Sea Lions

Vyučující: 

 

 

Joscelyn Evener

tel.: +420 608 228 488
email: joscelynevener1996@gmail.com

Asistent/ka:

 

Anna Koláčková

tel.: +420 604 625 457
email: anakolackova@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Upozorňujeme Vás, že poslechová cvičení z učebnice jsou k dispozici pouze ve třídě a není je možné vypracovávat doma. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

ČERVEN

15.6

laughPřejeme všem dětem a rodičům krásné prázdniny a budeme se na vás těšit v novém školním roce.wink

Miss Joscelyn a Miss Alice.

Dnes jsme si náležitě užili závěrečnou hodinu tohoto školního roku. 

Děti dopisovaly své knihy a doplňovaly je ilustracemi. Povídali jsme si o tom, kdo se kam chystá na prázdniny.

Sledovali jsme fillm a pochutnali jsme si na drobném občerstvení.

 

                                

 

                         

13.6.

Pro začátek a pozvolné rozcvičení dnes malují děti podle instrukcí hlavu a tělo strašidla. (MONSTER - "Draw a big circle and two big ears with four earings. Than draw four noses and one big eye."

Game: Podle obrázkových kartiček děti poznávají slovíčka a pokud správně odpoví hází papírovým míčkem do krabic a mohou získat body.

Activity: Scavenger hunt - putujeme po škole a hledáme v tichosti lístečky s úkoly. Každý úkol vypracujeme a společně si vše kontrolujeme. 

Typy otázek:1. Describe your least favourite subject without saying the name of it.  2. What continent is Egypt on? 3. What langueage do they speak in Australia? Dále v otázkách procvičujeme  minulý čas s použitím was/were a věnujeme se také poznávání hodin. Vše si zaznamenáváme do našich sešitů.

Na závěr děti čeká drobná sladká odměna.

 

8.6.

Pracujeme na hrubém návrhu našich povídek. Každý si na list papíru připravuje stručný obsah povídky, která má  již zmiňovaný -

1. Beginning idea, setting, characters -  who, where - kde se příběh odehrává a jaké postavy zde vystupují ),

 2.Middle -  ( something has to happen in the middle - zápletka v příběhu ),

3. End - ( we have to finish the story with an ending )

Napsaný text vyuučující  každému kontroluje a opravuje chyby. 

Děti pak dostávají handmade vytvořenou knihu a mohou začít s prací - vytvářejí obal knihy, píší text a připojují ilustrace

V dalších hodinách budeme knihy dokončovat. 

 

6.6.

Dnes se pouštíme do opakování minulého času

Activity: 1. hrajeme a soutěžíme s kahoot - I played football last weekend. I smiled at my friend because I was so happy!I did my homework on the weekend. 

2. Čteme společně příběh. Následně se ptáme a odpovídáme na obsah knížky a její strukturu.

Our own story - děti vytvářejí vlastní příběh, který musí obsahovat veškeré náležitosti -

1. Beginning, 2. Middle end, 3. Charecters, 4. Setting

Děti vytvářejí hrubý návrh příběhu a současně si opravujeme gramatiku. Příští hodinu budeme pokračovat.

 

1.6.

Portfolio:  Comparative, Superlative - stupňujeme přídavná jména a správně doplňujeme

Good - better - the best,   Bad - worse - the worst

Compare: srovnáváme dvě věci, zvířata, lidi - každý si vytvoří a zapíše dvě vlastní věty

My dog is nicer than my cat. Bears are stronger than foxes.

Activity: Na základě otázek odpovídáme a ke každé odpovědi si připisujeme body pokud je správně.

Story: 3 parts of the story - BEGINNING, MIDDLE END, CHARACTERS, SETTING

Story: Pouštíme si krátký příběh na interaktivní tabuli: "Eggs, Carrots and Coffee Beans"

O příběhu si povídáme a rozdělujeme ho na jednotlivé části, které již umíme pojmenovat.

 

 

KVĚTEN

30.5.

Zahajujeme krátkou konverzací  - "How are you? What did you do on your weekend?"

Portfolio:  What are you good at? I'm good at playing  football. 

What are you not good at? I'm not good at swimming. 

Každý napíše dvě věty, v čem je a v čem není dobrý.

Opakujeme slovíčka z prvních tří lekcí

Games: Hrajeme hru Bingo s číslicemi od č.21 - 50

Activity: FAMILY TREE - podle vzoru na tabuli i interaktivní tabuli si každý vytvoří vlastní strom života, který může být i vymyšlený / family, animals, monsters, insects/

Hlavní je použití slovíček - Aunt, Uncle, Grandma, Grandpa, Me, Mom, Dad, Cousins

Worksheet: I love, I like, I don't like, I hate - ve dvojicích se ptáme vždy celou větou jeden druhého a odpovědi zaznamenáváme do tabulky. Př. "Do you like cooking? Yes, I love cooking."

"Do you like shopping? No, I don't like shopping."

Video: Pouštíme si krátký příběh Cooking ratatouille a doplňujeme do textu SOME X ANY

enlightenedHomework na středu!wink

 

25.5.

Věnujeme se opakování slovíček a gramatiky z celé učebnice od začátku roku

Zaměřujeme se na comparative a superlative u přídavných jmen. (stupňování přídavných jen)

Happy - happier - the happiest, beautiful - more beautiful - the most beautiful

good - better - the best, bad - worse - the worst

Do sešitů si píšeme  vždy příklady a vytváříme věty. 

Věnujeme se slovesu BE a jeho časování. Opět píšeme věty jako příklad a tvoříme otázky a odpovědi jak v přítomném čase, tak v minulém a to pozitiv. i negativ.formu. 

Do you....? Yes, I do./ No, I don't.   Does she....?  Yes, she does./No, she doesn't. 

Did he....?Yes, he did./No, he didn't.

Po přestávce jsme si napsali závěrečný End of level test, který obsahoval vše co jsme si důkladně zopakovali. yesDěti pracovaly velice soustředěně a dobře. smiley

Homework: enlightenedDěti si odnesly domů list papíru s domácím úkolem. Prosím vypracovat do příští středy 1.6.wink Děkuji

 

23.5.

Ptáme se a odpovídáme. "Do you have any water? Yes, I have some. X No, I haven't any.

(otázka a zápor - ANY, oznamovací věta - SOME )

Věnujeme se opakování od začátku školního roku. Zaměřujeme se na slovíčka, která procvičujeme pomocí obrázkových kartiček a formou her. Z každé lekce vybíráme také probranou gramatiku a pracujeme s textem. 

Always, usually, sometimes, never - píšeme ke každému slovíčku větu -"I always brush my teeth. I usually go to school on Monday". I sometimes feed my dog. I never read a comic."

opposite, next to, behind, bellow, under - názorně si převádíme pantomimou  slovíčka. 

Soutěžíme ve skupinkách a zaměřujeme se  na slovesa v minulém čase.

enlightenedNapíšeme se závěrečný test ze souhrnného opakování.winkyes

 

18.5.

Dnešní hodina je zaměřená především na opakování před testem, který si dnes napíšeme.

Opakujeme proto slovíčka i gramatiku z celé lekce č. 9.

Do sešitů si zapisujeme tvary slovesa být:

I am, You are, It /She, He/ is, We are, They are.

Doplňujeme také negativní formu.

I'm not, You aren't, It /She, He/ isn't, We aren't, They aren't.

Doplňujeme odpovědi na otázky: Is your sister going to school? No, she isn't.

Are Emma and Kiki going to swim? Yes, they are. 

Homework: Kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne v učebnici WB na str. 112.

enlightenedNový domácí úkol: Učebnice WB str. 113 cv. 1,2, str. 117 cv. 1,2,3 - vypracovat prosím do příští středy 25.5.yessmiley Děkuji

Následuje test samotný, který děti velice dobře zvládly. 

Na konci hodiny hrajeme hru UNO zaměřenou na minulý čas, stupňování přídavných jmen a tvoření otázek.

 

16.5.

Hodinu začínáme konverzací, ptáme se a odpovídáme - "What did you do at the weekend?"

I visited my friends. I played tennis. I was in the restaurant. I was shopping with my mom. ...

Portfolio: Na otázky odpovídáme: 1. Is your sister going to make dinner? Yes, she is.

2. Are your parents going to buy a new house? No, they aren't.

Activity: Pracujeme na plakátech MY SUMMER a po dokončení jednotlivé práce děti před ostatními prezentují. Ostatní pokládají otázky, které je v souvislosti s projektem napadají. Dětem se práce velice povedly. 

V rámci druhé hodiny se věnujeme především opakování v podobě soutěží

enlightenedTuto středu 18.5. si napíšeme testík z probrané lekce.wink

Opakujeme  - to be going to, slovíčka z poslední lekce a zejména jejich psaní a  slovesa - minulý čas

 

11.5.

Portfolio: Na začátku jsme si prošli naše plány na odpoledne: I AM GOING TO READ A BOOK. (Budu si číst knížku).

laughSpolečně jsme si procvičili budoucí čas ve hře, na kterou najdete odkaz zde.
    
Věnovali jsme dnes část hodiny také naší slovní zásobě z poslední lekce. Psanou formu můžete doma procvičit zde.

Listening: WB strana 111 - cvičení 1. Podle poslechu jsme doplňovali fráze do rozhovorů.

