Meerkats

Meerkats

Vyučující:

Lily Schmidt-Block


email: lillianrose1018@gmail.com

Asistent/ka:

Tereza Neumanová

tel.: 
email: neumanovatereza@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2020-2021!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

KVĚTEN

5.5. 2021

MDR: Wordshake.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol - kdo neměl, doplní si do 10.5.

Zopakovali jsme si světové strany, děti měly za úkol rozšifrovat slova.

Bookwork: SB str. 114 cv. 1 a 3 - Map Reading, str. 115 cv. 1.

Ukázali jsme si mapu ČR a odpovídali jsme na otázky (za úkol jsme měli přiřadit správné slovo - světovou stranu):

Brno is _____ of Ostrava. Plzeň is _____ of Prague. Olomouc is ______ of Brno.

České Budějovice is _____ of Brno. Prague is _____ of Liberec.

Na závěr hodiny děti vytvořily projekt - nakreslily si svoji vlastní mapu s legendou (map key). Následně svůj projekt prezentovaly před třídou.

Homework: WB str. 109 - do 12.5.

 

3.5. 2021

Hodinu jsme začali otázkou What did you do at the weekend?

MDR: Doplňování slov do rozhovoru - procvičovali jsme gramatiku (expressions of quantity).

Bookwork: SB str. 106 cv. 2, str. 110 - story - příběh jsme si přečetli a podívali jsme se na video, str. 111 cv. 2; WB str. 110 cv. 1 a 3.

Games: Charades, Vocabulary Memory Game, Story Quiz, Drawasaurus.

Na středu připomínáme domácí úkol - WB str. 107.

DUBEN

28.4. 2021

Zkontrolovali jsme si domácí úkol.

Bookwork: SB str. 108 - song, str. 109 cv. 1 a 3; WB str. 108.

Procvičovali jsme gramatiku - děti měly za úkol nakreslit koš na piknik. Do koše nakreslily čtyři druhy potravin a za použití nové gramatiky (vyjádření množství - Expression of quantity) své obrázky popsaly.

New grammar: MANY x MUCH.

Games: Pictionary - Miss Lily kreslila různé druhy potravin, děti hádají, o jaké slovíčko se jedná a závodí v chatu, Drawasaurus.

Homework: WB str. 107 - do 5.5.

 

26.4. 2021

MDR: Categories.

Začali jsme probírat novou lekci - Unit 9.

Bookwork: SB str. 106, str. 107 cv. 1.

New vocabulary: sail a boat, swing on a rope, dive into the water, row a boat, dry your clothes, make a raft, put up a tent, make a fire, collect wood.

Podle abecedy jsme si vytvořili vlastní nákupní seznam a naučili jsme se novou gramatiku.

New grammar: Expression of quantity - a can of... (beans), a loaf of... (bread), a piece of... (cake), a bottle of... (milk), a packet of... (crisps).

Games: Photo Game, Act It Out - předvádíme nová slovíčka, Picnic Chain Game.

 

21.4. 2021

MDR: Word Association - děti dostaly zadané slovo a měly za úkol napsat, která věc je v souvislosti se zadaným slovem napadla jako první.

Dále jsme si zkontrolovali domácí úkol.

Povídali jsme si na téma Den Země - Earth Day. Nejdříve měly děti za úkol rozluštit zpřeházené slovíčko "Earth", následně děti mezi sebou diskutovaly, jaké věci mají na naší planetě nejradši. Pustili jsme si video a naučili jsme se 3 nová slovíčka - REDUCE, REUSE, RECYCLE.

Připomněli jsme si, jak recyklovat - Miss Lily ukazovala různé předměty a děti měly rozhodovat, které z nich se dají recyklovat.

Zahráli jsme si hru, při které jsme se naučili slovíčka a definice související s Earth Day.

Pustili jsme si video, děti pozorně poslouchaly a měly za úkol napsat 3 způsoby, jak můžeme naší planetě pomoci.

Na závěr hodiny děti tvořily projekt na téma "Ways I Can Help the Earth", který poté prezentovaly.

Zahráli jsme si hru Drawasaurus.

Homework: WB str. 106 - do 28.4.

 

19.4.

Hodinu jsme začali otázkou What did you do at the weekend?

Čekalo nás opakování celé 8. lekce.

MDR: Wordshake.

Opakovali jsme gramatiku - podle toho, co předváděla Miss Lily, jsme dokončovali věty.

Dále jsme měli za úkol rozluštit zpřeházené věty.

Procvičovali jsme Adverbs - z přídavných jmen děti tvořily příslovce a vymýšlely věty.

Na závěr jsme si udělali kvíz s gramatikou a slovíčky z Unit 8.

Games: Balloon Pop, Pictionary, Drawasaurus.

 

14.4. 2021

MDR: What do you know about bananas? Write as many facts as you can.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol, kdo neměl, doplní si do pondělí.

Zahráli jsme si hru Hangman a procvičili si slovíčka z Unit 8.

