Porpoises

Porpoises

Vyučující:

 

Joscelyn Evener

tel.: +420 608 228 488
email: joscelynevener1996@gmail.com

Asistent/ka:

 

Anna Koláčková

tel.: +420 604 625 457
email: anakolackova@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Upozorňujeme Vás, že poslechová cvičení z učebnice jsou k dispozici pouze ve třídě a není je možné vypracovávat doma. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

ČERVEN

15.6

laughPřejeme všem dětem a rodičům krásné prázdniny a budeme se na vás těšit v novém školním roce.wink

Miss Joscelyn a Miss Alice.

Dnes jsme si náležitě užili závěrečnou hodinu tohoto školního roku. 

Povídali jsme si o tom, kdo se kam chystá na prázdniny a hráli jsme oblíbené hry.

Sledovali jsme fillm a pochutnali jsme si na drobném občerstvení.

                                

 

13.6.

Hodinu začínáme rozcvičkou a připomínáme se použití  příslovcí  - She runs slowly. They sleep quietly. 

Superlativ - vytváříme k jednotlivým přídavným jménům - big, bigger and the biggest

good, small, bad, 

Bookwork: Učebnice WB str. 213- podle pouslechu děti spojují obrázky se jmény

Activity: Scavenger hunt - po škole máme rozmístěné lístečky s otázkami. Hledáme cestu, odpovídáme a plníme zadané úkoly. Na závěr nás čeká drobná sladká odměna. 

 

8.6.

Děti dnes předvedly své všestranné dovednosti spojené s angličtinou. 

Jednotlivé skupinky si připravily scénář k divadelnímu představení. Následně sepsaly dialogy a vyrobily si i rekvizity.laugh

Zaměřili jsme se na správný přednes a výslovnost. Děti se naučily text.

Po náležitém zkoušení proběhly dnes obě letní divadelní hry. Dětem se práce na projektech velmi povedla a závěr byl fascinující. yesheart

     

enlightenedHomework: domácí úkol - vypracování pracovního listu do následující středy.enlightened Děkuji

 

 

6.6.

Dnes se pouštíme do opakování předložek - IN, ON, AT - hrajeme hry a soutěžíme, procvičujeme předložky

Activity: Pokračujeme v sepisování scénářů našich příběhů

Nová slovíčka: Stage - jeviště, Costume - kostým, Line - řádka, vedení

V další části vytváříme rekvizity a kostýmy - we make props and costume

Sledujeme krátké video o výrobě rekvizit. 

V příští hodině budeme  v přípravě pokračovat. 

 

1.6.

Portfolio: Was/Were - správně doplňujeme do textu

Každý si napíše a vymyslí vlastní věty s prostým časem minulým  a průběhovým minulým - "They were eating dinner when I arrived. I was sleeping, when you called."

Activity: Na interaktivní trénujeme pořádek slov ve větě, soutěžíme v družstvech. 

Přeložky - do textu doplňujeme správně předložky / IN, ON, AT / a znovu si připomínáme jejich použití

PLAY - do dvojice dostáváme text hry CINDERELLA se kterým se seznamujeme. Následně si rozdělíme role a celý příběh si zahrajeme. 

Dále pak  prácujeme na scénáři a textech hry podle naší fantazie. Rozděleni jsme do dvou družstev. Každá skupinka píše svůj příběh, který musí obsahovat - Beginning, Middle, End

Každá hra má minimálně 3 postavy a každá postava má min. 8 řádek. V příští hodině budeme příběhy dokončovat. 

enlightenedHomework: Děti si odnesly domů vytištěný list, který do následující středy vyplní.yes

KVĚTEN

30.5.

"How are you? What did you do on your weekend?" Hodinu zahajujeme krátkou konverzací

Portfolio: Zaměřujeme se na časování sloves v jednotlivých osobách a správně doplňujeme - 

I like, you like,  he,she,it likes,  we like, they like

Věnujeme pozornost slovesům v minulém čase a zapisujeme

Catch - caught, buy - bought, can - could, ride - rode, run - ran, sit - set

Opakování - vracíme se k opakování slovíček a gramatiky od lekce 0 - po lekci 2

Games: S pomocí obrázkových kartiček hrajeme hru Taboo - hádáme slovíčka na základě opisného vyjádření.

Bingo - hrajeme hru s použitím sloves v minulém čase

Story: Ve skupinkách píšeme vlastní vymyšlený příběh, který má mít všechny náležitosti se kterými jsme se seznámili:

Setting - WHERE, Characters - WHO, Beginning - who, where,  Middle - problem, End - Fix the problem

Na ukázku si pouštíme krátký příběh "Three little pigs" v upravené podobě.

enlightenedHomework na středu!yes

 

25.5.

Zaměřujeme se na opakování slovíček a gramatiky z celé učebnice od začátku roku.

Př: Used to - každý vytváří 2 dvěty - I used to read sci-fi books, but now I only read detective books. He used to go to school here. 

Zaměřujeme se na comparative a superlative u přídavných jmen. (stupňování přídavných jen)

Happy - happier - the happiestbeautiful - more beautiful - the most beautiful

good - better - the bestbad - worse - the worst

Do sešitů si píšeme  vždy příklady a vytváříme věty. 

Prostý čas + průběhový čas - When I was watching, TV the phone rang. When I called him, he was having breakfast. 

Look like - The apples look like peaches. This boy looks like his father. What does he look like?

Could, Couldn't - When I was young, I couldn't play the guitar. My grandmother could speak both English and Spanish. 

Po přestávce jsme si napsali závěrečný End of level test.yes Děti pracovaly velmi poctivě a zodpovědně.smiley

Homework:enlightenedDomů si děti odnesly listy s domácím úkolem. Prosím o vypracování do následující středy 1.6. Děkujiwink

 

18.5.

Dnešní hodina je zaměřena na opakování před testem.

Zaměřujeme se na doplňování správných slovíček do vět a zapisujeme si je do sešitů.

1. Carton of milk  2. Packet of crisps  3. Can of tuna   4. I'm learning to surf.

Opakujeme gramatiku / MUCH, MANY/ a slovíčka z celé dokončené lekce č. 9.

Homework: V učebnici WB kontrolujeme úkol z minulého týdne na str. 112, 113

Napsali jsme si test samotný, který se dětem velice povedl. 

Na závěr hodiny hrajeme hru UNO, která je zaměřena na otázky a odpovědi, tvary sloves v minulém čase a tvoření vět.

 

16.5.

Hodinu začínáme konverzací, ptáme se a odpovídáme - "What did you do at the weekend?"

I visited my friends. I played football. I was in the restaurant. I was shopping with my mom. ...

Portfolio:  Fix mistakes - opravujeme chyby ve větách: 1. How many apples is /are/ there?

2. How much /many/ bottles  of juice?

Activity: Pracujeme na plakátech MY SUMMER a po dokončení jednotlivé práce děti před ostatními prezentují. Ostatní pokládají otázky, které je v souvislosti s projektem napadají. Dětem se práce velice povedly. 

V rámci druhé hodiny se věnujeme především opakování v podobě soutěží

enlightenedTuto středu 18.5. si napíšeme testík z probrané lekce.wink

Opakujeme gramatiku - počitetelná a nepočitatelná slova, dále slovíčka a jejich psaní, opravujeme chyby ve větách. 

 

11.5.

Na začátku jsme si prošli naše plány na odpoledne: I AM GOING TO GO HOME AND PLAY WITH MY SISTER. (Půjdu domů a budu si hrát se sestrou).

Portfolio: Roztřídili jsme slova do skupin C (počitatelné) a U (nepočitatelná). CUP OF WATER (hrnek vody), FLOWERS (květiny), RICE (rýže), PACKET OF SWEETS (balení sladkostí), FLOUR (mouka), APPLES (jablka), CAN OF TUNA (plechovka s tuňákem), PEOPLE (lidé), PEAS (hrášek), BREAD (chleba/pečivo), PASTA (těstoviny),…

yesSpolečně jsme si procvičili pravidla používání předložek (a, an, the) ve hře, na kterou najdete odkaz zde.

Listening: WB strana 111 - cvičení 1. 

laughVyrobili jsme si plakáty MY SUMMER (Moje léto). Nakreslili jsme si, co budeme dělat, kam pojedeme,… Procvičili jsme si spojení I AM GOING TO a I WILL, které používáme, když mluvíme o budoucnosti.

Věnovali jsme dnes část hodiny také naší slovní zásobě z poslední lekce. Psanou formu můžete doma procvičit zde.

enlightenedHomework: WB strana 111 - cvičení 2. Podle poslechu jsme doplňovali fráze do rozhovorů.
Přečteme si SB strana 112. Podle toho poté vyplníme WB strana 112 - cvičení 2, 3.
Úkol je do příští středy.

9.5.

Portfolio: Zopakovali jsme si, kdy píšeme MANY a kdy MUCH.

HOW MUCH/MANY APPLES? (Kolik jablek?)
HOW MUCH/MANY RICE? (Kolik rýže?)
HOW MUCH/MANY CUPS OF JUICE? (Kolik hrnků džusu?)
HOW MUCH/MANY BREAD? (Kolik chleba/pečiva?)

Společně jsme si procvičili SPELLING a gramatiku. Odkaz na hru KAHOOT je zde.

Bookwork: SB strana 110. Přečetli jsme si příběh THE LAST TIME! (Naposledy!)
                  PSB strana 111 - cvičení 2. Podle příběhu jsme odpověděli na otázky.

laughNa závěr jsme si zahráli UNO, přičemž jsme si zopakovali minulý čas a příslovce.

4.5.

