Geckos

Geckos

Vyučující:

 

Will Olson

tel.: +420 608 716 178
email: willolson64@gmail.com

Asistent/ka:

 

 

Alice Krištůfková

tel.: +420 774 327 742 
email: a.kristufkova@email.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2022-2023!Vážení rodiče,

pokud si má Vaše dítě vést v programu úspěšně, je důležité, abyste věděli, co se na hodinách dělá, a mohli jej tak ve studiu podpořit. Na této webové stránce najdete informace o práci v hodinách, o zadaných domácích úkolech, o nadcházejících testech i další důležité informace týkající se výuky. Je nezbytné, aby se žáci snažili vypracovávat domácí úkoly a v případě absence si vždy doplnili zameškanou látku. Snadněji se tak po návratu do školy zapojí do výuky. V případě dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Nové, druhé, vydání učebnic Super Minds! V tomto školním roce budeme při výuce používat nové, druhé, vydání našich oblíbených učebnic Super Minds. Obsahově je téměř stejné jako to předcházející, avšak bylo vylepšeno a aktualizováno. Věříme, že se všem bude líbit. Jeho součástí je nová digitální platforma, Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (Workbook) a eBook (Student's Book) pro domácí studium a opakování. Všechna poslechová cvičení, písničky a videa v obou učebnicích jsou nyní na této nové platformě dostupná. Návod k jejímu užívání najdete v obou učebnicích na přední vnitřní straně jejich obalu. V případě dotazů či problémů týkajících se používání této platformy, klikněte na této stránce vpravo dole na ikonu "?HELP", kde najdete krátká videa, jak postupovat.

Také bychom Vám rádi připomněli, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Obsah učebnic byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických výukových programů a mohl se přizpůsobit dané týdenní dotaci hodin. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často najdete v učebnicích vynechané stránky, které si žáci samozřejmě mohou v případě zájmu také sami doma vypracovat.

 

Mr. Will a videa k domácí přípravě a opakování 

My ABC book

ABCDEF, G, H, I, J, K, LM, N, O, P, Q, R,

 

UČEBNICE - Student´s book

Lekce č. 1, Lekce č. 2

LISTOPAD

24.11.

Hodinu zahajujeme konverzací v kruhu. 

Formou soutěže v týmech opakujeme a trénujeme slovíčka z poslední lekce.

Starfall - s písničkou Alphabet Song zahajujeme i nové písmenko R, r

Alphabet Book - obtahujeme a zapisujeme si písmenko R do sešitů a učíme si i nová slovíčka - Robot, rain, rose, rectangle, red, rainbow

enlightenedTest -laugh Děti si dnes odnesly domů opravené testy. Dětem se práce opravdu velice povedly. yes Rodiče se mohou přesvědčit. 

Bookwork - učebnice SB str. 26, 27 - posloucháme nový příběh našich hrdinů a zároveň si ho přehráváme na interaktivní tabuli a sledujeme text v učebnici. V kruhu si pak příběh přehráváme a každý dostává roli. 

Activity - podle diktátu malujeme obrázek a zaměřujeme se na správné porozumění přídavným jménům - big - small, beautiful - ugly, new - old.....

 

22.11.

Activity - Hotseat -  při soutěži procvičujeme slovíčka z nové lekce

Starfall - po písničce Alphabet Song přecházíme k novému písmenku Q, q

Alphabet Book - zapisujeme si nové písmenko Q a vybarvujeme si související obrázky. Učíme se nová slovíčka - Queen, quilt, question

Kontrolujeme si domácí úkol z minulého týdne.

Bookwork - v učebnici SB pracujeme na str. 24, 25 a učíme se používat přídavná jména.

Názorně si ukazujeme a pojmenováváme věci okolo sebe a učíme se protiklady.

A big plane. A small apple. An ugly kite. A beautiful doll. A long train. A short green train. An old bike. A new car. 

Activity - podle diktátu děti kreslí obrázek strašidýlka /Monster/a důraz klademe hlavně na přídavná jména - big eyes, short legs, green hands, long hair

enlightenedHomework - učebnice WB str. 25, 26enlightened - vypracovat prosím do následujícího úterý.yes Děkuji

 

15.11.

