Porpoises

Porpoises

Vyučující:

Jennifer Dickinson

tel .:  +420 608 440 617
email: gapagirl@gmail.com

Asistent/ka:

Hana Kořánová

tel.: +420 737 260 273
email: hana.banana@kocourkov.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2020-2021!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

KVĚTEN

5.5.

Jako pokaždé na začátku angličtiny vyplnily děti s Miss Jennifer online kalendář - Today is Wednesday May 5th and it's partly cloudy and warm.smiley

Opakujeme a opakujeme:

Unit 2  s názvem The world around us se zabývá přírodou a slovíčky s ní spojenými.

Všechna z nich a mnohá další jsme si připomněli v několika online hrách včetně pexesa - memory game.

Znovu si připomněli příběh z Unit 2 , poslechli jsme si ho i nahlas přečetli - děti v rolích Bena, Lucy, Horaxe a Zeldy.

Další hry pomohly dětem zopakovat a procvičit používání spojek: but, because, and, so.

Měly vybrat tu správnou, která do věty patří: I'll stay at home, because its raining. 

I'm hungry, but I don't have any money to buy some food.

Zopakovali jsme také používání could X couldn't.

Hra Kahoot nemohla chybět!laugh

A na závěr ještě trochu té přírody:

path, river, lake, pond, road, volcano, bush, sand, shore, wave....

 

3.5.

Kalendář nám dnes hlásí: It's May 3rd 2021 and it's partly cloudy and cool outside.

Do konce našeho programu v tomto školním roce už nezbývá mnoho času, chtěly bychom ho věnovat důkladnému opakování probrané látky a anglickým hrám.

Nejprve jsme se rozloučili s Unit 9 shrnutím ve WB str.120 - My super minds.

Dále jsme už opakovali Unit 0 a Unit 1.

Ústně i pomocí online her a cvičení jsme znovu probrali slovíčka i gramatiku, znovu se podívali na příběh o Benovi a Lucy a přečetli si jej nahlas - děti v rolích postav.

Potěšilo nás, jak pěkně si děti pamatovaly většinu slov i gramatikyyes:

band, photographer, rollercoaster, microphone... queen, necklace, belt, shiel, sword, helmet, crown...

Opakovali jsme také tvoření otázek v minulém čase: How did you find the book? What was in the book?

Osobní zájmena (v češtině ve 3.pádě) - me, him, her, us, them.

Výrazy must X mustn't.

Vše zpestřeno hrou Kahoot  a dalšími online hrami.laugh

DUBEN

3.5.

Kalendář nám dnes hlásí: It's May 3rd 2021 and it's partly cloudy and cool outside.

Do konce našeho programu v tomto školním roce už nezbývá mnoho času, chtěly bychom ho věnovat důkladnému opakování probrané látky a anglickým hrám.

Nejprve jsme se rozloučili s Unit 9 shrnutím ve WB str.120 - My super minds.

Dále jsme už opakovali Unit 0 a Unit 1.

Ústně i pomocí online her a cvičení jsme znovu probrali slovíčka i gramatiku, znovu se podívali na příběh o Benovi a Lucy a přečetli si jej nahlas - děti v rolích postav.

Potěšilo nás, jak pěkně si děti pamatovaly většinu slov i gramatikyyes:

band, photographer, rollercoaster, microphone... Queen, necklace, belt, shiel, sword, helmet, crown...

Opakovali jsme také tvoření otázek v minulém čase: How did you find the book? What was in the book?

Osobní zájmena (v češtině ve 3.pádě) - me, him, her, us, them.

Výrazy must X mustn't.

Vše zpestřeno hrou Kahoot  a dalšími online hrami.laugh

 

28.4.

Jako vždy jsme začali vzájemnou zdravicí a kalendářem - It's warm today!laugh

Miss Jennifer ukazovala dětem flash cards se slovíčky Unit 9 a přestože je ukázala jen na vteřinku, děti vsechny fantastickou rychlostí poznaly.yes

WB 111/1 a 2, kde jsme opakovali obraty jako - cup of tea, piece of chocolate, bottle of water...

Ve SB na str. 112 jsme si nahlas přečetli poutavý příběh The snares (pasti) in the forest.

Ve cv.3 jsme vypracovali "kontrolní otázky" k příběhu.

WB 113/1 - procvičení termínů souvisejících s létem a kempováním: Daisy is drying her T-shirt by the fire. Jack is trying to put up a tent.

Zhlédli jsme zábavné video na téma MUCH X MANY, následovalo ústní cvičení procvičující totéž.

WB 117/1,2 - vybírání správných slov a spojování do vět

Na odlehčení jsme se podívali na videoklip k písničče Row, row, row your boat.

Zahráli jsme dvě online hry - řazení slov v abecedním pořádku a hru podobnou scrabble.smiley

 

26.4.

It's Monday April 26th 2021 and the weather is sunny, but cool. - Jako vždy začínáme kalendářem.

Za pomoci "flash cards" jsme zopakovali slovíčka UNIT 9. Pozor: skočit do vody po hlavě se řekne to dive into the water, zatímco skočit po nohách je jump into the water.

Znovu jsme si poslechli písničku Unit 9 a vypracovali kontrolní otázky.

V SB jsme se zaměřili na Grammar focus, který se opět zabýval výrazem měřením množství - much (nepočitatelné) X many (počitatelné).

WB 108/1, 2, 3 - tvoření vět - The piece of cheese is missing!

Podívali jsme se na poslední pokračování příběhu o Benovi a Lucy The Explorers, potom ho děti dvakrát samy nahlas přečetly v rolích postav. Dobře to dopadlo, hrdinové příbehu přemohly zlého Horaxe a Zeldu a našli zlatý poklad, kterou ovšem věnovali do muzea.angel

WB - 109/1,2 - procvičování gramatiky - loaf of bread, cup of tea,  packet of chrisps (bag of chips - v US)

SB 111/4 - veršík - A piece of cake, a cup of tea, on the lake just you and me.

Online hra - procvičování much X many - many sweets, apples, stickers... (pomůcka: počitatelná podstatná jména končí v plurálu na S.)

Much time, patience, homework...

Na závěr čtení online knížky The spring senses.smiley

 

21.4.

It's warm outside! yesBut raining...blush

Začínáme poslední kapitolu učebnice s názvem At the campsite.

(Zbývající dva měsíce bychom rády věnovaly opakování gramatiky a slovíček a anglickým hrám.)

Prošli jsme novou slovní zásobu vztahující se k letním aktivitám v přírodě a na vodě: sail a boat, row a boat, make a raft, collect wood, make a fire...

Poslechli jsme si pokračování příběhu o Benovi a Lucy.

Ve WB jsme vypracovali cvičení 1 a 2 na str.106, která  se vztahovala k nové slovní zásobě.

Tu jsme pocvičili i ve hře, kdy Miss Hana kreslila obrázek znázorňující jedno z nových slovních spojení. Děti hádaly, o které jde, odpovědi psaly do chatu a spelovaly.

Ve SB na str.107 jsme ve cv.1 přiřazovali věty k příslušným obrázkům.

V Grammar focus na téže straně se učily děti výrazy jako: loaf of bread, packet of sweets, piece of cheese, bottle of milk.

Dvakrát jsme si poslechli novou vtipnou písničku Unit 9 a ještě zvládli WB 107/1.

Na závěr jsme si přečetli online knížku If I had a puppy. Na tomto webu jich naleznete mnoho podobných, moc doporučujeme!laugh

 

19.4.

The weather is warmer today!yes

SB str.102 - the Solar system - zajímavý článek o Sluneční soustavě přečetli jsme si nahlas. The sun is so big that you could put a million Earths inside it.surprise

Brain break - Miss Hana říkala různé věty, pokud byly pravdivé, děti třikrát vyskočily, pokud ne, otočily se na místě. Např.: Earth has 7 moons.noEvery year has 20months.no Eating chocolate is very healthy.no Snakes dont have any legs.yes The longest holidays are in the summer.yes

Hodně jsme se dnes věnovali WB. Na str. 100/1 jsme vybírali správné odpovědi do rozhovoru chlapce Lucase s mimozemšťanem.

Na str.101 jsme nahlas četli příběh o kriminálnících převlečených za mimozemšťany a ukradeném autě.

WB 102/1,2,3, 104/1, 105/1,3,4.

SB na str. 104 - rozhovor astronouta s mimozemšťanem. laughDěti v rolích postav.

WB str. 120 - My super minds - shrnutí a zhodnocení Unit 8.

Na závěr jsme zahráli online vesmírnou hru - umísťování vesmírných těles do správných okének.smiley

DOMÁCÍ ÚKOL: podívejte se, prosíme, na úvodní stranu UNIT 9, pročtěte nová slovíčka.smiley

 

14.4.

Hello, how are you? Kalendář: It's April 14th 2021 and the weather is cold, partly cloudy.

Ve SB jsme na str. 99 jsme vypracovali cv.3 a ve cv.4 si lámali jazyk jazykolamem - tonguetwister: A surfer saves a charmer, a dancer and a farmer.laugh

Ve WB na str. 99 poslechové cvičení 1a 2. Děti jej četly nahlas v rolích postav.

A ve SB str.100!yes Podle diktátu vybarvovaly děti obrázkek kosmonauta, jak se vítá na měsíci s mimozemšťany: The astronaut's flag is yellow. The biggest alien is blue.

SB str.101/ 1,2 - zábavná cvičení s kosmickou tématikou.smiley

Str. 102 - The Solar system - Sluneční soustava. V učebnici najdeme zajímavý článek s obrázky  a Miss Jennifer promítla dětem moc hezkou prezentaci o vesmíru.

Na závěr milovaný KAHOOT heart.

 

12.4.

Nejprve se všichni navzájem pozdravili a poptali se: How are you?

Vyplnili jsme kalendář - Its still COLD!indecision

Tentorkrát jsme se hodně věnovali práci ve WB, začali jsme na str.94 "kosmickou křížovkou".

Na str. 95 jsme se zabývali budoucím časem I will a jeho zkrácenou formou I'll. Děti říkaly, čím by chtěly být, až vyrostou: When I grow up, I'll be an architect. I'll  build houses and flats.

Ve skupině se nám sešli tři buducí architekti, herečka a lékařka. laugh

Ve WB jsme pokračovali celou str.96, následoval krátký animovaný příběh "Sports day" na

zopakování příslovcí: sadly, quickly, happily...