Vyrobili jsme si plakáty MY SUMMER (Moje léto). Nakreslili a napsali jsme, co budeme dělat, kam pojedeme,… 

enlightenedHomework: Přečteme si text v učebnici SB strana 112. Podle toho poté vyplníme WB strana 112 - cvičení 1, 2, 3.
Úkol je do příští středy.

9.5.

Portfolio: YOU / ARE / GO / GOINT TO / TO / SCHOOL? (Půjdeš do školy?)

                 SUMMER CAMP / GO / YOU / ARE / TO / GOING TO? (Jedeš na letní tábor?)

enlightenedZopakovali jsme si gramatiku GOING TO.

Společně jsme si procvičili SPELLING a gramatiku. Odkaz na hru KAHOOT je zde.

Bookwork: SB strana 110. Společně jsme si přečetli příběh THE TREASURE (poklad)
                 SB strana 111 - cvičení 2. Vyřešili jsme rébus. Přeložili jsme si, co znamenají: FRIENDSHIP (přátelství), HONESTY (upřímňost), FULL OF LOVE (plný lásky), STATUE (socha)

laughNa závěr jsme si pustili video s příběhem.

4.5.

Středeční hodinu jsme začali v kruhu, kde jsme si povídali o počasí a ročních období.

Portfolio: WHAT’S THE WEATHER LIKE?
                 
WHAT IS THE WEATHER LIKE IN WINTER?

Procvičili jsme si počasí. Doma si můžeme látku zopakovat u videa HOW‘S THE WEATHER? Odkaz je zde.

yesZahráli jsme si hru I AM GOING TO, při které jsme si procvičili paměť a slovní zásobu.

Listening: SB strana 108 - cvičení 1. Podle poslechu jsme očíslovali aktivity, o kterých se zpívalo v písničce.

Zahráli jsme si ANAGRAM, při čemž jsme si procvičili, jak se píšou naše slovíčka. Odkaz na hru je zde.

enlightenedProcvičili jsme si minulý čas. Pokud byste se chtěli tomuto tématu věnovat doma, tak odkaz na podobnou aktivitu naleznete zde.

Homework: WB strana 108 - cvičení 1, 2.
                    
WB strana 109 - cvičení 1, 2.
Úkol je do příští středy 11.5.

2.5.

Portfolio: FIX THE MISTAKES (oprav chyby)

  1. IT IS OLIVERS CAKE.

  2. YESTERDAY, I GO TO THE MALL.

  3. I WENT TO THE BEACH BUT I DIDN’T WENT TO THE MALL.

(OLIVER'S, WENT, GO)

laughSpolečně jsme začali poslední kapitolu HOLIDAY PLANS! (prázdninové plány)

New vocab: BOOTS (vysoké boty), UMBRELLA (deštník), LIGHTNING (blesk), RAINY (deštivo), RAINCOAT (pláštěnka), WINDY (větrno), THUNDERSTORM (bouřka), THUNDER (hrom), CLOUDY (zamračeno), FOGGY (mlhavo)

Listening: SB strana 106 - cvičení 2. Podle poslechu jsme opravili chyby ve větách.
                 
SB strana 107 - cvičení 1. Poslechli jsme si o počasí a dnech v týdnu.

New grammar: Začali jsme se učit o budoucích plánech s použitím GOING TO.
                         SB strana 107 - cvičení 2.

DUBEN

27.4.

Portfolio: Doplňovali jsme DID/DIDN’T ve větách:

NO, I ____ ____ TO THE PARK. IT WAS TOO COLD. (Ne, nešla jsem dnes do parku. Bylo moc chladno.)
I ATE SOUPT BUT I ____ ____ MEAT. (Snědli jsem polévku, ale nejedla jsem maso.)

Společně jsme si zkontrolovali domácí úkol. 

enlightenedNapsali jsme si test z UNIT 8 a za odměnu jsme si vybarvili obrázek zeměkoule. Podívali jsme se na video, o kterém jsme si poté povídali. Odkaz je zde.

Homework: WB strana 106 - cvičení 1, 2.
WB strana 107 - cvičení 1, 2.
Úkol je do příští středy 4.5.

25.4.

Dnes jsme opakování začali písničkou o kontinentech. Poslechli jsme si jejich popis, podle kterého bychom už měli jednotlivé kontinenty poznat. Odkaz je zde.

Portfolio: Odpovídali jsme na otázky: WHICH CONTINENT IS THE BIGGEST AND WHICH IS THE SAMLLEST? (Který kontinent je největší a který je nejmenší?)

Procvičili jsme si SPELLING při hře. Odkaz na ni je zde.

enlightenedVe druhé části hodiny jsme si zahráli JEOPARDY, abychom se připravili na test z UNIT 8, který si napíšeme ve středu. Odkaz naleznete zde.

yesDoporučujeme také doma zopakovat hru, ve které jsme si procvičili porozumění textu a geografii. Odkaz je zde.

enlightenedPřipomněli jsme si úkol na příští hodinu!

20.4.

yesV kroužku jsme odpověděli si na otázku: HOW WAS YOUR HOLIDAY? (Jaké byly prázdniny?)

Portfolio: Doplnili jsme odpovědi na otázky:

DID YOU GO TO SCHOOL YESTERDAY? (Šel jsi včera do školy?) -YES, I DID. yes
DID YOU GO ON HOLIDAY YESTERDAY? (Jel jsi včera na prázdniny?) -NO, I DIDN’T.no

 

laughZahráli jsme si AROUND THE WORLD, přičemž jsme si procvičili vlajky, jazyky, země i kontinenty.

Bookwork: SB strana 100 - cvičení 2. Doplňovali jsme správná slova do vět.

Listening:  SB strana 100 - cvičení 1. Podle poslechu jsme připojili osoby na obrázku se jmény.

Zahráli jsme si ANAGRAM na procvičení psaní slovíček, na který najdete odkaz zde.

Homework: WB strana 100 - cvičení 1.
                    WB strana 104 - cvičení 1
                    WB strana 105 - cvičení 1, 2, 3.
Úkol je do příští středy 27.4.

13.4.

Dnešní hodinu jsme věnovali tématu EASTER (Velikonoce)!

laughSpolečně jsme si podle návodu vyrobili přání. Odkaz na video je zde. Vysvětlili jsme si, co znamená: FOLD (přeložit, složit), TURN OVER (otočit), SHAPE (tvar), UNFOLD (rozložit), EXTEND (prodloužit), … 

V druhé části dnešní hodiny jsme se věnovali pracovnímu listu s Velikonoční tematikou. 

laughNa závěr jsme se společně podívali na video, na které naleznete odkaz zde.

Easter vocab: EASTER BUNNY (velikonoční zajíček), BONNET (druh klobouku), BASKET (košík), LAMB (jehně), CHICK (kuřátko)

11.4.

Portfolio: Napsali jsme si jednu větu s DIDN’T.

I DIDN’T GO TO SCHOOL YESTEDAY. (Včera jsem nešel do školy.)

Zkontrolovali jsme si úkoly z pracovního sešitu.

New vocab: NOT YET (ještě ne), DROP (upustit), I’M NOT SURE (Nejsem si jistý)

Bookwork: SB strana 98. Společně jsme si přečetli příběh THE FINAL LETTERS (poslední písmena).    SB strana 99 - cvičení 2. Podle příběhu jsme k vlajkám doplnili čísla obrázku, ve kterých se nacházely monumenty.

Podívali jsme se na video o planetách, které už si začínáme dobře pamatovat! Kdybyste si chtěli doma zazpívat, tak odkaz je zde.

Homework: WB strana 96 - cvičení 1, 2, 3.
                    
WB strana 98 - cvičení 1, 2.
Úkol je do středy 20.4.

6.4.

Společně jsme si v kroužku procvičili odpovědi na otázku: WHAT DO YOU LIKE TO DO ON HOLIDAYS? (Co rád děláš o prázdninách?)

Portfolio: V našich sešitech jsme si zopakovali jaké máme kontinenty.

Bookwork: SB strana 97 – cvičení 1, 2, 3. Nejprve jsme spojovali otázky s odpovědmi. V dalším cvičení jsme si zopakovali gramatiku z 8. lekce. Ve třetím cvičení jsme zkoušeli vytvořit otázku, aby její odpověď seděla na obrázek.
                   SB strana 95 – cvičení 3. Věnovali jsme se problematice DIDN‘T záporu DID.

Zahráli jsme si hru KAHOOT, na kterou je odkaz zde.

Listening: SB strana 96 – cvičení 1. Poslechli jsme si písničku a podle textu jsme očíslovali obrázky.    WB strana 99 – cvičení 1. Do rozhovoru jsme dopisovali chybějící slova. Poté jsme si ve dvojicích zkusili rozhovor přehrát.

Pustili jsme si video: WHAT COUNTRY ARE WE IN? Odkaz je zde.

4.4.

Portfolio: Doplnili jsme do vět slovesa v minulém čase:

YESTERDAY I ____ TO THE PARK. (Včera jsem šel do parku.)
THIS MORNING I ____ __ AT 8. (Dneska jsem se probudil v 8.)

laughV kroužku jsme si procvičili odpovědi na otázku: WHAT DO YOU LIKE TO WATCH? (Co rád sleduješ?)

enlightenedSpolečně jsme začali novou kapitolu UNITN 8 AROUND THE WORLD, Video, kterým jsme si kapitolu představili, najdete zde.

