Sea Otters

Sea otters

Vyučující:

 

 

Rita Watson

tel.: +420 776 510 439
email: rcwatson18@gmail.com

Asistent/ka:

 

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

LEDEN

20.1.

MDR: THIS /THAT flower - doplňujeme do vět podle obrázku na tabuli.

Video na interaktivní tabuli k procvičení nové gramatiky.

Zahráli jsme si hru Hungry Monster (THIS / THAT).

Song: nová písnička, učebnice SB str. 60 - posloucháme a odpovídáme na otázky. K písničce jsme vypracovali cvičení ve cvičebnici WB str. 60.

Nová gramatika: WHOSE is this pencil? It's Anička's. (Čí je tato tužka? Je Aničky.)

Učebnice SB str. 61.

Zahráli jsme si hru, kdy jsme do tašky dali různé věci, vytahujeme a ptáme se "Whose this...?"

Na interaktivní tabuli procvičujeme THIS / THAT / THESE / THOSE.

18.1.

MDR: odpovídáme na otázky 1. Do you like apples? 2. Would you like some pizza? (1. Yes, I do. / No. I don't. 2. Yes, please. / No, thank you!)

New Unit: začínáme novou lekci č. 5, učebnice SB str. 58 - nejprve si vzpomínáme na věci, které máme v našich pokojíčcích a která již známe. V učebnici pak čteme nová slova, procvičujeme výslovnost a čtení. Posloucháme, opakujeme. Poslechli jsme si písničku SB 58/2 a ukazujeme slova na obrázku.

Nová slovíčka jsme si také procvičili ve hře Tichá pošta.

Nová gramatika: THIS x THAT, THESE x THOSE (ukazovací zájmena pro jednotné a pro množné číslo) Nejprve si vysvětlujeme podle obrázku na tabuli, pak procvičujeme a ukazujeme kolem sebe a ve třídě. Učebnice SB str. 59/1, 2 - spojujeme věty a obrázky.

Zahráli jsme si hru Hungry Monster, vybíráme si obrázky, říkáme "I like this flower. I like that flower. I like these socks. I like those socks.". Pod jedním z těchto obrázků se ukrývá příšerka :)

13.1.

MDR: procvičili jsme použití A, AN, SOME, ANY ve větách a otázkách

Napsali jsme si slíbené opakování ze 4. lekce.

Po testu jsme luštili osmisměrku (fruit and vegetables)

Homework: cvičebnice WB strana 123, celá strana, domácí úkol je na příští čtvrtek 20.1.

Library: všichni si vybrali anglickou knížku z naší knihovny, termín vrácení je 27.1. Děti spolu s knížkou dostaly i Book Reporty, budeme se těšit na obrázky a nová slovíčka z knih.

Bookwork: učebnice SB str. 53 "Bacteria and Food" Četli jsme článek, spojovali obrázky s větami a doplnili cvičení WB 55/1

11.1.

MDR: procvičujeme a opakujeme slovíčka a doplňujeme chybějící písmenka (apples, watermelon, grapes, lemons, mangos)

Podle obrázku lednice a misky s ovocem se ptáme a odpovídáme (Is there any milk? Are there any oranges?)

Poslech učebnice SB str. 53

Psaní cvičebnice WB str. 53

Ke kategoriím (breakfast, lunch, dinner) přiřazujeme jídla, která známe. Poté se ptáme (Is there any..?.Yes, there is. Are there any...?. Yes, there are. Do you like ...? Yes, I do. Would you like some...? Yes, please.)

Doplňujeme otázky do pracovního listu.

Na závěr jsme si zazpívali písničku Who took the cookie from the cookie jar. A zahráli si hru Freeze!

Na čtvrtek 13.1. jsme si připomněli krátký test.

6.1.

MDR: procvičujeme gramatiku a doplňujeme slova do otázek a vět (Is there any.....bread, milk? Are there any ....apples, oranges?)

Ve dvojicích jsme skládali zamotané věty (otázky a odpovědi, procvičení is there any/are there any)

Protáhli jsme se s písničkou I'm so happy (naše oblíbená)

Story: další část příběhu s našimi hrdiny, nejprve posloucháme, pak čteme nahlas. Na příběh jsme se podívali na interaktivní tabuli, odpovídali na otázky (SB a WB str. 50)

Test: příští čtvrtek 13.1. bychom si napsali krátké opakování 4. lekceenlightened

4.1.

