Jaguars

Vyučující:

 

Rita Watson

tel.: +420 776 510 439
email: rcwatson18@gmail.com

Asistent/ka:

 

Jitka Gasparová

tel.: +420 604 144 883
email: jitka.gasparova@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Upozorňujeme Vás, že poslechová cvičení z učebnice jsou k dispozici pouze ve třídě a není je možné vypracovávat doma. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

ČERVEN

laughPřejeme všem dětem a rodičům krásné letní prázdniny plné pohody a odpočinku a těšíme se na shledání v novém školním roce.wink

MISS RITA A MISS JITKA

15.6.

Dnes nejprve každý ze žáků dokončuje svou knížečku - dopisuje text a doplňuje ho vlastními obrázky. Poté si všechny příběhy společně čteme. V druhé části hodiny hrajeme různé hry (např. "Musical chairs") či tancujeme podle videa. Nakonec se díváme na jednu epizodu Mr. Beana a říkáme si, co se stalo na začátku, uprostřed a na konci příběhu, jaké postavy v něm vystupovaly a na jakých místech se příběh odehrával (settings, charactersbeginning, middle and end of the story)
 

13.6.

MDR: do sešitu odpovídáme na otázky např. What are your favourite stories you have read? If you wrote a story, what would it be about?

Other information:
Dnešní den vytváříme vlastní krátký příběh - our own short story. Nejprve si říkáme, co by měl obsahovat - settings (kdy a kde se příběh odehrává), characters (jaké postavy v něm vystupují), beginning, middle and end (co se stalo na začátku příběhu, jaká byla zápletka a jak příběh skončil). Poté si každý z žáků vymýšlí vlastní příběh a vypracovává hrubý návrh se všemi výše uvedenými náležitostmi. Napsaný text vyučující kontroluje a opravuje chyby. Kdo je hotový, dostává ručně vytvořenou malou knížečku a začíná s vytvářením jejího obalu, připojuje ilustraci a píše text "načisto".  

V příští hodině, která je zároveň naší poslední v tomto školním roce, budeme knížečky dokončovat. 

8.6.

enlightenedPříští týden si žáci již nemusí nosit na LEAP výuku učebnice.

Other information:
Dnešní den pokračujeme v tématu Geography. Ve dvojicích si vybíráme kontinenty (North America, South America, Africa) a čteme si o nich informace v knížkách. Poté vypracováváme plakát o vybraném kontinentu - uvádíme na něj informace, které jsme se dověděli nebo sami známe (např. kde leží, jaké země na něm najdeme, čím je známý, jaké jsou tam řeky, hory, pouště, co se tam jí, jakým jazykem se tam mluví, jaké jsou tam populární sporty, jaké jsou tam památky apod.) a doplňujeme obrázky. Žáky práce  bavila a plakáty se jim moc povedlyyes.

6.6.

enlightenedProsíme o dokočení pracovního listu "Broken words", který byl na dnes za domácí úkol. Přinesli ho vypracovaný (a to ne ještě úplně celý) pouze dva žáci. Děkujeme!

MDR: do sešitu odpovídáme na otázky např. What country is above Spain? What country is next to the Netherlands? Name three countries starting with "P".

Other information:
Dnešní hodinu se věnujeme převážně zeměpisu. Soutěžíme ve hře "Spelling Bee" o to, kdo dokáže nejlépe hláskovat názvy různých států světa. Ve dvojicích řešíme "Geography Quiz", ve kterém odpovídáme na různé otázky na zeměpisná témata. Také v týmech hrajeme interaktivní hru "Kahoot", kdy odpovídáme nejen na otázky týkající se zeměpisu, ale i z oblasti sportu. Na závěr hodiny oceňujeme naše studenty měsíce května. Moc gratulujemeyes

1.6.

enlightenedPřipomínáme homework due Monday 6.6.: dokončit pracovní list "Broken words". 

MDR: řešíme zamotané věty a pak je píšeme do sešitu např. don't/I/basketball/play/. = I don't play basketball.; dinner/we/have/at 7:30/. = We have dinner at 7:30.; you/are/Spanish/? = Are you Spanish?; apod.

Other information:
Dnes pracujeme na stanovištích. Na jednom luštíme osmisměrku na téma "Camping"; na druhém procvičujeme hláskování slovíček pomocí kostiček z písmenky a na třetím si házíme s míčem a při tom hrajeme "Categories", kdy vymýšlíme slovíčka na různá témata např. food, animal, transportation, apod. Podle videa skládáme papírové vlaštovky a dekorujeme si je podle vlastní fantazie. Poté pořádáme soutěž, koho vlaštovka dál doletí. 

KVĚTEN

30.5.

enlightenedHomework due Monday 6.6.: dokončit pracovní list "Broken words". Prosíme ještě dva žáky o navrácení anglických knížek. Předem děkujeme.

MDR: v otázkách doplňujeme správný gramatický tvar a poté na otázky odpovídáme písemně do sešitu např: Where was/were you yesterday? What do/did you do on Saturday? Which is more beautiful/beautifuller a lion or a shark?

Other information:
Dnes opakujeme učivo za celý rok a píšeme závěrečný test, abychom věděli, co jsme si zapamatovalismiley. Poté vypracováváme pracovní list, kde se snažíme hledat rozdělená slova. Tím si opakujeme názvy dnů v týdnu, měsíců a ročních období. Děti mají za úkol tento pracovní list doma dokončit. Opakujeme i nepravidelná slovesa - na tabuli píšeme tvary přítomného a minulého času, hrajeme "Bingo" či v týmech se snažíme za daný časový okamžik najít v osmisměrce co nejvíce sloves v minulém čase. Na konci hodiny hrajeme i hru "Chinese Whispers" a procvičujeme tak různá slovíčka. 

25.5.

enlightenedŽádný domácí úkol nebyl zadán. Prosíme ale některé ze žáků o navrácení anglických knížek. Předem děkujeme.

MDR: ke každému z uvedených písmen abecedy (A-P) vymýšlíme a píšeme jedno sloveso 

Other information:
Ve dvojicích vypracováváme kvíz na zopakování gramatiky - do uvedených vět doplňujeme správné tvary slovesa "být" v minulém čase. Hrajeme hru na interaktivní tabuli, při které hledáme slovesa (verbs) a podstatná jména (nouns) ve větách. Opakujeme učivo z letošního roku: luštíme osmisměrku a procvičujeme si slovní zásobu z  1.-9. lekce; ve dvojicích hrajeme kvízovou hru "Jeopardy", kdy si vybíráme otázky z různých kategorií a s různým počtem bodů a opakujeme při tom gramatiku a slovní zásobu z 5. - 9. lekce.

23.5.

enlightenedŽádný domácí úkol nebyl zadán. Prosíme ale některé ze žáků o navrácení anglických knížek. Předem děkujeme.

MDR: odpovídáme na otázky v minulém a budoucím čase (What did you see at the weekend? What did you like? What will you do this afternoon?)

V týmech hrajeme velkou hru Jeopardy game (Riskuj!), vybíráme otázky z různých kategorií a s různým počtem bodů. Procvičujeme tak příslovce, planety, opravujeme chyby ve větách, hláskujeme slova, odpovídáme na otázky k příběhům Bena a Lucy.

Ve druhé části hodiny hledáme kartičky s výzvami rozmístěné ve třídě. Na kartičkách jsou různé úkoly, řešení hlavolamu, minulý čas nepravidelných sloves, zamotaná slova, odpovědi na otázky a další. Hrajeme ve dvojicích a odpovědi na konci hodiny kontrolujeme společně.

Žákům také rozdáváme opravený test z 9. lekce, který si odnáší domů.

18.5.

enlightenedŽádný domácí úkol nebyl zadán. Prosíme ale některé žáků o navrácení anglických knížek. Předem děkujeme.

V úvodu dnešní hodiny si říkáme, jaké je dnes počasí, jaký je den v týdnu a navzájem se ptáme, jak se máme. Opakujeme si při tom názvy počasí, dnů v týdnu a emocí

Protože jsme minulou hodinu dokončili učebnici, začínáme opakovat učivo, které jsme v tomto školním roce probrali. Hrajeme kvízovou hru "Top Five Answers" na interaktivní tabuli a také několik kol "Kim's Game", při které si snažíme zapamatovat co nejvíce obrázkových karet a poté předměty na nich zapisujeme. Na obrázkových kartách byla různá slovní zásoba z našich devíti lekcí. Na zopakování stupňování přídavných jmen vyplňujeme pracovní list.  

Věnujeme se i chvilku čtení nahlas - čteme knihu "The Burglar's Breakfast" o zloději Alfiem, kterému někdo ukradl z domova oblíbené jídlo - cornflakes, sardinky, vafle a vajíčka. 

16.5.

enlightenedŽádný domácí úkol nebyl zadán.

MDR: spojujeme dohromady slovní spojení a píšeme do sešitu např. put up a tent, swing on the rope, sail a boat, dive into the water, atd. 

Bookwork:
SB str. 127 cv. 1, 2 - doplňujeme slova vyjadřující množství (cv. 1); doplňujeme do otázek "how much/how many" podle kontextu (cv. 2)

Other information:
Opakujeme slovní zásobu prostřednictvím hry s obrázkovými kartami "What's missing?" a také doplňujeme slovesa nebo podstatná jména do slovních spojení. Procvičujeme gramatiku -opravujeme chybně napsané věty. Poté píšeme test z 9. lekce a po jeho vypracování lustíme osmisměrku na téma "The world around us", čímž si procvičujeme slovíčka, která jsme letos probrali. Nakonec se seznamujeme s anglickými idiomy, která obsahují název potraviny, a říkáme si, co znamenají např. to go bananas = to be crazy or wild; a piece of cake = very easy to do; a couch potato = lazy person apod. 

11.5.

enlightenedŽádný domácí úkol nebyl zadán.

enlightenedTest/opakování: V pondělí 16.5. máme v plánu napsat si krátký testík z poslední lekce (Unit 9). Bude obsahovat slovní zásobu z 9. lekce; z gramatiky pak vyjádření množství něčeho a otázky na množství (how much ..., how many ...). Tato gramatika je poměrně těžká a dělá žákům potíže, a tak ji v pondělí před testem ještě procvičíme.

MDR: napiš ke každému z uvedených písmenek jednu zemi (A,B,D,J,K,M,O,P,S,T,U,V,Z)

Bookwork:
SB str. 114 cv. 1, 3 - podle poslechu hledáme a ukazujeme místa na mapě (cv. 1); určujeme souřadnice, na kterých se místa nachází (cv. 3)
SB str. 115 - určujeme, zda jsou tvrzení pravdivá či nepravdivá (cv. 1); odhadujeme, v jakém měřítku kreslíme mapu třídy, školy města či země (cv. 2)
WB str. 114 – doplňujeme k obrázkům názvy z tabulky (cv. 1); samostatně čteme text a zaznamenáváme místa do mapy (cv. 2)

Vocabulary: campsite, sail a boat, swing on a rope, dive into the water, row a boat, dry your clothes, make a raft, put up a tent, make a fire, collect wood; a bottle of, a can of, a loaf of ... (mn. číslo loaves); a packet of, a piece of, a carton of ..., a bar of chocolate; cycle path, chair lift, ferry, cliff; scale, grid, key (of a map)

Other information:
Opakujeme počitatelná a nepočitatelná podstatná jména a říkáme si, kdy používáme "how much" a "how many". Také se dnes věnujeme zeměpisu - seznamujeme se s názvy světových stran a povídáme si, co je to měřítko na mapě. Kreslíme i mapu okolí svého bydliště včetně legendy. Nakonec hrajeme hru, při které hledáme země na mapě světa. 

9.5.

enlightenedŽádný domácí úkol nebyl zadán.

enlightenedTest/opakování: V pondělí 16.5. máme v plánu napsat si krátký testík z poslední lekce (Unit 9). Bude obsahovat slovní zásobu z 9. lekce; z gramatiky pak vyjádření množství něčeho a otázky na množství (how much ..., how many ...). Tato gramatika je poměrně těžká a dělá žákům potíže, a tak ji v pondělí před testem ještě procvičíme.

MDR: píšeme do sešitu pět věcí, které jsou na obrázku v lednici např. There are five eggs. There is  a bottle of milk. There are three bottles of juice. apod.