New vocabCOUNTRY (země), CONTINENT (kontinent), FLAG (vlajka), LANGUAGE (jazyk) + SB strana 94. Novou slovní zásobu jsme trénovali se zeměmi z nové slovní zásoby.

BookworkSB strana 95 - cvičení 1. Přečetli jsme si "email" a podle toho jsme doplnili věty.
                   SB strana 95 - cvičení 2. Přečetli jsme si ukázku použití minulého času.

Listening: SB strana 94 - cvičení 2. Podle poslechu jsme odpověděli na otázky.

enlightenedHomework: WB strana 94 - cvičení 1, 2, 3
                        WB strana 95 - cvičení 1, 2, 3
                        WB strana 97 - cvičení 1, 2
Úkol je do příštího pondělí 11.4.

BŘEZEN

30.3.

Portfolio: Procvičovali jsme porozumění textu a hádali slovíčka:

THERE ARE TWO OF ME. YOU USE ME TO TALK TO SOMEONE NOT IN THE ROOM. (vysílačka)

I AM A CHORE YOU DO WITH A BROOM. (zametání)

YOU USE ME IN THE DARK SO YOU CAN SEE. (baterka)

Dnešní hodina byla zaměřena na opakování. Opakovali jsme minulý čas, slovíčka, ale také jsme se pěkně rozmluvili.

enlightenedPřipomněli jsme si úkol na příští hodinu.

28.3.

laughTento týden jsme se zaměřili na opakování lekcí, které jsme za půl roku probrali!

Díky pěknému počasí jsme mohli strávit pondělní lekci strávit venku, kde jsme hráli hry. Procvičovali jsme při tom naši slovní zásobu a slovesa v minulém čase, ale hlavně jsme se pěkně protáhli. Zahráli jsme si: DUCK DUCK GOOSE, COMPARING, WHO IS IN CHARGE, RED ROVER, BLOB TAG. Při vysvětlování pravidel jsme tak procvičili naše porozumění mluvenému slovu.

Homework: Na závěr jsme si rozdali pracovní listy, které jsou za domácí úkol do pondělí 4.4.

enlightenedYLE - Startersenlightened

Dnes se děti v krátké prezentaci dozvěděly více podrobností o anglické zkoušce Starters, kterou mohou skládat na naší škole. Více informací najdete v již zaslaném emailu od paní Barešové nebo na výše uvedeném odkazu. Zkoušky jsou zábavné, bez stresu, a pro děti velmi motivující.

Ke zkoušce pořádáme přípravný kurz, kde se děti na zkoušku pečlivě připraví. V případě zájmu nebo dotazů kontaktujte, prosím, paní Barešovou.

23.3.

Portfolio: Zopakovali jsme si psanou formu slov: COUGH (kašel), HEADACHE (bolest hlavy), TOOTHACHE (bolest zubů)

yesSpolečně jsme si prošli naši slovní zásobu související s nemocnicí a slovesa v minulém šase. Odkaz na hru je zde.

Napsali jsme si test z probírané lekce.

enlightenedPoslechli jsme si o možnosti přihlásit se na zkoušku Starters Exam. Více informací obdrželi rodiče v emailu.

21.3.

Portfolio: Na začátek jsme si připomněli, jak se ve větách používá MINE (moje) a OUR (naše).

enlightenedRoztřídili jsme si známá slovesa do kategorií REGULAR (pravidelná) a IRREGULAR (nepravidelná). U všech jsme si procvičili minulý čas.

REGULAR: TO JUMP (skočit), TO LISTEN (posluchat), TO VISIT (navštívit), TO WATCH (sledovat)

IRREGULAR: TO GIVE (dát), TO FEEL (cítit), TO WAKE UP (vzbudit se), TO BE (být), TO SAY (říct), TO GO (jít), TO HAVE (mít)

Zahráli jsme si JEOPARDY! Odkaz je zde.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol.

Homework: WB strana 86 - cvičení 1, 2, 3.
                    WB strana 89 - cvičení 1.
                    WB strana 93 -cvičení 1, 2, 3
Úkol je do příštího čtvrtka 28.3.

enlightenedPříští hodinu si napíšeme test z probírané lekce!
SPELLING
je možné procvičit zde
Gramatika je také ve hře, kterou jsme hráli: KAHOOT. Odkaz zde.

17.3.

Portfolio: 1.COUGH (kašel) 2.HEADACHE (bolest hlavy) 3.TOOTHACHE (bolest zubů) 4.STOMACHACHE (bolest břicha) 4.EARACHE (bolest ucha)

laughV kroužku jsme si procvičili mluvila a protáhli se, přičemž jsme si prošli slovíčka: JUMP (skoč), RUN (běž), HOP (poskoč), DODGE (vyhni se), DUCK (skrč se)

Bookwork: SB strana 90 - cvičení 1, 2. V kapitole FEVER (horečka) jsme si přečetli o teplotách na teploměru a co znamenají.

yesPoslechli jsme si příběh THE BEAR FEELS SICK (Medvěd se cítí nemocný). Odkaz na video s příběhem je zde.

Listening: WB strana 87 - cvičení 1, 2. Podle poslechu jsme doplnili slova do rozhovor. Ve druhém cvičení jsme podle výslovnosti roztřídili slovesa v minulém čase do kategorií.

mailPřipomněli jsme si knížky do knihovny. Někteří zapomněli nebo nestihli vyplnit BOOK REPORT. Prodloužili jsme si termín odevzdání na příští pondělí 21.3.

14.3.

Portfolio: PRESENT AND PAST SIMPLE VERBS (slovesa v přítomném a minulém čase)

Vysvětlili jsme si rozdíl mezi REGULAR pravidelnými a IRREGULAR nepravidelnými slovesy v minulém čase.

WAKE UP (vstát) - WOKE UP (vstal)
FEEL (cíit) - FELT (cítil)
HAVE (mít) - HAD (mít)
GO (jít) - WENT (šel)
GIVE (dát) - GAVE (šel)
SAY (říct) - SAID (řekl)

Zahráli jsme si Around the World!

Bookwork: SB strana 86. Přečetli jsme si AT THE HOSPITAL.
                 
SB strana 87 - cvičení 2. Podle příběhu jsme pospojovali věty.

Zahráli jsme si hru, při které jsme si procvičili slovesa v minulém čase. Odkaz je zde.

Homework: WB strana 84 - cvičení 1, 2
                   
WB strana 85 - cvičení 1,2

Úkol je do pondělí 21.3.

2.3.

Portfolio: Odpověděli jsme si na otázky jako: WHAT DID YOU DO ON MONDAY? (Co jsi dělala v pondělí?) Odpovědi byly v minulém čase.

yesPředali jsme diplom STUDENT OF THE MONTH! (studentka měsíce)

Zahráli jsme si hru, při které jsme si představili slovesa v minulém čase. Odkaz na hru je zde.

Bookwork: SB strana 85 - cvičení 2. Přečetli jsme si nová slovíčka.

Listening: SB strana 84. DAYS OF THE WEEK (dny v týdnu)
                 
SB strana 85 - cvičení 1. Podle poslechu jsme seřadili příběh o příšerce.

PAST SIMPLE VERBS (slovesa v minulém času)

    PLAY (hrát) – PLAYED (hrál)
    WATCH (sledovat)– WATCHED (sledoval)
    CLIMB (šplhat) – CLIMBED (šplhal
    RIDE (jet) – RODE (jel
    PHONE (volat) – PHONED (volal)
    EAT (jíst) – ATE (jedl)

mailLibrary: Z naší knihovničky jsme si vypůjčili knížku. Dostali jsme také BOOK REPORT pracovní list, který bychom měli odevzdat společně s knížkou 16.3.enlightened

ÚNOR

28.2.

Na začátku jsme se v kruhu věnovali tématu: FAVORITE DESSERTS (oblíbené dezerty).

Portfolio: Připomenuli jsme si WAS/WERE.

    I WAS HAPPY YESTERDAY. (Já byl včera šťastný.)
    THEY WERE HUNGRY LAST NIGHT. (Oni byli minulou noc hladoví.)
    WE WERE AT THE PARK LAST WEEK. (My byli o víkendu v parku.)

Bookwork: SB strana 82. Představili jsme si UNIT 7 IN THE HOSPITAL (v nemocnici).
                
SB strana 83 - cvičení 1. Očíslovali jsme příběh podle obrázků. Procvičili jsme si při tom slovesa v minulém čase.

Listening: SB strana 82 - cvičení 1. Ve cvičení jsme opravili chyby.

New Grammar: PAST TENSE (minulý čas). Pustili jsme si písničku, po které jsme si vysvětlili minulý čas. Odkaz je zde.

laughZahráli jsme si PANTOMIME s novými slovníčky.

Homework: WB strana 82 – cvičení 2
                   WB strana 83 – cvičení 1, 2, 3

Úkol je do pondělí po jarních prázdninách.

23.2.

laughNa začátku jsme si pustili opakovací písničku GOOD, BETTER, THE BEST. Odkaz je zde.

Portfolio: Poskládali jsme slova ve větě do správného pořadí: SUBJECT / EASIEST / THE / ENGLISH / IS / SCHOOL /AT (Angličtina je ten nejjednodušší předmět ve škole.)

