Sea Otters

Sea otters

Vyučující:

 

Jennifer Dickinson

tel .:  +420 608 440 617
email: gapagirl@gmail.com

Asistent/ka:

 

Tereza Neumanová

tel.: 
email: neumanovatereza@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2020-2021!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

KVĚTEN

6.5. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Opakování

- dny v týdnu - seřazovali jsme jednotlivé dny podle čísel - 1st Monday, 2nd Tuesday,....

opakovali jsme čas/hodiny (SB str. 14) - podle obrázků jsme se ptali a odpovídali What time does Thunder...? At ___ o'clock.

- podle obrázků hodin jsme určovali čas - What time does the clock show?

- opět jsme opakovali gramatiku THERE IS x THERE ARE

- Unit 2 - zopakovali jsme si jednotlivá slovíčka a hláskování, pustili jsme si písničku a story

- zopakovali jsme si gramatiku DO x DOES

Na závěr hodiny jsme kreslili obrázek podle instrukcí.

 

4.5. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Bookwork: SB str. 116 cv. 2, str. 117; WB str. 117 (obrázky mohou děti dokončit doma + přikládáme obrázek pro ty, kteří nestačili dopsat věty).

Dokončili jsme Unit 9, což znamená, že ve zbývajících hodinách budeme opakovat všechny předešlé lekce, hrát hry na procvičení, atd.

Zopakovali jsme si Unit 0 - zahráli jsme si hru, ve které jsme podle obrázků přiřazovali správná slovíčka. Zopakovali jsme si i gramatiku THERE IS x THERE ARE.

Procvičili jsme si čísla, pustili si písničku a zahráli si hru Monster Numbers.

Pustili jsme si story z Unit 0.

Dále jsme opakovali Unit 1 - zopakovali jsme si slovíčka a procvičili jsme si výrazy morning, afternoon, evening, night. Pustili jsme si naši oblíbenou písničku Mr. Blue.

Na závěr hodiny jsme si pustili story k Unit 1.

 

 

DUBEN

29.4. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Bookwork: SB str. 114 a 115 - povídali jsme si o pohádkách, str. 116; WB str. 114 a 115.

New vocabulary: king, queen, prince, princess, crown, throne, castle, tower, knight, shield, sword, dragon, gold, jewels.

S novými slovíčky jsme si zahráli online hru a povídali jsme si o nejznámějších pohádkách bratří Grimmů. Děti poté mluvily o svých nejoblíbenějších pohádkách.

Pustili jsme si pohádky Three Little Pigs Little Red Riding Hood.

Přečetli jsme si příběh.

 

27.4. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Bookwork: SB str. 108 - song, str. str. 110 - story - procvičovali jsme čtení, str. 111 - přečetli jsme si jazykolam; WB str. 107 a 108.

Zahráli jsme si několik her - podle obrázku jsme hádali, o jaké slovíčko se jedná a poté jsme slovíčka předváděli, zahráli jsme si naši oblíbenou hru "Sochy" (Freeze Dance), přiřazovali jsme slovíčka do správných kategorií - rooms, vegetables, dishes, weather.

Na závěr hodiny jsme si zahráli několik online her - Odd One Out, Spot The Difference, ABC Order Game.

 

22.4. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Bookwork: SB str. 108 celá, str. 111 cv. 4, str. 112 celá, str. 113 celá; WB str. 111 cv. 2.

Zopakovali jsme si slovíčka z aktuální lekce a jejich výslovnost.

Dále jsme si zkontrolovali domácí úkol ve WB na str. 106.

Ke Dni Země jsme si pustili video a přečetli jsme si příběh.

 

20.4. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Bookwork: SB str. 106 cv. 1 a 2 - poslech, str. 107 cv. 1, str. 108 - song, str. 109, str. 110 - story, str. 111 cv. 2.

New vocabulary: who, where, what, when, how, why, how many, which.

Na závěr hodiny jsme si zahráli hru.

 

15.4. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Bookwork: WB str. 102 celá, str. 103 celá, str. 105 celá; SB str. 106 - nová lekce Unit 9, str. 108 - song.

New vocabulary: visit my cousins, go hiking, keep a scrapbook, help in the garden, build a tree house, read a comic, learn to swim, go camping, take riding lessons.

Pustili jsme si pohádku.

Homework: WB str. 105 - kdo nestihl v hodině, dokončí za domácí úkol, WB str. 106 a str. 128.

 

13.4. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Procvičovali jsme slovíčka z Unit 8 - výslovnost a hláskování.

Bookwork: SB str. 95 cv. 1 - opakování; WB str. 101 cv. 1 - seřazování dialogu a opakování čtení ve dvojicích.

Pustili jsme si písničku.

