Sea Lions

Vyučující: 

 

 

Alison Mason

tel.: +420 774 302 594
email: alison.mason26@gmail.com

Asistent/ka:

 

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2022-2023!Vážení rodiče,

pokud si má Vaše dítě vést v programu úspěšně, je důležité, abyste věděli, co se na hodinách dělá, a mohli jej tak ve studiu podpořit. Na této webové stránce najdete informace o práci v hodinách, o zadaných domácích úkolech, o nadcházejících testech i další důležité informace týkající se výuky. Je nezbytné, aby se žáci snažili vypracovávat domácí úkoly a v případě absence si vždy doplnili zameškanou látku. Snadněji se tak po návratu do školy zapojí do výuky. V případě dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Nové, druhé, vydání učebnic Super Minds! V tomto školním roce budeme při výuce používat nové, druhé, vydání našich oblíbených učebnic Super Minds. Obsahově je téměř stejné jako to předcházející, avšak bylo vylepšeno a aktualizováno. Věříme, že se všem bude líbit. Jeho součástí je nová digitální platforma, Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (Workbook) a eBook (Student's Book) pro domácí studium a opakování. Všechna poslechová cvičení, písničky a videa v obou učebnicích jsou nyní na této nové platformě dostupná. Návod k jejímu užívání najdete v obou učebnicích na přední vnitřní straně jejich obalu. V případě dotazů či problémů týkajících se používání této platformy, klikněte na této stránce vpravo dole na ikonu "?HELP", kde najdete krátká videa, jak postupovat.

Také bychom Vám rádi připomněli, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Obsah učebnic byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických výukových programů a mohl se přizpůsobit dané týdenní dotaci hodin. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často najdete v učebnicích vynechané stránky, které si žáci samozřejmě mohou v případě zájmu také sami doma vypracovat.

UPOZORNĚNÍ:

Prosíme rodiče, aby své děti registrovali do programu Cambridge One dle pokynů na vnitřní straně obálky obou učebnic.

Pozor - každá učebnice se musí registrovat zvlášť, pomocí vlastního kódu, který najdete na vnitřní stránce obálky, pod stírací plochou.

Registrace do online programu Cambridge One

bude potřeba pro domácí přípravu našich studentů.

Pokud byste měli jakýkoliv problém s registrací, použijte prosím ikonu HELP, kterou najdete vpravo dole na této obrazovce.

Najdete tam krátká instruktážní videa, jak přesně při registraci postupovat.

 

VIDEA PRO DOMÁCÍ PŘÍPRAVU

Procvičujeme hláskování slovíček s Miss Alison:

Lekce 1

Lekce 2

Lekce 3

Lekce 4

 

LEDEN

24.1.

Notebook: opravovali jsme a procvičovali otázky a správné odpovědi (seřazení slov do vět a otázek)

Napsali jsme si slíbené opakování a poté luštili osmisměrku s novými slovíčky a opakovali hodiny.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, učebnice WB. str. 59. Domácí úkol je na příští středu 1. února.

Na závěr jsme si zahráli hru Werewolf.

22.1.

Dnešní hodinu jsme věnovali opakování slovíček, gramatiky a frází ze 4. lekce jako přípravě na slíbený test.

Psali jsme do sešitů, na mazací tabulky i na interaktivní tabuli. Střídali jsme se ve dvojicích, skupinkách, nebo pracovali samostatně.

enlightenedna středu připomínám termín vrácení anglických knížek z knihovny, domácí úkol a opakování ze 4. lekce enlightened

 

18.1.

Notebook: doplnění slov do vět, předložky

V kroužku hry na zopakování slovíček.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol cvičebnice WB str. 53 a 57

Bookwork: učebnice SB str. 49/3 - dokončení, cvičebnice WB str. 49 - celá strana, pracovali jsme ve dvojicích a odpovědi si vzájemně kontrolovali

Story: další část příběhu, v učebnici SB str 50 a 51, čteme si příběh, hrajeme různé role a k příběhu doplňujeme cvičení SB na str. 51, WB str. 50

Interaktivní tabule: pexeso, určování správných vět, gramatika.

Test: opakování z lekce 4 bychom si napsali příští středu 25.1.

16.1.

Notebook: doplnění předložek IN FRONT OF, ABOVE, BELOW, NEAR do vět.