PB & J Sandwich - určili jsme správné pořadí receptu na sendvič s arašídovým máslem a naučili jsme se, jak ho připravit.

Bookwork: SB str. 105 cv. 1 a 2; WB str. 104.

Na závěr hodiny si děti vytvořily vlastní zápis do deníku na téma Your day in space, musely použít nová slovíčka - first, then, after that, finally.

Homework: WB str. 105 - do 21.4.

 

12.4. 2021

MDR: Procvičování příslovců.

Bookwork: SB str. 102 - The Solar System, str. 103 cv. 1; WB str. 102 celá.

Games: Image Reveal Game, Wordwall - seřazování planet.

Podle vzdálenosti planet od slunce jsme si vytvořili vlastní zkratku, abychom si to lépe zapamatovali (akronym).

Na závěr hodiny si děti nakreslily vlastní planetu, kterou pojmenovaly a pár větami ji popsaly. 

 

7.4. 2021

MDR: Wordshake.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol, kdo neměl, doplní si do pondělí.

Dále nás čekal Word Unscramble - děti mají za úkol rozluštit daná slovíčka, ve kterých jsou zpřeházená písmenka.

Děti si zpracovaly projekt. Vybraly si jednoho ze slavných astronautů, nakreslily obrázek a odpověděly na následující otázky:

When were they born?
What did they do?
Write one thing they said (famous quote).
Write 2 extra fun facts.

Bookwork: SB str. 100 celá.

Games: Chain Game, This or That, Funny Fill-In.

Homework: WB str. 100, 101 - do 14.4.

BŘEZEN

31.3. 2021

MDR: Zahráli jsme si velikonoční BINGO.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol, kdo neměl, doplní si do příští středy (7.4.).

Procvičili jsme si velikonoční slovíčka - flowers, basket, jelly beans, Easter bunny, Easter egg, chocolate, to decorate eggs.

Games: Bunny Hop, Image Reveal Game, This or That, I Spy...

Povídali jsme si o našich plánech - What will you be doing for Easter?

Na závěr hodiny si děti podle instrukcí nakreslily obří kraslici a ozdobily si ji.

Homework: WB str. 97 - do 7.4.

 

29.3. 2021

Hodinu jsme začali otázkou What did you do at the weekend?

MDR: Procvičování příslovců.

Bookwork: SB str. 94 cv. 2, str. 98 - story, str. 99 cv. 2 a 4; WB str. 98 cv. 1, str. 99 cv. 2.

Games: Memory Game, Story Quiz - vyplnili jsme si kvíz o naší story, Hidden Pictures.

Na závěr hodiny jsme si zahráli hru Pictionary - děti kreslí obrázky a mezi sebou hádají, o jaké slovíčko se jedná.

 

24.3. 2021

MDR: Word Unscramble.

Dále nás čekala kontrola domácího úkolu, kdo neměl, doplní si do pondělí 29.3.

Bookwork: SB str. 96 - song, str. 97 cv. 1; WB str. 96 cv. 1.

Děti si nakreslily obrázek na téma When I'm an astronaut, který popsaly a svůj projekt prezentovaly před třídou.

Procvičili jsme si přídavná jména - děti dostaly zadaná slovíčka a ke každému psala první přídavné jméno, které je napadlo, např. turtle - big, puppy - cute,...

New grammar: Adverbs - příslovce - quickly, slowly,...

Zahráli jsme si hru, při které jsme předváděli věci/situace podle instrukcí, např. Dance slowly. Run in place beautifully.

Na závěr hodiny jsme si zahráli hru Drawasaurus.

Homework: WB str. 94 a 95 - do 31.3.

 

22.3. 2021

Hodinu jsme začali otázkou What did you do at the weekend?

MDR: Wordshake.

Bookwork: SB str. 94 - nová lekce Unit 8, str. 95 cv. 1.

New vocabulary: planet, rocket, UFO, star, comet, telescope, astronaut, moon, space station.

New grammar: Budoucí čas - will. - What will you be when you grow up? I WILL be a teacher.

Games: Přiřazování slov k definicím, tvoření seznamu (která povolání děti znají), Categories, Drawasaurus.

Na závěr hodiny děti nakreslily samy sebe jak se vidí za pár let (jaké povolání by chtěly dělat) a napsaly větu I'll be a... and I'll..... (I'll be a teacher and I'll work with kids.).

 

17.3. 2021

Dnešní hodina byla opakovací, zopakovali jsme si celou 7. lekci.

MDR: Opakování slovíček - Word Unscramble.

Dále nás čekala kontrola domácího úkolu, kdo neměl, doplní si do pondělí 22.3.

Vyplnili jsme si pracovní listy s gramatikou (who, which, where mine, yours, his, hers,...).

Vyplnili jsme si opakovací kvíz - procvičili jsme si slovíčka i gramatiku.

Bookwork: WB str. 82 cv. 1.

Games: Balloon Pop, Popcorn Spelling, Drawasaurus.