Podívali jsme se na video a hádali jsme, o jaké ovoce se jedná.

Na závěr hodiny jsme procvičovali slovesa a zahráli jsme si hru.

 

8.4. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Bookwork: SB str. 100 cv. 1, str. 101 celá; WB str. 96 celá, str. 97 cv. 1, str. 99 cv. 2, str. 100 celá, str. 101 cv. 2.

 

6.4. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Bookwork: SB str. 96 (song - začátek 6:02) a cv. 2 - napsali jsme si vlastní verzi písničky, str. 98 - story - příběh jsme si i přečetli a vysvětlili, str. 99 cv. 2 a 4.

Starfall: Long "O" sound (dlouhé "O"); Spring Word Hunt.

BŘEZEN

30.3. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Zkontrolovali jsme si domácí úkoly z minulého týdne a pustili jsme si jarní video.

Na závěr hodiny jsme si nakreslili obrázek podle instrukcí.

Kdo chce, může si v SB (str. 125) vystřihnout obrázky s velikonoční tématikou. smiley

 

25.3. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Bookwork: SB str. 94 - Unit 8, str. 95 cv. 1 (nová slovíčka - fun, difficult, boring, great), str. 96 - song (písnička začíná v čase 6:04), str. 97 cv. 1.

New vocabulary: badminton, baseball, basketball, football, hockey, table tennis, tennis, swimming, athletics, volleyball.

Zahráli jsme si hru, při které jsme měli za úkol přiřazovat názvy měsíců k číslům (1st - January, 2nd - February,...).

Při další hře jsme podle obrázků odpovídali na otázku What's this? It's badminton. It's hockey.

Procvičovali jsme gramatiku I like... I don't like... a odpovídali jsme na otázku What do you like doing? I like playing football.

Na závěr hodiny jsme si zahráli hru - podle obrázků odpovídáme Yes, I can./ No, I can't.

Homework: WB str. 94, 95, 127 - do 1.4.

 

23.3. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Bookwork: SB str. 89 cv. 1 a 2, str. 92 cv. 1 a 2, str. 93.

Zahráli jsme si hru, při které jsme znovu procvičovali There is... There are...

Zopakovali jsme si slovíčka z Unit 7 a jejich hláskování.

Procvičovali jsme fráze Are there/Is there any...?

Na závěr hodiny jsme si pustili písničku.

Homework: SB str. 89 cv. 3; WB str. 93 - do 30.3.

 

18.3. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Bookwork: SB str. 88, str. 90; WB str. 85 cv. 2, str. 88 a str. 89 cv. 1.

Pustili jsme si písničku.

Na závěr hodiny jsme popisovali obrázek.

 

16.3. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Procvičovali jsme výslovnost slovíček z aktuální lekce a jejich hláskování.

Bookwork: SB str. 84 - song, str. 85 cv. 1 - nová gramatikaWhat are you doing? - I'm swimming. I'm reading a book., dále SB str. 86 - story, str. 87 cv. 2;
WB str. 85 cv. 1.

Na závěr hodiny jsme si zahráli hru - Miss Jennifer "volá" jednotlivým dětem a ptá se jich What are you doing? I'm doing English. I'm drinking water.,...

 

11.3. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Bookwork: SB str. 82 - procvičujeme slovíčka, hláskování a správnou výslovnost, str. 84 - zazpívali jsme si písničku (čas, kdy začíná písnička - 7:08) a opakovali jsme čtení, str. 83 cv. 1 a 3; WB str. 82 a 126.

New vocabulary: drive, fly, ride, sail.

Homework: WB str. 84 - do 16.3.

 

9.3. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Bookwork: opakování - SB str. 77 cv. 1, str. 82 - začali jsme probírat novou lekci - Unit 7;
WB str. 76, 77, 78, 79

New vocabulary: helicopter, boat, lorry, scooter, bus, skateboard, taxi, motorbike.

Zahráli jsme si hry Simon Says a Sochy.

Dále jsme opakovali slovíčka sad, excited, scared, tired, angry, happy.

Homework: WB str. 81.

Na závěr hodiny jsme si vytvořili vlastní příběh a pustili jsme si písničku.

 

4.3. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Opakovali jsme názvy ročních období a měsíce, připomněli jsme si, kdy máme narozeniny.

Kreslíme/píšeme podle diktátu - Draw an apple. Colour the apple green. Draw a small butterfly on the right side. Write the word APPLE. Underline the word. Circle your picture.

Bookwork: opakování - SB str. 70 - procvičování hláskování, str. 73 cv. 1 a 2, str. 76 cv. 1.

Na závěr hodiny jsme si procvičovali čtení (Miss Jennifer připravila krásnou prezentaci s několika větami) a zopakovali jsme si slova my, your, his, her, its, our, their.

