Roadrunners

Roadrunners

Vyučující:

 

Lily Schmidt-Block


email: lillianrose1018@gmail.com

Asistent/ka:

 

Tereza Neumanová

tel.: +420 775 904 563
email: neumanovatereza@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2020-2021!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

ÚNOR

17.2. 2021

MDR: Zahráli jsme si hru, při které jsme procvičili paměť.

Dále jsme si zkontrolovali domácí úkol, kdo neměl, doplní si do příští hodiny (po prázdninách).

Vyplnili jsme si pracovní list a procvičili jsme si slovíčka a gramatiku (comparatives).

Na závěr hodiny jsme si zahráli Gadget/Toy Show and Tell - děti si přinesly své oblíbené hračky a něco o nich řekly.

Games: Křížovka se slovíčky, Pictionary, Jeopardy.

 

15.2. 2021

MDR: Zahráli jsme si hádací hru, při které jsme si zopakovali slovíčka z aktuální lekce.

Dále jsme si procvičili římské číslice z minulé hodiny.

Bookwork: SB str. 79 cv. 1, str. 77 cv. 1, 2, 3.

Games: Photo Game.

Na závěr hodiny si děti nakreslily obrázek na téma My Adventure Kit, který pár větami popsaly a poté svůj projekt prezentovaly.

 

10.2. 2021

MDR: Oprava vět.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol.

Bookwork: SB str. 78 - celá - učili jsme se o římských číslech.

Římská čísla jsme poté procvičovali v chatu, děti dostali zadaná čísla, která musely přepsat do římských číslic.

Na závěr hodiny si děti nakreslily/připravily prezentace na téma My favourite gadget. Své obrázky popsaly pár větami a výsledek prezentovaly před třídou.

Homework: WB str. 78, 81 - do 17.2.

 

8.2. 2021

MDR: Write the superlatives - např. small - the smallest.

Povídali jsme si na téma What did you do at the weekend?

Bookwork: SB str. 70 cv. 2, str. 74 - story, str. 75 cv. 2 - ústně; WB str. 74 cv. 2.

Dále jsme podle našeho příběhu seřazovali děj do správného pořadí.

Zahráli jsme si hru, při které jsme podle hádanek měli za úkol uhodnout správné slovíčko.

Poté nás čekala hra Who Said It? Podle nového příběhu hádáme, která postava řekla určitou větu.

Na závěr hodiny jsme si napsali vlastní příběh s danými slovy - hide, torch, cleverest, cave, paintings.

 

3.2. 2021

MDR: Write the comparatives - 1. small - smaller, 2. fast, 3. new, 4. quiet, 5. big, 6. happy, 7. funny, 8. famous, 9. beautiful, 10. expensive.

Dále nás čekala kontrola domácího úkolu, kdo úkol neměl, doplní si do pondělí 8.2.

Bookwork: WB str. 72 cv. 1; SB str. 72 - song.

Procvičovali jsme gramatiku (comparatives) - měli jsme za úkol napsat věty s danými slovy - dolphin, book; blanket, monkey; ball, apple; puppy, pizza; např. The dolphin is kinder than a book.

New grammar: Superlatives - říkáme jím, co ze skupiny věcí/ osob/ jevů/ vlastností vyniká, např. The mouse is the smallest animal. The white car is the most expensive car.

Na závěr hodiny nás čekalo udílení cen - Superlative Awards (děti psaly o svých kamarádech/ o své rodině a slovíčko v závorce musely dát do správného tvaru - funny - the funniest):

1.) _________ is the (funny) person I know.
2.) _________ is the (kind) person I know.
3.) _________ is the (beautiful) person I know.
4.) _________ is the (tall) person I know.
5.) _________ is the (happy) person I know.

Homework: WB str. 71 a 73 - do 10.2.

 

1.2. 2021

MDR: Začali jsme hrou Wordshake.

