Jaguars

Vyučující:

 

Alison Mason

tel.: +420 774 302 594
email: alison.mason26@gmail.com:

Asistent/ka:

 

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2022-2023!Vážení rodiče,

pokud si má Vaše dítě vést v programu úspěšně, je důležité, abyste věděli, co se na hodinách dělá, a mohli jej tak ve studiu podpořit. Na této webové stránce najdete informace o práci v hodinách, o zadaných domácích úkolech, o nadcházejících testech i další důležité informace týkající se výuky. Je nezbytné, aby se žáci snažili vypracovávat domácí úkoly a v případě absence si vždy doplnili zameškanou látku. Snadněji se tak po návratu do školy zapojí do výuky. V případě dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Nové, druhé, vydání učebnic Super Minds! V tomto školním roce budeme při výuce používat nové, druhé, vydání našich oblíbených učebnic Super Minds. Obsahově je téměř stejné jako to předcházející, avšak bylo vylepšeno a aktualizováno. Věříme, že se všem bude líbit. Jeho součástí je nová digitální platforma, Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (Workbook) a eBook (Student's Book) pro domácí studium a opakování. Všechna poslechová cvičení, písničky a videa v obou učebnicích jsou nyní na této nové platformě dostupná. Návod k jejímu užívání najdete v obou učebnicích na přední vnitřní straně jejich obalu. V případě dotazů či problémů týkajících se používání této platformy, klikněte na této stránce vpravo dole na ikonu "?HELP", kde najdete krátká videa, jak postupovat.

Také bychom Vám rádi připomněli, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Obsah učebnic byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických výukových programů a mohl se přizpůsobit dané týdenní dotaci hodin. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často najdete v učebnicích vynechané stránky, které si žáci samozřejmě mohou v případě zájmu také sami doma vypracovat.

 

 

UPOZORNĚNÍ:

Prosíme rodiče, aby své děti registrovali do programu Cambridge One dle pokynů na vnitřní straně obálky obou učebnic.

Pozor - každá učebnice se musí registrovat zvlášť, pomocí vlastního kódu, který najdete na vnitřní stránce obálky, pod stírací plochou.

Registrace do online programu Cambridge One

bude potřeba pro domácí přípravu našich studentů.

Pokud byste měli jakýkoliv problém s registrací, použijte prosím ikonu HELP, kterou najdete vpravo dole na této obrazovce.

Najdete tam krátká instruktážní videa, jak přesně při registraci postupovat.

 

 

VIDEA PRO DOMÁCÍ PŘÍPRAVU

Procvičujeme hláskování slovíček s Miss Alison:

Lekce 0

Lekce 1

Lekce 2

Lekce 3

Lekce 4

Lekce 5

Lekce 6

Lekce 7

Lekce 8

 

 

KVĚTEN

31.5.

Na začátku lekce jsme dokončili Fashion Show s otázkami a zajímavými fakty o planetách.

Notebook: skládáme slovíčka správně do vět a otázek

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice str. 116 a 117, domácí úkol je na příští středu 7.6.

Bookwork: poslední část a rozuzlení příběhu, učebnice SB str. 110-111. Nejprve posloucháme příběh a sledujeme text, pak si rozdělujeme role a příběh si zahrajeme. Nakonec se díváme na video.

K příběhu jsme doplnili cvičení v učebnici SB str. 111.

Na závěr hodiny jsme šli ven a hráli hru Taboo (popisujeme a hádáme slovíčka).

TEST: příští středu 7.6. bychom si napsali opakování z 9. lekce

 

29.5.

Písnička na zahřátí

Notebook: k obrázkovým kartičkám přiřazujeme slova

Games: hry na interaktivní tabuli, procvičování nových frází a slovíček

Bookwork: učebnice SB str. 109 - poslech, doplňování, gramatické video

Nová gramatika:  HOW MANY? x HOW MUCH? - ukazujeme si na obrázcích a příkladech

Dnes jsme dopisovali několik testů, ostatní pak pracovali ve cvičebnici WB na str. 109 a pokračovali v příkladech z nové gramatiky na interaktivní tabuli.

Dokončení Fashion Show jsme přesunuli na tuto středu 31.5.

Na středu 31.5 připomínám domácí úkol.

24.5.

Notebook: zapisujeme slova podle obrázkových kartiček na tabuli.

Homework: nový domácí úkol cvičebnice WB str. 107 - domácí úkol je na příští středu 31.5.

Games: nová slovíčka, hledáme na obrázkových kartičkách, hrajeme ve dvou týmech, střídáme se v diktování slov

Bookwork: učebnice SB str. 106 a 107, gramatické video, cvičebnice WB str. 106 - doplňujeme ve dvojicích

Fashion Show - na módní přehlídku planet se všichni pečlivě připravovali, navzájem jsme se ptali a odpovědi si zapisovali, získané informace a zbytek přehlídky ještě dokončíme v příští hodině.

 

22.5.

Scattergories: odpovídáme na zadané otázky, slovo musí začínat na vybrané písmenko - do sešitu

Nová slovíčka: na interaktivní tabuli popisujeme nová slovíčka, procvičujeme výslovnost a tvoříme věty

Bookwork: Unit 9, učebnice SB str. 106 - popisujeme obrázek, podle poslechu opravujeme odpovědi pod obrázkem.

Kahoot! naše oblíbená hra, procvičujeme nová slovíčka.

Dnes jsme část hodiny strávili venku, hráli jsme hry s obrázkovými kartičkami a frázemi z nové lekce.

Také jsme se připravovali na středeční Planet Fashion Show.

17.5.

V první části hodiny jsme procvičovali slovíčka a gramatiku s Mr. Julianem, hráli jsme hry a psali krátký příběh o astronautovi.

Ve druhé části hodiny jsme si napsali slíbený test z 8. lekce.

Luštili jsme osmisměrku s opakováním slovíček o počasí.

Library: vypůjčili jsme si knížky z anglické knihovny. Termín vrácení knížek a zápisů z knih (Book Reports) je do 31.5.

Homework: nový domácí úkol jsme nezadávali.

enlightenedFASHION SHOW - na příští středu 24. 5. připomínám naplánovanou Fashion show, podívejte se na otázky a zadání! enlightened

15.5.

Notebook: zapisujeme slovíčka podle ukázaných obrázkových karet

Interaktivní tabule: hláskování, Kahoot!

Bookwork: učebnice str. 126 - zopakování gramatiky 8. lekce

Slovíčka a videa na interaktivní tabuli (pozor na spelling: BEAUTIFULLY, HAPPILLY, EASILY)

Zopakovali jsme také budoucí čas (I WILL = I'LL / I WILL NOT = I WON'T)

enlightened Na středu 17.5. připomínám domácí úkol a naplánovaný test z 8. lekce. enlightened

10.5.

