Geckos

Geckos

Vyučující:

 

Lily Schmidt-Block


email: lillianrose1018@gmail.com

Asistent/ka:

 

 

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2020-2021!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

KVĚTEN

6.5.

Song: dnes jsme si poslechli písničku o prázdninách na pláži (Beach Holiday)

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 109 - celá strana. Domácí úkol je na příští čtvrtek 13.5.

Gramatika: procvičujeme předložky IN, ON, UNDER a zapojujeme do otázek a odpovědí (Where is the pen? It's in the pencilcase. Where are the books? They are in the blue bag.)

Učebnice SB str. 109 - čteme a označujme správné obrázky. Ptáme se na různé předměty (SB 109/2)

4.5.

Song: dnes jsme se vrátili k Phonics song a procvičili si písmenka

Memory game: snažíme se zapamatovat si zadaný počet obrázků a všechny je vyjmenovat (slovíčka z nové lekce)

Song: nová písnička, učebnice SB str. 108 - popisujeme obrázek, posloucháme písničku a číslujeme obrázky podle toho, jak o nich zaslechneme v písničce.

Zkontrolovali jsme domácí úkol z předminulé hodiny, na čtvrtek 6. 5. připomínám nový domácí úkol.

DUBEN

29.4.

Song: Let's go for a walk

Domácí úkol z minulého čtvrtku zkontrolujeme všichni v úterý 4.5.

Homework: cvičebnice WB str. 107 - celá strana. Domácí úkol je na příští čtvrtek 6.5.

Procvičujeme slovíčka a fráze z nové lekce - na sdílené obrazovce spojujeme slova a obrázky.

Nová fráze: LET'S (pojďme)...Let's go to the beach. (Pojďme na pláž.) Let's paint some pictures. (Pojďme kreslit obrázky.)

Učebnice SB str. 107 - doplňujeme fráze k obrázkům podle poslechu, společně kontrolujeme.

27.4.

Song: Let's go to the beach

New unit: nová lekce 9 At the beach - učíme se nová slovíčka a procvičujeme výslovnost, předvádíme jednotlivé aktivity a ukazujeme si obrázkové kartičky.

Action: hádáme, co kdo předvádí

22.4.

Song: Jump, run and shout

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 106 - tento úkol patří již k nové lekci, kterou začneme v úterý, můžete ho tedy udělat až po úterní lekci. Pokud budete dělat úkol dříve, pomůže učebnice SB str. 106. Domácí úkol je na příští čtvrtek  29.4.

Earth Day: dnes jsme si povídali o Dni země. Poslechli jsme si písničku.

Povídali jsme si o recyklaci, barevných popelnicích na tříděný odpad (RECYCLING)

Doma každý našel jednu věc, kterou třídí (paper, plastic, cans, glass)

20.4.

Song: Get dressed

Opakujeme a procvičujeme slovíčka a gramatiku z 8. probrané lekce. Přepisujeme zamotaná slova a kreslíme k nim obrázky.

Kvíz: k otázkám nebo obrázkům na obrazovce vybíráme odpověď A/B/C

15.4.

Song: opakujeme písničku o škole

S obrázkovými kartičkami opakujeme slovíčka - názvy částí těla.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 102 - celá strana. Domácí úkol je na příští čtvrtek 22.4.

CAN YOU ....? Navzájem se ptáme a odpovídáme (Can you play tennis? Yes, I can. No, I can't)

Na závěr jsme si zahráli hru Simon says.

13.4.

Song: dnes jsme poslouchali písničku o škole

Game: myslím si slovo - část těla (hádáme, o jakou část jde podle popisu)

Bookwork: učebnice Sb str. 102/ 1, 2 (The skeleton - kostra) díváme se na obrázky kostry a popisujeme, jakou činnost dělá (run, sit, stand, swim). Potom spojujeme obrázky zvířat a příslušných koster.

8.4.

Song: zopakovali jsme si písničku se cvičením

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 127 - domácí úkol je na příští čtvrtek 15.4.

Bookwork: učebnice SB str. 101 - čteme věty a podle obsahu spojujeme s obrázky příšerek.

Monsters: každý si nakreslil svou vlastní příšerku, pojmenoval a popsal (This is.... He has got two heads, five feet.....)

7.4.

Song: dnes nová jarní písnička se cvičením

Online game, procvičení slovíček: na obrazovce se objevují obrázky a my rychle říkáme, co to je (What is it?)

Bookwork: cvičebnice WB str. 100 - posloucháme a sledujeme text, informace zapisujeme do tabulky. Podle informací v tabulce pak čteme otázky a vybíráme správnou odpověď.

6.4.

Song: v písničce opakujeme Can you...? I can...

Reading: online karty - čteme a předvádíme jednotlivé aktivity (play piano, play tennis, ride a bike...)

Bookwork: učebnice SB str. 100 - nejprve popisujeme obrázky a potom podle poslechu vybíráme ten správný.

Speaking: navzájem se ptáme "Can you...?" a odpovídáme

BŘEZEN

31.3.

HAPPY EASTER!

Song: Easter song - zopakovali jsme si velikonoční písničku

Bunny hop: zahráli jsme si velikonoční obdobu hry "Simon says"

Peppa Pig: podívali jsme se na velikonoční příběh prasátka Peppy

Online hry na procvičování slovíček týkajících se Velikonoc.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 97 - domácí úkol je na čtvrtek 8.4.

30.3.

Song: Easter song - za odměnu velikonoční písnička

Naučili jsme se nová slovíčka týkající se Velikonoc (Easter bunny, Easter eggs, chocolate, basket, flowers, jelly beans)

Colours (barvy): ukazujeme si základní barvy a jejich míchání, procvičujeme také psaní a spelling slovíček (blue and red make purple)

Malujeme vajíčka - malujeme a pak ukazujeme ostatním (My egg is green, blue and purple.)

29.3.

Song: action song "I CAN..."

Memory game: na sdílené obrazovce se snažíme zapamatovat si všechna slovíčka a pak je zopakovat - procvičujeme části těla

Story: učebnice SB str. 98 - nejprve popisujeme, co a koho vidíme na obrázcích. Pak si poslechneme celý příběh a sledujeme text. SB 99/2 - rozmotáváme slovíčka a procvičujeme spelling.

Video: podívali jsme se na celý příběh

Hledáme v textu, kdo co řekl.

Na závěr jsme si zahráli hru Robot, robot - plníme příkazy a hýbeme se jako roboti :)

25.3.

Song: veselá písnička s procvičením částí těla

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol cvičebnice WB str. 95. Domácí úkol je na příští STŘEDU 31.3.

Nová gramatika: ptáme se: CAN YOU ......(SWIM/DANCE/JUMP/SKIP)? Yes, I can. / No, I can't.

Bookwork: učebnice SB str. 97, cvičení 1 - doplňujeme podle poslechu a společně říkáme, co Sophia a Tom umí/neumí

24.3.