Ve WB jsme si na str.98 nahlas přečetli povídku o tom, že je dobré respektovat a hezky se chovat ke starým lidem a pak následoval KAHOOT opět na procvičení příslovcí.

Na závěr online hra - skládání vět - na potrénování budoucího času: will a won't. Na webu British Council najdete podobných mnoho.wink

 

7.4.

A máme tu duben - April i s aprílovým počasím... What is the weather like today? Snowing and sunny?surprise

Zopakování slov last a next: Last month was March and next month is May.

A je tu znovu Unit 8. Zopakovali jsme "kosmická" slovíčka a jejich spelling a podívali se na poučné video o Sluneční soustavě - The Solar systemsmiley. (Na tomto webu "European space agency" najdete řadu dalších her a zajímavostí týkající se vesmíru.)

Stejnému tématu se věnuje i SB na str. 102, povídali jsme si o planetách, děti to bavilo a hezky se zapojovaly. 

Na toto téma byla i aimovaná "planetární" písnička zde a pexeso.

Ve SB na str.96 jsme si poslechli novou píseň pro Unit 8, vypracovali cv.3 a celou str. 97.

Zabývali jsme se tvořením příslovcí z přídavných jmen, např.:

slow - slowly

quiet - quietly

quick - quickly

bad - badly

happy - happily

Děti zkoušely předvádět věty typu:

He shouted angrily. The alien spoke very slowly.laugh

V SB na str. 98 jsme si přečetli další pokračování příběhu o Benovi a Lucy, děti vstoupily do rolí hrdinů příběhu.

V SB na str. 126 jsme vypracovali Grammar focus.

DOMÁCÍ ÚKOL na pondělí: znovu si projít - přečíst SB str.126.smiley

BŘEZEN

31.3.

HAPPY EASTER!laugh

Dnešní angličtina proběhla celá ve znamení Velikonoc.smiley

Po vyplnění kalendáře jsme se věnovali drawing dictation - kreslenému jarně/velikonočnímu diktátu. Děti nakreslily moc hezký obrázek podle instrukcí - In the top right corner draw the Sun. Under the Sun is a big house with three windows, red roof and blue door... Two trees, a little bunny between them...

Luštili jsme online velikonoční křížovku, vyšla nám "čokoláda" - chocolate!laugh

Znovu jsme probrali jarní slovíčka jako spring, a rainbow, a lamb, a chick, flowers, rain, umbrela, a nest, a butterfly, a ladybug, a snail atd. poté jsme s nimi  zahráli BINGO!

Nakonec došlo i na oblíbený KAHOOT - opět na jarní téma - Baby duck is called..... (výběr ze čtyř možných odpovědí).

Bye, bye, see you on Wednesday!

 

29.3.

Today's weather is cool..., almost warm!

A máme tu UNIT 8 - In the planetarium -  SB str. 94. Znovu jsme prošli nová kosmická slovíčka, jejich výslovnost a význam. Poslechli jsme si úvodní příběh o Benovi a Lucy.

Zahráli jsme hru I spy... , kde děti popislovaly některé z nových slovíček, ostatní hádali, o které jde.

Pustili jsme si písničku "Astronauts" s videoklipem - vysvetlili jsme si termíny - zero gravity, space a alien.

Vypracovali jsme cv.1 na str 95 a potom uz přišla na řadu krásně barevná a osvěžující jarní a velikonoční prezentace Miss Jennifer.

Promítli jsme si obrázky mláďat - a lamb, a duckling, a chick, a foal,  kid, a bunny..., jarní kytičky,  jejich klíčení a růst - a seed, soil, roots, a stem, leaves,... pollen znamená pyl  a včelky vyrábí med - honney.

Easter is comming - decorating eggs, egg hunt, a whip - pomlázka.

Pustili jsme si dva velikonoční pohádkové příběhy, kde bylo třeba plnit různé úkoly - např. tvořit věty - poskládat slova do správného pořadí, vepsat chybějící slovo atd.

Odkazy na příběhy jsou zde a zde.laugh

Na závěr jsme si zahráli jarní pexeso - memory game.

 

24.3.

Dnes jsme si  v rámci vyplňování úvodního kalendáře vysvětlili slova this (Wednesday), last (Wednesday)  a next (Wednesday).

Jako milé překvapení přišla hra KAHOOT už v úvodu hodiny, opakovali jsme v něm přivlastňovací zájmena.

Ve SB jsme vypracovali str. 93 - dělali jsme průzkum, na jaké hudební nástroje děti hrají. Sešly se flétna, klavír, kytara, ale i violoncelloyes

Následoval test v poznávání různých druhů hudby podle ukázek - clasicall music, jazz music, disco music, rock music atd.

Ve SB  na str. 93 jsme opakovali spojování - zkracování slov, např.:

she is = she's

they are - they're

I do not - I don't

Společně jsme také vyplnili všechna cvičení ve WB na str.93 - tvoření vět a třídění hudebních nástrojů podle způsobu hraní - stringed, wind  and percussion instruments.

Ve WB jsme také zapsali My Superminds na str. 120 za Unit 7 - nová slova, věty, gramatiku, které se zde děti naučily, zda je zaujal příběh Explorers nebo nová písnička.

Zvědavě jsme nakoukli i do UNIT 8 s názvem In the planetarium a prošli novou kosmickou slovní zásobu: astronaut, planet, rocket, UFO...

dobrovolný domácí úkol na pondělí: WB str. 94

 

22.3.

Po zapsání do kalendáře (z dětí už se stávají expertiwink) jsme znovu prošli rozsáhlý domácí úkol a potom se znovu věnovali příběhu "The bear's dream" - SB str.88 a 89.

Tentokrát jsme jej celý přečetli nahlas a poté se věnovali cvičením vztahujícím se k příběhu ve WB na str.88 a 89.

Po přestávce přišly opět na řadu hudební nástroje: dívali jsme se na video a poznávali 20 nástrojů podle vzhledu i podle zvuku.

Ve SB na str 90 a 91 jsme četli  a povídali si o tvoření zvuků.

Poté jsme opět hráli oblíbenou hru "Guess the sound", kde děti poznávaly nejrůznější zvuky.

Stejnou hru jsme si poté zahráli "naživo", děti i paní učitelky samy tvořily zvuky jako cinkání skleniček, kašlání, tleskání, mačkání papíru, pískání..., předváděly je ostatním s vypnutou kamerou a ti hádali, o co jde. Bylo to velmi zábavné. laugh

DOMÁCÍ ÚKOL na pondělí 29.3.: WB 88 a 89

 

17.3.

The date and the day and the weather...it's snowing!!!

Podívali jsme se na obě pokračování příběhu Bena a Lucy "The Explorers" pro Unit 7 s názvem "Orchestra practice". Zlotřilý Horax angrychce stále ukrást dětem mapu k pokladu.surprise

Příběh na straně 82 a 86 děti také přečetly nahlas v rolích jednotlivých postav. Čtou moc krásně.yes

Společně jsme zodpověděli kontrolní otázky a potom pokračovali ve SB na str. 88 poznáváním zvuků divokých zvířat z nahrávky: wolf, bear, woodpecker, boar, deer.

Pak jsme se věnovali dojemnému příběhu o medvědu, který si šel za svým a nenechl se odradit "The bears dream".

Poslechli jsme si jeho nahrávku, povídali si o něm a zodpověděli otázky k němu na str.89 ve cv.3.

Následovala hra na procvičení přivlastňovacích zájmen a na závěr jsme poznávali další zvuky zvířat na zábavném webu "Guess the sound", který můžete sami navštívit zde.laugh

Nezapomeňte, prosím, na domácí úkol na pondělí!

 

15.3.

Aprílové počasí začíná! The weather keeps changing!

Vyplnili jsme kalendář a zkontrolovali domácí úkol - WB str.83.

Znovu jsem procvičili názvy hudebních  nástrojů - Miss Jennifer je buď ukazovala na obrázcích nebo je popsala. Děti psaly názvy do chatu, čímž si procvičily i spelling.

Opakovali jsme také přivlastňovací zájmena - viz níže.

Povídali jsme si: Do you have your own room? Do you share room with your sister?

This bedroom is mine. This is my bedroom.

Stejného tématu se týkala hra BINGO.

Poslechli jsme si písničku pro UNIT 7 a dále se zbývali zájmeny WHO, WHICH a WHERE.

Josh is the boy, who plays the piano.

The house, where Vicky lives is green.

The instrument which Claire plays is the trumpet.

Děti říkaly, na jaký hudební nástroj hrají nebo co rády dělají, posléze jsme tvořili věty typu:

Sarah is the girl, who has a dog. smiley

Jako brain break jsme zatančili oblíbený freeze dance.laugh

Vypracovali jsme celou stranu 85 ve SB a na závěr si zahráli KAHOOT.laugh

DOMÁCÍ ÚKOL na pondělí 22.3.: WB str. 84 a 85, SB str.125

 

10.3.

What's the weather like today? It's partly cloudy and cold. And it's March 10th 2021.

Chvíli jsme si povídali - What did you do yesterday?

Věnovali jsme se novým slovíčkům Unit 7 - (hudební nástroje) a jejich spellingu.

Poslouchali jsme zvuky jednotlivých nástrojů, děti je poznávaly a říkaly jejich anglické názvy. 

Ve WB na str. 82 jsme na obrázku hledali všechny ztracené triangly: There is a triangle under the tambourine,  between the violins, on the drum...

Jako brain break jsme si zatančili freeze dance - při hudbě se tančí, jakmile se stopne, člověk "zmrzne" - ani hnout! laugh

Zabývali jsme se také novou gramatikou - přivlastňovacími zájmeny:

It's my (your, his, her, our, their) guitar. 

The guitar is mine (yours, his, hers, ours, theirs) - viz SB str.83, 

Pozor na rozdíl:

Whose book is this? X Who's your best friend?

Výslovnost je stejná, význam odlišný!

Na oblíbenou hračku se můžeme zeptat odlišnými otázkami:

- Which toy is your favourite?

- What's your favourite toy?

Na závěr KAHOOT na procvičení past tense.yes

DOMÁCÍ ÚKOL na pondělí 15.3.: WB str. 83

 

8.3.

Počasí je dnes už téměř aprílové: It was snowing, the snow melted and it's partly cloudy...

Miss Jennifer upozorňuje na rozdíl mezi slovy date - March 8th a day - Monday.

Zkontrolovali jsme domácí úkol - děti měly psát na téma My mythical beast.

