Meerkats

Meerkats

Vyučující:

 

Desiree Champagne-Terrell

tel.: +420 774 150 414
email: d.champterr@gmail.com

Asistent/ka:

 

Jitka Gasparová

tel.: +420 604 144 883
email: jitka.gasparova@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2022-2023!Vážení rodiče,

pokud si má Vaše dítě vést v programu úspěšně, je důležité, abyste věděli, co se na hodinách dělá, a mohli jej tak ve studiu podpořit. Na této webové stránce najdete informace o práci v hodinách, o zadaných domácích úkolech, o nadcházejících testech i další důležité informace týkající se výuky. Je nezbytné, aby se žáci snažili vypracovávat domácí úkoly a v případě absence si vždy doplnili zameškanou látku. Snadněji se tak po návratu do školy zapojí do výuky. V případě dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Nové, druhé, vydání učebnic Super Minds! V tomto školním roce budeme při výuce používat nové, druhé, vydání našich oblíbených učebnic Super Minds. Obsahově je téměř stejné jako to předcházející, avšak bylo vylepšeno a aktualizováno. Věříme, že se všem bude líbit. Jeho součástí je nová digitální platforma, Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (Workbook) a eBook (Student's Book) pro domácí studium a opakování. Všechna poslechová cvičení, písničky a videa v obou učebnicích jsou nyní na této nové platformě dostupná. Návod k jejímu užívání najdete v obou učebnicích na přední vnitřní straně jejich obalu. V případě dotazů či problémů týkajících se používání této platformy, klikněte na této stránce vpravo dole na ikonu "?HELP", kde najdete krátká videa, jak postupovat.

Také bychom Vám rádi připomněli, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Obsah učebnic byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických výukových programů a mohl se přizpůsobit dané týdenní dotaci hodin. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často najdete v učebnicích vynechané stránky, které si žáci samozřejmě mohou v případě zájmu také sami doma vypracovat.

 

VIDEA PRO DOMÁCÍ PŘÍPRAVU

Procvičujeme hláskování slovíček s Miss Desi:

Lekce 0, Lekce 1, Lekce 2, Lekce 3, Lekce 4, Lekce 5

 

LEDEN

25.1.

enlightenedŽádný domácí úkol nebyl zadán. Prosíme o vrácení anglických knížek z knihovny. Pár knížek nám ještě chybí. Předem děkujeme!

V první části naší dnešní hodiny společně kontrolujeme domácí úkol z pondělí, protože ne všichni jej měli vypracovaný. Poté píšeme test z Unit 4

V učebnici SB vypracováváme cv. 6 na str 55 - vytváříme reklamu na dopravní porostředek podle svého uvážení a poté prezentujeme svým spolužákům. 

Hrajeme hru na interaktivní tabuli "Say 5", kdy musíme říct pět slov na vybrané téma např. věci, které vidíme či jsou ve škole, měsíce, dny v týdnu, barvy, atd.

Začínáme novou lekci - Unit 5  na téma "Police" a seznamujeme se s novými slovíčky. Poté podle pokynů kreslíme do sešitu obličeje.  

Unit 5 vocabulary: 
dark, curly, moustache, fair, scar, beard, blond, straight; a přidáváme bold (plešatý) 


23.1.

enlightenedŽádný domácí úkol nebyl zadán, ale prosíme o přípravu na středeční test party. Prosíme také o vrácení anglických knížek z knihovny. Pár knížek nám ještě chybí. Předem děkujeme!

smileyTest Party: Ve středu 25.1. máme v plánu napsat si opakování z Unit 4. Jako vždy se v něm objeví slovní zásoba, tentokrát ze 4. lekce (Two return tickets) - je potřeba, aby je děti nejen dokázaly pojmenovat, ale i správně napsat. Z gramatiky pak předložky času (in, on, at) a minulý čas prostý a průběhový v jedné větě (viz gramatika z předchozích hodin). K tomu je  samozřejmě potřeba vědět, jak se tvoří minulý čas průběhový a prostý, a znát tvary minulého času nepravidelných sloves. K opakování můžete využít i Practice Extra na platformě Cambridge One.

Portfolio: opravujeme chyby ve větách 1. I am WAS watching TV when my brother arrived. 2. They was WERE doing their homework while their mother was cooking dinner. 3. When we arrived at the football stadium, all the people was WERE singing. 4. When we got to London, a band WAS playing Beatles songs in the street.

Bookwork:
WB str. 52 cv. 1, str. 53 cv. 1, 2 a str. 56 cv. 1  

Unit 4 vocabulary: 
stairs, escalator, ticket office, platform, train driver, station, a cup of coffee, a cup of tea, rucksack, suitcase; left (min, čas slovesa " to leave"); tunnel, escape, disappear, conductor; road, fuel, polute, electric car/train, eco-friendly

Other information:
Online Game - procvičujeme používání minulého času prostého a průběhového doplňováním správných tvarů do vět.
Madagaskar Video - díváme se na krátké video a poté píšeme do sešitu věty o tom, co se v něm dělo (např. When they were driving, they saw a police officer.) 
Procvičujeme si tak minulý čas.
Time Preposition Worksheet - vyplňujeme pracovní list na zopakování předložek času. Přehledné shrnutí, jak se užívají, si lepíme do učebnice.


18.1.

enlightenedPřipomínáme homework due Monday 23.1.: SB str. 122, WB str. 57 celá. Prosíme také o vrácení anglických knížek z knihovny. Předem děkujeme!

smileyTest Party: Ve středu 25.1. máme v plánu napsat si opakování z Unit 4. Jako vždy se v něm objeví slovní zásoba, tentokrát ze 4. lekce (Two return tickets) - je potřeba, aby je děti nejen dokázaly pojmenovat, ale i správně napsat. Z gramatiky pak předložky času (in, on, at) a minulý čas prostý a průběhový v jedné větě (viz gramatika z předchozích hodin). K tomu je  samozřejmě potřeba vědět, jak se tvoří minulý čas průběhový a prostý, a znát tvary minulého času nepravidelných sloves. K opakování můžete využít i Practice Extra na platformě Cambridge One.

Portfolio: podle nápovědy píšeme, o co se jedná např. 1. I don't want to walk up the stairs. So I use this. (escalator) 2. My mum has one every morning.  (a cup of tea/coffee) 3. The train leaves from there. (platform) 4. I take bus from here. (bus stop)

Bookwork:
SB str. 52 cv. 1, str. 53 cv. 1, str. 54 cv. 1, 2, 3, 4  

Unit 4 vocabulary: 
stairs, escalator, ticket office, platform, train driver, station, a cup of coffee, a cup of tea, rucksack, suitcase; left (min, čas slovesa " to leave"); tunnel, escape, disappear, conductor; road, fuel, polute, electric car/train, eco-friendly

Other information:
Classroom Rules review - snažíme se napsat třídní pravidla, která si pamatujeme a která bychom měli při hodinách dodržovat (nikdy není na škodu si některá připomenoutsmiley).
Kahoot - pomocí hry na interaktivní tabuli opakujeme předložky času a 
minulý čas prostý a průběhový v jedné větě.
Grammar Worksheet - na procvičení minulého času průběhového prostého vypracováváme druhou část pracovního listu.
Unscreamble the words - ve dvojicích luštíme zamotanaá slovíčka sestavená z magnetických písmenek na tabuli.

Hangman


16.1.

enlightenedHomework due Monday 23.1.: SB str. 122, WB str. 57 celá

Portfolio: doplňujeme tvary sloves do vět: 1. When I (LEAVE) home, my mum (WATCH) TV. = When I left home, my mum was watching TV. 2. I (READ) a book when my friend (CALL) me. = I was reading a book when my friend called me. 3. They (PLAY) tennis when it (START) to rain. = They were playing tennis when it started to rain.