Song: dnes jsme si ještě jednou zatančili na rychlou písničku ze včerejší lekce

Předvádíme různé činnosti a hádáme (What am I doing? Co dělám?)

Song: nová písnička, učebnice SB str. 96 - nejprve popisujeme obrázky, pak posloucháme písničku a nakonec odpovídáme na otázky k jednotlivým zvířátkům.

Malujeme a popisujeme své oblíbené zvíře. (It is Tom the tiger. It can run.) Každý pak obrázek ukázal a popsal ostatním.

23.3.

Song: dnes velmi rychlá písnička, kde procvičujeme části těla.

Obrázky online: říkáme, co na obrázcích je, odpovídáme celou větou (It is a hand. They are toes.)

Nová gramatika: I CAN x I CAN'T (umím/dokážu x neumím/nedokážu) I CAN TOUCH MY TOES (Umím se doktknout prstů na nohou.) I CAN'T SKIP. (Neumím skákat přes švihadlo.)

Bookwork: učebnice SB str. 95 - doplňujeme samolepky k větám. Popisujeme obrázek.

SB str. 95, cvičení 3 - tvoříme věty o Anně a Petovi, sami pak kreslíme sebe a popisujeme, co dokážeme.

22.3.

Song: nová písnička o jaru

Bookwork: učebnice SB str. 94 - nová lekce The robot - ukázali jsme si slovíčka, výslovnost, ukazujeme části těla a procvičujeme. S obrázkovými kartičkami i online hrami.

Pozor: FINGERS -  prsty na rukou x TOES - prsty na nohou

Hráli jsme hru Simon says, abychom části těla procvičili.

18.3.

Song: dnes jsme si znovu zatančili na včerejší barevnou písničku

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 89, str. 126 - domácí úkol je na příští čtvrtek 25.3.

Flashcards: obrázkové kartičky - nejprve poznáváme jednotlivá oblečení a pak hádáme písmenka v jednotlivých slovech.

Online hra: na papír jsme si napsali písmenka A, B, C - díváme se na obrázky a určujeme správnou odpověď (nejprve ukazujeme, které písmenko to je a pak říkáme odpověď)

17.3.

Song: dnes nová písnička na zopakování barev

Online hra: poznáváme oblečení, všichni co nejrychleji říkáme

Na papír jsme si nakreslili 4 políčka a do nich podle poslechu doplnili barevné oblečení (Draw long orange socks.). Obrázky ukazujeme.

Na obrazovce se díváme na postavičky a popisujeme, co mají na sobě. mluvíme se svými "speaking partners" (plyšovými kamarády). What is she/he wearing? He/she is wearing.....

16.3.

Song: tančíme na rychlejší písničku ze včerejší lekce

Procvičujeme oblečení: podle instrukcí hledáme různé kousky oblečení, ukazujeme a popisujeme ostatním (I've got a pink T-shirt.)

Bookwork: cvičebnice WB str. 88 - Co vidíme na obrázku? Čteme jednotlivé věty a dokreslujeme obrázek. Ve druhé části cvičení pak vymýšlíme kousky oblečení (barva, typ), píšeme věty a malujeme. (This blue T-shirt. These black socks.)

15.3.

Song: dnes rychlejší taneční písnička

Online game: snažíme se zapamatovat oblečení a opakujeme, co jsme si zapamatovali

Bookwork: učebnice SB str. 88 - čteme jména dětí. Čteme věty pod obrázkem, ukazujeme, zda jsou pravdivé a doplňujeme YES/NO.

Popisujeme si jednotlivé postavy a odpovídáme na otázky.

Game: Miss Lily vytáhne jméno někoho ze skupinky, ten se postaví a my popisujeme, co má na sobě. (What is .....wearing? He/She is wearing a ....)

11.3.

Song: dnes nová písnička o počasí

Online game: obrázky se pomalu ukazují a my hádáme, co to je.

Bookwork: učebnice SB str. 90, 91 "Materials" - COTTON, LEATHER, WOOL (bavlna, kůže, vlna), spojujeme obrázky oblečení s obrázkem původu.

What is it made of? (Z čeho je to vyrobené) - popisujeme obrázky oblečení

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 83, cvičení 1 - spojujeme věty s obrázky (THIS - toto, jeden kus / THESE - tato, více kusů). Cvičení 2 - zakroužkujeme správné slovo (THIS CAP - tato, jedna čepice / THESE CAPS - tyto, více čepic). Domácí úkol je na příští čtvrtek 18.3.

10.3.

Song: zopakovali jsme si písničku FRIENDS

Game: What am I doing? předvádíme a hádáme činnosti (ptáme se: Are you reading a book? Are you riding a bike?)

Bookwork: učebnice SB str. 89/1 - doplňujeme samolepky podle poslechu.

Podle aktivity v učebnici SB každý kreslí svoji postavičku, pojmenuje ji a namaluje jí různé oblečení. Píšeme věty: This is Ema. She is eating an apple. She is wearing a pink dress, white socks and shoes. Obrázky předvádíme a věty čteme.

9.3.

Song: dnes nová písnička o kamarádech, "FRIENDS"

Procvičování slovíček: ukazujeme si obrázkové kartičky s oblečením a do slov doplňujeme chybějící písmenka

Bookwork: cvičebnice WB str. 85, cvičení 1 a 2 - doplňujeme jména podle poslechu, ve cvičení 2 pak odpovídáme na otázky YES/NO

Speaking: každý si na papír nakreslil panáčka se 3 kusy oblečení. Pojmenoval ho a řekl ostatním, jak se jmenuje a co má na sobě (This is Ella, she is wearing a blue T-shirt, a pink skirt and black socks.)

8.3.

Song: Birthday song for Miss Lenka :)

Hangman: hádáme jednotlivá písmenka a procvičujeme slovíčka týkající se oblečení

Bookwork: učebnice SB str. 86 - další příběh našich hrdinů, posloucháme a sledujeme v učebnici. Miss Lily se ptá na jednotlivé obrázky: Who said....? (Kdo řekl....?) What is .... wearing...? (Co má na sobě....?)

What are you wearing today? Co máš dnes na sobě? - ptáme se navzájem a odpovídáme

4.3.

Song: opakujeme a procvičujeme barvy

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 82 - křížovka s názvy oblečení. Domácí úkol je na příští čtvrtek 11.3.

Hádáme, jaké oblečení ukazuje Miss Lily. Odpovídáme celou větou: It is a skirt. They are socks.

Nová gramatika: What is she wearing? (Co má na sobě? - ONA) What is he wearing? (Co má na sobě? - ON)

Bookwork: učebnice SB str. 85, cvičení 1 - podle poslechu doplňujeme jména dětí.

Procvičujeme otázky a odpovědi.

3.3.

Song: procvičujeme jednotlivé kusy oblečení

Zahráli jsme si online Pexeso - spojujeme obrázky se slovy.

Bookwork: učebnice SB str. 84 - nejprve popisujeme obrázek, jaké oblečení vidíme, kolik kusů, jaké barvy. Písničku jsme si poslechli.

