Clown Fish

Clown fish

Vyučující:

 

Rita Watson

tel.: +420 776 510 439
email: rcwatson18@gmail.com

Asistent/ka:

 

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Upozorňujeme Vás, že poslechová cvičení z učebnice jsou k dispozici pouze ve třídě a není je možné vypracovávat doma. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme.

ČERVEN

DĚKUJEME ZA ÚŽASNÝ ŠKOLNÍ ROK A PŘEJEME DĚTEM I RODIČŮM KRÁSNÉ LETNÍ PRÁZDNINY!

MISS RITA A MISS LENKA

16.6.

Dnes jsme si krásně užili poslední lekci před letními prázdninami!

Nejprve jsme si zatančili a zazpívali naši oblíbenou písničku.

Rozdali jsme si obrázek, který jsme doplňovali při zahájení školního roku, kdy děti psaly pouze svá jména a malovaly. Na druhou stranu jsme již psali celé věty, odpovídali jsme na otázky na tabuli. (How old are you? How are you? What is your favourite activity? What can you do?)

Ve dvojicích jsme opakovali cviky a slova písničky podle videa, vystoupení dvojic jsme hodnotili :)

Luštili jsme letní osmisměrku a vybarvovali prázdninový obrázek.

Podívali jsme se na krátké video Mr Bean a užili si občerstvení :)

14.6.

Dnes jsme dopsali poslední část neznámkovaného cvičení a hráli jsme naše oblíbené hry Queenie, queenie, Snatch!, Musical chairs a zpívali jsme Alphabet song.

9.6.

Dnes jsme si užili alespoň část lekce angličtiny.

Nejprve jsme procvičovali slovíčka, která jsme se letos naučili, zahráli jsme si hru Chinese whisper, tichou poštou posíláme zadané slovo až k tabuli, kde vybíráme nejen z obrázků, ale i z napsaných slov.

Naučili jsme se rozpočítávadlo, které se dětem moc líbilo: Eeny, meeny, miny, moe, catch a tiger by its toe, if he hollers, let him go, I pick YOU!

7.6.

MDR: podle obrázků na tabuli doplňujeme písmenka do slov

Dnes jsme písemně i ústně opakovali slovíčka a gramatiku celého ročníku, opakovali jsme čísla, píšeme číslice 1 - 20, dny v týdnu a předložky.

Procvičujeme otázky (How are you? Can you swim? What is your favourit colour/food/animal?)

2.6.

Dnes jsme opakovali a procvičovali učivo celého školního roku, s interaktivní tabulí i písemně, poslouchali jsme písničku pro zopakování číslic a dnů v týdnu.

Skládali jsme jednoduchá slova ze tří písmen, zpívali jsme písničky.

Na interaktivní tabuli jsme hráli naše oblíbené hry.

Wordsearch: luštili jsme letní osmisměrku a na druhou stranu jsme malovali naše oblíbená zvířata, dopravní prostředky a sporty (Draw your favourite animal, transport, sport...)

KVĚTEN

31.5.

Notebook: procvičujeme dny v týdnu, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday

Zazpívali jsme si písničku o dnech v týdnu, abychom si je lépe zapamatovali.

Na pracovním listě doplňujeme chybějící dny v týdnu.

V kroužku se ptáme a odpovídáme na všechny různé otázky, které známe, už nám to jde pěkně rychle, bez zaváhání :)

Na interaktivní tabuli procvičujeme gramatiku z lekcí 5 a 6, hádáme a předvádíme jednotlivé místnosti v domě.

26.5.

Notebook: některé otázky, které celý procvičujeme, jsme si napsali do sešitu: How are you? How old are you? What is your name?

V kroužku opakujeme čísla a počítání.

Dnes jsme zopakovali gramatiku a slovíčka z lekcí 3 a 4, doplnili pracovní list a hráli hry na interaktivní tabuli, hláskovali jednotlivá slovíčka, nebo naopak slova skládali z plastových písmen.

S plyšovými zvířátky jsme procvičili předložky a jednotlivá zvířátka jsme pak předváděli.

Zahráli jsme si naši oblíbenou hru Freeze Dance (na sochy)

24.5.

Notebook: dnes jsme opakovali spelling (hláskování), podle diktátu píšeme jednotlivá slovíčka.

V kroužku jsme se navzájem ptali a odpovídali. Umíme již spoustu otázek a různě je kombinujeme, abychom si procvičili pohotové odpovědi.

Pracovní list: procvičujeme čísla 1 - 20

Vracíme se k jednotlivým lekcím, abychom si vše zopakovali, k lekci 1 jsme hráli hry na interaktivní tabuli.

"What is it?"  hráli jsme v kroužku, podle popisu hádáme hádáme předměty ve třídě (It's small, it's blue, it's on the desk. Is it a book? Yes!)

Na závěr jsme se podívali na jeden díl Mr Beana s otázkami v ději.

19.5.

Notebook: podle vět na tabuli jsme kreslili obrázek (The red cat is in the box. The blue cat is on the box. The orange cat is under the box.)

Krátce jsme si zopakovali slovíčka a gramatiku 9. lekce.

Test: napsali jsme si opakování 9. dokončené lekce

Zkontrolovali jsme cvičení zadané na úterní lekci.

Homework: domácí úkol jsme nezadávali

Ve druhé části hodiny jsme venku hráli hry Queenie, queenie, Simon says a procvičili jsme všechny různé otázky, ptáme se navzájem a odpovídáme.

17.5.

Notebook: doplňujeme slova do frází (eat ....., catch a ......, paint a ....)

Hot seat: ve dvou týmech předvádíme slovíčka/fráze podle obrázkové kartičky na tabuli, jeden z každého týmu hádá, o které slovo jde.

Reading: čteme v učebnici SB na str. 112, krátké odstavce o zemích (Kanada, Anglie, Austrálie), označujeme údaje v  tabulce podle poslechu.

Musical chairs: zahráli jsme si hru židličkovanou a procvičili přitom slovíčka z poslední lekce.

Listening: podle poslechu lepíme samolepky do obrázku a procvičujeme si předložky (IN, ON, UNDER)

Grammar: procvičení gramatiky (THERE IS x THERE ARE) s kartičkami. Posloucháme slovo a ukazujeme správnou kartičku)

Pracovní list: do pracovního listu jsme domalovali chybějící část obrázku a doplnili frázi.

12.5.

Notebook: procvičujeme předložky, doplňujeme podle obrázků: The cat is (IN/UNDER) the box.

Zopakovali jsme si předložky (IN/ON/UNDER).

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: na příští týden jsme nový domácí úkol nezadávali.