A protože začalo 2. pololetí, zopakovali jsme si důležitá třídní pravidla:

1.) Musíme dělat domácí úkoly.
2.) Musíme mluvit anglicky.
3.) Kamery musíme mít vždy zapnuté.
4.) Nepoužíváme chat, pokud nás k tomu vyučující nevyzval.

Bookwork: SB str. 70 - nová lekce - Unit 6, str. 71 cv. 1.

New vocabulary: lift, walkie-talkie, torch, CD player, mp3 player, mobile phone, electric fan, laptop, electric toothbrush, games console.

Dále jsme si pomocí pracovního listu procvičili nová slovíčka.

New grammar: Comparatives (porovnáváme 2 věci/ 2 osoby/ 2 místa).

Comparatives - The dog is bigger than the mouse.

Games: Charades, Run and Grab.

LEDEN

27.1. 2021

MDR: Hádání obrázků.

Na začátku hodiny jsme si zkontrolovali domácí úkol, kdo ho neměl, doplní si do pondělí. wink

Čekalo nás opakování celé 5. lekce, zopakovali jsme si gramatiku was/were i slovíčka.

Games: Balloon Drop Game, Simon Says, Jeopardy, Hidden Pictures.

Podívali jsme se na video, díky kterému jsme si zopakovali gramatiku.

Homework: WB str. 70 (jedná se o novou lekci, kterou začneme probírat až v pondělí 1.2., nicméně pokud děti chtějí úkol vypracovat dříve, pomůže jim SB smiley).

 

25.1. 2021

MDR: Word Unscramble.

Bookwork: SB str. 64, str. 65 cv. 3; WB str. 64 cv. 1, str. 65 - celá - děti si napsaly vlastní příběh podle obrázků.

Games: Guess Who, Matching Game, This or That, Funny Fill-In.

Připomínáme domácí úkol - WB str. 66 a 69 na středu.

 

20.1. 2021

MDR: Kvíz - procvičování was, were.

Dále jsme si zkontrolovali domácí úkol, kdo neměl, doplní si do pondělí 25.1.

Bookwork: SB str. 66 - Patterns and Symetry - vertical, horizontal, diagonal, spiral, spots; str. 67; WB str. 67 celá.

Kreslili jsme vlastní rybky (každá měla jiné vzory) a poté jsme je popsali - My fish has got spots, diagonal stripes and spirals.

Na závěr jsme si zahráli hru Hidden Pictures.

Homework: WB str. 66 a 69 - do 27.1.

 

18.1. 2021

MDR: Doplňovali jsme věty s was, were, wasn't, weren't.

Dále nás čekal Word Unscramble s novými slovíčky.

Bookwork: SB str. 62 - story; WB str. 62 cv. 1 a 2.

Games: Act it Out - hrajeme společně naší story, křížovka - děti vyplnily křížovku a procvičily si hláskování jednotlivých slov.

Na závěr hodiny si každý vybral jednoho mořského živočicha, o kterém si udělal malý projekt - děti nakreslily obrázek a připojily pár zajímavostí.

 

13.1. 2021

MDR: Kvíz - děti odpovídaly na otázky o podmořském životě.

Dále jsme si zkontrolovali domácí úkol. Kdo ho neměl, doplní si do příští hodiny.

Bookwork: SB str. 61 cv. 1, str. 60 - song; WB str. 60 cv. 2.

Games: Pictionary, I Spy..., Balloon Pop Game.

Procvičovali jsme novou gramatiku, děti se mezi sebou ptají a odpovídají - Were you at school yesterday? Yes, I was./ No, I wasn't.

Na závěr hodiny děti zodpověděly několik otázek:

1. Were you playing in the snow yesterday?
2. Were your parents working yesterday?
3. Was your best friend with you at the weekend?
4. Were you at the park on Monday?
5. Were you eating dinner at 6pm yesterday?

Homework: WB str. 61 a 68 - do 20.1.

 

11.1. 2021

MDR: Wordshake.

Poté nás čekala hra Photo Game, kterou jsme si zahráli rovnou dvakrát.