Notebook: doplňujeme správné tvary příslovcí do vět.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 104. Domácí úkol je na příští středu 17.5.

Hry na interaktivní tabuli v týmech - příslovce ve větách, budoucí čas

Bookwork: učebnice SB str. 98-99, další část příběhu, nejprve sledujeme video, pak si rozdělujeme role a sami příběh hrajeme. K příběhu jsme doplnili cvičení SB 99/2 a ve cvičebnici WB str. 98.

Kahoot: na interaktivní tabuli, gramatika 8. lekce (budoucí čas a příslovce)

TEST: opakování z 8. dokončené lekce bychom si napsali příští středu 17.5. enlightened

heart FASHION SHOW heart

Přehlídka planet s rozhovory. Připravujeme si malý kostým a odpovědi na otázky:

What to wear - Dress like your planet!

What you need to know-

  1. How big is your planet?
  2. How many moons has your planet got?
  3. How far is it from our star?
  4. How far is your planet from the International Space Station?

 

 

 

3.5.

Notebook: diktát jednotlivých slov po písmenkách (provičujeme hláskování)

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 101, domácí úkol je na příští středu 10.5.

Astronaut: dokončili jsme sledování videa a čtení z kosmické lodi, odpovídáme na otázky

Pracovní list: ve dvojicích, doplňujeme věty, procvičujeme slovíčka

Nová gramatika: ADVERBS (příslovce) - tvoříme připojením koncovky -LY, pozor na výjimky (GOOD - WELL, FAST - FAST)

Na interaktivní tabuli procvičujeme novou gramatiku, popisujeme obrázky (She is singing badly. They are running fast.)

Bookwork: SB, WB 97 - nová gramatika, poslechové cvičení a gramatické video

Hra Bamboozle na interaktivní tabuli.

Rozdali jsme si opravené testy ze 7. lekce.

DUBEN

26.4.

Notebook: slovíčka 8. lekce - přiřazujeme k obrázkům

Scattergories: odpovědi na otázky podle zadaného písmene

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 95. Domácí úkol je na příští středu 3.5.

Library: všichni si vypůjčili anglickou knížku z naší knihovny. Přečtené knížky spolu s Book reporty (zápisy z knih) můžete vracet do 10.5.

Procvičování gramatiky: na interaktivní tabuli tvoříme věty v budoucím čase - podle obrázků. (When I grow up I will be a doctor.)

Pracovní list: ve skupinkách po 3 hrajeme hru, kde podle hodu kostkou a obrázku utvoříme větu v čase budoucím.

Bookwork: učebnice SB a WB str. 96, nová písnička - posloucháme a doplňujeme do textu

Video: příběh If I were an astronaut - díváme se, zastavujeme a odpovídáme na otázky

24.4.

Dnes jsme začali konverzací What did you do last week at the school in nature? What did you like the best?

Notebook: 3 věty (Rose - Thorne - Bud) (What did I do last week? - What I had to do? - What will I do?)

Scattergories: odpovědi na otázky podle zadaného písmene

Interaktivní tabule: nová slovíčka a nová gramatika

Bookwork: učebnice SB str. 94, poslech a odpovědi na otázky, str. 95 nová gramatika. WB str. 94

Nová gramatika: budoucí čas (I will be = I'll be) (What will you be when you grow up? I'll be a doctor.)

Procvičujeme novou gramatiku a nová slovíčka na interaktivní tabuli.

12.4.

Notebook: zopakování zájmen

Na interaktivní tabuli jsme si krátce zopakovali gramatiku 7. lekce.

Napsali jsme si slíbené opakování ze 7. dokončené lekce. Po testu jsme luštili osmisměrku s novými slovíčky.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol jsme si na příští týden nezadávali (škola v přírodě)enlightened

Naučili jsme se novou hru Desert island/Space - vymýšlíme pravidla, podle kterých se můžeme účastnit výletu.

5.4.

Scattergories: pokračovali jsme ve hře z minulé hodiny

Notebook: zamotaná slova, slovíčka ze 7 lekce

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, učebnice SB str. 88 - 89, přečíst příběh a doplnit cvičení 3, 4, 5. Domácí úkol je na příští středu 12.4.

Na interaktivní tabuli pokračujeme v procvičování zájmen, vztažných i přivlastňovacích, hráli jsme pexeso i hry z učebnice pro interaktivní tabuli.

Kahoot! Zahráli jsme si naši oblíbenou hru

EASTER: slovíčka týkající se Velikonoc, video, hledání vajíček ve třídě a malování, desková hra s velikonočními pokyny.

TEST: opakování ze 7. dokončené lekce bychom si napsali příští středu 12.4. enlightened

HAPPY EASTER!

 

3.4.

Scattergories: ve dvojicích, podle zadaného písmenka vymýšlíme slova v různých kategoriích

Notebook: rozmotáváme zamotaná slova - hudební nástroje

Taboo: popisujeme ostatním nástroje z obrázkových kartiček (It's a small string instrument, you can hear it in the orchestra...)

Pracovní list: hudební nástroje, vztažná zájmena

Bookwork: cvičebnice WB str. 89, čteme a doplňujeme do textu, společně kontrolujeme

Na interaktivní tabuli hrajeme různé hry na procvičení slovíček i gramatiky.

enlightenedna tuto středu 5.4. připomínám domácí úkol.enlightened

BŘEZEN

29.3.

Notebook: přivlastňovací zájmena, doplnění vět

Pracovní listy: hudební nástroje, vztažná zájmena

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 92, domácí úkol je na příští středu 5.4.

Interaktivní tabule: doplňujeme vztažná zájmena a přivlastňovací zájmena

Bookwork: učebnice SB  str. 90, 91 - hudební nástroje

Creating an instrument: ve dvojicích vymýšlíme neobvyklý hudební nástroj, popisujeme třemi větami s použitím vztažných zájmen.

Nástroje jsme předvedli ostatním.

 

27.3.

Notebook: přivlastňovací zájmena, doplňujeme do vět

Ve třídě hledáme slova a zapisujeme do sešitu.

Na interaktivní tabuli jsme si zahráli naši oblíbenou hru ve dvou týmech - procvičení slovíček.

Story: učebnice SB str. 86 a 87 - další část příběhu, nejprve popisujeme podle obrázků, pak posloucháme, rozdělujeme si role a samotný příběh si zahrajeme. Na závěr sledujeme video.

K příběhu doplňujeme cvičení 2 str. 87 a cvičení na str. 86 ve cvičebnici WB.

Allegro: krásný příběh o hudbě, posloucháme, popisujeme obrázky, procvičujeme minulý čas.

22.3.

Notebook: podle popisu Miss Alison zapisujeme slovíčka

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 84, celá strana. WB 85, cvičení 3. Domácí úkol je na příští středu 29.3.