Zahráli jsme si COMPARE, abychom si procvičili stupňování a poté SUPERLATIVES QUIZ!

enlightenedNapsali jsme si test z UNIT 6.

21.2.

Portfolio: GOOD/BETTER/THE BEST (dobrý/lepší/nejlepší)
                BAD/WORSE/THE WORST (špatný/horší/nejhorší)

Napsali jsme si se slovy věty:

APPLES BETTER THAN BANANAS. (Jablka jsou lepší než banány.)

CATS ARE THE BEST! (Kočky jsou nejlepší!)

yesProcvičili jsme si COMPARING (porovnávání).
BETTER (lepší), HAPPIER (šťastnější), WORSE (horší), TALLER (vyšší), HEALTHIER (zdravější), HEAVIER (těžší)

Zahráli jsme si JEOPARDY, při čemž jsme si procvičili stupňování přídavných jmen.
Poté jsme si zahráli Kahoot!. Odkaz je zde.

enlightenedPříští hodinu si zkontrolujeme úkol a napíšeme test z probrané lekce.

16.2.

heartV kroužku jsme si při házené prošli téma: „WHAT IS BETTER THAN CHOCOLATE.“ (Co je lepší než čokoláda?) Odpovědi se lišily, jak jen mohly PETS, FOOD, SPORTS,… (domácí mazlíčci, jídlo, sporty,…)

Portfolio: Podle obrázku s dvěma postavičkami se sušenkami na talíři jsme odpovídali na otázky:

WHO HAS MORE COOKIES? (Kdo má více sušenek?)

WHO HAS LESS COOKIES? (Kdo má méně sušenek?)

yesSpolečně jsme si při hře procvičili stupňování přídavných jmen. Odkaz na hru je zde.

Bookwork: SB strana 76. Zakroužkovali jsme si správnou možnost a poté odpovědi zkontrolovali.
                  SB strana 80. Podle seznamu elektroniky jsme si každý nakreslil jeden spotřebič. Poté jsme jej pojmenovali a ocenili. Ve skupinkách jsme si na závěr zahráli na prodavače a zákazníka, abychom se uměli: - zeptat, jestli zboží v obchodě mají daný spotřebič
                            - zeptat kolik to stojí
                            - zeptat zda- li si to můžeme koupit

Homework: WB strana 76- cvičení 2, 3
                    WB strana 78- cvičení 1, 2
                    WB strana 81- cvičení 1, 2
enlightenedÚkol je do středy 23.2.

14.2.

laughNa začátek jsme se rozmluvili s tématem THE MOST INTERESTING ANIMAL (nejzajímavější zvíře).

„SHARK IS THE MOST INTERESTING ANIMAL BECAUSE IT HAS GOT BIG TEETH.“
(Žralok je nejzajímavější zvíře, protože má velké zuby.)

„IT IS AN ELEPHANT BECAUSE THEY HAVE ARE REALLY HEAVY“
(Je to slon, protože oni jsou opravdu těžcí.)

Portfolio: Procvičili jsme si stupňování: GOOD (dobrý) – BETTER (lepší)
                                                            BAD (špatný) – WORSE (horší)

Zahráli jsme si hru, při které jsme si procvičili otázky a odpovědi. Odkaz naleznete zde.

Bookwork: SB strana 74. Společně jsme si přečetli příběh THE CAVE (jeskyně).
SB strana 75- cvičení 2. Podle příběhu jsme doplnili otázky tak, aby seděly k odpovědím.


Zahráli jsme si hru AROUND THE WORLD, při které jsme si procvičili novou slovní zásobu.

Podívali jsme se na příběh, o kterém jsme si poté povídali. Odkaz je zde.
blushZnáme nyní slovíčka: FAST (rychlý) – FASTER (rychlejší), TALL (vysoký) – TALLER (vyšší), BIG (velký) – BIGGER (větší), HEAVY (těžký) - HEAVIER (těžší), SLOW (pomalý) – SLOWER (pomalejší), SHORT (krátký) – SHORTER (kratší)

enlightenedPřipomněli jsme si úkol na další hodinu.

mail Vypůjčené knížky z naší knihovny se vrací 16.2. společně s BOOK REPORT pracovním listem.

9.2.

Portfolio: Začali jsme s doplňováním slovíček: BIGGER (větší), TALLER (vyšší), FATTER (tlustší) do vět.

    ELEPHANTS ARE ______ THAN DOGS. (Sloni jsou ____ než psi.)
    GIRAFFES ARE _____ THAN PEOPLE. (Žirafy jsou ____ než lidé.)
    HIPPOS ARE ______ THAN SNAKES. (Hroši jsou ____ než hadi.)

yesV kolečku jsme si prošli ANIMAL NOISES AND MOVEMENST (zvířecí zvuky a pohyby).

Listening: SB strana 72. Ve škole jsme sice cvičení splnili s poslechem, ale stejě tak je možné cvičení zvládnout i bez zvuku.
SB strana 73- cvičení 2. Opakovali jsme si věty, abychom si lépe zapamatovali novou gramatiku.

Bookwork: SB strana 70- cvičení 1. Četli jsme a přiřazovali správnou možnost.
SB strana 73- cvičení 3. Doplňovali jsme do vět přídavná jména tak, aby věty dávaly smysl.

laughKaždý jsme si nakreslil vlastní přístroj. Popsali jsme ho poté spolužákům a vysvětlili k čemu je.

Homework: SB strana 72- cvičení 1, 2, 3
                 SB strana 74- cvičení 1, 2
                 SB strana 77- cvičení 1.
Úkol je do příští středy 16. 2.
Studenti, kteří zapomněli úkol na dnešní hodinu jej přinesou příště.

7.2.

Na začátek jsme si povídali o přístrojích, které používáme.
 

Portfolio: Každý jsme si napsali: 3 THINGS IN A HOUSE (tři věci doma)
                                                 3 THINGS IN A FOREST (tři věci v lese)
                                                 3 THINGS IN A SHOPPING CENTRE (tři věci v nákup. centru)

enlightenedBookwork: SB strana 70. Společně jsme začali novou lekci GADGETS (přístroje).

New vocab: LIFT (výtah), WALKIE-TALKIE (vysílačka), TORCH (baterka), CD PLAYER (cd přehrávač), MP3 PLAYER (mp3 přehrávač), MOBILE PHONE (mobil), ELECTRIC FAN (větrák), LAPTOP (notebok), ELECTRIC TOOTHBRUSH (elektrický zubní kartáček), GAMES CONSOLE (herní konzole).

Listening: SB strana 70- cvičení 1. Podle poslechu jsme si odpověděli na otázky.
                 SB strana 71- cvičení 1. Poslechli jsme si o cenách a velikostech herních konzolí. Zapsali jsme je do tabulky v učebnici.

Na závěr jsme se podívali na video s opakováním stupňování přídavných jmen. Odkaz najdete zde.

enlightenedPřipomněli jsme si úkol na příští hodinu.

2.2.

V kroužku jsme si prošli FAVORITE FRUIT AND VEGETABLES (oblíbené ovoce a zelenina).

Portfolio: Naposledy jsme si zopakovali SPELLING naší slovní zásoby z 5. lekce.

enlightenedHomework: WB strana 70- cvičení 1, 2

                        WB strana 71- cvičení 1, 2, 3
                        WB strana 73- cvičení 1, 2, 3
Úkol je do příští středy 9.2.

heartDnes jsme také udíleli diplom studentce měsíce!

enlightenedNapsali jsme si test z probrané lekce.

Na závěr jsme si pustili: DO YOU LIKE? Odkaz je zde.

LEDEN

31.1.

Na začátek jsme si v kroužku prošli otázky a odpovědi s HOBBIES (koníčky).

“WHAT HOBBIES DO YOU LIKE? (Jaké koníčky máš ráda?)
                                         - I LIKE TO PLAY TENNIS AND SWIM." (Ráda hraju tenis a plavu.)
 

Portfolio: Do vět jsme doplňovali: WAS, WASN’T, WERE, WEREN’T, I, THEY.

I ____ AT THE BEACH YESTERDAY, IT WAS TOO COLD.
                                                            (Já včera ____ na pláži, bylo moc hladno.)
WE ____ AT THE CINEMA, I LOVE THE NEW SPIDERMAN FILM
                                                            (My ____ v kině, zbožńuji toho nového Spidermana!)
NO, ___ WEREN’T AT THE PARK
                                                            (Ne, ___ nebyli včera v parku.)
 

V týmech jsme si zahráli SPELLING RACE (závod v hláskování).

laughAbychom si procvičili látku z probírané lekce na test, zahráli jsme si JEOPARDY. Odkaz naleznete zde.

Samostatně jsme si zapracovali na našich WORKSHEETS (pracovních listech). Žáci si je odnesli domů, aby si vše ještě jednou zopakovali, případně dodělali cvičení, která nestihli při hodině.

yesNa závěr jsme si zahráli PICTIONARY, kdy jsme si nakreslili zvířata a věci z naší slovní zásoby.

enlightenedPřipomněli jsme si úkol na příští hodinu.
Ve středu si napíšeme test z probírané lekce!

26.1.

Na začátku hodiny jsme si opakovali minulý čas WAS/ WERE. Některé aktivity na online hodině se lišily od těch ve škole, ale probíraná látka zůstala stejná.

