Porpoises

Porpoises

Vyučující:

 

Taylor Zeitlin

tel.: +420 739 666 617
email: taylor@thezeits.com

Asistent/ka:

 

Jana Hrubešová

tel.: +420 723 275 497 
email: jenahru@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2022-2023!Vážení rodiče,

pokud si má Vaše dítě vést v programu úspěšně, je důležité, abyste věděli, co se na hodinách dělá, a mohli jej tak ve studiu podpořit. Na této webové stránce najdete informace o práci v hodinách, o zadaných domácích úkolech, o nadcházejících testech i další důležité informace týkající se výuky. Je nezbytné, aby se žáci snažili vypracovávat domácí úkoly a v případě absence si vždy doplnili zameškanou látku. Snadněji se tak po návratu do školy zapojí do výuky. V případě dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Nové, druhé, vydání učebnic Super Minds! V tomto školním roce budeme při výuce používat nové, druhé, vydání našich oblíbených učebnic Super Minds. Obsahově je téměř stejné jako to předcházející, avšak bylo vylepšeno a aktualizováno. Věříme, že se všem bude líbit. Jeho součástí je nová digitální platforma, Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (Workbook) a eBook (Student's Book) pro domácí studium a opakování. Všechna poslechová cvičení, písničky a videa v obou učebnicích jsou nyní na této nové platformě dostupná. Návod k jejímu užívání najdete v obou učebnicích na přední vnitřní straně jejich obalu. V případě dotazů či problémů týkajících se používání této platformy, klikněte na této stránce vpravo dole na ikonu "?HELP", kde najdete krátká videa, jak postupovat.

Také bychom Vám rádi připomněli, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Obsah učebnic byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických výukových programů a mohl se přizpůsobit dané týdenní dotaci hodin. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často najdete v učebnicích vynechané stránky, které si žáci samozřejmě mohou v případě zájmu také sami doma vypracovat.

 

UPOZORNĚNÍ:

Prosíme rodiče, aby své děti registrovali do programu Cambridge One dle pokynů na vnitřní straně obálky obou učebnic.

Pozor - každá učebnice se musí registrovat zvlášť, pomocí vlastního kódu, který najdete na vnitřní stránce obálky, pod stírací plochou.

Registrace do online programu Cambridge One

bude potřeba pro domácí přípravu našich studentů.

Pokud byste měli jakýkoliv problém s registrací použijte, prosíme, ikonu HELP, kterou najdete vpravo dole na této obrazovce.

Najdete tam krátká instruktážní videa, jak přesně pri registraci postupovat.

 

Videa pro domácí opakování a přípravu s Miss Taylor

 

UČEBNICE - Student´s book

Lekce 0Lekce 1, Lekce 2, Lekce 3, Lekce 4

 

OSTATNÍ
(hláskování)

 

 

LISTOPAD

28.11.

Dneska jsme psali testík - a všichni jsme to zvládli během hodiny a to jsme si ještě chvilku opakovali. A pozor - testík dopadl naprosto výborně :-) Děti mají opravené testy sebou doma, aby si je rodiče mohli prohlédnout.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého pondělí - WB 26 a 27 a zadali si nový

HOMEWORK: WB str. 31, cv. 1 a 2 na 5.12.

Nejenže jsme zvládli testík, ale navíc ještě celou stánku s procvičováním some/any a kdo měl hotovo vybarvoval obrázek, který jsme si potom spolu popsali, co na něm je a proč.

Zahráli jsme si Hot Potato, Simon says a udělali nějaký ten speling v kroužku.

 

 

 

 

23.11.

Pozor – v pondělí píšeme testík!

Nezapomeňte na HOMEWORK: WB strana 26 a 27 (celé)- na 28.11.

Dnes jsme opakovali

MDR: Do sešitu jsme si napsali slovíčka, která patřila k flashkartám na tabuli.

Podívali jsme se na testík, který nás v pondělí čeká a spolu jsme si potom probrali znovu gramatiku (and, so, but, because a can a could) například na těchto větách – zkuste si je doma znovu doplnit 😊

 

Last year, I went to the lake with my parents _____ my brother. It was awesome. We didn’t want

to stay in a hotel, _____ we stayed in a house. It was right next to the lake, so we ____ see the

water. It was far from any villages, so we ______ go to the cinema or shops. My brother was

sad about _____ he loves watching films. I was happy to be there, ____ I couldn’t wait to see

my friends when I got home.

