Roadrunners

Roadrunners

Vyučující:

 

 

Rita Watson

tel.: +420 776 510 439
email: rcwatson18@gmail.com

Asistent/ka:

 

Jitka Gasparová

tel.: +420 604 144 883
email: jitka.gasparova@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Upozorňujeme Vás, že poslechová cvičení z učebnice jsou k dispozici pouze ve třídě a není je možné vypracovávat doma. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme.

ČERVEN

laughPřejeme všem dětem a rodičům krásné letní prázdniny plné pohody a odpočinku a těšíme se na shledání v novém školním roce.wink

MISS RITA A MISS JITKA

15.6.

Dnes nejprve každý ze žáků dokončuje svou knížečku - dopisuje text a doplňuje ho vlastními obrázky. Poté si všechny příběhy společně čteme. V druhé části hodiny hrajeme různé hry (např. "Musical chairs") či tancujeme podle videa. Nakonec se díváme na jednu epizodu Mr. Beana a říkáme si, co se stalo na začátku, uprostřed a na konci příběhu, jaké postavy v něm vystupovaly a na jakých místech se příběh odehrával (settings, charactersbeginning, middle and end of the story)

13.6.

MDR: do sešitu odpovídáme na otázky např. What are your favourite stories you have read? If you wrote a story, what would it be about?

Other information:
Dnešní den vytváříme vlastní krátký příběh - our own short story. Nejprve si říkáme, co by měl obsahovat - settings (kdy a kde se příběh odehrává), characters (jaké postavy v něm vystupují), beginning, middle and end (co se stalo na začátku příběhu, jaká byla zápletka a jak příběh skončil). Poté si každý z žáků vymýšlí vlastní příběh a vypracovává hrubý návrh se všemi výše uvedenými náležitostmi. Napsaný text vyučující kontroluje a opravuje chyby. Kdo je hotový, dostává ručně vytvořenou malou knížečku a začíná s vytvářením jejího obalu, připojuje ilustraci a píše text "načisto".  

V příští hodině, která je zároveň naší poslední v tomto školním roce, budeme knížečky dokončovat.

8.6.

enlightenedPříští týden si děti již nemusí nosit na LEAP výuku učebnice.

MDR: hrajeme šibenici - "Hangman" a luštíme název knížky, kterou si dnes přečteme

Other information:
Dělíme se na dvě skupiny a čteme nahlas knihu "The Burglar's Breakfast" o zloději Alfiem, kterému někdo ukradl z domova oblíbené jídlo - cornflakes, sardinky, vafle a vajíčka. Alfie zloděje vystopoval a nakonec se sám stal detektivem.
Kreslíme obrázek naší oblíbené snídaně nebo snídaně, kterou bychom si přáli, a poté jej v kroužku prezentujeme ostatním spolužákům.
Hrajeme týmovou hru "Kahoot", při které si odpovídáme na různé otázky ze říše zvířat. Nakonec hrajeme na přání hru "Four Corners". 

6.6.

enlightenedŽádný domácí úkol nebyl zadán. Moc všem děkujeme za vrácení anglických knížek! 

MDR: snažíme se vymyslet 15 slov, která souvisí s létem a píšeme je do sešitu

Other information:
Dnešní hodinu se věnujeme tématu "summer". Píšeme text v rozsahu šesti vět o tom, co děláme v létě (např. kam jezdíme, co jíme, jaká část léta je naše oblíbená apod.) a k textu kreslíme i obrázky. Své práce  poté v kroužku prezentujeme svým spolužákům. Na interaktivní tabuli hrajeme "Memory Game" (pexeso) s letní slovní zásobou. Poté se dělíme do dvou týmů a soutěžíme, kdo za daný časový okamžik najde v osmisměrce více slovíček, která střídavě každý z členů týmu píše na tabuli. Vítězem je tým, který správně napíše více slov. Na závěr hodiny oceňujeme našeho studenta měsíce května. Moc gratulujemeyes

1.6.

enlightenedŽádný domácí úkol nebyl zadán. Prosíme ještě jednoho žáka o navrácení anglické knihy. Předem děkujeme.

MDR: řešíme zamotané věty a pak je píšeme do sešitu např. weekend/do/did/what/you/on/the/? = What did you do on the weekend?;  like/books/what/you/do/read/to/? = What books do you like to read?; you/time/can/me/tell/the/please/? = Can you tell me the time, please?

Other information:
Dnes opakujeme učivo za celý školní rok a píšeme závěrečný test, abychom věděli, co jsme si zapamatovalismiley. Poté luštíme sudoku s tázacími zájmeny (what, where, who, why, when, how), říkáme si, co znamenají, a také s nimi tvoříme různé otázky. Podle videa skládáme papírové vlaštovky a dekorujeme si je podle vlastní fantazie. Poté pořádáme soutěž, koho vlaštovka dál doletí. 

KVĚTEN

30.5.

enlightenedŽádný domácí úkol nebyl zadán. Prosíme ještě dva žáky o navrácení anglických knížek. Předem děkujeme.

MDR: napiš, co budeš dělat tento týden - použij vazbu "going to" a slovesa, play, do, drink, study

Other information:
Hrajeme hry na interaktivní tabuli a opakujeme si slovíčka a gramatiku z 9. lekce. Poté píšeme test. Děti si jej již odnesly domů opravený. Kdo dokončil test dříve, vypracovává pracovní list s různými úkoly na téma počasí. Opakujeme i nepravidelná slovesa - na tabuli píšeme tvary přítomného a minulého času a hrajeme "Bingo".

25.5.

enlightenedPřipomínáme homework due Monday 30.5.: WB str. 114 cv. 3 (úkol je pro ty žáky, kteří nestihli dodělat ve škole). Prosíme také některé ze žáků o navrácení anglických knížek. Předem děkujeme.

enlightenedTest/opakování: Ve pondělí 30.5. máme v plánu napsat si krátký testík z Unit 9. Bude obsahovat slovní zásobu z 9. lekce (počasí) a dny v týdnu; z gramatiky pak tvoření budoucího času pomocí vazby "going to" (oznamovací i tázací věty, krátké odpovědi).

MDR: ke každému z uvedených písmen abecedy (A-O) píšeme jedno sloveso 

Vocabulary: thunderstorm, lightning, cloud, cloudy, rain, rainy, wind, windy, umbrella, raincoat, fog, foggy, boots; verb

Other information:
Ve dvojicích vypracováváme osmisměrku, ve které podle nápovědy hledáme pravidelná slovesa v minulém čase. Hrajeme hru na interaktivní tabuli, při které procvičujeme hláskování slovíček a hledáme v nich samohlásky, kterými "krmíme" chobotnici. V druhé části hodiny se dělíme na dvě skupiny a pracujeme na stanovištích. Na prvním stanovišti procvičujeme gramatiku (čteme a odpovídáme na otázky v budoucím čase s "going to"), na druhém stanovišti pak s pomocí magnetických písmenek procvičujeme slovní zásobu, která se objeví v testu, a její spellování.

23.5.

enlightenedHomework due Monday 30.5.: WB str. 114 cv. 3 (úkol je pro ty žáky, kteří nestihli dodělat ve škole)

enlightenedTest/opakování: Ve pondělí 30.5. máme v plánu napsat si krátký testík z Unit 9. Bude obsahovat slovní zásobu z 9. lekce (počasí) a dny v týdnu; z gramatiky pak tvoření budoucího času pomocí vazby "going to" (oznamovací i tázací věty, krátké odpovědi).

MDR: k obrázkům v sešitě doplňujeme názvy počasí

Bookwork:
SB str. 114 - čteme text, vysvětlujeme si nová slovíčka a odpovídáme na otázky (cv. 1); posloucháme text, poté čteme nahlas a přiřazujeme názvy zemí k obrázkům (cv. 2)
WB str. 114 - hledáme země na mapě světa (cv. 1); vybarvujeme názvy měsíců podle ročního období, ke kterému patří (cv. 2); píšeme věty, které roční období máme rádi či neradi a proč (cv. 3)

Vocabulary: thunderstorm, lightning, cloud, cloudy, rain, rainy, wind, windy, umbrella, raincoat, fog, foggy, boots; seasons (spring, summer, autumn, winter); months of the year; the Northern and the Southern hemisphere, the Equator

Other information:
V kroužku si povídáme, jak se dnes cítíme, jaké je počasí, jak se nám líbilo na škole v přírodě a co jsme tam dělali. Na zopakování slovíček z 9. lekce hrajeme s obrázkovými kartami hru "What's missing?" Posloucháme písničku a s její pomocí si procvičujeme názvy měsíců v roce. Poté je píšeme na tabuli a přiřazujeme je k ročním obdobím. Říkáme si, kdy máme narozeniny ("What months is your birtday in?") a také který měsíc je náš oblíbený a proč ("What's your favourite month and why?"). Na konci hodiny se dělíme do týmů a pomocí magnetických písmenek skládáme názvy ročních období, měsíců a slovíček na téma počasí.

11.5.

enlightenedŽádný domácí úkol nebyl zadán.

MDR: napiš do sešitu tři otázky v budoucím čase s použitím "going to"

Bookwork:
SB str. 112 - 113 – díváme se na obrázek v učebnici a hádáme, o čem bude příběh; také si říkáme, jaká zvířata na farmě žijí (cv. 1); dělíme se na skupiny a čteme nahlas příběh o chlapci Seanovi, který tráví prázdniny u babičky na farmě (cv. 2); doplňujeme věty podle příběhu (cv. 3); tvoříme věty tak, aby odpovídali ději v příběhu (cv. 4)
WB str. 112 cv. 1 - podle děje příběhu odpovídáme na otázky
WB str. 113 cv. 1, 2 - hledáme rozdíly na obrázcích a kroužkujeme je (cv. 1), poté rozdíly popisujeme ve větách (cv. 2)

Vocabulary: thunderstorm, lightning, cloud, cloudy, rain, rainy, wind, windy, umbrella, raincoat, fog, foggy, boots; stable, pony, coat (srst), hug, drive - min. čas drove; write - min. čas wrote; feed - min. čas fed

Other information:
Hrajeme hry na interaktivní tabuli, při kterých doplňujeme slova do vět a procvičujeme tím budoucí čas. Také se dělíme do týmů a hrajeme kvízovou hru "Jeopardy", při které opakujeme slovní zásobu. Příští týden se hodiny nekonají. Dětem přejeme krásný pobyt na škole v přírodě a těšíme se další pondělí (23.5.) naviděnou.

9.5.

enlightenedHomework due Wednesday 11.5.: WB str. 107 (cv. 3 mohou děti vzhledem k nedostatku     místa v učebnici napsat na papír)

MDR: luštíme zamotaná slovíčka např. lrmubeka = umbrella; thilgnign = lightning; renuthdsrmto = thunderstorm" nariy = rainy 

Bookwork:
SB str. 110 - 111 cv. 1, 2 – díváme se na videu na poslední příběh Bena a Lucy nazvaný "The treasure", poté si dělíme role a čteme nahlas (cv. 1) a odpovídáme na otázky k příběhu; luštíme kód (cv. 2)
WB str. 110 cv. 1, 2 - podle příběhu doplňujeme do textu slova uvedená v rámečku (cv. 1); snažíme se sestavit co nejvíce různých slov z písmen, které obsahuje slovo "friendship" (cv. 2); někteří žáci si stihli vyřešit kód (cv. 4) a také si zakódovat svoji vlastní větu (cv. 3)

Grammar:
vyjádření budoucnosti v otázce a krátká odpověď - ARE YOU GOING TO ... ? Yes, I am./No, I am not.
např. Are you going to have a birthday party next month? Are you going to write a test tomorrow? Are you going to cook dinner tonight?

Vocabulary: thunderstorm, lightning, cloud, cloudy, rain, rainy, wind, windy, umbrella, raincoat, fog, foggy, boots; finders, wrong, fool, amazing, perfect, friendship

Other information:
Dnes oceňujeme našeho studenta/tku měsíce dubna. Moc gratulujeme! Věnujeme se nové gramatice - otázce v budoucím čase. Na procvičení se ptáme spolužáků na různé otázky (např. Are you going to go to the park next wee?k Are you going to visit your cousin next month? Are you going to play a computer game after the class? apod.). Jména těch, kteří odpoví kladně, zapisujeme do pracovního listu, a se jmény pak hrajeme bingo. 

