Meerkats

Meerkats

Vyučující:

 

Lily Schmidt-Block

email: lillianrose1018@gmail.com

Asistent/ka:

 

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

LEDEN

19.1.

MDR: 3 věty s gramatikou I USED TO....

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 58 a 59. Domácí úkol je na příští středu 26.1.

Song: učebnice SB str. 60 - podloucháme a doplňujeme obrázek podle poslechu.

Cvičebnice WB str. 60, doplnili jsme cvičení 1 a 2.

Guess Who: zahráli jsme si hru - popisujeme postavy na interaktivní tabuli, hádáme, o koho jde.

Nová gramatika: HAD TO - pravidla v minulém čase (I HAD TO walk the dog yesterday.)

Listening: poslechové cvičení k procvičení gramatiky, učebnice SB str. 61 - poslech, pak čtení a doplnění odpovědí.

17.1.

MDR: What did you do at the weekend? 3 věty do sešitu

Zahráli jsme si hru Jump if you...v kroužku se musíme vyměnit podle zadaných instrukcí (Jump if you have brown eyes. Jump if you are wearing a T-shirt.)

Bookwork: nová lekce č. 5, SB str. 58 - slovíčka, výslovnost, obrázkové kartičky, procvičení a vysvětlení, hra Tichá pošta na procvičení slovíček.

Poster: každý nakreslil plakát "Wanted" - kdo je hledaný, kvůli čemu a jaká je vypsaná odměna

Nová gramatika: "USED TO" - vysvětlení, procvičujeme na příkladech, každý vymyslel jednu větu.

Učebnice SB str. 59/cvičení 1 a 3

12.1.

MDR: opakování minulého času prostého a průběhového,  předložek a slovíček ze 4. lekce

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 57,  navíc pak str. 50, domácí úkol je na příští středu 19.1.

Tvořili jsme různé věty na procvičení gramatiky a s obrázkovými kartičkami jsme opakovali a procvičovali slovíčka ze 4. lekce.

Napsali jsme si slíbené opakování ze 4. lekce.

Do sešitu píšeme o školním výletě podle cvičení 3, SB 57, příběhy čteme společně.

Na závěr jsme si zahráli hru Simon says.

10.1.

MDR: What did you do at the weekend? Poté doplňujeme věty na procvičení minulého času průběhového a prostého)

Categories: vymýšlíme a zapisujeme co nejvíce slov do různých kategorií (transportation, countries, things you find at the train station)

Games: hry na interaktivní tabuli k procvičení slovíček 4. lekce, příprava na test

SB page 122

Hádanky slovíček (popisujeme určité slovo, ostatní hádají)

5.1.

MDR: skládáme věty na procvičení gramatiky (How often?)

Story: učebnice SB str. 50, rozdělili jsme si role a příběh jsme si přečetli. Str. 51 srovnáváme věty do správného pořadí podle děje. Na příběh jsme se podívali na videu.

Phonics: učebnice SB str. 51

Bookwork: učebnice SB str. 53, opakování hodin, poslech

Opakujeme minulý čas průběhový, tvoříme věty podle zadání na interaktivní tabuli.

Homework: cvičebnice WB str. 49 a 53. Domácí úkol je na příští středu 12.1.enlightened

Test: příští středu 12.1. bychom si napsali opakování 4. lekce. V pondělí i ve středu na začátku hodiny budeme ještě vše procvičovat a opakovat.enlightened

3.1.

MDR: doplňujeme slova k obrázkům na tabuli

Opakujeme a procvičujeme slovíčka (obrázkové kartičky, prezentace)

Nová gramatika: časové předložky IN, ON, AT (IN January, ON Monday, AT 5 o'clock)

Bookwork: učebnice SB str. 47 - spojujeme otázky a odpovědi

2 truths and 1 lie (pravda a lež): každý si připravil 3 věty (používáme časové předložky)

Song: učebnice SB str. 48, poslech, doplnění slov, cvičebnice WB str. 48

PROSINEC

 

Merry Christmas and a Happy New Year!

 

22.12.

Story: Lucy and Ben, Christmas Adventure - prezentace na interaktivní tabuli, společně čteme příběh Lucy a Bena s opakováním slovíček a času.

