Roadrunners

Roadrunners

Vyučující:

 

 

Rita Watson

tel.: +420 776 510 439
email: rcwatson18@gmail.com

Asistent/ka:

 

Jitka Gasparová

tel.: +420 604 144 883
email: jitka.gasparova@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme.

LEDEN

19.1.

enlightenedPřipomínáme homework due Monday 24.1.:
     WB str. 60 celá

MDR (My Daily Report)

Bookwork:
SB str. 60 – posloucháme píseň a zaškrtáváme, které ryby se v ní objevily; poté se dělíme do dvou skupin a soutěžíme, která skupina písničku lépe zazpívá
SB str. 61 – podle poslechu určujeme, kde se různé osoby nachází (cv. 1); seznamujeme se s novou gramatikou – viz níže (cv. 2) a procvičujeme tvoření otázek
WB str. 61 – sestavujeme věty ve správném slovosledu (cv. 1); podle obrázků sestavujeme otázky a krátké odpovědi (cv. 2)

Grammar: 
minulý čas slovesa být - otázka a krátká odpověď:
Was I/he/she/it …? Yes, I/he/she/it was. No, I/he/she/it wasn’t.
např. Was Sue on a boat? Yes, she was. Was he at home? No, he wasn’t.
Were you/we/they …? Yes, you/we/they were. No you/we/they weren’t.        
např. Were you on the beach? Yes, we were. Were they in the sea? No, they weren’t. 

Vocabulary: shell, starfish, anchor, dolphin, seal, octopus, turtle, seahorse; crab, shark, whale, jellyfish

Other information:
Hrajeme hry na interaktivní tabuli a procvičujeme si slovní zásobu z 5. lekce.

17.1.

enlightenedHomework due Monday 24.1.:
     WB str. 60 celá

MDR (My Daily Report): diktujeme písmenka a poté luštíme zamotaná slovíčka např lhidpon= dolphin, erttul = turtle, hnroac = anchor)

Bookwork:
SB str. 58 cv. 2– posloucháme text a opravujeme věty
SB str. 59 cv. 1, 3 – samostatně vypracováváme cvičení, procvičujeme minulý čas slovesa být (was/wasn't, were/weren't) a popisujeme vyhynulá zvířata např. It was grey, They weren’t small.
WB str. 58 cv. 1, 2, 3 – samostatně vypracováváme cvičení a procvičujeme při nich novou slovní zásobu
WB str. 59 cv. 1, 2 – samostatně vypracováváme cvičení a procvičujeme minulý čas slovesa "být" - was/were

Grammar: 
minulý čas slovesa být - it was/wasn't; they were/weren't 

Vocabulary: shell, starfish, anchor, dolphin, seal, octopus, turtle, seahorse; extinct; crab, shark, whale, jellyfish

Other information:
Dnes začínáme 5. lekci nazvanou "Under the sea". Seznamujeme se s novou slovní zásobou, procvičujeme ji pomocí her  "What's missing?" a také hry, kdy hádáme, o jaké zvíře se jedná (děti si mohou zopakovat doma - odkaz zde). Zároveň se učíme i další názvy zvířat (crab, shark, whale, jellyfish). Hrajeme hru "Back to Board", kdy jeden žák sedí zády k tabuli a snaží se uhodnout mořského tvora, kterého se mu jeho spoluřáci snaží popsat slovy.
Půjčujeme si knihy z naší anglické knihovny a dostáváme i Book Report k vyplnění. Děti by měly knihy vrátit do 31. ledna.
Jako překvapení na konci hodiny děti viděly a mohly se dotknout opravdového (i když usušeného) mořského koníka a mořské hvězdice (a také viděly mořského ježka a písečný dolar), které Miss Deanna přinesla z domova. 

12.1.

MDR: doplňujeme chybějící písmena do slov (slovíčka 4. lekce) a opakujeme gramatiku

Napsali jsme si opakování ze 4. lekce.

Po testu jsme v osmisměrce hledali slovíčka týkající se sportu.

Dokončili jsme str. 122 v učebnici SB na str. 122.

Hráli jsme hry na interaktivní tabuli a odpovídali na otázky k příběhu ze 4. lekce.

Zahráli jsme si hru Snatch! ze slovíčky a frázemi ze 4. lekce.

10.1.

MDR: seřazujeme slova z tabule do vět: 1. Excuse me, where is the cinema? It's opposite the tower. 2. Can you tell me, where the bank is? It's between the school and the supermarket. vysvětlili jsme si rozdíl mezi pořadím slov a umístěním slovíčka IS v první a druhé větě.

Messages: luštíme tajný vzkaz podle kódu, učebnice SB str. 57/1. Každý pak do sešitu vymyslel tajný vzkaz pro spolužáka.

Pracovní list: procvičujeme gramatiku ze 4. lekce

Prezentace: kompas a světové strany (Compass, North, South, East, West). Nejprve si ukazujeme a na mapě hledáme, které státy jsou od České republiky na sever, jih, východ a západ. V učebnici SB str. 54 pak doplňujeme cvičení 1, 2, 3, ve cvičebnici WB pak str. 55 cvičení 1 a 3

Na závěr jsme si zahráli hru Scattergories (Země, město)

5.1.

enlightenedHomework: žádný písemný domácí úkol nebyl zadán

enlightenedTest/opakování: ve středu 12.1. bychom měli psát krátký testík z Unit 4. Určitě se v něm objeví slovní zásoba ze 4. lekce (místa ve městě) - je potřeba, aby je děti nejen dokázaly pojmenovat, ale i správně napsat. Z gramatiky pak předložky místa (above, opposite, near, below, apod.) a vazba "going to ... (kam) to ... (proč)".

MDR (My Daily Report): podle zadání na tabuli doplňujeme předložky a určujeme čas např. The tree is next to the house. The picture is below the window. It’s quarter past five. 

