Nikita Bernardová

 

 

 

 

 

 

Hello students, my name is Nikita Bernardová. You can call me “Miss Niki”.

Here is a little information about me:

I was born and raised in Prague but I now live in a small village very close to Prague. I have two younger siblings, a sister and a brother, who I love dearly.

I am currently studying psychology at the Faculty of Humanities at Charles University, but for my master’s degree I would like to switch to the Faculty of Education. During the last few years, I have been working with children, helping them with preparation for school and looking after them. I also worked in several coffee shops where I used mainly English to communicate with foreign customers.

Other than English I also speak French, and I spent one semester studying and living in Lyon, France, which was a really great experience. I am interested in psychology and philosophy, and I also love reading, spending quality time with my friends and travelling.

I am very happy to be working as a Teacher’s aide because learning languages and exploring new cultures in one of my passions.

If your parents would like to contact me, they can call me at 777 678 568 or email me at nikita.bernardova@gmail.com. They can also come visit your class if they like, they just need to let me know in advance.

Let’s have a great year together!

Miss Niki


Ahoj milí žáci,

jmenuji se Nikita Bernardová. Můžete mě oslovovat „Miss Niki“.

Několik slov o mně:

Narodila jsem se a vyrostla v Praze, teď ale žiji v malé vesničce kousek od Prahy. Mám dva mladší sourozence, sestru a bratra, které mám moc ráda.

V současné době studuji psychologii na Fakultě humanitních studií na Karlově univerzitě, na magisterský program bych ale ráda přešla na Pedagogickou fakultu. Během několika posledních let jsem pracovala s dětmi, kdy jsem jim pomáhala s přípravou do školy a hlídala je. Také jsem pracovala v mnoha kavárnách, kde jsem ke komunikaci se zákazníky používala především angličtinu, jelikož se jednalo o cizince.

Kromě angličtiny také mluvím francouzsky, jeden semestr studia jsem strávila v Lyonu ve Francii, což pro mě byla skvělá zkušenost. Zajímám se o psychologii, filosofii, také miluji čtení, ráda trávím čas s kamarády a miluji cestování.

Jsem moc ráda, že budu působit na pozici asistentky rodilého mluvčího při výuce angličtiny, protože učení se novým jazykům a poznávání nových kultur je jedna z mých vášní.

Pokud by mne vaši rodiče chtěli kontaktovat, mohou mne zastihnout na čísle 777 678 568 nebo na emailové adrese nikita.bernardova@gmail.com. Rodiče se také mohou přijít podívat do hodiny, pokud by měli zájem, je ovšem potřeba, aby mne o tom předem informovali.

Těším se na náš společný rok!

Miss Niki

aktualizováno: 04.06.2023 23:27:42