Christmas song: poslouchali jsme písničku All I want for Christmas (Mariah Carey) a doplňovali chybějící slovíčka do textu. Společně pak opravujeme a hláskujeme.

Santa's day: pracovní list, ve kterém doplňujeme aktivity Santa Clause během prosince (vybíráme z nabídky, přítomný čas měníme na minulý prostý a doplňujeme k obrázkům)

Christmas carol: tradiční anglická koleda We wish you a merry Christmas (vysvětlujeme si slovíčka a zpíváme)

Grinch video: Podívali jsme se na krátkou epizodu vánočního Grinche a odpovídali na otázky v ději

Guess the word: ve dvou skupinkách jsme podle popisu hádali, o které slovo jde

20.12.

MDR: What is your favourite Christmas moment? (3 věty, čteme navzájem)

Bookwork: New Unit 4: 2 return tickets, SB str. 46, nová slovíčka, výslovnost, vysvětlujeme, posloucháme rozhovor a odpovídáme na otázky. Nová slovíčka jsme procvičili také ve cvičebnici WB str. 46.

Christmas videos and questions. Podívali jsme se na vánoční reklamu britského supermarketu Sainsbury's.

15.12.

The Meerkat's Christmas play: máme rekvizity, naučený scénář, pozadí, nacvičené jednotlivé scény a natáčíme vánoční video yes

13.12.

Christmas play: dnešní hodinu jsme věnovali sestavení naší vánoční hry, sepsali jsme rekvizity, vytvořili jsme celý scénář, rozdělili role a zkoušeli. Ve středu bychom měli hru secvičit a natočit, už se moc těšíme :)

8.12.

MDR: doplnění správných tvarů do vět. (WAS/WERE)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 45 celá. Extra domácí úkol cvičebnice WB 44/2. Domácí úkol je na příští středu 15. 12.

Procvičovali jsme gramatiku a slovíčka k testu - interaktivní tabule.

Napsali jsme si test ze 3 dokončené lekce.

Pracovali jsme a plánovali naši vánoční hru.

Zahráli jsme si oblíbený Wordshake (ze zadaných písmen skládali co nejvíce slov).

6.12.

MDR: Spojujeme otázky a správné odpovědi a píšeme vlastní otázky

Přídavná jména: k zadaným slovům vymýšlíme co nejvíce přídavných jmen (adjectives)

Bookwork: učebnice SB str. 45, porovnáváme vyprávění A (strohé) a B (zajímavé a poutavé), hledáme rozdíly a sami upravujeme text, aby byl zajímavý.

Play: rozdělili jsme se do skupin a pracovali jsme na scénáři k naší vánoční hře, vymýšlíme dialogy a rekvizity.

1.12.

MDR: procvičení gramatiky, minulý průběhový čas, doplňování do vět

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 37 celá strana, SB str. 121, extra domácí úkol WB str. 42. Domácí úkol je na příští středu 8.12.

Story: příběh z učebnice SB str. 40 The day the sea went out. Vysvětlili jsme si některá slovíčka a příběh jsme si nahlas přečetli. Doplňujeme odpovědi do cvičení 3 str. 41

Zahráli jsme si hru What's missing? Na tabuli jsme rozmístili obrázkové kartičky se slovíčky ze 3 lekce a hádáme, které zmizí.

Story writing: píšeme příběh, každý jednu větu se zadaným slovem, celá skupinka se střídáme  v psaní a celé příběhy si čteme navzájem laugh

Test: příští středu 8. 12. bychom si napsali test ze 3. dokončené lekce. (slovíčka, gramatika - minulý průběhový čas)

LISTOPAD

29.11. kombinovaná lekce

MDR: 3 otázky (last weekend) k procvičení probírané gramatiky, minulého průběhového času

Story: učebnice SB str. 38 - rozdělili jsme si role a příběh jsme si nejprve zahráli, vypracovali jsme cvičení 2 na str. 39, na příběh jsme se podívali na videu

Cvičebnice WB str. 38 a 39

Phonics: výslovnost a spojení písmen ve skupinách slov, učebnice SB a WB str. 39

Games: interaktivní tabule: kolik slov dokážeme složit ze zadaných písmen v časovém limitu 2 minut.

Hidden pictures: hledáme skryté obrázky a popisujeme, kde je vidíme

24.11. kombinovaná lekce

MDR: procvičení gramatiky (minulý čas průběhový ve větách) - doplňujeme správná slova

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 33 a 35 - domácí úkol je na příští středu 1. 12.

