Roadrunners

Roadrunners

Vyučující:

 

 

Rita Watson

tel.: +420 776 510 439
email: rcwatson18@gmail.com

Asistent/ka:

 

Jitka Gasparová

tel.: +420 604 144 883
email: jitka.gasparova@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme.

ŘÍJEN

13.10. ONLINE HODINA

enlightenedHomework (domácí úkol) na středu 20.11.:
     Workbook (WB) str. 10 celá, str. 11/cv. 2

MDR (My Daily Report): díváme se na krátké video o školních předmětech a píšeme na papír věty: When I go to school, I study … (např. Czech, English, P.E. …)

Bookwork (práce s učebnicí):
SB str. 11 cv. 1 – čteme nahlas text o tom, co mají a nemají děti rády, a poté doplňujeme jejich jména do cvičení
WB str. 11/cv. 1 – sestavujeme a píšeme věty

Grammar (gramatika):
časování slovesa "LIKE": I (you, we, they) like/don’t like    X      He (she, it) likes/doesn’t like
I like listening to music. I really like/love playing football. 

I don't like milk. I really don't like singing.

Vocabulary (slovní zásoba): school subjects -Geography, Music, I.T., History, Maths, Science, Art, P.E., English; school days - Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday; Saturday, Sunday

Other information (další informace):
Kontrolujeme domácí úkol a ptáme se: What do you have on Monday? I have … Moc děti chválíme
za jeho vypracováníyes! Procvičujeme slovíčka z nové lekce a také jejich psaní. Na konci hodiny se díváme na video o Mr. Beanovi a odpovídáme na otázky k příběhu. 

11.10. ONLINE HODINA

enlightenedHomework (domácí úkol): podle svého uvážení na papír vypracuj školní rozvrh a použij školní předměty ze SB na str. 10 (pět dnů v týdnu, každý den 5 vyučovacích hodin, každý z předmětů použij minimálně dvakrát). Níže je názorný příklad, jak by úkol mohl vypadat. Kdo zvládne z dětí udělat na středu 13.10., budeme rádi, kdo ne, vypracuje na pondělí 18.10.

MDR (My Daily Report): díváme se na krátké video o rodině a píšeme na papír tři aktivity, které členové rodiny dělají.

Bookwork (práce s učebnicí):
Začínáme novou lekci – Unit 1 „Our School“.
SB str. 10 cv. 1, 2 – seznamujeme se s názvy školních předmětů (podrobněji viz slovní zásoba níže), procvičujeme jejich výslovnost a říkáme si, co se v kterém předmětu učíme. Ptáme se a odpovídáme, který z předmětů je naším oblíbeným - What’s your favourite subject Peter? My favourite subject is ... Posloucháme dialog mezi Benem a Lucy a opravujeme věty v učebnici (cv. 2)

Vocabulary (slovní zásoba): school subjects, Geography, Music, I.T., History, Maths, Science, Art, P.E., English

Other information (další informace):
Dnes plánovaný testík si napíšeme, až se děti vrátí do školy.
Na procvičení nové slovní zásoby hrajeme hru Hangman a vyplňujeme pracovní listy

6.10.

MDR (My Daily Report): podle zadání na tabuli píšeme do sešitu čísla (např. 72, 56, 38, 93)

Bookwork (práce s učebnicí):
WB str. 9 cv. 1, 2 – kroužkujeme variantu, která do řádku nepatří (cv. 1); tvoříme věty a doplňujeme chybějící slova a tím opakujeme frázi „to be good at...“ (cv. 2)

Vocabulary (slovní zásoba): mother, mum, father, dad, sister, brother, grandfather, grandmother, aunt, uncle, cousins, parents, grandparents, grandson, granddaughter, čísla 1-100

Other information (další informace):
Dnes jsme dokončili Unit 0 a opakovali učivo. Zaměřili jsem se na čísla, jejichž psaní nám dělá problémy. Na interaktivní tabuli jsme hledali v osmisměrce různá čísla od 10 do 100 a pak jsme je hláskovali. Na konci hodiny nám vyšel čas i na hru „Musical chairs“, kterou jsme trochu upravili a zakomponovaii do ní opět čísla,  a „Dobble Game“.

enlightenedTest/opakování:
V pondělí máme v plánu napsat si krátký testík. Kdo má zájem, prosím, zopakujte doma s dětmi slovní zásobu na téma rodina, čísla 1-100, vazbu „to be good at“ a přivlastňovací přídavná jména.

