Porpoises

Porpoises

Vyučující:

 

Maya Pande

tel.: +420 774 149 537
email: mayaapande@gmail.com

Asistent/ka:

 

Jana Hrubešová

tel.: +420 723 275 497 
email: jenahru@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2022-2023!Vážení rodiče,

pokud si má Vaše dítě vést v programu úspěšně, je důležité, abyste věděli, co se na hodinách dělá, a mohli jej tak ve studiu podpořit. Na této webové stránce najdete informace o práci v hodinách, o zadaných domácích úkolech, o nadcházejících testech i další důležité informace týkající se výuky. Je nezbytné, aby se žáci snažili vypracovávat domácí úkoly a v případě absence si vždy doplnili zameškanou látku. Snadněji se tak po návratu do školy zapojí do výuky. V případě dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Nové, druhé, vydání učebnic Super Minds! V tomto školním roce budeme při výuce používat nové, druhé, vydání našich oblíbených učebnic Super Minds. Obsahově je téměř stejné jako to předcházející, avšak bylo vylepšeno a aktualizováno. Věříme, že se všem bude líbit. Jeho součástí je nová digitální platforma, Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (Workbook) a eBook (Student's Book) pro domácí studium a opakování. Všechna poslechová cvičení, písničky a videa v obou učebnicích jsou nyní na této nové platformě dostupná. Návod k jejímu užívání najdete v obou učebnicích na přední vnitřní straně jejich obalu. V případě dotazů či problémů týkajících se používání této platformy, klikněte na této stránce vpravo dole na ikonu "?HELP", kde najdete krátká videa, jak postupovat.

Také bychom Vám rádi připomněli, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Obsah učebnic byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických výukových programů a mohl se přizpůsobit dané týdenní dotaci hodin. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často najdete v učebnicích vynechané stránky, které si žáci samozřejmě mohou v případě zájmu také sami doma vypracovat.

 

UPOZORNĚNÍ:

Prosíme rodiče, aby své děti registrovali do programu Cambridge One dle pokynů na vnitřní straně obálky obou učebnic.

Pozor - každá učebnice se musí registrovat zvlášť, pomocí vlastního kódu, který najdete na vnitřní stránce obálky, pod stírací plochou.

Registrace do online programu Cambridge One

bude potřeba pro domácí přípravu našich studentů.

Pokud byste měli jakýkoliv problém s registrací použijte, prosíme, ikonu HELP, kterou najdete vpravo dole na této obrazovce.

Najdete tam krátká instruktážní videa, jak přesně pri registraci postupovat.

 

Videa pro domácí opakování a přípravu 

 

UČEBNICE - Student´s book

Lekce 0Lekce 1, Lekce 2, Lekce 3, Lekce 4, Lekce 5, Lekce 6, Lekce 7,

 

OSTATNÍ
(hláskování)

 

 

BŘEZEN

22.3.

Nezapomeňte na domácí úkol HOMEWORK: WB str. 84,85 na 27.3.

Nejdříve jsme se zahřáli s PE videem

MDR: do sešitů jsme si doplnili jedno cvičení z našeho budoucího testu z lekce 7.
Udělali jsme si cv. 1,2,3 na straně 84 ve SB

Zopakovali jsme si jak se používají Posessive Pronouns

Zahráli jsme si Baamboozle s his, hers, theirs….

Po přestávce jsme si udělali cvičení  na straně 85 ve SB,

Procvičili jsme si slovíčka na dalším cvičení z nového testu

Zahráli jsme si Pexeso na Wordwall

A potom jsme si zbytek hodiny udělali venku s novými slovíčky a spelingem.

Zahráli jsme si i hru I spy something…

 

 

 

20.3.

Dnes jsme si řekli o LEAP Summer Campu, který se bude konat 14-18.8.2023

Více informací a přihlášku o našem příměstském táboře naleznete zdePOZOR počet míst je omezen.

Nejdříve jsme si řekli, co jsme dělali o prázdninách

MDR: do sešitů jsme doplnili slovíčka 7. lekce podle obrázků na tabuli.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulé hodiny (WB 82,83) a zadali si nový

HOMEWORK: WB str. 84,85 na 27.3.

Používají Possessive his, her, our, their, mine

Udělali jsme si cvičení na straně 83 ve SB

Zahráli jsme si hru 10 vteřinový obrázek.

V kruhu jsme si postupně spelovali nová slovíčka ze sedmé lekce.

Zahráli jsme si se slovíčky hru Co chybí.

 

8.3.

Nezapomeňte na domácí úkol HOMEWORK: WB str. 82, 83 na 20.3.

Nejdříve jsme se protáhli s PE videem

MDR: do sešitů jsme si udělali na nečisto jedno cvičení z testu.
Dnes byl den testu ze 6.té lekce.

Opravené testy dostanou děti po prázdninách.

Po přestávce jsme se podívali na slovíčka v lekci 7.

Podívali jsme se na slovíčka, která nám namluvila Miss Maya a která máme doma co nejvíce trénovat abychom si je zapamatovali.

Na straně 83 ve SB jsme se seznámili s novými slovíčky a potom jsme si s nimi zahráli spoustu her – na tabuli, na lavici, co chybí, spelování v kruhu, pexeso a rozmotávání slov.

 

6.3.

Ve středu 8.3. píšeme test z 6té lekce.

Nejdříve jsme se protáhli s PE videem

Na jednu minutu jsme se podívali na test, abychom věděli co nás čeká.

MDR: jedno cvičení z testu – slovíčka.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého týdne a zadali si nový

HOMEWORK: WB str. 82, 83 na 20.3.

Udělali jsme si na nečisto další 3 cvičení z testu, který budeme psát

Zahráli jsme si Wordwall a trénovali 2 tvar přídavných jmen.

Vyčistili jsme si mozek s PE videem, tentokrát jsme závodili s Pokémony.

Na nečisto jsme si udělali další část testu.

Na závěr hodiny jsme si zahráli s balónkem a spellingem.

 

 

1.3.

Příští středu 8.3. píšeme test z 6té lekce.

Nezapomeňte na HOMEWORK: WB 74, 75 do 6.3.

 

Nejdříve jsme se protáhli s PE videem – pod mořem

Zaspelovali jsme si slovíčka z 6té lekce v kolečku po písmenech.

MDR: do sešitů jsme doplnili slovíčka z jednoho ze cvičení, které budou v testu.

Pracovali jsme se SB na straně 76 a udělali si cv. 1

Udělali jsme si na tabuli společně další cvičení, ve kterém jsme opakovali ve, co nás čeká v testu.

Po přestávce jsme si doplnili všechny tři tvary přídavných jmen na tabuli a docela nám to šlo.

Ve SB na straně 77 jsme si udělali cv. 1 a 2, kdo bude mít na příští hodině nejvíce slov ke čtyřem obrázkům dostane v soutěži Student dne 3 body navíc!

