Geckos

Geckos

Vyučující:

 

Lily Schmidt-Block

email: lillianrose1018@gmail.com

Asistent/ka:

 

 

Anna Koláčková

tel.: +420 604 625 457
email: anakolackova@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Upozorňujeme Vás, že poslechová cvičení z učebnice jsou k dispozici pouze ve třídě a není je možné vypracovávat doma. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

ČERVEN

16.06.

Dnes jsme si s dětmi udělali poslední hodinu angličtiny v duchu pikniku! Hráli jsme spoustu her, diskutovali jsme a dívali jsme se na krátké pohádky, vše samozřejmě v angličtině! Nakonec jsme s dětmi šly ven a tak jsme si všichni udělali piknik, děkujeme, děti, ještě jednou, že jste se na piknik tak krásně připravily a o všechno se společně podělily, a vůbec, že jste byly celý rok tak hodné a tvrdě jste na angličtině pracovaly!!

Krásné prázdniny! heart Have a great summer!

14.06.

mail Dětem byly rozdány opravené testy z poslední lekce a byl vyhlášen student měsíce! Gratulujeme!

enlightenedÚkol: nebyl zadán.

Nejprve jsme si s dětmi zazpívali písničku The Stomp Clap Dance - na přivítanou, abychom se naladili do angličtiny vesele.

Poté jsme dopisovali cvičení ze závěrečných neznámkovaných testů, každý dopsal cvičení, které/á mu chyběla.

Dále jsme procvičili slovní zásobu při hře Baloon Pop – slovíčka ze školy a jídlo.

Při další hře, Pictionary (kdy jeden žák nakreslí učitelem zadané slovíčko a ostatní hádají, které slovíčko to je) jsme zopakovali slovní zásobu ze všech probraných lekcí. (desk/cap/book/...)

Protože poslední slovíčko bylo „pizza,“ zahráli jsme si hned poté hru Make a Pizza, při které děti říkaly, jaké ingredience na pizzu přidáme. (sausage, shredded cheese, green/red pepper, bacon/…)

Jako poslední hru jsme si zkusili Hidden Pictures (hledání ukrytých obrázků), kdy děti tvořily celé věty o pozici obrázků. (The mitten is in the water./The banana is on the helmet./The toothbrush is on the penguin’s foot/…)

Na závěr protáhnutí těla: Freeze dance!

9.6.

Dnes jsme si užili alespoň část lekce angličtiny.

Nejprve jsme procvičovali slovíčka, která jsme se letos naučili, zahráli jsme si hru Chinese whisper, tichou poštou posíláme zadané slovo až k tabuli, kde vybíráme nejen z obrázků, ale i z napsaných slov.

Naučili jsme se rozpočítávadlo, které se dětem moc líbilo: Eeny, meeny, miny, moe, catch a tiger by its toe, if he hollers, let him go, I pick YOU!

7.6.

Dnes jsme si písemně opakovali slovíčka a gramatiku, kterou jsme se v letošním roce naučili.

Hráli jsme naše oblíbené hry, s obrázkovými kartičkami nebo interaktivní tabulí (Run and touch, Simon says, Musical chairs, Floor is lava, Disney Yoga)

2.6.

MDR: zapisujeme slovíčka podle obrázkových kartiček na tabuli

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol z minulé hodiny.

Homework: nový domácí úkol jsme dnes nezadávali

Chinese whisper (tichá pošta): ve dvou týmech soutěžíme a posíláme slovíčka podle obrázkových kartiček a poté čísla, první u tabule zapisuje.

Dnes jsme písemně opakovali gramatiku a slovíčka, která jsme se letos naučili.

Ve zbytku hodiny jsme venku hráli hry Werewolf a Go Fish!

KVĚTEN

31.5.

Song: začali jsme písničkou na přivítanou

Portfolio: do sešitu jsme procvičovali samohlásky, doplňovali je do jednoduchých slov (cat, bus, pot) a malovali k nim obrázky

Procvičovali jsme si čísla, psali na tabuli, soutěžili v týmech a hráli Chinese whisper (tichou poštu), zazpívali si písničku o číslech.

Spojovali jsme různé výrazy do frází (take - a photo, catch - a fish, make - a sandcastle, listen to - music...)

Na závěr jsme si zahráli hru Go Fish.

26.5.

Portfolio: doplňujeme správná slova do otázky a odpovědi (Can you _____? Yes, I _____.)

Dnes jsme si společně četli knížku How Elephants lost their wings. Popisovali jsme obrázky a odpovídali na otázky v knížce.

Zatančili a zazpívali jsme si písničku o slonech. Odkaz na písničku je tady.

Ve druhé části hodiny jsme se naučili karetní hru Go fish! Ukázali jsme si druhy karet, názvy v angličtině, hru si zahráli a užili si legraci:)

24.5.

Portfolio: diktát písmenek, ze kterých jsme pak rozmotávali slova (části těla - arm, hand, head, toes, fingers)

Bookwork: učebnice SB str. 116, poslouchali jsme příběh, předváděli jednotlivé scénky, přiřazovali fráze k obrázkům a poté ve dvojicích vymýšleli a přehrávali příběhy.

Games: naučili jsme se novou hru Queenie, queenie

Worksheet: pracovní list, procvičení frází THERE IS / THERE ARE

Questions: v kroužku procvičujeme otázky, které jsme se v průběhu roku naučili (How are you? How old are you? What is you favourite colour/sport/toy? Can you swim/play piano/ride a bike?)

19.5.

Portfolio: pracovali jsme v učebnici SB na str. 117

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 113. Domácí úkol je na příští čtvrtek 26.5.

Procvičovali jsme slovíčka s obrázkovými kartičkami a ve cvičebnici WB na str. 128.

Na interaktivní tabuli jsme také procvičili gramatiku a ještě jednou slovíčka.

Test: napsali jsme si slíbené opakování z dokončené 9. lekce.

Na závěr lekce jsme si zatančíli Yoga Freeze Dance.

17.5.

Procvičujeme hlásky "S" a "Z", vymýšlíme slova s těmito hláskami a čteme cvičení ve cvičebnici WB str. 111.

Listening: poslechové cvičení ve cvičebnici WB str. 113

Cvičebnice WB str. 109 - procvičení slovíček z 9. lekce.

Guess a letter: doplňujeme chybějící písmenka ve slovech a frázích (opakování slovíček z 9. lekce)

Ve třídě jsme schovávali různé předměty a ptáme se, kde jsou. (Where is my pencilcase? Where are my books?) Odpovídáme (It's under the chair. It's on the desk.)

Test: tento čtvrtek 19.5. bychom si napsali opakování z 9. lekce enlightened

12.5.

laughNa začátek hodiny jsme si pustili písničku, kde se zpívalo o SUMMER (létě). Odkaz je zde.

Zahráli jsme si PICTIONARY, přičemž jsme si zopakovali počasí. 

Bookwork: SB strana 114. Na stránce jsme se zabývali počasím v různých částech světa.
                  SB strana 115. Spojili jsme pohlednice s dětmi, které je napsaly.
                  V návaznosti na probranou látku jsme si procvičili otázky a odpovědi:

WHERE WOULD YOU LIKE TO GO?
(Kam bys ráda jela?)
                                                        I'D LIKE TO GO TO _______ BECAUSE ________.                                                         (Ráda bych jela do ______ protože _______.) 

enlightenedNa závěr jsme si každý nakreslil pohlednici z místa, kam bychom rádi jeli. Představili jsme ji poté našim spolužákům slovy:

I'M ON HOLIDAY IN _______. IT'S _______ AND ________.
(Jsem na prázdninách v _________. Je tu _______ a _______.)

10.5.

Na začátek jsme si zopakovali abecedu. Vyhláskovali jsme svá jména.
S panem Willem jsme si procvičili zvuky písmen: E (í, e) A (a, ej),…

Povídali jsme si o tom, co rádi děláme:
yesI LIKE PLAYING FOOTBALL. (Já rád hraju fotbal).
noI DON’T LIKE SWIMMING. (Já nemám rád plavání).

Bookwork: SB strana 110 - cvičení 1, 2. Společně jsme si přečetli příběh THE TOP OF THE HILL (vrchol kopce). Následně jsme odpověděli na otázky ve druhém cvičení, které přímo navazovaly na příběh.
                  
WB strana 110 - cvičení 2. Podle příběhu jsme doplnili slova do textu.

Listening: WB strana 110 - cvičení 1. Podle poslechu jsme zaškrtli, kdo co řekl.

laughNa závěr jsme si zahráli pár krátkých her venku.

5.5.

Portfolio: Sepsali jsme si slovesa, která patří k našim aktivitám: LOOK (dívat se), CATCH (chytat), READ (číst), DRAW (malovat), MAKE (vyrobit), EAT (jíst), LISTEN (poslouchat)

Listening: SB strana 108 - cvičení 1. Poslechli jsme si písničku a očíslovali aktivity, o kterých se zpívalo.

laughZahráli jsme si hru s knížkou, při které jsme používali new grammar (nová gramatika): WHERE IS MY BOOK? - IT IS ON/IN/UNDER

enlightenedSepsali jsme si věty, které často ve třídě používáme:
    CAN I… (Mohu...)
    HOW DO I… (Jak mohu...)
    CAN YOU HELP ME, PLEASE. (Můžete mi pomoci, prosím?)
    I DON’T UNDERSTAND. (Já nerozumím.)
    CAN I HAVE A HUG? (Můžeme se obejmout?)

