Rattlesnakes

Rattlesnakes

Vyučující:

 

Lily Schmidt-Block

email: lillianrose1018@gmail.com

Asistent/ka:

 

 

Anna Koláčková

tel.: +420 604 625 457
email: anakolackova@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Upozorňujeme Vás, že poslechová cvičení z učebnice jsou k dispozici pouze ve třídě a není je možné vypracovávat doma. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

ČERVEN

16.06.

Dnes jsme si s dětmi udělali poslední hodinu angličtiny v duchu pikniku, a tak jsme v průběhu hodiny všichni zobali pochutiny! Hráli jsme spoustu her, diskutovali jsme a dívali se na krátké pohádky, vše samozřejmě v angličtině! Nakonec jsme s dětmi šly ven a tak jsme si všichni zahráli ještě trochu víc běhací hry venku.

A také byl oceněn nejlepší student měsíce, gratulujeme!!

Děkujeme, děti, ještě jednou, že jste byly celý rok tak hodné a tvrdě jste na angličtině pracovaly!! Krásné prázdniny! heart Have a great summer!!

14.06.

enlightenedÚkol: nebyl zadán.

Nejprve jsme si s dětmi zahráli a zatancovali This or that - na přivítanou, abychom se naladili do angličtiny vesele. Děti se tak protáhly a osvojily si slovíčka spjatá s prázdninami – jídlo, aktivity, místa. (beach/mountains/roller coaster/water slide/road trip/stay home/...)

Poté jsme dopisovali cvičení ze závěrečných neznámkovaných testů, každý dopsal cvičení, které/á mu chyběla.

Dále jsme procvičili slovní zásobu při hře Bingo – slovíčka ze všech lekcí (watermelon/cupboard, cinema/get dressed/…) A poté děti slovíčka nakreslily, aby si je ještě lépe zapamatovaly.

Jako odreagování jsme si chvilku zahráli Musical chairs.

Při další hře, Pictionary (kdy jeden žák nakreslí učitelem zadané slovíčko a ostatní hádají, které slovíčko to je) jsme zopakovali slovní zásobu ze všech probraných lekcí. (grapes/glasses/bookcase/lamp/...)

Na závěr jsme si zahráli hru Whack-A-Mole na procvičení slovní zásoby spojené s jídlem. (ice cream/peas/steak/…)

9.6.

MDR: procvičovali jsme otázky Do you like...? x Would you like...? Píšeme do sešitu a vybíráme správné odpovědi

Zkontrolovali jsme domácí úkol. Nedokončené domácí úkoly zkontrolujeme v úterý 13.6.

Homework: nový domácí úkol jsme dnes nezadávali.

Zahráli jsme si Freeze Dance na naše oblíbené písničky.

Bookwork: v učebnici jsme doplňovali stránky se slovíčky na konci učebnice WB nebo kreslili a popisovali obrázky o letních aktivitách.

Hráli jsme hru Queenie queenie, zopakovali si říkanku a přidali míček navíc :)

V týmech jsme procvičovali spelling slovíček z letošního roku, používáme plastová písmenka.

7.6.

Dnes jsme si písemně opakovali slovíčka a gramatiku, kterou jsme se v letošním roce naučili.

Hráli jsme naše oblíbené hry, s obrázkovými kartičkami nebo interaktivní tabulí (Run and touch, Simon says, Musical chairs, Floor is lava, Disney Yoga)

2.6.

MDR: zapisujeme slovíčka podle obrázkových kartiček na tabuli

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol z minulé hodiny.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 119 a 128

Chinese whisper (tichá pošta): ve dvou týmech soutěžíme a posíláme slovíčka podle obrázkových kartiček a poté čísla, první u tabule zapisuje.

Dnes jsme písemně opakovali gramatiku a slovíčka, která jsme se letos naučili.

Ve zbytku hodiny jsme venku hráli hry Werewolf a Go Fish!

KVĚTEN

31.5.

Portfolio: do sešitu jsme procvičovali fráze THERE IS/THERE ARE, doplňovali je do jednoduchých vět.

Bookwork: v učebnici SB jsme pracovali na str. 104, doplňovali jsme aktivity, které máme rádi (LIKE) a nemáme rádi (DON'T LIKE). Malovali jsme k nim také obrázky. Věty jsme si společně přečetli.

Zatančili jsme si a zazpívali jsme si známé písničky, které jsme se letos naučili.

Na závěr jsme si zahráli hru Queenie, queenie a Werewolf.

26.5.

Portfolio: podle diktátu písmenek tvoříme slovíčka a dokreslujeme k nim obrázek.

Who am I?: zahrái jsme si hru s názvy zvířat, které máme nalepené na čele. Kdo jsem? ptáme se a snažíme se najít odpověď.

Queenie, queenie: naučili jsme se novou hru na královnu, která hledá ztracený míč (Queenie queenie, who's got the ball? Are they big or are they small? I haven't got it! Who's got the ball?)

Ve dvojicích jsme procvičovali otázku Can you...? Hrajeme deskovou hru a ptáme se navzájem.

19.5.

Portfolio: doplňovali jsme chybějící slova do frází

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol jsme nezadávali, děti budou na škole v přírodě :)

Procvičovali jsme slovíčka s obrázkovými kartičkami.

Na interaktivní tabuli jsme také zopakovali gramatiku a ještě jednou slovíčka.

Test: napsali jsme si slíbené opakování z dokončené 9. lekce.

Na závěr lekce jsme si zahráli hru Werewolf.

17.5.

Procvičujeme hlásky "S" a "Z", vymýšlíme slova s těmito hláskami a čteme cvičení ve cvičebnici WB str. 111.

Guess a letter: doplňujeme chybějící písmenka ve slovech a frázích (opakování slovíček z 9. lekce)

Hry na interaktivní tabuli k procvičení gramatiky a slovíček z poslední probrané lekce.

Test: tento čtvrtek 19.5. bychom si napsali opakování z 9. lekce enlightened

12.5.

Portfolio: COMPLETE THE PHRASES (doplňte fráze):

    1. VISIT MY C______ (navštívit bratrance/sestřenice)

    2. BUILD A T______ (postavit domeček na stromě)

    3. READ A C______ (číst komiks)

    4. KEEP A S______ (vést si zápisník/poznámky)

    5. TAKE A R______ ______ (mít hodiny ježdění)

laughZahráli jsme si PICTIONARY. Připomněli jsme si při tom slovíčka jako: FAIRY (víla), KING (král), QUEEN (královna), MAGIC (magie), FAIRY TALES (pohádky)

Bookwork: SB strana 114 - cvičení 1, 2. Přečetli jsme si článek o pohádkách.
                SB strana 115 - cvičení 1. Přiřadili jsme k sobě kladné a záporné postavy z pohádek.

Za dobře odvedenou práci jsme si vybrali písničku, kterou jsme si poslechli. Odkaz zde.

enlightenedHomework: WB strana 109.
Úkol je do příštího čtvrtka 19.5.

10.5.

Portfolio: Odpověděli jsme si na otázky:

  1. HOW OLD ARE YOU? (Kolik je ti let?)

  2. DO YOU LIKE MUSHROOMS? (Máš rád houby?)

  3. CAN YOU RIDE A BIKE? (Umíš jezdit na kole?)

  4. WOULD YOU LIKE TO PLAY OUTSIDE TODAY? (Chtěl by sis dnes hrát venku?)

Bookwork: SB strana 110 - cvičení 1, 2. Přečetli jsme si příběh DREAM HOLIDAYS (Prázdniny snu). Následně jsme odpověděli na otázky ve druhém cvičení, které přímo navazovaly na příběh.
                  
WB strana 110 - cvičení 1, 2. Podle příběhu jsme doplnili slova do textu.

V kroužku jsme si prošli, co bychom rádi dělali o prázdninách:
I WOULD LIKE TO GO TO ITALY. I’D LIKE TO EAT A LOT OF ICE CREAM.

Na závěr jsme si zahráli pár krátkých her venku.

5.5.

Portfolio: Propojili jsme slova tak, aby vznikly fráze jako: MAKE + A SANDCASTLE (postavit hrad z písku)

Listening: SB strana 108 - cvičení 1, 2. Poslechli jsme si písničku a zaškrtli aktivity, o kterých se zpívalo.

laughZahráli jsme si hru, ve které jsme si zopakovali naši slovní zásobu.

New grammar:
    HOW (jak) HOW ARE YOU? (Jak se máš?)
                       HOW OLD ARE YOU? (Kolik ti je?)

    WHAT (co) WHAT IS YOU NAME? (Jak se jmenuješ?)
                       WHAT IS THIS? (Co to je?)                       
                       WHAT DO YOU LIKE? (Co máš rád?)
                       WHAT ARE YOU DOING? (Co to děláš?)

    WHERE (kde) WHERE DO YOU LIVE? (Kde žiješ?)
                            WHERE IS MY DOG? (Kde je můj pes?)

    WHEN (kdy) WHEN DO YOU GO TO SCHOOL? (Kdy jdeš do školy?)

Bookwork: SB strana 109 - cvičení 1. K otázkám jsme přiřadili odpovědi. Procvičili jsme u toho čtení a porozumění textu.

enlightenedHomework: WB strana 106 a 107
Úkol je do příštího čtvrtka 12.5.