I didn’t go to the cinema ____ I didn’t want to see the movie.

I didn’t go to the restaurant ____ I wasn’t hungry.

My brother loves video games, ____ he doesn’t have a PS4.

He wanted to go shopping, ___ he had to do his homework.

It was sunny ____ warm, ____ we went to the beach.

I wanted ice cream, ____ I went to the store and bought some.

Miss Taylor didn’t go to school _____ she was sick.

I ran the race, ____ I didn’t win.

 

Spelovali jsme v různých hrách i slovíčka z poslední lekce  a pak jsme si ještě zopakovali co jsme mohli (could) dělat když jsme byli mimina, když nám bylo 10, 20 a 80… a zvládali jsme hodně zajímavé věci 😊

 

Závěr hodiny patřil ještě posledním větám…

I could/couldn’t run when I was born.

My grandmother could/couldn’t swim 25 km when she was young. She was a professional

swimmer.

Could/couldn’t you play the piano when you were four?

Sorry, I could/couldn’t hear anything. It was very noisy.

I could/couldn’t sing when I was younger, but I can’t now!

My brother could/couldn’t ride a bike when he was younger, but he can now,

 

 

21.11.

Pozor – v pondělí píšeme testík!

Zkontrolovali jsme si domácí úkol (WB strana 23 cvičení 3, str. 24 cvičení 2 ) a zadali si nový

HOMEWORK: WB strana 26 a 27 (celé)- na 28.11.

MDR: Doplnili jsme si do vět „ could“

Podívali jsme se na příběh na straně 26 a 27 ve SB a udělali si cv. 2 na straně 27

Zopakovali jsme si slovíčka z nové lekce – hráli jsme proti sobě vždy ve dvojicích.

Opakovali jsme could, protože příští týden budeme psát testík z druhé lekce.

Opakujte si slovíčka a gramatiku – aby se vám lépe opakovalo tady je jedno video, ve kterém můžete testovat svoje znalosti.

 

16.11.

Nezapomeňte na domácí úkol

HOMEWORK: WB strana 23 cvičení 3, str. 24 cvičení 2  - na 21.11.

MDR: Doplnili jsme si do vět  AND, SO, BECAUSE a But

Řekli jsme si, jak se dělá minulý čas u sloves pravidelných a že existují i nepravidelná slovesa.

Pracovali jsme se SB na straně 24 a udělali jsme si cv. 1

S flashkartami jsme si řekli, co kde můžeme dělat nebo jsme dělali a vytvořili jsme si krátký příběh.

Ve WB jsme si na straně 24 udělali cvičení 1

A na závěr hodiny jsme si probrali gramatiku Could a couldn´t

 

14.11.

Přivítali jsme se otázkou  How do you say hello? Spell the word?

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého týdne (WB strana 20 cvičení 1,2, str. 21 cvičení 1  ) a zadali si nový

HOMEWORK: WB strana 23 cvičení 3, str. 24 cvičení 2  - na 21.11.

MDR: Odpověděli jsme na otázky – Where can you climb? Where can you swim? Where can you walk?

Zopakovali jsme si nová slovíčka: Mountain, Forest, Village, Field, Lake, Island, River, Path.

Zahráli jsme si hru s flashkartami a plácačkami

Ve WB jsme si udělali cv. 1 a 2 na sstraně 23 a cv. 1 na straně 24.

Ve SB na straně 23 jsme si udělali cv. 2 a 4

Na závěr hodiny jsme si zahráli hru s příběhem – nejdříve jsme každý vymyslel větu – pak jsme dostali jedno ze 4 spojovacích slov (but, so, and, because) a doplnili druhou větu atd. až jsme udělali příběh

 

 

9.11.

Nezapomeňte na HOMEWORK: WB strana 20 cvičení 1,2, str. 21 cvičení 1  - na 14.11.

Přivítali jsme se otázkou  How do you say hello? What must you do after school?

MDR: Odpověděli jsme na dvě otázky – How did you feel about the test? Do you have any questions about the test?

Dnes jsme začali s novou lekcí a naučili jsme se nová slovíčka: Mountain, Forest, Village, Field, Lake, Island, River, Path.