Napsaly jej zatím jen dvě děti a moc se jim to povedlo.yes

Prosíme děti, které na úkol zapomněly, aby jej vypracovaly do středy. (instrukce v zápisu ze 3.3. - viz níže)

Ve SB na str.80 jsme si přečetli o vymyšlených dinosaurech, byli opravdu legrační.laugh

Ve SB a WB jsme se na str. 78 a 79 věnovali čtení o zvířatech a způsobech jejich obrany před nepřáteli. Nová slůvka: predator X prey (dravec a oběť), die out (vymřít), seals, antelopes, eagles, lions... a slovo enough (dost).

Ve WB jsme si na str. 80 hráli na  ředitele ZOO (zoo director) a člověka, který nalezl uprchlé zvíře a důkladně jej musí popsat. (It looks like...)

Ve SB na str.119 vyplnili My super minds - dojmy ze 6.lekce. 

Nakoukli jsme už i do Unit 7 s názvem Orchestra practice.

Seznámili jsme se s novými slovíčky týkající se nemocí (triangle, tambourine, trumpet, drums, piano, harph, violin, saxophone...), naťukli novou gramatiku: It's hers, his, mine a prolistovali celou lekci, abychom věděli, co nás čeká a na co se těšit. laugh

 

3.3.

Hned v úvodu jsme si povídali o našich domácích zvířátkách - pets, některá se občas účastní výuky, ať chceme nebo ne.laugh

Stále opakujeme Units 4 - 6.

Ve SB na str. 47 jsme opakovali časové předložky in, on, at.  Totéž pak i v ústním cvičení.

Věnovali jsme se písničkám ze všech tří lekcí, které jsme si jednak znovu poslechli, ale také je miss Jennifer po kouscích  předčítala v "rapovacím" rytmu a děti ji následovaly. 

Opakovali jsme také oblíbenou "telefonovací" hru - What were you doing, when the phone rang?

Ve SB str. 49 jsme vypracovali cv.1 a 3., které bylo zvláště veselé: bylo za úkol doplňovat konce vět, např.: When I came home from school, our dog was dancing and singing.laugh

My dad was swimming, when I came to the living room.

 

Výraz used to jsme opakovali ve SB na str.60., na str. 77 jsme podle obrázku vyprávěli vtipný příběh.

Na procvičení stupňování přídavných jmen a výraz looks like jsme si nakreslili speciálního draka: It's body is bigger than elephant's body. It's neck is longer than giraffe's neck. It's head looks like a bird's head and it's legs look like octopuse's legs...wink

 

DOMÁCÍ ÚKOL na pondělí 8.3.: SB str. 81 - napsat o vlastní mytologické příšeře  - mythical beast, případně nakreslit její obrázek.laugh

 

1.3.

Máme za sebou jarní prázdniny a ikdyž proběhly v bojových podmínkách, pořád to byly prázdniny. laugh

Ptaly jsme se dětí: Where were you last week? What was your favourite thing to do? Was your mom with you? - mj.procvičení  was a were a vůbec minulého času.

Děti psaly své odpovědi do chatu nebo na papír a poté je četly nahlas.

Minulý čas jsme procvičovali i v zábavné online hře, kde měly děti za úkol roztřídit slovesa v past tense  na regular a iregular - pravidelná  a nepravidelná a vytvořit větu  s jejich využitím.

Poté jsme vyplnili jsme tradiční tabulku s datem a počasím, podívali se  a okomentovali i "opravdovskou" předpověď počasí pro dospělé a následovalo opakování Units 4 - 6.

Miss Jennifer dětem krásně znázornila slovo REVIEW -  opakovat.

Drawing dictation byl zábavný - děti kreslily kriminálníka na eskalátoru, který nese batoh a kufr, na tváři má jizvu, dlouhé kudrnaté vlasy, knírek a v ruce kávu...  procvičili jsme tak slovíčka a dobře se pobavili.laugh

Hra Simon says na rozhýbání, hra Hangman na procvičení spellingu.

 Kahoot na procvičení slovní zásoby a minulého času.


DOMÁCÍ ÚKOL: ještě jednou zopakovat slovíčka UNIT 4. - 6., vždy na úvodní stránce lekce  - SB str. 46, 58 a 70.

ÚNOR

17.2.

Znovu předkládáme odkazy na webové stránky (obohaceno o dva další), kde si děti pomocí anglických her mohou procvičovat angličtinu. Mají to ostatně za domácí úkol na prázdniny. wink

Starfall

Agendaweb

ISLcollective

Games to learn English

ABCya

Dnešní angličtina byla vesměs velmi hravá.laugh

Tabulka s počasím - The weather is changing! Snow is melting!

Miss Jennifer názorně předváděla dětem sloveso to change - několikrát jsme se všichni ukryli za vypnutou kameru a pokaždé něco na sobě změnili - brýle, klobouk, korále..., děti měly říkat What has changed, what is different? Byla to legrace.wink

Předváděla také sloveso to melt za pomocí ledu a zmrzliny, jakož i slovo different - děti rozlišovaly: same X different a potom samy nosily two different things.

Ve WB na str.72 jsme vypracovali cv.1 a 2.

Ve SB jsme četli zajímavý článek s názvem Protection o tom, jak se zvířata v přírodě mohou bránit okolí. Nová slůvka: poison, speed, weapons.

Hráli jsme také tři různé online hry na procvičení slovní zásoby i gramatiky. Jsou opravdu zábavné a přínosné. Doporučujeme.

Přejeme příjemné prázniny!laugh

 

15.2.

Rády bychom Vám úvodem doporučily tři výborné webové stránky, na kterých si mohou děti zábavnou formou procvičovat angličtinu: StarfallAgendaweb a ISLcollective.yes

A co jsme dnes dělali?

K tradičnímu pozdravu jsme přidali online kolo otázek a témat. Každému Miss Jennifer vylosovala tu jeho, např.: My favourite meal for breakfast, lunch, dinner

                                                           - My best friend

                                                           - My favourite T - shirt

Tabulka s datem a počasím dnes hlásí: Its very cold but sunny!laugh

Ve SB jsme na str.74 znovu přečetli nový příběh o Benovi a Lucy, děti vystupovaly v rolích postav.

Zodpověděli jsme kontrolní otázky a pak se věnovali další silly sentence (str.75)

King Dean's got gold beans, but Heather's treasure is feathers.

Je zaměřena na dvojhlásku "EA", která se vylovuje úplně jinak ve slovech, jako je BEAN a slovech typu FEATHER.

Miss Jennifer také dětem znovu zdůraznila, že She has got se zkracuje na She's got, I have got na I've got atd.

Zahráli jsme hru na procvičení paměti - děti si půl minuty prohlížely obrázek, posléze říkaly, co všechno na něm bylo. Snažíme se, aby odpovídaly v celých větách, nejen jednoslovně: There is a big snake in the picture.

Ve WB str.74/1 jsme srovnávali do správného pořadí věty týkající se přečteného příběhu.

Vypracovali jsme poté i cv. 2 a 3, procvičili mimo jiné past tense: went, ran, were, opened...

Následovala zábavná online hra - bylo třeba najít odpověď na různé otázky typu: This big cat is fester than a tiger.  a přijít na správný spelling: Cheetah.

Na závěr ještě jiná online hra - skládání slov ve větě do správného pořadí.

DOMÁCÍ ÚKOL na středu 17.2.: WB str 72 a 73 - VYBRAT SI a vypracovat jedno nebo dvě  cvičení dle vlastní chuti.wink

 

10.2.

Po tradiční zdravici jsme opět vyplnili tabulku s datem a počasím: It's very cold today!!!surprise

Následovala online hra na principu "Člověče, nezlob se". Děti měly tvořit druhý  nebo třetí stupeň přídavných jmen a vymýšlet věty s jejich využitím.

Stupňování jsme procvičovali také v následné hře KAHOOT.laugh

Ve SB na str. 73 jsme probrali termín look like  - What does a unicorn look like?

A ve cvičení 3 se věnovali popisu vymyšlených zvířat složených ze dvou skutečných: The Merdog looks like a horse with head of a fish.laugh

Ve SB na str. 124 jsme vypracovali Grammar focus - stupňování a "look like".

Podívali jsme se také na pokračování příběhu The Explorers - SB str.74.

Domácí úkol na pondělí 15.2.: WB celá str. 71

 

8.2.

Děti se opět navzájem pozdravily a tentokrát se ptaly také, co dělaly o víkendu: What did you do this weekend? Did you play in the snow? Did you make a snowman?

Tradičně jsme vyplnili tabulku s datem a počasím: It's cold and cloudy and snowing today! laugh

Zde je odkaz na tabulku, kdybyste ji chtěli vyplňovat doma.

Miss Hana procvičila s dětmi past tense - u pravidelných i nepravidelných sloves jako: Had, slept, played, went, woke up, gave, sat, felt... 

Děti poté tvořily vlastní věty s vyžitím slovesa wanted a některým z těchto  podstatných jmen: piano, daddy, chair, a lot, mushroom, bed

Miss Jennifer promítla dětem vlastnoručně vytvořenou presentaci na zopakování slovíček 6.lekce.

Dále jsme se věnovali stupňování přídavnývch jmen - druhému i třetímu stupni.

Podívali jsme se na krásné stránky National geographic kids, kde jsme stupňování procvičovali:

The fastest runner is cheetah. The fastest swimmer is sailfish...

Děti si poté k počítači přinesly několik podobných věcí na porovnání a říkaly: This pencil is longer than this one and the red one is the longest! Bylo to zábavné.laugh

Pokračovali jsme ve SB na str. 71 cvičením 1. Otázky jsme poslechli, děti je potom samy přečetly a odpovídaly na ně.

Ve SB. na str.73 jsme společně vypracovali také cvičení 1 o mytologických zvířatech.

 

3.2.

Na úvod jsme se všichni vzájemně pozdravili a poptali se How are you?

Opět jsme vyplnili tabulku s datem a počasím. It cloudy and cold today.

Děti nakreslily draka podle diktátu. Každý mu přidal nějakou část těla nejlépe s využitím nové slovní zásoby: The dragon has six wings. It has three horns and scales on it's belly.laugh

Vytvořili jsme krásné příšery.yes

Podívali jsme se na legrační video načínající téma stupňování přídavných jmen - už druhý i třetí stupeň:

big x bigger x the biggest

high x higher x the highest

expensive x more expensive x the most expensive

(U troj- či víceslabiných přídavných jmen se druhý a třetí stupeň netvoří koncovkou -er, -est, ale slůvky more, most.)

 cheekyA pozor! Pozdrav HI se píše jinak, než HIGH - vysoký! laugh

Navázali jsme SB str.124 - Grammar focus.