A pozor, cv. 3 na straně 77 – doplnit příběh o malém dráčkovi budeme doplňovat v pondělí do portfolia 😊

Na konec hodiny jsme si v Baamboozle zahráli hru s gramatikou, kterou právě probíráme.

 

enlightenedYLE ZKOUŠKY - MOVERS enlightened

Na začátku dnešní výuky navštívila naši skupinu Miss Lenka a informovala děti o možnosti skládat zkoušku Young Learners a účastnit se přípravného kurzu. Informace obdrželi rodiče emaiem od paní Barešové nebo je najdete zde.

 

 

ÚNOR

27.2.

Nejdříve jsme si řekli jak jsme se měli o víkendu

MDR: do sešitů jsme si doplnili druhé a třetí stupně přídavných jmen dle obrázků na tabuli.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulé hodiny (WB strany 70,71) a zadali jsme si nový

HOMEWORK: WB 74, 75 do 6.3.

Na straně 74 a 75 ve SB jsme si přečetli příběh a podívali se na video.

Znovu jsme si přečetli příběh na stranách 74 a 75 a odpověděli si na otázky ve cvičeních 1,2,3 ve WB na straně 74

Představili jsme si, že jsem nějaké magické zvíře a popsali jsme se říkali jsme si proč je lepší než ostatní.

Na závěr hodiny jsme si zahráli hru s Flashkartami - co chybí.

 

 

22.2.

Nejdříve jsme se protáhli s písničkou o palačinkách.

MDR: do sešitů jsme si doplnili druhé a třetí stupně přídavných jmen, které známe.

Ve SB jsme si udělali cv. 1,2,3

Rozdělili jsme se do dvojic a podle návodu toho druhého jsme kreslili neexistující příšery.

Po přestávce jsme si naše příšerky pojmenovali a ostatním jsme je u tabule popsali.

Seznámili jsme se s naší novou paní učitelkou Miss Mayou a každý z nás řekl nahlas dvě pravdy a jednu lež a ostatní hádali, co z toho, co jsme řekli je lež.

Udělali jsme si cv. 1,2 ve WB na straně 73

20.2.

Nejdříve jsme si zkontrolovali domácí úkol z minulého týdne (WB 69 a.1,2,3) a zadali si nový

HOMEWORK: WB str. 70, 71

Dostali jsme domů testy z 5té lekce, aby se na ně rodiče mohli podívat (s výjimkou těch, kteří psali dnes až dnes).

Pustili jsme si písničku a protáhli se při ní.

MDR: udělali jsme si jedno cvičení z testu, který nás čeká na konci Lekce 6

Podívali jsme se na video s vysvětlením stupňování přídavných jmen – big, bigger.

Udělali jsme si cvičení na straně 71 ve SB

Zacvičili jsme si s PE videem - lyžování

Udělali jsme si cvičení na Wordwall

Vypracovali jsme si cvičení na straně 72 ve SB a na straně 72 ve WB.

Na konec hodiny jsme si zahráli Baamboozle.

 

 

15.2.

Nezapomeňte na domácí úkol. HOMEWORK: WB 65 celá a 69 celá na 20.2.

Dnes jsme si napsali testík z lekce 5

Nejdříve jsme se protáhli s mravenci a Miss Deannou aby se nám rozproudily myšlenky.

MDR: udělali jsme si wordsearch se slovíčky z 5 lekce.

A potom jsme si napsali testík.

Kdo měl hotovo vrhl se na Valentýnský word search.

Po přestávce jsme začali s novou lekcí – naučili jsme se slovíčka 6 lekce.

Udělali jsme si cv. 1,2 na straně 70.

Potom jsme si slovíčka procvičili s flash kartami v několika hrách a udělali si cv. 3 na straně 70 ve SB – do sešitu jsme si namalovali magické zvíře podle popisu Miss Deanny.

Na konec hodiny jsme si zacvičili s dinosaury.

 

13.2.

Dnes jsme hlavně opakovali.

Příští středu – 15.2. píšeme test z probrané látky 5.té lekce.

Nejdříve jsme si zkontrolovali domácí úkol ve WB na straně 63 cv. 2 a na straně 6 cv.1 a2 a zadali si nový

HOMEWORK: WB 65 celá a 69 celá na 20.2.

Protáhli jsme se s písničkou

MDR: napsali jsme slovička z flashkaret do sešitu tak jak je Miss Jana ukazovala.

Zopakovali jsme si speling slovíček s Miss Deannou na videu.

Zahráli jsme si spoustu her z Cambridge z lekce 5 a zopakovali jsme si slovíčka i gramatiku.

Ukázali jsme si na jednu minutu test, abychom viděli, co nás ve středu čeká.

Po přestávce jsme si zahráli další hry quizy a doplňovačky – Wordwall, Baamboozle a další Wordwall a zopakovali si mluvnici, kterou jsme se naučili v páté lekci.

Nakonec jsme si zacvičili s PE videem a s Valentýnem.

8.2.

Dnes jsme si půjčili Miss Desi od jiné skupiny.

Příští středu – 15.2. píšeme test z probrané látky 5.té lekce.

Protáhli jsme se s písničkou

MDR: doplnili jsme si prázdná místa ve větách ve cv. nalepeném v sešitě.

Ve SB na straně 64, 65 jsme si nejdříve přečetli příběh a pak se podívali na video. Udělali jsme si cv. 3,4 na straně 65.

Do cvičení na interaktivní tabuli jsme si doplnili used to

Po přestávce jsme si udělali další cvičení z testu, který budeme psát příští středu.

Podívali jsme se na film Biggest Treasures ever discovered

Zasoutěžili jsme si s Baamboozle a doplňovali used to a had to do vět.

Na konec hodiny jsme si zaběhali a zaskákali s Shark Chase

 

6.2.

Dnes jsme si půjčili Miss Alison od jiné skupiny.

Nejdříve jsme si zkontrolovali domácí úkol WB 59,60

Příští středu – 15.2. píšeme test z probrané látky 5.té lekce.

HOMEWORK: WB 63 cv.2, 68 cv.:1,2 na pondělí 13.2.

 

Protáhli jsme se s písničkou

MDR: doplnili jsme si prázdná místa ve větách ve cv. nalepeném v sešitě.

Ve SB na straně 62 a 63 jsme si nejdříve přečetli příběh a pak se podívali na video. Udělali jsme si cv. 1 na straně 63

Zkusili udělat další cvičení z testu, který budeme psát příští středu.

Do cvičení na interaktivní tabuli jsme si doplnili used to

Zahráli jsme si Quiz na Baamboozle – has to/had to

 

1.2.

Dnes jsme si vypůjčili Miss Quetz od jiné skupiny.

Děti dnes dostali domů opravené testy, aby je ukázali rodičům.

Protáhli jsme se s písničkou – bláznivý tanec s Wednesday

MDR: dívali jsme se na obrázky postav z Harryho Pottera a psali jsme si do sešitu popis a ostatní hádali, kdo z obrázků to je.