Homework: WB str. 92 a 93 - do 24.3.

 

15.3. 2021

Hodinu jsme zahájili otázkou What did you do at the weekend?

MDR: Zahráli jsme si hru "The Opposites".

Bookwork: SB str. 88, str. 89 cv. 3 a 4; WB str. 88 cv. 2 a 3.

Games: True or False (na základě příběhu ze SB str. 88), Simon Says, Act It Out (předvádíme hru na nějaký hudební nástroj a děti píší do chatu, o jaký nástroj se jedná), Hidden Pictures.

Na závěr hodiny si děti napsaly vlastní příběh (podle instrukcí ve WB str. 88 cv. 3), který následně přečetly.

 

10.3. 2021

MDR: Doplňování do vět (who, which, where).

Dále jsme si zkontrolovali domácí úkol.

Bookwork: SB str. 90; WB str. 90.

Games: Word Association, Pictionary, DrawasaurusWordshake.

Dále jsme do kategorií (wind, string) přiřazovali hudební nástroje.

Homework: WB str. 85 a 89 - do 17.3.

Miss Lily vytvořila pro děti hru, kterou si doma mohou zahrát.

 

8.3. 2021

MDR: Opakování vztažných zájmen.

Odpovídáme na otázku What did you do at the weekend?

Bookwork: SB str. 86 - story, str. 87 cv. 2; WB str. 86 cv. 1.

Games: Hangman, Who Said, Categories - podle kategorií (wind, percussion, string) přiřazujeme správné hudební nástroje, Discussion Wheel - odpovídáme na různé otázky, např. What is your favorite song? What instrument would you like to play? 

 

3.3. 2021

MDR: Procvičování přivlastňovacích zájmen.

Bookwork: SB str. 84 - song, str. 85 cv. 1; WB str. 84 cv. 1.

New grammar: RELATIVE PRONOUNS (vztažná zájmena) - who, which, where.

Games: Memory Game, Image Reveal Game, Musical This or That, Clap Game - procvičování nové gramatiky.

Na závěr hodiny si děti napsaly 3 věty - měly za úkol použít novou gramatiku (who, which, where).

Homework: WB str. 82 cv. 2 a 83 (celá) - do 10.3. 2021.

 

1.3. 2021

MDR: Wordshake.

Povídali jsme si na téma What did you do at the break?

Bookwork: SB str. 82 - nová lekce Unit 7, str. 83 cv. 1.

New vocabulary: tambourine, triangle, trumpet, trombone, drums, harp, saxophone, keyboard, violin.

New grammar: POSSESSIVE PRONOUNS (přivlastňovací zájmena) - mine, yours, his, ours, hers, theirs.

Games: Memory Game, Charades, Guessing Game - děti podle zvuku hádají, o jaký hudební nástoj se jedná, Hidden Pictures.

ÚNOR

17.2. 2021

MDR: Zahráli jsme si hru, při které jsme procvičili paměť.

Dále jsme si zkontrolovali domácí úkol.

Vyplnili jsme si pracovní list a procvičili jsme si slovíčka a gramatiku (comparatives/superlatives).

Superlatives jsme procvičovali i dále - používali jsme je ve větách o našich spolužácích (He is the tallest person in our class. She is the shortest person in our class.)

Na závěr hodiny jsme si zahráli Gadget/Toy Show and Tell - děti si přinesly své oblíbené hračky a něco o nich řekly.

Games: Křížovka se slovíčky, Pictionary, Jeopardy, Simon Says.

 

15.2. 2021

MDR: Zahráli jsme si hádací hru, při které jsme si zopakovali slovíčka z aktuální lekce.

Dále jsme si procvičili gramatiku looks like... pomocí pracovního listu a odpovídali jsme na otázky What does your mum look like? What does your dad look like? Who do you look like?

Bookwork: SB str. 81 cv. 1, 3 a 4.

Games: Balloon Pop, Who Is It?

Na závěr hodiny si děti nakreslily obrázek, který pár větami popsaly a poté svůj projekt prezentovaly.

 

10.2. 2021

MDR: Oprava vět.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol.

Bookwork: SB str. 76, str. 78 - celá - učili jsme se o tom, jak se jednotlivá zvířata v přírodě chrání před predátory; WB str. 79 cv. 1.

Děti si vybraly dvě zvířata, která nakreslily a pojmenovaly je. Obrázky popsaly několika větami.

Na závěr hodiny si děti nakreslily/připravily prezentace na téma My favourite animal. Své obrázky popsaly pár větami a výsledek prezentovaly před třídou.

Homework: WB str. 78, 81 - do 17.2.

 

8.2. 2021

MDR: Opravili jsme špatně napsané věty.

Povídali jsme si na téma What did you do at the weekend?

Bookwork: SB str. 70 cv. 2, str. 74 - story, str. 75 cv. 2; WB str. 74 cv. 2 a 3.

Dále jsme podle našeho příběhu seřazovali děj do správného pořadí.