Bookwork:
SB str. 112 - 113 cv. 1, 2, 3 – čteme nahlas příběh o nástrahách v lese "The snares in the forest" (cv. 2); odpovídáme na otázky týkající se příběhu (cv. 1); spojujeme části vět tak, jak k sobě patří (cv. 3); pro zopakování minulého času také v textu kroužkujeme co nejvíce sloves v minulém čase
WB str. 112 – luštíme zamotaná slovíčka (cv. 2); podle obrázků píšeme krátký příběh o Rosy, která při své procházce lesem fotografovala králíka a fotky poté ukazovala svým kamarádům (cv. 3)

Vocabulary: campsite, sail a boat, swing on a rope, dive into the water, row a boat, dry your clothes, make a raft, put up a tent, make a fire, collect wood; a bottle of, a can of, a loaf of ... (mn. číslo loaves); a packet of, a piece of, a carton of ..., a bar of chocolate; snare

Other information:
Dnes oceňujeme našeho studenta měsíce dubna. Moc gratulujemeyes! Kromě práce s učebnicí pracujeme na stanovištích - na jednom si pomocí kostiček s písmenky opakujeme slovní zásobu, kterou jsme se letos naučili, na druhém stanovišti hrají žáci s Miss Ritou hru Twister. 

4.5.

enlightenedPřipomínáme homework due Monday 9.5.: WB str. 109. Někteří žáci také měli chybně vypracované cvičení 2 str. 106, kde použili namísto průběhového času čas prostý - ví o tom a měli by si cvičení opravit. 

MDR: doplň správně do otázek "how much/how many1. How ... apples are there? 2. How ... juice is there? 3. How ... cups of tea are there?

Bookwork:
SB str. 110-111 cv. 1, 2 – posloucháme poslední příběh Bena a Lucy nazvaný "The last line", ve kterém nachází truhlu s pokladem; poté si dělíme role a čteme nahlas (cv. 1); odpovídáme písemně na otázky k příběhu (cv. 2)
WB str. 110 – spojujeme části souvětí tak, jak patří k sobě (cv. 1); s použitím slov v tabulce doplňujeme příběh Bena a Lucy (cv. 2); píšeme verše říkanky, které v průběhu roku Ben a Lucy nacházeli, ve správném pořadí (cv. 3). Tato cvičení si společně zkontrolujeme v pondělí.

Vocabulary: campsite, sail a boat, swing on a rope, dive into the water, row a boat, dry your clothes, make a raft, put up a tent, make a fire, collect wood; a bottle of, a can of, a loaf of ... (mn. číslo loaves); a packet of, a piece of, a carton of ..., a bar of chocolate; hire, west, put in order, lighthouse, oar

Other information:
První část výuky pracujeme s učebnicemi. Na procvičení gramatiky (how much/how many) vyplňujeme také pracovní list. A protože je pěkné počasí, trávíme část výuky i venku a hrajeme různé hry, při kterých si procvičujeme slovní zásobu z 9. lekce.
Půjčujeme si knihy z naší anglické knihovny a dostáváme i Book Report k vyplnění. Děti by měly knihy přinést do 18. května.

2.5.

enlightenedHomework due Monday 9.5.: WB str. 109. Někteří žáci také měli chybně vypracované cvičení 2 str. 106, kde použili namísto průběhového času čas prostý - ví o tom a měli by si cvičení opravit. 

MDR: doplňujeme do tabulky potraviny, které mohou být v konzervě, krabici, sáčku či můžeme je můžeme měřit na kusy (a can of ..., a carton of ... a packet of ..., a piece of ...)

Bookwork:
SB str. 108 – posloucháme písničku a kroužkujeme obrázky potravin, které se v ní objevují (cv. 1); poté se dělíme na skupiny a písničku zpíváme (cv. 2)
SB str. 109 – podle poslechu píšeme do tabulky množství jednotlivých potravin (cv. 1); seznamujeme se s novou gramatikou - viz níže (cv. 2); ptáme se na množství věcí na obrázku a odpovídáme (cv. 3)
WB str. 108 – číslujeme potraviny v pořadí, v jakém se vyskytují v písničce (cv. 1); píšeme, jaké potraviny chybí v piknikovém košíku (cv. 2)

Grammar:
HOW MUCH/HOW MANY - používáme, když se ptáme na množství něčeho;
how much - ptáme se na nepočitatelná podstatná jména (milk, cheese, water, rice, ...) 
např. How much cheese do we need? How much milk is there?
how many - ptáme se na počitatelná podstatná jména (carrots, apples,  packets, pieces, loaves, bottles, bars, cans, ...) 
např. How many bottles of water do we need? How many glasses of milk are there.  

Vocabulary: campsite, sail a boat, swing on a rope, dive into the water, row a boat, dry your clothes, make a raft, put up a tent, make a fire, collect wood; a bottle of, a can of, a loaf of (mn. číslo loaves); a packet of, a piece of, a carton of ..., a bar of chocolate

Other information:
Hrajeme různé hry na interaktivní tabuli a procvičujeme vyjadřování množství (a bottle of water, a glass of milk, a carton of milk, a bar of chocolate, a cup of tea, a piece of cake apod.). Žáci si mohou doma zopakovat např. zde.

DUBEN

27.4.

enlightenedHomework due Monday 2.5.: WB str. 106

MDR: podle instrukcí doplňujeme minulý čas do vět (I went to the mall, but I didn't go to the cinema. I didn't eat pizza today. Did you go to the park? Yes, I did.) 

Bookwork:
SB str. 106 – seznamujeme se s novou slovní zásobou (cv. 1); posloucháme text a opravujeme tvrzení v uvedených větách (cv. 2)
SB str. 107 – spojujeme věty s obrázky, ke kterým patří (cv. 1); seznamujeme se s novou gramatikou - viz níže (cv. 2)
WB str. 107 – doplňujeme k obrázkům množství (cv. 1); podle obrázků doplňujeme rozhovor (cv. 2)

Grammar:
Slova A BOTTLE/CAN/LOAF/PACKET/PIECE OF ... používáme, pokud mluvíme o množství nebo obsahu něčeho např.: 
a bottle of lemonade (water, milk)
a can of tomatoes (carrots, peas)
a loaf of bread
a packet of sweets (crisps, biscuits)
a piece of cheese (cake)

Vocabulary: campsite, sail a boat, swing on a rope, dive into the water, row a boat, dry your clothes, make a raft, put up a tent, make a fire, collect wood; a bottle of, a can of, a loaf of (mn. číslo loaves); a packet of, a piece of 

Other information:
Začínáme novou lekci nazvanou “At the campsite”. Anglicky si vysvětlujeme nová slovíčka a procvičujeme je prostřednictvím pantomimy či hry "Spelling Bee".  Opakujeme také minulý čas nepravidelných sloves. Hrajeme i hru Kahoot, při které do vět doplňujeme množství (např. a can of ..., a loaf of ..., a bottle of ..., a cup of ..., a packet of ..., a carton of ..., a box of ..., a bag of ..., a glass of ... apod).

25.4.

enlightenedŽádný domácí úkol nebyl zadán.

MDR: doplňujeme do vět správné tvary příslovcí či přídavného jména např. Can you run quickly/fastlyYou draw beautiful/beautifully pictures. Put down the book careful/carefully. He paints beautifully/beautiful

Other information:
Kontrolujeme domácí úkol. Opakujeme slovní zásobu, příslovce a budoucí čas prostřednictvím  různých her. Na interaktivní tabuli procvičujeme spellování slovíček nebo ze zadaných slov sestavujeme věty v budoucím čase ve správném slovosledu. Pro zopakování příslovcí plníme pokyny vyučující (např. go fast/slowly, carefully apod.) a také píšeme příslovce na tabuli, abychom si zopakovali, jak se správně píší (např. hapily, beautifully apod). Poté píšeme test z 8. lekce. Opravený test si žáci již odnesli domů. Ti, co dokončili test dříve, zkouší luštit sudoku s názvy planet. 

20.4.

enlightenedŽádný domácí úkol nebyl zadán, avšak je třeba, aby ti, co dnešní úkol neměli, jej doplnili. Prosíme také ještě pár žáků o navrácení anglických knížek. Děkujeme.

enlightenedTest/opakování: V pondělí 25.4. máme v plánu napsat si krátký testík z Unit 8. Bude obsahovat slovní zásobu z 8. lekce; z gramatiky pak budoucí čas a tvoření příslovcí pomocí přípony -ly (pozor na "weel, fast").

MDR: píšeme do sešitu čtyři věty o tom, co budeme dělat o prázdninách

Bookwork:
SB str. 105 cv. 1, 2 – čteme vesmírný zápisník a doplňujeme čísla k obrázkům (cv. 1); doplňujeme slova do textu (cv. 2)

Vocabulary: planet, rocket, UFO, star, comet, telescope, astronaut, moon, space station, planetarium, alien, the Earth; first, then, after that, finally

Other information:
Dnes neměla více jak polovina přítomných žáků vypracovaný domácí úkol a tak jeho kontrolou přesouváme na další hodinu. Píšeme vlastní souvislý text o tom, co jsme dělali tento víkend a používáme výrazy - first, then, after that, finally. Skládáme části souvětí podle toho, jak k sobě patří ("broken sentences"). V pracovním listu tvoříme z přídavných jmen příslovce a naopak a opakujeme slovní zásobu na téma vesmír pomocí kostiček s písmenky. Na konci hodiny hrajeme hru Kahoot, při které doplňujeme do vět správný tvar příslovce nebo přídavného jména. 

13.4.

enlightenedPřipomínáme homework due Wednesday 20.4.: WB str. 98/cv. 2; 100 a 101/cv.1
    Prosíme také ještě pár dětí o navrácení anglických knížek. 

MDR: luštíme zamotaná slovíčka na téma vesmír

Bookwork:
SB str. 102 – posloucháme názvy planet a učíme se je správně vyslovovat (cv. 1); čteme článek o naší sluneční soustavě (cv. 2)
WB str. 102 – píšeme k planetám jejich názvy (cv. 1); podle článku ve SB doplňujeme slova do textu (cv. 2); spojujeme části vět (cv. 3)

Vocabulary: planet, rocket, UFO, star, comet, telescope, astronaut, moon, space station, planetarium, alien, the Earth; orbit, diameter, distance

Other information:
Kromě krátké práce s učebnicemi na začátku hodiny máme "velikonoční hodinu". Děláme si malý obrázkový slovníček na dané téma, který si mohou žáci doma vybarvit, řešíme kryptogram a také zamotáváme velikonoční slovíčka, která pak luští naši spolužáci. Podnikáme Scavenger Hunt a hledáme po třídě schovaná nepravidelná slovesa v přítomném čase a naším úkolem je napsat jejich tvar času minulého. 

Přejeme všem krásné Velikonoce a příští středu se těšíme naviděnou!

11.4.

enlightenedHomework due Wednesday 20.4.: WB str. 98/cv. 2; 100 a 101/cv.1
     Prosíme také o navrácení anglických knížek.

MDR: z přídavných jmen tvoříme příslovce (např. dangerous - dangerously; beautiful - beautifully; careful - carefully; bad - badly; heavy - heavily) a ta poté nahlas hláskujeme

Bookwork:
SB str. 98 - 99 cv. 1, 2 – posloucháme další příběh Bena a Lucy nazvaný "The trap", který se odehrává v planetáriu; poté si dělíme role a čteme nahlas (cv. 1); odpovídáme písemně na otázky k příběhu (cv. 2)
SB str. 100 cv. 1, 2 – podle poslechu instrukcí vybarvujeme obrázek a popisujeme věci na něm (cv. 1); určujeme, zda jsou tvrzení pravdivá či nepravdivá (cv. 2)
WB str. 98 cv. 1 – řadíme věty do správného pořadí podle děje příběhu

Grammar:
příslovce bez přípony -ly: well (od přídavného jména good); hard, fast

Vocabulary: planet, rocket, UFO, star, comet, telescope, astronaut, moon, space station, planetarium, alien, the Earth; poem, trick, trap, trouble, own

Other information:
Nejprve si kontrolujeme domácí úkol - všechny žáky chválíme, měli jej pěkně vypracovaný. Hrajeme hru "What's missing?" a opakujeme si tak slovní zásobu z 8. lekce. Povídáme si, kde budeme a co budeme dělat o Velikonocích a procvičujeme si používání budoucího času. Na závěr hrajeme týmovou hru, kdy jeden z žáků popisuje slovy (bez pomoci mimikysmiley) ostatním z týmu, co je na obrázkové kartě, a oni se snaží slovo uhodnout. Tak si procvičujeme nejen slovíčka s vesmírnou tématikou, ale i názvy hudebních nástrojů.