 

Také jsme si znovu poslechli a přečetli pokračování příběhu o Benovi a Lucy a zodpověděli kontrolní otázky.

Poslechli jsme si i písničku o drakovi - SB str 72 a také, jako "brain break" videoklip skupiny Kangaroo s názvem "Hot sauce".angry

DOMÁCÍ ÚKOL na pondělí 8.2.: WB  str. 70/cv. 2 a 3 wink

 

1.2.

Dnes jsme se opět snažily, aby děti měly možnost co nejvíce mluvit. A tak si několikrát samy zahrály na učitele, dávaly jednoduché instrukce ostatním a vyvolávaly je.

Např. naši oblíbenou tabulku, kde se doplňuje aktuální datum a počasí, hru Simon sayes a mnoho dalších, řídily děti téměř samy: "Tony, find a picture, where someone looks sad."

 

Miss Jennifer dnes také testovala děti ze čtení - SB str.64 - četly nahlas povídku, kterou jsme nedávno poslouchali - "Yatin and the orange tree". 

Většina dětí četla opravdu moc pěkně, plynule se správnou výslovností. 

 

Po "brain break" v podobě hry Simon sayes jsme se ve WB na str. 121 věnovali shrnutí 5.lekce. Děti zapsaly, které aktivity se jim zde nejvíc líbily, která nová slova a věty se naučily.

"Nakousli" jsme Unit 6 s názvem Mythical beasts. Poslechli jsme úvodní příběh s Benem a Lucy, přečeli a  vysvětlili si nová slovíčka, např.: tail, horn, feathers, tongue...

a zodpověděli kontrolní otázky k příběhu.

 

Domácí úkol na středu 3.2.WB str.70 cvičení 1. Dobrovolně možno vypracovat celou stránku, některé části jsou ale náročnější.

 

LEDEN

27.1.

Opět jsme se nejprve vzájemně důkladně pozdravili a poté vyplnili zábavnou online tabulku s dnešním datem a počasím:

Today is Wednesday, January 27th 2021. Its cold and partly cloudy.smiley

Domácí úkol - book report už vypracovali a nahlas přečeli skoro všichni.yes

Pokačovali jsme v opakování probraných lekcí, dnes Unit 2, 3 a 4.

Zopakovali jsme SB str.33/3, děti psaly odpovědi částečně do chatu, částečně ústně.

Následovaly silly sentences na procvičení výslovnosti, které společně s veselými obrázky promítala Miss Jennifer na sdílené obrazovce. Miss Jennifer předčítala věty nahlas, děti po ní opakovaly.

(V zájmu úspory času a toho, aby každé z dětí mělo možnost co nejvíce mluvit, zkoušíme hromadné odpovědi. Když všechny děti zapnou mikrofon a odpovídají naráz, zní to sice zvláštně, ale věříme, že to má pro ně přínos.)

Např.: Irene used her nose to smell limes, cake and roses.laugh

U jiné věty jsme si připomněli, že písmena -ED se nečtou pokaždé stejně. 

Ve slově hiked je vyslovíme jako - (hajkd),

ve slově skated jako -id (skejtyd).

Zopakovali jsme slovíčka Unit 3 a jejich spelling, následovala oblíbená "telefonovací" hra: Miss Jennifer "volala" dětem s dotazem: What were you doing, when the phone rang?" 

Děti na to: I was sleeping, reading, eating...

Na protažení - hra Simon says.

Příběh the Explorers - děti v rolích Bena, Lucy, dědečka, operátorky a zraněného muže přečetly krásně celý text.smiley

Na závěr online hra Kahoot zaměřená na opakování 4.lekce.

 

25.1.

V úvodu hodiny jsme se všichni navzájem pozdravili, děti se jeden druhého ptaly, jak se vede.smiley

How are you? I'm fine, happy, tired...

V zábavné online tabulce jsme vyplnili, jaký je dnes den, měsíc, rok, jaké je počasí atp.

Začali jsme opakovat všechny probrané lekce, dnes jsme zvládli UNIT 0 a UNIT 1.

Prošli jsme znovu všechna slovíčka a jejich spelling, podívali se (a sami nahlas přečetli) všechny příběhy Bena a Lucy - The Explorers, poslechli jsme si znovu  příslušné písničky.

Věnovali jsme se také zopakování gramatiky - např. otázkám s využitím do, don't, does, doesn't:

Do you like icecream?

Does Miss Hana have blue hair?laugh

Děti (vestoje, aby se trochu protáhly) ukazovaly souhlasné palečky nahoru nebo nesouhlasné dolů a všechny nahlas  odpovídaly:

Yes, I do. No, I don't. No, she doesn't!

Zkontrolovali jsme také domácí úkol - book report o zvolené české nebo anglické knížce. Napsaly ho zatím jen dvě děti, zato krásně! yes

 

20.1.

Angličtinu jsme dnes začali kontrolou domácího úkolu, bohužel ne všechny děti jej měly hotový.frown

Prošly jsme jej téměř celý a dobře se bavili zejména u kresby hledaného "padoucha" na plakátku "Wanted".

Opět jsme hodně procvičovali gramtické jevy - had to a used to.

Ve SB na str. 64 a 65 se nachází zajímavý příběh nazvaný Yatin and the orange tree. Dvakrát jsme si poslechli jeho četbu, poté jsme ho rozebrali, vysvětlili si neznámé výrazy (např.: juicy - šťavnatý, frightening - děsivý, the meanest man - nejzlejší muž, enemy - nepřítel, to be in trouble - mít problém), zodpověděli jsme kontrolní otázky.

Na závěr jsme hráli zábavnou online hru na zopakování minulého času slovesa to be - was a were.

smiley

 

18.1.

Dnes jsme nejprve zopakovali slovíčka a jejich spelling. Miss Jennifer se zaměřila na čtení dětí. Každý četl déle než obvykle, MJ ho pečlivě poslechla a pomohla mu s výslovností.

Povídali jsme si, co bylo o víkendu: Did you play in snow? laugh

Hodně jsme dnes procvičovali použití USED TO a HAD TO, zopakovali jsme proto  SB str. 59/1 a str 61.

Dvakrát jsme se podívali na pokračování příběhu The Explorers, tentokrát s názvem "The Mysterius H".Ve SB ji najdeme na str.62 a 63. Příběh jsme znovu prošli a vyložili nová slůvka a věty - např.: escape, jewellers, connection, He used to leave us a note.

Ve WB jsme pak na str.62 vypracovali všechny kontrolní otázky a cvičení vztahující se k příběhu.

Z jednotlivých jsme slov sestavili Horaxovu výhružnou větu: You look here, you look there, but you cant find me anywere!angry

Nakonec děti příběh samy nahlas přečetly v rolích Bena, Lucy a dědečka.smiley

Potom jsme se věnovali presentaci Miss Jennifer plné jazykolamů na procvičení výslovnosti a spellingu. Např.:

Martha the farmer's doing art - drawing on her horse and cart! .wink

Na závěr poslechové cvičení WB 63/1.

DOMÁCÍ ÚKOL na pondělí 25.ledna: SB str.69 - napsat krátké povídání - "book report" o libovolné české nebo anglické knížce (anglicky wink).

 Možno doplnit nakreslenými nebo nalepenými obrázky.smiley

 

13.1.

V úvodu dnešní hodiny jsme se ještě na chvíli vrátili do Unit 4, kde jsme se ve SB na str.54 podívali na rozdíl mezi slovy pull - táhnout a push - tlačit, co je to gravity - gravitace atd.

Ve WB na str.119 jsme se věnovali tradičnímu závěrečnému shrnutí lekce, děti napsaly, co nového se zde naučily a co se jim líbilo.

A zpět do Unit 5! smiley Ve SB na str.58 jsme poslechli další z příběhů o Benovi a Lucy. Tentokrát jim dědeček - bývalý policista, vyprávěl o dlouhém pátrání po kriminálníkovi - mysterious H.angry

Děti podle obrázků popisovaly jeho vzhled - He has a mustache and long blond hair...

Na str.59 jsme vypracovali všchna cvičení včetně poslechového. Objevil se nový výraz:  USED TO - bývalo. Použili jsme jej např. ve větách:

I used to like milk, but I don't like it now.

He used to be a police officer.

Poslechli jsme si novou - opravdu veselou písničkulaugho tatínkovi, který zamlada vypadal úplně jinak než dnes - děti jej kreslily, dobře se pobavily. 

Probrali jsme také minulý čas výrazu have to - had to - SB str.61

He had to sweep the floor.

We had to be reallly careful.

DOMÁCÍ ÚKOL na středu 20.1.:  SB str. 123/cv.1 a WB str. 58, 59 a 61

 

11.1.

Dnešní hodinu jsme zahájili hrou - Miss Jennifer kreslila na obrazovku slovíčka Unit 4 a děti měly za úkol poznat, o které jde a správně ho napsat dříve, než bylo dokresleno. Bylo to zábavné a děti si vedly moc dobře.yes

Poté Miss Jennifer promítla svou prezentaci na zopakování a procvičení časových předložek in, on, at.

Miss Hana ukazovala dětem kartičky s různými časovými údaji: Tuesday, morning, 1989, March... a děti ukazovaly své kartičky s předložkami in, on, at. smiley

Následovala další veselá a vlastnoručně MJ vytvořená presentace na procvičení koncovky -ing v jedné části souvětí a minulého času ve druhé.

Např.: When I was eating pizza, the bus arrived.

Stejné větu jsme tvořili ve SB na str.53/2 (When I went into the park, a boy was drinking water.).

Ve cv. 1 jsme zopakovali hodiny.

Zahráli jsme Kahoot s opakováním in, on, at.

A je tady UNIT 5 s názvem Police! laugh

Zatím jsme si jen přečetli a přeložili nová slovíčka popisující vzhled člověka: blonde, dark, curly, beard...

Domácí úkol: dopsat český překlad k těmto slovíčkům SB str.58

 

6.1.

Dnešní hodinu jsme započali rychlým zopakováním slovíček a jejich spellingu - toss the ball and spell.

Hodně času jsme věnovali procvičování použití časových předložek in, on, at. Viz znázornění pomocí trojúhelníku postaveného na špičku - 12.prosince.