S Miss Taylor jsme pro vás připravily video s novými slovíčky. Prosíme o procvičování abyste se je naučili spelovat a hlavně vyslovovat jako Miss Taylor 😊

Pracovali jsme se SB na straně 22 – poslechli jsme si příběh a pak odpověděli na otázky. Ve WB jsme si vypracovali cvičení 1 a 2 na straně 22

Udělali jsme si cvičení 2 na straně 23 ve SB a vysvětlili jsme si použití gramatiky, která se používá pro spojování vět – slova but, so, and, because

Udělali jsme si cv. 3 a 4 na straně 23 ve SB a cv.2 ve WB na straně 23

 

7.11.

Přivítali jsme se otázkou  How do you say hello? Spell a word.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého týdne (WB str.16 (cv.1 a 2, str.17 (cv.1)) a zadali si nový

HOMEWORK: WB strana 20 cvičení 1,2, str. 21 cvičení 1  - na 14.11.

 

Nakonec jsme dnes zvládli napsat test celý a dokonce máme i oznámkované testy sebou, abychom je mohli ukázat rodičům.

Dnes jsme nejdříve znovu opakovali vše, co bude v dnešním testu

MDR: spolu jsme si řekli, co bychom si chtěli zopakovat před testem a pak si to nanečisto vyzkoušeli do sešitu.

Na tabuli jsme si opakovali slovíčka z 1.lekce.

Vyzkoušeli jsme si na příkladech jak použít must a mustn´t ve větách

Po přestávce jsme si napsali testík

Kdo měl testík hotový mohl pracovat na domácím úkole a hodně z dětí toho využilo.

Nakonec jsme si zahráli Hot Potato.

 

2.11.

Přivítali jsme se otázkou  How do you say hello? Spell a word.

 

Pozor, pozor – první polovinu testu si napíšeme 7.11., druhou 9.11.!

 

MDR: rozmotej slova na tabuli a napiš slovíčka správně.

Zasoutěžili jsme si ve spellingu na tabuli ze slovíček 1. lekce

Podívali jsme se na gramatiku  must/mustn´t

Udělali jsme si cv.2 na straně 13 ve SB – zopakovali jsme si použití us/we/him/her

Dávali jsme rozházená slovíčka do vět – správný slovosled – pozor bude v testíku!

Podívali jsme se na testík a znovu si prošli vše, v čem jsme si nebyli jistí.

Nejdříve jsme si předali diplom vítězi dnešní hodiny

A dnes jsme měli ještě velkého vítěze  a to

 „STUDENT OF THE MONTH - OCTOBER“

ŘÍJEN

31.10.

Přivítali jsme se otázkou  How do you say hello? Be a monster.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého týdne přečetli jsme si strašidelné příběhy, které jsme doma napsali

HOMEWORK:     WB str.16 (cv.1 a2) strana 17 (cv.1)   na 7.11.

MDR: Who uses a sword?

Who wears a crown?

Pracovali jsme se SB na straně 16 – přečetli jsme si příběhy a spojili je s obrázky a odpověděli jsme si na otázky na straně 17

Poslechli jsme si příběh na stranách 14 a 15 a udělali jsme si cv, 1

Zahráli jsme si hru se spelingem – hráli jsme ve dvou skupinách proti sobě.

Udělali jsme si cv.3 na straně 13

 

24.10.

Přivítali jsme se otázkou  How do you say hello?

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého týdne a zadali jsme si nový.

HOMEWORK: Napsat strašidelný příběh v 6-8 větách  - na 31.10.

MDR: do sešitu jsme rozmotali několik zamotaných slovíček

Naučili jsme se několik nových slovíček, která mají co do činění s Halloweenem Vampire Witch Monster Fairy Scare Trick-or-treat

Zahráli jsme si na monstra a šarády

Zatancovali jsme si na strašidelnou písničku od M.Jaksona

A nakonec jsme si vyprávěli strašidelné příběhy. Každý musel říci jeden strašidelný příběh, který se stal a nebo, který si vymyslel

A pak jsme se už jen rozloučili. A uvidíme se spolu až na opravdového Halloweena – po prázdninách.

 

19.10.

