Jaguars

Vyučující:

Rita Watson

tel.: +420 776 510 439
email: rcwatson18@gmail.com

Asistent/ka:

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2020-2021!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

KVĚTEN

5.5.

MDR: přiřazujeme výrazy vyjádření množství ke správným obrázkům (pack of cereals, spoonful of sugar, slice of lemon, bunch of bananas, tube of toothpaste, roll of paper)

Song: učebnice Sb str. 108 - poslech a doplnění veršů ke správným obrázkům

Guess the meal?: každý si připravil jedno oblíbené jídlo a popsal připravené ingredience. Ostatní hádají, o jaké jídlo jde.

Online game: hledáme rozdíly mezi obrázky

Homework: cvičebnice WB str. 111 - cvičení 2, dále napsat 4 věty o tom, co je doma v lednici (There is a can of Cola. There are some tomatoes.....) Domácí úkol je na příští středu 12.5.

3.5.

MDR: správně jsme spojovali nové fráze z 9. lekce

Bookwork: učebnice SB str. 107 - quantifiers - vyjádření množství (a packet, a bottle, a loaf, a glass) - cvičení 1 a 2, procvičení Kahoot, online hry

Hra "Run and remember" - v kuchyni jsme se snažili zapamatovat si 3 věci v lednici nebo spíži. Popisujeme ostatním

Recipe: na sdílené obrazovce jsou různé potraviny - vybíráme vše vhodné do konkrétního receptu (podle poslechu)

DUBEN

28.4.

MDR: poslechli jsme si a podívali jsme se na kratičký záběr NASA z Marsu a popsali, jaké to v nás vyvolává pocity.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol SB str. 125 a 126. Domácí úkol je na příští středu 5. 5.

New unit: začali jsme novou lekci, Unit 9 At the campsite  - popsali jsme obrázek , učíme se fráze, slovíčka, poslechli jsme si rozhovor i obrázku a opravili otázky.

Kahoot: procvičení nových slovíček / frází

Online pracovní list: doplňujeme správná slovesa do příběhu, slovíčka

Drawasaurus.

26.4.

MDR: rychlé procvičení spellingu + vytvoření věty s danými slovy

Procvičujeme a opakujeme dokončenou 8. lekci - online test (poslech, čtení, psaní).

My magic planet: píšeme krátké povídaní o naší vymyšlené magické planetě, s obrázkem, předvádíme ostatním

21.4.

MDR: opravte 3 zamotaná slova a napište 3 věty.

Bookwork: učebnice SB str. 105 (First, then, after that, finally), čteme, doplňujeme do vět, tvoříme vlastní popis s časovým určením.

Kahoot: opakování pojmů Sluneční soustavy

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: WB str. 105 - celá strana. Domácí úkol je na příští středu 28.4.

Newsela: článek o chlapci ze 4. třídy, který se ucházel n práci v NASA. (čtení a otázky)

Mr Bean

19.4.

MDR: adverbs - doplnění do vět

Bookwork: učebnice Sb str. 1O2 - The Solar System - čteme, procvičujeme výslovnost planet

Video: National Geographic: Solar System

Cvičebnice WB str. 102/2, 3

SB a WB str. 103 - čtení, psaní, tvoření dalších otázek pro spolužáky

Video: national Geographic: Black Holes

14.4.

MDR: procvičování příslovcí ve větách (adverbs)

Bookwork: učebnice SB str. 100 - poslech a čtení (odpovědi na otázky podle obrázku)

Reading: Cvičebnice WB str. 101 - poslech a čtení, poté určení pořadí obrázků podle příběhu

Writing: podle přečteného příběhu každý napsal 5 vět o mimozemšťanech

Učebnice Sb str. 101 - přečetli jsme Leovu pohlednici a doplňujeme odpovědi do rozhovoru rodičů.

Homework: domácí úkol, cvičebnice WB str. 100 - celá strana, domácí úkol je na příští středu 21.4.

Mr Bean: videopříběh s otázkami (procvičení gramatiky - příslovce)

12.4.

MDR: vybíráme správná slova do vět (procvičujeme přídavná jména a příslovce)

Adverbs: tvoříme věty - online hra

Bookwork: SB str. 98 - další část příběhu - čteme jednotlivé role, odpovídáme na otázky k příběhu, učebnice SB i cvičebnice WB

Kahoot: opakování příslovcí

Drawasaurus

7.4.

MDR: povídáme si o zajímavostech, které jsme podnikali o Velikonocích

Bookwork: učebnice SB str. 97 - poslech, čtení a přiřazení vět

Nová gramatika: ADVERBS (příslovce) HOW? (ptáme se "Jak?") slowly, quickly, badly, beautifully....

Online games, Kahoot: procvičujeme novou gramatiku, tvoříme věty.

Cvičebnice WB str. 97 - cvičení 1 a 2

Homework: cvičebnice WB str. 98/2 - čtení a opověď na otázku. Domácí úkol je na příští středu 14.4.

Mr. Bean: video. doplnění gramatiky

BŘEZEN

31.3.

MDR: napište 3 slova týkající se Velikonoc a 1 větu o tom, co budete dělat o Velikonocích

Bookwork: Song: SB str. 96 - poslech, doplnění do textu, sepisujeme krátký příběh "Imagine you are an astronaut...)