Děti pomohly medvídkovi "mluvícímu" pouze česky přeložit do angličtiny pozvání na party pro Miss Jennifer: My birthday is in January. On Saturday is my birthday party. Please, come at 5 o'clock.wink

Objevilo se také slovo meet - setkat se a Miss Jennifer poradila dětem pomůcku na zapamatování správného spellingu: MEET - dvě EE znázorňují dva přátele, kteří se  sešli.laugh

Zatímco ve slově MEAT - maso najdeme ukryté slůvko EAT - jíst. Eat meat.laugh

Ve SB jsme si na str.48 poslechli pisničku a doplnili předložky.

Vypracovali jsme i str.49 zaměřenou na gramatiku -  spojení when a slovesa ve tvaru -ing -věty typu:

I was having dinner when you phoned me.

When I arrived at the party, my friends were dancing.

Na str.50 ve SB jsme se podívali na pokračování příběhu o Benovi a Lucy, kteří zrovna přelstili záporné postavy Horaxe a Zeldu.yes

Zodpověděli jsme otázky na str.51 a přečetli si veselou větu upozorňující na odlišný spelling, ale stejnou výslovnost u některých slov: Bears on stairs, bears on chairs, hairy bears are everywere!laugh

DOMÁCÍ ÚKOL: na pondělí 11.1. - SB str.122 - znovu projít celou (již ve škole vypracovanou) stránku.

 

4.1.

A jsme v novém roce! Happy new year 2021!laugh

Začali jsme krásnou powerpoint presentací, kterou pro děti vytvořila Miss Jennifer. Týkala se oslavy Silvestra a příchodu nového roku, zvyků a tradic s tím spojených.

Děti také vyprávěly a ukazovaly, co jim přinesl Ježíšek. wink

Seznámily se s novými slůvky jako: New Year's Eve (Silvestr)New Year's Dayfireworks/to shoot and to see fireworks (ohňostroj)sparklers/to light sparklers (prskavky)confetti, baloons, party hats and horns, lucky food for New Year's Day atd.

Poté jsme se vrátili k UNIT 4, zopakovali slovíčka a jejich spelling za pomoci vyhazování míčku nebo tleskání.

Mluvili jsme na téma cestování, děti vyjmenovávaly nejrůznější způsoby dopravy: We can travel by bus, car, train, airplane, boat, on foot, on a bike, on a horse...

Miss Hana všechny způsoby dopravy předvedla za pomoci hraček.

Bylo to zábavné, padly i netradiční způsoby přepravy jako jízda na velbloudu či ponorkou.laugh

Znovu jsme probírali gramatiku 4.lekce - používání předložek in, on, at v časovém významu, kterým se ještě budeme věnovat.

 

 

PROSINEC

21.12.

Dnešní hodina byla čistě vánoční.smiley

Nejprve si Miss Hana s dětmi anglicky povídala o některých českých vánočních tradicích - konkrétně o zlatém prasátku, pouštění skořápkových lodiček, rozkrojení jablíčka a kapří šupině v peněžence. Pro Miss Jennifer jsme zazpívali a přeložili Štědrej večer nastal.

Miss Jennifer promítla další z anglických vánočních písniček a následoval dramatický vánoční  příběh o Benovi a Lucy, který vytvořila osobně Miss Jennifer! yes Měl název Ben, Lucy and Busterś christmas adventure.

Děti příběh nahlas přečetly, společně jsme jej přeložili a odpověděli kontrolní otázky.smiley

Vyplynula nová slova, např: safe a together (Miss Jennifer jej krásně znázornila s postavičkami andělíčka a sněhuláka - all alone x together)

Poté jsme zhlédli videoklip s názvem Santa Claus is coming to town a roztomilý animovaný příběh o Santovi - ozdobičce na vánoční stromek, který se velmi složitě dostával ke svému cíli - sušenkám.laugh

Následovaly opět doplňující otázky - quiz.

Na závěr - nejoblíbenější christmas KAHOOT!

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR!laugh

 

16.12.

Naše hodiny angličtiny už voní Vánoci...laugh

Na počátku jsme se podívali a poslechli si další dvě krásné anglické vánoční koledy, poté Miss Jennifer promítla zase novou sbírku obrázků týkajících se zimy a Vánoc: christmas carol, snowman, snowball fight, christmas lights...

Ve SB na str. 46 jsme si zopakovali nová slovíčka týkající se cestování.

Dále jsme se zabývali gramatikou 4.lekce - použitím časových předložek IN,ON, AT.

Miss Jennifer nakreslila dětem trojúhelník postavený na špičku se třemi patry. 

Nejširší - horní patro patří předložce IN, která se používá u největších časových úseků - roky, měsíce... - in 2020, in December...

Druhé patro obývá ON - menší časové úseky - dny a data - on Tuesday, on 5th of July

V nejnižším a nejmenším patře bydlí AT, které se používá při vyjádření času: at 5 o' clock, at Christmas, at midnight...

Použití předložek jsme si vyzkoušeli ve SB na str. 47 a v online cvičení.

Potom uz za odměnu následoval vánoční KAHOOT! wink

Domácí úkol na pondělí - poslední letošní hodinu: WB str.47

V pondělí mohou přijít děti na hodinu vánočně "ozdobeni" - santovskou čepičkou nebo jinak.laugh

 

14.12.

Dnes nás čekalo nepříjemné překvapení v podobě nefungujícího Google. Naštěstí se po čase vzpamatoval a hodina mohla proběhnout.yes

Miss Jennifer promítla dětem 40 vánočních obrázků - slovíček, přeložili jsme si je a naučili vyslovovat: např. jingle bells, reindeer, christmas tree, present...

Poslechli jsme si tři vánoční písničky, nejkrásnější byla  Little snowflake.smiley

Zkontrolovali jsme domácí úkol, který bohužel velká část dětí nevypracovala...surprise

Ve WB na str.42 přečetly děti v rolích postav dramatický příběh o požáru a společně jsme prošli všechna tři cvičení.

Potom už jsme se po hlavě vrhli do nové kapitoly UNIT 4 s názvem Two return tickets.

Seznámili jsme se s novými slovíčky týkajících se nádraží, např.: platform, ticket office, escalator, suitcase...

Za DOMÁCÍ ÚKOL na středu je WB str.46. Nebojte, je to "easy - peasy".laugh

 

9.12.

Dnes si děti opět vyzkoušely, jak zavolat pomoc - emergency services - v případě neštěstí. 

Miss Hana každému anglicky popsala fiktivní krizovou situaci, ve které se právě ocitl (You see smoke coming out your neighbours window... You see a man who fell down on the street and doesnt move...)

Děti měly za úkol "zavolat" číslo 112 a "operátorce" Miss Jennifer říci, co a kde se stalo. Děti si počínaly jako záchranáři moc dobře.yes

Následovalo online cvičení - přiřazování aktuálních slovíček k jejich popisu.

Poté Miss Jennifer nahlas přečetla velmi zajímavý a skutečný příběh o vlně tsunami s názvem "The day the sea went out" - SB str. 40 a 41. O příběhu jsme si povídali a společně odpověděli otázky vztahující se k němu.

Ve SB na str.121 jsme se pak věnovali opakovacímu shrnutí gramatiky Unit 3.

Procvičovali jsme užití slovesa to be v minulém čase - kdy použít was a kdy were.

Were you watching TV? Yes, I was.

What was he doing?

 

Ve WB na str.31 jsme vypracovali cv. 1 na procvičení minulého průběhového času.

V SB jsme si na str. 44 ještě jednou zkoušeli - podle napsaného "návodu" volat záchranný systém.

Za tvrdou práci následovala odměna - KAHOOT!laugh

Unit 3 se blíží ke konci! 

Prosíme, nezapomeňte na domácí úkol na pondělí.enlightened

 

7.12.

Na zopakování spellingu slovíček Unit 3 je Miss Hana dětem hláskovala, ale pozadu - backwards!surprise Všechna slůvka byla nicméně odhalena.laugh

Ve SB na str.37 jsme zopakovali cvičení 1 a 2 - minulý čas průběhový.

Poté jsme si znovu poslechli veselou písničku třetí lekce, jejíž text se nachází ve SB na str.36.

Podívali jsme se na pokračování příběhu "Explorers", kde byli Ben a Lucy s dědečkem svědky nehody.

Tištěnou verzi této části příběhu najdete ve SB na str. 38 a 39. 

Příběh jsme si převyprávěli, vysvětlili a pak jej děti v rolích postav 2x přečetly.

Také jsme zodpověděli otázky vztahující se k příběhu ve cvičení 2.

V příběhu se objevila slůvka jako fire extinguisher - hasicí přístroj nebo slovo often - často.

 

Legrační větu na str.39 postupně všichni za pomoci Miss Jennifer přečetli nahlas. Poukazuje na správnou výslovnost hlásek IGH a I-E:  A knight in bright tights writes rhymes by candlelight.laugh

 

DOMÁCÍ ÚKOL na pondělí 14.12.: 

1) buď SB str. 43 NEBO WB str. 43 - tj.nakreslit plánek školy nebo Vašeho domu pro případ nouzového úniku

2) SB str. 45/3 - napsat vlastní příběh (skutečný nebo smyšlený) o nějaké nehodě.

 

1.12.

Jen co jsme znovu prošli SB str.35, kterou si měly děti za domácí úkol přečíst, zahráli jsme do třetice oblíbenou "telefonovací" hru - "What were you doing when the phone rang?". Přišly i zajímavé odpovědi, např. "I was flying on a dragon."laugh

Ve WB jsem společně vypracovali všechna tři cvičení na str. 34 se společným tématem Danger a procvičováním nových slovíček Unit 3 vztahujích se k záchrannému systému.

Poslechli jsme si vtipnou písničku, jejíž text najdete ve SB na str. 36., navázala na ni cvičení ve WB na stranách 35 a 36, ve kterých se zejména procvičoval minulý čas průběhový a použití sloves was a were.

Trochu jsme zopakovali hodiny a pak následoval ke všeobecné radosti KAHOOT.laugh

Tentokrát na aktuální téma Emergency services a opět používání was a were.

Na závěr jsme si chvíli povídali o očekávaném příchodu Mikuláše (st.Nicolas, the Devil and the Angel) a děti si zkoušely zavolat záchrannaře v případě požáru, nehody, povodně.

Počínaly si moc dobře.yes

 

LISTOPAD

30.11. 

Dnes jsme se nejprve dlouho věnovali kontrole domácího úkolu. 

Prošli jsme všechna cvičení ve SB na str. 33 a ve WB na str. 32 a 33 a snažili se, aby byl každý co nejvíce aktivní - mluvil.