Bookwork:
SB str. 52 – podle popisu doplňujeme správné místo ve městě
SB str. 53 cv. 1, 2 – na základě poslechu doplňujeme, kam děti jdou a proč (cv 1); tvoříme otázky (Where’s … (name) going? a odpovídáme (např. He/she is going to the zoo to see the dinosaur.)
SB str. 56 – ve dvojicích se ptáme, kde se ve městě nachází např. banka, knihovna, apod.
WB str. 52, 53 cv. 1 – podle poslechu určujeme, kde se daná osoba nachází (str. 52); čteme nápovědu a určujeme, kdo v kterém dome bydlí (cv. 1) 

Vocabulary: bank, tower, library, market square, supermarket, bus station, sports centre, map; below, above, opposite, near, behind, under, next to, between, in front of; swings, zoo

Other information:
Společně opravujeme domácí úkol a v kroužku si povídáme o knihách, které děti doma přečetly. Procvičujeme slovní zásobu z předcházejících lekcí - skládáme slovíčka z magnetických písmenek, vyplňujeme osmisměrku s názvy míst ve městě, kterou ještě příští hodinu doděláme. Opakujeme předložky místa a vyjádření kam jdeme a proč (I’am going to … to..). 

3.1.

enlightenedHomework: žádný písemný domácí úkol nebyl zadán

MDR (My Daily Report): podle popisu na tabuli píšeme, o jaké místo se jedná např. Where do we go to play tennis? Sports centre. Where do we go to get money? Bank. Where do we go to get a book? Library.

Bookwork:
SB str. 49 – dle poslechu číslujeme obrázky (cv.1) seznamujeme se s novou gramatikou - viz níže (cv. 2); doplňujeme do vět slovesa uvedená v rámečku (cv. 3)
SB str. 50 - čteme nahlas a díváme se na videu na pokračování příběhu o Benovi a Lucy (cv. 1); doplňujeme čísla obrázků podle zadání (cv. 2)
WB str. 49 cv. 1, 2 – doplňujeme slova z nápovědy do textu dialogů (cv. 1); z nabízených slov sestavujeme věty – dbáme na správný slovosled (cv. 2)
WB 50 – dle příběhu doplňujeme slova do vět (cv. 1) a sestavujeme správné pořadí vět (cv. 2); čteme krátký dialog (cv. 3)

Grammar:
vyjádření kam jdeme a proč -  I’m going to (where?) to (why?)
např. I'm going to the park to play football. I’m going to the library to get a book. I’m going to the shop to buy some bread. 

Vocabulary: bank, tower, library, market square, supermarket, bus station, sports centre, map; below, above, opposite, near, behind, under, next to, between, in front of; funfair, Pirate ship, wrong place

Other information:
Po delší době se sešla naše skupina v plném počtuyes! Pomocí her na interaktivní tabuli procvičujeme slovní zásobu ze 4. lekce (včetně spellingu) a předložky místa. Na konci hodiny hrajeme týmovou hru Chinese whisper. 
 

PROSINEC

 

Merry Christmas and a Happy New Year!

 

22.12.

Story: Lucy and Ben, Christmas Adventure - prezentace na interaktivní tabuli, společně čteme příběh Lucy a Bena s opakováním slovíček a času.

Christmas vocabulary: opakovali jsme si vánoční slovíčka a procvičili výslovnost (link přikládám tady)

Osmisměrka: hledáme naučená slovíčka

Christmas card: vyrobili jsme si krásná vánoční přání s textem Merry Christmas and a Happy New Year

Grinch video: Podívali jsme se na krátkou epizodu vánočního Grinche a odpovídali na otázky v ději

20.12. KOMBINOVANÁ HODINA

enlightenedPřipomínáme homework na středu 22.12.:
     WB str. 46 celá

MDR (My Daily Report): ze zadaných a zpřeházených písmen sestavujeme slovíčka k tématu Vánoce (jako nápovědu používáme i obrázky) např. 1. mithcassr/erte = Christmas tree; 2. irednree = reindeer” 3. esrepstn = presents; 4. onnaswm = snowman

Bookwork:
SB str. 48 cv. 1, 2 – posloucháme písničku a doplňujeme chybějící slova do textu
WB str. 48 cv. 1, 2 – podle nápovědy hledáme správnou postavu Boba a píšeme,  kde se nachází (cv. 1); doplňujeme, zda jsou věty popisující obrázky pravdivé (t) či nepravdivé (f) (cv. 2)

Vocabulary: bank, tower, library, market square, supermarket, bus station, sports centre, map; below, above, opposite, near, behind, under, next to, between, in front of 

Other information:
Vzhledem ke karanténám a izolacím je dnešní hodina kombinovaná. Nepřítomní žáci mají výuku online s Miss Ritou, přítomní žáci jsou spojeni se skupinkou Bald Eagles a vyučují je Miss Lenka a Miss Jitka. S žáky ve škole opakujeme předložky – vyplňujeme pracovní list, podle pokynů Miss Lenky pokládáme věci na požadovaná míst (např. Put the book next to the chair. Put the chair above the book. apod) a hrajeme hru “Chinese whisper”. Žáci na online výuce se kromě práce s učebnicí věnují i tématu Vánoce – luští osmisměrku a procvičují si “vánoční” slovní zásobu, na obrázcích hledají rozdíly. 

15.12. 

enlightenedHomework výjimečně na středu 22.12.:
     WB str. 46 celá

MDR (My Daily Report): ze zadaných a zpřeházených písmen sestavujeme názvy dnů v týdnu např. ydomna = Monday; asutedy = Tuesday; asnewdedy = Wednesday apod.   

Bookwork:
SB str. 46 cv. 1, 2 – seznamujeme se s novou slovní zásobou (cv.1); posloucháme text a odpovídáme na otázky (cv. 2);
SB str. 47 cv. 1, 2, 3 – čteme a spojujeme věty s odpovídajícími pbrázky (cv. 1); seznamujeme se s novou gramatikou – viz níže (cv. 2) podle mapy doplňujemeslovíčka do krátkých dialogů (cv. 3)
WB str. 47 – podle obrázků doplňujeme předložky (cv. 1 a cv. 2)

Grammar: 
předložky místa - BEHIND (za), UNDER (pod), NEXT TO (vedle), ON (na), BETWEEN (mezi), IN FRONT OF (před), ABOVE (nad), OPPOSITE (naproti), NEAR (poblíž), BELOW (níže, pod)
např. The bank is opposite the park. The library is between the tower and the cinema. 