Cvičebnice WB str. 96.

Drawasaurus

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Nový domácí úkol jsme přes Velikonoce nezadávali.

29.3.

MDR: slovíčka - hudební nástroje

New unit: nová lekce č. 8 In the planetarium - slovíčka, výslovnost, vysvětlení, čteme a odpovídáme na otázky k příběhu

SB str. 95 - nová gramatika  - budoucí čas WILL (What will you be when you grow up? I'll be an astronaut.)

Procvičujeme novou gramatiku - každý napsal pár vět, čím bude a proč.

WB str. 95.

Video: první přistání na Měsíci - podívali jsme se na video a odpovídali na otázky

24.3.

MDR: procvičení slovíček z poslední lekce

Bookwork: My music review, učebnice SB str. 89/1, 2 a 3 - změna/zkrácení výrazů v textu, psaní vlastního krátkého příběhu podle otázek

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 93. Domácí úkol je na příští středu 31.3.

Unit test: poslech, psaní, opakování slovíček a probrané gramatiky z lekce č. 7.

22.3.

MDR: podívali jsme se na video o 10 zajímavostech z hudby a zapsali si nejméně 3.

Bookwork: učebnice SB str. 90, 91 - poslech, přiřazujeme obrázky a porovnáváme (louder x quieter, higher x lower) a píšeme věty o hudebních nástrojích, učebnice WB str. 90, 91

Online game: poznáváme hudební nástroje, zároveň procvičujeme spelling

Drawasaurus

17.3.

MDR: video se zajímavostmi ke dni sv. Patrika

Story: učebnice SB str. 88 - nejprve posloucháme celý příběh, pak sami čteme a kroužkujeme slova, kterým nerozumíme, vše vysvětlujeme. Str. 89/3 - odpovědi na otázky, WB str. 88, cvičení 1 a 2.

Kahoot!: hudební nástroje a přivlastňovací zájmena

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 88/cvičení 3 - napište příběh podle obrázků, nejméně 6 vět.

Pracovní list: zájmena

Drawasaurus

15.3.

MDR: spelling - hudební nástroje

Bookwork: učebnice SB str. 85 - spojujeme obrázky se jmény podle poslechu

Nová gramatika: vztažná zájmena WHO/WHICH/WHERE - ve větě jsou za podstatným jménem

WHO - osoba, WHICH - věc, WHERE - místo

Procvičujeme novou gramatiku, SB 85/3 - tvoříme věty podle spojených obrázků, WB str. 86 - doplňujeme

Story: SB str. 86 - další část příběhu, rozdělujeme si role a čteme, odpovídáme na otázky k příběhu, WB str. 86

Na závěr video Mr. Bean

10.3.

MDR: What instrument do you play? What instrument would you like to play? (I play piano/guitar/recorder) - bez předložky

Bookwork: učebnice SB str. 84 - Song - posloucháme a doplňujeme chybějící slova v textu. 84/3 - každý napsal svůj vlastní verš k písničce.

Procvičujeme přivlastňovací zájmena - WB str. 84, pracovní list, online hra

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 84, cvičení 2. Domácí úkol je na příští středu 17.3.

Video: Mr. Bean - procvičujeme hudební nástroje

Drawasaurus: přidána slovíčka týkající se hudebních nástrojů

8.3.

MDR: What did you do at the weekend? (2 věty v minulém čase)

Nová lekce: učebnice SB str. 82, Unit 7 - slovíčka (pozor na výslovnost slov podobných češtině - trumpet, triangle, violin...). Poslech rozhovoru a oprava / odpovědi na otázky.

Podle poslechu hádáme jednotlivé hudební nástroje. Předvádíme a opět hádáme hudební nástroje.

Kahoot! - otázky k hudebním nástrojům

Nová gramatika: přivlastňovací zájmena - nesamostatná (It's MY book.) a samostatná (This book is MINE.)

Cvičebnice WB str. 83 - procvičení gramatiky.

Drawasaurus - přidali jsme nová slovíčka z minulé lekce.

3.3.

MDR: PUNCTUATION - full stop, comma, question mark, exclamation mark, quotes, brackets (tečka, čárka, otazník, vykřičník, uvozovky, závorky)

Bookwork: učebnice SB str. 81 - nejprve čteme jednotlivé odstavce a doplňujeme interpunkci.

Writing: Podle otázek píšeme krátký článek o svém oblíbeném mytickém zvířeti, společně čteme.

Test: písemně jsme si zopakovali slovíčka a gramatiku z ukončené 6. lekce. Společně zkontrolovali a sečetli body.

Drawasaurus.

Homework: nový domácí úkol WB str. 81, SB str. 124. Domácí úkol je na příští středu 10.3.

1.3.

MDR: četli jsme krátké věty a odpovídali TRUE/FALSE

Bookwork: SB str. 77 - nejprve vypisujeme co nejvíce slov k jednotlivým obrázkům, poté dáváme dohromady celý příběh. Příběhy jsme si navzájem přečetli.

SB str. 78, WB str. 78 - PREDATORS AND PREY - čteme odstavce, odpovídáme na otázky a doplňujeme správná slova

Podívali jsme se na video National Geographic o různých způsobech lovu a obrany.

Na závěr jsme si zahráli hru Drawasaurus.

 

ÚNOR

17.2.