Games: ve dvou týmech co nejrychleji hledáme to správné slovo :)

Opakování gramatiky: ve dvojicích dopisujeme do vět správná přivlastňovací zájmena

Bookwork: učebnice SB str. 84, nová písnička, nejprve popisujeme podle obrázků, poté posloucháme a doplňujeme do textu.

SB 85, 1 a 2: čtení a doplnění, 3: gramatické video.

Our band: ve skupinkách vytváříme malou kapelu a popisujeme, kdo na jaký nástroj hraje. Před tabulí popisujeme ostatním a předvádíme.

Nová gramatika: vztažná zájmena (WHO - pro osoby, WHERE - pro místa, WHICH - pro věci) The boy who plays guitar is my friend. The school where I go is small. The book which I read is very interesting.)

Učíme se a procvičujeme zájmena ve větách na interaktivní tabuli.

Dnes bylo venku opravdu krásně, na posledních 15 minut jsme šli ven a hráli hry na zapamatování slovíček podle obrázkových karet.

 

20.3.

LEAP SUMMER CAMP - na začátku jsme si řekli základní informace k letnímu příměstskému táboru s angličtinou a děti dostaly "vstupenky" se slevou.

Podrobnější informace můžete najít zde.

 

Notebooks: 2 truths 1 lie (2 pravdivé věty a jedna lež), hádáme, která je nepravdivá.

U tabule opakujeme slovíčka - hra Bamboozle ve dvou týmech.

Bookwork: učebnice SB str. 82, hlavní obrázek se slovíčky, hlavní otázka, na kterou společně odpovídáme. Čteme si věty k obrázku a podle poslechu opravujeme věty.

Uhodnete hudební nástroj? podle zvuku hádáme a ve dvojicích odpovídáme na mazací tabulky.

Nová gramatika: zájmena přivlastňovací stojící před jménem nebo samostatně na konci věty (This is MY pen. This pen is MINE. Your - yours, her - hers, our - ours, their - theirs)

Gramatika v učebnici SB str. 83, poslechové cvičení, čtení a gramatické video. Cvičebnice WB str. 83.

Kahoot! přivlastňovací zájmena, soutěžíme ve dvojicích.

8.3.

Notebooks: pořádek slov ve větě - procvičení

Test: napsali jsme si slíbené opakování ze 6. lekce

Po testu jsme luštili osmisměrku se zajímavými slovíčky.

Library: všichni si vypůjčili anglickou knížku z knihovny. Knížky a vyplněné zápisy z knih (Book reports) vracejte prosím do 22. března.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 82, celá strana. Domácí úkol je na středu po jarních prázdninách, tedy 22. března.

Na závěr jsme si zahráli naši oblíbenou hru WEREWOLF.

 

6.3.

Notebooks: superlatives - doplňujeme 3. st. do vět

Interaktivní tabule: procvičujeme druhý a třetí stupeň přídavných jmen (pozor na nepravidelná přídavná jména GOOD - BETTER - THE BEST, BAD - WORSE - THE WORST)

Pracovní listy: přídavná jména a pořádek slov ve větách (It looks like...)

20 otázek: ve trojicích si jeden myslí nějaké zvíře nebo bájnou postavu a ostatní musí maximálně 20 otázkami zjistit, co to je

Bookwork: učebnice SB str. 124 - doplnění gramatiky 6. lekce

Kahoot!: naše oblíbená soutěž na opakování slovíček a gramatiky

enlightenedNa středu 8.3. připomínám opakování 6. dokončené lekce a domácí úkol WB 80, 81enlightened

1.3.

enlightenedYLE ZKOUŠKY - MOVERS enlightened

Na začátku dnešní výuky Miss Lenka a informovala děti o možnosti skládat zkoušku Young Learners a účastnit se přípravného kurzu. Informace obdrželi rodiče emaiem od paní Barešové nebo je najdete zde.

 

Notebook: přídavná jména - stupňování

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 80 a 81. Domácí úkol je na příští středu 8.3.

Pracovní list: ve dvojicích, doplňujeme 3. stupeň přídavných jmen (superlative) do vět

Soutěž na interaktivní tabuli, vybíráme si políčko a odpovídáme na otázky

Bookwork: učebnice SB str. 74 a 75 - další část příběhu, nejprve sami podle obrázků popisujeme, co se asi stalo, poté příběh posloucháme, rozdělujeme si role a příběh si zahrajeme, nakonec příběh sledujeme na videu. K příběhu jsme doplnili SB, cvičení 2 na str. 75 a WB str. 74.

Na interaktivní tabuli procvičujeme slovíčka a gramatiku této lekce.

 enlightenedTEST: opakování ze 6. lekce bychom si napsali příští středu 8.3.enlightened

 

ÚNOR

27.2.

Notebook: nová slovíčka - zapisujeme podle popisu Miss Alison

Na interaktivní tabuli jsme si zopakovali tvoření druhého a třetího stupně přídavných jmen, počítáme slabiky a procvičujeme přídavná jména nepravidelná.

Vybíráme si přídavná jména a tvoříme věty.

Song: nová písnička, učebnice SB str. 72, posloucháme, doplňujeme do textu.

20 questions: zahráli jsme si hru "Myslím si zvíře/bájnou bytost", ostatní měli 20 otázek, aby zjistili, o které zvíře se jedná.

Nová gramatika: SB 73 "LOOKS LIKE" What does it look like? It looks like.../Jak to vypadá? Vypadá jako ...

Kahoot!: naše oblíbená soutěž, v týmech, s použitím malých mazacích tabulek.

22.2.

Notebook: procvičení nové gramatiky (stupňování příd. jmen)

Bookwork: dokončili jsme cvičení v učebnici SB na str. 71 a vypracovali celou stranu 71 ve cvičebnici WB

Hry na interaktivní tabuli (Kahoot, Word Wall): učíme se a procvičujeme novou gramatiku

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 72, domácí úkol je na příští středu 1.3.

 

20.2.

Notebook: spojujeme nová slovíčka s obrázky

Bookwork: učebnice SB str. 70

Na interaktivní tabuli jsme se podívali na příběh The Unicorn and the Horse a o příběhu si povídali.

Podle interaktivní tabule se učíme a procvičujeme výslovnost a hrajeme hry na zapamatování slovíček (What's missing?) a začali jsme novou gramatiku (stupňování přídavných jmen)

V učebnici SB jsme začali stranu 71.

 

15.2.

Notebook: rozmotávali jsme zamotané věty

Zkontrolovali jsme domácí úkol společně.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 70. Domácí úkol je na příští středu 22.2.

Test: krátce jsme si zopakovali, co budeme v testu potřebovat a samotný test jsme si napsali

Library: vybrali jsme si anglické knížky z knihovny. Knížky a vyplněné Book Reports (zápisy z knih) vracejte, prosím, do 1.3.

