Meerkats

Meerkats

Vyučující:

 

Lily Schmidt-Block

email: lillianrose1018@gmail.com

Asistent/ka:

 

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

ŘÍJEN

13.10.

MDR: věty na procvičení gramatiky z minulé hodiny (přímý a nepřímý předmět)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 13 - celá strana. Dobrovolný domácí úkol, cvičebnice WB str. 8. Úkol je na příští středu 20. 10.

Story: učebnice SB str. 14 - popisujeme obrázek, odpovídáme na otázky.

Příběh jsme si poslechli a sledovali text v učebnici. Na tabuli jsme seřadili různé popisy děje tak, jak po sobě následovaly.

Podívali jsme se na video k příběhu a dokončili SB cvičení 2 na str. 15.

Dnes jsme si procvičovali výslovnost hlásek "OW" v různých slovech (SLOW x BROWN). Seřazujeme slova do dvou skupin podle výslovnosti.

Na závěr jsme si zahráli hru Werewolf.

11.10.

MDR: Opakování nepravidelných sloves ve větách.

Charades: kreslíme nová slovíčka, ostatní hádají

Song: nová písnička, učebnice SB str. 12, poslech a seřazení obrázků podle poslechu

V kruhu: slovní fotbal, navazujeme slova podle posledního písmene

Nová gramatika: přímý a nepřímý předmět ve větě (Give ME the book. / Give the book TO ME.) Procvičujeme s různými větami. Zahráli jsme si hru "Show me" na procvičení těchto příkazů.

6.10.

MDR: písemné opakování gramatiky a slovíček z loňského roku.

Nová lekce: učebnice SB str. 10 - začínáme novou lekci a učíme se předměty v muzeu. Procvičujeme výslovnost a popisujeme si jednotlivá slovíčka podle obrázku v učebnici. Ke slovíčkům jsme doplnili cvičení na str. 10 ve cvičebnici WB.

Nová gramatika: I MUST / I MUSTN'T

Gramatiku jsme procvičovali ve dvojicích, doplnili jsme cvičení 1/11 v učebnici SB.

Zahráli jsme si hry Werewolf a King's Cup.

Homework: společně jsme zkontrolovali domácí úkol. Všechny chválíme za vzorné vypracování! yes

Nový domácí úkol: cvičebnice WB str. 9 a 11, celé strany, domácí úkol je na příští středu 13.10

4.10.

MDR: do sešitu: opakování otázek a odpovědí

V kroužku: opakujeme slovíčka z probrané lekce, procvičujeme výslovnost a spelling a ptáme se navzájem podle zadaných otázek

Na interaktivní tabuli: správně sestavujeme pořádek slov ve větách a v otázkách, hrajeme pexeso

Opakování: napsali jsme si test z ukončené lekce. Poslech, čtení a psaní

Story: zadané téma: Carnival/Fun fair - vymýšlíme zábavný nebo strašidelný příběh do sešitu, budeme dokončovat a představovat v příští hodině.

Připomínám domácí úkol na středu 6. 10. enlightened

 

ZÁŘÍ

29.9.

Poslech - opakujeme gramatiku a slovíčka z loňského roku

Homework: domácí úkol, cvičebnice WB str. 4, 5 - celé strany, na příští středu 6.10.

Nová gramatika: otázky v minulém čase (DID you go outside yesterday?Yes, I DID.  DID she play the piano last week? Yes, she DID.)

Gramatiku jsme procvičovali na mazacích tabulkách, opakujeme také minulý čas pravidelných i nepravidelných sloves.

Otázky a odpovědi ve dvojicích.

Bookwork: učebnice SB str. 7, cvičení 1, doplňujeme odpovědi podle poslechu

Story: učebnice SB str. 8, nový příběh, posloucháme a odpovídáme na otázky SB 9/2. Na příběh jsme se podívali na videu.

Na závěr jsme si zahráli hru Werewolf.

27.9.

Poslech - opakujeme gramatiku a slovíčka z loňského roku

V kroužku se navzájem ptáme (házíme kostkou s otázkami) a odpovídáme celými větami.

Nová gramatika: I like/don't like reading, swimming, SHE/HE likes/doesn't like running, playing the piano.

Procvičujeme novou gramatiku, tvoříme věty do notebooku a prezentujeme ostatním. Hrajeme jsme hry na procvičení nové gramatiky.

Song: nová písnička v učebnici SB str. 6 - posloucháme a doplňujeme odpovědi do tabulky.

enlightenedTest/Opakování: opakování právě probírané lekce bychom si napsali příští pondělí 4.10. enlightened

15.9.

Dnes jsme připravovali plakát naší skupinky, který bude spolu s ostatními vystaven na chodbě k jídelně. Moc se nám povedl! yes

Stále opakujeme gramatiku z loňského roku na pracovních listech.

Bookwork: nová lekce "Well done Ben and Lucy", učebnice SB str. 4.

Učili jsme se a procvičovali nová slovíčka a poslouchali a odpovídali na otázky pod obrázkem.

Na závěr hodiny jsme hráli naši oblíbenou hru Werewolf.

13.9.

Vítáme děti v novém školním roce! smiley

V kroužku každý ke svému jménu přidal nějaký pohyb a tak jsme se pobavili při "seznamování".

Ozdobili jsme si sešity pro letošní školní rok a rozdali jsme si učebnice.

Chvíli jsme opakovali gramatiku a fráze z loňského školního roku (čtení, psaní, poslech).

Ujasnili jsme si pravidla chování ve třídě a zapsali si je do sešitu.

Podepsali jsme dokument proti šikaně v naší skupince a krátce si řekli o tom, jak se k sobě chceme chovat.

Hráli jsme hry a jednoduché soutěže v týmech.

aktualizováno: 17.10.2021 00:08:49