Sea Lions

Vyučující:

Jennifer Dickinson

tel .:  +420 608 440 617
email: gapagirl@gmail.com

Asistent/ka:

Hana Kořánová

tel.: +420 737 260 273
email: hana.banana@kocourkov.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2020-2021!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

ČERVEN

16.6.

A je tu poslední naše společná angličtina! Uteklo to jako voda a ve ztížených covido-podmínkách jsme se úspěšně "prokousali" až ke konci školního roku.laugh

Dnes si děti vytvořily na veliký papír svůj vlastní portrét a kolem něj napsaly věty o sobě, např.: My favourite food is..., My favourite book, song etc. is...

Následovala malá rozlučková párty s popcornem, limonádou a několika krátkými anglickými kreslenými pohádkami.wink

Na závěr děti vyprávěly, kam se chystají na prázdniny. laugh

Děkujeme za přízeň a ať se Vám léto vydaří!yes

 

14.6.

Dnes v úvodu hodiny osmisměrka na procvičení slovní zásoby vztahující se k přírodě.smiley

Dále jsme se učili, jak poradit zbloudilému turistovi najít správnou cestu.

Děti se naučily výrazy jako: How do i get to the...? - Go this way, go straight, turn right, turn left, go back, cross the street, cross the bridge...

Ukazovali jsme si na mapě a děti si hrály na turistu a jeho "zachránce" a radily si ostošet. laugh

Nakonec si nakreslily svou vlastní mapu imaginárního městečka. Mohou navigaci procvičovat doma.

Na druhou část angličtiny jsme šli opět ven. 

Zahráli jsme bingo a memory game podobnou české "Přijela tetička z Číny".laugh

 

9.6.

V úvodu angličtiny seznámila Miss Jennifer děti s plánem na dnešní lekci.
 
Děti si pak zopakovaly a napsaly do sešitů výrazy jako inside, outside, write, break, snack, ...
 
Poté jsme zhlédli krásnou prezentaci na procvičení slovíček týkajících se přírody. Např. field, meadow, forrest, mountain, wildflowers, rainbow, clear sky, squirrel atd. 
 
Dále byly děti rozděleny na dvě skupiny, jedna se věnovala opravování a procvičování chyb ve vlastních sešitech s Miss Hanou, druhá dělala s Miss Jennifer pořádek v mnoha různých flash cards, čímž si procvičovala slovní zásobu a gramatické jevy.
 
Zbytek vyučování jsme strávili na školní zahradě, kde vyluštily děti osmisměrku a hráli jsme bingo právě se slovíčky týkající se přírody. smiley

7.6.

Angličtinu jsme  zahájili vypněním tradičního kalendáře - It's June 7th 2021 and it's sunny and hot!laugh

Hra Hangman na interaktivní tabuli na různá témata - countries, animals, food...

Dále jsme se věnovali krásné knížce "The Mixed-up Chameleon" od Eric Carl. Nejprve jsme se podívali na její zfilmovanou podobu , poté jsme s ji s dětmi přečetly nahlas.

Chvíli jsme si o ní povídali -  vyplynulo poučení: Buď sám sebou.wink

Nové obraty jako: His wish came true., a tail like a fox...

Nakonec děti nakreslily vlastní "mixed-up" animal a nahlas ho popsaly.

Na druhou část lekce jsme se přesunuli na zahradu, kde děti skládaly "silly sentences" puzzle (Vyšly nám veselé věty, např.: The crocodile ate a house...)

Poté dostaly děti mazací tabulky a fixu, kam psaly nejrůznější odpovědi - trénovaly past tense, spelling atd. smiley

 

2.6.

Po vyplnění kalendáře jsme se opět věnovali tázací zájmenům. Miss Jennifer napsala na tabuli zájmena jako: what, where, why, who... a věty:

What's your name?

How old are you?

How many people are in your family?

What is your favourite animal?...

Děti si otázky napsaly do sešitu, odpověděly na ně a pak prováděly navzájem interview - rozhovor.laugh

SB 32 - hra na zákazníka a obsluhu restaurace.

Děti si ve skupinkách vytvořily své MENU, kde bylo na výběr několik druhů pizzy, několik druhů zmrzin, polévky, salát, pití...

Zákazník si u obsluhy objednal, ta si to zapsala a předala "objednávku" v kuchyni.

Děti to moc bavilo.laugh

Na konec hodiny jsme šli opět ven a zopakovali si tvary - square, circle, triangle - děti tyto tvary hledaly kolem sebe...

 

KVĚTEN

31.5.

Hned v úvodu tradiční kalendář.

Článek na interaktivní tabuli - doplňování denních aktivit hrdiny.

"Kolo štěstí" - děti si vytočily téma, o kterém potom všichni mluvili: The best thing about having a pet. Who is your best friend? What is your favourite animal? Something i like to do for fun.

Část odpovědí psaly děti do sešitu.

Hra na interaktivní tabuli - doplňování tázacích zájmen do vět.

Druhou část naší angličtiny jsme dnes strávili na zahradě!!yeslaugh

Nejprve jsme nahlas přečetli příběh John's dream - SB 16.

Následovala hra s kartičkami na procvičování past tense.

Poté procvičování slovní zásoby: všichni jsme všichni stáli v kruhu a posílali si dokola míč. Kdo ho právě držel, musel říct nahlas jeden druh jídla nebo jeden měsíc v roce, zvíře, barvu...

Bylo to zábavné.smiley

26.5.

Opět kalendář - Today is cold and windy and rainy!!!frown 

Opakujeme minulý čas a tvoření záporu u pravidelných i nepravidelných sloves:

look - looked - didn't look

smile - smiled - didn't smile

play - played - didn't play...

do - did - didn't do

feel - felt - didn't feel

go - went - didn't go...

Dnes jsme znovu prošli Unit 8 na téma cestování. Probrali jsme názvy kontinentů a mnoha zemí, zopakovali vlajky některých z nich.

Zhlédli jsme a nahlas přečetli příběh Bena a Lucy, zodpověděli kontrolní otázky.

Poslechli jsme si oblíbenou písničku a zahráli hry na interaktivní tabuli na procvičování gramatiky - Catching waves a Asteroid attack. Děti všechny tyto činnosti moc baví.laugh

Věnovali jsme se i cvičením z WB a čtení článku.

 

24.5.

Ani dnes jsme nevynechali na začátku hodiny zápis do kalendáře. It's May 24th. And it's cool and partly cloudy.

Dnes přišla v opakování na řadu Unit 7 věnovaná chorobám a dalším výrazům z oblasti zdravotnictví:

headache, toothache, stomachache, doctor, nurse...

Věnovali jsme se opakování gramatiky - slovesům v minulém čase pravidelným i nepravidelným.

eat X ate, sleep X slept, go X went, wake up X woke up, feel X felt, give X gave, say X said.

Děti si slovesa zapsaly do sešitu a potom jsme si s nimi zahráli bingo.laugh

Poslechli jsme si písničku, zhlédli příběh Bena  a Lucy a potom ho nahlas přečetli - děti  v rolích hrdinů.wink

Gramatiku i slovní zásobu jsme procvičovali v zábavných cvičeních na interaktivní tabuli - např. Asteroid Attack nebo Catching Waves.yes

 

19.5.

Tradičně jsme nejprve vyplnili kalendář - It's Wednesday May 19th 2021 and the weather is cloudy and cool.

Dnes jsme opakovali Unit 6 věnovanou elektrickým a elektronickým přístrojům. 

Zopakovali jsme spelling jednotlivých slovíček - electric fan, laptop, electric toothbrush, walkie-talkie, torch, lift...

Děti poznávaly slovíčka podle popisu: You use this to see in the dark. You can use this to listen to music.

Děti si psaly slovíčka do sešitu a samy si pak opravovaly chyby.

Na interaktivní tabuli jsme pak vypracovávali několik cvičení z WB, hráli různé hry spojené s gramatikou U6 - stupňování přídavných jmen a jejich porovnávání:

The CD player is more expensive than the laptop.

Poslechli jsme si také písničku a zhlédli pokračování příběhu o Benovi a Lucy.smiley

 

17.5.

Jsme zpátky ve škole!!!laughyes

Rozcvička s Miss Jennifer: Put your pencil up, down, left, right, on your head, under your chin. 

Under the sea je i název této lekce. 

Zopakovali jsme si slovní zásobu a její spelling na inetraktivní tabuli: turtle, seal, dolphin, anchor...

Poslechli jsme si velmi vtipnou  píseň Unit 5 o uprchlých rybkách laugh

Objevila se tam nová slůvka: cagegiant. 

Důkladně jsme procvičovali sloveso být v minulém čase: was x were, wasnt X werent.

Podívali jsme se také na pokračování The Explorers a na závěr si zahráli tři hry/cvičení na procvičení gramatiky na interaktivní tabuli.

 

12.5.

Po vyplnění kalendáře se dostáváme v opakování Unit 4 nazvané Around town. Online hra na zopakování slovní zásoby - tower, library, bank, supermarket, bus station...

Poslechli jsme si znovu písničku Unit 4, vyplynul z ní nový termín: upsite down.laughHned jsme si polohu vzhůru nohama zkoušeli všemožně předvést.

Příběh Explorers jsme nejprve zhlédli, poté jej děti přečetly v rolích hrdinů a to hned dvakrát, aby se všichni prostřídali.

SB str. 49 - pro připomenutí gramatiky jsme si nahlas přečetli věty užívající GOING TO, např.: I'm going to the shop to buy some bread.

Několik online cvičení na zopakování místních předložek: in, above, next to, between, oposite, behind, bellow, behind...

Tyto předložky jsme procvičovali i v oblíbené hře Kahoot.yes

Vzhledem k děštivému počasí se hodilo podívat se na čtenou knížku Piggie and Elephant - Are you ready to play outside? Tyto knížky jsou opravdu milé a vtipné, přitom jednoduché porozumět, moc doporučujeme.smiley

Na závěr zkoumala Miss Jennifer: What are you going to do on Saturday? A děti povídaly.

 

10.5.

Opakování pokračuje!

Nejprve tradiční kalendář: It's sunny and warm today!!laugh

Dnes opakujeme Unit 3 - Daily tasks. 

Zopakovali jsme slovíčka jako tidy up, sweep, coor, wash up, feed and walk the dog...

Miss Jennifer činnosti předváděla, děti hádaly, o kterou jde.

Zhlédli jsme video o chlapečkovi znázorňující činnosti všedního dne: get up, brush his teeth, have a breakfast, go to school...

Pripojili jsme k tomu hodiny - děti si určování času krásně pamatovaly!yes

Miss Hana předváděla podobné činnosti a ptala se: What time is it?

Několik online her na procvičení slovní zásoby a určování času: Its quarter to five.  Its half past two...

Prošli jsme znovu text písničky Unit 3 a zhlédli pokračování příběhu Bena a Lucy.

Opakovali jsme také užívání výrazů: always, usually, sometimes, never a to zejmena v zábavných online cvičení s motivy Mr.Beana, Hotelu Transilvania a Shreka.

A na závěr KAHOOT!laugh

 

5.5.

Jako pokaždé na začátku angličtiny vyplnily děti s Miss Jennifer online kalendář - Today is Wednesday May 5th and it's partly cloudy and warm.smiley

Opakujeme a opakujeme:

- Dvě online hry na procvičení názvů dnů v týdnu a jejich pořadí.

- Řadové číslovky: first, secod, third, fourth, fifth, sixth, seventh...

Which pinguin is circled? The fifth one!

- Číslovky základní - víceciferné.

- Poslechli jsme si různé hudební nástroje a snažili se odhadnout, o který jde. Většinou úspěšně!yes

- Opakovali jsme různé druhy jídel a znovu si připomněli příběh z Unit 2 s názvem The picnic. Poslechli jsme si ho i nahlas přečetli - děti v rolích.

Hra KAHOOT nemohla chybět! laugh

Procvičili jsme v ní používání termínů any X some.

Have you got any cheese?

I don't have any bread.

I have got some apples.smiley

 

3.5.