Ve SB na straně 61 jsme si udělali cv. 1,2,3 a naučili jsme se, jak se používá gramatika had to….

Udělali jsme si jedno cvičení z testu, který budeme psát přesně za 14 dní.

O přestávce jsme se podívali na část video  o nebezpečích v oceánu.

Udělali jsme si první část Quiz – used to, didn´t use to

Ve WB na straně 61 jsme si udělali cv. 1,2,3

Zahráli jsme si na Baamboozle – hodně těžkou hru s větami used to.

LEDEN

30.1.

Nejdříve jsme si zkontrolovali domácí úkol WB 55,56 a zadali si nový

HOMEWORK: WB 59,60 na 6.2.

Protáhli jsme se s písničkou

MDR: doplnili jsme si slovíčka do vět.

Ve SB na straně 59 jsme si udělali cv. 1,2,3 a naučili jsme se gramatiku used to – více podrobností najdete na tomto listě.

Zahráli jsme si quiz s used to.

Po přestávce jsme si zahráli se slovíčky a s flash kartami hru – kdo plácne první kartu.

Ve SB na straně 60 jsme si udělali cv. 1,2

Podívali jsme se na video s quizem used to/didn´t used to.

Podívali jsme se na video s popisem obličeje – vlasů a očí

A zahráli jsme si quiz s částmi lidského těla.

 

25.1.

Nezapomeňte na domácí úkol: WB 53 /1, /2; 54 /1, + nakreslit kriminálníka do WB58(cv.3)

Nejdříve jsme se protáhli s písničkou

MDR: zamysleli jsme se a napsali co nejvíce slov, které se týkají popisu lidského těla. Zopakovali jsme si tím slovíčka, než jsme se pustili do nových.

Podívali jsme se na slovíčka Lekce 5, které nám namluvila Miss Deanna. Prosíme, naučte se je a i spelování.

Pracovali jsme se SB na straně 58. Nejdříve jsme si poslechli nová slovíčka a pak si zahráli s novými slovíčky několik her – s plácačkou na mouchy jsme označovali slovíčka na tabuli, Psali jsme slovíčka na tabuli, abychom se naučili ,jak se píší. Říkali jsme si je rychle podle flashkaret, na lavici jsme je znovu označovali plácačkou, říkali, které chybí…

Po přestávce jsme si udělali cv. 1 a 2 na straně 59 ve SB, Před tabulí jsme hráli slovní řetěz s novými slovíčky.

Zahráli jsme si hru se slovíčky – popis lidského těla

Ve WB na straně 58 jsme si udělali cv. 1 a 2 a pak na tabuli jeden z nás kreslil postavu podle popisu ostatních. Cv.3 si udělejte doma a příště si naše kriminálníky popíšeme

Zahráli jsme si quiz s částmi lidského těla.
Nakonec jsme si zacvičili s ninjou a nakrájeli jsme si zeleninu na polévku

 

23.1

Nejdříve jsme se protáhli s Banana, banana, meatball

MDR: Napsali jsme si slovíčka k flashkartám – zopakovali jsme si tak slovíčka ze 4.lekce.

Napsali jsme si testík.

Kdo měl hotovo mohl vypracovat wordsearch – místa ve městě.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulé hodiny WB 53 /1, /2; 54 /1 a zdali jsme si nový

HOMEWORK: WB strana 55,56 na 30.1.

Po přestávce jsme si zatancovali na Freeze dance – abychom se trochu uvolnili po testu.

Vybrali jsme si nové knihy z knihovny – prosíme vrátit do 6.2.

Ve zbytku hodiny jsme si zahráli hru Journalist -s postavami z Harryho Pottera.

Jeden z nás seděl před tabulí, vylosoval si postavu z knihy na kartičce a ostatní pak pokládali otázky, abychom spolu uhodli, kdo je.

 

 

18.1.

Nezapomeňte, že 23.1 píšeme testík z lekce 4 – slovíčka a gramatika!

Nezapomeňte na domácí úkol: WB 53 /1, /2; 54 /1,

 

Nejdříve jsme se protáhli s Hokey Pokey

MDR: doplnili jsme si do vět správná slovíčka.

Dnes jsme hodně opakovali.

Zahráli jsme si hru s doplňováním minulého času a minulého času průběhového

Ukázali jsme si na chviličku test, abychom přesně věděli, co nás v pondělí čeká.

O přestávce jsme se podívali na Are you more like…?

Procvičili jsme si  at, in, on v krátkém cvičení z internetu.

Zahráli jsme si „řekni pět slov“ – např 5 sloves začínající na S.

Udělali jsme si Online word search – z počítačů a jídla.

A na konec jsme si pěkně šimi, šimi….

A zjistili jsme, jak se používá spojení Fit the Sitch!

Uvidíme se v pondělí.

 

 

16.1.

Nezapomeňte, že 23.1 píšeme testík z lekce 4 – slovíčka a gramatika!

 

Nejdříve jsme si v kroužku položili pár otázek a odpověděli na ně.

Zopakovalil jsme si jak se tvoří spojení minulého a minulého průběhové času a pravidelná a nepravidelná slovesa.

MDR: doplňovali jsme věty na tabuli – minulý a minulý průběhový čas.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol a zadali nový

HOMEWORK: WB str.53 cv. 1 a2, a str. 54 cv. 1 na 23.1

Udělali jsme si cv. o Harry Potterovi – můžete si zopakovat doma sami jestli vám to jde – tady.

Ve cv. 1 na straně 53 ve SB jsme vybrali správné hodiny podle poslechu rozhovoru.

Zahráli jsme si nějaká cv. z extra cvičení na interaktivní tabuli.

Udělali jsme si cv.1 ma straně 57 ve WB – kdo nestihl dodělá doma.

Rozloučili jsme se doplňováním at/on/in k obrázkům.

11.1.

Nejdříve jsme si zatancovali s videem abychom se protáhli

Nezapomeňte na domácí úkol WB strany 46 a 47 celé a na straně 47 cv.1 – Pozor před tím, než začnete dělat cv. 1 na straně 48  ve WB je potřeba si poslechnout písničku ve SB na straně 48

MDR: podle popisu jsme poznávali o jaké jde slovíčko.

Podívali jsme se na příběh ve SB na straně 50 a 51, potom jsme se rozdělili do dvou skupin. Znovu jsme si příběh přečetli a pak odpověděli na otázky na straně 51.

Udělali jsme si i cv.1 a 2 na straně 50 ve WB.

Po přestávce jsme si zkusili doplnit věty předložkami at, in, on,

Pracovali jsme ve skupinách s WB a to na stranách 51 (cv. 1,2,3)

Zahráli jsme si hru kde jsme spojovali at/on/in s obrázky údajů o čase tak, jak patřili k sobě.

Udělali jsme si cvičení 1,2 na straně 52 ve WB.

9.1.