Zahráli jsme si hru, při které jsme podle hádanek měli za úkol uhodnout správné slovíčko.

Poté nás čekala hra Who Said It? Podle nového příběhu hádáme, která postava řekla určitou větu.

Na závěr hodiny jsme si napsali vlastní příběh s danými slovy - dragon, fountain, map, tongue, wings, scales.

 

3.2. 2021

MDR: Write the superlatives - 1. small - the smallest, 2. fast, 3. new, 4. quiet, 5. big, 6. happy, 7. funny, 8. famous, 9. beautiful, 10. expensive.

Dále nás čekala kontrola domácího úkolu, kdo úkol neměl, doplní si do pondělí 8.2.

Bookwork: SB str. 72 - song, str. 73 cv. 1 a 3; WB str. 72 cv. 1.

Procvičovali jsme gramatiku (comparatives) - měli jsme za úkol napsat věty s danými slovy - dolphin, car; book, Harry Potter; pizza, apple; puppy, ball; např. The book is smaller than Harry Potter.

Nakreslili jsme si draka nebo dinosaura, kterého jsme popsali (použili jsme gramatiku - comparatives/ superlatives).

New grammar: It looks like.... používáme, když popisujeme něčí vzhled - Unicorns look like horses.

Na závěr hodiny jsme si zahráli hru Drawasaurus.

Homework: WB str. 71 a 73 - do 10.2.

 

1.2. 2021

MDR: Začali jsme hrou Wordshake.

A protože začalo 2. pololetí, zopakovali jsme si důležitá třídní pravidla:

1.) Musíme dělat domácí úkoly.
2.) Musíme mluvit anglicky.
3.) Kamery musíme mít vždy zapnuté.
4.) Nepoužíváme chat, pokud nás k tomu vyučující nevyzval.

Bookwork: SB str. 70 - nová lekce - Unit 6, str. 71 cv. 1.

New vocabulary: tail, horn, back, scales, wing, neck, feathers, tongue.

Dále jsme si pomocí pracovního listu procvičili nová slovíčka.

Nakreslili jsme si své vlastní mýtické postavy/ zvířata a několika větami jsme obrázky popsali.

New grammar: Comparatives (porovnáváme 2 věci/ 2 osoby/ 2 místa), superlatives (říkáme jím, co ze skupiny věcí/ osob/ jevů/ vlastností vyniká).

Comparatives - The dog is bigger than the mouse.

Superlatives - The dog is the biggest animal.

Games: True or False, Run and Grab.

 

 

LEDEN

27.1. 2021

MDR: Hádání obrázků.

Na začátku hodiny jsme si zkontrolovali domácí úkol, kdo ho neměl, doplní si do pondělí. wink

Čekalo nás opakování celé 5. lekce, zopakovali jsme si gramatiku used to/ had to i slovíčka.

Poté si děti nakreslily vlastní portrét a pár větami se popsaly.

Dále děti psaly věty, ve kterých měly za úkol použít gramatiku used to/had to a slovíčka - watch, comb, sweep, do homework, study.

Games: Balloon Drop Game, Jeopardy.

Podívali jsme se na video, díky kterému jsme si zopakovali slovíčka.

Homework: WB str. 70 (jedná se o novou lekci, kterou začneme probírat až v pondělí 1.2., nicméně pokud děti chtějí úkol vypracovat dříve, pomůže jim SB smiley).

 

25.1. 2021

MDR: Kvíz - hádání slovíček podle definicí.

Bookwork: SB str. 64, str. 65 cv. 3; WB str. 64 cv. 3, str. 65 - celá - děti si napsaly vlastní příběh podle obrázků.

Games: Guess Who, Matching Game, This or That, Funny Fill-In.

Připomínáme domácí úkol - WB str. 66 a 69 na středu.

 

20.1. 2021

MDR: Procvičování skladby vět s gramatikou had to.

Dále jsme si zkontrolovali domácí úkol, kdo neměl, doplní si do pondělí 25.1.

Odpovídali jsme na otázky z chatu - Do you like reading? What kind of books do you like? What do you like to do in your free time?

Bookwork: SB str. 66 - detective, place, crime, suspects; str. 67.

Napsali jsme si vlastní krátkou Crime Story.

Na závěr jsme si zahráli hru Run and Grab a Hidden Pictures.

Homework: WB str. 66 a 69 - do 27.1.

 

18.1. 2021

MDR: Podle obrázků používáme novou gramatiku (had to) a přiřazujeme správné fráze.

Dále nás čekal Word Unscramble s novými slovíčky.

Bookwork: SB str. 62 - story, str. 63 cv. 2, str. 69; WB str. 62 cv. 1.

Games: Act it Out - hrajeme společně naší story, křížovka - děti vyplnily křížovku a procvičily si hláskování jednotlivých slov.

Na závěr hodiny jsme si podle SB str. 69 (cv. 3) napsali Book Review.

 

13.1. 2021

MDR: Hangman - procvičovali jsme nová slovíčka.

