Rattlesnakes

Rattlesnakes

Vyučující:

 

Lily Schmidt-Block

email: lillianrose1018@gmail.com

Asistent/ka:

 

 

Anna Koláčková

tel.: +420 604 625 457
email: anakolackova@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

LEDEN

20.1.

Portfolio: Nakreslili jsme si: 1. MIRROR (zrcadlo) 3. MAT (kobereček)
                                           2. SOFA (pohovka)    4. LAMP (lampa)

Předvedli jsme si pomocí pantomimy: SCARY DOG (děsivý pes), CUTE CAT (roztomilá kočka), ANGRY TIGER (rozlobený tygr), SLOW TURTLE (pomalá želva), …

Listening:(poslech) SB strana 60- Poslechli jsme si písničku a prošli si obrázky.

New grammar: (nová gramatika)

    WHO? (Kdo?) - CLAIRE. = IT’S CLAIRE. (To je Klára.)

    WHOSE? (Čí?) - CLAIRE’S = IT’S CLAIRE’S. (To je Kláry.)
 

Zopakovali jsme si: THIS, THAT, THESE, THOSE.

    WHOSE PENCILCASE IS THIS? (Čí je to penál.)
                                                    - IT’S ONDRA’S PENCILCASE. (To je Ondruv penál.)

    WHOSE SHOES ARE THESE? (Čí jsou to boty?)
                                                    - THEY ARE KATKA’S. (To jsou Kačky boty.)

Homework: WB strana 58, WB strana 59
Úkol je do příštího čtvrtku 27.2.

Na závěr jsme si zahráli THE FLOOR IS LAVA!

18.1.

Na začátek jsme si zopakovali pár z našich nových slovíček- místnosti v domě. Doplnili jsme si písmenka do slov: H_U_E (dům), K_I_HE_ (kuchyň), B_THR_ _M (koupelna), _ ED_OOM (pokoj)

Bookwork: SB strana 58- lekce MY BEDROOM (můj pokoj)

New vocab: LAMP (lampa), MIRROR (zrcadlo), ARMCHAIR (křeslo), WARDROBE (skříň), SOFA (pohovka), BED (postel), TABLE (stůl), MAT (koberec)

Do našich sešitů jsme si nakreslili naše pokoje a poté jsme je popsali našim spolužákům. “MY BEDROOM HAS GOT A BED, A WARDROBE,…" (Můj pokojíček má postel a skříň,…)

New grammar: Vysvětlili jsme si podle čeho používáme: THISTHATTHESETHOSE.
THIS IS AN APPLE. (Tohle je jablko.)
THAT IS AN APPLE. (Tohle to je jablko.)
THESE ARE APPLES. (Tohle jsou jablka.)
THOSE ARE APPLES. (Tamhle to jsou jablka.)

Listening: SB strana 59- cvičení 1. Podle poslechu jsme si spojili věty s obrázky.

13.1.

Ve čtvrtek jsme si ještě zopakovali látku ze čtvrté lekce, abychom si byli v testíku jistí.

enlightenedNapsali jsme si test z UNIT 4. (čtvrté lekce). Složitá zadání jsme si vysvětlili, ale většinu jsme zvládli sami!

heartZahráli jsme si spoustu her.

11.1.

Portfolio: Doplňovali jsme: a, an, some, any
 
1. WOULD YOU LIKE ____ APPLE? (Chtěla by si jablko?) - AN
2. ARE THERE ____ BANANAS? (Jsou tu nějaké banány?) - ANY
3. THERE’S _____ PIZZA ON THE TABLE. (Je tu nějaká pizza na stole.) - SOME
4. WOULD YOU LIKE ___ SANDWICH? (Dal by sis nějaký senvič?) - A
 
Bookwork: SB strana 52. Vysvětlili jsme si, co je to RECEIPT (recept) a probrali základní suroviny: MILK (mléko), BUTTER (máslo), CHOCOLATE (čokoláda), FLOUR (mouka), EGGS (vajíčka), BANANAS (banány), LEMON (citron), SUGAR (cukr), SALT (sůl), BOWL (miska)
 
Každý jsme si vymyslel jídlo, které bychom chtěli vytvořit a sepsali si seznam surovin, co bychom potřebovali.
 
Listening: SB strana 52. Podle poslechu jsme si zaškrtli, kdo má co rád.
 
Na závěr jsme si zahráli PICTIONARY + SPELLING (hláskování), abychom si procvičili psanou formu slovíček z probírané slovní zásoby.
 
enlightenedPřipomněli jsme si také, že příští hodinu si napíšeme test z probrané lekce.
 

6.1.

Čtvrteční hodinu jsme začali písničkou WHO TOOK THE COOKIE FROM THE COOKIE JAR? (Kdo vzal sušenku ze sušenkové sklenice?) Na písničku najdete odkaz zde.