Bookwork: SB strana 109 - cvičení 1. Procvičili jsme si čtení a porozumění textu, když jsme přiřazovali věty ke správným obrázkům.

enlightenedHomework: WB strana 106.
Úkol je do příštího čtvrtka 12.5.

3.5.

Dnes jsme začali poslední kapitolu! A jak lépe začít než písničkou LET’S GO TO THE BEACH!

Portfolio: Nasbírali jsme slova, která začínají na

A: APPLE, AMERICA, ANT, APRIL, AGATA,…

B: BLUE, BEE, BOY, BIG, BALL, BED, BOX, BOOK,…

laughPustili jsme se do kapitoly AT THE BEACH (na pláži). SB strana 106.

New vocab: CATCH A FISH (chytit rybu), PAINT A PICTURE (namalovat obrázek), EAT ICE CREAM (jíst zmrzlinu), TAKE A PHOTO (udělat fotku), LISTEN TO MUSIC (poslouchat hudbu), LOOK FOR SHELLS (koukat po mušlích), READ A BOOK (číst knihu), MAKE A SANDCASTLE (postavit hrad z písku)

New grammar: Vysvětlili jsme si, jak můžeme odpovědět na SUGGESTIONS (návrhy):
LELT’S ______! (Pojďme _______!)    GOOD IDEA! (Dobrý nápad!)
                                                   I’M NOT SURE. (Nejsem si jistý.)
                                                  SORRY, I DON’T WANT TO. (Promiň, já nechci.)

Listening: SB strana 107 - cvičení 1. Podle poslechu jsme očíslovali obrázky a poté jsme doplnili slova do vět.

yesNa závěr jsme si zahráli SIMON SAYS!

DUBEN

28.4.

laughNaposledy jsme zahájili hodinu písničkou o tělu. Odkaz je zde.

Bookwork: Na začátek jsme si zopakovali části těla v našich pracovních sešitech WB strana 127. 

yesZahráli jsme si hru, ve které jsme používali naši slovní zásobu a zopakovali si pokyny: SHOW (ukaž), DO (dělej), PLAY (hraj), POINT TO (ukaž na)

Napsali jsme si test z UNIT 8!

mailVypůjčili jsme si knížky z knihovny. Máme tedy celých čtrnáct dní na přečtení a vrácení, za což dostaneme extra bodíky pro naše třídní příšerky! 

26.4.

Začali jsme společně s písničkou HOKEY POKEY, ke které jsme si zatančili dle instrukcí. Odkaz je zde.

Portfolio:Nakreslili jsme si: 1. FOOT (noha-chodidlo) 2. HAND (ruka) 3. TEN TOES (deset prstů na noze) 4. HEAD (hlava) 5. TWO LEGS (dvě nohy)

Zahráli jsme si PUZZLE, kde jsme přiřazovali slova k obrázkům částí těla.

Bookwork: WB strana 100 - cvičení 1. Přečetli jsme si o třech dětech a do tabulky zaškrtli, co umí a co neumí.

Listening: WB strana 101. Podle poslechu jsme odpovídali na otázky (slova, čísla).

yesZahráli jsme si PANTOMIME, přičemž jsme si povídali o tom, které z předvedených aktivit umíme a neumíme CAN/CAN’T.

enlightenedPřipomněli jsme si, že si ve čtvrtek napíšeme testík z předposlední lekce UNIT 8.

21.4.

Portfolio: Procvičili jsme si porozumění CAN/CAN’T (umíš/neumíš).

  1. I CAN SWIM. (Já umím plavat.)
  2. I CAN RIDE A BIKE. (Já umím jezdit na kole.)
  3. I CAN’T RIDE A HORSE. (Neumím jezdit na kole.)

Listening: SB strana 100 - cvičení 1. Podle poslechu jsme zaškrtli správné obrázky.

Bookwork: SB strana 100 - cvičení 2. Doplnili jsme si tabulku podle toho, kdo co umí.
                  SB strana 101 - cvičení 1. Přečetli jsme si texty a přiřadili je ke správným obrázkům.

yesNakreslili jsme si příšerky a popsali je třemi větami.
I‘M A BOB. I’VE GOT SIX ARMS AND TWO LEGS. I CAN RUN. (Já jsem Bob. Já mám šest rukou a dvě nohy. Já umím běhat.)

Homework: WB strana 95.
Kdo nepřinesl úkol z minula (strana 94) přinese obě stránky ve čtvrtek 28.4.

enlightenedPřipomněli jsme si, že příští týden si napíšeme test z UNIT 8.

mailV příštím týdnu také musíme navrátit knížky, co jsme si půjčili z knihovny.

19.4.

Začali jsme dnes písničkou HEAD, SHOULDERS, KNEES AND TOES!

Portfolio: Procvičili jsme si části těla a jejich psanou formu.

Zahráli jsem si SIMON SAYS, přičemž jsme si procvičili slovíčka: TOUCH (dotkni se), WIGGLE (zakruť), PUT UP (dej nahoru), JUMP (skoč), SKIP (poskoč), SHAKE (zatřep), SHOW (ukaž), GRAB (popadni), POINT (ukaž). 

Bookwork: SB strana 98. Společně jsme si přečetli příběh THE PROBLEM (problém). Zahráli jsme si potom scénku, ve které jsme si zkusili různé role.
                 SB strana 99 - cvičení 2. Podle robota, který v příběhu mluvil pozpátku, jsme poznávali slova a napsali jsme si je ve správné podobě.
                WB strana 99 - cvičení 2. Doplňovali jsme písmeno G do slov, ke kterým jsme poté přiřadili obrázek.

Listening: WB strana 98 - cvičení 1. Podle poslechu jsme poznávali, kdo co řekl.
                SB strana 99 - cvičení 4. Procvičili jsme si výslovnost slov začínajících na G.

Na závěr jsme si zatančili FREEZE DANCE!

12.4.

V kroužku jsme si zopakovali abecedu a slova na jednotlivá písmena začínají.

Portfolio: Prošli jsme si části těla ( výslovnost, psanou formu)

laughZatančili jsme si HEAD, SHOULDERS, KNEES AND TOES (hlava, ramena, kolena, palce) a prošli si u toho i zbylé části těla.

Easter vocab: (Velikonoční slovíčka) CHOCOLATE (čokoláda), BASKET (košík), JELLYBEANS (želé fazolky), BUNNY (zajíček), EGGS (vajíčka), FLOWERS (květiny)

Společně jsme si přečetli jsme si PETE THE CAT BIG EASTER ADVENTURE. Pokud byste si chtěli pohádku přečíst doma, tak odkaz je zde.

 

Na závěr jsme si každý vyzdobil jedno EASTER EGG (velikonoční vajíčko).

7.4.

Portfolio: Popsali jsme si, co všechno jsme viděli na obrázku: ARM (celá ruka), HAND (ruka), FINGERS (prsty). Slovíčka jsme si poté zapsali, čímž jsme si připomněli jejich psanou formu.

laughSpolečně jsme si poslechli písničku WHAT CAN YOU DO? Odkaz na písničku je zde. Poté jsme si řekli, co která zvířátka mohla a nemohla dělat.

New grammar: CAN YOU…? (Můžeš…?)
                                            - YES, I CAN/ NO, I CAN’T (Ano, já mužů/Ne, já nemůžu)

Listening: SB strana 96. Společně jsme si poslechli písničku o tom, co kdo umí. Poté jsme si přiřadili jednotlivé dovednosti ke správným zvířátkům. Jelikož zvířátka měla jména, tak jsme o nich mluvili jako o SHE/HE (ona/on).

  SHE CAN SING. (Ona umí zpívat.)

  HE CAN DANCE. ( On umí tančit.)

Bookwork: WB strana 96 – cvičení 1. Přiřadili jsme věty k obrázkům tak, ze jsme vybarvili prázdné bílé tečky stejnou barvou.
                 WB strana 97 – cvičení 1. Doplňovali jsme slova do otázek a zaskrtávali správnou odpověď. Jako vzor nám posloužil první obrázek s hotovým textem. 

Zahráli jsme si CHARADES, přičemž jsme předváděli, co umíme. 

yesVypracovali jsme si druhou stranu pracovního listu na procvičení výslovnosti dlouhého E. Hotovou práci jsme si odnesli domu. 

Homework: WB strana 94 – cvičení 1, 2.
Úkol je do příštího čtvrtka 14.4.

5.4.

Na začátek jsme si poslechli písničku na procvičení samohlásky E! Odkaz na písničku je zde.

yesVypracovali jsme si první stranu pracovního listu, který příště dokončíme.

enlightenedSpolečně jsme si představili UNIT 8 THE ROBOT, ve které se budeme věnovat částem těla.

Bookwork: SB strana 95 - cvičení 2. Ze zadních stránek jsme si vzali nálepky Misty, které jsme do knížky nalepili podle zadání.

New vocab: HEAD (ruka), ARM (ruka), FINGERS (prsty), HAND (dlaň), KNEE (koleno), LEG (noha), TOES (prsty na noze), FOOT (chodidlo)

Listening: SB strana 95 - cvičení 1. Poslechli jsme si o našich super kamarádech a o tom, co umí.

Na závěr jsme si pustili video CAN YOU? (Můžeš?) Odkaz je zde.

BŘEZEN

31.3.

Portfolio: Procvičili jsme si slovíčka: SKIRT (sukně), SHORTS (kraťasy), JEANS (džíny), SWEATER (svetr). 

laughListening: (poslech) Společně jsme si poslechli knížku I CAN READ.

