Meerkats

Meerkats

Vyučující:

 

Lily Schmidt-Block

email: lillianrose1018@gmail.com

Asistent/ka:

 

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Upozorňujeme Vás, že poslechová cvičení z učebnice jsou k dispozici pouze ve třídě a není je možné vypracovávat doma. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

ČERVEN

DĚKUJEME ZA ÚŽASNÝ ŠKOLNÍ ROK A PŘEJEME DĚTEM I RODIČŮM KRÁSNÉ LETNÍ PRÁZDNINY!

MISS LILY A MISS LENKA

15.6.

Dnes jsme si úžasně užili poslední lekci před letními prázdninami!

Podívali jsme se na video naší letní hry. Znovu jsme se podívali i na video naší vánoční hry :))

Podívali jsme se na krátké video Mr Bean a užili si občerstvení :)

Hráli jsme hru King's Cup.

Na závěr hodiny jsme si venku zahráli naši oblíbenou hru Werewolf.

13.6.

Dnes jsme měli nejprve čtenou zkoušku, dopilovali výslovnost, prošli si všechny texty, převlékli se do kostýmů a ve třídě i venku jsme natáčeli naši letní hru. Vypadalo to velice dobře, můžete se brzy těšit na výsledek yes

8.6.

Sepisujeme a nacvičujeme naši letní hru, každý dostal scénář, kde si označil svoji roli. Učíme se správnou výslovnost a deklamaci, učíme se role zpaměti, abychom mohli hru natočit.

Homework: stihli jsme zkontrolovat domácí úkol, nový domácí úkol jsme si na příští týden nezadávali.

6.6.

Dnešní hodinu jsme věnovali práci na scénáři pro naši hru, rozepsání rolí, dialogy a děj.

Také jsme hráli hry ve skupinách nebo na interaktivní tabuli, ve kterých jsme opakovali slovíčka a gramatiku starších lekcí.

1.6.

MDR: diktát písmen a tvoření slov - procvičujeme spelling (hláskování)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 30 - úkol je na příští středu 8.6.

Hráli jsme hry (pexeso, tichou poštu), abychom si zopakovali a procvičili slovíčka, která jsme se v průběhu roku naučili.

Na interaktivní tabuli jsme si také zopakovali gramatiku.

Do sešitů pak kreslíme a popisujeme, na co se těšíme o prázdninách.

Venku jsme si zahráli hru Werewolf.

KVĚTEN

30.5.

MDR: opakujeme jména bájných zvířat, spojujeme správně slovíčka (mermaid, unicorn, sphinx, peagasus...)

Listening: učebnice SB str. 113 - poslechové cvičení, spojujeme jména s postavami v obrázku

BINGO: hrajeme naši oblíbenou hru a procvičujeme minulý čas nepravidelných sloves

Video: podívali jsme se na videa z vesmírné stanice, praktické věci ve vesmíru (running, washing hair)

Opakovali jsme lekce 7 a 6 ve hře Kahoot!

25.5.

MDR: diktát písmen, která tvořila zamotaná slova (slovíčka 8. lekce)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: domácí úkol, cvičebnice WB str. 117, domácí úkol je na příští středu 1.6.

Game: ve třech skupinkách jsme soutěžili ve skládání vět, začali jsme písmenem, přidali přídavné jméno a nakonec vytvořili větu.

Worksheet: pracovní list, procvičování vztažnách zájmen (WHO, WHICH, WHERE) - čtení a doplňování do textu.

Charades: předvádíme slovo, které se objeví na obrazovce, jeden žák hádá, o jaké slovo se jedná.

23.5.

MDR: odpovídáme na otázky v minulém a budoucím čase (What did you see at the weekend? What did you like? What will you do this afternoon?)

V týmech jsme si zahráli velkou hru Jeopardy game (Riskuj!), vybíráme otázky z různých kategorií a s různým počtem bodů. Procvičovali jsme příslovce, planety, opravovali chyby ve větách, hláskovali slova, odpovídali na otázky k příběhům Bena a Lucy.

Ve druhé části hodiny jsme hledali kartičky s výzvami rozmístěné ve třídě. Na kartičkách byly  různé úkoly, řešení hlavolamu, minulý čas nepravidelných sloves, zamotaná slova, odpovědi na otázky a další. Hráli jsme ve dvojicích a odpovědi jsme na konci hodiny kontrolovali společně.

18.5.

MDR: do vět doplňujeme slova MUCH / MANY

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 116, extra hw str. 114

Na interaktivní tabuli jsme hráli hry na procvičení slovíček a gramatiky (poznáváme obrázky, doplňujeme věty)

Test: napsali jsme si opakování 9. dokončené lekce

Na závěr hodiny jsme byli venku,  plánovali jsme natáčení videa a pak si zahráli hru Werewolf.

16.5.

MDR: kreslíme podle poslechu (a pack of crisps, a loaf of bread, a bottle of milk)

Hot Seat: předvádíme zadanou frázi na tabuli spolužákovi, který ji musí přesně uhodnout (hrajeme ve dvou týmech)

Grammar: doplnili jsme si opakování gramatiky v učebnici SB str. 127

Ve frázích na tabuli hádáme jednotlivá písmena a pak celé fráze.

MUCH x MANY - posloucháme podstatné jméno a vybíráme správnou kartičku (milk, chocolate bar, rain, rainclouds...)

Na závěr hodiny jsme byli venku, nejprve jsme plánovali materiál pro natáčení videa a pak si zahráli hru Werewolf.

11.5.

MDR: fráze z lekce 9. - doplňujeme chybějící písmenka

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 109, extra HW str. 108. Domácí úkol je na příští středu 18. 5.

Zopakovali jsme si světové strany, čteme a měříme v mapě, učebnice SB str. 114, 115

Do sešitu kreslíme a tvoříme mapu ostrova s vlastní legendou: This is .....(an island). There is a ....(places). I can..... (activity). Předvádíme a čteme ostatním.