Vyplňovali jsme osmisměrky a hráli jsme hru Werewolf.

 

13.2.

Song: rozhýbali jsme se na oblíbenou písničku

Notebook: podle obrázkových kartiček píšeme slova z 5. lekce

Soutěž v týmech, sestavujeme věty s USED TO/HAD TO

Zamotané věty, píšeme na malé tabulky, procvičujeme pořádek slov ve větách.

Bookwork: cvičebnice WB str. 69/1, učebnice SB str. 123

Na interaktivní tabuli jsme podle obrázků vymýšleli věty (USED TO/HAD TO)

Na závěr jsme si vyrobili valentýnskou kartičku, naučili jsme se nová slovíčka (From: To: Happy Valentine's day!)

8.2.

Notebook: doplňujeme správné výrazy do vět (HAD TO, USED TO)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 68, domácí úkol je na příští středu 15. 2.

Bookwork: příběh v učebnici SB na str. 64, 65 - nejprve popisujeme obrázky a přemýšlíme, o čem může příběh být. Pak si příběh poslechneme a vysvětlujeme si některá slovíčka. Čteme nahlas a doplňujeme cvičení na str. 65

Procvičujeme gramatiku a slovíčka - hry na interaktivní tabuli, tvoření vět a opakování slov

Test: písemné opakování z další dokončené lekce bychom si napsali příští středu 15.2.

 

6.2.

Notebook: procvičujeme použití USED TO

Ještě jednou jsme si zahráli hru "Who is it?", kde podle popisu hádáme osobu na obrázku na interaktivní tabuli.

Nová gramatika: HAD TO/ DIDN'T HAVE TO - minulý čas MUST (Yesterday I had to tidy up my room. Last weekend I had to go shopping with my mum.)

Bookwork: učebnice SB str. 61/1 - společně, 2 - ve dvojicích, společně pak gramatické video

Kahoot! procvičení gramatiky a slovíček.

Bookwork: Story - pokračování příběhu, učebnice SB str. 62 a 63, doplnění cvičení SB 63

Na závěr jsme si zahráli hru Werewolf.

1.2.

Notebook: USED TO - doplňujeme do vět

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 60, 61/1. Domácí úkol je na příští středu 8.2.

Interaktivní tabule: procvičujeme nová slovíčka, popisujeme osoby a hrajeme hru (vybereme si v duchu obrázek osoby a ostatní se ptají a hádají "Has this person got long hair? Has this person got a moustache?...)

Učebnice SB str. 59/2, 3 - gramatické video, pořadí slov ve větě

Bookwork: učebnice SB str. 60, nová písnička, posloucháme a dokreslujeme obrázek, kontrolujeme společně

Groundhog day: veselé video a povídání (u nás Hromnice)

enlightenedvšichni si odnesli domů opravený test ze 4. lekce, dopadl výborně!enlightened

 

LEDEN

30.1.

Notebook: diktát nových slovíček podle písmen, doplnění obrázku.

Bookwork: SB str. 58 - zopakování a procvičení výslovnosti, WB str. 58/cvičení 1 - společně, 2 - každý sám, 3 - ve dvojicích.

Psaní slovíček (rozmotávání - unscramble), ve trojicích, píšeme na malé tabulky, společně kontrolujeme.

Nová gramatika: USED TO + infinitiv slovesa (pro děje z minulosti, které již nepokračují) *I used to go to school in Brno but now I go to school in Prague. When I was a baby I used to eat porridge every day.

Procvičujeme gramatiku a tvoříme věty podle interaktivní tabule.

Učebnice SB str. 59, cvičení 1.

enlightenedPřipomínám domácí úkol na tuto středu, WB str. 59 enlightened

24.1.

Notebook: opravovali jsme a doplňovali slovesa do vět

Napsali jsme si slíbené opakování a poté luštili osmisměrku s novými slovíčky.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, učebnice WB. str. 59. Domácí úkol je na příští středu 1. února.

Začali jsme novou lekci Unit 5 v učebnici SB str. 58 - slovíčka, poslech rozhovoru a odpovědi na otázky.

Na závěr jsme si zahráli hru Werewolf.

 

22.1.

Dnešní hodinu jsme věnovali opakování slovíček, gramatiky a frází ze 4. lekce jako přípravě na slíbený test.

Psali jsme do sešitů, na mazací tabulky i na interaktivní tabuli. Střídali jsme se ve dvojicích, skupinkách, nebo pracovali samostatně.

enlightenedna středu připomínám termín vrácení anglických knížek z knihovny, domácí úkol a opakování ze 4. lekce enlightened

18.1.

Notebook: doplnění slov do vět, předložky

V kroužku hry na zopakování slovíček.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol cvičebnice WB str. 53 a 57

Opakování časových předložek - doplňujeme na interaktivní tabuli

Pracovní list: opakování času minulého prostého a průběhového

Story: další část příběhu, v učebnici SB str 50 a 51, čteme si příběh, hrajeme různé role a k příběhu doplňujeme cvičení SB na str. 51, WB str. 50, podívali jsme se na video.

Interaktivní tabule: slovíčka,  gramatika.

Test: opakování z lekce 4 bychom si napsali příští středu 25.1.

 

16.1.

Notebook: doplnění časových předložek IN, AT, ON do vět.

Interaktivní tabule: procvičujeme předložky IN, AT, ON v různých větách

Bookwork: učebnice SB str. 48, nová písnička, nejprve popisujeme obrázek v učebnici, posloucháme a doplňujeme podle poslechu.

Ve dvojici pak plánujeme Fantasy trip - co budeme potřebovat, jak naplánovat, co si s sebou vzít

Nová gramatika: minulý čas průběhový (co se dělo, když) I was watching TV when my mum arrived.

Prezentace a cvičení na interaktivní tabuli k nové gramatice. Učebnice SB str. 49 - cvičení a gramatické video.

Kahoot!: zopakování časových spojek

11.1.

Notebook: k obrázkovým kartičkám na tabuli doplňujeme názvy (nová slovíčka)

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 47 a 48/1, celé strany. Úkol je na příští středu 18.1.

Pictionary: na tabuli kreslíme nová slovíčka a hádáme, která to jsou.

Bookwork: ve cvičebnici WB jsme dokončili str. 46

Nová gramatika: časové předložky IN, ON, AT, procvičujeme na interaktivní tabuli, učebnice SB str. 47, gramatické video

Zahráli jsme si také hru Kahoot!, kde jsme všechny předložky opakovali a poznávali.

 

9.1.

Notebook: podle interaktivní tabule spojujeme otázky a správné odpovědi.

Podle obrázkových kartiček jsme si zopakovali hláskování jednotlivých slovíček.

Test: napsali jsme si slíbené opakování ze 3. ukončené lekce.