Začali jsme novou lekci, Unit 5.

New vocabulary: dolphin, turtle, anchor, octopus, seahorse, seal, starfish, shell.

Bookwork: SB str. 59 cv. 1 a 3.

Zahráli jsme si další hru, tentokrát jsme k obrázkům přiřazovali správná slovíčka. 

Abychom si procvičili nová slovíčka, zahráli jsme si hry Pictionary a Chain Game.

New grammar: "Was/were" - It was small. It was long. It was grey. x They were big. They were orange. They were short.

enlightenedPřipomínáme domácí úkol - WB str. 58 a 59.

 

6.1. 2021

Dnešní hodina byla opět opakovací, při které jsme si zopakovali a procvičili všechny UNITS (1., 2., 3. i 4. lekci).

MDR: Zahráli jsme si hru, při které jsme procvičovali paměť.

Dále nás čekal Word Unscramble - kabn = bank, rwote = tower, ...

Poté jsme si procvičili gramatiku pomocí Discussion Wheel - I'm going to the _____ to _____.

Zahráli jsme si hru Kahoot a následovala hra, při které jsme si zopakovali veškerá slovíčka, která známe. 

Dále měly děti za úkol napsat příběh s danými slovy - cheese, upstairs, music, cellar, art, water.

Na závěr hodiny nás čekal kvíz, na který děti odpovídaly celými větami:

1.) What is your favorite food?
2.) What is something you have to do before you go to bed?
3.) What school subject do you like?
4.) Are there any carrots in your fridge?
5.) Where are you going after class?

Homework: WB str. 58, 59 - do 13.1. (jedná se o novou lekci, kterou začneme probírat až v pondělí 11.1., nicméně pokud děti chtějí úkol vypracovat dříve, pomůže jim SB smiley).

 

4.1. 2021

Dnešní hodina byla opakovací, čekalo nás opakování veškeré látky z UNIT 4.

Nejdříve jsme si povídali o vánočních prázninách a ukázali jsme si dárky, které nám udělaly největší radost. smiley

Poté jsme si zahráli hru Hangman, při které jsme si zopakovali aktuální slovíčka.

Po Hangmanovi jsme si vyplnili pracovní list, díky kterému si děti procvičily gramatiku.

Dále jsme podle pokynů předváděli příběh.

Na závěr hodiny měly děti za úkol poskládat správně věty.

Other games: Balloon Drop Vocabulary Game, Simon Says.

PROSINEC

21.12. 2020

MDR: Christmas Quiz.

Dále jsme si povídali na téma "My favourite part about Christmas..."

Poté nás čekalo vánoční "Show and Tell" - děti si přinesly nějaké vánoční předměty (cukroví, ozdoby,..) a danou věc popsaly.

Čekalo nás opakování vánočních slovíček, děti podle obrázků hádaly, o jaké slovíčko se jedná - Christmas tree, snow, elf, ornament, stockings, presents, Santa Claus.

Podívali jsme se na krátký příběh - Hey Deer!

Na závěr hodiny si děti nakreslily obrys perníčku a podle instrukcí Miss Lily perníček vybarvovaly a zdobily. Dále děti psaly vánoční příběh o svém perníčku, měly za úkol použít následující slova - Christmas tree, Santa Claus, stocking, snow, ornament, presents, sleigh.

Všem přejeme veselé Vánoce! smiley

 

16.12. 2020

MDR: Correct the sentences.

Dále nás čekala kontrola domácích úkolů. Kdo úkol neměl, doplní si do pondělí.

Bookwork: SB str. 54 cv. 1 a 2 - naučili jsme se nová slovíčka - NORTH, SOUTH, WEST, EAST; WB str. 55 cv. 1.

Na konci hodiny se děti pustily do tvoření vlastní mapy s pokladem, kterou poté popsaly pár větami a jejich úkolem bylo použít nová slovíčka (NORTH, SOUTH, WEST, EAST).