MDR: včera jsme oslavili "International pancake day". podívali jsme se a zapsali si, co na palačinky potřebujeme (Ingredients)

Online hry: procvičujeme druhý a třetí stupeň přídavných jmen

Bookwork: další část příběhu, SB str. 74, nejprve se díváme na příběh na videu, pak si rozdělujeme role a příběh si čteme. Odpovídáme na otázky k příběhu (SB str. 75)

Cvičebnice WB str. 74/1, 2 - řadíme věty podle děje, vybíráme správné odpovědi

Kahoot! na procvičení stupňování přídavných jmen

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 77, domácí úkol je na středu 3.3.

SB, WB: str. 76 - poslech a určení správné odpovědi, doplňujeme slova do vět a správně píšeme pořadí slov ve větách.

Drawasaurus: přidáváme slovíčka z poslední probrané lekce

15.2.

MDR: procvičujeme stupňování přídavných jmen

Bookwork: učebnice SB str. 73 - popisujeme obrázky, spojujeme, zahráli jsme si hru 73/3

Mythical beasts: každý si namaloval svoje vymyšlené zvíře, ukázal a popsal ostatním (píšeme nejméně 3 věty)

Kahoot!: procvičujeme comparatives, superlatives

Gramatiku jsme procvičili také na pracovním listě.

10.2.

MDR: I think it's an apple, because it's red and yellow. Ke skrytým obrázkům, které vidíme na obrazovce píšeme krátkou větu o tom, co si myslíme, že na fotografii je. 

Bookwork: SB str. 72 - poslech písničky, čtení textu, doplnění slovíček. 

WB str. 72/1 - opravujeme věty na základě textu písničky v učebnici SB.

WB str. 72/2 -  doplňujeme správné tvary přídavných jmen

WB str 72/3 - Imagine a dragon or a dinosaur and draw and write about it. Každý si nakreslí svého draka a připíše pár vět, nebo krátký příběh.

Kahoot - stupňování přídavných jmen

Activity online: The Simpsons - opět doplňujeme 2. stupeň přídavných jmen ( younger, nicer, fatter, shorter, stronger )

Procvičovat můžete zde:

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Comparatives_and_superlatives/Comparative-Superlative_with_the_Simpsons_zo7330t

 

8.2.

MDR: Draw the dragon with the horns, wings, long tongue.

Grammar: opakujeme stupňování přídavných jmen v podobě soutěží, quizů a cvičení

Comparatives - srovnání dvou věcí, zvířat, lidí - 1. taller than, smaller than, slower than ( přidáváme "er")  př. Dogs are friendlier than cats.

2. interensting - more interesting, expensive - more expensive ( přidání "more" )

př. The book is more interesting than this film. 

3. nepravidelné: bad - worse, good - better

Superlatives - třetí stupeň stupňování: hot - hotter - the hottest, big - bigger - the biggest, sad - sadder - the saddest  . The fastest animal in the world is the cheetah.

Kahoot - opět procvičujeme stupňování přídavných jmen ve větách.

yesDěti mají velkou pochvalu za vzorně odvedenou práci v hodině.enlightened

 

3.2.

MDR: Write three sentences about the dragon on the picture. Na obrazovce vidíme obrázek draka a každý napíše  tři věty s použitím "has got".

Grammar:  Stupňování přídavných jmen ( zaměřujeme se především na třetí tvar ):  

1. big -  2. bigger - 3. the biggest    1.  heavy - 2. heavier - 3. the heaviest      

1. dangerous - 2. more dangerous - 3. the most dangerous

1. good - 2. better -3. the best     1. bad -  2. worse - 3. the worst 

 

Conversation: Pokládáme si otázky a odpovídáme. Who is the best artist in the class?

Markéta is the best artist. Who is the funniest in the class?  Simon is the funniest. What is the best TV show?......

Bookwork: SB str. 71 - na základě poslechu doplňujeme truefalse      

WB str. 71 - čteme text a na základě obsahu se rozhodujeme - true  x  false

Homework: kontrolujeme domácí úkol z učebnice WB na str. 69

Kahoot: opakujeme gramatiku a nová slovíčka

 

1.2.

MDR: nová slovíčka  z lekce č. 6 - Mythical beasts

Zahajujeme novou lekci a procvičujeme  slovíčka - tail, horn, back, scales, wing, neck, feathers, tongue

Bookwork: SB str. 70 - podle poslechu odpovídáme na otázky

WB str. 70/1 - dopisujeme názvy částí těla draka

cv. 2 - čteme jednotlivé popisy draků a přiřazujeme k obrázkům

Activity: Na čtvrtku si podle instrukcí kreslíme tři druhy draků. Čtvrtého draka si každý namaluje podle vlastní fantazie a doplní obrázek popisem.  ( This dragon is Ben. It has got two wings.

It has got a long tongue, a horn and a long tail. )

 

 

LEDEN


27.1.

MDR: některá frázová slovesa se slovesem LOOK (look after, look for, look out!) - ukazujeme si s obrázky a tvoříme věty s každým frázovým slovesem

Crime stories: sledujeme krátká videa a tipujeme na dokončení příběhů

Kahoot: opakování gramatiky a slovní zásoby z dokončené 5. lekce

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: domácí úkol, cvičebnice WB str. 69. Domácí úkol je na příští středu 3.2.

