Lily Schmidt-Block


Country of origin/Původem z: USA

Higher Education/Studium: BS, University of South Florida, Tampa, Florida, USA

TEFL Certificate/Certifikát TEFL (+ Young Learners & Teens Certificate): The Language House, Prague, 2019


 

Hello students, my name is Lily Schmidt-Block. You can call me “Miss Lily”.

Here is a little information about me:

I was born in St. Petersburg, Florida in the United States.

I come from an average-sized family. I have one sister and one brother. I am the youngest.

I moved to Prague in August 2019. I really love it so far and am excited to immerse myself further into the Czech culture.

When I'm not teaching, I enjoy doing activities like reading, singing, dancing and traveling. I also like running in the park, writing in my journal, and spending time with my friends and family.

Some of the places I have traveled to include Italy, Spain, France, Switzerland, Croatia, Belgium, Germany, Mexico, the Netherlands, Copenhagen and Sweden. There are so many more places I want to explore!

The reason I became a teacher is because I enjoy working with children and watching them learn and grow. I love creating lessons that make learning fun for the students and the teacher!

I am excited to be teaching with LEAP this year and to meet all of my students and their parents. My main goal for this year is to make learning English as fun and engaging as possible!

If your parents would like to contact me they can email me at lillianrose1018@gmail.com. They can also come to your class if they like, they just need to let me know in advance.

I look forward to a great school year!

Miss Lily


Milí žáci, jmenuji se Lily Schmidt-Block. Můžete mě oslovovat „Miss Lily“.

Několik informací o mně:

Narodila jsem se ve městě St. Petersburg na Floridě ve Spojených státech amerických. Pocházím ze středně velké rodiny. Mám jednu sestru a jednoho bratra. Jsem z nich nejmladší.

Do Prahy jsem se přistěhovala v srpnu 2019. Město se mi moc líbí a těším se, až více poznám českou kulturu.

Pokud neučím, ráda čtu, zpívám, tančím a cestuji. Také ráda běhám v parku, píši si deník a trávím čas s přáteli a rodinou.

Během svých cest jsem navštívila Itálii, Španělsko, Francii, Švýcarsko, Chorvatsko, Belgii, Německo, Mexiko, Holandsko, Dánsko a Švédsko. Ještě je ale na světě tolik míst, která bych ráda poznala!

Učím, protože ráda pracuji s dětmi a baví mne sledovat, jak se rozvíjí a zdokonalují. Své hodiny vedu tak, aby byly pro žáky i vyučujícího zábavné.

Těším se na práci v LEAP týmu a na to, až se seznámím s vámi a s vašimi rodiči. Přála bych si, aby moje výuka byla pro vás zábavná a abyste se co nejvíce zapojili!

Pokud by mne vaši rodiče chtěli kontaktovat, mohou mi napsat email na adresu lillianrose1018@gmail.com. Mohou se rovněž přijít podívat na hodinu, ale je třeba, aby mi dali vědět předem.

Moc se těším na báječný školní rok!

Miss Lily

aktualizováno: 26.11.2022 00:06:12