Rattlesnakes

Rattlesnakes

Vyučující:

Rita Watson

tel.: +420 776 510 439
email: rcwatson18@gmail.com

Asistent/ka:

Alice Krištůfková

tel.:  +420 774 327 742
email: a.kristufkova@email.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2020-2021!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

KVĚTEN

4.5.

Activity: I spy with my little eye  - The big red button. Big red  button is next to the white M.

Na obrázku vidíme velké množství drobných věcí a naším úkolem je určovat jejich polohu. Používáme předložky:  next to, under

Bookwork: SB str. 108 - Song - podle poslechu odškrtáváme obrázky jejichž slovíčka slyšíme v textu písničky / tree house, camping, riding lessons /

WB str. 108/1 - doplňujeme slovíčka do vět podle jednotlivých obrázků

Grammar: WHO ? - kdo? - Who is your favourite football player?

                WHERE ? - kde? - Where do you live?

                WHAT ?  - co? - What do you do?

                WHEN ? - kdy? - When is your birthday party?  

SB str. 109 - spojujeme otázky a správné odpovědi.

 

 

DUBEN

29.4.

What is on the picture? I think it's an aligator because it's green and yellow.

Hádáme obrázky a píšeme věty.

Bookwork: SB str. 101/1 - k otázkám přiřazujeme jména dětí.

WB str. 107 - Dopisujeme slova k obrázkům a tvoříme správný slovosled ve větách.

Tvoříme otázky:

Can I go horse riding tomorrow morning?

Can we visit Grandpa and Grandma in the afternoon?

Quiz: Učíme se uspořádat pořádek slov v otázkách. / Can I go to the bathroom? Can I play basketball? / https://wordwall.net/resource/2087979/super-minds-2-unit-9-can-i-

Video: Mickey Mouse

 

27.4.

Zahajujeme novou lekci č. 9  - Holiday plans

Vocabulary: visit cousins, go hiking, keep scrapbook, help in the garden, build a tree house, read a comic, learn to swim, go camping, take riding lessons

Where do you go on your holiday? Každý si napíše tři místa, kam rád jezdí na prázdniny.

Př. I like to go to the beach. I like to fly in an aeroplane. I like to go to  the football camp.

Bookwork: WB str. 106 - Use the code to write the words - pomocí šifry získáváme slovíčka

Reading - Video Story https://www.youtube.com/watch?v=OdNv-J31Kk8

Na závěr nás čeká další díl Mr. Beana na prázdninách.

 

 

22.4.

Dnes se věnujeme převážně opakování.

School objects - schoolbag, rubber, pencil, notebook, glue, scissors, sharpener, cryon, pancil

Show me -   show me some classroom objects. Jednotlivé předměty si ukazujeme

Opakujeme slovíčka a to jak ústně, tak písemně a pomocí quizů i cvičení online.

Daily routine - doplňování textu v pracovních listech. What did you do today? I get up, I get dressed,  brushed my teeth and washed my face. I ate my breakfast and started my online lessons.

Video: Shrek - krátký příběh - za úkol máme vypsat aktivity, které dělá Shrek ráno.

https://www.youtube.com/watch?v=w2jFpdWSOvc

Video: Na závěr si pouštíme další příběh Mr. Beana

 

20.4.

Po krátkém protažení se dnes věnujeme přípravě na test z probrané lekce.

Opakujeme slovíčka a gramatiku, které si děti v poslední lekci č. 8 osvojily.

Druhy sportů - tennis, football, baseball, volleyball, badminton, swimming, athletics

Jak sporty vnímáme - boring, exciting, fun, great fun, difficult, easy....

Video: Pouštíme si krátké video s oblíbeným Mickey Mousem na téma sport. 

https://www.youtube.com/watch?v=NEcjjW_Nq5w&t=66s

Test - po přestávce následuje test samotný a pokračujeme společnou opravou. Děti si vedly podle výsledků velmi dobře a zaslouží si proto velkou pochvalu.

Activity - Simon says

 

15.4.

Dnešní téma, které se týká téměř celé hodiny je Healthy and Unhealthy.

https://www.youtube.com/watch?v=l7sHQUSp7Gc

What is healthy for us? - vyjmenujeme denní režim a aktivity včetně jídla, která nám přispívají k našemu zdraví.

Eating fruit and vegetable, drinking water,  brushing your teeth, washing your hands, do sports and exercise, sleep well, read a book

What is unhealthy for us? -  playing video games, eating a lot of sweets and cakes, watching TV, drinking a lot of sweet lemonade

What is your favourite healthy food and what is your favourite unhealthy food?

How often do you wash your hands? How often do you run and exercise? How many hours do you sleep?

Povídáme si na téma zdravého a nezdravého stravování, co nám chutná a co méně, jak často cvičíme a kolik hodin denně spíme. 

Video: Mickey - sledujeme  video a po shlédnutí odpovídáme na otázky a o příběhu si povídáme. 

 

 

13.4.

Activity: Hádáme jednotlivé druhy sportů na základě doplňování písmenek.

Video: Extreme sports - pouštíme si zajímavé video o extremních sportech a následně navazujeme konverzací a otázkami. 

1. Which sport looks the hardest? 2. Which sport would you try? 3. Which sport is the scariest?

https://www.youtube.com/watch?v=WDKc6z4LRgQ

Bookwork: SB str. 101 - Pod obrázkem si přečteme šest vět a píšeme  odpovědi Yes X No

WB str. 101 - Podle poslechu sestavujeme rozhovor do správného pořádku.

Děti si přečetly text a odpovídáme písemně na otázky pod textem.

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Vocabulary_and_Grammar/My_favourite_sport_is_football_yu142182qf

 

8.4.

Po protažení přicházejí na řadu rozdíly v obrázcích - differences between the pictures

Video - Mickey mouse Conversation about sport and video. What animals did you see?

Bookwork: SB str. 100 - Na základě poslechu rozhovoru děti doplňují správně tabulku. What sport do they like? Jenny likes tennis. Jenny doesn't like basketball. Ian likes football. Ian doesn't like athletics.

Activity: unscramble the words - tvoříme slovíčka z přeházených písmenek

 Stand up and show me painting, show me playing football.....

Conversation - Do you play any sport? Do you watch sport on Tv? What sport would you like to learn?What do you think is the most popular sport in the world?

What do you think is the most difficult sport?

Simon says

Na závěr přichází Mr Bean -https://www.youtube.com/watch?v=2rbfQOunmfk

6.4.

Rozcvička - Head, shoulders, knees and toes

What sport do you see? - Mickey mouse video - Děti si zapisují, které druhy sportů v příběhu viděly.

Bookwork: SB str. 98 - The football club - nejdříve nám předčítá text příběhu Miss Rita a následně čteme text společně.

