Sára Borovičková

Hello students, my name is Sára Borovičková. You can call me "Miss Sára".

Here is a little information about me:

I come from an average-sized family, and I have one older sister who is very dear to me. I live on the outskirts of Prague, which means the travel to school isn’t the shortest. But from where my university building is, the trip is much quicker!

I am currently studying a double major at the Faculty of Education at Charles University, striving to become both an art and English teacher. I chose the teaching profession because I am passionate about learning myself and being able to help others grow as well has always been my dream.

I love dedicating my free time to drawing or doing anything related to art, as art is my greatest passion. Apart from that, I also love singing, dancing, and spending time with my dog.

If your parents would like to contact me, they can call me at 739 002 113 or email me at sara.borovickova@seznam.cz. They can also come visit your class if they like, they just need to let me know in advance.

Let’s have a great year together!

Miss Sára


Ahoj milí žáci,

jmenuji se Sára Borovičková. Můžete mě oslovovat “Miss Sára”.

Několik slov o mně:

Pocházím ze středně velké rodiny a mám jednu starší sestru, se kterou mám velmi blízký vztah. Bydlím na okraji Prahy, což znamená, že dojíždění do školy není zrovna nejkratší. Když ale jedu z budovy mé vysoké školy, netrvá to tak dlouho!

V současné době studuji dvouobor na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, abych se mohla stát učitelem výtvarné výchovy a angličtiny. Profesi učitele jsem si vybrala, protože mě baví se vzdělávat a zároveň bylo vždy mým snem pomáhat ostatním růst.

Svůj volný čas ráda věnuji kreslení nebo dělání čehokoli jiného, co souvisí s uměním, protože umění je mou největší vášní. Kromě toho také ráda zpívám, tančím a trávím čas se svým psem.

Pokud by mne vaši rodiče chtěli kontaktovat, mohou mne zastihnout na čísle 739 002 113 nebo na emailové adrese sara.borovickova@seznam.cz. Rodiče se také mohou přijít podívat do hodiny, pokud by měli zájem – je ovšem potřeba, aby mne o tom předem informovali.

Prožijme spolu báječný školní rok!

Miss Sára

aktualizováno: 04.06.2023 23:27:42