4.10.

Homework (domácí úkol): žádný domácí úkol nebyl zadán, ale prosíme děti, které ho dnes neměly, o jeho doplnění na středu 6.10. 

Bookwork (práce s učebnicí):
SB str. 8-9 – díváme se na videu a čteme nový příběh o Benovi a Lucy; odpovídáme na otázky k textu (cv. 2)
WB str. 8 cv. 1, 2 – vypracováváme cvičení k příběhu

Vocabulary/phrases (slovní zásoba/fráze): mother, mum, father, dad, sister, brother, grandfather, grandmother, aunt, uncle, cousins, parents, grandparents, grandson, granddaughter

Other information (další informace):
Opakujeme slovní zásobu z loňského školního roku a podle poslechu vyplňujeme pracovní listy. Na procvičení slovní zásoby k tématu rodina hrajeme na interaktivní tabuli pexeso. Na konci hodiny hrajeme naši oblíbenou hru “Four Corners”.

 

 

ZÁŘÍ

29.9.

enlightenedHomework (domácí úkol) na pondělí 4.10.:  
     Workbook (WB) str. 7/ cv. 2, 3 (u cvičení 3 napsat dvě věty)

Bookwork (práce s učebnicí): 
SB str. 7 cv. 1, 2 - věnujeme se tématu rodina; čteme a píšeme, kdo má ke komu jaký vztah (viz gramatika níže)
WB str. 7 cv.1 - podle poslechu doplňujeme členy rodiny 

Vocabulary/phrases (slovní zásoba/fráze): mother, mum, father, dad, sister, brother, grandfather, grandmother, aunt, uncle, cousins, parents, grandparents, grandson, granddaughter

Grammar (gramatika):
přídavné jméno přivlastňovací -'s např. Hana's book, Martin's ruler, Jan's pen, Anna's brother

Other information (další informace):
Opakujeme slovní zásobu z loňského školního roku a podle poslechu vyplňujeme pracovní listy. Kreslíme na papír členy své rodiny, pojmenováváme je a prezentujeme ostatním dětem. Na procvičení slovní zásoby k tématu rodina hrajeme pexeso. Na konci hodiny hrajeme naši oblíbenou hru Four Corners”.

27.9.

enlightenedHomework (domácí úkol) na středu 29.9. - pouze pro ty žáky, kteří dnes úkol neměli:
     Workbook (WB) str. 4/ cv. 3, 4; str. 5/všechna cvičení 

Bookwork (práce s učebnicí):
SB str. 6 – posloucháme písničku a doplňujeme chybějící slova; píšeme do učebnice, v čem jsme dobří
WB str. 6 cv.1, 2 – verše z písničky dáváme do správného pořadí; doplňujeme slova podle obrázků

Grammar (gramatika):
procvičujeme to be GOOD AT ... (být v něčem dobrý, něco dobře umět) x not to be GOOD AT ... (nebýt v něčem dobrý)

Other information (další informace):
Opakujeme slovní zásobu z loňského školního roku a podle poslechu vyplňujeme pracovní listy. Na zopakování čísel hrajeme pexeso na interaktivní tabuli. Pokud si chcete s dětmi zahrát doma - odkaz např. na zopakování čísel 11-20 najdete zde. Psaní čísel dělá některým z nás problémy a tak je, prosím, doma procvičujte. Děkujeme!