Vocabulary: bank, tower, library, market square, supermarket, bus station, sports centre, map; below, above, opposite, near

Other information:
yesDnes oceňujeme našeho Studenta měsíce listopadu - moc gratulujeme!
Začínáme také novou lekci na téma „Around town“. Ukazujeme si a procvičujeme slovíčka pomocí obrázkových karet, snažíme se je anglicky vysvětlit a dbáme na správnou výslovnost. Opakujeme předložky, které jsme se naučili v loňském školním roce (in front of, between, behind, on, next to, under), a společně s „novými“ přeložkami je procvičujeme pomocí různých her (např. podle pokynů Miss Rity zaujímáme různé pozice nebo pokládáme školní potřeby na různá místa). Předložky si můžete zopakovat doma pomocí této písničky nebo tohoto cvičení.
Vzhledem k dotazům dětí bychom Vás chtěli informovat, že LEAP výuka probíhá i příští týden v pondělí i ve středu. 
 

13.12. 

enlightenedHomework: žádný písemný domácí úkol nebyl zadán

MDR (My Daily Report): doplňujeme chybějící písmenka do slov např. 
1. t  d   p (tidy up); 2. c  k (cook); 3 t k  th  d g f r   w lk (take the dog for a walk)

Other information:
Společně kontrolujeme domácí úkol. Prosíme ty žáky, kteří dnes úkol neměli vypracovaný, aby jej do středy 15.12. doplnili. Opakujeme slovní zásobu a gramatiku ze 3. lekce pomocí her a poté píšeme testík z Unit 3. Ve zbývajícím čase vyplňujeme pracovní listy na procvičení školních předmětů a "before/after" a také opakujeme spellování slovíček z Unit 0-2 pomocí mazacích tabulek.
Zájemci si půjčují knihy z naší anglické knihovny – prosíme dnes vypůjčené knihy vrátit po vánočních prázdninách (3.1.).
 

8.12. 

enlightenedTest/opakování:

V pondělí 13.12. máme v plánu napsat si krátký testík z Unit 3. Určitě se v něm objeví slovní zásoba ze 3. lekce (denní úkoly) - je potřeba, aby je děti nejen dokázaly pojmenovat, ale i správně napsat. Z gramatiky pak určování času a příslovce frekvence (always, usually, sometimes, never).

Bookwork:
SB str. 42 cv. 1, 2 - čteme si článek o šetření vodou (cv. 1) a odpovídáme na otázky (odpovědi hledáme v textu)
SB str. 43 cv. 1 - vypracováváme dotazník
WB str. 42 cv. 1, 2 - vybarvujeme vodu a souš na planetě Země (cv. 1); povídáme si, jak vodou šetříme a zaškrtáváme správný obrázek (cv. 2)
WB str. 43 cv. 1 - doplňujeme do textu slova z nabídky 

Vocabulary: save, waste, use, cover, more, less, the Earth

Other information:
Dnes někteří žáci dopisují test ze 2. lekce. Dopadl až na výjimky velmi dobřeyes! Opravený test si děti odnesly domů. Vyplňujeme pracovní listy a procvičujeme určování času a příslovce frekvence. Na zopakování slovní zásoby této lekce hrajeme hru Chinese whisper.

6.12. KOMBINOVANÁ HODINA

enlightenedHomework na pondělí 13.12.:
     SB str. 121 celá

MDR (My Daily Report): ze zadaných a zpřeházených písmen tvoříme slova např. edef hte gdo = feed the dog; pu hswa = wash up; od hte nsppohig = do the shopping

Bookwork:
SB str. 40-41 cv. 1, 2, 3 – podle obrázků k příběhu určujeme, zda jsou zadané věty pravdivé či nikoliv (cv. 1); čteme nahlas příběh o vědci Williamovi, jeho pomocníkovi Arnoldovi a robotech (cv. 2); podle přečteného příběhu řadíme věty do správného pořadí (cv. 3)
WB str. 40 cv. 1, 2 – doplňujeme písmena do slovíček z příběhu (cv. 1); doplňujeme do textu slova z nabídky (cv. 2)

Vocabulary: robot, laboratory, scientist, button, helper, bucket, press, pour, fill; What's the time? It’s ... o’clock.

Other information:
Hrajeme hry na interaktivní tabuli a procvičujeme určování času. Děti chválíme, opravdu se zlepšují a určování času jim až na výjimky nedělá problém.yes
Vzhledem k dnešním absencím jsme byli nuceni přeložit test ze 2. lekce na středu 8.12. (jedná se pouze o ty, žáky, kteří test ještě nepsali). Děkujeme za pochopení.

1.12. 

enlightenedHomework: žádný písemný domácí úkol nebyl zadán. Ti žáci, kteří nepsali test ze 2. lekce, si jej napíší v pondělí 6.12.

MDR (My Daily Report): What’s the time? Podle hodin nakreslených na tabuli píšeme do sešitu čas např. It’s quarter past one, It’s half past eight. It’s quarter to six.

Bookwork:
SB str. 38-39 cv. 1, 2 – čteme nahlas a díváme se na videu na pokračování příběhu o Benovi a Lucy (cv. 1); doplňujeme jména postav (cv. 2)
WB str. 38 cv. 1 – odpovídáme na otázky k příběhu
WB str. 45 – řadíme slova z rámečku do tří skupin a ty pak pojmenováváme - každodenní úkony, čas, příslovce frekvence (cv. 1, 2); tvoříme věty podle obrázků (cv. 3)

Vocabulary: tidy up, do the shopping, take the dog for a walk, wash up, sweep, cook, dry the dishes, feed the dog; What's the time? It’s ... o’clock. How often do you …?; always, usually, sometime, never; bin, rubbish, horrible, after dark; What a mess!

