Sea Lions

Vyučující: 

 

 

Joscelyn Evener

tel.: +420 608 228 488
email: joscelynevener1996@gmail.com

Asistent/ka:

 

Anna Koláčková

tel.: +420 604 625 457
email: anakolackova@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

LEDEN

19.1.

Portfolio: Připomněli jsme si, jak se mění sloveso BE (být) v minulém čase na WAS/WERE (byl/byli) a procvičili jsme si to v doplňování do vět.

I ___ AT THE PARK YESTERDAY. (Včera jsem byl v parku.)

WE ____ AT SCHOOL LAST YEAR. (Loni jsme byli ve škole.)

Bookwork: SB strana 60- cvičení 1. Podle poslechu a obrázku jsme spočítali, kde je kolik ryb.
                  SB strana 61- cvičení 2. Společně jsme si přečetli příklady použití WAS/WERE.

laughZahráli jsme si PUZZLE s vodními živočichy a poté jsme si jich pár nakreslili do sešitů. Svým spolužákům jsme poté popsali, co na našem obrázku všechno je.

Listening: SB strana 61- cvičení 1. Podle poslechu jsme spojovali obrázky.

Homework: WB strana 65- cvičení 1, 2
                    WB strana 66- cvičení 1, 2
                    WB strana 68- cvičení 1, 2

enlightenedÚkol je do středy 26. 1.

17.1.

Společně jsme si prošli otázky a odpovědi:
HOW ARE YOU?- I‘M GREAT. (Jak se máš?- ?Mám se skvěle.)
WHAT DO YOU LIKE? - I LIKE CHOCOLATE.
(Co máš rád?- Já mám rád čokoládu.)

enlightenedVysvětlili jsme si co je PAST (minulost) a jak se mění sloveso BE (být) v minulém času.

    I WAS AT HOME. (Byl jsem doma.)

Představili jsme si novou lekci UDER THE SEA (Pod mořem) SB strana 58.

Listening: SB 58- cvičení 2

Společně jsme si přečetli o vyhynulých zvířatech na straně 59. EXTINCT ANIMALS (vyhynulá zvířata).

Bookwork: SB strana 59- cvičení 3. Podle obrázků jsme si doplnili WAS/WASN‘T(bylo/nebylo) a WERE/WEREN‘T (byli/nebyli) do vět tak, aby byly pravdivé.

enlightenedPřipomněli jsme si úkol na další hodinu.

12.1.

Ve středu jsme začali kontrolou domácího úkolu, přičemž jsme si ještě zopakovali látku ze čtvrté lekce.

Napsali jsme si test z UNIT 4. (čtvrté lekce).

yesPředstavili jsme si novou lekci UNIT 5 a zahráli hry s ní spojené.

Homework: WB strana 58- cvičení 1, 2, 3 WB strana 61- cvičení 1, 2
WB strana 59- cvičení 1, 2, 3 WB strana 63- cvičení 2
Úkol je do středy 19. 1.

10.1.

Portfolio: procvičili jsme si SPELLING (hláskování) a psaní slov z naší lekce, abychom byli připraveni na blížící se test.

Společně jsme si procvičili větnou sklat bu. Zde příklad zadání: FRANK’S / TO / BREAD / GOING / TO / BUY / SOME / THE / SUPERMARKET (Frank jde do supermarketu koupit nějaký chleba.)

Zahráli jsme si GEOPARDY, při kterém jsme si zopakovali vše, co budeme potřebovat v testu. Odkaz na hru najdete zde. Doporučujeme nastavit na: No teams.

Na procvičení hláskování jsme si zahráli SPELL IT! Odkaz naleznete zde.

Na protažení jsme si pustili JURRASIC CHASE
 

enlightenedPřipomněli jsme si úkol na další hodinu.

enlightenedPříští hodinu si napíšeme test z probírané lekce.

5.1.

Portfolio:

THE / PAUL‘S / MILK / SUPERMARKET / TO / BUY / GOING TO

                                                        =PAUL‘S GOING TO THE SUPERMARKET TO BUY MILK
                                                          (Paul jde do obchodu koupit nějaký chleba.)

GOING / TO / A FILM / CINEMA/ TO / WE‘RE / THE / SEE

                                                        =WE‘RE GOING TO THE CINEMA TO SEE A FILM
                                                           (Jdeme do kina podívat se na film.)

laughSpolečně jsme si při hře procvičili: NEAR (poblíž), OPPOSITE (naproti), BELLOW (pod), NEXT TO (vedle), ABOVE (nad), ...