Song: učebnice SB str. 37 - nejprve čteme a doplňujeme správné tvary slovesa do textu. Pak posloucháme a kontrolujeme.

Cvičebnice WB str. 36 - procvičení gramatiky

Nová gramatika: minulý čas průběhový (What were you doing yesterday evening? I was reading a book.) Procvičení - SB str. 37

Ve dvojicích jsme procvičovali otázky a odpovědi podle zadání na interaktivní tabuli.

22.11.

MDR: poslechové cvičení, učebnice SB str. 29

Slovní asociace: do sešitu jsme psali slova podle diktátu a k nim slova, která nás napadnou jako první

New Unit: začali jsme novou lekci, učebnice SB str. 34, vysvětlujeme slovíčka, procvičujeme výslovnost, povídali jsme si o obrázku.

Nová gramatika: minulý čas průběhový (Co se právě dělo, když....) When the phone rang I was watching TV.

Učebnice SB str. 35, interaktivní tabule - procvičování gramatiky.

15.11.

MDR: procvičení gramatiky - minulý čas v kladných a záporných větách (I played the piano last week. I didn't play the piano last week.)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 29 - celá strana, domácí úkol je na příští středu 24.11.

Procvičujeme si slovíčka - Telephone game: posíláme tichou poštou a píšeme na tabuli

Bookwork: SB str. 120, doplnili jsme gramatiku na celé stránce (spojky, could, couldn't)

Napsali jsme si slíbený test ze 2. dokončené lekce.

Každý psal příběh na několik zadaných slovíček

Na závěr hodiny jsme pracovali na naší vánoční divadelní hře :)

10.11.

MDR: opakování slovíček poslední lekce.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 25 - celá strana, úkol je výjimečně na pondělí 15.11.

Bookwork: nejprve jsme do sešitu vymýšleli co nejvíce slovíček týkajících se narozenin (Birthday), pak cvičebnice WB str. 28 - celá strana, posloucháme a doplňujeme, poté píšeme příběh podle vět ve cv. 1

What did you do at the weekend: povídáme si v kroužku a ptáme se navzájem - správné použití minulého času a nepravidelná slovesa

Outdoors, In town, At home: slovíčka z interaktivní tabule rychle třídíme do správných sloupečků

8.11.

MDR: diktát písmenek 3 zamotaných slov, která jsme museli rozluštit (slovíčka z probírané lekce)

RESTAURANT: vymýšleli jsme co nejvíce dalších slov z tohoto slova

Story: učebnice SB str. 26 (At the restaurant),  další část příběhu Bena a Lucy - rozdělili jsme si role a příběh jsme si přečetli. SB 27/2 - seřadili jsme věty s částmi děje podle časové osy. Odpovídáme TRUE/FALSE na otázky k příběhu.

V kroužku jsme vymýšleli slova na jednotlivá písmenka v abecedě - co všechno lze nalézt v restauraci.

Story: na příběh At the Restaurant jsme se podívali na videu a doplnili jsme aktivitu 3 ve cvičebnici WB

Phonics: SB str. 27/3 - procvičujeme hlásky, které ve slově jenom píšeme, ale nečteme (silent letters)

Test: příští pondělí 15.11. bychom si napsali test ze druhé lekce

4.11.

MDR: napsali jsme 4 věty na procvičení spojek BUT, BECAUSE, AND, SO

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 23, celá strana. Extra HW - 24/2. Domácí úkol je na příští středu 10.11.

Song: nová písnička, učebnice SB str. 24 - posloucháme vybíráme správné obrázky. Společně jsme zkontrolovali.

Cvičebnice WB str. 24 - doplňujeme chybějící slovíčka podle písničky v SB

Nová gramatika: COULD - minulý čas (Could you swim when you were 2 years old? Yes, I could. No, I couldn't)

Novou gramatiku jsme procvičili v učebnici SB str. 25 - podle poslechu označujeme činnosti, o kterých dědeček mluvil.

Na závěr jsme si zahráli hru Snatch!, ve které jsme procvičili nová slovíčka i ta z minulé lekce.

2.11.