4.5.

enlightenedHomework due Monday 9.5.: WB str. 106
    Homework due Wednesday 11.5.: WB str. 107 (cv. 3 mohou děti vzhledem k nedostatku     místa v učebnici napsat na papír)

MDR: napiš 4 věty o tom, co budeš dělat o tomto víkendu s použitím vazby "I'm going to ... (např. I'm going to watch TV. I'm going to relax. I'm going to go to the park. ...)

Bookwork:
SB str. 108 cv. 1, 2 – posloucháme písničku o tom, jak jedeme na prázdniny, a číslujeme obrázky podle pořadí, v jakém se vyskytly v textu písničky (cv. 1); dělíme se do skupinek a písničku zpíváme (cv. 2)
WB str. 108 cv. 1, 2 - řadíme věty v pořadí tak, jak zazněly v písničce (cv. 1); píšeme vlastní text písničky a kreslíme k němu obrázky (cv. 2)

Vocabulary: thunderstorm, lightning, cloud, cloudy, rain, rainy, wind, windy, umbrella, raincoat, fog, foggy, boots 

Other information:
První část výuky pracujeme s učebnicemi. Především interpretace písničky se moc povedla a za odměnu dostaly všechny děti samolepkyyes. A protože je pěkné počasí, trávíme i část výuky venku a hrajeme různé hry, při kterých si procvičujeme slovní zásobu především z 9. lekce.
Půjčujeme si také knihy z naší anglické knihovny a dostáváme i Book Report k vyplnění. Děti by měly knihy přinést po návratu ze školy v přírodě.

2.5.

enlightenedHomework due Monday 9.5.: WB str. 106

MDR: What clothes do we wear when it's rainy/sunny/snowy? Write four things each - píšeme do sešitu oblečení, které nosíme, když svítí sluníčko, prší či sněží.

Bookwork:
SB str. 106 cv. 1, 2 – seznamujeme se s novou slovní zásobou a správnou výslovností slovíček (cv. 1); posloucháme text a opravujeme věty (cv. 2) 
SB str. 107 cv. 1, 2 - podle poslechu spojujeme názvy dnů v týdnu s počasím, které v tyto dny bylo (cv. 1); seznamujeme se s novou gramatikou - viz níže (cv. 2)

Grammar:
GOING TO - vyjádření budoucnosti
např. 
I am going to play the piano tomorrow. We're going to watch TV tonight. It's going to be rainy on Sunday.

Vocabulary: thunderstorm, lightning, cloud, cloudy, rain, rainy, wind, windy, umbrella, raincoat, fog, foggy, boots; days of the week

Other information:
Začínáme poslední lekci v naší učebnici nazvanou "Holiday plans". Vysvětlujeme si rozdíl slovíček sun x sunny, rain x rainy apod., hrajeme "Memory Game" na procvičení nové slovní zásoby. Procvičujeme novou gramatiku - ptáme se a odpovídáme, co budeme dělat dnes odpoledne; říkáme si, jaké bude v různé dny v týdnu počasí; do pracovního listu doplňujeme jména spolužáků, kteří budou dělat uvedenou aktivitu např. půjdou o víkendu do kina, budou zítra uklízet, budou dnes večer vařit apod. 

DUBEN

27.4.

enlightenedŽádný domácí úkol nebyl zadán.

MDR: doplňujeme krátké odpovědi na otázky např. Did you go to the park? Did you eat pizza today? Yes, I did/No, I didn't.

Other information:
Opakujeme slovní zásobu a minulý čas prostřednictvím hry "Spelling Bee" (procvičujeme si hláskování názvů států a tvarů minulého času pravidelných a nepravidelných sloves) a interaktivní hry "Journey to the Past".
Poté píšeme test z 8. lekce. Opravený test si žáci již odnesli domů. Ti, co dokončili test dříve, luští sudoku nebo osmisměrku podle vlastního výběru (názvy států, názvy hudebních nástrojů nebo slovní zásoba na téma vesmír). Na konci hodiny hrajeme na interaktivní tabuli "Burger Game", při které podle instrukcí sestavujeme burger a procvičujeme při tom názvy ingrediencí.

25.4.

enlightenedŽádný domácí úkol nebyl zadán. Prosíme také ještě pár žáků o navrácení anglických knížek. Děkujeme.

enlightenedTest/opakování: Ve středu 27.4. máme v plánu napsat si krátký testík z Unit 8. Bude obsahovat slovní zásobu z 8. lekce; z gramatiky pak tvoření otázky a záporné oznamovací věty v minulém čase.

MDR: doplňujeme do vět správné tvary minulého času a věty píšeme do sešitu např. This morning I eat/ate cereals. This weekend I ran/run in the park. I help/helped my grandma in the garden. apod. 

Vocabulary: Egypt, Chile, Mexico, China, Spain, Argentina, India, Australia, Turkey, Brazil, Slovakia, Czech Republic; country, flag, continent

Other information:
Hrajeme pexeso na interaktivní tabuli a procvičujeme si vlajky a názvy zemí. Vyplňujeme pracovní list, kde doplňujeme názvy zemí k mapám a obrázkům, které tyto země charakterizují (cv. 1), a tvoříme otázky v minulém čase ze zadaných slov (cv. 2). Také pracujeme ve dvojicích a snažíme se vymyslet co nejvíce měst začínajících na jednotlivá písmenka abecedy. Poté si každý z nás vybírá jednu zemi a píše o ní krátký odstavec (podle příkladu v SB str. 105). Své práce pak prezentujeme spolužákům. 

20.4.

enlightenedŽádný domácí úkol nebyl zadán, avšak je třeba, aby ti, co dnešní úkol neměli, jej doplnili. Prosíme také ještě pár žáků o navrácení anglických knížek. Děkujeme.

enlightenedTest/opakování: Ve středu 27.4. máme v plánu napsat si krátký testík z Unit 8. Bude obsahovat slovní zásobu z 8. lekce; z gramatiky pak tvoření otázky a záporné oznamovací věty v minulém čase.

MDR: spojujeme tvary sloves v přítomném čase s tvary v čase minulém (pravidelná i nepravidelná slovesa)

Bookwork:
SB str. 102 – doplňujeme k obrázkům, co představují, názvy pak spelujeme (cv. 1); čteme si o origami a odpovídáme na otázky; v textu také hledáme a podtrháváme slovesa v minulém čase (cv. 2); říkáme, které moderní origami se nám líbí (cv. 3)
WB str. 102 cv. 1 – doplňujeme slova uvedená v tabulce 

Vocabulary: Egypt, Chile, Mexico, China, Spain, Argentina, India, Australia, Turkey, Brazil, Slovakia, Czech Republic; country, flag, continent; origami, fold paper

Other information:
Dnes neměli všichni žáci vypracovaný domácí úkol a tak jeho kontrolou přesouváme na další hodinu. Hrajeme týmovou hru "Chinese Whisper" (obdoba Tiché pošty) a procvičujeme vlajky a názvy zemí. Skládáme z papíru origami - skákající žábu, kterou pak i vybarvujeme. 

13.4.

enlightenedPřipomínáme homework due Wednesday 20.4.: WB str. 100
     Prosíme také ještě pár dětí o navrácení anglických knížek. Moc děkujeme!

MDR: doplňujeme do vět správné tvary zadaných sloves v minulém čase (např. I played basketball with my dad yesterday. Nicol and Katie found a key! We didn't eat pizza because we were full. apod.)

Bookwork:
SB str. 101 cv. 1, 2 – představujeme si, že jsme našli stroj času, a ústně odpovídáme, do jakého roku, kam a s kým bychom cestovali (cv. 1); čteme článek o starověkém Babylónu (cv. 2)
WB str. 101 cv. 1 – posloucháme text o dívce Lily a odpovídáme na otázky

Vocabulary: Egypt, Chile, Mexico, China, Spain, Argentina, India, Australia, Turkey, Brazil, Slovakia, Czech Republic; country, flag, continent; ancient, temple, explore

Other information:
Kromě krátké práce s učebnicemi na začátku hodiny máme "velikonoční hodinu". Děláme si malý obrázkový slovníček na dané téma, který si mohou děti doma vybarvit, luštíme křížovku a řešíme kryptogram. Také podnikáme Scavenger Hunt a hledáme po třídě schovaná nepravidelná slovesa v přítomném čase a naším úkolem je napsat jejich tvar času minulého. 

Přejeme všem krásné Velikonoce a příští středu se těšíme naviděnou!

11.4.

enlightenedHomework due Wednesday 20.4.: WB str. 100
     Prosíme také o navrácení anglických knížek.

MDR: doplňujeme do vět tvary minulého času (např. I didn't eat too much food. I ate just the right amount. I didn't drink sugary drinks. I drank water instead. apod.)

Bookwork:
SB str. 98 - 99 cv. 1, 2 – posloucháme další příběh Bena a Lucy nazvaný "The final letters"; poté si dělíme role a čteme nahlas (cv. 1); určujeme, které zemi patří vlajky na obrázcích a píšeme, která písmena Ben a Lucy v tomto příběhu našli (cv. 2)
SB str. 100 cv. 1, 2 – podle poslechu instrukcí spojujeme jména dětí s osobami na obrázku (cv. 1); doplňujeme do textu správné gramatické tvary (cv. 2)
WB str. 98 cv. 1 – řadíme věty do správného pořadí podle děje příběhu

Vocabulary: Egypt, Chile, Mexico, China, Spain, Argentina, India, Australia, Turkey, Brazil, Slovakia, Czech Republic; country, flag, continent stadium, camel, statue

Other information:
Nejprve si kontrolujeme domácí úkol - všechny žáky chválíme, měli jej pěkně vypracovaný. Hrajeme hru "What's missing?" a opakujeme si tak slovní zásobu z 8. lekce. Na procvičení slovní zásoby hrajeme i týmovou hru "Chinese Whisper" (obdoba Tiché pošty) a také skládáme z magnetických písmenek názvy předmětů na obrázkových kartách. 

6.4.

enlightenedPřipomínáme homework due Monday 11.4.: WB str. 94

MDR: píšeme do sešitu zamotaná slovíčka např: 1. nhCia=China; 2. iaSpn= SPain; 3. tpgEy= Egypt; 4. anIdi=India

Bookwork:
SB str. 96 cv. 1, 2 – posloucháme písničku a číslujeme obrázky podle jejího textu; poté se dělíme do skupin a soutěžíme, která písničku lépe interpretuje 
SB str. 97 cv. 1, 2 –  spojujeme otázky a odpovědi v minulém čase, které k sobě patří (cv. 1); seznamujeme se s novou gramatikou – viz níže (cv. 2)
WB str. 97 – ze zadaných slov sestavujeme otázky ve správném slovosledu (cv. 1); odpovídáme na otázky (cv. 2)

Grammar:
minulý čas v otázce a krátká odpověď - Did  + zájmeno/osoba + sloveso v infinitivu
pokud se v otázce vyskytuje why, when, where, what apod., stojí před "did"
např. Did you go shopping? Yes, I did. Did you see the Statue of Liberty? No, I didn't. When did you get home? Yesterday.

Vocabulary: Egypt, Chile, Mexico, China, Spain, Argentina, India, Australia, Turkey, Brazil, Slovakia, Czech Republic; country, flag, continent 

Other information:
Ptáme se, co bychom dělali raději např. Would you rather surf in Australia or walk Great Wall of China? a odpovídáme I would rather .... Procvičujeme tvoření otázek v minulém čase a na otázky odpovídáme (např. Where did you go? How did you get there? When did you go? Who did you go with? How long did you stay?What did you do?). Na závěr hrajeme hru "Four Corners".

4.4.

enlightenedHomework due Monday 11.4.: WB str. 94

MDR: píšeme do sešitu tři věty v minulém čase o tom, co jsme dělali o víkendu 

Bookwork:
SB str. 94 cv. 1, 2 – seznamujeme se s novou slovní zásobou (cv. 1); posloucháme text a odpovídáme na otázky (cv. 2)
SB str. 95 cv. 1, 2 – čteme text emailu a kroužkujeme odpovídající obrázky (cv. 1); seznamujeme se s novou gramatikou – viz níže (cv. 2)
WB str. 95 – hledáme slovesa v minulém čase v osmisměrce a píšeme jejich tvar přítomného času (cv. 1); kroužkujeme správný tvar slovesa v minulém čase v záporné větě (cv. 2); doplňujeme věty podle obrázků (cv. 3)

Grammar:
minulý čas v záporné větě - did not + sloveso v infinitivu; tvar je stejný pro všechny osoby (I, you, he, she, it, we, they); zkrácený tvar did not=didn't 
např. We went to the beach, but we didn't go swimming. We played basketball, but we didn't play football.