 

2.3. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you? What's your favourite fruit and vegetable?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Poté jsme si zopakovali názvy měsíců - zazpívali jsme si písničku.

Bookwork: SB str. 46 - opakování Unit 4 - hláskujeme slovíčka s míčkem, str. 47 cv. 1, str. 48 - song - děti si procvičily čtení. Zopakovali jsme si slovíčka breakfast, lunch, snack, dinner.

Zahráli jsme si hru Simon Says a povídali jsme si o tom, co jsme prožili o našich jarních prázninách.

Naučili jsme se nová slovíčka:

LOOK - dívat se
DRAW - kreslit
SAY - říci
CIRCLE - zakroužkovat
UNDERLINE - podtrhnout
LISTEN - poslouchat
READ - číst
COLOUR - vybarvit
WRITE - psát
RIGHT - pravá
LEFT - levá

Dále nás čekal diktát na procvičení nových slovíček - Write the word cat. Underline the word cat. Circle the word cat.

Na závěr hodiny jsme si nakreslili naši nejoblíbenější snídani a obrázek jsme pár větami popsali.

ÚNOR

18.2. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you? 

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Poté nás čekala kontrola domácího úkolu a opět jsme si zahráli obdobu hry Škatulata.

Podívali jsme se na příběh The Very Hungry Caterpillarprotože jsme si začali povídat o životním cyklu motýlů - SB str. 78. Naučili jsme se nová slovíčka - egg, caterpillar, chrysalis, butterfly.

Na závěr hodiny jsme si zahráli hru.

Za domácí úkol mají děti hraní anglických her, aby si procvičily nejrůznější slovíčka. Přikládáme několik odkazů, kde hry naleznete:

1.) https://www.gamestolearnenglish.com/
2.) https://www.ictgames.com/mobilePage/literacy.html
3.) https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
4.) https://www.starfall.com/h/index-grades123.php
5.) https://eslkidsgames.com/date-and-weather-interactive-chart
6.) https://eslkidsgames.com/animal-vocabulary-games
7.) https://en.islcollective.com/video-lessons/guess-the-animal
8.) https://wordwall.net/resource/392526/sm-2the-life-cycle-butterfly

 

16.2. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you? What's your favourite color?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Bookwork: SB str. 75 cv. 4 - long ai soundWB str. 75 cv. 2.

Starfall: Jake's Tale, tvoření slovíček s "e" na konci, které nevyslovujeme.

Dále nás čekalo opakování měsíců, ročních období a povídali jsme si o narozeninách. Děti se ptají When is your birthday? A odpovídají My birthday is in....

Ke konci hodiny jsme si znovu zopakovali a vysvětlili zájmena my, herhisourtheiryourits.

Na závěr jsme si pustili video.

 

11.2. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you? What did you have for lunch?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Bookwork: SB str. 71 cv. 1, str. 73 cv. 2, str. 74 - story; WB str. 73 cv. 1.

Dále jsme procvičovali gramatiku z minulé hodiny - zájmena my, herhisourtheiryourits.

Pomocí písničky jsme si procvičili názvy měsíců.

Na závěr hodiny jsme si zahráli obdobu hry Škatulata a podívali jsme se na video.

 

9.2. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Bookwork: SB str. 70 - procvičujeme hláskování slovíček, str. 71 cv. 1 - opakování slovíček (sad, excited, scared, tired, angry, happy), str. 72 - song; WB str. 72 cv. 1.

Ke slovíčkům vyjadřujícím emoce jsme si pustili veselou písničku!

Začali jsme se učit měsíce v roce - January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December.

Naučili jsme se anglické názvy ročních období - winter, spring, summer, autumn/fall.

Děti se navzájem ptají When is your birthday? My birthday is in June/April/December,....

Na závěr hodiny jsme si začali vysvětlovat přivlastňovací zájmena - my, herhisourtheiryourits.

Homework: WB str. 72 cv. 2 (věty + nakreslit obrázek) - do 16.2.

 

4.2. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Starfall: Pete's Sheep - učíme se slovíčka s dvojitým e (sheep, seed,...), několik takových slovíček jsme si složili.

Bookwork: SB str. 70, str. 71 cv. 1, str. 72; WB str. 71 celá.

New vocabulary: sad, excited, scared, tired, angry, happy.

Zahráli jsme si hru s novými slovíčky - podle obrázků hádáme, o jakou emoci se jedná.

Dále jsme si zahráli hru, při které jsme emoce předváděli a ostatní hádali.

Na závěr hodiny jsme si podle instrukcí nakreslili obrázky obličejů.

Homework: WB str. 70.