Story: poslední část příběhu, učebnice SB str. 110, 111, posloucháme, pak čteme nahlas, díváme se na video s otázkami na interaktivní tabuli a ve cvičebnici WB doplňujeme cvičení na str. 110.

Ve druhé části hodiny jsme byli v zahradě a hráli jsme hry s obrázkovými kartičkami, Simon says a Queenie queenie.

10.5.

Notebook: Can you swim? Yes, I ..... (doplňujeme odpovědi)

Procvičovali jsme slovíčka a otázky (Can you play piano? Yes, I can. No, I can't.)

Nová gramatika: učebnice SB str. 109 - Where is the book? It's in the bag. (Kde je kniha? - jednotné číslo) Where are the books? They're on the desk. (Kde jsou knihy? - množné číslo)

Procvičujeme a ptáme se navzájem, cv 3 / SB 109 - snažíme se zapamatovat obrázky a pak se ptáme ve dvojici.

Cvičebnice WB str. 109 - společně jsme vypracovali celou stranu, čteme otázky a odpovídáme.

5.5.

Na začátku jsme zpívali a předváděli slova podle písničky (sing, jump, run, dance...)

Na pracovním listě jsme psali a opakovali nové fráze lekce 9.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 106, celá strana (doplnění frází k obrázkům a jeden vlastní obrázek - vyberte z nových slovíček)

Song: nová písnička, učebnice SB str. 108, posloucháme, doplňujeme čísla k obrázkům podle poslechu/nebo podle textu písničky. K tomu jsme doplnili cvičení ve cvičebnici WB str. 108

Hráli jsme hry s obrázkovými kartičkami, předváděli jednotlivé činnosti a hádali.

3.5.

Notebook: píšeme správně zamotaná slova (swim, fly, play)

Nová lekce: učebnice SB str. 106, slovíčka, opakujeme, procvičujeme výslovnost, hrajeme hry s obrázkovými kartičkami i na interaktivní tabuli

Opakovali jsme a procvičovali i otázky, které se učíme od začátku roku.

Učebnice SB str. 107/1, doplňujeme čísla k obrázkům podle poslechu, dopisujeme fráze.

Nová gramatika: LET'S .... (Pojďme....) Good idea! yes, I'm not sure. indecision I don't want to. no

Procvičujeme otázky a odpovědi ve skupině a ve dvojicích.

Cvičebnice WB str. 107, doplňujeme fráze a spojujeme se správnými obrázky.

DUBEN

28.4.

MDR: slova na tabuli jsme napsali do správného pořadí (CAN-SWIM-I = I can swim)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 105, namalovat 3 obrázky (I can ....). Slovíčka jsou v učebnici SB na str 79.

Hráli jsme hry na interaktivní tabuli, sestavovali jsme slovíčka z plastových písmenek.

Test: napsali jsme si opakování z 8. lekce, opravený test děti dostaly s sebou domů.

Zpívali jsme písničky "Do you like ...? Yes, I do!" a hráli jsme hru Freeze!

26.4.

Song: nejprve jsme si zatančíli a zazpívali Skeleton dance

Notebook: doplňujeme písmenka (knee, leg, fingers)

Bookwork: The Skeleton, učebnice SB str. 102/1 - posloucháme a dopisujeme správná slova k obrázkům, 102/2 - spojujeme zvířátka s obrázky

Cvičebnice WB str. 102 - psaní

V učebnici SB v zadní části jsme si vystřihli části kostry a nalepili do sešitu (The Skeleton), doplnili jsme cvičení ve cvičebnici WB na str. 103.

Game: dnes jsme se naučili novou hru "Queenie, queenie", královna v kruhu hledá ztracený míč (Queenie, queenie, who's got the ball? Are they big or are they small? I haven't got it, who's got the ball?)

21.4.

MDR: doplňte správná písmenka (hand, feet, toes)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 127, domácí úkol je na příští čtvrtek 28.4.

Bookwork: učebnice SB str. 100/1 - vybíráme správný obrázek podle poslechu, 100/2 - ve dvojici se ptáme navzájem a zapisujeme odpovědi (Can you play the piano? Yes, I can. = Yes, she can play the piano.)

Učebnice SB str. 101 - čteme a podle textu hledáme správný obrázek.

Pracovní list: procvičujeme části těla a doplňujeme k obrázku.

Drawing a robot: kreslíme roboty podle instrukcí - dokončíme v úterý

Test: opakování z 8. probrané lekce bychom si napsali příští týden ve čtvrtek 28.4.

19.4.

Notebook: podle obrázků rozmotáváme slovíčka (hand, toes, knees)

V kroužku: ptáme se navzájem (Can you swim? Yes, I can. No, I can't.)

Bookwork: učebnice SB str. 97 - posloucháme a doplňujeme aktivity

Story: učebnice SB str. 98, posloucháme příběh, odpovídáme na otázky, doplňujeme cvičení ve cvičebnici WB str. 98

Na příběh jsme se podívali také na videu a k obrázkům doplňovali správnou odpověď.

Zatančili jsme si Hokey Pokey tanec a písničku.

12.4.

Notebook: podle obrázků doplňujeme správnou samohlásku (H_ND, L_G, F_NGERS)

Protáhli jsme se a zpívali písničku Jump, run and shout

V kroužku procvičujeme I CAN/CAN'T....., CAN YOU....?

Song: nová písnička, učebnice SB str. 96, zpíváme, čteme a spojujeme slova s obrázky

Cvičebnice WB str. 97, doplňujeme text k obrázkům

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 96

Hráli jsme hru Simon Says, procvičujeme části těla a různé aktivity (play, jump, skip, run)

7.4.

Dnes jsme se bohužel sešli ve velmi malém počtu dětí, procvičovali jsme věty I CAN... x I CAN'T...

Pracovní list: spojujeme slovíčka s obrázky, části těla, slovíčka z nové lekce. Slovíčka také píšeme.

Reading: četli jsme společně knížku The wish fish o kouzelné rybičce, která nakonec žádné přání nesplnila (nová slovíčka: sea - moře, magic - kouzelný, rich - bohatý, boat - loď)

Z plastových písmenek skládáme slova podle diktátu a slova si potom hláskujeme.

Hráli jsme hru Simon says a střídali se v zadávání instrukcí.

5.4.

Zopakovali jsme samohlásky (A, E, I, O, U).

Notebook: C_R, D_G, C_T (doplňujeme správnou samohlásku)

New Unit: lekce č. 8, SB str. 94, The Robot, učíme se a procvičujeme názvy těla. Zazpívali jsme si písničku Head, shoulders, knees and toes.

Na pracovním listě spojujeme správné části těla se slovíčky. Podle obrázku doplňujeme počty a dopisujeme do vět.