Všechny děti dostaly opravené testy z lekce 0, již v minulém týdnu, aby je ukázaly rodičům
Měly by je mít v učebnicích a všechny byly poučené, aby vám je ukázaly.

Přivítali jsme se otázkou  How do you say hello?

MDR: napsali jsme si, co nosí Král, Královna a Rytíř

Zopakovali jsme si nová slovíčka -  lekce 1: Sword, Bow and arrow, Helmet, Crown, Necklace, Belt, Bracelet, Shield, Knight, Queen

Zopakovali jsme si použití mluvnice Must/Mustn´t – formou her a ve SB na straně 11 jsme si udělali cv. 1 a 2

Poslechli jsme si, co děvče musí a co nesmí používat v písničce ve SB na straně 12 cv.1

Na straně 13 SB jsme si doplňovali věty novými slovíčky

V rychlosti jsme vytvořili ve čtyřech párech jednu věc z našich slovíček - korunu, štít, náhrdelník a helmu a pak si je ukazovali a popisovali

Nakonec jsme si zahráli hru na krále a královnu a říkali jsme si pravidla, co se musí a co se nesmí.

A pak jsme se už jen rozloučili.

 

17.10.

Přivítali jsme se otázkou  How do you say hello?

HOMEWORK: WB strana 10 cv.1,2,3

MDR: napsali jsme si, co bylo na minulém testu jednoduchého a co složitého. Potom jsme dávali oznamovací věty do otázek.

Seznámili jsme se s novými slovíčky lekce 1: Sword Bow and arrow Helmet Crown Necklace Belt Bracelet Shield Knight Queen

Video s Miss Taylor - slovíčka 1.Lekce

Zkoušejte si s Miss Taylor hláskování ať to do příště taky umíte jako ona :-)

Malovali jsme obrázky s novými slovíčky.

Pracovali jsme se SB na straně 10 jsme si udělali cv.2

Zahráli jsme si hru s novými slovíčky na tabuli.

Vysvětlili jsme si novou gramatiku – Must/mustn´t – SB strana 11 cv. 2 WHat does it mean.

Zamysleli jsme se a napsali si 5 pravidel, abychom si vysvětlili použití MUST/MUSN´T

A pak jsme se už jen rozloučili.

 

12.10.

Dnešní zápis bude jednoduchý - psali jsme testík ze všeho, co jsme se naučili letos a i co si pamatujeme ze třetí třídy.

Testík dopadl výborně, je vidět, že jste se připravovali a hodně si i pamatovali :-) Děti mají testíky zkontrolované a oznámkované již u sebe.

V pondělí nás čeká nová - 1 lekce z naší učebnice

10.10.

Přivítali jsme se otázkou  How do you say hello?

POZOR!

Ve středu 12.10. budeme psát testík z toho, co jsme se naučili v letošním roce

slovíčka, nějaké to spelování a trocha té gramatiky.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého týdne (WB strana 9 cv. 2,3,4) a zadali si nový

HOMEWORK: učit se na čtvrteční test!

MDR: měnili jsme věty do otázek (I love volleyball, I smell peanut butter…)

Zopakovali jsme si slovíčka z nulté lekce a zahráli jsme si s nimi hru.

Zahráli jsme si hru s otázkami – rozdělili jsme se do dvou skupina přeměňovali jsme věty do otázek. potom jsme je seřazovali, tak jak mají jít logicky za sebou.

Na straně 7 ve SB jsme si udělali cv. 2

Zopakovali jsme si slovíčka ještě jednou na tabuli.

Připomněli jsme si o čem byl příběh, který jsme si poslechli v minulé hodině

Podívali jsme se na test, který budeme ve čtvrtek psát, abychom si udělali obrázek o tom, co nás čeká a co si máme zopakovat.

A pak jsme se už jen rozloučili.

 

5.10.

Přivítali jsme se otázkou  How do you say hello?

POZOR!

Ve středu 12.10. budeme psát testík z toho, co jsme se naučili v letošním roce

slovíčka, nějaké to spelování a trocha té gramatiky.

MDR: Napsali jsme si do sešitu, kde se nám nejvíce líbilo o prázdninách, co jsme dělali o prázdninách a kdo tam s námi byl.

