Clown Fish

Clown fish

Vyučující:

 

Rita Watson

tel.: +420 776 510 439
email: rcwatson18@gmail.com

Asistent/ka:

 

Alice Krištůfková

tel.:  +420 774 327 742
email: a.kristufkova@email.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2020-2021!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme.

KVĚTEN

4.5.

Rozcvička probíhá v podobě Alphabet Dance.

Bookwork: SB str. 107 - vyučující předčítají krátké rozhovory a naším úkolem je přiřadit správné číslo k určitému obrázku. Následně na vynechaná místa dopisujeme vhodná slovíčka z nabídky. /paint, take, listen, look /

WB str.128 - pod obrázky píšeme správná slovíčka - eat ice cream, listen to music

Video: Madagascar  -  https://www.youtube.com/watch?v=IzTrmO-L2EA&t=20s

Po shlédnutí krátkého filmu dostáváme otázky na které odpovídáme.

What animal can you see? I can see hippo, lion, giraffe, zebra and dolphin.

What is he doing? He is surfing. ....

Na závěr si zatančíme Freeze Dance.

DUBEN

29.4.

Opakujeme slovíčka z minulé hodiny a to i formou pantomimy a hádání.

Activity: Podle instrukcí malujeme obrázky slovíček  a slovíčka zároveň píšeme pod obrázky.

/ book, ice cream, fish, sand castle, garden, .../

Video: Mickey Mouse - po shlédnutí odpovídáme na otázky související s příběhem.

What are they doing? How are they feeling?

Video: https://www.youtube.com/watch?v=XfiSZQsMXNE

 

27.4.

Dnes zahajujeme novou lekci č. 9 - At the beach

Vocabulary: Catch a fish, paint a picture, eat ice cream, take a photo, listen to music, look for shells, read a book, make a sandcastle

slovíčka si procvičujeme  také pomocí Flash Cards a pantomimy

Video: Mickey Mouse - At the beach

https://www.youtube.com/watch?v=QDhdMF0qZI8

Bookwork: WB str. 106 - dopisujeme slovíčka pod obrázky

 

22.4.

Rozcvička v podobě cvičené ABECEDY

Opakujeme poslední lekci před začátkem lekce nové.

Opakujeme rovněž další slovíčka.

School objects - school, school bag, pencil, notebook - psaní slovíček a následné kreslení podle instrukcí  
Jednotlivé předměty si pak přímo ukazujeme a hlasitě pojmenujeme.    
How many? Vyplňujeme pracovní listy a počítáme jednotlivé předměty, které vidíme na obrazovce.
 
Video: Pouštíme si nový příběh Mr. Beana.
 

20.4.

Rozcvička dnes probíhá formou hádanky. Postupně se nám odkrývají obrázky na obrazovce a kdo zná odpověď rychle odpovídá.

Bookwork: WB str. 105 - Do volných rámečků si nejdříve napíšeme věty, které jsme se naučili.

I can dance, I can swim, He can ride a bike, She can sing - nad věty malujeme související obrázky a zdůrazňujeme si rozdíl - HE - on, SHE - ona

Activity - formou hry opakujeme slovíčka jednotlivých částí těla

Video: Pouštíme si nový díl oblíbeného Mickey Mouse

Springtime | A Mickey Mouse Cartoon | Disney Shorts - YouTube

 

15.4.

Activity: Show me: something ugly, beautiful, green, purple.....

Stand up and show me your nose, mouth, ears, eyes, hair, knee, feet......

Bookwork: WB str. 103 - skeleton  - popisujeme obrázek a jednotlivé části těla, které děti v podobě číslic zapisují k obrázku

Monster - Každý si namaluje postavičku příšerky a následně  tu svoji představí ostatním.

Video: Sledujeme ukázku z filmu Monster university a popisujeme jednotlivá strašidýlka, která ve filmu vystupují. https://www.youtube.com/watch?v=kkDWJ9dw--Y

 

13.4.

Activity: Show me: eyes, ears, mouth, head, knee, fingers. Děti se postaví a podle slovíček si ukazujeme jednotlivé části těla.

