Geckos

Geckos

Vyučující:

 

Will Olson

tel.: +420 608 716 178
email: willolson64@gmail.com

Asistent/ka:

 

 

Alice Krištůfková

tel.: +420 774 327 742 
email: a.kristufkova@email.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2022-2023!Vážení rodiče,

pokud si má Vaše dítě vést v programu úspěšně, je důležité, abyste věděli, co se na hodinách dělá, a mohli jej tak ve studiu podpořit. Na této webové stránce najdete informace o práci v hodinách, o zadaných domácích úkolech, o nadcházejících testech i další důležité informace týkající se výuky. Je nezbytné, aby se žáci snažili vypracovávat domácí úkoly a v případě absence si vždy doplnili zameškanou látku. Snadněji se tak po návratu do školy zapojí do výuky. V případě dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Nové, druhé, vydání učebnic Super Minds! V tomto školním roce budeme při výuce používat nové, druhé, vydání našich oblíbených učebnic Super Minds. Obsahově je téměř stejné jako to předcházející, avšak bylo vylepšeno a aktualizováno. Věříme, že se všem bude líbit. Jeho součástí je nová digitální platforma, Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (Workbook) a eBook (Student's Book) pro domácí studium a opakování. Všechna poslechová cvičení, písničky a videa v obou učebnicích jsou nyní na této nové platformě dostupná. Návod k jejímu užívání najdete v obou učebnicích na přední vnitřní straně jejich obalu. V případě dotazů či problémů týkajících se používání této platformy, klikněte na této stránce vpravo dole na ikonu "?HELP", kde najdete krátká videa, jak postupovat.

Také bychom Vám rádi připomněli, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Obsah učebnic byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických výukových programů a mohl se přizpůsobit dané týdenní dotaci hodin. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často najdete v učebnicích vynechané stránky, které si žáci samozřejmě mohou v případě zájmu také sami doma vypracovat.

 

Mr. Will a videa k domácí přípravě a opakování 

My ABC book

ABCDEF, G, H, I, J, K, LM, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X,Y,Z

 

UČEBNICE - Student´s book

Lekce č. 1, Lekce č. 2, Lekce č. 3, Lekce č. 4, Lekce č. 5, Lekce č. 6,

Lekce č. 7 

BŘEZEN

23.3.

Zahajujeme písničkou - "Get dressed"

Zaměřujeme se na slovíčka a jejich psaní, která začínají na písmenko "Q" - QUEEN, QUICK, QUIET, QUESTION, QUIET

Song "The letter Q song"

Opakujeme slovíčka oblečení v kroužku formou her s obrázkovými kartičkami. 

Activity - "Do you like this T-shirt?  Yes, I do. Do you like these shoes? No, I don't." Ptáme se a odpovídáme.

Po třídě máme rozložené různé druhy oblečení, po dvojicích věci hledáme a přinášíme na hromádky THIS nebo THESE.

Bookwork - SB str. 83, 84, 85

 

21.3.

LEAP SUMMER CAMP - dnes jsme si pověděli o základních informacích k letnímu příměstskému táboru s angličtinou. Děti obdržely "vstupenky" se slevou a bližší informace můžete najít zde.

POZOR, počet míst je omezen.

                        

Song - písnička s písmenkem "P" - do se šitů si zapisujeme slovíčka začínající na písmenko P - PEN, PIG, PANTS, PET, PAPER, PARK

New vocabulary - do se šitů si rovněž zapisujeme slovíčka z nové lekce č. 7 - GET DRESSED

Bookwork -  SB str. 82 - posloucháme a zpíváme písničku, ukazujeme si obrázkové karty slovíček

New Grammar - THIS - tento / jedna věc/  THESE - tyto / 2 a více věcí /

Do you like this hat? / Líbí se ti tento klobouk? / Yes, I do. 

Do you like these shoes? / Líbí se ti tyto boty?/ No, I don't.

Activity - děti přiřazují obrázky slovíček do dvou sloupců

THIS - jacket, skirt, cap, T-shirt       THESE - shoes, trousers, shoes, jeans

Každý dostává předtištěnou postavičku na čtvrtce a za úkol je dokreslit 3 - 4 druhy oblečení. Příště práci dokončíme a budeme si o obrázcích povídat.

enlightenedHomework - domácí úkol - učebnice WB str. 82, 83 - prosím vypracovat do následujícího úterý 28.3.yeslaugh

 

9.3.

Dnešní první hodina je zaměřena na opakování. 

Activity - věnujeme se procvičování slovíček z poslední 6. lekce a dbáme také na jejich psaní

Zaměřujeme se také na gramatiku - There is X There are

Po přestávce jsme si napsali slíbovaný test z lekce č. 6. 

Ke konci hodiny hrajeme hry k procvičení slovní zásoby a vyplňujeme osmisměrky. 

 

                                       laugh Přejeme dětem pěkné prázdniny!wink

7.3.

Začínáme konverzací v kroužku. Ptáme se jak se dnes máme a odpovídáme. "How are you today?"

Song - písnička s písmenkem "M" -" The letter M song"

Portfolio - zapisujeme si slovíčka, která na písmeno "M" začínají - MONEY, MONKEY, MOUNTAIN, MAIL, MAGIC, MOM - současně dbáme na správnou výslovnost

Kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne.

Bookwork -  SB str. 73 - cv.1 - podle obrázku nalepujeme k otázkám odpovědi ze zadní části učebnice

Cv. 3 - ve dvojicích se ptáme a odpovidáme - "Is there a plane? Yes, there is. Is there a mouse? No, there isn't."

Activity - procvičujeme a opakujeme názvy místností v domě a psaní slovíček ( jakým písmenkem začínají)

Pricvičujeme otázky a odpovědi - THERE IS x THERE ARE

Vybarvujeme si první místnost z domečku, který budeme tvořit - KITCHEN

Domácí úkol na příští týden není.

enlightenedPřipomínám opakování z lekce č. 6 - tento čtvrtek 9.3.wink

 

2.3.

Formou soutěží opakujeme slovíčka jednotlivých místností v domě.

Song - nová písnička "The Letter L song"

Portfolio - do sešitů si děti zapisují slovíčka písmenkem "L" začínající - LEG, LAUGH, LAZY LEOPARD, LAMP, LADDER

Activity - k obrázkům místností dopisujeme názvy

Grammar - Is there a park? / Je tady park?/ X  Are there any houses? / Jsou tady nějaké domy ?/

                 Yes, there is X No, there isn't.            Yes, there are. X No, there aren't.   

enlightenedTest - Opakování z poslední probrané lekce č. 6 si napíšeme ve čtvrtek 9.3.smiley

 

ÚNOR

28.2.