MDR: opakujeme slovíčka a přiřazujeme členy (A, AN, SOME), nejprve na interaktivní tabuli a pak zapisujeme do sešitu

Song: učebnice SB str. 48, posloucháme, sledujeme text a doplňujeme podle poslechu

Nová gramatika: ptáme se "IS THERE ANY ..... cheese, chocolate, water, juice, milk - nepočitatelná podstatná jména / ARE THERE ANY ... bananas, apples, oranges - množné číslo

Učebnice SB str. 49 a cvičebnice WB str. 49

Procvičujeme ve dvojicích, ptáme se a odpovídáme.

 

PROSINEC

 

Merry Christmas and a Happy New Year!


21.12.

MDR: doplňujeme písmenka do vánočních slovíček (gingerbread man, christmas tree, reindeer)

Gingerbread: sestavujeme perníčka, procvičujeme barvy, tvary a učíme se říkanku.

Nová vánoční slovíčka: christmas, santa claus, reindeer, bells, christmas tree, presents, wreath, ornaments

Hry na interaktivní tabuli - pexeso, vánoční příběh našich hrdinů Flash, Misty, Thunder, Whisper

Ozdobili jsme si malý vánoční stromek (christmas tree, ornaments, star)

Zahráli jsme si hru na sochy a poslechli si vánoční koledy.

16.12.

MDR: procvičujeme slovíčka a doplňujeme chybějící písmenka

Opakujeme a procvičujeme nová slovíčka s obrázkovými kartičkami.

Nová gramatika: WOULD YOU LIKE a lemon? WOULD YOU LIKE some bread? (Chtěl bys...?)

Pozor na DO YOU LIKE a lemon? (Máš rád ....?)

SB str. 47 - spojujeme věty s obrázky, učíme se novou gramatiku a hrajeme hru ve dvojicích, navzájem se ptáme.

Hrajeme hry na interaktivní tabuli (slovíčka, gramatika)

WB str. 47/1, doplňujeme A, AN, SOME.

14.12.

MDR: napsali jsme si dvě jednoduché věty, podle obrázku jsme doplnili předložku

V kroužku sestavujeme slovíčka ze 3. lekce z plastových písmenek a opakujeme si jednotlivé hlásky.

Zopakovali jsme si předložky.

Test: napsali jsme si test ze 3. dokončené lekce.

New unit: začali jsme novou lekci, SB str. 46, čteme si slovíčka, procvičujeme výslovnost.

Na interaktivní tabuli hrajeme zábavné hry s novými slovíčky a poslechli jsme si novou písničku (Vegetable song)

Homework: domácí úkol cvičebnice WB str. 46, úkol je na příští úterý 21.12.

9.12.

MDR: podle mapy na tabuli jsme odpovídali na otázky (Has your town got a ...? Yes, it has. No, it hasn't.)

Listening: učebnice Sb str. 41 - vybíráme obrázek podle poslechu (posloucháme rozhovory z různých míst)

Procvičování slovíček a hláskování: ve skupinkách skládáme různá slova z plastových písmen a hláskujeme (procvičujeme obtížná písmenka /g, h, j, samohlásky)

Cvičebnice WB str. 41 - rozmotávání slov,pracovní list - odpovědi na otázky, podobně jako na začátku lekce do sešitu.

Zopakovali jsme si dny v týdnu s písničkou.

Hry na interaktivní tabuli.

Test: opakování 3. probrané lekce bychom si napsali příští úterý 14.12.

7.12.

MDR: rozdali jsme si naše mapy a do sešitu napsali 2 věty o místech na mapě (The hospital is between the shops and the swimming pool.)

Dnes jsme hodně procvičovali čtení, snažíme se číst společně, nahlas, hledat v textu známá slovíčka (číslovky ONE - TEN) a vyhledávat informace.

Učebnice SB str. 40 - nejprve jsme si text poslechli a poté nahlas četli. Společně odpovídáme na otázky, odpovědi hledáme v textu

SB str. 42 - v kroužku se díváme na obrázky, popisujeme je a vybíráme oblíbený obrázek (I like picture number.... because...)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol. Zapomenuté úkoly zkontroluji tento čtvrtek 9. 12.