Kreslíme podle instrukcí (Draw a blue skirt. Nakresli modrou sukni.)

Ve cvičebnici WB str. 84 nejprve čteme a pak dokreslujeme do obrázku.

2.3.

Song: zopakovali jsme novou písničku ze včerejší lekce

Procvičujeme a opakujeme nová slovíčka - online hra, obrázkové kartičky

Nová gramatika: DO YOU LIKE...? Líbí se ti....?

Učebnice SB str. 83/1 - procvičujeme novou gramatiku, spojujeme otázky a odpovědi se správným obrázkem.

Speaking: "povídáme" s našimi plyšovými kamarády podle obrázku: Do you like this....? Yes, I do. / No, I don't.

1.3.

Song: dnes jsme tančili na novou písničku o oblékání

Nová lekce: Unit 7 GET DRESSED, SB str. 82 - představujeme si jednotlivá slovíčka, jednotlivé druhy oblečení a popisujeme, jakou mají barvu.

Procvičujeme podle obrázkových kartiček, ukazujeme oblečení podle instrukcí.

Ptáme se navzájem: What are you wearing? (Co máš na sobě?)

Na závěr jsme si zahráli hru Simon says a všechno oblečení zopakovali.

ÚNOR

18.2.

Song: dnes opakujeme písničku Hello, how are you?

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: přes jarní prázdniny jsme nový domácí úkol nezadávali.

Online game: procvičení slovíček podle obrázků, přířazujeme a říkáme

THERE IS/THERE ARE - popisujeme obrázky

Reading: kvíz na procvičení čtení a doplnění správné odpovědi - odpovědi ukazujeme na prstech a poté nahlas čteme.

17.2.

Song: dnes zpíváme a tančíme na písničku HOW MANY

Online hra: procvičujeme názvy místností, snažíme se je zapamatovat a zopakovat

Bookwork: cvičebnice WB str. 71 - posloucháme a  hledáme správný obrázek. Ve cvičení 2 vybíráme ve větách správnou frázi (There is/There are)

Run and bring: všichni si přinesli něco malého z kuchyně. Říkáme: I've got a .....

16.2.

Song: opakujeme písničku o místnostech ze včerejší lekce

Procvičujeme fráze THERE IS/THERE ARE - popisujeme sdílený obrázek

Bookwork: učebnice SB str. 71 - popisujeme obrázky a hádáme, který to je.

Učebnice SB str. 73 - čteme otázky, hledáme na obrázku a nalepujeme odpovědi (náolepky ze SB str. 129)

15.2.

Song: nová písnička o místnostech

Procvičujeme spelling (hláskování) názvů pokojů. Doplňujeme vynechaná písmenka, hláskujeme slova.

Na papír si každý nakreslil dům se 4 místnostmi a popsal je. Ukazujeme ostatním, říkáme: My house has got a ......

Ptáme se navzájem: What is your favourite room? My favourite room is......

11.2.

Song: Hello song

Ptáme se navzájem a procvičujeme: How are you today?

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 77

Procvičujeme podle obrázků: IS THERE...? / ARE THERE...? - nejprve ukazujeme YES/NO, pak odpovídáme celou větou YES, THERE IS...../ NO, THERE ISN'T....

Listening: cvičebnice WB str. 76 - vybarvujeme obrázky podle poslechu

Prezentace: Poděkování Miss Deanny za krásnou práci dětí, THANK YOU! Přikládám prezentaci, aby se děti mohly ještě jednou podívat :)

10.2.

Song: posloucháme písničku Hello, how are you? - ptáme se navzájem How are you? (Jak se máš?)

I spy - zahráli jsme si hru (Myslím si....) a podle popisu hledáme věci a zvířata na obrázku.

Bookwork: učebnice SB str. 78, cvičení 1 - Habitats - popisujeme různá prostředí (The ocean is blue.)

SB 78, cvičení 2 - popisujeme obrázky a zařazujeme je do různých prostředí.

9.2.

Song: dnes jsme si procvičili názvy místností s písničklu What is this room?

Podle instrukcí hledáme věci v bytě a popisujeme je ostatním.

Bookwork: učebnice SB str. 77 - cvičení 1, hledáme správný obrázek podle poslechu

Otázky a odpovědi: Miss Lily se ptá na různé místnosti, počet, co v nich je. Odpovídáme celou větou :)

8.2.

Song: dnes jsme se přivítali s písničkou "Hello"

Bookwork: opakování a procvičování nové gramatiky - frází THERE IS/THERE ARE - učebnice SB str. 73 - ptáme se navzájem podle obrázku

Story: další část příběhu našich 4 hrdinů, učebnice SB str. 74 - nejdříve popisujeme, co vidíme na obrázcích. Posloucháme samotný příběh, díváme se na video příběhu.

Zahráli jsme si hru "Who said...?" (Kdo řekl...?)

Speaking: ptáme se: How many.... are in the story? (Kolik .... je v příběhu?) odpovídáme: There is one house. (Je tam jeden dům.) There are 7 spiders. (Je tam 7 pavouků.)

4.2.

Song: dnes tančíme na naši oblíbenou písničku Hello song

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 73 - celá strana. Domácí úkol je na příští čtvrtek 11.2.

Nová gramatika: učíme se otázky IS THERE....? / ARE THERE....? (Je tu nějaký.....? / Jsou tu nějaké....? Ptáme se a odpovídáme podle obrázků, Miss Lily se ptá a odpovídáme najednou. Ptáme se navzájem.

Bookwork: učebnice SB str. 73, cvičení 1 - doplňujeme samolepky s obrázky podle poslechu.

3.2

Song: posloucháme písničku o místnostech

Procvičení nových slovíček: podle obrázkových kartiček poznáváme jednotlivé místnosti a do slov doplňujeme některé písmenko.

Song: nová písnička učebnice SB str. 72. Co vidíme na obrázcích? Posloucháme písničku 2x a přířazujeme správné obrázky.

Cvičebnice WB str. 72 - čteme si fráze z písničky, dokreslujeme k nim obrázky a navzájem si je ukazujeme.

2.2.

Song: učíme se pojmenovávat místnosti

Wordwall - online hra - spojujeme obrázky se správným slovíčkem, vybíráme možnosti A, B, C

Nová gramatika - velmi užitečné fráze THERE IS / THERE ARE - používáme, když chceme říci, že někde něco je (There is a pen on my desk.)

Učíme se a procvičujeme novou gramatiku - prezentace s obrázky, otázky.

Bookwork: učebnice SB str. 71 - spojujeme "monsters" s jejich místnostmi podle poslechu.

1.2.

Song: dnes jsme si zatančili s písničkou, kterou již známe: https://www.youtube.com/watch?v=dUXk8Nc5qQ8

Zopakovali jsme si pravidla chování při chodinách (look, listen, speak English, be kind, be safe)

Nová slovíčka: učebnice Sb str. 70 - učíme se pojmenovat místnosti a procvičujeme s obrázkovými kartičkami.

