Jaguars

Vyučující:

 

Alison Mason

tel.: +420 774 302 594
email: alison.mason26@gmail.com:

Asistent/ka:

 

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2022-2023!Vážení rodiče,

pokud si má Vaše dítě vést v programu úspěšně, je důležité, abyste věděli, co se na hodinách dělá, a mohli jej tak ve studiu podpořit. Na této webové stránce najdete informace o práci v hodinách, o zadaných domácích úkolech, o nadcházejících testech i další důležité informace týkající se výuky. Je nezbytné, aby se žáci snažili vypracovávat domácí úkoly a v případě absence si vždy doplnili zameškanou látku. Snadněji se tak po návratu do školy zapojí do výuky. V případě dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Nové, druhé, vydání učebnic Super Minds! V tomto školním roce budeme při výuce používat nové, druhé, vydání našich oblíbených učebnic Super Minds. Obsahově je téměř stejné jako to předcházející, avšak bylo vylepšeno a aktualizováno. Věříme, že se všem bude líbit. Jeho součástí je nová digitální platforma, Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (Workbook) a eBook (Student's Book) pro domácí studium a opakování. Všechna poslechová cvičení, písničky a videa v obou učebnicích jsou nyní na této nové platformě dostupná. Návod k jejímu užívání najdete v obou učebnicích na přední vnitřní straně jejich obalu. V případě dotazů či problémů týkajících se používání této platformy, klikněte na této stránce vpravo dole na ikonu "?HELP", kde najdete krátká videa, jak postupovat.

Také bychom Vám rádi připomněli, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Obsah učebnic byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických výukových programů a mohl se přizpůsobit dané týdenní dotaci hodin. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často najdete v učebnicích vynechané stránky, které si žáci samozřejmě mohou v případě zájmu také sami doma vypracovat.

 

 

UPOZORNĚNÍ:

Prosíme rodiče, aby své děti registrovali do programu Cambridge One dle pokynů na vnitřní straně obálky obou učebnic.

Pozor - každá učebnice se musí registrovat zvlášť, pomocí vlastního kódu, který najdete na vnitřní stránce obálky, pod stírací plochou.

Registrace do online programu Cambridge One

bude potřeba pro domácí přípravu našich studentů.

Pokud byste měli jakýkoliv problém s registrací, použijte prosím ikonu HELP, kterou najdete vpravo dole na této obrazovce.

Najdete tam krátká instruktážní videa, jak přesně při registraci postupovat.

 

 

VIDEA PRO DOMÁCÍ PŘÍPRAVU

Procvičujeme hláskování slovíček s Miss Alison:

Lekce 0

Lekce 1

Lekce 2

Lekce 3

Lekce 4

Lekce 5

 

 

LEDEN

24.1.

Notebook: opravovali jsme a doplňovali slovesa do vět

Napsali jsme si slíbené opakování a poté luštili osmisměrku s novými slovíčky.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, učebnice WB. str. 59. Domácí úkol je na příští středu 1. února.

Začali jsme novou lekci Unit 5 v učebnici SB str. 58 - slovíčka, poslech rozhovoru a odpovědi na otázky.

Na závěr jsme si zahráli hru Werewolf.

 

22.1.

Dnešní hodinu jsme věnovali opakování slovíček, gramatiky a frází ze 4. lekce jako přípravě na slíbený test.

Psali jsme do sešitů, na mazací tabulky i na interaktivní tabuli. Střídali jsme se ve dvojicích, skupinkách, nebo pracovali samostatně.

enlightenedna středu připomínám termín vrácení anglických knížek z knihovny, domácí úkol a opakování ze 4. lekce enlightened

18.1.

Notebook: doplnění slov do vět, předložky

V kroužku hry na zopakování slovíček.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol cvičebnice WB str. 53 a 57

Opakování časových předložek - doplňujeme na interaktivní tabuli

Pracovní list: opakování času minulého prostého a průběhového

Story: další část příběhu, v učebnici SB str 50 a 51, čteme si příběh, hrajeme různé role a k příběhu doplňujeme cvičení SB na str. 51, WB str. 50, podívali jsme se na video.

Interaktivní tabule: slovíčka,  gramatika.