Na konec hodiny jsme šli ven a hráli hru King's Cup.

9.5.

MDR: procvičujeme odpovědi na otázky v přítomném a minulém čase

Charades: předvádíme slovíčka z nové lekce a hádáme, které činnosti to jsou

Story: poslední část příběhu našich hrdinů, učebnice SB str. 110, cvičení na str. 111

Na video jsme se podívali také na interaktivní tabuli. K příběhu jsme doplnili i cvičení ve cvičebnici WB na str. 110.

Phonics: procvičování hlásek a výslovnosti, učebnice SB str. 111, WB 111. Na tabuli třídíme slova podle hláskových skupin a společně procvičujeme výslovnost.

4.5.

MDR: PACKET / JAR / BOTTLE - vymýšlíme, kam zařadíme jednotivá jídla (A bottle of milk, a jar of cookies, a packet of crisps)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 106 a 107

Song: nová písnička, učebnice SB str. 108, posloucháme a pak doplňujeme čísla k obrázkům

Procvičovali jsme novou gramatiku v učebnici a na interaktivní tabuli.

Do sešitu jsme popisovali obrázek pikniku a vymýšleli jídlo, které si s sebou vezmeme.

Dnes jsme část hodiny pracovali venku, hráli jsme hry a zpívali písničku.

2.5.

MDR: What did you do at the weekend?

Nová lekce: učebnice SB str. 106, nová slovíčka, čteme, vysvětlujeme, ukazujeme na obrázkových kartičkách, předvádíme.

Memory game: hra na zapamatování co nejvíce slov - na interaktivní tabuli.

Nová gramatika: quantifiers - jednotky pro počítání nepočitatelných jmen (LOAF of bread, GLASS of milk, BAR of chocolate, PIECE of cheese, SLICE of bread...)

Procvičujeme na interaktivní tabuli, ve dvojici vytváříme věty.

Bookwork: učebnice SB str. 107 - spojujeme obrázky a slova a kontrolujeme podle poslechu

Na poslední 1/4 hodiny jsme šli ven a hráli jsme hry na procvičení slovíček z nové lekce.

DUBEN

27.4.

MDR: hláskování zamotaných slov a luštění (slovíčka z 8. lekce)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 105, extra domácí úkol je cvičebnice WB str. 104/2,domácí úkol je na příští středu 4.5.

Tichá pošta: procvičujeme psaní slov 8. lekce.

Interaktivní tabule: gramatika, pořádek slov ve větě

Test: napsali jsme si opakování z 8. ukončené lekce

Library: všichni si vypůjčili anglickou knížku z knihovny, termín pro vrácení knih je 11.5.

25.4.

MDR: spojujeme části slov (slovíčka z 8. lekce)

What's missing: na tabuli jsme rozmístili všechny obrázkové kartičky, snažíme se je všechny zapamatovat a hádáme, která zmizela.

Sentence unscramble: přepisujeme věty a otázky se správným pořadím slov.

Sentence practice: podle zadaných slov tvoříme věty a otázky (příslovce, budoucí čas)

Listening: učebnice SB str. 100, vybarvujeme a doplňujeme slova podle poslechu

Procvičovali jsme tvoření příslovcí, ve dvojicích pak vymýšlíme dialogy s použitím budoucího času.

20.4.

MDR: do vět napsaných na tabuli doplňujeme správné slovo (slovíčka z 8. lekce)

Planety: povídáme si o planetách a sluneční soustavě.

Ve SB str. 102 a WB 102 čteme a doplňujeme.

Planet acronym:  tvoříme věty z prvních písmen planet

Bookwork: učebnice SB str. 102, 103 Sluneční soustava - čtení, doplňujeme do textu

Do sešitu kreslíme a vymýšlíme vlastní planetu, popisujeme a čteme ostatním.

Homework: cvičebnice WB str. 100, 101/1 a extra hw 101/2. Domácí úkol je na příští středu 27.4.

Test: opakování z 8. lekce bychom si napsali příští středu 27.4.enlightened

13.4.

Dnes jsme si užili velikonoční lekci :)

MDR: do sešitu jsme zapisovali asociace ke slovům, která diktuje Miss Lily.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol jsme si přes prázdniny nezadávali.

Na interaktivní tabuli se pomalu objevují obrázky, hádáme a vybíráme správné slovo (slova týkající se Velikonoc).

Easter Story: na interaktivní tabuli se díváme na obrázky, Miss Lily čte příběh, odpovídáme na otázky k příběhu.

Kdo chtěl, na čtvrtku si ozdobil velikonoční vajíčko.

Scavenger Hunt: venku na hřišti jsme zjišťovali a zapisovali odpovědi na otázky (How many pinecones can you see? How tall is the rope pyramid? Find something soft...)

11.4.

Class discussion: What did you do at the weekend?

MDR: What are 3 things you will do this summer?

Memory game: na interaktivní tabuli sledujeme obrázky se slovíčky z 8. lekce, snažíme se zapamatovat si jich co nejvíce.

Story: další část příběhu, učebnice SB str. 98 - nejprve posloucháme předcházející příběh a připomínáme si, co se stalo. Nový příběh čteme, rozdělujeme si role, opravujeme výslovnost. K příběhu jsme doplnili cvičení 2 na str. 99, učebnice SB.

Na příběh jsme se podívali na videu a ve cvičebnici WB str. 99 doplnili cvičení 1.

Story quiz: ptáme se na různé detaily z příběhu a hledáme odpovědi.

Phonics: procvičování hláskových skupin - SB 99, WB 99/2

6.4.

MDR: zamotaná slova - zapisujeme do sešitu (slovíčka z nové lekce)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 94, 95 - celé strany, extra strana - 96. Domácí úkol je na příští středu 13.4.

Song: nová písnička, učebnice SB str. 96 - učíme se písničku a zpíváme Karaoke pro Miss Lily.