Kalendář nám dnes hlásí: It's May 3rd 2021 and it's partly cloudy and cool outside.

Do konce našeho programu v tomto školním roce už nezbývá mnoho času, chtěly bychom ho věnovat důkladnému opakování probrané látky a anglickým hrám.

Nejprve jsme se rozloučili s Unit 9 shrnutím ve WB str.120 - My super minds.

Důležitá slova a věty této lekce: thunderstorm, lightning, foggy... I'm going to play in the park all day.laugh

Dále jsme už opakovali Unit 0 a Unit 1.

Ústně i pomocí online her a cvičení jsme znovu probrali slovíčka i gramatiku, znovu se podívali na příběh o Benovi a Lucy a přečetli si jej nahlas - děti v rolích postav.

Potěšilo nás, jak pěkně si děti pamatovaly většinu slov i gramatikyyes:

upstairs, downstairs, cellar... Geography, History, Maths, Science, Art, P.E...

Opakovali jsme také čísla, zvlástě ta, která se ráda pletou - 30 X 13 X 3

5 X 15 X 50 - Which number is in the middle? Right, left...?

Prošli jsme i příbuzenecké vztahy: Mother, father, sister, brother, aunt, uncle, cousin, granmother...

a další obraty:

Im good at playing piano.  He is good at surfing.

I like...

I love...

I really don't like...

before X after

Vše zpestřeno hrou Kahoot  a dalšími online hrami.laugh

DUBEN

28.4.

Jako vždy jsme začali vzájemnou zdravicí a kalendářem - It's warm today!laugh

Miss Jennifer ukazovala dětem flash cards se slovíčky Unit 9 a přestože je ukázala jen na vteřinku, děti vsechny fantastickou rychlostí poznaly.yes

SB 111 - kontrola domácího úkolu - vyluštění šifry - vyvrcholení příběhu Explorers.laugh

Přinesl nová slovíčka jako: statue, treasure, true friends...

SB 112 - Grammar focus - dokončení a opakování nových gramatických jevů Unit 9.

WB 110/1 - doplnění chybějících slov do vyprávění příběhu o Benovi a Lucy.

Ve SB na str. 112 jsme si nahlas přečetli poutavý příběh Holidays with grandma, Miss Jennifer ho následně dramaticky ztvárnila wink a převyprávěli jsme ho.

Nové koňské výrazy: brush the horse, feed the horse, ride the horse.

Ve cv.3 a 4 jsme vypracovali "kontrolní otázky" k příběhu a procvičili past tense.

WB 113/1 - procvičení termínů souvisejících s létem a kempováním: 

Opakovali jsme výraz going to - chystat se, tentokrát pomohla k úplnému pochopení čeština.

Miss Jennifer "volala" dětem a ptala se: What are you going to do this weekend?

děti: I'm going to play football. I'm going to cook with my daddy...(pozor, ne cooking, ale cook! Děti se zde často pletou.)

 

26.4.

It's Monday April 26th 2021 and the weather is sunny, but cool. - Jako vždy začínáme kalendářem.

Za pomoci "flash cards" jsme zopakovali slovíčka UNIT 9.

Ve WB jsme na str.107 ve cvičeních 1 a 2 procvičili obrat going to - chystat se na něco.

On Thursday Im going to fly a kite.

On Tuesday Im going to play tennis.

Jako brain break - Simon sayes.laugh

V SB jsme se zaměřili na Grammar focus, který se opět zabýval výrazem going to. I'm going to send you a postcard. Im going to learn French. 

WB 109/1 - tvoření otázek

Podívali jsme se na poslední pokračování příběhu o Benovi a Lucy The Explorers, potom ho děti dvakrát samy nahlas přečetly v rolích postav. Dobře to dopadlo, hrdinové příbehu přemohly zlého Horaxe a Zeldu a našli zlatou sošku, kterou ovšem věnovali do muzea.angel

Na závěr čtení online knížky The spring senses.

Domácí úkol: SB 111/2 - zkusit vyluštit šifru wink

 

21.4.

It's warm outside! yesBut raining...blush

Nejprve jsme se rozloučili s UNIT 8 tím, že jsme ve WB na str. 120 vypracovali My super minds.

Poté jsme "se vrhli" na poslední 9.kapitolu učebnice s názvem Holiday plans.

(Zbývající dva měsíce bychom rády věnovaly opakování gramatiky a slovíček a anglickým hrám.)

Prošli jsme novou slovní zásobu vztahující se k deštivému počasí: thunderstorm, lightning, rain, raincoat, boots, umbrella...

Poslechli jsme si pokračování příběhu o Benovi a Lucy, zodověděli kontrolní otázky.

Ve WB jsme str.106 vyluštili křížovku, která  se vztahovala k nové slovní zásobě.

Tu jsme pocvičili i ve hře, kdy Miss Hana kreslila obrázek znázorňující jedno z nových slovních spojení. Děti hádaly, o které jde, odpovědi psaly do chatu a spelovaly.

Také KAHOOT byl na toto téma.

Ve SB na str.107 jsme ve cv.1 probírali druhy počasí a přeměnu podstatného jména - např. sun na přídavné jméno nebo příslovce sunny. fog - foggy, rain - rainy, wind - windy, cloud - cloudy.

V Grammar focus na téže straně se učily děti výrazy jako: loaf of bread, packet of sweets, piece of cheese, bottle of milk.

Dvakrát jsme si poslechli novou vtipnou písničku Unit 9 a ještě zvládli WB 106/2 - příběh o chlapci, který nocoval za bouřky ve stanu.

Zatančili jsme si FREEZE DANCE.laugh

Naučili jsme se trochu nové gramatiky - obrat I'm going to a zahráli veselou hru: Miss Jennifer pravila: Im going to swimm, jump, sleep... a předváděla, jak plave, skáče, spí...

Děti vymýšlely další aktivity.

 

19.4.

The weather is warmer today!yes

WB str.100 - čtení příběhu o chlapci, který onemocněl poté, co se napil vody z rybníka.

Zodpověděli jsme kontrolní otázky, doplnili slovesa v past tense.

Brain break - Miss Hana říkala různé věty, pokud byly pravdivé, děti třikrát vyskočily, pokud ne, otočily se na místě. Např.: Dogs have 7 legs.noEvery year has 20months.no Eating chocolate is very healthy.no Brazil is in South America.yes The longest holidays are in the summer.yes

SB str.102 - skládání ORIGAMI. Děti si s Miss Jennifer složily papírového motýlka a krásně jej ozdobily. 

Přečetli jsme si krátkou online knížku "Lets draw a butterfly". Na tomto webu najdete podobných dětských anglických knížek mnoho, doporučujeme!smiley

Přečetli jsme si také povídání o vzniku origami v učebnici. ORI znamená japonsky složit, KAMI je papír.

Objevila se nová slůvka jako to fold, shape, Japan - Japanese.

Ve WB jsme vypracovali str. 102/1,2, str. 104, kde jsme spojovali otázky se správnými odpověďmi a str. 105/1,2, kde jsme tvořili otázky.

Pokud začíná otázka obratem Did you (he, they, we...)...?, odpověď bude vždy YES/NO.wink

Na závěr jsme zahráli hru s vymýšlením vět v minulém čase.

 

14.4.

Hello, how are you? Kalendář: It's April 14th 2021 and the weather is cold, partly cloudy.

Ve SB jsme už na str. 100yes, povídali jsme si o "fotografii" dětí, které jsou na návštěvě Egypta:

Where are these people? They are in Egypt in the desert.

What is the boy doing? He is taking pictures.

Děti také přiřazovaly jména postav k obrázkům podle slovního popisu.

V následujícím cvičení bylo potřeba doplnit chybějící slova do textu o Egyptě.

Poté jsme se zabývali výslovností písmene "Y". Zhlédli jsme dvě videa na toto téma.

Většinou v jednoslabičných slovech, jako je buy, fly, dry, sky, why, my... se vyslovuje jako "aj" nebo "j".

Ve víceslabičných slovech jako happy, Turkey, very... se vyslovuje jako "i".

Také slovo YUCK - "fuj" se vyslovuje "j" - podívali jsme se na veselou písničku o broccoli icecream - yuck!

Ve SB str. 101/1 - téma time mashine

cv. 2 - čtení článku o starém Babyloně a  kontrolní otázky.

Na závěr milovaný KAHOOT heart.

 

12.4.

Nejprve se všichni navzájem pozdravili a poptali se: How are you?

Vyplnili jsme kalendář - Its still COLD!indecision

Tentorkrát jsme se hodně věnovali práci ve WB, začali jsme na str.95 opakováním vět typu: Grace went to Spain, but she didn't go Australia.

Zopakovali jsme názvy vybraných zemí a jejich spelling.

Zahráli jsme online hru - skládání vět (otázek) z jejích jednotlivých částí. Např.: Did you go to Paris last year? When did you see the film?

Ve WB jsme pokračovali str.96, kde nás čekala poměrně složitá matematická slovní úloha, použili jsme matematicé operace jako sčítání  a dělení - 240 divided by 8 is 3, 7 plus 8 is 15...

Vypracovali jsme také celou str. 97 a pak následoval KAHOOT s opakováním vlajek vybraných států. Děti si vedly skvěle!yes

Na závěr online hra na procvičení past tense. Na webu British Council najdete podobných mnoho.wink

 

7.4.

A máme tu duben - April i s aprílovým počasím... What is the weather like today? Snowing and sunny?surprise

Zopakování slov last a next: Last month was March and next month is May.

A je tu znovu Unit 8 a "cestování" po nejrůznějších zemích - Turkey, Brazil, Argentina, India...

Otevřeli jsme si mapu světa a podívali se, kde všech deset zemí leží. Senámili jsme se s názvy kontinentů: Europe, Asia, Africa, North and South America, Australia, Antartica.

Zopakovali jsme také vlajky jednotlivých států, děti to všechno bavilo a hezky spolupracovaly. yes

Ve SB na str.96 jsme si dvakrát poslechli novou písničku na téma cestování a vyhledali v ní minulé časy: took, flew, went...

Ve SB na str.95 a ve WB na celé str. 95 jsme procvičovali užívání záporu didn't, které se pojí se slovesem v přítomném čase - např.:

Molly went shopping, but she didn't go to the ZOO.

Molly ate pizza, she didn't eat spaghetti.

V SB na str. 98 jsme si přečetli další pokračování příběhu o Benovi a Lucy, děti vstoupily do rolí hrdinů příběhu.

V SB na str. 126 jsme vypracovali Grammar focus.

DOMÁCÍ ÚKOL na pondělí: znovu si projít - přečíst WB str.95 a SB str.126.smiley

BŘEZEN

31.3.

HAPPY EASTER!laugh

Dnešní angličtina proběhla celá ve znamení Velikonoc.smiley

Po vyplnění kalendáře jsme se věnovali drawing dictation - kreslenému jarně/velikonočnímu diktátu. Děti nakreslily moc hezký obrázek podle instrukcí - In the top right corner draw the Sun. Under the Sun is a big house with three windows, red roof and blue door... Two trees, a little bunny between them...

Luštili jsme online velikonoční křížovku, vyšla nám "čokoláda" - chocolate!laugh

Znovu jsme probrali jarní slovíčka jako spring, rainbowa lamb, a chick, flowers, rain, umbrela, a nest, a butterfly, a ladybug, a snail atd. poté jsme s nimi  zahráli BINGO!

Nakonec došlo i na oblíbený KAHOOT - opět na jarní téma - Baby duck is called..... (výběr ze čtyř možných odpovědí).

Bye, bye, see you on Wednesday!

 

29.3.

Today's weather is cool..., almost warm!

Zkontrolovali jsme domácí úkol - moc nás potěšilo, že jej všichni napsali.yes

Jako rozloučení s UNIT 7 jsme vyplnili ve WB na str. 120 My super minds - shrnutí toho, co jsme se v této lekci naučili, co nás tu bavilo atp.

A máme tu UNIT 8  s názvem "Around the world".-  SB str. 94. Novými slovíčky jsou názvy států - např. Egypt, Chile, China, India, Australia, Turkey, Spain, Brazil...