Učíme se a procvičujeme nová slovíčka s obrázkovými kartičkami a ptáme se navzájem What room do you play in? (V jaké místnosti si hraješ?)

LEDEN


28.1.

Song: dnes jsme si procvičili barvy s písničkou "Rainbow"

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 70 (novou lekci začneme v pondělí 1.2., děti tedy mohou domácí úkol vypracovat až po pondělní lekci, nebo pracovat s učebnicí SB na str. 70) Domácí úkol je na příští čtvrtek 4. 2.

Procvičujeme písmena a hláskování, dny v týdnu, doplňujeme chybějící písmenka.

Speaking: podle obrázků na sdílené obrazovce se ptáme navzájem: Do you read a book/play football/ride a bike ...on Mondays? Yes, I do. No, I don't.

Kvíz: k obrázkům hledáme správnou odpověď nebo vynechané slovo.

27.1.

Song: dnes jsme si zatančili i zazpívali na písničku "Happy"

Days of the Week: doplňujeme chybějící písmenka do dnů v týdnu, píšeme písmena nebo i celá slova :)

Charades: předvádíme si činnosti, které děláme v některé dny. Všichni hádají.

Jednoduché věty: opravujeme pořadí slov ve větách (play - Monday - I - football - On .....On Monday I play football.)

Písnička Days of the week - zpíváme a cvičíme

26.1.

Song: dnes jsme zopakovali pěknou písničku ze včerejší lekce

Game: zahráli jsme si online hru, ve které doplňujeme písmenka, hledáme ta správná. Písmenka vyslovujeme a pojmenováváme.

Alphabet book: str. 29, první 2 řádky - What is it? Find the first letter. Co je to za obrázek? Na které písmenko začíná.

25.1.

Song: dnes nová písnička "Please and thank you"

Procvičování abecedy a hláskování (spelling): ukazujeme si obrázky a píšeme správně názvy. Čteme a hláskujeme (CAT, CAR, BIKE, DOG)

Bookwork: učebnice WB str. 69, Co děláme ve středu? Co děláme v pátek? Do dvou políček jsme nakreslili obrázky činností. Obrázky popisujeme: On Wednesdays I play football/read a book/go to school. On Fridays I play with my toys/watch TV/play computer games.

Obrázky jsme si ukázali a věty přečetli.

Na závěr jsme si zahráli hru Simon says.

21. 1.

Song: dnes s písničkou cvičíme :)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 124 - doplnění slovíček. Úkol je na příští čtvrtek 28.1.

Opakujeme a procvičujeme si Healthy & Unhealthy, jak můžeme být zdraví a co naopak dělat jen velmi málo.

Bookwork: učebnice SB str. 67 - How many hours a week you keep fit/read a book/play computer games.... ukazujeme a doplňujeme do tabulky.

20.1.

Song: dnes písnička I am healthy (Jsem zdravý!)

Bookwork: učebnice SB str. 66 I'm healthy.....co vše můžeme dělat, abychom byli zdraví, ukazujeme si v učebnici, odpovídáme na otázky.

Healthy (zdravý) x unhealthy (nezdravý) životní styl. SB 66/2 - spojujeme obrázky se správným slovem.

19.1.

Song: dnes taneční písnička

Card game: díváme se na kartičky s aktivitami a předvádíme si je (go swimming, play football, read...)

Poslech: cvičebnice WB str. 65 - podle poslechu vybíráme správný obrázek.

Obrázkové kartičky: procvičujeme dny v týdnu a aktivity (It's Monday. Do you play football on Monday? Yes, I do. No, I don't.)

Na závěr jsme hráli naši oblíbenou hru Simon Says.

18.1.

Song: dnes taneční písnička

Ptáme se: What do you do on Mondays? Všichni odpovídáme: On Mondays I read / play computer games / watch TV / go to school.....

Story: SB 62 - další část příběhu našich hrdinů, sledujeme podle obrázků a také se díváme na video. Ptáme se, kdo co řekl a na jakém obrázku to je.

Otázky k příběhu: Miss Lily se ptá, odpovídáme TRUE / FALSE

Na závěr jsme si zahráli hru Simon says.

14.1.

Song: It's a busy week

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 61 - celá strana. Cvičení 1 - doplňte slovíčka do otázek a odpovězte (GO swimming - jít plavat, RIDE your bike - jezdit na kole, PLAY football - hrát fotbal, PLAY the piano - hrát na klavír, PLAY with the toys - hrát si s hračkami, WATCH tv - dívat se na tv)

Cvičení 2 - spojte obrázky s otázkami podle linek a najdete odpovědi.

Nové slovo: WEEKEND - víkend

Dny v týdnu a činnosti: ptáme se: Do you go swimming at the weekend? Chodíš o víkendu plavat? Odpovídáme: Yes, I do. / No, I don't.

SB str. 61 - podle poslechu zakroužkujeme správnou odpověď.

13.1.

Song: dny v týdnu a sporty

Procvičujeme dny v týdnu spolu s aktivitami, které v tento den děláme.

Song: učili jsme se novou písničku, SB str. 60 a doplnili k ní cvičení WB str. 60

Zahráli jsme si hru "na sochy" u této písničky a každý řekl, co děti jednotlivé dny dělaly.

12.1.

Song: písnička o dnech v týdnu

Procvičujeme dny v týdnu a činnost, kterou děláme: On Mondays I go swimming. On Tuesdays I play piano.

Bookwork: učebnice SB 59/1 - podle poslechu nalepujeme samolepky s aktivitami.

Tvoříme věty podle zvoleného dne a předvedené činnosti.

11.1.

Song: dnes jsme si zopakovali písničku Happy

Učíme se: DAYS OF THE WEEK - dny v týdnu

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday  - pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek

Učebnice SB str. 58 - ukazujeme v učebnici a opakujeme.

Homework: domácí úkol cvičebnice WB str. 58 - celá strana, můžete použít obrázek z učebnice SB na str. 58. Domácí úkol je na čtvrtek 14.1.

7.1.

Song: písnička o ovoci

Miss Lily kreslí různé druhy ovoce a zeleniny, všichni hádají.

Díváme se na obrázek jídel. Ptáme se "Have we got any....?" Odpovídáme "Yes, we have./No, we haven't." (Máme nějaké.....? Ano, máme. /Ne, nemáme.)

Online kvíz: poznáváme ovoce a zeleninu, vybíráme A, B, C

6.1.

Song: dnes nová písnička o sněhu :)

Nová slovíčka: FRUITS x VEGETABLES (ovoce x zelenina)

What is your favourite fruit? My favourite fruit is an orange/an apple.

What is your favourite vegetable? My favourite vegetable is a tomato.

Učebnice SB str. 54 - obrázek s ovocem a zeleninou. K prázdným políčkům doplňujeme samolepky a říkáme, zda je to zelenina nebo ovoce.

5.1.

Song: zopakovali jsme si písničku ze včerejší hodiny o počítání od 11 do 20

Čísla jsme opakovali také s obrázkovými kartičkami, procvičujeme výslovnost.