Nejdříve jsme si zatancovali s videem abychom se protáhli

HOMEWORK: WB strany 46 a 47 celé a na straně 47 cv.1 – Pozor před tím, než začnete dělat cv. 1 na straně 48  ve WB je potřeba si poslechnout písničku ve SB na straně 48

MDR: rozmotávali jsme slovíčka napsaná na tabuli – pozor bude v testíku, který budeme psát na konci ledna.

Seznámili jsme se s novou gramatikou spojení minulého a minulého průběhového času. Vyzkoušeli jsme si doplňovat věty – vyzkoušet si jestli to umíme můžete s písničkou.

Ve SB na straně 49 jsme si udělali cv. 1,2, 3 a 4

 Vrátili jsme si opravené testíky a děti si je vzali domů, aby je mohli ukázat rodičům

O přestávce jsme si půjčili knihy a poprosíme vrátit do 23.1.

 Procvičili jsme si probranou gramatiku na pracovním listě.

Udělali jsme si cv. 1,2,3 ve WB na straně 49.

 

Procvičili jsme si slovíčka pomocí otázek – Miss Deanna popsala slovíčko a my hádali, co to je za slovíčko.

4.1.

Nejdříve jsme si vyhlásili studenta měsíce Prosince – výherci gratulujeme!

Ti, kteří nepsali test před Vánoci si ho napsali dnes zatímco ostatní hráli hru Categories se slovíčky a se svými jménem a seznamovali se s novými slovíčky.

Po přestávce jsme se seznámili s novými slovíčky na straně 46 a pomocí různých quizů a  her se je učili.

Abyste se mohli nová slovíčka naučit i se správnou výslovností připravily jsme pro vás video - Lekce 4

Zahráli jsme si i oblíbenou hru s flashkartami a plácačkami – Co chybí

Vysvětlili jsme si gramatiku – Prepositions of time – jak se používají a doplnili jsme si věty na tabuli.

Ve SB na straně 47 jsme si udělali cv. 1,2 a podívali jsme se i na video s naším gekonem Gregem

PROSINEC

21.12.

 LEAP Christmas Games 2022

1.Ročník

Dnes jsme se zúčastnili Velké Vánoční soutěže!

Všichni studenti programu LEAP v jednom ročníku, jsme se sešli spolu v jedné třídě a společně oslavili Vánoce velkou hrou.

Každá skupina si nejdříve vylosovala barvu, pod kterou pak soutěžila. My jsme si vylosovali ŽLUTOU.

 Ve třídě nás nejdříve přivítala Miss Deanna a podívali jsme se na video s přáním Santa Clause.

Co se ale nestalo – když nám Santa Klaus slíbil dárky, přepadli ho piráti. Santa nám řekl, že nám Grinch a jeho piráti snaží ukrást Vánoce a vyzval nás, abychom na hrách nasbírali, co nejvíce sněhových (papírových) koulí, abychom společně potopili loď s piráty, která k nám míří.

Sněhové koule jsme mohli získat jen tak, že budeme v průběhu her hodní a dávat pozor.

A pak už začali Vánoční hry.

Na každou soutěž jsme si společně nominovali našeho zástupce a vyslali ho doprostřed třídy plnit úkol za naší skupinu.

Úkol se dělal na čas a k času se pak přidávala penále – za chybu + 3s, za každé vyrušování, zlobení a mluvení v celé skupině + 5 s. (Byli jsme ale téměř vzorní a skoro nikdo ze všech dětí nedostal vteřiny za vyrušování).

 

dyž jsme se chovali dobře naše skupinka po každé hře dostala 5 papírových koulí, které jsme potřebovali na potopení lodi s piráty. Navíc nám rozdávala papírové koule i Miss Deanna, když jsme byli hodní a mluvili anglicky.

Soutěžili jsme, bavili se a tancovali a zase soutěžili a to až do úplného konce, kdy vyhrála skupina s nejnižším celkovým časem.

Blížil se konec her a tu se objevilo na tabulli video s Grinchem a jeho pirát.

Už byli opravdu blízko!

A najednou byli ve videu i naši učitelé a volali na nás, abychom tu loď, co se blíží potopili, co nejrychleji.

A opravdu, jen co to dořekli, objevila se loď s piráty a pirátskou vlajkou a my koulovali a koulovali, až se potopila.

Tak jsme zvítězili a letos si rozhodně Vánoce s dárečky zasloužíme!

A to je vše…

Není!

Ještě potřebujeme říct kdo vlastně ze všech čtvrťáků vyhrál

Ve velké Vánoční soutěži jsme letos vyhráli MY - PORPOISES!

GRATULUJEME!

Všichni z vítězné skupinky dostali velké diplomy (doma si je mohou vymalovat, jak se jim bude líbit)

 ostatní dostali malou kartičku za to, že se zúčastnili velkých LEAP vánočních her.

 

A ještě jedno krátké video s nejlepšími záběry a vyhlášením vítězů
z našich Vánočních her:

Krásné Vánoce a Šťastný Nový rok Vám všem a…

uvidíme se za rok 😊!

19.12.

Ve Středu 21.12. bude poslední hodina angličtiny a bude hodně netradiční - těšit se můžete na:

 LEAP Christmas Games 2022

budeme hodně soutěžit ve všem, co jsme se naučili od září letošního roku...

.. a bude i spousta legrace

- kdo chce přijít ve Vánočním převleku bude obzvláště vítán (není podmínkou)

POZOR - není třeba si brát učebnice!

 

Ti, co nepsali testík dnes, napíšou si ho po prázdninách :-)

Nejdříve jsme si spolu zopakovali vše, co bylo třeba pro testík abychom se ujistili, že všemu rozumíme.

Napsali jsme si testík.

Kdo měl hotovo dříve než ostatní mohl začít - Word Search s Vánočními slovíčky.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol.

Vrátili kníhy a kdo chtěl půjčil si nové, aby měl co číst přes Vánoční prázdniny.

Podívali jsme se Vánoční  video  o tom, jak je důležité se učit angličtinu.

Vysvětlili jsme si co nás čeká na našich Vánočních hrách a jaká jsou pravidla.

Na konec hodiny, když nám zbylo malinko času, ještě jsme si opakovali, co by nás mělo čekat na Vánočních hrách jako otázky.

 

14.12.

POZOR 19.12 budeme psát TESTÍK  z 3 lekce

Nezapomeňte na domácí úkol HOMEWORK: WB pg 42/1, 2, 3

Prosíme o vrácení zapůjčených knih do knihovny do 19.12

 

Ve Středu 21.12. bude poslední hodina angličtiny a bude hodně netradiční - těšit se můžete na:

 LEAP Christmas Games 2022

budeme hodně soutěžit ve všem, co jsme se naučili od září letošního roku...

.. a bude i spousta legrace

- kdo chce přijít ve Vánočním převleku bude obzvláště vítán (není podmínkou)

POZOR - není třeba si brát učebnice!

 

Řekli jsme si jak se máme,

Povídali jsme si jaký film a jakou knihu máme rádi.

Řekli jsme si, co budeme dělat o prázdninách a jak u nás doma vypadá Štědrý den.