Other information:
Dnes jsme se po delší době téměř všichni setkali ve školeyes. Opakujeme a procvičujeme slovní zásobu na téma denní úkony, dále určování času a příslovce frekvence (always, usually, sometime, never). Sestavování vět s těmito příslovci si můžete procvičit doma zde

LISTOPAD

29.11. KOMBINOVANÁ HODINA

Homework: žádný domácí úkol nebyl zadán

MDR (My Daily Report): opakujeme nová slovíčka ze 3. lekce a jejich hláskování

Bookwork:
SB str. 36 cv. 1,2 – čteme text písničky a doplňujeme čas na hodinách; písničku zpíváme
SB str. 37 cv. 1, 2 – podle poslechu doplňujeme do tabulky denní aktivity Amy (cv.1); seznamujeme se s novou gramatikou (podrobněji viz níže)
WB str. 36 cv. 1,2,3 – podle textu písničky doplňujeme čas, kdy aktivitu na obrázcích děláme (cv. 1); určujeme správný slovosled (cv.2); píšeme do sešitu 4 věty o svých aktivitách (cv. 3)
Žáci ve škole navíc WB str. 37 cv. 1,2,3 – doplňujeme příslovce frekvence podle toho, jak často uvedené činnosti děláme (cv. 1); podle tabulky určujeme, zda jsou činnosti, které Rob a Gillian dělají, pravdivé či nepravdivé (cv. 2) a píšeme 3 věty o tom, co dalšího Rob nebo Gillian dělají a jak často (cv. 3)

Grammar (gramatika): 
příslovce určující frekvenci (tj. jak často danou aktivitu provádíme): ALWAYS - vždy, USUALLY - obvykle, SOMETIMES - někdy, NEVER – nikdy

I always brush my teeth after breakfast. 
I ususally go to bed at nine o’clock.
I sometimes tidy up my bedroom.
I never feed my dog ice cream. 

Vocabulary (slovní zásoba): 
tidy up, do the shopping, take the dog for a walk, wash up, sweep, cook, dry the dishes, feed the dog; What's the time? It’s ... o’clock. How often do you …?; always, usually, sometime, never

Other information (další informace):
Opakujeme a procvičujeme určování času pomocí pracovního listu (žáci ve škole) a interaktivně (žáci doma – odkaz zde). Opravujeme zadaný domácí úkol. Procvičujeme příslovce frekvence: žáci ve škole pomocí otázek a odpovědí (např. How often do you tidy up your bedroom? I sometimes tidy up my bedroom. How often do you walk to school? I always walk to school.); žáci doma píší na papír 4 věty s použitím každého příslovce a věty pak čtou ostatním spolužákům.

24.11. KOMBINOVANÁ HODINA

enlightenedHomework (domácí úkol) na pondělí 29.11.:
     WB str. 34

MDR (My Daily Report): Hangman - procvičování hláskování 

Bookwork:
SB str. 34 cv. 1, 2 – seznamujeme se s novou slovní zásobou (cv.1); posloucháme text a odpovídáme na otázky (cv. 2)
SB str. 35 cv. 1, 2 – učíme se a procvičujeme hodiny (podrobněji viz gramatika)
WB str. 35 – podle poslechu zaškrtáváme obrázek se správným časem

Grammar (gramatika): 
What’s the time?
It’s five o’clock.

It's quarter past two. (doslova "čtvrt po druhé" = čtvrt na tři.)
It's half past two. (doslova "půl po druhé" = půl třetí.)
It's quarter to two. (doslova "čtvrt do dvou" = tři čtvrtě na dvě.)

Vocabulary (slovní zásoba): tidy up, do the shopping, take the dog for a walk, wash up, sweep, cook, dry the dishes, feed the dog; What's the time? It’s ... o’clock.

Other information (další informace): Dnes začínáme novou lekci na téma Daily Tasks. Ukazujeme si a procvičujeme slovíčka pomocí obrázkových karet. Ptáme se, zda máme daný úkol rádi a odpovídáme (např. Do you like washing up? Yes, I do./No, I don’t./Yes, I like  washing up because.../No, I don’t like washing up because...). Ukazujeme si různý čas na hodinách, ptáme se, kolik je hodin a odpovídáme (např. What’s the time? It’s quarter past one.

22.11. KOMBINOVANÁ HODINA

Dnes máme polovinu žáků naší skupinky doma na online výuce a druhá polovina je přítomna ve škole. Věnujeme se opakování slovní zásoby a gramatiky ze 2. lekce. Přítomní žáci píší z této lekce testík, nepřítomní žáci si test napíší po návratu do školy.
Vybíráme a půjčujeme si knížky z naší anglické knihovny. Kdo má zájem, může ke knize vypracovat i „Book Report“. Prosíme o jejich navrácení za dva týdny (6.12.). Kdyby někdo nestihl přečíst, je možné si zapůjčení prodloužit. V případě zájmu o zapůjčení knihy z řad nepřítomných žáků, prosím, kontaktujte Miss Jitku. 

Homework (domácí úkol): žádný domácí úkol nebyl zadán

15.11. 

enlightenedTest/opakování:

V pondělí 22.11. máme v plánu napsat si krátký testík z Unit 2. Určitě se v něm objeví slovní zásoba ze 2. lekce (názvy potravin) - je potřeba, aby je děti nejen dokázaly pojmenovat, ale i správně napsat. Z gramatiky použití some/any v kladných a záporných větách a v otázkách; dále pak vyjádření návrhu (např. Shall we make some chicken soup? No, I don't like chicken. How about some potato soup? Yes.)

MDR (My Daily Report): podle obrázku lednice, který nám ukázala Miss Rita, píšeme tři věty o tom, co je v lednici (There is some ...  There are some ...)