Portfolio: Zkusili jsme si sepsat co nejvíce potravin, které se prodávají v: BOTTLES (láhve), CANS (plechovky), PACKET (balení), LOAF (bochník)

Listening: SB strana 108. Poslechli jsme si písničku a zakroužkovali zmíněná slova.
                  SB strana 109 - cvičení 1. Poslechli jsme si rozhovor a podle něho zaznamenali kolik je čeho na seznamu.

laughPři vesmírné hře jsme si procvičili slovíčka, které jsou ve spojení s jídlem. Odkaz na hru je zde.

New vocab: GLASS (sklenice), BOWL (miska), BAR (tyčinka), BOTTLE (láhev), CARTON (karton), PLATE (talíř)

New grammar: Vysvětlili, kdy používáme MUCH a kdy MANY. Příklady jsme si přečetli v učebnici SB strana 109.

Na závěr jsme si zopakovali SPELLING. Odkaz naleznete zde.

enlightenedHomework: WB strana 108 - cvičení 1, 2, 3
                        WB strana 109 - cvičení 1, 2, 3
Úkol je do středy 11.5.

2.5.

laughSpolečně jsme prošli naši poslední kapitolu 9 AT THE CAMPSITE!

New vocab: MAKE A FIRE (udělat oheň), SAIL A BOAT (plachtit na lodi), SWING ON A ROPE (houpat se/houpačka na laně), DIVE INTO THE WATER ( potopit se do vody), ROW A BOAT (veslovat na lodi), COLLECT WOOD (sbírat dřevo), DRY YOUR CLOTHES (sušit oblečení), MAKE A RAFT (vyrobit vor), PUT UP A TENT (postavit stan)

Listening: SB strana 106 - cvičení 2. Podle poslechu jsme opravili chyby ve větách.

Bookwork: SB strana 107 - cvičení 1. Podle obrázků jsme přiřadili odpovídající věty.

Zahráli jsme si hru, při které jsme poznávali obrázky podle popisu. Odkaz je zde.

yesPodívali jsme se na PETE GOES CAMPING. Odkaz na video je zde.

DUBEN

27.4.

Portfolio: Opravili jsme si větu: I WILL BEING A TENNIS PLAYER. = I WILL BE A TENNIS PLAYER.

enlightenedZopakovali jsme si také, jak tvořím ADVERBS (příslovce).

Společně jsme si zkontrolovali domácí úkol. 

enlightenedNapsali jsme si test z UNIT 8 a za odměnu jsme si vybarvili obrázek s astronautem. 

Podívali jsme se na video, o kterém jsme si poté povídali a odpovídali na otázky ve videu. Procvičovali jsme tak předložky BEHIND (za), UNDER (pod), ON (na), IN BETWEEN (mezi), IN FRON OF (před), NEXT TO (vedle),… Odkaz je zde.

Homework: WB strana 106 - cvičení 1, 2.
                    WB strana 107 - cvičení 1, 2.
Úkol je do příští středy 4.5.

25.4.

Dnes jsme opakování začali písničkou o planetách. Poslechli jsme si jejich popis, podle kterého bychom už měli jednotlivé planety poznat. Odkaz je zde.

Portfolio: Odpovídali jsme na otázku:
WHICH PLANET IS THE CLOSEST TO THE SUN/BIGGEST/HOTTEST?
(Která planeta je nejblíže Slunci/největší/nejteplejší?)

Procvičili jsme si SPELLING při hře. Odkaz na ni je zde.

enlightenedVe druhé části hodiny jsme si zahráli JEOPARDY, abychom se připravili na test z UNIT 8, který si napíšeme ve středu. Odkaz naleznete zde.

laughDnes jsme se věnovali popisování cesty: GO FORWARD (jdi dopředu), TURN LEFT (otoč se do leva), TAKE FIVE STEPS BACKWARDS (udělej pět kroku dozadu), TURN AROUND (otoč se), … 

enlightenedPřipomněli jsme si, že příští hodinu zkontrolujeme úkoly.

20.4.

Portfolio: Poskládali jsme slova do správného pořadí, aby dávaly ve větě smysl.

MARS WE LIVE ‘LL ON. (Jednou budeme žít na Marzu.)
DAY WILL LENKA FAMOUS ONE BE. ( Jednoho dne bude Lenka slavná.)

Listening: SB strana 100 - cvičení 1. Podle poslechu jsme vybarvili obrázek odpovídajícími barvami.

Bookwork: SB strana 100 - cvičení 2. Podle obrázku jsme odpovídali na otázky.      
                  SB strana 101 - cvičení 1, 2. V prvním cvičení jsme našli obrázky, co nezapadají do řady. Ve druhém cvičení jsme podle krátkého textu doplňovali věty do rozhovoru.

yesPodívali jsme se na video o životě ve vesmírné stanici. Povídali jsme si o tom, co je složité a zajímavé. Odkaz na video je zde.

laughKaždý jsme si nakreslili svého mimozemšťana a popsali ho několika větami s ADVERBS (příslovce).
MY ALIEN SPEAKS SLOWLY. MY ALIEN IS RUNNING QUICKLY. MY ALIEN LOOKS HAPPILY

Zahráli jsme si hru, kde jsme procvičili SPELLING! Odkaz naleznete zde.

Homework: WB strana 101 - cvičení 1, 2
                    WB strana 102 - cvičení 1
                    WB strana 105 - cvičení 1, 2, 3, 4
Úkol je do příští středy 27.4.

13.4.

Dnešní hodinu jsme věnovali tématu EASTER (Velikonoce)!

laughSpolečně jsme si podle návodu vyrobili přání. Odkaz na video je zde. Vysvětlili jsme si, co znamená: FOLD (přeložit, složit), TURN OVER (otočit), SHAPE (tvar), UNFOLD (rozložit), EXTEND (prodloužit), … 

V druhé části dnešní hodiny jsme se věnovali pracovnímu listu s Velikonoční tematikou. 

laughNa závěr jsme se společně podívali na video, na které naleznete odkaz zde.

Easter vocabEASTER BUNNY (velikonoční zajíček), BONNET (druh klobouku), BASKET (košík), LAMB (jehně), CHICK (kuřátko)

11.4.

Portfolio: Napsali jsme si tři věty, ve kterých jsme použili příslovce: SLOWLY (pomalu), BADLY (špatně), QUIETLY (potichu)

Zkontrolovali jsme si úkoly z pracovního sešitu.

New grammar: Vysvětlili jsme si jak z přídavných jmen tvořivé příslovce. Narazili jsme na výjimky: GOOD (dobrý) - WELL (dobře)\
              
FAST (rychlý) - FAST (rychle)

New vocabPOEM (báseň), LET US OUT, (Pusťte nás ven!), TROUBLE (potíže)

Bookwork: SB Strana 98. Společně jsme si přečetli příběh THE TRAP (past).
                  
SB strana 99 - cvičení 2. Podle příběhu jsme odpovídali na otázky.

Podívali jsme se na video o vesmírné stanici a přípravě jídla. Odkaz je zde.

laughNa závěr jsme si zahráli CHARADES.

enlightenedHomework: WB strana 96 - cvičení 1, 2.
                        
WB strana 98 - cvičení 1, 2
Úkol je do středy 20.4.

6.4.

Společně jsme si v kroužku procvičili odpovědi na otázku: WOULD YOU GO TO SPACE? WHY OR WHY NOT? (Letěl by si do vesmíru? Proč či proč ne?)

Portfolio: Podle poslechu jsme si vybarvili planety naší hvězdné soustavy.

Zahráli jsme si hru KAHOOT! Odkaz je zde.

Listening: SB strana 96 – cvičení 1. Poslechli jsme si písničku a podle toho očíslovali obrázky.
                 
WB strana 99 – cvičení 1. Podle poslechu jsme do rozhovoru doplnili chybějící slova. Poté jsme si ve dvojicích zkusili rozhovor přehrát.

Bookwork: SB strana 97 – cvičení 1, 2. V prvním cvičení jsme přiřadili věty k obrázkům. Ve druhém cvičení jsme si prošli gramatiku z 8. lekce.
Příklady: 
BAD (špatný) – BADLY (špatně) 
             
CAREFUL (opatrný) – CAREFULLY (opatrně)

Zahráli jsme si CHARADES! Procvičili jsme si tak naši slovní zásobu. 

4.4.

Portfolio: Doplňovali jsme do vět: WAS/WHERE/WHICH.
   1.  ______ COLOR IS YOUR FAVORITE? (Která barva je tvá oblíbená?)
   2. THIS IS THE PARK ______ I BROKE MY ARM. (Tohle je ten park, kde jsem si zlomila ruku.)

laughV kroužku jsme si procvičili odpovědi na otázku: WHAT IS YOUR FAVORITE THING TO WATCH?

Společně jsme začali novou kapitolu UNITN 8 PLANETS (planety). Video, kterým jsme si kapitolu představili, najdete zde.

New vocabEARTH (Země), PLANET (planeta), ROCKET (raketa), UFO (UFO), ALIENS 
(mimozemšťan), STAR (hvězda), COMET (kometa), TELESCOPE (teleskop), ASTRONAUT 
(astronaut), MOON (měsíc), INTERNATIONAL SPACE STATIONS (mezinárodní vesmírná stanice)

laughZahráli jsme si kvíz, ve kterém jsme si zopakovali některá fakta o vesmíru.

Listening: SB strana 94 - cvičení 2. Podle poslechu o planetáriu jsme odpověděli na otázky.

Bookwork: SB strana 95 - cvičení 1. K povoláním jsme přiřadili popis náplně práce.

New grammar: Vysvětlili jsme si, jak mluvíme o budoucnosti ve spojení s WILL (budu).
WHAT WILL YOU BE WHEN YOU GROW UP? (Co budeš až vyrosteš?) 

enlightenedHomework: WB strana 94 - cvičení 1, 2
                    WB strana 95 - cvičení 1, 2
                   WB strana 97 - cvičení 1, 2
Úkol je do příštího pondělí 11.4.

BŘEZEN

30.1.