Differences - ukazujeme si několik obrázků a snažíme se v co nejkratší době pojmenovat rozdíly.

Bookwork: WB 102 - pod obrázky jsme již napsali názvy aktivit  - jumping, dancing, swimming....

Dnes si o aktivitách z obrázků povídáme formou otázek a odpovědí.

What is the skeleton doing? He is riding a bike. He is playing the piano....

102/2 - spojujeme kostry zvířat se slovíčky - elephant, giraffe, dolpin, lizard ......

 

8.4.

Po protažení opět pokračujeme v procvičovaní HE a SHE.

Bookwork: SB str. 102  - writing actions - k obrázkům děti dopisují aktivity - swim, walk, run, , sit and stand. Přiřazujeme k sobě obrázek zvířete a odpovídající kostry.

WB str. 102 - write the words - pod obrázky děti zapisují slovíčka aktivit  - it's playing the piano, it's jumping, it's dancing, / riding a bike, swimming, sitting /

Následně si jednotlivé aktivity procvičujeme  i my před obrazovkou.

Video -Mickey mouse - Is Mickey Mouse she or he? Is Minnie mouse he or she?

https://www.youtube.com/watch?v=_5CEzEkBOlQ

7.4.

Head, shoulders, knees and toes - rozcvičíme se u písničky

HE - ON  / kluk, kamarád, tatínek, dědeček, pán..../

SHE - ONA / dívka, kamarádka, maminka, babička, paní.../

Na obrazovce si prohlížíme obrázky, ptáme se a odpovídáme. Can he run? Yes, he can.

Can she ride a horse? No, she can't.

Bookwork: SB str. 101 - podle poslechu spojujeme text a obrázky popisovaných strašidýlek

Activity: Dnes si každý nakreslí svoje vlastní strašidlo podle svých představ a dá mu také jméno.

Následně si ukazujeme obrázky a každý svůj obrázek popíše. My monster Bob has three arms. My monster has four legs and two heads.

Na závěr si pouštíme nový díl Mr Beana - opět se ptáme a odpovídáme

Can he cook? No, he can't. Can he drive a car? Yes, he can.

 

6.4.

Nejdříve se protáhneme a pak se pouštíme do práce.

Bookwork: SB str. 100 / 1 - podle poslechu zaškrtáváme správný obrázek

Pozorně rozlišujeme - Can Patch swim? Yes, he can.  X   No, he can't.

Activity: Monster - malujeme strašidýlko, ale tentokrát si instrukce dáváme mezi sebou. Každý řekně jednu větu, jak má strašidlo vypadat. Vznikne nám pak pěkný obrázek.

Př. Our monster has big orange nose. Our monster has long purple hair.  Our monster has five short brown arms.

Video: Dnes máme na programu dva krátké příběhy Mickey mouse - Italy, Camping

https://www.youtube.com/watch?v=sdHNjMc9FQo

https://www.youtube.com/watch?v=wPVz4__G9b4

U každého příběhu odpovídáme na několik otázek souvisejících s obsahem.

Na závěr hodiny nás čeká Freeze dance.

BŘEZEN

 

                               

 

31.3.

Dnes začínáme novým příběhem Mickey Mouse. https://www.youtube.com/watch?v=GE-4RzDLZck

Activity: Každý si na čtvrtku namaluje sám sebe / postavičku /. Od jednotlivých částí těla děláme šipky a připisujeme  jejich název / body parts / .

Can you show me? Jeden vždy vysloví aktivitu a ostatní ji mají za úkol předvést jako pantominu.

 

30.3.

Bookwork: SB str. 98  - The problem - listen and watch

WB str. 98 - tick the box - Podle příběhu hádáme, která postava řekla určitou větu.

98/2- doplňujeme  správná slovíčka, 99/2 - Do slovíček dopisujeme písmenko a spojujeme s větou ke které patří.

Conversation - ptáme se a odpovídáme - př. Can the robot speak? Yes, he can.

Opakujeme slovíčka jednotlivých částí těla. - Body parts

Activity: Podle instrukcí malujeme strašidýlko. / the Monster /

Na závěr si pouštíme nový díl Mickey Mouse.