Nová gramatika: I CAN x I CAN'T (I can swim. I can't fly.)

V učebnici SB str. 95 jsme doplnili cvičení 1 - čteme a lepíme samolepky. Cvičebnice str. 95.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 94 - křížovka a doplnění slov k obrázkům (děti pracují podle učebnice SB str. 94) Domácí úkol je na příští úterý 12.4.

BŘEZEN

31.3.

Notebook: SIT, FISH, FIN - píšeme slova podle obrázků - samohláska I

Navzájem se ptáme a opakujeme What are you wearing?

Na tabuli s obrázkovými kartičkami procvičujeme slovíčka ze 7 lekce - čteme slovíčka a spojujeme s obrázky.

Napsali jsme si opakování ze 7. dokončené lekce.

Fashion show: naše módní přehlídka se moc povedla, děti si vybíraly oblečení, předváděly, samy komentovaly a hodnotily celou módní přehlídku. Moc jsme se pobavili :)

Podívejte se na fotografie:

29.3.

Notebook: PEN, BED, BEE - píšeme slova podle obrázků - samohláska E

Zazpívali jsme si písničku o samohláskách.

V kroužku se ptáme a popisujeme, co máme na sobě. What are you wearing? I am wearing a blue T-shirt and black jeans.

Bookwork: učebnice SB str. 90 Materials (Materiály) Ukazujeme si a říkáme, z čeho je oblečení vyrobené. (Cotton - bavlna, wool - vlna, leather - kůže). Spojujeme obrázky oblečení s materiály a do tabulky zapisujeme, jaké oblečení máme na sobě.

Doplnili jsme také cvičení ve cvičebnici WB na str. 90, 91

Test: tento čtvrtek bychom si napsali jednoduché opakování ukončené 7. lekce

Na tento čtvrtek také připomínám domácí úkol.

enlightened Módní přehlídka - ve čtvrtek bychom si udělali krátkou módní přehlídku s odborným komentářem :)

Prosíme děti, aby si pro tuto příležitost přinesly 1 - 2 kousky většího staršího oblečení, nejlépe jednobarevné, které si budeme moci převlékat. Děkujeme! enlightened

24.3.

Notebook: CAT, CAP, BAT - píšeme slova podle obrázků - samohláska A

Poslechli jsme si písničku a zpíváme o samohláskách (A, E, I, O, U)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: učebnice SB str. 126, nový domácí úkol je na příští čtvrtek 31.3.

Reading: učebnice SB str. 88 - čteme věty (nejprve č. 1 společně, pak každý sám), podle obrázku pak odpovídáme YES/NO. Věty jsme na závěr četli společně nahlas.

Cvičebnice WB str. 88/1 - čteme básničku a vybarvujeme obrázek podle veršů.

Na konci hodiny jsme se rozdělili do dvou malých skupinek, jedna hrála Twister a druhá sestavovala slova z plastových písmenek. Vystřídali jsme se u obou činností.

22.3.

Notebook: CAR, BED, DOG

Dnes jsme se učili o samohláskách (A, E, I, O, U)

V kroužku se navzájem ptáme otázkami, které známe. Nově i na oblečení (What are you wearing? - I am wearing....)

Bookwork: učebnice SB str.85 - zapisujeme jména do obrázku podle poslechu, doplnili jsme cvičení WB str.85

Nová gramatika: What is she/he wearing? (Co má na sobě?)

Story: nový příběh, učebnice SB str. 86 - posloucháme a ukazujeme v učebnici, na interaktivní tabuli pak sledujeme příběh a odpovídáme na otázky.

V kroužku jsme hráli pexeso - spojujeme obrázky oblečení se slovíčky (naučili jsme se: slippers/přezuvky, boots/kozačky, pyjamas/pyžamo)

17.3.

Notebook: T-SHIRT, SHOES, JEANS

V kroužku jsme ještě jednou popisovali postavičky vyrobené v minulé hodině.

Nová gramatika: THIS x THESE (Do you like THIS shirt? Do you like THESE shoes?)

Procvičujeme gramatiku v učebnici SB str. 83, čteme věty a spojujeme s obrázky. Ptáme se navzájem v kroužku na jednotlivé kusy oblečení, spojujeme s barvami (Do you like this blue T-shirt? Do you like these red socks?)

Na tabuli jsme si rozdělili dva sloupečky THIS / THESE a doplňujeme, které oblečení kam patří (pozor! JEANS, TROUSERS - THESE)

Song: nová písnička, učebnice SB str. 84, zpíváme a hrajeme na sochy, k písničce doplňujeme cvičení ve cvičebnici WB na str. 84

Homework: domácí úkol, cvičebnice WB str. 82, celá strana, k vypracování děti použijí učebnici SB str. 82 se slovíčky. Domácí úkol je na příští čtvrtek 24.3.

15.3.

Starfall: What will I wear?

Notebook: WEAR, SHOES, HAT

New Unit: dnes jsme začali novou lekci 7, učíme se nová slovíčka, učebnice SB str. 82, procvičujeme výslovnost, ukazujeme si obrázkové kartičky, ukazujeme na jednotlivé kusy oblečení a přidáváme barvy (point to blue jeans, point to the red T-shirt)

Na pracovním listě jsme společně psali slovíčka k jednotlivým kusům oblečení.

Každý si vytvořil svoji postavičkou, kterou si oblékl a představil ji ostatním.

Na interaktivní tabuli jsme hráli hry na procvičení nových slovíček.

3.3.

Starfall: Who am I? (Kdo jsem?) GIRL

Notebook: BLUE, ORANGE, PINK

Zopakovali jsme si názvy jednotlivých místností (rooms) podle obrázkových kartiček, pojmenováváme jednotlivá písmenka.

Napsali jsme si opakování ze 6. lekce.

Do sešitu kreslíme sami sebe a popisujeme (I AM A GIRL/BOY. THIS IS ME.)

Listening: cvičebnice str. 76, vybarvujeme podle poslechu.

Opakovali jsme si dny v týdnu s písničkou, hrajeme hru Na sochy.

1.3.

Starfall: Who am I? (Kdo jsem?) BOY

Notebook: BOY, GIRL, ME

V kroužku procvičujeme THERE IS/THERE ARE, dále otázky a kladné a záporné odpovědi.

Story: další část příběhu čteme a posloucháme v učebnici SB str. 74, na příběh jsme se podívali na videu na interaktivní tabuli a odpovídali na otázky. Ve cvičebnici WB jsme pak doplnili cvičení na str. 74

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (Domácí úkol): cvičebnice WB strana 122. Domácí úkol je na čtvrtek po jarních prázdninách, 17.3.