Test: opakování z lekce 4 bychom si napsali příští středu 25.1.

 

16.1.

Notebook: doplnění časových předložek IN, AT, ON do vět.

Interaktivní tabule: procvičujeme předložky IN, AT, ON v různých větách

Bookwork: učebnice SB str. 48, nová písnička, nejprve popisujeme obrázek v učebnici, posloucháme a doplňujeme podle poslechu.

Ve dvojici pak plánujeme Fantasy trip - co budeme potřebovat, jak naplánovat, co si s sebou vzít

Nová gramatika: minulý čas průběhový (co se dělo, když) I was watching TV when my mum arrived.

Prezentace a cvičení na interaktivní tabuli k nové gramatice. Učebnice SB str. 49 - cvičení a gramatické video.

Kahoot!: zopakování časových spojek

11.1.

Notebook: k obrázkovým kartičkám na tabuli doplňujeme názvy (nová slovíčka)

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 47 a 48/1, celé strany. Úkol je na příští středu 18.1.

Pictionary: na tabuli kreslíme nová slovíčka a hádáme, která to jsou.

Bookwork: ve cvičebnici WB jsme dokončili str. 46

Nová gramatika: časové předložky IN, ON, AT, procvičujeme na interaktivní tabuli, učebnice SB str. 47, gramatické video

Zahráli jsme si také hru Kahoot!, kde jsme všechny předložky opakovali a poznávali.

 

9.1.

Notebook: podle interaktivní tabule spojujeme otázky a správné odpovědi.

Podle obrázkových kartiček jsme si zopakovali hláskování jednotlivých slovíček.

Test: napsali jsme si slíbené opakování ze 3. ukončené lekce.

Po dopsání testu jsme luštili osmisměrku s novými slovíčky.

Library: všichni si vybrali anglickou knížku z knihovny. Termín vrácení knih s vyplněnými Book Reporty (zápisy z knih) je 23. ledna.

New unit: lekce 4, slovíčka na interaktivní tabuli, vysvětlujeme si a popisujeme. Učebnice SB str. 46, obrázek, hlavní otázka, první článek a odpovědi na otázky pod obrázkem. Ve cvičebnici WB jsme doplnili str. 46.

Na závěr jsme si zahráli hru s rychlým poznáváním nových slovíček.

Na středu připomínám domácí úkol. enlightened

4.1.

Notebook: na interaktivní tabuli a doplňujeme WAS/WERE do vět.

Na interaktivní tabuli jsme opakovali gramatiku této lekce - minulý čas, kladné a záporné věty. Spojování otázek a odpovědí.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: učebnice SB str. 120, 121 - domácí úkol je na příští středu 11.1.

Malé tabulky: procvičujeme slovesa, minulý čas průběhový

Pracovní listy: otázky a odpovědi

Malé tabulky: psaní slovíček podle obrázkových karet.

 

 

PROSINEC

21.12.

LEAP Christmas Games 2022

1. ročník

Dnes jsme se zúčastnili Velké Vánoční soutěže. Všichni studenti programu LEAP z jednoho ročníku se sešli spolu v jedné třídě a společně oslavili Vánoce velkou hrou.

Každá skupina si nejdříve vylosovala barvu, pod kterou pak soutěžila. Naší barvou byla ZELENÁ. Ve třídě nás pak přivítala Miss Deanna a podívali jsme se na video s přáním Santa Clause.

Co se ale nestalo – když nám Santa Claus slíbil dárky, přepadli ho piráti. Santa nám řekl, že se nám Grinch a jeho piráti snaží ukrást Vánoce a vyzval nás, abychom na hrách nasbírali co nejvíce sněhových (papírových) koulí a abychom společně potopili loď s piráty, která k nám míří. Sněhové koule jsme mohli získat za plnění úkolů a také tím, že budeme v průběhu her hodní a budeme dávat pozor.

A pak už začaly Vánoční hry.

Na každou soutěž jsme nominovali zástupce naší skupiny a vyslali ho doprostřed třídy plnit úkol.