Nová gramatika: příslovce (badly, carefully, slowly, quietly, quickly). Učíme se a procvičujeme, učebnice SB str. 97

Společně procvičujeme příslovce ve větách, předvádíme činnosti s konkrétním příslovcem (Sing a song quietly. Walk to your desk slowly.)

4.4.

MDR: do tabulky jsme vymýšleli a zapisovali co nejvíce slov na písmenka B, W a země, které známe

New Unit: SB str. 94, lekce č. 8 - čteme si jednotlivá slova, vysvětlujeme, sdílíme různé zajímavosti. Procvičujeme výslovnost.

Procvičujeme slovíčka na interaktivní tabuli i s obrázkovými kartičkami.

V kroužku si navzájem povídáme o hvězdách a o planetách.

Nová gramatika: budoucí čas (What will you be when you grow up? I'll be a teacher.) Procvičujeme a ptáme se navzájem.

Bookwork: učebnice SB str. 95, cvičení 1

Na interaktivní tabuli doplňujeme věty s novou gramatikou (I'll be a nurse and I'll help people)

BŘEZEN

30.3.

MDR: procvičení přivlastňovacích zájmen na konci vět.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 93, celá strana, str. 91 je pak dobrovolný domácí úkol. Úkol je na příští středu 6.4.

Charades: kreslíme slovíčka ze 7. lekce a hádáme, o jaké slovo jde

Na interaktivní tabuli opravujeme zamotaná slova. Jednotlivé hudební nástroje si předvádíme.

Napsali jsme si slíbený test z dokončené 7. lekce.

Library: dnes jsme si vypůjčili anglické knížky z naší knihovny. Knížky jsou půjčené do 13.dubna.

Ve zbytku hodiny jsme si zahráli naši oblíbenou hru King's Cup, kde podle vytažené karty plníme různé úkoly a zadání a soutěžíme o co největší počet získaných bodů.

28.3.

MDR: cvičení na interaktivní tabuli - doplňujeme správná slova, procvičujeme vztažná zájmena.

Na interaktivní tabuli hrajeme hry na procvičení slovíček ze 7. lekce, doplňujeme gramatiku ze 7. lekce.

Soutěžili jsme v rychlém hláskování slovíček (instruments, orchestra, percussions, saxophone....)

Listening: WB str. 87 - poslech rozhovoru, nejprve čteme a odhadujeme možné odpovědi, doplňujeme podle poslechu

Učebnice SB str. 125, doplnění gramatiky.

Interaktivní tabule - otázky čteme a odpovědi (A/B/C) píšeme na mazací tabulky. Procvičujeme otázky, minulý čas, zájmena.

enlightenedNa středu 30.3. připomínám domácí úkol a test ze 7. lekce.

23.3.

MDR: Miss Lily diktuje jednotlivá písmenka, ze kterých pak sestavujeme jednotlivá slova (violin, keyboard, trumpet, music)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 89, 92 - celé strany, domácí úkol je na příští středu 30.3.

Story: posloucháme a čteme příběh, učebnice SB str. 88, The Bear's dream, vysvětlujeme neznámá slovíčka, odpovídáme na otázky (Activity 1) a odpovídáme na otázky k příběhu (Activity 3). Doplnili jsme cvičení ve cvičebnici WB str. 88.

Writing: do sešitů každý vymyslel a napsal vlastní příběh, podle zadání na tabuli, 6 vět. Kdo chce, může příběh přečíst a prezentovat ostatním.

Dnes bylo krásně, na posledních 10 minut jsme venku hráli hru Who am I? Ptáme se a hádáme slova, která máme umístěná na čele. (procvičujeme slovíčka ze všech probraných lekcí)

Test: opakování ze 7. lekce bychom si napsali příští středu 30.3. V testu se objeví slovíčka a gramatika (přivlastňovací a vztažná zájmena)

enlightenedLIBRARY: připomínám vrácení anglických knížek z knihovny, termín byl již 16.3. Děkuji!

21.3.

MDR: doplňujeme správná vztažná zájmena do vět. (WHO/WHERE/WHICH)

Hangman: v týmech doplňujeme jednotlivá písmenka a hádáme slova (slovíčka z lekce)

Story: další část příběhu, učebnice SB str. 86, posloucháme příběh a odpovídáme na otázky str. 87. Na příběh se díváme na videu na interaktivní tabuli a k jednotlivým otázkám vybíráme TRUE / FALSE.

Phonics: skupiny hlásek, výslovnost - učebnice SB str. 87, WB str. 87. Nejprve společně vyslovujeme, rozdělujeme do skupin a přidáváme další slovíčka se stejnou výslovností. Sami pak čteme ve cvičebnici jednotlivá slovíčka a rozřazujeme je do skupin.

Na závěr jsme si zahráli Wordwall - z jednotlivých písmek hádáme co nejvíce slov na interaktivní tabuli.

enlightenedNa středu připomínám domácí úkol a vracení anglických knížek z knihovny.enlightened

16.3.

MDR: do vět doplňujeme samostatná přivlastňovací zájmena

Homework: cvičebnice WB str. 82/2, str. 85 - celá, domácí úkol je na příští středu 23.3.

Song: nová písnička, učebnice SB str. 84, posloucháme a doplňujeme čísla k obrázkům, podle písničky doplňujeme také cvičení 1 ve cvičebnici WB str. 84

Nová gramatika: zájmena vztažná (WHO - person, WHERE - place, WHICH - object) The boy who plays the recorder is my brother. The house where my family lives is in Prague. The recorder which my brother plays is brown.

Procvičujeme podle prezentace, v kroužku hrajeme hry na spojování zájmen a k nim patřícím slov.

V učebnici SB jsme gramatiku procvičovali na str. 85.

14.3.

MDR: What did you do on holiday break? (4 věty)

New Unit: učebnice SB str. 82, nová lekce, slovíčka jsme procvičovali a zahráli si hru Simon says.

Hádali jsme, o jaké hudební nástroje se jedná.