Začínáme konverzací v kruhu, ptáme se "How are you today?" a odpovídáme podle nálady. "I'm fine / hungry, sleepy./"

Starfall - zazpíváme si písničku Alphabet Song a přecházíme k dalšímu písmenku a tím je P, p

Alphabet Book - obtahujeme a píšeme nové písmenko P , vybarvujeme obrázky a učíme se nová slovíčka - pig, parrot, pink, pizza

Bookwork - zahajujeme lekci č.2  - Let's play - učebnice SB str. 22. Zpíváme písničku a ukazujeme si na obrázcích slovíčka podle poslechu. Str. 23 - podle poslechu malujeme obrázky ke jménům dětí. 

Učíme se nová slovíčka , názvy hraček /TOYS/. Používáme obrázkové kartičky  také ke hře a k soutěžím. Dbáme na správnou výslovnost, opakujeme společně i jednotlivě.  

enlightenedHomework - učebnice WB str. 22, 23, 24 - vypracovat prosím do příštího úterý 22.11. winkyes

 

10.11.

Nejdříve se protáhneme u písničky s abecedou a opět se pouštíme do rozcvičky s konverzací. Ptáme se a odpovídáme:  "What is your name? My name is Adam.  How are you? I'm great and hungry. How old are you? I'm seven. What is this? It's a pencil.  What do you like?

I like sport.

Starfall - na řadu přichází písmenko O, o a nová slovíčka - orange, octopus, ostrich,on, off, owl

    

 

Alphabet Book - obtahujeme a píšeme písmenko O, vybarvujeme obrázky a slovíčka hlasitě opakujeme 

Revision- další část hodiny je věnovaná souhrnnému opakování před testem z ukončené 1. lekce.

Děti se dobře připravily a proto jsme se pustili do testu samotného. Všichni si vedli velice dobře. 

Ve zbývajícím čase hrajeme hry zaměřené na rozvoj slovní zásoby a vybarvujeme si obrázek.

 

8.11.

Opět začínáme konverzací v kroužku a ptáme se a odpovídáme. 

Starfall - po písničce s abecedou se seznamujeme s novým písmenkem N, n

Alphabet Book - obtahujeme a zapisujeme si písmenko N, vybarvujeme obrázky a učíme se nová slovíčka - nest, nine, net

Activity - s pomocí obrázkových karet a předmětů se v kruhu ptáme a odpovídáme:"What's this? Is it a pencil? No, it isn't. It's a book. Is it a ruler? Yes, it is.

Bookwork - v učebnici SB pracujeme na str. 21 - vybíráme správné slovíčko a zapisujeme si ho

Game - hrajeme hry a soutěžíme - procvičujeme slovíčka a pokyny, které používáme v každé hodině

Kontrolujeme si domácí úkol z minulého týdne a děti dostávají za dobrou práci razítka. 

enlightened Připomínám, že tento čtvrtek 10.11. si napíšeme zábavné opakování z  1. probrané lekce.smileyyes

 

3.11.

Začínáme konverzací - ptáme se a odpovídáme - "What is your name? How are you? How old are you? What is this? What do you like? I like....."

V kroužku si opět zazpíváme písničku s abecedou a podíváme se na další písmenko.

Starfall - písmenko M, m

Alphabet Book - obtahujeme a zapisujeme si nové písmenko M a učíme se nová slovíčka - moon, mask, motorcycle, monkey

Bookwork - učebnice SB str. 16 - soustředíme se na poslech a vybíráme ke jménu správnou lavici s předměty 

str. 18 - SENSES - povídáme si o pěti smyslech - LOOK, LISTEN, SMELL, TASTE, TOUCH

Podle obrázkových kartiček a s pomocí interaktivní tabule hrajeme hry, ptáme se a odpovídáme jaký smysl používáme u určitého předmětu. 