6.4.

enlightenedPřipomínáme homework due Monday 11.4.: WB str. 94

MDR: píšeme do sešitu tři vět v budoucím čase o tom, co budeme zítra dělat 

Bookwork:
SB str. 96 cv. 1, 2 – posloucháme písničku a číslujeme obrázky podle jejího textu poté se dělíme do skupin a soutěžíme, která písničku lépe interpretuje 
SB str. 97 cv. 1, 2 – číslujeme věty podle toho, ke kterému obrázku patří (cv. 1);seznamujeme se s novou gramatikou viz níže (cv. 2)
WB str. 96 – podle textu písně opravujeme věty (cv. 1); popisujeme obrázky s použitím budoucího času (cv. 2); píšeme čtyři věty o tom, co bychom ukázali a nebo dělali s mimozemšťanem, kdyby přistál na naší planetě (cv. 3)

Grammar:
příslovce - tvoříme od přídavného jména příponou -ly např. slowly, badly, quickly, quietly, carefully

Vocabulary: planet, rocket, UFO, star, comet, telescope, astronaut, moon, space station, planetarium, alien, the Earth, far away

Other information:
Hrajeme hru "Memory Game" na interaktivní tabuli s vesmírnou tématikou a pracujeme na třech stanovištích, kde luštíme osmisměrku, procvičujeme slovní zásobu nejen z 8. lekce skládáním slovíček z kostiček s písmenky a hrajeme hru "Dobble". Dnes musíme všechny moc pochválit, protože se velice snažili a slovíčka z 8. lekce měli pěkně nastudované. yes

4.4.

enlightenedHomework due Monday 11.4.: WB str. 94

MDR: píšeme do sešitu pět vět v minulém čase o tom, co jsme dělali o víkendu 

Bookwork:
SB str. 94 cv. 1, 2 – seznamujeme se s novou slovní zásobou (cv. 1); posloucháme text a dpovídáme na otázky (cv. 2)
SB str. 95 cv. 1, 2 – spojujeme části vět, které patří k sobě (k povoláním přiřazujeme jejich náplň práce), a poté pro kontrolu posloucháme (cv. 1); seznamujeme se s novou gramatikou – viz níže (cv. 2); ptáme se a odpovídáme, čím chceme být v dospělosti - What will you be when you grow up? (cv. 3)
WB str. 95 – spojujeme obrázky se jmény dětí s obrázky povolání a píšeme, čím budou, až vyrostou (cv. 1); píšeme 5 vět o tom, čím budeme, až vyrosteme (cv. 2)

Grammar:
budoucí čas - podmět (I, you, he, she, it, we, they, ...) + will + infinitiv slovesa; zkrácený tvar je 'll (I will=I'll; she will - she'll; we will =we'll apod.)
např. I will be an astronaut and I will visit the moon. I'll be a teacher and I'll work with children.

Vocabulary: planet, rocket, UFO, star, comet, telescope, astronaut, moon, space station, planetarium, alien, the Earth

Other information:
Nejprve si žáci, kteří nebyli přítomni minulou hodinu, dopsali test ze 7. lekce. Opravené testy si pak všechni žáci odnesli domů.
Začínáme novou lekci nazvanou “In the planetarium”. Anglicky si vysvětlujeme nová slovíčka a na zapamatování hrajeme hru na interaktivní tabuli "What's missing?" či kvízovou hru, kde podle popisu hádáme, o jaké slovíčko jde. Procvičujeme budoucí čas sloves a říkáme, kdo z našich spolužáků bude co dělat (např. who will live in a different country, who will be famous, who will be youtuber, who will write a book, who will make a film, who will get a gold medal in the Olympics,...). Poté přidáváme i proč např. Peter will be famous because he is very good at drawing. Hrajeme i hru "Simon Says" a také hledáme rozdíly na obrázcích k tématu vesmír.

BŘEZEN

30.3.

enlightenedŽádný domácí úkol nebyl zadán.

MDR: doplňujeme do vět správné vztažné zájmeno např. It's the place where/which you can eat pizza. She's the girl who/which plays the flute. It's the car which/where has blue doors.

Other information:
Opakujeme slovní zásobu, přivlastňovací a vztažná zájmena a minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves prostřednictvím  různých her. Na interaktivní tabuli doplňujeme do vět správný tvar sloves (zopakovat si můžete zde) či vztažná zájmena (zde). Hrajeme "Spelling Bee" a také pracujeme s kostičkami s písmenky a procvičujeme názvy hudebních nástrojů a tvary nepravidelných sloves. 
Píšeme test ze 7. lekce. Opravený jej děti přinesou domů, až test dopíší dnes nepřítomní žáci. Luštíme osmisměrku a hledáme názvy sportů.
Půjčujeme si knihy z naší anglické knihovny a dostáváme i Book Report k vyplnění. Děti by měly knihy vrátit do 13. dubna.

28.3.

enlightenedŽádný domácí úkol nebyl zadán.

enlightenedTest/opakování: Ve středu 30.3. máme v plánu napsat si krátký testík z Unit 7. Bude obsahovat slovní zásobu ze 7. lekce; z gramatiky pak přivlatňovací a vztažná zájmena.

MDR: luštíme zamotaná slovíčka např. nmrtoboe = trombone; urdms = drums; lartinge =triangle; rbykeoad = keyboard

Bookwork:
SB str. 90 – posloucháme zvuky a určujeme, který je hlasitější a který je vyšší (cv.1); na základě poslechu informací číslujeme obrázky (cv. 2) a podle obrázků pak odpovídáme na otázky (cv. 3)
WB str. 89 – čteme článek o medvědech a do textu doplňuje správný gramatický tvar
WB str. 90 - podle obrázků určujeme, zda jsou tvrzení pravdivá či ne (cv. 1); doplňujeme  do vět správný tvar přídavných jmen (cv. 2) 
WB str. 91 - spojujeme slova opačného významu (cv. 1); řadíme hudební nástroje podle toho, jak vysoký zvuk vydávají (cv. 2)

Vocabulary: orchestra, tambourine, triangle, trumpet, trombone, drums, harp, saxophone, keyboard, violin, flute, guitar, piano; sounds, low, hign, loud, quiet, bang, rubber band

Other information:
Pouštíme si zvuky různých hudebních nástrojů a hádáme, o jaké jde (vyzkoušet si můžete zde). Ve dvojicích luštíme osmisměrku a opakujeme si tak názvy hudebních nástrojů a jak se píší. Hrajeme hru Kahoot, při které doplňjeme do vět tvary nepravidelných sloves. Na konci hodiny hrajeme hru "Simon Says"

23.3.

enlightenedPřipomínáme: homework due Monday 28.3.: WB str. 85 celá

enlightenedTest/opakování: Ve středu 30.3. máme v plánu napsat si krátký testík z Unit 7. Bude obsahovat slovní zásobu ze 7. lekce; z gramatiky pak přivlatňovací a vztažná zájmena.

MDR: doplňujeme tvary přítomného nebo minulého času sloves do tabulky (např. read, buy, be, drive, sleep)

Bookwork:
SB str. 88 -89 – čteme příběh o medvědovi a jeho snu stát se houslistou (cv. 2) a odpovídáme ústně a písemně na otázky k příběhu (cv. 3)
SB str. 93 – procvičujeme tvoření stažených tvarů sloves (cv. 1, 2) a píšeme do sešitu 5 vět o oblíbném zpěvákovi/skupině a písničce

Vocabulary: orchestra, tambourine, triangle, trumpet, trombone, drums, harp, saxophone, keyboard, violin, flute, guitar, piano; boar, deer, woodpecker, sunset, invite

Other information:
Dnes dopsal test z Unit 6 poslední žák a tak si všechny děti odnesly opravené testy domů. Hrajeme hru "Bingo" na procvičení nepravidelných sloves a v týmech kvízovou hru "Jeopardy", při které procvičujeme mimo jiné i slovní zásobu na téma hudební nástroje.

21.3.

enlightenedHomework due Monday 28.3.: WB str. 85 celá

MDR: do vět doplňujeme správné přivlastňovací zájmeno a věty píšeme do sešitu např. My/mine brother planted a tree in our/mine front yard. She/her mum made cookies for my/mine family. 

Bookwork:
SB str. 86-87 cv. 1, 2 – čteme nahlas a díváme se na videu na příběh nazvaný „At the concert hall“ (cv. 1); podle příběhu doplňujeme věty (cv. 2)
WB str. 86 – podle příběhu doplňujeme slova do textu (cv. 1) a určujeme, které věty jsou pravdivé a nepravdivé (cv. 2); odpovídáme na otázky (cv. 3)

Vocabulary: orchestra, tambourine, triangle, trumpet, trombone, drums, harp, saxophone, keyboard, violin, flute, guitar, piano; concert hall, conductor, well spotted, junior, lighthouse, thirsty, famous

Other information:
Protože ne všichni měli vypracovaný domácí úkol, zkotrolujeme si ho až ve středu. Procvičujeme názvy hudebních nástrojů prostřednictvím hry pexeso, dále hrajeme hru "Journey to the past tense"na interaktivní tabuli a opakujeme minulý čas. Nakonec si pouštíme video o Mr. Beanovi, video zastavujeme a doplňujeme přivlastňovací zájmena do vět.

16.3.

enlightenedPřipomínáme: homework due Monday 21.3.: WB str. 82 cv. 2. Prosíme také o navrácení anglických knížek.

MDR: doplňujeme do vět zájmena mine, theirs, ours, his např. It's my dog . It's ... (mine). It's their toy. It's ... (theirs).  

Bookwork:
SB str. 84 cv. 1, 2 – podle poslechu doplňujeme do textu písně samostatná přivlastňovací zájmena; poté se dělíme do skupin a soutěžíme, která písničku lépe interpretuje 
SB str. 85 cv. 1, 2, 3 – posloucháme text a přiřazujeme jména k hudebním nástrojům a barevným domům (cv. 1); seznamujeme se s novou gramatikou – viz níže (cv. 2); tvoříme věty se vztažnými zájmeny (cv. 3)
WB str. 83 cv. 1, 2 – podle textu písně píšeme věty (cv. 1); odpovídáme na otázky (cv. 2)

Grammar:
zájmena vztažná WHO (souvisí s osobou), WHERE (souvisí s místem), WHICH (souvisí se zvířaty a věcmi)
např. Jacob is the boy who sits next to me. (Jakub je chlapec, který sedí vedle mě). The book which I lost is black. (Kniha, kterou jsem ztratil, je černá). I like the town where I live. (Líbí se mi město, ve které bydlím).

Vocabulary: orchestra, tambourine, triangle, trumpet, trombone, drums, harp, saxophone, keyboard, violin, flute, guitar, piano; chaos, stuff

Other information:
Procvičujeme samostatná přivlastňovací zájmena a vysvětlujeme si novou gramatiku. Se vztažnými zájmeny tvoříme různé věty a také je procvičujeme pomocí interaktivní hry (zde).  Na konci hodiny hrajeme hru "Four Corners", kterou si zvolil náš student měsíce.

14.3.

enlightenedHomework due Monday 21.3.: WB str. 82 cv. 2. Prosíme také o navrácení anglických knížek.

MDR: do vět napsaných na tabuli doplňujeme správný tvar sloves v minulém čase a píšeme do sešitů 

Bookwork:
SB str. 82 cv. 1, 2 – seznamujeme se s novou slovní zásobou (cv. 1); posloucháme text a opravujeme věty (cv. 2)
SB str. 83 cv. 1, 2 – posloucháme text a přiřazujeme jména dětí k hudebním nástrojům (cv. 1); seznamujeme se s novou gramatikou – viz níže (cv. 2)
WB str. 83 cv. 1, 2, 3 – doplňujeme přivlastňovací zájmena do vět (cv. 1,2) a píšeme krátké věty (cv. 3)

Grammar:
samostatná přivlastňovací zájmena MINE, YOURS, HIS, HERS, OURS, THEIRS
stojí ve větě samostatně tj. za nestojí za nimi podstatné jméno; objevují se většinou na konci věty.
např. This book is MINE. This house is OURS.