New grammar: samostatná přivlastňovací zájmena (MINE, YOURS, HIS, HERS, OURS, THEIRS), za těmito zájmeny nestojí přivlastňovací slovo a objevují se většinou na konci věty. (This book is MINE. This house is OURS.)

Bookwork: Gramatiku procvičujeme v učebnici SB str. 83 i cvičebnici WB str. 83

2.3.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol jsme si přes jarní prázdniny nezadávali enlightened

Zopakovali jsme gramatiku na test.

Napsali jsme si opakování ze 6. dokončené lekce.

Library: všichni si vypůjčili anglickou knížku z naší knihovny. Termín vrácení knížek a vyplněných Book Reportů (Zápisů z knihy) je 16. března enlightened

Procvičení gramatiky WAS/WERE/WASN'T/WEREN'T

Zahráli jsme si hru KING'S CUP - podle hodnoty na hrací kartě plníme zadané úkoly.

ÚNOR

28.2.

MDR: ve větách na tabuli jsme hledali a opravovali chyby (příprava na test)

Pictionary: kreslíme na tabuli, ostatní hádají (slovíčka z lekce)

Listening: poslechové cvičení, WB 80, doplňujeme pořadí vět v rozhovoru

Na interaktivní tabuli procvičujeme gramatiku (comparative, superlative), slovíčka, ve dvojicích tvoříme věty podle zadání na tabuli.

Na závěr jsme na interaktivní tabuli hledali ukryté obrázky (detaily na velkém obrázku) a procvičili předložky.

23.2.

MDR: doplňujeme přídavná jména do textu na interaktivní tabuli

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 77, 81 - domácí úkol je na příští středu 2.3.

Listening: podle poslechu jsme vybírali správné obrázky (SB 76)

Ve dvojicích jsme podle popisu spolužáky kreslili mytické zvíře. Tento obrázek jsme pak popisovali i ostatním.

What does he/she look like? popisujeme postavy na obrázku a hádáme, o jakou postavu jde.

Pokračovali jsme v představování plakátů, které jsme tvořili minulou hodinu angličtiny.

Game: dnes jsme skládali příběhy podle obrázkových kostek (story cubes) - ve trojicích

enlightenedTEST - příští středu 2.3. bychom si napsali opakování z probrané 6. lekce enlightened

21.2.

MDR: procvičování vět se 2. a 3. stupněm přídavných jmen

Bookwork: učebnice SB str. 78 a 79 Protection

Poster: vytvářeli jsme plakát, pro který jsme si vybrali oblíbené zvíře a popsali, zda je predátor nebo kořist.

16.2.

MDR: procvičení hláskových skupin (podle učebnice SB str. 75), nejprve společně na tabuli hledáme slova stejně znějící, procvičujeme výslovnost a poté doplňujeme cvičení 2/75 ve cvičebnici WB

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework:  cvičebnice WB str. 73, domácí úkol je na příští středu 23.2.

Nová fráze: LOOKS LIKE (= vypadá jako) - do sešitu tvoříme vlastní mýtickou bytost, kombinace 2 - 3 bytostí a popisujeme ji.Doplňujeme cvičení 1, WB str. 73

Story: SB str. 74, další část příběhu, rozdělili jsme se do malých skupinek a příběh jsme si zahráli. Spojujeme části vět na str. 75 a ze cvičebnice doplnili cvičení 1-3 str. 74.

Na závěr jsme si zahráli hru Brain teaser, ve trojicích zároveň vyprávíme příběh, snažíme se ho zapamatovat a klademe jednoduché otázky, odpovědi se také snažíme zapamatovat.

enlightenedProsím o vrácení anglických knížek z knihovnyenlightened

14.2.

MDR: I love....napište o věcech, které máte opravdu rádi (I love skiing in winter).

Song: učebnice SB str. 72, poslech, doplnění informací do textu, doplnění cvičení ve cvičebnici WB str. 72

Imagine your Dragon - doplňujeme do učebnice a společně čteme.

Hráli jsme Valentýnské hry, v kroužku, na interaktivní tabuli.

9.2.

MDR: pokračujeme v psaní příběhu ze cvičebnice WB str. 65, dokončujeme a společně čteme

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 70, 71 - domácí úkol je na příští středu 16.2.

Unit 6: dnes jsme začali novou lekci č. 6, učebnice SB str. 70 - nová slovíčka, vysvětlujeme, opakujeme výslovnost, používáme obrázkové kartičky

Create a mythical beast: do sešitu vymýšlíme bájné tvory nebo zvláštní zvířata, popisujeme a představujeme ostatním

Nová gramatika: stupňování přídavných jmen - COMPARATIVE a SUPERLATIVE  (2. a 3. stupeň) -vysvětlujeme si podle obrázků na tabuli, porovnáváme 3 obrázky (krátká slova: tall - taller - the tallest, small - smaller - the smallest, cheap - cheaper - the cheapest / dlouhá slova: beautiful - more beautiful - the most beautiful, expensive - more expensive - the most expensive)

enlightenedPozor na psaní: happy - happier - the happiest, angry - angrier - the angriest, big - bigger - the biggestenlightened

Bookwork: učebnice SB str. 71, doplňujeme informace podle poslechu.

7.2.

MDR: procvičení vět HAD TO/USED TO

Opakovali jsme a procvičovali gramatiku z probrané lekce, hráli hry na zopakování slovíček.

Napsali jsme si test z dokončené 5. lekce.

Po testu jsme psali příběh podle obrázků ve cvičebnici WB str. 65. Příběhy dokončíme a přečteme ve středu 9.2.

2.2.

MDR: zamotaná slova (slovíčka z 5. lekce) a odpovědi na otázky (gramatika USED TO/HAD TO)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 69 a učebnice SB str. 123, domácí úkol je na příští středu 9.2.

