Julien Přerovský

Hello students, my name is Julien Přerovský. You can call me “Mr. Julien”.

Here is a little information about me:

I grew up in a village near Litoměřice, and I’ve lived in Prague since 2010. I have a sister and a brother, they are both younger than me.

In my free time I like to exercise, skateboard and make music on my laptop. I would really like to compose music for films or video games in the future. I’m planning on studying music at a university in order to achieve that. Apart from that, I enjoy hiking and spending time in nature.

I enjoy working with children a lot, I find it very inspiring. Working as a teacher’s aide gives me the opportunity to establish a good relationship between you and English, which I think is a very important part of learning English. I’ll be happy to help you at the beginning of your journey with English!

If your parents would like to contact me, they may call me at 608 536 814 or email me at julien.prerovsky@gmail.com. They can also come to your class if they like, they just need to let me know in advance.

I’m sure we’ll have lots of fun together!

Mr. JulienMilí studenti,

jmenuji se Julien Přerovský. Můžete mě oslovovat “Mr. Julien.”

Tady je o mně pár informací:

Vyrostl jsem ve vesnici poblíž Litoměřic, v Praze žiju od roku 2010. Mám sestru a bratra, oba jsou mladší než já.

Ve svém volném čase rád posiluji, jezdím na skateboardu a tvořím hudbu na svém notebooku. Moc rád bych v budoucnosti skládal hudbu k filmům nebo počítačovým hrám. Abych toho dosáhl, plánuji studovat hudbu na vysoké škole. Kromě toho rád chodím po horách a trávím čas v přírodě.

Moc mě baví pracovat s dětmi, připadá mi to velmi inspirativní. Práce asistenta učitele angličtiny mi dává příležitost vybudovat dobrý vztah mezi vámi a angličtinou, což je myslím důležitá část učení se angličtiny. Bude mi potěšením vám pomoci v začátcích vaší cesty s angličtinou!

Pokud by mne vaši rodiče chtěli kontaktovat, mohou mne zastihnout na čísle 608 536 814 nebo na emailové adrese julien.prerovsky@gmail.com. Rodiče se také mohou přijít podívat do hodiny, pokud by měli zájem – je ovšem potřeba, aby mne o tom předem informovali.

Určitě spolu budeme mít spoustu zábavy!

Mr. Julien
 

aktualizováno: 26.11.2022 00:06:12