Zahráli jsme si hry na procvičení hláskování -SPELLING. Odkaz na hry s probíranou slovní zásobou najdete zde

Společně jsme si poslechli příběh THE WHALE‘S TALE (Velrybí pohádka), na který je odkaz zde.
Zopakovali jsme si poté, co jsme viděli za zvířátka a o čem byl příběh.

Listening: SB strana 66- cvičení 1. Podle poslechu jsme očíslovali jednotlivá zvířata s jejich vzory.

Zahráli jsme si PICTIONARY, při čemž jsme nejdříve zvíře nakreslili a pokusili se jej popsat, poté spolužáci hádali o jaké zvíře jde.

Bookwork: SB strana 66- cvičení 2. Poznávali jsme vzory a přiřazovali je ke zvířatům. Poté jsme si doma/ ve třídě zkusili daný vzor najít.

Homework: WB strana 62- cvičení 1, 2, 3
                      WB strana 67- cvičení 1, 2
                      WB strana 69- cvičení 1, 2, 3
Úkol je do příští středy 2. 2.

 

24.1.

Na začátek jsme si procvičili otázky a odpovědi: HOW ARE YOU? (Jak se máš?)
WHERE WERE YOU AT THE WEEKEND? (Kde jsi byla o víkendu?)

Portfolio: Procvičili jsme si doplňování WAS/WERE do vět.

laughSpolečně jsme si přečetli text písničky SB strana 60- cvičení 1. Podle toho, co jsme se dozvěděli a také podle obrázku jsme doplnili kolik je kterých ryb.

Bookwork: SB strana 62- přečetli jsme si příběh o Benovi a Lucy.

Při tom jsme narazili na pár nových slovíček: GIANT (gigantický), DIFFERENT (jiný), BEAUTY (kráska), CAGE (klec)
SB strana 63- cvičení 2. Pospojovali jsme části vět tak, aby dávaly smysl.
 

Na závěr jsme si zahráli SHARK CHASE! Ozkaz zde.

enlightenedPřipomněli jsme si úkol na další hodinu.

19.1.

Portfolio: Připomněli jsme si, jak se mění sloveso BE (být) v minulém čase na WAS/WERE (byl/byli) a procvičili jsme si to v doplňování do vět.

I ___ AT THE PARK YESTERDAY. (Včera jsem byl v parku.)

WE ____ AT SCHOOL LAST YEAR. (Loni jsme byli ve škole.)

Bookwork: SB strana 60- cvičení 1. Podle poslechu a obrázku jsme spočítali, kde je kolik ryb.
                  SB strana 61- cvičení 2. Společně jsme si přečetli příklady použití WAS/WERE.

laughZahráli jsme si PUZZLE s vodními živočichy a poté jsme si jich pár nakreslili do sešitů. Svým spolužákům jsme poté popsali, co na našem obrázku všechno je.

Listening: SB strana 61- cvičení 1. Podle poslechu jsme spojovali obrázky.

Homework: WB strana 65- cvičení 1, 2
                    WB strana 66- cvičení 1, 2
                    WB strana 68- cvičení 1, 2

enlightenedÚkol je do středy 26. 1.

17.1.

Společně jsme si prošli otázky a odpovědi:
HOW ARE YOU?- I‘M GREAT. (Jak se máš?- ?Mám se skvěle.)
WHAT DO YOU LIKE? - I LIKE CHOCOLATE.
(Co máš rád?- Já mám rád čokoládu.)

enlightenedVysvětlili jsme si co je PAST (minulost) a jak se mění sloveso BE (být) v minulém času.

    I WAS AT HOME. (Byl jsem doma.)

Představili jsme si novou lekci UDER THE SEA (Pod mořem) SB strana 58.

Listening: SB 58- cvičení 2

Společně jsme si přečetli o vyhynulých zvířatech na straně 59. EXTINCT ANIMALS (vyhynulá zvířata).

Bookwork: SB strana 59- cvičení 3. Podle obrázků jsme si doplnili WAS/WASN‘T(bylo/nebylo) a WERE/WEREN‘T (byli/nebyli) do vět tak, aby byly pravdivé.

enlightenedPřipomněli jsme si úkol na další hodinu.

12.1.

Ve středu jsme začali kontrolou domácího úkolu, přičemž jsme si ještě zopakovali látku ze čtvrté lekce.

Napsali jsme si test z UNIT 4. (čtvrté lekce).

yesPředstavili jsme si novou lekci UNIT 5 a zahráli hry s ní spojené.

Homework: WB strana 58- cvičení 1, 2, 3 WB strana 61- cvičení 1, 2
WB strana 59- cvičení 1, 2, 3 WB strana 63- cvičení 2
Úkol je do středy 19. 1.

10.1.

Portfolio: procvičili jsme si SPELLING (hláskování) a psaní slov z naší lekce, abychom byli připraveni na blížící se test.

Společně jsme si procvičili větnou sklat bu. Zde příklad zadání: FRANK’S / TO / BREAD / GOING / TO / BUY / SOME / THE / SUPERMARKET (Frank jde do supermarketu koupit nějaký chleba.)

Zahráli jsme si GEOPARDY, při kterém jsme si zopakovali vše, co budeme potřebovat v testu. Odkaz na hru najdete zde. Doporučujeme nastavit na: No teams.

Na procvičení hláskování jsme si zahráli SPELL IT! Odkaz naleznete zde.

Na protažení jsme si pustili JURRASIC CHASE
 

enlightenedPřipomněli jsme si úkol na další hodinu.

enlightenedPříští hodinu si napíšeme test z probírané lekce.

5.1.

Portfolio:

THE / PAUL‘S / MILK / SUPERMARKET / TO / BUY / GOING TO

                                                        =PAUL‘S GOING TO THE SUPERMARKET TO BUY MILK
                                                          (Paul jde do obchodu koupit nějaký chleba.)

GOING / TO / A FILM / CINEMA/ TO / WE‘RE / THE / SEE

                                                        =WE‘RE GOING TO THE CINEMA TO SEE A FILM
                                                           (Jdeme do kina podívat se na film.)

laughSpolečně jsme si při hře procvičili: NEAR (poblíž), OPPOSITE (naproti), BELLOW (pod), NEXT TO (vedle), ABOVE (nad), ...

Bookwork: SB 52- cvičení 1. Přiřadili jsme jednotlivá místa k jejich popisu.
                  SB strana 57- cvičení 1. Samostatně jsme si každý přeložil šifru.

Listening: SB 53. Podle poslechu jsme děti ze zadání přiřadili k místům, kam mají namířeno.

Homework: Pracovní list + WB strana 50- cvičení 1, 2, 3             
                                         WB strana 57- cvičení 1, 2
                                         WB strana 53- cvičení 1, 2
Úkol je do středy 12. 1.

enlightenedPřipomněli jsme si, že příští týden si napíšeme test z probírané lekce.

3.1.

Portfolio:Podle zadání jsme si každý vytvořil větu:

                WHO                    WHERE                TO WHAT
                ____ GOING TO ___________ TO _____________.

- například: I 'M GOING TO THE SHOP  TO   BUY BREAD. (Jdu do obchodu koupit chleba.)

Bookwork: SB strana 50- cvičení 1. Společně jsme si přečetli příběh Bena a Lucy. Naučili jsme se při tom nová slovíčka.
                  SB strana 51- cvičení 2. Nejdříve jsme si emoce jako: HAPPY (veselý), EXCITED (vzrušený), SCARED (vystrašený), ANGRY (naštvaný) vysvětlili a poté jsme samostatně vyplnili cvičení.

New vocab: FUNFAIR (pouť), PIRATE SHIP (pirátská loď), THE WRONG PLACE (špatné místo). Ačkoliv jsme se slovíčka sotva naučili, tak už jsme si je alespoň trochu zkusili použít ve větách.

Listening: SB strana 51- cvičení 4. Společně i samostatně jsme si zkoušeli přečíst TONGUE TWISTER (jazykolam).

laughZahráli jsme si hru, při které jsme si procvičili názvy budov (pokud na začátku vyberete kategorii BUILDINGS). Odkaz na ni naleznete zde.

enlightenedPřipomněli jsme si, že do středy je úkol, který jsme dostali na Vánoce. Jednalo se o opakování, takže děti bez úkolu by neměli přijít o nic než tréning.

 

PROSINEC

22.12.

CHRISTMAS LESSON (Vánoční hodina)

angelTentokrát jsme měli velmi poklidnou hodinu plnou Vánočních písniček a her, při kterých jsme si opakovali vánoční slovíčka.

enlightenedChrismas vocab: CHRISTMAS TREE (Vánoční stromek), STAR (hvězda), GIFTS (dárky), LIGHTS (světýlka), ORNAMENTS (ozdoby), REINDEER (sob), SANTA (Santa), SLEIGH (sáně), BOW (mašle), FIRE PLACE (krb), ELF (skřítek), WREATH (věnec).

Zacvičili jsme si jak při hrách v kroužku, tak každý sám při WINTER RUN! (zimní běh). Podle aktivit jsme doběhli až do konce příběhu.

yesNaučili jsme se nové hry jako DUCK (kachna), LONDON BRIDGE (Londýnský most) a další, které mají podobná pravidla jako hry nám dobře známé (Chodí Pešek okolo, Zlatá brána otevřená)

Povídali jsme si o svých plánech na Vánoce a o tom, co bychom si přáli pod stromeček a na závěr jsme se podívali na krátkou pohádku.