3.5.

enlightenedDnes jsme začali poslední kapitolu! HOLIDAY PLANS! SB strana 106.

Portfolio: Nasbírali jsme aktivity, které děláme ve škole či o prázdninách: READING, WRITING, SINGING, DOING SPORTS, PLAYING GAMES,…

New vocab: VISIT MY COUSINS (navštívit bratrance), GO HIKING (jít na procházku), KEEP A SCRAPBOOK (udržovat si památník), HELP IN THE GARDEN (pomoci v zahradě), BUILD A TREE HOUSE (postavit dům na stromě), READ A COMIC (číst komiks), LEARN TO SWIM (naučit se plavat), GO CAMPING (kempovat), TAKE A RIDDING LESSON (vzít si hodiny ježdění)

Listening: SB strana 106 - cvičení 2. Poslechli jsme si písničku s novou slovní zásobou.

Bookwork: SB strana 107 - cvičení 1. Podle obrázků jsme přiřadili jména k aktivitám.

laughNa závěr jsme si zahráli BRAIN BREAK!

DUBEN

28.4.

Portfolio: Naposledy jsme si zopakovali SPELLING naší slovní zásoby z lekce SPORTS!

  1. BASEBALL 2. SWIMMING 3. ATHLETICS 4. HOCKEY 5. VOLLEYBALL 

Zkontrolovali jsme si úkoly.

Zahráli jsme si hru SIMON SAYS, při které jsme si zopakovali pokyny jako: SHOW (ukaž), DO (dělej), PLAY (hraj), POINT TO (ukaž na)

enlightenedNapsali jsme si test z UNIT 8!

mailVypůjčili jsme si knížky z knihovny. Někteří studenti, co sáhli po jednodušším čtení pro první třídu, stihli celou knížku přečíst už ve škole. Ti, kteří si vypůjčili knížku domů, mají dva týdny na přečtení. Držíme palce!

Homework: WB strana 102 - cvičení 1.
                   WB strana 103 - cvičení 1.
Úkol je do příštího čtvrtka.

26.4.

Portfolio: Doplňovali jsme slova do rozhovoru: DO (dělat), BORING (nudné), LIKE (rád), PLAYING (hraní), DOING (dělání).

A: WHAT SPORT DO YOU LIKE _____?
B: I LIKE ____ BASEBALL.
A: REALLY? I DON’T. I THINK BASEBALL IS _______.
B: DO YOU ____ PLAYING TENNIS?
A: YES, I ____! IT’S FUN.

Bookwork: Rychlejší studenti stihli vyplnit SB strana 101 - cvičení 2.

Listening: SB strana 100 - cvičení 1. Podle poslechu jsme zaškrtli, co mají a nemají Jenny a Ian rádi.

yesZahráli jsme si hru, ve které jsme si procvičili SPELLING našich slovíček. V týmech jsme poté poznávali sporty podle jejich popisu. 

laughNa závěr jsme si zahráli SIMON SAYS!

Připomněli jsme si, že mnozí z nás mají stále doma knížky z knihovny, které bychom měli vrátit.

enlightenedPříští hodinu si napíšeme test z UNIT 8!

21.4.

Portfolio: Doplnili jsme si do vět to, co nás baví, líbí se nám atd. (EATING, RUNNUNG, SWIMMING, PLAYING FOTTBALL, …)

  1. ___ IS FUN. (___ je legrace.)
  2. ___ IS DIFFICULT. (___ je složité/složitý/složitá.)
  3. ___ IS EASY. (___ je jednoduché/jednoduchý/jednoduchá.)
  4. ___ IS BORING. (___ je nudné/nudný/nudná.)

Listening: WB strana 101 - cvičení 1. Podle poslechu jsme očíslovali otázky a odpovědi v rozhovoru.
                 SB strana 104 - cvičení 1. Poslechli jsme si o obrázku, který jsme měli nakreslit.

Homework: WB strana 97 - cvičení 1, 2.
                   WB celá strana 100.
Úkol je do příštího čtvrtka 28.4.

enlightenedPřipomněli jsme si, že příští týden si napíšeme test z UNIT 8.

mailV příštím týdnu také musíme navrátit knížky, co jsme si půjčili z knihovny.

19.4.

Portfolio: Procvičili jsme si psanou formu sportů, které známe z probírané lekce.
 
laughZahráli jsem si SIMON SAYS, přičemž jsme si procvičili slovíčka: TOUCH (dotkni se), WIGGLE (zakruť), PUT UP (dej nahoru), JUMP (skoč), SKIP (poskoč), SHAKE (zatřep), SHOW (ukaž), GRAB (popadni), POINT TO (ukaž na). 
 
Bookwork: SB strana 98. Společně jsme si přečetli příběh THE FOOTBALL CLUB (Fotbalový klub). Za odměnu jsme se podívali na video s příběhem.
                  SB strana 99 - cvičení 2. Pole příběhu jsme označili, se kterými větami souhlasíme.
                  WB strana 99 - cvičení 2, 3. Nejdříve jsme ve druhém cvičení zaškrtli YES/NO podle toho, co jsme se dozvěděli v příběhu. Ve třetím cvičení jsme se z obrázků snažili vyčíst kontext a doplnit k nim správné věty.
 
Listening: WB strana 98 - cvičení 1. Podle poslechu jsme poznávali, kdo co řekl.
                 SB strana 99 - cvičení 4. Procvičili jsme si výslovnost slov s O a OA.
 
Na závěr jsme si zatančili FREEZE DANCE!

12.4.

Portfolio: Napsali jsme si tři věty o tom, co budeme dělat: I AM GOING TO …. 

Easter vocab: (Velikonoční slovíčka) CHOCOLATE (čokoláda), BASKET (košík), JELLYBEANS (želé fazolky), BUNNY (zajíček), EGGS (vajíčka), FLOWERS (květiny)

laughZahráli jsme si EASTER BUNNY SAYS!

Společně jsme si přečetli jsme si PETE THE CAT BIG EASTER ADVENTURE. Pokud byste si chtěli pohádku přečíst doma, tak odkaz je zde.

yesNa závěr jsme si každý vyzdobil jedno EASTER EGG (velikonoční vajíčko).

7.4.

Portfolio: Na začátek jsme si poskládali písmena do správného pořadí: 1. N I S T E N (tennis)
2. M I M S I N W G (swimming), 3. A H T I C L E T S (athletics), 4. K C E O H Y (hockey) 

laughPoslechli jsme si písničku: WHAT DO YOU LIKE TO DO? (Co rád děláš?) Odkaz na písničku najdete zde.

New vocab: ME TOO (já taky), SO DO I (já taky tak)

Listening: SB strana 96 – cvičení 1. Poslechli jsme si písničku o aktivitách, které nás baví. Ukázali jsme si: SINGING (zpívání), PAINTING (malování), JUGGLING (žonglování), PLAYING TENNIS (hraní tenisu), SKATEBOARDING (ježdění na skateboardu), FLYING A KITE (pouštění draka).       SB strana 97 – cvičení 1. Podle poslechu jsme očíslovali obrázky.

Vypracovali jsme si cvičení v pracovním listu, kde jsme doplňovali slova do rozhovoru. Museli jsme se tak soustředit na kontext!

Homework: WB strany 94 celá a 95 - cvičení 1, 2.
Úkol je do příštího čtvrtka 14.4.

Bookwork: WB strana 96 - cvičení 1. Podle textu pod a nad obrázkem jsme zakroužkovali a vybarvili aktivity, o kterých jsme slyšeli v písničce v učebnici.

laughZahráli jsme si CHARADES! Ukázali jsme při tom našim spolužákům aktivity, které máme rádi. 

Na závěr jsme si do našich sešitů nakreslili naši oblíbenou aktivitu a představili ji našim spolužákům.

5.4.

Portfolio: Zkusili jsme si napsat co nejvíce slov začínajících na D! Další kategorií, ve které jsme chtěli nasbírat, co nejvíce slov, byly GAMES AND SPORTS (hry a sporty).

enlightenedSpolečně jsme začali novou lekci UNIT 8 SPORTS CLUB! (sportovní klub)
Popsali jsme si sporty slovy: FUN (sranda), BORING (nudné), GREAT (bezva), EASY (jednoduché), DIFFICULT (složité)

New vocab: BADMINTON (badminton), BASEBALL (baseball), BASKETBALL (basketbal), FOOTBALL (fotbal), HOCKEY (hokej), TABLE TENNIS (stolní tenis), TENNIS (tenis), SWIMMING (plavání), ATHLETIC (atelitika), VOLLEYBALL (volejbal), HOOP (basketbalový koš), GOAL (branka), BAT (pálka), NET (síť)

Bookwork: SB strana 95 - cvičení 1. Spojili jsme věty s obrázky. Podle poslechu jsme očíslovali obrázky: 1.SWIMMING 2. BASEBALL 3. TENNIS 4. DANCING

BŘEZEN

31.3.