Bookwork: v učebnici SB na str. 53 sledujeme text, hledáme a počítáme ovoce na obrázku. Doplňujeme odpovědi YES/NO

Basket: každý si namaloval košík a do něj 2 jídla. Představujeme obrázky ostatním a říkáme: "I've got ......and ..... in my basket. I haven't got....."

4.1.

Song: písnička o počítání od 11 do 20

Učíme se a procvičujeme čísla od 11 do 20 - učebnice SB strana 52/1 - opakujeme čísla podle obrázků. Cvičebnice 52 - poznáváme čísla a píšeme první písmenko.

Online game: What is it? Procvičujeme slovíčka, určujeme správné slovíčko podle obrázku

Vowel song: písnička o samohláskách A-E-I-O-U

Samohláska "A" - píšeme do Alphabet book, sestavili jsme slovo CAT a nakreslili obrázek.

Na závěr jsme si zahráli hru Simon says.

PROSINEC

22.12.

MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR!

Dnes jsme si užili vánoční lekci s vánočními písničkami, naučili jsme se slovíčka týkající se Vánoc (Christmas tree - stromeček, Elf - skřítek, presents - dárky, ornaments - ozdoby), podle diktátu jsme kreslili vánoční stromek s ozdobičkami, zahráli jsme si naši oblíbenou hru Santa says a popřáli si krásné vánoční svátky.

17.12.

Starfall, Alphabet book: písmenko Z, z. Na písmenko Z jsme se podívali na stránkách Starfall

V sešitě obtahujeme písmenko Z a vybarvujeme obrázky podle instrukcí (Colour the zebra black and white.)

Bookwork: učebnice SB str. 50, další část příběhu. Nejprve předvádíme vlastnosti našich 4 hrdinů, posloucháme příběh a ukazujeme si v učebnici. Hledáme, kdo co v příběhu řekl.

Na závěr jsme zkontrolovali domácí úkol.

Nový domácí úkol jsme na vánoční prázdniny nezadali :)

15.12.

Starfall, Alphabet book: písmenko Y, y. Na písmenko Y jsme se podívali na stránkách Starfall

V sešitě obtahujeme písmenko Y a vybarvujeme obrázky podle instrukcí (Colour the yoyo orange.)

Učíme se: HAVE WE GOT ANY ....? Yes, we have. No, we haven't. (Máme nějaký ....? Ano, máme. Ne, nemáme.)

Bookwork: učebnice SB str. 49/1 - poslech, označujeme obrázky, o kterých se mluvilo.

10.12.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 46, cvičení 2 a cvičebnice WB str. 47, cvičení 2. Domácí úkol je na příští čtvrtek 17.12.

Starfall, Alphabet book: písmenko X, x. Na písmenko X jsme se podívali na stránkách Starfall

V sešitě obtahujeme písmenko X a vybarvujeme obrázky podle instrukcí (Colour the box yellow.)

Učíme se: I'VE GOT pizza and I'VE GOT an apple. (Mám pizzu a mám jablko.) I HAVEN'T GOT a banana. (Nemám banán.)

Bookwork: učebnice SB str. 47/1 - posle poslechu spojujeme větu a obrázek.

Str. 47/3 - do krabičky kreslíme 2 jídla a procvičujeme novou látku.

8.12.

Song: dnes již vánočně - Santa Shark

Starfall, Alphabet book: písmenko W, w. Na písmenko W jsme se podívali na stránkách Starfall

V sešitě obtahujeme písmenko W a vybarvujeme obrázky podle instrukcí (Colour the worm green.)

Nová lekce: Unit 4 Lunchtime - učebnice str. 46, obrázek, slovíčka, výslovnost.

Cvičebnice WB - obrázky a slovíčka, spojujeme a zapisujeme čísla

3.12.

Song: dnes jsme ještě jednou tančili na rychlou písničku

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (nový domácí úkol): učebnice SB str. 45 (do rámečků dokreslete oblíbené zvíře, napište I like ....cats/dogs/lizards/spiders....) Domácí úkol je na příští čtvrtek 10.12.

Starfall, Alphabet book: písmenko V, v. Na písmenko V jsme se podívali na stránkách Starfall

V sešitě obtahujeme písmenko V a vybarvujeme obrázky podle instrukcí (Colour the volcano red.)

Bookwork: učebnice SB str. 45 - Kvíz - čteme otázky a podle obrázků vybíráme odpovědi.

1.12.

Song: dnes jsme tančili na rychlou písničku

Starfall, Alphabet book: písmenko U, u. Na písmenko U jsme se podívali na stránkách Starfall

V sešitě obtahujeme písmenko U a vybarvujeme obrázky podle instrukcí (Colour the umbrella red, green and blue.)

Hledáme v Alphabet book a říkáme: Find something blue/red/yellow/green!

Miss Lily předvádí jednotlivá zvířátka a my hádáme, která to jsou. Pak se ptáme navzájem "Do you like....cats/dogs/elephants/spiders?" a odpovídáme Yes, I do! No, I don't!

LISTOPAD

26.11.

Song: opět nová písnička, tentokrát velmi rychlá :)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, WB str. 41 - celá strana. Domácí úkol je na příští čtvrtek 3.12.

Bookwork: SB str. 44 - nejdříve jsme se dívali na předvádění frází z jednotlivých obrázků, pak jsme dali dohromady jednoduchý příběh a doplnili k obrázkům čísla. Celý příběh jsme si společně zahráli.

WB str. 39 - podle poslechu spojujeme předměty s místem (procvičujeme předložky IN, ON, UNDER)

25.11.

Song: nová písnička s předložkami IN, ON, UNDER

Starfall, Alphabet book: písmenko T, t. Na písmenko T jsme se podívali na stránkách Starfall

V sešitě obtahujeme písmenko T a vybarvujeme obrázky podle instrukcí (Colour the train red and blue.)

Bookwork: v učebnici SB na str. 40 nalepujeme samolepky podle poslechu.

Procvičovali jsme I like x I don't like - zahráli jsme si hru s obrázkovými kartičkami.

24.11.

Song: dnes tančíme na novou písničku  ve které jsme si procvičili předložky IN, ON, UNDER

Učíme se: I LIKE x I DON'T LIKE (I like cats. I don't like snakes.)

Opakovali jsme názvy zvířat a říkali, které máme nebo nemáme rádi.

WB str. 37/1 a 2 - označujeme obrázky podle poslechu, doplňovali jsme smajlíky a spojovali obrázky se správnými větami.

23.11.

Song: ještě jednou jsme tančili na písničku I'm so happy.

Starfall, Alphabet book: písmenko S, s. Na písmenko S jsme se podívali na stránkách Starfall

V sešitě obtahujeme písmenko S a vybarvujeme obrázky podle instrukcí (Colour the Sun orange and yellow.)

Bookwork: v učebnici SB jsme si poslechli další příběh našich hrdinů (Miss Lily čte, my sledujeme text a obrázky v učebnici). Odpovídali jsme na otázky k obrázkům.