Vocabulary: Egypt, Chile, Mexico, China, Spain, Argentina, India, Australia, Turkey, Brazil, SLovakia, Czech Republic; country, flag, continent; ticket, pound, change (podstatné jméno)

Other information:
Začínáme novou lekci nazvanou “Around the world”. Seznamujeme se se zeměmi a jejich vlajkami, říkáme si, na jakém kontinentu leží a čím jsou známé. Dbáme hlavně na správnou výslovnost. Na zapamatování zemí a jejich vlajek hrajeme různé hry na interaktivní tabuli např. "What's missing?" nebo "Memory Game".

BŘEZEN

enlightenedYLE - Startersenlightened

Dnes se děti v krátké prezentaci dozvěděly více podrobností o anglické zkoušce Starters, kterou mohou skládat na naší škole. Více informací najdete v již zaslaném emailu od paní Barešové nebo na výše uvedeném odkazu. Zkoušky jsou zábavné, bez stresu, a pro děti velmi motivující.

Ke zkoušce pořádáme přípravný kurz, kde se děti na zkoušku pečlivě připraví. V případě zájmu nebo dotazů kontaktujte, prosím, paní Barešovou.

30.3.

enlightenedŽádný domácí úkol nebyl zadán.

MDR: tvoříme věty s použitím sloves eat, buy a watch v minulém čase a věty píšeme do sešitu.

Other information:
Opakujeme slovní zásobu a minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves prostřednictvím různých her. Na interaktivní tabuli doplňujeme správné tvary sloves do vět a sestavujeme věty v minulém čase. Hrajeme "Spelling Bee" a také pracujeme s kostičkami s písmenky a procvičujeme hláskování slovíček a nepravidelných sloves. Píšeme test ze 7. lekce a děti si ho opravený odnáší domů. Luštíme osmisměrku a hledáme názvy sportů. 
Půjčujeme si knihy z naší anglické knihovny a dostáváme i Book Report k vyplnění. Děti by měly knihy vrátit do 13. dubna.

28.3.

enlightenedŽádný domácí úkol nebyl zadán.

enlightenedTest/opakování: Ve středu 30.3. máme v plánu napsat si krátký testík z Unit 7. Bude obsahovat slovní zásobu ze 7. lekce; z gramatiky pak minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves (těch, co jsou uvedena v zápisu ze dne 21.3.)

MDR: doplňujeme do vět správný tvar minulého času a věty píšeme do sešitu např. They go/went to Spain on Monday. We saw/see a movie while you were/be at school. 

Bookwork:
SB str. 90 - ústně odpovídáme na otázky (cv. 1); poloucháme a čteme text o horečce a poté doplňujeme k teplotě na teploměru informace, kdy se cítíme dobře, kdy začíná horečka a kdy máme jet do nemocnice (cv. 2)
WB str. 90 - pojmenováváme obrázky (cv. 1); spojujeme slovíčka s odpovídajícími větami (cv. 2)
WB str. 91 - zaškrtáváme obrázek, jak bychom se měli chovat při horečce (cv. 1); určujeme, které z dětí podalo lékaři nejlepší informaci o svém zdravotním stavu (cv. 2)

Grammar:
přidáváme další minulý čas nepravidelných sloves: see - saw, write - wrote, make - made, drink - drank (pozn. tato nepravidelná slovesa nebudou v testu ze 7. lekce)

Vocabulary: hospital, earache, headache, cold, doctor, nurse, toothache, stomach-ache, cough; fever, virus, temperature, thermometer

Other information:
Kontrolujeme domácí úkol, avšak ne všichni jej měli a tak prosíme o doplnění. Podle pokynů Miss Rity předvádíme pomocí pantomimy různá onemocnění (např. Show me a headache. Show me stomach-ache. apod.). Hrajeme Bingo a další hry na interaktivní tabuli, při kterých procvičujeme  minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves.

23.3.

enlightenedPřipomínáme homework due Monday 28.3.: pracovní list na procvičení nepravidelných sloves "Letter code

enlightenedTest/opakování: Ve středu 30.3. máme v plánu napsat si krátký testík z Unit 7. Bude obsahovat slovní zásobu ze 7. lekce; z gramatiky pak minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves (těch, co jsou uvedena v zápisu ze dne 21.3.)

MDR: ukazujeme si pomalu se odkrývající obrázek a hádáme, o co by mohlo jít a proč. Své odhady píšeme do sešitu (I think it's ... because it ...)

Bookwork:
SB str. 88-89 - čteme příběh o holčičce Sophii, která zachránila školu od požáru (cv. 2), odpovídáme na otázky k příběhu (cv. 1) a podle děje dáváme do správného pořadí věty (cv. 3)

Grammar:
přidáváme další minulý čas nepravidelných sloves: take - took, do - did, get - got (pozn. tato nepravidelná slovesa nebudou v testu ze 7. lekce)

Vocabulary: hospital, earache, headache, cold, doctor, nurse, toothache, stomach-ache, cough; goalkeeper, X-ray, suddenly, binoculars

Other information:
Společně si kontrolujeme domácí úkol. Píšeme do sešitu 4 věty v minulém čas o tom, jak jsme byli nemocní (např. I had a cold and a fever. I was at home and stayed in my bed. I felt very bad. I ate pills and soup.). Pracujeme na třech různých stanovištích, kde luštíme osmisměrku, hrajeme pexeso a skládáme slova z kostiček s písmenky. Při tom si procvičujeme především nepravidelná slovesa.

21.3.

enlightenedHomework due Monday 28.3.: pracovní list na procvičení nepravidelných sloves "Letter code"

MDR: doplňujeme do vět správný tvar slovesa v minulém čase a věty píšeme do sešitu např. Yesterday I jumped/jump on trampoline. On Sunday we go/went to the park.

Bookwork:
SB str. 85 cv. 1, 2 –  posloucháme příběh o příšerce Lily a podle děje číslujeme obrázky (cv. 1); seznamujeme se s nepravidelnými slovesy (cv. 2) – viz níže 
SB str. 86 - 87/cv. 1, 2 – čteme nahlas a díváme se na videu na příběh nazvaný „At the hospital“ (cv. 1); podle příběhu spojujeme části vět, které k sobě patří (cv. 2)
WB str. 86 – ze zadaných slov tvoříme věty podle příběhu (cv. 1; určujeme, která tvrzení jsou pravdivá a kter nepravdivá (cv. 2); číslujeme obrázky podle toho, jak se Ben cítí

Grammar:
minulý čas nepravidelných sloves: wake up - woke up, feel - felt, have - had, go - went, give - gave, say - said, eat - ate, come - came, find - found, buy - bought, catch - caught

Vocabulary: hospital, earache, headache, cold, doctor, nurse, toothache, stomach-ache, cough; loly, pill, injenction

Other information:
Píšeme na tabuli nepravidelná slovesa v přítomném a minulém čase a ústně s nimi tvoříme věty. Hrajeme hru "Journey to the past tense" na interaktivní tabuli a procvičujeme minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves. Na konci hodiny mám zbývá čas na hru "Simon Says"

16.3.

enlightenedPřipomínáme homework due Monday 21.3.: WB str. 82 cv. 2, str. 83 cv. 1,2 
Prosíme také o navrácení anglických knížek. Mnoho z dětí je přineslo, ale některé nám ještě chybí.

MDR: doplňujeme do tabulky pravidelná slovesa v přítomném a minulém čase (např. jump - jumped, cook - cooked, dance - danced, smile - smiled, live - lived)

Bookwork:
SB str. 84 cv. 1, 2 – podle poslechu doplňujeme čísla dnů v týdnu k obrázkům; poté se dělíme do skupin a soutěžíme, která písničku lépe interpretuje 
WB str. 84 cv. 1 – podle písničky opravujeme věty (cv. 1); dáváme verše do správného pořadí (cv. 2)

Vocabulary: hospital, earache, headache, cold, doctor, nurse, toothache, stomach-ache, cough; terrible, flea, days of the week, eat - ate (min. čas), ride - rode (min. čas)

Other information:
Procvičujeme minulý čas pravidelných sloves - hrajeme deskovou hru, také hledáme v textu písně z učebnice slovesa v minulém čase, říkáme si k nim čas přítomný a tvoříme s nimi věty. V souvislosti s tím zjišťujeme, že existují i slovesa nepravidelná. S nimi se podrobněji seznámime příští hodinu.

14.3.

enlightenedHomework due Monday 21.3.: WB str. 82 cv. 2, str. 83 cv. 1, 2 
Prosíme také o navrácení anglických knížek. Mnoho z dětí je přineslo, ale některé nám ještě chybí.

MDR: pojmenováváme obrázky částí těla na tabuli a píšeme do sešitů (např. ear, eye, head, tooth, ...). Ptáme se "What did you do last week?" a ústně odpovídáme (např. "I was in Italy.")

Bookwork:
SB str. 82 cv. 1, 2 – seznamujeme se s novou slovní zásobou (cv. 1); posloucháme text a opravujeme věty (cv. 2)
SB str. 83 cv. 1, 2 – čteme věty a přiřazujeme je k obrázkům ve správném pořadí (cv. 1); seznamujeme se s novou gramatikou – viz níže 
WB str. 82 cv. 1 – luštíme osmisměrku a píšeme slovíčka k obrázkům

Grammar:
minulý čas pravidelných sloves - přidáme koncovku "-ED" (pozor: pokud končí sloveso na -e, přidáme jen "-d" např. smile - smiled)
např. jump - jumped, walk - walked, listen to - listened to, look - looked, visit - visited, watch - watched

Vocabulary: hospital, earache, headache, cold, doctor, nurse, toothache, stomach-ache, cough

Other information:
Začínáme novou lekci nazvanou “In the hospital”. Pomocí pantomimy si ukazujeme nová slovíčka, procvičujeme jejich výslovnost a hrajeme hry pro jejich zapamatování (např. „Hangman“ nebo "Charades"). Procvičujeme také jejich spelling. Píšeme na tabuli slovesa a tvoříme k nim minulý čas. Poté z nich tvoříme krátké věty a každý píše tři věty do sešitu.

2.3.

Homework: žádný písemný úkol nebyl zadán; prosíme děti, aby po jarních prázdninách přinesly na hodinu anglické knížky z naší knihovny. Moc děkujeme! enlightened

MDR: píšeme do sešitu několik vět na téma "What's your favourite animal?" - jak vypadá, kde žije, co jí, apod.

Other information:
V menších skupinkách procvičujeme čtení nahlas - čteme knihu o pirátovi Percym a poté vyplňujeme pracovní list. Dělíme se na tři skupinky a hrajeme kvízovou hru "Jeopardy", při které si procvičujeme části obličeje, měsíce a roční období, emoce, přídavná jména a jejich stupňování. Na konci hodiny hrajeme také oblíbenou hru "Simon Says".

Přejeme všem krásné a klidné jarní prázdniny!

ÚNOR

28.2.

MDR: tvoříme věty ze zadaných slov např. 1. car/the/my/is/biggest = My car is the biggest. 2. smaller/me/she/than/is = She is smaller than me. 3. think/pizza/the/I/best/is/food = I think pizza is the best food. 

Other information:
Opakujeme stupňování přídavných jmen – doplňujeme pracovní list na tabuli (zde), hrajeme týmovou hru Kahoot, kdy doplňujeme do vět správné tvary 2. a 3. stupně, dále házíme balonkem na přídavná jména napsaná na tabuli a tvoříme s nimi věty. Píšeme test ze 6. lekce. Ti, co vypracovali test rychle, vyplňují pracovní list s římskými číslicemi a vymýšlí co nejvíce nových anglických slovíček z písmenek zadaných slov.

23.2.

enlightenedPřipomínáme test/opakování: V pondělí 28.2. máme v plánu napsat si krátký testík z Unit 6. Bude obsahovat slovní zásobu ze 6. lekce; z gramatiky pak stupňování přídavných jmen. 