22.9.

enlightenedHomework (domácí úkol) na pondělí 27.9.:  
     Workbook (WB) str. 4/ cv. 3, 4; str. 5/všechna cvičení

Bookwork (práce s učebnicí):
WB str. 4 – cv. 1 (podle poslechu doplňujeme čísla např. 10, 20, 30, …100)
SB str. 5 – všechna cvičení (cv. 1 - podle obrázků doplňujeme, v jakých aktivitách jsou Ben a Lucy dobří; cv. 2. - seznamujeme se s novou gramatikou viz níže; cv. 3. – podle nápovědy na obrázku píšeme do učebnice 4 věty o tom, v čem jsou Ben a Lucy dobří či špatní)

Grammar (gramatika):
to be GOOD AT (být v něčem dobrý, něco dobře umět) x not to be GOOD AT (nebýt v něčem dobrý) např. I am good at dancing. (Umím dobře tancovat.) He is good at swimming. (Umí dobře plavat). She isn't good at riding bike. (Neumí dobře jezdit na kole.) 

Procvičujeme také otázky a ptáme se What are you good at…?

Other information (další informace):
Opakujeme gramatiku a slovní zásobu z loňského školního roku a podle poslechu vyplňujeme pracovní listy. Na zopakování čísel a počítání hrajeme hry Bingo a “Four Corners”.

20.9.

Bookwork (práce s učebnicí): Dnes jsme začali novou lekci – Unit 0 "Meet the Explorers". Seznámili jsme se s hrdiny - Benem, Lucy a jejich pejskem Busterem, kteří podnikají různá dobrodružství a budou nás provázet po celý rok. Učili jsme se nová slovíčka a procvičovali jejich hláskování. Poslouchali jsme a četli nahlas text článku (str. 4/cv. 1); odpovídali na otázky pod obrázkem (str. 4/cv. 2).

New vocabulary/phrases (nová slovní zásoba/fráze): upstairs, downstairs, cellar, číslovky 21-100

Other information (další informace): Opakovali jsme gramatiku a fráze z loňského školního roku vyplňováním pracovních listů. Zahráli jsem si naši oblíbenou týmovou hru “Chinese whisper” (obdoba české “Tiché pošty”), při které jsme procvičovali číslovky (21-100). Skládali jsme také krátké věty z “kamenů se slovy” a poté je nahlas četli.

Homework (domácí úkol): nebyl zadán

15.9.

Na úvod dnešní hodiny jsme si zopakovali naše pravidla chování ve třídě, která jsme si v minulé hodině zapsali do sešitů.

Dokončovali jsme plakát naší skupiny. Moc se nám povedl a těšíme se, až bude viset ve škole společně s plakáty ostatních skupin!

Zahráli jsme si několik her na procvičení slovní zásoby z loňského roku. Skládali jsme slovíčka z “kamenů s písmenky” a poté je nahlas hláskovali. V týmech jsme hráli hru “Pictionary”, kdy jeden člen týmu kreslil na tabuli obrázek/slovo, které mu Miss Rita ukázala na kartičce, a ostatní členové jeho skupiny se jej snažili uhodnout. Vítězem byl tým, který uhodl za daný časový okamžik více slov. Velmi jsme se při tom pobavili!smiley

Opakovali jsme  i gramatiku a fráze z loňského školního roku vyplňováním pracovních listů. V tom bychom chtěli pokračovat i v následujících hodinách.

Homework: nebyl zadán

13.9.

Vítáme naše žáky v novém školním roce! smiley

Na dnešní úvodní hodině jsme si po krátkém seznámení povídali o ROADRUNNERS - druhu ptáků (kukaček), které máme ve jménu naší skupiny. Podívali jsme se na krátké zábavné video (v případě zájmu můžete shlédnout zde).

Rozdali jsme si učebnice a sešity ("portfolios"), které jsme si podepsali a vyzdobili si titulní stranu. 

Začali jsme pracovat na našem třídním plakátu, který bude po dokončení viset v chodbě v přízemí vedle naší LEAP učebny.

Povídali jsme si o šikaně a o pravidlech, která budeme při výuce ve třídě dodržovat, a ty jsme si pak zapsali do sešitů. 

Hráli jsme hry, při kterých jsme si procvičili názvy zvířat, potravin a slovní zásoby z minulého školního roku.

Ve středu bychom již měli začít pracovat s učebnicí a vrhnout se na Unit 0.

 

aktualizováno: 17.10.2021 00:08:49