Bookwork:
SB str. 50 cv. 1 - díváme se na video a poté nahlas čteme příběh o tom, jak Ben a Lucy cestují vlakem (cv. 1)
SB str. 51 cv. 2 - řadíme věty podle dějové posloupnosti
WB str. 50 cv. 1, 2 - podle příběhu doplňujeme věty (cv. 1); do vět doplňujeme slova z nabídky (cv. 2)
WB str. 51 cv. 1, 2 - posloucháme dva rozhovory a doplňujeme chybějící slova (cv. 1); podle obrázků doplňujeme slova do textu (cv. 2)

Unit 4 vocabulary: 
stairs, escalator, ticket office, platform, train driver, station, a cup of coffee, a cup of tea, rucksack, suitcase; left (min, čas slovesa " to leave"); tunnel, escape, disappear, conductor

Other information:
Bingo - hrajeme Bingo na procvičení minulého času nepravidelných sloves.
Grammar Worksheet - na procvičení minulého času průběhového prostého vypracováváme první část pracovního listu.
Kontrolujeme společně domácí úkol.


11.1.

enlightenedPřipomínáme homework due Monday 16.1.: WB str. 47 celá, str. 48 cv. 2 a str. 49 cv. 2 

Portfolio: doplňujeme do vět předložky in, on, at např: 1. I go to LEAP ___ Mondays and Wednesdays.  (on) 2. I am taking a train ___ 7:30. (at) 3. I went to Paris ___ March. (in)

Bookwork:
SB str. 48 cv. 1, 2 - polsoucháme písničku a zaškrtáváme obrázky míst, které se v písničce objevují; podtrháváme předložky s časovým údajem (cv. 1); píšeme vlastní verše písničky (cv. 2)
SB str. 49 cv. 1, 2, 3 - samostatně čteme věty a zaškrtáváme ty, které se shodují s obrázkem (cv. 1); seznamujeme se s novou gramatikou (viz níže) a sestavujeme věty ve správném slovosledu (cv. 2); díváme se na video o Gregovi a opakujeme text (cv. 3)
WB str. 48 cv. 1 - podle písničky doplňujeme věty
WB str. 49 cv. 1, 3 - doplňujeme do vět správný tvar minulého času průběhového (cv. 1); doplňujeme do souvětí správné tvary sloves v minulém prostém a průběhovém čase (cv. 3)

Grammar: 
Minulý prostý a minulý průběhový čas používáme v jednom souvětí současně, když mluvíme o jedné události, která přerušila jinou událost (vše se odehrává v minulosti). Při popisu těchto dvou událostí můžeme věty uspořádat dvěma způsoby:
a) věta s minulým průběhovým časem předchází větě s minulým časem
např. My friends WERE DANCING when I ARRIVED at the party. My sister WAS SLEEPING when her friend CALLED her. 

b) věta s minulým průběhovým časem je za větou s minulým časem. Pozor, mezi větami pak píšeme “čárku”!
např. When my dad CAME home, I WAS EATING dinner. 

Unit 4 vocabulary: 
stairs, escalator, ticket office, platform, train driver, station, a cup of coffee, a cup of tea, rucksack, suitcase; left (min, čas slovesa " to leave")

Other information:
Matching Sentences - hledáme dvě části vět, které k sobě patří, a spojujeme je v souvětí (např. He was doing his homework when his phone rang. I was cooking dinner when the food started to burn.). Procvičujeme si tak novou gramatiku.
Memory Game - na interaktivní tabuli hrajeme pexeso a opakujeme tak slovíčka z Unit 4 (doma si můžete znovu zahrát zde).


9.1.

enlightenedHomework due Monday 16.1.: WB str. 47 celá, str. 48 cv. 2 a str. 49 cv. 2 (látku, která je za domácí úkol na stranách 48 a 49, budeme probírat ve středu ve škole)

Portfolio: podle obrázkové nápovědy doplňujeme písmena do slov: 1. P_ _ _ _ _ _ _ (platform); 2. R _ _ _ s _ _ _ (rucksack); 3. S _ _ _ c _ _ _ (suitcase) 4. E _ _ _ _ _ _ _ _ (escalator) 

Bookwork:
SB str. 46 cv. 1, 2 - procvičujeme novou slovní zásobu a její výslovnost (cv. 1); podle poslechu odpovídáme na otázky (cv. 2)
SB str. 47 cv. 1, 2, 3 - spojujeme otázky a odpovědi (cv. 1); doplňujeme předložky do vět (cv. 2); seznamujeme se s novou gramatikou - viz níže a díváme se na video o Gregovi (cv. 3)

Grammar: 
PŘEDLOŽKY ON, IN, AT (ve spojení s časovým výrazem)
ON 
před názvem dne v týdnu např. on Sunday
před vyjádřením části dne společně se dnem v týdnu např. on Monday morning

AT 
ve spojení s hodinou např. at 6 o’clock;
ve spojení at
 night

IN 
před rokem např. in 2011;
před názvem měsíce např. in
 January;
před názvem ročního období např. in
  summer;
ve spojení s částí dne např. in
  the morning, in  the afternoon, in  the evening

Unit 4 vocabulary: 
stairs, escalator, ticket office, platform, train driver, station, a cup of coffee, a cup of tea, rucksack, suitcase

Other information:
Preposition Mission Song - posloucháme písničku o předložkách
Three Corners Game - na třech místech ve třídě jsou umístěny bílé tabulky s předložkami (in, on, at); žáci se staví k tabulkám podle toho, která předložka patří do slova nebo slovního spojení (např. January - žáci se staví k tabulce s předložkou "in").
Spelling with Magnetic Letters - procvičujeme nová slovíčka z Unit 4 a jejich hláskování.
Time prepositions Worksheet - doplňujeme předložky do slovních spojení a spojujeme otázky a odpovědi.
Interactive Game - na interaktivní tabuli procvičujeme novou gramatiku (na zopakování si můžete procvičit zde).
Dnes si také žáci odnesli domů opravený test z Unit 3


4.1.

enlightenedHomework due Monday 9.1.: WB str. 46 cv. 1, 2 

V první části naší dnešní hodiny se věnujeme opakování slovíček a gramatiky. Poté píšeme test z Unit 3

Začínáme novou lekci - Unit 4  na téma "Two return tickets" a seznamujeme se s novými slovíčky. Hrajeme hru Vocabulary Scavanger Hunt, kdy hledáme po třídě obrázkové karty s novými slovíčky a píšeme je do sešitu.

Unit 4 vocabulary: 
stairs, escalator, ticket office, platform, train driver, station, a cup of coffee, a cup of tea, rucksack, suitcase

Library - půjčujeme si knihy z naší anglické knihovny a rozdáváme k nim i "Book report". Jeho vypracování není povinné, ale budeme za něj rádi. Datum navrácení knih je za 14 dní tj. ve středu 18. ledna.

Oceňujeme také našeho Studenta měsíce prosince - MOC GRATULUJEME!yes

PROSINEC

smileyTest Party: Ve středu 4.1. máme v plánu napsat si opakování z Unit 3. Jako vždy se v něm objeví slovní zásoba ze 3. lekce a probraná gramatika (v této lekci to byl minulý čas průběhový v kladné oznamovací větě, otázce a krátké odpověi na otázku).


21.12.

LEAP Christmas Games 2022

1. ročník

Dnes jsme se zúčastnili Velké Vánoční soutěže. Všichni studenti programu LEAP z jednoho ročníku se sešli spolu v jedné třídě a společně oslavili Vánoce velkou hrou.

Každá skupina si nejdříve vylosovala barvu, pod kterou pak soutěžila. Naší barvou byla ČERVENÁ. Ve třídě nás pak přivítala Miss Deanna a podívali jsme se na video s přáním Santa Clause.

Co se ale nestalo – když nám Santa Claus slíbil dárky, přepadli ho piráti. Santa nám řekl, že se nám Grinch a jeho piráti snaží ukrást Vánoce a vyzval nás, abychom na hrách nasbírali co nejvíce sněhových (papírových) koulí a abychom společně potopili loď s piráty, která k nám míří. Sněhové koule jsme mohli získat za plnění úkolů a také tím, že budeme v průběhu her hodní a budeme dávat pozor.

A pak už začaly Vánoční hry.

Na každou soutěž jsme nominovali zástupce naší skupiny a vyslali ho doprostřed třídy plnit úkol.