Názvy jsou podobné jako v češtině, výslovnost je většinou dost odlišná.

Poslechli jsme si úvodní příběh o Benovi a Lucy.

Zahráli jsme hru I spy... , o kterou vlajku jde? It's black and red and white.... Egypt!wink

Potom už přišla na řadu krásně barevná a osvěžující jarní a velikonoční prezentace Miss Jennifer.

Promítli jsme si obrázky mláďat - a lamb, a duckling, a chick, a foal,  kid, a bunny..., jarní kytičky,  jejich klíčení a růst - a seed, soil, roots, a stem, leaves,... pollen znamená pyl  a včelky vyrábí med - honney.

Easter is comming - decorating eggs, egg hunt, a whip - pomlázka.

Pustili jsme si dva velikonoční pohádkové příběhy, kde bylo třeba plnit různé úkoly - např. tvořit věty - poskládat slova do správného pořadí, vepsat chybějící slovo atd.

Odkazy na příběhy jsou zde a zde.laugh

Na závěr jsme se podívali na videoklip veselé jarní písničky.

 

24.3.

Dnes jsme si  v rámci vyplňování úvodního kalendáře vysvětlili slova this (Wednesday), last (Wednesday)  a next (Wednesday).

Jako milé překvapení přišla hra KAHOOT už v úvodu hodiny, opakovali jsme v něm past tense.

Např.: My mum smiled, when she looked at me. He jumped in the swimming pool when he arived.)

Miss Jennifer promítla dětem mnoho flash cards se slovíčky a frázemi týkajících se zdravotnictví a nemocí. Společně jsme je četli, překládali a povídali si o nich:

bandage - obvaz, band-aid - náplast, ambulance - sanitka, doctor's office - ordinace, X-ray - rentgen, fever - horečka.... atd., atd.

Zkontrolovali jsme domácí úkol - WB 86/1, potom se věnovali WB 87/2 - třídění minulých časů u pravidelných sloves podle fonetického znění.

Nemoce, konkrétně horečku, jsme ptrobirali i nadále - SB 90.

Následovala další online presentace s užitečnými větami jako:

I don't feel well.

I feel sick/ill.

I have a fever, headache...

Prošli jsme i  SB str.91, o stránku dál jsme si hráli na lékaře a pacienta.laugh

What happened? I have a pain in my knee...indecision

domácí úkol na pondělí: WB str. 93 - napsat svůj příběh

 

22.3.

Po zapsání do kalendáře (z dětí už se stávají experti) jsme znovu prošli rozsáhlý domácí úkol a potom se znovu věnovali příběhu "Sophia saves the day" - SB str.88 a 89.

Tentokrát jsme jej celý přečetli nahlas a společně vyhledali a podtrhali všechna slovesa v minulém čase - underlining all past tense.

Poté jsme na str.89 řadili do správného pořadí jednotlivé části příběhu, což nebylo úplně lehké.

Děti také tvořily vlastní věty s použitím zvoleného slovesa v minulém čase.

Zopakovali jsme si, jak se minulý čas tvoří - u pravidelných sloves (regular verbs) přidáním koncovky -ed, u nepravidelných sloves  (irregular verbs) si člověk musí minulý čas zkrátka zapamatovat.

A chce to procvičovat a procvičovat...

Nakonec hodiny jsme hráli mnoho online her právě na procvičování past tense - nejrůznější doplňování, přiřazování nebo memory game - pexeso.

DOMÁCÍ ÚKOL na středu 24.3.: WB 86/1

 

17.3.

The date and the day and the weather...it's snowing!!!

Dnes jsme toho stilhli opravdu hodně:

Podívali jsme se na obě pokračování příběhu Bena a Lucy "The Explorers" pro Unit 7 s názvem "In the hospital". Zlotřilý Horax angrychce stále ukrást dětem mapu k pokladu.surprise

Příběh na straně 82 a 86 děti také přečetly nahlas v rolích jednotlivých postav. 

Společně jsme zodpověděli kontrolní otázky a potom pokračovali čtením silly sentence SB 87 - Mike hiked, he liked it. Kate skated, she hated it.laugh

Pak jsme se věnovali dojemnému příběhu o dívce, která zachránila školu před požárem: "Sophia saves the day".

Poslechli jsme si jeho nahrávku, povídali si o něm a zodpověděli otázky.

Dále jsme se intenzivně věnovali minulému času sloves pravidelných i nepravidelných.

Nejprve v prezentaci vytvořené Miss Jennifer, dále v několika hrách.

Miss Jennifer "volala" dětem s otázkou: "What did you do yesterday?" a podle čísla, které padlo na kostce odpovídaly např.:

I played with my friends.

I cooked dinner with my dad.

I drew a picture.

I rode my bike...

Slovesa jsme procvičovali ještě s pomocí obrázkových kartiček - flash cards a v dalších třech hrách.

Je to nová a těžká látka, bude potřeba se jí stále věnovat.

 

Nezapomeňte, prosím, na domácí úkol na pondělí!

 

15.3.

Aprílové počasí začíná! The weather keeps changing!

Vyplnili jsme kalendář a zkontrolovali domácí úkol - WB/2,3.

Znovu jsem procvičili tvoření pravidelného minulého času ve cvičení 1.

Přidáním koncovky -ed vznikne past simple: played, smiled, shouted, walked...

Stejného tématu se týkala hra BINGO. Děti si do mřížky zapsaly slovesa v minulém čase, Miss Hana říkala slovesa v přítomném čase. Kdo měl bingo, vítěznou trojici slov přečetl nahlas. smiley

Zopakovali jsme days of the week, děti si je z minulosti krásně pamatovaly a navázali na to písničkou pro UNIT 7. Poslechli jsme ji dvakrát , přečetli si její legrační text (Miss Jennifer vzorově předčítala, děti po ní) a pak si o ní povídali.

Jako brain break jsme zatančili oblíbený freeze dance.laugh

Ve SB jsme na str.85 jsme se začali více zabývat nepravidelnými slovesy - ta si musí člověk zapamatovat. 

wake up - woke up    feel - felt   have - had    go - went    give - gave    say - said

Vypracovali jsme poslechové cvičení 1 - příběh o nemocném strašidle s využitím nepravidelných sloves.

DOMÁCÍ ÚKOL na pondělí 22.3.: WB str. 84 a 85, SB str.125

 

10.3.

What's the weather like today? It's partly cloudy and cold. And it's March 10th 2021.

Chvíli jsme si povídali - What did you do yesterday? Děti mohly výjimečně vložit do vyprávění i češtinu, aby se více uvolnily a rozpovídaly.

Věnovali jsme se novým slovíčkům Unit 7 - (nemoce) a jejich spellingu.

Miss Jennifer zazpívala dětem legrační písničku - skvělou na zapamatování  názvů nemocí:

Au, I have a toothache (headache, stomachache...), oh, oh, oh!

Better call the doctor, doctor, doctor...

I will see the nurse first...laugh

 

Vysvětlili jsme si slova today a yesterday, podívali se na krátkou písničku vysvětlující tyto termíny a dostali se tak k nové gramatice.

Jako brain break jsme si zatančili freeze dance - při hudbě se tančí, jakmile se stopne, člověk "zmrzne" - ani hnout! laugh

Začali jsme tedy novou významnou kapitolu gramatiky - minulý čas - past tense:

Doposud se děti učily v minulém čase pouze sloveso být - was, were, nyní se začnou věnovat mnohým dalším - pravidelným i nepravidelným.

jump X jumped

shout X shouted

walk X walked a mnoho dalších.

Minulý čas můžete s dětmi procvičovat s těmito obrázkovými kartami od British council - flash cards:

Pracovali jsme ve SB na str. 83 cv. 1,2 a ve WB na str. 82.

Poslechli jsme si novou písničku.

Na závěr KAHOOT na procvičení past tense.yes

DOMÁCÍ ÚKOL na pondělí 15.3.: WB str. 83, cv. 1 a 2

 

8.3.

Počasí je dnes už téměř aprílové: It was snowing, the snow melted and it's partly cloudy...

Miss Jennifer upozorňuje na rozdíl mezi slovy date - March 8th a day - Monday.

Zkontrolovali jsme domácí úkol - děti měly psát na téma My favourite gadget. 

Někdo psal o svém kole, někdo o kolečkových bruslích, někdo o mobilu - moc hezky se to všem povedlo. Prosíme děti, které na úkol zapomněly, aby jej vypracovaly do středy. (instrukce v zápisu ze 3.3. - viz níže)

Zazpívali jsme si písničku, která nás tématicky přenesla do světa čísel:

1,2,3,4,5,

once I caught a fish alive,

6,7,8,9,10,

Then I let it go again.

Why did you let it go?

Because it bit my finger so.

Which finger did it bite? 

This little finger on my right.

(také malé nakousnutí past tense, kterým se brzy budeme zabývatwink)

 

Následovaly hrátky s čísly - SB 78. Arabská i římská čísla, jednoduché matematické kvízy, děti to moc bavilo.   

Na str.80 jsme si hráli na zákazníka (customer) a prodavače (shop assistant) - děti vedly rozhovor podle návodu - nakupovaly gadgets.smiley

Ve WB jsme vypracovali str.77 a 82 a ve SB vyplnili My super minds - dojmy ze 6.lekce. 

Nakoukli jsme už i do Unit 7 s názvem In the hospital.

Seznámili jsme se s novými slovíčky týkající se nemocí (toothache, stomachache, cough, headache, doctor, nurse...) a prolistovali celou lekci, abychom věděli, co nás čeká a na co se těšit. laugh

 

3.3.

Při vyplnění kalendáře - když jsme narazili na slovíčko "třetí" - third, věnovala Miss Jennifer dost času vysvětlování správné výslovnosti hlásek TH. blush

Stále opakujeme Units 4 - 6.

Ve SB na str. 47 jsme opakovali místní předložky - near, bellow, next to, above...

Totéž pak i v písničce:

Věnovali jsme se písničkám na str. 48 a 72, které jsme si jednak znovu poslechli, ale také je Miss Jennifer po kouscích  předčítala v "rapovacím" rytmu a děti ji následovaly. 

Brain break: hra na kompas - roztočili jsme paže dokolečka - fast, faster, the fastest... and point to the north, south, east, west.

Kompasu se také týkal kreslený diktát - Draw a compass.  At the north point draw a dolphin, at the south point draw  a seahorse...

Milé online cvičení na zopakování was a were.

Roztomilé video na zopakování zkracování slov do not = don't.

Na závěr si děti přinesly tři hračky a porovnávaly je: The bear is bigger than the mouse. The elephant is the biggest!

 

DOMÁCÍ ÚKOL na pondělí 8.3.: SB str. 81 - napsat o svém oblíbeném (pří)stroji (gadget), např. o kole,  případně nakreslit  obrázek.smiley

 

1.3.

Máme za sebou jarní prázdniny a ikdyž proběhly v bojových podmínkách, pořád to byly prázdniny. laugh

Ptaly jsme se dětí: Where were you last week? What was your favourite thing to do? Was your mom with you? - mj.procvičení  was a were.

Děti psaly své odpovědi do chatu nebo na papír a poté je četly nahlas.

Vyplnili jsme tradiční tabulku s datem a počasím a následovalo opakování Units 4 - 6.

Miss Jennifer dětem krásně znázornila slovo REVIEW -  opakovat - a pak s dětmi procházela slovíčka: I see something where you get books. - a LIBRARY

              I spy some sea animal with eight legs. - an OCTOPUS

Drawing dictation byl zábavný - děti kreslily chobotnici na autobusové zastávce vedle banky, která v každém chapadle držela jednu věc - např. an electric fan, a torch, a shell, a map... procvičili jsme tak slovíčka a dobře se pobavili.laugh

Hra Simon says na rozhýbání.

Hra Kahoot na zopakování popisu polohy - on, between, above..., totéž potom trénovala s dětmi MJ s vlastními hračkami: The ball is bellow my chin...