Story: učebnice SB str. 64, popisujeme obrázek, posloucháme příběh a vysvětlujeme slovíčka, kterým nerozumíme. Společně odpovídáme na otázky k příběhu na str. 65, cvičení 3 a cvičení 4, odpovědi hledáme v textu.

Library: vypůjčili jsme si anglické knížky z knihovny, knihy se půjčují na 14 dní, ke knize je Book Report (Zápis z knihy) na vyplnění za body navíc. enlightened

Fun stories zahráli jsme si hru, skládáme příběh po větách, každý zapisuje část informace a celé poskládané příběhy si pak společně čteme

Slíbený test z 5. dokončené lekce bychom si napsali v pondělí 7.2.

LEDEN

31.1.

MDR: upravte pořádek slov v zamotaných větách (procvičení HAD TO, USED TO)

Describe Yourself: každý si do sešitu nakreslil vlastní portrét tak, jak se vidí a popsal pěti větami (I have got long curly brown hair, blue eyes and a little scar.) Portréty jsme si ukazovali a přečetli věty.

Opakovali jsme a procvičovali gramatiku HAD TO a USED TO z 5. lekce.

Hry na interaktivní tabuli, pracovní list - písemně do sešitu, video s otázkami.

Připomínáme domácí úkol na středu.enlightened

26.1.

MDR: slovní asociace - k zadaným slovům píšeme, co nás na zadané téma napadne (book, write, mystery, library, story, fiction)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 61 a 68. Je to procvičování a příprava na test. Domácí úkol je na příští středu 2.2.

Opakování: test z ukončené 5. lekce bychom si napsali příští středu, v testu budou slovíčka (spelling), gramatika USED TO

Speaking: v kroužku se navzájem ptáme na otázky připravené na tabuli. Otázky se týkaly čtení (How often do you read? Do you like reading books? What is your favourite book? What kind of books do you like to read?)

Bookwork: poslech v učebnici SB na str. 66 Crime fiction (poslechli jsme si 5 krátkých povídání a rozhodovali, zda se jedná o autora, či vymyšlenou postavu), doplňujeme cvičení 1 na str. 67

24.1.

MDR: 3 věty s gramatikou HAD TO (At the weekend I HAD TO .... / At the weekend I DIDN't HAVE TO.....)

Story: učebnice SB str. 62, další část příběhu, posloucháme příběh, pak si rozdělíme role a čteme, odpovídáme na otázky SB str. 63

Who said?: v textu hledáme podle zadání, kdo co řekl.

Cvičebnice WB str. 62, cvičení 1, 2, 3 a str. 63 cvičení 2

Phonics: výslovnost skupin hlásek ve slovech (SB str. 63)

Hra na interaktivní tabuli: ze zadaných písmen skládáme co nejvíce slov

19.1.

MDR: 3 věty s gramatikou I USED TO....

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 58 a 59. Domácí úkol je na příští středu 26.1.

Song: učebnice SB str. 60 - podloucháme a doplňujeme obrázek podle poslechu.

Cvičebnice WB str. 60, doplnili jsme cvičení 1 a 2.

Guess Who: zahráli jsme si hru - popisujeme postavy na interaktivní tabuli, hádáme, o koho jde.

Nová gramatika: HAD TO - pravidla v minulém čase (I HAD TO walk the dog yesterday.)

Listening: poslechové cvičení k procvičení gramatiky, učebnice SB str. 61 - poslech, pak čtení a doplnění odpovědí.

17.1.

MDR: What did you do at the weekend? 3 věty do sešitu

Zahráli jsme si hru Jump if you...v kroužku se musíme vyměnit podle zadaných instrukcí (Jump if you have brown eyes. Jump if you are wearing a T-shirt.)

Bookwork: nová lekce č. 5, SB str. 58 - slovíčka, výslovnost, obrázkové kartičky, procvičení a vysvětlení, hra Tichá pošta na procvičení slovíček.

Poster: každý nakreslil plakát "Wanted" - kdo je hledaný, kvůli čemu a jaká je vypsaná odměna

Nová gramatika: "USED TO" - vysvětlení, procvičujeme na příkladech, každý vymyslel jednu větu.

Učebnice SB str. 59/cvičení 1 a 3

12.1.

MDR: opakování minulého času prostého a průběhového,  předložek a slovíček ze 4. lekce

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 57,  navíc pak str. 50, domácí úkol je na příští středu 19.1.

Tvořili jsme různé věty na procvičení gramatiky a s obrázkovými kartičkami jsme opakovali a procvičovali slovíčka ze 4. lekce.

Napsali jsme si slíbené opakování ze 4. lekce.

Do sešitu píšeme o školním výletě podle cvičení 3, SB 57, příběhy čteme společně.

Na závěr jsme si zahráli hru Simon says.

10.1.

MDR: What did you do at the weekend? Poté doplňujeme věty na procvičení minulého času průběhového a prostého)

Categories: vymýšlíme a zapisujeme co nejvíce slov do různých kategorií (transportation, countries, things you find at the train station)

Games: hry na interaktivní tabuli k procvičení slovíček 4. lekce, příprava na test

SB page 122

Hádanky slovíček (popisujeme určité slovo, ostatní hádají)

5.1.

MDR: skládáme věty na procvičení gramatiky (How often?)

Story: učebnice SB str. 50, rozdělili jsme si role a příběh jsme si přečetli. Str. 51 srovnáváme věty do správného pořadí podle děje. Na příběh jsme se podívali na videu.

Phonics: učebnice SB str. 51

Bookwork: učebnice SB str. 53, opakování hodin, poslech

Opakujeme minulý čas průběhový, tvoříme věty podle zadání na interaktivní tabuli.

Homework: cvičebnice WB str. 49 a 53. Domácí úkol je na příští středu 12.1.enlightened

Test: příští středu 12.1. bychom si napsali opakování 4. lekce. V pondělí i ve středu na začátku hodiny budeme ještě vše procvičovat a opakovat.enlightened

3.1.