Úkol se dělal na čas a k času se pak přidávaly penále – za chybu + 3s, za každé vyrušování, zlobení a mluvení v celé skupině + 5 s. (Byli jsme ale téměř vzorní a skoro žádné ze všech dětí nedostalo vteřiny za vyrušování).

Když jsme se chovali dobře, naše skupinka po každé hře dostala 5 papírových koulí, které jsme potřebovali na potopení lodi s piráty. Navíc nám rozdávala papírové koule i Miss Deanna, když jsme byli hodní a mluvili anglicky.

Soutěžili jsme, bavili se a tancovali a zase soutěžili a to až do úplného konce, kdy vyhrála skupina s nejnižším celkovým časem.

Když se blížil konec her, objevilo se na tabuli video s Grinchem a jeho piráty. Už byli opravdu blízko! A najednou byli ve videu i naši učitelé a volali na nás, abychom tu loď, co se blíží, co nejrychleji potopili.

A opravdu, jen co to dořekli, objevila se loď s piráty a pirátskou vlajkou a my koulovali a koulovali, až se potopila. Tak jsme zvítězili a letos si rozhodně Vánoce s dárečky zasloužíme!

A to je vše …

Není. Ještě Vám potřebujeme říct, kdo vlastně ze všech čtvrťáků vyhrál.

Ve velké Vánoční soutěži letos vyhrála skupina PORPOISES!

GRATULUJEME!

Všichni z vítězné skupinky dostali velké diplomy (doma si je mohou vymalovat, jak se jim bude líbit). Ale ani ostatní nepřišli zktátka a dostali malou kartičku za to, že se her zúčastnili.

A nakonec ještě jedno krátké video s nejlepšími záběry a vyhlášením vítězů z našich Vánočních her:

Krásné Vánoce a šťastný nový rok vám všem a…

uvidíme se v roce 2023! 😊


19.12.

Dnes jsme si užili vánoční hodinu spolu se skupinkou Miss Alison.

Ve dvojicích jsme si zapsali co nejvíce slovíček týkajících se Vánoc a společně jsme je zkontrolovali.

Společně jsme si zatančili na písničku Christmas Freeze Dance.

Na interaktivní tabuli jsme četli vánoční příběh Bena a Lucy a odpovídali na otázky.

Wordsearch: v osmisměrce jsme hledali všechna slovíčka a spojili je s obrázky.

Ve druhé polovině jsme se rozdělili do 3 skupin, jedna skupina vyráběla vánoční přání, druhá skupina četla zajímavosti o Vánocích v různých zemích a třetí skupina spojovala kartičky se slovíčky s kartičkami s popisem. Vystřídali jsme se, aby všichni stihli všechny úkoly.

Podívali jsme se na krátkou epizodu vánočního Mr. Beana a řekli si něco o středeční lekci angličtiny.

enlightenedpřipomínám, že na tuto lekci nepotřebujeme učebnice. enlightened


14.12.

enlightenedPřipomínáme homework due Monday 19.12.: SB str. 121 

Portfolio: hláskovací diktát

Bookwork:
SB str. 40 cv. 2 - čteme nahlas a posloucháme článek "Danger on the Beach" 
SB str. 41 cv. 3 - řadíme věty chronologicky podle děje

SB str. 42 cv. 1, 2, 3 - díváme se na video o povodních a učíme se nová slovíčka k tomuto tématu (cv. 1); čteme článek a kroužkujeme správná slova (cv.2); podle obrázků říkáme, co bylo příčinnou povodní (cv. 3) 
WB str. 40 cv. 1, 2, 3 - podle příběhu kroužkujeme správná slova (cv. 1); doplňujeme slova z nabídky do textu (cv. 2); 

Unit 3 vocabulary: 
fire, flood, emergency services, police car, police officer, fire engine, firefighter, ambulance, paramedic, accident; land, wave, riverbank, melt 

Other information:
Sentence Unscramble - sestavujeme věty ve správném slovosledu (doma si znovu můžete procvičit zde).
Cambridge One Extra Practice - procvičujeme slovíčka a gramatiku z Unit 3 na interaktivní tabuli.
Four Corners - hra za odměnu, protože nám práce dnes šla pěkně od ruky. 


12.12.

enlightenedHomework due Monday 19.12.: SB str. 121 

Portfolio:   do vět správné tvary např. 1. ___ (Was) he swimming in the pool yesterday? Yes, he ___ (was). 2. ___ (Were) Mom and Dad reading books last night? Yes, they __ (were). 

Bookwork:
SB str. 38 cv. 1 - čteme nahlas příběh, jak dědeček, Ben a Lucy pomáhali při nehodě automobilu a díváme se na video
SB str. 39 cv. 2 -  spojujeme části vět a vytváříme souvětí
WB str. 38 cv. 1, 2 - podle příběhu řadíme věty správně chronologicky (cv. 1); vybíráme správné odpovědi na otázky a kroužkujeme je (cv. 2); doplňujeme slova z nápovědy do textu (cv. 3)

Unit 3 vocabulary: 
fire, flood, emergency services, police car, police officer, fire engine, firefighter, ambulance, paramedic, accident

Other information:
Checking homework - společně kontrolujeme domácí úkol.
Dice Game - tvoříme věty v průběhovém čase minulém se slovy napsanými na kostce.
Past Continuous Worksheet - doplňujeme pracovní list na procvičení minulého času průběhového.
Harry Potter Schedule - tvoříme věty, co dělala postava z Harryho Pottera v různé časové okamžiky v minulosti (např. yesterday at 9 o'clock, last Monday at ...., last Wednesday at ...).


7.12.

enlightenedPřipomínáme homework due Monday 12.12.: WB str. 35 a 36 (celá)

Portfolio: opravujeme chyby ve větách např. 1. I were playing rugby yesterday at 12 o'clock. (was) 2. We were watch TV yesterday at 5 o'clock. (watching) 3. She were run last Sunday in the park. (was running)

Bookwork:
SB str. 36 cv. 1, 3 - posloucháme a zpíváme písničku, číslujeme obrázky (cv. 1); ve dvojicích vymýšlíme, co se stalo děvčeti další den a prezentujeme ostatním (cv. 3)
SB str. 37 cv. 1, 2, 3 - přiřazujeme obrázky k větám a poté podle poslechu kontrolujeme (cv. 1); sestavujeme věty ve správném slovosledu (cv. 2); díváme se na video o Gregovi a seznamujeme se s novou gramatikou (cv. 3) - viz níže
WB 37 cv. 1, 2, 3 - spojujeme otázky s odpověďmi (cv. 1); k odpovědím tvoříme otázky (cv. 2); odpovídáme na otázky, co dělali členové naší rodiny v neděli (cv. 3)

Grammar: 
minulý čas průběhový v otázce – používáme, když se ptáme, co někdo dělal v určitém okamžiku v minulosti
např. 
WAS she WATCHING TV yesterday evening? Yes, she was. /No, she wasn’t.

WERE they SLEEPING last night? Yes, they were. No, they weren’t.
What WERE you DOING at 4 o‘clock on Monday? I WAS DOING my homework.
 

Unit 3 vocabulary: 
fire, flood, emergency services, police car, police officer, fire engine, firefighter, ambulance, paramedic, accident

Other information:
Vocabulary Race - ve dvojicích se snažíme co nejrychleji napsat všechna slovíčka z Unit 3.
Flashcards Game - v týmech soutěžíme, kdo rychleji označí "plácačkou" zadané slovíčko.


5.12.

enlightenedHomework due Monday 12.12.: WB str. 35 a 36 (celá). Kdo dnes neměl domácí úkol, prosíme o doplnění na středu 7.12. Děkujeme.