Úkol se dělal na čas a k času se pak přidávalo penále – za chybu + 3s, za každé vyrušování, zlobení a mluvení v celé skupině + 5 s. (Byli jsme ale téměř vzorní a skoro žádné ze všech dětí nedostalo vteřiny za vyrušování).

Když jsme se chovali dobře, naše skupinka po každé hře dostala 5 papírových koulí, které jsme potřebovali na potopení lodi s piráty. Navíc nám rozdávala papírové koule i Miss Deanna, když jsme byli hodní a mluvili anglicky.

Soutěžili jsme, bavili se a tancovali a zase soutěžili a to až do úplného konce, kdy vyhrála skupina s nejnižším celkovým časem.

Když se blížil konec her, objevilo se na tabuli video s Grinchem a jeho piráty. Už byli opravdu blízko! A najednou byli ve videu i naši učitelé a volali na nás, abychom tu loď, co se blíží, co nejrychleji potopili.

A opravdu, jen co to dořekli, objevila se loď s piráty a pirátskou vlajkou a my koulovali a koulovali, až se potopila. Tak jsme zvítězili a letos si rozhodně Vánoce s dárečky zasloužíme!

A to je vše …

Není. Ještě Vám potřebujeme říct, kdo vlastně ze všech čtvrťáků vyhrál.

Ve velké Vánoční soutěži letos vyhrála skupina PORPOISES!

GRATULUJEME!

Všichni z vítězné skupinky dostali velké diplomy (doma si je mohou vymalovat, jak se jim bude líbit). Ale ani ostatní nepřišli zktátka a dostali malou kartičku za to, že se her zúčastnili.

A nakonec ještě jedno krátké video s nejlepšími záběry a vyhlášením vítězů z našich Vánočních her:

Krásné Vánoce a šťastný nový rok vám všem a…

uvidíme se v roce 2023! 😊

 

19.12.

Dnes jsme si užili vánoční hodinu spolu se skupinkou Miss Desi.

Ve dvojicích jsme si zapsali co nejvíce slovíček týkajících se Vánoc a společně jsme je zkontrolovali.

Společně jsme si zatančili na písničku Christmas Freeze Dance.

Na interaktivní tabuli jsme četli vánoční příběh Bena a Lucy a odpovídali na otázky.

Wordsearch: v osmisměrce jsme hledali všechna slovíčka a spojili je s obrázky.

Ve druhé polovině jsme se rozdělili do 3 skupin, jedna skupina vyráběla vánoční přání, druhá skupina četla zajímavosti o Vánocích v různých zemích a třetí skupina spojovala kartičky se slovíčky s kartičkami s popisem. Vystřídali jsme se, aby všichni stihli všechny úkoly.

Podívali jsme se na krátkou epizodu vánočního Mr Beana a řekli si něco o středeční lekci angličtiny.

enlightenedpřipomínám, že na tuto lekci nepotřebujeme učebnice. enlightened

 

14.12.

Notebook: doplňujeme minulý průběhový čas v kladných a záporných větách a otázkách.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 44 a 45, celé strany. Domácí úkol zkontrolujeme až po vánočních prázdninách, ve středu 4.1. 2023

Procvičili jsme slovíčka na mazacích tabulkách, dnes podle diktátu slov.

Dokončili jsme pracovní list z minulé hodiny (příslovce četnosti)

Bookwork: příběh, učebnice SB str. 40, 41 - nejprve podle názvu hádáme, o co asi v příběhu jde. Příběh posloucháme a vysvětlujeme si neznámá slovíčka. Pak sami čteme a doplňujeme cvičení ve cvičebnici WB str. 40.

Hry na interaktivní tabuli - pořádek slov ve větě, oprava chyb ve větách.

 

12.12.

Notebook: věty v minulém průběhovém čase

Procvičujeme slovíčka - do sešitu zapisujeme ta, která Miss Alison popisuje.

Pracovní list: minulý průběhový čas

Bookwork: STORY, učebnice SB str. 38, 39 - nejprve popisujeme obrázky v učebnici, pak sledujeme příběh na videu na interaktivní tabuli, nakonec si rozdělíme role a příběh si přehrajeme sami. K příběhu doplňujeme cvičení v učebnici SB str. 39 a cvičebnice WB str. 38.