 

29.3.

Písnička, protažení a hurá do práce.

Bookwork: SB str. 97/1 - CAN  x   CAN'T - na základě poslechu rozhovoru vyplňujeme tabulku  -  

What Sophie and Tom can or can't do.

SHE - ONA,   HE - ON

Conversation: Ptáme se a odpovídáme.

Can he play the piano? Yes, he can. Can she ride a horse? No, she can't.

Can you swim? Yes, I can.  Can you dance? No, I can't.

Na závěr si pouštíme nový díl Mr. Beana - Pizza

 

25.3.

Po písničce s rozcvičkou  práci s učebnicí.

Bookwork:

Začínáme písničkou  v učebnici SB str. 96 a následně si povídáme o jednotlivých obrázcích. Co za zvířátka vidíme a co každé zvíře umí.

Bella Bird can sing, Dan Dolphin can swim, Kate Kangaroo can jump up high, ....

WB str 96 -  spojujeme věty a obrázky I can dance, I can crawl, I can run.....

Activity: conversation - navzájem se ptáme a odpovídáme - Can you swim? Yes, I can.

Can you dance? No, I can't  Can you jump? Yes, I can.....

Na závěr přichází Mr Bean a jeho další příběh

https://www.youtube.com/watch?v=LOSw35HvfOk

 

24.3.

Po krátké rozcvičce se pouštíme do práce s učebnicí.

Nejdříve opakujeme slovíčka jednotlivých částí těla.

Bookwork: SB str. 95/1, 2 - lepíme obtisky na správná místa podle poslechu  

I CAN  x   I CAN'T https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo

I can stand on one leg. I can't touch my toes.

She can skip. He can't skip.

WB str. 94/2 - pod obrázky dopisujeme správná slovíčka

95/1 -  podle vět číslujeme obrázky postaviček

 

23.3.

Dnes se věnujeme nové lekci č. 8 - SB str. 94 - THE ROBOT

seznamujeme se s novými slovíčky, která se vztahují k jednotlivým částem těla - head, shoulders, arm, hand, fingers, knee, leg, feet, toes...

 https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms

Bookwork: WB str. 94/ 2 - dopisujeme slovíčka pod obrázky

Activity: Na čtvrtku malujeme postavičku strašidla ( Lilli the monster ) podle poslechu a instrukcí.

Video - Mickey Mouse https://www.youtube.com/watch?v=KTJQdbvCMag

 

22.3.

Bookwork: WB str. 93 - Do každého políčka si namalujeme jednu postavičku a pod obrázek napíšeme, co má která postavička na sobě. Slovíčka si můžeme kontrolovat na obrazovkách, kde jsou uvedeny všechny druhy oblečení, které jsme se naučili.

She is wearing  a red T-shirt,  green skirt and blue socks.

Game - show me - swimming, eating ice cream, playing basketball, playing tennis.....

- ukazujeme si jednotlivé činnosti podle zadaných instrukcí https://www.youtube.com/watch?v=HC9wp1l7DCM

Questions - Do you like this T-shirt? Yes, I do. Do you like this cap? No, I don't.

Ukazujeme si obrázky různých druhů oblečení, ptáme se a odpovídáme.

Podíváme se na další díl Mr Beana.

https://www.youtube.com/watch?v=xKhv84A95_I

 

18.3.

Rozcvičíme se u  slovíček spojených s nejrůznějšími  aktivitami.

Jaké je dnes počasí? What is the weather like today? Is it sunny, rainy, cold, hot?Seznamujeme se základními typy počasí.

What do we wear in the rain, in the sun, in winter? Ptáme se a odpovídáme, vybíráme kousky oblečení, které se k určitému počasí hodí. 

https://www.youtube.com/watch?v=PKOVLKo3Z9M&t=256s

Show me what do you wear in winter. Děti přinášejí alespoň jednu věc vhodnou ke každému typu počasí.

Video game - What should he wear for the snow? - oblékáme pejska a vybíráme mu vhodné oblečení https://www.abcya.com/games/dress_for_the_weather

Activity: Čtvrtku rozdělíme na 4 políčka a do každého malujeme postavičku podle instrukcí.