MDR: doplnili jsme si was/were do vět.

Zopakovali jsme si gramatiku minulý čas: I was ….- We were ve větách.

Podívali jsme se na video s písničkou.

Odpovídali jsme na různé otázky a povídali jsme si jak vypadá potopa, jak rychle přichází a proč vzniká.

Opakovali jsme si slovíčka – speling zpaměti a potom na tabuli.

Říkali jsme si, co bychom mohli dělat zítra až napadne hodně sněhu.

Na konec hodiny jsme si vymysleli strašidelný Vánoční příběh. 

 

 

12.12.

POZOR 19.12 budeme psát TESTÍK  z 3 lekce

Poprosíme i o vrácení zapůjčených knih 19.12,

Nejdříve jsme si s nakreslenou růží řekli co pěkného a co mrzutého se nám stalo o víkendu

MDR: zopakovali jsme si učivo 3.tí lekce dle otázek na tabuli.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého týdne: WB str. 34/cv.2 a 3, SB str.36 cv.1, WB str. 36 cv. 1 a zadali si nový

HOMEWORK: WB pg 42/1, 2, 3

Zopakovali jsme si gramatiku na interaktivní tabuli

SB str. 38-39 – podívali jsme se na příběh, pak se rozdělili do dvou skupin a vysvětlili si nová slovíčka  a udělali jsme si cv. 2

Ve skupinách jsme si udělali cv. 1 na straně 38 ve WB

Všichni společně jsme si pak udělali cv. 1 a 2 ve WB na straně 39

O přestávce jsme si poslechli písničku

 

Zahráli jsme si hru s flashkartami a slovíčkami ve skupinách.

Vypracovali jsme si cv. 1 ve WB na straně 45.

Zahrálli jsme si hru na WORDWALL – čas minulý průběhový.

Opakovali jsme se a připravovali se na testík -  pracovali jsme ve dvojicích.

Na závěr jsme si zopakovali jak se tvoří slovesa s koncovkou _ing.

 

7.12.

Nezapomeňte na domácí úkol na 12.12.
WB str. 34/cv.2 a 3, SB str.36 cv.1, WB str. 36 cv. 1

 

V rychlosti jsme si zopakovali slovíčka, která jsme se naučili minulou hodinu.

Potom jsme se protáhli s písničkou

Probrali jsme si gramatiku – Past continuous a dávali jsme dohromady věty na tabuli.

Nejdříve jsme hledali chyby ve větách a pak popisovali obrázky na tabuli.

Pracovali jsme se SB na straně 35 a udělali jsme si cv. 1,2,3 a na straně 37 ve SB cv. 1,2,3

O přestávce jsme si poslechli video

Po přestávce jsme si zahráli spoustu her s novými slovíčky i s novou gramatikou (Hangman, Hádej slovíčko podle popisu, Pictionary apod.)

 

5.12.

Nejdříve jsme se protáhli s písničkou
 

MDR: dnes jsme pracovali se spojením was/were + ing

Seznámili jsme se se slovní zásobou třetí lekce, na interaktivní tabuli, pokud si chcete procvičovat slovíčka – můžete to zkusit ještě s naším bývalou učitelkou Miss Taylor ZDE.

Pracovali jsme se SB a udělali jsme si cvičení 1 a 2 na straně 34

Zahráli jsme si s plácačkami na mouchy a snažili se plácnout na správnou flashkartu co nejdříve.

O přestávce jsme si půjčili knihy – prosíme vrátit spolu s vyplněným zápisem do 19.12.2022.

 

Miss Deanna nám o přestávce zkontrolovala domácí úkol z minulé hodiny a společně jsme si poznamenali nový

 

HOMEWORK: WB str. 34 (cv.2 a 3) SB strana 36 cv. 1 a WB na straně 36 celou. Úkol je na 12.12. a pozor než začněte dělat cvičení na straně 36 ve WB, je potřeba udělat cv. 1 na straně 36 ve SB, kde jsou potřebné informace.

Dávali jsme dohromady slova na nastříhaných papírcích nejdříve ve dvojicích a potom samostatně.

Vypracovali jsme si cv.1 na straně 34 ve WB a cv. 1 a 2 na straně 35 ve WB.

Zahráli jsme si hru. Jeden z nás si sedl zády k tabuli a Miss Deana za ním ukazovala obrázek slovíčka a ostatní museli slovíčko popsat aniž by použili něco z čeho se slovíčko skládalo – např Fighfighter – nesměli jsme použít ani fire ani fighter.

Rozloučili jsme se s Flashkartami – každý si jednu vybral a řekl slovíčko.

 

LISTOPAD

30.11.

MDR: dnes jsme si odpověděli na pár otázek na tabuli a protože v pondělí budeme začínat novou lekci, byl dnešek takovým velkým opakovacím dnem.

Opakovali jsme slovíčka od lekce 0 až po lekci 2, gramatiku, hráli jsme spoustu her se spelováním a doplňováním vět. 

Dnes jsme si předali diplom Student měsíce Listopadu a vítězce moc gratulujeme :-)

 

28.11.

Dneska jsme psali testík - a všichni jsme to zvládli během hodiny a to jsme si ještě chvilku opakovali. A pozor - testík dopadl naprosto výborně :-) Děti mají opravené testy sebou doma, aby si je rodiče mohli prohlédnout.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého pondělí - WB 26 a 27 a zadali si nový

HOMEWORK: WB str. 31, cv. 1 a 2 na 5.12.

Nejenže jsme zvládli testík, ale navíc ještě celou stánku s procvičováním some/any a kdo měl hotovo vybarvoval obrázek, který jsme si potom spolu popsali, co na něm je a proč.

Zahráli jsme si Hot Potato, Simon says a udělali nějaký ten speling v kroužku.

 

 

 

 

23.11.

Pozor – v pondělí píšeme testík!

Nezapomeňte na HOMEWORK: WB strana 26 a 27 (celé)- na 28.11.

Dnes jsme opakovali

MDR: Do sešitu jsme si napsali slovíčka, která patřila k flashkartám na tabuli.

Podívali jsme se na testík, který nás v pondělí čeká a spolu jsme si potom probrali znovu gramatiku (and, so, but, because a can a could) například na těchto větách – zkuste si je doma znovu doplnit 😊

 

Last year, I went to the lake with my parents _____ my brother. It was awesome. We didn’t want

to stay in a hotel, _____ we stayed in a house. It was right next to the lake, so we ____ see the

water. It was far from any villages, so we ______ go to the cinema or shops. My brother was

sad about _____ he loves watching films. I was happy to be there, ____ I couldn’t wait to see

my friends when I got home.

I didn’t go to the cinema ____ I didn’t want to see the movie.

I didn’t go to the restaurant ____ I wasn’t hungry.

My brother loves video games, ____ he doesn’t have a PS4.

He wanted to go shopping, ___ he had to do his homework.

It was sunny ____ warm, ____ we went to the beach.

I wanted ice cream, ____ I went to the store and bought some.