Dále jsme si zkontrolovali domácí úkol. Kdo ho neměl, doplní si do příští hodiny.

Bookwork: SB str. 60 - song, str. 61 - celá; WB str. 60 cv. 1 a 2.

New grammar: "Had to"I had to tidy my room. I had to cook.

Games: Guess Who, Drawasaurus.

 

11.1. 2021

MDR: Wordshake.

Poté nás čekala hra "Jump If You..." - např. Jump if you have blue eyes. - pokud je to pro někoho pravda, vyskočí. Poslední student, který vyskočí, vymýšlí další větu.

Začali jsme novou lekci, Unit 5.

New vocabulary: dark, blonde, fair, moustache, curly, beard, scar, straight.

Bookwork: SB str. 59 cv. 1.

Dále nás čekala opět hra, tentokrát jsme k obrázkům přiřazovali správná slovíčka.

Abychom si procvičili nová slovíčka, zahráli jsme si hru I Spy...

New grammar: "Used to". Děti si přinesly fotky z dětství a tvořily věty - I used to crawl. I used to eat baby food. Poté napsaly další 3 extra věty na procvičení.

Na závěr hodiny jsme si nakreslili plakáty "WANTED" a následně jsme si obrázky mezi sebou popsali (za použití nových slovíček).

enlightenedPřipomínáme domácí úkol - WB str. 58 a 59.

 

6.1. 2021

Dnešní hodina byla opět opakovací, při které jsme si zopakovali a procvičili všechny UNITS (1., 2., 3. i 4. lekci).

MDR: Zahráli jsme si hru, při které jsme procvičovali paměť.

Dále nás čekal Word Unscramble - gihnkt = knight, rosfet = forest, ...

Poté děti mezi sebou závodily v chatu - v psaní sloves v minulém čase a v určování správných předložek.

Následovala hra, při které jsme si zopakovali veškerá slovíčka, které známe. 

Dále měly děti za úkol napsat příběh s danými slovy - bracelet, belt, police officer, a cup of tea, lake, village, suitcase.

Na závěr hodiny nás čekal kvíz, na který děti odpovídaly celými větami:

1.) What is your favorite ride at the fair?
2.) What is something you must do before you go to bed?
3.) What were you doing when it started to snow?
4.) What did you do at the weekend?
5.) What is something you can do now that you couldn't do when you were younger?

Homework: WB str. 58, 59 - do 13.1. (jedná se o novou lekci, kterou začneme probírat až v pondělí 11.1., nicméně pokud děti chtějí úkol vypracovat dříve, pomůže jim SB smiley).

 

4.1. 2021

Dnešní hodina byla opakovací, čekalo nás opakování veškeré látky z UNIT 4.

Nejdříve jsme si povídali o vánočních prázninách a ukázali jsme si dárky, které nám udělaly největší radost. smiley

Poté jsme si zahráli hru Hangman, při které jsme si zopakovali aktuální slovíčka.

Po Hangmanovi jsme si vyplnili pracovní list, díky kterému si děti procvičily gramatiku.

Dále jsme podle pokynů předváděli příběh.

Na závěr hodiny měly děti za úkol poskládat správně věty.

Other games: Balloon Drop Vocabulary Game, Kahoot, Photo Game, Hidden Pictures.

PROSINEC

21.12. 2020

MDR: Christmas Quiz.

Dále jsme si povídali na téma "What are you most excited for about break?"

Čekalo nás opakování vánočních slovíček, děti podle obrázků hádaly, o jaké slovíčko se jedná - Christmas tree, snow, elf, ornament, stockings, presents, Santa Claus.

Dále nás čekala vánoční osmisměrka, ve které se skrývalo hned 12 slovíček.

Podívali jsme se na krátký příběh - Hey Deer!

Děti psaly vánoční příběh, měly za úkol použít následující slova - Christmas tree, Santa Claus, stocking, snow, ornament.

Na závěr hodiny jsme si zahráli hru Kahoot.

Všem přejeme veselé Vánoce! smiley

 

16.12. 2020

MDR: Correct the sentences.

Dále nás čekala kontrola domácích úkolů. Kdo úkol neměl, doplní si do pondělí.

Bookwork: Sb str. 54, str. 55; WB str. 54 cv. 1 a 55 cv. 1.

Dnešní hodina byla na téma FORCES. Naučili jsme se nová slovíčka - push, pull, gravity, friction, smooth, rough a udělali si hned dva vědecké pokusy.

Na závěr hodiny jsme si zahráli Funny Fill-In a Hidden Pictures.

 

14.12. 2020

MDR: Complete the sentences with in, on or at:

1.) Is you birthday ___ June?
2.) That film you want to see starts ___ six o'clock.
3.) We're all going to the beach ___ Saturday.
4.) We went to my cousins' house ___ Sunday afternoon.
5.) What time do you go to bed ___ night?
6.) The train leaves at four o'clock ___ the afternoon.
7.) What did you do ___ the morning? Did you go swimming?