Bookwork: SB str. 99/2 - zaškrtáváme YES x  NO - Odpovídáme na otázky související s příběhem

WB str. 98 - zaškrtáváme obrázek postavy, která pronesla určitou větu

Activity: Guessing the hobbies - na základě výřezu z obrázku hádáme o jaký druh sportu nebo zájmu se jedná.

https://www.youtube.com/watch?v=yZUeOF1UAk8

Na závěr si pouštíme další příběh Mr Beana - Art

BŘEZEN

 

                                

 

30.3.

Rozcvička v podobě psaní slovíček - druhy sportů

Bookwork: SB str 96 - Song - poslech a každý následně připisuje větu

"Flying kites is easy. Playing tennis is fun."

97/1 - Podle poslechu rozhovoru děti číslují obrázky ve správném pořadí.

WB str. 96 - listen and circle - podle poslechu písničky kroužkujeme aktivity na obrázku

97/ 1,2 - píšeme druh sportu podle obrázku

Activity: What sport do you like doing? I like swimming. So do I. / já také /

I like playing hockey. I don't. / já ne /

Video . Usain Bolt - https://www.youtube.com/watch?v=qtujkNnCYCc&t=240s

 

25.3.

Zahajujeme novou lekci č. 8 a čeká nás téma SPORT 

Bookwork: SB str. 94  -  Sports club

New vocabulary: Badminton, baseball, basketball, football, hockey, table tennis, tennis, swimming, athletics, volleyball

WB str. 94 - píšeme správné názvy jednotlivých druhů sportů pod obrázky.

SB str. 95 - spojujeme věty a obrázky, které k sobě patří

SB str. 95/3, WB 95/1 - vyhledáme všechna slovíčka, vypíšeme a utvoříme krátké věty

Activity: conversation - Do you like football? Yes, I do. Do you like baseball? No, I don't.

What do you think about playing table tennis? Is it boring, difficult, easy or fun?

Playing table tennis is easy. Playing tennis is difficult. Swimming is fun. Playing football is boring......

Poslechové cvičení: pouze podle zvuku hádáme sport 

....a na závěr nový díl Mr Beanahttps://www.youtube.com/watch?v=V2sSalA3AlU&t=5s

 

 

23.3.

Dnes se v rámci první hodiny připravujeme na test, který prověří naše znalosti z předcházející lekce.  Opakujeme nová slovíčka, zejména jejich psaní ( dopravní prostředky ). Věnujeme se pořádku slov ve větě a opravujeme věty podle obrázků. 

Is she feeding the cat? No, she isn't. She is feeding a dog.

Is the bird flying? No, it isn't. The bird is singing.  

Druhou hodinu píšeme testík z lekce č. 7. - děti si tak mohou udělat představu o tom, co již ovládají

Na závěr dnešní hodiny si za odměnu, za velmi dobře odvedenou práci,  pouštíme další díl Mr Beana

 

18.3.

Unscramble the word - rozluštěte slovíčka a zapište správně - Tercopheli, Toba, Brodsaktea

Quiz - What is this? This is a boat / scooter, train, bus, street / Ptáme se a odpovídáme podle obrázku na obrazovce. https://wordwall.net/resource/919553/transportation

Bookwork: WB 89/1 - podle textu, který si přečteme odpovídáme na otázky v následujících cvičeních.

Video- Cars - kolik druhů dopravních prostředků vidíte v krátkém filmu? Děti vypisují slovíčka.

WB 88/1 - podle instrukcí vybarvujeme obrázek, správně sestavujeme věty

Sledujeme nový díl Mr. Beana 

Čtení příběhu:https://www.youtube.com/watch?v=zjGO_Wh0fn4

 

16.3.

Q

Protáhneme se, rozcvičíme https://www.youtube.com/watch?v=NYMzlJZjXFs a pouštíme se do práce.

Bookwork: SB str. 88 - Obrázek doplňujeme našimi kresbami - každý diktuje, co do obrázku domalujeme a tak nám vzniká originální dílo. Draw a big elephant on the plane. Draw a small giraffe next to the car. Draw Vojta on the helicopter. Draw a  princess on the pink bike. 

SB str. 89/ 1, 2 - číslujeme obrázky podle poslechu, odškrtáváme co se nachází v autě na základě přiloženého textu

Reading the storyhttps://www.youtube.com/watch?v=AON2z4hc0Aw Nejdříve příběh posloucháme a sledujeme v knížce, následně se střídáme ve čtení. 

Na závěr si pouštíme nový díl Mr. Beana - Opera https://www.youtube.com/watch?v=0rXL-SSsJOA

11.3.

What is your favourite toy? My favourite toy is my minicomputer,( my ball, my monkey toy )....Ptáme se, odpovídáme a popisujeme každý svoji nejoblíbenější hračku.

Bookwork: SB str. 86 - The bus trip - příběh si nejprve poslechneme, podíváme se na video a přečteme.  Na str. 87 - do rámečků dopisujeme správná čísla obrázků. O celém příběhu si povídáme.

Video game - Quiz - podle obráků vybíráme správnou větu, která se s obrázkem pojí. Věty jsou zaměřené hlavně na přítomný čas průběhový He is eating sandwich. She is playing basketball. He is reading a book. 

Charade game - Jeden předvádí, ostatní hádají a pokládají otázky - Are you reading? Are you painting? Are you playing computer game?

Na závěr si pouštíme další díl příběhu Mr. Beana - Sofa

 

9.3.

Bookwork: SB str. 85, cv.1 - Otázky a odpovědi spojujeme vždy se správným obrázkem.

Učebnice WB str. 85, cv.1,2 - Spojujeme otázky a odpovědi. V druhém cvičení spojujeme věty a obrázky.

Activity: Charade game - Jeden z nás se postaví a předvádí určitou činnost. Ostatní se pomocí otázek snaží zjistit o jakou aktivitu jde. Are you playing basketball? Are you drawing? Are you boxing? Are you playing tennis? Are you cooking?  Yes, I'm.  No, I'm not.

Video game: What is he/she doing? He is eating. He is jumping. He is watching TV...

Na obrazovkách se nám postupně odkrývají obrázky. Kdo zná odpověď, rychle odpovídá.

Video reading: Sledujeme příběh, čteme text a odpovídáme na otázky.https://www.youtube.com/watch?v=TR5RcutMu7c

Na závěr si pouštíme nový příběh Mr Beana https://www.youtube.com/watch?v=yIZ54zeyBk4

 

4.3.

Posloucháme zvuky dopravních prostředků a do chatu máme za úkol napsat správně jeho název.

I think it is a plane / car, train, bus /.

Bookwork: SB str. 84 cv. 2 - Song  - poslechneme si písničku a naším úkolem je očíslovat obrázky podle toho, jak následují slovíčka v textu.

WB str. 84 cv. 1 - podle textu spojujeme obrázky ve správném pořadí

Cv. 2 - Každý si podle své fantazie doplňuje text.