Portfolio: doplňujeme chybějící slova do spojení znázorněných obrázky: emergency ____ (services); police ___ (officer); ____ car (police car);  A____ (ambulance)

Bookwork:
SB str. 34 cv. 1 - posloucháme a opakujeme nová slovíčka a učíme se jejich výslovnost 
SB str. 35 cv. 1, 2, 3, 4 - podle poslechu přiřazujeme obrázky k větám (cv. 1); doplňujeme, co osoby dělali včera v 5 hodin odpoledne (cv. 2); díváme se na video o Gregovi a seznamujeme se s novou gramatikou - viz níže (cv. 3); ústně říkáme věty, co chlapci a dívky dělali v okamžiku, když jim zazvonil telefon (cv. 4)

Grammar: 
minulý čas průběhový používáme, pokud mluvíme o něčem, co se stalo v určitém okamžiku v minulosti tj. co se právě dělo, když…)
podmět (I, you, …) + was/were + významové sloveso + ing
např. 
When the phone rang, ELLA WAS READING a book. When my mother came home, I WAS DOING my homework. THEY WERE PLAYING tennis at 3 o’clock. When he came home, HIS MOTHER WAS COOKING dinner. 

Unit 3 vocabulary: 
fire, flood, emergency services, police car, police officer, fire engine, firefighter, ambulance, paramedic, accident

Other information:
Checking homework - společně kontrolujeme domácí úkol.
Interactive game - procvičujeme novou slovní zásobu (zopakovat doma si můžete zde).
Magnetic letters 
pomocí magnetů s písmeny procvičujeme hláskování nových slovíček.
What were they doing? - dělíme se na tři týmy. Dva týmy pomocí mimiky ztrvárňují nějakou činnost a třetí tým hádá, co dělali (např. They were singing. They were reading the book. apod.). Procvičujeme si tak novou gramatiku.
Hangman - hádáme písmena a slova a opakujeme si tak hláskování slovíček.
Žáci si dnes odnesli domů opravený test ze 2. lekce.
yesOceňujeme také našeho studenta/studentku měsíce listopadu a moc GRATULUJEME!

LISTOPAD

30.11.

enlightenedPřipomínáme homework due Monday 5.12.: WB str. 34 celá. Kdo má stále doma anglickou knížku z naší knihovny, prosíme o vrácení. Děkujeme!

Bookwork:
SB str. 34 cv. 1 

New Unit 3 vocabulary: 
fire, flood, emergency services, police car, police officer, fire engine, firefighter, ambulance, paramedic 

Other information:
Test Party smiley - po krátkém zopakování píšeme test z Unit 2. Opravený test si žáci odnesou domů příští týden.
Unit 3 - začínáme další lekci a seznamujeme se s novými slovíčky; kreslíme jejich obrázky.
Wordsearch - v osmisměrce hledáme slovíčka z nové lekce.

Vocabulary Scavanger Hunt - hledáme po třídě obrázkové karty s novými slovíčky a píšeme je do sešitu. 
Minions Freeze Dance - tancujeme s postavičkami a plníme při tom úkoly.


28.11.

enlightenedHomework due Monday 5.12.: WB str. 34 celá. Kdo má stále doma anglickou knížku z naší knihovny, prosíme o vrácení. Děkujeme!

smileyTest Party: Ve středu 30.11. máme v plánu napsat si opakováni z Unit 2. Test bude obsahovat slovní zásobu ze 2. lekce (prosíme naučit se slovíčka i správně hláskovat), dále z gramatiky could/couldn't a spojky but, and, so, because. 

Portfolio: doplňujeme spojky do souvětí a píšeme do sešitu Yesterday I went for a walk ___ (and) I climbed a big tree. It was snowing ___ (so) we couldn’t play football. I like summer holidays ___ (but) I am happy to see my friends at school. We didn’t eat pizza ___ (because) my sister doesn’t like it.

Bookwork:
SB str. 30 cv. 1, 2 - díváme se na video o mapách a satelitech; seznamujeme se s novými slovíčky a ukazujeme je na obrázcích (cv. 1); čteme text a zaškrtáváme, k čemu nám mapy a satelity slouží (cv. 2)
SB 
str. 31 cv. 4 - ve dvojicích si ukazujeme na satelitním snímku místa, která jsou uvedena v nabídce
WB str. 30 cv. 1 - doplňujeme do textu slova z nabídky 
WB str. 31 cv. 3 - popisujeme, co vidíme na obrázkách

Unit 2 vocabulary: 
could, couldn't, ago, and, because, but, so, or; mountain, forest, village, field, lake, island, river, path; to bark, picnic, to fall (min. čas fell), to walk through; waiter, pocket, rhyme; on + den v týdnu (on Monday); satellite, satellite image, continent, country, city

Other information:
Checking homework - společně kontrolujeme domácí úkol.
Jeopardy - soutěžíme mezi sebou v kvízové hře. Otázky jsou zaměřené na rozmotávání zamotaných slovíček, doplňování správných gramatických tvarů (could, couldn't), doplňování spojek do souvětí a tvoření minulého času sloves. 
Hot Seat - dělíme se do dvou týmů; vždy jeden hráč z týmu musí uhodnout slovo, které mu ostatní členové týmu slovně popisují.
Spelling - opakujeme hláskování slovíček ze 2. lekce.


23.11.

enlightenedPřipomínáme homework due Monday 28.11.: SB str. 120, WB str. 29 cv. 1 Kdo má doma anglickou knížku z naší knihovny, prosíme o vrácení. Děkujeme!

smileyTest Party: Ve středu 30.11. máme v plánu napsat si opakováni z Unit 2. Test bude obsahovat slovní zásobu ze 2. lekce (prosíme naučit se slovíčka i správně hláskovat), dále z gramatiky could/couldn't a spojky but, and, so, because. 

Portfolio: do vět doplňujeme správné tvary sloves např. I could play football when I was five. I couldn't do my homework yesterday. Could she read before she started school?

Bookwork:
SB str. 28 cv. 1, 2 - čteme nahlas text a doplňujeme chybějící slova z nápovědy (cv. 1); vybíráme název přečteného příběhu (cv. 2)
SB 
str. 29 cv. 1, 2, 3 - posloucháme, co James dělal minulý týden a spojujeme názvy dnů v týdnu s obrázky (cv. 1); podle poslechu doplňujeme, zda jsou věty pravdivé či ne (cv. 2); píšeme do sešitů 5 vět o tom, co jsme dělali v minulém týdnu (cv. 3)
WB str. 32 cv. 1, 2 - spojujeme otázky a odpovědi (cv. 1); v textu podtrháváme chybné informace (cv. 2) 

Unit 2 vocabulary: 
could, couldn't, ago, and, because, but, so, or; mountain, forest, village, field, lake, island, river, path; to bark, picnic, to fall (min. čas fell), to walk through; waiter, pocket, rhyme; on + den v týdnu (on Monday)

Other information:
Connector Sentences - ve dvojicích spojujeme vždy dvě věty do souvětí a doplňujeme odpovídající spojku (so, but, and, because).
Irregular verbs - opakujeme a procvičujeme nepravidelná slovesa (žáci si mohou procvičit doma zde).
Hangman - hádáme písmena a slova a opakujeme si tak hláskování slovíček z Unit 2. 


21.11.

enlightenedHomework due Monday 28.11.: SB str. 120, WB str. 29 cv. 1 Kdo dnes neměl domácí úkol, prosíme o doplnění na středu 23.11. Děkujeme.

Portfolio: doplňujeme do vět správné tvary sloves v minulém čase - go/play/study/not watch
1. Mary ___ to the park yesterday with friends. (went) 2. We ___  football on Saturday. (played) 3. Tom ___ for the test last night. (studied) 4. I ____ TV all weekend. (didn't watch)

Bookwork:
SB str. 26 - 27 cv. 1, 2 - říkáme si, co vidíme na obrázcích; díváme se na příběh na videu, poté se dělíme na skupiny a čteme příběh nahlas (cv. 1); řadíme věty do správného pořadí podle dějové posloupnosti (cv. 2)
WB 
str. 26 cv. 1, 2 - podle příběhu určujeme, zda jsou věty pravdivé či ne (cv. 1); doplňujeme slova do číšníkova diáře (cv. 2)
WB str. 27 cv. 1, 2 - podle poslechu doplňujeme chybějící slova do dialogů a poté čteme ve dvojicích (cv. 1); spojujeme části vět k sobě (cv. 2)

Unit 2 vocabulary: 
could, couldn't, ago, and, because, but, so, or; mountain, forest, village, field, lake, island, river, path; to bark, picnic, to fall (min. čas fell), to walk through; waiter, pocket, rhyme

Other information:
Checking homework - společně kontrolujeme domácí úkol.
Spelling with letter Tiles - pomocí kamenů s písmeny procvičujeme hláskování slovíček u předchozích lekcí a také psaní tvarů minulého času sloves

Dice Game - tvoříme věty se slovy napsanými na kostce (and, because, but, so, or, could
Pictionary - podle obrázkových karet kreslí jeden ze členů každého týmu na tabuli obrázky a ostatní se je snaží uhodnout a správně hláskovat. Procvičujeme si tak slovní zásobu z Unit 2.