Library: (knihovna) Dnes jsme si rozdali knížky. Knížky budeme vracet 13.4. Pokud by děti chtěly knížku nejdříve poslouchat jako audioknihu, tak by měly být opatřeny odkazem na webovou adresu. Případně na YouTube.

enlightenedHomework: WB strana 93. Nakreslíme kousek oblečení a napíšeme o něm větu:

THIS IS A …/ THESE ARE … (Tohle je .../ Tohle jsou ...)
Úkol je do čtvrtka 5.4.

29.3.

Úterní hodinu jsme opět začali písničkou GET DRESSED, kterou již známe z minula.

Portfolio: Procvičili jsme si odpovědi na otázku: WHAT ARE YOU WEARING TODAY?

I’M WEARING BLACK SHOES, JEANS AND WHITE SWEATER. (Ja mám na sobě černé boty, džíny a bílý svetr).

Zahráli jsme si PICTIONARY, přičemž jsme poznávali oblečení.

Zahráli jsme si poznávačku, přičemž jsme opakovali psanou formu naší slovní zásoby.

yesBookwork: WB strana 89.

enlightenedPřipomněli jsme si, že příští hodinu otestujeme naše znalosti z probrané lekce!

24.3.

Začali jsme novou písničkou GET DRESSED (obléci se), odkaz naleznete zde.

Portfolio: Společně jsme si napsali: SHOES (boty), TROUSERS (kalhoty), SWEATER (svetr), SOCKS (ponožky). Doporučujeme ještě slovíčka a jejich psanou formu doma zopakovat.

Bookwork: SB strana 88 - cvičení 1. Přečetli jsme si text o dětech a jejich oblečení. Poté jsme označovali věty podle toho, jestli jsou pravdivé či ne.
                
SB strana 87 - cvičení 1. Ze zadních stránek učebnice jsme si vybrali nálepky, které jsme umístili do vyznačených míst. Podle obrázků jsme poté tvořili věty např.: HE/SHE IS PLAYING FOOTBAL. (On/ona hraje fotbal.)

Do našich školních sešitů jsme si nakreslili obrázek. Popsali jsme ho poté našim spolužákům.
THIS IS TOM. (Tohle je Tom.) HE IS WEARING A GREEN AND BLUE T- SHIRT. (Má na sobě zeleno modré tričko.) HE IS RIDING A BIKE.“ (On jede na kole.)

Homework: WB strana 85, WB strana 126
Úkol je do příštího čtvrtka 31.3.

enlightenedPříští hodinu si napíšeme test z probírané lekce!

22.3.

Portfolio: Napsali jsme si: 1. BALL (míč) 2. CAT (kočka) 3.BOX (krabice) 4.JACKET (bunda)

Bookwork: SB strana 86. Společně jsme si přečetli příběh THE CAP (kšiltovka). Zahráli jsme si scénku podle příběhu v učebnici. Poté jsme se podívali na krátké video.
                  
WB strana 86 - cvičení 2, 3. Procvičili jsme si MY (moje).
                  
WB strana 87 - 2. Natrénovali jsme výslovnost začátků slov.

Listening: WB strana 86 - cvičení 1. Podle poslechu jsme označili jednoho z našich super kamarádů.
                 
SB strana 86 - cvičení 4. Naučili jsme se jazykolam a procvičili jeho výslovnost.

laughVyrobili jsme si svou čepici a popsali jsme ji svým spolužákům.

17.3.

Na začátek jsme si zazpívali písničku LET’S GET DRESSED! (Pojďme se obléci!)

Portfolio: Nakreslili jsme si: YELLOW SWEATER (žlutý svetr), BLUE AND GREEN SOCKS (modré a zelené ponožky), RED HAT (červená čepice), ORANGE AND PINK
T-SHIRT (oranžové a růžové tričko), BROWN SHOES (hnědé boty)

New grammar:

THIS (tohle)
Patří sem:
 SWEATER (svetr), T-SHIRT (tričko), CAP (čepice), SKIRT (sukně)

DO YOU LIKE THIS SKIRT? (Líbí se ti tahle sukně?) - YES, I DO./NO, NO I DON’T.

THESE (tyhle)
Patří sem: TROUSERS (kalhoty), SHOES (boty), SOCKS (ponožky), SHORTS (kraťasy),  JEANS (džíny)


DO YOU LIKE THESE SOCKS? (Líbí se ti tyhle kraťasy?)

Bookwork: SB strana 83 - cvičení 1. Přiřadili jsme věty ke správným obrázkům.
                   WB strana 84. Podle zadání jsme si dokreslili oblečení kočičkám Molly a Polly.

Listening: SB strana 84. Poslechli jsme si písničku o oblečení.

laughZa dnešní dobře odvedenou práci jsme si zatančili FREEZE DANCE, na který naleznete odkaz zde.

Homework: WB strana 83.
Úkol je do příštího čtvrtku 24.3.

15.3.

Portfolio: Napsali jsem si podle poslechu: 1. PIG (prase) 2.RUN (běh) 3. SIT (sedět) 4.BOX (krabice)

enlightenedBookwork: SB strana 82. Společně jsme začali novou kapitolu GET DRESSED (obléci se).​
                       WB strana 82. Nejdříve jsme si slovíčka napsali pod odpovídající obrázky a poté jsme je našli v osmisměrce.

New vocab: JEANS (džíny), SWEATER (svetr), JACKET (bunda), SKIRT (sukně), SHORTS (kratasy), CAP (čepice), SHOES (boty), SOCKS (ponožky), T-SHIRT (tričko), TROUSERS (kalhoty)

Zahráli jsme si poznávačku, ve které jsme si procvičovali výslovnost i psanou formu slovíček.

enlightenedNew grammar: (nová gramatika) GIRL (dívka) - SHE (ona)
                                                       BOY (chlapec) - HE (on)

IS SHE WEARING SHORTS? (Má na sobě kraťasy?)
                    YES, SHE IS / NO, SHE ISN’T (Ano, má / Ne, nemá)  

WHAT IS HE WEARING?
(Co má on na sobě?)
                    HE’S WEARING A SWEATER AND A TROUSERS. (On má na sobě svetr a kalhoty.)

Listening: SB strana 85 - cvičení 1. Podle popisu oblečení jsme poznávali děti.

yesNa závěr jsme si každý nakreslil postavu s oblečením, o které jsme poté pověděli našim spolužákům.

3.3.

Na začátku jsme se si zopakovali místnosti v domě písničkou.

Portfolio: (školní sešit) Poprvé jsme udělali zápis do našich školních sešitů! Procvičili jsme si při tom SPELLING (psaní/hláskování) slovíček z naší lekce.
Napsali jsme si: KITCHEN (kuchyň), při čemž jsme si připomněli, jaký zvuk dělá CH. 
HALL (chodba), kde je dvojité LL. LIVING ROOM, kde dvojité O zní jako Ú, a další...

enlightenedNapsali jsme si test z UNIT 6.

Za odměnu jsme si zatančili FREEZE DANCE!laugh

Na závěr jsme si nakreslili obrázek, který jsme poté popsali našim spolužákům.
„THIS IS A TREE.“ (Tohle je strom.)
„THERE ARE THREE BUTTERFLIES.“ (Jsou tam tři motýli.)

heartPřejeme krásné prázdniny!

1.3.

Na začátku jsme se si zopakovali místnosti s písničkou. Odkaz je zde.

yesDokončili jsme naše Alphabet books. Odnesli jsme si je domů, kde si je můžeme procházet podle libosti!

Listening: WB strana 76. Podle poslechu jsme vybarvili obrázek s domem.
                 WB strana 77. Společně jsme přečetli věty o obrázku a napsali si, jestli s nimi souhlasíme YES (ano) nebo nesouhlasíme NO (ne).

V kroužku jsme si zkoušeli popsat místnosti.
YOU CAN COOK THERE.- IT'S A KITCHEN. (Můžeme tam vařit.- Je to kuchyně.)
I SLEEP THERE. - IT'S A BEDROOM. (Já tu spím. - Je to pokoj.)

Společně jsme si procvičili SPELLING (hláskování) i psaní slovníček z naší lekce, což bude součástí testu.

enlightenedPříští hodinu si zkontrolujeme úkoly a napíšeme test z probírané lekce.

ÚNOR

24.2.

Hodinu jsme zahájili látkou THERE IS/ THERE ARE (tady je/tady jsou). Video, se kterým jsme pracovali, je zde.

Zatlačili jsme si na písničku A IS FOR APPLE, na kterou je odkaz zde.

Procvičili jsme abecedu v našich Alphabeth books.

Bookwork: SB strana 76 - cvičení 1. Přečetli jsme si věty a našli k nim obrázky.

Listening: SB strana 77. Poslechli jsme si popisy domků a přiřadili k nim obrázky.

laughNakreslili jsme si domeček a popsali ho našim spolužákům.

MY HOUSE HAS GOT A BEDROOM, A LIVING ROOM, A KITCHEN AND A BATHROOM. (Můj domek má pokoj, obývací pokoj, kuchyň a koupelnu.)

enlightenedPříští hodinu si napíšeme test z UNIT 6.

Homework: WB strana 73. Úkol je do příštího čtvrtku 2.3.
Děti, které zapomenuly přinést úkol na dnešek, jej přinesou příští hodinu.

22.2.