MDR: píšeme věty s použitím přídavných jmen “cleaner (than)”, the most expensive”, “nicer (than)” a “the nicest”

Bookwork:
SB str. 78 – posloucháme, poté čteme nahlas text o číslech a odpovídáme na otázky (cv. 1); čteme o římských číslicích a zkoušíme si napsat arabská čísla, která běžně používáme, římskými číslicemi a naopak (cv. 2)
SB str. 79 cv. 1, 2 – luštíme číselné řady
WB str. 78 cv. 1, 3 – spojujeme obrázky s textem (cv.1); opravujeme věty tak, aby odpovídaly přečtenému textu ze SB (cv. 3)
WB str. 79 – spojujeme arabská čísla s odpovídajícími římskými číslicemi (cv. 1); podle nápovědy vybarvujeme papouška (cv. 2); doplňujeme číselnou řadu (cv. 3)

Vocabulary: gadgets, lift, walkie-talkie, torch, CD player, mp3 player, mobile phone, electric fan, laptop, electric toothbrush, games console; counting, century, Hindu-Arabic numbers, Roman Numerals  

Other information:
Dnešní hodinu se věnujeme trošku matematice - seznamujeme se s římskými číslicemi (např. I, V, X apod.), zkoušíme je převádět na čísla arabská a luštíme i číselné řady. K tomuto tématu hrajeme i interaktivní hru. Upozorňujeme, že toto učivo nebude v pondělním testu.

21.2.

enlightenedHomework: dnes nebyl zadán žádný domácí úkol

enlightenedTest/opakování: V pondělí 28.2. máme v plánu napsat si krátký testík z Unit 6. Bude obsahovat slovní zásobu ze 6. lekce; z gramatiky pak stupňování přídavných jmen. Je to pro děti poměrně složité a když to budeme ještě ve středu procvičovat, prosíme i o zopakování doma. Děkujeme!

MDR: opravujeme chyby ve větách napsaných na tabuli např. My brother is biggest bigger than my sister. Cheetahs are the most beautifuller beautiful animals.

Bookwork:
SB str. 74 - 75 cv. 1, 2  – děti se dělí role a čteme nahlas další pokračování Bena a Lucy nazvané "The cave", poté se díváme na video a odpovídáme na otázky k textu; společně vytváříme otázky k již zadaným odpovědím (cv. 2)
WB str. 74 cv. 1, 2 – vybíráme správnou odpověď z nabídky (cv. 1); čteme krátký rozhovor (cv. 2)

Vocabulary: gadgets, lift, walkie-talkie, torch, CD player, mp3 player, mobile phone, electric fan, laptop, electric toothbrush, games console; watch, seat, to cost  

Other information:
Hrajeme hry na intearaktivní tabuli a opakujeme stupňování přídavných jmen (znovu si je můžete procvičit např. zde), především týmová hra "Jeopardy" se dětem moc líbila. Půjčujeme si knihy z naší anglické knihovny a dostáváme i Book Report k vyplnění. Děti by měly knihy vrátit do 7. března, ale protože to jsou jarní prázdniny, tak se termín posouvá do 14. března.

16.2.

enlightenedHomework due Monday 21.2.: WB str. 73 cv. 3

MDR: porovnáváme obrázky na tabuli a a píšeme věty do sešitu např. The tree is bigger than the house. The snake is longer than the pencil. The girl is fatter than the boy. 

Bookwork:
SB str. 73 cv. 1, 2, 3  – čteme text a číslujeme obrázky, podle toho, který text k nim patří (cv. 1); seznamujeme se s novou gramatikou – viz níže (cv. 2); doplňujeme věty podle vlastních nápadů (cv. 3)
WB str. 73 cv. 1, 2 – podle informací z tabulky určujeme, zda jsou uvedené věty pravdivé či nepravdivé (c. 1); píšeme věty, který z elektrických kartáčků je nejmenší, nejlehčí a nejdražší (cv. 2)

Grammar:
stupňování přídavných jmen – 3. stupeň (SUPERLATIVE)
např. John is the tallest in our class. Sofia is the best in drawing in our class. My mother is the most beautiful person I know.

Jak jej tvoříme?

• Jednoslabičná přídavná jména:
  the + přídavné jméno s příponou –est např. tall – the tallest, small – the smallest
  the + přídavné jméno s příponou –st (když přídavné jméno končí na -e) např. nice – the nicest
Víceslabičná přídavná jména:
   the most + přídavné jméno např. the most expensive, the most beautiful
enlightenedPozor na psaní: happy – the happiest, angry – the angriest, big – the biggest
     Pozor také na nepravidelné stupňování:
     good – better (than) – the best (dobrý, lepší, nejlepší)
     bad – worse (than) – the worst (špatný, horší, nejhorší)

Vocabulary: gadgets, lift, walkie-talkie, torch, CD player, mp3 player, mobile phone, electric fan, laptop, electric toothbrush, games console; watch, seat, to cost 

Other information:
Procvičujeme stupňování přídavných jmen prostřednictvím různých her na interaktivní tabuli (např. zde) a doplňujeme do tabulky na tabuli přídavná jména a jejich stupňování. Díváme se také na epizodu z filmu o Harry Potterovi, video zastavujeme a doplňujeme do vět správné tvary přídavných jmen. 

14.2.

enlightenedHomework: dnes nebyl zadán žádný domácí úkol

MDR: doplňuje do vět správný tvar přídavného jména a věty píšeme do sešitu např. The car is more expensiver/more expensive than a bike. The sun is more beautifuller/more beautiful than rain. Dogs are gooder/better than cats.

Bookwork:
SB str. 72 – posloucháme a zpíváme písničku a doplňujeme, které kolo patří Sue a které Tomovi; ve dvojicích porovnáváme obrázky (cv. 3)
WB str. 72 cv. 1, 2 (někteří i cv. 3)  – opravujeme věty podle textu písničky (cv. 1); podle nápovědy určujeme, čí jsou věci na obrázcích (cv. 2); doplňujeme rozhovor podle vlastních nápadů (cv. 3)

Grammar:
nepravidelné stupňování: good – better (than) 

Vocabulary: gadgets, lift, walkie-talkie, torch, CD player, mp3 player, mobile phone, electric fan, laptop, electric toothbrush, games console; (£); cheap, expensive, big, small; 

Other information:
Procvičujeme stupňování přídavných jmen prostřednictvím her na interaktivní tabuli a doplňujeme do tabulky na tabuli přídavná jména a jejich 2. stupeň. Také ve dvojicích porovnáváme věci na obrázcích a říkáme si, které jsou větší, menší, levnější, dražší, hezčí, chutnější apod. (např. My phone is newer than yours. But my phone is more expensive than yours. My burger is more delicious than yours. But my burger is cheaper than yours). Luštíme osmisměrku a procvičujeme si tak slovní zásobu k témaru “Gadgets”. Na závěr hrajeme hru “Simon Says”. 

9.2.

enlightenedPřipomínáme homework due Monday 14.2.: WB str. 70 (celá)

MDR: s pomocí nápovědy v podobě obrázků tvoříme slova ze zpřeházených písmenek např. 1. eapPM3lry = MP3 player; 2. crtoh = torch; 3. eklawi-eaktli = walkie-talkie

Bookwork:
SB str. 71 – posloucháme rozhovor mezi Jane a prodavačkou o tom, kolik stojí přístroje (cv. 1); seznamujeme se s novou gramatikou - viz níže (cv. 2)
WB str. 71  – podle nápovědy píšeme označení motorek (cv. 1); doplňujeme přídavná jména do vět (cv. 2); píšeme čtyři věty o pejskách na obrázku (cv. 3)

Grammar: 
stupňování přídavných jmen – 2. stupeň (COMPARATIVE) používáme při srovnávání např. dvou osob, věcí: Jack is taller than Peter. (Jack je vyšší než Petr). This computer is more expensive than that mobile phone. (Tento počítač je dražší než tamten mobilní telefon).

Jak jej tvoříme?
Jednoslabičná přídavná jména: 
  příponou –er např. tall - taller, small – smaller, cheap -cheaper
  příponou –r (když přídavné jméno končí na -e) např. nice – nicer

Víceslabičná přídavná jména:
   pomocí slova more před přídavným jménem např. more expensive, more beautiful 

enlightenedPozor na psaní: happy - happier, angry - angrier, big - bigger

Vocabulary: gadgets, lift, walkie-talkie, torch, CD player, mp3 player, mobile phone, electric fan, laptop, electric toothbrush, games console; (£) pounds; cheap, expensive, big, small; How much is …?

Other information:
Pomocí her na interaktivní tabuli procvičujeme nová slovíčka ze 6. lekce a jejich hláskování.  Vysvětlujeme si stupňování přídavných jmen a procvičujeme pomocí her na interaktovní tabuli (např. zde a zde). 

7.2.

enlightenedHomework due Monday 14.2.: WB str. 70 (celá)

Bookwork:
Sb str. 70 cv. 1, 2 - seznamujeme se s novou slovní zásobou (cv. 1); posloucháme text a odpovídáme na otázky (cv. 2) 

Vocabulary: gadgets, lift, walkie-talkie, torch, CD player, mp3 player, mobile phone, electric fan, laptop, electric toothbrush, games console; cave, underground, holiday, assistant, (£) pounds

Other information:
Po krátkém opakování píšeme test z 5. lekce. Poté vyplňujeme pracovní list s rozdělenými slovy a procvičujme si při tom především názvy dnů v týdnu, měsíců a ročních období. Začínáme také novou lekci na téma „Gadgets“ a vysvětlujeme si, co nová slovíčka znamenají.
yesDnes oceňujeme našeho Studenta měsíce ledna - moc gratulujeme!

2.2.

enlightenedPřipomínáme test/opakování: V pondělí 7.2. máme v plánu napsat si krátký testík z Unit 5. Bude obsahovat slovní zásobu z 5. lekce; z gramatiky pak minulý čas slovesa “být” v kladné a záporné větě (was/were/wasn’t/weren’t), dále v otázce a v krátké odpovědi.

MDR: píšeme do sešitu slovy čísla (např. 63 - sixty-three, 22 - twenty-two, 49 - forty-nine, 77 - seventy-seven)

Vocabulary: shell, starfish, anchor, dolphin, seal, octopus, turtle, seahorse; crab, shark, whale, jellyfish, mermaid

Other information:
Dnešní hodinu věnujeme opakování a procvičování. Nejprve si pouštíme písničku a při ní procvičujeme čísla od 1 do 100. Říkáme si, v čem jsme dobří (fráze “I am good at … např. dancing”). Z kostiček s písmenky skládáme jména mořských živočichů a procvičujeme jejich hláskování. Také luštíme křížovku, vyplňujeme pracovní list na zopakování otázek a krátkých odpovědí (“was/were”) a hrajeme hry na interaktivní tabuli. 

LEDEN

31.1.

enlightenedPřipomínáme, aby ve středu děti přinesly domácí úkol, který byl na pondělí 31.1.- pracovní list s křížovkou – budeme společně kontrolovat. Většina dětí by také měla vracet přečtené anglické knihy.

enlightenedTest/opakování: V pondělí 7.2. máme v plánu napsat si krátký testík z Unit 5. Bude obsahovat slovní zásobu z 5. lekce; z gramatiky pak minulý čas slovesa “být” v kladné a záporné větě (was/were/wasn’t/weren’t), dále v otázce a v krátké odpovědi.

Bookwork:
WB str. 69 – slova z nabídky třídíme do skupin (cv. 1), skupinám přiřazujeme názvy (cv. 2) a vytváříme věty (cv. 3)

Vocabulary: shell, starfish, anchor, dolphin, seal, octopus, turtle, seahorse; crab, shark, whale, jellyfish; spiral, spots, horizontal/vertical/ diagonal stripes

Other information:
Procvičujeme tvary slovesa být v minulém čase – ústně doplňujeme kvíz (zde); písemně doplňujeme správný tvar do vět, z kladných vět pak ústně tvoříme záporné (procvičit si můžete zde). Hledáme rozdíly na dvou obrázcích s mořskými živočichy. Abychom si trochu odpočinuli, pomocí pantomimy předvádíme různé mořské tvory a hrajeme hru “Simon Says”. Nakonec každý z nás popisuje mořského živočicha a ostatní hádají, o jaké zvíře se jedná (např. My animal lives in the sea. It can swim. It’s big and blue. It eats small fish.)

26.1.

enlightenedPřipomínáme homework due Monday 31.1.: pracovní list s křížovkou. Většina dětí by také měla vracet přečtené anglické knihy.

MDR (My Daily Report): doplňujeme do vět sloveso "být" v minulém čase např. Yesterday I ___ (was) at home. ___ (Were) they at the cinema? They ___ (weren’t) at the park.