 

17.3.

Vocabulary

Dnes se věnujeme především psaní slovíček.

Za pomoci Flash Cards - ukazujeme si obrázky a snažíme se správně slovíčka napsat. Jedná se hlavně o slovíčka z oblasti oblečení, kterým jsme se věnovali předcházející hodiny.

Po napsání slovíčka podle instrukcí namalujeme i obrázek.

Questions: What are you wearing? I'm wearing a blue T-shirt, black trousers and  blue socks.

Každý popisuje jak je oblečený a ptá se dalšího kamaráda.

Na závěr si pouštíme další příběh Mr Beana - Opera

 https://www.youtube.com/watch?v=0rXL-SSsJOA

 

16.3.

Protáhneme se https://www.youtube.com/watch?v=HC9wp1l7DCM&t=24s a pustíme se do práce. 

Bookwork: SB str. 90/ 1,2 - Materials - COTTON /bavlna/, LEATHER /kůže/, WOOL /vlna/ 

Nejdříve si vysvětlujeme k čemu se jaký materiál používá a uvádíme si příklady. Pokládáme si otázky a odpovídáme - What is it made of? - ptáme se z čeho je co vyrobené a odpovídáme

V učebnici pak spojujeme obrázky oblečení s materiálem ze kterého je vyrobené.

Zde se mohou děti podívat na ukázkové video: https://www.youtube.com/watch?v=cRkl-0FxISA

WB str. 90 - druhy materiálu píšeme pod obrázky

 

15.3.

Po rozcvičce https://www.youtube.com/watch?v=oootVj4H0J4&list=RDoootV se pouštíme do práce s učebnicí.

Bookwork: SB str. 89 - lepíme obtisky ze zadní strany učebnice na příslušná místa podle poslechu.

Guessing game: Jeden předvádí aktivitu, ostatní hádají. Are you riding a bike? Yes, I'm. Are you eating ice cream? No, I'm not.

WB str. 89 - What are they doing? - čteme,  dopisujeme slovíčka do vět

Na závěr hodiny sledujeme nový příběh Mr Beana.

https://www.youtube.com/watch?v=qfg4aSLxFcI

 

11.3.

What is your favourite letter? My favourite letter is A. Ptáme se a odpovídáme.

Bookwork: WB str. 88/1 - vybarvujeme obrázek podle instrukcí

V následujícím cvičení malujeme do rámečku každý sám sebe ve svém nejoblíbenějším oblečení.

O každém obrázku si povídáme - I'm wearing a blue jacket. I'm wearing a red shoes and green socks.

Video - Mickey Mouse https://www.youtube.com/watch?v=s7yP_aZ8Nig

Do you like this sweater? Do you like these throusers? Ukazujeme si obrázky oblečení a každý nám poví svůj názor.

 

10.3.

Bookwork: SB str. 86 - The cap - příběh si nejdříve poslechneme a následně si ho pouštíme na našich obrazovkách. Povídáme si o obsahu příběhu ( What is it about ?)

V učebnici WB str. 86, cv 1, 2 - Write the names. Pod obrázky píšeme jména našich známých hrdinů a poznáváme, kdo se  na výřezu obrázku nachází. 

WB str. 87, cv.2 - opět píšeme pod obrázky správně slovíčka  - doplňujeme písmenka z nabídky.

( spider, steak, sweater, skirt, stairs, school, snake )

Na závěr si pouštíme nový příběh Mr.Beana  https://www.youtube.com/watch?v=vn7AkFC4f3Ia zatančíme si Freeze Dance.

 

9.3.

Bookwork: SB str. 85 - podle poslechu píšeme k obrázkům jména postaviček

(orientace v mluveném projevu )

Conversation: ptáme se a odpovídáme -

What colour of T-shirt is Jurko wearing? He is wearing yellow and black T-shirt.

Is Max wearing  a green sweter? No, he isn't. Is he wearing brown shoes? Yes, he is.

Activity: Čtvrtku papíru si rozdělíme na 4 části. Do každého políčka malujeme obrázek podle instrukcí. Př.