Opakujeme slovíčka z nové lekce s pomocí obrázkových kartiček hrajeme v kruhu hry a soutěžíme.

Song - nová písnička - "The Letter K song".

Portfolio - do sešitů si zapisujeme slovíčka, která na písmenko "K"  začínají - KING, KITCHEN, KEY, KITTEN, KITE

Společně kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne.

Nová gramatika - There is x There are ( jednotné číslo, množné číslo )

There is a dog in the room.  X  There are three dogs in the room. 

Bookwork - SB str. 71 - In this picture there is one cat. In this picture there are three monsters

Ve dvojicích poznáváme obrázky.

SB str. 72 - posloucháme písničku, sledujeme text a spojujeme slovíčka a obrázky

enlightenedHomework -  domácí úkol  - WB str. 72,73 - vypracovat prosím

do následujícího úterý 7.3. enlightenedsmiley

 

23.2.

V kroužku si povídáme jak se nám dnes daří.

Song - posloucháme a zpíváme "The Letter J song".

Portfolio - do sešitů si píšeme slovíčka začínající na písmeno "J" podle obrázků nakreslených na tabuli - Jumping Jelly Fish, JET, JUICE, JUGGLE, JAIL

New vocabulary - do sešitů si zapisujeme také slovíčka z nové lekce č. 6 - bedroom, bathroom, living room, hall, stairs, cellar, dining room, kitchen

Bookwork - SB str. 70 - Posloucháme písničku, sledujeme text, zpíváme

str. 71 - podle poslechu a instrukcí spojujeme obrázky strašidel a pokojíčků

Slovíčka ukazujeme na obrázkových kartičkách i na interaktivní tabuli a hlasitě vyslovujeme.

 

21.2.

Zahajujeme procvičováním slovíček z probraných lekcí formou her a soutěží.

Song - posloucháme a zpíváme "The Letter H song".

Portfolio - do sešitů zapisujeme písmenko H a slovíčka na "h" začínající  podkle obrázků nakreslených na tabuli - HAT on a HOUSE, a HOT HIPPO, a HUNGRY HEN

Děti, které chyběly dnes dopisují test a proto opakujeme slovíčka i gramatiku z poslední probrané lekce. 

Kdo test nepíše věnuje se aktivitám, které jsou zaměřeny na dny v týdnu a činnosti, které ve volném čase děláme.

Game - hrajeme hru "Teacher says",  Telephone and  Hangman

enlightenedHomework - v učebnici WB str. 70, 71 - vypracovat prosím do následujícího úterý 1.3. Děkuji yesenlightened

 

16.2.

Dnešní hodina je věnovaná opakování.

Activity - připomínáme si slovíčka z poslední lekce - zejména dny v týdnu a také jejich psaní

Gramatika - hrajeme hry, kdy tvoříme otázky a odpovědi - " Do you play computer games? No, I don't. Do you play football? Yes, I do. 

Napsali jsme si opakování z poslední dokončené lekce č. 5.

Song - posloucháme "The Letter G Song".

Portfolio - do sešitů si zapisujeme písmenko G a související slovíčka - GREEN, GORILLA, GRASS, GRAPES

 

14.2.

Po konverzaci na začátku hodiny přecházíme k písničce.

Song - posloucháme "The Letter F Song".

Portfolio - do sešitů si zapisujeme písmenko F a slovíčka, která písmenem začínají - FROG, FRIENDS, FAST, FARMER, FIVE, FLOWER

Activity - zaměřujeme se na dny v týdnu a také jejich psaní -  Monday - Sunday

Ptáme se a odpovídáme - "Do you watch TV at the weekend? No, I don't.  Do you play in the park? Yes, I do. 

Domácí úkol - kontrolujeme si společně domácí úkol z minulého týdne

Bookwork - učebnice SB str. 66, 67 - povídáme si o dalších aktivitách, kterým se můžeme věnovat - go skiing, go surfing, go climbing,  go running, go sledging 

Každý si vytvořil vlastní plakát, kde na jednu stranu namaloval činnosti, které dělá rád a na druhou stranu aktivity, které rád nemá. Společně jsme si práce představili. Děti chodí po třídě, ptají se jeden druhého a hledají společné zájmy. 

 

9.2.

Portfolio - dnes se věnujeme písmenku D - DOLPHIN, DANCE, DOG, DESK, DOWN, DUCK a zapisujeme si slovíčka do sešitů

Song - posloucháme "The Letter D Song" a opět písničku "Days of the Week"

Activity - věnujeme se poznávání dnů v týdnu v přeházené podobě a pojmenování činností, které se na obrázkových kartičkách nacházejí. Děti mají za úkol vytvořit krátké věty ke každé kartičce - " On Monday I go swimming. On Tuesday I play tennis.....

Bookwork - SB str. 62 - nový příběh našich hrdinů - "We're lost!"

Příběh posloucháme, sledujeme text a díváme se na video. Povídáme si o jednotlivých obrázcích a hledáme předměty podle instrukcí. Vysvětlujeme si slovíčka, kterým nerozumíme. 

SB str. 64 - Podle poslechu otázek zaškrtává každý podle svého programu - Yes, I do X No, I don't.

enlightened Následující čtvrtek 16.2. si napíšeme opakování z probrané lekce č. 5.smileyyes

 

7.2.

How are you today? Ptáme se a odpovídáme.

Portfolio - dnes si zapisujeme do sešitů slovíčka za čínající na písmenko CAT, CAR, CAKE, CLOCK, CUP, CARROT

Song - posloucháme "The Letter C Song" a písničku "Days of the Week" - opakujeme dny v týdnu Domácí úkol - kontrolujeme společně domácí úkol z minulého týdne

Activity - opakujeme  slovíčka a spojujeme je do vět - On Tuesday, I watch TV.

On Wednesday, I play tennis. On Friday, I go swimming.  

Bookwork SB str. 60 - 61 - podle textu v písničce doplňujeme dny v týdnu pod obrázky

Nová gramatika - Do you watch TV on Monday? Yes, I do. Do you ride your bike on Tuesday? No, I don't. 

enlightenedlaughHomework - domácí úkol z učebnice WB str. 60, 61 - vypracovat prosím do následujícího úterý 14.2.enlightened

 

2.2.

Rozcvičíme se u písničky a konverzace.