I'd like to go to Africa. I'd like to see a monkey. I'd like to take it to my house and play with it.

Activity: Najdi rozdíly mezi obrázky - find the differences

Na závěr si pouštíme další příběh Mr. Beana.

2.3.

laughHomework: Domácí úkol - SB str. 82 - vypracovat celou stránku do příštího úterý 9.3.yes Děkuji

Po krátké rozcvičce se pouštíme do práce s novou lekcí č. 7.

Bookwork: SB str.82- zahajujeme lekci s názvem Off we go! Na řadu přicházejí nová slovíčka z oblasti dopravních prostředků.

SB str. 83 - Spojujeme obrázky dětí a dopravních prostředků. Dopisujeme slovíčka do jednotlivých vět. ( I'd like to ride a bike. )

/ helicopter, boat, scooter, skateboard, taxi, motorbike, lorry, bus /

Používáme kartičky Flash Cards,  slovíčka píšeme a podle instrukcí malujeme.

Activity: Každý si může představit, kam by se chtěl na naší planetě podívat a vytvoří větu.

( I'd like to go to the jungle by helicopter. )

WB str. 83  cv. 1 - podle poslechu číslujeme jednotlivé obrázky.

cv. 2 - upravujeme slovosled ve větách

 

ÚNOR

18.2.

                                        laughPřejeme dětem krásné prázdniny!wink

 

Po písničce a rozcvičení mají děti za úkol napsat tři slovíčka které si pamatují z písničky do chatu.

Activity: Opakujeme měsíce v roce v zábavném kvízu.

Bookwork: WB str. 81  - kreslíme obrázky a připisujeme věty podle nových slovíček, které jsme se naučili v této lekci.
 
Video: pouštíme si další povedený příběh Mr. Beana: https://en.islcollective.com/video-lessons/show/390303
 
Homework: za úkol máme do další hodiny zjistit něco málo informací o jezevcích - Badgers
- každý si napíše 2 věty. Povídat si budeme na téma jezevec první hodinu po prázdninách.
     

16.2.

Rozcvičujeme se u poznávání obrázků  a píšeme do chatu - I think it is....., because it is....

Bookwork: SB str.78  - The life cycle of a butterfly

WB str. 79 - K jednotlivým větám připisujeme písmenko související se správně zvoleným slovíčkem.

WB str. 79 - Podle zadání vybarvujeme obrázek

Story: Very hungry caterpillar - pouštíme si příběh a střídáme se u čtení

Pouštíme si  krátký film o vývoji motýla - https://www.youtube.com/watch?v=O1S8WzwLPlM

New vocabulary: Nová slovíčka - egg - vajíčko, caterpillar - housenka, chrysalis - kukla, butterfly - motýl

Activity: Každý si dnes vystřihne z papíru a vybarví svého  motýla. Následně si o výtvorech povídáme. My butterfly is blue, pink and green. It is beautiful and happy. 

 

 

11.2.

Bookwork: SB str. 77 -  Listen and colour - podle poslechu a instrukcí vybarvujeme oba obrázky klaunů Jolly and Poppy.

WB str. 76 - podle poslechu a popisu určitého obrázku odškrtáváme ten správný

Activity: Každý si namaluje svoje zvířátko. Neříká co nakreslil a ostatní mají za úkol pokládat otázky tak, aby se všichni dozvěděli co na obrázku je.  Všichni se vystřídají.

( Has your animal got four legs? Yes, it has. What is the colour of your animal? It's black and white.)

Games: Quiz - zaměřený na Body parts -části těla

Na závěr si pouštíme nový příběh Mr. Beana

 

9.2.

What is that? Poznáme ukrytý obrázek? Každý píše krátkou větu co si myslí, že na obrázku je.

Bookwork: Birthday invitation: SB str. 76 - Co nesmí chybět na narozeninové pozvánce?

1. Where it is?   2. What day it is ?    3. What time it si?

Čteme si tři příklady pozvánek na narozeniny. V každém textu ovšem chybí  jedna podstatná informace. Děti odhalují, která  to je.

V učebnici WB str. 77 -  Do textu pozvánek doplňujeme vhodná chybějící slovíčka z výběru.

Activity: Každý si dnes může vytvořit svoji Party invitation - podle vlastních představ. Pozvánka by měla nejen pěkně vypadat, ale hlavně by měla obsahovat: Address, date and time.

smileyPozvánky se dětem velice povedly a mají za práci velkou pochvalu.yes

Months of the year. Znovu se vracíme k opakování měsíců v roce. Doplňujeme jednotlivé chybějící měsíce, které vidíme na obrazovkách.

Sledujeme další video Mr. Beana, který slaví narozeniny.

 

4.2.

Hop, hop, skip, skip, jump, jump - rozcvičkou začínáme dnešní hodinu

Bookwork: SB str. 74 - Thunder's birthday - střídáme se u četby příběhu, posloucháme text, který nám předčítá Miss Rita a sledujeme krátký film na obrazovkách.

Str. 75/2 -  vybíráme větu, která se hodí k obrázku

WB str. 74/1 - podle poslechu odškrtáváme obrázek postavy, která v textu promlouvá.

Cv. 2 - spojujeme slovíčka s obrázky.

Months of the year - formou doplňovačky píšeme všech 12 měsíců.

Four season - Spring, Summer, Autumn, Winter - navazujeme příběhem o čtyřech ročních obdobích https://www.youtube.com/watch?v=pM1qpuPQI2Y&t=21s

Mr.Bean - na závěr se těšíme z dalšího příběhu https://www.youtube.com/watch?v=Eutqr-kNEng

 

2.2.

Podle písničky u které se dnes protahujeme a rozcvičujeme píšeme následně do chatu slovíčka, která jsme si zapamatovali. / head, knees, eyes, toes / Dbáme  na správné psaní.

Kontrolujeme domácí úkol. Kdo nevypracoval doplní si!enlightened

Months of the year: opakujeme měsíce v roce, soustředíme se na výslovnost a snažíme se umět použít názvy měsíců  i v textu podle poslechu. 

Opakovat si můžete podle písničky zde: https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk

Bookwork: pracujeme v učebnici WB na str. 73 - píšeme čísla, číslujeme měsíce

WB str. 72 - spojujeme obrázky a věty tak, jak k sobě patří

Grammar: I - My ( já - můj ),  You - Your ( ty - tvůj ),  He - His ( on - jeho),   She - Her (ona - její ),   We - Our ( my - náš ),   They - Their (oni - jejich )

Na závěr si pouštíme další povedený příběh Mr. Beana a doplňujeme text správně gramaticky. 

Pustit si můžete krátký film znovu zde:  https://www.youtube.com/watch?v=A6L74IweRHk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDEN

 

28.1.

 Začínáme písničkou u které si nejen zacvičíme, ale děti mají následně za úkol napsat do chatu slovíčka, která slyšely - happy, sleepy, angry, tired

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw

Hrajeme Quiz, kde si děti opakují slovíčka částí obličeje.