Interaktivní tabule: procvičujeme předložky v paměťové hře

Bookwork: učebnice SB str. 48, nová písnička, nejprve popisujeme obrázek v učebnici, posloucháme a doplňujeme podle poslechu.

Nová gramatika: vyjádření budoucnosti (GOING TO....I am going to the library to get some books.)

Prezentace a cvičení na interaktivní tabuli k nové gramatice. Učebnice SB str. 49 - cvičení a gramatické video.

Interaktivní tabule: zopakování spojek

Kahoot! ve 3 týmech, opakování a procvičování gramatiky

 

11.1.

Notebook: k obrázkovým kartičkám na tabuli doplňujeme názvy (nová slovíčka)

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 47 a 48, celé strany. Úkol je na příští středu 18.1.

Pictionary: na tabuli kreslíme nová slovíčka a hádáme, která to jsou.

Bookwork: ve cvičebnici WB jsme dokončili str. 46

Nová gramatika: předložky OPPOSITE, NEAR, BELOW, ABOVE, procvičujeme na interaktivní tabuli, učebnice SB str. 47, gramatické video

Zahráli jsme si také hru Kahoot!, kde jsme všechny předložky zopakovali a poznávali.

9.1.

Notebook: podle interaktivní tabule doplňujeme správný časový údaj.

Podle obrázkových kartiček jsme si zopakovali hláskování jednotlivých slovíček.

Test: napsali jsme si slíbené opakování ze 3. ukončené lekce.

Po dopsání testu jsme luštili osmisměrku s novými slovíčky.

Library: všichni si vybrali anglickou knížku z knihovny. Termín vrácení knih s vyplněnými Book Reporty (zápisy z knih) je 23. ledna.

New unit: lekce 4, slovíčka na interaktivní tabuli, vysvětlujeme si a popisujeme. Učebnice SB str. 46, obrázek, hlavní otázka, první článek a odpovědi na otázky pod obrázkem. Ve cvičebnici WB jsme doplnili str. 46.

Na závěr jsme si zahráli hru s rychlým poznáváním nových slovíček.

Na středu připomínám domácí úkol. enlightened

 

4.1.

Notebook: čteme krátké věty na interaktivní tabuli a podle textu doplňujeme příslovce četnosti.

Na interaktivní tabuli jsme opakovali gramatiku této lekce - hodiny a příslovce četnosti.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: učebnice SB str. 120, 121 - domácí úkol je na příští středu 11.1.

Malé tabulky: procvičujeme hodiny (QUARTER PAST - čtvrt, HALF PAST - půl, QUARTER TO - třičtvrtě)

Pracovní listy: příslovce četnosti (pozor na psaní - ALWAYS, SOMETIMES)

Malé tabulky: psaní slovíček podle obrázkových karet.

 

PROSINEC

21.12.

LEAP Christmas Games 2022

1. ročník

Dnes jsme se zúčastnili Velké Vánoční soutěže. Všichni studenti programu LEAP z jednoho ročníku se sešli spolu v jedné třídě a společně oslavili Vánoce velkou hrou.

Každá skupina si nejdříve vylosovala barvu, pod kterou pak soutěžila. Naší barvou byla MODRÁ. Ve třídě nás pak přivítala Miss Deanna a podívali jsme se na video s přáním Santa Clause.

Co se ale nestalo – když nám Santa Claus slíbil dárky, přepadli ho piráti. Santa nám řekl, že se nám Grinch a jeho piráti snaží ukrást Vánoce a vyzval nás, abychom na hrách nasbírali co nejvíce sněhových (papírových) koulí a abychom společně potopili loď s piráty, která k nám míří. Sněhové koule jsme mohli získat za plnění úkolů a také tím, že budeme v průběhu her hodní a budeme dávat pozor.

A pak už začaly Vánoční hry.

Na každou soutěž jsme nominovali zástupce naší skupiny a vyslali ho doprostřed třídy plnit úkol.

Úkol se dělal na čas a k času se pak přidávalo penále – za chybu + 3s, za každé vyrušování, zlobení a mluvení v celé skupině + 5 s. (Byli jsme ale téměř vzorní a skoro žádné ze všech dětí nedostalo vteřiny za vyrušování).

Když jsme se chovali dobře, naše skupinka po každé hře dostala 5 papírových koulí, které jsme potřebovali na potopení lodi s piráty. Navíc nám rozdávala papírové koule i Miss Deanna, když jsme byli hodní a mluvili anglicky.