Vocabulary: orchestra, tambourine, triangle, trumpet, trombone, drums, harp, saxophone, keyboard, violin, flute, guitar, piano

Other information:
Začínáme novou lekci nazvanou “Orchestra practice”. Pomocí pantomimy si ukazujeme nová slovíčka, procvičujeme jejich výslovnost a pro zapamatování hrajeme hry na interaktivní tabuli např. „Hangman“ nebo „What’s missing?“. Říkáme si, co je naším oblíbeným hudebním nástrojem (My favourite musical instrument is ...). Na konci hodiny hrajeme hru „Charades“ a opakujeme si tak starší slovní zásobu.
yesDnes také oceňujeme našeho Studenta měsíce února - moc gratulujeme!

2.3.

Homework: žádný písemný úkol nebyl zadán; prosíme děti, aby po jarních prázdninách přinesly na hodinu anglické knížky z naší knihovny. Moc děkujeme! enlightened

MDR: píšeme do sešitu několik vět v minulém čase na téma "What did you do for your birthday last year?" - kde jsi byl, co jsi dělal, kdo s tebou byl, jaké jsi dostal dárky, apod. 

Other information:
V menších skupinkách procvičujeme čtení nahlas - čteme knihu o pirátovi Percym a poté vyplňujeme pracovní list. Dělíme se na tři skupinky a hrajeme kvízovou hru "Jeopardy", při které si procvičujeme různé gramatické jevy (např. tvoření vět ze zadaných slov, stupňování přídavných jmen, frázi "look like" apod. Na konci hodiny hrajeme také oblíbenou hru "Four Corners".

Přejeme všem krásné a klidné jarní prázdniny!

ÚNOR

28.2.

MDR: k zadaným přídavným jménům na tabuli píšeme 2. stupeň (comparatives) a 3. stupeň (superlatives) např. tall, nice, expensive, short, good, bad, interesting

Other information:
Opakujeme stupňování přídavných jmen – hrajeme týmovou hru Kahoot, kdy doplňujeme do vět správné tvary, dále házíme balonkem na přídavná jména napsaná na tabuli a tvoříme s nimi věty. Píšeme test ze 6. lekce. Po skončení testu vymýšlíme co nejvíce nových anglických slovíček z písmenek zadaných slov a hrajeme hru „Queenie, queenie“

23.2.

enlightenedPřipomínáme homework due Monday 28.2.: pracovní list cv. 2 (cvičení 3 je dobrovolné)

enlightenedTest/opakování: V pondělí 28.2. máme v plánu napsat si krátký testík z Unit 6. Bude obsahovat slovní zásobu ze 6. lekce; z gramatiky pak stupňování přídavných jmen (v testu se objeví i nepravidelné stupňování "good" a "bad") a frázi What does it look like? It looks like ...

MDR: píšeme věty s použitím přídavných jmen “nicer (than)”, "the most beautiful", "happier (than)" and "the happiest"

Bookwork:
SB str. 76 - posloucháme příběh o Paulově knize o dinosaurech a zaškrtáváme správné obrázky 
SB str. 77 (cv. 1, 3) - ve dvojicích píšeme seznam slov, která vidíme na obrázcích (cv. 1), poté píšeme krátký příběh, který prezentujeme ostatním spolužákům (cv. 3)

WB str. 76 (cv. 1, 2) - doplňujeme do vět slova z nápovědy (cv. 1); ze zadaných slov tvoříme věty (cv. 2)

Vocabulary: tail, horn, back, scales, wing, neck, feathers, tongue, dragon, fur;  better, the best, worse, the worst

Other information:
Dnešní hodinu procvičujeme poslech a snažíme se zachytit důležité informace. Věnujeme se i psaní příběhů, které byly velmi nápadité.yes

21.2.

enlightenedHomework due Monday 28.2.: pracovní list cv. 2 (cvičení 3 je dobrovolné)

enlightenedTest/opakování: V pondělí 28.2. máme v plánu napsat si krátký testík z Unit 6. Bude obsahovat slovní zásobu ze 6. lekce; z gramatiky pak stupňování přídavných jmen (v testu se objeví i nepravidelné stupňování "good" a "bad") a frázi What does it look like? It looks like ...

MDR: podle zadání na tabuli kreslíme tvora a procvičujeme tak slovníčka ze 6. lekce 

Bookwork:
SB str. 78 - čteme nahlas články o tom, jak se zvířata chrání před predátory
WB str. 78 cv. 1, 2 - podle obrázků doplňujeme názvy zvířat (cv. 1) a určujeme, která jsou predátoři a která kořist (cv. 2)
SB str. 79 cv. 1 - povídáme si o tom, jakým způsobem se zvířata na obrázcích chrání před predátory (cv. 1)
WB str. 79 - doplňujeme do textu slova "predátor" a "kořist" (cv. 1); čteme nahlas rozhovor (cv.2)

Vocabulary: tail, horn, back, scales, wing, neck, feathers, tongue, dragon, fur;  better, the best, worse, the worst; protection, predator, prey, survive, poison, speed, skin, spike, weapon

Other information:
Procvičujeme slovní zásobu ze 6. lekce prostřednictím hry Hangman. Díváme se na video o Mr. Beanovi, video zastavujeme a doplňujeme do vět správné tvary přídavných jmen. 

16.2.

enlightenedPřipomínáme homework due Monday 21.2.: WB str. 72 cv. 3

MDR: podle obrázků na tabuli porovnáváme věci a píšeme věty do sešitu např. The tree is taller than the house. Lily is the shortest. The car is more expensive than the bike. 

Bookwork:
SB str. 74-75 cv. 1, 2 – čteme nahlas a díváme se na videu na příběh nazvaný „The secret door“, ve kterém Ben a Lucy hledají v parku v soše draka další část říkanky (cv. 1); spojujeme dvě části vět tak, aby odpovídaly příběhu (cv. 2)
WB str. 74 cv. 1 - podle děje příběhu řádíme věty do správného pořadí

Vocabulary: tail, horn, back, scales, wing, neck, feathers, tongue, dragon, fur; meat-eater, plant-eater, dinosaur, better, the best, worse, the worst; trap, ladder, forever, pool, jacket, treasure chest

Other information:
Někteří žáci dopisují test z 5. lekce. Procvičujeme stupňování přídavných jmen (comparatives, superlatives) pomocí kvízové hry. Na procvičení slovní zásoby, kterou jsme se letos naučili, hrajeme v týmech hru “Charades”

14.2.

enlightenedHomework due Monday 21.2.: WB str. 72 cv. 3

MDR: doplňuje do vět správný tvar přídavného jména a věty píšeme do sešitu např. Tito is the most beautifuller/most beautiful/more beautiful dog in the world. Fortnight is the goodest/best/better video game! My car is most expensive/more expensiver/more expensive than yours.

Bookwork:
SB str. 72 cv. 1, 2 – posloucháme a zpíváme písničku a kroužkujeme správná přídavná jména 
SB str. 73 cv. 1, 2, 3 - doplňujeme jména bájných zvířat k jejich obrázkům (cv. 1); seznamujeme se s novou gramatikou - viz níže (cv. 2); ptáme se a odpovídáme, jak vypadají zobrazená zvířata (cv. 3)
WB str. 72 cv. 1, 2 - podle textu písničky opravujeme věty (cv. 1); doplňujeme správný tvar přídavných jmen v závorkách (cv. 2)

Grammar:
What does ... look like? It looks like ...
např. What does a unicorn look like? It looks like a white horse, but it's got a big horn.

Vocabulary: tail, horn, back, scales, wing, neck, feathers, tongue, dragon, fur; meat-eater, plant-eater, dinosaur, better, the best, worse, the worst; strange, Earth, stone, fly up - flew up, scaly

Other information:
Kontrolujeme domácí úkol. Díváme se na video o bájných zvířatech a popisujeme, jak vypdají. Také kreslíme vlastní zvláštní tvory a pojmenováváme je. Poté je popisujeme ostatním spolužákům. Půjčujeme si knihy z naší anglické knihovny. Žáci by je měli vrátit za 14 dní, pokud je ale nestihnou přečíst, je možné si zapůjčení prodloužit.
Žáci, kteří nepsali test z 5. lekce, si jej napíší ve středu (byli o tom informováni).

9.2.

enlightenedPřipomínáme homework due Monday 14.2.: WB str. 70 (celá)

MDR: doplňujeme do vět správný stupeň přídavného jména např. This game is the (cooler/coolest) game ever! The car is (most expensive/more expensive) than the bike. 

Bookwork:
SB str. 71  čteme informace o dinosaurech a určujeme, které jsou pravdivé a nepravdivé, poté podle poslechu kontrolujeme (cv. 1); seznamujeme se s novou gramatikou - viz níže (cv. 2)
WB str. 71  – čteme fakta o různých zvířatech a poté určujeme, zda jsou tvrzení pravdivá a nepravdivá (cv. 1); tvoříme věty podle nápovědy (cv.2)

Grammar: stupňování přídavných jmen - COMPARATIVE a SUPERLATIVE  (2. a 3. stupeň)
Jednoslabičná přídavná jména: 2. stupeň příponou - er, 3. stupeň člen "the" a příponou -est
  např. 
tall - taller - the tallest, small - smaller - the smallest, cheap - cheaper - the cheapest
  enlightenedPozor na psaní: happy - happier - the happiest, angry - angrier - the angriest, big - bigger - the biggest

Víceslabičná přídavná jména: 2. stupeň pomocí slova "more", 3. stupeň pomocí slov "the most"
   např. beautiful - more beautiful - the most beautiful, expensive - more expensive - the most   expensive

• Nepravidelné stupňování: good - better - the best; bad - worse - the worst

Vocabulary: tail, horn, back, scales, wing, neck, feathers, tongue, dragon, fur; meat-eater, plant-eater, dinosaur, better, the best, worse, the worst

Other information:
Vysvětlujeme si stupňování přídavných jmen a doplňujeme všechny tři stupně do tabulky. Pomocí her na interaktivní tabuli procvičujeme stupňování přídavných jmen (v případě zájmu si můžete znovu procvičit zde a zde). Na konci hodiny hrajeme na přání našeho studenta měsíce hru “Four Corners”. 

7.2.

enlightenedHomework due Monday 14.2.: WB str. 70 (celá)

MDR: ze zadaných slov sestavujeme věty a píšeme je do sešitu 
(např. 1. the/used/to/she/live/beach/at = She used to live at the beach.
2. cook/had/they/dinner/to = They had to cook dinner.

Bookwork:
SB str. 70 cv. 1, 2 - seznamujeme se s novou slovní zásobou (cv. 1); posloucháme text a odpovídáme na otázky (cv. 2) 

Vocabulary: tail, horn, back, scales, wing, neck, feathers, tongue, dragon, fur

Other information:
Po krátkém opakování píšeme test z 5. lekce. Poté vyplňujeme pracovní list s rozdělenými slovy a procvičujme si při tom slovesa. Začínáme také novou lekci na téma „Mythical beasts“ a vysvětlujeme si, co nová slovíčka znamenají. Pro zapamatování si slovíčka ukazujeme pomocí pantomimy a hrajeme hru na interaktivní tabuli "What's missing?".
yes
Dnes oceňujeme našeho Studenta měsíce ledna - moc gratulujeme!

2.2. 

enlightenedPřipomínáme test/opakování: V pondělí 7.2. máme v plánu napsat si krátký testík z Unit 5. Bude obsahovat slovní zásobu z 5. lekce; z gramatiky pak vazbu “used to” a “had to”

MDR: ze zadaných slov sestavujeme věty a píšeme je do sešitu (např. 1. to/go/to/used/I/summer/every/the beach = I used to go to the beach every summer. 2. play/quitar/She/to/didn’t/use = She didn’t use to play quitar. 3. They/eat/popcorn/used/to = They used to eat popcorn.)

Bookwork:
WB str. 60 cv. 1 a 3 – podle poslechu zaškrtáváme, jak osoby vypadají (cv. 1); doplňujeme slova z nabídky do textu (cv. 3)

Vocabulary/phrases: dark, blonde, fair, moustache, curly, beard, scar, straight

Other information:
Dnešní hodinu věnujeme opakování a procvičování. Vyplňujeme pracovní list a hrajeme hry na interaktivní tabuli na procvičení gramatiky (used to, had to). Žáci také dnes dostávají opravený test ze 4.lekce a odnáší si ho domů. Na závěr se dělíme do dvou skupin a soutěžíme, která lépe zazpívá a zatančí písničku. 