MDR: do sešitu jsme odpovídali na krátké otázky týkající se prázdnin a Halloweenu, píšeme nejméně 2 věty ke každé otázce. Odpovědi jsme četli nahlas.

Nová lekce: SB 22 Unit 2 - nová slovíčka, výslovnost, flashcards, otázky pod obrázkem, cvičebnice WB str 22.

Nová gramatika: CONNECTORS - spojky (AND, BECAUSE, SO, BUT) - procvičujeme na mazacích tabulkách, doplňujeme do vět

ŘÍJEN

25.10.

MDR: opravujeme předmět ve větách, procvičujeme a opakujeme na test.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 18 celá a dobrovolný domácí úkol, cvičebnice WB str. 14 - úkol je na příští středu 3.11.

Test: napsali jsme si slíbený test z 1. dokončené lekce. Test dopadl velmi dobře, všichni ho opravený dostali s sebou domů

Halloween: ve druhé části hodiny jsme hráli slíbené halloweenské hry, shlédli krátké video s doplňováním a otázkami, doplňovali osmisměrku a zahráli si hru Werewolf.

20.10.

MDR: procvičili jsme si gramatiku v učebnici SB na str. 119

Společně jsme si zkontrolovali domácí úkol.

Homework: domácí úkol, cvičebnice WB str. 21, celá strana, dobrovolně za extra body je strana 20 - domácí úkol je vyjímečně na pondělí 25.10. enlightened

Listening: cvičebnice WB str. 19, poslech a doplnění cvičení 2

20 questions: každý dostal lísteček se slovem, sám se nemohl podívat, ale ptal se ostatních zjišťovacími otázkami, aby toto slovo zjistil

Listening: cvičebnice WB str. 17 - procvičujeme dny v týdnu

Test: enlightenedv pondělí 25.10. bychom si zopakovali, co jsme se naučili v 1. lekci

Halloween: enlightenedv pondělí bychom ve třídě oslavili Halloween, naučíme se nová slovíčka, zahrajeme si různé hry. Můžeme si přinést malou masku, nebo nějakou ozdobu či doplněk, čarodějnický klobouk, abychom měli zajímavou lekci :)

18.10.

MDR: procvičujeme spelling (jewellery, exhibits, rides, history, interesting)

"MUSEUM" - přemýšleli jsme o všech činnostech, které můžeme v muzeu dělat, jak to v muzeu vypadá a jak se v muzeu chováme.

Story: učebnice SB str. 16 - příběh magické kočky z muzea, čteme nahlas, odpovídáme na otázky k příběhu, dokončili jsme cv 2 ve cvičebnici WB str. 16

SB str. 18 - čteme si o různých muzeích, odpovídáme na otázky k přečtenému textu

TIME CAPSULE: co bychom si chtěli zapamatovat z této doby? Kreslili jsme jednoduchý obrázek a popsali ve větách.

TEST - příští pondělí 25.10. bychom si napsali opakování Unit 1

Připomínáme domácí úkol na tuto středu yes

13.10.

MDR: věty na procvičení gramatiky z minulé hodiny (přímý a nepřímý předmět)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 13 - celá strana. Dobrovolný domácí úkol, cvičebnice WB str. 8. Úkol je na příští středu 20. 10.

Story: učebnice SB str. 14 - popisujeme obrázek, odpovídáme na otázky.

Příběh jsme si poslechli a sledovali text v učebnici. Na tabuli jsme seřadili různé popisy děje tak, jak po sobě následovaly.

Podívali jsme se na video k příběhu a dokončili SB cvičení 2 na str. 15.

Dnes jsme si procvičovali výslovnost hlásek "OW" v různých slovech (SLOW x BROWN). Seřazujeme slova do dvou skupin podle výslovnosti.

Na závěr jsme si zahráli hru Werewolf.

11.10.

MDR: Opakování nepravidelných sloves ve větách.

Charades: kreslíme nová slovíčka, ostatní hádají

Song: nová písnička, učebnice SB str. 12, poslech a seřazení obrázků podle poslechu

V kruhu: slovní fotbal, navazujeme slova podle posledního písmene

Nová gramatika: přímý a nepřímý předmět ve větě (Give ME the book. / Give the book TO ME.) Procvičujeme s různými větami. Zahráli jsme si hru "Show me" na procvičení těchto příkazů.

6.10.