Soutěžili jsme, bavili se a tancovali a zase soutěžili a to až do úplného konce, kdy vyhrála skupina s nejnižším celkovým časem.

   

Když se blížil konec her, objevilo se na tabuli video s Grinchem a jeho piráty. Už byli opravdu blízko! A najednou byli ve videu i naši učitelé a volali na nás, abychom tu loď, co se blíží, co nejrychleji potopili.

A opravdu, jen co to dořekli, objevila se loď s piráty a pirátskou vlajkou a my koulovali a koulovali, až se potopila. Tak jsme zvítězili a letos si rozhodně Vánoce s dárečky zasloužíme!

A to je vše …

Není. Ještě Vám potřebujeme říct, kdo vlastně ze všech čtvrťáků vyhrál.

Ve velké Vánoční soutěži letos vyhrála skupina ARCTIC FOXES!

GRATULUJEME!

Všichni z vítězné skupinky dostali velké diplomy (doma si je mohou vymalovat, jak se jim bude líbit). Ale ani ostatní nepřišli zkrátka a dostali malou kartičku za to, že se her zúčastnili.

A nakonec ještě jedno krátké video s nejlepšími záběry a vyhlášením vítězů z našich Vánočních her:

Krásné Vánoce a šťastný nový rok vám všem a…

uvidíme v roce 2023! 😊

 

19.12.

Dnes jsme si užili vánoční hodinu spolu se skupinkou Miss Desi.

Společně jsme si zatančili na písničku Christmas Freeze Dance.

Na interaktivní tabuli jsme četli vánoční příběh Bena a Lucy a odpovídali na otázky.

Wordsearch: v osmisměrce jsme hledali všechna slovíčka a spojili je s obrázky.

Ve druhé polovině jsme se vyráběli vánoční přání a zahráli si Bingo se všemi vánočními slovíčky.

Podívali jsme se na krátkou epizodu vánočního Grinche a řekli si něco o středeční lekci angličtiny.

enlightenedpřipomínám, že na tuto lekci nepotřebujeme učebnice. enlightened

14.12.

Notebook: podle smyslu věty a časového údaje vybíráme správné příslovce četnosti.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 41 a 45, celé strany. Domácí úkol zkontrolujeme až po vánočních prázdninách, ve středu 4.1. 2023

Procvičili jsme slovíčka na mazacích tabulkách, dnes podle diktátu slov.

Dokončili jsme pracovní list z minulé hodiny (příslovce četnosti)

Bookwork: příběh, učebnice SB str. 40, 41 - nejprve podle názvu hádáme, o co asi v příběhu jde. Příběh posloucháme a vysvětlujeme si neznámá slovíčka. Pak sami čteme a doplňujeme cvičení ve cvičebnici WB str. 40.

Hry na interaktivní tabuli - pořádek slov ve větě, oprava chyb ve větách.

12.12.

Notebook: zapisujeme hodiny podle obrázků na tabuli (slovy zapisujeme i číslice, pozor na hláskování HALF, QUARTER)

Procvičujeme slovíčka - na malé psací tabulky zapisujeme ta, která Miss Alison popisuje.

Pracovní list: příslovce určování četnosti (ALWAYS, USUALLY, SOMETIMES, NEVER)

Bookwork: STORY, učebnice SB str. 38, 39 - nejprve popisujeme obrázky v učebnici, pak sledujeme příběh na videu na interaktivní tabuli, nakonec si rozdělíme role a příběh si přehrajeme sami. K příběhu doplňujeme cvičení v učebnici SB str. 39 a cvičebnice WB str. 38.

Gramatiku jsme si znovu vysvětlili a doplňovali cvičení na interaktivní tabuli, každý tvoří větu a otázku s použitím správného příslovce a vybraného slovesa (I usually get up at 7 o'clock. What time do you usually get up?)

enlightenedna středu připomínám domácí úkol a termín navrácení anglických knížek z knihovnyenlightened

 

7.12.

Notebook: hodiny - zapisujeme podle obrázku

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 37. Domácí úkol je na příští středu 14.12.

Na interaktivní tabuli popisujeme hodiny a opakujeme fráze a slovíčka.