LEDEN

31.1. 

enlightenedHomework: žádný písemný domácí úkol nebyl zadán, ale připravujeme se na test

enlightenedTest/opakování: V pondělí 7.2. máme v plánu napsat si krátký testík z Unit 5. Bude obsahovat slovní zásobu z 5. lekce; z gramatiky pak vazbu “used to” a “had to”

MDR: do sešitu píšeme tři věty na procvičení vazby “used to” 

Bookwork:
SB str. 66 cv. 1 – čteme si pět krátkých povídání  na téma detektivní příběhy a rozhodujeme se, zda se jedná o spisovatele či vymyšlenou postavu
SB str. 67 cv. 1 – čteme krátké povídání o známém detektivním příběhu Vražda v Orient Expresu a snažíme se identifikovat detektiva, zločin, místo zločinu a podezřelé
WB str. 66 – opravujeme věty podle podle přečtených příběhů ze SB (cv. 1); hádáme, o jakou osobu jde podle popisu (cv. 2); jako bonus někteří žáci popisují osobu na druhém obrázku (cv. 3)
WB str. 67 – číslujeme obrázky podle toho, v jakém sledu se udály (cv. 1); vymýšlíme podle nápovědy svůj vlastní krátký detektivní případ (cv. 2)

Vocabulary/phrases: dark, blonde, fair, moustache, curly, beard, scar, straight; crime, novel, detective, crime fiction, murder, murderer, violin, suspects

Other information:
Dnešní hodinu věnujeme detektivkám. Seznamujeme se s autory tohoto žánru (Agatha Christie, Arthur Conan Doyle) a také postavami, které se v jejich detektivkách vyskytují (slečna Marplová, Sherlock Holmes, Dr. Watson, Hercule Poirot). Díváme se na krátká kreslená videa o zločinech a zločincích, která před koncem zastavujeme a hádáme, jak asi dopadnou. Kontrolujeme si domácí úkol, který byl na dnešní den. Procvičujeme minulý čas nepravidelných sloves, kdy k sobě přiřazujeme kartičky se slovesy v přítomném a minulém čase.

26.1. 

enlightenedPřipomínáme homework due 31.1. (Monday): WB str. 58 a 61 celé 

MDR: doplňujeme do tabulky tvary minulého času nepravidelných sloves např. sit-sat, get-got, take-took, give-gave, eat-ate, buy-bought, catch-caught, think-thought 

Bookwork:
SB str. 64-65 - čteme nahlas příběh, který dědeček vypráví svému vnukovi o tom, jak utrhl z cizího stromu pomeranče a na oplátku za to musel celý den farmářovi pomáhat (cv. 2); odpovídáme na otázky k textu (cv. 3) a doplňujeme slova do příběhu (cv. 4)
WB 59 - podle obrázků určujeme, zda jsou věty pravdivé či nikoliv (cv. 1); doplňujeme do vět, co jsme dělali, když jsme byli miminka (cv. 2) a píšeme tři věty o tom, co jsme dělali, když nám byli čtyři roky (cv. 3)

Vocabulary/phrases: dark, blonde, fair, moustache, curly, beard, scar, straight; juicy, delicious, the meanest farmer, enemy, seed, grow out of

Other information:
Dnes opakujeme a procvičujeme vazbu "used to + infinitive" pomocí her na interaktivní tabuli. Na konci hodiny hrajeme hru "Four Corners" a procvičujeme při ní počítání do sta.

24.1. 

enlightenedHomework due 31.1. (Monday): WB str. 58 a 61 celé 

MDR: diktujeme písmenka a poté luštíme zamotaná slovíčka např. 1. ARCS (scar), 2. ERBAD (beard), 3. LNDBOE (blonde), 4. OASMUTHEC (moustache)

Bookwork:
SB str. 61 – posloucháme text a kroužkujeme správnou variantu (cv. 1); seznamujeme se s novou gramatikou podrobněji viz níže (cv. 2); říkáme, co musel Benův dědeček dělat, když byl na policejním výcviku (cv. 3)
SB str. 62-63 - čteme nahlas a díváme se na videu na příběh nazvaný „The Mysterious H“ o záhadném zločinci, kterého se snažil chytit Benův dědeček, když v mládí pracoval jako policista (cv. 1); podle příběhu určujeme, zda jsou uvedené věty pravdivé („t“) či nepravdivé (“f“)(cv. 2)
WB str. 62 cv. 1, 2 a 3 – doplňujeme do vět slova podle příběhu (cv. 1),; skládáme rým z uvedených slov (cv. 2); spojujeme věci, které ukradl záhadný pan „H“, s místy, odkud je ukradl, poté píšeme věty (cv. 3)

Grammar: 
"HAD TO + infinitiv slovesa" – tuto vazbu používáme, pokud mluvíme o něčem, co jsme museli v minulosti udělat. Tvar „had to + infinitiv“ je pro všechny osoby stejný. 
např. I had to do my homework. She had to cook the dinner. He had to feed the dog. We had to sweep the floor. They had to wear a uniform at school. 

Vocabulary/phrases: dark, blonde, fair, moustache, curly, beard, scar, straight; 
new words from the story: to rob, jewellers, to steal (min. čas stole), to catch (min. čas caught), connection

Other information:
Dnes dopisují test z 4. lekce žáci, kteří nebyli minulou hodinu přítomni. Ve skupinkách kreslíme na tabuli obličeje lidí podle instrukcí Miss Rity. 

19.1. 

Bookwork:
SB str. 60 - posloucháme píseň a kreslíme obrázek, jak tatínek kdysi vypadal (cv. 1); poté se dělíme do dvou skupin a soutěžíme, která skupina písničku lépe zazpívá; podle obrázků popisujeme, jak příbuzní vypadali dříve a procvičujeme vazbu "used to" (cv. 3)  

Gramatika:
fráze "USED TO + infinitiv slovesa" - používáme, když mluvíme o něčem, co bylo v minulosti, ale v současné době tomu tak není
např. I used to be a teacher. (But I am not now.) Byl jsem učitelem. (Ale teď už nejsem.)
I used to wear glasses. (But I don't now). Nosil jsem brýle. (Ale teď už je nenosím.)

Vocabulary/phrases: dark, blonde, fair, moustache, curly, beard, scar, straight; bin, chin, hairdresser's

Other information:
Dnes po krátkém zopakování píšeme test ze 4. lekce. Procvičujeme hláskování slovíček pomocí kostiček s písmenky a tak si opakujeme slovní zásobu, kterou jsme se v tomto školním roce naučili. Hrajeme hry na interaktivní tabuli a také hru, kdy jeden žák popisuje osobu a druhý ji musí podle jeho popisu nakreslit.

17.1.

MDRWhat did you do at the weekend? 3 věty do sešitu

Zahráli jsme si hru Jump if you...v kroužku se musíme vyměnit podle zadaných instrukcí (Jump if you have brown eyes. Jump if you are wearing a T-shirt.)

Bookwork: nová lekce č. 5, SB str. 58 - slovíčka, výslovnost, obrázkové kartičky, procvičení a vysvětlení, hra Tichá pošta na procvičení slovíček.

Poster: každý nakreslil plakát "Wanted" - kdo je hledaný, kvůli čemu a jaká je vypsaná odměna

Nová gramatika: "USED TO" - vysvětlení, procvičujeme na příkladech, každý vymyslel jednu větu.

Učebnice SB str. 59/cvičení 1 a 3

12.1.

enlightenedPřipomínáme domácí úkol a opakování 4. lekce na pondělí 17.1. enlightened

MDR: procvičení minulého průběhového času: He (HAVE) lunch when I (CALL) him. When he (COME) home, I (WATCH) TV.

Bookwork: SB str. 53/2 - ve dvojicích dokončujeme věty podle vybraného obrázku.

Phonics: SB 51/4 - čteme a procvičujeme výslovnost, hledáme další slova se stejnými skupinami hlásek

Story: učebnice SB str. 52/1 - posloucháme, čteme sami a hledáme slova, která neznáme, ta si vysvětlujeme

Poslech: WB str. 52 - posloucháme příběh a vybíráme ke každé otázce ze 3 možností.

Na závěr jsme si zahráli hru Snatch! a procvičili slovíčka ze 4 lekce.

10.1.

MDR: procvičujeme gramatiku, minulý čas prostý a průběhový, doplňujeme správný tvar sloves do vět. 1. When I (COME) home, my mum (WATCH) TV. 2. I (READ) a book when my friend (CALL) me.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

enlightenedHomework: cvičebnice WB str. 53, celá strana. Domácí úkol je na příští pondělí 17.1.

Story: další příběh našich hrdinů, nejprve jsme si připomněli, kde Ben a Lucy jsou, kam jedou a co hledají (SB 46), potom jsme si poslechli nový příběh (SB 50), rozdělili si role a příběh sami nahlas přečetli. Doplnili jsme cvičení na straně 51 v učebnici SB a cvičení 2, 3 ve cvičebnici WB na straně 50.

Time review: zopakovali jsme určování času (o'clock, quarter past, half past, quarter to) a doplnili jsme poslechové cvičení, SB 53.

Test: příští pondělí 17.1. bychom si napsali krátké opakování z dokončené 4. lekce. V testu bude slovní zásoba a gramatika, kterou budeme samozřejmě ještě společně opakovat. enlightened

5.1. 

enlightenedPřipomínáme homework due 10.1. (Monday): WB str. 46 celá 

MDR: do slovních spojení doplňujeme předložky "at, on, in" např. … (at) 8 o’clock, … (on) Saturday, … (at) night, … (in) the morning, ... (in) 2022

Bookwork:
SB str. 48 cv. 1, 2 – posloucháme písničku a doplňujeme předložky do textu
SB str. 49 cv. 1, 2 – čteme věty a podle obrázků rozhodujeme, zda jsou pravdivé či nikoliv (cv. 1); seznamujeme se s novou gramatikou – viz níže (cv. 2);
WB str. 48 cv. 1, 2 – podle textu písně opravujeme věty (cv. 1); na základě obrázků dopňujeme slovíčka do říkanky (cv. 2)
WB str. 49 – doplňujeme do vět "was/were" (cv. 1); podle obrázků tvoříme s pomocí nápovědy věty (cv. 2); doplňujeme slovesa v minulé a mimulé průběhové čase (cv. 3)

Grammar: 
Minulý prostý a minulý průběhový čas používáme současně, když mluvíme o jedné události, která přerušila jinou událost (v minulosti). Při popisu těchto dvou událostí můžeme věty uspořádat dvěma způsoby:
a) věta s minulým průběhovým časem předchází větě s minulým časem
např. My friends were dancing when I arrived at the party. My sister was sleeping when her friend called her. They were waiting for the train when they saw us.
b) věta s minulým průběhovým časem je za větou s minulým časem. Pozor, mezi větami pak píšeme “čárku”!
např. When my dad came home, I was eating dinner. 

Vocabulary/phrases: 
station, platform, escalator, ticket office, train driver, stairs, rucksack, suitcase, a cup of tea, a cup of coffee (pozor neplést s “café” – kavárna); brick, canoe, to sail, moon

Other information:
Procvičujeme slovní zásobu ze 4. lekce skládáním slovíček z magnetických písmenek. Na konci hodiny hrajeme týmovou hru Chinese whisper. 

3.1. 

enlightenedHomework due 10.1. (Monday): WB str. 46 celá 

MDR: píšeme tři věty v minulém čase o tom, co jsme dělali o vánočních prázdninách např. I was in Spain. I visited many interesting places. I got nice presents.

Bookwork:
SB str. 46 cv. 1, 2 – seznamujeme se s novou slovní zásobou ve cv. 1 (viz níže); posloucháme příběh a odpovídáme na otázky ve cv. 2
SB str. 47 cv. 1, 2 – spojujeme otázky s odpovědmi a podle poslechu kontrolujeme (cv. 1); seznamujeme se s novou gramatikou- viz níže (cv. 2)
WB str. 47 cv. 1, 2 – kroužkujeme správnou předložku (cv. 1); doplňujeme předložky at, on, in (cv. 2)

Grammar: předložky on, in, at ve smyslu časovém
ON:
před názvem dne v týdnu např. on Sundaypřed vyjádřením části dne společně se dnem v týdnu např. on Monday morningpřed datem např. on May 21
AT:
ve spojení s hodinou např. at 6 o’clockve spojeních at night, at breaktime
IN:
před rokem např. in 2011před názvem měsíce např. in Januarypřed názvem ročního období např. in summerve spojení s částí dne např. in the morning, in the afternoon, in the evening

Vocabulary/phrases: station, platform, escalator, ticket office, train driver, stairs, rucksack, suitcase, a cup of tea, a cup of coffee (pozor neplést s “café” – kavárna); How much are the tickets?