Miss Taylor didn’t go to school _____ she was sick.

I ran the race, ____ I didn’t win.

 

Spelovali jsme v různých hrách i slovíčka z poslední lekce  a pak jsme si ještě zopakovali co jsme mohli (could) dělat když jsme byli mimina, když nám bylo 10, 20 a 80… a zvládali jsme hodně zajímavé věci 😊

 

Závěr hodiny patřil ještě posledním větám…

I could/couldn’t run when I was born.

My grandmother could/couldn’t swim 25 km when she was young. She was a professional

swimmer.

Could/couldn’t you play the piano when you were four?

Sorry, I could/couldn’t hear anything. It was very noisy.

I could/couldn’t sing when I was younger, but I can’t now!

My brother could/couldn’t ride a bike when he was younger, but he can now,

 

 

21.11.

Pozor – v pondělí píšeme testík!

Zkontrolovali jsme si domácí úkol (WB strana 23 cvičení 3, str. 24 cvičení 2 ) a zadali si nový

HOMEWORK: WB strana 26 a 27 (celé)- na 28.11.

MDR: Doplnili jsme si do vět „ could“

Podívali jsme se na příběh na straně 26 a 27 ve SB a udělali si cv. 2 na straně 27

Zopakovali jsme si slovíčka z nové lekce – hráli jsme proti sobě vždy ve dvojicích.

Opakovali jsme could, protože příští týden budeme psát testík z druhé lekce.

Opakujte si slovíčka a gramatiku – aby se vám lépe opakovalo tady je jedno video, ve kterém můžete testovat svoje znalosti.

 

16.11.

Nezapomeňte na domácí úkol

HOMEWORK: WB strana 23 cvičení 3, str. 24 cvičení 2  - na 21.11.

MDR: Doplnili jsme si do vět  AND, SO, BECAUSE a But

Řekli jsme si, jak se dělá minulý čas u sloves pravidelných a že existují i nepravidelná slovesa.

Pracovali jsme se SB na straně 24 a udělali jsme si cv. 1

S flashkartami jsme si řekli, co kde můžeme dělat nebo jsme dělali a vytvořili jsme si krátký příběh.

Ve WB jsme si na straně 24 udělali cvičení 1

A na závěr hodiny jsme si probrali gramatiku Could a couldn´t

 

14.11.

Přivítali jsme se otázkou  How do you say hello? Spell the word?

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého týdne (WB strana 20 cvičení 1,2, str. 21 cvičení 1  ) a zadali si nový

HOMEWORK: WB strana 23 cvičení 3, str. 24 cvičení 2  - na 21.11.

MDR: Odpověděli jsme na otázky – Where can you climb? Where can you swim? Where can you walk?

Zopakovali jsme si nová slovíčka: Mountain, Forest, Village, Field, Lake, Island, River, Path.

Zahráli jsme si hru s flashkartami a plácačkami

Ve WB jsme si udělali cv. 1 a 2 na sstraně 23 a cv. 1 na straně 24.

Ve SB na straně 23 jsme si udělali cv. 2 a 4

Na závěr hodiny jsme si zahráli hru s příběhem – nejdříve jsme každý vymyslel větu – pak jsme dostali jedno ze 4 spojovacích slov (but, so, and, because) a doplnili druhou větu atd. až jsme udělali příběh

 

 

9.11.

Nezapomeňte na HOMEWORK: WB strana 20 cvičení 1,2, str. 21 cvičení 1  - na 14.11.

Přivítali jsme se otázkou  How do you say hello? What must you do after school?

MDR: Odpověděli jsme na dvě otázky – How did you feel about the test? Do you have any questions about the test?

Dnes jsme začali s novou lekcí a naučili jsme se nová slovíčka: Mountain, Forest, Village, Field, Lake, Island, River, Path.

S Miss Taylor jsme pro vás připravily video s novými slovíčky. Prosíme o procvičování abyste se je naučili spelovat a hlavně vyslovovat jako Miss Taylor 😊

Pracovali jsme se SB na straně 22 – poslechli jsme si příběh a pak odpověděli na otázky. Ve WB jsme si vypracovali cvičení 1 a 2 na straně 22

Udělali jsme si cvičení 2 na straně 23 ve SB a vysvětlili jsme si použití gramatiky, která se používá pro spojování vět – slova but, so, and, because

Udělali jsme si cv. 3 a 4 na straně 23 ve SB a cv.2 ve WB na straně 23

 

7.11.

Přivítali jsme se otázkou  How do you say hello? Spell a word.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého týdne (WB str.16 (cv.1 a 2, str.17 (cv.1)) a zadali si nový

HOMEWORK: WB strana 20 cvičení 1,2, str. 21 cvičení 1  - na 14.11.

 

Nakonec jsme dnes zvládli napsat test celý a dokonce máme i oznámkované testy sebou, abychom je mohli ukázat rodičům.

Dnes jsme nejdříve znovu opakovali vše, co bude v dnešním testu

MDR: spolu jsme si řekli, co bychom si chtěli zopakovat před testem a pak si to nanečisto vyzkoušeli do sešitu.

Na tabuli jsme si opakovali slovíčka z 1.lekce.

Vyzkoušeli jsme si na příkladech jak použít must a mustn´t ve větách

Po přestávce jsme si napsali testík

Kdo měl testík hotový mohl pracovat na domácím úkole a hodně z dětí toho využilo.

Nakonec jsme si zahráli Hot Potato.

 

2.11.

Přivítali jsme se otázkou  How do you say hello? Spell a word.

 

Pozor, pozor – první polovinu testu si napíšeme 7.11., druhou 9.11.!

 

MDR: rozmotej slova na tabuli a napiš slovíčka správně.

Zasoutěžili jsme si ve spellingu na tabuli ze slovíček 1. lekce

Podívali jsme se na gramatiku  must/mustn´t

Udělali jsme si cv.2 na straně 13 ve SB – zopakovali jsme si použití us/we/him/her

Dávali jsme rozházená slovíčka do vět – správný slovosled – pozor bude v testíku!

Podívali jsme se na testík a znovu si prošli vše, v čem jsme si nebyli jistí.

Nejdříve jsme si předali diplom vítězi dnešní hodiny

A dnes jsme měli ještě velkého vítěze  a to

 „STUDENT OF THE MONTH - OCTOBER“

MDR: dnes jsme si odpověděli na pár otázek na tabuli a protože v pondělí budeme začínat novou lekci, byl dnešek takovým velkým opakovacím dnem.

Opakovali jsme slovíčka od lekce 0 až po lekci 2, gramatiku, hráli jsme spoustu her se spelováním a doplňováním vět. 

 

ŘÍJEN

31.10.

Přivítali jsme se otázkou  How do you say hello? Be a monster.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého týdne přečetli jsme si strašidelné příběhy, které jsme doma napsali

HOMEWORK:     WB str.16 (cv.1 a2) strana 17 (cv.1)   na 7.11.

MDR: Who uses a sword?

