Co řekli o LEAP programech

“Program EATS dává dětem, kteří jsou v angličtině pokročilí, možnost učit se podle stejných osnov jako děti, které vyrůstají v anglicky mluvících zemích, možnost, se kterou jsem se ještě na žádné jiné české základní škole nesetkala.  Program dětem umožňuje získat prospěch jak z českého, tak i z anglického stylu výuky.”- EATS vyučující

“Pro děti, jejichž mateřským jazykem není angličtina, představuje program EATS užitečnou a zajímavou zkušenost. Toho je především dosaženo společnou prací jak vyučujících, tak i českých asistentů, kteří se snaží pracovat ze všech sil a vytvořit optimální prostředí pro výuku dětí navštěvující tento program.”- EATS vyučující

"Přála bych si, abych mohla studovat v rámci programu jako je EATS, když jsem byla na základní škole.”- EATS asistent vyučujícího

“Hodina se mi velice líbila a to jak její struktura, tak i obě vyučující. Jejich chování k dětem bylo milé, vstřícné a udržely jejich pozornost po celou hodinu. Typy aktivit svižně střídaly tak, aby se děti nestačily unavit jednotvárnou činností a líbil se mi rovněž typ knihy, který ve svých hodinách použily. Vyučující na mne zapůsobily vysoce pozitivně. Celkově jsem byla příjemně překvapena nejen hodinou, ale rovněž i úrovní anglického projevu zúčastněných dětí. – rodič budoucího žáka 1.třídy po shlédnutí ukázkové hodiny

„Velice jsem si návštěvu vyučovací hodiny užila. Myslím si, že je skvělé, že se tak malé děti dokáží po celou hodinu zapojovat. Vyučující jsou opravdu báječní v tom, jak dokáží udržet děti aktivní a hodinu učinit zábavnou. Vidím, že můj syn je šťastný a hodně se toho naučil. Děkuji Vám.“- rodič dítěte navštěvujícího ELF

“Na hodinách angličtiny se mi nejvíce líbí moji učitelé, moji přátelé a pocit, že jsem chytrá! “– Katka, žákyně 3.třídy

„Pokaždé, když mám špatnou náladu, se mi při hodině angličtiny nálada zlepší a potom se cítím mnohem šťastnější“ - Magda, žákyně 2.třídy

“Jsem moc ráda, že jsem se byla na hodině podívat. Je skvělé vidět, že děti jsou schopny vytvořit nějaký příběh a nebojí se mluvit před publikem”- rodič žáka 2.třídy

“Za vše Vám moc děkujeme, jsme absolutně spokojeni a Vaše práce je skvělá. Moc nás mrzí, že je naše dcera už v pátém ročníku a bude muset letos školu opustit - asi už nikde nenajdeme to, co mají děti zde s Vámi“ - rodič žákyně 5.třídy

„Moc Vám děkuji za vše, co jste pro naše děti v průběhu celých těch let dělala. Je to především Vaše velká zásluha, že děti mluví anglicky, tak jak mluví, a navíc ten jazyk mají rády!! Ještě jednou moc děkuji za vše, budete mi moc chybět.“ - rodič žáka 5.třídy

aktualizováno: 25.03.2023 00:07:11