Clown Fish

Clown fish

Vyučující:

 

Rita Watson

tel.: +420 776 510 439
email: rcwatson18@gmail.com

Asistent/ka:

 

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme.

LEDEN

20.1.

Notebook: do nových sešitů jsme psali slova a doplňovali písmenka: DOG, PEN, CAR, BOOK. Domalovali jsme i obrázky.

Song: Baby shark

Starfall: Gus the Duck

Napsali jsme si krátké opakování slovíček a gramatiky ze 4. dokončené lekce.

Nová slovíčka: učíme se dny v týdnu: MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY, SUNDAY

Procvičujeme s obrázkovými kartičkami, opakujeme, řadíme se podle dnů v týdnu, posloucháme písničku a opakujeme.

18.1.

Song: dnes jsme na přání zpívali písničku Alphabet song.

Starfall: Mox's shop

Alphabet books: dnes si děti odnesly domů dokončené Alphabet books a za dokončení celé abecedy získaly CERTIFIKÁTY yes

Portfolio: děti dostaly nové sešity, do kterých budeme v hodinách zapisovat nebo kreslit. Dnes jsme začali s jejich ozdobením, dokončíme v příští lekci.

Bookwork: učebnice SB str. 53 - procvičujeme počítání od 11 do 20, v učebnici společně čteme a podle obrázků odpovídáme.

Učebnice SB str. 54, Fruit and Vegetables (ovoce a zelenina) - čteme jednotlivé druhy, doplňujeme nálepky ze zadní části učebnice.

Basket: do košíku jsme si namalovali různé druhy jídla, ovoce nebo zeleniny, v kroužku pak předvádíme a říkáme "I've got ten apples in my basket. I've got two sausages in my basket." Odpovídáme také na otázky "Have you got any bananas in your basket? No, I haven't. Yes, I have."

Song: tančíme a předvádíme písničku Baby shark

13.1.

Song: zpíváme a tančíme podle písničky Hello, kde se objevují naše známe otázky "How are you? / What's your name?"

Starfall: The Big Hit

Otázky a odpovědi, procvičujeme, abychom uměli správně a rychle reagovat a také se správně zeptat.

Numbers 11 - 20: čísla od 11 do 20, učíme se výslovnost, počítáme, hrajeme hry na procvičení. V učebnici jsme pracovali na str. 52, opakovali jednotlivá čísla a podle poslechu doplnili nákupní seznam (zapsali číslo a nakreslili jídlo). V učebnici WB čísla pečlivě vyslovujeme a zapisujeme první písmenko ke každému číslu.

11.1.

Starfall: další příběh Peg the Hen

Alphabet book: dokončujeme písmenka a opakujeme barvy

Bookwork: učebnice SB str. 49 podle poslechu označujeme jednotlivé obrázky. Procvičujeme otázky Have we got any....? Yes, we have. No, we haven't.

Podle obrázku lednice a ovocné misky procvičujeme otázky a odpovědi. Nejprve všichni dohromady, pak zvlášť ve dvojicích (SB 49/3).

Story: učebnice SB str. 50 - posloucháme příběh a díváme se na video. Doplnili jsme aktivitu SB 51/1 a ve cvičebnici WB 50/1, 2

6.1.

Starfall: začínáme se čtením a s příběhy. Dnes Zac the Rat

Alphabet book: dokončujeme písmenka, která děti nemají (chyběly, chtějí domalovat obrázek...)

Procvičujeme otázky a gramatiku z minulé lekce.

Pracovní list: do křížovky hledáme slova a píšeme

Song: nová písnička, SB str. 48, posloucháme, ukazujeme si text, hledáme slova a spojujeme s obrázky, k tomu cvičebnice WB str. 48.

4.1.

Phonics song na zopakování abecedy

Starfall: písmenko Z, z

Alphabet book: vybarvujeme písmenka a obrázky

Ve trojicích: nejprve hledáme písmenka (find a letter A, find a letter C, find a letter T) a z nich složíme slovo podle pokynu (make the word CAT)

Unit 4, opakujeme slovíčka, procvičujeme na interaktivní tabuli, hádáme, který obrázek zmizel, procvičujeme výslovnost

Nová gramatika: I HAVE GOT (zkracujeme I'VE GOT) = mám / I HAVEN'T GOT = nemám (I've got a book. I haven't got a pen.)