Who wears a crown?

Pracovali jsme se SB na straně 16 – přečetli jsme si příběhy a spojili je s obrázky a odpověděli jsme si na otázky na straně 17

Poslechli jsme si příběh na stranách 14 a 15 a udělali jsme si cv, 1

Zahráli jsme si hru se spelingem – hráli jsme ve dvou skupinách proti sobě.

Udělali jsme si cv.3 na straně 13

 

24.10.

Přivítali jsme se otázkou  How do you say hello?

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého týdne a zadali jsme si nový.

HOMEWORK: Napsat strašidelný příběh v 6-8 větách  - na 31.10.

MDR: do sešitu jsme rozmotali několik zamotaných slovíček

Naučili jsme se několik nových slovíček, která mají co do činění s Halloweenem Vampire Witch Monster Fairy Scare Trick-or-treat

Zahráli jsme si na monstra a šarády

Zatancovali jsme si na strašidelnou písničku od M.Jaksona

A nakonec jsme si vyprávěli strašidelné příběhy. Každý musel říci jeden strašidelný příběh, který se stal a nebo, který si vymyslel

A pak jsme se už jen rozloučili. A uvidíme se spolu až na opravdového Halloweena – po prázdninách.

 

19.10.

Všechny děti dostaly opravené testy z lekce 0, již v minulém týdnu, aby je ukázaly rodičům
Měly by je mít v učebnicích a všechny byly poučené, aby vám je ukázaly.

Přivítali jsme se otázkou  How do you say hello?

MDR: napsali jsme si, co nosí Král, Královna a Rytíř

Zopakovali jsme si nová slovíčka -  lekce 1: Sword, Bow and arrow, Helmet, Crown, Necklace, Belt, Bracelet, Shield, Knight, Queen

Zopakovali jsme si použití mluvnice Must/Mustn´t – formou her a ve SB na straně 11 jsme si udělali cv. 1 a 2

Poslechli jsme si, co děvče musí a co nesmí používat v písničce ve SB na straně 12 cv.1

Na straně 13 SB jsme si doplňovali věty novými slovíčky

V rychlosti jsme vytvořili ve čtyřech párech jednu věc z našich slovíček - korunu, štít, náhrdelník a helmu a pak si je ukazovali a popisovali

Nakonec jsme si zahráli hru na krále a královnu a říkali jsme si pravidla, co se musí a co se nesmí.

A pak jsme se už jen rozloučili.

 

17.10.

Přivítali jsme se otázkou  How do you say hello?

HOMEWORK: WB strana 10 cv.1,2,3

MDR: napsali jsme si, co bylo na minulém testu jednoduchého a co složitého. Potom jsme dávali oznamovací věty do otázek.

Seznámili jsme se s novými slovíčky lekce 1: Sword Bow and arrow Helmet Crown Necklace Belt Bracelet Shield Knight Queen

Video s Miss Taylor - slovíčka 1.Lekce

Zkoušejte si s Miss Taylor hláskování ať to do příště taky umíte jako ona :-)

Malovali jsme obrázky s novými slovíčky.

Pracovali jsme se SB na straně 10 jsme si udělali cv.2

Zahráli jsme si hru s novými slovíčky na tabuli.

Vysvětlili jsme si novou gramatiku – Must/mustn´t – SB strana 11 cv. 2 WHat does it mean.

Zamysleli jsme se a napsali si 5 pravidel, abychom si vysvětlili použití MUST/MUSN´T

A pak jsme se už jen rozloučili.

 

12.10.

Dnešní zápis bude jednoduchý - psali jsme testík ze všeho, co jsme se naučili letos a i co si pamatujeme ze třetí třídy.

Testík dopadl výborně, je vidět, že jste se připravovali a hodně si i pamatovali :-) Děti mají testíky zkontrolované a oznámkované již u sebe.

V pondělí nás čeká nová - 1 lekce z naší učebnice

10.10.

Přivítali jsme se otázkou  How do you say hello?

POZOR!

Ve středu 12.10. budeme psát testík z toho, co jsme se naučili v letošním roce

slovíčka, nějaké to spelování a trocha té gramatiky.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého týdne (WB strana 9 cv. 2,3,4) a zadali si nový

HOMEWORK: učit se na čtvrteční test!

MDR: měnili jsme věty do otázek (I love volleyball, I smell peanut butter…)

Zopakovali jsme si slovíčka z nulté lekce a zahráli jsme si s nimi hru.

Zahráli jsme si hru s otázkami – rozdělili jsme se do dvou skupina přeměňovali jsme věty do otázek. potom jsme je seřazovali, tak jak mají jít logicky za sebou.

Na straně 7 ve SB jsme si udělali cv. 2

Zopakovali jsme si slovíčka ještě jednou na tabuli.

Připomněli jsme si o čem byl příběh, který jsme si poslechli v minulé hodině

Podívali jsme se na test, který budeme ve čtvrtek psát, abychom si udělali obrázek o tom, co nás čeká a co si máme zopakovat.

A pak jsme se už jen rozloučili.

 

5.10.

Přivítali jsme se otázkou  How do you say hello?

POZOR!

Ve středu 12.10. budeme psát testík z toho, co jsme se naučili v letošním roce

slovíčka, nějaké to spelování a trocha té gramatiky.

MDR: Napsali jsme si do sešitu, kde se nám nejvíce líbilo o prázdninách, co jsme dělali o prázdninách a kdo tam s námi byl.

 

Zopakovali jsme si minulý čas se slovíčky: dance, travel, walk, fly, meet, talk, see – rozdělili jsme se do dvou skupina a psali jsme minulé časy za body.

Vytvářeli jsme otázky k odpovědím (I went to the park, I talked to my mom….)

Poslechli jsme si příběh a na straně 8 ve SB jsme odpověděli na otázky. Naučili jsme se nová slovíčka: Symbol, Diamond, Map

Dnes jsme pracovali také s WB na straně 8 – seřazovali jsme věty tak, jak za sebou patří. Udělali jsme si cv. 2 na straně 8 a cv.2  na straně 9.

A pak jsme se už jen rozloučili.

Nezapomeňte na domácí úkol na pondělí: HOMEWORK: WB strana 9 cvičení 2,3,4  - na 10.10.

3.10.

Přivítali jsme se otázkou  How do you say hello?

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého týdne (WB stránky 4,5,6) a zadali si nový

HOMEWORK: WB strana 9 cvičení 2,3,4  - na 10.10.

 

MDR: do sešitu jsme si napsali co jsme dělali minulou středu. Co děláme když chceme dělat něco zábavného a co je náš nejoblíbenější film.

Zopakovali jsme si nová slovíčka: Big wheel, Rollercoaster, Roundabout, Dodgem cars, Band

Mayor, Microphone, Journalist, Photographer

 

Připomněli jsme si, co jsme slyšeli v příběhu s použitím minulého času – Lucy and Ben found a statue, …

Zahráli jsme si hru s otázkami – oznamovací věty v a dělali jsme z nich otázky (My cat is on fire, I hate the rain)

 

Přečetli jsme si příběh ve cvičení 1 na straně 7 a snažili se doplnit správné věty do prázdných míst ve cvičení 2. Pak jsme si příběh poslechli a zkontrolovali zda jsme to doplnili dobře.