Bookwork:  SB strana 50- Společně jsme si přečetli příběh BAD APPLES.
                   SB strana 51- cvičení 2, 3. Ve třetím cvičení jsme si nejdříve přečetli větu, přeložili a poté se jí snažili co nejlépe a nejrychleji zopakovat.

Listening: (poslech) SB strana 53- cvičení 1. Podle poslechu jsme se snažili přijít na to, co kdo ráno dělá.

enlightenedJídla, která už známe jsme si rozdělili do kategotií: BREAKFAST (snídaně), LUNCH (oběd), DINNER (večeře).
Do každé z kategorií jsme si přiřadili něco z pokrmů: APLLE (jablko), SAUSAGES (klobásy), SPAGHETTI (špagety), EGGS (vajíčka),…

enlightenedPorcvičili jsme si také odpovědi na otázky: IS THERE ANY …? (Je tu nějaké…?), IS IT…? (Je to …?), WOULD YOU LIKE …? (Chtěl by si …?)
Zároveň jsme si zopakovali TRUE (pravda)x FALSE (lež) odpovědi.

enlightenedPřipomněli jsme si také, že příští týden si napíšeme test z probrané lekce. Doporučujeme proto projít pracovní sešit.

4.1.

Portfolio: Na začátek jsme si zopakovali slovíčka z naší nové slovní zásoby s jídly.

Listening: SB strana 48- cvičení 1. Poslechli jsme si písničku a podle ní vyplnili následující cvičení.
                 SB strana 49- cvičení 1. Podle poslechu jsme dokončili otázky.

Bookwork: SB strana 48- cvičení 2.
                  SB 49- cvičení 3. Z posledních stránek s nálepkami jsme vybrali všechny obrázky s jídly (dva řádky) a nalepili je podle vlastního uvážení do lednice nebo do košíku.

New Grammar: (nová gramatika) SB strana 49- cvičení 2.

ARE THERE ANY PEARS? (Jsou tu nějaké hrušky?)
                                                                      YES, THERE ARE. (Ano, jsou tu.)
                                                                      NO, THERE AREN‘T ANY. (Ne, nejsou tu žádné.)

IS THERE ANY BREAD? (Je tu nějaký chleba?)
                                                                         YES, THERE IS. (Ano, je tu.)
                                                                       NO, THERE ISN‘T ANY. (Ne, není tu žádný.)

 

PROSINEC

21.12.

CHRISTMAS LESSON (Vánoční hodina)

angelTentokrát jsme měli velmi poklidnou hodinu plnou Vánočních písniček a kreativních činností.

Začali jsme proto s písničkou LET'S DECORATE OUR CHRISTMAS TREE (Pojďme ozdobit vánoční stromek).
Naučili jsme se při tom slovíčka: CHRISTMAS TREE (Vánoční stromek), STAR (hvězda), GIFTS (dárky), LIGHTS (světýlka), ORNAMENTS (ozdoby).

Dále jsme se naučili slovíčka: REINDEER (sob), SANTA (Santa), SNOWBALL (sněhová koule), BOW (mašle), FIRE PLACE (krb), ELF (skřítek), SNOWFLAKE (sněhová vločka)

heartSpolečně jsme si vyrobili Vánoční přání CHRISTMAS CARD, které jsme si každý sám napsali a ozdobili. Podle návodu z písničky LET'S BUILD A SNOWMAN, jsme si vyrobili sněhuláka do našeho přání, které jsme věnovali milované osobě.

yesNa závěr jsme si venku zakrásného počasí zahráli SIMON SAYS a procvičili jsme si slovíčka: ON (na), IN (v), UNDER (pod), NEXT TO (vedle), BEHIND (za), AROUND (okolo), UP (nahoru), DOWN (dolů).

16.12.

Čtvrtek jsme zahájili opakováním slovní zásoby – FOOD. Napsali jsme si tolik jídel, kolik známe. Společně jsme si je poté prošli a zkontrolovali.

enlightenedZkontrolovali jsme si úkol na dnešní hodinu. Děti, které úkol zapomněly, ho přinesou na příští hodinu.

New vocab: SB strana 46- na stránce jsou vyobrazena všechna všechna nová slovíčka. GRAPES (hroznové víno), BEANS (fazole), BREAD (chleba), LEMONS (citróny), TOMATOES (rajčata), FISH (ryby), EGGS (vajíčka), MANGOES (mango), WATERMELONS (melouny), POTATOES (brambory).

