MŠ Jarov

LEAP After-School English MŠ Jarov (LEAP AE MŠ) je unikátní výukový program anglického jazyka určený speciálně pro děti v mateřských školách. Výuku vede kvalifikovaný rodilý mluvčí společně s českým asistentem/kou tak, aby byla pro malé děti zábavná, efektivní a příjemná. Ve dvou 45-minutových lekcích týdně si děti nejen osvojí mnoho “základních znalostí”, ale také získají neocenitelné zkušenosti s výukou a prací s rodilými mluvčími. Maximální počet dětí ve skupině je 16.

Lekce jsou sestaveny tak, aby byly zábavné a motivující a aby první zkušenosti, které děti s výukou angličtiny získají, byly pozitivní. LEAP AE MŠ také dětem pomáhá lépe se připravit na výuku angličtiny na základní škole. Výzkumy ukazují, že děti mají přirozenou schopnost učit se jazyky a tato činnost je nijak nepřetěžuje. Naopak, výuka cizího jazyka je součástí celkového vývoje dítěte a rozvíjí u něj mnoho dalších schopností a dovedností, např. vizuální vnímání, motorické dovednosti a logické uvažování. Také my považujeme za důležité, aby děti od co nejnižšího věku vnímaly studium angličtiny jako normální součást svého života.

LEAP AE MŠ je součástí širšího anglického vzdělávacího projektu LEAP CZ s.r.o. (Lifelong English Achievement Project) a je přípravou pro další z programů LEAP na základních školách. 

Tento program běží od 2015 při MŠ Jarov.

Při výuce v rámci programu LEAP AE MŠ používáme učebnice a pomůcky Hippo and Friends.

Hippo and friendsHippo and Friends (Hrošík a přátelé) je tříúrovňový kurz pro předškolní děti. Pomocí písniček a příběhů se snaží dětem představit cizí jazyk způsobem, který je jejich věku přirozený. Dění a aktivity dále posilují proces učení. Knihy provázející kurz jsou plné půvabných ilustrací, které malé děti okamžitě zaujmou a potěší. Čtyři roztomilé postavičky - hrošík, opička, pejsek a kočička objevující se v každé lekci představují bezpečné a přátelské prostředí. Příběhy v každé lekci jsou sestaveny tak, aby v dětech posilovaly pozitivní postoje jako je pomoc druhým či dělení se. Na konci každé lekce mají děti možnost vytvořit si jednoduchou knížečku „storybook“, kterou si mohou vzít domů. Tato skutečnost umožňuje přenést angličtinu i mimo třídu, učinit jazyk smysluplnějším a zapojit rodiče do výukového procesu.
(zdroj: Cambridge University Press)

Program LEAP AE MŠ je plně financován rodiči. Cena jedné lekce v délce trvání 45 minut činí 100,- Kč (při minimálním počtu 10 dětí; pokud je dětí méně než 10, odvíjí se cena jedné lekce podle počtu dětí), což představuje částku přibližně 800,- Kč za jeden měsíc. V částce jsou zahrnuty všechny materiály (učebnice, materiály a potřeby pro výuku a materiály na doma). Kurzovné se platí ve dvou splátkách: v září za první pololetí (tj. září - leden) a v únoru za druhé pololetí (tj. únor - červen). Při výpočtu kurzovného se přihlíží ke všem předem známým státním svátkům a školním prázdninám, takže rodiče platí pouze za hodiny, které se opravdu budou konat. Bohužel nemůžeme vracet peníze za zameškané hodiny z důvodu nemoci nebo z jiných osobních důvodů. Vyučující, kteří jsou placeni za hodinu, také nemohou zdarma poskytovat náhradu za zameškané hodiny. Avšak je možné individuálně projednat zvláštní případy, kdy dítě nemůže výuku dlouhodobě navštěvovat.
 

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

(Na co se ptají učitelky a rodiče / Doplněk k učebnici Hippo and Friends)

pozn.: Kliknutím na obrázek získáte brožuru

LEAP AE MŠ Tips for Parents

pozn.: Kliknutím na obrázek získáte Tips for Parents


Hippo and Friends slovníček

pozn.: Kliknutím na obrázek získáte slovníček

 

CO ŘEKLI rodiče o PROGRAMU LEAP AE MŠ 

„Naše Alenka má na školkové angličtině nejraději zpívání, která nám s chutí předvádí i doma. Úplně nejraději však "bafá" na svého anglického lektora, o kterém nám velmi často vypráví. Jsme rádi, že má Ája v ELF vždy veselého a usměvavého lektora.“

„Zasílám pár řádek – vyjádření dcery: ‘Miluju, když se učíme nová slovíčka‘‚ Nejraději mám, když hrajeme nové hry‘‚ Ráda tam chodím, miluji to tam‘."