Bookwork: SB 52- cvičení 1. Přiřadili jsme jednotlivá místa k jejich popisu.
                  SB strana 57- cvičení 1. Samostatně jsme si každý přeložil šifru.

Listening: SB 53. Podle poslechu jsme děti ze zadání přiřadili k místům, kam mají namířeno.

Homework: Pracovní list + WB strana 50- cvičení 1, 2, 3             
                                         WB strana 57- cvičení 1, 2
                                         WB strana 53- cvičení 1, 2
Úkol je do středy 12. 1.

enlightenedPřipomněli jsme si, že příští týden si napíšeme test z probírané lekce.

3.1.

Portfolio:Podle zadání jsme si každý vytvořil větu:

                WHO                    WHERE                TO WHAT
                ____ GOING TO ___________ TO _____________.

- například: I 'M GOING TO THE SHOP  TO   BUY BREAD. (Jdu do obchodu koupit chleba.)

Bookwork: SB strana 50- cvičení 1. Společně jsme si přečetli příběh Bena a Lucy. Naučili jsme se při tom nová slovíčka.
                  SB strana 51- cvičení 2. Nejdříve jsme si emoce jako: HAPPY (veselý), EXCITED (vzrušený), SCARED (vystrašený), ANGRY (naštvaný) vysvětlili a poté jsme samostatně vyplnili cvičení.

New vocab: FUNFAIR (pouť), PIRATE SHIP (pirátská loď), THE WRONG PLACE (špatné místo). Ačkoliv jsme se slovíčka sotva naučili, tak už jsme si je alespoň trochu zkusili použít ve větách.

Listening: SB strana 51- cvičení 4. Společně i samostatně jsme si zkoušeli přečíst TONGUE TWISTER (jazykolam).

laughZahráli jsme si hru, při které jsme si procvičili názvy budov (pokud na začátku vyberete kategorii BUILDINGS). Odkaz na ni naleznete zde.

enlightenedPřipomněli jsme si, že do středy je úkol, který jsme dostali na Vánoce. Jednalo se o opakování, takže děti bez úkolu by neměli přijít o nic než tréning.

 

PROSINEC

22.12.

CHRISTMAS LESSON (Vánoční hodina)

angelTentokrát jsme měli velmi poklidnou hodinu plnou Vánočních písniček a her, při kterých jsme si opakovali vánoční slovíčka.

enlightenedChrismas vocab: CHRISTMAS TREE (Vánoční stromek), STAR (hvězda), GIFTS (dárky), LIGHTS (světýlka), ORNAMENTS (ozdoby), REINDEER (sob), SANTA (Santa), SLEIGH (sáně), BOW (mašle), FIRE PLACE (krb), ELF (skřítek), WREATH (věnec).

Zacvičili jsme si jak při hrách v kroužku, tak každý sám při WINTER RUN! (zimní běh). Podle aktivit jsme doběhli až do konce příběhu.

yesNaučili jsme se nové hry jako DUCK (kachna), LONDON BRIDGE (Londýnský most) a další, které mají podobná pravidla jako hry nám dobře známé (Chodí Pešek okolo, Zlatá brána otevřená)

Povídali jsme si o svých plánech na Vánoce a o tom, co bychom si přáli pod stromeček a na závěr jsme se podívali na krátkou pohádku.

Rozdali jsme si úkol, který je do středy 5. 1. Jedná se pouze o opakování, takže nepřítomné děti nepřijdou o nic, kromě tréningu.

20.12.

Na začátek jsme si zahráli HANGMAN, při čemž jsme si procvičili slovíčka z naší lekce.

Christmas vocab: SANTA‘S SLEIGHT (Santovy sáně), CANDY (sladkosti), CANDLE (svíčka), BELL (zvonek), BOW (mašle), GIFT (dárek), ORNAMENTS (ozdoby), SNOWMAN (sněhulák), ELF (skřítek/elf), REINDEER (sob), FIRE PLACE (krb), STOCKINGS (punčochy), WREATH (věnec).
Vysvětlili jsme si, že stejně jako FISH, tak REINDEER se v jednotném i množném píše bez S na konci REINDEERS.
Společně jsme si procvičili výslovnost TH (vyslovuje se jinak než F.)

Abychom se trochu protáhli, tak jsme si pustili ELVES ON THE RUN!