Activity - What's this? It's a pencil. It's a book - ve dvojicích se ptáme, ukazujeme předměty a odpovídáme.

enlightenedNásledující čtvrtek si napíšeme Test z probrané 1 lekce.yes smileyOpakovat budeme ještě v úterý.

enlightenedHomework - WB str. 13,14 - vypracovat prosím do úterý 8.11.enlightened

1.11.

Některé děti ještě předvedly skvělé masky v rámci Halloweenu.

Zpíváme písničku s abecedou a pantomimou. 

Starfall - seznamujeme se s dalším písmenkem L, l. 

Alphabet Book - zapisujeme si nové písmenko a vybarvujeme obrázky. Současně se učíme nová slovíčka - Lips, lion, lock, log, lightenning

Activity - opakujeme si slovíčka s pomocí obrázkových kartiček, které máme rozmístěné po třídě.

Bookwork - SB str. 14, 15 - pracujeme s příběhem "Watch out, Flash!" Nejdříve si celý příběh pouštíme na interaktivní tabuli a následně si scénku přehráváme. Kařdý dostává roli a přeříkává text. 

Společně pak pojmenováváme jednotlivé předměty na obrázcích. 

Activity - Sedíme v kruhu, ptáme se a odpovídáme. Každý má v ruce obrázek s předmětem. What's this? It's a pencil. It's a book......

enlightenedHomework - učebnice WB str. 13 - 15. Vypracovat prosím do následujícího úterý 8.11.yes

 

UPOZORNĚNÍ:

 

Dovolujeme si požádat rodiče, aby při registraci dětí do programu Cambridge One postupovali dle pokynů, které najdou na vnitřních stranách obálek obou učebnic.

Každá učebnice musí být  registrována zvlášť, pomocí vlastního kódu, který najdete na vnitřní straně obálky, pod stírací plochou.

enlightenedRegistrace do online programu Cambridge One

bude potřeba pro domácí přípravu našich studentů.enlightened

Pokud budete mít jakýkoliv problém s registrací, použijte prosím ikonu HELP, kterou najdete vpravo dole na této obrazovce.

Najdete zde rovněž krátká instruktážní videa, jak při registraci postupovat.

 

ŘÍJEN

25.10.

Activity - opakujeme slovíčka na základě her a soutěží 

Homework - kontrolujeme si společně domácí úkol zadaný minulý týden

Song - před tabulí si zpíváme naší písničku s abecedou

Starfall - pracujeme s novým písmenkem K, k. Děti se podívaly na krátké video a naučily se nová slovíčka - Kangaroo, koala, kitten, kite

Alphabet book - v sešitech si obtahujeme a zapisujeme nové písmenko K a vybarvujeme související obrázky

 

Druhá hodina se dnes nese ve znamení Halloween party - tančíme  a zpíváme Spooky spooky - Halloween song

Vyrobili jsme si masky a probíhá halloweenské koledování - Trick-or-treat. Děti dostávají dobroty a vybarvují si obrázek s tematikou Halloweenu.

 

 

20.10.

enlightenedOpakujte si slovíčka a výslovnost ve výše přiloženém videu, které vám připravil Mr. Will.laugh

 

Activity - "HOT SEAT" - soutěžíme a procvičujeme slovní zásobu

Song - pře tabulí si zpíváme naší písničku s abecedou a tančíme

Starfall - učíme se další nové písmenko J, j. Pouštíme si video a učíme se nová slovíčka - Jet, jellyfish, jelly beans, jump

Alphabet book - do sešitů si písmenko J zapisujeme a opět vybarvujeme obrázky nových slovíček

Conversation - ve dvojicích se ptáme,  odpovídáme a ukazujeme si jednotlivé předměty -

"What's this? Is it a rubber? Yes, It is. Is it a pencil? No, it isn't. It's a pen."

Bookwork - učebnice SB str. 12/ 1 - posloucháme písničku a podle poslechu zaškrtáváme předměty na obrázku. Cv. 2 - The objects that are for school - opět zaškrtáváme co do školy patří

Game - v kruhu hrajeme hry na procvičení nových slovíček z minulé hodiny

 

18.10.

Začínáme v kruhu, házíme si míčem, ptáme se a odpovídáme - "Hello, how are you? Hello, I'm happy, I'm hungry, I'm fine."