 

ÚNOR

17.2.

Znovu předkládáme odkazy na webové stránky (obohaceno o dva další), kde si děti pomocí anglických her mohou procvičovat angličtinu. Mají to ostatně za domácí úkol na prázdniny. wink

Starfall

Agendaweb

ISLcollective

Games to learn English

ABCya

Dnešní angličtina byla vesměs velmi hravá.laugh

Tabulka s počasím - The weather is changing! Snow is melting!

Miss Jennifer názorně předváděla dětem sloveso to change - několikrát se ukryla za vypnutou kameru a pokaždé něco na sobě změnila - brýle, klobouk, korále..., děti měly říkat What has changed, what is different.

Předváděla také sloveso to melt za pomocí ledu a zmrzliny, jakož i slovo different - děti rozlisovaly: same X different a potom samy nosily two different things.

Ve WB na str.72 jsme vypracovali cv.1, totéž na str. 75., kde jsme si nejprve povídali o legračních obrázcích dvou zlodějů v akci, vyslechli jejich krátký rozhovor a doplnili chybějící část textu.

Opět jsme zahráli "pamatovací hru" - děti si chvíli prohlížely obrázek ve SB str.77 a posléze říkaly, co si z něj pamatují.

Hráli jsme také dvě online hry na procvičení slovní zásoby i gramatiky.

Přejeme příjemné prázniny!laugh

 

15.2.

Rády bychom Vám úvodem doporučily tři výborné webové stránky, na kterých si mohou děti zábavnou formou procvičovat angličtinu: StarfallAgendaweb a ISLcollective.yes

A co jsme dnes dělali?

K tradičnímu pozdravu jsme přidali online kolo otázek a témat. Každému Miss Jennifer vylosovala tu jeho, např.: My favourite meal for breakfast, lunch, dinner

                                                           - My best friend

                                                           - My favourite T - shirt

Tabulka s datem a počasím dnes hlásí: Its very cold but sunny!laugh

Ve SB jsme na str.74 znovu přečetli nový příběh o Benovi a Lucy, děti vystupovaly v rolích postav.

Zodpověděli jsme kontrolní otázky a pak se věnovali kontrole domácího úkolu.

Miss Jennifer také dětem znovu zdůraznila, že She has got se zkracuje na She's got, I have got na I've got atd. A že slovo DUCK se vyslovuje (rýmuje se) podobně jako slovo LUCK.

Zahráli jsme hru na procvičení paměti - děti si půl minuty prohlížely obrázek, posléze říkaly, co všechno na něm bylo. Snažíme se, aby odpovídaly v celých větách, nejen jednoslovně: There is a big snake in the picture.

Třídili jsme také slova podle podobné výslovnosti do čtyř skupin:

Say, play, rain, game

see, cheese, really

five, time, nine, light

go, phone, code, coat

Následovala zábavná online hra - bylo třeba najít odpověď na různé otázky typu: This big cat is fester than a tiger.  a přijít na správný spelling: Cheetah.

 

10.2.

Po tradiční zdravici jsme opět vyplnili tabulku s datem a počasím: It's very cold today!!!surprise

Miss Jennifer se zaměřila na správnou výslovnost u dětí, několikrát po ní opakovaly celé věty.

Znovu jsme si přečetli text písně ve SB na str. 72, poté jsme se dlouho věnovali cvičení 3 na téže straně. Děti popisovaly obrázky a rozdíly mezi nimi: The brown car is older and smaller, than the red one.

Ve hře Miss Hany měly děti za úkol odpovídat na otázky typu - What is bigger than an elephant? What is more expensive than a mobile phone? What is the best food for you?

Procvičovali jsme tak stupňování přídavných jmen a to i následně ve WB na str. 70. Dlouho jsme se věnovali  porovnávání obrázků elektr(on)ických přístrojů: What is more expensive? The walkie-talkies or the electric toothbrush?

Ve WB jsme vypracovali cv.  1 a 2 na str. 71.

Podívali jsme se také na pokračování příběhu The Explorers - SB str.74, následně jsme jej převyprávěli.

Následoval oblíbený KAHOOT zaměřený na procvičování slovní zásoby UNIT 6.yes

Domácí úkol na pondělí 15.2.: WB str. 70/3 - alespoň pět vět, prosímwink

 

8.2.

Děti se opět navzájem pozdravily a tentokrát se ptaly také, co dělaly o víkendu: Did you play in the snow? Did you make a snowman?

Tradičně jsme vyplnili tabulku s datem a počasím: It's cold and cloudy and snowing today! laugh

Kdybyste si chtěli vyzkoušet tabulku sami doma, zde je odkaz.

Zopakovali jsme sillly sentence z minulé hodiny a už téměř všichni správně vyslovili slova special a fried.yes

Miss Jennifer promítla dětem vlastnoručně vytvořenou presentaci na zopakování slovíček 6.lekce.

Dále jsme se věnovali stupňování přídavnývch jmen - druhému a už i třetímu stupni.

Lets go shopping! MJ promítla dětem reklamní leták obchodu z elektronikou a děti trénovaly: The blue phone is cheaper than the red one. The yellow one is more expensive. And the white one is the most expensive!smiley

Pokračovali jsme ve SB na str. 71 cvičením 1 a guessing game ve cvičení 3.

Zkontrolovali jsme domácí úkol a potom si ve SB na str.72 přečeli a poslechli krásnou novou písničku. Vysvětlili jsme si některá nová slůvka jako: lighter, newer, outside, mine...

Ve SB. na str.73 jsme společně vypracovali cvičení 1 a 3.

 

3.2.

Na úvod jsme se všichni vzájemně pozdravili a poptali se How are you?

Opět jsme vyplnili tabulku s datem a počasím. It cloudy and cold today.

Miss Hana ukázala dětem její silly sentence s obrázkem na procvičení výslovnosti. Zněla: Jane and Jack make super special fried eggs. Děti nejdříve popsaly obrázek a větu přečetly nahlas. Potom zkusily vymyslet a napsat vlastní větu s využitím slov special a fried. 

Dařilo se jim to pěkně!smiley My mum makes special fried meat. I don't like special fried mashrooms.

A už je tu Unit 6 s názvem Gadgets (přístroje).

Seznámili jsme se s novými  slovy jako electric fan, laptop, electric toothbrush, games console, walkie-talkie, torch.

Poslechli jsme si a přečetli pokračování příběhu o Benovi a Lucy, tentokrát z prostředí obchodu s elektronikou. Potřebují baterku, aby mohli vstoupit do jeskyní a hledat další písmeno šifry.

Zodpověděli jsme kontrolní otázky k příběhu.

Podívali jsme se na legrační video "nakusující" téma stupňování přídavných jmen - zatím jen druhý stupeň:

big x bigger, safe x safer, high x higher

(pozor! Pozdrav HI se píše jinak, než HIGH - vysoký! laugh)

Ve SB na str. 71 jsme na stupňování navázali. It's bigger than..., It's more expensive than...

(U troj- či víceslabiných přídavných jmen se druhý stupeň netvoří koncovkou -er, ale slůvkem more.)

Děti se také seznámily se znakem britské měny - poundu - libry.

DOMÁCÍ ÚKOL na pondělí 8.2.: WB celá strana 70wink

 

1.2.

Dnes jsme se opět snažily, aby děti měly možnost co nejvíce mluvit. A tak si několikrát samy zahrály na učitele, dávaly jednoduché instrukce ostatním a vyvolávaly je.

Např. naši oblíbenou tabulku, kde se doplňuje aktuální datum a počasí, hru Simon sayes a některé další aktivity, řídily děti téměř samy.

 

Zopakovali jsme hodiny, slůvka quarter and half, určování času, např.: It's quarter to four. It's half past seven.

Miss Jennifer dnes také testovala děti ze čtení, ve SB na str.64 četly nahlas povídku s názvem What Christine found. 

Povídku jsme si předem poslechli, ale ani tak nebylo úplně snadné přečíst ji. Děti si ale počínaly vcelku dobře.

 

Po "brain break" v podobě hry Simon sayes jsme se věnovali popisu obrázku ve SB na str.64. Jednak jsme se seznámili se slovíčky storm, cliff a nets, ale take se slovem guess, které Miss Jennifer dětem moc krásně vysvětlila za pomoci barevného klobouku, do něhož schovávala různé předměty.

Děti měly za úkol HÁDAT - guess, o který se jedná. Tímto způsobem slovíčko samy odvodily.

 

Na závěr jsme se ve SB str.66  věnovali cvičení 1 - popisu tropických rybek. Některé měly vertical stripes, jiné diagonal stripes a další horizontal stripes. Miss Jennifer tyto směry vtipně a účinně předváděla za pomoci vlastních paží. Děti "cvičily" s ní a dobře se bavily.

 

LEDEN

27.1.

Opět jsme se nejprve vzájemně důkladně pozdravili a poté vyplnili zábavnou online tabulku s dnešním datem a počasím:

Today is Wednesday, January 27th 2021. Its cold and partly cloudy.smiley

Domácí úkol - povídání o oblíbeném mořském tvorovi už vypracovali a nahlas přečeli skoro všichni.yes

Pokačovali jsme v opakování probraných lekcí, dnes Unit 2, 3 a 4.

Ve SB na str.21/2, děti odpovídaly (psaly do chatu a pak nahlas četly) na otázky o nich samotných: my favourite book:, I like eating:, I like drinking:, People in my family:

Následovaly silly sentences na procvičení výslovnosti, které společně s veselými obrázky promítala Miss Jennifer na sdílené obrazovce. Miss Jennifer předčítala věty nahlas, děti po ní opakovaly.

(V zájmu úspory času a toho, aby každé z dětí mělo možnost co nejvíce mluvit, zkoušíme hromadné odpovědi. Když všechny děti zapnou mikrofon a odpovídají naráz, zní to sice zvláštně, ale věříme, že to má pro ně přínos.)

Např.: Jean  keeps her teeth really clean. Mum jumpes in the mud with the ducks.laugh

Zopakovali jsme slovíčka Unit 2 a jejich spelling, poslechli jsme si písničku.

Příběh the Explorers na str.26- děti v rolích Bena, Lucy a záporných postav - Horaxe a Zeldy přečetly krásně celý text.smiley

Na závěr online hra Kahoot zaměřená na opakování 4.lekce.

 

25.1.                                                                                                                                                     

V úvodu hodiny jsme se všichni navzájem pozdravili, děti se jeden druhého ptaly, jak se vede.smiley

How are you? I'm fine, happy, tired...                                                                                     

Začali jsme opakovat všechny doposud probrané lekce, dnes jsme zvládli UNIT 0 a UNIT 1.                                                                                                                                                            

Prošli jsme znovu všechna slovíčka a jejich spelling, podívali se (a sami nahlas přečetli) všechny  příběhy Bena a Lucy - The Explorers, poslechli jsme si znovu  příslušné písničky.                        

Věnovali jsme se také zopakování gramatiky. Např. to be good at                                                

Děti se navzájem ptaly: What are you good at doing? I'm good at swimming. I'm not very  good at playing piano.                                                                                                              

Zopakovali jsme zkracování sloves s využitím apostrofů - např: I am - I'm                                   

                                                                                              you are - you're                          

                                                                                              we are - we're...                         

Znovu jsme prošli školní předměty a děti psaly do chatu: My favourite school subject is... ,  své odpovědi předčítaly nahlas, důraz na správnou výslovnost.                                                          

Zkontrolovali jsme domácí úkol - popis oblíbeného mořského tvora. Úkol napsaly zatím jen dvě      děti, zato krásně.yes                                                                                                                

                                                                                                                                              

20.1.

Angličtinu jsme dnes začali kontrolou domácího úkolu, potěšilo nás, že jej vypracovaly všechny děti.yes

Prošly jsme jej téměř celý, přičemž jsme si vysvětlili (a názorně předvedli) nové slůvko - to follow - následovat.

Velmi intenzivně jsme dnes procvičovali užití was + were.

Děti si vytvořily vlastní tabulku s časováním slovesa to be - anglicky s českým překladem.