Zopakovali jsme nová  slovíčka Unit 3 k tématu Danger, procvičili jejich spelling pomocí hry: Miss Hana spellovala slova a v každém záměrně udělala jednu chybu. Děti měly odhalit slovo i chybu.smiley

Ve hře Kahoot si děti procvičily jednak názvy mořských živočichů, ale především zopakovaly gramatiku - užití: was, wasn't, are, aren't.  Ne všichni si byli v tomto jisti, ještě se k těmto obratům vrátíme. 

Opět jsme zahráli hru "na telefonování" - Miss Jennifer "volala" dětem  a ptala se: "What were you doing, when the prone rang?" - viz minule.

Což navázalo na gramatiku Unit 3 - minulý čas průběhový - He was climbing.

                                                                                           - I was driving.  

                                                                                         - We were reading.

 

DOMÁCÍ ÚKOL na středu: pouze si přečíst str.35 ve WB, kde se právě tento  gramatický jev probírá. Půjde nám to pak lépe.wink

 

25.11.

Dnes jsme se po hlavě vrhli do Unit 3 s názvem DANGER! - pozor, nebezpečí!surprise

Seznámili jsme se s novými slovíčky - ve SB na str.34.

Všechna se týkají záchranného systému: paramedic - záchranář, firefighter - hasič, police officer - policista, ambulance - sanitka, flood - povodeň atd.

Poslechli jsme si příběh o Benovi a Lucy, kteří byli svědky nehody, odpověděli na otázky ve cv.2 a připomněli si, na jaké číslo volat o pomoc. V UK (viz učebnice) i USA (odkud pochází Miss Jennifer) je to jiné než u nás.

Následovala oblíbená hra KAHOOT s procvičováním spellingu různých slov.

Věnovali jsme se cvičením ve SB na str.35 - poslechli si dvakrát nahrávku ke cv.1, odpovídali na otázky. Nakousli jsme novou gramatiku, které se ještě hodně budeme věnovat.

Jako úvod do ní jsme hráli veselou hru: Miss Jennifer "telefonovala" jednotlivým dětem a ptala se: What were you doing, when the phone rang?

Děti odpovídaly: I was sleeping, doing homewoork atd. 

Bylo to zábavné.laugh

Následoval ještě jeden KAHOOT na procvičění vět typu: What are they doing? - They are playing football.

Těšíme se, co dalšího nová lekce přinese.laugh

Prosíme, nezapomeňte na domácí úkol na pondělí!

 

23.11.

Při dnešní angličtině jsme se věnovali převážně učebnici a slavnostně dokončili Unit 2!yes

Ve WB na str. 28 - poslechové cvičení o holčičce Kate a její narozeninové oslavě s překvapením.winkS dětmi jsme si povídali o jejich oslavách, dárcích, dortech atd. (birthday party, presents, cakes...)laugh

Zábavné bylo i další poslechové cvičení SB na str. 29,  kde jsme procvičovali nová slůvka - lake, mountain, river, village... a povídali si, kde kdo z nás rád pobývá. What is your favourite place?

Využívali jsme otázky Where? Why? What do you do there?

Téma se změnilo v obou učebnicích na str.30, kde jsme se zabývali malířskými díly z nejrůznějších období zobrazující život lidí - Life in art.

Zvládli jsme i zapsat souhrn Unit 2 ve WB na str. 118.

DOMÁCÍ ÚKOL:  na příští pondělí 30.11.:

 SB str.33

WB str. 33 a 32 

 

18.11.

Hned na začátku dnešní angličtiny jsme zahráli online hru KAHOOT. Tentokrát jsme v ní zopakovali učivo Unit 1. 

Poté měly děti za úkol dokončovat věty za použití spojek but, because, so, and. Šlo jim to dobře, někdy vymyslely celkem originální výroky.laugh

I would like to go out, BUT...

I like the dog, BECAUSE...

It is sunny outside, SO...

We went to the park, AND...

Ve WB na straně 29 přečetly děti nahlas celý veselý příběh Hide and sleep (Hide and seek je hra na schovávanou) o dědečkovi, který usnul při nakupování postele.laugh

Příběh jsme převyprávěli a podtrhli veškerá slovesa v minulém čase. Bylo jich mnoho, pravidelná i nepravidelná: took, wanted, hid...

Také jsme doplnili věty pod cvičením vztahující se k vyprávění.

 

Ve druhé hře KAHOOT jsme opakovali předložky určující umístění: on, in, behind, in front of, next to...

 

Na závěr jsme si povídali, která místa (viz slovíčka Unit 2) máme rádi, kam rádi jezdíme. Děti hezky vyprávěly.smiley

 

16.11.

Tentokrát jsme hodně zapracovali na cvičeních ve Workbook a vyhnuli se tak domácímu úkolu.laugh

Nejprve jsme zkontrolovali a společně prošli všechna cvičení z domácího úkolu.

Cvičení 2 ve WB na str.26 bylo zábavné. Z písmen slova RESTAURANT měly děti složit co nejvíce jiných slov. Společně jsme jich našli nejméně 15, např. Sun, rat, rest, set, sat, rent...

Ve cv.3 jsme doplnili chybějící slova do textu spojeném s příběhem o Benovi a Lucy o podezřelém číšníkovi.angry

Vypracovali jsme také celou stranu 27. Ve cv.2 jsme spojovali části vět patřící k sobě a označovali 

písmena, která se v oněch konkrétních slovech nevyslovují. Např. ve slově sword nevyslovujeme "w".

Ještě nás čekalo online cvičení na doplňování so, and, but because.

Děti dnes velmi dobře a tvrdě pracovaly, příště bude oddechovější hodina a hra KAHOOT!wink

 

11.11.

Dnes je svatého Martina..., na bílém koni sice nepřijel, snad si alespoň někteří z nás užili svatomartinskou husu. Chvíli jsme si na toto téma povídali a pustili si krátké animované video v angličtině o sv.Martinovi, hrané LEGO figurkami.smiley

V oblíbené hře KAHOOT jsme zopakovali výrazy spojené s umístěním nečeho - in, on, in front of, behind, next to...

V SB na str.26 jsme si znovu přečetli pokračování příběhu o Benovi  a Lucy. Děti se vystřídaly v rolích Bena, Lucy, dědečka a podezřelého číšníka.frown

V příběhu se vyskytlo několik sloves v past tense, zopakovali jsme se v obou časech:

keep X kept

sleep X slept

take X took

look X looked

Na příběh navázalo cvičení 2, kde měly děti za úkol srovnat věty z příběhu do správného pořadí.

Ve cvičení 4 jsme si málem polámali jazyk při čtení věty A rhino writing a rescue sign on an island a znovu jsme připomněli, že některá písmenka (např. ta červeně označená) se v některých anglických slovech nevyslovují.

Miss Jennifer každému zvlášť pomohla přečíst tuto těžkou větu nahlas.

Následovala hra Simon says pro trochu pohybu a druhý Kahoot na procvičení minulého času.cool

Dětem se v ní vedlo výborně.yes

Ve SB na str.28 jsme ještě přečetli dlouhý příběh a doplnili chybějící slova.

Na závěr jsme si povídali o plánech na víkend a tak.smiley

Připomínáme domácí úkol z minulé hodiny na příští pondělí.wink

 

9.11.

Tentokrát jsme zahájili hodinu zopakováním slovíček Unit 2 a jejich spellingu za pomoci srovnávání písmen na obrazovce do správného pořadí.

Dále jsme procvičovali past tense - Miss Hana a její Teddy bear  předváděli různé činnosti, děti je pojmenovávaly příslušným slovesem a dávaly ho do minulého času.smiley

Ve SB jsme na str. 23  společně vypracovali cvičení 1 - "rozporcovali jsme" písmenkového hada na jednotlivá slova, věty.

Poslechli jsme písničku a doplnili chybějící slova v jejím textu ve WB na str.24.

Zahráli jsme oblíbenou hru Hang man a poté se věnovali SB na str.25. 

Děti se tam zatím "zlehka" seznámily s minulým časem slovesa can - COULD.

Poslouchali jsme vyprávění dědečka ze cv.1, který dětem vyprávěl, co všechno uměl, když byl mlád: When I was young, I could jump higher than a tree.laugh

Podívali jsme se na video s pokračováním příběhu o Benovi a Lucy, jehož obrázková verze je ve SB na str.26. Podle ní jsme příběh následně převyprávěli.

Na závěr jsme stihli ještě hru KAHOOT na procvičení past tense.

DOMÁCÍ ÚKOL na pondělí 16.11.: WB str. 23/2, str.24/2 a str.25/1

 

 

4.11.

Na začátku vyučování si děti přinesly svého "English buddy" - plyšového nebo jiného kamaráda. Miss Jennifer se všech postupně ptala: "What toy have you got?" "Is it soft?". Atd.

Podívali jsme se na dvě krásné animované písničky z webových stránek https://www.barefootbooks.com/ .

Jedna z nich se zabývala tvary - square, circle, line, triangle. Zkoušeli jsme potom tyto tvary vytvořit z vlastních prstů či paží nebo najít něco toho tvaru okolo sebe, byla to prima zábava.laugh

Druhá písnička byla o protikladech - Opposites.

Poté jsme se loučili s Unit 1., celou jsme ji prošli a zopakovali důležité gramatické jevy a slovíčka.

Na straně 118 ve WB jsme si zapsali, co se nám v 1.lekci nejvíce líbilo, tři nová slova, které jsme se naučili atd.

Ve WB na str. 24 jsme si poslechli a přečetli písničku Walking with mum, mluvili o obrázcích vztahujících se k písničce. Ve cvičení 3 na téže stránce jsme opravili chyby ve faktech o písničce. 

Procvičovali jsme past tense.

Zahráli jsme oblíbený Kahoot a na sdílené obrazovace Miss Jennifer skládali slova z rozházených písmenek.wink

Zkonrolovali jsme domácí úkol, zatím jen, zda ho děti vypracovaly, většina ano, to je prima, ostatní prosíme vypracovat jej do pondělí. cool

Děti dnes moc hezky pracovaly.yes

 

2.11.

Listopad je tady a s ním nová kapitola v učebnici - Unit 2.

Online výuka není jednoduchá, má svá specifika, ale už jsme si zvykli a hodiny nejsou o nic méně přínosné než ty "naživo". Bez roušek se nám lépe mluví, děti mohou také odezírat z úst.