Bookwork: V učebnici S.B. pracujeme na str. 72 - posloucháme písničku a sledujeme její text v učebnici. V dalším cvičení si každý napíše 3 věty o jednom členovi v rodině. / My mum is very nice. She is friendly and happy. She is my best friend. /

Následuje cvičení v učebnici Workbook na str. 72 - podle textu písničky děti označují správné obrázky. 

Pouštíme si krátké video, kde děti doplňují slovíčka různých emocí: 

https://en.islcollective.com/video-lessons/cb19cf79adb867d45551798be0c4dfac

 

26.1.

enlightenedHomework: učebnice Workbook str. 70 - vypracovat prosím do příštího týdnesmiley

Bookwork: S.B. str. 70 - People - jednotlivé části obličeje - hair, eyes, glasses, cheeks, chin, mouh, nose, ears, face

Pouštíme si písničku ze str. 70, kde se nacházejí popisy dvou obličejů. Děti mají za úkol písničku si poslechnout a na základě textu v učebnici nakreslit dva obrázky podle zadání. 

Písničku si můžete poslechnout znovu zde:https://www.youtube.com/watch?v=Zd5KD051Vdo

V druhé části dnešní hodiny se věnujeme popisu nálad a emocí - učíme se nová slovíčka - 

excited, happy, tired, angry, scared

Bookwork: SB str. 71 - přiřazujeme věty k obrázkům

Učíme se ptát a odpovídat: Are you happy? Yes, I'm happy and I'm excited.

Are you angry? No, I'm not angry. I'm tired. 

 

21.1.

Protahujeme se s písničkou:https://www.youtube.com/watch?v=QA48wTGbU7A

Na základě textu písničky mají děti za úkol vypsat slovíčka která slyší. Jedná se o jednotlivé části těla. ( head, shoulders, knees, toes ) Děti vybírají ze slovíček předepsaných na obrazovce.

Quiz time - Hrajeme hru, která je zaměřena na slovíčka jednotlivých částí těla.

Další cvičení je zaměřené na postřeh a slovní zásobu - porovnáváme dva obrázky a hledáme rozdíly - differences

Grammar: Have got, has got, hasn't got, haven't got - pracujeme s příběhem a doplňujeme text správně gramaticky:https://en.islcollective.com/video-lessons/has-got-have-got

Na závěr si za odměnu pouštíme další díl Mr. Beanahttps://www.youtube.com/watch?v=teA6Fp1bOJg

 

19.1.

Začínáme písničkou a drobným protažením.

Podle slovíček v písničce děti zapisují do chatu ta slovíčka, která jsou v písničce obsažená - eyes, nose, head

Grammar: I have got, you have got  X   he, she, it has got

Otázky: Have you got a ball? Yes, I have got a ball. Have you got a kite?

I haven't got a kite.

Hrajeme quiz - kde hádáme jednotlivá zvířátka na základě popisu.

( It's big. It has got wings. It has got six legs. )

Děti dále kreslí obrázky postaviček podle instrukcí - My friend Taylor has got big head, he has got two big green eyes, he has got small mouth and a big nose. Taylor has got long dark hair and he has got big ears.

Na závěr si pouštíme další příběh Mr. Beana - Wedding day

 

 

14.1.

Po zahájení hodiny a protažení se věnujeme nové gramatice.
 
He's got, she's got - on má, ona má
 
 
Pouštíme si krátké video, kde doplňujeme správně text.https://en.islcollective.com/video-lessons/show/untitled-lesson/365999
Vypracujeme také pracovní list, který je na novou gramatiku zaměřený.
Učíme se podle obrázku popsat jednotlivé postavičky
Na závěr si pouštíme druhý díl čtené povídky Dom's Dragon. Nejdříve text opět posloucháme a sledujeme. V druhé části čtou text děti a o povídce si povídáme a odpovídáme na otázky.

12.1.

Začínáme naším oblíbeným protažením a pokračujeme v hádání obrázků - "I think it is...... 

Because it is....."

Věnujeme se slovíčkům a opakujeme si tak jednotlivé části těla. ( face, hair, eyes, ears, nose, neck, arm, hand, fingers, leg, knee, foot )

Každý si pak namaluje sebe samotného a k obrázku připojujeme popisky částí těla.

Games: Hádáme rozdíly mezi dvěma obrázky, které vidíme na obrazovce.

Čtení: Pouštíme si příběh Dom's Dragon - nejdříve sledujeme příběh a text, následně se věnujeme čtení textuhttps://www.youtube.com/watch?v=cE9lSmOxDNc

Každý si namaluje své vlastní strašidlo( monster ), nebo draka (dragon ) a každý svého draka ostatním popíše. My dragon has three heads, no legs and big orange eyes....

7.1.

Dnešní téma - Birthday Party

Učíme se slovíčka, která jsou s oslavou narozenin spojená. ( balloons, cake, Birthday card, presents, cupcake, party hat, confetti, candles ) Na obrazovkách vidíme obrázky a slovíčka píšeme, následně malujeme a především si na téma Birthday party povídáme.

Dnes rovněž opakujeme otázky a odpovědi za pomoci obrázku - Are there any toys? Yes, there are. Is there any cake? Yes, there is.

PozorAre there any balloons? No, there aren't. Is there a birthday card? No, there isn't.

Na závěr si pouštíme další příběh Mr. Beana - jak jinak, než narozeninový. 

 

5.1.

winkVítáme děti zpět v novém roce a přejeme dobrý start a hlavně zdraví!laugh

Rozvička v podobě hádání, co poznáváme na obrázku, nás dostane do tempa.

Opakujeme - this - toto, that - tamtothese - tyto, those - tamty

a připojujeme  pro osvěžení video - https://www.youtube.com/watch?v=TkpSsdQCaKY

Vyplňujeme rovněž krátká cvičení a testík, kde poznáme jak látce rozumíme.

...a připojujeme písničku - https://www.youtube.com/watch?v=43WBw6ChGMs

Na této stránce mohou děti procvičovat: https://wordwall.net/resource/826081/this-these-those

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Demonstratives/Demonstratives_zm80818md

V druhé polovině hodiny hrajeme hru, která je zaměřena na postřeh, pozornost a opakování slovíček z lekce č. 5. - My bedroom 

Na závěr si pouštíme další díl Mr. Beana s doplňováním.https://www.youtube.com/watch?v=g2ZUSPjs0xE&t=46s

 

PROSINEC

22.12.

                            

Dnešní hodina je laděna vánočně. Učíme se nová slovíčka - Christmas tree, Santa Claus, reindeer, presents, candy, Rudolph, sleigh, gingerbread, stocking. Pouštíme si krátké vánoční příběhy a vánoční písničky. Sledujeme příběh a na základě jeho obsahu si pak každý namaluje vánoční těžítko (snow globe ), do kterého si namaluje  své vánoční přání ( Christmas wish ).