Čteme a počítáme: učebnice SB str. 76

 

ÚNOR

24.2.

Starfall: My Family

Notebook: Family, mummy, daddy

Bookwork: učebnice SB str. 73 - procvičujeme otázky IS THERE / ARE THERE? doplňujeme samolepky k obrázkům

IS THERE a bike in the bedroom? (Yes, there is. / No, there isn't) jednotné číslo

ARE THERE any cars in the classroom? (Yes, there are. / No, there aren't.) množné číslo

HOW MANY? Kolik?

cvičebnice WB str. 73 - otázky a odpovědi ve dvojicích, otázky procvičujeme i na interaktivní tabuli.

enlightenedTEST - příští čtvrtek 3.3. bychom si napsali opakování ze 6. ukončené lekce.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 124 - úkol je na příští čtvrtek 3.3.

22.2.

Starfall: Surfer Girl

Notebook: S_RF, W_VE, D_Y (surf, wave, day) slovíčka z příběhu a obrázky

Song: nová písnička, učebnice SB str. 72, posloucháme, označujeme obrázky, písničku jsme si zatančili a předváděli zvířátka, doplnili jsme cvičení ve cvičebnici WB str. 72.

V kroužku jsme si opakovali vazbu THERE IS / THERE ARE a učili se otázky IS THERE /ARE THERE?

Is there a cat under the table? Yes, there is. No, there isn't.

Are there three book on the table? Yes, there are. No, there aren't.

17.2.

Starfall: My Horse Glory

Notebook: H_RSE, G_TE, F__T (horse, gate, foot) slovíčka z příběhu a obrázky

Opakujeme si a procvičujeme názvy místností - obrázkové kartičky, interaktivní tabule (ROOM = místnost, pokoj)

Nová gramatika: vazba THERE IS / THERE ARE - používáme k vyjádření, když někde něco je. (There is a cat under the table. There are four books in my bag.)

Procvičujeme nejprve s obrázky na tabuli, potom v učebnici SB na straně 74 a poté ještě na interaktivní tabuli.

enlightenedHomework: domácí úkol cvičebnice WB str. 125 - doplnění názvů k obrázkům. Všechna slovíčka jsou také v učebnici SB na str. 70. Domácí úkol je na příští čtvrtek 24.2.enlightened

15.2.

Starfall: Car Race

Notebook: do sešitu zapisujeme CAR, GO CART a malujeme obrázek

Opakujeme si a procvičujeme názvy místností, slovíčka z nové lekce, kterou jsme začali ve čtvrtek.(ROOM = místnost, pokoj)

Předvádíme si činnosti podle obrázkových kartiček, hráli jsme pexeso a trénujeme výslovnost.

Song: poslouchali jsme a zpívali novou písničku, učebnice SB str. 70 a k ní doplnili cvičení ze cvičebnice WB str. 70.

10.2.

Dnes nejprve některé děti dokončily poslední část testu z 5. lekce. Ostatní mezitím do sešitu malovali obrázek oblíbeného jídla a aktivity.

Společně si pak obrázky prohlížíme a říkáme: My favourite food is...... / I go swimming on Mondays.Obrázky byly moc pěkné a děti tvořily krásné věty enlightened

Starfall: Soap Boat

Song/story: naučili jsme se písničku Today is Monday (Eric Carle), čteme verše z knížky a ukazujeme si, pak zpíváme jednoduchou melodii, poté i s interaktivní tabulí. Odkaz přikládám tady.

Nová lekce: Unit 6, učebnice SB str. 70, učíme se nová slovíčka, místnosti v domě (house, bedroom, living room, dining room, kitchen, bathroom, hall, cellar, stairs), používáme obrázkové kartičky, předvádíme si, co se děje v jednotlivých místnostech a naopak hádáme, o jakou místnost jde.

8.2.

Notebook: do sešitu doplňujeme písmenka některých dnů v týdnu

V kroužku jsme skládali slova z plastových písmenek, vždy společně říkáme slova nahlas a skládáme.

Pracovní list: doplňujeme aktivity, vystřihujeme kartičky a spojujeme různé aktivity se dny v týdnu.

Ve druhé části hodiny jsme si napsali opakování z 5. dokončené lekce.

3.2.

Starfall: Sky Ride

Notebook: do sešitu jsme znovu opakovali dny v týdnu.

Procvičujeme dny v týdnu a spojujeme je s aktivitami. Ptáme se a odpovídáme.

Bookwork: cvičebnice WB str. 61, cvičení 2 - spojujeme věty s obrázky a podle obrázku odpovídáme. Cvičení 1 - společně čteme a doplňujeme slova. Odpovídáme každý podle sebe.

Story: další část příběhu, učebnice SB str. 62, posloucháme a sledujeme text. Na interaktivní tabuli jsme se podívali na video a vybírali věty k obrázkům. K příběhu jsme doplnili cvičení 2 na str. 61 ve cvičebnici WB.

1.2.

Písnička Days of the Week - zpíváme, opakujeme.

Dnes jsme se hodně věnovali dnům v týdnu - procvičujeme, opakujeme, trénujeme výslovnost

Ve dvou skupinkách sestavujeme písmenka a u toho procvičujeme hláskování (pozor na hlásku Y!)

Notebook: do sešitu jsme si dny v týdnu zapsali (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday) enlightenedDAY = den

Nové slovíčko: WEEKEND (Saturday + Sunday)

Spojujeme dny a aktivity: I play the piano on Monday. I ride the horse on Friday.

Ptáme se: Do you play the piano on Monday? YES, I do. NO, I don't.

Procvičujeme v učebnici SB str. 61

 

 

LEDEN

27.1.

Starfall: Pete's Sheep

Zpíváme písničku na procvičení a opakování dnů v týdnu.

Nová slovíčka: činnosti a aktivity (GO SWIMMING, PLAY THE PIANO, PLAY FOOTBALL, PLAY COMPUTER GAMES, RIDE THE BIKE, RIDE THE HORSE, SING)

Ukazujeme si a spojujeme do delších vět (I go swimming on Mondays. I play football on Tuesdays.)

Bookwork: učebnice SB str. 59 - podle poslechu doplňujeme samolepky do tabulky. Ve cvičebnici WB str. 59 vybíráme správný obrázek podle poslechu.

Song: nová písnička, učebnice SB str. 60, popisujeme obrázek a říkáme si společně, jaké činnosti děti v jednotlivé dny dělají (HIDE and SEEK - schovávaná.) K písničce doplňujeme cvičení 1 str. 60.

Na závěr jsme si zahráli hru Simon says.

25.1.