Was a were jsme opravdu procvičovali "horem, dolem" - s kartičkami, v učebnici a na závěr i ve třech zábavných online hrách a zdá se, že už tento gramatický jev přechází dětem "do krve",  už v něm moc nechybují.yes

Hurá!laugh

 

18.1.

Dnes jsme nejprve zopakovali slovíčka pomocí přiřazování k jejich popisu. Miss Jennifer se zaměřila na čtení dětí. Každý četl déle než obvykle, MJ ho pečlivě poslechla a pomohla mu s výslovností.

Hodně jsme dnes procvičovali použití WAS x WERE, je potřeba, aby přešlo dětem "do krve".smiley

Zopakovali jsme proto  SB str 61 a také ve WB vypracovali celou str.61.

Dvakrát jsme se podívali na pokračování příběhu The Explorers, tentokrát s názvem "The trap".Ve SB ji najdeme na str.62 a 63.Příběh jsme znovu prošli a vyložili nová slůvka a věty - např.: different, cage, I can't get my arm out!, I'm stuck.

Ve WB jsme pak na str.62 vypracovali všechny kontrolní otázky a cvičení vztahující se k příběhu.

Nakonec jej děti samy nahlas přečetly v rolích Bena, Lucy, Horaxe a Zeldy.smiley

Upozornily jsme, že u slova FISH je jednotné i množné číslo stále stejné - one fish, fifty fish.laugh

Potom jsme se věnovali presentaci Miss Jennifer plné jazykolamů na procvičení výslovnosti a spellingu. Např.:

Sam gets some short socks at the super special shoe shop.wink

DOMÁCÍ ÚKOL na pondělí 25.ledna: SB str.69 - napsat krátké povídání o zvoleném mořském živočichovi. Možno doplnit nakreslenými nebo nalepenými obrázky.smiley

 

13.1.

V úvodu dnešní hodiny jsme se ještě na chvíli vrátili do Unit 4, kde jsme se ve WB na str.119 věnovali tradičnímu závěrečnému shrnutí lekce, děti napsaly, co nového se zde naučily a co se jim líbilo.

Na procvičení nových slovíček jsme zahráli oblíbenou hru Hangman neboli šibenice. Děti hádaly písmenka, dokud nepřišly na zadané slovo.yes

A zpět do Unit 5! smiley Ve SB na str.58 jsme poslechli další z příběhů o Benovi a Lucy. Tentokrát se potápěli v moři, aby našli další z kódů šifry. Viděli všemožná mořská zvířata a zvláště chobotnice jim připadala zajímavá...

Poslechli jsme si novou - veselou písničkulaugho rozbitém akváriu a rybách po celém bytě... - SB str. 60.

Probrali jsme znovu také minulý čas slovesa to be - was, were

Procvičovali jsme jej nejprve v online hře, poté si děti napsaly tato slůvka na kartičky a ukazovaly správnou odpověď do kamery.smiley

- I was                      - we were

- you were                - you were

- he, she, it was        - they were

Was a were jsme používali dokonce i v záporu a v otázce!

Were you at school yesterday?     -    Yes, I was. X No I wasn't.

Was a were jsme procvičili také ve SB na str.61 v zábavném poslechovém cvičení 1.yes

 DOMÁCÍ ÚKOL na středu 20.1.:  WB str. 58, 59 a 60

 

11.1.

Dnešní hodinu jsme zahájili hrou - Miss Jennifer kreslila na obrazovku slovíčka Unit 4 a děti měly za úkol poznat, o které jde a správně ho napsat dříve, než bylo dokresleno. Bylo to zábavné a děti si vedly moc dobře.yes

Poté Miss Hana ukázala dětem nakreslený obrázek městečka a děti jej měly popisovat s využitím předložek near, below, above, opposite...

Where is the yellow house? The yellow house is between the tower and the school.

Zopakovali jsme str. 49 ve SB (I'm going to the supermarket to buy a T-shit.)

Zkontrolovali jsme domácí úkol na str. 122

Zábavná byla  str.52 ve SB, kde jsou popsaná různá místa ve městě, bylo za úkol přiřadit je k obrázku. např.: It's a good place to buy fruit and vegetables. - Market.

(Miss Jennifer s dětmi opakovaně procvičovala výslovnost slova  to BUY (báj) - koupit. Spelling je odlišný od bye-bye - nashledanou.smiley)

Následoval Kahoot a opakování I'm going to...

Ve SB na str. 54 jsme "nakousli" téma světových stran - North, South, East, West.

A je tady UNIT 5 s názvem Under the sea!laugh

Přečetli a přeložili jsme si nová slovíčka a na str.59 jsme se skrze téma pravěk  seznámili s minulým časem slovesa být - was/wereGreat auks were sea birds. Their food was fish.

 

6.1.

Dnešní hodinu jsme započali rychlým zopakováním slovíček a jejich spellingu - toss the ball and spell.

Následoval "kreslený diktát" s využitím předložek above, opposite, below atd. Děti kreslily obrázek podle instrukcí: Draw a high tower. Below the roof is a circle window. Opposite the tower is a tree...

Nový gramatický jev nás čekal ve SB na str.49. Výraz I'm going to... zatím pouze ve významu "jsem na cestě do..., abych..."

Využli jsme jej ve větách typu:

I'm going to the market to buy some apples.

I'm going to the library to read a book.

V jedné větě se objevilo slovo meet - setkat se, Miss Jennifer poradila dětem pomůcku na zapamatování správného spellingu: MEET - dvě EE znázorňují dva přátele, kteří se  sešli.laugh

Zatímco ve slově MEAT - maso najdeme ukryté slůvko EAT - jíst. Eat meat.laugh

Na str.50 ve SB jsme si dvakrát poslechli pokračování příběhu o Benovi a Lucy, kteří právě našli další část šifry. Příběh potom děti dvakrát přečetly nahlas v rolích postav příběhu.

Zodpověděli jsme otázky na str.51 a pak následoval KAHOOT smileyprocvičující předložky.

DOMÁCÍ ÚKOL: na pondělí 11.1. - SB str.122 - celá stránka. 

 

4.1.

A jsme v novém roce! Happy new year 2021!laugh

Začali jsme krásnou powerpoint presentací, kterou pro děti vytvořila Miss Jennifer. Týkala se oslavy Silvestra a příchodu nového roku, zvyků a tradic s tím spojených.

Děti také vyprávěly a ukazovaly, co jim přinesl Ježíšek. wink

Seznámily se s novými slůvky jako: New Year's Eve (Silvestr), New Year's Day, fireworks/to shoot and to see fireworks (ohňostroj), sparklers/to light sparklers (prskavky), confetti, baloons, party hats and horns, lucky food for New Year's Day atd.

Poté jsme se vrátili k UNIT 4, zopakovali slovíčka a jejich spelling za pomoci vyhazování míčku nebo tleskání.

Zopakovali jsme slova na stejné téma - město a vesnice, která se probírala ve druhém ročníku. Např: bus station, swimming pool, shop.

Ve WB jsme znovu probrali cvičení na str. 46 a ve SB na straně 47. Zopakovali jsme gramatiku této kapitoly - používání předložek between, above, opposite, near, below.

Děti říkaly, co se nachází v blízkosti jejich domu - sestavovaly věty s využitím těchto slov.

Na závěr jsme si dvakrát poslechli vtipnou písničku - SB str.48, přeložili si ji a doplnili chybějící slova.smiley

PROSINEC

21.12.

Dnešní hodina byla čistě vánoční.smiley

Nejprve si Miss Hana s dětmi anglicky povídala o některých českých vánočních tradicích - konkrétně o zlatém prasátku, pouštění skořápkových lodiček, rozkrojení jablíčka a kapří šupině v peněžence. Pro Miss Jennifer jsme zazpívali a přeložili Štědrej večer nastal.

Miss Jennifer promítla další z anglických vánočních písniček a následoval dramatický vánoční  příběh o Benovi a Lucy, který vytvořila osobně Miss Jenniferyes Měl název Ben, Lucy and Busterś christmas adventure.

Děti příběh nahlas přečetly, společně jsme jej přeložili a odpověděli kontrolní otázky.smiley

Vyplynula nová slova, např: safe a together (Miss Jennifer jej krásně znázornila s postavičkami andělíčka a sněhuláka - all alone x together)

Poté jsme zhlédli videoklip k písničce Jingle bells  a roztomilý animovaný příběh o sobovi ze "sněžícího těžítka". Následovaly opět doplňující otázky - quiz.

Na závěr - nejoblíbenější christmas KAHOOT!

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR!laugh

 

16.12.

Naše hodiny angličtiny už voní Vánoci...laugh

Na počátku jsme se podívali a poslechli si další dvě krásné anglické vánoční koledy, poté Miss Jennifer promítla zase novou sbírku obrázků týkajících se zimy a Vánoc: christmas carol, snowman, snowball fight, christmas lights...

Ve SB na str. 46 jsme si zopakovali nová slovíčka týkající se města, procvičili jejich spelling s vyhazováním míčku.

Dále jsme se zabývali gramatikou 4.lekce - použitím slov určujích polohu - above, below, opposite, near. Každý si vzal dva plyšáky a na nich jsme "trénovali" určování vzájemné polohy - My mouse is opposite the dog. The Piggie is above the Lion. Byla to legrace.laugh

Procvičili jsme to také při hře Simon says a ve SB na str.47.

Potom uz za odměnu následoval vánoční KAHOOT! wink

Domácí úkol na pondělí - poslední letošní hodinu: WB str.47

V pondělí mohou přijít děti na hodinu vánočně "ozdobeni" - santovskou čepičkou nebo jinak.laugh

 

14.12.

Dnes jsme jako obvykle na začátku hodiny opakovali slovíčka a jejich spelling.

Zkontrolovali jsme domácí úkol a potom Miss Jennifer promítla dětem 40 vánočních obrázků - slovíček, přeložili si je a naučili vyslovovat: např. jingle bells, reindeer, christmas tree, present..

Poslechli jsme si také překrásnou zimní písničku Little snowflake.

Veselá hra - poznávání postupně se odkrývajících vánočních obrázků.laugh

Potom už jsme se po hlavě vrhli do nové kapitoly UNIT 4 s názvem Around town.

Seznámili jsme se s novými slovíčky týkajících se města, např.: supermarket, library, bank, tower...

Ve WB jsme na str.45 vypracovali všechna tři cvičení, jakož i celou následující stranu. Zvláště cvičení 2 nebylo jednoduché - z přeházených písmenek sestavit jedno z nových slovíček, např.: bassuttnio = bus station.frown

Zopakovali jsme slovíčka určující polohu: between, behind, in front of a přidali k nim nová: opposite (the house např.) - naproti domu, above - nad, under, below - pod, near - blízko.

Procvičili jsme to následně na str.47 ve WB.smiley

 

9.12.

Na počátku hodiny - jako obvykle procvičování slovíček: Miss Hana nakreslila pět obrázků symbolizujících různé domácí práce - např. koště - zametat - to sweep.

Děti měly aktivitu poznat, správně napsat a nahlas přečíst. smiley

Následovalo online cvičení - přiřazování sloves k příslušným podstatným jménům.

sweep - the floor

wash - the dishes

feed - the dog...

 

Procvičovali jsme opět gramatiku Unit 3 - používání slov always, usually, sometimes, never.

Děti tvořily věty s jejich využitím jako např:

I always walk my rabbit.

I never tidy my room.laugh

Studenti se také  naučili nová slůvka onestwice:

I feed my turtles ones a week.wink

We have English twice a week.

Ve SB na str.121 jsme se pak věnovali opakovacímu shrnutí gramatiky Unit 3, např. určování času.

 
Poté Miss Jennifer nahlas přečetla zajímavý příběh o uklízecím robotu s názvem "Arnold and the robot" - SB str. 40 a 41. O příběhu jsme si povídali a společně odpověděli otázky vztahující se k němu.
Miss Jennifer pustila krátké video s Mickey mouse na stejné téma - robot na úklid.