Vytvořili jsme si CHRISTMAS CARD (Vánoční přání.) Procvičili jsme si při tom slovíčka:
FRONT SIDE/INSIDE (přední strana/vevnitř)
TOP/BOTTOM (vrch/spodek)
FROM/TO (od/komu).

Podívali jsme se na příběh o Garfieldovi o Vánocích.

15.12.

Portfolio: Nakreslili jsme si tři jednoduché obrázky podle zadání:

DRAW A BIRD BELOW AN APLLE. (Nakresli ptáčka pod jablkem.)
DRAW A WATCH ABOVE CHRISMAS TREE. (Nakresli hodinky nad vánočním stromkem.)
DRAW A CAR OPPOSITE A PERSON. (Nakresli auto naproti člověku.)

Společně jsme si poté zahráli hru, při které jsme trénovali SPELLING (hláskování) jednotlivých slov z naší nové lekce. Odkaz na hru najdete zde.

Listening: SB strana 48- cvičení 1, SB strana 49- cvičení 1. Podle poslechu jsme doplňovali a číslovali. Naučili jsme se také nové slovní spojení „I AM GOING TO...“ (Já plánuji jít…)

Abychom se protáhli, tak jsme si pustili video WINTER RUN. Odkaz na něj najdete zde.

Bookwork: SB strana 49- cvičení 3. Doplňovali jsme slovesa.
                  WB strana 48 - cvičení 2.

Na závěr jsme si pustili video WHERE ARE YOU? (Kde jsi?)

13.12.

Portfolio: Na začátek hodiny jsme si napsali pár vět, ve kterých jsme použily důraz REALLY (opravdu).

I REALLY DON‘T LIKE CHOCOLATE. (Já opravdu nemám ráda čokoládu.)
I  DON‘T LIKE GRAPES. (Já nemám rád hroznové víno.)

Homework: WB strana 46- cvičení 1, 2      WB strana 48- cvičení 1, 2
                   WB strana 47- cvičení 1, 2       WB strana 49- cvičení 1, 2

Listening: SB strana 47- cvičení 2. Poslechli jsme si správnou výslovnost a zopakovali si ji.

Pracovali jsme s kartičkami s novou slovní zásobou, které jsme si vyrobili minule. Zdokonalili jsme si výslovnost a zopakovali psanou formu.

enlightenedBěhem hry jsme si procvičili předložky, co se používají při popisu míst a poloh: BEHIND (za), UNDER (pod), NEXT TO (vedle), ON (na), BETWEEN (mezi), IN FRONT OF (před),  ABOVE (nad), OPPOSITE (naproti), BELOW (níž pod), NEAR (poblíž)

Bookwork: SB strana 47- cvičení 1, 3.

heartNakonec jsme si zacvičili podle vánočního videa s Grinchem!

8.12.

První polovinu hodiny jsme věnovali opakování slovíček a frází z lekce 3. Zopakovali jsme si také časy: QUARTER TO (tři čtvrtě na), QUARTER PAST (čtvrt hodiny po) a HALF PAST (půl hodiny po).
Zopakovali jsme si také, jaká slova z ALWAYS (vždy), USUALLY (obvykle), SOMETIMES (někdy), NEVER (nikdy) používáme při stížnostech.

enlightenedNapsali jsme si test z UNIT 3.

V další části hodiny jsme si vyrobili kartičky s obrázky slov z nové lekce. V učebnici na straně 46 jsme si slovíčka prohlédli a podle sebe je nakreslili na kartičky, se kterými budeme pracovat na příštích hodinách.

mailLibrary: Připomněli jsme si, že knížky již měly být vrácené. Žáci, kteří je stále mají doma, je přinesou na další hodinu.

6.12.

enlightenedPondělní hodinu jsme věnovali opakování látky z 3. lekce, jelikož si ve středu napíšeme z probrané lekce test.
 

Začali jsme opakování slovíček: ALWAYS (vždy), USUALLY (obvykle), SOMETIMES (někdy), NEVER (nikdy).
Každý jsme vytvořil pár vět, ve kterých jsme slova použili.
I ALWAYS BRUSH MY TEETH. (Vždy si čistím zuby.)
I SOMETIMES DRY THE DISHES. (Někdy usuším nádobí.)
I NEVER WASCH MY CLOTHES. (Já nikdy neperu prádlo.)

Bookwork: SB strana 43- cvičení 1. HOW OFTEN DO YOU… (Jak často děláš…) Ve cvičení jsme si zaškrtli jednu možnost ze tří podle toho, jak často určitou domácí práci děláme.