Ve cvičebnici WB str. 38/2 jsme určovali, ke kterému obrázku z příběhu patří černobílý detail. K obrázkům jsme psali čísla.

Na závěr jsme se protáhli podle instrukcí.

19.11.

Song: písnička I'm so happy.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nová domácí úkol: cvičebnice WB str. 121 celá strana. Domácí úkol je na příští čtvrtek 26.11.

Obrázkové kartičky - poznáváme jednotlivá zvířata, odpovídáme celou větou. What is it? It's a cat.

Song: nová písnička v učebnici SB na str. 36. Písničku jsme si poslechli a pak popisovali obrázek. How many dogs can you see? Count the dogs. (počítáme a odpovídáme)

Cvičebnice WB str. 36 - dnes jsme i trochu četli, spojujeme slovíčka s obrázky (a cat - jedna kočka /cats - více koček)

18.11.

Song: tančíme na novou písničku :)

Starfall, Alphabet book: písmenko R, r. Na písmenko R jsme se podívali na stránkách Starfall

V sešitě obtahujeme písmenko R a vybarvujeme obrázky podle instrukcí (Colour the robot green with a pink heart.)

Procvičujeme předložky IN, ON, UNDER

Bookwork: učebnice SB str. 35/1, díváme se na obrázek a podle poslechu vybíráme odpověď YES x NO

Učebnice SB 35/2 - malujeme obrázky na správná místa podle instrukcí.

16.11.

Song: tančíme a zpíváme vybranou písničku o abecedě

Starfall, Alphabet book: písmenko Q, q. Na písmenko Q jsme se podívali na stránkách Starfall

V sešitě obtahujeme písmenko Q a vybarvujeme obrázky podle instrukcí (Colour the quilt orange and pink.)

Nová gramatika: IN, ON, UNDER (v, na, pod). Ukazujeme si a procvičujeme.

Bookwork: V učebnici SB na str. 35/1 nalepujeme samolepky žabky (FROG) dle instrukcí pod obrázky.

12.11.

Song: všem se líbila nová písnička ze včerejší lekce, zpíváme, tančíme a přitom procvičujeme abecedu :)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: domácí úkol WB str. 34. Doplňte názvy zvířat do křížovky a nakreslete vaše oblíbené zvíře. Domácí úkol je na příští čtvrtek 19.11.

Nová slovíčka: SB str. 34 - další zvířata. Procvičujeme výslovnost, ukazujeme v učebnici a na obrázkových kartičkách. Zvířata předvádíme, také ukazujeme a hádáme, která to jsou.

11.11.

Song: zpíváme a tančíme na novou písničku, odkaz přikládám tady.

Starfall, Alphabet book: písmenko P, p. Na písmenko P jsme se podívali na stránkách Starfall

V sešitě obtahujeme písmenko P a vybarvujeme obrázky podle instrukcí (Colour the pig blue.)

Ukazujeme obrázkové kartičky a popisujeme je. Děti ukazují, zda to je pravda nebo není. Každý obrázek pak popíšeme. (It's a yellow bike.)

Na sdílené obrazovce se díváme na obrázek s textem (I'm Ben. I'm 7.) Společně říkáme: His name is Ben. He is 7.

Ukazujeme na prstech, kolik nám je let. Říkáme, kolik let je našim spolužákům. She/He is 6.

Zahráli jsme si hru Simon Says.

10.11.

Song: dnes jsme se vrátili k písničce Hello song :)

Dnes jsme procvičovali všechna slovíčka ze 2. lekce. Na sdílené obrazovce popisujeme obrázky (It's a ....). Hráli jsme pexeso a hledáme stejné obrázky.

Na závěr jsme hráli hru Simon says.

9.11.

Song: Hello A, Hello Z, tančíme na naši novou písničku

Starfall, Alphabet book: písmenko O, o. Na písmenko O jsme se podívali na stránkách Starfall

V sešitě obtahujeme písmenko O a vybarvujeme obrázky podle instrukcí (Colour the orange green.)

Miss Lily předvádí jednotlivé hračky, říkáme, které to jsou. (What is it? It's a train.)

Pracovní list: díváme se a popisujeme obrázky, které jdou v řadě pravidelně za sebou a kreslíme ten poslední, který do řady patří.

Na závěr jsme se protáhli, pečlivě posloucháme pokyny.

5.11.

Nová písnička: dnes jsme tančili na novou písničku o písmenkách.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol a zároveň zopakovali slovíčka. Ptáme se: What is it? Odpovídáme celou větou: It is a train.

Homework: Nový domácí úkol je ve cvičebnici WB na str. 33. Nakreslíme a popíšeme 3 hračky. Text u každé hračky: It is a ....

Domácí úkol je na příští čtvrtek 12.11.

Bookwork: pracovali jsme ve cvičebnici WB na str. 33 - podle poslechu najdeme obrázek a vybarvíme.

Na závěr se protáhneme a předvádíme jednotlivé hračky :)

4.11.

Phonics song: známe již zpaměti :)

Starfall, Alphabet book: písmenko N, n. Na písmenko N jsme se podívali na stránkách Starfall

V sešitě obtahujeme písmenko N a vybarvujeme obrázky podle instrukcí (Colour the nest orange.)

Procvičujeme přídavná jména, na sdílené obrazovce spojujeme s obrázky a opakujeme věty (It is a beautiful doll. It's a short train.)

Find and say: děti si přinesly svoji oblíbenou hračku a ostatním ji předvedly (This is a penguin. It's big. It is black and white.)

3.11.

Phonics song: už umíme zazpívat celou abecedu :)

Procvičujeme pokyny a barvy: Show me a green pencil. Show me a blue book.

Bookwork (učebnice): SB str. 29 - podle poslechu píšeme správné jméno ke hračce. Společně kontrolujeme a opakujeme.

What's your favourite toy? (Jaká je tvoje oblíbená hračka?) What's your favourite colour? (Jaká je tvoje oblíbená barva?) Ukazujeme naše oblíbené hračky (a ball, a spinner, a doll, a robot, a car, Nintendo switch...)

Za body získané v minulém týdnu jsme se za odměnu podívali na krátké video. Ještě jednou si ho můžete přehrát tady.

2.11.

Hello song - zpíváme a rozhýbeme se s naší oblíbenou písničkou

Starfall, Alphabet book: písmenko M, m. Na písmenko M jsme se podívali na stránkách Starfall

V sešitě obtahujeme písmenko M a vybarvujeme obrázky podle instrukcí (Colour the monkey orange.)

Dnes jsme procvičovali písmenka (jak se v angličtině jmenují a jak zní - K [kei], sounds like "k"), určujeme první písmenka slov, která již známe. Písmenka jsme také psali.

Hledali jsme správná písmenka podle instrukcí v naší Alphabet book (Find the letter H [eitš])

Zahráli jsme si hru, kde Miss Lily vytahuje z tašky různé předměty a ma říkáme, co to je (It's a ....)