Dnešní hodinu jsme začali opakováním NUMBERS 1-20 (čísla). Pustili jsme si k tomu písničku, na kterou je odkaz zde.

Zopakovali jsme si také jejich psanou formu v našich Alphabeth books, které budeme mít zanedlouho hotové a odneseme si je domů.

Listenig: Poslechli jsme si písničku Little duck

Bookwork: SB strana 78. Začali jsme kapitolu HABITATS (lokalita/prostředí).
                  WB strana 79 - cvičení 1, 2. Procvičili jsme si, jak se píšou některá zvířata a přiřadil jsme k nim jejich prostředí.

yesNakreslili jsme si jedno prostředí, do kterého jsme umístili zvířata, která v něm žijí. O našem obrázku jsme poté pověděli naším spolužákům.

enlightenedPřipomněli jsme si úkol na příští hodinu.

17.2.

Čtvrteční hodina začala už známou písničkou ABC SONG! Ukázali jsme si věci a zvířátka, která symbolizují písmenka, na která začínají. 
 
Společně jsme si zopakovali abecedu a pustili se do závěrečné části našich Alphabet books, kde jsme ukázali, jak nám všechna písmenka jdou od ruky. (Prozatím převážně s předlohou.)
yesZa odměnu jsme obdrželi ABC certifikát!
 
Bookwork: SB strana 74. Společně jsme si poslechli příběh AT THE HOUSE. 
                    WB strana 74, 75 - spočítali jsme zvířata a zapsali jejich počet do knížky. Pracovali jsme zároveň s příběhem učebnici.(str. 74)
 
Na závěr jsme si zahráli naši oblíbenou hru HOT POTATO!
 
enlightenedHomework: WB strana 71. Úkol je do čtvrtku 24.2.
Děti, které zapomněli úkol na čtvrtek, jej přinesou na příští úterní hodinu.

15.2.

Písnička, kterou jsme zahájili úterní hodinu se jmenovala HOUSE SONG. Odkaz na ni jde zde. Zopakovali jsme si přitom místnosti v domě.

enlightenedV našich Alphabeth books jsme se posunuli na poslední písmenko v abecedě: Z. Procvičili jsme si ho také na stránkách Starfall, kde jsme se naučili slovíčka: ZEBRA (zebra), ZOO (Zoo), ZIPPER (zip) ,…

enlightenedZahráli jsme si PICTIONARY, přičemž jsme si procvičili IS (je) a ARE (jsou/jsi).

„THERE IS A BALL.“ (Tady je míč.) „THERE IS ONE BALL.“ (Tady je jeden míč.)

„THERE ARE CATS“ (Tady jsou kočky.) THERE ARE TWO CATS“ (Jsou tu dvě kočky.)

Listening: SB strana 75- cvičení 1. Podle poslechu jsme poznávali a počítali.
                 SB strana 72. Poslechli jsme si písničku a očíslovali, v jakém pořadí se zpívalo o jednotlivých místnostech.

Bookwork: WB strana 72. Podle obrázku v učebnici jsme dokreslili zvířátka ve správném počtu do místností domku.

laughNa závěr jsme si zahráli SIMON SAYS!

10.2.

Dnešní hodinu provázela písnička, při které jsme si opět procvičili abecedu. Odkaz je zde.

yesNa stránce Starfall jsme si představili písmenko Y.
Známe teď slovíčka: YO-YO (jojo), YELLOW (žlutá) YAWN (zívnout), …

Bookwork: SB strana 70. Společně jsme začali novou kapitolu HOUSE.
                  WB strana 125. Poznávali jsme podle vybavení jednotlivé pokoje. Zároveň jsme si procvičili také psanou formu slovíček.

New vocab: BATHROOM (koupelna), BEDROOM (pokoj), DINING ROOM (jídelna), STAIRS (schody), LIVING ROOM (obývák), KITCHEN (kuchyně), HALL (chodba), CELLAR (sklep), HOUSE (dům)

enlightenedHomework: WB strana 70. Úkol je do příštího čtvrtku 17.2.

8.2.

Úterní hodinu jsme začali opakováním DAYS OF THE WEEK. (dny v týdnu). Zpívali jsme přitom písničku, na kterou najdete odkaz zde.

Listening: SB strana 65. Zopakovali jsme si poslech aktivit, abychom si v testu byli jistí.

enlightenedNapsali jsme si test z probrané lekce.

laughZahráli jsme si CHARADES, při čemž jsme předváděli ostatním aktivity z 5. lekce.

Těšíme se na příště!

3.2.

Dnešní hodinu jsme začali s ABC ADVENTURE (ABC dobrodružství). Pokusili jsme si zapamatovat slovíčka, která reprezentovala jednotlivá písmenka. Odkaz na video je zde.

yesSpolečně jsme si zkontrolovali domácí úkol, přičemž jsme si procvičili čtení.

Listening: SB strana 68- cvičení 1. Podle poslechu jsme očíslovali jednotlivé obrázky.

Bookwork: SB strana 68- cvičení 2. Přečetli jsme si věty a přiřadili je k obrázkům v 1. cvičení.
                  SB strana 69- vyrobili jsme si plakáty OUR WEEK (náš týden). Zopakovali jsme si tak dny v týdnu. Poté jsme svým spolužákům pověděli, co kdy děláme.

    ON THURSDAYS, I PLAY THE PIANO. (Ve čtvrtky hraji na klavír.)

    ON SATURDAYS, I WATCH TV. (V sobotu se koukám na televizi.)

Zahráli jsme si FOOD PICTIONARY, ale kromě poznávání jsme jídla i dělili na HEALTHY (zdravé) a UNHEALTHY (nezdravé).

laughNa závěr jsme si zahráli rychlou hru SIMON SAYS.

1.2.

Na začátek jsme si zopakovali dny v týdnu s písničkou DAYS OF THE WEEK. Odkaz naleznete zde.

Společně jsme se naučili nové písmenko: X.
Podívali jsme se na stránku Starfall, kde jsme se seznámili s novými slovíčky: FOX (liška), BOX (krabice), SIX (šest), …

Listening: (poslech) SB strana 65. Podle poslechu jsme poznávali aktivity z naší slovní zásoby.

Bookwork: SB strana 53- cvičení 1. Společně jsme si přečetli věty a podle obrázku jsme je rozřadili na pravdivé a nepravdivé. Zopakovali jsme si při tom číslovky 11-20.

Zopakovali jsme si věty, ve kterých používáme dny.
„I PLAY FOOTBALL ON SATURDAY.“ (V sobotu hraji fotbal.)

enlightenedNa procvičení jsme použili WORDWALL, na který najdete odkaz zde.

Na závěr jsme skládali dny v týdnu:    M / A / N / D / O / Y = MONDAY (pondělí)

                                                       E / U / D / S / A / T / Y = TUESDAY (úterý)

enlightenedPřipomněli jsme si úkol na příští hodinu.

Na závěr jsme si zopakovali naši slovní zásobu při hře SIMON SAYS.

LEDEN

27.1.

Dnešní online hodinu jsme začali písničkou SEVEN DAY A WEEK, na kterou najdete odkaz zde.

Bookwork:       SB strana 66- 1, 2 Vysvětlili jsme si, co HEALTHY (zdravý) a UNHEALTHY (nezdravý) znamenají. Společně jsme si přečetli o zdravých návycích. Ve druhém cvičení jsme si roztřídili aktivity na zdravé a nezdravé.
                        WB strana 66- Napsali jsme si k obrázků H (zdravé) a U (nezdravé).

laughSpolečně jsme každý u sebe doma našli zdravé a nezdravé jídlo a pití.

enlightenedNakreslili jsme si do WB strana 69, co děláme v týdnu.

„ I GO TO SCHOOL ON MONDAY.“ (V pondělí jdu do školy.)

„ I PLAY WITH MY FRIENDS ON SATURDAY.“ (V sobotu si hraji s kamarády.)
 

Homework: WB strana 64. Úkol je do příštího čtvrtku 3.2.

Skončit jinak než písničkou by už ani nešlo, a tak jsme si zatančili ANIMAL FREEZE DANCE.

25.1.

 

Úterní hodinu jsme začali opakováním abecedy na naší oblíbené stránce Starfall. Společně jsme si poté představili písmenko W!

laughZahráli jsme si CHARADES s aktivitami, které sou součástí naší slovní zásoby v probírané lekci.

Listening: SB strana 61- Poslechli jsme si příběh o našich čtyřech kamarádech.

Bookwork: WB strana 62- cvičení 2. Procvičili jsme si při tom správnou výslovnost samohlásek.

Na závěr jsme si dali pár koleček HOT POTATO.

enlightenedPřipomněli jsme si úkol na příští hodinu.

20.1.

Čtvrteční hodinu jsme začali písničkou: DAYS OF THE WEEK, na kterou najdete odkaz zde

Společně jsme si procvičili nové písmenko V.
Na stránce Starfall jsme se naučili nová slovíčka: VIOLIN (housle), VAN (dodávka), VACUUM (vysavač), VOLCANO (sopka)

Bookwork: (práce s knížkou) SB strana 60. Poslechli jsme si písničku a ukázali si jednotlivé aktivity.

Listening: (poslech) WB strana 61- cvičení 1, 2. Do prvního cvičení jsme si doplnili slovesa: WATCH (sledovat), PLAY (hrát), RIDE (jezdit).

Homework: WB strana 122
WB strana 58 FREE TIME (volný čas)

Na závěr jsme si zatančili ANIMAL FREEZE DANCE, na kterou najdet odkaz zde.