 

Zopakovali jsme si minulý čas se slovíčky: dance, travel, walk, fly, meet, talk, see – rozdělili jsme se do dvou skupina a psali jsme minulé časy za body.

Vytvářeli jsme otázky k odpovědím (I went to the park, I talked to my mom….)

Poslechli jsme si příběh a na straně 8 ve SB jsme odpověděli na otázky. Naučili jsme se nová slovíčka: Symbol, Diamond, Map

Dnes jsme pracovali také s WB na straně 8 – seřazovali jsme věty tak, jak za sebou patří. Udělali jsme si cv. 2 na straně 8 a cv.2  na straně 9.

A pak jsme se už jen rozloučili.

Nezapomeňte na domácí úkol na pondělí: HOMEWORK: WB strana 9 cvičení 2,3,4  - na 10.10.

3.10.

Přivítali jsme se otázkou  How do you say hello?

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého týdne (WB stránky 4,5,6) a zadali si nový

HOMEWORK: WB strana 9 cvičení 2,3,4  - na 10.10.

 

MDR: do sešitu jsme si napsali co jsme dělali minulou středu. Co děláme když chceme dělat něco zábavného a co je náš nejoblíbenější film.

Zopakovali jsme si nová slovíčka: Big wheel, Rollercoaster, Roundabout, Dodgem cars, Band

Mayor, Microphone, Journalist, Photographer

 

Připomněli jsme si, co jsme slyšeli v příběhu s použitím minulého času – Lucy and Ben found a statue, …

Zahráli jsme si hru s otázkami – oznamovací věty v a dělali jsme z nich otázky (My cat is on fire, I hate the rain)

 

Přečetli jsme si příběh ve cvičení 1 na straně 7 a snažili se doplnit správné věty do prázdných míst ve cvičení 2. Pak jsme si příběh poslechli a zkontrolovali zda jsme to doplnili dobře.

A byl konec hodiny a my se společně rozloučili.

 

 

ZÁŘÍ

26.9.

Přivítali jsme se otázkou  How do you say hello?

HOMEWORK: WB stránky 4,5,6  - na 3.10.

UPOZORNĚNÍ

Prosíme všechny rodiče aby dětem aktivovali přístup na internet dle pokynů ve Student´s Booku a Workbooku, bez těchto přístupů a poslechu zadání některých cvičení, nebudou moci děti úkol udělat celý. Všem dětem jsem ukazovala kde je v učebnicích kód s návodem a která cvičení potřebují poslech zadání z internetu.

Děkuji

Podívali jsme se na video s Mr.Beanem na horské dráze.

Naučili jsme se nová slovíčka: Big wheel, Rollercoaster, Roundabout, Dodgem cars, Band, Mayor, Microphone, Journalist, Photographer

Abyste se nová slovíčka naučili dobře vyslovovat, připravili jsme pro vás

video se slovíčky z lekce 0, s Miss Taylor. 

V příští hodině bude náše práce v MDR založena na zapamatování si slovíček a hlavně na jejich správném spellingu. Opakujte si slovíčka s Miss Taylor co nejčastěji.

 

 

Poslechli jsme si cvičení 2 na stránce ve SB a odpověděli na otázky.

Ve dvojicích jsme si postavili z papíru roller coaster a potom jsme do „mikrofonu“ náš roller coaster představili ostatním. Všichni jsme hlasovali, který z těch, co jsme postavili, je nejhezčí, a který  vyhraje pro své tvůrce 5 bodů do dnešní soutěže.

Udělali jsme si cvičení 1 a 2 na straně 5 ve SB

A toto je dnešní výherkyně - hodně se hlásila, hodně věděla, a nasbírala nejvíc dnešních bodíků :-)

 

21.9.

Přivítali jsme se otázkou  How do you say hello?

MDR: Zopakovali jsme si zvířata, o kterých jsme se učili a do sešitu napsali odpovědi na otázky: Co je tvé oblíbené zvíře, kde žije a co jí?

Řekli jsme si co je lež a co je pravda. A potom jsme si do sešitu napsali dvě pravdy a jednu lež. Pak jsme si je navzájem přečetli a ostatní museli hádat co z toho, co jsme napsali je pravda a co lež.

Zahráli jsme si Hot Seat – na tabuli byly napsaná slova: Dinner, dress, television, bedroom, bear, house a my je museli popisovat.