Na závěr jsme si zahráli hru Simon says :)

ŘÍJEN

Výuka ONLINE:

V průběhu online výuky se budeme s dětmi z prvních tříd vídat každý den. Lekce trvá 45 minut.

Pondělí: 16.00 - 16.45

Úterý: 13.05 - 13.50

Středa: 16.00 - 16.45

Čtvrtek: 14.10 - 14.55

27.10.

Hello song: také naše oblíbená písnička :)

Bookwork: učebnice SB str. 26, další část příběhu našich hrdinů (The go-kart race/Závod motokár). Nejprve posloucháme Miss Lily a ukazujeme si v učebnici. Odpovídali jsme na otázky k obrázkům. Podle poslechu jsme označili obrázky ve cv. 2/27.

Na příběh jsme podívali :)

Obrázky z příběhu jsme označovali ve cvičebnici WB str. 26., spojovali se správnými písmenky (What letter is it?)

26.10.

Phonics song: opět naše oblíbená písnička :)

Opakujeme písmenka, která jsme se již naučili.

Opakujeme a procvičujeme přídavná jména z této lekce. Ukazujeme a spojujeme s podstatnými jmény.

Bookwork: Cvičebnice WB str. 28: vybarvujeme podle poslechu, poté obrázky popisujeme. Odpovídáme celou větou: What is it? It is a train. The train is yellow.

Zahráli jsme si hru Simon says.

22.10.

Phonics song: dnes na přání dětí zpíváme a tančíme u písničky o abecedě :) Odkaz přidávám znovu tady.

Alphabet book: v sešitě hledáme písmenka, která ukazuje Miss Lily. Procvičujeme jejich výslovnost.

Bookwork: učebnice SB str. 25 - učíme se nová slovíčka, přídavná jména (LONG, SHORT, BIG, SMALL, OLD, NEW, UGLY, BEAUTIFUL) Podle poslechu vybíráme obrázky.

Cvičebnice WB str. 25 - znovu procvičujeme a říkáme :)

Homework (domácí úkol): cvičebnice 1) WB str. 22/2 - spojujeme písmenka podle abecedy.
2) Str. 120 doplňujeme slovíčka pod jednotlivé obrázky. Domácí úkol zkontrolujeme po prázdninách.

21.10.

Zopakovali jsme si Hello song ze včerejší lekce.

Starfall, Alphabet Book: písmenko L, l - na webových stránkách Starfall se díváme na písmenko L. V Alphabet book písmenko obtáhneme a společně podle instrukci vybarvujeme obrázky pod písmenkem.

Song: nová písnička, učebnice SB str. 24, díváme se na obrázek a odpovídáme na otázky (What colour is....? What number is....?)

Nové slovíčko: FAVOURITE (oblíbený) - všichni si přinesli svoji oblíbenou hračku (favourite toy) a předvedli ji. What is your favourite toy?

Poslechové cvičení, procvičujeme barvy: Show me a blue toy. Show me a yellow toy.

20.10.

Dnes jsme se přivítali s novou písničkou, Hello song, kterou si můžete ještě jednou přehrát tady.

Opakovali jsme a procvičovali všechna nová slovíčka, zahráli jsme si Kimovu hru na zapamatování, hádali jsme, který obrázek zmizel z tabule. (Odpovídáme celou větou "It's a kite!)

Bookwork: SB str. 23. doplňujeme nálepky, podle poslechu

Učíme se novou gramatiku (HE - HIS / SHE - HER)

Workbook: ve cvičebnici WB str. 23 obkreslujeme, kdo má jakou nejoblíbenější hračku (favourite toy). Celé věty opakujeme.

19.10.

Phonics song - tančíme a ukazujeme slova, začínající na jednotlivá písmenka abecedy :)

Starfall, Alphabet book: písmenko K, k- na webových stránkách Starfall se díváme na písmenko K. V Alphabet book písmenko obtáhneme a společně podle instrukci vybarvujeme obrázky pod písmenkem.

Nová slovíčka: SB str. 22, nová lekce č. 2 - ukazujeme si nová slovíčka, procvičujeme výslovnost, ptáme se na barvu, ukazujeme slovíčka v učebnici

15.10.

Phonics song: zazpívali jsme si písničku a procvičili abecedu.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol. Všechny moc chválíme!

Bookwork: SB 20 -nejprve bez učebnice posloucháme a sledujeme instrukce. Pak podle poslechu hledáme obrázky a očíslujeme je podle pořadí.

Podle obrázků procvičujeme slovíčka z poslední lekce, snažíme se odpovídat celou větou (It is a pen. It is a notebook.

Slovíčka procvičujeme i podle pokynů (Show me a ....rubber, ruler, pen), ukazujeme věci na stole.

WB str. 17 - poslechová aktivita, hledáme na obrázku školní předměty a očíslujeme je podle pořadí.

14.10.

Starfall, Alphabet book: písmenko J, j - na webových stránkách Starfall  se díváme na písmenko J. V Alphabet book písmenko obtáhneme a společně podle instrukci vybarvujeme obrázky pod písmenkem.

V Alphabet book hledáme obrázky podle instrukcí "Please find an apple. Please find a gorilla."

Používáme stále stejné pokyny: SHOW (ukaž nám), POINT (ukaž na), LISTEN (poslouchej), LOOK AT (podívej se), COLOUR (nakresli), OPEN THE BOOK (otevři si učebnici), CLOSE THE BOOK (zavři si učebnici)

Bookwork (práce s učebnicí): WB str. 16 - společně čteme věty u obrázků a označujeme, zda jsou pravdivé nebo ne. Všichni pak obrázky popisujeme, odpovídáme na otázku What is it?

Dětem jsme připomněly domácí úkol z minulého čtvrtka 8.10. (viz instrukce níže), který budeme kontrolovat na zítřejší hodině.

enlighteneddomácí úkoly zadáváme většinou ve čtvrtek, děti mají na vypracování celý týden. Úkol jim pak připomínáme den předem. enlightened

13.10.

Dnes jsme zahájili naši první hodinu ONLINE :) Naučili jsme se, jak vypínat mikrofon a společně si prošli pravidla pro výuku online.

Jako obvykle jsme zahájili písničkou, protože doma zpívat můžeme :)

Starfall: písmenko I, i - na sdílené obrazovce, jako obvykle, slovíčka čteme a opakujeme.

Alphabet book: obtahujeme písmenka I, i a podle instrukcí vybarvujeme obrázky (Colour the iguana green....)

Procvičujeme školní potřeby - Miss Lilly z batohu vytahovala různé předměty, ptáme se "What is it? Is it a pen?") Ukazovali jsme, zda ano či ne (palec nahoru nebo dolů) a opakujeme věty It's a pen....

Zahráli jsme si hru Simon says.

Naučili jsme se novou hru Run and Grab (utíkej a přines)...podle instrukcí hledáme předměty (Find something blue./ Find something round. / Find a pen.)

8.10.

Starfall, Alphabet book: písmenko H, h - na interaktivní tabuli, v sešitě.