Portfolio - dnes si zapisujeme do sešitu slovíčka začínající na písmenko B - BALL, BOY, BOOK, BABY, BIKE

Song - posloucháme "The Letter B Song" a písničku "Days of the Week"

Activity - opakujeme nová slovíčka z minulé hodiny - "Free Time". Každý si vytvořil tabulku s políčky jednotlivých dnů v týdnu a ke každému dni namaloval činnost kterou dělá. Následně jsme si o našich týdenních programech povídali.

Grammar - Do you watch TV? /Díváš se na televizi?/ Yes, I do. x No, I don't. / Ano x Ne /

Do you play tennis? Yes, I do. x No, I don't.

"DO you like?" - Song

Bookwork - SB str. 61 cv. 1 - podle poslechu zaškrtáváme obrázky

 

LEDEN

26.1.

Dnešní hodina je věnovaná především opakování  probrané  lekce č. 4. 

Zaměřujeme se na nová slovíčka  - Lunchtime - apple, carrot, peas, steak....SB str. 46

Portfolio - do sešitů si zapisujeme slovíčka z lekce 4. a dokážeme je i přečíst

Opakujeme gramatiku - I've got a carrot. X I haven't got a carrot.

a otázky a odpovědi - Have you got any cheese? Yes, I have. X No, I haven't.

Activity: s pomocí interaktivní tabule procvičujeme gramatiku a slovíčka

laughPo přestávce jsme si napsali opakování z celé probrané lekce. yes Děti si vedly velmi dobře.enlightened

V závěru hodiny luštíme křížovky a hrajeme hry.

 

24.1.

Dnes začínáme s písničkou a počítáme od 1 do 20 a používáme kartičky s čísly

Starfall - samohláska u  - procvičujeme 

Portfolio - do sešitů si zapisujeme slovíčka se samohláskou - U - SUN, RUN, BUG, HUG, CUP, UP

Homework - kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne

Bookwork - SB str. 53 cv. 1 - opravujeme chyby podle poslechu v textu

str. 54 - Is it from tree? Is it from plant? Is it from animal?

Umíme rozlišit -  fruit /ovoce / a vegetables / zelenina / a víme,  který druh se kde pěstuje. Plant - rostlina, Tree - strom, Ground - zem

Activity - děti si do předtištěné svačinové krabičky kreslí - two Fruits, two Vegetables and a meat - vyvoří si tak zdravou svačinku.

 

Následně se ve dvojicích ptáme a odpovídáme a tím procvičujeme gramatiku - "Have you got an apple? Yes, I have. Have you got a carrot? No, I haven't."

enlightenedPřipomínám opakování z lekce č. 4 tento čtvrtek.yeswink

 

19.1.

Opět začínáme konverzací v kruhu a ptáme se a odpovídáme: " How are you? What's your name? How old are you?"

Starfall - samohláska o  -  dnes procvičujeme další samohlásku

Portfolio - do sešitů  zapisujeme slovíčka se samohláskou O - POP, STOP, FOX, BOX, HOT, ROBOT

Activity: děti dostávají pracovní list a doplňují: " Have we got ....? Yes, we have./ No, we haven't."

Bookwork:  SB str. 50 - příběh - The pizza - sledujeme na interaktivní tabuli video a následně si celý příběh přehráváme. Opakujeme si současně nová slovíčka. 

SB str. 51 - cv. 2 - doplňujeme tabulku podle poslechu

str. 52 - cv. 2 - podle poslechu doplňujeme čísla a slovíčka do seznamu z lednice

Numbers - učíme se další čísla a počítáme už  i od 11 - 20. Používáme obrázkové kartičky a pouštíme si písničku pro dobré zapamatování. Zpíváme, dobře vyslovujeme a umíme čísla seřadit.

enlightenedTest: následující čtvrtek 26.1. si napíšeme opakování z lekce č.4yesenlightened

    

 

17.1.

Začínáme konverzací v kruhu, ptáme se a odpovídáme. "How are you today? I'm fine ( angry, hungry, happy, sad...)."

Starfall - samohláska i - dnes procvičujeme další samohlásku

Portfolio -  děti si do svých nových sešitů zapisují první celá slovíčka - CAT, HAT, EGG, LEG, BIG, PIG - píšeme tiskacím písmem

Gramatika - opakujeme otázky a odpovědi -  "Have you got any sausages? Yes, I have. Have you got any orange juice? No, I haven't." ( Máš nějaké párky? Ano, mám./ Ne, nemám. ) Procvičujeme na interaktivní tabuli a s pomocí obrázkových kartiček.

Bookwork - SB str. 49 - cv.1, 2, 3

Kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne.

enlightenedHomework - WB str. 48, 49 - vypracovat prosím do následujícího úterý.yes Děkuji

Děti, které nebyly ve škole si dnes dopsaly opakování z lekce č. 3.laugh Všichni si pak opravené testy odnesly domů. yes Práce se dětem velice povedly. enlightened

 

12.1.

Alphabet book - děti si dnes odnesly domů sešity, kde jsme se naučili všechna písmenka a plno nových slovíček. Každý obdržel také certifikát o řádném absolvování celé abecedy. Děti si vedly velice dobře.yessmiley

Portfolio - děti si založily nové sešity, které budou zůstávat ve škole a používat je budeme v každé hodině na procvičování gramatiky a slovíček. Děti si vytvořily úvodní stranu a sešity si podepsaly.

Bookwork - SB str. 47, cv.3 - ze zadních stran učebnice nalepujeme obrázky potravin do svačinového boxu a vedeme rozhovor ve dvojicích -  "I've got a sandwich.  I haven't got a banana. I've got a chicken. I haven't got a carrot."

str. 48 -  Magic Tree - podle poslechu písničky odškrtáváme slovíčka, která slyšíme 

Nová gramatika - HAVE WE GOT any fish? Yes, we have./No, we haven't. HAVE YOU GOT any cheese? Yes, I have. / No, I haven't. 

 

10.1.

Starfall - samohlásky a, e - opakujeme si jak znějí a jak se vyslovují jednotlivé samohlásky

Alphabet book - pracujeme na posledních stránkách v sešitech, obtahujeme písmenka podle zadání a přiřazujeme slovíčka k písmenkům

Bookwork - nová lekce č. 4 - LUNCHTIME - seznamujeme se s novými slovíčky s použitím obrázkových kartiček. Formou her a aktivit slovíčka společně procvičujeme.

