Clown Fish

Clown fish

Vyučující:

 

Rita Watson

tel.: +420 776 510 439
email: rcwatson18@gmail.com

Asistent/ka:

 

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme.

ŘÍJEN

14.10.

Starfall: písmenko H, h

Alphabet book: obtahujeme H a podle instrukcí vybarvujeme obrázky (colour the helicopter blue and red)

Ptáme se na věci na stole: Is this a book? Yes, it is! What's this? It's a notebook. What colour is it? It's yellow.

Song: učebnice SB str. 12, poslechli jsme si písničku a spojujeme věci, které má Joe na stole s těmi správnými stoly. What is it? What colour is it?

12.10.

Starfall: písmenko G, g

Alphabet book: obtahujeme G a vybarvujeme obrázky (girl, green, gorilla, gumball)

Otázky a odpovědi: What's your name? My name is Tom. How old are you? I am 6. How are you? I am happy!

Game: na procvičení nových slovíček jsme si zahráli Tichou poštu - ve dvou týmech si posíláme slovo, ten co je nejblíž u tabule se dotkne příslušné obrázkové kartičky :)

Učíme se: What's this? It's a pen. Is it a book? No, it isn't. /Yes, it is. Ptali jsme se navzájem ve dvojicích a poté doplnili čísla k obrázkům v učebnici SB str. 11.

Cvičebnice WB str. 10 - spojujeme obrázky a slovíčka, která nám Miss Rita čte. Vybarvujeme podle instrukcí.

Na interaktivní tabuli jsme si zahráli pexeso se všemi novými slovíčky.

7.10.

Zatančili jsme si na písničku Alphabet song, abychom si prošli celou abecedu a protáhli se.

Starfall: písmenko F, f

Alphabet book: obtahujeme F a vybarvujeme obrázky (fish, fingers, frog, five)

V kroužku stále procvičujeme otázky a odpovědi, ptáme se teď i navzájem (What's your name? How old are you? How are you?)

Nová lekce: dnes jsme začali další lekci, učebnice SB str. 10 At school. Učíme se nová slovíčka, s obrázkovými kartičkami, ukazujeme v učebnici a opakujeme. Hráli jsme hry na procvičení výslovnosti a zapamatování slovíček.

Stále opakujeme čísla od 1 do 10 a také barvy.

Ve cvičebnici WB str. 11 ve cvičení 1 vybarvujeme obrázky dle instrukcí (Colour the rubber blue. Colour the book red. Colour the pencil case orange. Colour the ruler green.)

5.10.

Zazpívali jsme si písničku Phonics song, abychom si prošli celou abecedu.

Starfall: písmenko E, e

Alphabet book: obtahujeme E a vybarvujeme obrázky (egg, elephant, enter, exit)

V kroužku procvičujeme otázky a odpovědi, ptáme se teď i navzájem (What's your name? How old are you? How are you?)

Dnes jsme procvičovali čísla: zahráli jsme si číselné Bingo a "Musical chairs" s čísly.

Pracovní list: vybarvujeme a obtahujeme názvy barev (red, blue, yellow, orange, purple, brown)

Stále opakujeme čísla od 1 do 10 :)

 

ZÁŘÍ

30.9.

Starfall: písmenko D, d

Alphabet book: obtahujeme D a vybarvujeme obrázky (dog, dinosaur, duck, doll)

V kroužku procvičujeme otázky a odpovědi (What's your name? How old are you? How are you?)

Bookwork: učebnice SB str. 8 - dozvěděli jsme se o super schopnostech našich hrdinů (Flash - runs fast, Misty - invisible, Thunder - strong, Whisper - talks to animals), příběh jsme poslouchali a sledovali v učebnici. Pak jsme se podívali na video. Ve cvičebnici WB str. 8 jsme podle poslechu vybrali, o kterou postavu se jedná, a pak spojovali postavy s jejich super schopnostmi.

Na interaktivní tabuli jsme si zahráli barevné pexeso a procvičili si tak barvy.

Stále opakujeme čísla od 1 do 10 :)

23.9.

Starfall: písmenko C,c

Alphabet book: obtahujeme C a vybarvujeme obrázek

V kroužku procvičujeme otázky a odpovědi (What's your name? How old are you? How are you?)

Procvičujeme a opakujeme barvy - vybarvovali jsme obrázek motýlka, každé číslo má svoji barvu. Vybarvujeme a říkáme (number 3 is yellow).

Bookwork: učebnice SB strana 6 - posloucháme a ukazujeme na barevné balónky, ve cvičení 2 pak podle poslechu vybarvujeme čepice (hats)

Zahráli jsme si číselné BINGO.

21.9.

Starfall: písmenko B,b

Alphabet book: obtahujeme B a vybarvujeme obrázek

V kroužku procvičujeme otázky a odpovědi (What's your name? How old are you?)

Hráli jsme hry na opakování čísel a seřazení číselných řad.

Bookwork: v učebnici SB na straně 6 jsme poslouchali novou písničku a ukazovali písmenka. Ve cvičebnici WB jsme pak podle obrázku ve SB doplnili chybějící písmenka.

Zpíváme a ukazujeme si slova podle Phonics song

16.9.

Na začátku hodiny jsme se protáhli u písničky s abecedou. Můžete si ji zopakovat tady.

Dostali jsme nové sešity - Alphabet books, ve kterých budeme procvičovat písmenka. Tyto sešity si budeme nechávat ve škole.

Na interaktivní tabuli jsme procvičovali písmenko A, a (Starfall.com)

Vysvětlili jsme si pravidla chování ve třídě (mluvíme anglicky, nosíme knížky a domácí úkoly, posloucháme se navzájem, sledujeme výuku, chováme se k sobě slušně, chováme se bezpečně).

Bookwork: začali jsme pracovat s učebnicí, student's book (SB), str 4 a 5. Seznámili jsme se s našimi novými kamarády (Flash, Misty, Thunder a Whisper) Poslechli jsme si písničku a pak jsme podle poslechu zapsali, kolik jim je let (How old are you?). Na straně 5 se učíme a procvičujeme čísla od 1 do 10.

Na závěr jsme se učili novou písničku o písmenkách.

14.9.

Vítáme děti v novém školním roce! smiley

Dnes jsme se vzájemně představili, hráli jsme hry v kroužku a malovali obrázek sebe a rodiny.

Podívali jsme se na krátké video o našem maskotovi, rybě "Clownfish" a tohoto klauna očkatého jsme si také namalovali.

Rozdali jsme si učebnice, které si budeme nosit na každou hodinu.

aktualizováno: 17.10.2021 00:08:49