Rozdali jsme si úkol, který je do středy 5. 1. Jedná se pouze o opakování, takže nepřítomné děti nepřijdou o nic, kromě tréningu.

20.12.

Na začátek jsme si zahráli HANGMAN, při čemž jsme si procvičili slovíčka z naší lekce.

Christmas vocab: SANTA‘S SLEIGHT (Santovy sáně), CANDY (sladkosti), CANDLE (svíčka), BELL (zvonek), BOW (mašle), GIFT (dárek), ORNAMENTS (ozdoby), SNOWMAN (sněhulák), ELF (skřítek/elf), REINDEER (sob), FIRE PLACE (krb), STOCKINGS (punčochy), WREATH (věnec).
Vysvětlili jsme si, že stejně jako FISH, tak REINDEER se v jednotném i množném píše bez S na konci REINDEERS.
Společně jsme si procvičili výslovnost TH (vyslovuje se jinak než F.)

Abychom se trochu protáhli, tak jsme si pustili ELVES ON THE RUN!

Vytvořili jsme si CHRISTMAS CARD (Vánoční přání.) Procvičili jsme si při tom slovíčka:
FRONT SIDE/INSIDE (přední strana/vevnitř)
TOP/BOTTOM (vrch/spodek)
FROM/TO (od/komu).

Podívali jsme se na příběh o Garfieldovi o Vánocích.

15.12.

Portfolio: Nakreslili jsme si tři jednoduché obrázky podle zadání:

DRAW A BIRD BELOW AN APLLE. (Nakresli ptáčka pod jablkem.)
DRAW A WATCH ABOVE CHRISMAS TREE. (Nakresli hodinky nad vánočním stromkem.)
DRAW A CAR OPPOSITE A PERSON. (Nakresli auto naproti člověku.)

Společně jsme si poté zahráli hru, při které jsme trénovali SPELLING (hláskování) jednotlivých slov z naší nové lekce. Odkaz na hru najdete zde.

Listening: SB strana 48- cvičení 1, SB strana 49- cvičení 1. Podle poslechu jsme doplňovali a číslovali. Naučili jsme se také nové slovní spojení „I AM GOING TO...“ (Já plánuji jít…)

Abychom se protáhli, tak jsme si pustili video WINTER RUN. Odkaz na něj najdete zde.

Bookwork: SB strana 49- cvičení 3. Doplňovali jsme slovesa.
                  WB strana 48 - cvičení 2.

Na závěr jsme si pustili video WHERE ARE YOU? (Kde jsi?)

13.12.

Portfolio: Na začátek hodiny jsme si napsali pár vět, ve kterých jsme použily důraz REALLY (opravdu).

I REALLY DON‘T LIKE CHOCOLATE. (Já opravdu nemám ráda čokoládu.)
I  DON‘T LIKE GRAPES. (Já nemám rád hroznové víno.)

Homework: WB strana 46- cvičení 1, 2      WB strana 48- cvičení 1, 2
                   WB strana 47- cvičení 1, 2       WB strana 49- cvičení 1, 2

Listening: SB strana 47- cvičení 2. Poslechli jsme si správnou výslovnost a zopakovali si ji.

Pracovali jsme s kartičkami s novou slovní zásobou, které jsme si vyrobili minule. Zdokonalili jsme si výslovnost a zopakovali psanou formu.

enlightenedBěhem hry jsme si procvičili předložky, co se používají při popisu míst a poloh: BEHIND (za), UNDER (pod), NEXT TO (vedle), ON (na), BETWEEN (mezi), IN FRONT OF (před),  ABOVE (nad), OPPOSITE (naproti), BELOW (níž pod), NEAR (poblíž)

Bookwork: SB strana 47- cvičení 1, 3.

heartNakonec jsme si zacvičili podle vánočního videa s Grinchem!

8.12.

První polovinu hodiny jsme věnovali opakování slovíček a frází z lekce 3. Zopakovali jsme si také časy: QUARTER TO (tři čtvrtě na), QUARTER PAST (čtvrt hodiny po) a HALF PAST (půl hodiny po).
Zopakovali jsme si také, jaká slova z ALWAYS (vždy), USUALLY (obvykle), SOMETIMES (někdy), NEVER (nikdy) používáme při stížnostech.

enlightenedNapsali jsme si test z UNIT 3.

V další části hodiny jsme si vyrobili kartičky s obrázky slov z nové lekce. V učebnici na straně 46 jsme si slovíčka prohlédli a podle sebe je nakreslili na kartičky, se kterými budeme pracovat na příštích hodinách.

mailLibrary: Připomněli jsme si, že knížky již měly být vrácené. Žáci, kteří je stále mají doma, je přinesou na další hodinu.

6.12.

enlightenedPondělní hodinu jsme věnovali opakování látky z 3. lekce, jelikož si ve středu napíšeme z probrané lekce test.
 

Začali jsme opakování slovíček: ALWAYS (vždy), USUALLY (obvykle), SOMETIMES (někdy), NEVER (nikdy).
Každý jsme vytvořil pár vět, ve kterých jsme slova použili.
I ALWAYS BRUSH MY TEETH. (Vždy si čistím zuby.)
I SOMETIMES DRY THE DISHES. (Někdy usuším nádobí.)
I NEVER WASCH MY CLOTHES. (Já nikdy neperu prádlo.)

Bookwork: SB strana 43- cvičení 1. HOW OFTEN DO YOU… (Jak často děláš…) Ve cvičení jsme si zaškrtli jednu možnost ze tří podle toho, jak často určitou domácí práci děláme.

Při hře ve dvou týmech na rychlost jsme procvičili SPELLING. Skládali jsme slova písmenko za písmenem, abychom si tak zapamatovali jejich správnou psanou formu.

enlightenedProšli jsme si také, jaká slova používáme ve stížnosti. ALWAYS x NEVER (vždycky x nikdy)

I NEVER GET CHOCOLATE AND MY SISTER ALWAYS DOES. (Já nikdy nedostanu čokoládu a má sestra vždycky dostane.)
I ALWAYS DO THE DISHES AND YOU NEVER DO. (Já vždycky dělám nádobí a ty nikdy.)

Na závěr jsme si zahráli JEOPARDY. Prošli jsme tak slovíčka ze 3. lekce, větnou skladbu a časy v psané i číselné formě.
HOME/ AFTER/ I/ SCHOOL/ GO/ USUALLY = I USUALLY GO HOME AFTER SCHOOL.
LUSY/ DISHES/ EVERY/ DISHES/ DOES/ THE/ DAY = LUCY DOEAS THE DISHES EVERY DAY.


enlightenedPřipomněli jsme si také, že na příští hodinu máme úkol.

 

1.12.

Portfolio: Do sešitů jsme doplňovali věty: I___ DINNER AT ___ PM. (Já_večeři v_hodin večer.)
                                                              I HAVE ____ AT __ _M. (Já mám__v_hodin__.)
Se druhou větou jsme trochu zápasili, a tak jsme si řekli pár příkladů:
I HAVE BREAKFAST AT 7 AM. (Já mám snídani v 7 hodin ráno.)
I HAVE TO DO MY HOMEWORK AT 5 PM. (Já musís dělat úkoly v pět hodin odpoledne.)

Homework: Úkol je do příští sředy 8.12.
WB strana 42- cvičení 1,2         WB strana 44- cvičení 1, 2
WB strana 43- cvičení 1, 2, 3    WB strana 45- cvičení 1, 2

Listening: SB strana 44- cvičení 1. Zaškratali jsme si, jaké práce chlapec v týdnu dělá a kdy.

yesBěhem naší další aktivity jsme si nakreslili tabulku s domácími pracemi a obešli jsme celou třídu s otázkami: DO YOU COOK?, DO YOU WASH UP?, DO YOU TIDY UP YOUR ROOM?,… Posle kladných a záporných odpovědí jsme si poznačili Ano nebo Ne. Poté jsme si výsledky společně spočítali.

mailLibrary: Většina z žáků už úspěšně odevzdala Book report ze své vypůjčené knížky. Prosíme, aby je příští týden (pondělí nebo středa) přinesli zpět do školy.
 

LISTOPAD

29.11.

Portfolio: Pondělní hodnu jsme začali procvičováním BEFORE/AFTER (Před/Po).

BEFORE SCHOOL I … (BRUSH MY TEETH, HAVE BREAKFAST,…)
AFTER SCHOOL I … (GO HOME, HAVE A PIANO LESSON, WALK THE DOG,…)


enlightenedBookwork: SB strana 36- cvičení 1. Přiřazovali jsme jednotlivé časy (ciferníky) k aktivitám ve větách.

Listening: SB strana 37- cvičení 1. Podle poslechu jsme zaškrtávali, kdy Ben jakou aktivitu dělá.
                 SB strana 38. Společně jsme si poslechli příběh o Benovi a Lucy.
                 Na další straně SB strana 39- cvičení 2 jsme si poté do cvičení doplnili správná jména.