SB str. 46 - pouštíme si písničku, posloucháme, zpíváme, zvedáme obrázkové kartičky

Nová gramatika -  SB str. 47 - I'VE GOT (I have got ) - mám, I HAVEN'T GOT - nemám

Activity - každý si namaloval svoji vlastní krabičku s jídlem - SNAK BOX a do ní nakreslil oblíbená jídla. Následně jsme si o obrázcích povídali.

enlightenedHomework -smiley WB str. 46, 47 - vypracovat prosím do následujícího úterý 17.1. enlightened

 

5.1.

Dnešní první hodina je opakovací. Zaměřujeme se na názorné procvičování předložek i s pomocí písničky a obrázků

Předložky k procvičení zde

Pozornost věnujeme také slovíčkům z poslední lekce a soustředíme se na počáteční písmenko každého slovíčka.

Starfall - společně se seznamujeme s písmenkem Z, z

Alphabet book - písmenko Z obtahujeme, zapisujeme a vybarvujeme obrázky.

Po přestávce jsme si napsali opakování z lekce č. 3.

Domácí úkol - budeme kontrolovat v úterý, jedná se o úkol z konce prosince. /WB str. 36, 37/

 

3.1.

Začínáme písničkou, kde opakujeme předložky - IN, ON, UNDER

Zpíváme Alphabet song a zatančíme si u Alphabet dance.

Starfall - blížíme se do finále a dnes přichází na řadu písmenko Y, y

Alphabet book - obtahujeme písmenko, zapisujeme a vybarvujeme obrázky - Yak, yawn, yellow Yo-Yo, yodel

V zadní části sešitu k obrázku zaškrtáváme písmenko, kterým slovíčko začíná.

Activity - formou her a soutěží procvičujeme a opakujeme slovíčka z poslední lekce

Ilike... My favourite animal is .... I don't like...... /povídáme si nejen o zvířatech /

Games - Hot Seat  with Flashcards

enlightenedPříští hodinu budeme psát opakování z lekce č.3.yes

 

PROSINEC

enlightenedNásledující úterý 20.12. proběhne poslední hodina v tomto roce. enlightened

 

Děti se mohou těšit na společné soutěže a hry s 

LEAP Christmas GAMES 2022

angelděti mohou přijít ve vánočních kostýmech devil

učebnice zůstanou doma

 

20.12.

 LEAP Christmas Games 2022

1.Ročník

 

Dnes jsme se zúčastnili Velké Vánoční soutěže!

Všichni studenti programu LEAP v jednom ročníku, jsme se sešli spolu v jedné třídě a společně oslavili Vánoce velkou hrou.

Každá skupina si nejdříve vylosovala barvu, pod kterou pak soutěžila. My jsme si vylosovali ZELENOU.

 Ve třídě nás nejdříve přivítala Miss Deanna a podívali jsme se na video s přáním Santa Clause.

Co se ale nestalo – když nám Santa Claus slíbil dárky, přepadli ho piráti. Santa nám řekl, že nám Grinch a jeho piráti snaží ukrást Vánoce vyzval nás, abychom na hrách nasbírali co nejvíce sněhových (papírových) koulí abychom společně potopili loď s piráty, která k nám míří.

Sněhové koule jsme mohli získat jen tak, že budeme v průběhu her hodní a dávat pozor.

A pak už začaly Vánoční hry.

Na každou soutěž jsme si společně nominovali našeho zástupce a vyslali ho doprostřed třídy plnit úkol za naší skupinu.

Úkol se dělal na čas a k času se pak přidávala penále – za chybu + 3s, za každé vyrušování, zlobení a mluvení v celé skupině + 5 s. (Byli jsme ale téměř vzorní a skoro nikdo ze všech dětí nedostal vteřiny za vyrušování).

Když jsme se chovali dobře naše skupinka po každé hře dostala 5 papírových koulí, které jsme potřebovali na potopení lodi s piráty. Navíc nám rozdávala papírové koule i Miss Deanna, když jsme byli hodní a mluvili anglicky.

Soutěžili jsme, bavili se a tancovali a zase soutěžili a to až do úplného konce, kdy vyhrála skupina s nejnižším celkovým časem.

   

Blížil se konec her a tu se objevilo na tabulli video s Grinchem a jeho pirát.

Už byli opravdu blízko!

A najednou byli ve videu i naši učitelé a volali na nás, abychom tu loď, co se blíží potopili, co nejrychleji.

A opravdu, jen co to dořekli, objevila se loď s piráty a pirátskou vlajkou a my koulovali a koulovali, až se potopila.

Tak jsme zvítězili a letos si rozhodně Vánoce s dárečky zasloužíme!

A to je vše…

Není!

Ještě potřebujeme říct kdo vlastně ze všech prvňáčků vyhrál

Ve velké Vánoční soutěži letos vyhráli CHIPMUNKS!

GRATULUJEME!

Všichni z vítězné skupinky dostali velké diplomy (doma si je mohou vymalovat, jak se jim bude líbit)

 ostatní dostali malou kartičku za to, že se zúčastnili velkých LEAP vánočních her.

 

A ještě jedno krátké video s nejlepšími záběry z našich Vánočních her:

Krásné Vánoce a Šťastný Nový rok Vám všem a…

uvidíme se v novém roce 2023 😊!

 

 

 

 

15.12.

Začínáme oblíbenou konverzací v kruhu a procvičováním slovíček formou soutěže. 

Starfall - písmenko X, x ox, box, fox, six,

Alphabet Book - písmenko X zapisujeme, obtahujeme a podle pokynů vybarvujeme obrázky

Activity - Do you like.....? Yes, I do.laugh No, I don't. sadDěti mezi sebou konverzují, ptají se a odpovídají. "Do you like spiders? No, I don't. Do you like dogs? Yes, I do."

V rámci druhé hodiny jsme si pustili a zazpívali koledy. Podívali jsme se také na krátký vánoční příběh.

Následně  děti vyrobily pro rodiče přáníčka s vánoční tématikou. 

enlightenedPo Vánocích si napíšeme opakování z lekce č. 3.enlightenedyes

  

 

13.12.

Procvičujeme slovíčka z lekce č. 3 formou her a soutěží - "HOTSEAT"

Starfall - nové písmenko W, w - wolf, walk, wig, web

Alphabet Book - písmenko W obtahujeme a zapisujeme do sešitů. Vybarvujeme opět obrázky s písmenkem spojená. 

Activity - pracujeme názorně s předložkami IN, ON, UNDER.  Umísťujeme předměty po třídě a s instrukcemi je hledáme. 

I like, I don't like - trénujeme společně s pomocí obrázků smiley, sad

Homework - kontrolujeme si domácí úkol z minulého týdne. Dvě děti ukol nepřinesly napsaný, proto prosím o doplnění.