Portfolio: Procvičovali jsme porozumění textu a hádali slovíčka:

I WRITE IN THE NEW PAPER FOR MY JOB. (novinář)

YOU WEAR ME ON YOUR WRIST. I AM A JEWELERY. (náramek)

I HAVE HOT HOLES IN ME. YOU WEAR ME TO KEEP YOUR TROUSERS UP. (pásek)

laughSpolečně jsme doplňovali: CAN/CAN’T a COULD/COULDN’T. Odkaz je na hru je zde.
Při další hře jsme prošli WAS/WERE. Odkaz naleznete zde.
Minulý čas jsme procvičili ve hře, na kterou je odkaz zde.

enlightenedPřipomněli jsme si úkol na příští hodinu.

28.3.

laughTento týden jsme se zaměřili na opakování lekcí, které jsme za půl roku probrali!

Díky pěknému počasí jsme mohli strávit pondělní lekci strávit venku, kde jsme hráli hry. Procvičovali jsme při tom naši slovní zásobu a slovesa v minulém čase, ale hlavně jsme se pěkně protáhli. Zahráli jsme si: DUCK DUCK GOOSE, COMPARING, WHO IS IN CHARGE, RED ROVER, BLOB TAG. Při vysvětlování pravidel jsme tak procvičili naše porozumění mluvenému slovu.

Homework: Na závěr jsme si rozdali pracovní listy, které jsou za domácí úkol do pondělí 4.4.

24.3.

yesPortfolio: Opravili jsme věty:

WE HAVE DRUMS, THEY’R HIS. -OURS
(Máme bubny, jsou naše.)

THE PHONE WHERE IS VERY OLD IS MINE. -WHICH
(Telefon, co je hodně starý, je můj.)

JEAN IS THE STUDENT WHICH HELPED ME. -WHO
(Jean je student, který mi pomáhal.)

laughPři hře jsme si procvičili POSSESSIVE PRONOUNS (přivlastňovací zájmena). Odkaz na hru je zde.
Společně jsme si ještě jednou připomněli psanou formu našich slovíček.

Napsali jsme si test z probírané lekce. 
enlightenedPoté jsme pracovali na pracovním listu, který si zkontrolujeme na příští hodině.

21.3.

Portfolio: Na začátek jsme si připomněli, jak se ve větách používá ITS (toho, onoho) a THEIRS (jejich).

laughZahráli jsme si v týmech JEOPARDY! Odkaz je zde.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol.

Homework: WB strana 92 - cvičení 1, 2.
                    WB strana 93 - cvičení 1, 2, 3.
Úkol je do příštího čtvrtka 28.3.

enlightenedPříští hodinu si napíšeme test z probírané lekce!
SPELLING je možné procvičit zde
Gramatika je také ve hře, kterou jsme hráli: KAHOOT. Odkaz zde.

17.3.

V kroužku jsme si prošli FAVORITE INSTRUMENTS (oblíbené hudební nástroje).

Portfolio: Doplňovali jsme: WHO, WHICH, WHERE do vět.

THE HOUSE IN _____ DAN LIVES IN GREEN. (Dům, ve kterém žije Dan, je zelený.)
A FIREMAN IS SOMEONE _____ PUTS OUT FIRES. (Hasič je někdo, kdo hasí požáry.)
THE PLACE _____ I SKATEBOARD IS PRETTY. (Místo, kde jezdím na skateboardu, je pěkné.)

enlightenedBookwork: SB strana 93 - cvičení 1. Procvičili jsme si zkracování pomocí ‘S.
SHE IS = SHE’S, DO NOT = DONT’T,…

Listening: WB strana 64 - cvičení 1, 2. Podle poslechu jsme doplnili slova do rozhovoru. Ve druhém cvičení jsme přiřadili věty ke správným obrázkům. Příběh jsme si přečetli ve správném pořadí.

Zahráli jsme si KAHOOT, kde jsme ještě jednou prošli, kdy používáme: WHERE- PLACES, WHO- PERSON, WHICH- THING. Odkaz je zde.

yesSpolečně jsme se podívali na příběh o mladém chlapci a hudbě. Odkaz je zde.

Zahráli jsme si MUM. Při hře jsme si procvičili slovesa v minulém čase, převážně jejich výslovnost.

14.3.

Portfolio: Do našich sešitů jsme si napsali krátké příběhy o nástrojích.

Bookwork: SB strana 86. Přečetli jsme si příběh AT THE CONCERT HALL.
                   
SB strana 87 - cvičení 2. Podle příběhu jsme doplnili věty.

New vocab: CONCERT (koncert), CONDUCTOR (dirigent), WELL SPOTTED (dobře zahlédnuté), LIGHTHOUSE (maják), KIDS (děti), JUNIOR (junior)

Zahráli jsme si hry TELEPHONE a PICTIONARY.

SPELLING jsme si procvičili v ANAGRAMU. Odkaz naleznete zde.

Homework: WB strana 84 - cvičení 1,2
                    WB strana 85 - cvičení 1,2,3
                    WB strana 86 - cvičení 2,3

Úkol je do příštího pondělí 21.3.

2.3.

V kroužku jsme si prošli DAYS OF THE WEEK, MONTHS, NUMBERS 10-100.

yesStudentka měsíce obdržela diplom STUDENT OF THE MONTH (FEBRUARY)!

Bookwork: SB strana 85 - cvičení 2. Společně jsme si přečetli věty o prvním cvičení.

Listening: SB strana 84. Podle poslechu jsme doplnili slova do písničky.
               
SB strana 85 - cvičení 1. Spojili jsme majitele s jejich nástroji a jejich bydlišti.
New vocab: CHAOS (chaos), STUFF (věc/věci), ENOUGH (dost)

PAST SIMPLE VERB (slovesa v minulém času)

    SLEEP (spát) – SLEPT (spal)
    SMELL (cítit) – SMELT (cítil)
    SPEAK (mluvit) – SPOKE (mluvil)
    SPELL (vyhláskovat) – SPELLT (vyhláskoval)
    SPEND (utratit) – SPENT (utratil)

mailLibrary: Vypůjčili jsme si knížky z naší knihovny. Společně s vyplněnými pracovními listy BOOK REPORT je budeme odevzdávat ve středu 16.3!enlightened

ÚNOR

28.2.

laughNa začátku jsme se v kruhu věnovali tématu: FAVORITE DESSERTS (oblíbené dezerty).

Portfolio: Zopakovali jsme si stupňování GOOD, DIRTY, HAPPY (dobré, špinavé, šťastné).

Bookwork: SB strana 82. Představili jsme si lekci UNIT 7. V prvním cvičení jsme opravovali věty o Benovi, Lucy a nástrojích.

Listening: SB strana 83 - cvičení 1.

Podívali jsme se na video o PRONOUNS ( zájmena). Odkaz na video je zde.

    THEY HAVE BOOKS. (Oni mají knihy.)
    THESE ARE THEIR BOOKS. (To jsou jejich knihy.)
    IT'S THEIRS. (To je jejich.)

New Grammar: I (já) - MINE (moje)                       WE (my) - OURS (naše)

                         YOU (ty/vy) - YOURS (tvoje/vaše)    THEY (oni)- THEIRS (jejich)

                         HE (on) - HIS (jeho)
                         SHE (ona) - HERS (její)
                         IT (ono/to) - ITS (tohoto)

Homework: WB strana 82 - cvičení 2
                   WB strana 83 - cvičení 1, 2 ,3
yesÚkol je do pondělí po jarních prázdninách.

23.2.

Na začátku jsme si pustili opakovací písničku GOOD, BETTER, THE BEST. Odkaz je zde.

Portfolio: Opravovali jsme věty, kde byly chyby. Zopakovali jsme si při tom slova z písničky.

Zahráli jsme si COMPARE (porovnej), abychom si procvičili stupňování.

enlightenedNapsali jsme si test z UNIT 6.

Homework: WB strana 82 - cvičení 1. Další úkoly si zadáme v pondělí.

21.2.

V kroužku jsme si prošli MYTHICAL BEASTS. Studenti by již měli být schopní jednotlivá mýtická zvířata popsat. Dnes jsme se také více věnovali spojení LOOK LIKE (vypadá jako).

MY SISTER LOOKS LIKE ME, BUT SHE IS SMALLER. (Má sestra vypadá jako já, ale je menší.)

WHAT DOES A UNICORN LOOK LIKE? (Jako co vypadá jednorožec?)

yesZahráli jsme si JEOPARDY, při čemž jsme si procvičili stupňování přídavných jmen a větnou skladbu s LOOK LIKE.

laughNakreslili jsme si podle instrukcí příšeru a zahráli si Kahoot, na který je odkaz zde.

Procvičili jsme si COMPARING (porovnávání).
BETTER (lepší), HAPPIER (šťastnější), WORSE (horší), TALLER (vyšší), HEALTHIER (zdravější), HEAVIER (těžší)

Nakonec jsme se podívali na video o zvířecích částech těla. Odkaz je zde.

enlightenedPříští hodinu si zkontrolujeme úkol a napíšeme test z probrané lekce.

16.2.

V kroužku jsme si při házené prošli téma: „WHAT IS BETTER THAN CHOCOLATE.“ (Co je lepší než čokoláda?) Odpovědi se lišily, jak jen mohly PETS, FOOD, SPORTS,… (domácí mazlíčci, jídlo, sporty,…)

Portfolio: Poprvé jsme vyzkoušeli naše znalosti stupňování přídavných jmen, když jsme měli napsat 2 věty, ve kterých jsme museli použít BETTER/WORSE (lepší/horší) a LESS/MORE (méně/více).

yesSpolečně jsme si při hře procvičili stupňování přídavných jmen. Odkaz na hru je zde.