Bookwork: nová písnička, učebnice SB str. 36, posloucháme 2x, doplňujeme obrázky hodin a kontrolujeme ve dvojici.

Nová gramatika: SB 37, příslovce určující frekvenci (never, sometimes, usually, always) - učíme se a procvičujeme na interaktivní tabuli

5.12.

Notebook: spojujeme nová slova s obrázky

Interaktivní tabule: procvičujeme výslovnost nových slovíček, popisujeme je v angličtině, procvičujeme

Charades: popisujeme nová slova podle obrázkových kartiček, ostatní hádají

Nová gramatika: učíme se hodiny podrobněji (Quarter past / half past / quarter to) - společně říkáme, pozor na výslovnost, opakujeme.

Bookwork: učebnice WB str. 35 - procvičujeme novou gramatiku, samostatně, ve dvojicích, na interaktivní tabuli. Cvičebnice WB str. 35 /2 - ve dvojicích

enlightenedCvičebnice WB str 35 - cvičení 1, poslechové, původně domácí úkol, jsme dokončili společněenlightened

Interaktivní tabule: procvičení určování času

 

LISTOPAD

30.11.

Notebook: krátké zopakování SOME, ANY

Napsali jsme si slíbené opakování 2. lekce.

Po testu jsme luštili osmisměrky již s novými slovíčky.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 34 celá strana, str. 35/1

Library: všichni si vypůjčili anglickou knížku z knihovny. Termín vrácení s vyplněnými book reporty (zápisy z knih) je do 14. 12.

New unit: nová lekce č. 3, učebnice SB str. 34, popisujeme obrázek, na interaktivní tabuli promítáme jednotlivá slovíčka - učíme se správnou výslovnost a hláskování. Přečetli jsme si otázky na hlavní stránce a podle poslechu opravovali odpovědi.

Zahráli jsme si pexeso s novými slovíčky.

28.11.

Opakovací lekce

Notebook: SOME, ANY - doplňujeme do vět.

Jeopardy game: oblíbená velká hra na procvičení gramatiky probrané lekce (kategorie - slovíčka, pořadí slov ve větě, SOME, ANY)

Interaktivní tabule: procvičení gramatiky, hláskování

Notebook: pracovní list na doplnění slov do vět a otázek.

enlightenedHOW ABOUT SOME pizza? SHALL WE have SOME pizza? SOME v otázce - pokud něco nabízíme.

enlightenedna středu 30.11. připomínám test z probrané lekce a domácí úkol. Také prosím o vrácení knih z knihovny, abychom si mohli půjčit další knihy.enlightened

23.11.

Notebook: SOME x ANY, doplňujeme do vět podle interaktivní tabule, společně opravujeme a procvičujeme s vysvětlováním.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 32/1, str. 33 celá strana. Domácí úkol je na příští středu 30.11.

enlightenedTest: opakování z další dokončené lekce bychom si napsali příští středu 30.11.enlightened

Bookwork: čtení, cvičebnice WB str. 28 - čteme společně, vysvětlujeme neznámá slovíčka. Společně doplňujeme cvičení 2, samostatně cvičení 3.

Na interaktivní tabuli doplňujeme SOME x ANY, gramatika této lekce. Doplňujeme do otázek, kladných i záporných odpovědí.

Opakovali jsme si také slovíčka z poslední lekce a připravovali se na test (pracovní list).

enlightenedPřipomínám termín vrácení anglických knížek z knihovny.enlightened

21.11.

Notebook: do sešitu jsme zapisovali slovíčka podle hláskování Miss Alison

Shall we? How about? - ve větách procvičujeme novou gramatiku

Bookwork: STORY - učebnice SB str. 26 a 27 - nejprve společně popisujeme obrázky, pak sledujeme video na interaktivní tabuli, čteme příběh, čteme jednotlivé postavy.

Cvičebnice WB str. 26 - ve dvojicích, kontrolujeme společně.

Procvičujeme doplňování správných slov do vět, otázek a pořadí slov ve větách - pracovní list na interaktivní tabuli, hry na interaktivní tabuli, ve dvojicích.

 

16.11.

Notebook: SOME x ANY - doplňujeme do vět a do otázek

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 24/2, 25 - celá strana. Domácí úkol je na příští středu 23.11.

