Informace k zápisu

Jak se přihlásit do programu LEAP After-School English ZŠ Métis

Informace pro žáky budoucích 1.-5. tříd

Pokud Vaše dítě v současné době nenavštěvuje program LEAP a máte zájem jej na příští školní rok přihlásit, kontaktujte, prosím, ředitelku programu paní Deannu Barešovou na dbaresova@gmail.com nebo na tel. čísle 608 238 133. Počet volných míst je omezen. Děti budou přijímány podle toho, kdo se dříve přihlásí. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte taktéž paní ředitelku. 

Prosíme, vezměte na vědomí, že je nutné se přihlásit ještě před začátkem nového školního roku (do konce června). Na počtu přihlášených závisí počet otevřených skupin a je možné, že žáky, kteří se budou chtít přihlásit až v novém školním roce, již nebudeme moci z kapacitních důvodů přijmout.

Výuka probíhá jednou týdně a cena za jednu vyučovací hodinu v délce trvání 45 minut činí 160,- Kč.

 

Informace pro žáky budoucích 6.-9. tříd

Přihlašování žáků 6.- 9. tříd koordinuje paní Veronika Patrasová, ředitelka Métis-základní škola.

 

 

 

 


aktualizováno: 04.06.2023 23:27:42