Gramatiku jsme si znovu vysvětlili a doplňovali cvičení na interaktivní tabuli, na tabulkách pak každý psal odpovědi na otázky z tabule.

enlightenedna středu připomínám domácí úkol a termín navrácení anglických knížek z knihovnyenlightened

7.12.

Notebook: minulý čas průběhový - doplnění do vět

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 37. Domácí úkol je na příští středu 14.12.

Na interaktivní tabuli procvičujeme věty s minulými časy a opakujeme hláskování slovíček.

Bookwork: nová písnička, učebnice SB str. 36, posloucháme 2x, doplňujeme čísla k obrázkům a kontrolujeme ve dvojici. Ve cvičebnici doplňujeme stranu 36.

Nová gramatika: SB 37, otázky v minulém čase průběhovém (What were you doing yesterday at 5 o'clock? What was he doing on Monday at 8 o'clock?)

Ptáme se navzájem podle zadání na interaktivní tabuli.

 

5.12.

Notebook: procvičení nových slovíček - zamotaná slova

Taboo words: popisujeme nová slova podle obrázkových kartiček

Nová gramatika: minulý čas průběhový (past continuous), vypravování dějů a příběhů v minulosti, zdůrazňuje trvání děje. Co se právě dělo, když.....

I was reading when the phone rang. Telefonoval jsem - minulý čas průběhový.

Bookwork: učebnice WB str. 35 - procvičujeme gramatiku, samostatně, ve dvojicích, na interaktivní tabuli. Cvičebnice WB str. 35 /2, 3

Interaktivní tabule: procvičení vět s novou gramatikou

 

LISTOPAD

30.11.

Notebook: krátké zopakování AND, BUT, SO, BECAUSE

Napsali jsme si slíbené opakování 2. lekce.

Po testu jsme luštili osmisměrky již s novými slovíčky.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 34 celá strana, str. 35/1

Library: všichni si vypůjčili anglickou knížku z knihovny. Termín vrácení s vyplněnými book reporty (zápisy z knih) je do 14. 12.

New unit: nová lekce č. 3, učebnice SB str. 34, popisujeme obrázek, na interaktivní tabuli promítáme jednotlivá slovíčka - učíme se správnou výslovnost a hláskování, poslechli jsme si rozhovor a odpověděli na otázky.

Zahráli jsme si Snatch! s novými slovíčky.

 

28.11.

Opakovací lekce

Notebook: AND, BUT, SO, BECAUSE - doplňujeme do vět.

Jeopardy game: oblíbená velká hra na procvičení gramatiky probrané lekce (kategorie - slovíčka, spojky, could x couldn't)

Interaktivní tabule: procvičení gramatiky, hláskování

Notebook: spojujeme věty, zapisujeme v minulém čase.

enlightenedna středu 30.11. připomínám test z probrané lekce a domácí úkol.enlightened

23.11.

Notebook: COULD x COULDN'T, doplňujeme do vět podle interaktivní tabule, společně opravujeme a procvičujeme s vysvětlováním.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 32, str. 33 celé strany. Domácí úkol je na příští středu 30.11.

enlightenedTest: opakování z další dokončené lekce bychom si napsali příští středu 30.11.enlightened

Bookwork: čtení, cvičebnice WB str. 28 - čteme společně, vysvětlujeme neznámá slovíčka. Společně doplňujeme cvičení 2.

Pracovní list na interaktivní tabuli (AND, BUT, BECAUSE, SO)

Na interaktivní tabuli doplňujeme COULD, COULDN'T, gramatika této lekce. Příprava na test.

Opakovali jsme si také slovíčka z poslední lekce a zahráli si hru TABOO.

 

21.11.

Notebook: do sešitu jsme zapisovali slovíčka podle hláskování Miss Alison

Could x couldn't - ve větách procvičujeme novou gramatiku

Bookwork: STORY - učebnice SB str. 26 a 27 - nejprve společně popisujeme obrázky, pak sledujeme video na interaktivní tabuli, čteme příběh, čteme jednotlivé postavy.

Taboo words: popisujeme jednotlivá slova a hádáme (It's a place, it is high, you can climb it...)