Notebook: dnes jsme do nových sešitů zapsali čísla THIRTEEN, FOURTEEN, SIXTEEN, ve slovech byla vynechaná některá písmenka, která jsme doplňovali

Starfall: Jake's Tale

Procvičujeme dny v týdnu, podle písničky, s obrázkovými kartičkami, s učebnicí SB 58. Na interaktivní tabuli hledáme dny, čteme a opravujeme výslovnost.

Dokončovali jsme některé testy, hráli pexeso a procvičovali THERE IS / THERE ARE.

20.1.

Notebook: do nových sešitů jsme psali slova a doplňovali písmenka: DOG, PEN, CAR, BOOK. Domalovali jsme i obrázky.

Song: Baby shark

Starfall: Gus the Duck

Napsali jsme si krátké opakování slovíček a gramatiky ze 4. dokončené lekce.

Nová slovíčka: učíme se dny v týdnu: MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY, SUNDAY

Procvičujeme s obrázkovými kartičkami, opakujeme, řadíme se podle dnů v týdnu, posloucháme písničku a opakujeme.

18.1.

Song: dnes jsme na přání zpívali písničku Alphabet song.

Starfall: Mox's shop

Alphabet books: dnes si děti odnesly domů dokončené Alphabet books a za dokončení celé abecedy získaly CERTIFIKÁTY yes

Portfolio: děti dostaly nové sešity, do kterých budeme v hodinách zapisovat nebo kreslit. Dnes jsme začali s jejich ozdobením, dokončíme v příští lekci.

Bookwork: učebnice SB str. 53 - procvičujeme počítání od 11 do 20, v učebnici společně čteme a podle obrázků odpovídáme.

Učebnice SB str. 54, Fruit and Vegetables (ovoce a zelenina) - čteme jednotlivé druhy, doplňujeme nálepky ze zadní části učebnice.

Basket: do košíku jsme si namalovali různé druhy jídla, ovoce nebo zeleniny, v kroužku pak předvádíme a říkáme "I've got ten apples in my basket. I've got two sausages in my basket." Odpovídáme také na otázky "Have you got any bananas in your basket? No, I haven't. Yes, I have."

Song: tančíme a předvádíme písničku Baby shark

13.1.

Song: zpíváme a tančíme podle písničky Hello, kde se objevují naše známe otázky "How are you? / What's your name?"

Starfall: The Big Hit

Otázky a odpovědi, procvičujeme, abychom uměli správně a rychle reagovat a také se správně zeptat.

Numbers 11 - 20: čísla od 11 do 20, učíme se výslovnost, počítáme, hrajeme hry na procvičení. V učebnici jsme pracovali na str. 52, opakovali jednotlivá čísla a podle poslechu doplnili nákupní seznam (zapsali číslo a nakreslili jídlo). V učebnici WB čísla pečlivě vyslovujeme a zapisujeme první písmenko ke každému číslu.

11.1.

Starfall: další příběh Peg the Hen

Alphabet book: dokončujeme písmenka a opakujeme barvy

Bookwork: učebnice SB str. 49 podle poslechu označujeme jednotlivé obrázky. Procvičujeme otázky Have we got any....? Yes, we have. No, we haven't.

Podle obrázku lednice a ovocné misky procvičujeme otázky a odpovědi. Nejprve všichni dohromady, pak zvlášť ve dvojicích (SB 49/3).

Story: učebnice SB str. 50 - posloucháme příběh a díváme se na video. Doplnili jsme aktivitu SB 51/1 a ve cvičebnici WB 50/1, 2

6.1.

Starfall: začínáme se čtením a s příběhy. Dnes Zac the Rat

Alphabet book: dokončujeme písmenka, která děti nemají (chyběly, chtějí domalovat obrázek...)

Procvičujeme otázky a gramatiku z minulé lekce.

Pracovní list: do křížovky hledáme slova a píšeme

Song: nová písnička, SB str. 48, posloucháme, ukazujeme si text, hledáme slova a spojujeme s obrázky, k tomu cvičebnice WB str. 48.

4.1.

Phonics song na zopakování abecedy

Starfall: písmenko Z, z

Alphabet book: vybarvujeme písmenka a obrázky

Ve trojicích: nejprve hledáme písmenka (find a letter A, find a letter C, find a letter T) a z nich složíme slovo podle pokynu (make the word CAT)

Unit 4, opakujeme slovíčka, procvičujeme na interaktivní tabuli, hádáme, který obrázek zmizel, procvičujeme výslovnost

Nová gramatika: I HAVE GOT (zkracujeme I'VE GOT) = mám / I HAVEN'T GOT = nemám (I've got a book. I haven't got a pen.)

Bookwork: učebnice SB str. 47 a cvičebnice WB str. 47

PROSINEC

 

Merry Christmas and a Happy New Year!


21.12.

Starfall: písmenko Y, y

Alphabet book: vybarvujeme písmenka a obrázky

Gingerbread: sestavujeme perníčka, procvičujeme barvy, tvary a učíme se říkanku.

Nová vánoční slovíčka: christmas, santa claus, reindeer, bells, christmas tree, presents, wreath, ornaments

Ozdobili jsme si malý vánoční stromek (christmas tree, ornaments, star)

Zahráli jsme si hru na sochy a poslechli si vánoční koledy.

16.12.

Alphabet song

Starfall: písmenko X, x

Alphabet book: vybarvujeme písmenka a obrázky

Pokračujeme v sestavování jednoduchých slov z plastových písmenek a procvičujeme výslovnost jednotlivých písmen. Dnes jsme skládali jednoduchá slova podle obrázkových kartiček (rat, train, frog)

Také se navzájem ptáme a opakujeme si všechny otázky, co známe.

Na interaktivní tabuli doplňujeme chybějící písmenka (odkaz zde)

Nová lekce: Unit 4, SB str. 46 - slovíčka, výslovnost, obrázkové kartičky, pracovní list s obrázky a doplňování písmen, hry na interaktivní tabuli

14.12.

Phonics song, zpíváme, opakujeme písmenka.

Starfall: písmenko W, w

Alphabet book: vybarvujeme písmenka a obrázky

Sestavujeme slova z plastových písmenek a procvičujeme výslovnost jednotlivých písmen. Dnes jsme skládali jednoduchá slova jenom podle obrázku (dog, cat)

Zopakovali jsme si předložky (IN, ON, UNDER)

Napsali jsme si opakování ze 3. dokončené lekce (poslech a jednoduché čtení, předložky)

The very hungry caterpillar: v kroužku jsme si četli knížku a potom doplňovali písmenka do pracovního listu.

9.12.