Mr. Bean video: odpovědi na otázky, pořadí slov ve větách ve videu

Spot the difference: hledáme rozdíly mezi obrázky (What? Where? How different?)

Drawasaurus

25.1.

MDR: spelling a opakování 4 slov z MDR minulé lekce

Pracovní list: opakování gramatiky, doplňování do textu

Video: sledujeme krátká videa s příběhy, v půlce zastavujeme a tipujeme dokončení příběhů.

Test: opakování z 5. dokončené lekce - poslech a písemná část

Drawasaurus :)

20.1.

MDR: česky "zloděj", anglicky "THIEF, BURGLAR, ROBBER, SHOPLIFTER" podle druhu loupeže

Dočetli jsme si naše krimi příběhy z minulé hodiny. Všechny byly velmi zajímavé a napínavé, velice dobře napsané! yes

Krátká videa: podívali jsme se na krátké krimi animace, zastavujeme v půlce děje a hádáme, jak dopadnou.

Reading club: všichni předvedli svoji oblíbenou knížku, nebo knížku, kterou právě čtou. Prezentujeme ostatním, proč jsme si ji vybrali, v čem je zajímavá, doporučujeme si knihy navzájem.

Homework: SB str. 123 - celá strana. Domácí úkol je na příští středu 27.1.

Drawasaurus s novými slovíčky :)

18.1.

MDR: 3 zamotané věty a otázky - gramatika 5. lekce

Bookwork: učebnice SB str. 66 - CRIME FICTION - čteme si o autorech a hlavních hrdinech jejich románů, odpovídáme na otázky, cvičebnice WB str. 66 - písemné cvičení, doplnění informací

Kahoot - krátké opakování slovíček a gramatiky z probrané lekce

Story - učebnice SB str.67 - čteme si krátký úryvek, podle kterého píšeme vlastní příběh s krimi zápletkou. Někteří již přečetli, ostatní budou ještě číst ve středu :)

13.1.

MDR: 3 zamotaná slova - slovíčka z poslední lekce

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: na příští středu 20.1. si připravte několik vět o knížce, kterou právě čtete, nebo o věši oblíbené knížce/komiksu/časopisu. Budeme si povídat o čtení.

Story writing: SB str. 65 - podle obrázků píšeme krátký příběh, společně čteme.

Pracovní list: procvičení gramatiky USED TO / HAD TO

Kahoot: slovíčka, gramatika, popis osob

Na závěr jsme si zahráli Drawasaurus s novými slovíčky.

11.1.

MDR: 3 věty na procvičení gramatiky: When I was little, I USED TO .... doplnění podle obrázků

Video online s gramatikou: podle děje doplňujeme nebo opravujeme slova

Story: "Mysterious H", SB str. 62/63 - rozdělili jsme si role a čteme příběh, odpovídáme na otázky k příběhu, SB 63, cvičebnice WB 62

Reading: příběh, učebnice SB str. 64, 65 - nejprve poslech se sledováním textu, pak čteme pro sebe a podtrháváme slovíčka, kterým nerozumíme. Slovíčka jsme si vysvětlili, odpověděli na otázky SB 65/3,4

6.1.

MDR: video What do you look like? (opakujeme popis zevnějšku)

Song: nová písnička, SB str. 60 - podle poslechu doplňujeme obrázek, WB str. 60

Dnes si všichni připravili své fotky, když byli malí. Nejprve jsme o sebě napsali 2 věty (I used to wear a bib. I used to have very short dark hair.) Pak jsme si fotky ukázali :)

Nová gramatika: HAD TO (MUST v minulém čase, pro vyjádření povinnosti a pravidel) When I was at school I had to wear a mask.

Cvičebnice WB str. 61 - procvičení nové gramatiky.

Homework: WB str. 58 celá, str. 59/3 - domácí úkol je na příští středu 13.1.

Na závěr hodiny jsme si zahráli hru Drawasaurus.

4.1.

MDR: SEE - MAKE - VISIT (3 věty v minulém čase, o vánočních prázdninách)

Nová lekce: Unit 5 - SB str. 58 - slovíčka, poslech, oprava vět pod obrázkem. Učíme se popisovat podle vzhledu

Game: Guess who? - podle popisu vzhledu hádáme, o koho se jedná

Kreslíme sebe a svého nejlepšího kamaráda, popisujeme (I have.... and my friend has...)

Nová gramatika: I USED TO drink milk from a bottle. (= only in the past, it's not true any more)

SB str. 59, WB str. 59

Popisujeme fotky Miss Rity, když byla malá. (Miss Rita used to have short hair. Miss Rita used to have a pink bike.)

Homework: prosíme, přineste si na středu fotku z dětství, budeme si je popisovat. Děkujeme :)

PROSINEC

21.12.

MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR!

Dnes jsme si užili vánoční lekci s povídáním o Vánocích u nás i v Americe, zahráli jsme si Drawasaurus pouze s vánoční tématikou, k tomu vánoční Kahoot a videa s otázkami nebo doplňováním.

 

16.12.

MDR: podívali jsme se na video, měli jsme si zapamatovat nejméně 3 slova.

Bookwork: cvičebnice WB str. 53 - čtení a doplnění informací z textu

Opakování slovíček a gramatiky ze 4. ukončené lekce.

Zahráli jsme si vánoční Kahoot.