New vocab: BUSH (křoví), DARK (tma), MAYBE (možná), WHAT A MESS (To je nepořádek), BIN (koš), RUBBISH (odpad), HORRIBLE (hrozný)

yesDnes jsme si také rozdali testy z UNIT 1 a odnesli jsme si je domů.

Během hodiny jsme si zacvičili podle videa BRAIN BREAK.

24.11.

Portfolio: Hned na začátku jsme si procvičili fráze z nové lekce. Poskládali jsme slova do správného pořadí. DISHES THE DRY (usušit nádobí), THE TAKE DOG A FOR WALK (vzít psa na procházku). Jedná se o slovní zásobu z 3. lekce.

Homework: WB strana 34 -cvič. 1, 2, strana 35 -cvič. 2, strana 37, strana 38 -cvič. 1.
Úkol je do příští středy 1.12. Žáci, kteří zapomněli úkol na dnešní hodinu, si je do příští hodiny doplní.

New vocab: HALF PAST (půl hodiny po), HOUR (hodina), QUARTER PAST (čtvrt hodiny po), QUARTER TO (tři čtvrtě na), O‘CLOCK (hodin)
                                                            IT‘S SEVEN O‘CLOCK. (Je sedm hodin.)
                                                            IT‘S HALF PAST ELEVEN. (Je půl hodiny po jedenácté.)
                                                            IT‘S QUARTER TO FOUR. (Je tři čtvrtě na 4.)

Listening: SB strana 35- cvičení 1, 2. Podle poslechu jsme seřadili aktivity na obrázku v prvním cvičení. V dalším jsme poslouchali a opakovali věty, abychom si zapamatovali správnou výslovnost.

Dnes jsem také v rámci blížícího se svátku THANKSGIVING (Díkuvzdání) řekli něco málo o této tradici. Představila se nám tak další slovíčka: FEAST (hostina), TURKEY (krocan), PIE (koláč), CELEBRATION (oslava).Na závěr jsme si proto každý nakreslil krocana z obrysu své ruky.

22.11.

Portfolio: Věnovali jsme se doplňování slov do vět: SHALL (můžeme), HOW ABOUT (co takhlee).
            WE ____ MAKE SOME SOUP. (Uděláme polévku.)- SHALL
            _____ _____ SOME TEA? (Co třeba trochu čaje?) - HOW ABOUT
Ve druhé větě jsme si ukázali, že i SOME se může používat v otázkách, pokud je to gramaticky správně.

Společně jsme si při hře procvičili otázky a odpovědi:
ARE THERE ANY…?/ IS THERE ANY…?  (Jsou tu nějaké…? / Je tu nějaké…?) 

YES, THERE ARE SOME.(Ano, jsou tady nějaké.) / YES, THERE IS SOME.(Ano, je tady nějaký.)
NO, THERE AREN‘T ANY.(Ne, nejsou tu žádné.) / NO, THERE ISN'T ANY.(Ne, není tu žádný.)

Při hře AROUND THE WORLD jsme opakovali slovíčka z minulé lekce a šlo nám to moc dobře!

Společně jsme začali novou kapitolu DAILY TASKS (denní úkoly), která je v učebnici na straně 34.

New vocab: TIDY UP (uklidit), DO THE SHOPPING (udělat nákup), TAKE THE DOG FOR A WALK (vzít psa na procházku), WASH UP (umýt se), SWEEP (zametat), COOK (vařit), DRY THE DISHES (usušit nádobí), FEED THE DOG (nakrmit psa)

Na závěr jsme si zahráli poybovou hru, ve které se tančí podle pokynů v písničce. Odkaz na písničku je zde.
 

15.11.

Portfolio: Na začátku jsme si procvičili SPELLING (hláskování) a WRITING (psaní) slovíček z 2. lekce: SOUP (polévka), WATER (voda), VEGETABLES (zelenina), CHEESE (sýr), SALAD (salát).

Abychom si zopakovali slovíčka a gramatiku, tak jsme si zahráli AROUND THE WORLD (Kolem světa) a GEOPARDY.

yesNapsali jsme si testy z Unit 2 (lekce 2).

mailLibrary: Připomínáme, že žáci mají doma knížky z knihovny. Doporučujeme, aby je do příští hodiny přečetli (část stačí v případě delší knihy bez mnoha ilustrací). Na dalších hodinách už budeme knížky popisovat našim spolužákům a začneme pracovat na čtenářských denících.

Budeme se těšit na další týden!

10.11.

Portfolio: Prvním úkolem bylo dokončit věty:
    WHEN I WAS FIVE I COULD …. (Když mi bylo pět, mohl jsem ....)

    WHEN I WAS FIVE I COULDN‘T … (když mi bylo pět, tal jsem nemohl ...)

Homework: WB strana 29- cvič. 1, strana 30- cvič. 1, strana 31- cvič. 1, 2, strana 32- cvič. 1, 2.
enlightenedÚkol je do pondělí 22. 11.

Listening: SB strana 29- cvič. 1, 2. Podle poslechu jsme nejdříve v prvním cvičení přiřazovali obrázky a v druhém cvičení jsme doplňovali věty.

PAST SIMPLE (minulý čas) Do našeho seznamu sloves, které známe i v minulém čase jsme si připsali:     DO (dělat)- DID (udělal)
                DRAW (kreslit) – DREW (nakreslil)
                DREAM (snít) – DREAMED (snil)
                DRINK (pít)- DRANK (pil)
                DRIVE (řídit) – DROVE (řídil)

Bookwork: SB strana 30, 31. Začali jsme novou kapitolu LIVE IN ART (život v umění). Na obou stránkách jsme si pročetli úvodní článek a seznámili se s novými slovíčky.

mailLibrary: (knihovna) Na konec hodiny jsme si všichni vybrali knížku z knihovny, která se nám líbila. Do příští hodiny si zkosíme přečíst prvních pár stránek, abychom o ní mohli něco říct svým spolužákům a rozhodli se, jestli budeme chtít knížku přečíst celou.

8.11.

Portfolio: Procvičili jsme si psaní slovní zásoby z naší lekce. WATER (voda), CHEESE (sýr), ROLLS (rohlíky, housky)

enlightenedBookwork: SB strana 23- cvičení 1, 2. Společně jsme si přečetli cvičení 1 a při cvičení 2 jsme zkoušeli věty opakovat.

Procvičovali jsme otázky a odpovědi + ARE SOME / AREN‘T ANY (jsou nějaké / nejsou žádné.)

ARE THERE ANY BANANAS? - THERE ARE SOME BANANAS. / THERE AREN‘T ANY BANANAS.
(Jsou tam nějaké banány? - Jsou tam nějaké banány. / Nejsou tam žádné banány.)

enlightenedListening: SB strana 28- cvičení 1.

Společně jsme si poslechli a zazpívali písničku, ve které jsme gramatiku procvičovali. Kdybyste si ji chtěli procvičit doma, tak odkaz nejdete zde.

Na závěr jsme si zahráli hru PICTIONARY!

3.11.

Portfolio: Do věty jsme doplnili správné sloveso. ANDREA LIKE/LOVES/LOVE FOOTBALL. (Andrea miluje fotbal.)
Dalším úkolem bylo správně poskládat větu ze slov. BEFORE, SCHOOL, TO, HE, GOES, HE, GET, HAS, DRESSED. (On se musí obléci než (on) jde do školy).

enlightenedHomework: (domácí úkol) WB strana 22-cvičení 1,2,3, strana 23-cvičení 1,2, strana 24-cvičení 1, strana 25- cvičení 2, a strana 28- cvičení 1.
Úkol je do příští středy 10.11.

Napsali jsme si test z další lekce (UNIT 1) a za dobře odvedenou práci jsme dostali FARM ANIMALS SEARCH PUZZLE, ve kterém jsme hledali zvířata.

enlightenedNew words: (nová slovíčka) SALAD (salát), VEGETABLES (zelenina), SOUP (polévka), WATER (voda), APPLE JUICE (jablečný džus), CHEES (sýr), LEMONADE (limonáda), ROLLS (rohlíky, housky)

Listening: (poslech) V učebnici na straně 22 jsme podle poslechu vyplnili cvičení 2.

Na konec jsme si zahráli novou hru MUM.

1.11.

Portfolio: Z lístečků, co jsme dostali, jsme skládali slova: C MU SI = MUSIC, CE SCI EN= SCIENCE, T R A= ART, STO RY HIS= HISTORY,… Poskládaná slova jsme si nalepili do sešitů.

Připomenuli jsme si naši slovní zásobu při naší oblíbené hře Around the World.

Velkou část hodiny jsme hráli hru Jeopardy, ve které jsme procvičovali:
    VOCABULARY WORDS (slovíčka z lekce)
    LIKES/DOESNT’T LIKE
    HAVE TO (muset)
    BEFORE AND AFTER (před a po).

Pokud byste si hru chtěli zahrát doma, tak odkaz naleznete zde.
Doporučijeme v prvním políčku zvolit možnost NO TEAMS (žádné týmy) a pokračovat políčkem CONTINUE.

Napsali jsme si test z probrané lekce, abychom si ověřili naše znalosti. Ještě na něm přístě zapracujeme!
 

enlightenedDnes jsme si také připomněli úkol na příští hodinu.

ŘÍJEN

25.10.

Portfolio: Doplňovali jsme slovesa (LOVE, LIKE, DON‘T LIKE) do vět:
     SHE _heart_ DOGS., HE __frown___ SPIDERS., THEY _smiley_ HALLOWEEN.