Portfolio: Procvičili jsme si slovíčka: SCOOTER (koloběžka), SKATEBOARD (skateboard), MOTORBIKE (motorka), SCHOOL BUS (školní autobus)

enlightenedHomework: WB strana 93.
2. I’VE GOT… (mám- dopravní prostředek)
3. I’D LIKE TO GO TO… (já bych rámci jel do- místo, země)
4. I’D LIKE TO RIDE/FLY/SAIL A… (co bych rád jel/letěl/plul…)
Úkol je do čtvrtka 5.4.

enlightenedLibrary: (knihovna) Dnes jsme si rozdali knížky. Knížky budeme vracet 13.4. Děti, které si chtějí procvičit i psaní, si domu odnesly pracovní list BOOK REPORT, který se odevzdává společně s přečtenou knížkou.

29.3.

Portfolio: Na začátek jsme si procvičili porozumění textu. Hledali jsme odpovědi, co sedí na otázky, které začínají na: DOES, DO, ARE, IS, …

Zahráli jsme si PICTIONARY, přičemž jsme si procvičili dopravní prostředky a slovesa s nimi spojená. DRIVE (řídit), RIDE (jezdit), FLY (létat), SAIL (plout)

Listening: WB strana 88. Vybavili jsme si obrázek, podle toho, co jsme slyšeli.
                 
WB strana 83 - cvičení 1. Podle poslechu jsme očíslovali dopravní prostředky.

Připomněli jsme si, že příští hodinu otestujeme naše znalosti z probrané lekce!

24.3.

Portfolio: Procvičili jsme si slovíčka: 1.SKATEBOARD (sakteboard) 2.BOAT (loď) 3.MOTORBIKE (motorka) 4.SCOOTER (koloběžka). Doporučujeme ještě doma zopakovat psanou formu naší slovní zásoby.

enlightenedZkontrolovali jsme si domácí úkoly. Žáci, kteří úkol zapomněli, ho přinesou na příští hodinu.

Listening: SB strana 88. Ze zadních stránek jsme si vzali nálepky (skateboard, kšiltovka, auto, medvídek, pták). Nalepili jsme je na stránku podle instrukcí.
                 
SB strana 87 - cvičení 1. Podle poslechu jsme očíslovali dopravní prostředky.

Bookwork: SB strana 87 - cvičení 2. Přečetli jsme si krátký tex to limuzíně. Zaškrtli jsme si obrázky, o kterých se v textu zmiňují.

laughDo sešitu jsme si nakreslili dopravní prostředek, který jsme popsali našim spolužákům.

enlightenedPříští hodinu si napíšeme test z probírané lekce!

Homework: WB strana 89 a strana 126.
Úkol je do příštího čtvrtka 31.3.

22.3.

Portfolio: Doplňovali jsme do vět slova, abychom si procvičili porozumění textu.

Bookwork: SB strana 86. Společně jsme si přečetli příběh THE BUS TRIP (autobusový výlet).         SB strana 87 - cvičení 2. Podle příběhu jsme očíslovali věty.

Listening: WB strana 86 - scvičení 1. Podle poslechu jsme označili jednoho z našich super kamarádů.  SB strana 86 - cvičení 4. Naučili jsme se jazykolam a procvičili jeho výslovnost.
                 
WB strana 87 - 2. Natrénovali jsme výslovnost začátků slov.

Nakonec jsme si zacvičili, protáhli se a rozdali si testy z minulé lekce laugh

17.3.

Portfolio: Poznávali jsme: BOAT (loď), LORRY (dodávka), SKATEBOARD (skateboard), HELICOPTER (helikoptéra), MOTORBIKE (motorka), BUS (autobus)

Bookwork: SB strana 84 - 2. Podle písničky jsme seřadili obrázky.
                   SB strana 85 - cvičení 1. Přiřadili jsme obrázky k textům.
                  WB strana 82 - cvičení 1, 2. Podle písničky v učebnici jsme pospojovali obrázky. Ve druhém cvičení jsme si zkusili napsat vlastní sloku písničky.

New grammar:
WHAT ARE YOU DOING? (Co děláš?) - I AM SWIMMING. (Já plavu.)
HE / SHE IS SINGING. (On / ona zpívá.)
IS SHE WATCHING TV? (Divá se na televizi?) - YES, SHE IS. / NO, SHE ISN’T.

Listening: SB strana 84. Poslechli jsme si písničku o cestování.

Homework: WB strana 83 - cvičení 2.
                    WB strana 85.
Úkol je do příštího čtvrtku 24.3.

15.3.

Portfolio: Napsali jsme si co nejvíce slov na téma: ANIMALS (zvířata), SCHOOL (škola), PLACES (místa)

enlightenedBookwork: SB strana 82. Společně jsme začali novou kapitolu o dopravě OFF WE GO.
                  
WB strana 82 - cvičení 1. Podle obrázků jsme doplnili křížovku. Rychlíci stihli i nakreslit i cvičení 2.

New vocab: HELICOPTER (helikoptéra), BOAT (loď), LORRY (dodávka), SCOOTER (skútr), BUS (autobus), SKATEBOARD (skateboard), TAXI (taxi), MOTORBIKE (motorka)

enlightenedNew grammar: I’D LIKE TO TO FLY WITH… (Já bych rád létal s …)
                         I WOULD LIKE TO… (Já bych rád…)

New verbs: FLY (letěl), RIDE (jet), DRIVE (řídit)

yesNa závěr jsme si nakreslili dopravní prostředek, ve kterém bychom chtěli cestovat. Procvičili jsme si poté ještě naši novou gramatiku, např. I‘D LIKE TO FLY A JET TO PARIS. (Já bych ráda letěla stíhačkou do Paříže.)

3.3.

Portfolio: Nakreslili jsme: MOUTH (pusa), NOSE (nos), EARS (uši), CHEEKS (tváře), HAIR (vlasy). Poté jsme si slovíčka napsali.

Procvičili jsme si přídavná jména: HER (její), HIS (jeho), ITS (toho), OUR (naše), THEIR (jejich), abychom si látku před testem připomněli.

enlightenedNapsali jsme si test z lekce UNIT 6.

laughZa odměnu jsme si zatančili FREEZE DANCE!

Nedali jsme si žádné úkoly, ale doma si můžeme projít si pracovní sešit a doplnit vynechané stránky a cvičení v UNIT 1- UNIT 6.

heartPřejeme krásné prázdniny!

1.3.

Portfolio: Doplňovali jsme si HIS (jeho), HER (její), OUR (náš, naše), THEIR (jejich), do vět. Žáci při tom trénovali vyhledávání podmětů věty.

    Mr. Brown (pan Brown) – HE (on) – HIS (jeho)
    John and Lucy (John a Lucy) – THEY (oni) – THEIR (jejich)
    Me and my mom (já a moje máma) – WE (my) – OUR (naše)

yesZahráli jsme si kvíz, při kterém jsme si procvičili naši slovní zásobu. Kladli jsme důraz na to, aby se výslovnost nepletla žákům s psanou formou.Nakeslili jsme si obličeje, které byly: EXCITED, (nadšené), ANGRY (rozlobený), SAD (smutný), TIRED (unavený)

yesZahráli jsme si CHARADES, při kterých jsme opět procvičili emoce.

Listening: WB strana 76. Podle poslechu jsme poznávali lidi se specifickými znaky: LONG HAIR (dlouhé vlasy), BIG NOSE (velký nos), SMALL GLASSES (malé brýle)

enlightenedPříští hodinu si zkontrolujeme úkoly a napíšeme test z UNIT 6.

ÚNOR

24.2.

yesNa začátku jsme si zahráli hru SIMON DAYS, při které jsme si zopakovali pohyby: WIGGLE (kroutit), SHAKE (třást), STOMP (dupat), CLAP (tlesknout), TOUCH (dotknout), SHOW (ukaž), RAISE (zvednout)

Portfolio: Věnovali jsme se poznávání a SPELLING u slov:
HAIR, CHEEKS, NOSE, EYES, CHIN

Listening: SB strana 77 - cvičení 1. Podle poslechu jsme vybavili klauny Jolly a Poppy.

Zahráli jsme si hru, kde jsme natrénovali: WHAT HAVE YOU GOT? (Co to máš?)
                                                             I HAVE GOT A PEN. (Mám popisku.)

laughKaždý jsme si nakreslil svého klauna. Popsali jsme ho poté našim spolužákům.

        THIS IS BOB. HE'S GOT ORANGE HAIR AND BIG RED NOSE.
        (Tohle je Bob. On má oranžové vlasy a velký červený nos.)

 

Homework: WB strana 125. Úkol je do příštího čtvrtku 2.3.

enlightenedPříští týden si napíšeme test z probírané lekce.

22.2.

Portfolio: Nakreslili jsme si příšeru:
DRAW A HAPPY MONSTER WITH 3 GREEN EYES, SHORT PURPLE HAIR, LONG EARS AND ONE BLUE NOSE. (Nakreslete veselou příšerku s třema zelenýma očima, krátkými finálovými vlasy, dlouhýma ušima a modrým nosem.)

enlightenedZkoušeli jsme menší BRAINSTORMING s tématy: FOOD (jídlo), ANIMALS (zvířata)

Bookwork: SB strana 78. Společně jsme si prošli THE LIFE CYCLE OF A BUTTERFLY (životní cyklus motýla) a vyplnili cvičení na stránce.
                  WB strana 79 - cvičení 1, 2. Cvičení vycházela z textu v učebnici.
                  WB strana 78 - cvičení 1, 2. Tato strana byla dobrovolná pro rychlejší studenty.

yesVystříhali jsme si obrázky z pracovního sešitu na straně 127 a vybarvili je na našich plakátech o motýlím životním cyklu.

