Kelsey Roman


Country of Origin/Původem z: USA

Higher Education/Studium: BA, University of Florida, Gainesville, Florida, USA

CELTA Certificate/Certifikát CELTA: Teaching House, Florida, 2016

 


 

Hello Students,

My name is Kelsey Roman and you can call me "Miss Kelsey".

I was born in New York City but now all of my family lives in Miami, Florida. I don't have any brothers or sisters, but I do have lots of aunts, uncles and cousins.

I moved to Prague in the summer of 2019 and I love living in the Czech Republic. My favourite part of being here is how easy it is to use the trams and metro. I also love how the leaves change in autumn. You won't see that in Miami, because it's hot all year.

Before Prague, I lived in many places like Canada, the United Kingdom, and Vietnam. Travel is my biggest hobby and I have spent a lot of time traveling to different countries in Asia and Europe. The best part of traveling for me is trying strange new foods! When I'm not traveling or teaching, I enjoy reading, exercising, and watching movies.

As an English teacher, I want to create a space that is both fun and challenging, where students learn through play and group cooperation. I'm happiest teaching when I see my students are enjoying an activity and growing more confident in their English abilities at the same time.

I'm so excited to get to know all of you and help you improve your English this year. Also, if your parents would like to contact me they may call me at 733 272 964 or email me at kelseyroman94@gmail.com. They can also come to your class if they just let me know in advance.

Let's make this school year a great one together!

Miss Kelsey


Milí žáci,

jmenuji se Kelsey Roman. Můžete mě oslovovat „Miss Kelsey“.

Narodila jsem se v New Yorku, ale v současné době celá moje rodina žije v Miami na Floridě. Nemám žádné sourozence, ale zato mám mnoho tet, strýců, bratranců a sestřenic.

Do Prahy jsem se přistěhovala v létě roku 2019 a v České republice se mi moc líbí. Na Praze mám nejraději snadnou dopravu tramvajemi a metrem. Také se mi líbí, jak na podzim listí mění barvu. To na Floridě neuvidíte, protože je tam horko po celý rok.

Před příchodem do Prahy jsem žila na mnoha místech např. v Kanadě, Velké Británii a Vietnamu. Cestování je mým největším koníčkem a strávila jsem mnoho času poznáváním různých zemí Asie a Evropy. Při cestách mě nejvíc baví zkoušet různá jídla a kuchyně! Když necestuji nebo neučím, ráda čtu, cvičím a dívám se na filmy.

Chtěla bych vytvořit zábavné a stimulující prostředí, ve kterém se žáci budou učit formou her a týmové práce. Jsem šťastná, když se mým žákům aktivity líbí a zároveň používají angličtinu s větší sebedůvěrou.

Moc se těším, až vás všechny poznám a budu vám pomáhat zlepšit se v angličtině. Pokud by mě vaši rodiče chtěli kontaktovat, mohou mi zavolat na 733 272 964 nebo mi poslat email na kelseyroman94@gmail.com. Mohou se rovněž přijít podívat na hodinu, ale je třeba, aby mi dali vědět předem.

Ať je tento školní rok pro nás všechny skvělý!

Miss Kelsey

aktualizováno: 28.01.2023 11:01:58