Při hře ve dvou týmech na rychlost jsme procvičili SPELLING. Skládali jsme slova písmenko za písmenem, abychom si tak zapamatovali jejich správnou psanou formu.

enlightenedProšli jsme si také, jaká slova používáme ve stížnosti. ALWAYS x NEVER (vždycky x nikdy)

I NEVER GET CHOCOLATE AND MY SISTER ALWAYS DOES. (Já nikdy nedostanu čokoládu a má sestra vždycky dostane.)
I ALWAYS DO THE DISHES AND YOU NEVER DO. (Já vždycky dělám nádobí a ty nikdy.)

Na závěr jsme si zahráli JEOPARDY. Prošli jsme tak slovíčka ze 3. lekce, větnou skladbu a časy v psané i číselné formě.
HOME/ AFTER/ I/ SCHOOL/ GO/ USUALLY = I USUALLY GO HOME AFTER SCHOOL.
LUSY/ DISHES/ EVERY/ DISHES/ DOES/ THE/ DAY = LUCY DOEAS THE DISHES EVERY DAY.


enlightenedPřipomněli jsme si také, že na příští hodinu máme úkol.

 

1.12.

Portfolio: Do sešitů jsme doplňovali věty: I___ DINNER AT ___ PM. (Já_večeři v_hodin večer.)
                                                              I HAVE ____ AT __ _M. (Já mám__v_hodin__.)
Se druhou větou jsme trochu zápasili, a tak jsme si řekli pár příkladů:
I HAVE BREAKFAST AT 7 AM. (Já mám snídani v 7 hodin ráno.)
I HAVE TO DO MY HOMEWORK AT 5 PM. (Já musís dělat úkoly v pět hodin odpoledne.)

Homework: Úkol je do příští sředy 8.12.
WB strana 42- cvičení 1,2         WB strana 44- cvičení 1, 2
WB strana 43- cvičení 1, 2, 3    WB strana 45- cvičení 1, 2

Listening: SB strana 44- cvičení 1. Zaškratali jsme si, jaké práce chlapec v týdnu dělá a kdy.

yesBěhem naší další aktivity jsme si nakreslili tabulku s domácími pracemi a obešli jsme celou třídu s otázkami: DO YOU COOK?, DO YOU WASH UP?, DO YOU TIDY UP YOUR ROOM?,… Posle kladných a záporných odpovědí jsme si poznačili Ano nebo Ne. Poté jsme si výsledky společně spočítali.

mailLibrary: Většina z žáků už úspěšně odevzdala Book report ze své vypůjčené knížky. Prosíme, aby je příští týden (pondělí nebo středa) přinesli zpět do školy.
 

LISTOPAD

29.11.

Portfolio: Pondělní hodnu jsme začali procvičováním BEFORE/AFTER (Před/Po).

BEFORE SCHOOL I … (BRUSH MY TEETH, HAVE BREAKFAST,…)
AFTER SCHOOL I … (GO HOME, HAVE A PIANO LESSON, WALK THE DOG,…)


enlightenedBookwork: SB strana 36- cvičení 1. Přiřazovali jsme jednotlivé časy (ciferníky) k aktivitám ve větách.

Listening: SB strana 37- cvičení 1. Podle poslechu jsme zaškrtávali, kdy Ben jakou aktivitu dělá.
                 SB strana 38. Společně jsme si poslechli příběh o Benovi a Lucy.
                 Na další straně SB strana 39- cvičení 2 jsme si poté do cvičení doplnili správná jména.

New vocab: BUSH (křoví), DARK (tma), MAYBE (možná), WHAT A MESS (To je nepořádek), BIN (koš), RUBBISH (odpad), HORRIBLE (hrozný)

yesDnes jsme si také rozdali testy z UNIT 1 a odnesli jsme si je domů.

Během hodiny jsme si zacvičili podle videa BRAIN BREAK.

24.11.

Portfolio: Hned na začátku jsme si procvičili fráze z nové lekce. Poskládali jsme slova do správného pořadí. DISHES THE DRY (usušit nádobí), THE TAKE DOG A FOR WALK (vzít psa na procházku). Jedná se o slovní zásobu z 3. lekce.

Homework: WB strana 34 -cvič. 1, 2, strana 35 -cvič. 2, strana 37, strana 38 -cvič. 1.
Úkol je do příští středy 1.12. Žáci, kteří zapomněli úkol na dnešní hodinu, si je do příští hodiny doplní.

