Co získávají školy od projektu LEAP

Možnost přilákat do školy větší množství žáků a získávat více finančních zdrojů.

Možnost spolupráce mezi anglickými rodilými mluvčími a vyučujícími „povinného“ anglického jazyka, která přináší žákům všestrannější zkušenosti se studiem jazyka.

Možnost být považovány za komunitní centrum pro výuku anglického jazyka, kde každý může mít prospěch z jazykových kurzů, multikulturních aktivit a komunitních projektů.

aktualizováno: 17.10.2021 00:08:49