Ve dvojici tvoříme souvětí k příběhu s použitím spojek AND, BUT, SO, BECAUSE.

Cvičebnice WB str. 29 - ve dvojicích, kontrolujeme společně.

16.11.

Notebook: SO, BECAUSE, AND, BUT - doplňujeme do souvětí

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 24, 26 - celé strany. Domácí úkol je na příští středu 23.11.

Pracovní list: ve dvojicích nebo samostatně doplňujeme do vět různé spojky, pak sami vymýšlíme souvětí podle zadané spojky.

Bookwork: nová písnička, učebnice SB str. 24 - nejprve posloucháme písničku, podtrháváme neznámá slova, ta si vysvětlujeme (snažíme se vždy o vysvětlení v angličtině pomocí výrazů, které známe). K písničce doplňujeme cvičení SB str. 24.

Nová gramatika: CAN - minulý čas COULD - tvoříme věty a doplňujeme (When I was a baby, I couldn't read.)

SB str. 25 - procvičení gramatiky

V kroužku jsme si zahráli hru s novými slovíčky, čteme a opravujeme výslovnost (pozor na ISLAND, VILLAGE!)

 

14.11.

Telephone game: naše oblíbená hra, procvičujeme slovíčka z letošního roku.

Notebook: na obrázku na interaktivní tabuli pojmenováváme jednotlivá místa, zapisujeme do sešitu

Taboo: popisujeme slovíčka podle obrázkových kartiček, ostatní hádají

Bookwork: učebnice SB str. 23 - čteme nejprve samostatně, vysvětlujeme nová slovíčka. Odpovídáme na otázky (ve dvojicích). Cvičení 2 - pořádek slov ve větách, společně na interaktivní tabuli.

Nová gramatika: spojky AND, BUT, BECAUSE, SO - učebnice SB str. 23, gramatické video, procvičování, tvoření vět

Připomínám domácí úkol na středu 16.11.enlightened

9.11.

Notebook: zopakovali jsme několik základních frází a připomněli hláskování složitějších slovíček.

Test: napsali jsme si slíbené opakování.

Library: všichni si vybrali anglickou knížku z knihovny. Termín vrácení knížek spolu s vyplněnými Book reporty (zápisy z knížek) je do 23. listopadu.

V učebnici SB jsme vyplňovali stranu 119 - závěrečné dokončení lekce, dokončíme v příští hodině.

Bookwork: nová lekce, Unit 1, prohlédli jsme si obrázek, popsali, seznámili se s novými slovíčky - výslovnost, vysvětlení, obrázkové kartičky.

Zahráli jsme si několik her na procvičení nových slovíček.

enlightenedMiss Alison připravila výslovnost a hláskování nových slov, viz odkaz výše. enlightened

 

7.11.

Notebook: procvičujeme MUST x MUSTN'T ve větách, opakujeme slovíčka.

Dnešní lekci jsme věnovali hlavně opakování gramatiky a slovíček, ústní i písemnou formou. Slovíčka hláskujeme, píšeme, popisujeme, tvoříme věty se správnou gramatikou.

Soutěžili jsme ve hře Jeopardy a hráli hry na interaktivní tabuli.

Bookwork: učebnice SB str. 16 a 17. - čteme nahlas příběhy 1 - 4, opravujeme výslovnost a vysvětlujeme si některá složitější slovíčka.

enlightenedNa středu 9. 11. připomínám opakování/test z 1. probrané lekce a domácí úkol.

2.11.

Písnička: procvičení přivlastňovacích zájmen

Notebook: opravujeme chyby ve větách (procvičujeme gramatiku I MUST x MUSTN'T)

Bookwork: cvičebnice WB str. 17 - podle poslechu spojujeme osoby s obrázky, společně kontrolujeme.

Společně se vracíme k otázce na začátku lekce: How can we learn about the past? (Books, documentary, family, films, school)

Pracovní list: k obrázkům doplňujeme MUST x MUSTN'T - ve dvojicích

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 16 a 17. Domácí úkol je na příští středu 9.11.

enlightenedTest: opakování z 1. ukončené lekce bychom si napsali příští středu 9. 11. enlightened

yes Dnes jsme ocenili nejlepšího studenta měsíce října. yes

Na interaktivní tabuli jsme procvičovali gramatiku a slovíčka, která budeme potřebovat v testu.