New vocab: HALF PAST (půl hodiny po), HOUR (hodina), QUARTER PAST (čtvrt hodiny po), QUARTER TO (tři čtvrtě na), O‘CLOCK (hodin)
                                                            IT‘S SEVEN O‘CLOCK. (Je sedm hodin.)
                                                            IT‘S HALF PAST ELEVEN. (Je půl hodiny po jedenácté.)
                                                            IT‘S QUARTER TO FOUR. (Je tři čtvrtě na 4.)

Listening: SB strana 35- cvičení 1, 2. Podle poslechu jsme seřadili aktivity na obrázku v prvním cvičení. V dalším jsme poslouchali a opakovali věty, abychom si zapamatovali správnou výslovnost.

Dnes jsem také v rámci blížícího se svátku THANKSGIVING (Díkuvzdání) řekli něco málo o této tradici. Představila se nám tak další slovíčka: FEAST (hostina), TURKEY (krocan), PIE (koláč), CELEBRATION (oslava).Na závěr jsme si proto každý nakreslil krocana z obrysu své ruky.

22.11.

Portfolio: Věnovali jsme se doplňování slov do vět: SHALL (můžeme), HOW ABOUT (co takhlee).
            WE ____ MAKE SOME SOUP. (Uděláme polévku.)- SHALL
            _____ _____ SOME TEA? (Co třeba trochu čaje?) - HOW ABOUT
Ve druhé větě jsme si ukázali, že i SOME se může používat v otázkách, pokud je to gramaticky správně.

Společně jsme si při hře procvičili otázky a odpovědi:
ARE THERE ANY…?/ IS THERE ANY…?  (Jsou tu nějaké…? / Je tu nějaké…?) 

YES, THERE ARE SOME.(Ano, jsou tady nějaké.) / YES, THERE IS SOME.(Ano, je tady nějaký.)
NO, THERE AREN‘T ANY.(Ne, nejsou tu žádné.) / NO, THERE ISN'T ANY.(Ne, není tu žádný.)

Při hře AROUND THE WORLD jsme opakovali slovíčka z minulé lekce a šlo nám to moc dobře!

Společně jsme začali novou kapitolu DAILY TASKS (denní úkoly), která je v učebnici na straně 34.

New vocab: TIDY UP (uklidit), DO THE SHOPPING (udělat nákup), TAKE THE DOG FOR A WALK (vzít psa na procházku), WASH UP (umýt se), SWEEP (zametat), COOK (vařit), DRY THE DISHES (usušit nádobí), FEED THE DOG (nakrmit psa)

Na závěr jsme si zahráli poybovou hru, ve které se tančí podle pokynů v písničce. Odkaz na písničku je zde.
 

15.11.

Portfolio: Na začátku jsme si procvičili SPELLING (hláskování) a WRITING (psaní) slovíček z 2. lekce: SOUP (polévka), WATER (voda), VEGETABLES (zelenina), CHEESE (sýr), SALAD (salát).

Abychom si zopakovali slovíčka a gramatiku, tak jsme si zahráli AROUND THE WORLD (Kolem světa) a GEOPARDY.

yesNapsali jsme si testy z Unit 2 (lekce 2).

mailLibrary: Připomínáme, že žáci mají doma knížky z knihovny. Doporučujeme, aby je do příští hodiny přečetli (část stačí v případě delší knihy bez mnoha ilustrací). Na dalších hodinách už budeme knížky popisovat našim spolužákům a začneme pracovat na čtenářských denících.

Budeme se těšit na další týden!

10.11.

Portfolio: Prvním úkolem bylo dokončit věty:
    WHEN I WAS FIVE I COULD …. (Když mi bylo pět, mohl jsem ....)

    WHEN I WAS FIVE I COULDN‘T … (když mi bylo pět, tal jsem nemohl ...)

Homework: WB strana 29- cvič. 1, strana 30- cvič. 1, strana 31- cvič. 1, 2, strana 32- cvič. 1, 2.
enlightenedÚkol je do pondělí 22. 11.

Listening: SB strana 29- cvič. 1, 2. Podle poslechu jsme nejdříve v prvním cvičení přiřazovali obrázky a v druhém cvičení jsme doplňovali věty.

