Rattlesnakes

Rattlesnakes

Vyučující:

 

Quetzal Vallejo-Howard

tel.: +420 773 007 991
email: quetzalvh@ucla.edu

Asistent/ka:

 

 

Sára Borovičková

tel.: +420 739 002 113
email: sara.borovickova@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2022-2023!Vážení rodiče,

pokud si má Vaše dítě vést v programu úspěšně, je důležité, abyste věděli, co se na hodinách dělá, a mohli jej tak ve studiu podpořit. Na této webové stránce najdete informace o práci v hodinách, o zadaných domácích úkolech, o nadcházejících testech i další důležité informace týkající se výuky. Je nezbytné, aby se žáci snažili vypracovávat domácí úkoly a v případě absence si vždy doplnili zameškanou látku. Snadněji se tak po návratu do školy zapojí do výuky. V případě dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Nové, druhé, vydání učebnic Super Minds! V tomto školním roce budeme při výuce používat nové, druhé, vydání našich oblíbených učebnic Super Minds. Obsahově je téměř stejné jako to předcházející, avšak bylo vylepšeno a aktualizováno. Věříme, že se všem bude líbit. Jeho součástí je nová digitální platforma, Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (Workbook) a eBook (Student's Book) pro domácí studium a opakování. Všechna poslechová cvičení, písničky a videa v obou učebnicích jsou nyní na této nové platformě dostupná. Návod k jejímu užívání najdete v obou učebnicích na přední vnitřní straně jejich obalu. V případě dotazů či problémů týkajících se používání této platformy, klikněte na této stránce vpravo dole na ikonu "?HELP", kde najdete krátká videa, jak postupovat.

Také bychom Vám rádi připomněli, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Obsah učebnic byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických výukových programů a mohl se přizpůsobit dané týdenní dotaci hodin. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často najdete v učebnicích vynechané stránky, které si žáci samozřejmě mohou v případě zájmu také sami doma vypracovat.

 

LISTOPAD

24.11.

cool!! Prosíme všechny, kteří ještě nevrátili knížku z knihovničky a pracovní list k ní aby obojí vypracované vrátili příští úterý 29.11.

enlightenedTest/opakování: Test z Lekce 2 se bude psát příští čtvrtek (1.12.). Bude obsahovat slovní zásobu z Lekce 2 (zvířata). Z gramatiky bude obsahovat likes/doesn’t like a otázky s does. (Viz zápis z 15.11. a 22.11.)

MDR: Think and write: What do you like to eat? Zamysli se nad tím, co rád jíš a napiš tři věty: dvě s I like a jednu s I don’t like.

Bookwork:
SB  -  str. 26, 27
WB – str. 26, 27

Grammar: opakování

Vocabulary: opakování

Other information: Na dnešní hodině jsme si nejprve zapsali do sešitů a poté pracovali s učebnicí a pracovním sešitem na všech stranách dedikovaným příběhu kamarádů Misty, Thunder, Whisper a Flash v zoo. Poté jsme si oddychli a pokračovali v druhé hodině. Když jsme měli hotovo, hláskovali jsme zvířata pomocí magnetických písmen ve dvojicích v lavicích. Nakonec jsme si zahráli hru Fly fly fly. Pro velkých úspěch u dětí přikládám krátkou písničku Peekaboo, která je jedna z těch které Miss Quetz pouští za odměnu o přestávce.

22.11.

Homework (due 29.11.): WB - strana 24, 25

Hello: Přivítali jsme se procvičením aktivní konverzace.

MDR: Doplň chybějící písmenka tak, abys z nich vyhláskoval slovo.

Bookwork:
SB  -  str. 24, 120 (cv. 2)
WB – //

Grammar: opakování likes/doesn't like; enlightenedOtázky s does:

Ot: Does Ryan like snakes?

Odp: Yes, he does./No he doesn’t.