Interaktivní tabule: s obrázky procvičujeme SOME, ANY, ke každému obrázku tvoříme kladné a záporné věty a otázky (Is there ANY cheese? Yes, there is SOME cheese. No, there isn't ANY cheese.)

Bookwork: nová písnička, učebnice SB str. 24 - nejprve posloucháme písničku, podtrháváme neznámá slova, ta si vysvětlujeme (snažíme se vždy o vysvětlení v angličtině pomocí výrazů, které známe). K písničce doplňujeme cvičení SB, WB str. 24.

SB str. 25/1 - poslechové cvičení, doplňujeme společně.

Nová gramatika: HOW ABOUT......? SHALL WE......? otázky, ve kterých něco navrhujeme, nebo nabízíme, používáme SOME. How about some pizza? Good idea!

Procvičujeme a ptáme se navzájem.

V kroužku jsme si zahráli hru s novými slovíčky, čteme a opravujeme výslovnost (pozor na VEGETABLE!)

14.11.

Telephone game: naše oblíbená hra, procvičujeme slovíčka z letošního roku.

Notebook: na obrázku na interaktivní tabuli pojmenováváme jednotlivá jídla, zapisujeme do sešitu

Taboo: popisujeme slovíčka podle obrázkových kartiček, ostatní hádají

Nová gramatika: SOME, ANY - použití v otázkách a větách. Používáme u množného čísla, nebo nepočitatelných podstatných jmen (SOME - použití v kladných větách. ANY - použití v otázkách a záporných větách)

Are there ANY oranges in your lunchbox?

Yes, there are SOME oranges in my lunchbox.

No, there aren't ANY oranges in my lunchbox.

Bookwork: učebnice SB str. 23 - gramatické video, poslech 23/1, ptáme se a odpovídáme, procvičujeme otázky i odpovědi.

Připomínám domácí úkol na středu 16.11.enlightened

 

9.11.

Notebook: zopakovali jsme několik základních frází a připomněli hláskování složitějších slovíček.

Test: napsali jsme si slíbené opakování.

Library: všichni si vybrali anglickou knížku z knihovny. Termín vrácení knížek spolu s vyplněnými Book reporty (zápisy z knížek) je do 23. listopadu.

V učebnici SB jsme vyplňovali stranu 119 - závěrečné dokončení lekce, dokončíme v příští hodině.

Bookwork: nová lekce, Unit 1, prohlédli jsme si obrázek, popsali, seznámili se s novými slovíčky - výslovnost, vysvětlení, obrázkové kartičky.

Zahráli jsme si několik her na procvičení nových slovíček.

enlightenedMiss Alison připravila výslovnost a hláskování nových slov, viz odkaz výše. enlightened

7.11.

Notebook: procvičujeme HAVE TO x HAS TO, LIKE, LIKES x DON'T LIKE, DOESN'T LIKE ve větách, opakujeme slovíčka.

Dnešní lekci jsme věnovali hlavně opakování gramatiky a slovíček, ústní i písemnou formou. Slovíčka hláskujeme, píšeme, popisujeme, tvoříme věty se správnou gramatikou.

Soutěžili jsme ve hře Jeopardy a hráli hry na interaktivní tabuli.

enlightenedNa středu 9. 11. připomínám opakování/test z 1. probrané lekce a domácí úkol.enlightened

 

2.11.

Notebook: opravujeme chyby ve větách (procvičujeme gramatiku I HAVE TO, I like reading.)

Bookwork: učebnice SB str. 16 a 17 - příběh, nejprve posloucháme a sledujeme text, pak čteme sami pro sebe a podtrháváme slovíčka, která neznáme. Slovíčka si vysvětlujeme, vždy se snažíme o vysvětlení v angličtině.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 21, cvičení 1 a 3. Domácí úkol je na příští středu 9.11.

enlightenedTest: opakování z 1. ukončené lekce bychom si napsali příští středu 9. 11. enlightened

yes Dnes jsme ocenili nejlepšího studenta měsíce října. yes

Na interaktivní tabuli jsme procvičovali gramatiku a slovíčka, která budeme potřebovat v testu.

 

ŘÍJEN

31.10.

Notebook: rozmotáváme hallowenská slovíčka (spider, pumpkin, ghost, skeleton, witch)

Bookwork: učebnice SB str. 20 - v trojicích sestavujeme tabulku oblíbenosti předmětů v naší skupince. Nejprve jsme si řekli, co by nám pravděpodobně mohlo vyjít (I predict.... I think.....), potom jsme se ptali navzájem (What is your favourite subject?) a jména doplňovali do tabulky. Výsledek jsme porovnali s naším předpokladem.