Homework: nový domácí úkol cvičebnice WB str. 43, vybarvit obrázek a najít na něm všechna známá místa. Příští úterý 14.12, budeme podle tohoto obrázku vymýšlet a zapisovat věty.

WB str. 42, zařazujeme kousky obrázků do celku a popisujeme je.

 

2.12. kombinovaná lekce

MDR: doplňte předložky do vět podle obrázků na tabuli

Procvičování předložek s plyšovými kamarády, střídáme se v zadávání instrukcí.

Story: další část příběhu, učebnice SB str. 38, popisujeme obrázky, příběh čteme sami nahlas, pak posloucháme. Doplňujeme cvičení ve cvičebnici WB str. 38 - poslech, spojujeme otázky a odpovědi, k větám hledáme obrázky.

Na příběh jsme se podívali na videu.

Zahráli jsme si hru Simon says s předložkami.

Procvičovali jsme slovíčka s obrázkovými kartičkami, snažíme se zapamatovat a uhádnout, které z tabule zmizely.

Připomínáme domácí úkol na úterý 7.12.

LISTOPAD

30.11.

MDR: vyluštěte 3 zamotaná slova (podle obrázků)

Song: nová písnička, učebnice SB str. 36, nejprve jsme poslouchali a potom označili, v jakém pořadí se v písničce objevily obrázky (36/2)

Cvičebnice WB str. 36 - pro děti hledáme cestu k místům z písničky.

Nová gramatika: naučili jsme se další předložky (IN FRONT OF / BEHIND / NEXT TO/ BETWEEN)

Nejprve jsme si zopakovali předložky, které již známe z loňského roku (IN/ON/UNDER)

Učebnice SB str. 37 - dokončení vět podle poslechu, ukazujeme si nové předložky

Cvičebnice WB str. 37/1 - předložky, doplnění

Homework: domácí úkol, cvičebnice WB str. 37/2 - čtení - podle textu doplňte místa správně do obrázku. Úkol je na příští úterý 7.12.

Namalovali jsme si novou velkou mapu se 6 místy a ve dvojici si mapu popisujeme. (The ..... is between the .... and the .....)

Ve dvojicích a pak ve trojicích si podle instrukcí procvičujeme nové předložky.

25.11.

MDR: doplňte chybějící písmenka do slov (animals)

Procvičujeme novou gramatiku (HAS THE TOWN GOT A ....) a opakujeme místa a budovy ve městě.

Do našeho obrázku v sešitě jsme doplnili další dvě místa a ještě jednou si zahráli hru s hádankami.(Snažíme se uhodnout všech 5 míst ve spolužákově sešitě.)

Ve cvičebnici WB str. 35 jsme četli a odpovídali na otázky (POZOR na výslovnost: bus stop, café)

Homework: cvičebnice WB str. 121, 122. Domácí úkol je na příští čtvrtek 2.12.

Na interaktivní tabuli hádáme jednotlivá místa (obrázky se pomalu odkrývají), také místa poznáváme podle popisu a sami vymýšlíme, co se kde dělá.

Poslechli jsme si písničku o městě.

Na závěr jsme si zahráli hru Simon says.

23.11.kombinovaná lekce

MDR: procvičujeme hláskování (BEAR, ZEBRA, HIPPO)

Bookwork: nová lekce 3, učebnice SB str. 34 - popisujeme obrázek, posloucháme a opakujeme slova, ukazujeme. Ptáme se "What can you do at the....?", čteme a recitujeme krátkou říkanku pod obrázkem.

Cvičebnice WB 34/1, 2 - spojujeme slova a místa na obrázku, spojujeme části slov

Nová gramatika: ptáme se na místa ve městě: HAS YOUR TOWN GOT A .....? YES, IT HAS. NO, IT HASN'T.

My Town: kreslíme obrázek města, vybíráme 3 věci. Ptáme se navzájem a hádáme, co má druhý na obrázku.

18.11.

MDR: procvičili jsme He LIKES / He DOESN'T LIKE

Na interaktivní tabuli také pokračujeme v procvičování gramatiky.