Bookwork: SB str. 50 - přečetli jsme si story k aktuální lekci, str. 51 cv. 1, str. 53 cv. 1.

Dále nás čekalo opakování času - half past, quarter past, quarter to - děti podle pokynů kreslily ten správný čas.

Games: Who Said? - děti si nakreslily postavy ze story a odpovídaly na otázky, která postava řekla danou větu, Photo Game, Spinning Wheel, Simon Says.

 

9.12. 2020

MDR: Word unscramble.

Bookwork: SB str. 48 - song, 49 cv. 1; WB str. 48 cv. 2.

Dále nás čekalo doplňování předložek času:

1.) ____ 8 o'clock, 2.) _____ August, 3.) ____ Saturday, 4.) ____ night.

Grammar: past continuous (an action that is happening) simple past (an action that interrupts our past continuous action):

1.) I was having dinner when you phoned me. 
2.) When I arrived at the party, my friends were dancing.
3.) When the train arrived, two men were eating hot dogs.

Games: Guessing Game, Vocabulary True and False, Discussion Cards, dále hra, kdy měly děti za úkol hádat, která časová předložka je u daného slova nejvhodnější.

Homework: WB str. 47 a 49 - do 16.12.

 

7.12. 2020

MDR: Hra Hangman.

Bookwork: SB str. 46 - nová lekce - Unit 4 - Two return tickets, str. 47 cv. 1; WB str. 46.

New vocabulary: station, platform, escalator, ticket office, train driver, stairs, rucksack, suitcase, a cup of coffee, a cup of tea.

New grammar: Prepositions of time - časové předložky (in, on, at).

Pokládáme si různé otázky, na které odpovídáme: What month is your birthday? IN December.

What days do you have LEAP lessons? ON Mondays and Wednesdays.

What time do you wake up? AT 7 o'clock.

Games: Pictionary, Charades, Balloon Game, Two Thruths and & a Lie.

 

2.12. 2020

MDR: Complete the sentences so they are true for you.

Poté nás čekala kontrola domácích úkolů.

Zahráli jsme si několik různých her na zopakování aktuální látky - Pictionary, Riddle Game.

Dále jsme si vyplnili pracovní list k probírané látce.

Bookwork: WB str. 44 cv. 1.

Poté jsme procvičovali aktuální gramatiku - past continuous. Každý student si vymyslel otázku a ostatní na ní odpovídali.

Na závěr jsme si pustili video.

LISTOPAD

30.11. 2020

MDR: Hra Wordshake.

Poté jsme si vyprávěli o tom, jaký byl první den ve škole a co jsme dělali o víkendu.

Dále nás čekalo Word Unscramble, kde jsme "rozmotávali" slovíčka z aktuální lekce.

Bookwork: SB str. 42 celá, str. 43; WB str. 42.

Řekli jsme si, jak se chovat v případě, že u nás doma začně hořet.

Na závěr hodiny jsme si nakreslili plánek bytu/domu, kde žijeme a vymysleli jsme tu nejjednodušší únikovou cestu. Obrázek jsme několika větami popsali a každý své věty přečetl.

 

25.11. 2020

MDR: Circle the correct verbs to complete the text.

Poté nás čekala kontrola domácích úkolů.

Bookwork: SB str. 40 a 41 - přečetli jsme si příběh, na základě kterého čekalo děti seřazování děje.

Games: Discussion Wheel, Photo Game, Funny Fill-In, Hidden Pictures.

Homework: WB str. 37 a 45 - do 2.12.

 

23.11. 2020

MDR: Word Unscramble.

Dále nás čekalo procvičování přídavných jmen - děti popisují obrázky.

Bookwork: SB str. 38 a 39 - story, str. 45 cv. 1 a 2 - děti si podle sebe upravily příběh, přidaly více informací a detailů; WB str. 38 celá.

Games: True or False, Simon Says.

 

18.11. 2020

MDR: Correct the verbs in sentences. Make past continuous sentences.

Bookwork: SB str. 36 - song, str. 37 cv. 1; WB str. 36 cv. 1; WB str. 36 celá.

Games: Spinning Wheel - děti si přinesly hračku (speaking partner) a procvičovaly otázky v minulém průběhovém čase.

Poté jsme procvičovali novou gramatiku, děti si napsaly na papír At 5 o'clock yesterday... a poté větu dokončovaly, psaly o sobě, svých rodičích, sourozencích nebo mazlíčcích - At 5 o'clock yesterday my mum was working. At 5 o'clock yesterday my dad was watching TV.,...

Homework: WB str. 34 a 35 - do 25.11.

 

16.11. 2020

MDR: Categories:

1.) Write 3 things that you could do when you were 4 years old.
2.) Write 3 animals that live in the forest.
3.) Write 3 things that you can do in the village.
4.) Write 3 things that you couldn't do when you were 2 years old.

Bookwork: SB str. 34 - Unit 3 - Danger!, str. 35 cv. 1.