Bookwork:
SB str. 30 cv. 1, 2 – čteme o tom, čím se zvířata živí, a o potravních řetezcích
WB str. 30 cv. 1-3 - doplňujeme slova ve cv. 1 a 2; vytváříme potravní řetězec ve cv. 3
SB str. 33

Vocabulary (slovní zásoba): picnic, rolls, lemonade, cheese, apple juice, water, soup, vegetables, salad; onion(s), potato(es), tomato(e)s, fish, beans, peas, carrrot(s); cherries, coffee, food chain

Other information (další informace): Povídáme si o oblíbených potravinách, vytváříme si tabulku, které potraviny máme rádi a které ne, a poté prezentujeme ostatním. Na konci hodiny se díváme na video o Mr. Beanovi.
Připomínáme, že ve středu 17.11. se hodina nekoná z důvodu státního svátku.

10.11.

enlightenedHomework (domácí úkol) na pondělí 15.11.:
     WB str. 28 a pracovní list s osmisměrkou „The picnic“

MDR (My Daily Report): písemně do sešitu doplňujeme chybějící slova ve větách např. 1. Is there ___ tea? Yes, there ___. 2. ___ there any oranges? No, there ___.

Bookwork:
SB str. 28 – posloucháme, doplňujeme chybějící slova a poté čteme společně nahlas (cv. 1); čteme a spojujeme text se správným obrázkem (cv. 2)
SB str. 29 – čteme o tom, co děti z různých zemí světa snídají a poté zaškrtáváme v tabulce (cv. 1); říkáme si, co jíme k snídani v České republice (cv. 2)

Vocabulary (slovní zásoba): picnic, rolls, lemonade, cheese, apple juice, water, soup, vegetables, salad; onion(s), potato(es), tomato(e)s, fish, beans, peas, carrrot(s); bacon, scrambled eggs, honey, salami, kind of ..; My favourite meal is .... 

Other information (další informace):
Dnes konečně všechny děti dopsali test z Unit 1 a odnesly si ho domů (test si děti doma ponechají, není třeba podepisovat a vracet do školy).
Hrajeme hry (memory game, "Burger game") na interaktivní tabuli a procvičujeme slovní zásobu na téma „food". „My crazy pizza“ - kreslíme pizzu a podle vlastního uvážení na ni doplňujeme ingredience. Poté píšeme, co na pizze je a procvičujeme vazbu "There is/are some ... in my crazy pizza." Obrázek nakonec prezentujeme ostatním žákům. 

8.11.

Homework (domácí úkol): žádný domácí úkol nebyl zadán

MDR (My Daily Report): písemně do sešitu odpovídáme na otázky na tabuli: 1. ___ there any cheese? 2. Yes, there is ___ cheese. 3. No, there ___ any oranges.

Bookwork:
SB str. 25 – posloucháme, co je v polévce a zaškrtáváme správné potraviny (cv. 1) ; seznamujeme se s novými frázemi, kreslíme na tabuli cheeseburger a pizzu a procvičujeme nové fráze (podrobně viz gramatika níže); 
SB str. 26 a 27 - čteme nahlas nový příběh o Benovi a Lucy a díváme se na něj na videu; dle příběhu označujeme zda, jsou věty ve cv. 2 pravdivé (t) nebo nepravdivé (f)
WB str. 26 cv. 1 – dle příběhu z učebnice kroužkujeme správnou odpověď

Grammar (gramatika): 
Shall we put some ... (carrots, onions, cheese, ham etc.) in our soup/pizza/cheeseburger? 
Yes./Good idea./ No. I don't like...
How about some ...?

Vocabulary (slovní zásoba): picnic, rolls, lemonade, cheese, apple juice, water, soup, vegetables, salad; onion(s), potato(es), tomato(e)s, fish, beans, peas, carrrot(s), bowl; waterfall, to bite, golden, hut

Other information (další informace):
Kreslíme na papír ve dvojicích mísu se salátem a pizzu a ptáme se navzájem, co do salátu/na pizzu dáme nebo nedáme. Poté píšeme, co v salátu je a procvičujeme vazbu There is/are some ... in our salad/pizza. Obrázky nakonec prezentujeme ostatním žákům. 

3.11.

 enlightenedPřipomínáme:
     Homework na pondělí 8.11.: Workbook (WB) str. 22 celá

MDR (My Daily Report): ze zadaných a zpřeházených písmen tvoříme slova a píšeme na papír (unscreamle the words) např. SOPU = SOUP, TAERW = WATER, DSAAL = SALAD, JCIUE = JUICE

Bookwork:
SB str. 24 cv. 1, 2 - posloucháme písničku a doplňujeme do jejího textu čísla odpovídajících potravin, poté písničku zpíváme
WB str. 24 cv. 1 a 2 - píšeme 5 vět o tom, co je či není v piknikovém koši Emily (cv. 1); doplňujeme slova do textu tak, aby se rýmovala a poté zpíváme (cv. 2)

Grammar (gramatika): 
počitatelná podstatná jména - můžeme spočítat, tvoří množné číslo přidáním -s (apples, oranges, beans, tomatoes, rolls, eggs, atd.) a používáme u nich v množném čísle ARE
nepočitatelná podtstaná jména - nemůžeme počítat (milk, water, lemonade, apple juice, cheese, soup atd.) a používáme u nich IS

ANY (v otázce a záporné větě)   X  SOME (v kladné větě)
např: Are there any apples? There aren't any apples. There are some apples.
Is there any cheese? There isn' t any cheese. There is some cheese.  

Vocabulary (slovní zásoba): picnic, rolls, lemonade, cheese, apple juice, water, soup, vegetables, salad

Other information (další informace):
Opakujeme a procvičujeme slovíčka na téma "Food" (nová i z loňského a předloňského školního roku) pomocí obrázkových karet včetně jejich spellování. Říkáme si, zda jsou počitatelná nebo nepočitatelné a podle toho je na tabuli řadíme do dvou sloupečků. Znovu si vysvětlujeme použití "some/any" a tvoříme různé věty. Na závěr hrajeme hry na interaktivní tabuli.