Miss Jennifer se zaměřila zejména na to, aby děti co nejvíce mluvily a byly aktivní. Trpělivě a individuálně  s nimi procvičovala výslovnost těžších slov a celých vět.

Nejprve každý řekl, jak se mu vede, co je nového.

Ve SB na straně 22 jsme se seznámili s novými slovíčky (mountain, forest, village, lake, island, field, river, path - cesta), jejich výslovností  a českým významem. Všechna slova jsme zábavnou formou vyspelovali - s vyhazováním a chytáním míčku.wink

Následně jsme poslechli rozhovor postav na obrázku (hrdinové příběhu Ben a Lucy a Benův dědeček). 

Z poslechu vyplynula další nová slovíčka a obraty:

a little bit - trošku

be thirsty and hungry - mít žízeň a hlad

How long does it take? - Jak dlouho to bude trvat?

Itś about one hour. - Je to přibližně hodina.

 

Společně jsme vypracovali cvičení 2/22

Na straně 23 jsme  poslechli a rozebrali rozhovor dětí o rybě, která kousla jedno z nich. Miss Hana při té příležitosti zazpívala dětem písničku o kousavé rybě laughhttps://www.youtube.com/watch?v=9ir_l7qTiZ4

Byly použity výrazy v minulém čase: bit (kousl), jumped, told (řekl), went (šel)

 

 Ve cvičení 2 jsme probrali či připomněli spojky: and, but, so, because.

Na sdílené obrazovce je děti doplňovaly do vět, následně se hodily ve hře KAHOOT. smiley

DOMÁCÍ ÚKOL na středu: WB celá strana 22

 

 

ŘÍJEN

26.10.

Dnešní angličtina se odehrála ve znamení HALLOWEEN. laugh

Sešla se nám skupina parádních strašidel: Harry Potter, Voldemort, Batman, duch a dvě čarodejnice - pedagožkywink.

Pověděli jsme si o tom, že Halloween má podobný původ jako naše Dušičky - Svátek zemřelých.

Název vznikl zkrácením anglického „All Hallows' Eve“, tedy „Předvečer Všech svatých“ a slaví se ve

všech anglicky mluvících zemích 31.října. Lidé, zejména děti, se převlékají do kostýmů, obcházejí

domy a "koledují" podobně jako u nás na Velikonoce. Volají "Trick or treat", načež dostanou nějakou tu dobrůtku do košíku.smiley

Lidé si zdobí domy strašidelnými dekoracemi a vyřezávají dýně - Jack-o-lantern - "lucerny", které

mají odhánět zlé duchy.

 

Podívali jsme se na halloweenský videoklip, seznámili se s halloweenskými slovíčky (pumpkin,

Jack-o-lantern, ghost, skeleton, witch...), potom trénovali spelling za pomoci míčku. Při

každém jeho vyhození se řekne jedno písmeno.yes

Miss Hana zazpívala dětem podzimní písničku "Autumn leaves are falling" a přečetla roztomilou

knížku "Spooky Pookie" od S.Boynton o prasátku, které se nemohlo rozhodnout, jaký kostým si

obléci.

Pouštěli jsme si písničku ze 2.ročníku o domě duchů "Haunted house" a animované video o dětech

a jejich kostýmech. Naučili jsme se větu: "I dressed up as a ghost, witch..." 

Také jsme upozornili na rozdíl ve slovech WITCH - čarodejnice a WHICH - který (Which one is

your favourite?) Výslovnost stejná, rozdílný spelling a význam.

(Případně také WISH - přání, přát si.smiley)

Ve WB na straně 16 jsme společně vypracovali cvičení 2.

Děti dostaly "kreslicí diktát", což byla legrace. Kreslily podle instrukcí - např. "Draw a big black cat,

there are three spiders on it`s back and a pumpkin under the cat..."laugh

Na závěr několik her - hádání halloweenských obrázků, které kreslila miss Jennifer, Hangman etc.

Dnešní angličtina byla opravdu zábavná a děti moc pěkně spolupracovaly.

Happy Halloween!laugh

 

21.10.

Dnes proběhlo závěrečné opakování celé Unit 1. (Test si ale napíšeme až po návratu do školy.)

Každý měl nahlas přečíst slovíčka vztahující se k příběhu Bena a Lucy na str.10 - WB, což šlo dětem opravdu skvěle.

Stejně tak čtení - hraní dalšího pokračovaní příběhu našich hrdinů na str.14., děti se v rolích vystřídaly a podle instrukcí miss Jennifer nakonec podaly i výborné herecké výkony.laugh Hrály procítěně a dramaticky.yes

Znovu jsme se pak věnovali muzeím - str.18. 

Nejen v muzeích jsou ale k vidění sbírky - collections, a tak každý přinesl ukázat svou sbírku čehokoliv (tužek, kamenů, knížek, plyšáků...) ostatním, což bylo velice zábavné.smiley

Společně jsme pak vypracovali ve WB cvičení na stranách 14 a 15.

Na závěr přečetla miss Hana veselou knížku Blue hat, green hat od Sandry Boynton.

UPOZORNĚNÍ: Příště nás čeká halloweenska online hodina, bude prima, když se děti obléknou do kostýmů.laughdevilcheeky

 

19.10.

Dnes jsme nejprve opakovali slovíčka z Unit 1, děti je psaly podle diktátu na papír (nebo mazací tabulku) a ukazovaly do kamery nebo psaly přímo do chatu. (rozdíl typing x writing)

Společně jsme vypracovali cvičení 1 na straně 13 ve SB, čímž jsme opět procvičili slovíčka a osobní zájmena (me, him, her, them, us)

Opakovali jsme slovesa must a mustn't - zvláště v textu oblíbené písně na str.12 (SB), který jsme společně četli nahlas.

Poslechli jsme veselou disco písničku Koo koo kangaroo, kdo chtěl, tančil.laugh

Ve cvičení 4 na str.15 ve SB jsme si ukázali rozdílnou výslovnost hlásek OW v různých slovech.

Např. ve slovech crowd či clown se vyslovuje "au",

zatímco ve slovech show nebo window je to "ou".

Potom jsme se dlouho věnovali tématu muzeí - četli články na str.18 ve SB a vypracovali cvičení + na str.19. Bylo to poměrně těžké, mnoho nových výrazů, ale zajímavé téma.smiley

Na závěr jsme si na odlehčení zahráli oblíbenou online hru Kahoot.smiley

 

14.10.

Druhé online setkání bylo zahájeno veselou disco písní, kdo chtěl, mohl si při ní zatančit. laugh

Text písně vycházel z abecedy - zvuků jednotlivých písmen, kterými jsme se pak chvíli zabývali.

 

Dále jsme pokračovali v kontole domácího úkolu - WB str.12 a 13.

Společně jsme znovu přečetli text písně SB str.12, na který domácí úkol navazuje.

Opakovali jsme minulý čas (viz pondělní lekce) na různé způsoby. Pozor, někdo občas zaměňuje koncovku minulého času -ED za koncovku průběhového času -ING. Místo jumped řekne jumping.

 

Dále jsme si ujasnili pravidla online vyučování - anglicky i česky:

- Mít vypnutý mikrofon, pokud zrovna nemám mluvit.

- Nechatovat se spolužáky během vyučování.

- Když chci něco říct, hlásím se.

- Pokud rozumím, ukážu vztyčený palec.yessmiley

 

Potom jsme poslouchali příběh The story of the Egyptian cat SB str.16 a 17 a povídali si o něm. Děti pěkně rozuměly už po prvním poslechu!yes

Zahráli jsme oblíbenou hru Kahoot - na procvičení protikladných slov - opposites.

Na závěr jsme si povídali o svých oblíbených knížkách. Děti měly přinést tu svou na ukázku a říct o ní pár slov - kdo je hlavní postava, kde ji dostaly, zda ji čtou samy nebo jim ji čtou rodiče...

doporučení: máte-li malou mazací tabulku, na kterou se dá psát fixem, dejte ji dětem na angličtinu. Využijeme ji a nebudete plýtvat papír.smiley

 

12.10.

Přestože jsme byli nuceni přesunout výuku angličtiny do online prostředí, hned první dvouhodina dopadla pěkně.

Víme, že se děti nedokáží u počítače soustředit na výuku dostatečně dlouho, je proto potřeba prokládat online angličtinu různými videi, hrami, příběhy a písničkami, pohybovými aktivitami.

Na úvod si děti měly přinést svého "English Buddy" - kamaráda, svou oblíbenou hračku. Každý ji představil ostatním, povídali jsme si o ní: jaké má jméno, od koho je, jak je stará atd.

 

Miss Jennifer promítla dětem dvě veselé písničky, možná se na ně podívají rády znovu:

"Today is Monday"      a   " You Are The Best " .

Trochu jsme si při nich zatančili a povídali si o nich.

Opakovali jsme časová slůvka before x after a yesterday today x tomorrow.

Ve spojení s tím jsme také připomněli minulý čas - past tense. Máte-li ještě učebnici z minulého roku, doporučujeme zopakovat v 7.lekci.

U pravidelných sloves se tvoří minulý čas koncovkou -ed, např.: jump - jumped, nepravidelná je třeba si zapamatovat:

go - went, give - gave, say - said, have - had, feel - felt, wake up - woke up.

Ve středu budeme hrát oblíbenou hru KAHOOT, na kterou se bude znalost minulých časů hodit.smiley

Zkontrolovali jsme společně domácí úkol, zatím jen jeho část.

Na závěr roztomilý příběh o kocourovi a jeho teniskách:  Pete the Cat: I Love My White Shoes

Domácí úkol:  zopakovat minulý časwink

 

7.10.

Tentokrát se naše angličtina odehrávala zvláště ve jménu her, děti to moc bavilo.

V úvodu jsme opakovali psaní - spelling nových slovíček z Unit 1., většině dětí to už krásně jde.

Ke slovu přišly znovu flash cards  a psaní na mazací destičku. Ta se nám hodila také ke hře Bingo, pomocí které jsme opakovali dvojciferná čísla.

Společně jsme opravili test z Unit 0. Dopadl docela pěkně, do celkového hodnocení se ale ještě  nepočítá, byl jen procvičovací - "nanečisto".smiley

Procvičovali jsme také tázací zájmena (where, when...), děti vymýšlely věty s jejich využitím. 

Na závěr jsme si zahráli ještě  hru "Samá voda, přihořívá..." v anglickém provedení "colder, warmer..., fire!"laugh a "Šibenici" neboli "Hangman" - čímž jsme znovu procvičili spelling a vocabulary.