New vocabulary: fire, flood, emergency services, police car, police officer, fire engine, firefighter, ambulance, paramedic.

New grammar: PAST CONTINUOUS - minulý průběhový čas.

Games: Word Association, Charades, přiřazování slovíček k definicím, procvičování nové gramatiky - Spinning Wheel.

 

11.11. 2020

Dnešní hodina byla opět opakovací, opakovali jsme celou 2. lekci. 

MDR: hra Wordshake.

Poté jsme si zkontrolovali domácí úkoly.

Vyplnili jsme si pracovní listy s gramatikou, která by byla v testu z Unit 2.

Games: Matching Pairs, Kahoot, křížovka se slovíčky z Unit 2.

 

9.11. 2020

Dnešní hodina byla opakovací, opakovali jsme celou 1. lekci. Jelikož za normálních okolností by děti ve škole psaly test, procvičili jsme veškerou látku, která by v testu byla.
Kvůli on-line výuce nás zatím testy nečekají, a proto nás tento týden čekají opakovací hodiny.

MDR: For each number, use the given word in a sentence:

1.) SO, 2.) BECAUSE, 3.) COULD, 4.) COULDN'T.

Games: True x False, Picture Reveal, Hidden Pictures, Run and Grab, Drawsaurus.

 

4.11. 2020

MDR: Complete the sentences.

Poté nás čekala kontrola domácích úkolů.

Bookwork: SB str. 30 a 31 - dnes jsme si povídali o umění. Na základě cvičení na straně 30 v SB děti vymyslely několik vět, kterými popsaly dané obrázky.

Games: Hangman, Photo Game, dále popisování a hádání obrázků.

Homework: WB str. 29 a 32 - do 11.11.

 

2.11. 2020

MDR: Answer the questions with Yes, I could/ No, I couldn't.

Poté jsme si povídali na téma narozeniny - BIRTHDAY.What day is your birthday? My birthday is on..

Bookwork: WB str. 28 cv. 1 a 2.

Dále jsme si povídali o tématu FREE TIME - náš volný čas. Děti si zahrály hru, ve které přiřazovaly různé aktivity do těchto kategorií: Outdoors, In town, At home.

Poté si děti podle sebe vyplnily následující cvičení:

In my free time, I like _______ outdoors. I like ______ in town and _________ at home. My favorite thing to do in my free time is _______.

Na závěr hodiny jsme si putili videosmiley

ŘÍJEN

26.10. 2020

MDR: Pictionary.

Bookwork: SB str. 26-27 - story, str. 27 cv. 2 a str. 29 cv. 1 a 2; WB str. 26 cv. 1.

Games: Kvíz o naší story, Photo Game.

Ke konci hodiny si děti nakreslily své oblíbené místo, které následně pár větami popsaly.

 

21.10. 2020

MDR: Read the definition and guess the word.

Na začátku hodiny nás čekala kontrola domácích úkolů a hned poté jsme se vrhli na procvičování gramatiky z minulé hodiny.

Pak děti dostaly za úkol napsat 4 věty se slovíčky z minulé hodiny - Connectors (because, and, so, but).

Bookwork: SB str. 24 - song, str. 25 cv. 1; WB str. 24 cv. 2.

New grammar: Could x couldn't. - Děti si mezi sebou pokládají otázku - Could you swim when you were 2? Yes, I could./ No, I couldn't.

Poté si děti nakreslily obrázek "Já za 60 let" a napsaly k němu 4 věty - 2 s could a 2 s couldn't.
Např. When I was younger, I could run faster than my friends.

Homework: WB str. 23 a 25 - do 4.11.

 

19.10. 2020

MDR: Hra Categories.

New vocabulary: mountain, forest, village, lake, island, field, river, path.

New grammar: Connectors - because, and, so, but.

Bookwork: SB str. 22, str. 23 cv. 1 a 3; WB str. 22 celá.

Games: přiřazování slovíček k definicím, Drawsaurus, hra s novou gramatikou.

 

14.10. 2020

MDR: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/wordshake

Bookwork: SB str. 16, str. 18 celá; WB str. 16 cv. 2.

Games: Photo Game, WordWall Quiz, Drawsaurus, Make Your Own Time Capsule - děti si vytvořily svoji časovou kapsli.

Homework: WB str. 13 a 21.

 

12.10. 2020

MDR: What must or mustn't you do at school? Write 4 sentences - 2 with must and 2 with mustn't.

New grammar: Direct x Indirect - tato gramatika se týká umístění podmětu a předmětu ve větě.

Give me the pencil, please. - DIRECT.
Give the pencil to me, please. - INDIRECT.

Show him the book, please. - DIRECT
Show the book to him, please. - INDIRECT.

Bookwork: SB str. 13 cv. 1, str 14 - story; WB str. 14.

Games: Sentence Unscramble, Pictionary.

ZÁŘÍ

30.9. 2020

MDR: For each number, use the given word in a sentence: 1.) photographer, 2.) band, 3.) rollercoaster, 4.) microphone.