1.11. ONLINE HODINA

enlightenedHomework (domácí úkol) na pondělí 8.11.:
     Workbook (WB) str. 22 celá

MDR (My Daily Report): postupně odhalujeme obrázek a hádáme, o co jde. Do chatu píšeme "I think it’s ___ because it’s  ___."

Bookwork:
SB str. 22 cv. 1, 2 – seznamujeme se s novou slovní zásobou (cv.1); posloucháme text a odpovídáme na otázky (cv. 2)
SB str. 23 cv. 1 – čteme text a kroužkujeme odpovídají obrázek
WB str. 23 cv. 1 – doplňujeme chybějící slova do dialogu

Grammar (gramatika): 
počitatelná podstatná jména - můžeme spočítat, tvoří množné číslo přidáním -s (apples, oranges, beans, tomatoes, rolls, eggs, atd.)
nepočitatelná podtstaná jména - nemůžeme počítat (milk, water, lemonade, apple juice, cheese, soup atd.)

ANY (v otázce a záporné větě)   X  SOME (v kladné větě)
např: Are there any apples? There aren't any apples. There are some apples.
Is there any cheese? There isn' t any cheese. There is some cheese.  

Vocabulary (slovní zásoba): picnic, rolls, lemonade, cheese, apple juice, water, soup (pozor neplést si se „soap" = mýdlo), vegetables, salad, bark, snake, pool

Other information (další informace):
Dnes začínáme novou lekci na téma The Picnic. Na procvičení slovní zásoby tvoříme ze zpřeházených písmen slova a ta poté hláskujeme. Na závěr hrajeme hru, při které hledáme rozdíly na obrázcích.

ŘÍJEN

25.10.

Homework (domácí úkol): žádný domácí úkol nebyl zadán

MDR (My Daily Report): doplňujeme do vět like/likes/don’t like/doesn’t like a věty píšeme do sešitu např. Mark ___ ___ Halloween. Miss Rita ___ to dress in the costume. I ___ eating Halloween candy.

Other information (další informace):
Po krátkém opakování píšeme test z Unit 1. Poté jsme se věnujeme tématu Halloween. Na interaktivní tabuli luštíme osmisměrku. Podle instrukcí kreslíme strašidelný dům (instrukce najdete zde), obrázek dále doplňujeme dle vlastní představivosti a nakonec popisujeme, co jsme nakreslili. 

Všem dětem přejeme krásné podzimní prázdniny a příští pondělí se těšíme naviděnou!

20.10. ONLINE HODINA

enlightenedHomework (domácí úkol) na pondělí 25.10.:
     Workbook (WB) str. 13 celá

MDR (My Daily Report): ze zadaných a zpřeházených písmen tvoříme názvy dnů v týdnu a píšeme na papír (unscreamle the words) např. UESTDYA = TUESDAY; DYAFRI = FRIDAY; WDESNEDAY = WEDNESDAY apod.

Bookwork:
SB str. 14 - 15 cv. 1, 2 - čteme nahlas nový příběh o Benovi a Lucy a díváme se na něj na videu; s použitím kódu luštíme zprávu, kterou mají Ben a Lucy v knize (cv. 2); také šifrujeme svá jména

WB str. 14/cv. 1, 2, 3 – dáváme věty z příběhu do správného pořadí (cv. 1); spojujeme otázky a odpovědi (cv. 2); luštíme zprávu s použitím kódu (cv. 3)

Grammar (gramatika): vazba “have to + sloveso v infinitivu” = muset
                                      I/you/we/they have to ...  ALE    he/she/it has to...
např. I have to brush my teeth every day. She has to bring her homework to school. You have to read a book every week. He has to play football in the afternoon.

Vocabulary (slovní zásoba): code, clue; school subjects - Geography, Music, I.T., History, Maths, Science, Art, P.E., English; school days - Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday; Saturday, Sunday

Other information (další informace):
Na procvičení gramatiky vypracováváme online pracovní list. Hrajeme hru Simon Says

Už se moc těšíme na pondělní shledání s dětmi ve škole!

enlightenedTest/opakování:
V pondělí máme v plánu napsat si krátký testík z Unit 1. Kdo má zájem, prosím, zopakujte doma s dětmi názvy předmětů, vazbu „have to“ (muset) a časování slovesa like - I (you, we, they) like/don’t like; he (she, it) likes/doesn’t like)

18.10. ONLINE HODINA

 enlightenedPřipomínáme:
      Homework na středu 20.10.: Workbook (WB) str. 10 celá, str. 11/cv. 2

MDR (My Daily Report): ze zadaných a zpřeházených písmen tvoříme slova a píšeme na papír (unscreamle the words) školních předmětů např. SROYHTI = HISTORY, STAHM = MATHS, apod.

Bookwork (práce s učebnicí):
SB str. 12 cv. 1, 2, 3 – spojujeme obrázky s názvy předmětů, čteme a posloucháme písničku (cv. 1, 2); řešíme puzzle a píšeme názvy předmětů (cv. 3)
SB str. 13 cv. 1, 2 – posloucháme a zaškrtáváme, co děti  musí ve škole dělat, učíme se novou vazbu “have to ...” (viz gramatika níže)
WB str. 12/cv. 1, 2, 3 – doplňujeme slova do textu (cv. 1, 2); doplňujeme chybějící písmena u názvů školních předmětů a spojujeme s obrázky (cv. 3)

Grammar (gramatika): vazbahave to + sloveso v infinitivu” = muset
např. I HAVE TO brush my teeth every day. I HAVE TO bring my books to school. I HAVE TO read a book every week. I HAVE TO play the piano in the afternoon. YOU HAVE TO wear school uniforms.

Vocabulary (slovní zásoba): school subjects - Geography, Music, I.T., History, Maths, Science, Art, P.E., English; school days - Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday; Saturday, Sunday

Other information (další informace):
Na konci hodiny se díváme na další vtipné video o Mr. Beanovi a odpovídáme na otázky k příběhu. 