MDR: písemné opakování gramatiky a slovíček z loňského roku.

Nová lekce: učebnice SB str. 10 - začínáme novou lekci a učíme se předměty v muzeu. Procvičujeme výslovnost a popisujeme si jednotlivá slovíčka podle obrázku v učebnici. Ke slovíčkům jsme doplnili cvičení na str. 10 ve cvičebnici WB.

Nová gramatika: I MUST / I MUSTN'T

Gramatiku jsme procvičovali ve dvojicích, doplnili jsme cvičení 1/11 v učebnici SB.

Zahráli jsme si hry Werewolf a King's Cup.

Homework: společně jsme zkontrolovali domácí úkol. Všechny chválíme za vzorné vypracování! yes

Nový domácí úkol: cvičebnice WB str. 9 a 11, celé strany, domácí úkol je na příští středu 13.10

4.10.

MDR: do sešitu: opakování otázek a odpovědí

V kroužku: opakujeme slovíčka z probrané lekce, procvičujeme výslovnost a spelling a ptáme se navzájem podle zadaných otázek

Na interaktivní tabuli: správně sestavujeme pořádek slov ve větách a v otázkách, hrajeme pexeso

Opakování: napsali jsme si test z ukončené lekce. Poslech, čtení a psaní

Story: zadané téma: Carnival/Fun fair - vymýšlíme zábavný nebo strašidelný příběh do sešitu, budeme dokončovat a představovat v příští hodině.

Připomínám domácí úkol na středu 6. 10. enlightened

 

ZÁŘÍ

29.9.

Poslech - opakujeme gramatiku a slovíčka z loňského roku

Homework: domácí úkol, cvičebnice WB str. 4, 5 - celé strany, na příští středu 6.10.

Nová gramatika: otázky v minulém čase (DID you go outside yesterday?Yes, I DID.  DID she play the piano last week? Yes, she DID.)

Gramatiku jsme procvičovali na mazacích tabulkách, opakujeme také minulý čas pravidelných i nepravidelných sloves.

Otázky a odpovědi ve dvojicích.

Bookwork: učebnice SB str. 7, cvičení 1, doplňujeme odpovědi podle poslechu

Story: učebnice SB str. 8, nový příběh, posloucháme a odpovídáme na otázky SB 9/2. Na příběh jsme se podívali na videu.

Na závěr jsme si zahráli hru Werewolf.

27.9.

Poslech - opakujeme gramatiku a slovíčka z loňského roku

V kroužku se navzájem ptáme (házíme kostkou s otázkami) a odpovídáme celými větami.

Nová gramatika: I like/don't like reading, swimming, SHE/HE likes/doesn't like running, playing the piano.

Procvičujeme novou gramatiku, tvoříme věty do notebooku a prezentujeme ostatním. Hrajeme jsme hry na procvičení nové gramatiky.

Song: nová písnička v učebnici SB str. 6 - posloucháme a doplňujeme odpovědi do tabulky.

enlightenedTest/Opakování: opakování právě probírané lekce bychom si napsali příští pondělí 4.10. enlightened

15.9.

Dnes jsme připravovali plakát naší skupinky, který bude spolu s ostatními vystaven na chodbě k jídelně. Moc se nám povedl! yes

Stále opakujeme gramatiku z loňského roku na pracovních listech.

Bookwork: nová lekce "Well done Ben and Lucy", učebnice SB str. 4.

Učili jsme se a procvičovali nová slovíčka a poslouchali a odpovídali na otázky pod obrázkem.

Na závěr hodiny jsme hráli naši oblíbenou hru Werewolf.

13.9.

Vítáme děti v novém školním roce! smiley

V kroužku každý ke svému jménu přidal nějaký pohyb a tak jsme se pobavili při "seznamování".

Ozdobili jsme si sešity pro letošní školní rok a rozdali jsme si učebnice.

Chvíli jsme opakovali gramatiku a fráze z loňského školního roku (čtení, psaní, poslech).

Ujasnili jsme si pravidla chování ve třídě a zapsali si je do sešitu.

Podepsali jsme dokument proti šikaně v naší skupince a krátce si řekli o tom, jak se k sobě chceme chovat.

Hráli jsme hry a jednoduché soutěže v týmech.

aktualizováno: 20.01.2022 23:52:05