Zpíváme Phonics song a opakujeme si tak abecedu.

Starfall - věnujeme se novému písmenku a tím je   I, i. Pouštíme si krátké video a učíme se nová slovíčka s písmenkem spojená.

Alphabet book - do sešitů si písmenko zapisujeme, připojujeme výslovnost nových slovíček a obrázky vybarvujeme

Bookwork - učebnice SB str. 10 - učíme se nová slovíčka škoních pomůcek. Používáme obrázkové kartičky a vlastní výbavu - pen, pencil, book, notebook, ruler, rubber, bag, desk, pencil case, paper. Zaměřujeme se především na správnou výslovnost.

SB str. 11 - ptáme se a odpovídáme - "What's this? Is it a book? No, it isn't. Is it a notebook? Yes, it is." ( "Co je to? Je to kniha? Ne, není. Je to sešit? Ano, je." )

Activity: používáme vlastní vybavení, ptáme se a odpovídáme - "What's this?"

Test - děti si domů odnesly opravené testy. Práce se dětem velice povedly. Rodiče se mohou přesvědčit.

enlightenedHomework - učebnice WB str. 10, 11 - vypracovat do příštího úterý 25.10. Děkujienlightened

 

13.10

Opakování - V první části jsme se zaměřili na vše, co jsme se již naučili. Opakujeme barvy, čísla,  pokyny při výuce a otázky a odpovědi. 

Alphabet song - opět jsme si zazpívali písničku a trochu si zatančili

Starfall - seznamujeme se s dalším písmenkem H, h. Učíme se i nová slovíčka a jejich obrázky si vybarvujeme - Horse, hippo, happy, hat

Test: napsali jsme si krátké opakování. Dětem se dařilo.yes

Games: hrajeme hry na procvičení slovní zásoby a děti si vybarvily obrázek na téma Halloween

Domácí úkol na příští týden nemáme. 

 

11.10.

Conversation - Hello, my name is....  I'm .....years old and I like....  What is your name?

Společně se ptáme a odpovídáme. 

Alphabet song - opakujeme si abecedu a zpíváme

Starfall - představujeme si nové písmenko a tím je G, g. Připojujeme nová slovíčka - Gorilla, goose, green, geckos 

Homework - kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne

Bookwork - v učebnici WB pracujeme na stránkách 8, 9

Test Review - opakujeme vše co jsme se naučili a těšíme se na testík, který nás bude jistě bavit

Děti si testy prohlédly a zjistily, že všemu rozumí.wink

Opakujeme písmenka, která jsme se naučili, čísla od 1 do 10 a barvy. 

enlightenedOpakování z úvodní lekce si napíšeme ve čtvrtek 13.10.enlightened

 

6.10

Song - s Alphabet song se přivítáme a zazpíváme si písničku

Starfall - pouštíme se do nového písmenka a tím je písmenko F, f - učíme se opět nová slovíčka a jejich obrázky si vybarvujeme - Finger, fish, five, fox

Game - na interaktivní tabuli hrajeme pexeso s obrázky a s písmenky

Bookwork - v učebnici SB pracujeme na str. 8, 9 - sledujeme video s příběhem spojené.

Představují se nám zde naši známí hrdinové ( SUPERHEROS ) z učebnice a my se seznamujeme s jejich zvláštními schopnostmi ( SUPERPOWER ) - Thunder is strong, Whisper can talk to animals, Flash is very fast, Misty can hide

Opakujeme - barvy a čísla  1 - 10 - vyplňujeme pracovní list, kde se učíme najít číslo a k němu číslo vypsané slovem - 1 - ONE, 2 - TWO....

enlightenedTest - ve čtvrtek 13.10 si napíšeme krátké zábavné opakování z probrané úvodní

lekceenlightened. Děti budou určovat barvy, jména a čísla od 1 - 10.

 

4.10.

Dialog: Hodinu začínáme otázkou a odpovědí - Hello, how are you? I'm happy. How old are you? I'm six. What is your name? My name is Sebík. I like English. 