Listening: SB strana 14. Poslechli jsme si pokračování příběhu Bena a Lucy.

New words: CODE (kód), CLUE (vodítko, nápověda), KEEP (nechat si)

Bookwork: SB strana 15- cvičení 2. Ve dvojicích jsme vyřešili záhadný kód.
Také jsme si společně přečetli a opakovali TONGUE TWISTER na straně 15- cvičení 4.

Reading: SB strana 16 Johnny‘s story
Po přečtení příběhu jsme si odpověděli na otázky SB strana 16-cvičení 1.

Na závěr jsme si zahráli MUSICAL CHAIRS a popřáli si HAPPY HALLOWEEN!

20.10.

Portfolio: Doplňovali jsme písmenka do slov: G_ohr_phy (Zeměpis), H_str_ry (Dějepis), _.T. (Informatika), P._. (Tělocvik), En_li_h (Anglický jazyk).

New grammar:
                                heartI LOVE MY DOG. (Miluji svého psa.)
                                                      = SHE LOVES HER DOG (Ona miluje svého psa.)

                                yesI LIKE MY PIANO. (Mám rád svůj klavír.)                                                                                                  =  yesHE LIKES HIS PIANO. (On má rád svůj klavír.)

                                noI DON’T LIKE SPIDERS. (Já nemám rád pavouky.)                                                                                    = noHE DOESN’T LIKE SPIDERS. (On nemá rád pavouky.)
 

Bookwork: SB strana 11- cvičení 1

Listening: SB strana 13- cvičení 1, 2 Podle poslechu jsme si označili, co dělá Daniel v nové škole.

Homework: Úkoly v pracovním sešitu. WB strana 11-cvičení 1,2, strana 12-cvičení 3, strana 13- cvičení 1,2, strana 14-cvičení 2,3
Některá cvičení již mohou být hotová z minula. Úkol je do středy 3.11.

18.10.

Portfolio: Joscelyn: My dog is called Lara. = Joscelyn’s dog is callend Lara.
Opakování tří pravidel: Mom is good at cooking.

Dnes jsme dopsali test z lekce 1. Hodilo se nám procvičování, které jsme před tím udělali!

New words: SB strana 10. ENGLISH (Angličtina), GEOGRAPHY (Zeměpis), P.E. (tělocvik), HISTORY (Dějepis),…

Bookwork: SB strana 12- cvičení 2

Během hodiny jsme si zahráli Hot Potato (Horká brambora), Around the World (Okolo světa). Zopakovali jsme si tak skvěle naší novou slovní zásobu!

enlightenedPříště zkontrolujeme náš domácí úkol.

13.10.

Portfolio: (školní sešit) Podle rodinného stromu (SB strana 7) jsme doplňovali věty:
    Penny is Molly’s COUSIN.
    Lisa is Penny’s AUNT.
    Ben is BOB and JULIA’S grandson.

Homework: WB strany 11, 12, 13
Úkol je do středy 20.10.

Grammar: Ještě nám úplně nejde gramatika. Věnovali jsme proto zbytek hodiny procičování.
Jde o zapamatování si tří pravidel:        She/He/It= IS, We/They/You= ARE

                                                          Good AT (jde o předložku AT, která se dětem často plete)

                                                          Slovesa musí končit na INGSING+ING=SINGING                                                                  (SWIMMING, RUNNING, SMILING, SINGING, DANCING,…)

Nakonec jsme si zahráli hru, při které jsme psali rychle čísla: 88, 97, 52, 64, ...

11.10.

Portfolio: (školní sešit) Doplňovali jsme si slova z rodinného stromu.smiley

Věnovali jsme se procvičování skladby věty a koncovek:
                            ADRIANA IS GOOD AT LISTENING. (Adriana je dobrá v poslouchání).
                            FELIX IS GOOD AT SKIING. (Felix je dobrý v lyžování).

Bookwork: SB strana 7- cvičení 1, 2

Dále jsme hráli hry, při kterých jsme si opakovali rodinné členy: GRANDMA, GRANDPA, MOTHER, FATHER, SON, DAUGHTER, SISTER, BROTHER, UNCLE, ANT, COUSIN.
Slovíčka jsou vysvětlena v učebnici na straně 7.

Připomněli jsme si úkol na středu.

ZÁŘÍ

29.9.

Opakování z minulého roku je za námi! Úspěšně jsme dokončili pracovní listy z minulého roku.angel

enlightenedHomework: WB strana 8- cvičení 1, 2 a strana 9- cvičení 1, 2, 3
Úkol je do středy 6. 10. 2021

Bookwork: WB strana 7- cvičení 2 Family tree
Při dokončování pracovních listů jsme se rozdělili do dvou skupinek, a proto by si toto cvičení někteří měli doplnit.

Hráli jsme dnes Charades. Napsali jsme si různé aktivity a poté je předváděli spolužákům. Cílem hry bylo, co nejdříve poznat napsat správně slova či celé věty.

Nakonec jsme si zahráli Heads Up 7 up.

Těšíme se na říjen!

27.9.

Portfolio (zápis do sešitu) procvičovali jsme si: I am good at ...yes

Bookwork strana 8- cvičení 1

Vocabulary (slovní zásoba): silly, tie up, Show us the way, Go away

Pilně jsme pracovali na pracovních listech. Opakování z minulého roku se blíží ke konci!

Nakonec jsme dokončili náš plakát SEA LIONS, který bude vystaven na chodbě.

Žádný domácí úkol není. Užijte si volno!smiley

22.9.

Portfolio: (zápis do sešitu) zapsali jsme si v čem jsme dobří: I am good at ...

Listening: SB str. 8- cvičení 1
Speciálním úkolem bylo najít a podtrhnout: SILLY (potrhlý) , SHOW US THE WAY (ukaž nám cestu).

Homework:(domácí úkol) WB str. 5- cvičení 1,2,3
přinést na příští hodinu 27. 9. 2021 yes
 

Bookwork: (práce s učebnicí) SB str. 9- cvičení 2. Z předchozího cvičení jsme si vyčetli, zda-li jsou věty ve cvičení pravdivé či ne a podle toho je označili: T true (pravda) x F false (lež).

Pustili jsme se do dalších pracovních listů, ve kterých jsme si procvičili poslech a zopakovali látku z minulého roku. Dnes všichni pracovali usilovně, přestože práce nebylo málo.


Na závěr jsme si zahráli hru 3 Corners, při které jsme se pěkně protáhli.


Těšíme se na příště!smiley

20.9.

Dnes jsme už od začátku pilně pracovali. Začali jsme v našich portfoliích, které jsme si doplnili o to, co máme rádi.

Bookwork: učebnice SB str. 5 - cvičení 1, 3

Nová gramatika: to be GOOD AT x not to be GOOD AT (být v něčem dobrý x nebýt v něčem dobrý). She is good at running. (Ona je dobrá v běhu.) He is not good at doing puzzles (On není moc dobrý ve skládání puzzlí.)

Při společné práci jsme o našich kamarádech zjistili, v čem jsou dobří: I am good at... a ti nejodvážnější nám pantomimou svou zálibu představili.

Poslech: WB str.4 – cvičení 1. Podle poslechu jsme doplňovali čísla (10, 20,… 100).

Pracovní list - opakování z minulého roku. Už nám to šlo lépe a příště to určitě půjde ještě líp! Tentokrát jsme procvičovali psaní a opravovali jsme chyby v textu.

Těšíme se na středu smiley

15.9.

Dnešní hodinu jsme zahájili prací na našich portfóliích- sešitech, do kterých budeme na začátku hodiny vypracovávat krátkou aktivitu. Tentokrát jsme se zaměřili na otázky:
What is your favourite place? What do you do there?

Začali jsme pracovat s učebnicí, kde jsme se seznámili s Benem a Lucy. Začali jsme lekci 0 (st.4) Meet the Explorers!

Zahráli jsme si několik her na procvičování číslovek (psaní i výslovnost). 50 (fifty)+50 (fifty)= 100 (one hundred), 20 (twenty) + (twenty)= 40 (forty) Jejich správnou výslovnost si děti mohou zopakovat zde

Dále jsme pracovali na plakátu naší skupiny, který bude viset na chodbě. Daří se nám skvěle.

Na závěr jsme vyplňovali pracovní listy, jakožto opakování učiva z minulého roku.

Těšíme se na příště!

13.9.

laughPrvní hodina v letošním školním roce.wink

Nejdříve se vzájemně představíme - Hello, my name is Alice. What's your name?

Každý dnes dostal sešit, který si podepsal a ozdobil jeho první stránku podle vlastních přesdstav. Do sešitu si zapisujeme věty, které dokončujeme.

My name is ....My favourite food is...... My favourite hobby is ......

Hrajeme jednoduché hry pro vzájemné seznámení.

Povídáme si o tom, co znamená šikana. Hlavně si ujasňujeme základní pravidla, která budeme dodržovat a jak se k sobě  budeme chovat.  

Na základě  toto podepisujeme  všichni smlouvu proti šikaně.

Dnes začínáme také s výrobou plakátu naší skupinky SEA LIONS, který bude viset spolu s ostatními  na chodbě školy.

 

aktualizováno: 22.06.2022 20:20:48