Napsali jsme si test ze 2. dokončené lekce, všem se moc povedl!

Na pracovním listě jsme četli hádanky o různých zvířatech a každý sám pak napsal hádanku pro své spolužáky. Čteme a hádáme, o které zvíře se jedná.

Dokončili jsme osmisměrku se dny v týdnu a čísly od 11 do 20.

Zahráli jsme si hru Queenie, queenie.

16.11.

MDR: ve dvojicích jsme skládali zamotané věty a zapisovali je do sešitu (Do you like spiders? Miss Lenka doesn't like cheese.)

Bookwork: učebnice SB str. 28 - společně čteme krátký článek o Hipsway Zoo a odpovídáme na otázky. SB str. 29 - posloucháme a nalepujeme samolepky (procvičovali jsme předložky). Cvičebnice WB str. 29 - doplňujeme slovíčka do textu pod obrázkem.

SB str. 29 Animal Families - povídáme si o skupinách zvířat (savci, ptáci, plazi, hmyz), čteme a posloucháme, doplňujeme údaje k obrázkům.

Zahráli jsme si Bingo se zvířaty, střídáme se v předříkávání slov.

11.11.

MDR: unscramble and draw - rozluštili jsme zamotaná slovíčka a kreslili k nim obrázek (procičení slovíček ze 2. lekce)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: domácí úkol, cvičebnice WB str. 121 - domácí úkol je na příští čtvrtek 18.11.

Story: učebnice SB str. 26 - příběh jsme si společně četli, popisovali si obrázky, odpovídali na otázky. Na příběh jsme se dívali na videu a doplnili cvičení ve cvičebnici na str. 26.

Do sešitu jsme kreslili naše oblíbené zvíře a popsali ho třemi větami (My favourite animal is a... It eats ..... It is ....(colour)).

9.11.

LIKE x LIKES, DON'T LIKE x DOESN'T LIKE - procvičujeme tyto tvary na interaktivní tabuli.

MDR: do sešitu jsme psali 4 věty, do kterých doplňujeme procvičované tvary.

Song: učebnice SB str. 24 - popisovali jsme obrázek, písničku jsme si poslechli a odpovídali jsme na otázky. K písničce jsme doplnili aktivitu ve cvičebnici WB na str. 24

Učíme se: Does Mark like bananas? Yes, he does. No, he doesn't.

Bookwork: učebnice SB str. 25/3 - ve dvojicích jsme se navzájem ptali podle obrázku.

Učebnice SB str. 25/1 - spojujeme otázky a odpovědi

Dnes jsme si zahráli hru Queenie, queenie.

4.11.

Dokončili jsme test z 1. probrané lekce. Dopadl velmi dobře a děti si jej opravený odnesly domů.

Osmisměrka: hledáme čísla 10 - 20 a dny v týdnu

SOM (Student Of the Month): dnes jsme ocenili nejlepšího studenta měsíce října, který dostal diplom a mohl si za odměnu vybrat hru, tu si zahrajeme hned v úterý. Gratulujeme!

Library (Knihovna): všechny děti si vypůjčily knížku z naší anglické knihovny. Ke knížce dostaly i Book report (Zápis o knížce), kam nakreslí obrázek a napíší 3 slova z knížky. Termín vrácení knížek je 18.11.

enlightenedDětem chceme představovat anglické knížky postupně a nenásilně, aby si zvykly na čtení v anglickém jazyce a samy si ho mohly procvičovat. Nepředpokládáme, že si děti knížky samy přečtou, ale můžou si prohlédnout obrázky a třeba najdou nějaká známá slovíčka nebo věty. Knížky jsou velmi jednoduché a zábavné. Pokud by byla možnost a s knížkou by jim mohl doma někdo pomoci, byla by to velká výhoda. Některé děti si vybraly knížku s CD, mohou zároveň text slyšet a ukazovat si ho v knížce. enlightened

Bookwork: SB str. 23/1 - společně čteme věty a spojujeme s obrázky

Nová gramatika: I LIKE x She LIKES, I DON'T like x She DOESN'T like

Monster: každý na papír nakreslil veselou příšerku, pojmenoval ji a napsal o ní několik vět. (My monster...likes apples. My monster doesn't like books.)