Bookwork: SB strana 77 -cvičení 3. Každý jsme si zkusil napsat jednoduchý příběh o Shelly a záhadném vejci. Při psaní jsme použili minulý čas a procvičili si tak naši zásobu PAST SIMPLE VERBS (sloves v minulém čase).

yesZahráli jsme si SPELLING a ANAGRAMS, abychom si byli jistí v psaní naší slovní zásoby. Odkaz na hry je zde.

enlightenedNew grammar: Vysvětlili jsme si, kdy používáme přídavek MORE/THE MOST a kdy pozměňujeme tvar přídavného jména. Pomáhalo nám vytleskávání si souhlásek.

BEAUTIFUL – MORE BEAUTIFUL – THE MOST BEAUTIFUL
(krásné- krásnější- nejkrásnější)

INTERESTING – MORE INTERESTING- THE MOST INTERESTING
(zajímavé- zajímavější- nejzajímavější)

LONG – LONGER – THE LONGEST
(dlouhé- delší- nejdelší)

SAD- SADDER- THE SADDEST
(smutné- smutnější- nejsmutnější)

Homework: WB strana 76- cvičení 1, 2
                    WB strana 81- cvičení 1, 2 + pracovní list, který jsme si rozdali.

enlightenedÚkol je do středy 23.2.

14.2.

smileyNa začátek jsme se rozmluvili s tématem THE MOST INTERESTING ANIMAL (nejzajímavější zvíře).

„SHARK IS THE MOST INTERESTING ANIMAL BECAUSE IT HAS GOT BIG TEETH.“
(Žralok je nejzajímavější zvíře, protože má velké zuby.)

„IT IS AN ELEPHANT BECAUSE THEY HAVE ARE REALLY HEAVY“
(Je to slon, protože oni jsou opravdu těžcí.)

Portfolio: Procvičili jsme si stupňování: GOOD (dobrý) – BETTER (lepší)
                                                           BAD (špatný) – WORSE (horší)
                                                           MANY (hodně) – MORE (více)
                                                           LITTLE (trochu) – LESS (méně)

Bookwork: SB strana 74. Společně jsme si přečetli příběh THE SECRET DOOR (tajné dveře).
                  SB strana 75- cvičení 2. Podle příběhu jsme spojili části vět.

PAST SIMPLE VERBS:

    SEE (vidět) – SAW (viděl)
    SELL (prodat) – SOLD (prodal)
    SEND (poslat) – SENT (poslal)
    SING (zpívat) – SANG (zpíval)
    SIT (sedět) – SAT (seděl)


laughZahráli jsme si hru AROUND THE WORLD, při které jsme si procvičili novou slovní zásobu.

Podívali jsme se na příběh, o kterém jsme si poté povídali. Odkaz je zde.

enlightenedPřipomněli jsme si úkol na další hodinu.

9.2.

V kroužku jsme začali hodinu tématem SEASONS- SPRING (jaro), SUMMER (léto), AUTUMN (podzim), WINTER (zima).

    WHAT IS THE BEST SEASON? (Co je nejlepší roční období?)
    WHY DO YOU LIKE IT? (Proč to máš rád?)

Portfolio: Napsali jsme si odpovědi na otázky (jedna v minulém čase, druhá v přítomném):

WHAT IS THE BIGGEST SHOP YOU HAVE BEEN TO? (Co je největší obchod v němž si byla?)
WHAT IS THE SMALLEST ANIMAL YOU CAN THINK OF? (Co za nejmenší zvíře tě napadá?)

Dále jsme si vymysleli škálu věcí, které bychom mohli seřadit od HEAVY (těžkého) po THE HEAVIEST (nejtěžší): DOG-HORSE-HIPPO, PENCIL-BAG-TABLE,…

yesSpolečně jsme si při hře procvičili slovesa v minulém čase.

Listening: SB strana 72. Při poslechu jsme narazili na nová slovíčka: STRANGE (zvláštní), STONE (kámen), EARTH (Země), HALF AN HOUR (půl hodiny).

Bookwork: SB strana 73- cvičení 1. Doplnili jsme si tabulku o mýtických stvoření podle poslechu, ale cvičení se s trochou pomoci dá vyplnit i bez něj.

laughKaždý jsme si na závěr hodiny nakreslil vlastní stvoření, které jsme pojmenovali a popsali našim spolužákům.

Homework: SB strana 72- cvičení 1, 2, 3
                   SB strana 74- cvičení 1, 2, 3
                   SB strana 77- cvičení 1
Úkol je do příští středy 16.2.

7.2.

Na začátek jsme si vysvětlili, co to jsou FILM GENRE (filmové žánry) a pár jsme si jich vyjmenovali, když jsme odpovídali na otázku: „WHAT‘S YOUR FAVORITE FILM GENRE?“ (Jaký je tvůj oblíbený filmový žánr?)

Portfolio: Každý jsme si napsali:    3 ANIMALS WITH HORNS (tři zvířata s rohy)- COW, GOAT,...
                                                    3 ANIMALS WITH FEATHERS (tři zvířata s peřím)- CHICKEN,... 
                                                    3 ANIMALS WITH SCALES (tři zvířata s šupinami)- ...

Bookwork: SB strana 70. Společně jsme začali MYTHICAL BEASTS (mýtická zvířata).
                  SB strana 70- cvičení 3. Ve skupinkách jsme hádali zvířata podle jejich popisu.

enlightenedNew vocab: TAIL (ocas), HORN (roh), BACK (záda), SCALES (šupiny), WING (křídlo), NECK (krk), FEATHERS (peří), TONGUE (jazyk), DANGEROUS (nebezpečný), HEAVY (těžký), THE WORST (nejhorší).

Listening: SB strana 70- cvičení 1. Podle poslechu jsme si odpověděli na otázky.
                 SB strana 71- cvičení 1. Poslechli jsme si o faktech a mýtech o dinosaurech. Rozřadili jsme je na (T) pravdivé a (F) nepravdivé.

laughZahráli jsme si hru BIG DESCRIBER, na kterou najdete odkaz zde.

enlightenedPřipomněli jsme si úkol na příští hodinu.

2.2.

V kroužku jsme si prošli FAVORITE FRUIT AND VEGETABLES (oblíbené ovoce a zelenina).

Portfolio: Naposledy jsme si zopakovali SPELLING naší slovní zásoby z 5. lekce a používání USED TO a HAD TO.

Společně jsme si zkontrolovali úkol na dnešní hodinu a zaznačili si další.

enlightenedHomework: WB strana 70- cvičení 1, 2, 3
                        WB strana 71- cvičení 1, 2
                        WB strana 73- cvičení 1, 2
Úkol je do příští středy 9.2.

heartDnes jsme také udíleli diplom studentce měsíce!

enlightenedNapsali jsme si test z probrané lekce.

New vocab: (nová slovíčka) HORNS (rohy), TAIL (ocas), BACK (záda), NECK (krk), TOUNGE (jazyk), WINGS (křídla). Z předchozích lekcí již známe: MAMMALS (savci), REPTILES (plazi), BIRDS (ptáci), FISH (ryby), …

Na závěr jsme si podle popisu nakreslili "exotické" zvíře. Procvičili jsme si tak nová slovíčka.

LEDEN

31.1.

Na začátek jsme si v kroužku prošli otázky a odpovědi s HOBBIES (koníčky).

“WHAT HOBBIES DO YOU LIKE? (Jaké koníčky máš ráda?)
                                         - I LIKE TO PLAY TENNIS AND SWIM." (Ráda hraju tenis a plavu.)

Portfolio: Každý jsme si zkusil napsat větu s USED TO a větu s HAD TO.

yesV týmech jsme si zahráli SPELLING RACE (závod v hláskování).

laughAbychom si procvičili látku z probírané lekce na test, zahráli jsme si JEOPARDY. Odkaz naleznete zde.

Samostatně jsme si zapracovali na našich WORKSHEETS (pracovních listech). Žáci si je odnesli domů, aby si vše ještě jednou zopakovali, případně dodělali cvičení, která nestihli při hodině.

Na závěr jsme si zahráli puzzle se slovesy v přítomném a minulém čase. Odkaz naleznete zde.

enlightenedPřipomněli jsme si úkol na příští hodinu.
Ve středu si napíšeme test z probírané lekce!

26.1.

Středeční hodinu jsme začali v kroužku s větami o tom, co jsme dříve dělávali:
"I USED TO PLAY WITH DOLLS." (Hrávala jsem si s panenkami.)

Portfolio: Podle zadání jsme skládali slova do správného pořadí:

HAD / HISTORY / STUDY/ TO / FOR / WE / TEST / THE (My se museli učit na test z dějepisu.)

ME / HOMEWORK / HAD / HELP / TO / MY / DAD / WITH (Táta mi musel pomoci s mým úkolem.)
 

Společně jsme se podívali na MR. BEAN příběh.

PAST SIMPLE VERBS

    PUT (dát) – PUT (dal)
    READ (číst) – READ (četl)
    RIDE (řídit) – RODE (řídil)
    RUN (bežet) – RAN (běžel)
    SAY (říct) – SAID (řekl)

Bookwork: SB strana 66- Společně jsme si přečetli články o autorech a jejich fiktivních postavách.

Listening: SB strana 67- Podle poslechu jsme k sobě přiřadili slovíčka jako: CRIME (zločin)- murder (vražda), PLACE (místo)- THE TRAIN (vlak), …

Homework: WB strana 65- cvičení 1 (4-6 vět)
                    WB strana 68- cvičení 1, 2
                    WB strana 69- cvičení 3
Úkol je do příští středy 2.2. 

24.1.

Na začátek jsme si v kroužku procvičili otázky a odpovědi s HOW(jak)+WHERE(kde).

Portfolio: Do našich sešitů jsme si napsali dvě věty o tom, co jsme museli a nemuseli dělat o víkendu.

I HAD TO DO THE DISHES. (Musel jsem umýt nádobí.)