Bookwork: učebnice SB str. 47 a cvičebnice WB str. 47

PROSINEC

 

Merry Christmas and a Happy New Year!


21.12.

Starfall: písmenko Y, y

Alphabet book: vybarvujeme písmenka a obrázky

Gingerbread: sestavujeme perníčka, procvičujeme barvy, tvary a učíme se říkanku.

Nová vánoční slovíčka: christmas, santa claus, reindeer, bells, christmas tree, presents, wreath, ornaments

Ozdobili jsme si malý vánoční stromek (christmas tree, ornaments, star)

Zahráli jsme si hru na sochy a poslechli si vánoční koledy.

16.12.

Alphabet song

Starfall: písmenko X, x

Alphabet book: vybarvujeme písmenka a obrázky

Pokračujeme v sestavování jednoduchých slov z plastových písmenek a procvičujeme výslovnost jednotlivých písmen. Dnes jsme skládali jednoduchá slova podle obrázkových kartiček (rat, train, frog)

Také se navzájem ptáme a opakujeme si všechny otázky, co známe.

Na interaktivní tabuli doplňujeme chybějící písmenka (odkaz zde)

Nová lekce: Unit 4, SB str. 46 - slovíčka, výslovnost, obrázkové kartičky, pracovní list s obrázky a doplňování písmen, hry na interaktivní tabuli

14.12.

Phonics song, zpíváme, opakujeme písmenka.

Starfall: písmenko W, w

Alphabet book: vybarvujeme písmenka a obrázky

Sestavujeme slova z plastových písmenek a procvičujeme výslovnost jednotlivých písmen. Dnes jsme skládali jednoduchá slova jenom podle obrázku (dog, cat)

Zopakovali jsme si předložky (IN, ON, UNDER)

Napsali jsme si opakování ze 3. dokončené lekce (poslech a jednoduché čtení, předložky)

The very hungry caterpillar: v kroužku jsme si četli knížku a potom doplňovali písmenka do pracovního listu.

9.12.

Dnes jsme se vrátili k písničce se cvičením a abecedou.

Starfall: písmenko V, v

Alphabet book: dnes každý vybíral barvu nějakého obrázku (colour the vacuum pink, orange and blue)

Učebnice SB str. 40, cvičení 1 a 2 - podle poslechu hledáme skupinu zvířat, podle poslechu nalepujeme medaile (ze zadní strany učebnice SB)

Pexeso na interaktivní tabuli: hledáme zvířata, vždy říkáme, zda se nám líbí, nebo ne (I like frogs. I don't like spiders.)

Na přání opět sestavujeme jednoduchá slova z jednotlivých písmenek a hláskujeme (van, box, star)

Pracovní list - společně čteme věty k obrázku a podle nich doplňujeme na různá místa různě barevného pavoučka (The red spider is in the bag.) Procvičujeme předložky IN, ON, UNDER

7.12.

Naši oblíbenou písničku již dovedeme zazpívat i s luskáním, zkuste si ji i doma :)

Starfall: písmenko U, u

Alphabet book: dnes každý vybíral barvu nějakého obrázku (colour the umbrela pink, orange and blue)

I LIKE x I DON'T LIKE - na papír kreslíme zvířátka do kolonky I LIKE (mám rád) nebo I DON'T LIKE (nemám rád) a v kroužku ukazujeme a říkáme ostatním.

Story: další příběh našich hrdinů, učebnice SB str. 38, nejprve se díváme na obrázky a pojmenováváme známé věci, příběh posloucháme a sledujeme texty (ukazujeme si). SB 39, cvičení 2, společně čteme věty, odpovídáme YES/NO

Cvičebnice WB str. 38, všechna cvičení, poslech, hledáme obrázky v příběhu, společně čteme a hledáme obrázek.

2.12.

Zahájili jsme písničkou o abecedě

Starfall: Písmenko T, t

Alphabet book: obtahujeme malá a velká písmenka a vybarvujeme obrázky

Nová gramatika: I LIKE x I DON'T LIKE - nejprve si ukazujeme, pak se díváme na obrázky v učebnici SB str. 37, posloucháme a vybíráme obrázek, doplňujeme cvičení ve cvičebnici WB str. 37

Hledáme písmenka a skládáme slova: ve dvojicích hledáme písmenka (plastová písmena) a skládáme jednoduchá slova (CAT, CAR, DOG, RAT), procvičujeme hláskování

Písnička: Do you like...?, dětem se moc líbila :)

V kroužku jsme si s obrázkovými kartičkami procvičili věty: I like frogs. I don't like spiders.