Bookwork: SB strana 47- cvičení 1, 3. Společně jsme si přečetli první cvičení a přiřadily texty k obrázkům. Ve třetím cvičení jsme si zaškrtli, co bychom rádi jedli. Poté jsme to představili svým spolužákům. „I WOULD LIKE TO EAT ____, ____ ,____ , ____." (Já bych ráda jedla ___.)
                  WB strana 46. Podle obrázků jsme si doplnili křížovku.

Zahráli jsme si PICTIONARY, přičemž jsme kreslili na tabuli jídla z naší slovní zásoby a ostatní hádali, co to je.

New Grammar: Představili jsme si otázky a odpovědi: WOULD YOU LIKE A CHEESE? (Chtěl bys sýr?) -  YES, PLEASE/ NO, THANK YOU. (Ano, prosím/ Ne, děkuji.) Procvičili jsme si odpovědi s učebnicí SB strana 49.

Nakonec jsme si venku zahráli pohybovou hru, při které jsme si procvičili NEW GRAMMAR! 

14.12.

Na začátek jsme si navzájem představili města, která jsme minule nakreslili. Popsali jsme si, kde se co nachází a za odměnu jsme dostali spoustu bodů!laugh

Společně jsme si procvičili předložky: před, za, mezi, vedle, …
Věnovali jsme se mapám, abychom lépe pochopili, jak pozice správně popsat.

Napsali jsme si test z UNIT 3.

Bookwork: SB strana 45. Rychlíci si stihli vyplnit stránku v učebnici, kde se ptají na cvičení, která jsme splnili v předchozích hodinách. Museli jsme proto hodně listovat a mít všechno hotové, abychom si mohli stránku celou vyplnit.

yesDo našich Portfólií jsme si nakreslili mapu vlastního města. Někteří se nebáli být kreativní a nakreslili i místa, která nebyla v naší slovní zásobě (převážně Mc Donald).
Na konci hodiny jsme představili naše město ostatním.
„MY TOWN HAS GOT _____. (Mé město má ____.)
MY TOWN HASN‘T GOT ____. (Mé město nemá ____.)“

9.12.

Čtvrteční hodinu jsme začali opakováním částí města. Ptali jsme se a odpovídali na otázky: 
HAS YOU TOWN GOT A CINEMA?
(Má tvé město kino?)
HAS YOUR HOUSE GOT A CELLAR? (Má váš dům sklep?)
HAS YOUR HOUSE GOT A PET? (Je u vás doma domácí mazlíček?)
Odpovídali jsme: YES, IT HAS/ NO, IT HANSN’T. (Ano, má/ Ne, nemá)

Homework: WB strana 122.
Úkol je do příštího čtvrtku 16.12. Žáci, kteří nepřinesli úkol na dnešní hodinu, ho přinesou v úterý.

Společně jsme si při hrách procvičili předložky: BETWEEN (mezi), BEHIND (za), …

enlightenedPříští hodinu si napíšeme test z UNIT 3.

Na závěr jsme si zahráli hru při které jsme kreslili na tabuli a spolužáci hádali, co to kreslíme. Dokonce jsme ještě stihli jít na chvilku ven a užít si koulovanou!heart

7.12.

Portfolio: Začali jsme opakováním slovíček ze 3. lekce. Podle obrázku jsme poznávali: STREET (ulice), PLAYGROUND (hřiště), CAFÉ (kavárna), SHOP (obchod), PARK (park).

Při hře I SPY jsme popisovali svým spolužákům obrázek místa ve městě, podle čehož hádali o jaké místo se jedná. „I SPY A PLACE IN TOWN. THERE ARE KIDS PLAYING. THERE IS RED SLIDE.“ = PLAYGROUND

Listening: SB strana 42- cvičení 2. Podle poslechu jsme přiřadili číslo obrazu z prvního cvičení.

Bookwork: WB strana 43. Podle obrázku jsme odpovídali na otázky. 
HAS THE TOWN GOT A ____? - YES, IT HAS/ NO, IT HASN‘T. (Má město ______? - Ano, má/ Ne, nemá.)
Následně jsme si obrázek vybarvili. TRAIN STATION IS YELLOW. CAFÉ IS PINK. HOSPITAL I RED. ZOO IS BROWN. ANTIQUES ARE ORANGE. MULTIPLEX IS GREEN. STREET IS BLACK.

Na závěr jsme si napsali věty a podle nich nakreslili obrázky:
BALL IS BETWEEN TWO CATS. (Míč je mezi dvěma kočkami.)
TIGER IS BEHIND A ROCK. (Tygr je za kamenem.)
PARK IS NEXT TO THE BUST STOP. (Park je vedle autobusové zastávky.)

Na závěr jsme si zahráli THE FLOOR IS LAVA.

enlightenedPříští hodinu bychom si napsali test z probraných lekcí.

2.12.