 

2.2. 2021

Hodinu jsme začali otázkou How are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Starfall: Groundhog Day - povídali jsme si o americké tradici, Jake's Tale - naučili jsme se slovíčka s "e" na konci, které nevyslovujeme (tzv. silent E), tvořili jsme slovíčka se silent E.

Bookwork: SB str. 66 - povídáme si o recyklování, protože je pro naši planetu velice důležité, str. 67 cv. 1 - nalepili jsme si do učebnice naše samolepky, str. 68 cv. 1 a 2, str. 69 - kvíz.
SB str. 70 - Unit 6 - začali jsme novou lekci!

New vocabulary: eyes, hair, ears, glasses, nose, cheeks, mouth, chin, face.

Homework: WB str. 125 - do 9.2.

LEDEN

28.1. 2021

Hodinu jsme začali otázkou Hello, how are you?

Dále jsme si vyplnili údaje o datu a počasí.

Čekalo nás opakování 2. a 3. lekce.

Bookwork: SB str. 17 cv. 1, str. 22, str. 24, str. 26 - story, str. 34, str. 36.

Jelikož nás v následujících hodinách bude čekat více psaní, prosíme, aby měly děti po ruce papír nebo nějaký sešit. Děkujeme. smiley

 

26.1. 2021

Hodinu jsme začali pozdravem, děti se navzájem ptají Hello, how are you?

Pokračovali jsme vyplňováním pracovního listu.

Dále nás čekalo velké opakování předchozích lekcí.

Bookwork: SB str. 4, str. 6, str. 5 cv. 1, str. 8 - story, str. 10, str. 12, str. 13, str. 14.

Zahráli jsme si hru BINGO s čísly.

 

21.1. 2021

Hodinu jsme začali psaním vět podle obrázků.

Bookwork: SB str. 65; WB str. 65 cv. 2.

Dále nás čekala hra, při které jsme měli za úkol hádat, o jaké slovíčko se jedná.

Pustili jsme si písničku a zatancovali si.

Poté jsme opět procvičovali slovíčka this, that x these, those.

V závěru hodiny jsme popsali, co se nachází na našich stolech - This is my pen. These are my books. 

Homework: WB str. 69.

 

19.1. 2021

Dnešní hodina začala opakováním slovíček (a jejich hláskování) pomocí videa a hry.

Čekala nás další hra, při které jsme opakovali this, that x these, those.

Bookwork: SB str. 60, str. 62 - procvičovali jsme čtení příběhu, str. 63 cv. 2 a 4, str. 64; WB str. 62 celá, str. 63 cv. 1 a 2, str. 64 celá.

 

14.1. 2021

Hodinu jsme začali hláskováním nových slovíček. Poté jsme procvičovali použití slov this, that x these, those.

Bookwork: SB str. 59 cv. 1 - procvič. čtení, str. 60 - song, str. 61 celá; WB str. 60 celá.

New grammar: Učíme se přivlastňování - Whose hat is this? It's Fred's.

Homework: WB str. 58 - celá, str. 61 cv. 2; SB str. 60 cv. 2 - do 21.1.

 

12.1. 2021

Dnešní hodinu jsme začali písničkou.

Pokračovali jsme hrou Pictionary a každé uhodnuté slovíčko jsme hláskovali. Poté jsme si zahráli Guessing Game, při které jsme hádali, co má Miss Jennifer v nákupní tašce.

Dále nás čekalo opakování a, an, some.

Zopakovali jsme si otázku Would you like...?

Ukázali jsme si obrázky našich ovocných salátů a vzájemně jsme si pokládali otázky - Are there any bananas? Are there any pears?

Bookwork: SB str. 58 - Unit 5 - začali jsme novou lekci, str. 59 cv. 1.

New vocabulary: lamp, mirror, armchair, wardrobe, sofa, bed, table, mat.

New grammar: this/that x these/those - k nové gramatice jsme si pustili video.

 

7.1. 2021

Dnešní hodinu jsme začali opakováním - čekalo nás opravování slovíček, která měla zpřeházená písmenka.

Dále nás čekala nová gramatika, naučili jsme se, kdy používat some, an, a.

Poslechli jsme si písničku.

Bookwork: SB str. 48 - song, str. 49 - děti odpovídají na otázky o svých svačinových boxech - Are there any pears? Yes, there are. No, there aren't any. Is there any bread? Yes, there is. No, there isn't any. Dále SB str. 50, str. 51 cv. 2, str. 53, str. 57; WB str. 47 celá.

Homework: SB str. 56 cv. 2 - nakreslit ovocný salát a popsat ho podle vzoru v učebnici.

 

5.1. 2021

Dnešní hodinu jsme začali povídáním o Silvestru, Novém roce a o Vánocích. Ukázali jsme si naše nejoblíbenější vánoční dárečky. smiley

Bookwork: SB str. 46 - procvičování slovíček a hláskování, str. 47 cv. 1 a 3 - opakování otázky Would you like...?, str. 49 cv. 1 a 3; WB str. 46.