Podívali jsme se na video Grinch, s otázkami z gramatiky v ději.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Zahráli jsme si Drawasaurus, již s vánočními slovíčky.

14.12.

Video: podívali jsme se na video o zimních sportech. What sport do you like? What sport you don't like? What sport would you like to try?

Bookwork: SB 52 - četli jsme krátký příběh a doplňovali slova do vět. WB 52 - poslechové cvičení.

Kahoot! - procvičení gramatiky a slovíček z lekce

Učebnice SB str. 53/1 - opakování určování času (nejprve podle poslechu určíme správný čas a pak opakujeme "What time is it?"

SB 53/2 - speaking - podle obrázků jsme tvořili věty s použitím minulého času

9.12.

Video: dnes jsme se podívali na video Lucas the Spider

Opakujeme slovíčka z nové lekce.

Story: rozdělili jsme si role a příběh jsme si zahráli. Vysvětlujeme si slovíčka a věty pod příběhem řadíme podle děje.

Cvičebnice WB str. 50 - doplňujeme věty podle příběhu.

Video na procvičení minulého času - Mr. Bean

Writing: psaní - píšeme 4 věty o cestování, děj v minulém čase, využití slovíček z nové lekce a zajímavých slov, které oživují děj (přímá řeč, přídavná jména)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol SB str. 121 - celá strana. Domácí úkol je na příští středu 16.12.

7.12.

MDR: SNOW - hledali jsme slova složená (snowfox, snowman, snow white, snow boots, snow angel, snowflake, snowdrops, snowstorm)

Procvičovali jsme nová slovíčka (popisovali obrázky)

Song: SB str. 48 - poslech písničky, doplnění vynechaných předložek v textu

Zopakovali a procvičili jsme si časové předložky (POZOR! IN December x ON December 24th)

Nová gramatika: past progressive (past continuous and past simple) I was watching TV when the phone rang. Tento čas je důležitý při vyprávění příběhů.

Novou gramatiku jsme procvičovali - SB, WB 49, video s otázkami a větami.

2.12.

Video: podívali jsme se na jednu zajímavou vánoční reklamu z předchozích let a odpovídali k ní na otázky

Nová lekce: Unit 4 - Two return tickets - nová slovíčka, výslovnost, vysvětlení. Úvodní rozhovor a odpovědi na otázky k němu.

Video: Harry Potter - s otázkami k ději

Nová gramatika: časové předložky (IN, ON, AT) - podívali jsme se na video s vysvětlením a příklady. Jednotlivé předložky jsme procvičovali (IN: in 2020, in summer, in May, in the evening. ON: on Monday, on December the 2nd. AT: at 6 o'clock, at Christmas, at the weekend)

Bookwork: učebnice SB cv. 1

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (nový domácí úkol): cvičebnice WB str. 46 celá, str. 47/2. Domácí úkol je na příští středu 9.12.

LISTOPAD

30.11.

Video: dnes jsme se podívali na vánoční reklamu obchodního domu Aldi a odpovídali na otázky.

Bookwork: učebnice SB str. 45 - přečetli jsme si 2 různé popisy jedné události a porovnávali, v čem se liší. Co je v popisu navíc a dělá ho zajímavějším? Hledáme zajímavá slova, přímou řeč a přídavná jména (45/1). Popis 45/2 jsme přepisovali do zajímavější podoby a společně je přečetli.

Video Mr Bean: díváme se na příběh, ve kterém odpovídáme na otázky nebo správně seřazujeme/doplňujeme slova do vět.

Test: opakování z další probrané lekce, na sdílené obrazovce

Kahoot: opakujeme a procvičujeme gramatiku WAS/WERE a slovíčka ze 3. lekce

Drawasaurus: doplnili jsme nová slova

25.11.

Video: podívali jsme se na video Fire fighters a odpovídali na otázky. Na video se znovu můžete podívat zde.

Bookwork: SB str. 42 Fire safety - povídáme si, co dělat v případě požáru. Četli jsme si základní pokyny a přiřazovali k nim obrázky.

Cvičebnice WB str. 42 - rozdělili jme si role a příběh si zahráli. Určili jsme název příběhu.

SB 43 - nejprve podle plánku popisujeme nejkratší únikovou cestu. Každý si pak nakreslil plánek svého bytu/domu a ostatním vysvětlil, jak by se ze svého pokoje dostal nejrychleji ven.

Miss Rita sdílela hru, kde jsme hádali obrázky nebo odpovídali na otázky (Emergency services)

Homework: WB str. 45 - celá strana. Domácí úkol je na příští středu 2. prosince.

Drawasaurus - naše oblíbená hra.

23.11.

MDR: anagramy - podle obrázků napište správné slovo

Bookwork: učebnice SB str. 40, příběh - nejprve posloucháme čtení, potom sami čteme a podtrháváme slova, kterým nerozumíme. K příběhu jsme odpovídali na otázky ze str. 40 a 41, ve cvičebnici WB na str. 40 pak vypracovali cvičení.

Kahoot, ESL - opakování a procvičování gramatiky.

Drawasaurus - procvičujeme slovíčka probraná v učebnici 4. ročníku a celého 3. ročníku.

18.11.

MDR: procvičujeme minulý průběhový čas, doplňujeme výrazy do vět.

Bookwork: učebnice SB a WB str. 37, procvičování, poslech, písemně.