Přejeme vám všem krásné Vánoce.

 

17.12.

V rámci první hodiny se věnujeme práci v učebnici.

SB str. 67 - Recycling - třídíme samolepky odpadu do jednotlivých popelnic. Povídáme si, jaké odpadky každý den nejčastěji vyhazujeme a kam je doma vyhazujeme. Zdůrazňujeme si, jak důležité je třídění odpadu.

Nová slovíčka: Fruit and vegetables - banana skin, pear core, Glass - glass bottle, empty glass jar, Paper and card - cardboard box, newspaper, Metal - tin can

V druhé části hodiny se věnujeme vánočnímu tématu. 

Hádáme nová slovíčka - Christmashttps://www.youtube.com/watch?v=YYAxTzD-N0I

Vánoční Mr. Bean:https://en.islcollective.com/video-lessons/show/untitled-lesson/353070

Freeze dance - tančíme a při zastavení hudby se nesmí nikdo pohnout

Povídáme si, co kdo má na vánocích nejraději a naco se nejvíc těší - Christmas tree, presents,family, sweets, gingerbread man....

 

 

15.12.

Bookwork:  V učebnici SB str. 65. Listen and answer. Podle podlechu odpovídají děti na otázky. 

Následně každý popisuje svůj pokoj a odpovídá na další otázky.( When I want to think, I go to the garden. I listen to music. )

Video: Pouštíme si zkrácený příběh filmu The Secret Life of Pets , kde doplňujeme odpovědi na otázky a text. https://en.islcollective.com/video-lessons/things-in-the-house

V učebnici SB pokračujeme na str. 66 - Recycling - čteme, rozebíráme text, povídáme si na téma recyklace.

V učebnici WB na str. 66 - odpovídáme na otázky - Yes, there is. No there isn't. Yes, there are. No there aren't.

Na závěr hodiny opět sledujeme za odměnu a dobrou práci další příběh Mr. Beana s doplňováním textu. Tentokrát náš přítel poctivě uklízí. https://www.youtube.com/watch?v=445uUKvrRO4

 

10.12.

Začínáme rozcvičkou a  známou konverzací nad hádáním obrázků.

Bookwork: V učebnici SB pracujeme na str. 62 - Tidy up - nejdříve text příběhu posloucháme, následně se střídáme ve čtení a na závěr si pouštíme video.

V učebnici WB, str. 62 - cv. 1,2 - věnujeme se poslechu a  čteme věty tak, jak znějí správně v původním textu.

Activity: Quiz show

WB str. 64 - Miss Rita nám dává pokyny, kam máme jednotlivé předměty umístit do obrázku, případně další domalovat. Používáme předložky - on, in, under, behind, between...

...a na závěr dnešní hodiny nás opět čeká Mr. Bean a příběh spojený s gramatikou. Dnes zavítal náš přítel do domu nábytku IKEA.

 

 

8.12.

What is this? Povídáme si o obrázcích na našich obrazovkách.

Názorně za pomoci vlastních hraček si opakujeme a ukazujeme THIS, THAT, THESE, THOSE.

Pouštíme si také související videohttps://www.youtube.com/watch?v=TkpSsdQCaKY

Bookwork: V učebnici SB pracujeme na str. 60 - podle poslechu kroužkujeme příslušný nábytek (sofa, table, lamp, armchair ). Ptáme se a odpovídáme - How many sofas are there? There are two sofas.

Podle obrázku na obrazovce se ptáme stejným způsobem. 

Str. 61 - podle obrázku se ptáme a určujeme co patří do pokojíčku May a co do pokoje Freda.

Opět se ptáme a odpovídáme - Whose socks are these? They are Fred's. Čí jsou to ponožky?Jsou Freda.

Whose hat is this? It is May's. Čí je ten klobouk? Ten je May.  

Procvičujeme s pomocí videa - http://https://www.youtube.com/watch?v=wfY7x0AOC38

V učebnici WB pokračujeme na str. 61 - cv. 1, 2

laughHomework (domácí úkol) - WB str. - 58 - vypracovat prosím do tohoto čtvrtka.yes

Pokračujeme ve sledování příběhu Mr. Beana -https://en.islcollective.com/video-lessons/0a169bdc611f5da4ccb39670ecfadf46

 

 

3.12.

Začínáme opět u oblíbeného poznávání obrázků.

Věnujeme se opakování nových slovíček z minulé hodiny spojených s vybavením pokoje.

Bookwork: V učebnici SB na str. 59 pracujeme se cvič. 1.

Učíme se novou gramatiku a procvičování věnujeme velkou část hodiny.

THIS, THAT   X     THESE, THOSE

I like THIS book. / Líbí se mi tato kniha - mam ji v ruce/

I like THAT book. / Líbí se mi tamta kniha - ukazuji na ni do dálky /

 

I like THESE books. / Líbí se mi tyto knihy. - mám je v ruce/

I like THOSE books. / Líbí se mi tamty knihy. - ukazuji si na ně do dálky/

Související video: https://www.youtube.com/watch?v=BcxmWhY-zx8,

http://https://www.youtube.com/watch?v=UKNiCMrd3nU

Pouštíme si další příběh Mr. Beana - https://en.islcollective.com/video-lessons/thisthatthesethose-mr-bean

Na žádost dětí připojujeme písničku, kterou si děti oblíbily již minulý rok.laugh

https://www.youtube.com/watch?v=tbbKjDjMDok

 

1.12.

Rozcvičujeme se u poznávání obrázků  a tvoříme věty. I think it is....because it is.....(it has got...)

Homework: kontrolujeme domácí úkol na str. 53 /WB/

Bookwork: pracujeme v učebnici SB na str. 57 - The food game - hádáme a opakujeme slovíčka.

Story: pouštíme si  video s příběhem. Děti mají za úkol sledovat text, porozumět a následně si o příběhu povídáme. Odkaz na video je zde:https://www.youtube.com/watch?v=YapSMMQNUY0

Opakujeme slovíčka na téma jídlo:https://www.youtube.com/watch?v=AvTiyEuQ6vI

Dnes se věnujeme také správnému psaní slovíček podle diktátu a následně společně kontrolujeme.

Začínáme  novou lekci č. 5 v učebnici SB na str. 58 - My bedroom

Učíme se nová slovíčka a každý má možnost namalovat si svůj pokojíček a přidat nápisy k vybavení pokoje. / lamp, armchair, sofa, bed, mat, wardrobe, mirror, table / Věnujeme se výslovnosti!

 

LISTOPAD

26.11.

Na rozcvičení poznáváme obrázky a vedeme konverzaci - I think it is......, because it's....

Pouštíme si na našich obrazovkách  obrázky ovoce a zeleniny - opakujeme podle poslechu zřetelně a hlasitě. Trénujeme pečlivě výslovnost všech nových slovíček.