16.11.

enlightenedPřipomínáme homework due Monday 21.11.: WB str. 23 a 25 celé. Kdo nestihl při hodině WB str. 24 cv. 1, 2, prosíme také o doplnění. Děkujeme.

Portfolio: podle diktátu píšeme slova do sešitu a procvičujeme tak jejich hláskování (forests, outside, mountain, park, village)

Bookwork:
SB str. 24 cv. 1, 2 - posloucháme písničku a číslujeme obrázky s aktivitami podle toho, v jakém pořadí se v písničce objevily (cv. 1); říkáme si, jaké aktivity můžeme dělat v místech zobrazených na obrázcích (island, village) a které místo preferujeme (cv. 2)
SB str. 25 cv. 1, 2, 3 - posloucháme, co uměl děděček dělat, když byl mladý a číslujeme obrázky (cv. 1); doplňujeme do vět sloveso "could" (cv. 2); díváme s ena video o gekonech (cv. 3) a seznamujeme se s novou gramatikou (viz níže)
WB 
str. 24 cv. 1, 2 - z nabdky doplňujeme do textu slova podle písničky (cv. 1); vymýšlíme vlastní písničku (cv. 2). Kdo nestihl při hodině 

Grammar: 
COULD/COULDN'T + sloveso bez "to" - používáme pro vyjádření nějaké dovednosti v minulosti (v přítomnosti používáme can/can't)
např. 
I COULD swim when I was five years old. (Uměl jsem plavat, když mi bylo pět let.)
I COULDN'T dance when I was three years old. (Neuměl jsem tancovat, když mi byli tři roky.) COULD you ride a bike 10 years ago? (Uměl jsi jezdit na kole před deseti lety?) Yes, I could./No, I couldn’t. (Ano, uměl./Ne, neuměl.) 

Unit 2 vocabulary: 
could, couldn't, ago, and, because, but, so; mountain, forest, village, field, lake, island, river, path; to bark, picnic, to fall (min. čas fell), to walk through

Other information:
Board Game - dělíme se na dva týmy a hrajeme deskovou hru, při které opakujeme minulý čas pravidelných sloves (některým z nás dělá problém vyslovit slovesa končící na -t, -d např. wanted, started, collected, ..)
Irregular verbs - lepíme si na zadní obálku učebnice seznam nepravidelných sloves, který si mohou žáci postupem času doplňovat. Seznam obsahuje jednak slovesa, která se objevila v učebnicích Super Minds, a jednak ta, která jsou podle nás často frekventovaná.


14.11.

enlightenedHomework due Monday 21.11.: WB str. 23 a 25 celé (učivo na straně 25 budeme probírat ve středu)

Portfoliodoplňujeme slova k obrázkům a píšeme do sešitu - path, field, mountain, river

Bookwork:
SB str. 22 cv. 1, 2 - posloucháme a opakujeme nová slovíčka (cv. 1); podle poslechu odpovídáme na otázky (cv. 2)
SB str. 23/1, 2, 3 - samostatně čteme text, poté jej posloucháme a odpovídáme na otázky (cv. 1); určujeme správný slovosled v souvětích (cv. 2); díváme se na video o gekonech a seznamujeme se s novou gramatikou (cv. 3)
WB 
str. 22 cv. 1, 2 - doplňujeme chybějící písmenka do slov (cv. 1); podle kontextu doplňujeme chybějící slova do dialogů (cv. 2)

Grammar: 
Connectors (spojky) - používáme při spojování vět nebo slov 
AND (a), BECAUSE (protože), BUT (ale), SO (tak, takže) 

Pozor, před "but" a "so" píšeme čárku. 
např.: She went to the village AND she climbed the mountain. We walked by the river, BUT we didn't swim in it. I was tired, SO I went home. He didn't come to school BECAUSE he was ill. 

Unit 2 vocabulary: 
and, because, but, so; mountain, forest, village, field, lake, island, river, path; to bark, picnic, to fall (min. čas fell), to walk through

Other information:
Elimination Game - dělíme se na tři skupiny a hledáme obrázkové karty se slovíčky z přidělené lekce (Unit 0,1,2). Poté slovíčka říkáme svým spolužákům a všichni si tak opakujeme, co jsme se letos naučili.
Four Corners Game - v každé rohu v místnosti je tabulka s názvem spojky (and, but, because, so); do vět ze cvičení na tabuli (zde) doplňujeme spojky tak, že se stavíme do jednoho z rohů místnosti.
Žáci si dnes odnesli domů opravený test z 1. lekce


9.11.

enlightenedŽádný písemný domácí úkol nebyl zadán.

New vocabulary: 
mountain, forest, village, field, lake, island, river, path

Other information:
Test Party smiley - po krátkém zopakování píšeme test z Unit 1. Opravený test si žáci odnesou domů příští týden.
Unit 2 - Začínáme novou lekci, Unit 2, a seznamujeme se s novými slovíčky; kreslíme jejich obrázky a hláskujeme je.

Flashcards Game - podle pokynů vyučujících hledáme obrázkové karty.
Library - půjčujeme si knihy z naší anglické knihovny a rozdáváme k nim i "Book reports". Jejich vypracování není povinné, ale budeme za něj rádi. Datum navrácení knih je nejpozději v pondělí 23. listopadu.


7.11.

enlightenedŽádný písemný domácí úkol nebyl zadán.

smileyTest PartyVe středu 9.11. máme v plánu napsat si opakování z Unit 1. Objeví se v něm slovní zásoba z této lekce (prosím naučit se slovíčka i správně hláskovat), dále z gramatiky must/mustn't a osobní zájmena (her, him, us, them, me, you). 

Portfolio: podle obrázku doplňujeme slova a píšeme do sešitu (např. shield, bracelet, sword, knight, necklace)

Bookwork:
SB str. 16 -17 - procvičujeme čtení nahlas rodinných příběhů tetičky Jill (cv. 2); posloucháme další příběh a odpovídáme na otázky (cv. 5)
WB str. 16 cv. 1, 2 - podle přečtených příběhů doplňujeme slova do vět (cv. 1) a určujeme, zda jsou uvedená tvrzení pravdivá či ne (cv. 2)

Unit 1 vocabulary: 
queen, knight, crown, helmet, necklace, bracelet, belt, shield, bow and arrow, sword

Other information:
Checking HW - společně kontrolujeme domácí úkol.
Museum project - dokončujeme reklamu na vlastní muzeum a poté prezentujeme ostatním spolužákům.
Jeopardy - dělíme se do dvojic, které mezi sebou soutěží v kvízové hře. Otázky jsou zaměřené na hláskování slovíček z 1. lekce, doplňování správných gramatických tvarů (must/mustn't; her/him/us/them/me) a sestavování vět ve správném slovosledu.


2.11.

enlightenedPřipomínáme homework due Monday 7.11.: vyplnit pracovní list "Where's Claire?" (na zopakování zájmen me, him, her, us, them). Také prosíme ještě dva žáky o vrácení anglických knih z knihovny! Děkujeme!!!

smileyTest PartyVe středu 9.11. máme v plánu napsat si opakování z Unit 1. Objeví se v něm slovní zásoba z této lekce (prosím naučit se slovíčka i správně hláskovat), dále z gramatiky must/mustn't a osobní zájmena (her, him, us, them, me, you). 

