Rattlesnakes

Rattlesnakes

Vyučující:

 

Lily Schmidt-Block

email: lillianrose1018@gmail.com

Asistent/ka:

 

 

Anna Koláčková

tel.: +420 604 625 457
email: anakolackova@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

ZÁŘÍ

23.9.

Dnes jsme procvičovali čísla od 21 do 100. Jde nám to čím dál lépe.

Book work (práce s učebnicí) SB strana 7- cvičení 1.
Podle poslechu jsme doplňovali do and don't.

Následovala hra při které jsme si vše vyzkoušeli. Zopakovali jsme si tak pokyny jako: sit down, stand up, open, close, point, touch, look.

Zahráli jsme si také společně hru, ve které jsme si procvičili větnou skladbu.

Listening Věnovali jsme se opakování látky z minulého roku.

Všichni se snažili, aby nasbírali co nejvíce bodů a mohli nakonec hrát další hry. Venku na dvorku jsme se protáhli při hře What is the time Mr. Wolf? A Simon says.

Vedeme si skvěle!yes

21.9.

Už jsme zdolali stovku!

Dnes jsme začali doplňovačkou do číselné řady od 1 do 20 a pokračovali jsme k 21 až 100.

Portfolio: Podle poslechu jsme si zapisovali čísla (eighty seven- 87, fifty two- 52, eleven- 11,...)

Bookwork: SB strana 6 - písnička “snap“ “tap“ “clap.“ Všechna čísla jsme si přečetli, písničku zazpívali a dokonce jsme si u toho zvládli i zatancovat!

Listening: V rámci opakovacích listů z minulého roku jsme si procvičili části domu (living room, dinning room, bathroom, kitchen, cellar, bedroom)

Dnešní hodina by ani nešla ukončit jinak než hrou Simon says, protože všichni tak pilně pracovali a získali tolik bodů!

Rattlesnakes bodují!

16.9.

Dnes jsme se učili pojmenovat, co je kolem nás ve třídě, a tak jsme se naučili nová slovíčka - BOOKCASE, CUPBOARD, WALL, WINDOW, DOOR, CLOCK, FLOOR, BOARD. V učebnici na straně 4 je nová slovní zásoba napsaná i nakreslená.

Během procvičování jsme se řídili pokyny: 1. point to (ukaž na) 2. look to (podívej se) 3. touch the floor (dotkni se)

Dále jsme během hodiny pracovali na našem společném plakátu, který vyvěsíme na chodbě.

V učebnici na straně 5 jsme vypracovali první a druhé cvičení. Opakovali jsme si: There are some… /There is…

A dnešní hodinu jsme zakončili hrou “What’s the Time Mr. Wolf?" Procvičili jsme tak větnou skladbu a číslovky a čas.

Všichni moc pěkně pracovali a snažili se. Těšíme se na příště!

14.9.

S radostí jsme dnes všechny děti přivítali v novém školním roce! smiley

Na zahřátí jsme si zahráli hru se jmény žáků naší skupiny.

Rozdali jsme si sešity ("portfolios"), které jsme podepsali a vyzdobili obrázkem maskota naší skupiny nebo věcmi, které máme rádi.

Každý žák také obdržel dvě učebnice - Student's Book a Workbook. Prosíme, aby děti nosily  obě učebnice každé úterý i čtvrtek. 

Povídali jsme si o šikaně a o pravidlech, podle kterých se budeme ve třídě při hodinách chovat.

Zahráli jsme si i několik her jako např. "Freeze dance" nebo "This or That". Závěrem jsem vytvořili dva týmy a plnili zadané úkoly ve třídě.

 

aktualizováno: 24.09.2021 23:49:22