Učíme se pokyny: OPEN your book. CLOSE your book. PASS me the pen, please. SIT down, please. Učebnice SB str. 13 - posloucháme pokyny a lepíme nálepky ke správným obrázkům. Pokyny opakujeme a procvičujeme mezi sebou.

Story: podívali jsme se na další příběh z učebnice SB str. 14. Nejprve posloucháme a čteme z učebnice, potom se na příběh díváme na interaktivní tabuli a odpovídáme na otázky k jednotlivým obrázkům. K příběhu doplňujeme i cvičení 1 v učebnici WB str. 14

Homework (domácí úkol): 1) cvičebnice WB str. 10 - celá strana (cvičení 1 - spojujeme slovíčko a obrázek, obrázky můžeme vybarvit, cvičení 2 - vybarvujeme podle instrukcí - yellow - žlutá, red - červená, orange - oranžová, purple - fialová,  blue - modrá, green - zelená),
2) cvičebnice WB str. 119 - k obrázkům dopisujeme slovíčka.

Domácí úkol je na příští čtvrtek 15.10.

6.10.

Starfall, Alphabet book: písmenko G, g - na interaktivní tabuli, v sešitě. Odkaz na písmeno G najdete tady.

Učíme se: What is it? It is a pen. It is a pen? Yes, it is. No, it isn't. Procvičujeme otázky a odpovědi s obrázkovými kartičkami.

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 11, podle poslechu přídáváme správná čísla i obrázkům. Poslechli jsme si také písničku na str. 12.

Ve cvičebnici WB spojujeme obrázky s postavami, str. 12.

Učíme se: It is my pencilcase. Is it your pencilcase? Yes, it is. No, it isn't.

V kruhu jsme pak procvičovali nové otázky, z tašky jsme si vytahovali různé věci a ptali se, čí jsou.

1.10.

Starfall, Alphabet book: písmenka E, e, F, f - učíme se na interaktivní tabuli, pak zapisujeme do sešitu a vybarvujeme

Pizza: na interaktivní tabuli hrajeme hru a počítáme, kolik ingrediencí přidáme na naši pizzu - posloucháme podle instrukcí, pak zadáváme a počítáme

Opakujeme a zpíváme si naši písničku Phonics song.

Nová slovíčka: nová slovíčka se týkají školních potřeb a vybavení (desk, book, notebook, bag, pencil case, pencil, pen, ruler, rubber) - SB str. 9. Procvičujeme s obrázkovými kartičkami, hráli jsme paměťovou hru, opakujeme a opravujeme výslovnost.

Práce s učebnicí: WB str. 10, cvičení 1 a 2

ZÁŘÍ

29.9.

Starfall: C, c, D, d

Alphabet book: písmenka a obrázky

Hráli jsme hry na procvičení a poznávání písmenek C a D, přiřazovali jsme obrázky k jednotlivým písmenkům (Dog, Cat....)

Story: v učebnici SB str. 8 jsme si poslechli další příběh našich hrdinů, učili jsme se, jaké mají výjimečné schopnosti. Na příběh jsme se také podívali na interaktivní tabuli.

Cvičebnice WB str. 8, spojujeme postavy s obrázky podle jejich schopností.

Hráli jsme hru, abychom dokázali naše hrdiny co nejrychleji odlišit a poznat. (Flash - rychle běhá, Misty - umí být neviditelná, Thunder - je velmi silný, Whisper - umí mluvit se zvířaty)

24.9.

Zopakovali jsme si slova k písmenku A a zahráli si hru, ve které třídíme malá a velká písmenka A.

Starfall: B, b

Alphabet book: písmenko B a obrázky

ABC song: učebnice SB str. 6

Učíme se barvy: hrajeme hry, malujeme podle diktátu, vybíráme barevné papíry, SB str. 6/cv.1 a 2, nejprve jsme podle poslechu vybarvili obrázky čepic, poté jsme zjišťovali, komu patří.

Každý si vybral barevnou čepici z klobouku. (I am ..... and my hat is blue/red/yellow....)

22.9.

Pozdravili jsme se písničkou, zopakovali jsme si písničku Phonics song a učili se první písmenko v abecedě: A

Písmenka a slova se učíme z webové stránky Starfall.com

Alphabet book: písmenko jsme si zapsali a nakreslili obrázek.

Numbers: učíme se čísla od 1 do 10, procvičujeme výslovnost a hrajeme hry.

Navzájem jsme se ptali How old are you? (Kolik ti je?). Poslechli jsme si a doplnili cvičení 1 a 2 v učebnici SB na str. 5

17.9.

Dnes jsme se naučili novou písničku, kterou se na začátku každé hodiny přivítáme (Who is here today? Miss Lenka is here. Hello.)

Zopakovali jsme si pravidla chování ve třídě a také nejčastější pokyny pro práci v hodině (LISTEN - DRAW - COLOUR - OPEN - LOOK - POINT)

Dnes jsme začali tvořit plakát naší skupiny, na kterém bude maskot naší skupiny, gekon, a naše fotky. Plakát bude umístěn do chodby k jídelně.

Seznámili jsme se se čtyřmi kamarády, hlavními hrdiny naší učebnice, se kterými budeme zažívat různá dobrodružství (dvě dívky: FLASH, MISTY a dva kluci: WHISPER, THUNDER)

Bookwork (práce s učebnicí): SB (Student's Book), str. 4 - naučili jsme se krátkou říkanku, WB (Work Book), str. 4 - spojili jsme jména s obrázky a vybarvili.

Na závěr jsme si poslechli písničku s celou abecedou, kterou si budeme ještě opakovat a procvičovat. Poslechnout si ji můžete tady.

15.9.

Vítáme Vás v novém školním roce! smiley

Dnešní hodina byla především seznamovací. Nejprve jsme se v kruhu vzájemně představili a své jméno doplnili nějakým pohybem nebo pózou.

Ptáme se: What is your name? My name is Miss Lenka. I am Miss Lenka.

Seznámili jsme se s několika třídními pravidly: LISTEN - LOOK - SPEAK ENGLISH - BE SAFE - BE KIND (poslouchej - dívej se - mluv anglicky - chovej se opatrně - buď milý k ostatním)

Rozdali jsme si nové sešity s abecedou, úvodní stránku jsme si vybarvili a podepsali. Sešity si budeme nechávat ve škole a každou hodinu do nich nějaké písmenko připíšeme.

Povídali jsme si o šikanování a podepsali jsme tzv. Anti-Bullying Certificates. Děti svým podpisem stvrdily, že se budou vzájemně respektovat, chovat se k sobě hezky a pomáhat si.

Rozdali jsme si obrázky, které jsme podle pokynů vybarvovali: COLOUR (vybarvi) the apple red and green, DRAW (nakresli) an animal.

Zahráli jsme si hru Simon says, procvičujeme jednoduché pokyny (TOUCH, POINT, SHOW - dotkni se, ukaž, ukaž nám)

Podívali jsme se na obrázky, jak vypadá Gekon, maskot naší skupiny.

aktualizováno: 07.05.2021 19:21:29