Kaňka

Kaňka o. p. s. - charitativní partner pro děti z druhého ročníku

Centrum Kaňka v Táboře je sídlem nestátní neziskové organizace s úplným názvem: Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o. p. s. Jinými slovy v areáu najdete sídlo organizace poskytující obecně prospěšné služby v oblasti výchovy a vzdělání, péče o dítě předškolního a školního věku a poskytování sociálních služeb pro děti, mládež a dospělé osoby.

Kaňka funguje od roku 2002 a již od počátku si kladla za cíl propojení odborných terapií se systémem sociálních služeb a povinnou školní docházkou. Hlavní myšlenkou je integrace dětí s postižením a zdravých od nejútlejšího věku. Posláním Kaňky je poskytnutí takové péče, která využívá všech dostupných sociálních, léčebných a pedagogických prostředků ke zlepšení života dětí, mládeže a dospělých osob s postižením k jejich integraci do společnosti. V současné době má Kaňka 90 klientů. Naše děti z druhého ročníku v rámci charitativního projektu sbírají peníze právě pro tuto organizaci. Součástí je i každoroční návštěva Kaňky, kdy mají možnost si prohlédnout (a na vlastní kůži vyzkoušet!) speciální pomůcky, díky kterým je ulehčena a zjednodušena práce s klienty a tím i umožněna jejich integrace do vyučování a dalších aktivit zvyšujících kvalitu života.

 

Každý rok se žáci druhého ročníku vydávají na cestu do Tábora, aby navštívili sídlo partnerské charitativní organizace Kaňka - školu pro mentálně a tělesně hendikepované děti. Ve škole probíhá setkání se zástupkyní ředitele a skupinou složenou z učitelů a žáků školy. Následuje nadšená prohlídka této úžasné školy.
Žáci z Kaňky jsou velice milí a vždy nás vítají s otevřenou náručí. Společně strávíme velice příjemný den. Proběhne i seznámení s pomůckami pro děti se speciálními potřebami, aby se mohly zapojit do normálního fungování školy.
Jedním z nezapomenutelných momentů návštěvy Kaňky je seznámení s muzikoterapií. Hudba navozuje příjemné pocity.  Každé Vánoce dochází k vzájemné výměně vlastnoručně vyrobených dárečků mezi našimi dětmi a dětmi z Kaňky.

 

aktualizováno: 04.06.2023 23:27:42