Procvičovali jsme užití slovesa to be v minulém čase - kdy použít was a kdy were.

Were you watching TV? Yes, I was.

What was he doing?

Ve SB na str.42 jsme se věnovali tématu šetření vodou - Saving water. Přečetli jsme článek a o spoření vody jsme si povídali.

Navázalo cv. 1 na str.43 SB.

Za tvrdou práci následovala odměna - KAHOOT!laugh

Unit 3 se blíží ke konci! 

Prosíme, nezapomeňte na domácí úkol na pondělí.enlightened

 

7.12.

Na zopakování slovíček Unit 3 (různé domácí práce), jsme je na úvod předváděli a hádali, o kterou se jedná.laugh cooking, washing up, sweeping...

Ve SB na str.35 jsme zopakovali cvičení 1 a také, kolik minut má hodina, půl a čtvrt hodina.

Poté jsme si znovu poslechli veselou písničku třetí lekce, jejíž text se nachází ve SB na str.36.

Zopakovali jsme také důležitá slůvka always, usually, sometimes and never. Vypadá to, že už si je děti zapamatovaly!yes

Podívali jsme se na pokračování příběhu "Explorers", kde Ben a Lucy našli další písmenko k tajné šifře. 

Tištěnou verzi této části příběhu najdete ve SB na str.38 a 39. 

Příběh jsme si převyprávěli, vysvětlili a pak jej děti v rolích postav 2x přečetly.

Také jsme zodpověděli otázky vztahující se k příběhu ve cvičení 2.

Následoval Kahoot, dnes už nikdo neměl problém se připojit!yes

Legrační větu na str.39 postupně všichni za pomoci Miss Jennifer přečetli nahlas. Poukazuje na rozdíl ve výslovnosti F a V: Vic sells fabulous fans from the back of his van.laugh

Ještě jsme stihli cv.2 na str.37 ve WB a zapsali si:

DOMÁCÍ ÚKOL na pondělí 14.12.:  SB str. 44 a 45.

 

1.12.

Na úvod jsme si znovu prošli SB str.35, kterou si měly děti za domácí úkol přečíst.

Poté jsme procvičovali hodiny - kromě slov half a quarter se děti naučily slůvka past a to důležitá k vyjádření času: 

It's quarter past five.  - Je čtvrt hodiny PO páté = čtvrt na pět

It's half past seven. - Je půl hodiny PO sedmé = půl sedmé

It's quarter to nine. - Je čvrt hodiny DO deváté. = třičtvrtě na devět

Ve WB jsem společně vypracovali obě cvičení na str. 35 se stejným tématem - hodiny a čas. 

Pověděli jsme si rozdíl mezi slovy the clock - nástěnné hodiny, an hour - hodina - časově a the watch - náramkové hodinky.

Poslechli jsme si vtipnou písničku, jejíž text najdete ve SB na str. 36., určili jsme časy na hodinách a doplnili je do prázdných okének.

Ve SB na str. 37 jsme vypracovali cv. 1, z něhož vyplynula nová důležitá slovíčka:

always - pořád, vždy

usually - většinou

sometimes - někdy

never - nikdy

 

Posledním cvičením bylo cv. 1 na str. 36 ve WB.

Na závěr jsme si zazpívali a zacvičili při písničkách. Můžete je najít také na internetu: Wind the bobbin up a Walking, Walkinglaugh.

LISTOPAD

30.11. 

Dnes jsme se nejprve dlouho věnovali kontrole domácího úkolu. 

Prošli jsme všechna cvičení ve SB na str.33 a ve WB na str.32 a 33 a snažili se, aby byl každý co nejvíce aktivní - mluvil.

Zopakovali jsme nová  slovíčka Unit 3 a poté otevřeli nové téma: hodiny a čas.

Miss Jennifer poprosila děti, aby si přinesly papír a obkreslily na něj něco kulatého - např.pokličku od hrnce. Kruh pak vystříhly a přeložily napůl. Naučily se tak výraz half -půl.

Poté jsme kruh přeložili na čtvrtiny a naučili se slovo quarter - čtvrt.

První seznámení s určováním času na hodinách, které miss Jennifer promítala na obrazovce.

What time is it?  - Its five o'clock.

                             - It's half past seven.

                              - It's quarter to six. 

Hodinami se budeme zabývat ještě mnohem více, prosíme ale jako DOMÁCÍ ÚKOL na středu -si pouze přečíst str.35 ve WB. Půjde nám to pak lépe.wink

 

25.11.

Na úvod hodiny jsme opakovali spelling názvů potravin z Unit 2 - jako vždy s vyhazováním míčku.laugh

Přecejen se nakonec ještě našla nedokončená práce v Unit 2, takže jsme se vrátili do SB na str.30 a znovu si povídali o potravním řetězci.

Navázali jsme WB na str.30 a 31, kde jsme společně vypracovali všechna cvičení. Miss Jennifer sdílí učebnici na obrazovce, což dětem pomáhá orientovat se, vše pochopit a vstřebat.yes

Doporučujeme navštívit stránky National Geographic pro děti zde . Najdete tam mnoho zajímavých obrázků a informací o zvířatech a prostředí, kde žijí.smiley

 

Jako rozloučení s Unit 2 jsme vyplnili ve WB na str 118 shrnutí - co se nám v této lekci líbilo, co nového jsme se naučili.

Následovala oblíbená hra KAHOOT s procvičováním názvů potravin. Bohužel se opět objevily technické problémy s připojením na straně dvou dětí, proto přikládáme návod, jak se do hry přihlásit,  opravdu to není těžké:

(Pokud nemůžete být při výuce poblíž dětí, abyste jim poradili, prosíme, zkuste jim poradit předem. Zvládnou to pak sami. Moc děkujeme! laugh)

1) Na mobilním telefonu nebo na nové stránce internetového prohlížeče v počítači otevřete stránku kahoot.it .

(Na hru jsou tedy potřeba dvě obrazovky nebo dvě webové stránky - ta, kde probíhá online výuka LEAP - tam uvidí děti napsané otázky a uslyší instrukce Miss Jennifer a ta, kterou jste právě otevřeli - Kahoot.it. Tam budou děti na otázky odpovídat stisknutím příslušného políčka.)

2) Bude po Vás požadovat game PIN číselný kód konkrétní hry, kterou jsme právě otevřeli.

PIN se dětem objeví na obrazovce, kde probíhá naše online výuka aj.

3) Po zadání PIN a stisknutí ENTER zapíšete své jméno nebo přezdívku - nickname, enter - a jste ve hře!smiley

Kdybyste si chtěli kompletní přihlášení vyzkoušet sami nebo si Kahoot sami zahrát, je to zdarma možné na webu Kahoot.com.

 

Dnes také proběhlo první seznámení s Unit 3 s názvem Daily tasks - každodenní povinnosti v SB str.34.

Přečetli a vysvětlili nová slovíčka a těšíme se, co dalšího lekce přinese.laugh

Prosíme, nezapomeňte na domácí úkol na pondělí!

 

23.11.

Při dnešní angličtině jsme se věnovali převážně učebnici a slavnostně dokončili Unit 2!yes

Ve WB na str. 27 - cvičení na motivy hry I spy with my little eye - doplňování názvů věcí a procvičování odlišné výslovnosti hlásky "I", viz minulá lekce.

Zábavné bylo cvičení na str. 28 - poznávání věcí a osob podle popisu. Dětem se to dařilo moc dobře. Zvládli jsme i str. 29 nazvanou Dinner around the world, kde se děti v poslechovém cvičení seznámily s příklady stravování v různých zemích světa.

Na protažení a proskočení posloužila písnička Walking, walking.laugh

Ve SB jsme vypracovali poslechové cvičení na str. 28 - opět na téma jídlo a stravování.

Breakfast around the world nám přiblížila str.29, bylo zajímavé sledovat, jak se liší snídaně různých národností. Povídali jsme si s dětmi, co ony samy rády snídají - What do you like for breakfast?, co naopak nepozřou atd.smiley

Téma se trochu změnilo na str.30, kde jsme se zabývali zvířaty a jejich potravou - potravním řetězcem - Food chains.

DOMÁCÍ ÚKOL:  na příští pondělí 30.11.:

 SB str.33

WB str.33 a 32 (ve cvičení 1 seřaďte věty do správného pořadí, ve "škole" si společně pak poslechneme nahrávku pro kontrolu)

 

18.11.

Hned na začátku dnešní angličtiny jsme zahráli online hru KAHOOT. Technické komplikace už jsou téměř všechny za námi, a tak si děti hru užily. Tentokrát šlo o poznávání různých druhů jídel. 

Procvičili jsme spelling slovíček Unit 2 za pomoci vyhazování míčku, plyšáka nebo třeba srolovaných ponožek laugh.

Zabýváme se teď tématem jídlo, a tak Miss Hana "vytvořila" každému z dětí sendvič podle objednávky. Nevadilo, že bylo všechno jídlo plyšové...wink What would you like in your sandwich? Any ham, any cheese, any tomatoes?

Podívali jsme se na kásný animovaný videoklip s písničkou If you are happy.

Miss Jennifer vysvětlila dětem rozdílné možnosti jak vyslovovat "I".

Někdy se vyslovuje "áj" (jako anglicky "oko" = eye), někdy "i" jako ve slově "pig".

Navázali jsme SB str.27 cvičením 4. Miss Jennifer s každým zvlášť přečetla náročný text v bublině.

Ve druhé hře KAHOOT jsme opakovali učivo Unit 1.

Na závěr jsme zopakovali termíny breakfast x lunch x dinner a  povídali si o oblíbených jídlech doma a ve škole. 

What is your favourite meal at home (in school)? What is your favourite sandwich?cheeky

 

16.11.

Tentokrát jsme nejprve zkontrolovali a společně prošli všechna cvičení z domácího úkolu.

Vypracovali jsme online cvičení - doplňování a, an, any, some. Dětem se v něm vedlo výborně, zdá se, že látku pochopily, hurá!laugh

Následně jsme shlédli příběh z knížky An Elephant and Piggie od Mo Willems s názvem "Today I will fly!" Roztomilý  komiks o prasátku, které tak dlouho šlo za svým a nevzdávalo se (Don't give up!!laugh ), že se mu nakonec za pomoci kamaráda pelikána letět podařilo.yes

Miss Hana má knížku v papírové podobě, přečetli si ji společně ještě jednou, přeložili, rozebrali.

Tematicky jsme navázali  příběhem ze SB na straně 26, který jsme znovu přečetli - děti vystoupily v rolích  postav.

Ben a Lucy se nevzdali (Don't give up!) a sehnali pomoc pro svého kamaráda psa Bustera, kterého uštkl had.

Odpověděli jsme na otázky vztahující se k příběhu na str.27

a na závěr si zahráli veselou hru Simon says.smiley

Děti dnes krásně  pracovaly, jupí!laugh

 

11.11.

Dnes je svatého Martina..., na bílém koni sice nepřijel, snad si alespoň někteří z nás užili svatomartinskou husu. smiley

Na úvod vidoklip taneční písničky You are the best.yes

Následně jsme poprvé zahráli populární online hru KAHOOT, která slouží k procvičování nejrůznějšího učiva zábavnou formou. smiley

Prvotní instalaci bohužel provázely technické potíže, které se nakonec  podařilo vyřešit a hra proběhla. Příště už to půjde hladčeji.wink

 

Znovu jsme si poslechli píseň Picnic, jejíž text najdeme ve SB na str.24.

Opakovali jsme gramatiku na stranách 118 - 120, zejména stále znovu any X some.

Děti se znovu setkaly s výrazem SHELL - Shell we go to the cinema?

Nebudeme ho však příliš procvičovat, jeikož se v běžné konverzaci mnoho nepoužívá.

 

Následovala hra Simon says pro trochu pohybu, děti vykonávaly "cviky" zadané Miss Jennifer: Simon sayes: stand up, please,... sit down, please..., dance, please... (bez přidaného please se úkol neplnil). Děti se poté střídaly v zadávání úkolů. Bylo to zábavné.laugh

Připomínáme domácí úkol z minulé hodiny na příští pondělí.wink

 

 

9.11.