 

14.12. 2020

MDR: Hádací hra - děti podle definice hádají, o jaké slovíčko se jedná, např. You can get money there - BANK.

Bookwork: SB str. 50 - přečetli jsme si story k aktuální lekci, str. 53 cv. 1; WB str. 50 cv. 1 a 2.

Dále nás čekalo opakování slovíček z aktuální lekce - během 2 minut měly děti za úkol vytvořit seznam míst (ve městě), která znají.

Poté jsme opakovali gramatiku going to + infinitive for purpose, na základě cv. 1 na str. 53 děti odpovídaly na otázky - Where is Amanda going and why? Amanda is going to the library to get a book.

Games: Who Said? - děti si nakreslily postavy ze story a odpovídaly na otázky, která postava řekla danou větu, Simon Says.

Na závěr hodiny si děti nakreslily vlastní postavu z doby kamenné, představovaly si, že se tato osoba nachází v moderním světě. Za použití nové gramatiky tuto postavu popsaly, např. This is Rex. Rex is going to the park to play with his friends.

 

9.12. 2020

MDR: Word unscramble.

Bookwork: SB str. 48 - song, 49 cv. 1 a 3.

Dále nás čekalo kreslení mapy, kdy měly děti za úkol použít alespoň 4 nová slovíčka. Poté děti svoje mapy popsaly a odpovídaly na otázky - Where is the tower? Has your town got a bank? What else has your town got?

New grammar: "going to" + infinitive for purpose:

1.) Sally is going to the market square to meet up with friends.
2.) John is going to the sports centre to play basketball.
3.) Ron is going to the supermarket to buy some bread.

Games: Guessing Game, Vocabulary True and False, Discussion Cards.

Homework: WB str. 47 a 49 - do 16.12.

 

7.12. 2020

MDR: Hra Hangman.

Bookwork: SB str. 46 - nová lekce - Unit 4 - Around town, str. 47 cv. 1 a 3; WB str. 46.

New vocabulary: bank, tower, library, market square, supermarket, bus station, sports centre, map.

New grammar: naučili jsme se nové předložky - opposite, above, near, below.

Games: Pictionary, Charades, Balloon Game, Simon Says, Vocabulary Rhytm Repeat.

Na závěr hodiny jsme kreslili obrázky podle instrukcí:

1.) The car is near the bed.
2.) The plant is below the window.
3.) The TV is above the table.
4.) The tree is opposite the house.

 

2.12. 2020

MDR: Complete the sentences with the correct adverbs (always, sometines, usually, never).

Poté nás čekala kontrola domácích úkolů.

Zahráli jsme si několik různých her na zopakování aktuální látky - Charades, Riddle Game.

Poté jsme si vyplnili pracovní list k probírané látce.

Dále nás čekalo opakování času, především slovíček quarter to, quarter past, half past. Studenti si kreslili vlastní hodiny s časem a mezi sebou hádali, kolik je zrovna hodin.

Bookwork: WB str. 39 cv. 1.

V závěru hodiny jsme procvičovali slovíčka always, sometimes, usually, never pomocí Discussion Wheel.

 

LISTOPAD

30.11. 2020

MDR: Hra Wordshake.

Poté jsme si vyprávěli o tom, jaký byl první den ve škole a co jsme dělali o víkendu.

Bookwork: SB str. 42, 43 cv. 1; WB str. 42, 43 cv. 1.

Dnešní hodina byla o vodě - přesněji o jejím plýtvání. Děti si proto napsaly několik způsobů, jak se dá voda ušetřit, např. kratší sprchovaní,...

Na závěr jsme si zahráli kvíz o plýtvání vody a podívali se na krátké video.

 

25.11. 2020

MDR: Put the adverbs in the right place in the sentences, např.:
1.) I brush my teeth after dinner. (always) -> I ALWAYS brush my teeth after dinner.

Poté nás čekala kontrola domácích úkolů.

Bookwork: SB str. 40 a 41 - přečetli jsme si příběh, na základě kterého čekal děti kvíz.