Bookwork -  SB str. 38, 39 - The spider - sledujeme příběh na interaktivní tabuli a v učebnici

Homeworkenlightened - Nový domácí úkol z učebnice WB str. 36, 37yes - vypracovat prosím do následujícího úterý.

 

8.12.

Opakujeme předložky a slovíčka, která jsme se naučili minulou hodinu. 

Starfall - nové písmenko V, v - violin, volcano, van

Alphabet Book - nové písmenko V obtahujeme a zapisujeme do sešitu. Vybarvujeme související obrázky.

Bookwork - V učebnici SB str. 36 - podle poslechu písničky doplňujeme obrázek

Gramatika - Učebnice SB str. 37 - I LIKE, I DON'T LIKE - povídáme si o tom co rádi máme a co rádi nemáme - I like dogs. I don't like spiders. 

Navazujeme aktivitou v krhu, kdy se ptáme a odpovídáme: "Do you like cats? Yes, I do. Do you like frogs? No, I don't. 

V učebnici SB str. 37, cv.1 - podle poslechu vybíráme LIKE smiley, DON'T LIKE sad

Activity - Opakujeme předložky IN, ON, UNDER - názorně si předvádíme a pracujeme s interaktivní tabulí 

 

6.12.

Začínáme krátkou konverzací, kdy se ptáme a odpovídáme na otázky,  "How are you today and why? "

Starfall - seznamujeme se s novým písmenkem U, u - umbrella, UFO, bus, sun

Alphabet Book - zapisujeme si písmenko U do sešitů a umíme pojmenovat obrázky díky novým slovíčkům

Gramatika - učíme se předložky -  ON, IN, UNDER ( na, v, pod ) - písnička ke gramatice

On the desk - na lavici, In the book - v knize, Under the chair - pod židlí

Bookwork - zahajujeme novou lekci č. 3 a učíme se nová slovíčka - SB str. 34 - PET SHOW 

S pomocí obrázkových kartiček hlasitě slovíčka vyslovujeme a hrajeme hry na jejich snadné zapamatování - winkPET - domácí mazlíček

SB str. 35 - cv. 1 - nalepujeme obtisky podle poslechu (předložky), cv. 3 - společně si povídáme o tom, kde se jaké zvíře nachází - The cat is on the book. The frog is in the bag. 

enlightenedHomework - v učebnici WB str. 34, 35  - vypracovat prosím do následujícího úterý yes

 

1.12.

Po písničce se pouštíme do nového písmenka T, t

Starfall - s písmenkem T se učíme také nová slovíčka - train, taxi, turtle, tiger, ten

Alphabet Book - písmenko obtahujeme a zapisujeme, vybarvujeme také související obrázky se slovíčky

Revision - opakujeme gramatiku - He - Boy - his /jeho/,  She - Girl - her /její/

Opakujeme - slovíčka  a pozornost věnujeme přídavným jménům - big - small,

ugly - beautiful....

est - po opakování se pouštíme do testu samotného

Děti si vedou velice dobře. Na výsledky se můžeme těšit příští týden.

Na závěr hodiny si děti vybarvují vánoční obrázek podle instrukcí.

 

UPOZORNĚNÍ:

 

Dovolujeme si požádat rodiče, aby při registraci dětí do programu Cambridge One postupovali dle pokynů, které najdou na vnitřních stranách obálek obou učebnic.

Každá učebnice musí být  registrována zvlášť, pomocí vlastního kódu, který najdete na vnitřní straně obálky, pod stírací plochou.

enlightenedRegistrace do online programu Cambridge One

bude potřeba pro domácí přípravu našich studentů.enlightened

Pokud budete mít jakýkoliv problém s registrací, použijte prosím ikonu HELP, kterou najdete vpravo dole na této obrazovce.

Najdete zde rovněž krátká instruktážní videa, jak při registraci postupovat.

 

ŘÍJEN

25.10.

Activity - opakujeme slovíčka na základě her a soutěží 

Homework - kontrolujeme si společně domácí úkol zadaný minulý týden

Song - před tabulí si zpíváme naší písničku s abecedou

Starfall - pracujeme s novým písmenkem K, k. Děti se podívaly na krátké video a naučily se nová slovíčka - Kangaroo, koala, kitten, kite

Alphabet book - v sešitech si obtahujeme a zapisujeme nové písmenko K a vybarvujeme související obrázky

 

Druhá hodina se dnes nese ve znamení Halloween party - tančíme  a zpíváme Spooky spooky - Halloween song

Vyrobili jsme si masky a probíhá halloweenské koledování - Trick-or-treat. Děti dostávají dobroty a vybarvují si obrázek s tematikou Halloweenu.

 

 

20.10.

enlightenedOpakujte si slovíčka a výslovnost ve výše přiloženém videu, které vám připravil Mr. Will.laugh

 

Activity - "HOT SEAT" - soutěžíme a procvičujeme slovní zásobu

Song - pře tabulí si zpíváme naší písničku s abecedou a tančíme

Starfall - učíme se další nové písmenko J, j. Pouštíme si video a učíme se nová slovíčka - Jet, jellyfish, jelly beans, jump

Alphabet book - do sešitů si písmenko J zapisujeme a opět vybarvujeme obrázky nových slovíček

Conversation - ve dvojicích se ptáme,  odpovídáme a ukazujeme si jednotlivé předměty -

"What's this? Is it a rubber? Yes, It is. Is it a pencil? No, it isn't. It's a pen."

Bookwork - učebnice SB str. 12/ 1 - posloucháme písničku a podle poslechu zaškrtáváme předměty na obrázku. Cv. 2 - The objects that are for school - opět zaškrtáváme co do školy patří

Game - v kruhu hrajeme hry na procvičení nových slovíček z minulé hodiny

 

18.10.

Začínáme v kruhu, házíme si míčem, ptáme se a odpovídáme - "Hello, how are you? Hello, I'm happy, I'm hungry, I'm fine."

Zpíváme Phonics song a opakujeme si tak abecedu.

Starfall - věnujeme se novému písmenku a tím je   I, i. Pouštíme si krátké video a učíme se nová slovíčka s písmenkem spojená.

Alphabet book - do sešitů si písmenko zapisujeme, připojujeme výslovnost nových slovíček a obrázky vybarvujeme

Bookwork - učebnice SB str. 10 - učíme se nová slovíčka škoních pomůcek. Používáme obrázkové kartičky a vlastní výbavu - pen, pencil, book, notebook, ruler, rubber, bag, desk, pencil case, paper. Zaměřujeme se především na správnou výslovnost.