PAST SIMPLE (minulý čas) Do našeho seznamu sloves, které známe i v minulém čase jsme si připsali:     DO (dělat)- DID (udělal)
                DRAW (kreslit) – DREW (nakreslil)
                DREAM (snít) – DREAMED (snil)
                DRINK (pít)- DRANK (pil)
                DRIVE (řídit) – DROVE (řídil)

Bookwork: SB strana 30, 31. Začali jsme novou kapitolu LIVE IN ART (život v umění). Na obou stránkách jsme si pročetli úvodní článek a seznámili se s novými slovíčky.

mailLibrary: (knihovna) Na konec hodiny jsme si všichni vybrali knížku z knihovny, která se nám líbila. Do příští hodiny si zkosíme přečíst prvních pár stránek, abychom o ní mohli něco říct svým spolužákům a rozhodli se, jestli budeme chtít knížku přečíst celou.

8.11.

Portfolio: Procvičili jsme si psaní slovní zásoby z naší lekce. WATER (voda), CHEESE (sýr), ROLLS (rohlíky, housky)

enlightenedBookwork: SB strana 23- cvičení 1, 2. Společně jsme si přečetli cvičení 1 a při cvičení 2 jsme zkoušeli věty opakovat.

Procvičovali jsme otázky a odpovědi + ARE SOME / AREN‘T ANY (jsou nějaké / nejsou žádné.)

ARE THERE ANY BANANAS? - THERE ARE SOME BANANAS. / THERE AREN‘T ANY BANANAS.
(Jsou tam nějaké banány? - Jsou tam nějaké banány. / Nejsou tam žádné banány.)

enlightenedListening: SB strana 28- cvičení 1.

Společně jsme si poslechli a zazpívali písničku, ve které jsme gramatiku procvičovali. Kdybyste si ji chtěli procvičit doma, tak odkaz nejdete zde.

Na závěr jsme si zahráli hru PICTIONARY!

3.11.

Portfolio: Do věty jsme doplnili správné sloveso. ANDREA LIKE/LOVES/LOVE FOOTBALL. (Andrea miluje fotbal.)
Dalším úkolem bylo správně poskládat větu ze slov. BEFORE, SCHOOL, TO, HE, GOES, HE, GET, HAS, DRESSED. (On se musí obléci než (on) jde do školy).

enlightenedHomework: (domácí úkol) WB strana 22-cvičení 1,2,3, strana 23-cvičení 1,2, strana 24-cvičení 1, strana 25- cvičení 2, a strana 28- cvičení 1.
Úkol je do příští středy 10.11.

Napsali jsme si test z další lekce (UNIT 1) a za dobře odvedenou práci jsme dostali FARM ANIMALS SEARCH PUZZLE, ve kterém jsme hledali zvířata.

enlightenedNew words: (nová slovíčka) SALAD (salát), VEGETABLES (zelenina), SOUP (polévka), WATER (voda), APPLE JUICE (jablečný džus), CHEES (sýr), LEMONADE (limonáda), ROLLS (rohlíky, housky)

Listening: (poslech) V učebnici na straně 22 jsme podle poslechu vyplnili cvičení 2.

Na konec jsme si zahráli novou hru MUM.

1.11.

Portfolio: Z lístečků, co jsme dostali, jsme skládali slova: C MU SI = MUSIC, CE SCI EN= SCIENCE, T R A= ART, STO RY HIS= HISTORY,… Poskládaná slova jsme si nalepili do sešitů.

Připomenuli jsme si naši slovní zásobu při naší oblíbené hře Around the World.

Velkou část hodiny jsme hráli hru Jeopardy, ve které jsme procvičovali:
    VOCABULARY WORDS (slovíčka z lekce)
    LIKES/DOESNT’T LIKE
    HAVE TO (muset)
    BEFORE AND AFTER (před a po).

Pokud byste si hru chtěli zahrát doma, tak odkaz naleznete zde.
Doporučijeme v prvním políčku zvolit možnost NO TEAMS (žádné týmy) a pokračovat políčkem CONTINUE.

Napsali jsme si test z probrané lekce, abychom si ověřili naše znalosti. Ještě na něm přístě zapracujeme!
 

enlightenedDnes jsme si také připomněli úkol na příští hodinu.

ŘÍJEN

25.10.

Portfolio: Doplňovali jsme slovesa (LOVE, LIKE, DON‘T LIKE) do vět:
     SHE _heart_ DOGS., HE __frown___ SPIDERS., THEY _smiley_ HALLOWEEN.

Listening: SB strana 14. Poslechli jsme si pokračování příběhu Bena a Lucy.

New words: CODE (kód), CLUE (vodítko, nápověda), KEEP (nechat si)

Bookwork: SB strana 15- cvičení 2. Ve dvojicích jsme vyřešili záhadný kód.
Také jsme si společně přečetli a opakovali TONGUE TWISTER na straně 15- cvičení 4.

