Jana Hrubešová

 

 

 

 

 

 

Hello students, my name is Jana Hrubešová. You can call me “Miss Jana”.

Here is a little information about me:

I was born in Prague and for most of my adult life, thanks to my degree in programming and math, I have worked in IT companies.

I love challenges, learning new languages and discovering new places. In the past, I moved around a lot. I spent some time in Germany, Malta, Greece and a few years in Istanbul. I am married and have two daughters, Denisa and Maya.

During the last few years, I started to work with children. I am trained to work with children with special needs (ADHD, autism) and physical disabilities.

I love reading, writing, painting, working with graphic design and photography.

I am very happy to work as an English teacher's aide. I think that every child should have the opportunity to pursue his or her dreams without borders or language barriers. Learning English at a young age is a good choice, the first step to fulfilling their dreams, and I am happy to help them with it.

If your parents would like to contact me, they can call me at 732 275 497 or email me at jenahru@gmail.com. They can also come to visit your class if they like, they just need to let me know in advance.

Let's have a great year together!

Miss Jana


Ahoj milí studenti, jmenuji se Jana Hrubešová. Můžete mi říkat „Miss Jana“.

Několik slov o mně:

Narodila jsem se v Praze a většinu svého života jsem díky svému vzdělání v programování a matematice pracovala v IT firmách.

Miluji výzvy, studium nových jazyků a objevování nových míst. V minulosti jsem se často stěhovala – žila jsem v Německu, na Maltě, v Řecku a několik let jsem strávila v Istanbulu. Jsem vdaná a mám dvě dcery, Denisu a Mayu.

V posledních letech jsem začala pracovat s dětmi. Jsem proškolená pro práci s dětmi se speciálními potřebami (ADHD, autismus) a dětmi s fyzickými omezeními.

Velmi ráda čtu, píšu, kreslím, fotografuji a pracuji v oblasti grafického designu.

Jsem moc ráda, že budu působit na pozici asistentky rodilého mluvčího při výuce angličtiny. Myslím si, že každé dítě by mělo mít možnost jít za svými sny bez ohledu na hranice nebo jazykové bariéry. Studium angličtiny v dětství je dobrou volbou, prvním krokem v cestě za splněním snů, a já jsem šťastná, že dětem mohu být v tomto ohledu nápomocná.

Pokud by mne vaši rodiče chtěli kontaktovat, mohou mne zastihnout na čísle 732 275 497 nebo na emailové adrese jenahru@gmail.com. Rodiče se také mohou přijít podívat do hodiny, pokud by měli zájem; je ovšem potřeba, aby mne o tom předem informovali.

Těším se na náš společný rok!

Miss Jana

aktualizováno: 04.06.2023 23:27:42