Vocabulary:  opakování slovíček z Lekce 2

Other information: Na dnešní hodině jsme se přivítali a zapisovali do sešitů. Zkontrolovali jsme si úkol a zadali nový. Kdo ještě nepsal test si ho dopsal. Na straně 24 v učebnici jsme poslouchali písničku a vypracovali cvičení s ní spojené. Zahráli jsme si 10 second picture. Zaktivizovali jsme se videem a pokračovali práci s učebnicí na straně 25 kde jsou otázky s does. Na straně 120 jsme k nim také vypracovali gramatické cvičení. Podle prezentace Miss Quetz jsme tyto otázky procvičovali ve dvojicích. Nakonec jsme na tabuli hláskovali slovíčka z Lekce 2. Děti také dostaly zpět svůj test z Lekce 1, který si následně všichni mail odnesli domů. Gratulujeme!

15.11.

Homework (due 22.11.): WB - strana 22,23

MDR: Hádej co je to za zvíře? Zapisuj!

Bookwork:
SB  -  str. 22,23, 120 (cv.1)
WB – str. 120

enlightenedNEW Grammar: Má rád/Nemá rád:

He/She/It likes(On/Ona/Ono má rád/a/o...)

He/She/It doesn’t like…. (On/Ona/Ono nemá rád/a/o...)

Fred likes spiders. (Fred má rád pavouky.)

Fred doesn’t like cheese. (Fred nemá rád sýr.)

enlightenedNEW Vocabulary: Slovíčka z Lekce 2 – Zvářata:

zebra, monkey, snake, hippo, parrot, tiger, crocodile, bear, zoo, animal(s)

Other information:  Na první hodině jsme se přivítali a zapisovali si do sešitů MDR. S těmi kdo minulý týden nepsali test jsme si ho dopsali. Zkontrolovali jsme si úkol a zadali nový. Seznámili jsme se s novou lekcí v učebnici – je o zvířatech! a slovíčka spojená se zvířaty jsme se učili. Také jsme si zahráli šarády. Na druhé hodině jsme se zaktivizovali videem a poté pracovali s učebnicí a sešitem a učili se novou gramatiku. Nakonec jsme si zahráli hru Hádej Zvíře, která je nejen výborný procvičením jmen zvířat, ale také dobrá pomůcka pro cvičení tvoření vět.


10.11.

!!! enlightenedKnihovnička (vypůjčeno do: 24.11.): Dětem jsme každému po testu půjčili jednu knížku a dali k ní pracovní list. Děti si doma knížku přečtou a do dvou týdnů ji spolu s vyplněným pracovním listem vrátí. Doporučujeme alespoň část knížky s dítětem číst nahlas, aby bylo učení účinné a procvičovala se mluvená forma jazyka 😊. Přejeme příjemné čtení!!

MDR: //

Bookwork:
SB  -  //
WB – //

Grammar: //

Vocabulary: //

Test: Lekce 1

Other information: Today we had a test party! Dnes jsme měli s dětmi testovou párty, v první části jsme se přivítali a poté jsme psali první půlku testu z Lekce 1. Po přestávce jsme nechali mozek trošku odpočinout a dopsali druhou polovinu testu. yes Všichni se na testu velmi snažili a my gratulujeme! Kdo ho nepsal dnes si ho dopíše až bude ve škole. Chvíli jsme po testu strávili s pracovním listem na hledání sloves (viz příloha) a nakonec jsme si zahráli hláskovací hru na interaktivní tabuli.

8.11.

enlightenedPřipomenutí:  Test avizovaný v minulém zápisu budeme psát již přístí hodinu. (ti, kdo jsou nemocní si test dopíší až budou zdraví.)

Homework (due 15.11.): WB - strana 17, 21

MDR: Přečti si věty a doplň do volných míst morning, afternoon, evening, nebo night podle toho, co se tam hodí.

Bookwork:
SB  -  str. 20, 21
WB – str. 16 (poslech)

Grammar: opakování z minulé hodiny (! Pilně procvičujte tvary sloves ve 3.os. č.j. (enlightenedviz zápis z 1.11.))