Reading: SB strana 16 Johnny‘s story
Po přečtení příběhu jsme si odpověděli na otázky SB strana 16-cvičení 1.

Na závěr jsme si zahráli MUSICAL CHAIRS a popřáli si HAPPY HALLOWEEN!

20.10.

Portfolio: Doplňovali jsme písmenka do slov: G_ohr_phy (Zeměpis), H_str_ry (Dějepis), _.T. (Informatika), P._. (Tělocvik), En_li_h (Anglický jazyk).

New grammar:
                                heartI LOVE MY DOG. (Miluji svého psa.)
                                                      = SHE LOVES HER DOG (Ona miluje svého psa.)

                                yesI LIKE MY PIANO. (Mám rád svůj klavír.)                                                                                                  =  yesHE LIKES HIS PIANO. (On má rád svůj klavír.)

                                noI DON’T LIKE SPIDERS. (Já nemám rád pavouky.)                                                                                    = noHE DOESN’T LIKE SPIDERS. (On nemá rád pavouky.)
 

Bookwork: SB strana 11- cvičení 1

Listening: SB strana 13- cvičení 1, 2 Podle poslechu jsme si označili, co dělá Daniel v nové škole.

Homework: Úkoly v pracovním sešitu. WB strana 11-cvičení 1,2, strana 12-cvičení 3, strana 13- cvičení 1,2, strana 14-cvičení 2,3
Některá cvičení již mohou být hotová z minula. Úkol je do středy 3.11.

18.10.

Portfolio: Joscelyn: My dog is called Lara. = Joscelyn’s dog is callend Lara.
Opakování tří pravidel: Mom is good at cooking.

Dnes jsme dopsali test z lekce 1. Hodilo se nám procvičování, které jsme před tím udělali!

New words: SB strana 10. ENGLISH (Angličtina), GEOGRAPHY (Zeměpis), P.E. (tělocvik), HISTORY (Dějepis),…

Bookwork: SB strana 12- cvičení 2

Během hodiny jsme si zahráli Hot Potato (Horká brambora), Around the World (Okolo světa). Zopakovali jsme si tak skvěle naší novou slovní zásobu!

enlightenedPříště zkontrolujeme náš domácí úkol.

13.10.

Portfolio: (školní sešit) Podle rodinného stromu (SB strana 7) jsme doplňovali věty:
    Penny is Molly’s COUSIN.
    Lisa is Penny’s AUNT.
    Ben is BOB and JULIA’S grandson.

Homework: WB strany 11, 12, 13
Úkol je do středy 20.10.

Grammar: Ještě nám úplně nejde gramatika. Věnovali jsme proto zbytek hodiny procičování.
Jde o zapamatování si tří pravidel:        She/He/It= IS, We/They/You= ARE

                                                          Good AT (jde o předložku AT, která se dětem často plete)

                                                          Slovesa musí končit na INGSING+ING=SINGING                                                                  (SWIMMING, RUNNING, SMILING, SINGING, DANCING,…)

Nakonec jsme si zahráli hru, při které jsme psali rychle čísla: 88, 97, 52, 64, ...

11.10.

Portfolio: (školní sešit) Doplňovali jsme si slova z rodinného stromu.smiley

Věnovali jsme se procvičování skladby věty a koncovek:
                            ADRIANA IS GOOD AT LISTENING. (Adriana je dobrá v poslouchání).
                            FELIX IS GOOD AT SKIING. (Felix je dobrý v lyžování).

Bookwork: SB strana 7- cvičení 1, 2

Dále jsme hráli hry, při kterých jsme si opakovali rodinné členy: GRANDMA, GRANDPA, MOTHER, FATHER, SON, DAUGHTER, SISTER, BROTHER, UNCLE, ANT, COUSIN.
Slovíčka jsou vysvětlena v učebnici na straně 7.

Připomněli jsme si úkol na středu.

ZÁŘÍ

29.9.

Opakování z minulého roku je za námi! Úspěšně jsme dokončili pracovní listy z minulého roku.angel

enlightenedHomework: WB strana 8- cvičení 1, 2 a strana 9- cvičení 1, 2, 3
Úkol je do středy 6. 10. 2021

Bookwork: WB strana 7- cvičení 2 Family tree
Při dokončování pracovních listů jsme se rozdělili do dvou skupinek, a proto by si toto cvičení někteří měli doplnit.