Homework: domácí úkol cvičebnice WB str. 22, celá strana. Domácí úkol je na příští čtvrtek 11.11.

2.11.

MDR: spojujeme otázky se správnou odpovědí (What's the time? When do you go to sleep? When do you have breakfast?)

Test: napsali jsme si opakování z poslední probrané lekce, část testu dokončíme ve čtvrtek.

Nová lekce: učebnice SB str. 22 The zoo - nová slovíčka, výslovnost, předvádíme si zvířátka, ukazujeme si obrázkové kartičky

Game: zahráli jsme si hru Chinese whisper, ve dvou týmech

Ve dvojicích skládáme zamotaná slova a píšeme je do sešitu. Společně je pak čteme a také hláskujeme - procvičujeme písmenka.

Na závěr jsme si zahráli hru Simon says.

ŘÍJEN

26.10.

Dnes se k naší třídě připojila také třída  Miss Kelsey a Miss Alice - Arctic Hares

MDR: podle obrázků doplňte správná slovíčka do vět (witch, ghost, pumpkin)

Procvičili jsme si slovíčka na obrázkových kartičkách. S kartičkami jsme si pak ve dvou týmech zahráli hru Chinese Whisper (Tichá pošta), posíláme slova a hledáme je na tabuli.

Halloween games: v osmisměrce hledáme halloweenská slovíčka, spojujeme je s obrázky a luštíme tajenku

Oblékli jsme se do kostýmů, které si děti přinesli a tančili jsme na písničky s Halloweenskou tématikou a hráli hry.

Podívali jsme se na krátké video Mr Bean and Halloween a rozdali jsme si malé dárečky.

HAPPY HALLOWEEN! yes

21.10.

MDR: doplňujeme správná slova do vět

Opakujeme hodiny a čas.

Story: další část příběhu, učebnice SB str. 14 - čteme sami, pak příběh posloucháme a sledujeme text, znovu si příběh čteme. Odpovídáme na otázky k příběhu, hledáme, kdo co řekl a doplňujeme cvičení ve cvičebnici WB str. 14 - poslech, obrázky z příběhu.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB  str. 120 - pouze jedna strana. Domácí úkol je vyjímečně již na úterý 26.10.

Děti dostaly domů opravený test z úvodní lekce, testy se všem moc povedly yes

Test: další opakování bychom si napsali v úterý 26.10.,jednoduché určování času, 3. osoba jednotného čísla, činnosti během dne.

Halloween: v úterý 26.10. bychom také ve třídě oslavili Halloween, naučili se nová slovíčka,zahráli si zábavné hry. Děti si mohou přinést nějakou malou masku a společně si hodinu užijeme. smiley

19.10.

MDR: dokončete věty, vyberte správné slovíčko z tabule (What's the ...? I get up at six .... / bag, time, park, o'clock)

Procvičujeme hodiny a čas. Opakujeme si otázku What's the time? s videem. (prvních 50 vteřin videa)

Zahráli jsme si Bingo s čísly a časovými údaji. (six / 6 o'clock)

Song: nová písnička v učebnici SB na str. 12 a cvičebnice WB str. 12

Nová gramatika: učíme se, kdo co dělá (3. osoba jednotného čísla) HE / SHE / Miss Lenka / David / Jane .....GETS UP at 6 o'clock. PLAYS in the park. HAS lunch. GOES to school.

Učebnice SB str. 13, cvičebnice WB str. 13.

Připomínáme domácí úkol na čtvrtek 21. 10.

14.10.

MDR: dokončete věty: In the morning I.../After lunch I.... / At night I ..... (get dressed / play in the park / eat dinner)

Opakovali jsme fráze, předváděli je, doplnili jsme cvičení 1 na str 10, cvičebnice WB.

Na tabuli rozdělujme obrázkové kartičky do 3 sloupečků (morning / midday / night) - co děláme ráno, v poledne a večer.

Nová látka: učíme se hodiny a čas. Ptáme se What's the time? It's one o'clock. It's five o'clock.

Procvičujeme hodiny a doplňujeme cvičení 1, str. 11, cvičebnice WB.

Homework: domácí úkol - jedna strana na pracovním listě, který si děti založily do učebnice, úkol je na příští čtvrtek 21.10.