Těšíme se na příště!

17.2.

Portfolio: Poskládali jsme slova ve větách do správného pořadí.
 
MAY / BIRTHDAY / BEN'S / IS IN (Benovy narozeniny jsou v květnu.
BIRTHDAY / HER / IS IN / SEPTEMBER. (Její narozeniny jsou v září.)
JULY / ARE IN / BIRTHDAY / OUR (Naše narozeniny jsou v červenci.
ARE IN / THEIR / DECEMBER / BIRTHDAY (Jejich narozeniny jsou v prosinci.)
 
Bookwork: SB strana 74. Společně jsme si přečetli příběh THUNDER'S BIRTHDAY
                    SB strana 75- cvičení 3. Vyzkoušeli jsme si správnou výslovnost věty.
 
Listening: WB strana 74 - cvičení 1, 2. Poznávali jsme hry, které jsme viděli v příběhu v učebnici.
                   WB strana 75 - cvičení 2, Podle dlouhého a krátkého absolvování A jsme vybravili vagóny vlaku.
 
enlightenedHomework: WB strana 73.
Úkol je do příštího čtvrtku 24.2.

15.2.

Portfolio: Podle obrázků jsme poznávali: EYES (oči), EARS (uši), HAIR (vlasy), NOSE (nos), CHIN (brada)

Nakreslili jsme si člena rodiny a sepsali jeho jednoduchý popis.”THIS IS MY MUM. SHE’S GOT BLUE EYES AND LONG GREY HAIR.” (To je má máma. Má modré oči a dlouhé šedivé vlasy.)

Společně jsme si zopakovali měsíce v roce JANUARY – DECEMBER (leden- prosinec). V kroužku jsme si pověděli o tom, kdo má kdy narozeniny. Děti, které nevěděly, nám to mohou říct na příští hodině.

Listening: SB strana 72- cvičení 1.
                 SB strana 73- cvičení 2. Poslechli jsme si rozhovor Bena a Lucy o tom, kdy mají narozeniny. Zakroužkovali jsme správnou možnost.

Bookwork: WB strana 73. Podle písničky v učebnici jsme poznávali, o které babičce se zpívá.

10.2.

Portfolio: Zopakovali jsme si naši slovní zásobu z minulého roku, když jsme poznávali obrázky: LEG (noha), ARM (ruka), HAND (ruka- dlaň s prsty), FOOT (chodidlo), FINGER (prst).

Bookwork: SB strana 70. Společně jsme začali novou kapitolu PEOPLE (lidé).
SB strana 71- cvičení 1. Přečetli jsme si popisy jednotlivých dětí a přiřadili je k obrázkům.

New vocab: EYES (oči), HAIR (vlasy), EARS (uši), GLASSES (brýle), NOSE (nos), CHEEKS (tváře), MOUTH (pusa), CHIN (brada), FACE (obličej)

New grammar: Vysvětlili jsme si základní přivlastňovací zájmena.

    I (já) – MY (můj/moje)                    HE (on) – HIS (jeho)
    YOU (ty/vy) – YOUR (tvoje/vaše)    WE (my) – OUR (naše)
    SHE (ona) – HER (její)

enlightenedHomework: WB strana 70, 71. Úkol je do příštího čtvrtku 17.2.

8.2.

Portfolio: Procvičili jsme si SPELLING slovíček, která bychom už měli dobře znát: MIRROR (zrcadlo), SOFA (pohovka), ARMCHAIR (křeslo), WARDROBE (skříň)

laughZahráli jsme si HOT SEAT, kdy nám spolužáci popisovali nábytek a my se podle toho snažili uhodnout o co se jedná.

Naposledy jsme si podívali na gramatiku THIS, THAT, THESE a THOSE, abychom si byli v testu jistí.

enlightenedNapsali jsme si test z probrané lekce.

Zahráli jsme si poté ještě hru, ve které jsme si natrénovali větnou skladbu.

3.2.

Portfolio: Podle poslechu jsme si nakreslili pokoj a výsledné obrázky jsme si zkontrolovali. Šlo nám to skvěle!

„DRAW - A TABLE AND AN ARMCHAIR NEXT TO THE TABLE.
             - A CLOCK ABOVE THE ARMCHAIR.
             - A BOOK ON THE TABLE AND A CAT UNDER THE TABLE.
             - A LAMP NEXT TO THE DESK AND MAT UNDER THE ARMCHAIR.“

enlightenedHomework: WB strana 66.
Úkol je do příštího čtvrtku 10. 2.
Děti, které zapomněly úkol na dnešní hodinu jej přinesou v úterý 8.2.

Listening: SB strana 68- cvičení 1. Podle poslechu jsme očíslovali příběh o ztracené čepici.

Bookwork: WB strana 65- cvičení 2. READ AND CIRCLE. (Přečtěte si a zakroužkujte.) Ze dvou možností jsme vybrali tu gramaticky správnou.

SB strana 68- cvičení 2. Podle očíslovaných obrázků z 1. cvičení jsme očíslovali i věty ve 2. cvičení.

laughSpolečně jsme se podívali na krátké video o recyklaci. Odkaz na video je zde. Poté jsme se pobavili o tom, co můžeme recyklovat a co ne.

Na závěr jsme si nakreslili 3 koše na recyklovaný odpad: GLASS (sklo), PAPER (papír), PLASTIC (plast). Do každého koše jsme si snažili napsat a nakreslit co nejvíce správných věcí.

1.2.

Portfolio: Podle obrázků jsme poznávali nábytek: ARMCHAIR (křeslo), SOFA (pohovka), LAMP (lampa), MAT (kobereček), …

Listening: (poslech) SB strana 64. Podle poslechu jsme spojili nábytek s místem v místnosti. Připomněli jsme si pčedložky: IN FRONT OF (před), UNDER (pod), BETWEEN (mezi),…

enlightenedSpolečně jsme si napsali THIS, THAT, THESE, THOSE QUIZ, při čemž jsme si ještě jednou prošli, kdy jaké předložky používáme (množství, vzdálenost).

    THOSE ARE BALLS. (Tamhleto jsou míče.)

    THIS IS A KITE. (Tohle je drak.)

    THAT IS A SNAKE. (Tamhle to je had.)

    THESE ARE BOOKS. (Tohle jsou knihy.)
 

Bookwork: SB strana 69. Každý jsme si vyplnil QUIZ z probírané lekce.

enlightenedPřipomněli jsme si úkol na příští hodinu.

LEDEN

27.1.

Dnes jsme si na začátku online hodiny zkontrolovali úkol. Žáčci, kteří na něj zapomněli, ho přinesou na příští hodinu.

Bookwork:   SB strana 66- cvičení 1.
Naučili jsme se slovíčka jako: RUBBISH BIN (odpadkový koš), RECYCLE BIN (recyklační koš), PLASTIC (plast), METAL (kov), PAPER (papír), GLASS (sklo)
                    SB strana 66- cvičení 2. Společně jsme si přečetli o jednotlivých recyklačních procesech a přiřadili je k obrázkům.
                    SB strana 67- cvičení 1. Ze zadních stránek učebnice jsme si vzali nálepky odpadků, které jsme roztřídili do správných kontejnerů.

enlightenedSpolečně jsme si roztřídili různé věci na recyklační materiál a odpad.

RECYCLE (recyklovat) = GLASS BOTTLE (skleněná láhev), JAR (sklenice), PAPER (papír), CAN (plechovka)…
RUBBISH (odpad) = PENCIL (tužka), NAPKIN (kapesník), CRISPS BAG (obal od brambůrků),…

enlightenedHomework: WB strana 61. Úkol je do příštího čtvrtku 3.2.

Na závěr jsme si zahráli poznávací hru, ve které jsme hledali skryté obrázky.

25.1.

Na začátku úterní hodiny jsme si opakovali, kdy používáme ‘S.

Portfolio: Každý jsme svým vlastním tempem zkusili poskládat správně písmenka ve slovech, které známe z probírané lekce. Nakonec jsme si slovíčka společně zkontrolovali.

laughZahráli jsme si PICTIONARY se slovíčky, které sou součástí naší slovní zásoby v probírané lekci.

Listening: SB strana 62- Přečetli jsme si příběh o našich kamarádech a poté jsme si ho poslechli.

Bookwork: WB strana 62- Procvičili jsme si výslovnost slovíček s jedním o a se dvěma oo.
                  WB strana 63- cvičení 1.

Na závěr jsme se trochu protáhli.

enlightenedPřipomněli jsme si úkol na příští hodinu.

20.1.