Tentokrát jsme zahájili hodinu zopakováním slovíček Unit 2 a jejich spellingu za pomoci srovnávání písmen na obrazovce do správného pořadí.

Dále jsme procvičili používání nerčitých členů A X AN ("an" se dává před slova, která začínají na samohlásku, ne všechny děti v tom ještě mají jasno.) a zájmen "some" a "any".

Ve SB jsme na str. 23  společně vypracovali cvičení 1 - říkali jsme si, čím se dá naplnit obložená houska - a roll.smiley

Také jsme opakovali str.24, poslouchali písničku, doplňovali v jejím textu chybějící slova.

Na straně 25 jsme "vařili polévku", opakovali jsme názvy potravin a děti říkaly, které z nich by chtěly mít ve vlastní polévce: onion, beans, peas, fish, chicken, tomates, potatoes, carrots

Shell we make a soup?

What do you want in your soup?

Podívali jsme se na video s pokračováním příběhu o Benovi a Lucy, jehož obrázková verze je ve SB na str.26. Podle ní jsme příběh následně převyprávěli.

Zkontrolovali jsme domácí úkol ve WB na str.22 - cv. 2 a 3.

Na závěr Miss Hana a její pomocníci Teddy bear (mluví pouze aj) a myška (mluví pouze čj) s dětmi procvičili používání slovesa HAVE TO.

Děti si zahrály na překladatele a překládaly zvířátkům úkoly, které musí vykonat: You have to brush you teeth. You have to go home. atd.smiley

DOMÁCÍ ÚKOL na pondělí 16.11.: WB str.23/1,2 a str.25/2

 

 

4.11.

Na začátku vyučování si děti přinesly svého "English buddy" - plyšového nebo jiného kamaráda. Miss Jennifer se všech postupně ptala: "What toy have you got?" "Is it soft?". Atd.

Podívali jsme se na dvě krásné animované písničky z webových stránek https://www.barefootbooks.com/ .

Jedna z nich se zabývala tvary - square, circle, line, triangle. Zkoušeli jsme potom tyto tvary vytvořit z vlastních prstů či paží nebo najít něco toho tvaru okolo sebe, byla to prima zábava.laugh

Druhá písnička byla o protikladech - Opposites.

Poté jsme se loučili s Unit 1., celou jsme ji prošli a zopakovali důležité gramatické jevy (např. have to) a slovíčka.

Na straně 118 ve WB jsme si zapsali, co se nám v 1.lekci nejvíce líbilo, tři nová slova, které jsme se naučili atd.

Ve WB jsme si poslechli a přečetli písničku o pikniku, doplnili chybějící slova. Říkali jsme si názvy potravin na obrázcích: cheese, cake, orange juice, tea, sandwich, sausage.

Procvičování any and some.

Zkonrolovali jsme domácí úkol, zatím jen, zda ho děti vypracovaly, většina ano, to je prima, ostatní prosíme vypracovat jej do pondělí. cool

Děti dnes moc hezky pracovaly.yes

 

 

2.11.

Listopad je tady a s ním nová kapitola v učebnici - Unit 2.

Online výuka není jednoduchá, má svá specifika, ale už jsme si zvykli a hodiny nejsou o nic méně přínosné než ty "naživo". Bez roušek se nám lépe mluví, děti mohou také odezírat z úst.

Miss Jennifer se zaměřila zejména na to, aby děti co nejvíce mluvily a byly aktivní. Trpělivě a individuálně  s nimi procvičovala výslovnost těžších slov a celých vět.

Nejprve každý řekl, jak se mu vede, co je nového - např. co měl dnes k obědu - pozor na snadnou záměnu slov SOUP (čti sup) - polévka X SOAP (čti soup) - mýdlo laugh

Ve SB na straně 22 jsme se seznámili s novými slovíčky na téma picnic ( rools, lemonade, cheese, apple juice, water, soup, vegetables, salad), jejich výslovností (zvláště slova vegetables a lemonade jsou náročná) a českým významem. Všechna slova jsme zábavnou formou vyspelovali - s vyhazováním a chytáním míčku.wink

Následně jsme poslechli rozhovor postav na obrázku (hrdinové příběhu Ben a Lucy a jejic pes Buster)

Z poslechu vyplynula další nová slovíčka a obraty:

What are they looking for? - Co hledají?

barking - štěkání

I'm hungry and thirsty. - Mám žízeň a hlad. 

 

Společně jsme vypracovali cvičení 2/22 a přečetli (a vysvětlili) další nápovědu pro Bena a Lucy.

Na straně 23 jsme  započali novou gramatiku, výrazy: ANY X SOME (nějaký, žádný)

ANY se používá v v otázkách a záporných větách:

Are there any oranges?

There aren't any oranges.

SOME použijeme v oznamovacích větách:

There is some cheese.

 

DOMÁCÍ ÚKOL na středu: WB celá strana 22cool

 

 

ŘÍJEN

26.10.

Dnešní angličtina se odehrála ve znamení HALLOWEEN. laugh

Sešla se nám skupina prima strašidel: upír, kouzelník, čaroděj, elegantní fialová čarodějnice a dvě čarodejnice - pedagožkywink.

Pověděli jsme si o tom, že Halloween má podobný původ jako naše Dušičky - Svátek zemřelých.

Název vznikl zkrácením anglického „All Hallows' Eve“, tedy „Předvečer Všech svatých“ a slaví se

ve  všech anglicky mluvících zemích 31.října. Lidé, zejména děti, se převlékají do kostýmů,

obcházejí domy a "koledují" podobně jako u nás na Velikonoce. Volají "Trick or treat", načež dostanou nějakou tu dobrůtku do košíku.smiley

Lidé si zdobí domy strašidelnými dekoracemi a vyřezávají dýně - Jack-o-lantern - "lucerny", které

mají odhánět zlé duchy.

 

Podívali jsme se na halloweenský videoklip, seznámili se s halloweenskými slovíčky (pumpkin, 

Jack-o-lantern, ghost, skeleton, witch...), potom trénovali spelling za pomoci míčku. Při 

každém jeho vyhození se řekne jedno písmeno.yes

Miss Hana zazpívala dětem podzimní písničku "Autumn leaves are falling" a přečetla roztomilou 

knížku "Spooky Pookie" od S.Boynton o prasátku, které se nemohlo rozhodnout, jaký kostým si 

obléci.

Pouštěli jsme si písničku ze 2.ročníku o domě duchů "Haunted house" a animované video o dětech

a jejich kostýmech. Naučili jsme se větu: "I dressed up as a ghost, witch..." 

Také jsme upozornili na rozdíl ve slovech WITCH - čarodejnice WHICH - který (Which one is 

your favourite?) Výslovnost stejná, rozdílný spelling a význam.

(Případně také WISH - přání, přát si.smiley)

Ve WB na straně 17 jsme společně vypracovali cvičení 1.

Děti pak dostaly "kreslicí diktát", což byla legrace. Kreslily podle instrukcí - např. "Draw a big black cat, there are three spiders on it`s back and a pumpkin under the cat..."laugh

Na závěr hádání halloweenských obrázků, které se pomalu odkrývaly.

Happy Halloween!laugh

 

21.10.

Celá dnešní angličtina byla na téma hudebních nástrojů - musical instruments.

Učebnice se jim věnuje od strany 18, kde jsme se seznámili s anglickými pojmenováními základních hudebních nástrojů - recorder (zobcová flétna), flute (příčná flétna), piano, guitar, drum (buben), triangle (triangl), violin(housle), teambourine (tamburina), trombone (pozoun = trombon), harp (harfa), saxophonecello (violoncello), cymbals (činely).

Nástroje jsme dělili do tří skupin - wind instruments (dechové - do nich se fouká - blow)

                                                - stringed instruments (strunné)

                                                - percussion insruments (bicí) - vyslovte "perkašn"

Zábavné bylo poznávání jednotlivých nástrojů podle zvukových nahrávek, také jsme hru na ně předváděli pantomimicky.laugh

Dokonce jsme si vyslechli dvě krátká hudební vystoupení - děti nám zahrály na kytaru a flétničku.yes

Ve WB jsme vypracovali všechna cvičení na stranách 18 a 19 vztahující se také k hudebním nástrojům.

Strana 19 byla oficiálně za domácí úkol, ale miss Jennifer dětem doporučila, ať si ji vypracují ihned po skončení hodiny, aby měly hotovo.wink

UPOZORNĚNÍ: v pondělí nás čeká online halloweenská hodina, bude prima, když se děti oblečou do kostýmů.laughdevilcheeky

 

19.10.

Dnes jsme nejprve opakovali slovíčka z Unit 1, děti je psaly podle diktátu na papír (nebo mazací tabulku) a ukazovaly do kamery nebo psaly přímo do chatu. (rozdíl typing x writing)

Zopakovali jsme také gramatiku 1.lekce - sloveso have to a výrazy after a before. Ještě ne všichni to bezpečně ovládají, doporučujeme procvičovat.

(Např. WB str.13, původně domácí úkol - společně jsme cvičení kontrolovali, ale neuškodí se k nim vrátit.)smiley

Poslechli jsme veselou disco písničku Koo koo kangaroo, kdo chtěl, tančil.laugh

Vrátili jsme se k příběhu o chlapci - snílkovi Johnny's story - SB str.16. Děti povídku postupně přečetly nahlas, vysvětlili jsme si neznámé výrazy a společně vypracovali navazující cvičení 3 na str.17, kde bylo za úkol seřadit jednotlivé části příběhu ve správném pořadí.

Nebylo to lehké, ale s malou pomocí to děti zvládly.yes

Zábavné bylo i cvičení 4/17 - angličtina v matematice.laugh

 

14.10

Druhé online setkání bylo zahájeno veselou disco písní, kdo chtěl, mohl si při ní zatančit. laugh

Text písně vycházel z abecedy - zvuků jednotlivých písmen.

Těmi jsme se následně zabývali ve Student's book str.15 cv.4 a Work book str.15, kde měly děti poznávat zvukovou shodu jednotlivých hlásek a částí slov. 

Např. ve slově SEE slyšíme stejný zvuk jako v hláskách B,C,P,V,T, E,G. Ve slově you slyšíme stejný zvuk jako v hláskách  Q,U,W atd.
 
Dále jsme si ujasnili pravidla online vyučování - anglicky i česky:
- Mít vypnutý mikrofon, pokud zrovna nemám mluvit.
- Nechatovat se spolužáky během vyučování.
- Když chci něco říct, hlásím se.
- Pokud rozumím, ukážu vztyčený palec.yessmiley
 
Dále jsme poslouchali příběh Johnny's story SB str.16 a 17 a povídali si o něm. Navazuje na téma školních předmětů.
Na závěr jsme si povídali o svých oblíbených knížkách. Děti měly přinést tu svou na ukázku a říct o ní pár slov - kdo je hlavní postava, kde ji dostaly, zda ji čtou samy nebo jim ji čtou rodiče...
doporučení: máte-li malou mazací tabulku, na kterou se dá psát fixem, dejte ji dětem na angličtinu. Využijeme ji a nebudete plýtvat papír.smiley

 

12.10

Přestože jsme byli nuceni přesunout výuku angličtiny do online prostředí, hned první dvouhodina dopadla pěkně.

Víme, že se děti nedokáží u počítače soustředit na výuku dostatečně dlouho, je proto potřeba prokládat online angličtinu různými videi, hrami, příběhy a písničkami, pohybovými aktivitami.

Na úvod si děti měly přinést svého "English Buddy" - kamaráda, svou oblíbenou hračku. Každý ji představil ostatním, povídali jsme si o ní: jaké má jméno, od koho je, jak je stará atd.

 

Miss Jennifer promítla dětem dvě veselé písničky, možná se na ně podívají rády znovu:

"Today is Monday"      a   " You Are The Best " .

Trochu jsme si při nich zatančili a povídali si o nich.

Zopakovali jsme nová časová slůvka before x after a yesterday today x tomorrow.