13.10. ONLINE HODINA

enlightenedHomework (domácí úkol) na středu 20.10.:
     Workbook (WB) str. 10 celá, str. 11/cv. 2

MDR (My Daily Report): díváme se na krátké video o školních předmětech a píšeme na papír věty: When I go to school, I study … (např. Czech, English, P.E. …)

Bookwork (práce s učebnicí):
SB str. 11 cv. 1 – čteme nahlas text o tom, co mají a nemají děti rády, a poté doplňujeme jejich jména do cvičení
WB str. 11/cv. 1 – sestavujeme a píšeme věty

Grammar (gramatika):
časování slovesa "LIKE": I (you, we, they) like/don’t like    X      He (she, it) likes/doesn’t like
I like listening to music. I really like/love playing football. 

I don't like milk. I really don't like singing.

Vocabulary (slovní zásoba): school subjects - Geography, Music, I.T., History, Maths, Science, Art, P.E., English; school days - Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday; Saturday, Sunday

Other information (další informace):
Kontrolujeme domácí úkol a ptáme se: What do you have on Monday? I have … Moc děti chválíme
za jeho vypracováníyes! Procvičujeme slovíčka z nové lekce a také jejich psaní. Na konci hodiny se díváme na video o Mr. Beanovi a odpovídáme na otázky k příběhu. 

11.10. ONLINE HODINA

enlightenedHomework (domácí úkol): podle svého uvážení na papír vypracuj školní rozvrh a použij školní předměty ze SB na str. 10 (pět dnů v týdnu, každý den 5 vyučovacích hodin, každý z předmětů použij minimálně dvakrát). Níže je názorný příklad, jak by úkol mohl vypadat. Kdo zvládne z dětí udělat na středu 13.10., budeme rádi, kdo ne, vypracuje na pondělí 18.10.

MDR (My Daily Report): díváme se na krátké video o rodině a píšeme na papír tři aktivity, které členové rodiny dělají.

Bookwork (práce s učebnicí):
Začínáme novou lekci – Unit 1 „Our School“.
SB str. 10 cv. 1, 2 – seznamujeme se s názvy školních předmětů (podrobněji viz slovní zásoba níže), procvičujeme jejich výslovnost a říkáme si, co se v kterém předmětu učíme. Ptáme se a odpovídáme, který z předmětů je naším oblíbeným - What’s your favourite subject Peter? My favourite subject is ... Posloucháme dialog mezi Benem a Lucy a opravujeme věty v učebnici (cv. 2)

Vocabulary (slovní zásoba): school subjects, Geography, Music, I.T., History, Maths, Science, Art, P.E., English

Other information (další informace):
Dnes plánovaný testík si napíšeme, až se děti vrátí do školy.
Na procvičení nové slovní zásoby hrajeme hru Hangman a vyplňujeme pracovní listy

6.10.

MDR (My Daily Report): podle zadání na tabuli píšeme do sešitu čísla (např. 72, 56, 38, 93)

Bookwork (práce s učebnicí):
WB str. 9 cv. 1, 2 – kroužkujeme variantu, která do řádku nepatří (cv. 1); tvoříme věty a doplňujeme chybějící slova a tím opakujeme frázi „to be good at...“ (cv. 2)

Vocabulary (slovní zásoba): mother, mum, father, dad, sister, brother, grandfather, grandmother, aunt, uncle, cousins, parents, grandparents, grandson, granddaughter, čísla 1-100

Other information (další informace):
Dnes jsme dokončili Unit 0 a opakovali učivo. Zaměřili jsem se na čísla, jejichž psaní nám dělá problémy. Na interaktivní tabuli jsme hledali v osmisměrce různá čísla od 10 do 100 a pak jsme je hláskovali. Na konci hodiny nám vyšel čas i na hru „Musical chairs“, kterou jsme trochu upravili a zakomponovaii do ní opět čísla,  a „Dobble Game“.

enlightenedTest/opakování:
V pondělí máme v plánu napsat si krátký testík. Kdo má zájem, prosím, zopakujte doma s dětmi slovní zásobu na téma rodina, čísla 1-100, vazbu „to be good at“ a přivlastňovací přídavná jména.

4.10.

Homework (domácí úkol): žádný domácí úkol nebyl zadán, ale prosíme děti, které ho dnes neměly, o jeho doplnění na středu 6.10. 

Bookwork (práce s učebnicí):
SB str. 8-9 – díváme se na videu a čteme nový příběh o Benovi a Lucy; odpovídáme na otázky k textu (cv. 2)
WB str. 8 cv. 1, 2 – vypracováváme cvičení k příběhu

Vocabulary/phrases (slovní zásoba/fráze): mother, mum, father, dad, sister, brother, grandfather, grandmother, aunt, uncle, cousins, parents, grandparents, grandson, granddaughter

Other information (další informace):
Opakujeme slovní zásobu z loňského školního roku a podle poslechu vyplňujeme pracovní listy. Na procvičení slovní zásoby k tématu rodina hrajeme na interaktivní tabuli pexeso. Na konci hodiny hrajeme naši oblíbenou hru “Four Corners”.

 

 

ZÁŘÍ

29.9.

enlightenedHomework (domácí úkol) na pondělí 4.10.:  
     Workbook (WB) str. 7/ cv. 2, 3 (u cvičení 3 napsat dvě věty)

Bookwork (práce s učebnicí): 
SB str. 7 cv. 1, 2 - věnujeme se tématu rodina; čteme a píšeme, kdo má ke komu jaký vztah (viz gramatika níže)
WB str. 7 cv.1 - podle poslechu doplňujeme členy rodiny 

Vocabulary/phrases (slovní zásoba/fráze): mother, mum, father, dad, sister, brother, grandfather, grandmother, aunt, uncle, cousins, parents, grandparents, grandson, granddaughter

Grammar (gramatika):
přídavné jméno přivlastňovací -'s např. Hana's book, Martin's ruler, Jan's pen, Anna's brother

Other information (další informace):
Opakujeme slovní zásobu z loňského školního roku a podle poslechu vyplňujeme pracovní listy. Kreslíme na papír členy své rodiny, pojmenováváme je a prezentujeme ostatním dětem. Na procvičení slovní zásoby k tématu rodina hrajeme pexeso. Na konci hodiny hrajeme naši oblíbenou hru Four Corners”.