Doplnili jsme cv. 1 - 3 ve cvičebnici WB str. 20 - spojujeme otázky a odpovědi, informace doplňujeme do vět. Na závěr jsme dopsali, jaký je náš nejoblíbenější předmět.

Ve druhé části dnešního dne jsme si užili Halloweenskou party.

V kroužku jsme hráli hry: "Who am I?" se zavázanýma očima hádáme, kdo promluvil. V kroužku také hádáme, co za tajemné věci se skrývá v nákupní tašce. Poznáváme pohmatem a popisujeme ostatním (It's small, hard, we use it in the morning and in the evening - it is a toothbrush!)

Mezi hrami jsme si zatančili (Skeleton dance, Pumpkin Jack)

Rozpočítávadlo: naučili jsme se nové rozpočítávadlo, text je tady: Eeny, meeny, miny, moe, catch a tiger by his toe, if he hollers let him go, I pick YOU!

Užili jsme si i drobné sladkosti :)

 

24.10.

Telephone game: procvičujeme slovíčka, posíláme ve dvou týmech a píšeme na tabuli.

Notebook: do sešitu píšeme věty se správným pořádkem slov

Bookwork: učebnice SB str. 14 a 15 - nový příběh, nejprve u interaktivní tabuli odhadujeme, o co v příběhu půjde. Díváme se na video. S učebnicemi pak příběh čteme, rozdělujeme si role. Vysvětlujeme si některá slovíčka a procvičujeme výslovnost.

Doplnění cvičení na základě příběhu, cvičebnice WB str. 14/ 1 a 2 - ve dvojicích, odpovědi kontrolujeme společně.

SB, WB cvičení 15/2 - procvičení skupin hlásek  - na interaktivní tabuli rozdělujeme písmena abecedy do několika skupin skupin na základě výslovnosti.

Secret code: učebnice SB str. 15 - šifrujeme tajný vzkaz podle klíče

Ve dvojicích do sešitu vytváříme tajný vzkaz pro spolužáky - dokončíme v příští lekci.

Opravený test: děti dnes dostaly s sebou domů opravený test z úvodní lekce, který jsme psali v minulém týdnu. Test dopadl velmi dobře! yes

 

19.10.

Telephone game: procvičujeme gramatiku (I like playing football. I don't like running.)

Notebook: doplňujeme slovíčka podle interaktivní tabule (Subjects)

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 12 celá strana a str. 13, cvičení 2. Domácí úkol je až na pondělí 31.10.

Dokončili jsme naše kartičky s novými slovíčky z lekce.

Song: nová písnička, učebnice SB str. 12, posloucháme a doplňujeme do textu.Cvičení 2 - ve dvojicích, luštíme hádanky.

Taboo: podle obrázkových kartiček popisujeme slova, ostatní hádají.

Bookwork: učebnice SB str. 13, nejprve text posloucháme a podtrháváme slova, která neznáme, pak doplňujeme poslední chybějící obrázek.

Simon says: procvičujeme zadávání pokynů a používáme novou gramatiku "HAVE TO"

Cvičebnice WB str. 13, cvičení 1 - doplňujeme správné výrazy podle obrázku.

17.10.

Notebook: podle obrázku na interaktivní tabuli doplňujeme slovíčka

Opakovali jsme a procvičovali slovíčka z nové lekce (popisujeme je a hádáme, hrajeme hry na interaktivní tabuli)

enlightenedProcvičujte si výslovnost a hláskování s Miss Alison. Viz odkaz na videa výše ↑.enlightened

Bookwork: učebnice SB str. 10 - Big question - vymýšlíme odpovědi na otázku a tvoříme myšlenkovou mapu.

Listening: SB 10 a odpovědi na otázky 1 - 4

Nová gramatika: LIKE DOING x  DON'T LIKE DOING (I like playing football. I don't like dancing.)

Učebnice SB str. 11 - procvičujeme gramatiku, cvičení 1 - 3

Do sešitu: 3 věty o tom, co dělám a nedělám rád.

 

12.10.

Notebook: rodokmen, přivlastňovací přídavné jméno

Po krátkém zopakování jsme si napsali test z ukončené úvodní lekce.