18.1.

Na začátek jsme si zatančili s písničkou, na kteou najdete odkaz zde.

Společně jsme se pustili do dalšího písmenka v abecedě U.
Procvičili jsme si jeho psanou formu v našich Alphabeth books a na Starfall jsme se naučili nová slovíčka: UFO (ufo), UMBRELLA (deštník), SUN (sluníčko), BUS (autobus), FUN (legrace)

Bookwork: SB strana 58- nová kapitola FREE TIME (volný čas)
Představili jsme si dny v týdnu:   MONDAY (ponděí)             SATURDAY (sobota)
                                                TUESDAY (úterý)               SUNDAY (neděle)
                                                WEDNESDAY (středa)
                                                THURSDAY (čtvrtek)
                                                FRIDAY (pátek), 

New vocab: (nová slovíčka) PLAY PIANO (hrát na piano), PLAY COMPUTER GAMES (hraní na počítači), RIDE A BIKE (jezdit na kole), RIDE A HORSE (ježdění na koni), PLAY WITH TOYS (hraní si s hračkami), SWIMMING (plavání), WATCH TV (koukání na televizi), PLAYING WITH FRIENDS (hraní si s hračkami)

 

Představili jsme si věty s aktivitami a dny:

I RIDE MY BIKE ON MONDAY. (V pondělí jezdím na kole.)
I PLAY WITH MY TOYS ON TUESDAY. ( V úterý si hraji se svými hračkami.)

Listening: (poslech) SB strana 59- cvičení 1. Ze zadních stránek knížky jsme si vyjmuli 5 nálepek s aktivitami, které jsme následně posle poslechu přilepili do okének se správnými jmény.

Na závěr jsme si zahráli SIMON SAYS.

13.1.

Ve čtvrtek jsme začali kontrolou domácího úkolu, přičemž jsme si ještě zopakovali látku ze čtvrté lekce.

Napsali jsme si test z UNIT 4. (čtvrté lekce). Ve cvičeních, kde bylo potřeba si zadání přečíst, jsme pracovali společně. Zato vybarvovací a spojovací cvičení jsme zvládli každý sám.

yesZahráli jsme si spoustu her.

11.1.

Dnes jsme začali písničkou WALKING IN THE CIRCLE. (Chodíme v kroužku). Odkaz najdete zde
 
Společně jsme se v abecedě posunuli na písmenko T. Procvičili jsme si ho v našem oblíbeném Stafall a jeho psanou formu jsme natrénovali v Alphabeth books.
 
Vysvětlili jsme si pojmy:     FRUIT (ovoce)                VEGETABLES (zelenina).
                                        APPLE (jablko)                BROCCOLI (brokolice)
                                        BANANA  (banán)           CARROT (mrkev)
                                        ORANGE (pomeranč)       ONION (cibule)
                                        PEAR (hruška)                 MUSHROOM (houba)
 
Bookwork: SB strana 54- cvičení 1. Ze zaních stránek jsme si vzali čtyři nálepky (kokos, houby,…) a umístili je do košíků na stránce se správným popiskem.
                  WB strana 55- cvičení 1. Červeně jsme si označili ovoce a zeleně se zeleninu.
                  WB strana 53- cvičení 1, 2. Podle popisu jsme přiřazovali k obrázkům.
 
Zahráli jsme si PICTIONARY + SPELLING (hláskování), abychom si zopakovali psanou formu slovíček z probírané lekce.
 
Na závěr jsme si zahráli ALPHABETH SIMON SAYS: “Simon Says show me C." (Ukaž mi C.- děti předvádějí písmenka.)

enlightenedPřipomněli jsme si, že příští hodinu si napíšeme test z probírané lekce.

6.1.

Čtvrteční hodinu jsme začali s písničkou DO YOU LIKE? (Máš rád?) Odkaz a písničku najdete zde

Homework: WB strana 49.
Úkol je do čtvrtku 13.1.

Pustili jsme se do novémo písmenka S. Společně s ním jsme se naučili slovíčka: SNOW (sníh), SNAKE (had), SKATEBOARD (skateboard), SUNGLASSES (sluneční brýle), SUN (slunce).

enlightenedSpolečně jsme si představili čísla 11-20. S výslovností nám pomohlo video, na který na jdete odkaz zde.

Listening: (poslech) SB strana 52- cvičení 2, 3. Vysvětlili jsme si pojem SHOPPING LIST (nákupní seznam).

Bookwork: WB strana 52- SPELLING (hláskování) čísel. Procvičili jsme si při tom všechna písmenka, co známe, ale narazili jsme I na zatím neprobraná a šlo nám to skvěle!

Každý jsme si nakreslili nákupní košík a poré jsme našim spolužákům představili, co v něm máme.

    I’VE GOT ONE APPLE, FIVE BANANAS AND ONE CAKE.
    (Mám jedno jablko, pět banánů a dort.)

enlightenedPřipomněli jsme si, že příští týden si napíšeme test z probírané lekce.

4.1.

První letošní hodinu jsme zahájili procvičováním už dobře známých písmenek A-Q.

V našich Alphabeth books jsme se posunuli na další písmenko a to R.
Společně s ním jsme se naučili i několik slovíček na písmeno začínajících: RAINBOW (duha), ROBOT (robot), RED (červená), RECTANGLE (obdelník), RAIN (déšť), ROSE (růže).

Bookwork: (práce s učebnicí) SB strana 50- příběh THE PIZZA.
Zkusili jsme si jej společně přečíst a poté vyplnit následující cvičení.

Listening: (poslech) WB strana 51- cvičení 2. Podle samohlásek, které byly ve slovech jsme vybarvili obrázky odpovídajícími barvami.

Při hře v kroužku jsme si procvičili paměť a naší slovní zásobu s jídly.wink

 

PROSINEC

21.12.

CHRISTMAS LESSON (Vánoční hodina)

angelTentokrát jsme měli velmi poklidnou hodinu plnou Vánočních písniček a kreativních činností.

Začali jsme proto s písničkou LET'S DECORATE OUR CHRISTMAS TREE (Pojďme ozdobit vánoční stromek).
Naučili jsme se při tom slovíčka: CHRISTMAS TREE (Vánoční stromek), STAR (hvězda), GIFTS (dárky), LIGHTS (světýlka), ORNAMENTS (ozdoby).

Při další písničce jsme se naučili slovíčka: REINDEER (sob), SANTA (Santa), SNOWBALL (sněhová koule).

heartSpolečně jsme si vyrobili Vánoční přání CHRISTMAS CARD, které jsme si každý sám napsali a ozdobili.

Na závěr jsme si zahráli scénku s písničkou 5 LITTLE SNOWMEN STANDING IN A ROW (pět malých sněhuláků stojících v řadě).
Naučili jsme se při tom: HAT (klobouk), BOW (mašle).

Protože bylo moc pěkné počasí, tak jsme se na posledních pár minut vydali ven. Při hře SIMON SAYS jsme si procvičili slovíčka: ON (na), IN (v), UNDER (pod).

16.12.

Čtvrtek jsme zahájili opakováním abecedy. Společně jsme si zazpívali a doplnili písmenka, aby šla správně za sebou: A _ C D E _ G H I _ K L _ N O _ Q R _ S T U _ W _ Y _.

enlightenedZkontrolovali jsme si úkol na dnešní hodinu. Děti, které úkol zapomněly, ho přinesou na příští hodinu.

Listening: SB strana 48. Poslechli jsme si písničku TOMMY‘S IN THE KITCHEN (Tom je v kuchyni.) Podle poslechu jsme spojili dvě různá jídla, která Tomy smíchal dohromady. Poté jsme hledali a podtrhávali slovíčka (CHICKEN, APLLE,…), která známe.
                SB strana 49- cvičení 1. Podle poslechu jsme si zaškrtávali, co kdo má rád a co ne.

Bookwork: WB strana 48- cvičení 1, 2. V prvním cvičení jsme podle písničky, kterou jsme si poslechli v minulém cvičení, očíslovali obrázky. Ve druhém cvičení jsme dopsali jídla z naší slovní zásoby: BANANAS, CHEESE, CARROTS.
                  SB strana 46- cvičení 1. Společně jsme se snažili přečíst slovíčka a správně je přiřadit.

heartZahráli jsme si PICTIONARY, přičemž jsme kreslili na tabuli jídla z naší slovní zásoby a ostatní hádali, co to je. Každý jsme si zkusil kreslit a vždy se obrázek povedl a ostatní ho uhodli!

New Grammar: Představili jsme si otázky a odpovědi: HAVE WE GOT ANY CHEESE? (Máme nějaký sýr?) -  YES, WE HAVE/ NO, WE HAVEN‘T. (Ano, máme/ Ne, nemáme.) Procvičili jsme si odpovědi s učebnicí SB strana 49. Odpovídali jsme podle obrázku lednice.

Nakonec jsme si venku zahráli pohybovou hru.yes

14.12.

Na začátek jsme si zazpívali písničku DO YOU LIKE?, na kterou najete odkaz zde.

enlightenedSpolečně jsme začali kapitolu LUNCH TIME v SB 46.
Odpovídali jsme také na otázky: HOW MANY DO YOU SEE? (Kolik jich vidíš?), WHAT SHAPE IS THIS? (Co je to za tvar?), WHAT COLOR IS THIS? (C je to za barvu?),  DO YOU LIKE IT? (Máš to rád?), ...