Bookwork:
SB str. 64 – 65 cv. 2, 3 – čteme příběh o Christině a Ryanovi, kteří po bouřce našli na pláži v sítích zamotaného malého papuchalka a vysvětlujeme si neznámá slovíčka (cv.2); do vět doplňujeme chybějící slova podle příběhu (cv. 3)
SB str. 66 cv. 1, 2 – podle poslechu doplňujeme čísla obrázků (cv. 1); popisujeme, jaké vzory vidíme na obrázcích (cv. 2)
WB str. 66 – píšeme, jaké vzory jsou zobrazeny na obrázcích (cv. 1); podle instrukcí kreslíme vzory na mořské živočichy (cv. 2)

Vocabulary: shell, starfish, anchor, dolphin, seal, octopus, turtle, seahorse; patterns, symetry, spiral, spots, horizontal/vertical/ diagonal stripes
new words from the story: puffin, cliff, shout, find (min. čas - found), net, bill, knock, treasure hunting

Other information:
Díváme se na video o papuchalcích. Kdo má zájem si video znovu prohlédnout, najde ho zde. Střiháme z papíru symetrickou rybičku a kreslíme na ní různé vzory. Svůj výtvor pak prezentujeme ostatním (např. This is Bob. He is blue. He has got yellow diagonal stripes and white spots). Na konci hodiny hrajeme "Four Corners" a procvičujeme si při ní počítání do sta. 

24.1.

enlightenedHomework due Monday 31.1.: pracovní list s křížovkou

MDR (My Daily Report): doplňujeme do vět sloveso "být" v minulém čase např. Where ___ (were) you yesterday? Miss Rita ___ (wasn’t) in America last week. I ___ (was) at school on Friday.

Bookwork:
SB str. 62-63 - čteme nahlas a díváme se na videu na příběh nazvaný „The trap“ o dobrodružství Bena a Lucy pod mořskou hladinou (cv. 1); podle příběhu spojujeme dvě části vět, které k sobě patří (cv. 2)
WB str. 62 cv. 1, 2 a 3 – podle příběhu určujeme, zda jsou uvedené věty pravdivé („t“) či nepravdivé (“f“)(cv. 1); sestavujeme správné pořadí vět (cv. 2); doplňujeme čísla obrázků (cv. 3)

Vocabulary: shell, starfish, anchor, dolphin, seal, octopus, turtle, seahorse; extinct; crab, shark, whale, jellyfish
new words from the story: trap, giant, cage, beauty, I’m stuck

Other information:
Hrajeme hry na interaktivní tabuli, při kterých procvičujeme slovní zásobu k tématu Sea animals a minulý čas slovesa být (was/were/wasn’t /weren’t). Na konci hodiny hrajeme oblíbenou hru „Four Corners“ a opakujeme si tak počítání do sta.

19.1.

enlightenedPřipomínáme homework due Monday 24.1.:
     WB str. 60 celá

MDR (My Daily Report)

Bookwork:
SB str. 60 – posloucháme píseň a zaškrtáváme, které ryby se v ní objevily; poté se dělíme do dvou skupin a soutěžíme, která skupina písničku lépe zazpívá
SB str. 61 – podle poslechu určujeme, kde se různé osoby nachází (cv. 1); seznamujeme se s novou gramatikou – viz níže (cv. 2) a procvičujeme tvoření otázek
WB str. 61 – sestavujeme věty ve správném slovosledu (cv. 1); podle obrázků sestavujeme otázky a krátké odpovědi (cv. 2)

Grammar: 
minulý čas slovesa být - otázka a krátká odpověď:
Was I/he/she/it …? Yes, I/he/she/it was. No, I/he/she/it wasn’t.
např. Was Sue on a boat? Yes, she was. Was he at home? No, he wasn’t.
Were you/we/they …? Yes, you/we/they were. No you/we/they weren’t.        
např. Were you on the beach? Yes, we were. Were they in the sea? No, they weren’t. 

Vocabulary: shell, starfish, anchor, dolphin, seal, octopus, turtle, seahorse; crab, shark, whale, jellyfish

Other information:
Hrajeme hry na interaktivní tabuli a procvičujeme si slovní zásobu z 5. lekce.

17.1.

enlightenedHomework due Monday 24.1.:
     WB str. 60 celá

MDR (My Daily Report): diktujeme písmenka a poté luštíme zamotaná slovíčka např lhidpon= dolphin, erttul = turtle, hnroac = anchor)

Bookwork:
SB str. 58 cv. 2– posloucháme text a opravujeme věty
SB str. 59 cv. 1, 3 – samostatně vypracováváme cvičení, procvičujeme minulý čas slovesa být (was/wasn't, were/weren't) a popisujeme vyhynulá zvířata např. It was grey, They weren’t small.
WB str. 58 cv. 1, 2, 3 – samostatně vypracováváme cvičení a procvičujeme při nich novou slovní zásobu
WB str. 59 cv. 1, 2 – samostatně vypracováváme cvičení a procvičujeme minulý čas slovesa "být" - was/were

Grammar: 
minulý čas slovesa být - it was/wasn't; they were/weren't 

Vocabulary: shell, starfish, anchor, dolphin, seal, octopus, turtle, seahorse; extinct; crab, shark, whale, jellyfish

Other information:
Dnes začínáme 5. lekci nazvanou "Under the sea". Seznamujeme se s novou slovní zásobou, procvičujeme ji pomocí her  "What's missing?" a také hry, kdy hádáme, o jaké zvíře se jedná (děti si mohou zopakovat doma - odkaz zde). Zároveň se učíme i další názvy zvířat (crab, shark, whale, jellyfish). Hrajeme hru "Back to Board", kdy jeden žák sedí zády k tabuli a snaží se uhodnout mořského tvora, kterého se mu jeho spoluřáci snaží popsat slovy.
Půjčujeme si knihy z naší anglické knihovny a dostáváme i Book Report k vyplnění. Děti by měly knihy vrátit do 31. ledna.
Jako překvapení na konci hodiny děti viděly a mohly se dotknout opravdového (i když usušeného) mořského koníka a mořské hvězdice (a také viděly mořského ježka a písečný dolar), které Miss Deanna přinesla z domova. 

12.1.

MDR: doplňujeme chybějící písmena do slov (slovíčka 4. lekce) a opakujeme gramatiku

Napsali jsme si opakování ze 4. lekce.

Po testu jsme v osmisměrce hledali slovíčka týkající se sportu.

Dokončili jsme str. 122 v učebnici SB na str. 122.

Hráli jsme hry na interaktivní tabuli a odpovídali na otázky k příběhu ze 4. lekce.

Zahráli jsme si hru Snatch! ze slovíčky a frázemi ze 4. lekce.

10.1.

MDR: seřazujeme slova z tabule do vět: 1. Excuse me, where is the cinema? It's opposite the tower. 2. Can you tell me, where the bank is? It's between the school and the supermarket. vysvětlili jsme si rozdíl mezi pořadím slov a umístěním slovíčka IS v první a druhé větě.

Messages: luštíme tajný vzkaz podle kódu, učebnice SB str. 57/1. Každý pak do sešitu vymyslel tajný vzkaz pro spolužáka.

Pracovní list: procvičujeme gramatiku ze 4. lekce

Prezentace: kompas a světové strany (Compass, North, South, East, West). Nejprve si ukazujeme a na mapě hledáme, které státy jsou od České republiky na sever, jih, východ a západ. V učebnici SB str. 54 pak doplňujeme cvičení 1, 2, 3, ve cvičebnici WB pak str. 55 cvičení 1 a 3

Na závěr jsme si zahráli hru Scattergories (Země, město)

5.1.

enlightenedHomework: žádný písemný domácí úkol nebyl zadán

enlightenedTest/opakování: ve středu 12.1. bychom měli psát krátký testík z Unit 4. Určitě se v něm objeví slovní zásoba ze 4. lekce (místa ve městě) - je potřeba, aby je děti nejen dokázaly pojmenovat, ale i správně napsat. Z gramatiky pak předložky místa (above, opposite, near, below, apod.) a vazba "going to ... (kam) to ... (proč)".

MDR (My Daily Report): podle zadání na tabuli doplňujeme předložky a určujeme čas např. The tree is next to the house. The picture is below the window. It’s quarter past five. 

Bookwork:
SB str. 52 – podle popisu doplňujeme správné místo ve městě
SB str. 53 cv. 1, 2 – na základě poslechu doplňujeme, kam děti jdou a proč (cv 1); tvoříme otázky (Where’s … (name) going? a odpovídáme (např. He/she is going to the zoo to see the dinosaur.)
SB str. 56 – ve dvojicích se ptáme, kde se ve městě nachází např. banka, knihovna, apod.
WB str. 52, 53 cv. 1 – podle poslechu určujeme, kde se daná osoba nachází (str. 52); čteme nápovědu a určujeme, kdo v kterém dome bydlí (cv. 1) 

Vocabulary: bank, tower, library, market square, supermarket, bus station, sports centre, map; below, above, opposite, near, behind, under, next to, between, in front of; swings, zoo

Other information:
Společně opravujeme domácí úkol a v kroužku si povídáme o knihách, které děti doma přečetly. Procvičujeme slovní zásobu z předcházejících lekcí - skládáme slovíčka z magnetických písmenek, vyplňujeme osmisměrku s názvy míst ve městě, kterou ještě příští hodinu doděláme. Opakujeme předložky místa a vyjádření kam jdeme a proč (I’am going to … to..). 

3.1.

enlightenedHomework: žádný písemný domácí úkol nebyl zadán

MDR (My Daily Report): podle popisu na tabuli píšeme, o jaké místo se jedná např. Where do we go to play tennis? Sports centre. Where do we go to get money? Bank. Where do we go to get a book? Library.

Bookwork:
SB str. 49 – dle poslechu číslujeme obrázky (cv.1) seznamujeme se s novou gramatikou - viz níže (cv. 2); doplňujeme do vět slovesa uvedená v rámečku (cv. 3)
SB str. 50 - čteme nahlas a díváme se na videu na pokračování příběhu o Benovi a Lucy (cv. 1); doplňujeme čísla obrázků podle zadání (cv. 2)
WB str. 49 cv. 1, 2 – doplňujeme slova z nápovědy do textu dialogů (cv. 1); z nabízených slov sestavujeme věty – dbáme na správný slovosled (cv. 2)
WB 50 – dle příběhu doplňujeme slova do vět (cv. 1) a sestavujeme správné pořadí vět (cv. 2); čteme krátký dialog (cv. 3)

Grammar:
vyjádření kam jdeme a proč -  I’m going to (where?) to (why?)
např. I'm going to the park to play football. I’m going to the library to get a book. I’m going to the shop to buy some bread. 

Vocabulary: bank, tower, library, market square, supermarket, bus station, sports centre, map; below, above, opposite, near, behind, under, next to, between, in front of; funfair, Pirate ship, wrong place

Other information:
Po delší době se sešla naše skupina v plném počtuyes! Pomocí her na interaktivní tabuli procvičujeme slovní zásobu ze 4. lekce (včetně spellingu) a předložky místa. Na konci hodiny hrajeme týmovou hru Chinese whisper. 
 

PROSINEC

 

Merry Christmas and a Happy New Year!

 

22.12.

Story: Lucy and Ben, Christmas Adventure - prezentace na interaktivní tabuli, společně čteme příběh Lucy a Bena s opakováním slovíček a času.

