Informace k zápisu

Jak se přihlásit do programu LEAP After-School English ZŠ Jarov


Pokud zvažujete zápis Vašeho dítěte do Základní školy Jarov a také byste rádi, aby navštěvovalo program LEAP After-School English ZŠ Jarov (LEAP AE ZŠ Jarov), kontaktujte nejprve ředitelku programu, paní Deannu Barešovou (email: dbaresova@gmail.com; tel: 608 238 133), a sdělte jí svůj zájem. Čím dříve ji kontaktujete, tím lépe (ve skutečnosti nikdy není moc brzy). Doporučujeme tak učinit ještě před konáním Dne otevřených dveří (v únoru) nebo nejpozději v tento den. Počet míst v programu je omezený a ve většině případů jsou žáci přijímáni na základě metody "kdo dřív přijde, je dřív na řadě". Z tohoto pohledu je tedy důležité, kdy ředitelku programu kontaktujete.

Po sdělení svého zájmu obdržíte od ředitelky programu, paní Barešové, email s přihlašovacími formuláři a dalšími informacemi

Obvykle v dubnu se pak rodiče s dítětem dostaví k oficiálnímu zápisu do základní školy. Aby mohlo být dítě do programu LEAP AE ZŠ Jarov přijato, musí být v prvé řadě přijato do ZŠ Jarov. Jakmile obdržíme od ředitele školy seznam všech přijatých žáků, přijímáme do programu LEAP AE ZŠ Jarov v pořadí, v jakém jejich rodiče kontaktovali ředitelku programu (paní Deannu Barešovou).

Existuje ještě jeden faktor, který může ovlivnit přijetí žáka do programu LEAP AE ZŠ, a tím jsou speciální požadavky dítěte a především skutečnost, zda jsme schopni tyto speciální požadavky splnit. To bude předmětem individuálního pohovoru s ředitelkou programu. Má-li dítě nějakou zvláštní poruchu učení nebo chování, je třeba posoudit, zda má náš program k dispozici vyučujícího, který je odpovídajícím způsobem vyškolený a je schopen potřebám dítěte vyhovět. Přestože se snažíme začlenit do programu všechny děti, které mají zájem učit se anglicky, někdy bohužel není v našich silách speciální potřeby dítěte uspokojit.

O přijetí či nepřijetí žáka do programu LEAP AE ZŠ Jarov budou rodiče informováni emailem v co nejkratší době po skončení přijímacího řízení do ZŠ Jarov.
 

aktualizováno: 04.06.2023 23:27:42