Na tabuli jsme rozmístili obrázkové kartičky se zvířaty (slovíčka z poslední lekce) a pak hádáme, která z tabule zmizela.

LISTOPAD

30.11.

Dnes jsme si zopakovali písničku o abecedě z minulé hodiny, zpíváme a luskáme :)

Starfall: písmenko S, s

Alphabet book: jako vždy obtahujeme, vybarvujeme a vybíráme různé barvy

Opakování gramatiky: IN/ON/UNDER

Song: nová písnička, učebnice SB str. 36 - nejprve si povídáme o obrázku, hledáme zvířátka, počítáme, popisujeme si, kde jsou (How many frogs? Where are the frogs? UNDER the chair!)

Písničku jsme si poslechli a při poslechu ukazujeme na všechna zvířátka.

Nová gramatika: A CAT (1) x CATS (2 a více) - neurčitý větný člen u jednotného čísla a množné číslo.

Gramatiku procvičujeme ve cvičebnici WB na str. 36, spojujeme obrázky se slovy.

Zahráli jsme si pexeso, hledáme páry a říkáme nahlas, které karty otáčíme.

25.11.

Dnes jsme hodinu začali novou písničkou o abecedě a učíme se k tomu luskat prsty :)

Starfall: písmenko R, r

Alphabet book: obtahujeme R, už umíme zadávat instrukce a střídáme se ve vybírání barev  (colour the robot red, colour the rain blue)

Nová gramatika: předložky ON, IN, UNDER (na, v, pod). Učíme se a ukazujeme si, procvičujeme s plyšovými kamarády, posloucháme písničku

Cvičebnice WB str. 35/1 - společně čteme věty a vybíráme správnou odpověď. 35/2 - kreslíme podle instrukcí.

Na závěr jsme si zahráli hru Simon says.

23.11.

Starfall: nejprve jsme zopakovali všechna písmenka, která jsme se doposud naučili a jmenovali slova, která na to které písmenko začínají.

Písmenko Q, q

Alphabet book: obtahujeme Q a podle instrukcí (děti se střídají ve vybírání barev) vybarvujeme obrázky (colour the queen pink, colour the quilt purple, green and yellow)

Písnička s písmenky - zpíváme a trochu tančíme.

Bookwork: new unit 3 (procvičovali jsme výslovnost slova "THREE"), SB str. 34 - slovíčka, ukazujeme na zvířátka podle písničky pod obrázkem, obrázkové kartičky na interaktivní tabuli, hrajeme jednotlivá zvířátka.

Cvičebnice WB str. 34 - cvičení 2, malujeme "My favourite animal is...." a píšeme.

Hráli jsme hry na interaktivní tabuli - poznáváme jednotlivá zvířátka podle malého detailu.

18.11.

Dnes jsme si zatančili na písničku s písmenky.

Starfall: písmenko P,p

Alphabet book: obtahujeme P a podle instrukcí (děti se střídají ve vybírání barev) vybarvujeme obrázky (colour the pig pink, colour the pizza red and yellow)

V kroužku procvičujeme všechny otázky, které známe, ptáme se navzájem, zrychlili jsme tempo a otázky střídáme (How old are you? What's your name? How are you? What's your favourite colour? What's your favourite toy? What's your favourite number?)

Napsali jsme si test ze 2. dokončené lekce, všem se moc povedl, opravené testy dostaly děti domů.

Zahráli jsme si BINGO se slovíčky, která známe, nejprve jsme si slova přečetli a potom hráli.

16.11.

Starfall: písmenko O, o

Alphabet book: obtahujeme N a podle instrukcí vybarvujeme obrázky (colour the ostrich brown, colour the octopus purple)

V kroužku procvičujeme všechny otázky, které známe (How old are you? What's your name? How are you? What's your favourite colour? What's your favourite toy? What's your favourite number?)

Bookwork: učebnice SB str. 28 - společně čteme a potvrzujeme obrázky (nové slovíčko: BOAT - loď), cvičebnice WB str. 28 - vybarvujeme podle poslechu a pak ukazujeme a odpovídáme.

Zazpívali jsme si naši písničku o protikladech.

Učebnice SB str. 29 - posloucháme a píšeme jména k jednotlivým hračkám. Cvičebnice WB str. 29 - společně čteme a podle toho vybarvujeme hračky.