Christmas vocabulary: opakovali jsme si vánoční slovíčka a procvičili výslovnost (link přikládám tady)

Osmisměrka: hledáme naučená slovíčka

Christmas card: vyrobili jsme si krásná vánoční přání s textem Merry Christmas and a Happy New Year

Grinch video: Podívali jsme se na krátkou epizodu vánočního Grinche a odpovídali na otázky v ději

20.12. KOMBINOVANÁ HODINA

enlightenedPřipomínáme homework na středu 22.12.:
     WB str. 46 celá

MDR (My Daily Report): ze zadaných a zpřeházených písmen sestavujeme slovíčka k tématu Vánoce (jako nápovědu používáme i obrázky) např. 1. mithcassr/erte = Christmas tree; 2. irednree = reindeer” 3. esrepstn = presents; 4. onnaswm = snowman

Bookwork:
SB str. 48 cv. 1, 2 – posloucháme písničku a doplňujeme chybějící slova do textu
WB str. 48 cv. 1, 2 – podle nápovědy hledáme správnou postavu Boba a píšeme,  kde se nachází (cv. 1); doplňujeme, zda jsou věty popisující obrázky pravdivé (t) či nepravdivé (f) (cv. 2)

Vocabulary: bank, tower, library, market square, supermarket, bus station, sports centre, map; below, above, opposite, near, behind, under, next to, between, in front of 

Other information:
Vzhledem ke karanténám a izolacím je dnešní hodina kombinovaná. Nepřítomní žáci mají výuku online s Miss Ritou, přítomní žáci jsou spojeni se skupinkou Bald Eagles a vyučují je Miss Lenka a Miss Jitka. S žáky ve škole opakujeme předložky – vyplňujeme pracovní list, podle pokynů Miss Lenky pokládáme věci na požadovaná míst (např. Put the book next to the chair. Put the chair above the book. apod) a hrajeme hru “Chinese whisper”. Žáci na online výuce se kromě práce s učebnicí věnují i tématu Vánoce – luští osmisměrku a procvičují si “vánoční” slovní zásobu, na obrázcích hledají rozdíly. 

15.12. 

enlightenedHomework výjimečně na středu 22.12.:
     WB str. 46 celá

MDR (My Daily Report): ze zadaných a zpřeházených písmen sestavujeme názvy dnů v týdnu např. ydomna = Monday; asutedy = Tuesday; asnewdedy = Wednesday apod.   

Bookwork:
SB str. 46 cv. 1, 2 – seznamujeme se s novou slovní zásobou (cv.1); posloucháme text a odpovídáme na otázky (cv. 2);
SB str. 47 cv. 1, 2, 3 – čteme a spojujeme věty s odpovídajícími pbrázky (cv. 1); seznamujeme se s novou gramatikou – viz níže (cv. 2) podle mapy doplňujemeslovíčka do krátkých dialogů (cv. 3)
WB str. 47 – podle obrázků doplňujeme předložky (cv. 1 a cv. 2)

Grammar: 
předložky místa - BEHIND (za), UNDER (pod), NEXT TO (vedle), ON (na), BETWEEN (mezi), IN FRONT OF (před), ABOVE (nad), OPPOSITE (naproti), NEAR (poblíž), BELOW (níže, pod)
např. The bank is opposite the park. The library is between the tower and the cinema. 

Vocabulary: bank, tower, library, market square, supermarket, bus station, sports centre, map; below, above, opposite, near

Other information:
yesDnes oceňujeme našeho Studenta měsíce listopadu - moc gratulujeme!
Začínáme také novou lekci na téma „Around town“. Ukazujeme si a procvičujeme slovíčka pomocí obrázkových karet, snažíme se je anglicky vysvětlit a dbáme na správnou výslovnost. Opakujeme předložky, které jsme se naučili v loňském školním roce (in front of, between, behind, on, next to, under), a společně s „novými“ přeložkami je procvičujeme pomocí různých her (např. podle pokynů Miss Rity zaujímáme různé pozice nebo pokládáme školní potřeby na různá místa). Předložky si můžete zopakovat doma pomocí této písničky nebo tohoto cvičení.
Vzhledem k dotazům dětí bychom Vás chtěli informovat, že LEAP výuka probíhá i příští týden v pondělí i ve středu. 
 

13.12. 

enlightenedHomework: žádný písemný domácí úkol nebyl zadán

MDR (My Daily Report): doplňujeme chybějící písmenka do slov např. 
1. t  d   p (tidy up); 2. c  k (cook); 3 t k  th  d g f r   w lk (take the dog for a walk)

Other information:
Společně kontrolujeme domácí úkol. Prosíme ty žáky, kteří dnes úkol neměli vypracovaný, aby jej do středy 15.12. doplnili. Opakujeme slovní zásobu a gramatiku ze 3. lekce pomocí her a poté píšeme testík z Unit 3. Ve zbývajícím čase vyplňujeme pracovní listy na procvičení školních předmětů a "before/after" a také opakujeme spellování slovíček z Unit 0-2 pomocí mazacích tabulek.
Zájemci si půjčují knihy z naší anglické knihovny – prosíme dnes vypůjčené knihy vrátit po vánočních prázdninách (3.1.).
 

8.12. 

enlightenedTest/opakování:

V pondělí 13.12. máme v plánu napsat si krátký testík z Unit 3. Určitě se v něm objeví slovní zásoba ze 3. lekce (denní úkoly) - je potřeba, aby je děti nejen dokázaly pojmenovat, ale i správně napsat. Z gramatiky pak určování času a příslovce frekvence (always, usually, sometimes, never).

Bookwork:
SB str. 42 cv. 1, 2 - čteme si článek o šetření vodou (cv. 1) a odpovídáme na otázky (odpovědi hledáme v textu)
SB str. 43 cv. 1 - vypracováváme dotazník
WB str. 42 cv. 1, 2 - vybarvujeme vodu a souš na planetě Země (cv. 1); povídáme si, jak vodou šetříme a zaškrtáváme správný obrázek (cv. 2)
WB str. 43 cv. 1 - doplňujeme do textu slova z nabídky 

Vocabulary: save, waste, use, cover, more, less, the Earth

Other information:
Dnes někteří žáci dopisují test ze 2. lekce. Dopadl až na výjimky velmi dobřeyes! Opravený test si děti odnesly domů. Vyplňujeme pracovní listy a procvičujeme určování času a příslovce frekvence. Na zopakování slovní zásoby této lekce hrajeme hru Chinese whisper.

6.12. KOMBINOVANÁ HODINA

enlightenedHomework na pondělí 13.12.:
     SB str. 121 celá

MDR (My Daily Report): ze zadaných a zpřeházených písmen tvoříme slova např. edef hte gdo = feed the dog; pu hswa = wash up; od hte nsppohig = do the shopping

Bookwork:
SB str. 40-41 cv. 1, 2, 3 – podle obrázků k příběhu určujeme, zda jsou zadané věty pravdivé či nikoliv (cv. 1); čteme nahlas příběh o vědci Williamovi, jeho pomocníkovi Arnoldovi a robotech (cv. 2); podle přečteného příběhu řadíme věty do správného pořadí (cv. 3)
WB str. 40 cv. 1, 2 – doplňujeme písmena do slovíček z příběhu (cv. 1); doplňujeme do textu slova z nabídky (cv. 2)

Vocabulary: robot, laboratory, scientist, button, helper, bucket, press, pour, fill; What's the time? It’s ... o’clock.

Other information:
Hrajeme hry na interaktivní tabuli a procvičujeme určování času. Děti chválíme, opravdu se zlepšují a určování času jim až na výjimky nedělá problém.yes
Vzhledem k dnešním absencím jsme byli nuceni přeložit test ze 2. lekce na středu 8.12. (jedná se pouze o ty, žáky, kteří test ještě nepsali). Děkujeme za pochopení.

1.12. 

enlightenedHomework: žádný písemný domácí úkol nebyl zadán. Ti žáci, kteří nepsali test ze 2. lekce, si jej napíší v pondělí 6.12.

MDR (My Daily Report): What’s the time? Podle hodin nakreslených na tabuli píšeme do sešitu čas např. It’s quarter past one, It’s half past eight. It’s quarter to six.

Bookwork:
SB str. 38-39 cv. 1, 2 – čteme nahlas a díváme se na videu na pokračování příběhu o Benovi a Lucy (cv. 1); doplňujeme jména postav (cv. 2)
WB str. 38 cv. 1 – odpovídáme na otázky k příběhu
WB str. 45 – řadíme slova z rámečku do tří skupin a ty pak pojmenováváme - každodenní úkony, čas, příslovce frekvence (cv. 1, 2); tvoříme věty podle obrázků (cv. 3)

Vocabulary: tidy up, do the shopping, take the dog for a walk, wash up, sweep, cook, dry the dishes, feed the dog; What's the time? It’s ... o’clock. How often do you …?; always, usually, sometime, never; bin, rubbish, horrible, after dark; What a mess!

Other information:
Dnes jsme se po delší době téměř všichni setkali ve školeyes. Opakujeme a procvičujeme slovní zásobu na téma denní úkony, dále určování času a příslovce frekvence (always, usually, sometime, never). Sestavování vět s těmito příslovci si můžete procvičit doma zde

LISTOPAD

29.11. KOMBINOVANÁ HODINA

Homework: žádný domácí úkol nebyl zadán

MDR (My Daily Report): opakujeme nová slovíčka ze 3. lekce a jejich hláskování

Bookwork:
SB str. 36 cv. 1,2 – čteme text písničky a doplňujeme čas na hodinách; písničku zpíváme
SB str. 37 cv. 1, 2 – podle poslechu doplňujeme do tabulky denní aktivity Amy (cv.1); seznamujeme se s novou gramatikou (podrobněji viz níže)
WB str. 36 cv. 1,2,3 – podle textu písničky doplňujeme čas, kdy aktivitu na obrázcích děláme (cv. 1); určujeme správný slovosled (cv.2); píšeme do sešitu 4 věty o svých aktivitách (cv. 3)
Žáci ve škole navíc WB str. 37 cv. 1,2,3 – doplňujeme příslovce frekvence podle toho, jak často uvedené činnosti děláme (cv. 1); podle tabulky určujeme, zda jsou činnosti, které Rob a Gillian dělají, pravdivé či nepravdivé (cv. 2) a píšeme 3 věty o tom, co dalšího Rob nebo Gillian dělají a jak často (cv. 3)

Grammar (gramatika): 
příslovce určující frekvenci (tj. jak často danou aktivitu provádíme): ALWAYS - vždy, USUALLY - obvykle, SOMETIMES - někdy, NEVER – nikdy

I always brush my teeth after breakfast. 
I ususally go to bed at nine o’clock.
I sometimes tidy up my bedroom.
I never feed my dog ice cream. 

Vocabulary (slovní zásoba): 
tidy up, do the shopping, take the dog for a walk, wash up, sweep, cook, dry the dishes, feed the dog; What's the time? It’s ... o’clock. How often do you …?; always, usually, sometime, never

Other information (další informace):
Opakujeme a procvičujeme určování času pomocí pracovního listu (žáci ve škole) a interaktivně (žáci doma – odkaz zde). Opravujeme zadaný domácí úkol. Procvičujeme příslovce frekvence: žáci ve škole pomocí otázek a odpovědí (např. How often do you tidy up your bedroom? I sometimes tidy up my bedroom. How often do you walk to school? I always walk to school.); žáci doma píší na papír 4 věty s použitím každého příslovce a věty pak čtou ostatním spolužákům.

24.11. KOMBINOVANÁ HODINA

enlightenedHomework (domácí úkol) na pondělí 29.11.:
     WB str. 34

MDR (My Daily Report): Hangman - procvičování hláskování 

Bookwork:
SB str. 34 cv. 1, 2 – seznamujeme se s novou slovní zásobou (cv.1); posloucháme text a odpovídáme na otázky (cv. 2)
SB str. 35 cv. 1, 2 – učíme se a procvičujeme hodiny (podrobněji viz gramatika)
WB str. 35 – podle poslechu zaškrtáváme obrázek se správným časem

Grammar (gramatika): 
What’s the time?
It’s five o’clock.

It's quarter past two. (doslova "čtvrt po druhé" = čtvrt na tři.)
It's half past two. (doslova "půl po druhé" = půl třetí.)
It's quarter to two. (doslova "čtvrt do dvou" = tři čtvrtě na dvě.)

Vocabulary (slovní zásoba): tidy up, do the shopping, take the dog for a walk, wash up, sweep, cook, dry the dishes, feed the dog; What's the time? It’s ... o’clock.

Other information (další informace): Dnes začínáme novou lekci na téma Daily Tasks. Ukazujeme si a procvičujeme slovíčka pomocí obrázkových karet. Ptáme se, zda máme daný úkol rádi a odpovídáme (např. Do you like washing up? Yes, I do./No, I don’t./Yes, I like  washing up because.../No, I don’t like washing up because...). Ukazujeme si různý čas na hodinách, ptáme se, kolik je hodin a odpovídáme (např. What’s the time? It’s quarter past one.