Naší první prosincovou hodinu jsme začali v Portfoliu, kde jsme dělali SPELLING. Napsali jsme si slova: SHOP (obchod), CARROT (mrkev), STREET (ulice), SHIRT (tričko).

Homework: (domácí úkol) WB strany 37 a 41.
Úkol je do čtvrtku 9.12.

enlightenedNa začátek jsme si procvičili předložky: ON (na), NEXT TO (vedle), UNDER (pod), BETWEEN (mezi), BEHIND (za), IN FRONT OF (před). Ukazovali jsme si věci ve třídě a mluvili o tom, kde jsou.

Listening: (poslech) SB strana 38. Společně jsme si poslechli příběh THE MAN ON THE TRACK!

Bookwork: (práce v sešitech) SB strana 39- cvičení 2. Spojovali jsme věty podle příběhu.
THE MAN WAN IN THE CAR - AND THE CAR WAS ON FIRE. (Pán byl v autě a to auto hořelo.)
CHILDREN AND THEIR GRANDPA SAW - AN ACCIDENT. (Děti s dědečkem viděli nehodu.)

Další práci jsme dělali v pracovním sešitu: WB strana 38- cvičení 2, 3
WB strana 39- cvičení 2. Tady jsme doplňovali začátky slov, které se nám často pletou: tr, cr, gr,...

yesNa závěr jsme si zahráli Simon Says.

LISTOPAD

30.11.

Portfolio:  Na začátek jsme si procvičili slovní zásobu- hračky. Odpovídali jsme na otázky o TOY SHOP (obchodu s hračkami.)

DOES THE TOY SHOP HAVE ANY DOLLS? - YES, IT HAS/ NO, IT HASN’T.                          (Má obchod nějaké panenky? - Ano, má/ Ne, nemá.)

Listening: (poslech) SB na straně 36 jsme si poslechli a prohlédli písničku OUR TOWN (naše město). Následně jsme vyplnili 2. cvičení, kde jsme podle pořadí v písničce očíslovali obrázky.

Bookwork: (práce s pracovním sešitem) WB strana 36. Dle předchozího cvičení jsme si zaškrtali místa, která byla v písničce v učebnici. Poté jsme provedli kamarády bludištěm až k městečku z písničky.

enlightenedNew vocab: (nová slovíčka) NEXT TO (vedle), BETWEEN (mezi), BEHIND (za), IN FRONT OF (před)
Novou slovní zásobu jsme si procvičili v učebnici SB strana 37- cvičení 1.

enlightenedNa závěr jsme si vystřihli jedno město ze zadní strany učebnice SB strana 125, do kterého jsme dokreslili 3 místa (TOY SHOP, CINEMA, BUS STOP, PARK, SWIMMING POOL,…)

25.11.

Ve čtvrtek jsme vyzkoušeli menší BRAINSTORMIG! Podle témat jsme si napsali věci, co nás k tématu napadly. FOOD (pizza, spaghetti, ice cream, aplle, …) CARS, BANANA, PENCILS, DOGS.

Homework: (domácí úkol) WB strana 34, 35
Úkol je do čtvrtku 2. 12.

Společně jsme se pustili do slovíček nové lekce UNIT 3.

New vocab: (nová slovíčka) PLAYGROUND (hřiště), SWIMING POOL (bazén), PARK (park), HOSPITAL (nemocnice), BUS STOP (autobusová zastávka), SHOP (obchod), STREET (ulice), CAFE (kavárna), TRAIN STATION (vlakové nádraží)

Zahráli jsme si kvíz, ve kterém jsme hledali obchody v různých mapách.
Na otázku: HAS THE TOWN GOT A BUS STOP? (Má tole město autobusovou zastávku?)
YES, IT HAS. (Ano, má.)/ NO, IT HASN’T. (Ne, nemá.)

Na závěr jsme si zahráli Simon Says!

23.11.

Portfolio:  Společně jsme dělali WRITING (psaní) a SPELLING (hláskování) zvířat: CROCODILE, SNAKE, MOUSE, HIPPO

Listening: WB strana 23- cvičení 1. Podle poslechu jsme doplňovali LIKES/ DOESN‘T LIKE (má rád/nemá rád)

Procvičili jsme si otázky a odpovědi:
DOES LISA LIKE APPLES? -YES, SHE DOES. yes(Má Líza ráda jablka? -Ano, má.)
DOES BRUNO LIKE PEAS? -NO, HE DOESN‘T.no (Má Bruno rád hrášek? -Ne, nemá.)

Bookwork: WB strana 121. Podle obrázků jsme napsali, co je to za zvířata.

enlightenedNapsali jsme si test z probrané lekce.