Song - zazpívali jsme si Alphabet song a názorně předvedli  (195) Phonics Song 2 - YouTube

Starfall - seznamujeme se s novými písmenky D, E

Alphabet book - obtahujeme, píšeme písmena D d, E e, učíme se nová slovíčka a vybarvujeme obrázky ( děti, které chyběly si budou postupně písmenka dopisovat )

https://www.starfall.com/h/abcs/letter-d/,    https://www.starfall.com/h/abcs/letter-e/

 

Activity - hrajeme hry s písmenky a opakujeme čísla také v rámci her na interaktivní tabuli

Homework - kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne.laugh Všichni vzorně úkol vypracovali.yes

 

  

enlightenedDomácí úkol (HOMEWORK)  - učebnice Workbook str. 6, 7 - vypracovat do následujícího úterý 12.10.enlightened Děkuji

Za dobrou práci dostáváme obtisky do učebnic.yes

 

 

ZÁŘÍ

29.9.

Dialog - přivítáme se, ptáme se a odpovídáme. Hello my name is..... I am ....years old. I like..... What is your name?.....

Song - Alphabet Song - všichni už umíme pěkně zpívat.

Starfall - písmenko C

Alphabet book - obtahujeme a pak i píšeme nové písmenko C. Vybarvujeme obrázky a učíme se nová slovíčka, která na C začínají ( cow, cat, computer, camp )

 

 https://www.starfall.com/h/abcs/letter-c/?

Activity: děti dostávají do dvojic nastříhaná písmenka abecedy a jejich úkolem je složit abecedu tak, jak písmenka jdou po sobě - pomáháme si písničkou

Kartičky s písmenky máme různě položené po třídě. Úkolem dětí je kartičky sebrat a na zemi seřadit správně celou abecedu.laugh Děti se vedly moc dobře!yes

Numbers: hrajeme hru s čísly 1 - 10 na interaktivní tabuli. Pokoušíme se čísla zapsat nejen číslicí, ale také slovně.  S číslicemi hrajeme hry v kruhu.

 

27.9.

Song - přivítali jsme si písničkou o abecedě a krátkou konverzací - Hello, how are you? I'm fine. I'm hungry. I'm happy.

Dialog - sedíme v kroužku a ptáme se - Hello Vojta. How old are you? I'm seven.

Starfall: písmenko B https://www.starfall.com/h/abcs/letter-b/?

Alphabet book - do našich sešitů si zapisujeme písmenko B,b a vybarvujeme příslušné obrázky. Učíme se tak i nová slovíčka - ( boy, bee, bear, ball )

                            

Flashcards - opakujeme si slovíčka ( jména našich hrdinů z učebnice - ( Thunder, Whisper, Flash, Misty ) pomocí obrázkových kartiček. 

Student's book - v učebnici pracujeme na str. 5. Podle poslechu doplňujeme čísla (věk) do rámečků k jednotlivým postavičkám - ( How old are you? I'm 6.)

Numbers - učíme se čísla 1 - 10

enlightenedDomácí úkol (HOMEWORK )- v učebnici Workbook vypracovat stránky 4, 5.enlightened

Úkoly budou vždy zadány v úterý a termín odevzdání  je za týden, tedy úterý následující.

Úkol z dnešní hodiny tedy děti vypracují do úterý 4.10.yes Děkuji

 

22.9.

ABC song - společně jsme si zazpívali písničku o abecedě. Každé písmenko hlasitě vyslovujeme a ukazujeme si pantomimou obrázky, která na písmenka začínají. https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs

Dialog - sedíme v kroužku a ptáme se jeden druhého a odpovídáme.

( Hello, how are you? I'm good.

What is your name? My name is Anna. I like apples. .....)

Starfall - opakujeme si písmenko A a související slovíčka

 https://www.starfall.com/h/abcs/letter-a/?

Alphabet book - do sešitů si zapisuje každý velké A a malé a , malujeme také jeden obrázek, který na písmenko začíná ( apple, ant, astronaut )

Student's book - otevíráme naší učebnici a představujeme si hlavní hrdiny, kteří nás budou knihou provázet - Thunder, Whisper, Flash, Misty

Colors - povídali jsme si o barvách a základní již umíme pojmenovat - RED, BLUE, GREEN, ORANGE, YELLOW

Activity - protože známe barvy, mohli jsme si zahrát zábavnou hru na interaktivní tabuli

 

20.9.