22.11. KOMBINOVANÁ HODINA

Dnes máme polovinu žáků naší skupinky doma na online výuce a druhá polovina je přítomna ve škole. Věnujeme se opakování slovní zásoby a gramatiky ze 2. lekce. Přítomní žáci píší z této lekce testík, nepřítomní žáci si test napíší po návratu do školy.
Vybíráme a půjčujeme si knížky z naší anglické knihovny. Kdo má zájem, může ke knize vypracovat i „Book Report“. Prosíme o jejich navrácení za dva týdny (6.12.). Kdyby někdo nestihl přečíst, je možné si zapůjčení prodloužit. V případě zájmu o zapůjčení knihy z řad nepřítomných žáků, prosím, kontaktujte Miss Jitku. 

Homework (domácí úkol): žádný domácí úkol nebyl zadán

15.11. 

enlightenedTest/opakování:

V pondělí 22.11. máme v plánu napsat si krátký testík z Unit 2. Určitě se v něm objeví slovní zásoba ze 2. lekce (názvy potravin) - je potřeba, aby je děti nejen dokázaly pojmenovat, ale i správně napsat. Z gramatiky použití some/any v kladných a záporných větách a v otázkách; dále pak vyjádření návrhu (např. Shall we make some chicken soup? No, I don't like chicken. How about some potato soup? Yes.)

MDR (My Daily Report): podle obrázku lednice, který nám ukázala Miss Rita, píšeme tři věty o tom, co je v lednici (There is some ...  There are some ...)

Bookwork:
SB str. 30 cv. 1, 2 – čteme o tom, čím se zvířata živí, a o potravních řetezcích
WB str. 30 cv. 1-3 - doplňujeme slova ve cv. 1 a 2; vytváříme potravní řetězec ve cv. 3
SB str. 33

Vocabulary (slovní zásoba): picnic, rolls, lemonade, cheese, apple juice, water, soup, vegetables, salad; onion(s), potato(es), tomato(e)s, fish, beans, peas, carrrot(s); cherries, coffee, food chain

Other information (další informace): Povídáme si o oblíbených potravinách, vytváříme si tabulku, které potraviny máme rádi a které ne, a poté prezentujeme ostatním. Na konci hodiny se díváme na video o Mr. Beanovi.
Připomínáme, že ve středu 17.11. se hodina nekoná z důvodu státního svátku.

10.11.

enlightenedHomework (domácí úkol) na pondělí 15.11.:
     WB str. 28 a pracovní list s osmisměrkou „The picnic“

MDR (My Daily Report): písemně do sešitu doplňujeme chybějící slova ve větách např. 1. Is there ___ tea? Yes, there ___. 2. ___ there any oranges? No, there ___.

Bookwork:
SB str. 28 – posloucháme, doplňujeme chybějící slova a poté čteme společně nahlas (cv. 1); čteme a spojujeme text se správným obrázkem (cv. 2)
SB str. 29 – čteme o tom, co děti z různých zemí světa snídají a poté zaškrtáváme v tabulce (cv. 1); říkáme si, co jíme k snídani v České republice (cv. 2)

Vocabulary (slovní zásoba): picnic, rolls, lemonade, cheese, apple juice, water, soup, vegetables, salad; onion(s), potato(es), tomato(e)s, fish, beans, peas, carrrot(s); bacon, scrambled eggs, honey, salami, kind of ..; My favourite meal is .... 

Other information (další informace):
Dnes konečně všechny děti dopsali test z Unit 1 a odnesly si ho domů (test si děti doma ponechají, není třeba podepisovat a vracet do školy).
Hrajeme hry (memory game, "Burger game") na interaktivní tabuli a procvičujeme slovní zásobu na téma „food". „My crazy pizza“ - kreslíme pizzu a podle vlastního uvážení na ni doplňujeme ingredience. Poté píšeme, co na pizze je a procvičujeme vazbu "There is/are some ... in my crazy pizza." Obrázek nakonec prezentujeme ostatním žákům. 

8.11.

Homework (domácí úkol): žádný domácí úkol nebyl zadán

MDR (My Daily Report): písemně do sešitu odpovídáme na otázky na tabuli: 1. ___ there any cheese? 2. Yes, there is ___ cheese. 3. No, there ___ any oranges.

Bookwork:
SB str. 25 – posloucháme, co je v polévce a zaškrtáváme správné potraviny (cv. 1) ; seznamujeme se s novými frázemi, kreslíme na tabuli cheeseburger a pizzu a procvičujeme nové fráze (podrobně viz gramatika níže); 
SB str. 26 a 27 - čteme nahlas nový příběh o Benovi a Lucy a díváme se na něj na videu; dle příběhu označujeme zda, jsou věty ve cv. 2 pravdivé (t) nebo nepravdivé (f)
WB str. 26 cv. 1 – dle příběhu z učebnice kroužkujeme správnou odpověď

Grammar (gramatika): 
Shall we put some ... (carrots, onions, cheese, ham etc.) in our soup/pizza/cheeseburger? 
Yes./Good idea./ No. I don't like...
How about some ...?

Vocabulary (slovní zásoba): picnic, rolls, lemonade, cheese, apple juice, water, soup, vegetables, salad; onion(s), potato(es), tomato(e)s, fish, beans, peas, carrrot(s), bowl; waterfall, to bite, golden, hut

Other information (další informace):
Kreslíme na papír ve dvojicích mísu se salátem a pizzu a ptáme se navzájem, co do salátu/na pizzu dáme nebo nedáme. Poté píšeme, co v salátu je a procvičujeme vazbu There is/are some ... in our salad/pizza. Obrázky nakonec prezentujeme ostatním žákům. 

3.11.

 enlightenedPřipomínáme:
     Homework na pondělí 8.11.: Workbook (WB) str. 22 celá

MDR (My Daily Report): ze zadaných a zpřeházených písmen tvoříme slova a píšeme na papír (unscreamle the words) např. SOPU = SOUP, TAERW = WATER, DSAAL = SALAD, JCIUE = JUICE

Bookwork:
SB str. 24 cv. 1, 2 - posloucháme písničku a doplňujeme do jejího textu čísla odpovídajících potravin, poté písničku zpíváme
WB str. 24 cv. 1 a 2 - píšeme 5 vět o tom, co je či není v piknikovém koši Emily (cv. 1); doplňujeme slova do textu tak, aby se rýmovala a poté zpíváme (cv. 2)

Grammar (gramatika): 
počitatelná podstatná jména - můžeme spočítat, tvoří množné číslo přidáním -s (apples, oranges, beans, tomatoes, rolls, eggs, atd.) a používáme u nich v množném čísle ARE
nepočitatelná podtstaná jména - nemůžeme počítat (milk, water, lemonade, apple juice, cheese, soup atd.) a používáme u nich IS

ANY (v otázce a záporné větě)   X  SOME (v kladné větě)
např: Are there any apples? There aren't any apples. There are some apples.
Is there any cheese? There isn' t any cheese. There is some cheese.  

Vocabulary (slovní zásoba): picnic, rolls, lemonade, cheese, apple juice, water, soup, vegetables, salad

Other information (další informace):
Opakujeme a procvičujeme slovíčka na téma "Food" (nová i z loňského a předloňského školního roku) pomocí obrázkových karet včetně jejich spellování. Říkáme si, zda jsou počitatelná nebo nepočitatelné a podle toho je na tabuli řadíme do dvou sloupečků. Znovu si vysvětlujeme použití "some/any" a tvoříme různé věty. Na závěr hrajeme hry na interaktivní tabuli.

1.11. ONLINE HODINA

enlightenedHomework (domácí úkol) na pondělí 8.11.:
     Workbook (WB) str. 22 celá

MDR (My Daily Report): postupně odhalujeme obrázek a hádáme, o co jde. Do chatu píšeme "I think it’s ___ because it’s  ___."

Bookwork:
SB str. 22 cv. 1, 2 – seznamujeme se s novou slovní zásobou (cv.1); posloucháme text a odpovídáme na otázky (cv. 2)
SB str. 23 cv. 1 – čteme text a kroužkujeme odpovídají obrázek
WB str. 23 cv. 1 – doplňujeme chybějící slova do dialogu

Grammar (gramatika): 
počitatelná podstatná jména - můžeme spočítat, tvoří množné číslo přidáním -s (apples, oranges, beans, tomatoes, rolls, eggs, atd.)
nepočitatelná podtstaná jména - nemůžeme počítat (milk, water, lemonade, apple juice, cheese, soup atd.)

ANY (v otázce a záporné větě)   X  SOME (v kladné větě)
např: Are there any apples? There aren't any apples. There are some apples.
Is there any cheese? There isn' t any cheese. There is some cheese.  

Vocabulary (slovní zásoba): picnic, rolls, lemonade, cheese, apple juice, water, soup (pozor neplést si se „soap" = mýdlo), vegetables, salad, bark, snake, pool

Other information (další informace):
Dnes začínáme novou lekci na téma The Picnic. Na procvičení slovní zásoby tvoříme ze zpřeházených písmen slova a ta poté hláskujeme. Na závěr hrajeme hru, při které hledáme rozdíly na obrázcích.

ŘÍJEN

25.10.

Homework (domácí úkol): žádný domácí úkol nebyl zadán

MDR (My Daily Report): doplňujeme do vět like/likes/don’t like/doesn’t like a věty píšeme do sešitu např. Mark ___ ___ Halloween. Miss Rita ___ to dress in the costume. I ___ eating Halloween candy.

Other information (další informace):
Po krátkém opakování píšeme test z Unit 1. Poté jsme se věnujeme tématu Halloween. Na interaktivní tabuli luštíme osmisměrku. Podle instrukcí kreslíme strašidelný dům (instrukce najdete zde), obrázek dále doplňujeme dle vlastní představivosti a nakonec popisujeme, co jsme nakreslili. 

Všem dětem přejeme krásné podzimní prázdniny a příští pondělí se těšíme naviděnou!

20.10. ONLINE HODINA

enlightenedHomework (domácí úkol) na pondělí 25.10.:
     Workbook (WB) str. 13 celá

MDR (My Daily Report): ze zadaných a zpřeházených písmen tvoříme názvy dnů v týdnu a píšeme na papír (unscreamle the words) např. UESTDYA = TUESDAY; DYAFRI = FRIDAY; WDESNEDAY = WEDNESDAY apod.

Bookwork:
SB str. 14 - 15 cv. 1, 2 - čteme nahlas nový příběh o Benovi a Lucy a díváme se na něj na videu; s použitím kódu luštíme zprávu, kterou mají Ben a Lucy v knize (cv. 2); také šifrujeme svá jména

WB str. 14/cv. 1, 2, 3 – dáváme věty z příběhu do správného pořadí (cv. 1); spojujeme otázky a odpovědi (cv. 2); luštíme zprávu s použitím kódu (cv. 3)

Grammar (gramatika): vazba “have to + sloveso v infinitivu” = muset
                                      I/you/we/they have to ...  ALE    he/she/it has to...
např. I have to brush my teeth every day. She has to bring her homework to school. You have to read a book every week. He has to play football in the afternoon.

Vocabulary (slovní zásoba): code, clue; school subjects - Geography, Music, I.T., History, Maths, Science, Art, P.E., English; school days - Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday; Saturday, Sunday

Other information (další informace):
Na procvičení gramatiky vypracováváme online pracovní list. Hrajeme hru Simon Says

Už se moc těšíme na pondělní shledání s dětmi ve škole!

enlightenedTest/opakování:
V pondělí máme v plánu napsat si krátký testík z Unit 1. Kdo má zájem, prosím, zopakujte doma s dětmi názvy předmětů, vazbu „have to“ (muset) a časování slovesa like - I (you, we, they) like/don’t like; he (she, it) likes/doesn’t like)

18.10. ONLINE HODINA

 enlightenedPřipomínáme:
      Homework na středu 20.10.: Workbook (WB) str. 10 celá, str. 11/cv. 2

MDR (My Daily Report): ze zadaných a zpřeházených písmen tvoříme slova a píšeme na papír (unscreamle the words) školních předmětů např. SROYHTI = HISTORY, STAHM = MATHS, apod.

Bookwork (práce s učebnicí):
SB str. 12 cv. 1, 2, 3 – spojujeme obrázky s názvy předmětů, čteme a posloucháme písničku (cv. 1, 2); řešíme puzzle a píšeme názvy předmětů (cv. 3)
SB str. 13 cv. 1, 2 – posloucháme a zaškrtáváme, co děti  musí ve škole dělat, učíme se novou vazbu “have to ...” (viz gramatika níže)
WB str. 12/cv. 1, 2, 3 – doplňujeme slova do textu (cv. 1, 2); doplňujeme chybějící písmena u názvů školních předmětů a spojujeme s obrázky (cv. 3)

Grammar (gramatika): vazbahave to + sloveso v infinitivu” = muset
např. I HAVE TO brush my teeth every day. I HAVE TO bring my books to school. I HAVE TO read a book every week. I HAVE TO play the piano in the afternoon. YOU HAVE TO wear school uniforms.