MDR: doplňujeme slova k obrázkům na tabuli

Opakujeme a procvičujeme slovíčka (obrázkové kartičky, prezentace)

Nová gramatika: časové předložky IN, ON, AT (IN January, ON Monday, AT 5 o'clock)

Bookwork: učebnice SB str. 47 - spojujeme otázky a odpovědi

2 truths and 1 lie (pravda a lež): každý si připravil 3 věty (používáme časové předložky)

Song: učebnice SB str. 48, poslech, doplnění slov, cvičebnice WB str. 48

PROSINEC

 

Merry Christmas and a Happy New Year!

 

22.12.

Story: Lucy and Ben, Christmas Adventure - prezentace na interaktivní tabuli, společně čteme příběh Lucy a Bena s opakováním slovíček a času.

Christmas song: poslouchali jsme písničku All I want for Christmas (Mariah Carey) a doplňovali chybějící slovíčka do textu. Společně pak opravujeme a hláskujeme.

Santa's day: pracovní list, ve kterém doplňujeme aktivity Santa Clause během prosince (vybíráme z nabídky, přítomný čas měníme na minulý prostý a doplňujeme k obrázkům)

Christmas carol: tradiční anglická koleda We wish you a merry Christmas (vysvětlujeme si slovíčka a zpíváme)

Grinch video: Podívali jsme se na krátkou epizodu vánočního Grinche a odpovídali na otázky v ději

Guess the word: ve dvou skupinkách jsme podle popisu hádali, o které slovo jde

20.12.

MDR: What is your favourite Christmas moment? (3 věty, čteme navzájem)

Bookwork: New Unit 4: 2 return tickets, SB str. 46, nová slovíčka, výslovnost, vysvětlujeme, posloucháme rozhovor a odpovídáme na otázky. Nová slovíčka jsme procvičili také ve cvičebnici WB str. 46.

Christmas videos and questions. Podívali jsme se na vánoční reklamu britského supermarketu Sainsbury's.

15.12.

The Meerkat's Christmas play: máme rekvizity, naučený scénář, pozadí, nacvičené jednotlivé scény a natáčíme vánoční video yes

13.12.

Christmas play: dnešní hodinu jsme věnovali sestavení naší vánoční hry, sepsali jsme rekvizity, vytvořili jsme celý scénář, rozdělili role a zkoušeli. Ve středu bychom měli hru secvičit a natočit, už se moc těšíme :)

8.12.

MDR: doplnění správných tvarů do vět. (WAS/WERE)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 45 celá. Extra domácí úkol cvičebnice WB 44/2. Domácí úkol je na příští středu 15. 12.

Procvičovali jsme gramatiku a slovíčka k testu - interaktivní tabule.

Napsali jsme si test ze 3 dokončené lekce.

Pracovali jsme a plánovali naši vánoční hru.

Zahráli jsme si oblíbený Wordshake (ze zadaných písmen skládali co nejvíce slov).

6.12.

MDR: Spojujeme otázky a správné odpovědi a píšeme vlastní otázky

Přídavná jména: k zadaným slovům vymýšlíme co nejvíce přídavných jmen (adjectives)

Bookwork: učebnice SB str. 45, porovnáváme vyprávění A (strohé) a B (zajímavé a poutavé), hledáme rozdíly a sami upravujeme text, aby byl zajímavý.

Play: rozdělili jsme se do skupin a pracovali jsme na scénáři k naší vánoční hře, vymýšlíme dialogy a rekvizity.

1.12.

MDR: procvičení gramatiky, minulý průběhový čas, doplňování do vět

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 37 celá strana, SB str. 121, extra domácí úkol WB str. 42. Domácí úkol je na příští středu 8.12.

Story: příběh z učebnice SB str. 40 The day the sea went out. Vysvětlili jsme si některá slovíčka a příběh jsme si nahlas přečetli. Doplňujeme odpovědi do cvičení 3 str. 41

Zahráli jsme si hru What's missing? Na tabuli jsme rozmístili obrázkové kartičky se slovíčky ze 3 lekce a hádáme, které zmizí.

Story writing: píšeme příběh, každý jednu větu se zadaným slovem, celá skupinka se střídáme  v psaní a celé příběhy si čteme navzájem laugh

Test: příští středu 8. 12. bychom si napsali test ze 3. dokončené lekce. (slovíčka, gramatika - minulý průběhový čas)

LISTOPAD

29.11. kombinovaná lekce

MDR: 3 otázky (last weekend) k procvičení probírané gramatiky, minulého průběhového času

Story: učebnice SB str. 38 - rozdělili jsme si role a příběh jsme si nejprve zahráli, vypracovali jsme cvičení 2 na str. 39, na příběh jsme se podívali na videu

Cvičebnice WB str. 38 a 39

Phonics: výslovnost a spojení písmen ve skupinách slov, učebnice SB a WB str. 39

Games: interaktivní tabule: kolik slov dokážeme složit ze zadaných písmen v časovém limitu 2 minut.

Hidden pictures: hledáme skryté obrázky a popisujeme, kde je vidíme

24.11. kombinovaná lekce

MDR: procvičení gramatiky (minulý čas průběhový ve větách) - doplňujeme správná slova

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 33 a 35 - domácí úkol je na příští středu 1. 12.

Song: učebnice SB str. 37 - nejprve čteme a doplňujeme správné tvary slovesa do textu. Pak posloucháme a kontrolujeme.

Cvičebnice WB str. 36 - procvičení gramatiky

Nová gramatika: minulý čas průběhový (What were you doing yesterday evening? I was reading a book.) Procvičení - SB str. 37

Ve dvojicích jsme procvičovali otázky a odpovědi podle zadání na interaktivní tabuli.

22.11.

MDR: poslechové cvičení, učebnice SB str. 29

Slovní asociace: do sešitu jsme psali slova podle diktátu a k nim slova, která nás napadnou jako první

New Unit: začali jsme novou lekci, učebnice SB str. 34, vysvětlujeme slovíčka, procvičujeme výslovnost, povídali jsme si o obrázku.