Na závěr jsme si nakreslili do našich sešitů ZOO a pověděli o ní svým spolužákům.
„MY ZOO HAS GOT ZEBRAS, BEARS, SNAKES,… (Má Zoo má zebry, medvědy, hady...)
MY ZOO HASN‘T GOT ANY ELEPHANTS, SPIDERS...“  (Má Zoo nemá žádné slony, pavouky...)

18.11.

Portfolio: Z písmenek jsme poskládali slova: RLDOCCOIE = CROCODILE'
                                                                  GIRET=TIGER
                                                                  LAMAMMS=MAMMALS

Zkontrolovali jsme si úkol (pouze žáčci fyzicky na hodině).

enlightenedHomework: (domácí úkol) WB strany 30, 31.

enlightenedBookwork: (práce v pracovním sešitu) strana 33. Nakreslili jsme si:
2. ANIMAL YOU LIKE (Zvíře, které máš rád.)
3. ANIMAL YOUR MUM/DAD LIKES (Zvíře, které tvůj tatínek/tvá maminka má ráda.)
4. ANIMAL YOU DON‘T LIKE. (Zvíře, které nemáš rád.)

Na závěr jsme si zahráli hru se zvířaty.

Bohužel jsme toho stihli ve čtvrtek trochu méně, ale do příště to určitě napravíme!

16.11.

Portfolio: (sešit na psaní) Dnes jsme si procvičili SPELLING (hláskování) a WRITING (psaní) naší nové slovní zásoby ANIMALS (zvířata).

1. MONKEY (opice), 2. TIGER (tygr), 3. BEAR (medvěd), 4. ZEBRA (zebra)

enlightenedNew vocab:(nová slovíčka) MAMMALS (savci), REPTILES (plazi), BIRDS (ptáci), INSECT (hmyz), EGGS (vajíčka), HAIR (chlupy, vlasy), FEATHERS (peří), SCALES (šupiny) a BLOOD (krev) 

Bookwork: SB strana 30- cvičení 1, 2. Společně jsme si poslechli o zvířatech a o ANIMAL FEATURES (zvířecích vlastnostech). Ve druhém cvičení jsme společně doplnili vlastnosti k správným skupinám zvířat.
Z předposlední stránky učebnice jsme si vzali 8 nálepek zvířat, které jsme roztřídili do správných skupin na straně 31.

enlightenedPřipomněli jsme si také, že příští hodinu si napíšeme test z probrané lekce.

Na závěr jsme si zahráli hru, ve které jsme se ptali na zvíře, které máme na čele. Šlo nám to moc dobře! 

11.11.

Portfolio: (sešit na psaní) Ze dvou možností jsme vybrali tu správnou a zapsali si ji do sešitu.
    DOES / DO YOU LIKE SNAKES? (Máš rád hady?)
    I DON‘T / DOESN‘T LIKE SPIDERS. (Nemám rád pavouky.)
    SHE LIKE / LIKES MONKEYS. (Má ráda opice.)

Homework: (domácí úkol) WB strana 29- celá strana
Úkol je do čtvrtku 18.11.

Bookwork: (Práce s učebnicí) Ze zadních stránek s nálepkami jsme si vzali: FLOWER (květina), CHEESE (sýr), BANANAS (banány), HAT (klobouk), BALL (míč). V učebnici na straně 29 jsme je nalepili tam, kam patří -květina na louce, sýr u myší, banány u opice, klobouk na lvovi, míč ve vodě.

Každý jsme si dnes do sešitu nakreslili originální zvíře, které vzniklo spojením dvou jiných zvířat. Poté jsme si o něm napsali:
MY ANIMAL IS HALF (SNAKE) AND HALF (MONKEY). (Mé zvíře je napůl had a napůl opice.)  IT‘S LONG AND GREEN. (Je to dlouhé a zelené.)
IT LIKES BANANAS. (Má to rádo banány.)
IT DOESN‘T LIKE CHEESE. (Nemá to rádo sýr.)

Nakonec jsme si zapzpívali a zatančili na písničku FREEZE DANCE!

enlightenedPříští týden si napíšeme test z probrané lekce.

9.11.

Portfolio: (sešit na psaní) Podle poslechu jsme doplňovali písmenka do slov:
B_D (postel), D_G (pes), P_N (pero), P_N (kolíček) = BED, DOG, PEN, PIN.

Listening: (poslech) SB strana 26. Poslechli jsme si společně příběh o našich kamarádech.

Naši slovní zásobu jsme využili při hře PICTIONARY, kdy jsme poznávali zvířátka z nakreslených obrázků a povídali si o tom, co mají a nemají ráda.
    yesMR. MONKEY LIKES BANANAS. (Pan Opice má rád banány.)
    noMR. SNAKE DOESN‘T LIKE CHEESE. (Pan Had nemá rád sýr.)