Video s otázkami k ději (do otázek doplňujeme správný tvar sloves nebo otázky opravujeme do správného tvaru).

Story: SB str. 38/39 - další část příběhu, rozdělujeme si role, čteme, na příběh se díváme na videu a odpovídáme na otázky k příběhu.

Na závěr hra Drawasaurus.

16.11.

MDR: k obrázku přiřazujeme správný popis a doplňujeme název.

Opakujeme a procvičujeme novou gramatiku (past continuous) v otázkách a odpovědích. (použití WAS x WERE enlightenedpozor na YOU WERE...enlightened

Zahráli jsme si Kahoot!, kde se objevila nová gramatika a procvičování spojek.

Bookwork: SB str. 35, song - poslechli jsme si 2x, doplňujeme správná slova. Otázky a odpovědi k nové písničce jsme také doplňovali ve cvičebnici WB na str. 36.

Podívali jsme se na video, kde se v ději objeví otázky k ději.

Na závěr jsme si zahráli hru Drawasaurus.

11.11.

MDR: procvičujeme hláskování a diktujeme 3 slova. Jsou však zamotaná, musíme je opravit :) (slovíčka z nové lekce)

Nová gramatika: minulý průběhový čas (What were you doing yesterday at 4 o'clock? I was reading a book.)

Bookwork: Procvičujeme novou gramatiku, ptáme se a odpovídáme, v učebnici SB str. 35 spojujeme obrázky se správným textem, kontrolujeme podle poslechu rozhovorů. Čteme si věty s novou gramatikou, cv 2/35 - procvičujeme WAS x WERE. Dokončujeme věty ve cv.3 str. 35.

Video: podívali jsme se na video o Mr Beanovi, ve kterém odpovídáme na otázky k ději. Tyto otázky procvičovaly použití minulého průběhového času.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol. Prosím ty, co úkol neměli, o jeho dokončení, v pondělí zkontrolujeme. Děkuji!

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 34/3 a WB str. 35/2 - dopište věty podle obrázku, použijte slovíčka nad obrázkem.

Na závěr jsme si zahráli hru Drawasaurus.

9.11.

Video: dnes jsme se podívali na video, vánoční reklamu oděvního řetězce John Lewis z roku 2016. Po shlédnutí píšeme, která zvířata se v reklamě objevila. Link přikládám tady.

Opakování dokončené lekce: na sdílené stránce doplňujeme správná slovíčka, čteme.

Drawasaurus: zahráli jsme si hru, ve které kreslíme a hádáme. Slovíčka ve hře jsou ta, která jsme doposud v učebnici probrali.

New Unit: začali jsme novou lekci č. 3 v učebnici SB na str. 34. Vysvětlujeme nová slovíčka a ptáme se na otázky k úvodnímu obrázku.

Po přečtení dialogu k obrázku opravujeme a doplňujeme otázky. Slovíčka procvičujeme též ve cvičebnici WB na str. 34.

Zahráli jsme si hru Scattergories (české Země, město)

4.11.

MDR: zajímavé slovo: EARWORM (vybíráme správný význam ze 3 možností = A catchy song that plays in our head over and over)

Bookwork: SB str. 33 - čteme text, odpovídáme na otázky, spojujeme věty známými spojkami.

Povídali jsme si o našich oblíbených místech (My favourite outdoor place is ..... / I like ......)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 32 - celá. Domácí úkol je na příští středu 11.11.

Podívali jsme se na video Mr Bean, krátký příběh, kde odpovídáme na otázky a vybíráme správné odpovědi.

Opakování ze 2. probrané lekce - písemně jsme opakovali spojky (connectors) a sloveso COULD/COULDN'T

Zahráli jsme si hru Drawasaurus, kam jsme se společně připojili. Jeden kreslí zadané slovo, ostatní hádají a píší správnou odpověď, za kterou dostanou body :)

2.11.

MDR: What is it? Podle malého detailu hádáme, o jaký obrázek se jedná. Píšeme celou větu, abychom se naučili vyjádřit svůj názor (I suppose..., I think..., I guess...., I believe.....)

Bookwork: SB str. 29 - poslech a doplňování, psaní - každý napsal o svém oblíbeném místě (kde a proč)

SB 30, 31 - Live in Art - prohlížíme obrazy na stránce, popisujeme je a seřazujeme od nejstaršího po nejnovější. Str. 31 - čteme si o těchto obrazech a doplňujeme informace podle poslechu a čteného textu.

Opakování probrané látky ze 2. lekce - Kahoot! (opakujeme spojky a COULD/COULDN'T)

Hádali jsme další obrázky podle malých detailů (What is it?)

ŘÍJEN

26.10.

MDR: Doplňte vhodnou spojku (5 vět k procvičení)

Story: další část příběhu Bena a Lucy, učebnice SB str. 26, nejprve pouze posloucháme, pak si rozdělujeme role a texty si čteme, poté se díváme na video. Odpovídáme na otázky k příběhu.

Cvičebnice WB, str. 26, cvičení k příběhu.

Game: v rámci 60 sekund tvoříme co nejvíce slov z písmen zadaného slova.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (domácí úkol): SB str. 120, celá strana. Domácí úkol je na příští středu 4.11.

SB 28: čteme text a doplňujeme vhodná slova. Společně vymýšlíme název příběhu.