NEW vocabulary: morning, afternoon, evening, night; opakování z minulé hodiny

Other information: Přivítali jsme se povídáním o tom, co jsme dělali o víkendu. Zkontrolovali jsme si domácí úkol a zadali nový. Podle prezentace Miss Quetz jsme si zapisovali MDR do sešitů. Na straně 20 v učebnici jsme vyplnili cvičení listen, imagine and draw kde si děti poslechnou nahrávku z učebnice (yesdostupné po přihlášení v elektronické učebnici na stránkách CambrigeOne) a zakreslí (jak má obrázek cca vypadat je v učebnici). Na straně 21 v učebnici jsme si zopakovali znalosti malým opakováním s výběrem možných odpovědí A, B nebo C. Zaktivizovali jsme se videem, zahráli si několik her na procvičení slovíček a tvarů sloves ve 3. os. č.j. a nakonec vypracovali stranu 16 v pracovním sešitě, kde je také audionahrávka a děti doplňují, co slyší.

3.11.

enlightenedTest/opakování: Test z Lekce 1 se bude psát příští čtvrtek (10.11.). Bude obsahovat slovní zásobu z Lekce 1 (denní rutina). Z gramatiky bude obsahovat povídání o čase a práci se slovesy ve 3. osobě č.j. (pro obojí viz předchozí zápis)

MDR: Napiš větou kolik je hodin podle toho co učitel ukáže na hodinách na tabuli. Zakresli na hodinách do sešitu kolik učitel řekl, že je hodin.

Bookwork:
SB  -  str. 16, 17
WB – str. 14, 15

Grammar: opakování času a verb + -s/-es

Vocabulary: opakování denních aktivit

Other information: Po práci v učebnicích jsme si zahráli hru What’s the time, Mr. Fox? Miss Quetz také s prezentací opakovala s dětmi pravidla používání koncovek -s/-es u sloves ve třetí osobě čísla jednotného (viz foto). Po další práci v učebnicích jsme si znovu zahráli oblíbenou hru na procvičení hláskování: EduCandy.

1.11.

Homework (due 8.11.): WB – strana 13

MDR: Do vět z prezentace doplňuj správný tvar slovesa a zapisuj do sešitu.

Bookwork:
SB  -  str. 14, 15
WB – str. 14, 15

Grammar: enlightenedTelling Time:

Otázka: What’s the time? // What time is it?

     Odpověď: It’s __ o’clock.

Otázka: When do you… (have breakfast/go to school/etc.)?

     Odpověď: At __ o’clock.

enlightened Přítomný čas prostý, třetí osoba:

V přítomném čase se na konci pravidelných sloves přidá koncovka -s při mluvení o třetí osobě. Výjimky jsou slova končící na -o,-ch, -s, -sh, -x, or -z, tam přidáváme -es.

Příklady: He gets up at eight o’clock. // She goes to school at 9 o’clock.

Vocabulary: slovíčka z Lekce 1 o denní rutině – get up, get dressed, have breakfast, brush your teeth, go to school, have lunch, play in the park, have dinner, go to bed

Other information: Po prázdninách jsme se přivítali povídáním o minulém týdnu. Zapsali jsme si do sešitů a pak jsme si zkontrolovali domácí úkol a zadali nový. Poté jsme přečetli příběh v učebnici na straně 14-15 a podívali se na příslušné video. Vypracovali jsme také stránky v pracovním sešitě, které se s příběhem pojí. Zaktivizovali jsme se videem na odpočinutí hlavy a zahráli si hru s anagramy ze slov z Lekce 1. Pro velký zájem a nadšení dětí zde na laugh hru s anagramy se slovíčky z Lekce 1 přikládám link. Na konci obou hodin jsme si zahráli divadlo – s loutkami jsme s pomocí prezentace Miss Quetz vyprávěli jaká je denní rutina každého ze zvířátek.

 

ŘÍJEN

25.10.

Homework (due 1.11.): WB - strana 120

MDR: Dnešní úkol: Poslouchej strašidelné zvuky a hádej, čím byly způsobeny. Zapiš do sešitu svůj odhad, nic není špatně! Werewolf? Ghost? Wind? Take a guess!

Bookwork:
SB  -  //
WB – //

Grammar: //

Vocabulary: //

Other information: Dnes jsme měli Halloweenovou hodinu, protože yes ve čtvrtek hodina nebude. Zkontrolovali jsme si domácí úkol a zadali nový. Zahráli jsme si hru Pin the Stem on the Pumpkin a ekvivalent Musical chairs s Halloweenovými slovíčky – vampire, pumpkin, mask, witch, cauldron, ... Pak jsme se zaktivizovali videem a každé z dětí si vyrobilo vlastní Halloweenovou masku, kterou si potom mail odneslo domů.