Nová gramatika: minulý čas průběhový (Co se právě dělo, když....) When the phone rang I was watching TV.

Učebnice SB str. 35, interaktivní tabule - procvičování gramatiky.

15.11.

MDR: procvičení gramatiky - minulý čas v kladných a záporných větách (I played the piano last week. I didn't play the piano last week.)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 29 - celá strana, domácí úkol je na příští středu 24.11.

Procvičujeme si slovíčka - Telephone game: posíláme tichou poštou a píšeme na tabuli

Bookwork: SB str. 120, doplnili jsme gramatiku na celé stránce (spojky, could, couldn't)

Napsali jsme si slíbený test ze 2. dokončené lekce.

Každý psal příběh na několik zadaných slovíček

Na závěr hodiny jsme pracovali na naší vánoční divadelní hře :)

10.11.

MDR: opakování slovíček poslední lekce.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 25 - celá strana, úkol je výjimečně na pondělí 15.11.

Bookwork: nejprve jsme do sešitu vymýšleli co nejvíce slovíček týkajících se narozenin (Birthday), pak cvičebnice WB str. 28 - celá strana, posloucháme a doplňujeme, poté píšeme příběh podle vět ve cv. 1

What did you do at the weekend: povídáme si v kroužku a ptáme se navzájem - správné použití minulého času a nepravidelná slovesa

Outdoors, In town, At home: slovíčka z interaktivní tabule rychle třídíme do správných sloupečků

8.11.

MDR: diktát písmenek 3 zamotaných slov, která jsme museli rozluštit (slovíčka z probírané lekce)

RESTAURANT: vymýšleli jsme co nejvíce dalších slov z tohoto slova

Story: učebnice SB str. 26 (At the restaurant),  další část příběhu Bena a Lucy - rozdělili jsme si role a příběh jsme si přečetli. SB 27/2 - seřadili jsme věty s částmi děje podle časové osy. Odpovídáme TRUE/FALSE na otázky k příběhu.

V kroužku jsme vymýšleli slova na jednotlivá písmenka v abecedě - co všechno lze nalézt v restauraci.

Story: na příběh At the Restaurant jsme se podívali na videu a doplnili jsme aktivitu 3 ve cvičebnici WB

Phonics: SB str. 27/3 - procvičujeme hlásky, které ve slově jenom píšeme, ale nečteme (silent letters)

Test: příští pondělí 15.11. bychom si napsali test ze druhé lekce

4.11.

MDR: napsali jsme 4 věty na procvičení spojek BUT, BECAUSE, AND, SO

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 23, celá strana. Extra HW - 24/2. Domácí úkol je na příští středu 10.11.

Song: nová písnička, učebnice SB str. 24 - posloucháme vybíráme správné obrázky. Společně jsme zkontrolovali.

Cvičebnice WB str. 24 - doplňujeme chybějící slovíčka podle písničky v SB

Nová gramatika: COULD - minulý čas (Could you swim when you were 2 years old? Yes, I could. No, I couldn't)

Novou gramatiku jsme procvičili v učebnici SB str. 25 - podle poslechu označujeme činnosti, o kterých dědeček mluvil.

Na závěr jsme si zahráli hru Snatch!, ve které jsme procvičili nová slovíčka i ta z minulé lekce.

2.11.

MDR: do sešitu jsme odpovídali na krátké otázky týkající se prázdnin a Halloweenu, píšeme nejméně 2 věty ke každé otázce. Odpovědi jsme četli nahlas.

Nová lekce: SB 22 Unit 2 - nová slovíčka, výslovnost, flashcards, otázky pod obrázkem, cvičebnice WB str 22.

Nová gramatika: CONNECTORS - spojky (AND, BECAUSE, SO, BUT) - procvičujeme na mazacích tabulkách, doplňujeme do vět

ŘÍJEN

25.10.

MDR: opravujeme předmět ve větách, procvičujeme a opakujeme na test.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 18 celá a dobrovolný domácí úkol, cvičebnice WB str. 14 - úkol je na příští středu 3.11.

Test: napsali jsme si slíbený test z 1. dokončené lekce. Test dopadl velmi dobře, všichni ho opravený dostali s sebou domů

Halloween: ve druhé části hodiny jsme hráli slíbené halloweenské hry, shlédli krátké video s doplňováním a otázkami, doplňovali osmisměrku a zahráli si hru Werewolf.

20.10.

MDR: procvičili jsme si gramatiku v učebnici SB na str. 119

Společně jsme si zkontrolovali domácí úkol.

Homework: domácí úkol, cvičebnice WB str. 21, celá strana, dobrovolně za extra body je strana 20 - domácí úkol je vyjímečně na pondělí 25.10. enlightened

Listening: cvičebnice WB str. 19, poslech a doplnění cvičení 2

20 questions: každý dostal lísteček se slovem, sám se nemohl podívat, ale ptal se ostatních zjišťovacími otázkami, aby toto slovo zjistil

Listening: cvičebnice WB str. 17 - procvičujeme dny v týdnu

Test: enlightenedv pondělí 25.10. bychom si zopakovali, co jsme se naučili v 1. lekci

Halloween: enlightenedv pondělí bychom ve třídě oslavili Halloween, naučíme se nová slovíčka, zahrajeme si různé hry. Můžeme si přinést malou masku, nebo nějakou ozdobu či doplněk, čarodějnický klobouk, abychom měli zajímavou lekci :)

18.10.

MDR: procvičujeme spelling (jewellery, exhibits, rides, history, interesting)

"MUSEUM" - přemýšleli jsme o všech činnostech, které můžeme v muzeu dělat, jak to v muzeu vypadá a jak se v muzeu chováme.

Story: učebnice SB str. 16 - příběh magické kočky z muzea, čteme nahlas, odpovídáme na otázky k příběhu, dokončili jsme cv 2 ve cvičebnici WB str. 16

SB str. 18 - čteme si o různých muzeích, odpovídáme na otázky k přečtenému textu

TIME CAPSULE: co bychom si chtěli zapamatovat z této doby? Kreslili jsme jednoduchý obrázek a popsali ve větách.