Olivia is happy and she is wearing a red T-shirt. She is wearing blue skirt, long red sweater and yellow shoes.

 

8.3.

winkPoskočili jsme si u písničky https://supersimple.com/song/lets-go-to-the-zoo/   a přistoupili jsme k zábavné práci v učebnici.

Bookwork: SB str. 84 - písnička - na základě obrázků a textu opakujeme slovíčka, která již dobře známe. Zároveň připojujeme k názvu oblečení i jeho barvy.

This T-shirt is red. These socks are blue. 

V učebnici WB str. 84 - vybarvujeme podle instrukcí obrázky kočiček.

enlightenedKdo chyběl na hodině, může si obrázky vybarvit na základě informací uvedených

pod obrázky.enlightened

 

Activity: Show me your favourite cap. Show me your favourite T-shirt, ( shoes)....

.... a každý si přináší a ukazuje své nejoblíbenější kousky oblečeníyessmiley

Na závěr sledujeme krátké video, kde vystupuje Mickey mouse. 

 

 

 

4.3.

Na rozcvičku navazuje práce s učebnicí.

Bookwork: SB str. 83 cv. 1 - Spojujeme věty se správnými obrázky.

cv. 2, 3 -  Mezi sebou si pokládáme otázky a odpovídáme. Každý si přináší vlastní oblečení a ptá se ostatních. Do you like this T-shirt? Yes, I do. Do you like this hat? No, I don't.

Všichni se vystřídáme.

Pouštíme si další příběh Mr. Beana a povídáme si o jeho oblečení. What is he wearing?

Hodinu zakončujeme s Freeze Dance.

 

3.3.

Nejdříve jsme se rozcvičili a pak jsme se pustili do práce.

Opakujeme slovíčka a sledujeme video - clothing review

Activity: Do you like this T-shirt /skirt, cap, socks/? Líbí se ti toto tričko?

Děti přinášejí jednotlivé kousky oblečení, ptají se a ostatní odpovídají. Yes or No

Drawing and listening - kreslíme podle poslechu

Př. Bob is wearing a red T-shirt. Bob is wearing a green jacket.

Na závěr hodiny si zatančíme  Freeze Dance.

 

2.3.

Opakujeme slovíčka z učebnice SB str. 82, kterým jsme se věnovali v poslední hodině.

Activity: Pouštíme si krátký film a následně máme za úkol vyjmenovat jednotlivé druhy oblečení, které se v příběhu vyskytly.

S pomocí obrázků poznáváme slovíčka a dbáme na správnou výslovnost.

Bookwork: WB str. 82 - používáme Flash Cards a píšeme slovíčka pod obrázky.

Na závěr  hodiny si pouštíme příběh Mr. Beana.

 

1.3.

Po rozcvičce se pouštíme do nové lekce č. 7.

Bookwork: SB str. 82 - Get dressed! Představujeme si nová slovíčka spojená s oblečením.

/ jeans,  sweater,  jacket, skirt, shorts, cap, shoes, socks, T-shirt, trousers /

Nová slovíčka se učíme také s pomocí Flash Cards a jednotlivé kousky oblečení poznáváme na obrazovkách v rámci quizu. 

 

 

KVĚTEN

ÚNOR

18.2.

                                    laugh Přejeme dětem pěkné prázdniny! wink  

 

Zahajujeme písničkou a rozcvičením.

Activity: HABITATS - opakujeme téma přirozeného prostředí, které jsme zahájili minulou hodinu.

Pouštíme si krátký film, který dětem téma přiblíží.( viz. video z minulé hodiny )

Bookwork: SB str. 79 - představujeme si jednotlivá zvířata - tiger, parrot, camel, goat, polar bear, shark, jellyfish, penguin

Zároveň si povídáme o tom, v jakém prostředí které zvíře žije a co se v jakém prostředí nachází.

Where do you find the parrot? The parrot lives in the jungle. 

In polar region there is a snow. In the ocean  there are corals. In the jungle there are trees. desert - sand, mountains - rocks

V učebnici WB str. 79 pracujeme se cvič. 1 a píšeme názvy zvířat pod obrázky.
 