I DIDN‘T HAVE TO GO TO SCHOOL. (Nemusel jsem jít do školy.)

laughZahráli jsme si KAHOOT, který si můžete zahrát i doma. Odkaz je zde.

Společně jsme si přečetli příběh v učebnici SB strana 62- The Mysterious H.
Narazili jsme při tom na pár nových slovíček: ROB (okrást), JEWELER (zlatník), BRACELET (náramek), STEAL (ukrátst), ALMOST (skoro), CONNECTION (připojení)

Bookwork: SB strana 63- cvičení 2. Podle příběhu jsme jednotlivé věty označili jako F (FALSE) nebo T (TRUE)

laughZahráli jsme si také hru BIG DESCRIBER- BODY PARTS, odkaz zde.

enlightenedPřipomněli jsme si úkol na další hodinu.

19.1.

Portfolio: Připomněli jsme si, jak používáme I USED TO (já býval) a napsali jsme si pár vět, ve kterých jsme spojení použili.

WHEN I WAS FIVE I USED TO PLAY WITH BARBIES. (Když mi bylo pět, hrávala jsem si s panenkami.)
I USED TO PLAY FOOTBALL, BUT NOW I DON’T. (Já hrávala fotbal, ale teď už ne.)

Listening: SB strana 60- cvičení 1. Podle poslechu jsme dokreslili, jak vypadal táta dříve a jak vypadá teď.

PAST SIMPLE VERBS

    LIE DOWN (lehnout si) – LAY DOWN (lehl si)
    LOSE (ztratit, prohrát) – LOST (ztratil, prohrál)
    MAKE (vyrobit) – MADE (vyrobil)
    MEAN (znamenat) – MEANT (znamenal)
    MEET (potkat) – MET (potkal)

Bookwork: SB strana 61- cvičení 1, 2.

laughZahráli jsme si speciální MUSICAL CHAIRS, při kterých jsme si prošli slovesa v minulém času.

Homework: WB strana 60- cvičení 2, 3
                    WB strana 62- cvičení 1, 2, 3
                    WB strana 64- cvičení 1, 2, 3

enlightenedÚkol je do středy 26. 1.

17.1.

Společně jsme si v kroužku prošli otázky a odpovědi:
HOW ARE YOU?- I‘M GREAT. (Jak se máš?- ?Mám se skvěle.)
WHAT DO YOU WANT TO BE?- I WAN TO BE A ____. (Čím by si chtěl být?- Chtěl bych být _.)

Zahráli jsme si hru, ve které jsme si zopakovali slovíčka: FIND (najdi), BRING (přines).

Vysvětlili jsme si rodíl mezi: DIFFERENT (rozdílný) x SAME (stejný)
                                          SOME (nějaké) x NONE (žádný)

    SHE HAS GOT CURLY HAIR. (Ona má tmavé vlnité vlasy.)

    HE HAS GOT A MUSTACHE AND A BEAR. (On má knír a brandku.)

Listening: SB strana 58- cvičení 2. Podle poslechu jsme opravili věty.

Listen and draw: (Podle poslechu jsme nakreslili obrázek.) DRAW A WOMAN WITH SHORT CURLY HAIR AND GLASSES. (Nakreslete ženu s krátkými vlnitými vlasy a brýlemi.)
 

Bookwork: SB 59- cvičení 1 a 3. Přiřadili jsme číslo obrázků k větám s USED TO.

    USED TO BE A POLICE OFFICER. (Býval jsem policejním strážníkem.)

    USED TO CATCH CRIMINALS. (Chytával jsem zločince.)

Zharáli jsme si hru na řeku, ze které jsme si vybírali ostrovy s odpovědmi: I USED TO, I NEVER DID, I STILL DO.

enlightenedPřípomněli jsme si úkol na příští hodinu.

12.1.

Ve středu jsme začali kontrolou domácího úkolu, přičemž jsme si ještě zopakovali látku ze čtvrté lekce.

Napsali jsme si test z UNIT 4. (čtvrté lekce).

yesPředstavili jsme si novou lekci UNIT 5 a zahráli hry s ní spojené.

Homework: WB strana 58- cvičení 1, 2, WB strana 61- cvičení 1, 2
WB strana 59- cvičení 1, 2, 3
Úkol je do středy 19.1.

10.1.

Portfolio: procvičili jsme si SPELLING (hláskování) a psaní slov z naší lekce, abychom byli připraveni na blížící se test.

Společně jsme si také procvičili předložky IN, ON, AT v souvislosti s časem.

    WE CAME BACK TO SCHOOL IN JANUARY. (Vrátili jsme se do školy v září.)

    WE HAVE A TEST ON WEDNESDAY. (Máme test ve středu.)

    SEE YOU AT 14:10. (Uvidíme se v 14:10)

Vže jsme prošli při hře, na kterou najdete odkaz zde.

Zahráli jsme si GEOPARDY, při kterém jsme si zopakovali vše, co budeme potřebovat v testu. Odkaz na hru najdete zde. Doporučujeme nastavit na: No teams.

Na procvičení hláskování jsme si zahráli SPELL IT! Odkaz naleznete zde.

enlightenedPřipomněli jsme si úkol na další hodinu.

enlightenedPříští hodinu si napíšeme test z probírané lekce.

5.1.

Portfolio: Vysvětlili jsme si rozdíl mezi pravidelnými a nepravidelnými slovesy a jejich proměně v minulém času.

IRREGULAR: LEAVE – LEFT     REGULAR: START – STARTED
                      HAVE – HAD                        HELP – HELPED
                      EAT – ATE                            PHONE – PHONED
                      TIDY – TIDIED
                      SEE – SAW

laughAbychom si procvičili slovní zásobu, zahráli jsme si AROUND THE WORLD. Také jsme se pustili do opakování sloves v minulém času ve hře PAST SIMPLE VERBS MAZE.

Bookwork: SB strana 52- cvičení 1. Ve skupinkách jsme si přečetli texty a podle nich poté doplnili věty na konci stránky.

Listening: SB strana 53- cvičení 1. Podle poslechu jsme zaškrtli, o který čas se jedná.

Homework: Pracovní list + WB strana 50- cvičení 1, 2, 3
                                         WB strana 57- cvičení 1, 2
                                         WB strana 53- cvičení 1, 2
Úkol je do středy 12. 1.

enlightenedPřipomněli jsme si, že příští týden si napíšeme test z probírané lekce.

3.1.

 

Portfolio: Napsali jsme si pár vět v minulém času, abychom si připomněli probíranou látku. Zopakovali jsme si také: YESTERDAY (včera), LAST WEEK (minulý týden), LAST YEAR (minulý rok)

Bookwork: SB strana 50- cvičení 1. Společně jsme si přečetli příběh Bena a Lucy. Naučili jsme se při tom nová slovíčka.
                  SB strana 51- cvičení 2. Každý sám jsme seřadili věty podle posloupnosti v příběhu.

New vocab: TUNNEL (tunel), STOP (stop), ESCAPE (utéct), NOW‘S OUR CHANCE (teď je naše šance), CONDUCTOR (průvodčí), DISAPPEAR (zmizet), OFF YOU GO (tak jděte).
Ačkoliv jsme se slovíčka sotva naučili, tak už jsme si je alespoň trochu zkusili použít ve větách.

laughZahráli jsme si také hru na procvičení minulého času, na kterou odkaz naleznete zde

Listening: SB strana 51- poslední řádek na stránce. Společně i samostatně jsme si zkoušeli přečíst TONGUE TWISTER (jazykolam).

enlightenedPřipomněli jsme si, že do středy je úkol, který jsme dostali na Vánoce. Jednalo se o opakování, takže děti bez úkolu by neměli přijít o nic než tréning.

 

 

PROSINEC

22.12.

CHRISTMAS LESSON (Vánoční hodina)

angelTentokrát jsme měli velmi poklidnou hodinu plnou Vánočních písniček a her, při kterých jsme si opakovali vánoční slovíčka.

enlightenedChrismas vocab: CHRISTMAS TREE (Vánoční stromek), STAR (hvězda), GIFTS (dárky), LIGHTS (světýlka), ORNAMENTS (ozdoby), REINDEER (sob), SANTA (Santa), SLEIGH (sáně), BOW (mašle), FIRE PLACE (krb), ELF (skřítek), WREATH (věnec).

Zacvičili jsme si jak při hrách v kroužku, tak každý sám při WINTER RUN! (zimní běh).  Podle aktivit jsme doběhli až do konce příběhu.

yesNaučili jsme se nové hry jako DUCK (kachna), LONDON BRIDGE (Londýnský most) a další, které mají podobná pravidla jako hry nám dobře známé.

Povídali jsme si o svých plánech na Vánoce a o tom, co bychom si přáli pod stromeček.

Rozdali jsme si úkol, který je do středy 5. 1. Jedná se pouze o opakování, takže nepřítomné děti nepřijdou o nic zásadního, kromě tréningu.

20.12.

Na začátek jsme si zahráli HANGMAN, při čemž jsme si procvičili slovíčka z naší lekce.

Christmas vocab: SANTA‘S SLEIGHT (Santovy sáně), CANDY (sladkosti), CANDLE (svíčka), BELL (zvonek), BOW (mašle), GIFT (dárek), ORNAMENTS (ozdoby), SNOWMAN (sněhulák), ELF (skřítek/elf), REINDEER (sob), FIRE PLACE (krb), STOCKINGS (punčochy), WREATH (věnec).

enlightenedVysvětlili jsme si, že stejně jako FISH, tak REINDEER se v jednotném i množném píše bez S na konci REINDEERS.
enlightenedSpolečně jsme si procvičili výslovnost TH (vyslovuje se jinak než F.)

laughJelikož jsme většinu slovíček už znali, tak jsme si s nimi mohli zahrát PICTIONARY.