Portfolio: Nakreslili jsme si: 1. MIRROR (zrcadlo) 3. MAT (kobereček)
                                           2. SOFA (pohovka)    4. LAMP (lampa)

Předvedli jsme si pomocí pantomimy: SCARY DOG (děsivý pes), CUTE CAT (roztomilá kočka), ANGRY TIGER (rozlobený tygr), SLOW TURTLE (pomalá želva), …

Listening:(poslech) SB strana 60- Poslechli jsme si písničku a prošli si obrázky.

New grammar: (nová gramatika)

    WHO? (Kdo?) - CLAIRE. = IT’S CLAIRE. (To je Klára.)

    WHOSE? (Čí?) - CLAIRE’S = IT’S CLAIRE’S. (To je Kláry.)
 

Zopakovali jsme si: THIS, THAT, THESE, THOSE.

    WHOSE PENCILCASE IS THIS? (Čí je to penál.)
                                                    - IT’S ONDRA’S PENCILCASE. (To je Ondruv penál.)

    WHOSE SHOES ARE THESE? (Čí jsou to boty?)
                                                    - THEY ARE KATKA’S. (To jsou Kačky boty.)

Homework: WB strana 58, WB strana 59
Úkol je do příštího čtvrtku 27.2.

Na závěr jsme si zahráli THE FLOOR IS LAVA!

18.1.

Na začátek jsme si zopakovali pár z našich nových slovíček- místnosti v domě. Doplnili jsme si písmenka do slov: H_U_E (dům), K_I_HE_ (kuchyň), B_THR_ _M (koupelna), _ ED_OOM (pokoj)

Bookwork: SB strana 58- lekce MY BEDROOM (můj pokoj)

New vocab: LAMP (lampa), MIRROR (zrcadlo), ARMCHAIR (křeslo), WARDROBE (skříň), SOFA (pohovka), BED (postel), TABLE (stůl), MAT (koberec)

Do našich sešitů jsme si nakreslili naše pokoje a poté jsme je popsali našim spolužákům. “MY BEDROOM HAS GOT A BED, A WARDROBE,…" (Můj pokojíček má postel a skříň,…)

New grammar: Vysvětlili jsme si podle čeho používáme: THISTHATTHESETHOSE.
THIS IS AN APPLE. (Tohle je jablko.)
THAT IS AN APPLE. (Tohle to je jablko.)
THESE ARE APPLES. (Tohle jsou jablka.)
THOSE ARE APPLES. (Tamhle to jsou jablka.)

Listening: SB strana 59- cvičení 1. Podle poslechu jsme si spojili věty s obrázky.

13.1.

Ve čtvrtek jsme si ještě zopakovali látku ze čtvrté lekce, abychom si byli v testíku jistí.

enlightenedNapsali jsme si test z UNIT 4. (čtvrté lekce). Složitá zadání jsme si vysvětlili, ale většinu jsme zvládli sami!

heartZahráli jsme si spoustu her.

11.1.

Portfolio: Doplňovali jsme: a, an, some, any
 
1. WOULD YOU LIKE ____ APPLE? (Chtěla by si jablko?) - AN
2. ARE THERE ____ BANANAS? (Jsou tu nějaké banány?) - ANY
3. THERE’S _____ PIZZA ON THE TABLE. (Je tu nějaká pizza na stole.) - SOME
4. WOULD YOU LIKE ___ SANDWICH? (Dal by sis nějaký senvič?) - A
 
Bookwork: SB strana 52. Vysvětlili jsme si, co je to RECEIPT (recept) a probrali základní suroviny: MILK (mléko), BUTTER (máslo), CHOCOLATE (čokoláda), FLOUR (mouka), EGGS (vajíčka), BANANAS (banány), LEMON (citron), SUGAR (cukr), SALT (sůl), BOWL (miska)
 
Každý jsme si vymyslel jídlo, které bychom chtěli vytvořit a sepsali si seznam surovin, co bychom potřebovali.
 
Listening: SB strana 52. Podle poslechu jsme si zaškrtli, kdo má co rád.
 
Na závěr jsme si zahráli PICTIONARY + SPELLING (hláskování), abychom si procvičili psanou formu slovíček z probírané slovní zásoby.
 
enlightenedPřipomněli jsme si také, že příští hodinu si napíšeme test z probrané lekce.
 

6.1.

Čtvrteční hodinu jsme začali písničkou WHO TOOK THE COOKIE FROM THE COOKIE JAR? (Kdo vzal sušenku ze sušenkové sklenice?) Na písničku najdete odkaz zde.

Bookwork:  SB strana 50- Společně jsme si přečetli příběh BAD APPLES.
                   SB strana 51- cvičení 2, 3. Ve třetím cvičení jsme si nejdříve přečetli větu, přeložili a poté se jí snažili co nejlépe a nejrychleji zopakovat.

Listening: (poslech) SB strana 53- cvičení 1. Podle poslechu jsme se snažili přijít na to, co kdo ráno dělá.

enlightenedJídla, která už známe jsme si rozdělili do kategotií: BREAKFAST (snídaně), LUNCH (oběd), DINNER (večeře).
Do každé z kategorií jsme si přiřadili něco z pokrmů: APLLE (jablko), SAUSAGES (klobásy), SPAGHETTI (špagety), EGGS (vajíčka),…

enlightenedPorcvičili jsme si také odpovědi na otázky: IS THERE ANY …? (Je tu nějaké…?), IS IT…? (Je to …?), WOULD YOU LIKE …? (Chtěl by si …?)
Zároveň jsme si zopakovali TRUE (pravda)x FALSE (lež) odpovědi.

enlightenedPřipomněli jsme si také, že příští týden si napíšeme test z probrané lekce. Doporučujeme proto projít pracovní sešit.

4.1.

Portfolio: Na začátek jsme si zopakovali slovíčka z naší nové slovní zásoby s jídly.

Listening: SB strana 48- cvičení 1. Poslechli jsme si písničku a podle ní vyplnili následující cvičení.
                 SB strana 49- cvičení 1. Podle poslechu jsme dokončili otázky.

Bookwork: SB strana 48- cvičení 2.
                  SB 49- cvičení 3. Z posledních stránek s nálepkami jsme vybrali všechny obrázky s jídly (dva řádky) a nalepili je podle vlastního uvážení do lednice nebo do košíku.

New Grammar: (nová gramatika) SB strana 49- cvičení 2.

ARE THERE ANY PEARS? (Jsou tu nějaké hrušky?)
                                                                      YES, THERE ARE. (Ano, jsou tu.)
                                                                      NO, THERE AREN‘T ANY. (Ne, nejsou tu žádné.)

IS THERE ANY BREAD? (Je tu nějaký chleba?)
                                                                         YES, THERE IS. (Ano, je tu.)
                                                                       NO, THERE ISN‘T ANY. (Ne, není tu žádný.)

 

PROSINEC

21.12.

CHRISTMAS LESSON (Vánoční hodina)

angelTentokrát jsme měli velmi poklidnou hodinu plnou Vánočních písniček a kreativních činností.

Začali jsme proto s písničkou LET'S DECORATE OUR CHRISTMAS TREE (Pojďme ozdobit vánoční stromek).
Naučili jsme se při tom slovíčka: CHRISTMAS TREE (Vánoční stromek), STAR (hvězda), GIFTS (dárky), LIGHTS (světýlka), ORNAMENTS (ozdoby).

Dále jsme se naučili slovíčka: REINDEER (sob), SANTA (Santa), SNOWBALL (sněhová koule), BOW (mašle), FIRE PLACE (krb), ELF (skřítek), SNOWFLAKE (sněhová vločka)

heartSpolečně jsme si vyrobili Vánoční přání CHRISTMAS CARD, které jsme si každý sám napsali a ozdobili. Podle návodu z písničky LET'S BUILD A SNOWMAN, jsme si vyrobili sněhuláka do našeho přání, které jsme věnovali milované osobě.

yesNa závěr jsme si venku zakrásného počasí zahráli SIMON SAYS a procvičili jsme si slovíčka: ON (na), IN (v), UNDER (pod), NEXT TO (vedle), BEHIND (za), AROUND (okolo), UP (nahoru), DOWN (dolů).

16.12.

Čtvrtek jsme zahájili opakováním slovní zásoby – FOOD. Napsali jsme si tolik jídel, kolik známe. Společně jsme si je poté prošli a zkontrolovali.

enlightenedZkontrolovali jsme si úkol na dnešní hodinu. Děti, které úkol zapomněly, ho přinesou na příští hodinu.

New vocab: SB strana 46- na stránce jsou vyobrazena všechna všechna nová slovíčka. GRAPES (hroznové víno), BEANS (fazole), BREAD (chleba), LEMONS (citróny), TOMATOES (rajčata), FISH (ryby), EGGS (vajíčka), MANGOES (mango), WATERMELONS (melouny), POTATOES (brambory).

Bookwork: SB strana 47- cvičení 1, 3. Společně jsme si přečetli první cvičení a přiřadily texty k obrázkům. Ve třetím cvičení jsme si zaškrtli, co bychom rádi jedli. Poté jsme to představili svým spolužákům. „I WOULD LIKE TO EAT ____, ____ ,____ , ____." (Já bych ráda jedla ___.)
                  WB strana 46. Podle obrázků jsme si doplnili křížovku.

Zahráli jsme si PICTIONARY, přičemž jsme kreslili na tabuli jídla z naší slovní zásoby a ostatní hádali, co to je.