 

ŘÍJEN

31.10.

Notebook: rozmotáváme hallowenská slovíčka (spider, pumpkin, ghost, skeleton, witch)

Bookwork: učebnice SB str. 20 - ve dvojicích si připravujeme rozhovory podle zadání, prezentujeme ostatním. Doplnili jsme cv.1 ve cvičebnici WB str. 20 - spojujeme otázky a odpovědi.

Ve druhé části dnešního dne jsme si užili Halloweenskou party.

V kroužku jsme hráli hry: "Who am I?" se zavázanýma očima hádáme, kdo promluvil. V kroužku také hádáme, co za tajemné věci se skrývá v nákupní tašce. Poznáváme pohmatem a popisujeme ostatním (It's small, hard, we use it in the morning and in the evening - it is a toothbrush!)

Mezi hrami jsme si zatančili (Skeleton dance, Pumpkin Jack)

Rozpočítávadlo: naučili jsme se nové rozpočítávadlo, text je tady: Eeny, meeny, miny, moe, catch a tiger by his toe, if he hollers let him go, I pick YOU!

Užili jsme si i drobné sladkosti :)

24.10.

Telephone game: procvičujeme slovíčka, posíláme ve dvou týmech a píšeme na tabuli.

Notebook: do sešitu píšeme věty se správným pořádkem slov

Bookwork: učebnice SB str. 14 a 15 - nový příběh, nejprve u interaktivní tabuli odhadujeme, o co v příběhu půjde. Díváme se na video. S učebnicemi pak příběh čteme, rozdělujeme si role. Vysvětlujeme si některá slovíčka a procvičujeme výslovnost.

Doplnění cvičení na základě příběhu, cvičebnice WB str. 14/ 1 a 2 - ve dvojicích, odpovědi kontrolujeme společně.

Ve skupinkách pak seřazujeme věty z příběhu podle děje.

SB, WB cvičení 15/2 - procvičení skupin hlásek (YELLOW x BROWN) - do sešitu přiřazujeme slova do těchto skupin na základě výslovnosti.

Make a rhyme: ve dvojicích tvoříme rýmy, 4 věty, 2 rýmy - s použitím slovíček z předchozího cvičení, čteme nahlas.

19.10.

Telephone game: procvičujeme gramatiku (I must be quiet in the museum. I mustn't take photos.)

Notebook: doplňujeme slovíčka podle interaktivní tabule (Museum)

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB  celá strana 13. Domácí úkol je až na pondělí 31.10.

Dokončili jsme naše kartičky s novými slovíčky z lekce.

Song: nová písnička, učebnice SB str. 12, posloucháme a doplňujeme do textu. Cvičení 2 - doplňujeme odpovědi podle písničky. Cvičebnice WB str. 12.

Bookwork: učebnice SB str. 13, poslechové cvičení a gramatické video

Hráli jsme hry na procvičení gramatiky a slovíček, ve dvojicích, nebo na interaktivní tabuli.

 

17.10.

Notebook: podle obrázku na interaktivní tabuli doplňujeme slovíčka

Opakovali jsme a procvičovali slovíčka z nové lekce (popisujeme je a hádáme, hrajeme hry na interaktivní tabuli)

enlightenedProcvičujte si výslovnost a hláskování s Miss Alison. Viz odkaz na videa výše ↑.enlightened

Bookwork: učebnice SB str. 10 - Big question - vymýšlíme odpovědi na otázku a tvoříme myšlenkovou mapu.

Listening: SB 10 a odpovědi na otázky 1 - 4

Nová gramatika: MUST x MUSTN'T (muset x nesmět) - pozor na správné hláskování! SB str 11 - cvičení 1 - 3, video, ptáme se ve dvojici a vymýšlíme pravidla.

If I was a queen: Co by lidé museli a nesměli v mém království - vymýšlíme ve dvojici a čteme na závěr hodiny

12.10.

Notebook: doplnění slov do otázek, začátky otázek, procvičení k testu

Po krátkém zopakování jsme si napsali test z ukončené úvodní lekce.