Portfolio: opravujeme chyby ve větách: 1. The night wears a sword. Correct: The knight wears a sword. 2. Queens must wearing a crown. Correct: Queens must wear a crown. 3. You must to be quiet in the library. Correct: You must be quiet in the library. 4. We no must stand on our desks. Correct: We mustn't stand on our desks.

Bookwork:
SB str. 16 - 17/ 1, 2, 3 - hledáme zadané osoby na obrázcích (cv. 1); posloucháme rodinné příběhy a přiřazujeme je k obrázkům (cv. 2); hledáme uvedené věty v textu (cv. 3)

Unit 1 vocabulary: 
queen, knight, crown, helmet, necklace, bracelet, belt, shield, bow and arrow, sword

Other information:
Vocabulary Race - ve dvou týmech se snažíme za krátký časový okamžik správně napsat co nejvíce slovíček z Unit 1. 
Checking HW - společně kontrolujeme domácí úkol.
Broken sentences - zamotané otázky v minulém čase sestavujeme ve správném slovosledu a píšeme je do sešitu. 
Object pronouns online game - při interaktivní hře na tabuli procvičujeme osobní zájmena (procvičit si doma můžete zde)
Museum project - vytváříme reklamu na vlastní muzeum (vymýšlíme jméno, co se v něm vystavuje, co se v něm dozvíme/naučíme, jaká je otevírací doba, vstupné apod). Vycházíme z příkladu ve SB str. 21/cv. 2.

yesOceňujeme také našeho studenta/studentku měsíce října a moc GRATULUJEME!

ŘÍJEN

UPOZORNĚNÍ:

Dovolujeme si požádat rodiče, aby při registraci dětí do programu Cambridge One postupovali dle pokynů, které najdou na vnitřních stranách obálek obou učebnic.

Každá učebnice musí být  registrována zvlášť, pomocí vlastního kódu, který najdete na vnitřní straně obálky, pod stírací plochou.

enlightenedRegistrace do online programu Cambridge One bude potřeba pro domácí přípravu našich žáků.enlightened

Pokud budete mít jakýkoliv problém s registrací, použijte prosím ikonu HELP, kterou najdete vpravo dole na této obrazovce. Najdete zde rovněž krátká instruktážní videa, jak při registraci postupovat.


31.10.

enlightenedHomework due Monday 7.11.: vyplnit pracovní list "Where's Claire?" (na zopakování zájmen me, him, her, us, them). Dnes neměla polovina žáků vypracovaný domácí úkol, prosíme o doplnění do středy 2.11., abychom mohli úkol společně ve škole opravit. Také připomínáme vrácení anglických knih z knihovny! Děkujeme!!!

Portfolio: podle obrázků doplňujeme slova do vět a věty píšeme do sešitu např. The zombie has a sword. Frankenstein wears a helmet. The ghost doesn't have a bow and arrow. The monster needs a shield. 

Bookwork:
WB str. 17 cv. 1 - podle poslechu spojujeme obrázek aktivity a osoby, se kterou Peter aktivitu dělal

Other information:
Telephone - ve dvou týmech (Skeleton Team a Monster Team) hrajeme hru podobnou naší hře Tichá pošta. Procvičujeme tak slovíčka z Unit 1 a také věty obsahující gramatiku (must/mustn't; zájmena him, his, them, us, me).
Druhou část dnešní výuky věbujeme Halloweenu. 
Děvčata si užívají Halloween společně s ryze dívčí skupinou Jaguars. 
V kroužku hrají hry "Who am I?" - se zavázanýma očima hádají, kdo promluvil. V kroužku také hádají, co za tajemné věci se skrývá v nákupní tašce. Poznávají pohmatem a popisují ostatním (It's small, hard, we use it in the morning and in the evening - it is a toothbrush!). Mezi hrami tancují (Skeleton dancePumpkin Jack). Učí se i nové rozpočítávadlo -  text je zde: Eeny, meeny, miny, moe, catch a tiger by his toe, if he hollers let him go, I pick YOU!

Chlapci zase luští Halloweenskou křížovku, do které podle obrázků doplňují slova. Některá slova  znají a některá jsou pro ně nová (např. broom, cauldron, death). Užívají si trochu pohybu a tancují na písničku, při které plní několik úkolů (Freeze Dance Monster Song). Na interaktivní tabuli hledají dva stejné obrázky v rámci Halloween Memory Game. Hrají i hru Charades, při které se pomocí mimiky snaží ztvárnit zadané Halloweenovské slovo.
Nakonec hodiny si všichni užiíváme i drobné sladkosti yes


24.10.

enlightenedHomework due Monday 31.10.: SB str. 119/celá; WB str. 13/1, 3. Na pondělí 31.10. plánujeme část hodiny věnovat Halloweenu a tak si děti, pokud chtějí, mohou přinést něco k tomuto tématu (např. čelenku, náhrdelník, černé tričko, apod.). Také připomínáme pondělní termín na vrácení anglických knih z knihovny!

Portfolio: opravujeme chyby ve větách např. 1. Please show I your book. = Please show me your book. 2. Show he your ticket. = Show him your ticket. 3. Please give we some paper. = Please give us some paper. 

Bookwork:
SB str. 14-15 cv. 1, 2 - díváme se na obrázky k příběhu a popisujeme je; čteme opakovaně nahlas, kroužkujeme neznámá slovíčka a vysvětlujeme si, co znamenají; podtrháváme gramatické jevy z této lekce (must/mustn't a zájmena us, me,..); díváme se na příběh na videu; odpovídáme na otázky k příběhu a společně kontrolujeme (cv. 2) 
WB str. 14 cv. 1 - rozhodujeme, zda daná tvrzení vztahující se k příběhu jsou pravdivá či ne

New vocabulary: 
words from the story - hide, I'm glad, hurt, hold the lead, frame, poor; queen, knight, crown, helmet, necklace, bracelet, belt, shield, bow and arrow, sword

Other information:
Word Race - ve dvojicích se snažíme napsat za krátký časový limit co nejvíce slov, která si pamatujeme z 1. lekce

Must/mustn't - procvičujeme si gramatiku vyplňováním pracovního listu (doma můžete procvičit ve cvičení 2 a 3 zde)
Story Time - každé dvojici je přidělena část textu (SB str. 14-15). Dělíme si role, procvičujeme čtení textu a připravujeme rekvizity. Poté části příběhu dramaticky ztvárňujeme.

Přejeme všem krásné podzimní prázdniny a v pondělí se těšíme na viděnou!


19.10.

enlightenedPřipomínáme homework due Monday 24.10.: WB str. 11/1, 2 str. 12/3 a str. 13/2 

Portfolio: doplňujeme do vět must/mustn't např: 1.You ___ be quiet. The teacher is talking. 2. I ___ be at home by 2 o'clock. 3. We ___ forget to take photos. 4. He ___ play the music too loud. His sister is sleeping.

Bookwork:
SB str. 12 cv. 1, 2 - posloucháme písničku a označujeme na obrázcích, které aktivity musí dívka a její třída dělat při návštěvě muzea (cv. 1); píšeme svá pravidla pro hodinu dějepisu (cv. 2)
SB str. 13 cv. 1, 2, 3 - podle obrázků samostatně doplňujeme do vět podstatná jména z nabídky v rámečku a poté pro kontrolu posloucháme (cv. 1); doplňujeme zájmena do vět tak, aby byl slovosled správný (cv. 2); díváme se na video o Gregovi a seznamujeme se s novou gramatikou - viz níže (cv. 3)
WB str. 12 cv. 1, 2 - podle textu v písničce spojujeme, které aktivity musí a nesmí třída dělat při návštěvě muzea (cv. 1); píšeme svá vlastní pravidla a kreslíme k nim obrázek (cv. 2)

Grammar: 
tvary osobních zájmen ME/HIM/HER/US/THEM
např. Give ME the book, please. (Dej mi knihu, prosím.) Give HER the pencil case, please. (Dej jí penál, prosím.) Give HIM the apple, please. (Dej mu jablko, prosím.) Show US the necklace, please. (Ukaž nám náhrdelník, prosím.) Show THEM  the answers, please. (Ukaž jim odpovědi, prosím.)