11.11.

Starfall: písmenko N, n

Alphabet book: obtahujeme N a podle instrukcí vybarvujeme obrázky (colour the nest green, colour the nose pink)

Test: procvičili jsme si slovíčka a pokyny z minulé lekce, opravený test dostaly děti domů, všem se moc povedl!

Opakovali jsme si protiklady, zpívali jsme písničku z minulé hodiny.

Story: další část příběhu, učebnice SB str. 26 - posloucháme a ukazujeme si na obrázky. Ptáme se na věci a osoby na obrázcích a doplnili jsme cvičeni ve cvičebnici WB str. 26 - nejprve poslech, pak hledáme správné obrázky.

Na závěr jsme si zahráli hru Four Corners.

9.11.

Starfall: písmenko M, m

Alphabet book: obtahujeme M a podle instrukcí vybarvujeme obrázky (colour the monkey brown, colour the motorcycle red)

Procvičujeme otázky, v kroužku se ptáme navzájem, procvičujeme také HE x SHE

Bookwork: SB 24 - nová písnička, popisujeme obrázek a učíme se "favourite, my favourite toy, my favourite number, my favourite colour" - nejoblíbenější hračka, číslo, barva, doplňujeme také do cvičebnice str. 24

Nová slovíčka: BIG x SMALL, LONG x SHORT, UGLY x BEAUTIFUL, OLD x NEW

Procvičujeme, učebnice SB a cvičebnice WB str. 25

Na přání jsme si zahráli hru na sochy.

4.11.

Starfall: písmenko L, l

Alphabet book: obtahujeme L a podle instrukcí vybarvujeme obrázky (colour the lion brown, colour the lips red)

Stále procvičujeme otázky a k nim přidáváme i instrukce: What's your name? How old are you? How are you? What's this? Is this a book? Open your book. Pass me the book. Sit at your desk.

Bookwork: v učebnici SB str. 22 - ještě jednou jsme zopakovali slovíčka a procvičili výslovnost. Poslechli jsme si i krátkou písničku :)

Moc rádi cvičíme a předvádíme písmenka na tuto písničku smiley

Bookwork: učebnice SB str. 23 - Favourite toys, nalepujeme samolepky podle poslechu

Nová gramatika: HE x SHE (HE is a boy. SHE is a girl.) HER name is Jana. HIS name is Ben. HER favourite toy is a doll. HIS favourite toy is a car.

Cvičebnice WB str. 23 - cvičení 1.

SOM (Student Of the Month): dnes jsme ocenili nejlepšího studenta měsíce října, který dostal diplom a mohl si za odměnu vybrat hru, kterou jsme si hned zahráli. Gratulujeme!

2.11. - online kombinovaná lekce

Dnes jsme společně měli velmi zajímavou lekci, některé děti pracovaly z domova, některé byly ve škole. Všechny děti vše krásně zvládly, moc je chválíme!

Nejprve jsme si zopakovali písničku Phonics song a vyjmenovali si všechna zvířátka z této písničky.

Kreslili jsme obrázky podle instrukcí, vybarvovali je a zkoušeli zapsat první písmenko slova. (Draw and apple, colour it red and write A)

Jako vždy jsme odpovídali na otázky.

Nová lekce: učebnice Sb str. 22 - ukazujeme obrázky, opakujeme slovíčka, procvičujeme výslovnost. Předvádíme slovíčka, ukazujeme si obrázkové kartičky.

Cvičebnice WB str. 22 - nová slovíčka - obrázky si podle instrukcí vybarvujeme a dopisujeme k nim čísla.

ŘÍJEN

26.10.

Dnes se k naší třídě připojila také třída Miss Kelsey a Miss Alice - Snowy Owls.

Nejprve jsme si zazpívali písničku Phonics song.

Starfall: písmenko K, k

Alphabet book: obtahujeme K a podle instrukcí vybarvujeme obrázky (colour the kangaroo blue, colour the kitchen orange)

Procvičili jsme si otázky a slovíčka na obrázkových kartičkách. S kartičkami jsme si pak ve dvou týmech zahráli hru Chinese Whisper (Tichá pošta), posíláme slova a hledáme je na tabuli.

Halloween games: vybarvovali jsme obrázek podle barevné legendy. Děti ho mohou doma dokončit.

Tančili jsme na písničky s Halloweenskou tématikou a hráli hry.