Library: všichni si vypůjčili anglickou knížku z naší knihovny. Knihy mají děti půjčené až do 31.10., knihy spolu s vyplněným book reportem (zápisem z knihy) mohou děti vracet až po podzimních prázdninách.

Miss Alison všem zkontrolovala domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 10/1, 2, 3

New vocabulary: začali jsme se slovíčky z 1. lekce, ukazujeme si obrázkové kartičky, vysvětlujeme slova a procvičujeme výslovnost.

Na závěr hodiny jsme si zahráli hru Hangman.

10.10.

Rychlá hra Telephone

Notebook: doplňujeme slova do vět - procvičení přivlastňovacího pádu (John's cat - Johnova kočka)

Jeopardy game: velký kvíz pro dvě družstva, kde soutěžíme v hláskování číslic, doplňování otázek, hledáme a opravujeme chyb a určujeme názvy vztahů v rodině.

Interaktivní tabule: hry a videa na procvičení gramatiky a slovíček úvodní lekce, pexeso (otázky a odpovědi)

Hangman se slovíčky z úvodní lekce.

Notebook: Podle obrázku na tabuli doplňujeme vazby v rodině (Susan is John's mother.)

enlightenedPřipomínám opakování z úvodní lekce již tuto středu - procvičujte si hláskování číslic (pozor na 40 - forty, 50 - fifty, 80 - eighty) a přivlastňovací pád (JANE'S brother - Janin bratr, my DAD'S sister - tatínkova sestra...)enlightened

 

5.10.

Warm up: v kroužku hrajeme hru Telephone (tichá pošta), posíláme čísla dvěma směry :)

Notebook: opravujeme chyby ve větách

Boookwork: SB 9/4 - procvičujeme výslovnost jednotlivých samohlásek a rozlišujeme podle poslechu WB 9/2

I am good at...Do sešitu každý napsal 3 věty o sobě, které přečetl ostatním. Procvičujeme gramatiku, písemně i ústně v kroužku, kde jsme hráli hry.

Rodokmen: cvičebnice WB str. 7/1-3, procvičujeme přivlastňovací vazbu a vztahy v rodině (My mum's mum is my grandma.)

Homework:  cvičebnice WB str. 9, cvičení 1 a 4, domácí úkol je na příští středu 12.10.

enlightenedTest: opakování z dokončené úvodní lekce bychom si napsali příští středu 12.10.enlightened

 

3.10.

Warm up: Yoga alphabet - protáhneme se a zároveň procvičíme hláskování :)

Notebook: slovy píšeme zadané číslice (71, 84, 33, 100), opravujeme chyby ve větách (❌: Dad good at cooking. Mum is good on baking. ✅ Dad IS good at cooking. Mum is good AT baking.)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: Nový domácí úkol jsme nezadávali.

Bookwork: nejprve jsme si zopakovali některá slovíčka a procvičili si názvy vztahů v rodině podle obrázku rodokmenu, učebnice SB str. 7, cvičení 1 a 2, cvičení 3 - video s gramatikou.

Story: nový příběh, učebnice SB str 8 a 9 - sledujeme příběh na interaktivní tabuli, potom si rozdělujeme role a ve dvou skupinkách čteme. K příběhu doplňujeme cvičení 2 na str. 9

Na závěr jsme hráli hry na interaktivní tabuli - opravujeme chyby ve větách.

 

ZÁŘÍ

26.9.

Rozcvičení: hra na interaktivní tabuli na správné umístění předložek do vět

Notebook: sestavování správného pořadí slov ve větách

Bookwork: učebnice SB 5, cvičení 1 - 3, cvičebnice WB 5, cvičení 1 a 2

New grammar: I am good at....swimming, running, writing songs.... Co mi nejvíce jde, v čem jsem dobrý

Po písničce jsme se protáhli s jógou podle abecedy.

Song: nová písnička a aktivity SB a WB na straně 6

Notebook: začali jsme si vytvářet rodokmen, budeme doplňovat nová slovíčka

Homework: nový krátký domácí úkol, cvičebnice WB, strana 6, cvičení 3 - na příští pondělí 3.10

 

21.9.

Rozcvičení: v kroužku na zadanou kategorii vymýšlíme co nejvíce slov. Pokud nevíme dál, nebo slovo zopakujeme, rychle měníme kategorii. (animals, colours, food, sports...)

