky.

V kroužku jsme si procvičovali gramatiku LIKE x LIKES, DON'T LIKE x DOESN'T LIKE

Hry na interaktivní tabuli - piškvorky s názvy zvířat, pexeso.

 

15.11.

Nová písnička - zoologická zahrada

Notebook: k obrázkům dopisujeme jména zvířat

Nová lekce: učebnice SB str. 22 - nejprve popisujeme obrázek a hledáme, která slovíčka již známe. Učíme se nová slovíčka, opakujeme a procvičujeme výslovnost. Poslechli jsme si krátký popěvek, jednotlivý zvířata jsme si předváděli a hádali jména.

Nová gramatika: 3. osoba jednotného čísla, přidáváme S (He likes. He doesn't like. She likes. She doesn't like. )

Cvičebnice WB str. 22 - hledáme jména zvířat v osmisměrce a dopisujeme je i obrázkům.

10.11.

Nová písnička - procvičujeme činnosti během dne.

Notebook: procvičení hodin, What's the time? When do you....?

Ve dvojici jsme ještě jednou procvičili spojování otázek se správnou odpovědí.

Test: Napsali jsme si slíbené opakování 1. lekce.

Library: všichni si vypůjčili anglickou knížku z naší knihovny. Knihy a vyplněné Book reporty (zápisy z knih) prosím do 24. listopadu.enlightened

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol je na pracovním listě, který si děti vložily do učebnice. Neodevzdané domácí úkoly zkontrolujeme v úterý 15.11.

V kruhu jsme hráli hry, ptáme se a odpovídáme, kombinujeme otázky, které jsme se naučili v poslední lekci.

Dnes jsme si za odměnu zatančili na písničku z Madagaskaru (I like to move it)

8.11.

Dnes jsme nahráli písničku o dnech v týdnu. Odkaz bude v emailu.

Notebook: podle interaktivní tabule doplňujeme odpovědi na otázky.

My favourite day: čteme v učebnici SB na str. 16/2, podle přečteného odstavce pak do sešitu  zapisujeme náš nejoblíbenější den.

Ve dvojicích správně sestavujeme otázky a odpovědi, procvičujeme gramatiku na test. (What time do you get up? What's the time? Is it five o'clock? What time do you get up?) Některé otázky a odpovědi si zapisujeme do sešitu.

enlightenedna čtvrtek 10.11. připomínám domácí úkol a opakování 1. dokončené lekce enlightened

3.11.

Dnešní hodinu jsme začali naší oblíbenou písničkou a procvičili si dny v týdnu.

Notebook: doplňujeme chybějící slova do vět (slovesa nebo časový údaj)

Reading: učebnice SB str. 16/1 - nejprve Miss Desi čte, sledujeme text. Potom čteme nahlas po větách, vysvětlujeme si některá slovíčka. K větám pod článkem vybíráme správný časový údaj.

SB 17/1 - kreslíme hodiny podle poslechu.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, učebnice SB str. 119, celá strana - domácí úkol je na příští čtvrtek 10.11.

Test: příští čtvrtek bychom si také napsali opakování z 1. dokončené lekce (slovíčka - fráze denních činností, určování času - celé hodiny)

Ve druhé části hodiny jsme do sešitu zapisovali rozvrh odpoledních činností (English, art, gymnastics, florball, basketball, choir...). Dokončíme příští hodinu.

1.11.

Na začátek jsme si zopakovali dny v týdnu.

Notebook: procvičujeme určování času, do vět doplňujeme časový údaj podle hodin na tabuli.

Bookwork: ve cvičebnici WB str. 16/1 doplňujeme informace podle poslechu, časové údaje a jméno - hláskování. Ve cvičení 17/1 čteme a porovnáváme s obrázkem (YES x NO)

Dnes jsme ocenili nejlepšího studenta měsíce října. Odnesl si domů pěkný diplom.

Ve druhé části hodiny jsme si užili Halloweenskou party. Zpíváme písničky a tančíme podle videa, naučili jsme se slovíčka spojená s Halloweenem, skládali jsme puzzle, na interaktivní tabuli jsme hráli pexeso. V kroužku jsme si zahráli hru Who am I?

 

ŘÍJEN

25.10.

Notebook: stále opakujeme a procvičujeme fráze, doplňujeme chybějící slova.

Story: nový příběh našich hrdinů, učebnice SB str. 14, nejprve si prohlížíme obrázky a hledáme známé věci (I see a car. I see a lamp. I see a clock.....). Na interaktivní tabuli jsme se podívali na video. V učebnici jsme příběh sledovali podle poslechu.

K příběhu jsme doplnili cvičení SB 15/1 a WB 14/1, 2.

Pracovní list: procvičujeme hodiny a vybíráme časový údaj.

Po přestávce jsme šli ven a hráli jsme hry (What's the time, Mr Wolf? Queenie, queenie)

Ve dvojicích jsme spojovali správné otázky a odpovědi (např: What time do you have breakfast? I have breakfast at 7 o'clock.)