Po dopsání testu jsme luštili osmisměrku s novými slovíčky.

Library: všichni si vybrali anglickou knížku z knihovny. Termín vrácení knih s vyplněnými Book Reporty (zápisy z knih) je 23. ledna.

New unit: lekce 4, slovíčka na interaktivní tabuli, vysvětlujeme si a popisujeme. Učebnice SB str. 46, obrázek, hlavní otázka, první článek a odpovědi na otázky pod obrázkem. Ve cvičebnici WB jsme doplnili str. 46.

Na závěr jsme si zahráli hru s rychlým poznáváním nových slovíček.

Na středu připomínám domácí úkol. enlightened

4.1.

Notebook: na interaktivní tabuli a doplňujeme WAS/WERE do vět.

Na interaktivní tabuli jsme opakovali gramatiku této lekce - minulý čas, kladné a záporné věty. Spojování otázek a odpovědí.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: učebnice SB str. 120, 121 - domácí úkol je na příští středu 11.1.

Malé tabulky: procvičujeme slovesa, minulý čas průběhový

Pracovní listy: otázky a odpovědi

Malé tabulky: psaní slovíček podle obrázkových karet.

 

 

PROSINEC

21.12.

LEAP Christmas Games 2022

1. ročník

Dnes jsme se zúčastnili Velké Vánoční soutěže. Všichni studenti programu LEAP z jednoho ročníku se sešli spolu v jedné třídě a společně oslavili Vánoce velkou hrou.

Každá skupina si nejdříve vylosovala barvu, pod kterou pak soutěžila. Naší barvou byla ZELENÁ. Ve třídě nás pak přivítala Miss Deanna a podívali jsme se na video s přáním Santa Clause.

Co se ale nestalo – když nám Santa Claus slíbil dárky, přepadli ho piráti. Santa nám řekl, že se nám Grinch a jeho piráti snaží ukrást Vánoce a vyzval nás, abychom na hrách nasbírali co nejvíce sněhových (papírových) koulí a abychom společně potopili loď s piráty, která k nám míří. Sněhové koule jsme mohli získat za plnění úkolů a také tím, že budeme v průběhu her hodní a budeme dávat pozor.

A pak už začaly Vánoční hry.

Na každou soutěž jsme nominovali zástupce naší skupiny a vyslali ho doprostřed třídy plnit úkol.

Úkol se dělal na čas a k času se pak přidávalo penále – za chybu + 3s, za každé vyrušování, zlobení a mluvení v celé skupině + 5 s. (Byli jsme ale téměř vzorní a skoro žádné ze všech dětí nedostalo vteřiny za vyrušování).

Když jsme se chovali dobře, naše skupinka po každé hře dostala 5 papírových koulí, které jsme potřebovali na potopení lodi s piráty. Navíc nám rozdávala papírové koule i Miss Deanna, když jsme byli hodní a mluvili anglicky.

Soutěžili jsme, bavili se a tancovali a zase soutěžili a to až do úplného konce, kdy vyhrála skupina s nejnižším celkovým časem.

Když se blížil konec her, objevilo se na tabuli video s Grinchem a jeho piráty. Už byli opravdu blízko! A najednou byli ve videu i naši učitelé a volali na nás, abychom tu loď, co se blíží, co nejrychleji potopili.

A opravdu, jen co to dořekli, objevila se loď s piráty a pirátskou vlajkou a my koulovali a koulovali, až se potopila. Tak jsme zvítězili a letos si rozhodně Vánoce s dárečky zasloužíme!

A to je vše …

Není. Ještě Vám potřebujeme říct, kdo vlastně ze všech čtvrťáků vyhrál.

Ve velké Vánoční soutěži letos vyhrála skupina PORPOISES!

GRATULUJEME!

Všichni z vítězné skupinky dostali velké diplomy (doma si je mohou vymalovat, jak se jim bude líbit). Ale ani ostatní nepřišli zktátka a dostali malou kartičku za to, že se her zúčastnili.

A nakonec ještě jedno krátké video s nejlepšími záběry a vyhlášením vítězů z našich Vánočních her:

Krásné Vánoce a šťastný nový rok vám všem a…

uvidíme se v roce 2023! 😊

 

19.12.

Dnes jsme si užili vánoční hodinu spolu se skupinkou Miss Desi.

Ve dvojicích jsme si zapsali co nejvíce slovíček týkajících se Vánoc a společně jsme je zkontrolovali.

Společně jsme si zatančili na písničku Christmas Freeze Dance.

Na interaktivní tabuli jsme četli vánoční příběh Bena a Lucy a odpovídali na otázky.

Wordsearch: v osmisměrce jsme hledali všechna slovíčka a spojili je s obrázky.

Ve druhé polovině jsme se rozdělili do 3 skupin, jedna skupina vyráběla vánoční přání, druhá skupina četla zajímavosti o Vánocích v různých zemích a třetí skupina spojovala kartičky se slovíčky s kartičkami s popisem. Vystřídali jsme se, aby všichni stihli všechny úkoly.

Podívali jsme se na krátkou epizodu vánočního Mr Beana a řekli si něco o středeční lekci angličtiny.

enlightenedpřipomínám, že na tuto lekci nepotřebujeme učebnice. enlightened

 

14.12.

Notebook: doplňujeme minulý průběhový čas v kladných a záporných větách a otázkách.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 44 a 45, celé strany. Domácí úkol zkontrolujeme až po vánočních prázdninách, ve středu 4.1. 2023

Procvičili jsme slovíčka na mazacích tabulkách, dnes podle diktátu slov.

Dokončili jsme pracovní list z minulé hodiny (příslovce četnosti)

Bookwork: příběh, učebnice SB str. 40, 41 - nejprve podle názvu hádáme, o co asi v příběhu jde. Příběh posloucháme a vysvětlujeme si neznámá slovíčka. Pak sami čteme a doplňujeme cvičení ve cvičebnici WB str. 40.

Hry na interaktivní tabuli - pořádek slov ve větě, oprava chyb ve větách.

 

12.12.

Notebook: věty v minulém průběhovém čase

Procvičujeme slovíčka - do sešitu zapisujeme ta, která Miss Alison popisuje.

Pracovní list: minulý průběhový čas

Bookwork: STORY, učebnice SB str. 38, 39 - nejprve popisujeme obrázky v učebnici, pak sledujeme příběh na videu na interaktivní tabuli, nakonec si rozdělíme role a příběh si přehrajeme sami. K příběhu doplňujeme cvičení v učebnici SB str. 39 a cvičebnice WB str. 38.

Gramatiku jsme si znovu vysvětlili a doplňovali cvičení na interaktivní tabuli, na tabulkách pak každý psal odpovědi na otázky z tabule.

enlightenedna středu připomínám domácí úkol a termín navrácení anglických knížek z knihovnyenlightened

7.12.