Vytvořili jsme si CHRISTMAS CARD (Vánoční přání). Abychom porozuměli zadání, tak jsme museli chápat:
FRONT SIDE/INSIDE (přední strana/vevnitř)
TOP/BOTTOM (vrch/spodek)
FROM/TO (od/komu)

Podívali jsme se na příběh FROSTY THE SNOWMAN.

laughA na závěr jsme si zahráli MUSICAL CHAIRS (židličkovaná).

15.12.

Nazačátek jsme si procvičili ON/IN/AT. Doplňovali jsme tyto předložky do vět:
THE TRAIN LEAVES __ 8 O‘CLOCK. (Vlak odjíždí __ 8 hodin.) - ON/IN/AT
MY BIRTHDAY IS __ OCTOBER. (Mám narozeniny __ Říjnu.) - ON/IN/AT
I HAVE ENGLISH LESSON __ WEDNESDAY. (Mám angličtinu __ středu.) - ON/IN/AT

Společně jsme si procvičili SPELLING - jak se píše naše nová slovní zásoba. Hráli jsme hru, na kterou odkaz naleznete zde.

Listening: SB strana 48- cvičení 2. Procvičené předložky jsme podle poslechu doplnili do textu.

Bookwork: WB strana 48- cvičení 1. Doplňovali jsme podle obrázků.
                  SB strana 49- 1, 2. Opět jsme zaškrtávali podle obrázků.
Ve druhém cvičení jsme si text společně přečetli a vysvětlili si na tom, jak se v jedné větě používá PAST SIMPLE + PAST CONTINUOUS.

Abychom se protáhli, tak jsme si opět zatančili podle videa.

PAST SIMPLE VERBS

    FORGET (zapomenout)- FORGOT (zapomněl)
    GET (dostat) – GOT (dostal)
    GIVE (dát) – GAVE (dal)
    GO (jít) – WENT (šel)
    GROW (růst) – GREW (rostl)

Abychom si ještě více procvičili slovní zásobu, tak jsme si zahráli KAHOOT
Na závěr jsme si pustili video WHERE ARE YOU? (Kde jsi?)

13.12.

Portfolio: Začali jsme s procvičováním musím/nesmím.
IN SCHOOL I MUST _____ (STUDY, LISTEN, BE NICE,…).
AT HOME I MUSTN‘T____.

Homework: WB strana 46-cvičení 1, 2, strana 49- cvičení 1, 2, 3, strana 47- cvičení 1, 2, 3
Úkol jsme si tentokrát zadali do příštího pondělí 20.12.

enlightenedSpolečně jsme si představili názvy měn v Evropě = € (euro) a v Anglii = £ (libra).
Při hře jsme si zopakovali psanou formu naší nové slovní zásoby. 

Listening: SB strana 46- cvičení 2. Podle poslechu jsme odpověděli na otázky.

Bookwork: SB strana 47- cvičení 1. Spojovali jsme otázky se správnými odpovědmi.

enlightenedNew grammar: Prošli jsme si předložky, které používáme ve spojení s časem. Vysvětlili jsme si, kdy se které používají.
IN (in 2021, in summer, in July, in the evening,…)
ON (on Monday, on Christmas,…)
AT ( at 5pm, at 5 o‘clock, at 17:30,…)


New vocabSTATION (stanice), PLATFORM (nástupiště), ESCALATOR (eskalátor), TICKET OFFICE (pokladna), TRAIN DRIVER (řidič tramvaje),  STAIRS (schody), RUCKSACK (batoh), SUITCASE (kufr), A CUP OF COFFEE (šálek kávy), A CUP OF TEA (šálek čaje)

Připomněli jsme si, že na příští hodinu je úkol.

8.12.

Začátek hodiny jsme věnovali opakování látky ze 3. lekce.
Hráli jsme GUEST WHAT I AM (Hádej co jsem), při čemž žáci podle popisu hádali např. záchranáře, policejní auto, …
Při další hře Around the World jsme si procvičili rychlost a správnou výslovnost slovíček.

enlightenedNapsali jsme si test z UNIT 3.

V další části hodiny jsme si vyrobili kartičky s obrázky slov z nové lekce. V učebnici na straně 46 jsme si slovíčka prohlédli a podle sebe je nakreslili na kartičky, se kterými budeme pracovat v dalších hodinách.

Homework: Rozdali jsme si vytištěný domácí úkol.
Úkol je do pondělí 13.12.

Na závěr jsme si ohodnocené testy rozdali. Všechny dopadly moc dobře!laugh

6.12.

enlightenedPondělní hodinu jsme věnovali opakování látky z 3. lekce, jelikož si ve středu napíšeme z probrané lekce test.

Portfolio: Dnešní zadání bylo dost o kreativití, protože jsme psali dvě věty v PAST CONTINUES s přesnými časy.
I WAS WATCHING TV AT 7:30 LAST NIGHT. (Včera v 7:30 večer jsem koukal na tevelvizi.)

Při hře ve dvou týmech na rychlost jsme procvičili SPELLING. Skládali jsme slova písmenko za písmenem, abychom si tak zapamatovali jejich správnou psanou formu.

V týmech jsme si také zahráli JEOPARDY, na který odkaz naleznete zde. Doporučuji zvolit možnost NO TEAMS.

Na závěr jsme si ještě zahráli CHARADES. Předváděli jsme slovesa: WATCHING (sledování), PLAYING (hraní), WAITING (čekání), READING (čtení), DOING (dělání), SLEEPING (spaní), LISTENING (poslouchání), BRUSHING (čištění).

enlightenedPřipomněli jsme si také, že na příští hodinu máme úkol.

1.12.

První prosincovou hodinu jsme věnovali opakování minulého času a slovíčkům ze 3. lekce.

Portfolio: Na začátek jsme odpovídali na otázky:
WHAT WERE YOU DOING YESTERDAY AT 5 PM? (Co jsi dělal včera v pět hodin odpoledne?)
WHAT WERE YOU DOING TODAY AT 8 AM? (Co jsi dělal dnes v osm hodin ráno?)

Homework: Úkol je do středy 8. 12.
  WB strana 40- cvičení 1, 2, 3     WB strana 42- cvičení 1
  WB strana 41- cvičení 1, 2         WB strana 45- cvičení 1, 2, 3

Bookwork: SB strana 38. Společně jsme si přečetli příběh THE MAN IN THE CAR. Během toho jsme narazili na nová slovíčka: FIRE EXTINGUISHER (hasící přístroj), OPERATOR (operátor), ACCIDENT (nehoda).
SB strana 39- cvičení 2. Spojili jsme věty podle příběhu a odpovědi si zkontrolovali.

Abychom se trochu protáhli, tak jsem si zacvičili podle videa WINTER BRAIN BREAK

enlightenedJelikož nám látka jde od ruky, tak bychom si příští týden napsali test z UNIT 3.

mailLibrary: Většina z žáků už úspěšně odevzdala Book report ze své vypůjčené knížky. Prosíme, aby je příští týden (pondělí nebo středa) přinesli zpět do školy.

LISTOPAD

29.11.

Portfolio: Doplňovali jsme WAS/WERE do vět:
                SHE ___ SLEEPING WHEN THE PHONE RANG.
                WE ____ EATING WHEN THE DOG CAME.
                I ___ FEELING HUNGRY LAST NIGHT.

enlightenedSpolečně jsme si procvičili věty s časy. Odpovídali jsme na otázku, co jsme v určitý čas dělalli.

WHAT WERE YOU DOING YESTERDAY AT 6PM?
(Co jsi dělal včera v pět hodin odpoledne?)

YESTERDAY AT 6PM I WAS DOING MY HOMEWORK.    
(Včera v šest hodin odpoledne jsem dělal domácí úkol.)

enlightenedBookwork: SB strana 36. Přečetli jsme si příběh, ve kterém jsme se seznámili s novými slovíčky.
                  SB strana 37- cvičení 2. Přečetli jsme si věty a poté je seřadili do správného pořadí, podle příběhu na předchozí straně.
Pracovali jsme také v pracovním sešitu. WB strana 36- cvičení 2. Doplňovali jsme do vět slovesa v minulém čase.

Během hodiny jsme si zahráli CHARADES a AROUND THE WORLD, při čemž jsme si procvičilil novou slovní zásobu.

mailLibrary: Žáci, kteří mají vypůjčenou knížku z knihovny by ji již tento týden měli vracet.

24.11.

Portfolio: Na začátek jsme si vyzkoušeli vyjmenovat a správně napsat DAYS OF THE WEEK (dny v týdnu). MONDAY -SUNDAY (pondělí-neděle)

Homework: strana 34 -celá, strana 35 -cvičení 1,2, strana 37 -celá, strana 38 -cvičení 1
Úkol je do příští středy 1.12.

Dále jsme osvěžili sloveso být v minulém času.
                                  I WAS (já byl)                           WE WERE (my byli)
                                  YOU WERE (ty byl)                    IT WAS (to bylo)
                                  SHE/HE WAS (ona byla/on byl) THEY WERE (oni byli)

Listening: SB strana 35-cvičení 1, 2. Podle poslechu jsme přiřadili k obrázkům písmenka s textem podle toho, co jsme se o zranění dozvěděli. Ve druhém cvičení jsme četli a opakovali nahlas věty, abychom si zapamatovali správnou výslovnost.

Bookwork: SB strana 121- cvičení 1, 2. V obou cvičení jsme procvičovali WAS/WERE. Ve druhém cvičení jsme už pracovali i s WASN‘T/WEREN‘T, když jsme vyplňovali odpovědi.

PAST SIMPLE VERBS
Do naší zásoby sloves v minulém čase přibyla další skupinka.