12.10.

MDR: k neúplným slovíčkům na tabuli dopisujeme zbývající písmenka

Zopakovali jsme si slovíčka a probranou látku z dokončené lekce. Napsali jsme si krátké opakování, písemné i poslechové, které dopadlo výborně.

New unit: nová lekce 1, SB str. 10 - ukazujeme si nové výrazy, předvádíme si je, hrajeme hry s obrázkovými kartičkami, na interaktivní tabuli, Simon says, tichou poštu.

Podívali jsme se na krátké video Grinch, kde si říkáme, co zrovna Grinch během rána a dopoledne dělá.

7.10.

Opakujeme slovíčka s obrázkovými kartičkami. Zahráli jsme si hru Simon says (POINT TO - ukaž na / TOUCH - dotkni se).

Čísla - dokončili jsme pracovní list z minulé hodiny

Story: další příběh našich hrdinů, učebnice SB str. 8, nejprve jsme si příběh poslechli a sledovali text, pak si rozdělili role a příběh si zahráli.

Doplnili jsme cvičení SB str. 9 a WB str. 8

Game: dnes jsme se naučili novou hru Queenie, Queenie

5.10.

Na pracovních listech opakujeme gramatiku z loňska - poslech, psaní a čtení.

Bookwork: učebnice SB str. 7 - opakujeme a procvičujeme pokyny, které používáme ve třídě. Četli jsme je a spojovali s obrázky. Zahráli jsme si hru Simon says, kde jsme si všechny pokyny procvičili.

Čísla! - opakujeme a procvičujeme, číslice, písemný zápis a výslovnost čísel od 1 do 100

Bookwork: cvičebnice WB str. 7 - celá strana. Ze slov skládáme věty, přířazujeme k obrázkům.

ZÁŘÍ

30.9.

Na pracovních listech opakujeme gramatiku z loňska - poslech, psaní a čtení.

Bookwork: učebnice SB str. 6 - nová písnička, opakujeme a procvičujeme čísla od 1 do 100

Hráli jsme hry na interaktivní tabuli, čteme čísla a procvičujeme výslovnost.

23.9.

Na pracovním listě opakujeme gramatiku z loňska - poslech, psaní a čtení.

Na interaktivní tabuli jsme procvičovali novou gramatiku THERE IS/THERE ARE, hráli jsme hry, abychom si tuto frázi dobře zapamatovali

Bookwork: cvičebnice WB str. 5 - celá strana

21.9.

Na pracovním listě opakujeme gramatiku z loňska - poslech.

Nová slovíčka: s obrázkovými kartičkami se učíme a vyslovujeme nová slovíčka

Bookwork: učebnice SB strana 4 - hledáme slova na obrázku, opakujeme, zpíváme krátký popěvek (chant).

Ve cvičebnici WB str. 4 spojujeme slova s obrázky.

Nová gramatika: THERE IS / THERE ARE - fráze, které používáme, když chceme označit, že někde něco je (There is a book on the desk. There are pencils in the pencil case.)

16.9.

Dnes jsme na pracovním listě opakovali gramatiku a slovíčka z loňského roku - čteme a píšeme.

Vyráběli jsme plakát naší skupiny, který bude spolu s ostatními vystaven na chodbě u školní jídelny. Opakovali jsme si fráze "Can I have a blue pencil? Can I have scissors?"

Zahráli jsme si hru Simon says, abychom procvičili části těla, opakovali jsme všechny barvy.

Povídali jsme si o šikaně a svým podpisem certifikátu jsme potvrdili, že se k sobě budeme chovat slušně.

14.9.

Vítáme děti v novém školním roce! smiley

Dnes jsme se vzájemně představili, hráli jsme hry v kroužku a ozdobili si pracovní sešity pro letošní školní rok.

Podívali jsme se na krátké video o našem maskotovi, mořské vydře a povídali si, jak žije a čím se živí.

Připomněli jsme si pravidla chování ve třídě a hned si je zapsali do sešitu :)

Hráli jsme hry na procvičení jednoduchých slov, hláskování písmenek a opakování slovíček z minulého školního roku.

Rozdali jsme si učebnice, které si budeme nosit na každou hodinu.

aktualizováno: 21.01.2022 20:05:08