SB str. 11 - ptáme se a odpovídáme - "What's this? Is it a book? No, it isn't. Is it a notebook? Yes, it is." ( "Co je to? Je to kniha? Ne, není. Je to sešit? Ano, je." )

Activity: používáme vlastní vybavení, ptáme se a odpovídáme - "What's this?"

Test - děti si domů odnesly opravené testy. Práce se dětem velice povedly. Rodiče se mohou přesvědčit.

enlightenedHomework - učebnice WB str. 10, 11 - vypracovat do příštího úterý 25.10. Děkujienlightened

 

13.10

Opakování - V první části jsme se zaměřili na vše, co jsme se již naučili. Opakujeme barvy, čísla,  pokyny při výuce a otázky a odpovědi. 

Alphabet song - opět jsme si zazpívali písničku a trochu si zatančili

Starfall - seznamujeme se s dalším písmenkem H, h. Učíme se i nová slovíčka a jejich obrázky si vybarvujeme - Horse, hippo, happy, hat

Test: napsali jsme si krátké opakování. Dětem se dařilo.yes

Games: hrajeme hry na procvičení slovní zásoby a děti si vybarvily obrázek na téma Halloween

Domácí úkol na příští týden nemáme. 

 

11.10.

Conversation - Hello, my name is....  I'm .....years old and I like....  What is your name?

Společně se ptáme a odpovídáme. 

Alphabet song - opakujeme si abecedu a zpíváme

Starfall - představujeme si nové písmenko a tím je G, g. Připojujeme nová slovíčka - Gorilla, goose, green, geckos 

Homework - kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne

Bookwork - v učebnici WB pracujeme na stránkách 8, 9

Test Review - opakujeme vše co jsme se naučili a těšíme se na testík, který nás bude jistě bavit

Děti si testy prohlédly a zjistily, že všemu rozumí.wink

Opakujeme písmenka, která jsme se naučili, čísla od 1 do 10 a barvy. 

enlightenedOpakování z úvodní lekce si napíšeme ve čtvrtek 13.10.enlightened

 

6.10

Song - s Alphabet song se přivítáme a zazpíváme si písničku

Starfall - pouštíme se do nového písmenka a tím je písmenko F, f - učíme se opět nová slovíčka a jejich obrázky si vybarvujeme - Finger, fish, five, fox

Game - na interaktivní tabuli hrajeme pexeso s obrázky a s písmenky

Bookwork - v učebnici SB pracujeme na str. 8, 9 - sledujeme video s příběhem spojené.

Představují se nám zde naši známí hrdinové ( SUPERHEROS ) z učebnice a my se seznamujeme s jejich zvláštními schopnostmi ( SUPERPOWER ) - Thunder is strong, Whisper can talk to animals, Flash is very fast, Misty can hide

Opakujeme - barvy a čísla  1 - 10 - vyplňujeme pracovní list, kde se učíme najít číslo a k němu číslo vypsané slovem - 1 - ONE, 2 - TWO....

enlightenedTest - ve čtvrtek 13.10 si napíšeme krátké zábavné opakování z probrané úvodní

lekceenlightened. Děti budou určovat barvy, jména a čísla od 1 - 10.

 

4.10.

Dialog: Hodinu začínáme otázkou a odpovědí - Hello, how are you? I'm happy. How old are you? I'm six. What is your name? My name is Sebík. I like English. 

Song - zazpívali jsme si Alphabet song a názorně předvedli  (195) Phonics Song 2 - YouTube

Starfall - seznamujeme se s novými písmenky D, E

Alphabet book - obtahujeme, píšeme písmena D d, E e, učíme se nová slovíčka a vybarvujeme obrázky ( děti, které chyběly si budou postupně písmenka dopisovat )

https://www.starfall.com/h/abcs/letter-d/,    https://www.starfall.com/h/abcs/letter-e/

 

Activity - hrajeme hry s písmenky a opakujeme čísla také v rámci her na interaktivní tabuli

Homework - kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne.laugh Všichni vzorně úkol vypracovali.yes

 

  

enlightenedDomácí úkol (HOMEWORK)  - učebnice Workbook str. 6, 7 - vypracovat do následujícího úterý 12.10.enlightened Děkuji

Za dobrou práci dostáváme obtisky do učebnic.yes

 

 

LISTOPAD

29.11.

Po písničce Alphabet Song pracujeme s novým písmenkem S, s.

Starfall : S, s - učíme se také nová slovíčka a obrázky vybarvujeme - sun, snow, sunglasses, snake

 

Alphabet Book - obtahujeme a zapisujeme písmenko do sešitů, hlasitě nová slovíčka opakujeme

Homework - kontrolujeme a opravujeme si úkol z minulého týdne

Activity - připravujeme se na test a proto opakujeme slovíčka z poslední lekce a také gramatiku pomocí her a cvičení na interaktvní tabuli. Věnujeme se přídavným jménům a zájmenům - She /ona/ - HER /její/,   He /on/ - HIS /jeho/

 

enlightenedTest - tento čtvrtek si napíšeme opakovací testík z probrané lekce.yes

 

24.11.

Hodinu zahajujeme konverzací v kruhu. 

Formou soutěže v týmech opakujeme a trénujeme slovíčka z poslední lekce.

Starfall - s písničkou Alphabet Song zahajujeme i nové písmenko R, r

Alphabet Book - obtahujeme a zapisujeme si písmenko R do sešitů a učíme si i nová slovíčka - Robot, rain, rose, rectangle, red, rainbow

enlightenedTest -laugh Děti si dnes odnesly domů opravené testy. Dětem se práce opravdu velice povedly. yes Rodiče se mohou přesvědčit. 

Bookwork - učebnice SB str. 26, 27 - posloucháme nový příběh našich hrdinů a zároveň si ho přehráváme na interaktivní tabuli a sledujeme text v učebnici. V kruhu si pak příběh přehráváme a každý dostává roli. 

Activity - podle diktátu malujeme obrázek a zaměřujeme se na správné porozumění přídavným jménům - big - small, beautiful - ugly, new - old.....

 

22.11.

Activity - Hotseat -  při soutěži procvičujeme slovíčka z nové lekce

Starfall - po písničce Alphabet Song přecházíme k novému písmenku Q, q

Alphabet Book - zapisujeme si nové písmenko Q a vybarvujeme si související obrázky. Učíme se nová slovíčka - Queen, quilt, question

Kontrolujeme si domácí úkol z minulého týdne.

Bookwork - v učebnici SB pracujeme na str. 24, 25 a učíme se používat přídavná jména.

