Jaké programy LEAP nabízí

ELF logoELF (English Learning & Fun) je unikátní výukový program anglického jazyka určený speciálně pro předškolní děti v mateřských školách. Tento program běží ve dvou mateřských školách v Praze 3, od roku 2009 při MŠ Na Vrcholu a od roku 2010 při MŠ Buková. Výuku vede kvalifikovaný rodilý mluvčí společně s českým asistentem/kou tak, aby byla pro malé děti zábavná, efektivní a příjemná. Ve dvou 45-minutových lekcích týdně se děti nejen naučí mnoho “základních věcí”, ale získají také neocenitelné zkušenosti s výukou a prací s rodilými mluvčími. Lekce jsou sestavené tak, aby byly zábavné a motivující a aby první zkušenosti, které děti s výukou angličtiny získají, byly pozitivní. ELF také dětem pomáhá lépe se připravit na budoucí výuku angličtiny na základní škole. Výzkumy ukazují, že děti mají přirozenou schopnost učit se jazyky a tato činnost je nijak nepřetěžuje. Naopak, výuka cizího jazyka je součástí celistvého vývoje dítěte a rozvíjí u dětí mnoho dalších schopností a dovedností, např. vizuální vnímání, motorické dovednosti a logické uvažování. Také my máme pocit, že je důležité, aby české děti od co nejmladšího věku považovaly studium angličtiny za normální součást svého života. ELF je přípravou pro další z programů LEAP projektu nazvaný English Across the Subjects (EATS) při Základní škole V Zahrádkách.
 
EATS logoEATS (English Across the Subjects) je program, který se zaměřuje na výuku anglického jazyka v 1.–5. třídě základní školy a již od školního roku 2004-2005 běží při Základní škole V Zahrádkách v Praze 3. Jde o pětiletý nadstavbový vzdělávací program se specifickým stylem výuky anglického jazyka, který byl velmi efektivní u velké většiny žáků, kteří jej absolvovali. Jeho cílem je poskytnout dětem od první do páté třídy vysoce kvalitní výuku anglického jazyka a pomoci vybudovat základ pro novou generaci českých dětí tak, aby pro ně komunikace v angličtině byla přirozenější. Výuku v rozsahu čtyř 45-minutových lekcí týdně vedou rodilí mluvčí za podpory česky mluvících asistentů a probíhá v malých skupinách o maximálně 10ti dětech. Učebnice používané při výuce jsou mezipředmětové, tj. dotýkají se lehce témat z jiných oblastí např. matematiky, prvouky, zeměpisu, výtvarné výchovy, dramatické výchovy apod. a obsahují většinu učiva, které je předmětem zkoušek Cambridge Young Learners English (CYLE),. Tyto zkoušky se každoročně konají na půdě školy ve spolupráci s organizací British Council.

After School English Clubs (Anglické kluby po vyučování) představují pro děti zábavný a efektivní způsob jak procvičovat své anglické jazykové dovednosti. Kluby jsou určeny pro všechny děti navštěvující první až pátou třídu. Podle nabídky/poptávky nabízíme různé druhy klubů pro děti různého věku a různé jazykové úrovně např. Sports Club, kde se děti aktivně zapojují do her a činností a zároveň se učí základní sportovní terminologii; English-in-Action Club, který kombinuje dramatické aktivity a hry s pohádkami a jinými příběhy, které mají děti rády, a kde se děti zdokonalují ve všech anglických dovednostech – čtení, psaní, mluvený projev a poslech. Tento velice interaktivní klub je zaměřen tak, aby rozvíjel tvořivost dětí a jejich sebedůvěru a samozřejmě zábavnou formou zdokonaloval a procvičoval angličtinu; a English Magazine Club, kde děti společně vytváří svůj vlastní anglický on-line časopis a píší zajímavé články, komiksy, hry a puzzle, rozhovory a podobně. Všechny kluby vedou rodilí mluvčí a konají se v odpoledních hodinách přímo ve škole.
 

aktualizováno: 04.06.2023 23:27:42