Homework: WB str. 123 - doplnit slovíčka do slovníčku.

PROSINEC

22.12. 2020

Dnešní hodina byla vánoční. laugh

Pustili jsme si hned několik písniček - Jingle Bells, Santa Claus Is Coming to Town, Up On The Housetop, Five Little Elves.

Dále jsme se podívali na prezentaci o Santovi a jeho časovém harmonogramu, poté jsme si v SB na str. 121 vystřihli obrázky a přiřadili jsme k nim správné věty.

Podívali jsme se na vánoční příběh o našich Super Friends, kteří se vydali na Vánoce za zvířátky do ZOO.

Zopakovali jsme si vánoční slovíčka.

Všem přejeme veselé Vánoce! smiley

 

 

17.12. 2020

Dnešní hodinu jsme opět začali vánoční písničkou.

Bookwork: SB str. 46 - nová lekce The market (Unit 4), str. 47 cv. 1 a 3, str. 48 celá; WB str. 42 a 43 - kontrola domácího úkolu, str. 45.

New vocabulary: grapes, beans, bread, lemons, tomatoes, fish, eggs, mangos, watermelons, potatoes.

Procvičili jsme si hláskování nových slovíček s míčkem.

Na závěr hodiny jsme se opět naučili několik nových vánočních slovíček.

Homework: WB str. 123.

 

15.12. 2020

Dnešní hodinu jsme začali písničkou.

Poté jsme se naučili několik nových vánočních slovíček - angel, bells, bow, candle, candy cane, chimney, Christmas cracker, Santa Claus, elf - elves, fireplace, gift/present, gingerbread man, roof, going down the chimney, holly, jingle bells, lights, lump of coal, milk and cookies, mistletoe, Mr. and Mrs. Claus, ornaments, snowman, poinsettia, putting gifts under the tree, reindeer, Rudolph, Santa hat, sleigh, snowflake, star, stockings, wreath.

Bookwork: SB str. 41, 42, 43 cv. 1, 44 cv. 1 a 2, str. 45.

 

10.12. 2020

Dnes jsme začali procvičováním předložek, děti si přinesly různé hračky a navzájem si pokládaly otázky - Where is the snowman? It's next to the zebra. Where is the tomato? It's on the book.

Bookwork: SB str. 40 cv. 1 a 2; WB str. 35 - opakování.

Dále jsme procvičovali otázky a odpovědi - Have you got a zebra? Yes, I have. 

Na závěr hodiny jsme si pustili krátké video o dvou dívkách, které popisovaly svá oblíbená místa. O videu jsme si povídali a poté každý odpovídal na otázku Where is your favourite place? My favourite place is the park.

Homework: WB str. 42 a 43 - do 15.12.

 

8.12. 2020

Dnešní hodinu jsme začali povídáním o Mikuláši a naučili jsme se nová slovíčka - devil, angel, Saint Nicholas.

Poté jsme si zahráli hru I Spy a dále nás čekalo procvičování hláskování slovíček.

Bookwork: SB str. 38 a 39 - podívali jsme se na story k aktuální lekci; WB str. 38 cv. 3, str. 39 celá, str. 122.

Na závěr nás čekalo procvičování předložek in front of, next to, between, behind. Děti si přinesly plyšáky a tvořily věty - My panda is next to my pencil case. My zebra is behind me.

 

3.12. 2020

Dnešní hodinu jsme začali povídáním o sněhu, ukázali jsme si, jak vypadá sněhová vločka pod mikroskopem a pustili jsme si písničku. Po písničce jsme si vyrobili krásné sněhové vločky z papíru.

Bookwork: SB str. 36 - song, str. 37 cv. 1, str. 38 a 39 - podívali jsme se na nový příběh k aktuální lekci, který jsme si poté společně zahráli; WB str. 37 cv. 2 - procvičování čtení, str. 38 celá.

Na závěr hodiny jsme kreslili sněhuláky podle instrukcí Miss Jennifer.

 

1.12. 2020

Dnešní hodinu jsme začali opakováním nových slovíček. Dále jsme procvičovali jejich hláskování s míčkem.

Poté jsme si zahráli hru, kde jsme měli za úkol uspořádat písmenka ve slovech tak, aby daná slova dávala smysl.

Dále nás čekala kontrola domácích úkolů a hned poté jsme se vrhli na opakování nových předložek IN FRONT OF, BEHIND, NEXT TO, BETWEEN.

Bookwork: WB str. 35 - opakování, str. 36 a 37 celé.