Názorně si ukazujeme a pojmenováváme věci okolo sebe a učíme se protiklady.

A big plane. A small apple. An ugly kite. A beautiful doll. A long train. A short green train. An old bike. A new car. 

Activity - podle diktátu děti kreslí obrázek strašidýlka /Monster/a důraz klademe hlavně na přídavná jména - big eyes, short legs, green hands, long hair

enlightenedHomework - učebnice WB str. 25, 26enlightened - vypracovat prosím do následujícího úterý.yes Děkuji

 

15.11.

Začínáme konverzací v kruhu, ptáme se "How are you today?" a odpovídáme podle nálady. "I'm fine / hungry, sleepy./"

Starfall - zazpíváme si písničku Alphabet Song a přecházíme k dalšímu písmenku a tím je P, p

Alphabet Book - obtahujeme a píšeme nové písmenko P , vybarvujeme obrázky a učíme se nová slovíčka - pig, parrot, pink, pizza

Bookwork - zahajujeme lekci č.2  - Let's play - učebnice SB str. 22. Zpíváme písničku a ukazujeme si na obrázcích slovíčka podle poslechu. Str. 23 - podle poslechu malujeme obrázky ke jménům dětí. 

Učíme se nová slovíčka , názvy hraček /TOYS/. Používáme obrázkové kartičky  také ke hře a k soutěžím. Dbáme na správnou výslovnost, opakujeme společně i jednotlivě.  

enlightenedHomework - učebnice WB str. 22, 23, 24 - vypracovat prosím do příštího úterý 22.11. winkyes

 

10.11.

Nejdříve se protáhneme u písničky s abecedou a opět se pouštíme do rozcvičky s konverzací. Ptáme se a odpovídáme:  "What is your name? My name is Adam.  How are you? I'm great and hungry. How old are you? I'm seven. What is this? It's a pencil.  What do you like?

I like sport.

Starfall - na řadu přichází písmenko O, o a nová slovíčka - orange, octopus, ostrich,on, off, owl

    

 

Alphabet Book - obtahujeme a píšeme písmenko O, vybarvujeme obrázky a slovíčka hlasitě opakujeme 

Revision- další část hodiny je věnovaná souhrnnému opakování před testem z ukončené 1. lekce.

Děti se dobře připravily a proto jsme se pustili do testu samotného. Všichni si vedli velice dobře. 

Ve zbývajícím čase hrajeme hry zaměřené na rozvoj slovní zásoby a vybarvujeme si obrázek.

 

8.11.

Opět začínáme konverzací v kroužku a ptáme se a odpovídáme. 

Starfall - po písničce s abecedou se seznamujeme s novým písmenkem N, n

Alphabet Book - obtahujeme a zapisujeme si písmenko N, vybarvujeme obrázky a učíme se nová slovíčka - nest, nine, net

Activity - s pomocí obrázkových karet a předmětů se v kruhu ptáme a odpovídáme:"What's this? Is it a pencil? No, it isn't. It's a book. Is it a ruler? Yes, it is.

Bookwork - v učebnici SB pracujeme na str. 21 - vybíráme správné slovíčko a zapisujeme si ho

Game - hrajeme hry a soutěžíme - procvičujeme slovíčka a pokyny, které používáme v každé hodině

Kontrolujeme si domácí úkol z minulého týdne a děti dostávají za dobrou práci razítka. 

enlightened Připomínám, že tento čtvrtek 10.11. si napíšeme zábavné opakování z  1. probrané lekce.smileyyes

 

3.11.

Začínáme konverzací - ptáme se a odpovídáme - "What is your name? How are you? How old are you? What is this? What do you like? I like....."

V kroužku si opět zazpíváme písničku s abecedou a podíváme se na další písmenko.

Starfall - písmenko M, m

Alphabet Book - obtahujeme a zapisujeme si nové písmenko M a učíme se nová slovíčka - moon, mask, motorcycle, monkey

Bookwork - učebnice SB str. 16 - soustředíme se na poslech a vybíráme ke jménu správnou lavici s předměty 

str. 18 - SENSES - povídáme si o pěti smyslech - LOOK, LISTEN, SMELL, TASTE, TOUCH

Podle obrázkových kartiček a s pomocí interaktivní tabule hrajeme hry, ptáme se a odpovídáme jaký smysl používáme u určitého předmětu. 

Activity - What's this? It's a pencil. It's a book - ve dvojicích se ptáme, ukazujeme předměty a odpovídáme.

enlightenedNásledující čtvrtek si napíšeme Test z probrané 1 lekce.yes smileyOpakovat budeme ještě v úterý.

enlightenedHomework - WB str. 13,14 - vypracovat prosím do úterý 8.11.enlightened

1.11.

Některé děti ještě předvedly skvělé masky v rámci Halloweenu.

Zpíváme písničku s abecedou a pantomimou. 

Starfall - seznamujeme se s dalším písmenkem L, l. 

Alphabet Book - zapisujeme si nové písmenko a vybarvujeme obrázky. Současně se učíme nová slovíčka - Lips, lion, lock, log, lightenning

Activity - opakujeme si slovíčka s pomocí obrázkových kartiček, které máme rozmístěné po třídě.

Bookwork - SB str. 14, 15 - pracujeme s příběhem "Watch out, Flash!" Nejdříve si celý příběh pouštíme na interaktivní tabuli a následně si scénku přehráváme. Kařdý dostává roli a přeříkává text. 

Společně pak pojmenováváme jednotlivé předměty na obrázcích. 

Activity - Sedíme v kruhu, ptáme se a odpovídáme. Každý má v ruce obrázek s předmětem. What's this? It's a pencil. It's a book......

enlightenedHomework - učebnice WB str. 13 - 15. Vypracovat prosím do následujícího úterý 8.11.yes

 

ZÁŘÍ

29.9.

Dialog - přivítáme se, ptáme se a odpovídáme. Hello my name is..... I am ....years old. I like..... What is your name?.....

Song - Alphabet Song - všichni už umíme pěkně zpívat.

Starfall - písmenko C

Alphabet book - obtahujeme a pak i píšeme nové písmenko C. Vybarvujeme obrázky a učíme se nová slovíčka, která na C začínají ( cow, cat, computer, camp )

 

 https://www.starfall.com/h/abcs/letter-c/?