Bookwork: Učebnice SB str. 54 - Bacteria and food - čteme text a spojujeme obrázky podle vět.

Activity: Na čtvrtku kreslíme podle instrukcí obrázky zeleniny a ovoce.

Dnes opět sledujeme další krátký příběh Mr. Beana, který je zaměřen mimo jiné na správný pořádek slov ve větě.

V učebnici WB str. 57 - malujeme obrázky do jednotlivých políček a pod obrázky píšeme co jsme nakreslili. There are some apples, there is some cake.

 

24.11.

enlightenedHomework: Učebnice WB str. 53 cv. 1. Vypracovat prosím do následujícího úterý 1.12. Děkujiyes

Na rozehřátí hádáme obrázky a doprovázíme je větou - I think it is.... because....

Bookwork: SB str. 50 - Bad Apples - čteme příběh a následně si ho také pouštíme. Věnujeme se pečlivě poslechu a porozumění. Plníme úkoly související s textem.

Pokračujeme v učebnici WB na str. 50, kde doplňujeme nedokončené věty.

Grammar:  Are there any bananas?  Yes, there are.   No, there aren't.

                 Is there any cake?   Yes, there is.    No, there isn't.

Trénujeme s obrázky, které vidíme na obrazovkách - ptáme se a odpovídáme.

SB str. 52 - recept na Banana cake - čteme a opakujeme si názvy surovin, které k pečení potřebujeme.

Pouštíme si oblíbeného Mr. Beana a doplňovací příběh, kdy odpovídáme na otázky, které nás v průběhu sledování čekají.

 

19.11.

Rozcvičujeme se u poznávání obrázků - př. I think it is a fish because it is orange.  

Dnes se vydáváme do kuchyně a přímo do lednice. Nahlédneme a vracíme se zpět k obrazovkám. Ptáme se a odpovídáme: Is there any milk? Yes, there is. Is there any juice in the fridge? No, there isn't. Are there any grapes? Yes, there are.

Bookwork: V Učebnici SB str .49 - dotváříme věty podle obrázku- Are there any grapes? Yes, there are.  Is there any cake?Yes, there is. There aren't any sweets.

Str.49 cv. 3 - Samolepky obrázků jídla lepíme do košíku a do lednice. Následně se ptáme a odpovídáme. Is there any milk in your basket?  Yes, there is. Are there any eggs in your fridge? Yes, there are.

Video: Mr. Bean cartoon - Big Tv. sledujeme příběh a doplňujeme text - there is, there are.

Na závěr si zacvičíme naší známou písmenkovou abecedu.

https://www.youtube.com/watch?v=Srzjx2HkPQI

 

12.11.

Nejprve hádáme obrázky a tvoříme věty: I think it's....because it's......

Vracíme se k procvičování členů a rozdílu v použití A a An https://www.youtube.com/watch?v=B8MbH5Wwf5Ihttps://www.youtube.com/watch?v=pYonh6xv10I

Bookwork: V učebnici WB pracujeme na str. 48 - tvoříme správně napsaná slovíčka

Každý si pak napíše větu podle svého uvážení: "My favourite fruit is green apple because it's sour."

Kontrolujeme si domácí úkol v učebnici WB na str. 45.

Na závěr dnešní hodiny jsme se podívali na další kreslený příběh Mr. Beana a opět v rámci sledování doplňujeme věty v textu.

 

10.11.

Hidden pictures - začínáme oblíbenou hrou - odhalováním obrázků a už víme, jaké věty

použijeme. př. "I think it's a dolphin, because it's blue."

Procvičujeme slovíčka z předcházejících lekcí a věnujeme pozornost zejména těm, která mají spojitost s městem - shop, hospital, bus stop, park, playground.....

Bookwork: SB str. 46 - The Market  a nová slovíčka na téma ovoce a zelenina - grapes (hrozny ), beans (fazole), bread (chléb), lemons, tomatoes, eggs (vajíčka ), mangos, watermelons, potatoes (brambory).

Pouštíme si video a sledujeme písničku.

Konverzujeme - co komu chutná a co ne.

Na straně 47 si vysvětlujeme použití ANY SOME

a dále použití členu A, AN - a banana, an apple

AN používáme  před podstatným jménem, které začíná na samohlásku ( a, e, i, o, u, y )

A používáme před podstatným jménem, které začíná souhláskou

podívejte se na přehledné vysvětlení:https://www.youtube.com/watch?v=B8MbH5Wwf5I

Na konci hodiny si pouštíme příběh kresleného Mr. Beana, kam doplňujeme správná slovíčka.

 

5.11.

MDR: What is it? I think it's a car because it's blue and big. Děti na obrazovkách vidí výřez z velkého obrázku a hádají co na obrázku je.  Každý odpovídá celou větou.

Bookwork: V učebnici SB pracujeme na str. 41 - look at the picture and point to the...shop, café, playground ......Zároveň určujeme, kde se dané místo nachází. Používáme předložky  - next to, between, behind....

Video: Mr. Bean - pouštíme si kreslený příběh a doplňujeme předložky.

https://www.youtube.com/watch?v=2-AYlVTdlic

SB str. 42 - hovoříme o obrazech - co vidíme -What can we see? What is your favourite picture? I like picture no. one because I like trains.

WB str. 43 - Děti vybarvují obrázek a odpovídají na související otázky.

laughHomework: enlightenedDomácí úkol - učebnice WB str. 45 - vypracovat prosím do následujícího čtvrtka 12.11. Děkujiyes

 

3.11.

 

MDR: What is it? Na obrazovce nám Miss Rita ukazuje jen část velkého obrázku a naším úkolem je poznat o jaký motiv se jedná. Každý následně píše větu. př. "I think it's cherry, because it's red."

Bookwork: V učebnici SB na str. 38 pracujeme s příběhem "The tree on the track" - čteme příběh a pouštíme si ho na našich obrazovkách. Probíráme slovíčka, kterým nerozumíme.

Na str. 39 cv. 2 - make a sentences - doplňujeme věty

V učebnici WB na str. 38 cv. 1  - podle poslechu určujeme o koho se jedná

cv. 2 Spojujeme otázky a odpovědi, které k sobě patří. 

...a trochu pohybu -https://www.bing.com/videos/search?q=yoga+dance+with+letters&&view=detail&mid=7324BE0B6792205E90677324BE0B6792205E9067&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dyoga%2Bdance%2Bwith%2Bletters%26FORM%3DHDRSC3

SB str. 40 cv. 1 - čteme text a odpovídáme na otázky. V první řadě se zaměřujeme na slovíčka která neznáme, nebo si je musíme připomenout - children, every, delicious, place

Každý si pak na papír napíše větu podle vlastního pocitu:

"My favourite place is .....(Prague), because ....( Ilive there)."

ŘÍJEN

 

27.10.