Bookwork: SB str. 10 - Unit 1, str. 11 cv. 1; WB str. 10 celá.

New vocabulary: queen, crown, shield, helmet, belt, sword, bracelet, knight, necklace, bow and arrow.

New grammar: Must x mustn'tgramatiku jsme si vysvětlili na School Rules (např. you must do your homework; you mustn't run in school) a Home Rules - (např. you must brush your teeth; you must clean your room). 

Games: Křížovka s novými slovíčky, závody v psaních slovíček na tabuli, Spinning Wheel.

 

23.9. 2020

MDR: Odpovězte na otázky celou větou:

1.) What did you do on Saturday?

2.) Did you read a book at the weekend?

3.) What did you eat for breakfast this morning?

4.) Did your mom take you to school today?

Poté nás čekalo dokončení našeho třídního plakátu, který bude viset na chodbě k jídelně.

Dále si děti vyplnily pracovní list na zopakování gramatiky.

Bookwork: SB str. 8 - story; WB str. 8 celá.

Games: Werewolf, interaktivní hra Superminds (true/false), Hidden Pictures.

 

21.9. 2020

MDR: 1.) What is your favorite TV show? 2.) Have you got any siblings? 3.) What time do you go to bed? 4.) Do you like drawing pictures?

Po zápisu do portfolií si děti vytahovaly otázky, na které odpovídaly. 

Bookwork: SB str. 6 cv. 1 a 3, str. 7 cv. 1; WB str. 7 cv. 1 a 2.

Dále děti dostaly za úkol složit správně otázky, které byly zamíchané. 

Poté jsme si rozdali mazací tabule a děti procvičovaly minulý čas (slovesa) - např. see - saw, play - played, look - looked, sing - sang, DO - DID.

New grammar (nová gramatika): Past simple - minulý čas prostý. 

Na závěr hodiny jsme si ve dvojicích procvičovali novou gramatiku.

 

16.9. 2020

MDR: Dnes děti podle obrázků hádaly, o jaké slovíčko se jedná, poté si vše zapsaly do sešitů.

Grammar: Opakování gramatiky - Do you like reading? Yes, I do./No, I don't. Does he like reading? Yes, he does./No, he doesn't.

Gramatiku si děti procvičily ve dvojicích, kdy si vzájemně pokládaly otázky.

Bookwork: SB str. 5 cv. 1; WB str. 4 cv. 1 a 2.

Games: Charades, Spin the Wheel, Guess the Word.

 

14.9. 2020

MDR: What was your favorite part of the Superminds 3 story? Write 1-3 sentences.

Po zápisu do našich portfolií jsme se seznámili s naším novým odměňovacím systémem - o co se jedná, za co budou studenti odměňováni atd.

Dále jsme se podívali na příběhy z učebnice z minulého roku a zopakovali jsme si, jaká písmena v příbězích hlavní postavy našly.

Bookwork: SB str. 4. celá.

New vocabulary: big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem cars, microphone, band, photographer, journalist.

Games: Pictionary, Hangman, Matching Pairs.

 

9.9. 2020

MDR (My Daily Report): What did you do in the summer? Write 2-3 sentences.

Dále děti začaly pracovat na třídním plakátu o jejich novém maskotovi - surikatách (meerkats).

Poté jsme si zahráli několik her - interaktivní hru s hádáním, co je na obrázku; házení kostkami a odpovídání na otázky o nás, abychom se lépe poznali; hru Categories, BINGO a Four Corners.

Library: Pokud mají děti nějaké knížky z knihovny, které si vypůjčily minulý školní rok, prosíme, aby je co nejdříve vrátily, děkujeme.

 

7.9. 2020

Vítáme Vás v novém školním roce! smiley

Dnešní hodina byla především seznamovací. Na rozehřátí nás čekala hra, při které se každý představil a prozradil nám, co rád dělá.

Poté jsme si ozdobili naše portfolia, do kterých jsme si následně zapsali naše třídní pravidla a rozdali jsme si nové učebnice.

Dále jsme si zahráli na koulovanou - každý student dostal papír, na který o sobě napsal 3 fakta. Papír potom děti zmuchlaly a chvíli jsme se koulovali - aby se papírky promíchaly. Nakonec si každý nechal jednu "kouli", ze které přečetl 3 fakta o nějakém ze svých spolužáků a úkolem bylo uhodnout, o koho podle popisu jde.

Poté nás čekaly další hry - Scavenger Hunt a Snatch Game. Při první hře děti dostaly papír s úkoly, které v týmech plnily, při Snatch Game si ověřily jejich postřehy. laugh

V neposlední řadě jsme si povídali o šikanování a podepsali jsme tzv. Anti-Bullying Certificates. Děti svým podpisem stvrdily, že se budou vzájemně respektovat, chovat se k sobě hezky a pomáhat si.

aktualizováno: 07.05.2021 19:21:29