Notebook: minulý čas průběhový - doplnění do vět

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 37. Domácí úkol je na příští středu 14.12.

Na interaktivní tabuli procvičujeme věty s minulými časy a opakujeme hláskování slovíček.

Bookwork: nová písnička, učebnice SB str. 36, posloucháme 2x, doplňujeme čísla k obrázkům a kontrolujeme ve dvojici. Ve cvičebnici doplňujeme stranu 36.

Nová gramatika: SB 37, otázky v minulém čase průběhovém (What were you doing yesterday at 5 o'clock? What was he doing on Monday at 8 o'clock?)

Ptáme se navzájem podle zadání na interaktivní tabuli.

 

5.12.

Notebook: procvičení nových slovíček - zamotaná slova

Taboo words: popisujeme nová slova podle obrázkových kartiček

Nová gramatika: minulý čas průběhový (past continuous), vypravování dějů a příběhů v minulosti, zdůrazňuje trvání děje. Co se právě dělo, když.....

I was reading when the phone rang. Telefonoval jsem - minulý čas průběhový.

Bookwork: učebnice WB str. 35 - procvičujeme gramatiku, samostatně, ve dvojicích, na interaktivní tabuli. Cvičebnice WB str. 35 /2, 3

Interaktivní tabule: procvičení vět s novou gramatikou

 

LISTOPAD

30.11.

Notebook: krátké zopakování AND, BUT, SO, BECAUSE

Napsali jsme si slíbené opakování 2. lekce.

Po testu jsme luštili osmisměrky již s novými slovíčky.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 34 celá strana, str. 35/1

Library: všichni si vypůjčili anglickou knížku z knihovny. Termín vrácení s vyplněnými book reporty (zápisy z knih) je do 14. 12.

New unit: nová lekce č. 3, učebnice SB str. 34, popisujeme obrázek, na interaktivní tabuli promítáme jednotlivá slovíčka - učíme se správnou výslovnost a hláskování, poslechli jsme si rozhovor a odpověděli na otázky.

Zahráli jsme si Snatch! s novými slovíčky.

 

28.11.

Opakovací lekce

Notebook: AND, BUT, SO, BECAUSE - doplňujeme do vět.

Jeopardy game: oblíbená velká hra na procvičení gramatiky probrané lekce (kategorie - slovíčka, spojky, could x couldn't)

Interaktivní tabule: procvičení gramatiky, hláskování

Notebook: spojujeme věty, zapisujeme v minulém čase.

enlightenedna středu 30.11. připomínám test z probrané lekce a domácí úkol.enlightened

23.11.

Notebook: COULD x COULDN'T, doplňujeme do vět podle interaktivní tabule, společně opravujeme a procvičujeme s vysvětlováním.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 32, str. 33 celé strany. Domácí úkol je na příští středu 30.11.

enlightenedTest: opakování z další dokončené lekce bychom si napsali příští středu 30.11.enlightened

Bookwork: čtení, cvičebnice WB str. 28 - čteme společně, vysvětlujeme neznámá slovíčka. Společně doplňujeme cvičení 2.

Pracovní list na interaktivní tabuli (AND, BUT, BECAUSE, SO)

Na interaktivní tabuli doplňujeme COULD, COULDN'T, gramatika této lekce. Příprava na test.

Opakovali jsme si také slovíčka z poslední lekce a zahráli si hru TABOO.

 

21.11.

Notebook: do sešitu jsme zapisovali slovíčka podle hláskování Miss Alison

Could x couldn't - ve větách procvičujeme novou gramatiku

Bookwork: STORY - učebnice SB str. 26 a 27 - nejprve společně popisujeme obrázky, pak sledujeme video na interaktivní tabuli, čteme příběh, čteme jednotlivé postavy.

Taboo words: popisujeme jednotlivá slova a hádáme (It's a place, it is high, you can climb it...)

Ve dvojici tvoříme souvětí k příběhu s použitím spojek AND, BUT, SO, BECAUSE.

Cvičebnice WB str. 29 - ve dvojicích, kontrolujeme společně.

16.11.

Notebook: SO, BECAUSE, AND, BUT - doplňujeme do souvětí

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 24, 26 - celé strany. Domácí úkol je na příští středu 23.11.

Pracovní list: ve dvojicích nebo samostatně doplňujeme do vět různé spojky, pak sami vymýšlíme souvětí podle zadané spojky.

Bookwork: nová písnička, učebnice SB str. 24 - nejprve posloucháme písničku, podtrháváme neznámá slova, ta si vysvětlujeme (snažíme se vždy o vysvětlení v angličtině pomocí výrazů, které známe). K písničce doplňujeme cvičení SB str. 24.

Nová gramatika: CAN - minulý čas COULD - tvoříme věty a doplňujeme (When I was a baby, I couldn't read.)

SB str. 25 - procvičení gramatiky

V kroužku jsme si zahráli hru s novými slovíčky, čteme a opravujeme výslovnost (pozor na ISLAND, VILLAGE!)

 

14.11.

Telephone game: naše oblíbená hra, procvičujeme slovíčka z letošního roku.

Notebook: na obrázku na interaktivní tabuli pojmenováváme jednotlivá místa, zapisujeme do sešitu

Taboo: popisujeme slovíčka podle obrázkových kartiček, ostatní hádají

Bookwork: učebnice SB str. 23 - čteme nejprve samostatně, vysvětlujeme nová slovíčka. Odpovídáme na otázky (ve dvojicích). Cvičení 2 - pořádek slov ve větách, společně na interaktivní tabuli.

Nová gramatika: spojky AND, BUT, BECAUSE, SO - učebnice SB str. 23, gramatické video, procvičování, tvoření vět

Připomínám domácí úkol na středu 16.11.enlightened

9.11.

Notebook: zopakovali jsme několik základních frází a připomněli hláskování složitějších slovíček.

Test: napsali jsme si slíbené opakování.

Library: všichni si vybrali anglickou knížku z knihovny. Termín vrácení knížek spolu s vyplněnými Book reporty (zápisy z knížek) je do 23. listopadu.

V učebnici SB jsme vyplňovali stranu 119 - závěrečné dokončení lekce, dokončíme v příští hodině.

Bookwork: nová lekce, Unit 1, prohlédli jsme si obrázek, popsali, seznámili se s novými slovíčky - výslovnost, vysvětlení, obrázkové kartičky.

Zahráli jsme si několik her na procvičení nových slovíček.

enlightenedMiss Alison připravila výslovnost a hláskování nových slov, viz odkaz výše. enlightened

 

7.11.

Notebook: procvičujeme MUST x MUSTN'T ve větách, opakujeme slovíčka.

Dnešní lekci jsme věnovali hlavně opakování gramatiky a slovíček, ústní i písemnou formou. Slovíčka hláskujeme, píšeme, popisujeme, tvoříme věty se správnou gramatikou.