    EAT (jíst) – ATE (jedl)
    FALL (padat) – FELL (spadnout)
    FEEL (cítit) – FELT (cítil)
    FIND (najít) – FOUND (našel)
    FLY (letět) – FLEW (letěl)

Dnes jsem také v rámci blížícího se svátku THANKSGIVING (Díkuvzdání) řekli něco málo o této tradici. Představila se nám tak další slovíčka: FEAST (hostina), TURKEY (krocan), PIE (koláč), CELEBRATION (oslava).

Na závěr jsme si proto každý nakreslil krocana z obrysu své ruky.

22.11.

Portfolio: Zapsali jsme si, co jsme dělali o víkendu, čímž jsme si procvičili minulý čas.

Na začátek jsme si ještě zahráli hru, ve které jsme dávali měsíce do správného pořadí. JANUARY - DECEMBER (Leden – Prosinec).

enlightenedSpolečně jsme se pustili do nové kapitoly UNIT 3 (SB strana 34), která se věnuje záchranným službám.

Listening: SB strana 34- cvičení 2. Podle poslechu jsme opravili věty o dopravní nehodě a jejích účastnících.

enlightenedNew vocab: FIRE FIGHTER (hasič), FIRE ENGINE (hasičská stříkačka), PARAMEDIC (záchranář), AMBULANCE (záchranka), EMERGENCY SERVICES (pohotovostní služby), POLICE OFFICER (policista), POLICE CAR (policejní vůz), FLOOD (potopa)

Rozdali jsme si testy z minulé lekce a odnesli jsme si je domů, kde se můžeme našimi výsledky pochlubit.

Na závěr jsme si zatančili na písničku JUMP DAB CLAP SPIN WARM UP, na kterou odkaz najdete zde.

15.11.

Portfolio: Procvičili jsme si PAST SIMPLE (minulý čas) na slovesech:
                 CAN (moci), DO (dělat), GO (jít,jet), PLAY (hrát), WATCH (sledovat). Žáci už většinu sloves dokázali vyjádřit (slovně i písemně) v minulém času.

Abychom si zopakovali slovíčka a gramatiku, tak jsme si zahráli AROUND THE WORLD (Kolem světa) a JEOPARDY.

yesNapsali jsme si testy z Unit 2 (lekce 2).

mailLibrary: Připomínáme, že žáci mají doma knížky z knihovny. Doporučujeme, aby je do příští hodiny přečetli (část stačí v případě delší knihy bez mnoha ilustrací). Na dalších hodinách už budeme knížky popisovat našim spolužákům a začneme pracovat na čtenářských denících.

Na závěr jsme si za dobře odvedenou práci zahráli PICTIONARY MUSICAL CHAIRS.

10.11.

Portfolio: Napsali jsme si otázky a odpovědi s SOME/ANY.

    ARE THERE ANY CARROTS? - YES, THERE ARE SOME.
        (Jsou tam nějaké mrkve? - Ano, jsou tam nějaké.)
    IS THERE ANY CHEESE? - THERE ISN‘T ANY CHEESE.
        (Je tam nějaký sýr? - Není tam žádný sýr.)

enlightenedHomework: WB strana 26-cvič. 3 , strana 30- cvič. 1, 2, 3, strana 31- cvič. 1, 2, strana 32- cvič. 1, 2
Úkol je do pondělí 22.11.

Listening: SB strana 24. Poslechli jsme si společně PICNIC (piknik) písničku, do které jsme doplňovali text.

Bookwork: SB strana 30. Představili jsme si novou lekci o koloběhu přírody. Její součástí je i nová slovní zásoba.

enlightenedPřipomněli jsme si, že příští hodinu si napíšeme test z minulé probrané lekce.

mailLibrary: (knihovna) Každý jsme si vypůjčili knížku z naší knihovny. Do příští hodiny si zkusíme přečíst pár stránek, abychom byli schopní o ní něco povědět našim spolužákům a rozhodli se, jestli ji budeme schopni přečíst celou.

 

8.11.

Portfolio: Ze seskupení písmen jsme vytvořili slova: S L N A D I = ISLAND (ostrov)

                                                                             S R T E O F = FOREST (les)
                                                                             N M U N O T I A = MOUNTAIN (hora)

Během hodiny jsme procvičovali odpovídání na věty v přítomném i minulém času.

CAN YOU RIDE A BIKE? - yesYES, I CAN / noNO, I CAN‘T.
(Umíš jezdit na kole? - Ano, umím. / Ne, neumím.)

(WHEN YOU WERE A BABY) COULD YOU RIDE A BIKE? - yesYES, I COULD / noNO, I COULDN‘T.
(Když si byl miminko) uměl si jezdit na kole? - Ano, uměl / Ne, neuměl.

Listening: SB strana 25. Poslechli jsme si příběh.

Bookwork: SB 28- cvičení 1 a 2. Společně jsme si přečetli cvičení 1 (POP READING) Podle textu v prvním cvičení jsme doplňovali informace do druhého.

 

Během hodiny jsme si zahráli spoustu týmových her, při kterých jsme se soustředili hlavně na správný SPELLING (hláskování).yes

3.11.

Portfolio: Splnili jsme úkol: "WRITE A SENTENCE USING SO AND BUT." (Napište věty s tak a ale).
I WAS SICK, SO I STAYED AT HOME. (Nebylo mi dobře, a tak jsem zůstal doma.)
I WANT TO HAVE A DINNER, BUT IT ISN’T READY. (Chtěl bych si dát večeři, ale ještě není hotová.)

enlightenedDo našeho seznamu sloves v minulém čase jsme si přidali:
                    CATCH (chytit)- CAUGHT (chytil
                    CHOOSE (vybrat si)- CHOSE (vybral si)
                    COME (přijít)- CAME (přišel)

enlightenedHomework: WB strana 22-cvičení 2, strana 23-cvičení 2, strana 24-cvičení 2, strana 25- cvičení 1, strana 26- cvičení 1.
Úkol je do příští středy 10.11.

Zahráli jsme si Around the World, při čemž jsme si procvičili naši novou slovní zásobu z 2. lekce.

Listening: V učebnici na straně 24 jsme podle poslechu vyplnili první cvičení.

Bookwork: SB strana 26-cvičení 1. Přečetli jsme si příběh a vyhledali v textu slova: SOUP (polévka), CAREFUL (opatrně), STAIRS (schody), WAITER (číšník)
                  SB strana 27- cvičení 2. Podle příběhu jsme daly věty do správného pořadí.

Na závěr jsme si zahráli SPELLING COMPETITION (soutěž v hláskování).

1.11.

Dnes jsme začali novou lekci č. 2!

New words: (nová slovíčka) FOREST (les), PATH (cesta), RIVER (řeka), FIELD (pole), MOUNTAINS (hory), LAKE (jezero), VILLAGE (vesnice), ISLAND (ostrov).
Všechna slova jsou v učebnici na straně 22.

Bookwork: SB strana 23 Společně jsme si přečetli rozhovor Ryana a Sophie, podle kterého jsme odpověděli na otázky (YES/NO).

Listening: SB strana 22- cvičení 2. Podle poslechu jsme si odpověděli na otázky.

New grammar: (nová gramatika) Další ukázky jsou v učebnici na straně 23- cvičení 2.

                        BECAUSE- protože     SHE WENT TO BED BECAUSE SHE WAS TIRED.
                                                        (Šla do postele, protože byla unavená).
                        SO- tak, takže           HE WASN’T FEELING GOOD, SO HE STAYED AT HOME.                                                         (Necítil se dobře, a tak zůstal doma).
                        AND – a                    WE HAVE DINNER AND BRUSH OUR TEETH.                                                                          (Večeříme a čistíme si zuby).
                        BUT- ale                    SHE MADE IT, BUT SHE DIDN’T LIKE IT.     
                                                        (Vyrobila to, ale nelíbilo se jí to).

Na závěr jsme si ještě zahráli Musical chairs.
enlightenedDnes jsme si také připomněli úkol na příští hodinu.

ŘÍJEN

25.10.

Od začátku hodiny jsme procvičovali slovíčka a gramatiku z lekce 0.
Zahráli jsme si AROUND THE WORLD a JEOPARDY, na kterou odkaz naleznete zde.

Procvičili jsme si tak:    zájmena ve 3. pádu   I=ME (já=mi)       YOU=YOU (ty=tobě)
                                                                    HE=HIM (on=mu)  SHE=HER (ona=jí)
                                                                    THEY=THEM (oni=jim)                                

                                  must/mustn’t  (musím/nesmím)
                                  větnou skladbu

Napsali jsme si poté test z probírané lekce, který se nám moc povedl!

Nakonec jsme všichni dostali sladkosti od Miss Joscelyn a popřáli si HAPPY HALLOWEEN! 

20.10.

Portfolio: Write 2 sentences with vocab words. (Napište dvě věty se slovíčky z lekce).

THIS IS A SHIELD. (Tohle je štít.), THE NIGHT HAS GOT A SWORD. (Rytíř má meč.)

 

PAST SIMPLE VERBS (slovesa v minulém času)
Procvičili jsme si některá slovesa a jejich proměnu v minulém čase.

        BE (být) = WAS/WERE (byl)
        BRING (přinést) = BROUGHT (přinesl)
        BUILD (postavit) = BUILT (postavil)
        BUY (koupit) = BOUGHT (koupil
        CAN (moct) = COULD (mohl)

Bookwork: SB strana 18- cvičení 1, 2.
Společně jsme si přečetli popisy dvou muzeí a podle toho vyplnili cvičení 2. Cílem bylo naučit se vyhledávat v textu informace.

Novou hrou PICTIONARY jsme si procvičili slovíčka a našeho týmového ducha.

enlightenedHomework: WB strana 13-1,2, strana 16-cvičení 2, strana 18-cvičení 1,2, strana 20- cvičení 2, strana 21- cvičení 3.
Úkol je do středy 3. 11., takže ho určitě do té doby stihnete.