Dále každý nakreslil svého robota a obrázek popsal, např. This is my robot. My robot sweeps. My robot does the shopping. My robot feeds the dog. My robot dries the dishes.

Na závěr hodiny jsme si ze slovíček složili svůj vlastní příběh.

Homework: WB str. 44 a 45 - do 2.12.

 

23.11. 2020

MDR: Word Unscramble.

Dále nás čekalo procvičování otázky What did you do at the weekend? 

Bookwork: SB str. 38 a 39 - story; WB str. 38 cv. 1.

Games: True or False, Categories, Acting Out.

V závěru hodiny nás čekalo psaní vět - Write 6 sentences about activities you and your family do using ALWAYS, USUALLY, SOMETIMES and NEVER. 2 sentences about you, 4 sentences about your family (my mother, my brother, my father, my sister, atc.)

 

18.11. 2020

MDR: What time is it? Write the correct sentence.

Bookwork: SB str. 36 - song, str. 37 cv. 1; WB str. 36 cv. 1.

Games: Předvádění aktivit za použití nových slovíček - sweep and feed the dog, do the shopping and wash up...

New grammar: ALWAYS doing something EVERY day, USUALLY - doing something MOST days, SOMETIMES - doing something SOME days, NEVER - don't do it.

Poté jsme procvičovali novou gramatiku, děti odpovídaly na otázky. Dále nás čekalo psaní vět, děti procvičují novou gramatiku (čas) a nová slovíčka.

Homework: WB str. 34 a 37 - do 25.11.

 

16.11. 2020

MDR: Categories:

1.) Write 3 things that you must do before you go to school.
2.) Write 3 things that you mustn't do at the cinema.
3.) Write 3 things that you can bring to a picnic.

Bookwork: SB str. 34 - Unit 3 - Daily tasks, str. 35 cv. 1; WB str. 35 cv. 1.

New vocabulary: tidy up, do the shopping, take the dog for a walk, wash up, sweep, cook, dry the dishes, feed the dog.

New grammar: TIMEhalf past, quarter past, quarter to.

Games: Find the word and match, Charades, This or That, Simon Says.

 

11.11. 2020

Dnešní hodina byla opět opakovací, opakovali jsme celou 2. lekci. 

MDR: hra Wordshake.

Poté jsme si zkontrolovali domácí úkoly.

Vyplnili jsme si pracovní listy s gramatikou, která by byla v testu z Unit 2.

Games: Matching Pairs, křížovka se slovíčky z Unit 2, kvíz, Simon Says.

 

9.11. 2020

Dnešní hodina byla opakovací, opakovali jsme celou 1. lekci. Jelikož za normálních okolností by děti ve škole psaly test, procvičili jsme veškerou látku, která by v testu byla. 
Kvůli on-line výuce nás zatím testy nečekají, a proto nás tento týden čekají opakovací hodiny.

MDR: Complete the sentences using like + ing.

Dále nás čekalo opakování vět I really like... I like... I don't like... I really don't like...

Poté jsme se věnovali opakování gramatiky like + ing, např. Do you like eating pizza? Do you like playing outside? Yes, I do./ No, I don't.

Games: Run and Grab, Charades, Sentence Unscramble, Drawsaurus.

 

4.11. 2020

MDR: Write the correct answer.

Poté nás čekala kontrola domácích úkolů.

Bookwork: SB str. 30 a 31 - povídali jsme si o potravním řetězci a prostředí, ve kterém žijí zvířata, tzv. Habitat. Na základě toho si děti sestavily vlastní potravní řetězce, které následně prezentovaly.

Games: Pictionary, dále hra, kde měly děti za úkol sestavit potravní řetězec u daných zvířat.

Homework: WB str. 28 a 30 - do 11.11.

 

2.11. 2020

MDR: Match the descriptions 1-6 with the pictures a-f.

Bookwork: SB str. 29.