Soutěžili jsme ve hře Jeopardy a hráli hry na interaktivní tabuli.

Bookwork: učebnice SB str. 16 a 17. - čteme nahlas příběhy 1 - 4, opravujeme výslovnost a vysvětlujeme si některá složitější slovíčka.

enlightenedNa středu 9. 11. připomínám opakování/test z 1. probrané lekce a domácí úkol.

2.11.

Písnička: procvičení přivlastňovacích zájmen

Notebook: opravujeme chyby ve větách (procvičujeme gramatiku I MUST x MUSTN'T)

Bookwork: cvičebnice WB str. 17 - podle poslechu spojujeme osoby s obrázky, společně kontrolujeme.

Společně se vracíme k otázce na začátku lekce: How can we learn about the past? (Books, documentary, family, films, school)

Pracovní list: k obrázkům doplňujeme MUST x MUSTN'T - ve dvojicích

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 16 a 17. Domácí úkol je na příští středu 9.11.

enlightenedTest: opakování z 1. ukončené lekce bychom si napsali příští středu 9. 11. enlightened

yes Dnes jsme ocenili nejlepšího studenta měsíce října. yes

Na interaktivní tabuli jsme procvičovali gramatiku a slovíčka, která budeme potřebovat v testu.

 

ŘÍJEN

31.10.

Notebook: rozmotáváme hallowenská slovíčka (spider, pumpkin, ghost, skeleton, witch)

Bookwork: učebnice SB str. 20 - ve dvojicích si připravujeme rozhovory podle zadání, prezentujeme ostatním. Doplnili jsme cv.1 ve cvičebnici WB str. 20 - spojujeme otázky a odpovědi.

Ve druhé části dnešního dne jsme si užili Halloweenskou party.

V kroužku jsme hráli hry: "Who am I?" se zavázanýma očima hádáme, kdo promluvil. V kroužku také hádáme, co za tajemné věci se skrývá v nákupní tašce. Poznáváme pohmatem a popisujeme ostatním (It's small, hard, we use it in the morning and in the evening - it is a toothbrush!)

Mezi hrami jsme si zatančili (Skeleton dance, Pumpkin Jack)

Rozpočítávadlo: naučili jsme se nové rozpočítávadlo, text je tady: Eeny, meeny, miny, moe, catch a tiger by his toe, if he hollers let him go, I pick YOU!

Užili jsme si i drobné sladkosti :)

24.10.

Telephone game: procvičujeme slovíčka, posíláme ve dvou týmech a píšeme na tabuli.

Notebook: do sešitu píšeme věty se správným pořádkem slov

Bookwork: učebnice SB str. 14 a 15 - nový příběh, nejprve u interaktivní tabuli odhadujeme, o co v příběhu půjde. Díváme se na video. S učebnicemi pak příběh čteme, rozdělujeme si role. Vysvětlujeme si některá slovíčka a procvičujeme výslovnost.

Doplnění cvičení na základě příběhu, cvičebnice WB str. 14/ 1 a 2 - ve dvojicích, odpovědi kontrolujeme společně.

Ve skupinkách pak seřazujeme věty z příběhu podle děje.

SB, WB cvičení 15/2 - procvičení skupin hlásek (YELLOW x BROWN) - do sešitu přiřazujeme slova do těchto skupin na základě výslovnosti.

Make a rhyme: ve dvojicích tvoříme rýmy, 4 věty, 2 rýmy - s použitím slovíček z předchozího cvičení, čteme nahlas.

19.10.

Telephone game: procvičujeme gramatiku (I must be quiet in the museum. I mustn't take photos.)

Notebook: doplňujeme slovíčka podle interaktivní tabule (Museum)

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB  celá strana 13. Domácí úkol je až na pondělí 31.10.

Dokončili jsme naše kartičky s novými slovíčky z lekce.

Song: nová písnička, učebnice SB str. 12, posloucháme a doplňujeme do textu. Cvičení 2 - doplňujeme odpovědi podle písničky. Cvičebnice WB str. 12.

Bookwork: učebnice SB str. 13, poslechové cvičení a gramatické video

Hráli jsme hry na procvičení gramatiky a slovíček, ve dvojicích, nebo na interaktivní tabuli.

 

17.10.

Notebook: podle obrázku na interaktivní tabuli doplňujeme slovíčka

Opakovali jsme a procvičovali slovíčka z nové lekce (popisujeme je a hádáme, hrajeme hry na interaktivní tabuli)

enlightenedProcvičujte si výslovnost a hláskování s Miss Alison. Viz odkaz na videa výše ↑.enlightened

Bookwork: učebnice SB str. 10 - Big question - vymýšlíme odpovědi na otázku a tvoříme myšlenkovou mapu.

Listening: SB 10 a odpovědi na otázky 1 - 4

Nová gramatika: MUST x MUSTN'T (muset x nesmět) - pozor na správné hláskování! SB str 11 - cvičení 1 - 3, video, ptáme se ve dvojici a vymýšlíme pravidla.

If I was a queen: Co by lidé museli a nesměli v mém království - vymýšlíme ve dvojici a čteme na závěr hodiny

12.10.

Notebook: doplnění slov do otázek, začátky otázek, procvičení k testu

Po krátkém zopakování jsme si napsali test z ukončené úvodní lekce.

Library: všichni si vypůjčili anglickou knížku z naší knihovny. Knihy mají děti půjčené až do 31.10., knihy spolu s vyplněným book reportem (zápisem z knihy) mohou děti vracet až po podzimních prázdninách.

Miss Alison všem zkontrolovala domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 10/1, 2, 3

New vocabulary: začali jsme se slovíčky z 1. lekce, ukazujeme si obrázkové kartičky, vysvětlujeme slova a procvičujeme výslovnost.

Na závěr hodiny jsme si zahráli hru Snatch!.

 

10.10.

Rychlá hra Telephone

Notebook: pořádek slov ve větách - sestavování slov

Jeopardy game: velký kvíz pro dvě družstva, kde soutěžíme v hláskování, doplňování otázek, hledání a opravu chyb a pořádek slov ve větách.

Interaktivní tabule: hry a videa na procvičení gramatiky a slovíček úvodní lekce, pexeso (otázky a odpovědi)

Hangman se slovíčky z úvodní lekce.

Notebook: tvoříme 3 otázky začínající na: 1. DID.... 2. WHAT.... 3. WHERE.... Píšeme otázky a ptáme se navzájem.

 

5.10.

Warm up: v kroužku hrajeme hru Telephone (tichá pošta), posíláme celé věty dvěma směry :)

Notebook: rozmotáváme slova a opravujeme hláskování podle obrázkových kartiček.