Domácí úkol: stále platí úkol z pondělka - na příští pondělí. Moc chválíme všechny, kdo si dlouhý úkol rozdělili a část uz vypracovali.yes

Opakování spellingu doporučujeme stále.wink

 

5.10.

V úvodu hodiny se miss Jennifer s dětmi zabývala dvojhláskami "OY" a "OI", děti si do sešitů zapsaly příklady slov, v nichž se hlásky vyskytují a jejich český ekvivalent. 

boy, joy, toy, enjoy X noise, soil (zemina), point (ukázat, bod), coi(mince)

Po rychlém procvičení spellingu (zvláště "záludných" písmen, jako A, I, E, H, J, G...) se vydaly děti hledat po třídě schované flash cards s obrázky nových slovíček.

queen - královnaknight (nīt) - rytíř, crown (kroun) - koruna, helmet - helma, necklace (nekləs) - náhrdelník, bracelet ˈ(brāslit) - náramek, belt - pásek, shield (SHēld) - štít, bow and arrow - luk a šíp, sword - meč

Slůvka pocházejí z nové lekce Unit 1, kterou jsme se následně důkladně zabývali. Slova jsme přeložili, vysvětlili.

Podívali jsme se na pokračování příběhu o Benovi a Lucy, tentorkát z prostředí muzea.

Probrali jsme poslechová i jiná cvičení na stranách 10 a 11 (SB), vysvětlili si význam sloves

MUST (důrazně muset) X MUST NOT = MUSTN'T (nesmět)

Když už máme zakázáno zpívat, alespoň jsme si poslechli novou píseň na straně 12. laugh

Nakonec jsme stihli ještě několik anglických her na interaktivní tabuli. 

Dnešní den byl nabitý a plodný, děti moc hezky spolupracovaly.yes

Domácí úkol:

Workbook str. 10,11,12,13 - do příštího pondělí 12.října. 

 Úkol doporučujeme rozdělit si na dva menší.smiley

ZÁŘÍ

30.9.

V první části hodiny jsme procvičovali učivo na test, např. skládání slov z přeházených písmenek.

Věnovali jsme se spellingu, ne každý ho ještě bezpečně ovládá.

Děti napsaly test, jeho písemnou i poslechovou část a tvářily se, že to nebylo nic těžkého. smiley

Za pomoci hry - kutálení míče v kroužku jsme procvičovali (většinou známá) slovesa v minulém čase, snažili jsme se je užívat ve větách. start-started, want-wanted, find-found, help-helped, see-saw, go-went, have-had, jump-jumped, swim-swam.

Děti, které  neudělaly domácí úkol, se mu věnovaly s miss Hanou, zatímco ostatní společně úkol opravili s miss Jennifer a posléze hráli procvičovací hry na interaktivní tabuli.

Studentem měsíce se stala Olivie. Moc gratulujeme!yes

Domácí úkol: 

Prosíme, opakujte s dětmi spelling, zkoušejte spolu spelovat nová slovíčka z učebnice. Hláskování v angličtině je dost "zákeřné", je mnoho výjimek.

Určitě doporučjeme tento web "Games to learn English", pomůže a děti bude bavit: www.gamestolearnenglish.comwink.

 
Prosíme také, aby si děti, které nemají hotový celý úkol z minulého týdne - Workbook str. 8 a 9, tento úkol dodělaly.
 
 

23.9.

Na začátku angličtiny si děti napsaly krátký diktát a sestavovaly známá slova z přeházených písmenek - příprava na test.

Poté jsme společně četli veselou knížku - komiks ze sady "An Elephant and Piggie" od amerického spisovatele Mo Willems. Příběh se jmenoval "Watch me throw the ball".smiley

Děti překládaly rozhovor prasátka a slona, krásně jim to šlo. 

(Příběh je opravdu veselý a vtipný, lze ho najít i na webu, děti by možná potěšilo vidět ho znovu, moc se jim líbil: https://www.youtube.com/watch?v=nIJp9841_R4 )

Následně jsme hráli hru tématicky spojenou s příběhem. Děti si měly říct o míček: "May I have a ball, please?" Míček jsme pak umisťovali na různá místa podle instrukcí: "Put the ball on your left knee." "Drop it on the floor", házeli jsme jím atd.

Poté děti hrály hru - ve dvojicích měly vymyslet co nejvíce slov začínajích na určité písmeno. Vedly si výborně.yes

Na závěr jsme znovu zhlédli video s pokračováním příběhu o Benovi a Lucy - viz str.8 ve Student's Book, dále pak navazující cvičení na str.9.

Domácí úkol: na příští středu 30.9. - Student's Book - str.118,

                                                    - Workbook - str. 8,9                                             

POZOR, TEST! - příští středu 30.9. - prosím, zopakujete si na něj učivo z Workbook str. 4 - 7.

 

21.9.

Na začátku dnešní hodiny jsme opakovali měsíce v roce - nejprve při mytí rukou laugh a potom při písničce.

Většina dětí měsíce dobře zná, ne ovšem všechny.

Potom jsme zkoušeli sestavovat slova z přeházených písmenek a věty v přeházených slov.smiley

 

Bohužel se ukázalo, že polovina dětí (3 ze 6ti) nevypracovala domácí úkol.indecision Byl sice poměrně dlouhý (Work book - str. 4 - 7), ale byl na něj celý týden.

Při angličtině je  potřeba domácí úkoly vždy znovu společně projít, zopakovat a připomenout slovíčka a gramatiku, což tentokrát bohužel trvalo déle, jelikož pro část dětí byla cvičení nová.

Hodně jsme dnes využívali interaktivní tabuli a děti opakovaly cvičení zábavnou formou na ní, také jsme dělali poslechová cvičení - přípravu na test.

Domácí úkol dnes není, bude až ve středu.wink

 

16.9

Dnes jsme si hned na počátku hodiny připomněli pravidla týkající se úcty (k lidem a věcem) a zodpovědnosti.

Potom jsme opakovali tázací zájmena: where, who, what, how, when a slovesa: can a do, které se také využívají při tvoření otázek.

Děti je psaly na tabuli, překládaly a vymýšlely věty s jejich využitím, což bylo zábavné.smiley

Chvíle na osmisměrku.wink

Poté jsme se seznámili s novými slovíčky vztahujícími se k pokračování příběhu o Benovi a Lucy: treasure (poklad), brave (statečný), courage (odvaha), explore (prozkoumávat), clue (vodítko, nápověda), secret (tajný, tajemství), code (kód).

Podívali jsme se na video s pokračováním příběhu a poslechli si písničku The Explorers (s doplňováním slov do textu - učebnice str.6) Nebylo to snadné, píseň byla velmi svižná, ale děti to zvládly.yes

Na závěr poslechové cvičení ve Workbook - str.7.

Domácí úkolstále je zadán úkol na příští pondělí: Workbook str.4-7.

Ke cvičením na straně 7 se Vám bude možná hodit podívat se znovu do loňské učebnice Super Minds 3 na kapitolu 7 "Hospital" - str. 83, 84 a 85 - na opakování past tense verbs.

 

14.9.

Dnešní angličtinu jsme započali připomenutím "clasroom contract" - pravidel, kterými bychom se měli (nejen na angličtině) řídit. 

I'm respectful (uctivý)                       I'm responsible (zodpovědný)

 I respect you.                                   I bring my books.

I respect me.                                     I do my homework.

I respect my/your things.                   I work with others.

I respect my teacher.                         I help others.

My teachers respect me.                     I listen in lessons.

 

Pravidla jsme si přečetli, vyložili a vytištěná si je děti vlepily do sešitu.

Stejně tak tabulku na zapisování domácích úkolů, ta je vlepená na zadní straně učebnice uvnitř.

 

Práce s učebnicí - Students book str.4 - cvičení 1 a 2 - na připomenutí jsme si znovu promítli konec příběhu o Benovi a Lucy, kteří našli zlatou sošku a rozhodli se ji darovat muzeu.

Naučili jsme se nová slůvka vztahující se k pokračování příběhu - předání sošky - viz. obrázek na str.4 - např. photographer, microphone, rollercoaster (horská dráha) atd.

Ve dvou oddělených skupinkách jsme si zahráli "Secret word game" - hádání slov.

Na závěr jsme společně na interaktivní tabuli "rozluštili" odpovědi cvičení 1 na straně 5.

Domácí úkol: Workbook - str.4,5,6 a 7 - do příštího pondělí 21.9.

 

9.9.

Během dnešní angličtiny vytvořily děti společně krásný plakát představující naši skupinu "Porpoises". Jsou na něm jak foto-portréty všech studentů, tak mnoho nakreslených sviňuch a informací o nich. (jsou to savci/mammals, na zádech mají hřbetní ploutev/fin, po stranách malé pohyblivé ploutvičky/flippers...)

Opakovali jsme dny v týdnu a měsíce v roce např. pomocí hry - házení míčku. (Toss and catch the ball...)

Miss Jennifer pokračovala v rozhovorech s jednotlivými dětmi, aby prozkoumala jejich současnou úroveň angličtiny.

Ostatní studenti mezitím zábavnou formou procvičovali slovesa vyjadřující nejrůznější lidská konání (clap, stand up, turn around, point, stamp, trace...).  Napsaná slovíčka společně přiřazovali k obrázkům, což je moc bavilo.

Domácí úkol dnes není. :-)

 

7.9.

Navzdory ztíženým covidovým podmínkám proběhla první společná hodina podle plánu. :-) 
 
Děti se znovu setkaly s Miss Jennifer, kterou tentokrát doprovází Miss Hana.
 
Připomněli jsme část třídní pravidla - nová slůvka RESPECT a RESPONSIBILITY. 
Povídali jsme si o tom, co mají při angličtině za úkol paní učitelky a co studenti.
 
Děti dostaly nové učebnice a sešity, jejichž titulní stránku si důkladně ozdobily.
 
Naše skupina má název PORPOISES, česky sviňuchy :-), což jsou savci podobní delfínům. Narozdíl od nich mají krátký zakulacený čumák. Dětem se moc líbili.
 
Miss Jennifer si postupně začala (a ve středu bude pokračovat) povídat s dětmi jednotlivě, stranou, aby zjistila současnou úroveň jejich znalosti aj.
 
domácí úkol na středu: v obou učebnicích Super Minds se podívat (přečíst) stranu 4, je možno vyplnit cvičení, ale pouze dobrovolně. :-)
 

aktualizováno: 07.05.2021 19:21:29