New vocabulary: 
bottle of water, glasses, mobile phone; queen, knight, crown, helmet, necklace, bracelet, belt, shield, bow and arrow, sword

Other information:
Dice Game - ve dvou skupinách procvičujeme tvoření vět se slovy napsanými na kostce (např. zájmena us, them, me, him, her; slovesa must, mustn't, do, are; tázací zájmena what, how
Pictionary - podle pokynů vyučujícího kreslí jeden ze členů každého týmu na tabuli obrázek a ostatní se jej snaží uhodnout. 

Taboo - obrázky na kartičkách popisujeme slovy, ostatní se je hádají.
Mini whiteboards - procvičujeme hláskování slovíček (především z Unit 1) a psaní vět s must/mustn't nebo se zájmeny me, him, her, us, them
enlightened
Děti tento týden obdržely opravené testy z Unit 0 a odnesly si je domů. Můžete se podívat, jak si vedly. 


17.10.

enlightenedHomework due Monday 24.10.: WB str. 11/1, 2 str. 12/3 a str. 13/2 (látku v posledním cvičení budeme probírat ve středu)

Portfolio: luštíme zamotaná slovíčka a píšeme do sešitu, jako nápověda nám slouží obrázky např. eueqn = queen; ihsdel = shield; sdrwo = sword; gihtkn = knight

Bookwork:
SB str. 11 cv. 1, 2, 3 - podle poslechu číslujeme obrázky (cv. 1); samostatně doplňujeme do vět must/mustn't (cv. 2); díváme se na video o gekonovi Gregovi a dozvídáme se, co musí resp. nesmí dělat, aby nepřišel pozdě do kina (cv. 3)
WB 
str. 10 cv. 1, 2 - doplňujeme do slov písmena a spojujeme s obrázky (cv. 1); podle popisu hledáme obrázek, který mu odpovídá (cv. 2)

Grammar: 
MUST (muset) x MUSTN‘T (nesmět)
např. I must do my homework. I must bring my book to school. I mustn’t shout during the class. I mustn’t be late.

New vocabulary: 
queen, knight, crown, helmet, necklace, bracelet, belt, shield, bow and arrow, sword

Other information:
Magnetic letters - procvičujeme hláskování nových slovíček pomocí magnetů s písmeny
"Must/mustn't" online game - pomocí interaktivních her procvičujeme novou gramatiku (doma si můžete zopakovat zde a zde).
Rules to enter your room - na papír píšeme nejméně tři pravidla, která je třeba dodržovat při vstupu do našeho pokojíčku, a doplňujeme obrázky. Děti poté s pravidly seznamují své spolužáky.


12.10.

enlightenedŽádný písemný domácí úkol nebyl zadán.

Bookwork:
SB str. 10 cv. 1, 2 - začínáme novou lekci, Unit 1, a seznamujeme se s novou slovní zásobou (cv.1); podle poslechu odpovídáme na otázky (cv. 2)

New vocabulary: 
queen, knight, crown, helmet, necklace, bracelet, belt, shield, bow and arrow, sword

Other information:
Test Party smiley - dnes píšeme test z Unit 0. Šlo nám to svižně a opravený test si žáci odnesou domů příští týden.
Wordseach - luštíme osmisměrku na téma "Clothing".
What's missing? - hádáme, které obrázkové karty Miss Desi schovala a procvičujeme tak nová slovíčka .
Who wears it - knight or queen? - píšeme do sloupečků na tabuli, co nosí královna a co rytíř (např. queen - crown, bracelet, necklace, belt; knight - helmet, sword, shield, ...).

Library - půjčujeme si knihy z naší anglické knihovny a rozdáváme k nim i "Book report". Jeho vypracování není povinné, ale budeme za něj rádi. Datum navrácení knih je nejpozději po podzimních prázdninách tj. v pondělí 31. října.


10.10.

enlightenedŽádný písemný domácí úkol nebyl zadán.

smileyPřipomínáme testíkVe středu 12.10. máme v plánu napsat si krátké opakování z Unit 0. Objeví se v něm slovní zásoba z této lekce, dále tvoření otázek v minulém a přítomném čase a krátké odpovědi na ně. 

Portfolio: odpovídáme na otázky třemi slovy např. 1. Does Tom like swimming?yes  - Yes, he does. 2. Does Jane read books? no - No, she doesn't.  3. Is Ben Lucy's best friend? - Yes, he is. 4. Are Zelda and Horax nice people? - No, they are not.

Other information:
Dnešní hodinu věnujeme aktivitám, které procvičují látku z Unit 0 a pomohou nám lépe se připravit na středeční test. 
Question Dice - házíme kostkou, na které jsou napsána slova (does, did, where, how, what, was) a s nimi pak tvoříme otázky.

Interaktivní tabule - pomocí her a videa procvičujeme gramatiku a slovíčka
Jeopardy - dělíme se na tři týmy, které mezi sebou soutěží v kvízové hře. Otázky jsou zaměřené na hláskování, doplňování otázek, správný slovosled, hledání a opravu chyb ve větách.
Telephone - soutěžíme v týmech, který dřív správně "pošeptá" zadané slovíčko.
Kontrolujeme také společně domácí úkol ze SB a h
odinu končíme hrou na přání.


5.10.

enlightenedPřipomínáme homework due Monday 10.10.: WB str. 8/2, str. 9/1 a SB str. 118. 

smileyTestíkVe středu 12.10. máme v plánu napsat si krátké opakování z Unit 0. Objeví se v něm slovní zásoba z této lekce, dále tvoření otázek v minulém a přítomném čase a krátké odpovědi na ně. 

Portfolio: doplňujeme slova do otázek a písemně na ně odpovídáme 
např. 1. 
____ are you? (Who/how) 2. ____ is your favourite colour? (What) 3. ____ you like apples? (Do) 4. ____ you good at singing? (Are) 5. ____ Peter like English? (Does)

Other information:
Hangman - snažíme se uhodnout písmena a slovo na tabuli a poté hláskujeme. Tím si procvičujeme slovní zásobu z Unit 0.
Procvičujeme minulý čas - k zadaným odpovědím přiřazujeme otázky, které ale musíme nejdříve správně sestavit.

Guess Who - pracujeme ve dvojicích a pomocí otázek v přítomné čase se snažíme zjistit, jako postavu z Harryho Pottera si náš parner na pracovním listu vybral (např. Is it boy? Is he good at ... Does he like ...? apod.)
Story Time - dělíme se na dvě skupiny a každé je přidělena část textu (SB str. 8-9). Žáci si ve skupince dělí role, procvičují si čtení textu (případně se jej učí zpaměti, pokud chtějí) a připravují si i rekvizity. Poté si části příběhu navzájem hrajeme.
Hodinu končíme hrou na přání - Burger Maker.

 

 

 

 


3.10.

enlightenedHomework due Monday 10.10.: WB str. 8/2, str. 9/1 a SB str. 118. Dále prosíme ty žáky, kteří neměli úkol na dnešek nebo si dnes zapomněli učebnice, aby úkol i látku do středy 5.10. do učebnic doplnili. Děkujeme!

Portfolio: zamotané otázky v minulém čase píšeme ve správném slovosledu
1. did where go she? – Where did she go?
 2. game what yesterday did play you? - What game did you play yesterday?
 3. sunny this was morning it? - Was it sunny this morning? 4. yesterday what did do you? - What did you do yesterday?

Bookwork:
SB str. 8 - 9 cv. 1, 2 - čteme nahlas příběh, ve kterém Ben a Lucy dostávají od pana Davidsona mapu se symboly, které jim pomohou najít poklad krále; příběh sledujeme i na videu (cv. 1); písemně odpovídáme na otázky k textu (cv. 2)
WB
str. 8 cv. 1  - řadíme věty do správného pořadí 

New vocabulary:
big wheel, roller coaster, roundabout, dodgem car, band, mayor, microphone, journalist, photographer; to explore, excitement; amazing, map, symbol, diamond, quiz, clue

Other information:
Spelling Circle - házíme si v kroužku s míčem a při tom hláskujeme slovíčka z Unit 0. Hláskování si mohou žáci procvičit i s Miss Desi na videu výše ("Videa pro domácí přípravu"). Dětem jsme video ukázali a ví, že je na našich stránkách umístěno. 
Wordsearch - luštíme osmisměrku obsahující slovní zásobu, se kterou jsem se setkali v této lekci
Memory Game - hledáme k sobě správné tvary přítomného a minulého času nepravidelných sloves (v případě zájmu mohou žáci procvičit zde).