Boookwork: vrátili jsme se k příběhu, znovu si jej přehráli, vyměňovali jsme si role, opravujeme výslovnost. K příběhu jsme doplnili cvičení 1 a 2 ve cvičebnici WB na str. 8

Cvičebnice WB str. 7 / 1, 2, 3 - procvičujeme minulý čas.

Na interaktivní tabuli jsme procvičovali začátky otázek v minulém čase (Did you...? Were you...?)

Homework:  cvičebnice WB str. 9, cvičení 1 a 2, domácí úkol je na příští středu 12.10.

enlightenedTest: opakování z dokončené úvodní lekce bychom si napsali příští středu 12.10.enlightened

 

3.10.

Warm up: doplňujeme informace do dotazníku, ptáme se navzájem (Do you like cooking? Have you got two pets? Are you afraid of spiders?)

Notebook: Doplňujeme správný začátek otázky (1. ___ old are you? 2. ___ you like pizza? 3.___ is your favourite singer?)

Bookwork: nejprve jsme si zopakovali některá slovíčka (jednotlivá slova popisujeme v angličtině), učebnice SB str. 7, cvičení 1 - doplňujeme chybějící slova podle poslechu. Cvičení 2 - doplnění, cvičení 3 - video s gramatikou.

Cvičebnice WB str. 7/4 - odpovídáme na otázky a popisujeme uplynulý víkend.

Story: nový příběh, učebnice SB str 8 a 9 - sledujeme příběh na interaktivní tabuli, potom si rozdělujeme role a ve dvou skupinkách čteme. K příběhu doplňujeme cvičení 2 na str. 9

Na závěr jsme hráli hry na interaktivní tabuli - doplňujeme chybějící písmena

 

ZÁŘÍ

26.9.

Na začátku hodiny jsme sestavovali seznam písniček, které si budeme moci během roku přehrávat.

Notebook: procvičování vět s gramatikou z loňského roku (věty v přítomném čase jsme psali v minulém)

Bookwork: SB5 - plánujeme zábavní park, používáme nová slovíčka a učebnici SB, WB

učebnice SB 5, cvičení 1 - 3, cvičebnice WB 5, cvičení 1

Song: nová písnička, SB a WB 6

Homework: nový domácí úkol, učebnice WB strana 5, cvičení 1 a 2, učebnice WB str 6, cvičení 1 a 3 - na příští pondělí 3.10

21.9.

Rozcvičení: v kroužku na zadanou kategorii vymýšlíme co nejvíce slov. Pokud nevíme dál, nebo slovo zopakujeme, rychle měníme kategorii. (animals, colours, food, sports...)

Notebook: doplňujeme správná slovesa v minulém čase do vět (SEE - saw, GO - went, LOOK - looked, DRINK - drank)

Pictionary: podle obrázkových kartiček kreslíme obrázek na tabuli a hádáme, o co jde. Ptáme se celými větami: Is it a lift? Yes, it is! No, it isn't.

Bookwork: učebnice SB str. 4, seznámili jsme se s novým příběhem Bena a Lucy, podle obrázku hádáme, kde jsou a co dělají. Učíme se nová slovíčka a procvičujeme výslovnost.

Listening: SB 4/2 - nejprve si čteme otázky a pak posloucháme a hledáme odpovědi.

Cvičebnice WB 4/1 -skládáme správná slova k obrázkům

Homework: domácí úkol, cvičebnice WB str. 4, cvičení 2, 3 a str. 5, cvičení 1, 2, 3. Domácí úkol je na středu 5.10.

 

19.9.

Rozcvičení: 2 truths, 1 lie - každý si vymyslel 3 věty, 2 pravdivé a 1 nepravdivou, ostatní hádají, která z nich je nepravdivá

Notebook: ze zamotaných písmenek skládáme slova, s pomocí obrázkových kartiček. Slova řadíme do správného pořadí ve větě. Opakujeme tak gramatiku a slovíčka loňského roku.

Class poster: dnes jsme vše dokončili a těšíme se na vystavení plakátu v hale u jídelny.

Taboo words: popisujeme obrázkové kartičky a ostatní hádají. Používáme celé věty, snažíme se o detailní popis (It's food, we can eat it for lunch a dinner, we can use a fork or a spoon, we can put lots of vegetables in it.......SALAD)

Words A-Z: pro každé písmenko v abecedě vymýšlíme slova. Čím zajímavější, tím lepší.

 

Dokončili jsme Time capsule a založili ji do složky k otevření na konci roku.

14.9.

Rozcvičení: What's your name? How do you feel today? V kroužku ke svému jménu přidáváme i nějaký pohyb.

Notebook: ze zamotaných písmenek skládáme slova, s pomocí obrázkových kartiček. Procvičili jsme tak některá slovíčka z loňského roku.

Charades: podle obrázkových kartiček předvádíme slova a hádáme, o jaké slovo jde.

Class poster: tvořili jsme naše skupinové tablo, kreslíme a vystřihujeme a radíme se, jak bude náš plakát vypadat.

Rules: krátce jsme zopakovali pravidla, hlavně ta, jak se ve skupině chováme k sobě navzájem. Podepsali jsme pak dohodu, že se v naší skupině k sobě budeme chovat vždy slušně, aby se nám dobře společně pracovalo.

Time capsule: na začátku školního roku si každý vyplnil krátký dotazník, kde napsal něco o sobě a o svých zájmech. Na konci roku si pak porovnáme, co se zlepšilo, změnilo, nebo co děláme jinak.

Na závěr hodiny jsme si zahráli hru Rock, paper, scissors :)

 

12.9.

Intro: Dnes jsme měli zahajovací hodinu, představili jsme se a hned jsme ke svému jménu připojili, co jsme dělali o prázdninách (My name is Miss Lenka and I went to Italy.)

Notebooks: Vytvořili jsme a vybarvili obálku sešitu, který budeme používat v hodinách.

Game: Zahráli jsme si hru Taboo - popisujeme zadané slovo, ostatní se snaží hádat, o co jde.

Classroom rules: pravidla chování ve třídě, sestavili jsme ta základní a zapsali si je do sešitu.

Group mascot: maskotem naší skupiny pro letošní školní rok je Jaguár. Povídali jsme si o jaguárech a uvedli základní fakta. Také jsme promysleli plakát naší skupiny pro tento rok.

Ve dvou skupinách jsme skládali puzzle, obrázek jaguára.

Books: prohládli jsme si učebnice, Miss Alison zadávala různé instrukce (Find something purple. What can you see on page 46?...)

enlightenedProsíme o aktivaci kódů z učebnice a registraci na webové stránce, aby děti měly přístup ke všem cvičením, písničkám, videím. enlightened

Na závěr jsme si zahráli hru Snatch! a střídali jsme se v zadávání instrukcí. 

 

aktualizováno: 04.06.2023 23:27:42