Zkoušeli jsme je použít na popisu rozvrhu: Georaphy is after Maths.

                                                               English is before Art.

                                                               Yesterday was Sunday, today is Monday. 

(Minulý čas jen zlehka "naťuknut", probírat ho budeme v 7.lekci.)

Hráli jsme hru: skládání slov z písmen. 

Zkontrolovali jsme společně domácí úkol, zatím tedy jen jeho část.

Na závěr roztomilý příběh o kocourovi a jeho teniskách:  Pete the Cat: I Love My White Shoes

Domácí úkol:  dnes neníwink


7.10.

Tentokrát se naše angličtina odehrávala zvláště ve jménu her, děti to moc bavilo.

V úvodu jsme opakovali psaní dvojciferných čísel slovem, většině dětí to už krásně jde.

Na čísla jsme navázali hrou bingo, kterou jsme hráli také v obměněné podobě - místo čísel byla v kolonkách zapsána nová slovíčka - názvy předmětů z Unit 1. laugh

Opakovali jsme jejich spelling i formou dalších her/soutěží a s radostí sledovali, jak rychle se děti umí učit,yes na konci už nedělaly ve spellingu téměř žádné chyby.

Dokončili jsme test z Unit 0, dopadl celkem pěkně. Do celkového hodnocení se ale nepočítá, byl jen procvičovací - "nanečisto".smiley

Procvičovali jsme také termín "have to" - (muset) ve všech osobách.

Na závěr jsme si zahráli ještě "Šibenici" neboli "Hangman" - čímž jsme znovu procvičili spelling a vocabulary.

Domácí úkol: stále platí úkol z pondělka - na příští pondělí. Moc chválíme všechny, kdo si dlouhý úkol rozdělili a část uz vypracovali.yes

Opakování spellingu doporučujeme stále.wink


5.10.

V úvodu hodiny se miss Jennifer s dětmi zabývala rozdílným čtením samohlásek (vowels) v různých slovech - po přidání samohlásky "E" na konec slova se mění nejen jeho význam, ale i výslovnost. Děti si do sešitů zapsaly příklady slov, v nichž se samohlásky čtou dlouze a kde krátce  plus jejich české evivalenty:

short vowels - čte se krátce              long vowels - čte se dlouze

cap (čepice)                                        cape (plášť)

tap (zaťukat)                                       tape (lepenka)

 sit (sedět)                                          site (místo)

hop (skákat)                                       hope (doufat, naděje)

pet (poplácat, domácí zvíře)                 Pete (Petr)

tub (vana)                                          tube (tuba)


Po rychlém procvičení spellingu (zvláště "záludných" písmen, jako A, I, E, H, J, G...) se vydaly děti hledat po třídě schované flash cards s obrázky nových slovíček - názvy školních předmětů:

English, Geography, Music, I.T. (informační technologie), History, Maths, Science (věda = tj. biologie, fyzika a chemie dohromady)Art (výtvarná výchova), P.E. (physical education - tělocvik)

Slůvka pocházejí z nové lekce Unit 1, kterou jsme se následně důkladně zabývali. Slova jsme přeložili, vysvětlili.

Podívali jsme se na pokračování příběhu o Benovi a Lucy, tentorkát z prostředí knihovny.

Probrali jsme poslechová i jiná cvičení na stranách 10,11,12 a 13 (SB).

Na straně 14 a 15 četly děti příběh v rolích Bena, Lucy a záporných postav Horaxe a Zeldy, poté luštily tajemnou šifru.smiley

Vyplynula tak další nová slovíčka: famous (slavný) a secret (tajný,tajemství)

Když už máme zakázáno zpívat, alespoň jsme si poslechli novou píseň na straně 12. laugh

Domácí úkol:

Workbook str. 10,11,12,13 - do příštího pondělí 12.října. 

 Úkol doporučujeme rozdělit si na dva menší.smiley

 

ZÁŘÍ

30.9.

Dnes jsme se opět věnovali psaní dvojciferných čísel slovem, není to lehké.

Doplňovali jsme např. prostřední číslo do krátké číselné řady: 17 - eighteen -19.

K velké radosti dětí jsme si zahráli BINGO právě s dvojcifernými čísly.

Před testem jsme ještě znovu procvičovali skládání slov z přeházených písmenek.

Opakovali jsme také spelling, ne každý ho ještě bezpečně ovládá.

Co se týče testu, proběhla zatím jen jeho první - poslechová část.

Posléze jsme si v kroužku opakovali názvy členů rodiny a jejich vzájemné vztahy za pomoci obrázků a nápisů.

Např. John is Rose's brother. Julia is Maria's granmother. Who is Peter's cousin?

Studentkou měsíce se stala Ema, gratulujeme!smiley

Domácí úkol:  Příprava na druhou část testu v pondělí 5.10.:

Stále procvičovat psaní čísel 21 až 100 zapsaných slovem "number words" - viz tabulka v tomto odkazu: https://www.woodwardenglish.com/numbers-from-1-to-100-in-english/

Student's book: strana 7

Prosíme, opakujte s dětmi spelling, zkoušejte spolu spelovat nová slovíčka z učebnice. Hláskování v angličtině je dost "zákeřné", je mnoho výjimek.

Určitě doporučjeme tento web "Games to learn English", pomůže a děti bude bavit: www.gamestolearnenglish.comwink.


23.9.

Na začátku angličtiny si děti napsaly krátký diktát a sestavovaly známá slova z přeházených písmenek - příprava na test.

Poté jsme společně četli veselou knížku - komiks ze sady "An Elephant and Piggie" od amerického spisovatele Mo Willems. Příběh se jmenoval "Watch me throw the ball".

Děti se snažily překládat rozhovor prasátka a slona, příběh je opravdu veselý a vtipný.

(Lze ho najít i na webu, děti by možná potěšilo vidět ho znovu, moc se jim líbil: https://www.youtube.com/watch?v=nIJp9841_R4 )

Následně jsme hráli hru tématicky spojenou s příběhem. Děti si měly říct o míček: "May I have a ball, please?" Míček jsme pak umisťovali na různá místa podle instrukcí: "Put the ball on your left knee." "Drop it on the floor", házeli jsme jím atd.

Poté jsme konečně definitivně dokončili plakát naší skupiny Sea lions. Každý žák napsal na papír jeden fakt o lachtanech, větu vystřihl a společně se svou fotografií a obrázkem lachtana ji nalepil na plakát. smiley

Domácí úkol: na příští středu 30.9. - Student's Book - str.118,

                                                    - Workbook - str. 8,9

                                                     - opakování dvojciferných čísel zapsaných slovem - viz odkaz: https://www.woodwardenglish.com/numbers-from-1-to-100-in-english/

POZOR, TEST! - příští středu 30.9. - prosím, zopakujete si na něj učivo z Workbook str. 4 - 7.


21.9.

Na začátku dnešní hodiny jsme opakovali měsíce v roce - nejprve při mytí rukou laugh a potom při písničce.

Většina dětí měsíce dobře zná, ne ovšem všechny.

Potom jsme zkoušeli sestavovat slova z přeházených písmenek a věty v přeházených slov.smiley


Musíme všechny děti moc pochválit, že měly vypracovaný domácí úkol, velice to usnadní jeho společnou kontrolu a pomůže ve zlepšování celkové úrovně angličtiny dětí.yes

Hodně jsme dnes využívali interaktivní tabuli a děti opakovaly cvičení zábavnou formou na ní, také jsme dělali poslechová cvičení - přípravu na test.

Domácí úkol dnes není, bude až ve středu.wink


16.9.

Dnes jsme si hned na počátku hodiny připomněli pravidla týkající se úcty (k lidem a věcem) a zodpovědnosti.

Opakovali jsme čísla do 100. Děti je psaly na tabuli i do sešitu jako číslice i jako slova, což je mnohdy těžké. Zejména čísla twelvethirteen (píše se zcela jinak než three) nebo např. fifteen (versus five).

Chvíle na osmisměrku s vyhledáváním slovy napsaných čísel - pokračování z pondělí.wink

Probrali jsme fráze I'm good at... a I'm not good at... - učebnice str.5.

Děti vymýšlely, říkaly a psaly, v čem jsou a nejsou dobré, což byla legrace.

Aby Miss Jennifer vysvětlila dětem tázací zájmeno WHOSE (čí) a přivlastňovací  jména s apostrofem (např. Hana's), zahrála si s nimi zábavnou hru: Všem dětem odnesla penály a pak se konalo "vyšetřování": Whose is this pencil case? It's Ema's!

Navázali jsme na to ukázkou a vysvětlením rodokmenu - str.7. např: Ben is Penny's brother.

Podívali jsme se na veselé video o rodokmenu a poslechli si písničku The Explorers (s doplňováním slov do textu - učebnice str.6) Nebylo to snadné, píseň byla velmi svižná, ale děti to zvládly.yes

Domácí úkolstále je zadán úkol na příští pondělí: Workbook str.4-7.


14.9.

Dnešní angličtinu jsme započali připomenutím "clasroom contract" - pravidel, kterými bychom se měli (nejen na angličtině) řídit. 

I'm respectful (uctivý)                       I'm responsible (zodpovědný)

 I respect you.                                   I bring my books.

I respect me.                                     I do my homework.

I respect my/your things.                   I work with others.

I respect my teacher.                         I help others.

My teachers respect me.                     I listen in lessons.


Pravidla jsme si přečetli, vyložili a vytištěná si je děti vlepily do sešitu.

Stejně tak tabulku na zapisování domácích úkolů, ta je vlepená na zadní straně učebnice uvnitř.


Opakovali jsme čísla, to šlo dětem velmi pěkně.

V osmisměrce hledaly ukrytá (slovy zapsaná) čísla.


Práce s učebnicí - Workbook str.4 - cvičení 1 a 2 - zapisování čísel podle poslechu.

Students book - str.4 - seznámení s příběhem o Benovi a Lucy - The Explorers.

Promítli jsme si počátek příběhu, naučili se nová slůvka: upstairs (v horním patře), downstars (v dolním patře), cellar (sklep).

Na závěr jsme společně na interaktivní tabuli "rozluštili" odpovědi cvičení 1 na straně 5.

Domácí úkol: Workbook - str.4,5,6 a 7 - do příštího pondělí 21.9.


9.9.

Během dnešní hodiny začaly děti společně vytvářet plakát reprezentující naši skupinu "Sea lions".

Budou na ní jak foto-portréty všech studentů, tak jimi nakreslené obrázky lachtanů a informace o nich.

Opakovali jsme dny v týdnu a měsíce v roce, zkoušeli napsat své datum narození/birthday, říci svůj věk atp.

Miss Jennifer pokračovala v rozhovorech s jednotlivými dětmi, aby prozkoumala jejich současnou úroveň angličtiny.

Za domácí úkol je pouze si přečíst (zatím nevyplňovat) stranu 4 v obou učebnicích. :-)


7.9.

Navzdory ztíženým covidovým podmínkám proběhla první hodina podle plánu.:-)

Děti se seznámily s Miss Jennifer a Miss Hana, které je budou tento školní rok vyučovat.

Miss Jennifer na úvod předkládala dětem kartičky s nejrůznějšími anglickými slovesy (např. to touch, to clap, to sit down...), je moc prima, že jich většinu znaly.

Říkali jsme si, co mají na angličtině za úkol učitelé a co studenti. 

Naše skupina má název SEA LIONS (lachtani), prohlíželi jsme si jejich obrázky a trochu si o nich povídali. (Sea lions are big brown animals. They live in the ocean (sea). They eat fish.)

Dětem se moc líbili, některé si lachtana nakreslily na přebal nového sešitu, některé ho ozdobily jinými kresbami.

Také byly rozdány nové učebnice. 

Miss Jennifer si postupně brala jednotlivé děti stranou (ve středu bude pokračovat), aby si s nimi popovídala a zjistila tak jejich úroveň znalosti aj.

domácí úkol na středu: prolistovat a prohlédnout si nové učebnice :-)

aktualizováno: 22.06.2021 20:49:32