A byl konec hodiny a my se společně rozloučili.

 

 

ZÁŘÍ

26.9.

Přivítali jsme se otázkou  How do you say hello?

HOMEWORK: WB stránky 4,5,6  - na 3.10.

UPOZORNĚNÍ

Prosíme všechny rodiče aby dětem aktivovali přístup na internet dle pokynů ve Student´s Booku a Workbooku, bez těchto přístupů a poslechu zadání některých cvičení, nebudou moci děti úkol udělat celý. Všem dětem jsem ukazovala kde je v učebnicích kód s návodem a která cvičení potřebují poslech zadání z internetu.

Děkuji

Podívali jsme se na video s Mr.Beanem na horské dráze.

Naučili jsme se nová slovíčka: Big wheel, Rollercoaster, Roundabout, Dodgem cars, Band, Mayor, Microphone, Journalist, Photographer

Abyste se nová slovíčka naučili dobře vyslovovat, připravili jsme pro vás

video se slovíčky z lekce 0, s Miss Taylor. 

V příští hodině bude náše práce v MDR založena na zapamatování si slovíček a hlavně na jejich správném spellingu. Opakujte si slovíčka s Miss Taylor co nejčastěji.

 

 

Poslechli jsme si cvičení 2 na stránce ve SB a odpověděli na otázky.

Ve dvojicích jsme si postavili z papíru roller coaster a potom jsme do „mikrofonu“ náš roller coaster představili ostatním. Všichni jsme hlasovali, který z těch, co jsme postavili, je nejhezčí, a který  vyhraje pro své tvůrce 5 bodů do dnešní soutěže.

Udělali jsme si cvičení 1 a 2 na straně 5 ve SB

A toto je dnešní výherkyně - hodně se hlásila, hodně věděla, a nasbírala nejvíc dnešních bodíků :-)

 

21.9.

Přivítali jsme se otázkou  How do you say hello?

MDR: Zopakovali jsme si zvířata, o kterých jsme se učili a do sešitu napsali odpovědi na otázky: Co je tvé oblíbené zvíře, kde žije a co jí?

Řekli jsme si co je lež a co je pravda. A potom jsme si do sešitu napsali dvě pravdy a jednu lež. Pak jsme si je navzájem přečetli a ostatní museli hádat co z toho, co jsme napsali je pravda a co lež.

Zahráli jsme si Hot Seat – na tabuli byly napsaná slova: Dinner, dress, television, bedroom, bear, house a my je museli popisovat.

Zahráli jsme si Pictionary: Každý z nás dostal jednu kartu s obrázkem, pak nakreslil na tabuli, co bylo na kartě a ostatní hádali, co nakreslil – zopakovali jsme si tak slovíčka z minulého roku.

Na závěr hodiny jsme si dodělali náš poster.

 

19.9.

Dnešní hodinu jsme začali otázkou:  How do you say hello? – ukázali jsme si, jak budeme říkat svůj pozdrav, když se potkáme.

Zopakovali jsme si části roku – období, měsíce… Jaký měsíc je teď a co děláme rádi na podzim.

MDR: dnes jsme odpovídali na otázky – What did you do this weekend? What is your favourite Fall aktivity? Do you like to go mushroom hunting? Why and why not?

Kdo měl rychle hotovo – domalovával svoje portfolio.

Dnešní Icebraker byl ve znamení hudby – chodili jsme okolo židlí a když přestala hrát hudba museli jsme si rychle sednout – židlí bylo o jednu míň, pochopitelně 😊

Dodělali jsme náš POSTER – dobarvili ho a podepsali

Na závěr jsme si zahráli  hry: Hot Potato  a Human Knot

 

14.9.

Dnešní hodinu jsme začali barevně. – v růžové (k velké radosti dívek a nelibosti chlapců😊)

Zahráli jsme si hru, kde jsme si říkali jaké barvy máme rádi a ukazovali si kde ve třídě právě naši barvu najdeme.

Dnešní Icebraker byl také ve znamení barev – znovu jsme si říkali naše jména, abychom si je všichni pořádně zapamatovali a k tomu přidávali barvy, které máme rádi.

MDR: namalovali jsme si zvířátko, které máme rádi v barvách, které se nám líbí.

Zahráli jsme si hru Barevné rohy – do každého rohu třídy jsme umístili barvu. Všichni jsme se rozeběhli do rohu k nějaké barvě, Miss Taylor pak řekla jednu z barev a ti, co stáli v rohu s barvou vypadli.

 

Po přestávce jsme si zazpívali písničku s videem How Do We Say Hello

Zahráli jsme si další hru, která se nám v minulé hodině moc líbila, a za kterou jsme dostali spoustu čárek ve hře o studenta dne – Book Scavenger Hunt. A opět jsme k ní použili náš Students book a díky hře jsme získali spoustu bodů v soutěži o Studenta lekce.

Vymalovali jsme si naše maskoty a začali pracovat na tablu.

Při další hře jsme si zopakovali zvířátka, která jsme se za celou dobu, co se učíme angličtinu, která jsme se již naučili. A potom jsme si se zvířátky zahráli Šarády.

 

12.9.

Nejdříve jsme se přivítali a navzájem jsme se představili.

Naší se seznámili s Miss Taylor, která nám řekla něco o sobě, svém pejskovi a o zemi odkud pochází – USA/Texas

Zahráli jsme si hru Icebreaker – postavili jsme se do kruhu, přidávali jsme si  maňáska - krtečka a vždy jsme se představili a řekli, co máme rádi – pak jsme předali maňáska dalšímu, ten zopakoval, co už slyšel o předešlých spolužácích a řekl něco o sobě.

Zazpívali jsme si Head, shoulders, knees and toes, abychom si zopakovali části našeho těla a potom si zahráli hru Simons says.

Řekli jsme si něco málo o našem zvířátku, které je naším maskotem a pak jsme si vybarvili a vystřihli malé maskoty – příště je použijme na naše tablo.

Po přestávce jsme se seznámili s novou učebnicí.
Rozdělili jsme se do dvou skupin a zahráli si “Lov obrázků” – Miss Taylor napsala na tabuli slovo, všichni ho několikrát nahlas vyspelovali a pak jsme ho hledali v učebnici, kdo ho našel první získával bod do dnešní soutěže o studenta hodiny.

Podívali jsme se na písničku, a pěkně jsme si na ni zatancovali.

Nezapomněli jsme ani na pravidla, která bychom měli o hodinách LEAP dodržovat.

Na interaktivní tabuli a na obrázcích jsme si vysvětlili, zda to, co na nich porušuje nebo neporušuje naše pravidla.

 

aktualizováno: 25.03.2023 00:07:11