 

ZÁŘÍ

26.9.

enlightenedHomework due Monday 3.10.: WB str. 6/1, 2, 3 a str. 7/2, 3, 4. Dále prosíme ty žáky, kteří neměli úkol na dnešek, aby jej do pondělí 3.10. také doplnili. Děkujeme!

MDR/Portfolio: píšeme do sešitu tvary minulého času zadaných pravidelných sloves např. watch - watched, cook - cooked, like - liked, dance - danced,... a poté se je snažíme správně vyslovovat.

Bookwork:
SB str. 6 - popisujeme, co vidíme na obrázku; posloucháme písničku o tom, co mají Ben a Lucy rádi, a doplňujeme tabulku v učebnici
SB 
str. 7 cv. 1, 2, 3 - doplňujeme do textu chybějící slova, posloucháme, čteme nahlas a kontrolujeme (cv. 1); samostatně doplňujeme do vět slova z rámečku (cv. 2); díváme se na video o Gregovi, čteme otázky v minulém čase a opakujeme, jak se tvoří (cv.2)

New vocabulary:
big wheel, roller coaster, roundabout, dodgem car, band, mayor, microphone, journalist, photographer; to explore, excitement

Grammar:
tvoření otázek v minulém čase např.
Did you have a lot of fun? How did you get there? Were you happy? Was it dangerous? 

Other information:
Společně opravujeme část domácího úkolu. Procvičujeme oznamovací a tázací věty v přítomném čase - na interaktivní tabuli skládáme zamotané věty do správného slovosledu; ve dvou skupinách tvoříme řetěz z otázek a odpovědí. Procvičujeme také minulý čas nepravidelných sloves - přiřazujeme k sobě tvary sloves v přítomném a minulém čase a poté hrajeme pexeso. 
Ve středu 28.9. se výuka z důvodu státního svátku nekoná.

 


21.9.

enlightenedPřipomínáme homework due Monday 26.9.: Workbook (WB) str. 4, 5 (celé) 

MDR/Portfolio: písemně odpovídáme na věty Do you like going on roller coasters? Do you like going on roundabouts? Do you like taking pictures?

Bookwork:
SB str. 5 cv. 1, 2 - podle poslechu kroužkujeme správnou odpověď; dáváme slova ve větách do správného pořadí; díváme se na krátké video s rozhovorem gekonů 

New vocabulary:
big wheel, roller coaster, roundabout, dodgem car, band, mayor, microphone, journalist, photographer

Other information:
Hrajeme hru "Charades", při které jeden žák pomocí pantomimy ztvárňuje slovíčko z obrázkové karty a ostatní se je snaží uhodnout. Dělíme se do dvojic a procvičujeme "Interview" - klademe si vzájemně otázky a odpovídáme. Poté prezentujeme před ostatními spolužáky. Dělíme se do dvou týmů a hrajeme "Pictionary" - jeden z týmu kreslí na tabuli obrázek podle zadání a ostatní hráči z týmu se jej snaží uhodnout. Hrajeme i týmovou hru "Telephone" (obdoba naší hry "Tichá pošta"). Tím vším si procvičujeme nová slovíčka. 

Dokončili jsme také naše tablo, na které se můžete níže podívatsmiley.

 


19.9.

enlightenedHomework due Monday 26.9.: Workbook (WB) str. 4, 5 (celé) 

MDR/Portfolio: během 3 minut se snažíme napsat co nejvíce míst ve městě (bank, supermarket, school, cinema, swimming pool, museum, etc.) a tím si opakujeme, co už umíme

Bookwork:
Dnes začínáme novou lekci, Unit 0, nazvanou "Weel done, Ben and Lucy!".
SB str. 4 cv. 1, 2 - seznamujeme se s novou slovní zásobou ve cv. 1 (viz níže), ukazujeme si nová slovíčka na obrázku, posloucháme a procvičujeme jejich výslovnost. Poté Miss Desi klade různé otázky vztahují se k obrázku a odpovídáme na ně např. (What colour is the big wheel? How many dodgem cars can you see? etc.). Posloucháme text o slavnostním předání sochy do muzea, kterou Ben a Lucy našli, a písemně odpovídáme na otázky v učebnici (cv. 2) 

New vocabulary:
big wheel, roller coaster, roundabout, dodgem car, band, mayor, microphone, journalist, photographer

Other information:
Dělíme se na týmy a procvičujeme nová slovíčka. Jeden tým hraje hru "What's missing?", kdy se snažíme uhodnout, která obrázková karta chybí, a druhý tým zase procvičuje spelování slov s pomocí kamenů s písmenky. Poté se týmy střídají. 

 

  

Pracujeme také na tablu naší skupiny. Moc se nám povedlo a těšíme se, až bude viset na chodbě školy společně s tably dalších skupin.

    


14.9.

MDR/Portfolio (zápis do sešitu): odpovídáme na otázky When is your birthday? What‘s your favourite hobby? How many siblings (brothers or sisters) do you have?. Jednu z odpovědí píšeme záměrně nepravdivou. Poté čteme odpovědi ostatním a ti se snaží zjistit, která to byla. 

Classroom rules: opakujeme si pravidla chování ve třídě a především ta, jak se k sobě budeme navzájem chovat a spolupracovat. Říkáme si, jak budeme odměněni, pokud je budeme dodržovat. Děti vám to určitě rády doma sdělí. Poté pracujeme ve dvou skupinkách a snažíme se sestavit zamotané věty s pravidly.

Class poster: začínáme pracovat na našem skupinovém tablu, které bude po dokončení viset v chodbě v přízemí vedle LEAP učebny. Vybarvujeme postavičky našich maskotů, vystřihujeme je a přidáváme naše fotky. Příští týden máme v plánu tablo dokončit. 

Games: dělíme se na menší skupiny a hrajeme hru "Speaking Wheel" na interaktivní tabuli a  „Snatch!“, při které se střídáme v zadávání instrukcí.

Time capsule: vyplňujeme si krátký dotazník, kde píšeme něco o sobě a o svých zájmech. Dotazník jsme si ponechali a na konci roku si porovnáme, co se změnilo.

enlightenedHomework: žádný písemný úkol nebyl zadán, ale prosíme o aktivaci kódů z učebnic a registraci na webové stránce Cambridge One, aby děti měly přístup ke všem cvičením, písničkám a videím. Děkujeme! Pokud by si někdo nevěděl rady, na stránce  https://www.cambridgeone.org/home najdete úplně dole vpravo ikonku "?HELP" s krátkými videi, jak postupovat.


12.9.

Introduction: V úvodu dnešní hodiny jsme se nejprve představili a navzájem se ptali na naše záliby. Procvičili jsme si tak otázky - What’s your name? What’s your favourite hobby? i odpovědi - My name is... My favourite hobby is...

Poté jsme si zahráli hru „Find Someone who“ a pomocí otázek zjišťovali, co mají naši spolužáci rádi např. Do you like dogs/eating pizza/playing football/drawing ...? Yes, I do./No, I don’t

Group mascot: Přestavili jsme si maskota naší skupiny, kterým je meerkat - surikata. Uvedli jsme si základní fakta a poté jsme ve dvou skupinkách sestavovali puzzle s jejich obrázkem.

Portfolios: Rozdali jsme si sešity, podepsali jsme si je a vyzdobili si jejich obálku. 

Classroom rules: Seznámili jsme se také s pravidly, která budeme při výuce ve třídě dodržovat, a pak jsme si je nalepili do našich sešitů.

Na závěr jsme si zahráli hru „Charades“, kdy jeden z žáků pomocí pantomimy předváděl slovíčka zobrazená na obrázkových kartách a ostatní se snažili slovíčko uhodnout. 

aktualizováno: 28.01.2023 11:01:58