18.10.

What di you do this weekend? (Co jste dělali o víkendu?)- We went to grandpa and grandma. (My jsme jely za dědečkem a babičkou.)

Portfolio:    I=ME              SHE=HER
                   YOU=YOU       WE=US
                   HE=HIM          THEY=THEM

Write sentence with one of the red words. (Napište jednu větu s jedním z červených slov).

Listening: SB strana 14- cvičení 1. Protože jsme byli moc hodní, tak jsme si pustili video.

Bookwork: SB strana 15- cvičení 2.
New words: HIDE (schovat), BRILLIANT (úžasný, skvělý), I AM GLAD. (To jsem rád).

Reading: SB strana 16- cvičení 1. Podle toho, co jsme si přečetli, jsme vyplnili cvičení č. 2.

Za závěr jsme si zahráli ještě jednu hru. Provicvičili jsme si u toho minulý čas sloves. Odkaz na ni je zde.
 

13.10.

Portfolio: Odpovědi na otázky: What MUST you do at school?- I must listen and learn. (Co musíš dělat ve škole?- Musím poslouchat a učit se).
What MUSTN’T you do at school?- I mustn’t be mean and bully other kids. (Co NESMÍŠ dělat ve škole?- Nesmím být zlý a ubližovat ostatním dětem).

Homework: WB strana 10, 11, 12
Do příští středy 20.10.

Listening: SB strana 12- cvičení 1. Poslouchej a napiš k obrázkům číslo.

Bookwork: WB strana 11- cvičení 1. Psaní MUST/MUSTN’T
Dále jsme pracovali v učebnici na straně 13.

New grammar: Zájmena (přivlastňovací) I=ME (já=mi), HE=HIM (on=mu), SHE=HER (ona=jí), WE=US (my=nám), THEY=THEM (oni=jim.
Procvičovali jsme při hře, ve které soutěžily dva týmy proti sobě. Na procvičení je odkaz zde.

Protože děti byly moc hodné a pečlivé, zahráli jsme si ještě několikrát pohybovou hru MUM.

11.10.

Portfolio: (školní sešit) Odpovědi na otázky: DOES SHE LIKE AN ICECREAM?
                                                                                         Yes she does / No, she doesn‘t.
                                                                    IS SHE YOUR BEST FRIEND?
                                                                                         Yes, she is / No, she isn‘t.

New vocab: QUEEN, KNIGHT, CROWN, HELMET, NECKLACE, BRACELET, BELT, SHIELD, BOW AND ARROW, SWORD.
Všechna slovíčka z nové lekce jsou v SB (učebnici) na straně 10.

Zahráli jsme si novou hru Around the World! Během toho jsme si perfektně procvičili naši slovní zásobu z lekce 0, konkrétně její výslovnost.

Bookwork: SB strana 10- cvičení 2, strana 11- cvičení 1, 2cool

New grammar: MUST / MUSTN’T (muset / nesmět)
    We must brush our teeth before bed. (Musíme si vyčistit zuby než jdeme do postele.)
    I mustn’t leave my homework at home! (Nesmím si nechat úkol doma!)

Na konec jsme si společně novou látku zopakovali, když jsme hráli Charades!laugh

6.10.

Dnes jsme se věnovali opakování, protože jsme chtěli mít lekci 0 pěkně zvládnutou.

Portfolio: Doplňovali jsme začátky vět: DO you like football? ARE you good at drawing? IS kebab your favorite food?
Procvičovali jsme PAST SIMPLE (minulý čas), převážně otázky. Bylo by vhodné si látku zopakovat co nejdříve. Odkaz najdete zde.

Homework: Žáci dostali papír, na kterém bylo vytištěno zadání.
Úkol je do středy 13.10.

Nakonec jsme pracovali na osmisměrce s podzimní tématikou, kterou si žáci mohou dokončit doma.

Těšíme se na příští týden!wink

4.10.

smileyDnešní hodinu jsme zahájili prací v Portfolio (školním sešitě na psaní). Odpovídali jsme na otázku: „What did you do last night?“ Dále jsme vytvořili větu, která obsahovala jedno slovíčko z lekce 0 Well done, Ben and Lucy!

Listening: SB strana 5- cvičení 1

enlightenedPřipomenuli jsme si úkol na příští hodinu!

Grammar: was/were, like/likes

Na procvičení gramatiky a minulého času jsme si zahráli hru. Podobnou si můžete zahrát doma. Odkaz naleznete zde.

Nakonec jsme vypracovali pracovní listy, ve kterých byla shrnutá 0 lekce.

Na středu si přineste: úkol, knížky a dobrou náladu!wink

ZÁŘÍ

29.9.

Dnes jsme dokončili naše pracovní listy a opakování z minulého roku je za námi!yes

enlightenedHomework: WB strana 8- cvičení 1, 2, 3 a strana 9- cvičení 1, 2, 3
Úkol je do středy 6. 10. 2021

Bookwork: SB strana 7- cvičení 2 Do you understand?
Při dokončování pracovních listů jsme se rozdělili do dvou skupinek, a proto by si mnozí měli doplnit WB strana 7- cvičení 1

Hráli jsme dnes Spelling race.
Cílem hry bylo, co nejdříve napsat správně slova či celé věty. Zaměřili jsme se na: I LIKE to… (Mám rád) ADAM/LENKA LIKES to… (Má rád/ráda) SAŠA AND DAN LIKE to ... (Mají rádi)

Nakonec jsme si zahráli Heads Up 7 up.

Necháváme tedy minulý rok konečně za sebou! Příští týden se pustíme do nového dobrodružství!

27.9.

Portfolio: (zápis do sešitu) napsali jsme si čísla slovy Spell: 15 and 50 (fifteen, fifty), 17 and 70 (seveteen, seventy)

Bookwork: SB strana 5- cvičení 1

Vocabulary (slovní zásoba): flying a kite, playing the guitar, snorkelling, climbing trees, doing puzzles

Pilně jsme pracovali na pracovních listech, ve kterých bylo opakování z minulého roku a žáci, kteří během září nechyběli jej již dokončili!

Zahráli jsme si hru MUM, při které žáčci házeli míčem a pohybovali se při tom podle různých instrukcí.


Nakonec jsme dokončili náš plakát PORPOISESheart, který bude vystaven na chodbě.


Budeme se těšit na příště!smiley

22.9.

Listening: (poslech) SB str. 8- cvičení 1
Speciálním úkolem bylo najít a podtrhnout slova: SYMBOL, MAP, CLOSELY, DIAMOND. Vysvětlili jsme si také význam slovních spojení: go away, show me the way, look closely.

Portfolio: (školní sešit) napsali jsme si slovy čísla 15 a 50 (fifteen, fifty)17 a 70 (seventeen, seventy).

Homework: (domácí úkol) WB str. 4- cvičení 1, 2, WB str. 5- cvičení 1
přinést na příští hodinu 27. 9. 2021yes

Bookwork: (práce s učebnicí) SB str. 9- cvičení 2

Dnes jsme si v hodině každý vytvořil vlastní symbol a zapojili jsme je do společného tance.
Na závěr jsme se věnovali poslechu a pracovním listům, ve kterých bylo opakování z minulého roku.

Těšíme se na pondělí!wink

20.9.

Jsme zas o kousek dál! V našich portfóliích máme každý větičku o tom, co a jak rádi slavíme. What do you like to do at a party? When do you have parties?

Poslechli jsme si písničku (učebnice na str. 6), podle které jsme si vyplnili první cvičení.

Bookwork: učebnice SB str. 6 - cvičení 1, 2

Nová gramatika: I LIKE to… (Mám rád) She/He LIKES to… (Má rád)

Při společné práci jsme o našich kamarádech zjistili, co mají rádi: Do you like …? (playing sports, art, cats, school, nature,...)

Pracovní list - opakovali jsme si z minulého roku a dneska už nám to šlo pěkně od ruky.

Na závěr jsme si zahráli hru a dostali odměnu za super výkon!

15.9.

Dnešní hodinu jsme zahájili prací na našich portfóliích - sešitech, do kterých budeme na začátku hodiny vypracovávat krátkou aktivitu. Tentokrát jsme se zaměřili na otázky:
What is your favourite place? What do you do there?

Začali jsme pracovat s učebnicí (st. 4), kde jsme se seznámili s novými slovíčky - ROLLER COASTER, BIG WHEEL, PHOTOGRAPH, JOURNALIST, MAYOR, CASTLE, HOT DOG. Později jsme si je hravou formou kreslili a zapamatovávali. Vypracovali jsme poté ještě druhé cvičení (st. 4).

Dále jsme pracovali na pracovních listech, na kterých bylo opakování z minulého roku.

Hráli jsme hru, ve které děti popisovaly nová ale i známá slova svým kamarádům, kteří je podle toho museli uhodnout.

A na závěr jsme se pustili do našeho společného plakátu, který bude viset na chodbě. A je to moc pěkné!

Těšíme se až budeme příště pokračovat!

13.9.

laughPrvní hodina v letošním školním roce.wink

Nejdříve se vzájemně představíme - Hello, my name is Alice.  What's your name?

Každý dnes dostal sešit, který si podepsal a ozdobil jeho první stránku podle vlastních přesdstav. Do sešitu si zapisujeme věty, které dokončujeme.

My name is ....My favourite food is...... My favourite hobby is ......

Hrajeme jednoduché hry pro vzájemné seznámení.

Povídáme si o tom, co znamená šikana. Hlavně si ujasňujeme základní pravidla, která budeme dodržovat a jak se k sobě  budeme chovat.  

Na základě  toho podepisujeme  všichni smlouvu proti šikaně.

Dnes začínáme také s výrobou plakátu naší skupinky PORPOISES, který bude viset spolu s ostatními  na chodbě školy.

aktualizováno: 22.06.2022 20:20:48