New vocab: (nová slovíčka) BANANA (banán), CAKE (dort), CHEESE SANDWICH (sýrový sendvič), APPLE (jablko), PIZZA (pizza), SAUSAGE (klobása), CHICKEN (kuře), STEAK (steak, řízek), PEAS (hrášek), CARROT (mrkev)

Bookwork: SB strana 47- cvičení 1, 3. V prvním cvičení jsme spojovali obrázky s větami. Ve třetím cvičení jsme použili 4 nálepky, které jsou na posledních stranách učebnice (Např. PIZZA, MILK, APPLE, BANANA), a nalepili je do svačinové krabičky.

enlightenedNakonec jsme si v kruhu procvičili otázky a odpovědi:
WHAT‘S YOUR FAVORITE FOOD? (Co je tvé oblíbené jídlo?)
                                                 - MY FAVORITE FOOD IS ____ (Mé oblíbené jídlo je ____.)
DO YOU LIKE ____? (Máš ráda/ráda ____?)
                                                 - YES, I DO/ NO, I DON‘T. (Ano, mám/ Ne, nemám.)

9.12.

Čtvrtek jsme začali písničkou ALPHABET FREEZE SONG. Zopakovali jsme si tak několikrát abecedu.

Homework: WB strana 121.
Úkol je do příštího čtvrtku 16.12. Žáčci, kteří nepřinesli úkol na dnešní hodinu, ho přinesou příště.

Společně jsme si opakovali začáteční písmena slov S- SPIDER, C- COW, C- CAT, E- ELEPHANT, R- RAT, …

yesZahráli jsme si také SUPERMINDS hry: CATCHING CLOUDS a POPPING BALLONS. Procvičili jsem si tak nejen slovní zásobu, ale i větnou skladbu.

enlightenedNapsali jsme si testík z UNIT 3.

Listening: Poslechli jsme si pohádku BEAR HUNT (lov na medvěda). Objevili jsme tak slovíčka: CAVE (jeskyně), SNOWSTORM (sněhová bouře), FOREST (les), RIVER (řeka), MUD (bláto), GRASS (tráva).

Na závěr jsme vyšli ven a zahráli si koulovanou heart= SNOW (sníh).

7.12.

Úterní hodinu jsme opět roztančili písničkou ANIMAL DANCE AND FREEZE, na kterou odkaz naleznete zde.

yesPři hře CHARADES jsme hádali zvířata a společně jsme si je napsali.

Bookwork: SB strana 42- cvičení 1, 2. Hledali jsme zvířátka, pověděli si o jejich barvách a ukázali si, jak funguje kamufláž. 
                  WB stana 41. Řekli jsme si, jaká zvířátka vidíme, spočítali jsme je a zapsali si to.

Listening: Na straně 45 v učebnici jsme si procvičili poslech i čtení. Podle otázky, kterou jsme slyšeli, jsme samostatně vybírali odpovědi.

Na závěr jsme v pracovním sešitu na straně 45 kreslili obrázky podle zadání. Zadání – věty jsme si napsali společně.
2. I LIKE (ANIMAL). (Mám ráda (zvíře).)
3.THE BALL IS ON THE CHAIR. (Míček je na židli.)
4. THE PLANE IS IN THE BOX. (Letadlo je v krabici.)

Na konci hodiny jsme si společně zahráli Simon Says.

enlightenedPřipomněli jsme si také, že příští hodinu si napíšeme test z probrané lekce.

2.12.

Začít hodinu jinak než písničkou a tancem by už ani nešlo. Čtvrteční hodinu jsme tak začali s ANIMAL DANCE AND FREEZE.

Homework: (domácí úkol) WB strana 35
Úkol je do čtvrtku 9.12.

Listening:(poslech) SB strana 40. Ze zadních stránek učebnice jsme si si vzali nálepky tří stuh (zlatá, stříbrná, bronzová). Podle poslechu jsme si označili, kdo byl první, druhý a třetí.

Bookwork: SB strana 40. Podle pokynů jsme lepili další nálepky na stránku.

PUT THE CAT UNDER THE TREE. (Dej kočku pod strom.)
PUT THE CROCODILE IN THE WATER. (Dej krokodýla do vody.)
PUT THE MOUSE ON THE BALL. (Dej myšku na balón.)

Na závěr jsme si každý nakreslil obrázek, ve kterém bylo něco s předložkou.
Například: FISH IN THE WATER (Ryba ve vodě.) CAT ON THE TABLE (Kočka na stole.),…

Na závěr jsme si dali rychlé kolečko s HOT POTATO.

LISTOPAD

30.11.

Dnes jsme začali s písničkou ANIMAL DANCE AND FREEZE. Společně jsme si zatančili podle zvířat.

V Abecedě jsme se posunuli na písmenko O. Procvičili jsme si ho na stránce Starfall a psanou formu jme pilovali v našich Alphabet books. Naučili jsme se při tom nová slovíčka: OWL (sova),
OSTRICH (pštros), ORANGE (pomeranč) ON/OFF (zapnuto/vypnuto)

Listening: Poté jsme se  podívali na příběh ze stránky 38 THE SPIDER (Pavouk). Narazili jsme na slovíčka: CLEVER (chytrý), AMAZING (úžasný), GREAT (skvělé)

Bookwork: (práce s učebnicí) strana 39- cvičení 2. Podle příběhu jsme si vyplnili cvičení, kde jsme kroužkovali YES/NO (ano/ne).

(práce s pracovním sešitem) WB strana 38- cvičení 2, 3. Ve druhém cvičení jsme poznávali obrázky z příběhu o pavoukovi. Ve druhém vičení jsme přiřazovali popisy k obrázkům.
WB strana 39- cvičení 2. Zkoušeli jsme si přečíst zadání a podle něj nakreslit obrázky.

yesPři hře v kroužku jsme si procvičili I LIKE… (Mám rád …)

25.11.

Čtvrteční hodinu jsme roztančili známou písničkou Alphabet Dance (Abecední tanec).

V abecedě jsme se posunuli na písmenko N.
Procvičili jsme ho na stránce Starfall, na kterou najdete odkaz zde. Psanou formu jsme trénovali v našich Alphabet books. Šlo nám to skvěle!

enlightenedHomework: (domácí úkol) WB strana 34. Ve škole jsme si zadání vysvětlili, abychom doma věděli. Úkol je do čtvrtku 2.12.

Listening: (poslech) SB strana 36. Poslechli jsme si písničku o zvířatech, která jsme poté spočítali. SB V učebnici na straně 37 jsme vyplnili cvičení 1 a 2 podle poslechu.

„HOW MANY CATS DO YOU SEE? (Kolik koček vidíš?)
SEVEN CATS UNDER THE TABLE. (Vidím sedm koček pod stolem.) TWO ELEPHANTS ON THE RULLER. (Dva slony na pravítku.) SIX SPIDERS IN THE PENCIL CASE." (Šest pavouků v penálu.)

Bookwork:   WB strana 35 –cvičení 1. V prvním cvičení jsme spojovali obrázky se slovy podle toho, kolik zvířat na obrázku bylo.
AN ELEPHANT (slon), A DOG (pes)/ELEPANTS (sloni), DOGS (psi)
                    WB strana 37 –cvičení 1, 2.

Na závěr jsme si zahráli HOT POTATO!yes

23.11.

V úterý jsme hodinu odstartovali s písničkou o písmenku L, kterou si můžete pustit zde.

yesV abecedě jsme se posunuli na písmenko M.
Naučili jsme si také pár slov, které na m začínají: MASK (maska), MOTORCYCLE (motorka), MONKEY (opice), MOON (měsíc)

enlightenedSpolečně jsme začali novou lekci PET SHOW, která je o zvířatech.

New vocab: (nová slovíčka) ELEPHANT (slon), RAT (krysa), LIZARD (ještěrka), FROG (žába), SPIDER (pavouk), DUCK (kachna), DOG (pes), CAT (kočka)

Představili jsme si předložky: ON (na), IN (v, uvnitř), UNDER (pod)
Bookwork: (práce s učebnicí) SB strana 35. Z posledních stránek učebnice jsme si vzali 3 nálepky žabiček a podle pokynů jsme se nalepili do, pod nebo na stůl v prvním cvičení.
„PUT THE GREEN FROG ON THE DESK. (Polož zelenou žabku na stůl.)
PUT THE YELLOW FROG IN YOUR DESK. (Polož žlutou žabku do stolu.)
PUT THE RED FROG UNDER THE DESK. (Polož červenou žabku pod stůl.)

heartNakonec jsme si pověděli něco o našich oblíbených zvířatech. Ptali jsme se na první písmenko a barvu.

18.11.

Na začátek jsme si zopakovali písničku JUMP, RUN AND SHOUT, na kterou najdete odkaz zde.

Zopakovali jsme si písmenka v anglické abecedě, která už známe. A – L.

enlightenedSpolečně jsme si zkontrolovali domácí úkol. Ti, kteří ho nepřinesli, ho přinesou na příští hodinu.

Zopakovali jsme si TOYS (hračky), COLORS (barvy), přídavná jména z naší lekce (velký, malý, krásný, nový,..) a zájmena: SHE/HE (ona/on), HER/HIS (její/jeho).

enlightenedNapsali jsme si test z probrané lekce.

Každý jsme si nakreslil speciální hračku, která vznikla spojením dvou jiných hraček. Pojmenovali jsme náš výtvor a pověděli o něm našim spolužákům.
„IT‘S A KITE-BIKE. (To je drako-kolo.) IT‘S VERY FAST. (Je to rychlé.) IT‘S ORANGE." (Je to oranžové.)