20.10.

MDR: Děti „sestavují“ podle přeházených písmenek slovíčka z Lekce 1, např: etg up = get up (vstát). Zapisují do sešitu.

Bookwork:
SB  -  str. 12, 13 (celé)
WB – str. 12 (celá)

Grammar: opakování z minulé hodiny - time

Vocabulary: opakování z minulé hodiny – denní činnosti        

Other information: Na začátku jsme si povídali o našich plánech na dnešní den. Po práci se Student’s book a Workbook jsme si zopakovali slovíčka z Lekce 1. Dětem se líbila písnička v učebnici, takže jsme ji poslouchali ještě jednou i po vypracování úkolů v učebnici. Po přestávce jsme se zaktivizovali Halloweenovou Freeze Dance jógou a nastínili si začátky toho jak používat -s ve třetí osobě u sloves, ale podrobně to budeme probírat na další hodině.

18.10.

Homework (due 25.10.): WB – strana 10, 11

MDR: Děti si k různým slovům samy doplňovaly člen a nebo an podle pravidla, které říká, že an se používá, když následující slovo začíná na samohlásku. A/An apple? An apple!

Bookwork:
SB  -  str. 10, 11
WB – //

New Grammar: Čas - What’s the time? Jaký je čas? // What time is it? Kolik je hodin? // It’s __ o’clock. Je __ hodin. // When do you… (have breakfast/go to school/etc.)? Kdy... (snídáš/jdeš do školy/atd.)?

New Vocabulary: Denní činnosti - get up (vstávat), get dressed (obléknout se), have breakfast (mít snídani), brush your teeth (vyčistit si zuby), go to school (jít do školy), have lunch (mít oběd), play in the park (hrát si v parku), have dinner (mít večeři), go to bed (jít spát)

Other information: Dnes jsme si zkontrolovali úkol a zadali nový na příští úterý. Opravené testy, které děti dostaly, si  odnesly domů. Po zapisování do sešitů se děti podle strany 10 (začátek Lekce 1) v učebnici a také pomocí flashcards seznámily s novými slovíčky – denními činnostmi. Poté jsme si pomocí prezentace, kterou vytvořila Miss Quetz, tato slovíčka zopakovali – čtyři obrázky činností jsou na tabuli, jedna zmizí – která? Vyjmenuj všechny činnosti které jsou na tabuli znovu! Poté jsme si zahráli šarády, kdy jedno z dětí předvádí některé z nově naučených slovíček a ostatní hádají, které to je. Zde je fotografie z této části hodiny:

Pak jsme se zaktivizovali Haloweenovým videem a vypracovali celou stranu 11 v učebnici. Ta se zabývá frázemi spojenými s časem a opakováním činností z předešlé strany. Poté si děti ještě procvičily otázky spojené s časem hrou What’s the time Mr. Fox? a byl čas jít zpátky do družiny. Na fotce děti hrají šarády:

13.10.

MDR: Dnes jsme MDR nedělali, protože jsme psali test.

Bookwork:
SB  -  //
WB – //

Grammar: imperativy, členy

Vocabulary: slovvíčka z lekce 0, čísla 1-100

Other information: Dnes jsme se přivítali a rychle si zopakovali, co všechno již umíme. Pak jsme psali test z Lekce 0. Před psaním druhé části testu v druhé hodině jsme se zaktivizovali videem s Halloweenovou tématikou. Když si naše hlavy trošku odpočinuly, pokračovali jsme v psaní druhé části testu. Jako zaslouženou odměu po psaní testu jsme dokončili hledání čísel v osmisměrce a zahráli si Snatch! Dobrá práce, všichni, na napsání prvního opakování roku! yes

11.10.

Homework (due 18.10.): WB - strana 118, 119

Připomenutí: enlightenedTest avizovaný v minulém zápisu budeme psát již přístí hodinu.

Hello: Povídali jsme si o tom, co kdo z nás dělal o víkendu.