Song: https://www.youtube.com/watch?v=u0aAMvvw_co

Prosíme, aby si děti přečetly krátký odstavec ve WB na straně 37 (cv. 2).

LISTOPAD

26.11. 2020

Hodinu jsme opět začali písničkou.

Bookwork: SB str. 34 Unit 3 - Where we live, str. 35 cv. 1 a str. 36 - song; WB str. 34 celá, str. 35 cv. 1.

New vocabulary: playground, cinema, swimming pool, park, hospital, bus stop, shop, street, café, train station.

Dále jsme procvičovali věty s novými slovíčky - This is the playground. This is the cinema. This is the swimming pool. This is the park. This is the hospital. This is the bus stop. This is the street. This is the shop. This is the café. This is the train station.

Games: Go find your toy.. děti si našly hračky a začali jsme opakovat předložky IN, ON, UNDER a naučili jsme nějaké nové - IN FRONT OF, BETWEEN, NEXT TO, BEHIND.

Hodinu jsme zakončili písničkou.

 

24.11. 2020

Dnešní hodinu jsme začali písničkou.

Poté jsme se vrhli na procvičování hláskování slovíček.
Dále jsme si nakreslili dvě zvířátka - jedno které máme rádi, druhé, které moc rádi nemáme. Děti obrázky popisovaly, např. I like cats. I don't like wasps. Své věty každý přečetl a začali jsme opakovat otázky - Does she like cats? Yes, she does. Does she like wasps? No, she doesn't.

Bookwork: SB str. 30, str. 31 cv. 1; WB str. 28 cv. 1.

Na závěr hodiny jsme se podívali na zajímavá videa o zvířátkách - odkaz.

Homework: WB str. 30, 31, 33 - do 1.12.

 

19.11. 2020

Hodinu jsme začali procvičováním slovíček z nové lekce, děti odpovídají na otázky What's this? is it a zebra/tiger/bear/monkey. Poté jednotlivá slovíčka hláskují.

Dále jsme se zaměřili na long I a short I.

Bookwork: SB str. 27 cv. 4, str. 28 cv. 1; WB str. 27 cv. 2, str. 29.

Zahráli jsme si hru Pictionary.

Naučili jsme se nová slovíčka - look, listen, smell, taste, touch, pat, dig, say sorry, argue, hug, follow.

Songs: Do You Like Spaghetti Yogurt? a The Animal Boogie.

 

12.11. 2020

Dnešní hodina začala opakováním hláskování slovíček z Unit 2.

Bookwork: SB str. 25, str. 29; WB str. 26 cv. 3 a str. 27 cv. 1.

Dále jsme si povídali na téma "helping each other".

Songs: https://www.youtube.com/watch?v=R1Qn2bcZRTohttps://www.youtube.com/watch?v=EEOp-FaekSY

Na závěr hodiny jsme si pustili příběh.

 

10.11. 2020

Dnešní hodinu jsme začali povídáním o našich plyšácích - co mají a nemají rádi, kde bydlí.

Poté jsme si zahráli interaktivní hru, kde jsme rozhodovali o tom, jaké slovíčko patří do věty.

Bookwork: WB str. 24, 25 cv. 1; SB str. 23 cv. 3, str. 26 a 27 - story.

Songs: https://www.youtube.com/watch?v=C6ljGXMMB-ghttps://www.youtube.com/watch?v=HGeuA4iJ8vI

Na závěr hodiny jsme si zahráli hru Go Fing Something - děti podle instrukcí hledají různé předměty - Go fing something big/small...

 

5.11. 2020

Bookwork: SB str. 24 - song, WB str. 23 cv. 1.

Dále jsme opakovali gramatiku. Děti si přinesly plyšáky a vymyslely si, co mají/nemají rádi - My zebra likes peas and she doesn't like sandwiches.

Games: I spy.

Songs: https://www.youtube.com/watch?v=plvY0quSyJghttps://www.youtube.com/watch?v=25_u1GzruQM

Na závěr hodiny děti kreslily svá nejoblíbenější zvířata a popisovaly je.

Homework: WB str. 23 cv. 2.

 

3.11. 2020

Dnes jsme začali probírat novou lekci - Unit 2.

New vocabulary: hippo, monkey, zebra, crocodile, parrot, bear, tiger, snake.

Bookwork: SB str. 22 a 23 cv. 1.

New grammar: Like (likes) x Don't (doesn't) like.. Does the hippo like carrots? Yes, he does./ No, he doesn't.

Potom děti předváděly jednotlivá zvířátka a ostatní hádali, o jaké zvíře jde.

Games: Hangman.

Na závěr hodiny si děti nakreslily zvíře a nějaké jídlo, obrázek poté popsaly, např. The tiger likes pizza. 