New Grammar: Představili jsme si otázky a odpovědi: WOULD YOU LIKE A CHEESE? (Chtěl bys sýr?) -  YES, PLEASE/ NO, THANK YOU. (Ano, prosím/ Ne, děkuji.) Procvičili jsme si odpovědi s učebnicí SB strana 49.

Nakonec jsme si venku zahráli pohybovou hru, při které jsme si procvičili NEW GRAMMAR! 

14.12.

Na začátek jsme si navzájem představili města, která jsme minule nakreslili. Popsali jsme si, kde se co nachází a za odměnu jsme dostali spoustu bodů!laugh

Společně jsme si procvičili předložky: před, za, mezi, vedle, …
Věnovali jsme se mapám, abychom lépe pochopili, jak pozice správně popsat.

Napsali jsme si test z UNIT 3.

Bookwork: SB strana 45. Rychlíci si stihli vyplnit stránku v učebnici, kde se ptají na cvičení, která jsme splnili v předchozích hodinách. Museli jsme proto hodně listovat a mít všechno hotové, abychom si mohli stránku celou vyplnit.

yesDo našich Portfólií jsme si nakreslili mapu vlastního města. Někteří se nebáli být kreativní a nakreslili i místa, která nebyla v naší slovní zásobě (převážně Mc Donald).
Na konci hodiny jsme představili naše město ostatním.
„MY TOWN HAS GOT _____. (Mé město má ____.)
MY TOWN HASN‘T GOT ____. (Mé město nemá ____.)“

9.12.

Čtvrteční hodinu jsme začali opakováním částí města. Ptali jsme se a odpovídali na otázky: 
HAS YOU TOWN GOT A CINEMA?
(Má tvé město kino?)
HAS YOUR HOUSE GOT A CELLAR? (Má váš dům sklep?)
HAS YOUR HOUSE GOT A PET? (Je u vás doma domácí mazlíček?)
Odpovídali jsme: YES, IT HAS/ NO, IT HANSN’T. (Ano, má/ Ne, nemá)

Homework: WB strana 122.
Úkol je do příštího čtvrtku 16.12. Žáci, kteří nepřinesli úkol na dnešní hodinu, ho přinesou v úterý.

Společně jsme si při hrách procvičili předložky: BETWEEN (mezi), BEHIND (za), …

enlightenedPříští hodinu si napíšeme test z UNIT 3.

Na závěr jsme si zahráli hru při které jsme kreslili na tabuli a spolužáci hádali, co to kreslíme. Dokonce jsme ještě stihli jít na chvilku ven a užít si koulovanou!heart

7.12.

Portfolio: Začali jsme opakováním slovíček ze 3. lekce. Podle obrázku jsme poznávali: STREET (ulice), PLAYGROUND (hřiště), CAFÉ (kavárna), SHOP (obchod), PARK (park).

Při hře I SPY jsme popisovali svým spolužákům obrázek místa ve městě, podle čehož hádali o jaké místo se jedná. „I SPY A PLACE IN TOWN. THERE ARE KIDS PLAYING. THERE IS RED SLIDE.“ = PLAYGROUND

Listening: SB strana 42- cvičení 2. Podle poslechu jsme přiřadili číslo obrazu z prvního cvičení.

Bookwork: WB strana 43. Podle obrázku jsme odpovídali na otázky. 
HAS THE TOWN GOT A ____? - YES, IT HAS/ NO, IT HASN‘T. (Má město ______? - Ano, má/ Ne, nemá.)
Následně jsme si obrázek vybarvili. TRAIN STATION IS YELLOW. CAFÉ IS PINK. HOSPITAL I RED. ZOO IS BROWN. ANTIQUES ARE ORANGE. MULTIPLEX IS GREEN. STREET IS BLACK.

Na závěr jsme si napsali věty a podle nich nakreslili obrázky:
BALL IS BETWEEN TWO CATS. (Míč je mezi dvěma kočkami.)
TIGER IS BEHIND A ROCK. (Tygr je za kamenem.)
PARK IS NEXT TO THE BUST STOP. (Park je vedle autobusové zastávky.)

Na závěr jsme si zahráli THE FLOOR IS LAVA.

enlightenedPříští hodinu bychom si napsali test z probraných lekcí.

2.12.

Naší první prosincovou hodinu jsme začali v Portfoliu, kde jsme dělali SPELLING. Napsali jsme si slova: SHOP (obchod), CARROT (mrkev), STREET (ulice), SHIRT (tričko).

Homework: (domácí úkol) WB strany 37 a 41.
Úkol je do čtvrtku 9.12.

enlightenedNa začátek jsme si procvičili předložky: ON (na), NEXT TO (vedle), UNDER (pod), BETWEEN (mezi), BEHIND (za), IN FRONT OF (před). Ukazovali jsme si věci ve třídě a mluvili o tom, kde jsou.

Listening: (poslech) SB strana 38. Společně jsme si poslechli příběh THE MAN ON THE TRACK!

Bookwork: (práce v sešitech) SB strana 39- cvičení 2. Spojovali jsme věty podle příběhu.
THE MAN WAN IN THE CAR - AND THE CAR WAS ON FIRE. (Pán byl v autě a to auto hořelo.)
CHILDREN AND THEIR GRANDPA SAW - AN ACCIDENT. (Děti s dědečkem viděli nehodu.)

Další práci jsme dělali v pracovním sešitu: WB strana 38- cvičení 2, 3
WB strana 39- cvičení 2. Tady jsme doplňovali začátky slov, které se nám často pletou: tr, cr, gr,...

yesNa závěr jsme si zahráli Simon Says.

LISTOPAD

30.11.

Portfolio:  Na začátek jsme si procvičili slovní zásobu- hračky. Odpovídali jsme na otázky o TOY SHOP (obchodu s hračkami.)

DOES THE TOY SHOP HAVE ANY DOLLS? - YES, IT HAS/ NO, IT HASN’T.                          (Má obchod nějaké panenky? - Ano, má/ Ne, nemá.)

Listening: (poslech) SB na straně 36 jsme si poslechli a prohlédli písničku OUR TOWN (naše město). Následně jsme vyplnili 2. cvičení, kde jsme podle pořadí v písničce očíslovali obrázky.

Bookwork: (práce s pracovním sešitem) WB strana 36. Dle předchozího cvičení jsme si zaškrtali místa, která byla v písničce v učebnici. Poté jsme provedli kamarády bludištěm až k městečku z písničky.

enlightenedNew vocab: (nová slovíčka) NEXT TO (vedle), BETWEEN (mezi), BEHIND (za), IN FRONT OF (před)
Novou slovní zásobu jsme si procvičili v učebnici SB strana 37- cvičení 1.

enlightenedNa závěr jsme si vystřihli jedno město ze zadní strany učebnice SB strana 125, do kterého jsme dokreslili 3 místa (TOY SHOP, CINEMA, BUS STOP, PARK, SWIMMING POOL,…)

25.11.

Ve čtvrtek jsme vyzkoušeli menší BRAINSTORMIG! Podle témat jsme si napsali věci, co nás k tématu napadly. FOOD (pizza, spaghetti, ice cream, aplle, …) CARS, BANANA, PENCILS, DOGS.

Homework: (domácí úkol) WB strana 34, 35
Úkol je do čtvrtku 2. 12.

Společně jsme se pustili do slovíček nové lekce UNIT 3.

New vocab: (nová slovíčka) PLAYGROUND (hřiště), SWIMING POOL (bazén), PARK (park), HOSPITAL (nemocnice), BUS STOP (autobusová zastávka), SHOP (obchod), STREET (ulice), CAFE (kavárna), TRAIN STATION (vlakové nádraží)

Zahráli jsme si kvíz, ve kterém jsme hledali obchody v různých mapách.
Na otázku: HAS THE TOWN GOT A BUS STOP? (Má tole město autobusovou zastávku?)
YES, IT HAS. (Ano, má.)/ NO, IT HASN’T. (Ne, nemá.)

Na závěr jsme si zahráli Simon Says!

23.11.

Portfolio:  Společně jsme dělali WRITING (psaní) a SPELLING (hláskování) zvířat: CROCODILE, SNAKE, MOUSE, HIPPO

Listening: WB strana 23- cvičení 1. Podle poslechu jsme doplňovali LIKES/ DOESN‘T LIKE (má rád/nemá rád)

Procvičili jsme si otázky a odpovědi:
DOES LISA LIKE APPLES? -YES, SHE DOES. yes(Má Líza ráda jablka? -Ano, má.)
DOES BRUNO LIKE PEAS? -NO, HE DOESN‘T.no (Má Bruno rád hrášek? -Ne, nemá.)

Bookwork: WB strana 121. Podle obrázků jsme napsali, co je to za zvířata.

enlightenedNapsali jsme si test z probrané lekce.

Na závěr jsme si nakreslili do našich sešitů ZOO a pověděli o ní svým spolužákům.
„MY ZOO HAS GOT ZEBRAS, BEARS, SNAKES,… (Má Zoo má zebry, medvědy, hady...)
MY ZOO HASN‘T GOT ANY ELEPHANTS, SPIDERS...“  (Má Zoo nemá žádné slony, pavouky...)