Games: Run and Grab - běž a přines si, co jíš k snídani a co nejradši jíš k svačině; dále jsme hráli přiřazovací hru, Pictionary, Food Sort - přiřazování jídel do kategorií - fruit, vegetables, drinks, meals.

Poté si děti podle sebe vyplnily následující cvičení:

My favorite food is _____. I like _______. I don't like ______. I really don't like _______.

Na závěr hodiny jsme si pustili videosmiley

ŘÍJEN

26.10. 2020

MDR: Complete the sentences with the words from the box.

Bookwork: SB str. 26-27 - story, str. 28 cv. 1 a 2; WB str. 26 cv. 1.

Games: Kvíz o naší story; poté děti vymýšlely, jaká jídla by si mohly vzít na piknik (abecedně - slovíčka A-Z).

Ke konci hodiny si děti nakreslily své oblíbené jídlo a pití, které následně pár větami popsaly.

 

21.10. 2020

MDR: Look and write the words.

Na začátku hodiny nás čekala kontrola domácích úkolů a hned poté jsme se vrhli na procvičování gramatiky z minulé hodiny.

Bookwork: SB str. 24 - song, str. 25 cv. 1.

New grammar: Shall we put some cheese? - Good idea./OK./No, I don't like cheese.

Games: Make Your Own Picnic - děti si přinesly 3 věci z ledničky/kuchyně, schovaly si je a poté jsme hádali, co mají za věci - Are there any sausages? Are there any vegetables?; dále si děti zahrály hru, ve které měly za úkol přepsat věty tak, aby byla slova ve správném pořadí.

Homework: WB str. 23 a 25 - do 4.11.

 

19.10. 2020

MDR: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/wordshake

Bookwork: SB str. 22, str. 23 cv. 1; WB str. 22 cv. 1 a 2. 

New vocabulary: rolls, lemonade, cheese, apple juice, water, soup, vegetables, salad.

Games: psaní co nejvíce slovíček na téma FOOD, Pictionary, hádání slovíček, doplňování vět.

New grammar: SOME x ANY.

 

14.10. 2020

MDR: Match the sentence halves to complete the rules.

Bookwork: SB str. 18 cv. 1; WB str. 18 cv. 1 a 2.

Games: Hangman, Charades, WordWall Game - musical categories, Drawsaurus.

Homework: WB str. 19 a 21.

 

12.10. 2020

MDR: Write 4 sentences about what you have to do in the morning.

Bookwork: SB str. 14 - story, str. 15 cv. 1 a 2; WB str. 14 cv. 3, str. 20 cv. 1 a 3.

Games: seřazování děje ze story z Unit 1, kvíz o story, hádání slovíček.

 

7.10. 2020

MDR: Word unscramble.

Bookwork: SB str. 12, 13 cv. 1.

Games: Swat, hledání papírků se slovíčky.

Dále si děti vyplnily pracovní list k Unit 1.

New grammar: Have to - př. - I have to do my homework. I have to follow the rules.

Homework: WB str. 10 a 11 - do 14.10. 

 

5.10. 2020

MDR: For each number, use the given word in a sentence:

1.) cellar, 2.) downstairs, 3.) uncle

+ BONUS -> complete these sentences:

1.) My dad's brother is my _____.

2.) My grandmother's son is my _____.

3.) I'm my mother's _____.

Bookwork: SB str. 10 - Unit 1, str. 11 cv. 1.

New vocabulary: P.E., I.T., English, geography, music, history, maths, science, art.

New grammar: Do you like geography? Yes, I do./ No, I don't. 

Does he/she like art? Yes, he/she does./ No, he/she doesn't.

Games: křížovka s novými slovíčky, Board Race, 4 Corners.

 

ZÁŘÍ

23.9. 2020

MDR: Opakování přívlastňování - The apple is Sara's. The cap is Tom's. The book is Jessica's. The ruler is Kevin's.

Bookwork: WB str. 5 cv 1 a 2, str. 8 cv. 1; SB str. 8 - story.