MDR: Používali jsme prezentaci, kterou vytvořila Miss Quetz. Zadání bylo: podívej se na obrázek a věty vedle něj, rozhodni se které věta má v sobě správný imperativ vůči obrázku a zapiš ji do sešitu.

Bookwork:
SB  -  //
WB – //

Grammar: upevňování rozkazů a členů

Vocabulary: slovíčka z Lekce 0, čísla 21-100

Other information: Na dnešní hodině jsme zkontrolovali domácí úkol a za vyplnění děti dostaly obtisk razítka. Zadali jsme si nový úkol na příští úterý. Zazpívali jsme si písničku Stand Up, Sit Down. Poté jsme hráli hru Blaster! kdy děti v kroužku hláskovaly slovíčka z Lekce 0. Abychom se protáhli tak jsme se zaktivizovali Halloweenovým Would you rather?. Nakonec jsme si procvičovali čísla 1-20 tím, že jsme hledali jejich slovní formu v křížovce a přiřazovali ji k číselné formě.

Zde zapisujeme do sešitů:

6.10.

enlightenedTest/opakování: Test z Lekce 0 se bude psát příští čtvrtek (13.10.). Bude obsahovat slovní zásobu z Lekce 0 a čísla 1-100. Z gramatiky vazby se členy there is…/there are… a také imperativy a jejich zápory.

Hello: Přivítali jsme se a řekli jsme si jak se máme a co kdo z nás dělal včera.

MDR: Učitel zadá slovíčko a děti rozlišují a zapisují do sešitu buď there is… nebo there are…. Vysvětlujeme si proč se u kterého slovíčka použije která varianta (jednotné x množné číslo)

Bookwork:
SB  -  //
WB – // (Miss Quetz všem vytiskla pracovní list There is.../There are…, děti ho vyplnily a poté si ho mail odnesly domů.)

Grammar: upevňování členů

Vocabulary: upevňování spellingu čísel 1-20

Other information: Hráli jsme hru Numbers on Your Back kdy děti prstem nakreslí číslo na záda druhého studenta a ten hádá, jaké číslo to bylo. Ve dvojici si pak role obrátí. Poté jsme měli Spelling Race kdy se děti snažily co nejrychleji vyskládat čísla v jejich slovní formě pomocí písmenek s magnety.

Opakování čísel 1-100:

Vyplňování pracovního listu:

Pracovní list:

4.10.

enlightenedHomework (due 11.10.): WB - strana 7, 9

Hello: Přivítali jsme se a řekli jsme si jak se máme a co kdo z nás dělal o víkendu.

MDR: Spelling nových slovíček – děti do sešitu píšou jak se jmenují věci z katiček které učitel ukáže na tabuli. Opakování slovní zásoby z lekce 0: bookcase, board, wall,...

Bookwork:
SB  -  str. 8, 9
WB – str. 8

Grammar: upevňování imperativů

Vocabulary: upevňování čísel 1-100 a slovíček z učebnice

Other information: Zkotrolovali jsme úkol a zadali si nový. Zahráli jsme si několik her na procvičení gramatiky. Přečetli jsme si komiks o pánu a psovi, kterým jsme si procvičili imperativy (Don’t eat. Play! // Don’t sit. Stand up! // Don’t close your book. open it! // ...), poté jsme povely sami říkali a hráli hru. Po přestávce jsme se zaktivizovali videem Would you rather? Na straně 8 a 9 v učebnici jsme nahlas četli příběh a dívali se na jeho video v učebnici. Poté jsme na straně 8 v pracovním sešitě dělali cvičení na porozumění příběhu – a textu obecně.

 

ZÁŘÍ

29.9.

Hello: Řekli jsme si, jak se máme a co kdo z nás dělal včera či co se chystá dělat zítra.

MDR: Listen and draw (Poslouchej a kresli) - učitel říká, kde se jaké teoretické předměty nacházejí a děti kreslí do sešitu. Např. There is a book on the floor // There are some crayons in the cupboard. = Procvičení slovíček z minulé hodiny a navyknutí si na členy a/an či some a tomu, s jakým množstvím věcí se pojí. Poté jsme věty do sešitu také zapsali.

enlightenedBookwork:

SB - str. 6, 7, 118 (cv. 2)

WB - str. 6

Grammar: imperativy (rozkazy) Don't stand up. Sit down. Open your book. Don't open your book; opakování Articles z minulé hodiny

Vocabulary: Numbers 21 – 100; opakování slovíček z minulé hodiny

Other information: Úkol z úterý budeme kontrolovat v úterý příští týden.