HALLOWEEN: zopakovali jsme si co nejvíce slov spojených s Halloweenem, povídali si o našich zkušenostech a zážitcích, na závěr jsme si zahráli vtipný Halloweenský Kahoot :)

21.10.

MDR: spojujeme věty, hledáme nejvhodnější spojky (and, so, because, but)

Song: SB str. 24, doplnění obrázků, 24/3 - opravujeme věty podle textu písničky.

WB str. 24 - doplňujeme text podle písničky, společně čteme.

Zahráli jsme si Kahoot!, abychom si procvičili novu slovíčka a spojky.

Nová gramatika: COULD/COULDN'T ("can" v minulém čase) (Could you swim when you were 2 years old?

Gramatiku procvičujeme: SB str. 21 - poslech, doplnění vět, WB str. 25/1 - písemné cvičení.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, učebnice WB str. 22 celá strana. Příští středu se neuvidíme, proto je domácí úkol již na pondělí 26.10.

19.10.

IN THE COUNTRY: dívali jsme se na fotky a popisovali, co vidíme (opakujeme slovíčka, která již známe)

Bookwork: SB str. 22 - new unit - slovíčka, výslovnost, opis nových slovíček.

Společně jsme si přečetli otázky k obrázku, poslechli si nový příběh a na otázky odpověděli (dogs bark = psi štěkají yes)

Nová gramatika: connectors = spojky (AND, BECAUSE, SO, BUT) Procvičujeme spojování různých vět podle významu, SB 23

SB 23/1 - čteme a opravujeme věty.

Workbook: 23/2 - doplnění správných spojek do vět.

Zahráli jsme si Kahoot na procvičení slovíček a online hry na spojování vět.

14.10.

MDR: zapisujeme 3 slova, která diktujeme po písmenkách (collection, exhibits, antient) slovíčka si vysvětlujeme

Společně se díváme na videa o dvou muzeích.

1) Egyptian museum in Cairo (https://www.youtube.com/watch?v=PzhaFQv-HqQ)

2) Museum of anthropology Mexico City (https://www.youtube.com/watch?v=klidziZA710)

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 18 - nejprve čteme povídání o muzeích, odpovídáme na otázky a spojujeme obrázky s příslušným textem.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (nový domácí úkol): WB 18 celá strana. Domácí úkol je na příští středu 21.10.

Zahráli jsme si naši oblíbenou hru Kahoot!

12.10.

Opět jsme ONLINE a moc všechny chválíme za úžasné chování při hodině. Děkujeme! yes

Story: čteme příběh v učebnici SB - čteme nahlas, opravujeme výslovnost. Poslech - Miss Rita čte, podtrháváme slova, která neznáme a vysvětlujeme si je. K příběhu pracujeme na cvičení 2, 3 ve cvičebnici WB str. 16

MDR: jak můžeme v angličtině vyjádřit "no". Formálně: No, thank you. / I'm afraid not. / I don't think so. Neformálně: Nope. / Nah. / No way!

Wordsearch: procvičujeme slovíčka z probírané lekce

Listening (Poslech): WB str. 17

Kahoot: zopakovali jsme si, co si pamatujeme o jaguárech

7.10.

MDR: doplňte do vět MUST a MUSTN'T podle významu

Bookwork: poslech SB str. 13, doplňujeme slova do vět, také jsme si zahráli hru, cv. 3 na této stránce.

Kahoot!: na interaktivní tabuli a mobilních telefonech jsme si zahráli hru, ve které musíme rychle číst otázky a vybrat správné odpovědi - hráli jsme ve dvojicích a procvičovali gramatiku MUST / MUSTN'T a slovíčka z probírané lekce

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (domácí úkol): WB str. 11, SB str. 119. Domácí úkol je na příští středu 14.10.

Story: učebnice SB str. 14, otázky k příběhu str. 15. Příběh jsme si nejprve poslechli, poté si rozdělili role a znovu si jej zahráli.

Na příběh jsme se podívali na interaktivní tabuli a doplnili kvíz k příběhu. Zahráli jsme si i další hry na procvičení gramatiky z této lekce.

Na závěr hodiny jsme si zahráli naši oblíbenou hru Werewolf.

5.10.

MDR: zapisujeme písmena podle diktátu a rozmotáváme slova.

Nová gramatika: MUST x MUSTN'T (muset x nesmět) - vysvětlujeme, procvičujeme.

Bookwork: SB str. 12 - poslech, doplnění gramatiky

Zahráli jsme si hru, v týmech, podle zadání tvoříme věty s použitím slov MUST nebo MUSTN'T

Song: poslechli jsme si písničku, vysvětlili jsme si některá slova a doplnili čísla k obrázkům podle textu. K písničce jsme také doplnili cvičení ve cvičebnici SB str. 12

Word chains: opět v týmech hrajeme slovní kopanou, ovšem v písemné podobě, slova zapisujeme na tabuli

ZÁŘÍ

30.9.

MDR: různé druhy otázek s odpověďmi, procvičení na test.

Napsali jsme si opakování z poslední probrané lekce. Po testu jsme luštili osmisměrku s naučenými slovíčky.

Zahráli jsme si hru Werewolf.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (nový domácí úkol): cvičebnice WB str. 10, celá strana, učebnice SB str. 118, celá strana. Domácí úkol je na příští středu 7.10.