Dnes jsme se vrátili k písničce se cvičením a abecedou.

Starfall: písmenko V, v

Alphabet book: dnes každý vybíral barvu nějakého obrázku (colour the vacuum pink, orange and blue)

Učebnice SB str. 40, cvičení 1 a 2 - podle poslechu hledáme skupinu zvířat, podle poslechu nalepujeme medaile (ze zadní strany učebnice SB)

Pexeso na interaktivní tabuli: hledáme zvířata, vždy říkáme, zda se nám líbí, nebo ne (I like frogs. I don't like spiders.)

Na přání opět sestavujeme jednoduchá slova z jednotlivých písmenek a hláskujeme (van, box, star)

Pracovní list - společně čteme věty k obrázku a podle nich doplňujeme na různá místa různě barevného pavoučka (The red spider is in the bag.) Procvičujeme předložky IN, ON, UNDER

7.12.

Naši oblíbenou písničku již dovedeme zazpívat i s luskáním, zkuste si ji i doma :)

Starfall: písmenko U, u

Alphabet book: dnes každý vybíral barvu nějakého obrázku (colour the umbrela pink, orange and blue)

I LIKE x I DON'T LIKE - na papír kreslíme zvířátka do kolonky I LIKE (mám rád) nebo I DON'T LIKE (nemám rád) a v kroužku ukazujeme a říkáme ostatním.

Story: další příběh našich hrdinů, učebnice SB str. 38, nejprve se díváme na obrázky a pojmenováváme známé věci, příběh posloucháme a sledujeme texty (ukazujeme si). SB 39, cvičení 2, společně čteme věty, odpovídáme YES/NO

Cvičebnice WB str. 38, všechna cvičení, poslech, hledáme obrázky v příběhu, společně čteme a hledáme obrázek.

2.12.

Zahájili jsme písničkou o abecedě

Starfall: Písmenko T, t

Alphabet book: obtahujeme malá a velká písmenka a vybarvujeme obrázky

Nová gramatika: I LIKE x I DON'T LIKE - nejprve si ukazujeme, pak se díváme na obrázky v učebnici SB str. 37, posloucháme a vybíráme obrázek, doplňujeme cvičení ve cvičebnici WB str. 37

Hledáme písmenka a skládáme slova: ve dvojicích hledáme písmenka (plastová písmena) a skládáme jednoduchá slova (CAT, CAR, DOG, RAT), procvičujeme hláskování

Písnička: Do you like...?, dětem se moc líbila :)

V kroužku jsme si s obrázkovými kartičkami procvičili věty: I like frogs. I don't like spiders.

Na tabuli jsme rozmístili obrázkové kartičky se zvířaty (slovíčka z poslední lekce) a pak hádáme, která z tabule zmizela.

LISTOPAD

30.11.

Dnes jsme si zopakovali písničku o abecedě z minulé hodiny, zpíváme a luskáme :)

Starfall: písmenko S, s

Alphabet book: jako vždy obtahujeme, vybarvujeme a vybíráme různé barvy

Opakování gramatiky: IN/ON/UNDER

Song: nová písnička, učebnice SB str. 36 - nejprve si povídáme o obrázku, hledáme zvířátka, počítáme, popisujeme si, kde jsou (How many frogs? Where are the frogs? UNDER the chair!)

Písničku jsme si poslechli a při poslechu ukazujeme na všechna zvířátka.

Nová gramatika: A CAT (1) x CATS (2 a více) - neurčitý větný člen u jednotného čísla a množné číslo.

Gramatiku procvičujeme ve cvičebnici WB na str. 36, spojujeme obrázky se slovy.

Zahráli jsme si pexeso, hledáme páry a říkáme nahlas, které karty otáčíme.

25.11.

Dnes jsme hodinu začali novou písničkou o abecedě a učíme se k tomu luskat prsty :)

Starfall: písmenko R, r

Alphabet book: obtahujeme R, už umíme zadávat instrukce a střídáme se ve vybírání barev  (colour the robot red, colour the rain blue)

Nová gramatika: předložky ON, IN, UNDER (na, v, pod). Učíme se a ukazujeme si, procvičujeme s plyšovými kamarády, posloucháme písničku

Cvičebnice WB str. 35/1 - společně čteme věty a vybíráme správnou odpověď. 35/2 - kreslíme podle instrukcí.

Na závěr jsme si zahráli hru Simon says.

23.11.

Starfall: nejprve jsme zopakovali všechna písmenka, která jsme se doposud naučili a jmenovali slova, která na to které písmenko začínají.

Písmenko Q, q

Alphabet book: obtahujeme Q a podle instrukcí (děti se střídají ve vybírání barev) vybarvujeme obrázky (colour the queen pink, colour the quilt purple, green and yellow)

Písnička s písmenky - zpíváme a trochu tančíme.

Bookwork: new unit 3 (procvičovali jsme výslovnost slova "THREE"), SB str. 34 - slovíčka, ukazujeme na zvířátka podle písničky pod obrázkem, obrázkové kartičky na interaktivní tabuli, hrajeme jednotlivá zvířátka.

Cvičebnice WB str. 34 - cvičení 2, malujeme "My favourite animal is...." a píšeme.

Hráli jsme hry na interaktivní tabuli - poznáváme jednotlivá zvířátka podle malého detailu.

18.11.

Dnes jsme si zatančili na písničku s písmenky.

Starfall: písmenko P,p

Alphabet book: obtahujeme P a podle instrukcí (děti se střídají ve vybírání barev) vybarvujeme obrázky (colour the pig pink, colour the pizza red and yellow)

V kroužku procvičujeme všechny otázky, které známe, ptáme se navzájem, zrychlili jsme tempo a otázky střídáme (How old are you? What's your name? How are you? What's your favourite colour? What's your favourite toy? What's your favourite number?)

Napsali jsme si test ze 2. dokončené lekce, všem se moc povedl, opravené testy dostaly děti domů.

Zahráli jsme si BINGO se slovíčky, která známe, nejprve jsme si slova přečetli a potom hráli.

16.11.

Starfall: písmenko O, o

Alphabet book: obtahujeme N a podle instrukcí vybarvujeme obrázky (colour the ostrich brown, colour the octopus purple)

V kroužku procvičujeme všechny otázky, které známe (How old are you? What's your name? How are you? What's your favourite colour? What's your favourite toy? What's your favourite number?)

Bookwork: učebnice SB str. 28 - společně čteme a potvrzujeme obrázky (nové slovíčko: BOAT - loď), cvičebnice WB str. 28 - vybarvujeme podle poslechu a pak ukazujeme a odpovídáme.

Zazpívali jsme si naši písničku o protikladech.