Podívali jsme se na krátké video Mr Bean and Halloween a rozdali jsme si malé dárečky.

HAPPY HALLOWEEN! yes

21.10.

Video: procvičte si písmenko J a slovíčka s videem, které nahrála Miss Quetz enlightened

Starfall: písmenko J, j

Alphabet book: obtahujeme J a podle instrukcí vybarvujeme obrázky (colour the jet blue, colour the jelly fish orange)

Stále procvičujeme otázky a k nim přidáváme i instrukce: What's your name? How old are you? How are you? What's this? Is this a book? Open your book. Pass me the book. Sit at your desk.

Bookwork: v učebnici SB str. 16 - podle poslechu hledáme ten správný stůl se školními věcmi. Na str. 17- spojujeme obrázky s větami, které čte Miss Rita. Obrázky poznáváme také ve cvičebnici WB na str. 16.

Game: zahráli jsme si hru Bingo s obrázky všech školních potřeb, které známe.

Test: děti dostaly domů opravený test, všem se moc povedl.

Halloween: v úterý 26.10. bychom si ve třídě udělali malou Halloweenskou party, řekneme si některá slovíčka k Halloweenu, zahrajeme si hry. Děti si mohou přinést nějakou jednoduchou masku (škrabošku, šátek), abychom si hodinu užili. smiley

19.10.

Video: enlightenedprocvičujte si písmenko I a slovíčka s videem, které nahrála Miss Quetz enlightened

Starfall: písmenko I, i

Alphabet book: obtahujeme I a podle instrukcí vybarvujeme obrázky (colour the igloo blue, colour the iguana green)

V kroužku se ptáme: What's your name? How old are you? How are you? What's this? Is this a book?

Učíme se nové pokyny: Sit at your desk. Open your book. Close your book. Pass me the pen. (Sedni si ke stolu. Otevři si knihu. Zavři si knihu. Podej mi pero.)

Bookwork: v učebnici SB str. 13/1 jsme si nalepili samolepky ze zadní stránky učebnice. Nejprve posloucháme a pak lepíme samolepku do správného obrázku.

Ve cvičebnici WB str. 13 jsme pak dopsali správná slova do vět a spojili věty s obrázky.

Story: SB str. 14 - poslechli jsme si příběh, sledujeme obrázky. Na příběh jsme se podívali také na videu. Na interaktivní tabuli vybíráme k obrázkům z příběhu správné věty yes

14.10.

Starfall: písmenko H, h

Alphabet book: obtahujeme H a podle instrukcí vybarvujeme obrázky (colour the helicopter blue and red)

Ptáme se na věci na stole: Is this a book? Yes, it is! What's this? It's a notebook. What colour is it? It's yellow.

Song: učebnice SB str. 12, poslechli jsme si písničku a spojujeme věci, které má Joe na stole s těmi správnými stoly. What is it? What colour is it?

12.10.

Starfall: písmenko G, g

Alphabet book: obtahujeme G a vybarvujeme obrázky (girl, green, gorilla, gumball)

Otázky a odpovědi: What's your name? My name is Tom. How old are you? I am 6. How are you? I am happy!

Game: na procvičení nových slovíček jsme si zahráli Tichou poštu - ve dvou týmech si posíláme slovo, ten co je nejblíž u tabule se dotkne příslušné obrázkové kartičky :)

Učíme se: What's this? It's a pen. Is it a book? No, it isn't. /Yes, it is. Ptali jsme se navzájem ve dvojicích a poté doplnili čísla k obrázkům v učebnici SB str. 11.

Cvičebnice WB str. 10 - spojujeme obrázky a slovíčka, která nám Miss Rita čte. Vybarvujeme podle instrukcí.

Na interaktivní tabuli jsme si zahráli pexeso se všemi novými slovíčky.

7.10.

Zatančili jsme si na písničku Alphabet song, abychom si prošli celou abecedu a protáhli se.

Starfall: písmenko F, f

Alphabet book: obtahujeme F a vybarvujeme obrázky (fish, fingers, frog, five)

V kroužku stále procvičujeme otázky a odpovědi, ptáme se teď i navzájem (What's your name? How old are you? How are you?)

Nová lekce: dnes jsme začali další lekci, učebnice SB str. 10 At school. Učíme se nová slovíčka, s obrázkovými kartičkami, ukazujeme v učebnici a opakujeme. Hráli jsme hry na procvičení výslovnosti a zapamatování slovíček.