Těšíme s na příště.

16.11.

Dnes jsme se naučili nové písmenko L.
Procvičili jsme si ho na stránce Starfall, kde jsme se díky tomu naučili nová slovíčka LOG (poleno), LADYBUG (beruška), LIGHTENING (blesk), LOCK (zámek), LION (lev).

enlightenedNew vocab: (nová slovíčka) CIRCLE (kruh), SQUARE (čtverec), TRIANGLE (trojúhelník), RECTANGLE (obdelník) a nejsložitější slovíčko PARALLELOGRAM (rovnoběžník).

Bookwork: (práce s učebnicí) SB na straně 30 jsme se seznámili s tangramem, který jsme si vystříhali (na konci učebnice byly předtištěné tvary).Výsledkem byl obrázek, který jsme po dokončení představili ostatním. 

„IT‘S A BOAT. (To je loď.) THERE ARE THREE TRIANGLES AND ONE SQUARE." (Jsou tam tři trojúhelníky a jeden čtverec.) Naše výtvory jsme si poté odnesli domů.

enlightenedNa závěr jsme si připomněli, že příští hodinu si napíšeme test s probrané lekce.

11.11.

Na začátek dnešní hodiny jsme si zatančili na písničku MOVE, MOVE, MOVE, na kterou najdete odkaz zde.

Společně jsme si zopakovali písmenka, která známe a pustili se do K. Procvičili jsme si ho na stránce Starfall a v našich Alphabet books (Školní desky s abecedou).

enlightenedHomework: (domácí úkol) WB strana 29.
Úkol je do příštího čtvrtku 18.11.

Bookwork: SB strana 29- cvičení 1, kde jsme procvičili i poslech.

Listening: (poslech) WB strana 28- cvičení 1. Podle poslechu jsme vybarvili hračky.

Dnes jsme také zkoušeli SPELLING (hláskování). Vybrali jsme slova: TRAIN (vlak), BALL (míč), CAR (auto), KITE (drak), DOLL (panenka).

Během hodiny jsme si zahráli CHARADES, při kterých jsme předváděli hračky z naší nové slovní zásoby.

9.11.

Na začátku dnešní hodiny jsme si zazpívali a zatančili písničku, kterou už dobře známe.

Posunuli jsme se v abecedě k dalšímu písmenku J a zopakovali jsme si ta, která již známe. Na Starfall najdete odkaz zde.

Listening: (poslech) SB strana 26. Poslechli jsme si společně příběh o našich super kamarádech a jejich motokárovém závodě.

Bookwork: SB strana 27- cvičení 2. Podle popisu BIG (velký), SMALL (malý), OLD (starý) jsme očíslovali obrázky z motokárami.

Procvičili jsme si i psaní v pracovním sešitu. WB strana 26- cvičení 1, 2, kde jsme doplňovali podle příběhu našich super kamarádů, a WB strana 27-cvičení 2.

heartNa konec jsme i nakreslili motokáru našich snů a představili ji našim kamarádům ve třídě.

4.11.

Čtvrteční hodinu jsme zahájili písničkou If You're Happy (Když jsi šťastný), nna kterou najdete odkaz zde.

V naší anglické abecedě jsme se posunuli na další písmenko I. Procvičili jsme si ho na naší oblíbené stránce Starfall. Když si děti nebyly jisté výslovností nějakého z písmenek, které už jsme probrali, tak jsme k ní došli skrze opakování anglické abecedy.

enlightenedHomework: (domácí úkol) WB strana 23- cvičení 1, 2
Úkol je do příštího čtvrtka 11.11.

Bookwork: (Práce v pracovním sešitu) WB strana 24-cvičení 1,2. Cvičení jsme vyplnili podle učebnice str. 24- cvičení 1.

Při hodině jsme procvičovali mluvení: MY FAVORITE COLOR IS GREEN (Moje oblíbená barva je zelená.)

enlightenedNew words: (nová slova) LONG (dlouhý), SHORT (krátký), UGLY (ošklivý), BEAUTIFUL (nádherný), OLD (starý), NEW (nový), BIG (velký), SMALL (malý)

Na závěr jsme si nakreslili sami sebe s naší oblíbenou barvou a pověděli ostatním: HELLO, MY NAME IS … AND MY FAVORITE COLOR IS ... (Ahoj, jmenuji se ….. a má oblíbená barva je …..)

2.11.

Hodinu jsme dnes začali písničkou, kterou už dobře známe. Kdybyste si jí chtěli pustit doma, tak odkaz naleznete. 

Pustili jsme se do nového písmenka H. Procvičili jsme si ho na stránce Starfall.

New words: (nová slovíčka) KITE (létající drak), DOLL (panenka), MONSTER (příšera), PLANE (letadlo), COMPUTER GAME (počítačová hra), TRAIN (vlak), CAR (auto), BALL (míč), BIKE (kolo), GO-KART (motokára)

V kroužku jsme si procvičili, jak se ptát a odpovídat:
    WHAT‘S YOUR NAME?-MY NAME IS ….. (Jak se jmenuješ?- Jmenuji se …..)
    HOW OLD ARE YOU?- I AM 6. (Kolik ti je let?- Je mi 6.)
    WHAT‘S YOUR FAVORITE TOY- MY FAVORITE TOY IS A CAR. (Co je tvá oblíbená hračka?-                                                                                                       Má oblíbená hračka je auto.)

New grammar: (nová gramatika)  HER NAME IS… (Její jméno je…)
                                                    HIS NAME IS… (Jeho jméno je…)
                                                    HE IS 6. (Je mu šest).
                                                    SHE IS SEVEN (Je jí sedm).

Listening: SB strana 23- cvičení jedna. Na zadní stránce učebnice jsme si vzali nálepky: kola, vláčku, draka, míče a nalepili je podle poslechu do správných políček.

Nakonec hodiny jsme si každý nakreslili zvířátko a jeho oblíbenou hračku. Pověděli jsme o něm poté ostatním.

ŘÍJEN

26.10.

Dnes jsme začali speciální Halloweenskou písničkou. Kdybyste si chtěli zazpívat doma, tak odkaz naleznete zde.

V písničce jsme narazili na nová  slovíčka: VAMPIRE (upír), PUMPKIN (dýně), MUMMY (mumie), MONSTER (příšera), COSTUME (kostým), WITCH (čarodějnice), GHOST (duch),…

Se slovíčky jsme poté hráli hry a vybarvovali Halooweenské papíry, které si děti odnesly domů.

Procvičovali jsme si větnou skladbu: I AM A WITCH! (Já jsem čarodějnice!), IT‘S A PUMPKIN. (To je dýně.)

Na konec jsme si zahráli MUSICAL CHAIRS a novou hru HAUNTED HOUSE (strašidelný dům).

HAPPY HALLOWEEN! 

21.10.

Příšerky nám dnes zazpívaly písničku na začátek hodiny. Kdybyste si ji chtěli poslechnout, tak odkaz je zde.

Homework: (domácí úkol) Zkontrolovali jsme si domácí úkol. Žáčci, kteří ho zapomněli, ho mají přinést na příští hodinu 26.10.

Bookwork: (práce v pracovním sešitu): WB strana 118. Podle obrázků jsme rozeznávali školní pomůcky, ke kterým jsme poté připsali jejich názvy: BOOK (kniha), PEN (pero), RUBBER (guma),…

Při hrách jsme si ještě zopakovali naši slovní zásobu a odpovědi na otázky (YES/NO).

Napsali jsme si testík z lekce 1. Šlo nám to moc dobře!

Každý si nakreslil svou PUMPKIN (dýni) a pověděl o ní něco ostatním spolužákům.
“HELLO,
THIS IS MY HAPPY PUMPKIN. IT IS ORANGE AND YELLOW.”


Podle obrázků jsme poté hráli poznávačku: IS IT JULIA’S PUMPKIN? (Je to Juliina dýně?) IS THIS PUMPKIN HAPPY? (Je tahle dýně šťastná?)- YES, IT IS/ NO, IT ISN’T.

Na příští hodinu si děti mohou přinést nějaký kostým nebo převlek, protože bude speciální HALLOWEEN hodina. 

19.10.

Na začátek jsme si zazpívali písničku a přitom jsme si trošku zatančili.

Pustili jsme se do učení se nového písmenka G. Použili jsme u toho náš oblíbený Starfall, na který je odkaz zde.
Umíme teď slovíčka začínající na G jako: GORILLA (gorila), GECKO (gekon), GREEN (zelená), a další.

Bookwork: (práce s učebnicemi) SB strana 17- 1, 2, 3. Podle vět jsme kroužkovali správné obrázky.
Ve druhém cvičení jsme s procvičili: WHAT IS IT? (Co to je?)- IT‘S A BAG. (To je batoh.)
Třetí cvičení jsme si trošku upravili, protože jsce nekreslili BAG (batoh) ale PENCIL CASE (penál). Poté jsme ho představili třídě.
„HELLO,
THIS IS MY YELLOW AND GREEN PENCIL CASE. THERE IS RULLER, PENCIL AND RUBBER.“


Společně s učebnicí na straně 20- cvičení 1 jsme si zatančili, podle písničky a očíslovali aktivity. Poté jsme vyplnili cvičení 2.

Listening: (poslech) Podle toho, co jsme slyšeli, jsme v pracovním sešitě na straně 17 očíslovali věci na stole.

