Jayke Griffiths


Country of Origin/Původem z: Australia

Higher Education/Studium: BA, University of Technology, Sydney, Australia

TEFL Certificate/Certifikát TEFL: The Language House, Prague, 2019

 

Hello students, my name is Jayke Griffiths. You can call me "Mr. Jayke".

Here is some information about me:

I was born in Sydney, Australia. I lived there my whole life before I moved to Prague in 2019. I come from a small family with one sister and five cats.

I have always wanted to live in Prague ever since I visited in late 2016. It is such a beautiful city and I am so glad that I can now call Prague home.

When I’m not teaching I love to watch movies and travel. I have visited Thailand, Laos, Japan, South Korea, Hong Kong, Macau, England, France, Spain, Portugal, Netherlands, Belgium, Germany, Austria, Italy, Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, Hungary, Slovakia, Slovenia, Serbia, Bulgaria, Bosnia, Croatia, North Macedonia, Russia and hope to visit many more places in the future. I would love to tell you about my adventures!

I am excited to be teaching with the LEAP Program and I hope students find my classroom a fun and productive place to learn. My main goal for this year is for you to enjoy learning English.

If your parents would like to contact me, they may call me at 608 856 960 or email me at jaykegriffiths@gmail.com. They can also come to your class if they like, they just need to let me know in advance.

I’m looking forward to our year together!

Mr. Jayke


Milí žáci, jmenuji se Jayke Griffiths. Můžete mě oslovovat „Mr. Jayke“.

Několik informací o mně:

Narodil jsem se v Sydney, v Austrálii. Zde jsem žil po celý svůj život až do doby, než jsem se v roce 2019 přestěhoval do Prahy. Pocházím z malé rodiny – mám sestru a pět koček.

Prahu jsem poprvé navštívil v roce 2016 a od té doby jsem toužil zde žít. Je to překrásné město a jsem moc rád, že jej nyní mohu nazývat svým domovem.

Pokud neučím, velmi rád chodím do kina a cestuji. Navštívil jsem mnoho zemí – Thajsko, Laos, Japonsko, Jižní Koreu, Hong Kong, Macao, Anglii, Francii, Španělsko, Portugalsko, Nizozemí, Belgii, Německo, Rakousko, Itálii, Polsko, Lotyšsko, Litvu, Estonsko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Bulharsko, Bosnu, Chorvatsko, Severní Makedonii A Rusko. Doufám, že ještě mnoho dalších zemí v budoucnu navštívím. Moc rád se s vámi o svá dobrodružství podělím!

Moc se těším na své působení v programu LEAP a doufám, že studentům vytvářím zábavné a tvůrčí prostředí. Mým hlavním cílem pro tento školní rok je, aby vás výuka angličtiny bavila. 

Pokud by mě vaši rodiče chtěli kontaktovat, mohou mi zavolat na 608 856 960 nebo mi poslat email na jaykegriffiths@gmail.com. Mohou se rovněž přijít podívat na hodinu, ale je třeba, aby mi dali vědět předem.

Velmi se těším na náš společný rok!

Mr. Jayke

aktualizováno: 26.11.2022 00:06:12