Homework: WB str. 22 a 121 - do 5.11.

ŘÍJEN

27.10. 2020

Dnešní hodina byla halloweenská. smiley

Bookwork: SB str. 119 - děti si vystřihly stránku s halloweenskou tématikou.

Starfall: https://www.starfall.com/h/ltr-sv-e/peg-the-hen/?sn=ltr-classic - krátká samohláska e.

Songs: Halloween ABC, Down By The Spooky Bay, Monster Moves.

Poté jsme si povídali o Halloweenu, naučili jsme se nová slovíčka a vysvětlili si, co je to Trick or Treat.

On-line hry: Na této stránce - https://www.abcya.com - naleznete nespočet zábavných her, díky kterým si děti skvěle procvičí angličtinu. Další hry - https://www.starfall.com/h/word-machines/?mg=m a https://www.starfall.com/h/holiday/pumpkin/?sn=ltr-classic.

Všem přejeme krásné prázdniny! wink

 

22.10. 2020

MDR: Word Unscramble.

Bookwork: SB str. 12, str. 20 cv. 1 a 2; WB str. 12, str. 14 cv. 2 a 3, str. 15 cv. 1.

Games: Děti si vzaly míček, který nám pomáhal při hláskování jednotlivých slovíček.

Songs: https://www.youtube.com/watch?v=ODftYTD3Rbshttps://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0wghttps://www.youtube.com/watch?v=DPRaY5QWKIk

enlightenedPříští hodina (27.10.) bude halloweenská - kdo chce, může se v úterý připojit v nějakém kostýmu. smiley

 

20.10. 2020

MDR: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/wordshake

Bookwork: SB str. 12 - song - povídali jsme si o písničce Mr. Blue a poté si děti k písničce nakreslily vtipný obrázek, str. 14, 15, 16 cv. 1 a 17 cv. 1.

Starfall: https://www.starfall.com/h/ltr-lv-e/petes-sheep/?sn=ltr-classic

Na závěr hodiny jsme si zahráli trochu pozměněnou verzi hry Simon Says. Děti plní pokyny pouze v případě, že ve větě slyší slovíčko PLEASE - Stand up, PLEASE (děti se postaví). Sit down, PLEASE (děti si sednou). Open your book (děti knihu neotevřou, protože nezaznělo slovo PLEASE).

 

15.10. 2020

MDR: Look and write the times.

Bookwork: SB str. 12 - song, str. 13 celá.

Poté jsme se vrhli na procvičování přítomného času prostého a zaměřili jsme se především na 3. osobu, kdy se ke slovesu na konec vždy přidává S - he playS, she getS up, he haS breakfast,...

Dále jsme opakovali slovíčka z aktuální lekce.

Songs: https://www.youtube.com/watch?v=KatoqA6EVK4https://www.youtube.com/watch?v=XTkplh2wTSwhttps://www.youtube.com/watch?v=e54m6XOpRgUhttps://www.youtube.com/watch?v=DPRaY5QWKIk

Games: Simon Says.

Na závěr hodiny si děti přinesly své oblíbené knížky a něco nám o nich řekly.

 

13.10. 2020

Dnes proběhla první online hodina. Chceme všechny děti pochválit, vedly si opravdu skvěle!!

Nejdříve jsme si vysvětlili pravidla online výuky. 

Vždy měj vypnutý mikrofon, když mluví vyučující. 
Pokud chceš něco říct nebo máš s něčím potíže/něčemu nerozumíš, zvedni ruku a po vyzvání vyučujícího si zapni mikrofon a povídej.
Thumbs up, pokud rozumíš! 
Vždy poslouchej, co vyučující říká.
Chat používej pouze když ti vyučující řekne, nepoužívej ho pro komunikaci se spolužáky.

Dále jsme si zacvičili trochu jógy, aby se děti hezky protáhly a pak jsme si zatančili.

Poté si děti přinesly svoje oblíbené plyšáky/hračky, kterým říkáme English Buddies. Každý svého plyšáka představil - např. Hi, I'm Miss Tereza and this is Mr. Tiger.

New grammar: Present simple.

Bookwork: WB str. 13 celá.

New vocabulary: walk, run, jump, hop, skip, stamp, turn around, clap, wave, catch, pull, shout, scream, whisper, laugh.

Videos: https://www.youtube.com/watch?v=fj_z6zGQVyMhttps://www.youtube.com/watch?v=PZCcRzgrr8Y

Games: přiřazování barev k obrázkům.

 

8.10. 2020

MDR: Complete these sentences:

1.) I ___ up at ______.

2.) I ____ breakfast at ______.

3.) I ___ to school at ______.

4.) I ____ lunch at _____.

Bookwork: WB str. 13 celá.

Games: interaktivní hry k Unit 1.