Při zápisu MDR jsme si správnost našeho spellingu a porozumění kontrolovali na tabuli.

Hráli jsme hru 10-second picture, kdy má jedno z dětí deset vteřin na to, aby nakreslilo obrázek slovíčka z učebnice. Zbytek dětí poté hádá, jaké slovíčko to bylo.

Na straně 6 v učebnici je písnička, kterou jsme si zazpívali a kterou si můžete znovu pustit na stránkách Cambridge One.

Po přestávce jsme se zaktivizovali videem Would you rather? School Edition.

27.9.

enlightenedHomework (do 04.10.): WB (cvičebnice) str. 4, 5

Hello: přivítali jsme se a řekli jsme si, jak se máme.

MDR (My Daily Report – zápis do sešitu): spelling numbers (eg. 20, 13, 18, 15) (učitel napíše číslo na tabuli v číslicích a děti ho do sešitu napíšou slovy)

Bookwork:
SB (Student’s book): str. 4, 5, (118: vysvětlení gramatiky a cv. 1)

Vocabulary: door, bookcase, wall, clock, window, board, cupboard, chair, floor

Grammar: Articles (Členy)
„a“ vs. „an“ // „some“
There is a/an … (jednotné číslo: „a“ se používá při slovech začínajících na souhlásku, „an“ se použije, pokud následující slovo začíná na souhlásku (vowel) – There is an apple x There is a ball.)
There are some … (množné číslo: There are some grapes)

Other information: Po přestávce jsme si pro aktivizaci zatančili k videu Would you rather? Hráli jsme také několik her z prezentace Miss Quetz, kterou si připravila k Lekci 0 z učebnice, což je také samozřejmě lekce, kterou jsme probírali. Při hrách jsme si  procvičovali použití členů, a slovíček z učebnice – a také trošku potrápili paměť :).

22.9.

Grammar: present simple verbs, present continuous verbs

Vocabulary: All Super Minds 1 vocabulary

Na první hodně jsme se na procvičení gramatiky nejprve ptali How are you? Why? A poté What’s your favourite toy? Why? A hodně si povídali a tom, jaké kdo má kolo, což děti bavilo.

Poté jsme si celou hodinu enlightenedopakovali látku z minulého roku pomocí flashcards a her Blaster! (hra na procvičení spellingu, kde děti jeden po druhé říkají vždy jedno písmeno slova a hraje se na body; kratší 3-5 písmenková slova), Sentence Stacker (foto níže, děti se rozhodují mezi správnou a špatnou variantou věty; 3 lekce) a Kahoot (ABCD volba, děti podle obrázku zvolí správnou odpověď; opakování denních aktivit).

Druhou hodinu jsme pokračovali v procvičování látky z minulého roku hrami Hádej co je to za obrázek? na interaktivní tabuli (foto níže), Šarády (pantomima; mix slovíček) a 10-ti vteřinový obrázek (jeden deset vteřin kreslí obrázek na tabuli, ostatní hádají slovíčko; mix slovíček).

20.9.

Dnes jsme nejprve sdíleli své zážitky z víkendu a plány na týden a potom se děti zahrály hru Human Knot. Dále jsme si navzájem dávali komplimenty v Compliment Circle, „komplimentačním kroužku,“ ale komplimenty se musely týkat vlastností toho druhého, a ne např. toho, co má na sobě.

Poté jsme si dokreslili obrázky na naše portfolia, aby se do něj každému dobře psalo. Ti, kdo minule chyběli, podepsali náš týmový slib, že se k sobě budeme chovat hezky.

Druhou hodinu jsme si skoro celou opakovali látku z minulého roku pomocí mnoha různých her a samozřejmě flashcards, kartiček s obrázky z učebnice.