Other information:
Začínáme novou lekci – Unit 4 "Two return tickets". Ukazujeme si novou slovní zásobu na obrázkových kartách a procvičujeme ji včetně hláskování. Hrajeme hry na interaktivní tabuli na procvičování předložek času.

 

PROSINEC

 

Merry Christmas and a Happy New Year!

 

22.12.

Story: Lucy and Ben, Christmas Adventure - prezentace na interaktivní tabuli, společně čteme příběh Lucy a Bena s opakováním slovíček a času.

Christmas song: poslouchali jsme písničku All I want for Christmas (Mariah Carey) a doplňovali chybějící slovíčka do textu. Společně pak opravujeme a hláskujeme.

Santa's day: pracovní list, ve kterém doplňujeme aktivity Santa Clause během prosince (vybíráme z nabídky, přítomný čas měníme na minulý prostý a doplňujeme k obrázkům)

Christmas carol: tradiční anglická koleda We wish you a merry Christmas (vysvětlujeme si slovíčka a zpíváme)

Grinch video: Podívali jsme se na krátkou epizodu vánočního Grinche a odpovídali na otázky v ději

Guess the word: ve dvou skupinkách jsme podle popisu hádali, o které slovo jde

20.12. 

enlightenedHomework: žádný písemný domácí úkol nebyl zadán 

MDR: doplňujeme was/were do otázek a podle vlastní představivosti na ně písemně odpovídáme např. 1. What ___ they doing yesterday? I was reading a book. 2. What ___ he doing this morning? He was playing football.

Vocabulary/phrases:
Christmas tree, lantern, candles, Santa Claus, carolers, ornaments, lights, card, fireplace, presents, candy canes, bells, angels, chimney, elf, reindeer

Other information:
Dnes jsme si po krátkém zopakování napsali testík ze 3. lekce. Dopadl moc dobře yesa žáci si ho již odnesli domů opravený. Pomocí kostiček s písmeny procvičujeme spellování slovíček z 0.-3. lekce.
Druhou část hodiny se věnujeme tématu Vánoce – ve dvojicích luštíme osmisměrku a procvičujeme si “vánoční” slovní zásobu, na obrázcích na interaktivní tabuli hledáme rozdíly a také se díváme na krátkou část videa o Mr. Beanovi. V případě zájmu se žáci na video mohou dodívat doma.  

15.12. 

enlightenedHomework: žádný písemný domácí úkol nebyl zadán, ale připravujeme se na test

enlightenedTest/opakování: V pondělí 20.12. máme v plánu napsat si krátký testík z Unit 3. Určitě se v něm objeví slovní zásoba ze 3. lekce (Danger); z gramatiky pak minulý čas průběhový v kladné oznamovací větě, otázce a odpovědi na otázku. 

MDR: opravujeme špatně napsané věty, správné věty píšeme do sešitu např. She were was making a cake. They was were cross crossing the street.

Bookwork:
SB str. 40-41 – čteme nahlas příběh  “The day the sea went out” o návštěvě malé Tilly v Thajsku v době, kdy přišla tsunami a vysvětlujeme si neznámá slovíčka (cv. 2); odpovídáme na otázky k textu (cv. 1); dokončujeme věty (cv. 3); ve dvojicích si hrajeme na reportéra, který se ptá malé Tilly na různé otázky (cv. 4)
SB str. 42 – čteme si, jak se máme chovat při požáru a podle toho zaškrtáváme správný obrázek (cv. 1)
SB str. 43 – podle pokynů kreslíme v mapě školy únikové cesty (cv. 1) 

Vocabulary/phrases:
tourist, bubble, react, rush, tsunami, begin – began (min. čas); fire, flood, emergency services, police car, police officer, fire engine, firefighter, ambulance, paramedic

Other information:
Ve dvojicích kreslíme mapu prvního patra naší školy a poté podle místa požáru, které určuje Miss Rita, kreslíme únikové cesty.
Vzhledem k dotazům dětí bychom Vás chtěli informovat, že LEAP výuka probíhá i příští týden v pondělí i ve středu. 

13.12. 

enlightenedHomework due 20.12. (Monday): SB str. 121 celá 
     Prosíme také o navrácení vypůjčených knih z naší anglické knihovny. Děkujeme! 

enlightenedTest/opakování: V pondělí 20.12. máme v plánu napsat si krátký testík z Unit 3. Určitě se v něm objeví slovní zásoba ze 3. lekce (Danger); z gramatiky pak minulý čas průběhový v kladné oznamovací větě, otázce a odpovědi na otázku. 

MDR: doplňujeme věty na tabuli slovy z nabídky (reading, doing, brushing, eating,  sleeping)
1. Sara  (was brushing) her teeth. 2. Martin (was doing) his homework. 3. Grandmother and Grandfather (were eating). They were very hungry.

Bookwork:
SB str. 38-39 cv. 1, 2 – dělíme si role a čteme další část příběhu o Benovi a Lucy – tentokrát o pomoci zraněnému muži v autě; díváme se i na video na interaktivní tabuli (cv. 1); podle příběhu tvoříme věty (cv. 2)
WB str 38 cv. 1, 2 – podle příběhu kroužkujeme správnou odpověď (cv. 1); posuzujeme, která postava poskytuje operátorovi co nejlepší informace o nebezpečí

Vocabulary/phrases:
fire, flood, emergency services, police car, police officer, fire engine, firefighter, ambulance, paramedic (český překlad najdete ve slovníčku zde)

Other information:
yesDnes oceňujeme našeho Studenta měsíce listopadu - moc gratulujeme!
Společně kontrolujeme domácí úkol. Prosíme ty tři žáky, kteří dnes úkol neměli vypracovaný, aby jej do středy 15.12. doplnili. Hrajeme hru na zopakování slovní zásoby ze 3. lekce (What's is missing?). Vyplňujeme pracovní listy na procvičení minulého času průběhového – dle kontextu spojujeme části vět, tvoříme otázky a krátké odpovědi. Zájemci si půjčují knihy z naší anglické knihovny – prosíme dnes vypůjčené knihy vrátit po vánočních prázdninách (3.1.).

8.12. 

enlightenedHomework due 13.12. (Monday): WB str. 35 celá 
  Prosíme také o navrácení vypůjčených knih z naší anglické knihovny. Děkujeme! 

MDR: na procvičení slovní zásoby této lekce doplňujeme části slov napsané na tabuli např. para___ (medic); ambul___ (ance); flo___ (od); police o___ (fficer)

Bookwork:
SB str. 36 cv. 1, 3
– podle poslechu doplňujeme správné tvary slovesa (was/were) do textu písně (cv. 1), poté  čteme nahlas a kontrolujeme (cv. 1, 2); ústně tvoříme věty s použitím průběhového času minulého (cv. 3)
WB str. 36 cv. 1, 2 (někteří jako bonus stihli i cv. 3) – podle textu písně doplňujeme, co členové rodiny dělali, a píšeme celé věty
SB str. 37 cv. 1, 3 – spojujeme otázky s příslušným obrázkem (cv. 1); seznamujeme se s novou gramatikou (viz níže) a procvičujeme ji na různých otázkách (cv. 3)
WB str. 37 cv. 1, 2, 3 – spojujeme otázky a odpovědi (cv.1); podle obrázků tvoříme otázky k předem známým odpovědím (cv. 2); odpovídáme na otázky, co jsme dělali v uvedenou dobu (cv. 3) 

Grammar:
minulý čas průběhový v otázce – používáme, když se ptáme, co někdo dělal v určitém okamžiku v minulosti
slovosled: was/were + podmět (you, he, she, …) + významové sloveso + ing

Was she watching TV yesterday evening? Yes, she was. /No, she wasn’t.
Were they sleeping last night? Yes, they were. No, they weren’t.

What were you doing at 4 o‘clock on Monday? I was doing my homework.
What book was he reading yesterday? He was reading a book about history.

Vocabulary/phrases:
fire, flood, emergency services, police car, police officer, fire engine, firefighter, ambulance, paramedic (český překlad najdete ve slovníčku zde)

Other information:
Procvičujeme minulý čas průběhový a také tvary minulého času nepravidelných sloves pomocí her na interaktivní tabuli  - Kahoot, Memory game

6.12. 

enlightenedHomework: žáci, kteří dnes neměli vypracovaný domácí úkol (WB str. 34 celá), prosíme doplnit do středy 8.12. Prosíme také o navrácení vypůjčených knih z naší anglické knihovny. Děkujeme! 

Bookwork:
SB str. 35 cv. 1, 2, 3
– podle obrázků hádáme, jakou aktivitu asi děti dělaly, poté posloucháme, co se opravdu stalo (cv. 1); učíme se novou gramatiku (podrobněji viz níže); ústně doplňujeme věty podle toho, co daná osoba dělala v době, kdy jí zvonil telefon (cv. 3)

Grammar:
minulý čas průběhovýpodmět (I, you, …) + was/were + významové sloveso + ing
(používáme, pokud mluvíme o něčem, co se stalo v určitém okamžiku v minulosti tj. co se právě dělo, když…)
When the phone rang, Ella was reading a book. When my mother came home, I was doing my homework. They were playing tennis at 3 o’clock. When he came home, his mother was cooking dinner. 

Vocabulary/phrases:
fire, flood, emergency services, police car, police officer, fire engine, firefighter, ambulance, paramedic (český překlad najdete ve slovníčku zde); fall – fell (min. čas)

Other information:
Dnes si někteří ze žáků dopisují test ze 2. lekce. Opravené testy si děti odnesly domů (není třeba je vracet podepsané do školy).
Procvičujeme slovní zásobu ze 3. lekce pomocí obrázkových karet a vyplňujeme osmisměrku. Seznamujeme se s novou gramatikou a procvičujeme ji – hrajeme hry na interaktivní tabuli (např. zde), tvoříme ústně různé věty, doplňujeme věty napsané na tabuli a poté je take píšeme do sešitu.
Ve SB si na desky lepíme seznam nepravidelných sloves, která bychom měli znát. Postupně k nim budeme doplňovat další. Kdo byl dnes nepřítomen nebo neměl učebnici, dolepí později. 

1.12. 

enlightenedHomework due 6.12. (Monday): 
     
WB str. 34 celá 
     Prosíme také o navrácení vypůjčených knih z naší anglické knihovny. Děkujeme! 

MDR: do vět napsaných na tabuli doplňujeme správné spojky nebo “could/couldn’t” (např. I didn’t eat lunch so/because I wasn’t hungry. I wanted pizza so/but I went to the Pizzeria. When I was a baby I could/couldn’t speak Russian.)

Bookwork:
SB str. 34 cv. 1, 2 - seznamujeme se s novou slovní zásobou ve cv. 1 (viz níže); posloucháme příběh a opravujeme věty ve cv. 2

Vocabulary/phrases:
fire, flood, emergency services, police car, police officer, fire engine, firefighter, ambulance, paramedic (český překlad najdete ve slovníčku zde)

Other information:
Dnes jsme si po krátkém opakování napsali slíbený testík z 2. lekce. Dopadl opravdu velmi dobřeyes a děti si jej odnesou domů, až jej napíší i ty, které dnes chyběly. Začínáme novou lekci – Unit 3 "Danger!". Ukazujeme si novou slovní zásobu na obrázkových kartách, procvičujeme ji včetně hláskování při hrách na interaktivní tabuli (odkaz na domácí zopakování zde). Také se na videu díváme na postupně se odkývající obrázky zaměstnání a hádáme, o co jde. Na závěr hrajeme hru “Four Corners” a procvičuje při ní počítání do 100.