Activity: děti dostávají do dvojic nastříhaná písmenka abecedy a jejich úkolem je složit abecedu tak, jak písmenka jdou po sobě - pomáháme si písničkou

Kartičky s písmenky máme různě položené po třídě. Úkolem dětí je kartičky sebrat a na zemi seřadit správně celou abecedu.laugh Děti se vedly moc dobře!yes

Numbers: hrajeme hru s čísly 1 - 10 na interaktivní tabuli. Pokoušíme se čísla zapsat nejen číslicí, ale také slovně.  S číslicemi hrajeme hry v kruhu.

 

27.9.

Song - přivítali jsme si písničkou o abecedě a krátkou konverzací - Hello, how are you? I'm fine. I'm hungry. I'm happy.

Dialog - sedíme v kroužku a ptáme se - Hello Vojta. How old are you? I'm seven.

Starfall: písmenko B https://www.starfall.com/h/abcs/letter-b/?

Alphabet book - do našich sešitů si zapisujeme písmenko B,b a vybarvujeme příslušné obrázky. Učíme se tak i nová slovíčka - ( boy, bee, bear, ball )

                            

Flashcards - opakujeme si slovíčka ( jména našich hrdinů z učebnice - ( Thunder, Whisper, Flash, Misty ) pomocí obrázkových kartiček. 

Student's book - v učebnici pracujeme na str. 5. Podle poslechu doplňujeme čísla (věk) do rámečků k jednotlivým postavičkám - ( How old are you? I'm 6.)

Numbers - učíme se čísla 1 - 10

enlightenedDomácí úkol (HOMEWORK )- v učebnici Workbook vypracovat stránky 4, 5.enlightened

Úkoly budou vždy zadány v úterý a termín odevzdání  je za týden, tedy úterý následující.

Úkol z dnešní hodiny tedy děti vypracují do úterý 4.10.yes Děkuji

 

22.9.

ABC song - společně jsme si zazpívali písničku o abecedě. Každé písmenko hlasitě vyslovujeme a ukazujeme si pantomimou obrázky, která na písmenka začínají. https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs

Dialog - sedíme v kroužku a ptáme se jeden druhého a odpovídáme.

( Hello, how are you? I'm good.

What is your name? My name is Anna. I like apples. .....)

Starfall - opakujeme si písmenko A a související slovíčka

 https://www.starfall.com/h/abcs/letter-a/?

Alphabet book - do sešitů si zapisuje každý velké A a malé a , malujeme také jeden obrázek, který na písmenko začíná ( apple, ant, astronaut )

Student's book - otevíráme naší učebnici a představujeme si hlavní hrdiny, kteří nás budou knihou provázet - Thunder, Whisper, Flash, Misty

Colors - povídali jsme si o barvách a základní již umíme pojmenovat - RED, BLUE, GREEN, ORANGE, YELLOW

Activity - protože známe barvy, mohli jsme si zahrát zábavnou hru na interaktivní tabuli

 

20.9.

Dialog - Začínáme v kruhu, kde si opakujeme otázky a odpovědi. ( What is your name? My name is Alice. How old are you? I'm six. I like tennis. ) Házíme míčem, každý se ptá, každý odpovídá a názorně si předvádíme co máme rádi. 

Instrukce - S pomocí obrázků si opakujeme pokyny, které používáme při každé hodině ( look at me, listen, point, sit down, stand up, make a circle, open your book, close your book, show me the pencil )

ABC song - pouštíme si již známou písničku o abecedě a názorně si předvádíme každé písmenko v podobě slovíčka, které se vedle písmenka objeví- https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs

Alphabet book - do našich sešitů si dnes zapisujeme první písmenko A, a a učíme se nová slovíčka. Jejich obrázky si vybarvujeme (Apple, alligator, ant, astronaut)

https://www.starfall.com/h/abcs/letter-a/?

Poster - pracujeme na plakátu naší skupinky GECKOS 

 

15.9.

Our NAMES: "Hello, my name is Mr. Will. What is your name? Hi, Mr. Will. My name is Klárka. 

Sedíme v kruhu a vedeme konverzaci.

Alphabet book - dokončujeme dekoraci našich sešitů. Ptáme se na zvířátka, která jsou na obrázku v sešitě. Každý si namaluje na obal své nejoblíbenější jídlo. Ptáme se na barvy, které jsme  pro vymalování použili. 

ABC Song - zpíváme písničku s abecedou a názorně si ukazujeme slovíčka 

Navazujeme na abecedu bez písničky pouze s ukazováním na písmenka, pracujeme v kroužku. Děti se vedou velmi dobře. Formou soutěže děti poznávají jednotlivá písmenka rozložená po třídě.

Letter A, a - představujeme si první písmenko abecedy a každý dostane na vybarvení obrázek, kde je Alien (mimozemšťan). Povídáme si o barvách, kterými vybarvujeme a na počet prstů, očí, rukou, nohou.

Direction words - opakujeme si již známá slovíčka s instrukcemi, umíme je pojmenovat a ukázat

( Listen, say, look, draw, open, close )

13.9.

Přivítali jsme se na první hodině. Vzájemně jsme se představili a v kruhu jsme si zahráli seznamovací hru se jmény - "Hi, my name is Alice. What is your name?"

Alphabet book - rozdali jsme si sešity, kde budeme procvičovat psaní písmenek a související slovíčka. Děti si sešity podepsaly a vybarvily si úvodní stránku. Sešity zůstávají ve škole.

Song - pustili jsme si písničku o abecedě, kterou se naučíme zpívat - https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs

Názorně jsme si ukázali a pojmenovali důležité pokyny, které budeme v hodinách potřebovat - LISTEN - poslouchej, SAY - řekni, LOOK- dívej se, DRAW - nakresli, WRITE - napiš, READ - čti

                    

Jednotlivé aktivity jsme hlasitě pojmenovali a vyjádřili pantomimou.

RULES - seznámili jsme se s pravidly, která budeme všichni v rámci našich hodin dodržovat:

1. Speak English - mluvíme anglicky, 2. Raise Your Hand- hlásíme se, nevykřikujeme

3. Be Kind - chováme se slušně 4. Be Nice - jsme na sebe hodní, nikdo nikomu neubližuje a neposmívá se 5. Help Each Other - pomáháme ostatním 6. Listen to the Teacher - posloucháme vyučující

GECKOS - ještěr je maskotem naší skupinky. Pustili jsme si krátké video právě o ještěrech a už víme, že se umí plazit -Crawl , šplhat - Climb  a umí se v přírodě dobře maskovat - Hide.

Začali jsme pracovat na plakátu naší skupinky Geckos, který bude viset společně s ostatními plakáty v chodbě před jídelnou.

aktualizováno: 25.03.2023 00:07:11