Sea Lions

Vyučující: 

 

 

Joscelyn Evener

tel.: +420 608 228 488
email: joscelynevener1996@gmail.com

Asistent/ka:

 

Anna Koláčková

tel.: +420 604 625 457
email: anakolackova@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

ZÁŘÍ

22.9.

Portfolio (zápis do sešitu) zapsali jsme si v čem jsme dobří: I am good at ...

Listening SB str. 8- cvičení 1
Speciálním úkolem bylo najít a podtrhnout: SILLY (potrhlý) , SHOW US THE WAY (ukaž nám cestu).

Homework (domácí úkol) WB str. 5- cvičení 1,2,3
přinést na příští hodinu 27. 9. 2021 yes
 

Bookwork (práce s učebnicí) SB str. 9- cvičení 2. Z předchozího cvičení jsme si vyčetli, zda-li jsou věty ve cvičení pravdivé či ne a podle toho je označili: T true (pravda) x F false (lež).

Pustili jsme se do dalších pracovních listů, ve kterých jsme si procvičili poslech a zopakovali látku z minulého roku. Dnes všichni pracovali usilovně, přestože práce nebylo málo.


Na závěr jsme si zahráli hru 3 Corners, při které jsme se pěkně protáhli.


Těšíme se na příště!smiley

20.9.

Dnes jsme už od začátku pilně pracovali. Začali jsme v našich portfoliích, které jsme si doplnili o to, co máme rádi.

Bookwork: učebnice SB str. 5 - cvičení 1, 3

Nová gramatika: to be GOOD AT x not to be GOOD AT (být v něčem dobrý x nebýt v něčem dobrý). She is good at running. (Ona je dobrá v běhu.) He is not good at doing puzzles (On není moc dobrý ve skládání puzzlí.)

Při společné práci jsme o našich kamarádech zjistili, v čem jsou dobří: I am good at... a ti nejodvážnější nám pantomimou svou zálibu představili.

Poslech: WB str.4 – cvičení 1. Podle poslechu jsme doplňovali čísla (10, 20,… 100).

Pracovní list - opakování z minulého roku. Už nám to šlo lépe a příště to určitě půjde ještě líp! Tentokrát jsme procvičovali psaní a opravovali jsme chyby v textu.

Těšíme se na středu smiley

15.9.

Dnešní hodinu jsme zahájili prací na našich portfóliích- sešitech, do kterých budeme na začátku hodiny vypracovávat krátkou aktivitu. Tentokrát jsme se zaměřili na otázky:
What is your favourite place? What do you do there?

Začali jsme pracovat s učebnicí, kde jsme se seznámili s Benem a Lucy. Začali jsme lekci 0 (st.4) Meet the Explorers!

Zahráli jsme si několik her na procvičování číslovek (psaní i výslovnost). 50 (fifty)+50 (fifty)= 100 (one hundred), 20 (twenty) + (twenty)= 40 (forty) Jejich správnou výslovnost si děti mohou zopakovat zde

Dále jsme pracovali na plakátu naší skupiny, který bude viset na chodbě. Daří se nám skvěle.

Na závěr jsme vyplňovali pracovní listy, jakožto opakování učiva z minulého roku.

Těšíme se na příště!

13.9.

laughPrvní hodina v letošním školním roce.wink

Nejdříve se vzájemně představíme - Hello, my name is Alice. What's your name?

Každý dnes dostal sešit, který si podepsal a ozdobil jeho první stránku podle vlastních přesdstav. Do sešitu si zapisujeme věty, které dokončujeme.

My name is ....My favourite food is...... My favourite hobby is ......

Hrajeme jednoduché hry pro vzájemné seznámení.

Povídáme si o tom, co znamená šikana. Hlavně si ujasňujeme základní pravidla, která budeme dodržovat a jak se k sobě  budeme chovat.  

Na základě  toto podepisujeme  všichni smlouvu proti šikaně.

Dnes začínáme také s výrobou plakátu naší skupinky SEA LIONS, který bude viset spolu s ostatními  na chodbě školy.

 

aktualizováno: 24.09.2021 23:49:22