Library: všichni si vypůjčili anglickou knížku z naší knihovny. Knihy mají děti půjčené až do 31.10., knihy spolu s vyplněným book reportem (zápisem z knihy) mohou děti vracet až po podzimních prázdninách.

Miss Alison všem zkontrolovala domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 10/1, 2, 3

New vocabulary: začali jsme se slovíčky z 1. lekce, ukazujeme si obrázkové kartičky, vysvětlujeme slova a procvičujeme výslovnost.

Na závěr hodiny jsme si zahráli hru Snatch!.

 

10.10.

Rychlá hra Telephone

Notebook: pořádek slov ve větách - sestavování slov

Jeopardy game: velký kvíz pro dvě družstva, kde soutěžíme v hláskování, doplňování otázek, hledání a opravu chyb a pořádek slov ve větách.

Interaktivní tabule: hry a videa na procvičení gramatiky a slovíček úvodní lekce, pexeso (otázky a odpovědi)

Hangman se slovíčky z úvodní lekce.

Notebook: tvoříme 3 otázky začínající na: 1. DID.... 2. WHAT.... 3. WHERE.... Píšeme otázky a ptáme se navzájem.

 

5.10.

Warm up: v kroužku hrajeme hru Telephone (tichá pošta), posíláme celé věty dvěma směry :)

Notebook: rozmotáváme slova a opravujeme hláskování podle obrázkových kartiček.

Boookwork: vrátili jsme se k příběhu, znovu si jej přehráli, vyměňovali jsme si role, opravujeme výslovnost. K příběhu jsme doplnili cvičení 1 a 2 ve cvičebnici WB na str. 8

Cvičebnice WB str. 7 / 1, 2, 3 - procvičujeme minulý čas.

Na interaktivní tabuli jsme procvičovali začátky otázek v minulém čase (Did you...? Were you...?)

Homework:  cvičebnice WB str. 9, cvičení 1 a 2, domácí úkol je na příští středu 12.10.

enlightenedTest: opakování z dokončené úvodní lekce bychom si napsali příští středu 12.10.enlightened

 

3.10.

Warm up: doplňujeme informace do dotazníku, ptáme se navzájem (Do you like cooking? Have you got two pets? Are you afraid of spiders?)

Notebook: Doplňujeme správný začátek otázky (1. ___ old are you? 2. ___ you like pizza? 3.___ is your favourite singer?)

Bookwork: nejprve jsme si zopakovali některá slovíčka (jednotlivá slova popisujeme v angličtině), učebnice SB str. 7, cvičení 1 - doplňujeme chybějící slova podle poslechu. Cvičení 2 - doplnění, cvičení 3 - video s gramatikou.

Cvičebnice WB str. 7/4 - odpovídáme na otázky a popisujeme uplynulý víkend.

Story: nový příběh, učebnice SB str 8 a 9 - sledujeme příběh na interaktivní tabuli, potom si rozdělujeme role a ve dvou skupinkách čteme. K příběhu doplňujeme cvičení 2 na str. 9

Na závěr jsme hráli hry na interaktivní tabuli - doplňujeme chybějící písmena

 

ZÁŘÍ

26.9.

Na začátku hodiny jsme sestavovali seznam písniček, které si budeme moci během roku přehrávat.

Notebook: procvičování vět s gramatikou z loňského roku (věty v přítomném čase jsme psali v minulém)

Bookwork: SB5 - plánujeme zábavní park, používáme nová slovíčka a učebnici SB, WB

učebnice SB 5, cvičení 1 - 3, cvičebnice WB 5, cvičení 1

Song: nová písnička, SB a WB 6

Homework: nový domácí úkol, učebnice WB strana 5, cvičení 1 a 2, učebnice WB str 6, cvičení 1 a 3 - na příští pondělí 3.10

21.9.

Rozcvičení: v kroužku na zadanou kategorii vymýšlíme co nejvíce slov. Pokud nevíme dál, nebo slovo zopakujeme, rychle měníme kategorii. (animals, colours, food, sports...)