 

LISTOPAD

29.11. 

enlightenedHomework: příprava na středeční test z Unit 2 (podrobnější informace v zápisu z minulé    hodiny); písemný domácí úkol nebyl zadán  

MDR: do sešitu kreslíme tabulku a doplňujeme do ní nepravidelná slovesa v přítomné či minulém čase (např. go–went, say-said, sit down–sat down, be-was/were, drive-drove, get up-got up, keep-kept)

Bookwork:
SB str. 28 cv. 1 a 2 – čteme příběh a do textu doplňujeme chybějící slova podle nápovědy (cv. 1); v textu poté hledáme a kroužkujeme nepravidelná slovesa v minulém čase; z daných možností volíme název celého příběhu (cv. 2)
SB str. 29 cv. 1 a 2 – podle poslechu spojujeme jména s obrázkem oblíbeného místa (cv. 1) a krátce odpovídáme na uvedené věty (cv. 2)
WB str. 28 cv. 1 – posloucháme vyprávění o Kate a její narozeninové oslavě a doplňujeme, zda jsou uvedené věty pravdivé (t) či nepravdivé (f)

Vocabulary/phrases:
could, couldn’t; and, but, because, so, or; mountain, forest, village, lake, island, field, river, path 

Other information:
Kontrolujeme domácí úkol. Někteří žáci ho neměli celý, prosíme o doplnění. Z magnetických písmenek skládáme slova a tím si procvičujeme slovní zásobu ze 2. lekce a také minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves. 
 

24.11. 

enlightenedHomework (písemný domácí úkol) na pondělí 29.11.: 
     
WB str. 25 celá (u cv. 2 tři věty) + dnes nově zadaný pracovní list (luštění “zamotaných “ slovíček)

MDR: Hangman s použitím slovní zásoby této lekce, procvičování hláskování slov

Bookwork:
SB str. 26-27 – dělíme si role a čteme další část příběhu o Benovi a Lucy, díváme se i na video na interaktivní tabuli a odpovídáme na otázky k příběhu (true/false); řadíme věty s částmi děje podle časové osy (cv. 2)
WB str. 27 – podle příběhu doplňujeme slova do textu (cv. 1); vymýšlíme co nejvíce slov s použitím písmen obsažených ve slově “restaurant” 

Vocabulary/phrases:
could, couldn’t; and, but, because, so, or; mountain, forest, village, lake, island, field, river, path; waiter; know - knew (min. čas), keep - kept (minulý čas)

Other information:
Hrajeme hry na interaktivní tabuli na procvičování gramatiky (could/couldn’t; spojování vět v minulém čase do souvětí pomocí spojek). V případě zájmu si můžete učivo zopakovat pomocí kvízu. Písemně vypracováváme do sešitu cvičení 3.

enlightenedTest/opakování: Příští středu (1.12.) máme v plánu psát testík z 2. lekce. Určitě se v něm objeví slovní zásoba ze 2. lekce (krajina kolem nás); could/couldn’t; spojování vět v minulém čase pomocí spojek (and, but, because, so). 

22.11. 

enlightenedHomework (písemný domácí úkol) na pondělí 29.11.: 
  
  WB str. 25 celá

MDR: do vět napsaných na tabuli doplňujeme správné spojky např. I had pizza (because) I was hungry. We played in the park (and) we went to the cinema. She was sick (so) she went home to rest.

Bookwork:
SB str. 25/cv. 1 a 2 – podle poslechu označujeme činnosti, které dědeček dělal, když byl mladší (cv. 1); seznamujeme se s novou gramatikou podrobněji viz níže (cv. 2)

Grammar:
COULD/COULDN’T + sloveso bez „to“ používáme pro vyjádření nějaké dovednosti v minulosti (v přítomnosti používáme can/can’t)
I could swim when I was five years old. (Uměl jsem plavat, když mi bylo pět let.)
I couldn’t dance when I was three years old. (Neuměl jsem tancovatt, když mi byli tři roky.)
Could you ride a bike 10 years ago? (Uměl jsi jezdit na kole před deseti lety?)
Yes, I could. No, I couldn’t. (Ano, uměl. Ne, neuměl.)

Vocabulary/phrases:
could, couldn’t; when I was ... years old; when I was a baby; ... years ago; and, but, because, so, or; mountain, forest, village, lake, island, field, river, path

Other information:
Hrajeme různé hry na interaktivní tabuli na procvičování gramatiky (především could/couldn’t). Chtějí-li si děti učivo procvičit doma, můžete použít odkaz zde. Tvoříme věty (dbáme na správný slovosled) a píšeme do sešitu; z kladných vět pak tvoříme záporné (odkaz zde).
Půjčujeme si knihy z naší anglické knihovny. Kdo má zájem, může ke knize vypracovat i „Book Report“. Prosíme o jejich navrácení za dva týdny. Kdyby někdo nestihl přečíst, je možné si zapůjčení prodloužit.
Žáci si dnes také domů odnesli opravený test z 1.lekce (test si ponechají doma, není třeba podepisovat a vracet do školy).

15.11.     

MDR: píšeme do sešitu tři souvětí s použitím spojek and/but/so/because/or

Bookwork:
SB str. 24 - čteme nahlas píseň a zaškrtáváme správnou odpověď u obrázku, poté píseň zpíváme; opravujeme věty dle textu písně (cv. 3)
WB str. 24/cv. 1 a 2 - doplňujeme slova do vět (cv. 1); píšeme email (cv. 2)

Vocabulary/phrases:
and, but, because, so, or; mountain, forest, village, lake, island, field, river, path; mistake

Other information:
Procvičujeme spojky pomocí různých cvičení na interaktivní tabuli. Děti si je mohou zopakovat doma (cvičení 1, cvičení 2).
Připomínáme, že ve středu 17.11. se hodina nekoná z důvodu státního svátku.

10.11.

enlightenedPřipomínáme
     Homework na pondělí 15.11.: Workbook (WB) str. 22 celá a navíc WB 23/cv. 2, kdo nestihl 
     dokončit ve škole       

MDR: podle nápovědy na tabuli píšeme do sešitu správné slovíčko např. 1. You can climb this. (mountain) 2. You can go fishing here. (river) 3. There are a lot of trees here. (forest) 

Bookwork:
SB str. 23 - posloucháme příběh o dívce a pikniku se svojí rodinou, vysvětlujeme si neznámá slovíčka, odpovídáme na otázky (cv. 1); seznamujeme se se spojkami (podrobněji viz gramatika níže); tvoříme různá souvětí podle zadání (cv. 3)
WB str. 23/cv. 1 a 2 - hledáme souvětí v "hadovi" a píšeme (cv. 1); spojujeme věty do souvětí (cv. 2)

Vocabulary/phrases:
and, but, because, so, or; mountain, forest, village, lake, island, field, river, path; to win, scared, afraid, to bite (bit)

Grammar:
Connectors (používáme při spojování vět nebo slov) - AND (a), BECAUSE (protože), BUT (ale), SO (tak, takže), OR (nebo)
She went to the village and she climbed the mountain. We walked by the river but we didn't swim in it. I was tired so I went home. He didn't come to school because he was ill. Do you like apples or bananas?

Other information:
Procvičujeme novou gramatiku a tvoření vět v minulém čase - tvoříme a píšeme věty na tabuli, hrajeme "Kahoot" a hry na interaktivní tabuli (odkaz najdete zde).

8.11.

enlightenedHomework (písemný domácí úkol) na pondělí 15.11.: 
     WB str. 22 celá

MDR: ve větách napsaných na tabuli doplňujeme správný tvar např. Give she/her the book, please. Can you help we/us, please? 

Bookwork:
SB str. 22/cv. 1, 2, 3 - seznamujeme jsme se s novou slovní zásobou ve cv. 2 (viz níže); poskoucháme příběh a odpovídáme na otázky ve cv. 2; hrajeme hru „I spy, with my little eye, something with a ... in it?" (cv. 3)

Vocabulary/phrases:
mountain, forest, village, lake, island, field, river, path; spy

Other information:
Dnes jsme si po krátkém opakování napsali slíbený test z 1. lekce. Děti jej dostanou opravený ve středu a odnesou si ho domů. Opravili jsme si domácí úkol na dnešní den. Prosíme, kdo ho dnes neměl vypracovaný, aby ho přinesl ve středu. Začínáme také novou lekci – Unit 2 "The world around us". Na závěr hrajeme hry "Charades" a „Dobble Game“ na procvičení slovní zásoby. 

3.11.

enlightenedHomework (písemný domácí úkol) na pondělí 8.11.: 
     
Workbook (WB) str. 21 celá + pracovní list na procvičení slovní zásoby k 1.lekci

MDR: 
procvičujeme používání “must/mustn’t” ve větách – na papíru označujeme správnou variantu např. 
You must    to pay/pay/paying    attention at school.
You must    be/to be/is    quiet in the library.
We  mustn’t to/must no/mustn’t     shout in class.

Bookwork:
SB str. 16-17 – čteme nahlas příběh o magické kočce z muzea „The secret of the Egyptian cat", v příběhu kroužkujeme neznámá slovíčka a vysvětlujeme si, co znamenají; odpovídáme na otázky k příběhu (cv. 3)
WB str. 16 cv. 2 a 3 – podle děje příběhu doplňujeme slova do vět (cv. 2); doplňujeme chybějící symbol do tabulky (cv. 3) 

Vocabulary/phrases:
director, alarm, spend the night, case, wife, piece, strike (min. čas struck); queen, knight, crown, helmet, necklace, bracelet, belt, shield, bow and arrow, sword

Other information:
Opakujeme slovní zásobu a gramatiku z 1. lekce pomocí různých her na interaktivní tabuli.   

enlightenedTest/opakování:
Příští pondělí (8.11.) máme v plánu napsat si krátký testík z 1. lekce. Kdo má zájem, prosím, zopakujte doma s dětmi slovní zásobu k 1. lekci (včetně správného hláskování!), must/mustn’t (k procvičení můžete použít také cv. 2 a 3 zde) a zájmena me, him, her, us, them.

1.11.

enlightenedHomework (písemný domácí úkol) na pondělí 8.11.: 
     
Workbook (WB) str. 21 celá + pracovní list na procvičení slovní zásoby k 1.lekci

MDR: do vět napsaných na tabuli doplňujeme must/mustn’t" např. You ___ brush your teeth every day. I ___ walk my dog in the morning. We ___ eat pizza for breakfast. They ___ put their books in their bags.

Bookwork:
SB str. 13 – doplňujeme věty (cv. 1), seznamujeme se s novou gramatikou (viz níže) a procvičujeme ji na různých příkladech; hrajeme hru (cv. 3) 
SB str. 14 a 15 - několikrát čteme nahlas příběh a také se na něj díváme na videu; odpovídáme na otázky k textu na interaktivní tabuli a také v učebnici (cv. 2)
WB str. 13 cv. 1, 2 – kroužkujeme správná zájmena a píšeme věty, ve kterých nahrazujeme jména zájmeny
WB strana 14 cv. 1 – podle příběhu píšeme, zda věty uvedené ve cvičení jdou pravdivé (t) nebo nepravdivé (f)

Grammar:
tvary osobních zájmen ME/HIM/HER/US/THEM
např. Give ME the book, please. (Dej mi knihu, prosím.) Give HER the pencil case, please. (Dej jí penál, prosím.) Give HIM the apple, please. (Dej mu jablko, prosím.) Show US the necklace, please. (Ukaž nám náhrdelník, prosím.) Show THEM  the answers, please. (Ukaž jim odpovědi, prosím.)

Vocabulary/phrases:
hide, brilliant, lead; queen, knight, crown, helmet, necklace, bracelet, belt, shield, bow and arrow, sword

Other information:
Hrajeme hry "Charades" a "Four Corners" na procvičení slovní zásoby a číslovek.  

enlightenedTest/opakování:
Příští pondělí (8.11.) máme v plánu napsat si krátký testík z 1. lekce. Kdo má zájem, prosím, zopakujte doma s dětmi slovní zásobu k 1. lekci (včetně správného psaní), must/mustn’t a zájmena me, him, her, us, them.

ŘÍJEN

25.10.

enlightenedHomework (písemný domácí úkol) na pondělí 1.11.: 
     
Workbook (WB) str. 12 celá

MDR: podle zadání na tabuli doplňujeme do vět slovesa must/mustn’t  např. On Halloween I ___ dress up in costume. I ___ watch scary movies.

Bookwork:
SB str. 12/cv. 1 – posloucháme písničku, vysvětlujeme si nová slovíčka a podle textu písničky číslujeme obrázky

Vocabulary/phrases:
midnight, roar, vase, ground; queen, knight, crown, helmet, necklace, bracelet, belt, shield, bow and arrow, sword

Other information:
Hrajeme týmovou hru (obdobu naší slovní kopané), při které vytváříme řetězce ze slov a píšeme je na tabuli. Poté jsme se věnujeme tématu Halloween - luštíme osmisměrky; kreslíme obrázky spojené s tímto svátkem a popisujeme je; hrajeme také naši oblíbenou hru Kahoot a odpovídáme na kvízové otázky k tomuto svátku.