Library: Dnes si děti půjčily knižky z naší knihovny. Spolu s vyplněným Book Reportem je vrátí 22.10. smiley

 

6.10. 2020

MDR: Write is or are:

1.) There ___ a red book.

2.) There ___ some pencils.

3.) There ___ an apple.

4.) There ___ a clock.

5.) There ___ some sweets.

6.) There ___ a green pen.

Bookwork: SB str. 10, str. 11 cv. 1 a 2.

New vocabulary: get up, get dressed, have breakfast, brush your teeth, go to school, have lunch, play in the park, have dinner, go to bed.

Games: interaktivní hra s novými slovíčky, hledání obrázkových kartiček se slovíčky.

Homework: WB str. 10, 11 a 120 - do 13.10.

 

1.10. 2020

Dnešní hodinu jsme začali třídními pravidly, která si děti zapsaly do svých portfolií.

1.) Be kind to each other.

2.) LISTEN.

3.) Try your best.

4.) Mistakes are okay - that's how we learn!

Bookwork: SB str. 8 a 9 - Unit 1; WB str. 118 a 119 - picture dictionary - děti si ve dvojicích procvičovaly hláskování jednotlivých slovíček, WB str. 5 - kontrola domácího úkolu.

Např. chair: C [si:] - [eɪtʃ] - [eɪ] - [aɪ] - [ɑ:].

Homework: procvičovat hláskování slovíček ve WB str. 118 a 119.

ZÁŘÍ

29.9. 2020

MDR: Doplňte chybějící písmenka: 1.) w_ndow, 2.) cl_ck, 3.) w_ll, 4.) b_ _rd, 5.) c_pb_ _rd,
6.) d_ _r, 7.) b_ _kc_s_, 8.) ch_ _r, 9.) fl_ _r, 10.) sch_ _l.

Dále jsme opakovali a procvičovali psaní a spellování těchto slovíček - notebook, pen, pencil, ruler, pencil case, rubber.

Bookwork: SB str. 7 cv. 1.

Na závěr hodiny nás čekalo opakování názvů dnů v týdnu. Přečetli jsme si příběh Today is Monday.

Naučili jsme se nová slovíčka - yesterday, today, tomorrow.

Doplňovali jsme následující věty:

The day before Friday ->

The day after Sunday ->

The day between Tuesday and Thursday ->

The day before Monday ->

The day between Friday and Sunday ->

The day after Monday ->

The day before Saturday ->

Příští týden (6.10.) nás čeká jednoduchý testík z Unit 0 - opakování z minulého roku. smiley

 

24.9. 2020

MDR: Write and draw:

There's a spider on the chair. There are six apples on the bookcase.

Poté si děti do svých portfolií nalepily papír s opakováním čísel 1-30.

Bookwork: WB str. 4, str. 5 cv. 1.

Homework: WB str. 5 cv. 1 (toto cvičení děti přečtou rodičům), str. 5 cv. 2.
 

22.9. 2020

Dnes nás čekalo povídání o našem maskotovi - vydře mořské (Sea Otter). Pustili jsme si pár videí a řekli si o tomto zvířátku několik zajímavostí. Poté jsme si vybarvili malé vydry, které nalepíme na náš třídní plakát spolu s našimi fotkami (plakát bude viset na zdi u jídelny).

MDR (My Daily Report - psaní do portfolií): Děti dostaly portfolia, do kterých si budou zapisovat novou gramatiku, slovíčka apod.

Dnes si děti sešity ozdobily a poté je čekalo opakování jednotného a množného čísla:

There are some books. There is a book.

Bookwork: SB str. 4, 5 cv. 1 a str. 6.

 

17.9. 2020

Na začátku hodiny si děti vyplnily papír na téma All About Me, abychom se lépe poznali. 

Bookwork (práce s učebnicí/pracovním sešitem): SB (Student's Book) str. 4.

New vocabulary (nová slovíčka): door, bookcase, wall, clock, window, board, cupboard, chair, floor.

Starfall: https://www.starfall.com/h/me/

Songs: https://www.youtube.com/watch?v=C6ljGXMMB-g https://www.youtube.com/watch?v=Lrd0TiER_J0

Homework (domácí úkol): WB (Workbook) str. 118 a 119.

 

15.9. 2020

Vítáme Vás v novém školním roce! smiley

Dnešní hodinu jsme pojali zlehka - nejdříve jsme se seznámili a zopakovali si některé fráze z minulého roku, např. My name is.. My favorite color is.. My birthday is in..

Děti si poté vyplnily Worksheets All About Me a krásně si je vybarvily.

Dále nás čekalo několik her na stránce Starfall - https://www.starfall.com/h/

aktualizováno: 07.05.2021 19:21:29