New Unit (nová lekce): slovíčka, procvičujeme výslovnost (POZOR na výslovnost knight, sword), na tabuli kreslíme obrázek nových slovíček, všichni hádají, o jaké sllovíčko jde.

Poslechli jsme si úvodní příběh a odpovídali na otázky k textu.

23.9.

MDR: otázky a odpovědi, procvičujeme minulý čas Did you go....? Yes, I did. No, I didn't. / Were you at school yesterday? Yes, I was. No, I wasn't

Homework: společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Nový domácí úkol: WB str. 7, pouze cvičení 3, str. 9 - celá strana. Domácí úkol je na příští středu 30.9.

Story, video: podívali jsme se na video k příběhu, který jsme četli v minulé hodině. Odpovídali jsme na otázky (True x False)

Worksheet: pracovní list k procvičení gramatiky probrané lekce

Games: dnes jsme se naučili novou hru Werewolf, procvičujeme poslech a čtení, hru jsme hráli za odměnu, děti pracovaly vzorně, moc jsme je chválily! yes

Online games: spelling challenge - hláskujeme slovíčka probrané lekce (interaktivní tabule)

TEST - příští středu 30.9.  bychom si napsali test z probrané lekce, v testu se objeví slovíčka a probraná gramatika (otázky v minulém čase se správnými odpověďmi)

21.9.

MDR: 3 otázky a 3 odpovědi s doplněním správných slov (Did you [go/went] to school on Sunday?)

Bookwork: WB str. 7 - cv. 1 poslech, cv. 2 - doplnění, společně jsme opravili

Dotazník: k odpovědím v dotazníku jsme správně sepsali otázky, sami na ně odpovídali a pak se ptali sousedů.

Bookwork: SB str. 8, STORY - poslechli jsme si první část příběhu, pak jsme si rozdělili role a příběh jsme si zahráli. Odpovídáme na otázky k příběhu, SB str. 9 a WB str. 8.

Zahráli jsme si hru s hledáním slova, která se rýmují.

Přípomínám domácí úkol na tuto středu yes

16.9.

MDR: rozluštěte 3 zamotaná slova (slovíčka z nové lekce)

Procvičili jsme slovíčka, která jsme se učili v pondělí.

Song: poslechli jsme si úvodní písničku o Benovi a Lucy (SB str. 6). Podle poslechu a obrázků jsme doplnili vynechaná slova v textu, společně zkontrolovali a opravili.

Zahráli jsme si hru, ve které jsme vymýšleli rýmy na jednotlivá slova (cat - bat - mat - sat)

Grammar: minulý čas, otázky a odpovědi. DID you GO swimming yesterday? Yes, I did. No, I didn't.

Ve dvojicích jsme se navzájem ptali a hádali jsme, co ten druhý dělal včera, minulý víkend a o prázdninách.

Bookwork: SB str. 7, poslechli jsme si rozhovor a doplnili vynechaná slova

WB str. 5, cvičení 2 - doplnili jsme slova a tvořili jsme otázky

Homework (domácí úkol): učebnice WB str. 5 - dokončit celou stranu, WB str. 4 - celáDomácí úkol je na příští středu 23.9.

14.9.

MDR: doplňte správná slova do vět (Lucy and Ben are ..... They are looking for ...... They go on .... / numbers, siblings, adventure, explorers)

Nová lekce/New Unit: dnes jsme začali v učebnici SB na str. 4, procvičili a vysvětlili jsme si slovíčka, pozor na výslovnost slov "mayor, photographer". Ve dvojicích jsme slovíčka popisovali a hádali, o jaké jde (It's a group of people who play instruments or sing = BAND. It's a person who takes pictures of other people or nature or animals = PHOTOGRAHER.)

Grammar: Do you like....? Yes, I do. No, I don't. Does she/he like...? Yes, she/he does. No, she/he doesn't. Opět pracujeme ve dvojicích, otázky a odpovědi jsme zapsali do notebooku. Vyplňovali jsme i dotazník a zjišťovali jsme podle zadaných otázek (Find someone who likes pizza. Find someone who doesn't play football.)

9.9.

Dnes jsme dokončili plakát naší skupinky Jaguars.

Video: podívali jsme se na krátké video o maskotu naší skupiny, jaguárovi. Ve videu jsme hledali odpovědi na 4 otázky. Otázky i odpovědi jsme si zapsali do sešitu.

Na video se můžete podívat tady.

Rozdělili jsme se do dvou týmů a soutěžili ve hře Jeopardy. Co nejrychleji jsme napsali odpověď na zadanou otázku. Odpovídáme celými větami, procvičili jsme i spelling a gramatiku.

7.9.

Dnes jsme se s dětmi přivítali a navzájem se představili.

Ozdobili jsme si nové notebooky a povídali si o našem maskotovi pro letošní rok - JAGUARS.

Osvěžili jsme si pravidla chování a ta nejdůležitější jsme si zapsali do sešitu.

Ve dvou týmech jsme si zahráli hry - "charades" a "Simon says" a začali jsme vyrábět plakát naší skupiny.

Navzájem jsme se ptali a odpovídali na základní otázky a procvičovali minulý čas :)

Děti dostaly domů učebnice pro letošní rok.

aktualizováno: 07.05.2021 19:21:29