Kolping

Kolping - charitativní partner dětí z pátého ročníku

Kolpingův dům je azylový dům pro matky s dětmi v tíživé životní situaci.  Dům se nachází v Praze a disponuje kapacitou 22 lůžek. Hlavním posláním je ochrana a podpora rodin, zejména svobodných matek žijících v nevhodných podmínkách, které mohou ohrozit zdravý vývoj dítěte. Úkolů a cílů si klade azylový dům několik, kromě poskytnutí dočasného ubytování je to např. zajištění ochrany před nebezpečnými vnějšími vlivy nebo stabilizace finanční situace uživatelů této služby. V neposlední řadě se pracovníci domu snaží svým klientům pomoci v získání dalšího bydlení, doprovází je na úřední jednání a poskytují poradenské služby různého zaměření, jež mají pomoci na cestě k integraci do plnohodnotného samostatného života ve společnosti. Hlavním cílem je funkční rodina.

V rámci našeho charitativního projektu přispívají páťáci penězi vybranými na květnové charitativní akci na provoz Kolpingova domu. V rámci projektu pak navštěvujeme s dětmi samotný dům a máme možnost se seznámit s jeho obyvateli a prostředím, kde žijí. 

Každý ročník se naši páťáci setkávají se svým charitativním partnerem, Kolpingovým domem, který pomáhá matkám s péčí o jejich děti. Naši učitelé stráví čas nad zábavnými a přínosnými aktivitami s maminkami, zatímco si naši žáci hrají s jejich dětmi.
Naši studenti si dětmi z Kolpingu velmi rády hrají. Všichni si návštěvu v Kolpingu užívají.
Jeden rok se nám podařilo zorganizovat společný piknik v parku na Petříně. Tady je společná fotka před petřínskou rozhlednou. Piknik jsme si všichni moc užili!

 

aktualizováno: 04.06.2023 23:27:42