Test: V tomto týdnu děti dostaly s sebou domů opravený test, podívejte se, moc se jiim povedl. yes

enlightenedpo prázdninách 1. 11. připomínám termín vrácení anglických knížek z knihovny a domácí úkol.enlightened

 

20.10.

Notebook: doplňujeme slova do frází (___ UP, _____ BREAKFAST, _____TO SCHOOL/GET, HAVE, GO)

Song: nová písnička učebnice SB a WB na str. 12. Posloucháme a kreslíme malou ručičku do hodin, dopisujeme informace z učebnice.

Paměťová hra: opakujeme s obrázkovými kartičkami, hádáme, které chybí

Činnosti na kartičkách si předvádíme a hádáme, o kterou činnost jde.

Bookwork: SB 13/1 - nejprve posloucháme a sledujeme text, poté sami čteme po větách. Přiřazujeme věty ke správným obrázkům.

Nová gramatika: 3. osoba jednotného čísla v přítomném čase (SHE HAS, HE PLAYS, SHE GOES, HE GETS UP x I HAVE, I PLAY, I GO, I GET UP) - vymýšlíme věty a procvičujeme.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 11/3, str. 13 - celá. Domácí úkol je až na čtvrtek po prázdninách, tedy na 3. 11.

enlightenedProcvičujte si výslovnost a hláskování s Miss Desi. Viz odkaz na videa výše ↑.enlightened

 

18.10.

Notebook: THERE IS / ARE - doplnění do vět.

Bookwork: SB str. 10 - učíme se nová slovíčka, každodenní činnosti, správně vyslovujeme a ukazujeme si. Slovíčka se učíme i podle obrázkových kartiček a interaktivní tabule.

WB str. 10 - nová slovíčka jsme doplnili k obrázkům

What's the time? učíme se hodiny: It's six o'clock. Učebnice SB str. 11, cvičebnice WB str. 11/1, 2.

Ukazujeme hodiny (velká a malá ručička) na sobě.

Zahráli jsme si hru Telephone (Tichá pošta) a na tabuli dokreslujeme malou ručičku podle časového údaje.

 

13.10.

Zopakovali jsme si slovíčka i gramatiku, na interaktivní tabuli a do sešitu.

Napsali jsme si slíbený test z úvodní lekce.

Library: všichni si vybrali anglickou knížku z naší knihovny. Ke knížce děti dostaly Book report (zápis z knihy), kde můžou namalovat obrázek a zapsat slovíčka, která se naučily nebo zopakovaly.Knížku a vyplněný book report mohou přinést do školy až do 1.11.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB celá strana 9. Domácí úkol je na příští čtvrtek 20.11.

Ve zbytku hodiny jsme hráli naše oblíbené hry a také si zopakovali abecedu s písničkami na interaktivní tabuli.

11.10.

Nacvičujeme písničku Please and thank you

Notebook: opravujeme zamotaná slovíčka (hiarc - chair, ksde - desk, odor - door, nwdiwo - window, ycrnao - crayon)

Na interaktivní tabuli procičujeme gramatiku a slovíčka z úvodní lekce, abychom byli dobře připraveni na čtvrteční opakování.

Jeopardy game: zahráli jsme si velký kvíz s různými kategoriemi a hodnotami otázek, každá dvojice si mohla vybrat otázku a podle odpovědí jsme přičítali body. Ve hře jsme opakovali hláskování, gramatiku THERE IS/ARE, chybějící slova ve větách. 

6.10.

Nová písnička: Please and thank you!

Notebook: doplňujeme chybějící slova do frází

V kroužku procvičujeme hláskování slovíček z úvodní lekce.

Na interaktivní tabuli jsme spojovali číslice s písemnou podobou.

Ještě jednou jsme se vrátili k příběhu, podívali jsme se na video a ve dvou skupinkách jsme si příběh zahráli, měli jsme malé představení.

Homework: cvičebnice WB str. 118, 119 - domácí úkol je na příští čtvrtek 13.10.

enlightenedTest: opakování z úvodní probrané lekce bychom si napsali příští čtvrtek 13. 10.enlightened

4.10.

Hello song: nahráli jsme naše zpívání na video

Notebook: doplňujeme IS / ARE do vět.

Bookwork: Story - nový příběh, učebnice SB str. 8, díváme se na obrázky a popisujeme (There is a cat. There are 4 friends.) Nejdříve jsme shlédli video na interaktivní tabuli. V učebnici pak příběh ještě jednou posloucháme a sledujeme text. Rozdělili jsme si role a příběh jsme si zahráli sami.

Str. 9, cvičení 2 - čteme a opravujeme nesprávné údaje.

V kroužku jsme si procvičovali hláskování čísel (pozor na 8 - eight, 5 - five, 50 - fifty).

Na závěr hodiny jsme si zahráli hru Simon says.

ZÁŘÍ

29.9.

Song

Portfolio: píšeme věty podle obrázku na tabuli (There is a ..... There are some...)

Numbers: opakujeme čísla 1 - 20, procvičujeme výslovnost, psaní, hláskování, a přidáváme čísla 21 - 100.