Zahráli jsme si Pictionary: Každý z nás dostal jednu kartu s obrázkem, pak nakreslil na tabuli, co bylo na kartě a ostatní hádali, co nakreslil – zopakovali jsme si tak slovíčka z minulého roku.

Na závěr hodiny jsme si dodělali náš poster.

 

19.9.

Dnešní hodinu jsme začali otázkou:  How do you say hello? – ukázali jsme si, jak budeme říkat svůj pozdrav, když se potkáme.

Zopakovali jsme si části roku – období, měsíce… Jaký měsíc je teď a co děláme rádi na podzim.

MDR: dnes jsme odpovídali na otázky – What did you do this weekend? What is your favourite Fall aktivity? Do you like to go mushroom hunting? Why and why not?

Kdo měl rychle hotovo – domalovával svoje portfolio.

Dnešní Icebraker byl ve znamení hudby – chodili jsme okolo židlí a když přestala hrát hudba museli jsme si rychle sednout – židlí bylo o jednu míň, pochopitelně 😊

Dodělali jsme náš POSTER – dobarvili ho a podepsali

Na závěr jsme si zahráli  hry: Hot Potato  a Human Knot

 

14.9.

Dnešní hodinu jsme začali barevně. – v růžové (k velké radosti dívek a nelibosti chlapců😊)

Zahráli jsme si hru, kde jsme si říkali jaké barvy máme rádi a ukazovali si kde ve třídě právě naši barvu najdeme.

Dnešní Icebraker byl také ve znamení barev – znovu jsme si říkali naše jména, abychom si je všichni pořádně zapamatovali a k tomu přidávali barvy, které máme rádi.

MDR: namalovali jsme si zvířátko, které máme rádi v barvách, které se nám líbí.

Zahráli jsme si hru Barevné rohy – do každého rohu třídy jsme umístili barvu. Všichni jsme se rozeběhli do rohu k nějaké barvě, Miss Taylor pak řekla jednu z barev a ti, co stáli v rohu s barvou vypadli.

 

Po přestávce jsme si zazpívali písničku s videem How Do We Say Hello

Zahráli jsme si další hru, která se nám v minulé hodině moc líbila, a za kterou jsme dostali spoustu čárek ve hře o studenta dne – Book Scavenger Hunt. A opět jsme k ní použili náš Students book a díky hře jsme získali spoustu bodů v soutěži o Studenta lekce.

Vymalovali jsme si naše maskoty a začali pracovat na tablu.

Při další hře jsme si zopakovali zvířátka, která jsme se za celou dobu, co se učíme angličtinu, která jsme se již naučili. A potom jsme si se zvířátky zahráli Šarády.

 

12.9.

Nejdříve jsme se přivítali a navzájem jsme se představili.

Naší se seznámili s Miss Taylor, která nám řekla něco o sobě, svém pejskovi a o zemi odkud pochází – USA/Texas

Zahráli jsme si hru Icebreaker – postavili jsme se do kruhu, přidávali jsme si  maňáska - krtečka a vždy jsme se představili a řekli, co máme rádi – pak jsme předali maňáska dalšímu, ten zopakoval, co už slyšel o předešlých spolužácích a řekl něco o sobě.

Zazpívali jsme si Head, shoulders, knees and toes, abychom si zopakovali části našeho těla a potom si zahráli hru Simons says.

Řekli jsme si něco málo o našem zvířátku, které je naším maskotem a pak jsme si vybarvili a vystřihli malé maskoty – příště je použijme na naše tablo.

Po přestávce jsme se seznámili s novou učebnicí.
Rozdělili jsme se do dvou skupin a zahráli si “Lov obrázků” – Miss Taylor napsala na tabuli slovo, všichni ho několikrát nahlas vyspelovali a pak jsme ho hledali v učebnici, kdo ho našel první získával bod do dnešní soutěže o studenta hodiny.

Podívali jsme se na písničku, a pěkně jsme si na ni zatancovali.

Nezapomněli jsme ani na pravidla, která bychom měli o hodinách LEAP dodržovat.

Na interaktivní tabuli a na obrázcích jsme si vysvětlili, zda to, co na nich porušuje nebo neporušuje naše pravidla.

 

aktualizováno: 29.11.2022 00:26:56