MDR: trénujeme psaní slovíček z poslední lekce - následně společně kontrolujeme

( cinema, shop, hospital, playground... )

Bookwork: SB str. 36 - písnička, popisujeme obrázek a ukazujeme si o čem se v písničce zpívá, sledujeme text a zpíváme

SB str.36/ 1, 2 -  označujeme jednotlivá místa podle písničky

Na str. 37 dokončujeme věty podle obrázku,procvičujeme slovíčka spojená s určováním polohy - BETWEEN - mezi, IN FRONT OF - před, NEXT TO - vedle, BEHIND - za

https://www.youtube.com/watch?v=xERTESWbqhU

V učebnici WB str. 36/1, 37/ 1 - přiřazujeme písmenka k číslům podle  polohy stromu

 Halloween  - pouštíme si krátký film s Mr Beanem

https://www.youtube.com/watch?v=gV2GdhI4RuQ

enlightenedHomework: domácí úkol -WB str. 37 /2 - podle instrukcí napíšeme do rámečků správná slovíčka jednotlivých míst ve městě.yes Vypracovat prosím do následujícího úterý. 

 

22.10.

MDR: Opakujeme slovíčka z předcházejících lekcí

Bookwork: dnes zahajujeme novou lekci č. 3.  WHERE WE LIVE S novou lekcí přicházejí i nová slovíčka - park, playground, hospital, cinema, swimming pool, bus stop, shop, street, café, train station

V učebnici SB str. 35 - pracujeme s mapkou města. Učíme se klást otázky a odpovídat. 

Has Top Town got a cinema? Yes, it has. Has Top Town got a café? No, it hasn't.

Je ve  městě kino? Ano, je.            Je ve městě kavárna? Ne není.

Activity: Každý si na čtvrtku papíru kreslí svoje vlastní malé městečko, které má alespoň 4 stanoviště. Děti se mezi sebou ptají a odpovídají. Has your town got a hospital? Yes, it has. Has your town got a shop? No, it hasn't.

Song: Where are you going? https://www.youtube.com/watch?v=krPMYK2aY3o

Následně děti vyjmenovávají jaká místa byla v písničce pojmenována - Zoo, beach, shop, park

 

20.10

enlightenedHomework: učebnice WB str. 29 cv. 1 - stránku prosím vypracovat do následujícího úterý 27.10. Děkujiyes

MDR: Miss Rita nám do chatu píše slovíčka, která mají přeházená písmenka. Naším úkolem je složit slovíčka tak, jak mají být.  ( ABEZR - zebra, TROPAR - parrot, OIPHP - hippo )

Bookwork: V učebnici SB pracujeme na str. 28 - Hipsway ZOO - děti se střídají ve čtení a následně odpovídáme na  otázky pod textem.

V dalším cvičení 2 - podle poslechu rozhovoru děti odpovídají na otázky. Orientují se tak v mluveném projevu.

Pokračujeme na str. 29 - podle instrukcí Miss Rity lepíme obtisky na příslušná místa ( procvičujeme zejména IN, ON, UNDER, NEXT TO )

V učebnici WB str.31 - luštíme slovíčka podle kódu

Na základě popisu hádáme zvířátka. It's brown with long tail and hands. It likes bananas. Každý popíše jedno zvíře a ostatní hádají.

Procvičujeme předložky - in, on, under, next to, between a na toto téma si ukazujeme příklady na obrazovce.

 

 

15.10.

Dnes začínáme protažením a písničkou.https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0wg

Následuje pantomima v podobě předvádění každodenních činností a jejich hádání.Zároveň opakujeme všechna nová slovíčka, která jsme se v letošním školním roce naučili.

Bookwork: učebnice SB str.25 cv.3 Podle tabulky tvoříme otázky a odpovědi. Děti se ptají mezi sebou. Does Mark like bananas? Yes, he does. Does Emma like bananas? No, she doesn't.

SB str. 26 - The zoo keeper - čteme text příběhu 

Kreslíme podle diktátu. Na základě pokynů malujeme a vybarvujeme obrázek. Osvěžíme si tak již známá slovíčka.

Každý si dnes přinesl k obrazovce svoji oblíbenou plyšovou hračku, nebo živé zvířátko a všichni jsme se mezi sebou představili. "Hello, I'm Miss Alice and this is my favourite toy kangaroo. His name is Bob."

What's the time? Podle obrázků hodin opakujeme určování času.

Na závěr jsme si zacvičili jógu s písmenky abecedy.https://www.youtube.com/watch?v=O0Bb5T2-b1A

 

 

13.10.

Vítáme děti v naší první Online hodině v tomto školním roce.

Krátce se seznamujeme s počítačem a připomínáme si jeho obsluhu, zejména vypnutí a zapnutí mikrofonu. Zdůrazňujeme si také, že si vzájemně nebudeme mikrofony vypínat.

Vocabulary: opakujeme a procvičujeme slovíčka z minulé hodiny - monkey, zebra, bear, crocodile, parrot, mouse, tiger, hippo.

Bookwork: v učebnici WB str. 23 - podle poslechu spojujeme věty a obrázky

na str. 25 - cv. 1, 2 čteme a odpovídáme ( Yes, he does. No, he doesn't )

V učebnici SB posloucháme písničku na str. 24

Miss Rita pak každému zadá úkol nakreslit určité zvířátko. Následně děti o obrázku hovoří. This is monkey. Her name is Juli. She likes chocolate  and she doesn't like  orange.

Mezi sebou si vyměňujeme informace - I like milk. I don't like apples. I like cheese. I don't like carrot.

Na závěr hodiny nám Miss Rita sdílí Pexeso online. Pro všechny, kteří si chtějí zahrát posíláme odkaz.http://www.eslgamesworld.com/members/games/vocabulary/memoryaudio/zoo%20animals/index.html

Všechny děti velice chválíme za skvěle zvládnutou hodinu. yes

Těšíme se na vás opět ve čtvrtek!laugh

 

8.10.

MDR: 1. At .....o'clock I brush my teeth. 2. At ..... I have my breakfast. 3.  At ..... o'clock I go to bed.

Zapisujeme si do sešitů a doplňujeme hodiny a činnosti, které denně vykonáváme.

Připravujeme se na test, opakujeme gramatiku a slovíčka.

Games: Zahráli jsme si hru Simon says

V druhé polovině nás již čeká test samotný. Děti si vedly opravdu skvěle a výsledky jsou velice pěkné.

Bookwork: V učebnici SB pracujeme na str. 22 - IN THE ZOO

Nová slovíčka: zebra, hippo, monkey, crocodile, snake, parrot, tiger, bear

Prosíme o opakování spelování slovíček. Děkuji

6.10

MDR: What's the time? It's five o'clock. It's two o'clock. It's eight o'clock. 

Do sešitu si pod namalované hodiny zapisujeme kolik je hodin. Číslovky vypisujeme slovně. 