18.11.

Portfolio: Z písmenek jsme poskládali slova: RLDOCCOIE = CROCODILE'
                                                                  GIRET=TIGER
                                                                  LAMAMMS=MAMMALS

Zkontrolovali jsme si úkol (pouze žáčci fyzicky na hodině).

enlightenedHomework: (domácí úkol) WB strany 30, 31.

enlightenedBookwork: (práce v pracovním sešitu) strana 33. Nakreslili jsme si:
2. ANIMAL YOU LIKE (Zvíře, které máš rád.)
3. ANIMAL YOUR MUM/DAD LIKES (Zvíře, které tvůj tatínek/tvá maminka má ráda.)
4. ANIMAL YOU DON‘T LIKE. (Zvíře, které nemáš rád.)

Na závěr jsme si zahráli hru se zvířaty.

Bohužel jsme toho stihli ve čtvrtek trochu méně, ale do příště to určitě napravíme!

16.11.

Portfolio: (sešit na psaní) Dnes jsme si procvičili SPELLING (hláskování) a WRITING (psaní) naší nové slovní zásoby ANIMALS (zvířata).

1. MONKEY (opice), 2. TIGER (tygr), 3. BEAR (medvěd), 4. ZEBRA (zebra)

enlightenedNew vocab:(nová slovíčka) MAMMALS (savci), REPTILES (plazi), BIRDS (ptáci), INSECT (hmyz), EGGS (vajíčka), HAIR (chlupy, vlasy), FEATHERS (peří), SCALES (šupiny) a BLOOD (krev) 

Bookwork: SB strana 30- cvičení 1, 2. Společně jsme si poslechli o zvířatech a o ANIMAL FEATURES (zvířecích vlastnostech). Ve druhém cvičení jsme společně doplnili vlastnosti k správným skupinám zvířat.
Z předposlední stránky učebnice jsme si vzali 8 nálepek zvířat, které jsme roztřídili do správných skupin na straně 31.

enlightenedPřipomněli jsme si také, že příští hodinu si napíšeme test z probrané lekce.

Na závěr jsme si zahráli hru, ve které jsme se ptali na zvíře, které máme na čele. Šlo nám to moc dobře! 

11.11.

Portfolio: (sešit na psaní) Ze dvou možností jsme vybrali tu správnou a zapsali si ji do sešitu.
    DOES / DO YOU LIKE SNAKES? (Máš rád hady?)
    I DON‘T / DOESN‘T LIKE SPIDERS. (Nemám rád pavouky.)
    SHE LIKE / LIKES MONKEYS. (Má ráda opice.)

Homework: (domácí úkol) WB strana 29- celá strana
Úkol je do čtvrtku 18.11.

Bookwork: (Práce s učebnicí) Ze zadních stránek s nálepkami jsme si vzali: FLOWER (květina), CHEESE (sýr), BANANAS (banány), HAT (klobouk), BALL (míč). V učebnici na straně 29 jsme je nalepili tam, kam patří -květina na louce, sýr u myší, banány u opice, klobouk na lvovi, míč ve vodě.

Každý jsme si dnes do sešitu nakreslili originální zvíře, které vzniklo spojením dvou jiných zvířat. Poté jsme si o něm napsali:
MY ANIMAL IS HALF (SNAKE) AND HALF (MONKEY). (Mé zvíře je napůl had a napůl opice.)  IT‘S LONG AND GREEN. (Je to dlouhé a zelené.)
IT LIKES BANANAS. (Má to rádo banány.)
IT DOESN‘T LIKE CHEESE. (Nemá to rádo sýr.)

Nakonec jsme si zapzpívali a zatančili na písničku FREEZE DANCE!

enlightenedPříští týden si napíšeme test z probrané lekce.

9.11.

Portfolio: (sešit na psaní) Podle poslechu jsme doplňovali písmenka do slov:
B_D (postel), D_G (pes), P_N (pero), P_N (kolíček) = BED, DOG, PEN, PIN.

Listening: (poslech) SB strana 26. Poslechli jsme si společně příběh o našich kamarádech.

Naši slovní zásobu jsme využili při hře PICTIONARY, kdy jsme poznávali zvířátka z nakreslených obrázků a povídali si o tom, co mají a nemají ráda.
    yesMR. MONKEY LIKES BANANAS. (Pan Opice má rád banány.)
    noMR. SNAKE DOESN‘T LIKE CHEESE. (Pan Had nemá rád sýr.)

Bookwork: (práce s učebnicí) SB strana 27- cvičení 2, 3. Podle příběhu jsme splnili cvičení.

Procvičili jsme si také psaní v pracovním sešitě WB strana 26- cvičení 1, 2 a strana 27- cvičení 2.

Na závěr jsme si zatančili na naši oblíbenou písničku FLOOR IS LAVA! heart(podlaha je láva)

4.11.

Portfolio: (sešit na psaní) ze zadaných písmen jsme se snažili poskládat názvy zvířat.
KENAS = SNAKE (had) POPIH = HIPPO (hroch) RAOTPR = PARROT (papoušek)

enlightenedHomework: (domácí úkol) WB strana 25 (všechna cvičení)
Úkol je do čtvrtka 11.11.

Listening: (poslech) poslechli jsme si písničku ze SB strany 25. Dozvěděli jsme se o zvířátkách a o tom, co mají ráda.

Bookwork: WB strana 24. Společně jsme podle písničky, kterou jsme slyšeli, spojili zvířátka s jejich oblíbenými jídly.

yesBěhem hodiny jsme procvičovali gramatiku SHE/HE (ona/on) LIKES.
    DOES SHE LIKE PIZZA? - YES, SHE DOES. (Mí ráda pizzu? - Ano, má.)
    DOES HE LIKE CARROTS? - NO, HE DOESN‘T. (Má rád mrkve? - Ne, nemá.)
    DO YOU LIKE CHEESE? - NO, I DON‘T. (Máš ráda sýr? - Ne, nemám.)

Na závěr jsme si poslechli oblíbenou písničku QUIET TIME.

2.11.

Portfolio: (sešit na psaní) zkoušeli jsme si naše dovednosti ve SPELLING (hláskování).

New words: ZEBRA (zebra), MONKEY (opice), HIPPO (hroch), PARROT (papoušek), SNAKE (had), BEAR (medvěd), TIGER (tygr), CROCODILE (krokodýl).

New grammar: (nová gramatika) 

    I LIKE / I DON’T LIKE (já mám rád / já nemám rád)

    SHE LIKES / SHE DOESN‘T LIKE (ona má ráda / ona nemá ráda)

    Mr. Monkey likes bananas. (Pan Opice má rád banány.)
    Mr. Monkey doesn‘t like chees. (Pan Opice nemá rád sýr.)

Procvičovali jsme si pak v kroužku schopnosti mluvit o tom, co máme a nemáme rádi. Zkoušeli jsme se ptát spolužáků, mluvit o sobě i o ostatních.

Bookwork: (práce s učebnicí) SB strana 23- cvičení 1. Přečetli jsme si věty 1-6 a přiřadili je ke správným obrázkům.

enlightenedPřipomněli jsme si úkol, který je na příští hodinu.

ŘÍJEN

26.10.

Dnešní hodinu jsme započali tématickou hádankou. Děti měly poskládat písmenka do správného pořadí: LOAHLWNEE = HALLOWEEN.

Homework: (domácí úkol) WB strana 17.
Úkol je do čtvrtku 4.11.

Halloween dance: zatančili jsme si s písničkou, na kterou najdete okdaz zde.

V hodině jsme se naučili nová slovíčka: GHOST (duch), BAT (netopýr), NIGHT (noc), SPIDER (pavouk), CAT (kočka), TREAT (odměna), MOON (Měsíc), SKELETON (kostlivec), PUMPKIN (dýně), MOMMY (mumie), MONSTER (příšera), BROOM (koště).

Zazpívali jsme si HAUNTED HOUSE, na který je odkaz zde.

Na závěr jsme si zahráli Simon Says a novou hru Haunted House.

HAPPY HALLOWEEN!

21.10.

Dnešní hodinu jsme začali hrou, ve které jsme procvičovali koncovky sloves.
HE/SHE/IT = IS (je), GOES (jde), STANDS (stojí),…

Homework: (domácí úkol z pracovního sešitu) WB strana 120- cvičení 1
Úkol je do 26.10.
Žáčci, kteří zapomněli úkoly na dnešek, je také mají přinést na příští hodinu 26.10.

Napsali jsme si testík z lekce 1. Zahrnovalo to poslech, psaní I čtení a šlo nám to moc dobře!

Do našich Portfolií jsme si nakreslili, co bychom chtěli být za postavičku.
"I WANT TO BE A WITCH." (Chci být čarodějnice.)

Na příští hodinu si děti mohou přinést převlek nebo kostým, protože to bude SPECIAL HALLOWEEN LESSON! (Speciální Halloween hodina!)

19.10.

Portfolio: (školní sešit na psaní) Ozkoušeli jsme si jak nám jde psaní slov (SPELLING)! Podle poslechu jsme psali slova jako: CAT (kočka), BAG (batoh), DOG (pes),…

Listening: (poslech) s pracovním sešitem na straně 16 jsme si procvičili náš poslech a porozumění.