„Obě naše dcery navštěvují v MŠ program ELF a pokaždé se na výuku angličtiny těší. Domů si z lekcí angličtiny přinášejí pěkné zážitky. Naučily se spousty písniček a rozumí řadě pokynům, ovládají pár základních slovíček, a to vše s nadšením a chutí. Právě to považujeme pro start výuky cizího jazyka za nejdůležitější.”

„Naše šestiletá dcera již maličko mluví anglicky. Myslím, že díky zábavné formě výuky, písním, pracovním listům a skvělým vyučujícím se má dcera na angličtinu těší. Za celé dva roky tomu nebylo jinak ;-)“

„Naše dcera je 3/4 roku v ELF programu MŠ Na Vrcholu. Zpívá si anglické písničky a někdy také přehrává, co se ve školce na angličtině dělo. Na ukázkové hodině v prosinci bylo vidět, že děti dobře komunikují s lektory, cítí se dobře, mají při angličtině radost, individuální a společné aktivity jsou dobře vyvážené, nápadité a pestré. Oceňujeme také výbornou a efektivní komunikaci v organizačních záležitostech kurzu.“

19.10. A 21.10. 

 

LISTOPAD

2.11 a 4.11. 

PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Jako obvykle jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – oblíbenou písničku na přivítanou, u které děti společně zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a příběh: Zopakovali jsme si slovíčka, která jsme se dosud učili – lektor Jayke ukazoval obrázkové kartičky a děti poznávaly předměty na obrázku a říkaly je nahlas. Poté jsme přidali nová slovíčka o částech obličeje: 'eyes' (oči), 'mouth'(pusa), 'nose' (nos) a 'face' (obličej). Pak jsme si pustili nový příběh z nahrávky, který byl o zvířátkách, jak se usmály na měsíc, který jsme si ukázali na velikém plakátu a postupně vysvětlili i v češtině. Tady jsme se naučili nově 'moon' (měsíc), 'stars' (hvězdy), 'flowers' (květiny) a 'butterfly' (motýl).

Hry: Hráli jsme oblíbenou hru ‚obstacle game', kde si děti stouply nejprve do řady a pak si vždy vybraly, jakým skokem chtějí přeskákat přes překážky ke kartičkám, které byly obráceny obrázkem k zemi. Vybraly si kartičku, otočily ji, řekly, co je na ní zobrazeno, a skákaly zpět. Také jsme znovu hráli hru, kde děti seděly v kroužku a dostaly obrázek s částí obličeje, kterou musely říct nahlas v angličtině a obrázek si předávat po kroužku, zatímco první muselo oběhnout kolečko, dřív než si obrázek děti stačily předat.  

Učebnice: Děti dostaly své učebnice a udělaly si cvičení, kde nalepily samolepky částí obličeje na nakreslenou hlavu a u toho si procvičily nově naučená slovíčka. Dále dostaly papíry a zkusily si nakreslit měsíc s obličejem a cokoliv z příběhu, který jsme ten den poslouchali.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali a tancovali společně na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Poté jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – písničku na přivítanou, u které děti vesele zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a příběh: Zopakovali jsme si už známá slovíčka z předchozích lekcí skrze obrázkové kartičky a pak jsme se naučily nová: 'eyes' (oči), 'mouth'(pusa), 'nose' (nos) a 'face' (obličej). Pak jsme si pustili nový příběh z nahrávky, který byl o zvířátkách, jak se usmály na měsíc. Pomalu jsme si jej pak prošli a přeložili do češtiny, a u toho jsme si ukazovali obrázky k příběhu na velikém plakátu. Tady jsme se naučili nově 'moon' (měsíc), 'stars' (hvězdy), 'flowers' (květiny) a 'butterfly' (motýl).

Učebnice: Děti dostaly své učebnice a udělaly si cvičení, kde spojily obrázek zvířátka s obrázkem pusy, která  k danému zvířátku správně patří. Dále dostaly papíry a zkusily si nakreslit měsíc s obličejem a cokoliv z příběhu, který jsme ten den poslouchali.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali a tancovali společně na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

aktualizováno: 20.01.2022 23:52:05