Games: Werewolf, interaktivní hra Superminds (true/false).

Dále nás čekalo dokončení našeho třídního plakátu, který bude viset na chodbě k jídelně.

Homework: Kdo chce, může si udělat nějaké stránky ve WB navíc (pouze z Unit 0). Odměna jistá! wink

 

21.9. 2020

MDR: Good at/not good at.

1.) He ____ (x) at running. 

2.) I ___ () at jumping.

3.) She ___ () at reading.

4.) We ___ (x) at climbing.

Bookwork: SB str. 7 cv. 1.

New vocabulary: mother, father, brother, sister, uncle, aunt, grandmother, grandfather, cousin.

Poté jsme si procvičili slovíčka formou závodů - kdo dřív slovíčko napíše (správně).

Nakreslili jsme si náš Family Tree.

New grammar: Dnes jsme se naučili přivlastňování, např. Marie is Beata's mother. My uncle is my father's brother. 

Na závěr hodiny si děti svoje Family Trees vyměnily a měly je za úkol popsat - napsat 4 věty a použít při tom novou gramatiku.

 

16.9. 2020

MDR: Dnes děti podle obrázků hádaly, o jaké slovíčko se jedná, poté si vše zapsaly do sešitů.

New grammar (nová gramatika): I'm good at/I'm not good at - děti si vymyslely 4 příklady vět, které si zapsaly do sešitů. Poté si vzaly plyšáka, se kterým vedly na téma I'm good at/I'm not good at "konverzaci". :-)

Bookwork: SB str. 5 cv. 1, str. 6 - song.

Games: Charades.

 

14.9. 2020

MDR: What did you do at the weekend? Write 1-3 sentences.

Po zápisu do našich portfolií jsme se seznámili s naším novým odměňovacím systémem - o co se jedná, za co budou studenti odměňováni atd.

Zopakovali jsme si slovíčka z minulého roku - čísla.

Bookwork: SB str. 4. celá; WB str. 4 cv. 1.

New vocabulary: upstairs, downstairs, cellar, twenty-one - fiftyfifty-one - one hundred.

Games: Pictionary, Hangman, Unscramble Words.

 

9.9. 2020

MDR (My Daily Report): What did you do in the summer? Write 2 sentences.

Dále děti začaly pracovat na třídním plakátu o jejich novém maskotovi - Roadrunners - který dokončíme během příštího týdne.

Poté jsme si několikrát zahráli BINGO a opakovali jsme slovíčka z předešlých let, také jsme si zahráli hru Simon Says.

Library: Pokud mají děti nějaké knížky z knihovny, které si vypůjčily minulý školní rok, prosíme, aby je co nejdříve vrátily, děkujeme.

 

7.9. 2020

Vítáme Vás v novém školním roce! smiley

Dnešní hodina byla především seznamovací. Na rozehřátí nás čekala hra, při které se každý představil a prozradil nám, co rád dělá.

Poté jsme si ozdobili naše portfolia, do kterých jsme si následně zapsali naše třídní pravidla a rozdali jsme si nové učebnice.

Dále jsme si zahráli na koulovanou - každý student dostal papír, na který o sobě napsal 3 fakta. Papír potom děti zmuchlaly a chvíli jsme se koulovali - aby se papírky promíchaly. Nakonec si každý nechal jednu "kouli", ze které přečetl 3 fakta o nějakém ze svých spolužáků a úkolem bylo uhodnout, o koho podle popisu jde.

Poté nás čekaly další hry - Scavenger Hunt a Snatch Game. Při první hře děti dostaly papír s úkoly, které v týmech plnily, při Snatch Game si ověřily jejich postřehy. laugh

V neposlední řadě jsme si povídali o šikanování a podepsali jsme tzv. Anti-Bullying Certificates. Děti svým podpisem stvrdily, že se budou vzájemně respektovat, chovat se k sobě hezky a pomáhat si.

aktualizováno: 24.02.2021 17:47:40