Ve zbývajícím čase jsme si vyplnili pracovní list About Me, kde děti napsaly a nakreslily, jaké zvíře/barvu/jídlo mají nejradši a pak jsme si povídali o tom, proč tomu tak je. Pracovní list si mohly děti odnést domů.

Uvidíme se ve čtvrtek!

15.9.

Dnes jsme se na angličtině přivítali a poté si ještě rychle před začátkem hodiny zopakovali a párkrát zahráli hru Snatch!. Společně jsme si procvičili příležitostnou řeč tak, že každý vysvětlil, jak se má a proč.

Opakovali jsme si slovní spojení pomocí flashcards a procvičili si látku z minulého roku.

fotografie z výuky rattlesnakes week 1

Poté jsme si připomněli a dovysvětlili základní fráze, které v hodinách používáme: How do you say ____? Jak se řekne ____? I don’t understand. Nerozumím. Can I ____? Mohu ____? How do you spell ____? Jak se píše ____? Can you help me please? Můžeš mi pomoct, prosím? What page are we on? Na jaké straně (v učebnici) jsme?

Poté si každý podepsal své portfolio a nakreslil na obal obrázek. Pak jsme si povídali o tom co jsme nakreslili a proč.

Při přestávce jsme si pustili zimní písničku s koťátky a o dešti.

Na druhé hodině jsme si promítali obrázky a povídali o tom, že jsme tým – we are a team! - a jak se máme v týmu chovat, co je dobré a co ne. Spolu s tím jsme navázali na téma bullying – šikana – a řekli jsme si, že takové chování u nás nebudeme akceptovat. Také jsme si řekli, jak mají děti v případě toho, že šikanu uvidí, správně postupovat. S tím jsme se také seznámili se slovíčky bully, bullying, team, teamwork.

Podepsali jsme prohlášení slibu o týmové práci a zavázali se jej plnit.

Dokreslili jsme plakát naší skupinky chřestýšů a procvičili si slovíčka spojená s tím, kde chřestýši žijí.

Na rozloučenou jsme si zahráli Rock, Paper, Scissors ale modifikovanou verzi, kde každý prochází evolucí – od vajíčka přes kuře, dinosaura, opici a člověka až k superhrdinovi.

13.9.

Dnes jsme se přivítali a naučili s připomněli si, že před vstupem do třídy se rozloučíme s češtinou a vítáme angličtinu - "bye bye Czech, hello English!"

Na rozehřátí si zahráli hru Snatch! kdy učitel či vybraný žák říká "touch your head/knees/toes/legs/arms/shoulder/shoulders/ears/mouth/nose/feet/foot..." a děti ve dvojicích slova opakují a pohyby předvádí. Když učitel řekne "snatch!", každý se rychle pokusí chňapnout míček, který je uprostřed jeho dvojice. 

Dále jsme hráli hru na jména, kdy se postavíme do kroužku a každý postupně odpoví na otázku "What is your name?" a předvede k tomu nějaký pohyb. Všichni poté jména a pohyby opakujeme, abychom si je dobře zapamatovali.

Potom jsme se dozvěděli něco o rattlesnakes - chřestýších - že chřestí koncem svého těla, aby nás varovali a že když tento zvuk uslyšíme, musíme rychle pryč. Také že žijí například na horách v keřích a na pláních, že délkou se ovnají výšce člověka, že se dožívají 10-20 let a také jak funguje jejich chrastění. Pro názornost jsme se podívali i na video.

Následovala přestávka, při které jsme se napili a najedli.

Poté jsme si řekli, jak být správný chřestýš v naší skupince a jaká enlightenedpravidla dodržovat: nosit obě knížky a penál, mluvit jen anglicky (ne česky ani jinak), být milý a nápomocný ostatním, neprat se, poprosit a poděkovat, na psaní používat tužku (ne pero), nosit úkoly v úterý, a další.

A abychom se mohli představit i ostatním začali jsme pracovat na skupinovém plakátu, kde každý nalepí svou fotografii, nakreslí chřestýše a dopíše k své křestní jméno. Příště jej budeme dopracovávat.

Nakonec jen uklidit za rytmu písničky Clean up, rozloučit se a je čas jít do družiny, uvidíme se znovu ve čtvrtek!

aktualizováno: 29.11.2022 00:26:56