Maya Pande

Country of Origin/Původem z: USA

Higher Education/Studium: BA, University of Oregon, Eugene, Oregon, USA

TEFL Certificate/Certifikát TEFL: The Language House, Prague, 2022


Hello, my name is Maya Panda. Students can call me "Miss Maya.”

Here is a little information about me:

I am from Portland, Oregon, on the west coast of the USA. Known for being a coffee city, and I have always loved living somewhere with a cozy and creative atmosphere.

In college, I studied both biochemistry and political science, and I graduated from the University of Oregon in 2021. Growing up, I was an only child, but I was lucky enough to have cousins who were close like siblings.

This year, I have decided to spend some time abroad to explore new cultures and gain new perspectives. I believe that travel is an important way to broaden our horizons and learn about the world, and I am excited to share my experiences with you.

As a teacher, I am passionate about creating a safe and supportive learning environment where all students can thrive. I believe that every student has unique strengths and interests, and I am committed to helping you discover and develop your own talents.

If your parents would like to contact me, they can call me at +420 774 149 537 or email me at mayaapande@gmail.com. They can also come to your class if they would like, they just need to let me know in advance.
I am looking forward to a great year!

Miss Maya


Ahoj milí studenti, jmenuji se Maya Panda. Můžete mi říkat "Miss Maya.”

Několik slov o mně:

Pocházím z Portlandu, ze státu Oregon na západě USA. Portland je známý jako „město kávy“ a já odjakživa miluji pobývat v místě s příjemnou a tvořivou atmosférou.

Na Univerzitě Oregon jsem studovala biochemii a politologii a absolvovala v roce 2021. Vyrůstala jsem jako jedináček, ale naštěstí jsem měla sestřenice a bratrance, kteří mi byli blízcí jako sourozenci.

Tento rok jsem se rozhodla částečně strávit v zahraničí, abych poznala nové kultury a získala novou perspektivu. Věřím, že cestování je důležitým způsobem, jak si rozšířit horizonty a dozvídat se o světě. Těším se na sdílení mých zkušeností s vámi.

Jako vyučující mi velmi záleží na vytváření bezpečného a podporujícího prostředí, ve kterém se studenti mohou rozvíjet. Věřím v jedinečné schopnosti a zájmy každého žáka a chci pomáhat v rozpoznání a rozvoji talentu každého z vás.

Pokud by mě vaši rodiče chtěli kontaktovat, mohou mě zastihnout na 774 149 537 nebo mi poslat email na mayaapande@gmail.com. Rodiče se také mohou přijít podívat do hodiny, kdyby měli zájem; je ovšem potřeba, aby mě o tom předem informovali.

Těším se na společně strávený čas!

Miss Maya
 

aktualizováno: 25.03.2023 00:07:11