Bookwork: (práce s učebnicí) SB strana 27- cvičení 2, 3. Podle příběhu jsme splnili cvičení.

Procvičili jsme si také psaní v pracovním sešitě WB strana 26- cvičení 1, 2 a strana 27- cvičení 2.

Na závěr jsme si zatančili na naši oblíbenou písničku FLOOR IS LAVA! heart(podlaha je láva)

4.11.

Portfolio: (sešit na psaní) ze zadaných písmen jsme se snažili poskládat názvy zvířat.
KENAS = SNAKE (had) POPIH = HIPPO (hroch) RAOTPR = PARROT (papoušek)

enlightenedHomework: (domácí úkol) WB strana 25 (všechna cvičení)
Úkol je do čtvrtka 11.11.

Listening: (poslech) poslechli jsme si písničku ze SB strany 25. Dozvěděli jsme se o zvířátkách a o tom, co mají ráda.

Bookwork: WB strana 24. Společně jsme podle písničky, kterou jsme slyšeli, spojili zvířátka s jejich oblíbenými jídly.

yesBěhem hodiny jsme procvičovali gramatiku SHE/HE (ona/on) LIKES.
    DOES SHE LIKE PIZZA? - YES, SHE DOES. (Mí ráda pizzu? - Ano, má.)
    DOES HE LIKE CARROTS? - NO, HE DOESN‘T. (Má rád mrkve? - Ne, nemá.)
    DO YOU LIKE CHEESE? - NO, I DON‘T. (Máš ráda sýr? - Ne, nemám.)

Na závěr jsme si poslechli oblíbenou písničku QUIET TIME.

2.11.

Portfolio: (sešit na psaní) zkoušeli jsme si naše dovednosti ve SPELLING (hláskování).

New words: ZEBRA (zebra), MONKEY (opice), HIPPO (hroch), PARROT (papoušek), SNAKE (had), BEAR (medvěd), TIGER (tygr), CROCODILE (krokodýl).

New grammar: (nová gramatika) 

    I LIKE / I DON’T LIKE (já mám rád / já nemám rád)

    SHE LIKES / SHE DOESN‘T LIKE (ona má ráda / ona nemá ráda)

    Mr. Monkey likes bananas. (Pan Opice má rád banány.)
    Mr. Monkey doesn‘t like chees. (Pan Opice nemá rád sýr.)

Procvičovali jsme si pak v kroužku schopnosti mluvit o tom, co máme a nemáme rádi. Zkoušeli jsme se ptát spolužáků, mluvit o sobě i o ostatních.

Bookwork: (práce s učebnicí) SB strana 23- cvičení 1. Přečetli jsme si věty 1-6 a přiřadili je ke správným obrázkům.

enlightenedPřipomněli jsme si úkol, který je na příští hodinu.

ŘÍJEN

26.10.

Dnešní hodinu jsme započali tématickou hádankou. Děti měly poskládat písmenka do správného pořadí: LOAHLWNEE = HALLOWEEN.

Homework: (domácí úkol) WB strana 17.
Úkol je do čtvrtku 4.11.

Halloween dance: zatančili jsme si s písničkou, na kterou najdete okdaz zde.

V hodině jsme se naučili nová slovíčka: GHOST (duch), BAT (netopýr), NIGHT (noc), SPIDER (pavouk), CAT (kočka), TREAT (odměna), MOON (Měsíc), SKELETON (kostlivec), PUMPKIN (dýně), MOMMY (mumie), MONSTER (příšera), BROOM (koště).

Zazpívali jsme si HAUNTED HOUSE, na který je odkaz zde.

Na závěr jsme si zahráli Simon Says a novou hru Haunted House.

HAPPY HALLOWEEN!

21.10.

Dnešní hodinu jsme začali hrou, ve které jsme procvičovali koncovky sloves.
HE/SHE/IT = IS (je), GOES (jde), STANDS (stojí),…

Homework: (domácí úkol z pracovního sešitu) WB strana 120- cvičení 1
Úkol je do 26.10.
Žáčci, kteří zapomněli úkoly na dnešek, je také mají přinést na příští hodinu 26.10.

Napsali jsme si testík z lekce 1. Zahrnovalo to poslech, psaní I čtení a šlo nám to moc dobře!

Do našich Portfolií jsme si nakreslili, co bychom chtěli být za postavičku.
"I WANT TO BE A WITCH." (Chci být čarodějnice.)

Na příští hodinu si děti mohou přinést převlek nebo kostým, protože to bude SPECIAL HALLOWEEN LESSON! (Speciální Halloween hodina!)

19.10.