Notebook: doplňujeme správná slovesa v minulém čase do vět (SEE - saw, GO - went, LOOK - looked, DRINK - drank)

Pictionary: podle obrázkových kartiček kreslíme obrázek na tabuli a hádáme, o co jde. Ptáme se celými větami: Is it a lift? Yes, it is! No, it isn't.

Bookwork: učebnice SB str. 4, seznámili jsme se s novým příběhem Bena a Lucy, podle obrázku hádáme, kde jsou a co dělají. Učíme se nová slovíčka a procvičujeme výslovnost.

Listening: SB 4/2 - nejprve si čteme otázky a pak posloucháme a hledáme odpovědi.

Cvičebnice WB 4/1 -skládáme správná slova k obrázkům

Homework: domácí úkol, cvičebnice WB str. 4, cvičení 2, 3 a str. 5, cvičení 1, 2, 3. Domácí úkol je na středu 5.10.

 

19.9.

Rozcvičení: 2 truths, 1 lie - každý si vymyslel 3 věty, 2 pravdivé a 1 nepravdivou, ostatní hádají, která z nich je nepravdivá

Notebook: ze zamotaných písmenek skládáme slova, s pomocí obrázkových kartiček. Slova řadíme do správného pořadí ve větě. Opakujeme tak gramatiku a slovíčka loňského roku.

Class poster: dnes jsme vše dokončili a těšíme se na vystavení plakátu v hale u jídelny.

Taboo words: popisujeme obrázkové kartičky a ostatní hádají. Používáme celé věty, snažíme se o detailní popis (It's food, we can eat it for lunch a dinner, we can use a fork or a spoon, we can put lots of vegetables in it.......SALAD)

Words A-Z: pro každé písmenko v abecedě vymýšlíme slova. Čím zajímavější, tím lepší.

 

Dokončili jsme Time capsule a založili ji do složky k otevření na konci roku.

14.9.

Rozcvičení: What's your name? How do you feel today? V kroužku ke svému jménu přidáváme i nějaký pohyb.

Notebook: ze zamotaných písmenek skládáme slova, s pomocí obrázkových kartiček. Procvičili jsme tak některá slovíčka z loňského roku.

Charades: podle obrázkových kartiček předvádíme slova a hádáme, o jaké slovo jde.

Class poster: tvořili jsme naše skupinové tablo, kreslíme a vystřihujeme a radíme se, jak bude náš plakát vypadat.

Rules: krátce jsme zopakovali pravidla, hlavně ta, jak se ve skupině chováme k sobě navzájem. Podepsali jsme pak dohodu, že se v naší skupině k sobě budeme chovat vždy slušně, aby se nám dobře společně pracovalo.

Time capsule: na začátku školního roku si každý vyplnil krátký dotazník, kde napsal něco o sobě a o svých zájmech. Na konci roku si pak porovnáme, co se zlepšilo, změnilo, nebo co děláme jinak.

Na závěr hodiny jsme si zahráli hru Rock, paper, scissors :)

 

12.9.

Intro: Dnes jsme měli zahajovací hodinu, představili jsme se a hned jsme ke svému jménu připojili, co jsme dělali o prázdninách (My name is Miss Lenka and I went to Italy.)

Notebooks: Vytvořili jsme a vybarvili obálku sešitu, který budeme používat v hodinách.

Game: Zahráli jsme si hru Taboo - popisujeme zadané slovo, ostatní se snaží hádat, o co jde.

Classroom rules: pravidla chování ve třídě, sestavili jsme ta základní a zapsali si je do sešitu.

Group mascot: maskotem naší skupiny pro letošní školní rok je Jaguár. Povídali jsme si o jaguárech a uvedli základní fakta. Také jsme promysleli plakát naší skupiny pro tento rok.

Ve dvou skupinách jsme skládali puzzle, obrázek jaguára.

Books: prohládli jsme si učebnice, Miss Alison zadávala různé instrukce (Find something purple. What can you see on page 46?...)

enlightenedProsíme o aktivaci kódů z učebnice a registraci na webové stránce, aby děti měly přístup ke všem cvičením, písničkám, videím. enlightened

Na závěr jsme si zahráli hru Snatch! a střídali jsme se v zadávání instrukcí. 

 

aktualizováno: 28.01.2023 11:01:58