Stále opakujeme čísla od 1 do 10 a také barvy.

Ve cvičebnici WB str. 11 ve cvičení 1 vybarvujeme obrázky dle instrukcí (Colour the rubber blue. Colour the book red. Colour the pencil case orange. Colour the ruler green.)

5.10.

Zazpívali jsme si písničku Phonics song, abychom si prošli celou abecedu.

Starfall: písmenko E, e

Alphabet book: obtahujeme E a vybarvujeme obrázky (egg, elephant, enter, exit)

V kroužku procvičujeme otázky a odpovědi, ptáme se teď i navzájem (What's your name? How old are you? How are you?)

Dnes jsme procvičovali čísla: zahráli jsme si číselné Bingo a "Musical chairs" s čísly.

Pracovní list: vybarvujeme a obtahujeme názvy barev (red, blue, yellow, orange, purple, brown)

Stále opakujeme čísla od 1 do 10 :)

 

ZÁŘÍ

30.9.

Starfall: písmenko D, d

Alphabet book: obtahujeme D a vybarvujeme obrázky (dog, dinosaur, duck, doll)

V kroužku procvičujeme otázky a odpovědi (What's your name? How old are you? How are you?)

Bookwork: učebnice SB str. 8 - dozvěděli jsme se o super schopnostech našich hrdinů (Flash - runs fast, Misty - invisible, Thunder - strong, Whisper - talks to animals), příběh jsme poslouchali a sledovali v učebnici. Pak jsme se podívali na video. Ve cvičebnici WB str. 8 jsme podle poslechu vybrali, o kterou postavu se jedná, a pak spojovali postavy s jejich super schopnostmi.

Na interaktivní tabuli jsme si zahráli barevné pexeso a procvičili si tak barvy.

Stále opakujeme čísla od 1 do 10 :)

23.9.

Starfall: písmenko C,c

Alphabet book: obtahujeme C a vybarvujeme obrázek

V kroužku procvičujeme otázky a odpovědi (What's your name? How old are you? How are you?)

Procvičujeme a opakujeme barvy - vybarvovali jsme obrázek motýlka, každé číslo má svoji barvu. Vybarvujeme a říkáme (number 3 is yellow).

Bookwork: učebnice SB strana 6 - posloucháme a ukazujeme na barevné balónky, ve cvičení 2 pak podle poslechu vybarvujeme čepice (hats)

Zahráli jsme si číselné BINGO.

21.9.

Starfall: písmenko B,b

Alphabet book: obtahujeme B a vybarvujeme obrázek

V kroužku procvičujeme otázky a odpovědi (What's your name? How old are you?)

Hráli jsme hry na opakování čísel a seřazení číselných řad.

Bookwork: v učebnici SB na straně 6 jsme poslouchali novou písničku a ukazovali písmenka. Ve cvičebnici WB jsme pak podle obrázku ve SB doplnili chybějící písmenka.

Zpíváme a ukazujeme si slova podle Phonics song

16.9.

Na začátku hodiny jsme se protáhli u písničky s abecedou. Můžete si ji zopakovat tady.

Dostali jsme nové sešity - Alphabet books, ve kterých budeme procvičovat písmenka. Tyto sešity si budeme nechávat ve škole.

Na interaktivní tabuli jsme procvičovali písmenko A, a (Starfall.com)

Vysvětlili jsme si pravidla chování ve třídě (mluvíme anglicky, nosíme knížky a domácí úkoly, posloucháme se navzájem, sledujeme výuku, chováme se k sobě slušně, chováme se bezpečně).

Bookwork: začali jsme pracovat s učebnicí, student's book (SB), str 4 a 5. Seznámili jsme se s našimi novými kamarády (Flash, Misty, Thunder a Whisper) Poslechli jsme si písničku a pak jsme podle poslechu zapsali, kolik jim je let (How old are you?). Na straně 5 se učíme a procvičujeme čísla od 1 do 10.

Na závěr jsme se učili novou písničku o písmenkách.

14.9.

Vítáme děti v novém školním roce! smiley

Dnes jsme se vzájemně představili, hráli jsme hry v kroužku a malovali obrázek sebe a rodiny.

Podívali jsme se na krátké video o našem maskotovi, rybě "Clownfish" a tohoto klauna očkatého jsme si také namalovali.

Rozdali jsme si učebnice, které si budeme nosit na každou hodinu.

aktualizováno: 24.01.2022 17:53:32