TEST - příští pondělí 25.10. bychom si napsali opakování Unit 1

Připomínáme domácí úkol na tuto středu yes

13.10.

MDR: věty na procvičení gramatiky z minulé hodiny (přímý a nepřímý předmět)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 13 - celá strana. Dobrovolný domácí úkol, cvičebnice WB str. 8. Úkol je na příští středu 20. 10.

Story: učebnice SB str. 14 - popisujeme obrázek, odpovídáme na otázky.

Příběh jsme si poslechli a sledovali text v učebnici. Na tabuli jsme seřadili různé popisy děje tak, jak po sobě následovaly.

Podívali jsme se na video k příběhu a dokončili SB cvičení 2 na str. 15.

Dnes jsme si procvičovali výslovnost hlásek "OW" v různých slovech (SLOW x BROWN). Seřazujeme slova do dvou skupin podle výslovnosti.

Na závěr jsme si zahráli hru Werewolf.

11.10.

MDR: Opakování nepravidelných sloves ve větách.

Charades: kreslíme nová slovíčka, ostatní hádají

Song: nová písnička, učebnice SB str. 12, poslech a seřazení obrázků podle poslechu

V kruhu: slovní fotbal, navazujeme slova podle posledního písmene

Nová gramatika: přímý a nepřímý předmět ve větě (Give ME the book. / Give the book TO ME.) Procvičujeme s různými větami. Zahráli jsme si hru "Show me" na procvičení těchto příkazů.

6.10.

MDR: písemné opakování gramatiky a slovíček z loňského roku.

Nová lekce: učebnice SB str. 10 - začínáme novou lekci a učíme se předměty v muzeu. Procvičujeme výslovnost a popisujeme si jednotlivá slovíčka podle obrázku v učebnici. Ke slovíčkům jsme doplnili cvičení na str. 10 ve cvičebnici WB.

Nová gramatika: I MUST / I MUSTN'T

Gramatiku jsme procvičovali ve dvojicích, doplnili jsme cvičení 1/11 v učebnici SB.

Zahráli jsme si hry Werewolf a King's Cup.

Homework: společně jsme zkontrolovali domácí úkol. Všechny chválíme za vzorné vypracování! yes

Nový domácí úkol: cvičebnice WB str. 9 a 11, celé strany, domácí úkol je na příští středu 13.10

4.10.

MDR: do sešitu: opakování otázek a odpovědí

V kroužku: opakujeme slovíčka z probrané lekce, procvičujeme výslovnost a spelling a ptáme se navzájem podle zadaných otázek

Na interaktivní tabuli: správně sestavujeme pořádek slov ve větách a v otázkách, hrajeme pexeso

Opakování: napsali jsme si test z ukončené lekce. Poslech, čtení a psaní

Story: zadané téma: Carnival/Fun fair - vymýšlíme zábavný nebo strašidelný příběh do sešitu, budeme dokončovat a představovat v příští hodině.

Připomínám domácí úkol na středu 6. 10. enlightened

 

ZÁŘÍ

29.9.

Poslech - opakujeme gramatiku a slovíčka z loňského roku

Homework: domácí úkol, cvičebnice WB str. 4, 5 - celé strany, na příští středu 6.10.

Nová gramatika: otázky v minulém čase (DID you go outside yesterday?Yes, I DID.  DID she play the piano last week? Yes, she DID.)

Gramatiku jsme procvičovali na mazacích tabulkách, opakujeme také minulý čas pravidelných i nepravidelných sloves.

Otázky a odpovědi ve dvojicích.

Bookwork: učebnice SB str. 7, cvičení 1, doplňujeme odpovědi podle poslechu

Story: učebnice SB str. 8, nový příběh, posloucháme a odpovídáme na otázky SB 9/2. Na příběh jsme se podívali na videu.

Na závěr jsme si zahráli hru Werewolf.

27.9.

Poslech - opakujeme gramatiku a slovíčka z loňského roku

V kroužku se navzájem ptáme (házíme kostkou s otázkami) a odpovídáme celými větami.

Nová gramatika: I like/don't like reading, swimming, SHE/HE likes/doesn't like running, playing the piano.

Procvičujeme novou gramatiku, tvoříme věty do notebooku a prezentujeme ostatním. Hrajeme jsme hry na procvičení nové gramatiky.

Song: nová písnička v učebnici SB str. 6 - posloucháme a doplňujeme odpovědi do tabulky.

enlightenedTest/Opakování: opakování právě probírané lekce bychom si napsali příští pondělí 4.10. enlightened

15.9.

Dnes jsme připravovali plakát naší skupinky, který bude spolu s ostatními vystaven na chodbě k jídelně. Moc se nám povedl! yes

Stále opakujeme gramatiku z loňského roku na pracovních listech.

Bookwork: nová lekce "Well done Ben and Lucy", učebnice SB str. 4.

Učili jsme se a procvičovali nová slovíčka a poslouchali a odpovídali na otázky pod obrázkem.

Na závěr hodiny jsme hráli naši oblíbenou hru Werewolf.

13.9.

Vítáme děti v novém školním roce! smiley

V kroužku každý ke svému jménu přidal nějaký pohyb a tak jsme se pobavili při "seznamování".

Ozdobili jsme si sešity pro letošní školní rok a rozdali jsme si učebnice.

Chvíli jsme opakovali gramatiku a fráze z loňského školního roku (čtení, psaní, poslech).

Ujasnili jsme si pravidla chování ve třídě a zapsali si je do sešitu.

Podepsali jsme dokument proti šikaně v naší skupince a krátce si řekli o tom, jak se k sobě chceme chovat.

Hráli jsme hry a jednoduché soutěže v týmech.

aktualizováno: 22.06.2022 20:20:48