Bookwork:  V učebnici WB pracujeme na str. 17 text. Na základě textu doplňujeme cvičení a připisujeme hodiny.

Student of the months - dnes slavnostně vyhlašujeme studenta měsíce za měsíc září. Každý může získat toto úžasné ocenění, kdy záleží na  snaze, spolupráci, plnění povinností a úkolů, pokroku ve výuce a na milém vystupování. Každý, kdo takové ocenění získá, může si další den výuky pustit oblíbený krátký film v době přestávky.

Games: Utvoříme dvě družstva a z košíčku si vytahujeme slovíčka a fráze, které předvádíme pantomimou. Ostatní členové z družstva hádají. Vyhrávají ti, kteří za minutu stihnou uhádnout nejvíce slovíček ( get up, get dressed, have lunch, play baseball, play in the park, go to bed, cook the dinner.....).

Project: My Day- každý si na čtvrtku namaluje několik aktivit, které se každý den opakují. K obrázkům děti malují hodiny a upřesňují čas, kdy se určité činnosti dějí. Každý svoji práci pak ostatním představí.

            

                                                                                        

1.10.

MDR: Doplňujeme cvičení a zapisujeme si věty do našich sešitů.

1.In the morning I..........

2. After school I ........ with friends.

3. At night I ......... with my family

/ vybíráme  a doplňujeme z následujících možností - wake up, play in the park, go to school, have dinner /

Bookwork: V učebnici SB pracujeme na str. 11 - vybarvujeme hodiny podle zadání a zároveň určujeme kolik je vyobrazeno hodin.

Učíme se ptát a odpovídáme - trénujeme rozhovor mezi sebou.

What's the time? It's five o'clock.

When do you have breakfast? At seven o'clock.

 

SB str. 12 - Mr Blue - song - posloucháme, čteme, zpíváme

str. 13- podle tabulky se ptáme a odpovídáme (př. At what time does Ema have breakfast? Ema has breakfast at 7 o'clock. Kate gets up at eight o'clock, She goes to school at nine o'clock )

V učebnici WB pracujeme na str. 13 - podle poslechu spojujeme obrázky a hodiny, cv. 2 - doplňujeme slovesa ( goes, plays, has )

 

ZÁŘÍ

29.9.

MDR: There are _ dogs. There's _ cat. There are _bananas and _ pizzas.

V každé větě doplňujeme číslo a malujeme příslušný počet obrázků psů, kočky, banánů atd.

Trénujeme čísla na iteraktivní tabuli formou písniček i pohybových aktivit a her.

Bookwork: V učebnici Work Book pracujeme na str. 9 a doplňujeme každý podle vlastních představ - př.  There are four apples. ( malujeme 4 jablka ) There is one cow. ( malujeme krávu )

Thre are seven cars .....

V učebnici Students Book se věnujeme stránce 10 - My Day - posloucháme, čteme, ukazujeme si a seznamujeme se se slovíčky každodenních činností - Daily Routine -

Get up,  Have Breakfast, Get dressed, Brush your teeth, Go to school, Have lunch, Play in the park, Have dinner, Go to bed.

Formou pantomimy a her si slovíčka trénujeme a lépe zapamatujeme.

24.9.

MDR: K číslům napsaným na tabuli doplňujeme správně slovně napsané číslice.

55 - Fi-ty f-ve, 13 - T-irteen, 22 - T-enty t-o, 61 - Si-ty o-e

Bookwork: V učebnici SB pracujeme na str. 8 - THE BURGLARS

Příběh posloucháme, čteme a sledujeme na interaktivní tabuli.

SB str. 9 - Odpovídáme na otázky spojené s textem - Yes, No

V učebnici WB pracujeme na str. 7 a spojujeme jednotlivé obrázky vždy se správně napsaným úkonem.

Games: Hrajeme hru Bingo zaměřenou na číslice.

Homework: Děti si mohou opakovat číslice zejména pokud jde o rozdíly mezi - 5 - five,

15 - fifteen, 50 - fifty ....

 

22.9.

MDR: There is, there are - doplňujeme věty, které přepisujeme do sešitů.

                                        

Bookwork: Student's Book str. 6 

Grammar: There is a book. There are some books. There is an apple. There are some apples.

V učebnici WB se věnujeme číslům na str. 6. Podle poslechu zapisujeme čísla. Spojujeme napsaná čísla číslovkou a slovně. Zaměřujeme se hlavně na rozdíly mezi 4, 14, 40 - four, fourteen, fourty

5, 15, 50 - five, fifteen, fifty - děti by si měly doma čísla procvičovat, aby se jim jednotlivá čísla nepletla a lépe si je zažila

Zpíváme písničku a zaměřujeme se na hry spojené s čísly.

 

 

17.9.

Na začátku dnešní hodiny si děti dopisují do sešitu pravidla, která budeme vzájemně dodržovat.

Pravidla chování si opakujeme a zdůrazňujeme.

Rozšifrujeme slova - na tabuli máme napsaná zašifrovaná slovíčka  a příslušné obrázky. Naším úkolem je napsat slovíčko do sešitu správně ( OBY - BOY, IRGL - GIRL, ODG - DOG )

Začínáme práci s učebnicíStudent's Book - /SB/ str. 4, 5 - BACK TO SCHOOL -  opakujeme a učíme se nová slovíčka. Názorně si ve třídě ukazujeme předměty a hlasitě opakujeme příslušná slovíčka.

Rozdělíme se do dvou skupinek a každý maluje slovíčka na tabuli, ostatní ze skupinky hádají a vítězem jsou ti, kteří zvládnou uhádnout co možná nejvíce slovíček. 

Homework:

V učebnici Work Book - /WB/ Back to school cv. 1 - vypracovat za domácí úkol do čtvrtka 24.9.

 

 

 

15.9.

smileyVítáme děti v novém školním roce!laugh

Dnešní první hodina byla seznamovací. Vzájemně jsme se představili a pověděli jsme si, co kdo má rád.  My name is Alice and I like dogs.

Naším maskotem bude v letošním roce Rattlesnake - chřestýš, o kterém si povídáme a doplňujeme si základní znalosti o jeho životě.

Každý si podepsal  a vybarvil úvodní stránku svého nového notebooku pro letošní rok.

Seznamujeme se s pravidly - RULES, která budeme poctivě dodržovat. Všechna pravidla jsme si zapsali do sešitů.( Be nice, speak English, raise your hand, bring boooks to class ) Povídali jsme si o tom,  co znamená šikana, jaké chování zahrnuje a zároveň jsme si zdůraznili, že my se budeme k sobě chovat pěkně a budeme si pomáhat.

Hrajeme hru Simon says a pracujeme na našem společném plakátu - poster, který si děti vytvářejí a každý si kreslí svého chřestýše.

aktualizováno: 07.05.2021 19:21:29