Hráli jsme dnes Charades. Napsali jsme si různé aktivity a poté je předváděli spolužákům. Cílem hry bylo, co nejdříve poznat napsat správně slova či celé věty.

Nakonec jsme si zahráli Heads Up 7 up.

Těšíme se na říjen!

27.9.

Portfolio (zápis do sešitu) procvičovali jsme si: I am good at ...yes

Bookwork strana 8- cvičení 1

Vocabulary (slovní zásoba): silly, tie up, Show us the way, Go away

Pilně jsme pracovali na pracovních listech. Opakování z minulého roku se blíží ke konci!

Nakonec jsme dokončili náš plakát SEA LIONS, který bude vystaven na chodbě.

Žádný domácí úkol není. Užijte si volno!smiley

22.9.

Portfolio: (zápis do sešitu) zapsali jsme si v čem jsme dobří: I am good at ...

Listening: SB str. 8- cvičení 1
Speciálním úkolem bylo najít a podtrhnout: SILLY (potrhlý) , SHOW US THE WAY (ukaž nám cestu).

Homework:(domácí úkol) WB str. 5- cvičení 1,2,3
přinést na příští hodinu 27. 9. 2021 yes
 

Bookwork: (práce s učebnicí) SB str. 9- cvičení 2. Z předchozího cvičení jsme si vyčetli, zda-li jsou věty ve cvičení pravdivé či ne a podle toho je označili: T true (pravda) x F false (lež).

Pustili jsme se do dalších pracovních listů, ve kterých jsme si procvičili poslech a zopakovali látku z minulého roku. Dnes všichni pracovali usilovně, přestože práce nebylo málo.


Na závěr jsme si zahráli hru 3 Corners, při které jsme se pěkně protáhli.


Těšíme se na příště!smiley

20.9.

Dnes jsme už od začátku pilně pracovali. Začali jsme v našich portfoliích, které jsme si doplnili o to, co máme rádi.

Bookwork: učebnice SB str. 5 - cvičení 1, 3

Nová gramatika: to be GOOD AT x not to be GOOD AT (být v něčem dobrý x nebýt v něčem dobrý). She is good at running. (Ona je dobrá v běhu.) He is not good at doing puzzles (On není moc dobrý ve skládání puzzlí.)

Při společné práci jsme o našich kamarádech zjistili, v čem jsou dobří: I am good at... a ti nejodvážnější nám pantomimou svou zálibu představili.

Poslech: WB str.4 – cvičení 1. Podle poslechu jsme doplňovali čísla (10, 20,… 100).

Pracovní list - opakování z minulého roku. Už nám to šlo lépe a příště to určitě půjde ještě líp! Tentokrát jsme procvičovali psaní a opravovali jsme chyby v textu.

Těšíme se na středu smiley

15.9.

Dnešní hodinu jsme zahájili prací na našich portfóliích- sešitech, do kterých budeme na začátku hodiny vypracovávat krátkou aktivitu. Tentokrát jsme se zaměřili na otázky:
What is your favourite place? What do you do there?

Začali jsme pracovat s učebnicí, kde jsme se seznámili s Benem a Lucy. Začali jsme lekci 0 (st.4) Meet the Explorers!

Zahráli jsme si několik her na procvičování číslovek (psaní i výslovnost). 50 (fifty)+50 (fifty)= 100 (one hundred), 20 (twenty) + (twenty)= 40 (forty) Jejich správnou výslovnost si děti mohou zopakovat zde

Dále jsme pracovali na plakátu naší skupiny, který bude viset na chodbě. Daří se nám skvěle.

Na závěr jsme vyplňovali pracovní listy, jakožto opakování učiva z minulého roku.

Těšíme se na příště!

13.9.

laughPrvní hodina v letošním školním roce.wink

Nejdříve se vzájemně představíme - Hello, my name is Alice. What's your name?

Každý dnes dostal sešit, který si podepsal a ozdobil jeho první stránku podle vlastních přesdstav. Do sešitu si zapisujeme věty, které dokončujeme.

My name is ....My favourite food is...... My favourite hobby is ......

Hrajeme jednoduché hry pro vzájemné seznámení.

Povídáme si o tom, co znamená šikana. Hlavně si ujasňujeme základní pravidla, která budeme dodržovat a jak se k sobě  budeme chovat.  

Na základě  toto podepisujeme  všichni smlouvu proti šikaně.

Dnes začínáme také s výrobou plakátu naší skupinky SEA LIONS, který bude viset spolu s ostatními  na chodbě školy.

 

aktualizováno: 20.01.2022 23:52:05