Portfolio: (školní sešit na psaní) Ozkoušeli jsme si jak nám jde psaní slov (SPELLING)! Podle poslechu jsme psali slova jako: CAT (kočka), BAG (batoh), DOG (pes),…

Listening: (poslech) s pracovním sešitem na straně 16 jsme si procvičili náš poslech a porozumění.

Bookwork: (práce s učebnicí) SB strana 16- cvičení 1. Podle textu, který jsme si společně přečetli, jsme zakroužkovali hodiny se správným časem.

enlightenedOpakovali jsme si lekci 1, abychom byli připraveni na příští hodiny, kdy si napíšeme krátký test. Prověříme si tak, jestli se můžeme pustit na další lekci.

Na závěr jsme si zahráli Matching Pairs. Hledali jsme ciferníky, které odpovídají času ze zadání.
Ještě připomínáme úkol na příští hodinu!

14.10.

Portfolio: (školní sešit na psaní) Write today’s date. (Napište dnešní datum). 
Dostali jsme slova, ze kterých jsme museli poskládat větu, čímž jsme si procvičili větnou skladbu (kdo-co-kdy).
    GET 8  I O‘CLOCK AT UP = I GET UP AT 8 O‘CLOCK.
    (Vstávám v 8 hodin).
    DINNER 6 HAVE O‘CLOCK AT WE = WE HAVE DINNER AT 6 O‘CLOCK. 
    (Večeři máme v 6 hodin).
    AT GOES HE 9 TO O‘CLOCK CHOOL = HE GOES TO CHOOL AT 9 O‘CLOCK. 
    (On jde do školy v 9 hodin).

enlightenedHomework: (úkol v pracovním sešitu) WB strana 11
Úkol je do příštího čtvrtku 20.10.

Listening: (poslech) SB strana 14- cvičení 1. Nejdříve jsme si příběh poslechli a poté jsme se podívali na video s Thunderem (Super Friend).

Bookwork: SB strana 15- cvičení 2, 3, 4

enlightenedPříští týden budeme opakovat lekci 1 a napíšeme si z ní malý testík, abychom si ověřili naše znalosti.

12.10.

Portfolio: (školní sešit na psaní)     Write today’s date. (Napište dnešní datum).                                                                            What time is it? (Kolik je hodin?)

Podle obrázků na tabuli jsme si zapsali časy na cifernících hodin.
                                                                                                It‘s 9 o‘clock. (je 9 hodin).

Další úkol byl složitější, protože jsme psali větičky o sobě!
I GET UP AT __ O‘CLOCK. (Vstávám v ___ hodin). I HAVE DINNER AT __ O‘CLOCK. (Večerčím v ___ hodin). I GO TO BED AT __ O‘CLOCK.  (Jdu spát v ___ hodin).

Abychom si zopakovali nová slovíčka (get up, get dressed, have breakfast, …), zahráli jsme si Charades! Všichni jsme pantomimou předváděli a ostatní hádali.heart

Listening: (poslech) s učebnicí- strana 12, jsme si poslechli písničku a zakroužkovali časy, které jsme slyšeli.

Bookwork: (práce s učebnicí) SB strana 13- cvičení 1. Podle textu jsme očíslovali Benovy aktivity během dne.

Těšíme se na příště!wink

7.10.

Portfolio: (školní sešit na psaní) Do čtyř čtverců jsme si kreslili obrázky podle popisu: There is a ball. (Tady je míč), There are some trees. (Tady jsou stromy), There is a flower (Tady je květina), … Opakovali jsme si tak: There is a/ There are some (Tady je/ Tady jsou).

Homework: (domácí úkol): WB strana 6- cvičení 2, strana 7- celá
Úkol je do čtvrtku 14.10. Žáčci, kteří nepřinesli minulý domácí úkol, přinesou zapomenutý úkol už  úterý 12.10.blush

Abychom se přesvědčili, že lekci 0 máme za sebou, tak jsme si napsali krátký testík.yes

Poté jsme se pustili do procvičování slovíček (WALL, DOOR, WINDOW,…) a číslic od 1 do 100. 

Zaměřili jsme se tentokrát na předložky: a/an. There is a dog./There is an apple.

Nenasbírali jsme tentokrát dostatek bodů za dobré chování, abychom mohli jít ven.no Ale zahráli jsme si Simon Says ve třídě!

 

5.10.

Dnes jsme dokončovali naše pracovní listy, ve kterých si oživujeme vědomosti z loňského roku.

Portfolio (školní sešit): Nakreslili jsme si zvíře a poté ho představili ostatním.