Učebnice SB str. 29 - posloucháme a píšeme jména k jednotlivým hračkám. Cvičebnice WB str. 29 - společně čteme a podle toho vybarvujeme hračky.

11.11.

Starfall: písmenko N, n

Alphabet book: obtahujeme N a podle instrukcí vybarvujeme obrázky (colour the nest green, colour the nose pink)

Test: procvičili jsme si slovíčka a pokyny z minulé lekce, opravený test dostaly děti domů, všem se moc povedl!

Opakovali jsme si protiklady, zpívali jsme písničku z minulé hodiny.

Story: další část příběhu, učebnice SB str. 26 - posloucháme a ukazujeme si na obrázky. Ptáme se na věci a osoby na obrázcích a doplnili jsme cvičeni ve cvičebnici WB str. 26 - nejprve poslech, pak hledáme správné obrázky.

Na závěr jsme si zahráli hru Four Corners.

9.11.

Starfall: písmenko M, m

Alphabet book: obtahujeme M a podle instrukcí vybarvujeme obrázky (colour the monkey brown, colour the motorcycle red)

Procvičujeme otázky, v kroužku se ptáme navzájem, procvičujeme také HE x SHE

Bookwork: SB 24 - nová písnička, popisujeme obrázek a učíme se "favourite, my favourite toy, my favourite number, my favourite colour" - nejoblíbenější hračka, číslo, barva, doplňujeme také do cvičebnice str. 24

Nová slovíčka: BIG x SMALL, LONG x SHORT, UGLY x BEAUTIFUL, OLD x NEW

Procvičujeme, učebnice SB a cvičebnice WB str. 25

Na přání jsme si zahráli hru na sochy.

4.11.

Starfall: písmenko L, l

Alphabet book: obtahujeme L a podle instrukcí vybarvujeme obrázky (colour the lion brown, colour the lips red)

Stále procvičujeme otázky a k nim přidáváme i instrukce: What's your name? How old are you? How are you? What's this? Is this a book? Open your book. Pass me the book. Sit at your desk.

Bookwork: v učebnici SB str. 22 - ještě jednou jsme zopakovali slovíčka a procvičili výslovnost. Poslechli jsme si i krátkou písničku :)

Moc rádi cvičíme a předvádíme písmenka na tuto písničku smiley

Bookwork: učebnice SB str. 23 - Favourite toys, nalepujeme samolepky podle poslechu

Nová gramatika: HE x SHE (HE is a boy. SHE is a girl.) HER name is Jana. HIS name is Ben. HER favourite toy is a doll. HIS favourite toy is a car.

Cvičebnice WB str. 23 - cvičení 1.

SOM (Student Of the Month): dnes jsme ocenili nejlepšího studenta měsíce října, který dostal diplom a mohl si za odměnu vybrat hru, kterou jsme si hned zahráli. Gratulujeme!

2.11. - online kombinovaná lekce

Dnes jsme společně měli velmi zajímavou lekci, některé děti pracovaly z domova, některé byly ve škole. Všechny děti vše krásně zvládly, moc je chválíme!

Nejprve jsme si zopakovali písničku Phonics song a vyjmenovali si všechna zvířátka z této písničky.

Kreslili jsme obrázky podle instrukcí, vybarvovali je a zkoušeli zapsat první písmenko slova. (Draw and apple, colour it red and write A)

Jako vždy jsme odpovídali na otázky.

Nová lekce: učebnice Sb str. 22 - ukazujeme obrázky, opakujeme slovíčka, procvičujeme výslovnost. Předvádíme slovíčka, ukazujeme si obrázkové kartičky.

Cvičebnice WB str. 22 - nová slovíčka - obrázky si podle instrukcí vybarvujeme a dopisujeme k nim čísla.

ŘÍJEN

26.10.

Dnes se k naší třídě připojila také třída Miss Kelsey a Miss Alice - Snowy Owls.

Nejprve jsme si zazpívali písničku Phonics song.

Starfall: písmenko K, k

Alphabet book: obtahujeme K a podle instrukcí vybarvujeme obrázky (colour the kangaroo blue, colour the kitchen orange)

Procvičili jsme si otázky a slovíčka na obrázkových kartičkách. S kartičkami jsme si pak ve dvou týmech zahráli hru Chinese Whisper (Tichá pošta), posíláme slova a hledáme je na tabuli.

Halloween games: vybarvovali jsme obrázek podle barevné legendy. Děti ho mohou doma dokončit.

Tančili jsme na písničky s Halloweenskou tématikou a hráli hry.

Podívali jsme se na krátké video Mr Bean and Halloween a rozdali jsme si malé dárečky.

HAPPY HALLOWEEN! yes

21.10.

Video: procvičte si písmenko J a slovíčka s videem, které nahrála Miss Quetz enlightened

Starfall: písmenko J, j

Alphabet book: obtahujeme J a podle instrukcí vybarvujeme obrázky (colour the jet blue, colour the jelly fish orange)

Stále procvičujeme otázky a k nim přidáváme i instrukce: What's your name? How old are you? How are you? What's this? Is this a book? Open your book. Pass me the book. Sit at your desk.

Bookwork: v učebnici SB str. 16 - podle poslechu hledáme ten správný stůl se školními věcmi. Na str. 17- spojujeme obrázky s větami, které čte Miss Rita. Obrázky poznáváme také ve cvičebnici WB na str. 16.

Game: zahráli jsme si hru Bingo s obrázky všech školních potřeb, které známe.

Test: děti dostaly domů opravený test, všem se moc povedl.

Halloween: v úterý 26.10. bychom si ve třídě udělali malou Halloweenskou party, řekneme si některá slovíčka k Halloweenu, zahrajeme si hry. Děti si mohou přinést nějakou jednoduchou masku (škrabošku, šátek), abychom si hodinu užili. smiley

19.10.

Video: enlightenedprocvičujte si písmenko I a slovíčka s videem, které nahrála Miss Quetz enlightened

Starfall: písmenko I, i

Alphabet book: obtahujeme I a podle instrukcí vybarvujeme obrázky (colour the igloo blue, colour the iguana green)

V kroužku se ptáme: What's your name? How old are you? How are you? What's this? Is this a book?

Učíme se nové pokyny: Sit at your desk. Open your book. Close your book. Pass me the pen. (Sedni si ke stolu. Otevři si knihu. Zavři si knihu. Podej mi pero.)

Bookwork: v učebnici SB str. 13/1 jsme si nalepili samolepky ze zadní stránky učebnice. Nejprve posloucháme a pak lepíme samolepku do správného obrázku.

Ve cvičebnici WB str. 13 jsme pak dopsali správná slova do vět a spojili věty s obrázky.