Bookwork: (práce s učebnicí) SB strana 16- cvičení 1. Podle textu, který jsme si společně přečetli, jsme zakroužkovali hodiny se správným časem.

enlightenedOpakovali jsme si lekci 1, abychom byli připraveni na příští hodiny, kdy si napíšeme krátký test. Prověříme si tak, jestli se můžeme pustit na další lekci.

Na závěr jsme si zahráli Matching Pairs. Hledali jsme ciferníky, které odpovídají času ze zadání.
Ještě připomínáme úkol na příští hodinu!

14.10.

Portfolio: (školní sešit na psaní) Write today’s date. (Napište dnešní datum). 
Dostali jsme slova, ze kterých jsme museli poskládat větu, čímž jsme si procvičili větnou skladbu (kdo-co-kdy).
    GET 8  I O‘CLOCK AT UP = I GET UP AT 8 O‘CLOCK.
    (Vstávám v 8 hodin).
    DINNER 6 HAVE O‘CLOCK AT WE = WE HAVE DINNER AT 6 O‘CLOCK. 
    (Večeři máme v 6 hodin).
    AT GOES HE 9 TO O‘CLOCK CHOOL = HE GOES TO CHOOL AT 9 O‘CLOCK. 
    (On jde do školy v 9 hodin).

enlightenedHomework: (úkol v pracovním sešitu) WB strana 11
Úkol je do příštího čtvrtku 20.10.

Listening: (poslech) SB strana 14- cvičení 1. Nejdříve jsme si příběh poslechli a poté jsme se podívali na video s Thunderem (Super Friend).

Bookwork: SB strana 15- cvičení 2, 3, 4

enlightenedPříští týden budeme opakovat lekci 1 a napíšeme si z ní malý testík, abychom si ověřili naše znalosti.

12.10.

Portfolio: (školní sešit na psaní)     Write today’s date. (Napište dnešní datum).                                                                            What time is it? (Kolik je hodin?)

Podle obrázků na tabuli jsme si zapsali časy na cifernících hodin.
                                                                                                It‘s 9 o‘clock. (je 9 hodin).

Další úkol byl složitější, protože jsme psali větičky o sobě!
I GET UP AT __ O‘CLOCK. (Vstávám v ___ hodin). I HAVE DINNER AT __ O‘CLOCK. (Večerčím v ___ hodin). I GO TO BED AT __ O‘CLOCK.  (Jdu spát v ___ hodin).

Abychom si zopakovali nová slovíčka (get up, get dressed, have breakfast, …), zahráli jsme si Charades! Všichni jsme pantomimou předváděli a ostatní hádali.heart

Listening: (poslech) s učebnicí- strana 12, jsme si poslechli písničku a zakroužkovali časy, které jsme slyšeli.

Bookwork: (práce s učebnicí) SB strana 13- cvičení 1. Podle textu jsme očíslovali Benovy aktivity během dne.

Těšíme se na příště!wink

7.10.

Portfolio: (školní sešit na psaní) Do čtyř čtverců jsme si kreslili obrázky podle popisu: There is a ball. (Tady je míč), There are some trees. (Tady jsou stromy), There is a flower (Tady je květina), … Opakovali jsme si tak: There is a/ There are some (Tady je/ Tady jsou).

Homework: (domácí úkol): WB strana 6- cvičení 2, strana 7- celá
Úkol je do čtvrtku 14.10. Žáčci, kteří nepřinesli minulý domácí úkol, přinesou zapomenutý úkol už  úterý 12.10.blush

Abychom se přesvědčili, že lekci 0 máme za sebou, tak jsme si napsali krátký testík.yes

Poté jsme se pustili do procvičování slovíček (WALL, DOOR, WINDOW,…) a číslic od 1 do 100. 

Zaměřili jsme se tentokrát na předložky: a/an. There is a dog./There is an apple.

Nenasbírali jsme tentokrát dostatek bodů za dobré chování, abychom mohli jít ven.no Ale zahráli jsme si Simon Says ve třídě!

 

5.10.

Dnes jsme dokončovali naše pracovní listy, ve kterých si oživujeme vědomosti z loňského roku.

Portfolio (školní sešit): Nakreslili jsme si zvíře a poté ho představili ostatním.

New vocab (nová slovíčka): get up (vstát), have breakfast (snídat), go to school (jít do školy), brush you teeth (vyčistit si zuby), … Všechna nová slovíčka jsou v učebnici SB strana 10.
enlightenedAbychom si nové věci zopakovali, pustili jsme se do pracovního sešitu WB strana 10- cvičení 1

Bookwork (práce s učebnicí): SB strana 11- cvičení 1. Podle poslechu jsme vybarvili hodiny se správným časem!
enlightenedNěkteří rychlíci se pustili do WB strana 9- cvičení 1. There are three kisses.kisskisskiss

Na závěr jsme si zahráli hru What’s Missing?

Příště si zopakujeme probranou lekci 0 a otestujeme naše vědomosti!

ZÁŘÍ

30.9.

smileyNa začátek jsme si zopakovali, co vidíme v naší třídě: CLOCK, WALL, DOOR, WINDOW, FLOOR, CUPBOARD, BOOKCASE, BOARD

enlightenedListening: vypracovali jsme si pracovní listy, ve kterých jsme si zopakovali látku z minulého roku
Homework: WB strana- 4, 5
Úkol je do čtvrtku 7.10.

Bookwork: SB stránka 8 “Whose your favorite Super Friend? Pročetli jsme si obrázkový příběh a za odměnu jsme se podívali na video.
Na straně 9 jsme si vyplnili navazující cvičení.

heartFreeze dance Pokud byste si chtěli zatančit doma, tak odkaz je zde.

Protože jsme pilně pracovali, tak jsme si na závěr zahráli Simon Says.

Těšíme se na říjen!

23.9.

Dnes jsme procvičovali čísla od 21 do 100. Jde nám to čím dál lépe.

Book work (práce s učebnicí) SB strana 7- cvičení 1.
Podle poslechu jsme doplňovali do and don't.

Následovala hra při které jsme si vše vyzkoušeli. Zopakovali jsme si tak pokyny jako: sit down, stand up, open, close, point, touch, look.

Zahráli jsme si také společně hru, ve které jsme si procvičili větnou skladbu.

Listening Věnovali jsme se opakování látky z minulého roku.

Všichni se snažili, aby nasbírali co nejvíce bodů a mohli nakonec hrát další hry. Venku na dvorku jsme se protáhli při hře What is the time Mr. Wolf? A Simon says.

Vedeme si skvěle!yes

21.9.

Už jsme zdolali stovku!

Dnes jsme začali doplňovačkou do číselné řady od 1 do 20 a pokračovali jsme k 21 až 100.

Portfolio: Podle poslechu jsme si zapisovali čísla (eighty seven- 87, fifty two- 52, eleven- 11,...)

Bookwork: SB strana 6 - písnička “snap“ “tap“ “clap.“ Všechna čísla jsme si přečetli, písničku zazpívali a dokonce jsme si u toho zvládli i zatancovat!

Listening: V rámci opakovacích listů z minulého roku jsme si procvičili části domu (living room, dinning room, bathroom, kitchen, cellar, bedroom)

Dnešní hodina by ani nešla ukončit jinak než hrou Simon says, protože všichni tak pilně pracovali a získali tolik bodů!

Rattlesnakes bodují!

16.9.

Dnes jsme se učili pojmenovat, co je kolem nás ve třídě, a tak jsme se naučili nová slovíčka - BOOKCASE, CUPBOARD, WALL, WINDOW, DOOR, CLOCK, FLOOR, BOARD. V učebnici na straně 4 je nová slovní zásoba napsaná i nakreslená.

Během procvičování jsme se řídili pokyny: 1. point to (ukaž na) 2. look to (podívej se) 3. touch the floor (dotkni se)

Dále jsme během hodiny pracovali na našem společném plakátu, který vyvěsíme na chodbě.

V učebnici na straně 5 jsme vypracovali první a druhé cvičení. Opakovali jsme si: There are some… /There is…

A dnešní hodinu jsme zakončili hrou “What’s the Time Mr. Wolf?" Procvičili jsme tak větnou skladbu a číslovky a čas.

Všichni moc pěkně pracovali a snažili se. Těšíme se na příště!

14.9.

S radostí jsme dnes všechny děti přivítali v novém školním roce! smiley

Na zahřátí jsme si zahráli hru se jmény žáků naší skupiny.

Rozdali jsme si sešity ("portfolios"), které jsme podepsali a vyzdobili obrázkem maskota naší skupiny nebo věcmi, které máme rádi.

Každý žák také obdržel dvě učebnice - Student's Book a Workbook. Prosíme, aby děti nosily  obě učebnice každé úterý i čtvrtek. 

Povídali jsme si o šikaně a o pravidlech, podle kterých se budeme ve třídě při hodinách chovat.

Zahráli jsme si i několik her jako např. "Freeze dance" nebo "This or That". Závěrem jsem vytvořili dva týmy a plnili zadané úkoly ve třídě.

 

aktualizováno: 22.06.2022 20:20:48