Bookwork: učebnice SB str. 6, nová písnička, posloucháme, doplňujeme k obrázkům a procvičujeme čísla ve cvičebnici WB str. 6.

Učebnice SB str. 7 - pokyny, které již známe ( Sit down. Don't sit down. Open your book. Don't open your book.) Číslujeme obrázky podle poslechu.

Homework: domácí úkol, cvičebnice WB str. 4 celá strana, WB strana 5, cvičení 1 a 2. Domácí úkol je na příští čtvrtek 6.10.

27.9.

Hello song

Portfolio: What is on your desk? On my desk there is a ......

Bookwork: učebnice SB str. 4, popisujeme obrázek, ukazujeme si slovíčka, učíme se výslovnost. Ptáme se: Where is....in our classroom? a ukazujeme.

SB 5 nová gramatika, fráze THERE IS (THERE'S) - pro jednu věc (There is a pencil on my desk.) THERE ARE - pro 2 a více věcí (There are some pencils on my desk.). Podívali jsme se na video SB 5/2 a doplnili cvičení 1.

Cvičebnice WB 5/3

Pictionary: na tabuli kreslíme obrázek podle obrázkových kartiček, ostatní hádají.

 

22.9.

Hello song

Portfolio: 1. What activity do you like doing? (I like swimming, running, playing football, dancing, visiting friends..... 2. What are you wearing? (I am wearing jeans, T-shirt, dress, skirt, jumper....)

Phonic song: zopakovali jsme si naši oblíbenou písničku o abecedě z loňského roku

Alphabet race: ve dvou týmech píšeme ke každému písmenku abecedy 1 slovo

Dnes jsme si opakovali Days of the week (dny v týdnu), zazpívali jsme si písničku a do pracovního listu doplňovali chybějící dny v týdnu.

Speaking: v kroužku pak říkáme, co děláme v jednotlivé dny (On Monday I play football. On  Sunday I visit my grandpa.

 

20.9.

Friends song (friends, walk, sit, play, eat, read, watch)

Notebook: 1. What day is today? (Monday/Tuesday/Wednesday) 2. What is your favourite animal?

Numbers: dsnes jsme opakovali a procvičovali čísla 1 - 20, opravujeme výslovnost (14, 15)

Na interaktivní tabuli jsme si zahráli pexeso s instrukcemi a hru I spy (Hledám...) s obrázky školních předmětů.

Dokreslili jsme plakát naší skupinky.

Na závěr hodiny jsme si zahráli hru Simon says a střídali se v zadávání pokynů.

15.9.

Notebook: 1. What is your favourite food? (píšeme odpovědi a kreslíme obrázek) 2. Where do sea otters live?

V kroužku jsme nejprve opakovali jména spojená s pohybem a také pravidla chování ve třídě, ta jsme četli na tabuli a doplňovali správná slova.

All about me: vytvořili jsme si obrázek se základními údaji o každém z nás, nakreslili jsme portrét, napsali jsme o sobě, co rádi jíme (What is your favourite food?), jakou máme rádi barvu (What is your favourite colour?) a kolik nám je (How old are you?). Také jsme obkreslii naši ruku, abychom pak na konci školního roku mohi porovnat, jak jsme vyrostli.

Opakujeme si instrukce, přidali jsme nové (colour, write, repeat), hledáme kartičky ve třídě, ukazujeme si a opakujeme slovíčka.

Začali jsme pracovat na našem tablu, vybarvujeme mořské vydry a malujeme plakát.

13.9.

Dnes jsme se představili a seznámili jsme se s Miss Desi (My name is..... What is your name?) Také jsme si zopakovali některé otázky, které známe z 1. ročníku (What is your favourite colour/animal/food?)

Zopakovali jsme si důležitá slovíčka, která budeme používat v každé hodině:

LOOK, LISTEN, SAY, POINT / podívej se, poslouchej, řekni, ukaž

Také jsme si upřesnili pravidla, která budeme ve třídě dodržovat, aby se nám pěkně pracovalo.

Sea otters - vydra mořská je maskot naší skupinky, ukázali jsme si ji na interaktivní tabuli a pustili si veselé video. Pak jsme se rozdělili do dvou malých skupinek a skládali puzzle - obrázek vydry.

Notebooks (sešity) - všichni si svůj sešit podepsali a namalovali obrázek vydry.  Tyto sešity si necháváme ve škole a budeme do nich procvičovat psaní. Do sešitu jsme si také nalepili základní pravidla, abychom si je mohli kdykoliv připomenout.

Games: dnes jsme si v průběhu lekce zahráli naše dvě oblíbené hry, Snatch! a Simon says - střídáme se i v zadávání příkazů ve hře.

Společně jsme si prohlédli učebnice a připomněli si vlastnosti našich 4 hrdinů. Podle instrukcí Miss Desi jsme v učebnicích hledali zvířátka, barvy a další předměty.

Homework (domácí úkol) - domácí úkol jsme si dnes nezadávali, pouze připomínám kódy v obou učebnicích a registraci na webové stránky, aby děti měly doma k dispozici všechna cvičení a videa. enlightened

 

aktualizováno: 25.03.2023 00:07:11