Notebook: doplňujeme správná slova do vět (1. I would like to .... a car. 2. I would like to ...a bike. 3. I would like to ....a boat. 4. I would like to ...an airplane. RIDE/DRIVE/SAIL/FLY)

Pictionary: podle obrázkových kartiček kreslíme obrázek na tabuli a hádáme, o co jde. Ptáme se celými větami: Is it a lamp? Yes, it is! No, it isn't.

Numbers: v kroužku jsme opakovali čísla 1 - 20

Bookwork: učebnice SB str. 4, seznámili jsme se s Benem a Lucy, podle obrázku hádáme, kde jsou a co dělají. Nejprve jsme si poslechli krátký popis a pak četli nahlas.

Učíme se nová slovíčka a procvičujeme výslovnost.

Listening: SB 4/2 - nejprve si čteme otázky a pak posloucháme a hledáme odpovědi.

Cvičebnice WB 4/1 - poslech a doplnění čísel

Homework: domácí úkol, cvičebnice WB str. 4, cvičení 2, 3, 4. (ROW = řada, v tomto cvičení doplňte číselnou řadu) Domácí úkol je na středu 5.10.

19.9.

Rozcvičení: My name is .... and my favourite movie is...

Notebook: ze zamotaných písmenek skládáme slova, s pomocí obrázkových kartiček. Opakujeme tak slovíčka loňského roku.

Class poster: dnes jsme vše dokončili a těšíme se na vystavení plakátu v hale u jídelny.

Taboo words: popisujeme obrázkové kartičky a ostatní hádají. Používáme celé věty, snažíme se o detailní popis (It's a place, we can eat it and drink there.......CAFÉ)

Words A-Z: pro každé písmenko v abecedě vymýšlíme slova. Čím zajímavější, tím lepší.

Dokončili jsme Time capsule a založili ji do složky k otevření na konci roku.

Poslech: posloucháme a kreslíme podle instrukcí.

 

14.9.

Rozcvičení: What's your name? How are you today? V kroužku ke svému jménu přidáváme i nějaký pohyb.

Notebook: ze zamotaných písmenek skládáme slova, s pomocí obrázkových kartiček. Procvičili jsme tak některá slovíčka z loňského roku.

Charades: podle obrázkových kartiček předvádíme slova, ostatní hádají, o jaké slovo jde.

Class poster: tvořili jsme naše skupinové tablo, kreslíme a vystřihujeme a radíme se, jak bude plakát vypadat.

Rules: krátce jsme zopakovali pravidla, hlavně ta, jak se ve skupině chováme k sobě navzájem. Podepsali jsme pak dohodu, že se v naší skupině k sobě budeme chovat vždy slušně, aby se nám dobře společně pracovalo.

Time capsule: na začátku školního roku si každý vyplnil krátký dotazník, kde napsal něco o sobě a o svých zájmech. Na konci roku si pak porovnáme, co se zlepšilo, změnilo, nebo co děláme jinak.

Na závěr hodiny jsme si zahráli hru Rock, paper, scissors :)

12.9.

Intro: Dnes jsme měli zahajovací hodinu, představili jsme se a hned jsme ke svému jménu připojili, jaké je naše nejoblíbenější zvíře (My name is Miss Lenka and my favourite animal is a dolphin.)

Notebooks: Vytvořili jsme a vybarvili obálku sešitu, které budeme používat v hodinách.

Classroom rules: pravidla chování ve třídě, sestavili jsme ta základní a zapsali si je do sešitu.

Group mascot: maskotem naší skupiny pro letošní školní rok je Lachtan. Povídali jsme si o lachtanech, uvedli si základní fakta a také promysleli plakát naší skupiny pro tento rok.

Ve dvou skupinách jsme sestavovali puzzle s obrázkem lachtana.

Books: prohládli jsme si učebnice, Miss Alison zadávala různé instrukce (Find something purple. What can you see on page 46?...)

enlightenedProsíme o aktivaci kódů z učebnice a registraci na webové stránce, aby děti měly přístup ke všem cvičením, písničkám a videím. enlightened

Na závěr jsme si zahráli hru Snatch! a střídali jsme se v zadávání instrukcí.

 

 

aktualizováno: 28.01.2023 11:01:58