New vocab (nová slovíčka): get up (vstát), have breakfast (snídat), go to school (jít do školy), brush you teeth (vyčistit si zuby), … Všechna nová slovíčka jsou v učebnici SB strana 10.
enlightenedAbychom si nové věci zopakovali, pustili jsme se do pracovního sešitu WB strana 10- cvičení 1

Bookwork (práce s učebnicí): SB strana 11- cvičení 1. Podle poslechu jsme vybarvili hodiny se správným časem!
enlightenedNěkteří rychlíci se pustili do WB strana 9- cvičení 1. There are three kisses.kisskisskiss

Na závěr jsme si zahráli hru What’s Missing?

Příště si zopakujeme probranou lekci 0 a otestujeme naše vědomosti!

ZÁŘÍ

30.9.

smileyNa začátek jsme si zopakovali, co vidíme v naší třídě: CLOCK, WALL, DOOR, WINDOW, FLOOR, CUPBOARD, BOOKCASE, BOARD

enlightenedListening: vypracovali jsme si pracovní listy, ve kterých jsme si zopakovali látku z minulého roku
Homework: WB strana- 4, 5
Úkol je do čtvrtku 7.10.

Bookwork: SB stránka 8 “Whose your favorite Super Friend? Pročetli jsme si obrázkový příběh a za odměnu jsme se podívali na video.
Na straně 9 jsme si vyplnili navazující cvičení.

heartFreeze dance Pokud byste si chtěli zatančit doma, tak odkaz je zde.

Protože jsme pilně pracovali, tak jsme si na závěr zahráli Simon Says.

Těšíme se na říjen!

23.9.

Dnes jsme procvičovali čísla od 21 do 100. Jde nám to čím dál lépe.

Book work (práce s učebnicí) SB strana 7- cvičení 1.
Podle poslechu jsme doplňovali do and don't.

Následovala hra při které jsme si vše vyzkoušeli. Zopakovali jsme si tak pokyny jako: sit down, stand up, open, close, point, touch, look.

Zahráli jsme si také společně hru, ve které jsme si procvičili větnou skladbu.

Listening Věnovali jsme se opakování látky z minulého roku.

Všichni se snažili, aby nasbírali co nejvíce bodů a mohli nakonec hrát další hry. Venku na dvorku jsme se protáhli při hře What is the time Mr. Wolf? A Simon says.

Vedeme si skvěle!yes

21.9.

Už jsme zdolali stovku!

Dnes jsme začali doplňovačkou do číselné řady od 1 do 20 a pokračovali jsme k 21 až 100.

Portfolio: Podle poslechu jsme si zapisovali čísla (eighty seven- 87, fifty two- 52, eleven- 11,...)

Bookwork: SB strana 6 - písnička “snap“ “tap“ “clap.“ Všechna čísla jsme si přečetli, písničku zazpívali a dokonce jsme si u toho zvládli i zatancovat!

Listening: V rámci opakovacích listů z minulého roku jsme si procvičili části domu (living room, dinning room, bathroom, kitchen, cellar, bedroom)

Dnešní hodina by ani nešla ukončit jinak než hrou Simon says, protože všichni tak pilně pracovali a získali tolik bodů!

Rattlesnakes bodují!

16.9.

Dnes jsme se učili pojmenovat, co je kolem nás ve třídě, a tak jsme se naučili nová slovíčka - BOOKCASE, CUPBOARD, WALL, WINDOW, DOOR, CLOCK, FLOOR, BOARD. V učebnici na straně 4 je nová slovní zásoba napsaná i nakreslená.

Během procvičování jsme se řídili pokyny: 1. point to (ukaž na) 2. look to (podívej se) 3. touch the floor (dotkni se)

Dále jsme během hodiny pracovali na našem společném plakátu, který vyvěsíme na chodbě.

V učebnici na straně 5 jsme vypracovali první a druhé cvičení. Opakovali jsme si: There are some… /There is…

A dnešní hodinu jsme zakončili hrou “What’s the Time Mr. Wolf?" Procvičili jsme tak větnou skladbu a číslovky a čas.

Všichni moc pěkně pracovali a snažili se. Těšíme se na příště!

14.9.

S radostí jsme dnes všechny děti přivítali v novém školním roce! smiley

Na zahřátí jsme si zahráli hru se jmény žáků naší skupiny.

Rozdali jsme si sešity ("portfolios"), které jsme podepsali a vyzdobili obrázkem maskota naší skupiny nebo věcmi, které máme rádi.

Každý žák také obdržel dvě učebnice - Student's Book a Workbook. Prosíme, aby děti nosily  obě učebnice každé úterý i čtvrtek. 

Povídali jsme si o šikaně a o pravidlech, podle kterých se budeme ve třídě při hodinách chovat.

Zahráli jsme si i několik her jako např. "Freeze dance" nebo "This or That". Závěrem jsem vytvořili dva týmy a plnili zadané úkoly ve třídě.

 

aktualizováno: 20.01.2022 23:52:05