Nakonec jsme si procvičili barvičky v pracovním sešitě na straně 19.

Příští hodinu si napíšeme test z lekce 1 a pustíme se dál!laugh

14.10.

Čtvrteční hodina začala písničkou a tancem. Kdybyste si to chtěli doma zopakovat, tak odkaz je zde.

Homework: (domácí úkol) WB strana 13- cvičení 1,2
Úkol je do čtvrtku 21.10.

Společně jsme si procvičili nové písmeno F a slovíčka na něj začínající: FISH (ryba), FOX (liška), FIVE (pět), FINGER (prst),… Navštívili jsme proto naši oblíbenou stránku Starfall, na kterou je odkaz zde.
Také jsme procvičili paní v našich Alphabet books (školní desky s abecedou), kde jsme se učili, jak malé a velké F napsat.

Listening: (poslech) poslechli jsme si příběh (Super Friends- Flash), který je v učebnici na straně 14. Podívali jsme se také na video a splnili úkol na straně 15- cvičení 2.

Bookwork: (práce s pracovním sešitem) WB strana 11-cvičení 1, WB strana 14- cvičení 1,2, WB strana 15- cvičení 1,2

Protože nám to všechno šlo hezky od ruky, tak jsme si nakonec zatančili Alphabet dance (odkaz zde) a zahráli Simon Says!

V příštím týdnu budeme opakovat lekci 1 a napíšeme si z ní test. Uvidíme, jestli se poté budeme moct posunout dál.

 

12.10.

Na začátek jsme si zazpívali ABC song, který už znají děti zpaměti skoro celý. Ještě ale pracujeme na poslední sloce: „NOW I KNOW MY ABCS NEXT TIME WON‘T YOU SING WITH ME.“

Bookwork: (práce s pracovním sešitem) WB strana 12- cvičení 1
I is my book. / It isn‘t my pencil. (To je moje kniha. / To není moje tužka).

Společně jsme se pustili do dalšího písmenka E! Procvičili jsme ho na stránce Starfall a odkaz na ní je zde.

Listening: (poslech) v učebnici na straně 12 jsme si vysvětlili text písničky, ke které jsme si poté zatančili.

Nakonec jsme si venku, protože jsme byli moc a moc hodní, zahráli Hot Potato! devil

Těšíme se na čtvrtek.wink

7.10.

Čtvrteční hodinu jsme začali písničkou, ve které jsme si procvičili barvičky. Pokud byste si jí chtěli zazpívat doma, tak odkaz naleznete zde.

Všichni žáčci nám poté řekli, jakou mají oblíbené barvy: My favourite color is orange and blue. (Mé oblíbené barvy jsou oranžová a modrá).

Alphabet book:(školní desky) Pracovali jsme na písmenku D. Odkaz na Starfall najdete zde.

Při hrách jsme si zopakovali, jak se píší a vyslovují číslice 1-10.

V našem dalším učení nám pomohli naši Super Friends (Whisper, Thunder, Flash, Misty). Na jejich oblečení jsme se opět dostali k barvám.
Na otázku: WHAT’S THIS COLOR? (Co je to za barvu?) Jsme odpovídali: IT IS … (To je).

Bookwork: (práce s učebnicemi) WB strana 5- cvičení 1, 2

Na konec jsme si napsali krátký testík, ve kterém jsme si ověřili jak skvěle jsme si v lekci 0 vedli!

Těšíme se na lekci 1 a na další písmenka!heart

 

5.10.

smileyUž by snad nešlo začít jinak než novou písničkou! Pokud byste si ji chtěli pustit doma,  tak odkaz je zde. Obsahuje slovíčka jako: JUMP, RUN, DANCE, SHOUT (vyskoč, běhej, tancuj, zakřič).

V abecedě jsme se posunuli na písmeno C. Procvičovali jsme jej na Starfall. Poté jsme si písmenko procvičovali v našich Alphabet books (školních deskách s abecedou).

Bookwork (práce s učebnicí) SB strana 10- cvičení 1, strana 11- cvičení 1

New vocab (nová slovíčka) DESK, BAG, PENCILCASE, PEN, PENCIL, RUBBER, RULER, BOOK, NOTEBOOK, … (Všechna slovíčka jsou na straně 10 v učebnici).
Abychom si slovíčka procvičili, pustili jsme se do cvičení v pracovním sešitě WB strana 10- cvičení 1, 2

Na zapamatování nových slovíček jsme si zahráli hru What’s Missing? (Co chybí?)
New grammar (nová gramatika): What is it? (Co to je?)- It’s a book. (To je kniha.)
Is is a bag? (Je to batoh?)- Yes, it is/ No, it isn’t (Ano, je/ Ne, není)

Zahráli jsme si poznávací hru podle naších nových slovíček a přitom jsme už pěkně říkali celé věty!

Příště si zopakujeme probranou lekci 0 a otestujeme naše vědomosti!yes

ZÁŘÍ

30.9.

Na začátek jsme se seznámili s novou písničkou.

Procvičili jsme si barvičky! Už bychom měli umět: RED, BLUE, GREEN, PINK, YELLOW, PURPLE, ORANGE

enlightenedHomework: WB- strana 4 Vybarvit podle zadání.
Úkol je do čtvrtku 7.10.

Boowork: SB strana 7- cvičení 1, strana 8- cvičení 2

Nakreslili jsme si vlastní čepici a ukázali ji svým spolužákům. My hat is green and yellow.

Listening: SB strana 8- prohlíželi jsme si obrázky, které vyprávějí příběh. Na základě příběhu jsme vyplnili cvičení na straně 9.

Za odměnu jsme se podívali na video celého příběhu, kde vystupovali na Super Friends!yes

Na závěr jsme si zaskákali speciálního barevného panáka, při kterém jsme si procvičili barvičky.

Těšíme se na říjen!smiley

 

23.9.

Dnes jme opět začali písničkou Hello Song.

Alphabeth book (desky, které si děti nechávají ve škole) Věnovali jsme se písmenku B a slovíčkům (banana, bear, all, blue, ball, …)

Procvičili jsme dnes celou abecedu. Kdybyste si ji chtěli procvičit společně, tak okdaz je zde.

Book work (práce v učebnici) SB strana 6- cvičení 1.
Jedná se o písničku, kterou jsme si dnes několikrát zazpívali a slouží k zapamatování abecedy.

Žádný domácí úkol jsme nedávali, ale doporučujeme zopakovat probranou látku.


Tým Geckos se rozjíždí! 

21.9.

Na začátek jsme si zopakovali písničku A is for Apple, kterou si můžete poslechnout doma. Odkaz najdete zde.

Ve svých ABC Book deskách, které si děti nechávají ve škole, jsme se věnovali prvnímu písmenku abecedy A. Společně jsme procvičili slovíčka (apple, aligator, astronaut, ant,…).

Bookwork: SB strana 4 - cvičení 1, Who is your favorite Super Friend? Během práce s učebnicí jsme se seznámili s našimi super kamarády - Misty, Thunder, Flash, Whisper a s jejich super schopnostmi.

Během několika her jsme si procvičili čísla 1-10 a základní barvičky.

Listening: WB strana 5- cvičení 1, 2 „How old are you?- I am eight years old...“  Děti poté byly schopné nejen se na zeptat - What is you name? How old are you?- ale dokázaly i říct, kolik jim je let.

Na závěr jsme si zahráli Simon says.

Těšíme se na příště!

16.9.

Dnes jsme si představili anglickou abecedu! Na začátek hodiny jsme si zazpívali a zatančili k písničce A is for Apple. Písničku si můžete pustit zde.

Společně jsme se pustili do práce na našem plakátu, který vyvěsíme na chodbě. Během toho jsme slyšeli slovíčka (pencil, colors, glue, scissors, photo, pencilcase).

Během hry na způsob pexesa jsme se seznámili s čísly 1-12 a novými slovíčky - APPLE, BANANA, HEART, DOG, CAR, CAT, STAR, BALL

V kroužku se děti sebe navzájem ptaly: How are you? - I am good/ ok/…, What is your name? - My name is…

Po krátké pauzičce jsme tančili na Freeze dance song

Společně jsme si také procvičili barvy (YELLOW, BLUE, GREEN, RED, PINK, ORANGE), když jsme vybarvovali papír s novými slovíčky. 

Na závěr jsme si zahráli Muzical chairs, Simon says a už se moc těšíme, až budeme hrát příště!

14.9.

S radostí jsme dnes přivítali naše nové žáky! smiley Všichni byli nadšení a chtěli se učit anglicky, pěkně se chovali a byli soustředění. Učení berou opravdu vážně! 

Abychom se všichni poznali, zahráli jsme si nejprve seznamovací hru.

Poté žáci obdrželi "Alphabet Books", které budou používat do té doby, než proberou celou abecedu (to bude přibližně celé první pololetí). Alphabet Books budou zůstávat ve škole.

Rozdali jsme si také dvě učebnice - Student's Book a Workbook. Prosíme, aby žáci nosili obě učebnice každé úterý i čtvrtek

Povídali jsme si o pravidlech, která budeme ve třídě při hodinách i o přestávce dodržovat.

Zopakovali jsme si základní barvy a slovní zásobu k tématu třída. Žáci znali opravdu hodně slovíček a s radostí nám to předváděli!

Zahráli jsme si i pár her jako např. "Simon Says" nebo "Freeze dance".

Žádný domácí úkol nebyl zadán.

aktualizováno: 22.06.2022 20:20:48