Dialog - Začínáme v kruhu, kde si opakujeme otázky a odpovědi. ( What is your name? My name is Alice. How old are you? I'm six. I like tennis. ) Házíme míčem, každý se ptá, každý odpovídá a názorně si předvádíme co máme rádi. 

Instrukce - S pomocí obrázků si opakujeme pokyny, které používáme při každé hodině ( look at me, listen, point, sit down, stand up, make a circle, open your book, close your book, show me the pencil )

ABC song - pouštíme si již známou písničku o abecedě a názorně si předvádíme každé písmenko v podobě slovíčka, které se vedle písmenka objeví- https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs

Alphabet book - do našich sešitů si dnes zapisujeme první písmenko A, a a učíme se nová slovíčka. Jejich obrázky si vybarvujeme (Apple, alligator, ant, astronaut)

https://www.starfall.com/h/abcs/letter-a/?

Poster - pracujeme na plakátu naší skupinky GECKOS 

 

15.9.

Our NAMES: "Hello, my name is Mr. Will. What is your name? Hi, Mr. Will. My name is Klárka. 

Sedíme v kruhu a vedeme konverzaci.

Alphabet book - dokončujeme dekoraci našich sešitů. Ptáme se na zvířátka, která jsou na obrázku v sešitě. Každý si namaluje na obal své nejoblíbenější jídlo. Ptáme se na barvy, které jsme  pro vymalování použili. 

ABC Song - zpíváme písničku s abecedou a názorně si ukazujeme slovíčka 

Navazujeme na abecedu bez písničky pouze s ukazováním na písmenka, pracujeme v kroužku. Děti se vedou velmi dobře. Formou soutěže děti poznávají jednotlivá písmenka rozložená po třídě.

Letter A, a - představujeme si první písmenko abecedy a každý dostane na vybarvení obrázek, kde je Alien (mimozemšťan). Povídáme si o barvách, kterými vybarvujeme a na počet prstů, očí, rukou, nohou.

Direction words - opakujeme si již známá slovíčka s instrukcemi, umíme je pojmenovat a ukázat

( Listen, say, look, draw, open, close )

13.9.

Přivítali jsme se na první hodině. Vzájemně jsme se představili a v kruhu jsme si zahráli seznamovací hru se jmény - "Hi, my name is Alice. What is your name?"

Alphabet book - rozdali jsme si sešity, kde budeme procvičovat psaní písmenek a související slovíčka. Děti si sešity podepsaly a vybarvily si úvodní stránku. Sešity zůstávají ve škole.

Song - pustili jsme si písničku o abecedě, kterou se naučíme zpívat - https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs

Názorně jsme si ukázali a pojmenovali důležité pokyny, které budeme v hodinách potřebovat - LISTEN - poslouchej, SAY - řekni, LOOK- dívej se, DRAW - nakresli, WRITE - napiš, READ - čti

                    

Jednotlivé aktivity jsme hlasitě pojmenovali a vyjádřili pantomimou.

RULES - seznámili jsme se s pravidly, která budeme všichni v rámci našich hodin dodržovat:

1. Speak English - mluvíme anglicky, 2. Raise Your Hand- hlásíme se, nevykřikujeme

3. Be Kind - chováme se slušně 4. Be Nice - jsme na sebe hodní, nikdo nikomu neubližuje a neposmívá se 5. Help Each Other - pomáháme ostatním 6. Listen to the Teacher - posloucháme vyučující

GECKOS - ještěr je maskotem naší skupinky. Pustili jsme si krátké video právě o ještěrech a už víme, že se umí plazit -Crawl , šplhat - Climb  a umí se v přírodě dobře maskovat - Hide.

Začali jsme pracovat na plakátu naší skupinky Geckos, který bude viset společně s ostatními plakáty v chodbě před jídelnou.

aktualizováno: 26.11.2022 00:06:12