Všem dětem přejeme krásné podzimní prázdniny a příští pondělí se těšíme naviděnou!

20.10.

enlightenedPřipomínáme 
     Homework na pondělí 25.10.: Workbook (WB) str. 10/cv. 1, 2

MDR: slova uvedená na tabuli (např. helmet, crown, sword, dress, shield, atd.) řadíme do sloupce podle toho, zda je nosí královna (queen) nebo rytíř (knight)

Bookwork:
SB str. 11/cv. 1, 2, 3 – k obrázkům přiřazujeme věty (cv. 1); seznamujeme se s novou gramatikou (cv. 2 – podrobněji viz níže) 
WB str. 11/cv. 1, 2 – podle obrázků píšeme věty, co musíme a nesmíme dělat (cv. 1); podle textu doplňujeme must nebo mustn’t a odpovídající sloveso z nabídky v rámečku (cv. 2)

Vocabulary/phrases:
queen, knight, crown, helmet, necklace, bracelet, belt, shield, bow and arrow, sword

Grammar (gramatika): MUST (muset) x MUSTN‘T (nesmět)
např. I must do my homework. I must bring my book to school. I must brush my teeth in the evening. I must wash my hands before lunch. I musn’t shout during the class. I mustn’t climb on the desk.

Other information:
Na procvičení slovní zásoby z 1. lekce luštíme osmisměrku na interaktivní tabuli a ve dvou týmech hrajeme hru “Pictionary”, kdy jeden člen týmu kreslí na tabuli obrázek/slovo, které mu Miss Rita ukazuje na kartičce, a ostatní členové jeho skupiny se jej snaží uhodnout. Vítězem je tým, který uhodne za daný časový okamžik více slov. Procvičujeme používání „must/mustn’t“ a tvoříme věty, co musíme a nesmíme dělat doma či ve škole. Na závěr hrajeme hru Four Corners a procvičujeme při ní počítání po desítkách (10, 20, ..., 100).
Dnes děti obdržely opravený test z Unit 0, který si mohou ponechat doma. 

18.10.

enlightenedHomework (písemný domácí úkol) na pondělí 25.10.: 
    
Workbook (WB) str. 10/cv. 1, 2

MDR: podle zadání na tabuli doplňujeme slova do otázek a odpovídáme např.
1. --- (Where) did you go on Sunday? I went to the cottage.
2. --- (Did) you play fortnite yesterday? Yes, I did.
3. --- (When) did you go to sleep last night? I went to sleep at 10 o’clock.


Bookwork (práce s učebnicí):
SB str. 10/cv. 1, 2, 3 - seznamujeme jsme se s novou slovní zásobou ve cv. 1 (viz níže); odpovídáme podle poslechu na otázky ve cv. 2; podle otázek Miss Rity říkáme, o jaké slovíčko se jedná  (např. Who wears the helmet? Where is the sword? What do we wear on our neck/wrist? apod.)

Vocabulary/phrases:
queen, knight, crown, helmet, necklace, bracelet, belt, shield, bow and arrow, sword

Other information:
Po krátkém opakování píšeme test z Unit 0. Kontrolujeme domácí úkol. Začínáme také novou lekci – Unit 1 "In the museum". Na závěr hrajeme hru Four Corners a procvičujeme při ní počítání po desítkách (10, 20, ..., 100). 

13.10.

enlightenedPřipomínáme 
     Homework na pondělí 18.10.: Student's Book (SB) str. 118 celá a opakování na krátký testík z    Unit 0, který si napíšeme příští týden

MDR: podle zadání na tabuli doplňujeme písmena do slov a slova píšeme do sešitu
např. r-ll—co—t-r; b-g –hee-; m-cr-p-on-; d-d-em --rs;

Vocabulary/phrases:
big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem car, microphone, band, photographer, journalist; question words - what, where, how, when

Grammar (gramatika): 
tvoření otázek v minulém čase např. Did you go to school yesterday?; Where did he go last summer?; Did he watch TV last night?; How did you get there? Were you happy?; Was he sad? 
nepravidelná slovesa: be – was/were, do – did, have – had, sit - sat, see - saw, say - said, find - found, go - went, take - took

Other information:
Dnešní hodinu prostřednictvím různých her opakujeme slovní zásobu z Unit 0, procvičujeme minulý čas nepravidelných sloves a tvoříme otázky a oznamovací věty v minulém čase. Čteme také příběh na interaktivní tabuli o Pat a její návštěvě Café Paris, do příběhu doplňujeme slovesa v minulém čase. 

11.10.

enlightenedHomework (písemný domácí úkol) na pondělí 18.10.:
     Student's Book (SB) str. 118 celá

MDR (My Daily Report): ze zadání na tabuli píšeme do sešitu otázky v minulém čase ve správném slovosledu:
1. did Where go she? – Where did she go?
2. Game What yesterday did play you? What game did you play yesterday?
3. Sunny this Was morning it? Was it sunny this morning?

Bookwork (práce s učebnicí):
SB str. 8 a 9 – několikrát čteme nahlas příběh a také se na něj díváme na videu; na interaktivní tabuli i v učebnici odpovídáme na otázky k textu (cv. 2)
WB str. 8, cv. 1 a 2 – řadíme věty do správného pořadí podle příběhu (cv.1); doplňujeme rým (cv. 2)

Vocabulary/phrases (slovní zásoba/fráze):
statue, amazing, exciting, symbol, map, diamond; question words - what, where, how, when

Other information (další informace):
Na procvičení oznamovacíh vět a otázek v minulém čase hrajeme hru "Kahoot".
Prosíme, aby si děti na středu zopakovali slovní zásobu ze SB strana 4 včetně správného hláskování (big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem car, microphone, band, photographer, journalist).
enlightenedV pondělí 18.10. máme v plánu napsat si krátký testík z Unit 0. V případě zájmu s dětmi opakujte slovní zásobu ze SB strana 4, dále tvoření otázek v přítomném a minulém čase.

6.10.

Homework (domácí úkol): žádný písemný domácí úkol nebyl zadán

MDR (My Daily Report): podle zadání na tabuli píšeme do sešitu otázky v přítomném čase (Do you ...?; Are they ...?; Does she ...?; Is he ...?)

Bookwork (práce s učebnicí):
SB str. 7 cv. 1, 2 – doplňujeme do textu chybějící slova, text posloucháme a také čteme; vyhledáváme a kroužkujeme v textu slovesa v minulém čase (cv.1); procvičujeme tvoření otázek v minulém čase viz gramatika níže (cv.2.)

Vocabulary/phrases (slovní zásoba/fráze):
statue, castle, clue, librarian, to shock; question words - what, where, how, when

Grammar (gramatika): tvoření otázek v minulém čase např. 
Did you go to school yesterday?; Where did he go last summer?; What did she do last weekend?; When did they go to sleep last night?; How did you find the place?
Were you scared?; Was it dangerous? 

Other information (další informace):
Procvičujeme přítomný a minulý čas - tvoříme a píšeme na tabuli tvary sloves v přítomném čase (u sloves z textu SB 7/cv. 1). Na procvičení tvoříme otázky v minulém čase a zapisujeme do sešitu; vyplňujeme pracovní list a procvičujeme správný slovosled v otázce.

4.10.

enlightenedHomework (domácí úkol) na pondělí 11.10.:
    Workbook (WB) str. 5/ cv. 1, 2, 3

Bookwork (práce s učebnicí):
SB str. 6 – posloucháme novou písničku a doplňujeme odpovědi do tabulky
WB str 6 – cv. 1, 2, 3 – doplňujeme cvičení na základě textu písně a také odpovídáme na otázky (cv. 3)

Vocabulary/phrases (slovní zásoba/fráze):
explore, excitement, treasure, big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem car, microphone, band, photographer, journalist

Grammar (gramatika):
tvoření otázek a krátkých odpovědí v přítomném čase např. 
Do you like swimming? Yes, I do./No, I don't.
Does he/she like reading books? Yes, he/she does./No, he/she doesn't.
Are you hungry? Yes, I'm./No, I'm not.
Is he/she sleepy? Yes,he/she is. No, he/she isn't. 

Other information (další informace):
Opakujeme slovní zásobu z loňského školního roku a podle poslechu vyplňujeme pracovní listy. Hrajeme hru „Find someone who likes/doesn’t like ...“ na procvičování tvoření otázek v přítomném čase a krátkých odpovědí. 

ZÁŘÍ

29.9.

enlightenedPřipomínáme 
     Homework (domácí úkol) na pondělí 4.10.: Workbook (WB) str. 4/ cv. 1, 2

Bookwork (práce s učebnicí):
SB str. 5 cv. 1, 2 - podle poslechu kroužkujeme správnou odpověď (cv.1.); procvičujeme tvoření otázek v přítomném čase viz gramatika níže (cv.2.)

Vocabulary/phrases (nová slovní zásoba/fráze): 
big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem car, microphone, band, photographer, journalist 

Grammar (gramatika):
tvoření otázek a krátkých odpovědí v přítomném čase např.
Do you like swimming? Yes, I do./No, I don't.
Does he/she like reading books? Yes, he/she does./No, he/she doesn't.
Are you hungry? Yes, I'm./No, I'm not.
Is he/she sleepy? Yes,he/she is. No, he/she isn't. 

Other information (další informace):
Opakujeme slovní zásobu z loňského školního roku a podle poslechu vyplňujeme pracovní listy. Procvičujeme gramatiku a tvoříme otázky v přítomném čase. Opakujeme tvary sloves v minulém čase - hrajeme Memory Game (obdoba našeho pexesa) a v týmech hru Kahoot.

27.9.

enlightenedHomework (domácí úkol) na pondělí 4.10.:
    Workbook (WB) str. 4/ cv. 1, 2

Bookwork (práce s učebnicí):
SB str. 4 - cv. 1, 2, 3
Dnes začínáme novou lekci – Unit 0 "Weel done, Ben and Lucy!". Seznamujeme jsme se s novou slovní zásobou ve cv. 1 (viz níže) a slovíčka hláskujeme na tabuli; odpovídáme podle poslechu na otázky ve cv. 2; podle popisu Miss Rity (např. What do we talk into to make our words loud?) hádáme, o jaké slovíčko se jedná (cv. 3) 

New vocabulary/phrases (nová slovní zásoba/fráze): 
big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem car, microphone, band, photographer, journalist

Other information (další informace):
Opakujeme slovní zásobu z loňského školního roku a podle poslechu vyplňujeme pracovní listy. Na zopakování minulého pravidelných i nepravidelných sloves v kladných a záporných větách a v otázkách času hrajeme v týmech hru Kahoot.

15.9.

Na úvod dnešní hodiny jsme si zopakovali naše pravidla chování ve třídě.

Dokončovali jsme plakát naší skupiny. Moc se nám povedl a těšíme se, až bude viset ve škole společně s plakáty ostatních skupin!

Zahráli jsme si několik her na procvičení slovní zásoby z loňského roku. Skládali jsme slovíčka z “kamenů s písmenky” a poté je nahlas hláskovali. V týmech jsme hráli hru “Pictionary”, kdy jeden člen týmu kreslil na tabuli obrázek/slovo, které mu Miss Rita ukázala na kartičce, a ostatní členové jeho skupiny se jej snažili uhodnout. Vítězem byl tým, který uhodl za daný časový okamžik více slov. Velmi jsme se při tom pobavili!smiley

Opakovali jsme  i gramatiku a fráze z loňského školního roku vyplňováním pracovních listů. V tom bychom chtěli pokračovat i v následujících hodinách.

Homework: nebyl zadán

13.9.

Vítáme naše žáky v novém školním roce! smiley

Na dnešní úvodní hodině jsme si po krátkém seznámení povídali o JAGUÁRECH - zvířatech, která máme ve jménu naší skupiny. 

Rozdali jsme si učebnice a sešity ("portfolios"), které jsme si podepsali a vyzdobili si titulní stranu. 

Začali jsme pracovat na našem třídním plakátu, který bude po dokončení viset v chodbě v přízemí vedle naší LEAP učebny.

Povídali jsme si i o šikaně a o pravidlech, která budeme při výuce ve třídě dodržovat, a ty jsme si pak zapsali do sešitů. 

Hráli jsme hry na procvičení názvů zvířat, sportů, činností a číslovek. 

Ve středu bychom již měli začít pracovat s učebnicí a vrhnout se na Unit 0.

aktualizováno: 22.06.2022 20:20:48