Vocabulary (slovní zásoba): school subjects - Geography, Music, I.T., History, Maths, Science, Art, P.E., English; school days - Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday; Saturday, Sunday

Other information (další informace):
Na konci hodiny se díváme na další vtipné video o Mr. Beanovi a odpovídáme na otázky k příběhu. 

13.10. ONLINE HODINA

enlightenedHomework (domácí úkol) na středu 20.10.:
     Workbook (WB) str. 10 celá, str. 11/cv. 2

MDR (My Daily Report): díváme se na krátké video o školních předmětech a píšeme na papír věty: When I go to school, I study … (např. Czech, English, P.E. …)

Bookwork (práce s učebnicí):
SB str. 11 cv. 1 – čteme nahlas text o tom, co mají a nemají děti rády, a poté doplňujeme jejich jména do cvičení
WB str. 11/cv. 1 – sestavujeme a píšeme věty

Grammar (gramatika):
časování slovesa "LIKE": I (you, we, they) like/don’t like    X      He (she, it) likes/doesn’t like
I like listening to music. I really like/love playing football. 

I don't like milk. I really don't like singing.

Vocabulary (slovní zásoba): school subjects - Geography, Music, I.T., History, Maths, Science, Art, P.E., English; school days - Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday; Saturday, Sunday

Other information (další informace):
Kontrolujeme domácí úkol a ptáme se: What do you have on Monday? I have … Moc děti chválíme
za jeho vypracováníyes! Procvičujeme slovíčka z nové lekce a také jejich psaní. Na konci hodiny se díváme na video o Mr. Beanovi a odpovídáme na otázky k příběhu. 

11.10. ONLINE HODINA

enlightenedHomework (domácí úkol): podle svého uvážení na papír vypracuj školní rozvrh a použij školní předměty ze SB na str. 10 (pět dnů v týdnu, každý den 5 vyučovacích hodin, každý z předmětů použij minimálně dvakrát). Níže je názorný příklad, jak by úkol mohl vypadat. Kdo zvládne z dětí udělat na středu 13.10., budeme rádi, kdo ne, vypracuje na pondělí 18.10.

MDR (My Daily Report): díváme se na krátké video o rodině a píšeme na papír tři aktivity, které členové rodiny dělají.

Bookwork (práce s učebnicí):
Začínáme novou lekci – Unit 1 „Our School“.
SB str. 10 cv. 1, 2 – seznamujeme se s názvy školních předmětů (podrobněji viz slovní zásoba níže), procvičujeme jejich výslovnost a říkáme si, co se v kterém předmětu učíme. Ptáme se a odpovídáme, který z předmětů je naším oblíbeným - What’s your favourite subject Peter? My favourite subject is ... Posloucháme dialog mezi Benem a Lucy a opravujeme věty v učebnici (cv. 2)

Vocabulary (slovní zásoba): school subjects, Geography, Music, I.T., History, Maths, Science, Art, P.E., English

Other information (další informace):
Dnes plánovaný testík si napíšeme, až se děti vrátí do školy.
Na procvičení nové slovní zásoby hrajeme hru Hangman a vyplňujeme pracovní listy

6.10.

MDR (My Daily Report): podle zadání na tabuli píšeme do sešitu čísla (např. 72, 56, 38, 93)

Bookwork (práce s učebnicí):
WB str. 9 cv. 1, 2 – kroužkujeme variantu, která do řádku nepatří (cv. 1); tvoříme věty a doplňujeme chybějící slova a tím opakujeme frázi „to be good at...“ (cv. 2)

Vocabulary (slovní zásoba): mother, mum, father, dad, sister, brother, grandfather, grandmother, aunt, uncle, cousins, parents, grandparents, grandson, granddaughter, čísla 1-100

Other information (další informace):
Dnes jsme dokončili Unit 0 a opakovali učivo. Zaměřili jsem se na čísla, jejichž psaní nám dělá problémy. Na interaktivní tabuli jsme hledali v osmisměrce různá čísla od 10 do 100 a pak jsme je hláskovali. Na konci hodiny nám vyšel čas i na hru „Musical chairs“, kterou jsme trochu upravili a zakomponovaii do ní opět čísla,  a „Dobble Game“.

enlightenedTest/opakování:
V pondělí máme v plánu napsat si krátký testík. Kdo má zájem, prosím, zopakujte doma s dětmi slovní zásobu na téma rodina, čísla 1-100, vazbu „to be good at“ a přivlastňovací přídavná jména.

4.10.

Homework (domácí úkol): žádný domácí úkol nebyl zadán, ale prosíme děti, které ho dnes neměly, o jeho doplnění na středu 6.10. 

Bookwork (práce s učebnicí):
SB str. 8-9 – díváme se na videu a čteme nový příběh o Benovi a Lucy; odpovídáme na otázky k textu (cv. 2)
WB str. 8 cv. 1, 2 – vypracováváme cvičení k příběhu

Vocabulary/phrases (slovní zásoba/fráze): mother, mum, father, dad, sister, brother, grandfather, grandmother, aunt, uncle, cousins, parents, grandparents, grandson, granddaughter

Other information (další informace):
Opakujeme slovní zásobu z loňského školního roku a podle poslechu vyplňujeme pracovní listy. Na procvičení slovní zásoby k tématu rodina hrajeme na interaktivní tabuli pexeso. Na konci hodiny hrajeme naši oblíbenou hru “Four Corners”.

 

 

ZÁŘÍ

29.9.

enlightenedHomework (domácí úkol) na pondělí 4.10.:  
     Workbook (WB) str. 7/ cv. 2, 3 (u cvičení 3 napsat dvě věty)

Bookwork (práce s učebnicí): 
SB str. 7 cv. 1, 2 - věnujeme se tématu rodina; čteme a píšeme, kdo má ke komu jaký vztah (viz gramatika níže)
WB str. 7 cv.1 - podle poslechu doplňujeme členy rodiny 

Vocabulary/phrases (slovní zásoba/fráze): mother, mum, father, dad, sister, brother, grandfather, grandmother, aunt, uncle, cousins, parents, grandparents, grandson, granddaughter

Grammar (gramatika):
přídavné jméno přivlastňovací -'s např. Hana's book, Martin's ruler, Jan's pen, Anna's brother

Other information (další informace):
Opakujeme slovní zásobu z loňského školního roku a podle poslechu vyplňujeme pracovní listy. Kreslíme na papír členy své rodiny, pojmenováváme je a prezentujeme ostatním dětem. Na procvičení slovní zásoby k tématu rodina hrajeme pexeso. Na konci hodiny hrajeme naši oblíbenou hru Four Corners”.

27.9.

enlightenedHomework (domácí úkol) na středu 29.9. - pouze pro ty žáky, kteří dnes úkol neměli:
     Workbook (WB) str. 4/ cv. 3, 4; str. 5/všechna cvičení 

Bookwork (práce s učebnicí):
SB str. 6 – posloucháme písničku a doplňujeme chybějící slova; píšeme do učebnice, v čem jsme dobří
WB str. 6 cv.1, 2 – verše z písničky dáváme do správného pořadí; doplňujeme slova podle obrázků

Grammar (gramatika):
procvičujeme to be GOOD AT ... (být v něčem dobrý, něco dobře umět) x not to be GOOD AT ... (nebýt v něčem dobrý)

Other information (další informace):
Opakujeme slovní zásobu z loňského školního roku a podle poslechu vyplňujeme pracovní listy. Na zopakování čísel hrajeme pexeso na interaktivní tabuli. Pokud si chcete s dětmi zahrát doma - odkaz např. na zopakování čísel 11-20 najdete zde. Psaní čísel dělá některým z nás problémy a tak je, prosím, doma procvičujte. Děkujeme!

22.9.

enlightenedHomework (domácí úkol) na pondělí 27.9.:  
     Workbook (WB) str. 4/ cv. 3, 4; str. 5/všechna cvičení

Bookwork (práce s učebnicí):
WB str. 4 – cv. 1 (podle poslechu doplňujeme čísla např. 10, 20, 30, …100)
SB str. 5 – všechna cvičení (cv. 1 - podle obrázků doplňujeme, v jakých aktivitách jsou Ben a Lucy dobří; cv. 2. - seznamujeme se s novou gramatikou viz níže; cv. 3. – podle nápovědy na obrázku píšeme do učebnice 4 věty o tom, v čem jsou Ben a Lucy dobří či špatní)

Grammar (gramatika):
to be GOOD AT (být v něčem dobrý, něco dobře umět) x not to be GOOD AT (nebýt v něčem dobrý) např. I am good at dancing. (Umím dobře tancovat.) He is good at swimming. (Umí dobře plavat). She isn't good at riding bike. (Neumí dobře jezdit na kole.) 

Procvičujeme také otázky a ptáme se What are you good at…?

Other information (další informace):
Opakujeme gramatiku a slovní zásobu z loňského školního roku a podle poslechu vyplňujeme pracovní listy. Na zopakování čísel a počítání hrajeme hry Bingo a “Four Corners”.

20.9.

Bookwork (práce s učebnicí): Dnes jsme začali novou lekci – Unit 0 "Meet the Explorers". Seznámili jsme se s hrdiny - Benem, Lucy a jejich pejskem Busterem, kteří podnikají různá dobrodružství a budou nás provázet po celý rok. Učili jsme se nová slovíčka a procvičovali jejich hláskování. Poslouchali jsme a četli nahlas text článku (str. 4/cv. 1); odpovídali na otázky pod obrázkem (str. 4/cv. 2).

New vocabulary/phrases (nová slovní zásoba/fráze): upstairs, downstairs, cellar, číslovky 21-100

Other information (další informace): Opakovali jsme gramatiku a fráze z loňského školního roku vyplňováním pracovních listů. Zahráli jsem si naši oblíbenou týmovou hru “Chinese whisper” (obdoba české “Tiché pošty”), při které jsme procvičovali číslovky (21-100). Skládali jsme také krátké věty z “kamenů se slovy” a poté je nahlas četli.

Homework (domácí úkol): nebyl zadán

15.9.

Na úvod dnešní hodiny jsme si zopakovali naše pravidla chování ve třídě, která jsme si v minulé hodině zapsali do sešitů.

Dokončovali jsme plakát naší skupiny. Moc se nám povedl a těšíme se, až bude viset ve škole společně s plakáty ostatních skupin!

Zahráli jsme si několik her na procvičení slovní zásoby z loňského roku. Skládali jsme slovíčka z “kamenů s písmenky” a poté je nahlas hláskovali. V týmech jsme hráli hru “Pictionary”, kdy jeden člen týmu kreslil na tabuli obrázek/slovo, které mu Miss Rita ukázala na kartičce, a ostatní členové jeho skupiny se jej snažili uhodnout. Vítězem byl tým, který uhodl za daný časový okamžik více slov. Velmi jsme se při tom pobavili!smiley

Opakovali jsme  i gramatiku a fráze z loňského školního roku vyplňováním pracovních listů. V tom bychom chtěli pokračovat i v následujících hodinách.

Homework: nebyl zadán

13.9.

Vítáme naše žáky v novém školním roce! smiley

Na dnešní úvodní hodině jsme si po krátkém seznámení povídali o ROADRUNNERS - druhu ptáků (kukaček), které máme ve jménu naší skupiny. Podívali jsme se na krátké zábavné video (v případě zájmu můžete shlédnout zde).

Rozdali jsme si učebnice a sešity ("portfolios"), které jsme si podepsali a vyzdobili si titulní stranu. 

Začali jsme pracovat na našem třídním plakátu, který bude po dokončení viset v chodbě v přízemí vedle naší LEAP učebny.

Povídali jsme si o šikaně a o pravidlech, která budeme při výuce ve třídě dodržovat, a ty jsme si pak zapsali do sešitů. 

Hráli jsme hry, při kterých jsme si procvičili názvy zvířat, potravin a slovní zásoby z minulého školního roku.

Ve středu bychom již měli začít pracovat s učebnicí a vrhnout se na Unit 0.

 

aktualizováno: 22.06.2022 20:20:48