27.9.

enlightenedHomework (domácí úkol) na středu 29.9. - pouze pro ty žáky, kteří dnes úkol neměli:
     Workbook (WB) str. 4/ cv. 3, 4; str. 5/všechna cvičení 

Bookwork (práce s učebnicí):
SB str. 6 – posloucháme písničku a doplňujeme chybějící slova; píšeme do učebnice, v čem jsme dobří
WB str. 6 cv.1, 2 – verše z písničky dáváme do správného pořadí; doplňujeme slova podle obrázků

Grammar (gramatika):
procvičujeme to be GOOD AT ... (být v něčem dobrý, něco dobře umět) x not to be GOOD AT ... (nebýt v něčem dobrý)

Other information (další informace):
Opakujeme slovní zásobu z loňského školního roku a podle poslechu vyplňujeme pracovní listy. Na zopakování čísel hrajeme pexeso na interaktivní tabuli. Pokud si chcete s dětmi zahrát doma - odkaz např. na zopakování čísel 11-20 najdete zde. Psaní čísel dělá některým z nás problémy a tak je, prosím, doma procvičujte. Děkujeme!

22.9.

enlightenedHomework (domácí úkol) na pondělí 27.9.:  
     Workbook (WB) str. 4/ cv. 3, 4; str. 5/všechna cvičení

Bookwork (práce s učebnicí):
WB str. 4 – cv. 1 (podle poslechu doplňujeme čísla např. 10, 20, 30, …100)
SB str. 5 – všechna cvičení (cv. 1 - podle obrázků doplňujeme, v jakých aktivitách jsou Ben a Lucy dobří; cv. 2. - seznamujeme se s novou gramatikou viz níže; cv. 3. – podle nápovědy na obrázku píšeme do učebnice 4 věty o tom, v čem jsou Ben a Lucy dobří či špatní)

Grammar (gramatika):
to be GOOD AT (být v něčem dobrý, něco dobře umět) x not to be GOOD AT (nebýt v něčem dobrý) např. I am good at dancing. (Umím dobře tancovat.) He is good at swimming. (Umí dobře plavat). She isn't good at riding bike. (Neumí dobře jezdit na kole.) 

Procvičujeme také otázky a ptáme se What are you good at…?

Other information (další informace):
Opakujeme gramatiku a slovní zásobu z loňského školního roku a podle poslechu vyplňujeme pracovní listy. Na zopakování čísel a počítání hrajeme hry Bingo a “Four Corners”.

20.9.

Bookwork (práce s učebnicí): Dnes jsme začali novou lekci – Unit 0 "Meet the Explorers". Seznámili jsme se s hrdiny - Benem, Lucy a jejich pejskem Busterem, kteří podnikají různá dobrodružství a budou nás provázet po celý rok. Učili jsme se nová slovíčka a procvičovali jejich hláskování. Poslouchali jsme a četli nahlas text článku (str. 4/cv. 1); odpovídali na otázky pod obrázkem (str. 4/cv. 2).

New vocabulary/phrases (nová slovní zásoba/fráze): upstairs, downstairs, cellar, číslovky 21-100

Other information (další informace): Opakovali jsme gramatiku a fráze z loňského školního roku vyplňováním pracovních listů. Zahráli jsem si naši oblíbenou týmovou hru “Chinese whisper” (obdoba české “Tiché pošty”), při které jsme procvičovali číslovky (21-100). Skládali jsme také krátké věty z “kamenů se slovy” a poté je nahlas četli.

Homework (domácí úkol): nebyl zadán

15.9.

Na úvod dnešní hodiny jsme si zopakovali naše pravidla chování ve třídě, která jsme si v minulé hodině zapsali do sešitů.

Dokončovali jsme plakát naší skupiny. Moc se nám povedl a těšíme se, až bude viset ve škole společně s plakáty ostatních skupin!

Zahráli jsme si několik her na procvičení slovní zásoby z loňského roku. Skládali jsme slovíčka z “kamenů s písmenky” a poté je nahlas hláskovali. V týmech jsme hráli hru “Pictionary”, kdy jeden člen týmu kreslil na tabuli obrázek/slovo, které mu Miss Rita ukázala na kartičce, a ostatní členové jeho skupiny se jej snažili uhodnout. Vítězem byl tým, který uhodl za daný časový okamžik více slov. Velmi jsme se při tom pobavili!smiley

Opakovali jsme  i gramatiku a fráze z loňského školního roku vyplňováním pracovních listů. V tom bychom chtěli pokračovat i v následujících hodinách.

Homework: nebyl zadán

13.9.

Vítáme naše žáky v novém školním roce! smiley

Na dnešní úvodní hodině jsme si po krátkém seznámení povídali o ROADRUNNERS - druhu ptáků (kukaček), které máme ve jménu naší skupiny. Podívali jsme se na krátké zábavné video (v případě zájmu můžete shlédnout zde).

Rozdali jsme si učebnice a sešity ("portfolios"), které jsme si podepsali a vyzdobili si titulní stranu. 

Začali jsme pracovat na našem třídním plakátu, který bude po dokončení viset v chodbě v přízemí vedle naší LEAP učebny.

Povídali jsme si o šikaně a o pravidlech, která budeme při výuce ve třídě dodržovat, a ty jsme si pak zapsali do sešitů. 

Hráli jsme hry, při kterých jsme si procvičili názvy zvířat, potravin a slovní zásoby z minulého školního roku.

Ve středu bychom již měli začít pracovat s učebnicí a vrhnout se na Unit 0.

 

aktualizováno: 20.01.2022 23:52:05