Story: SB str. 14 - poslechli jsme si příběh, sledujeme obrázky. Na příběh jsme se podívali také na videu. Na interaktivní tabuli vybíráme k obrázkům z příběhu správné věty yes

14.10.

Starfall: písmenko H, h

Alphabet book: obtahujeme H a podle instrukcí vybarvujeme obrázky (colour the helicopter blue and red)

Ptáme se na věci na stole: Is this a book? Yes, it is! What's this? It's a notebook. What colour is it? It's yellow.

Song: učebnice SB str. 12, poslechli jsme si písničku a spojujeme věci, které má Joe na stole s těmi správnými stoly. What is it? What colour is it?

12.10.

Starfall: písmenko G, g

Alphabet book: obtahujeme G a vybarvujeme obrázky (girl, green, gorilla, gumball)

Otázky a odpovědi: What's your name? My name is Tom. How old are you? I am 6. How are you? I am happy!

Game: na procvičení nových slovíček jsme si zahráli Tichou poštu - ve dvou týmech si posíláme slovo, ten co je nejblíž u tabule se dotkne příslušné obrázkové kartičky :)

Učíme se: What's this? It's a pen. Is it a book? No, it isn't. /Yes, it is. Ptali jsme se navzájem ve dvojicích a poté doplnili čísla k obrázkům v učebnici SB str. 11.

Cvičebnice WB str. 10 - spojujeme obrázky a slovíčka, která nám Miss Rita čte. Vybarvujeme podle instrukcí.

Na interaktivní tabuli jsme si zahráli pexeso se všemi novými slovíčky.

7.10.

Zatančili jsme si na písničku Alphabet song, abychom si prošli celou abecedu a protáhli se.

Starfall: písmenko F, f

Alphabet book: obtahujeme F a vybarvujeme obrázky (fish, fingers, frog, five)

V kroužku stále procvičujeme otázky a odpovědi, ptáme se teď i navzájem (What's your name? How old are you? How are you?)

Nová lekce: dnes jsme začali další lekci, učebnice SB str. 10 At school. Učíme se nová slovíčka, s obrázkovými kartičkami, ukazujeme v učebnici a opakujeme. Hráli jsme hry na procvičení výslovnosti a zapamatování slovíček.

Stále opakujeme čísla od 1 do 10 a také barvy.

Ve cvičebnici WB str. 11 ve cvičení 1 vybarvujeme obrázky dle instrukcí (Colour the rubber blue. Colour the book red. Colour the pencil case orange. Colour the ruler green.)

5.10.

Zazpívali jsme si písničku Phonics song, abychom si prošli celou abecedu.

Starfall: písmenko E, e

Alphabet book: obtahujeme E a vybarvujeme obrázky (egg, elephant, enter, exit)

V kroužku procvičujeme otázky a odpovědi, ptáme se teď i navzájem (What's your name? How old are you? How are you?)

Dnes jsme procvičovali čísla: zahráli jsme si číselné Bingo a "Musical chairs" s čísly.

Pracovní list: vybarvujeme a obtahujeme názvy barev (red, blue, yellow, orange, purple, brown)

Stále opakujeme čísla od 1 do 10 :)

 

ZÁŘÍ

30.9.

Starfall: písmenko D, d

Alphabet book: obtahujeme D a vybarvujeme obrázky (dog, dinosaur, duck, doll)

V kroužku procvičujeme otázky a odpovědi (What's your name? How old are you? How are you?)

Bookwork: učebnice SB str. 8 - dozvěděli jsme se o super schopnostech našich hrdinů (Flash - runs fast, Misty - invisible, Thunder - strong, Whisper - talks to animals), příběh jsme poslouchali a sledovali v učebnici. Pak jsme se podívali na video. Ve cvičebnici WB str. 8 jsme podle poslechu vybrali, o kterou postavu se jedná, a pak spojovali postavy s jejich super schopnostmi.

Na interaktivní tabuli jsme si zahráli barevné pexeso a procvičili si tak barvy.

Stále opakujeme čísla od 1 do 10 :)

23.9.

Starfall: písmenko C,c

Alphabet book: obtahujeme C a vybarvujeme obrázek

V kroužku procvičujeme otázky a odpovědi (What's your name? How old are you? How are you?)

Procvičujeme a opakujeme barvy - vybarvovali jsme obrázek motýlka, každé číslo má svoji barvu. Vybarvujeme a říkáme (number 3 is yellow).

Bookwork: učebnice SB strana 6 - posloucháme a ukazujeme na barevné balónky, ve cvičení 2 pak podle poslechu vybarvujeme čepice (hats)

Zahráli jsme si číselné BINGO.

21.9.

Starfall: písmenko B,b

Alphabet book: obtahujeme B a vybarvujeme obrázek

V kroužku procvičujeme otázky a odpovědi (What's your name? How old are you?)

Hráli jsme hry na opakování čísel a seřazení číselných řad.

Bookwork: v učebnici SB na straně 6 jsme poslouchali novou písničku a ukazovali písmenka. Ve cvičebnici WB jsme pak podle obrázku ve SB doplnili chybějící písmenka.

Zpíváme a ukazujeme si slova podle Phonics song

16.9.

Na začátku hodiny jsme se protáhli u písničky s abecedou. Můžete si ji zopakovat tady.

Dostali jsme nové sešity - Alphabet books, ve kterých budeme procvičovat písmenka. Tyto sešity si budeme nechávat ve škole.

Na interaktivní tabuli jsme procvičovali písmenko A, a (Starfall.com)

Vysvětlili jsme si pravidla chování ve třídě (mluvíme anglicky, nosíme knížky a domácí úkoly, posloucháme se navzájem, sledujeme výuku, chováme se k sobě slušně, chováme se bezpečně).

Bookwork: začali jsme pracovat s učebnicí, student's book (SB), str 4 a 5. Seznámili jsme se s našimi novými kamarády (Flash, Misty, Thunder a Whisper) Poslechli jsme si písničku a pak jsme podle poslechu zapsali, kolik jim je let (How old are you?). Na straně 5 se učíme a procvičujeme čísla od 1 do 10.

Na závěr jsme se učili novou písničku o písmenkách.

14.9.

Vítáme děti v novém školním roce! smiley

Dnes jsme se vzájemně představili, hráli jsme hry v kroužku a malovali obrázek sebe a rodiny.

Podívali jsme se na krátké video o našem maskotovi, rybě "Clownfish" a tohoto klauna očkatého jsme si také namalovali.

Rozdali jsme si učebnice, které si budeme nosit na každou hodinu.

aktualizováno: 22.06.2022 20:20:48