Na závěr se pouštíme do tance u písničky Baby shark: https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w

 

 

17.2.

Po abecední rozcvičce se pouštíme do práce.

Bookwork: SB str. 78 - nové téma HABITATS - přirozené prostředí, domov, místo výskytu zvířat a rostlin

WB str. 78 - spojujeme slovíčka s obrázky ke kterým patří

Seznamujeme se  s různými druhy prostředí, která jsou domovem pro určitá zvířata 

Pouštíme si krátký film na toto téma:https://www.youtube.com/watch?v=ZrSWYE37MJs

New vocabulary: nová slovíčka - polar region, ocean, jungle, desert, mountains, sand trees, rocks, coral, snow

Povídáme si o tom z čeho se jaké prostředí skládá a jaká zvířata právě v určitém prostředí žijí.

Další video na dnešní téma si můžete prohlédnout zde:

https://www.youtube.com/watch?v=G9gdRvUgXXs

 

16.2.

Po protažení u písničky začínáme pracovat s učebnicí.

Bookwork: SB str. 77 - podle poslechu odškrtáváme správný domeček

WB str. 77 - podle vět pod obrázkem se rozhodujeme a připisujeme YES x NO

Activity: Malujeme podle diktátu do jednotlivých čtverečků na čtvrtce jako by to byl dům.

In my house, there are four small sharks. In my house there are two big tigers. In my house there is one big dog.

Hodinu zakončujeme oblíbeným Freeze Dance

15.2.

Po protažení s Yogou se pouštíme do práce.

Bookwork: SB str. 76 - pod obrázkem jednotlivých tabulek - a, b, c, d  jsou věty - 1 až 6.

Ke každé větě připíšeme písmenko podle rámečku. Př.  There are fifteen pencils. - B

WB str. 76 - vybarvujeme obrázek podle instrukcí. Trénujeme tak slovíčka věcí a barev.

Na závěr si zatančíme Freeze Dance.

 

11.2.

V učebnici SB str. 74 - At the House - posloucháme příběh a povídáme si co vidíme na obrázcích.

Následně si příběh pouštíme jako video.

WB str. 74 - podle příběhu určujeme  jednotlivé postavy našich známých hrdinů.

WB str. 75 - doplňujeme vhodná slovíčka z výběru, která patří k obrázkům.

Na závěr si pouštíme video s Mickey Mousem, kde vybíráme doplňujeme správná slovíčka.

10.2.

Po protažení se pouštíme do práce.

Activity 1.: Podle instrukcí kreslíme jednotlivé druhy nábytku, následně připisujeme slovíčko s názvem ( table, sofa, bed, bath, fridge, sink ) a určíme do jakého pokoje právě každý kousek patří.

( This is the table. The table is in the kitchen. This is the bed. The bed is in the bedroom.)

Dnes si pouštíme další příběh Mr. Beana, kde v průběhu doplňujeme správná slovíčka, vybíráme z nabídky. Děti si mohou vyzkoušet znovu zde: https://en.islcollective.com/video-lessons/show/untitled-lesson/383392

Activity 2. Na obrazovkách vidíme domeček a jednotlivé pokoje. V každé místnosti se nacházejí různá zvířátka. Pokládáme si otázky a odpovídáme. Př.:

Where is the spider? The spider is in the living room. Where is the rat? The rat is in the bedroom.

 

9.2.

Začínáme krátkým opakováním slovíček a protahujeme se u jógy.

Bookwork:  SB str. 73/ 1,2,3 -Povídáme si o tom, co vidíme na obrázku. Odpovídáme na otázky: How many kites are there? Are there any dogs? How many cars are there?

V učebnici WB str. 73/ 1,2 - Podle obrázku a poslechu odpovídáme na otázky. Spojujeme věty a odpovědi.

Grammar:  Tvoříme otázky a odpovědi.

Is there a cat? Yes, there is

Are there any dogs? No, there aren't.

How many cars are there? There are four cars.

 

8.2.

Po písmenkové rozcvičce opakujeme slovíčka pokojů v domě, která již dobře umíme pojmenovat a víme co se ve kterém pokoji odehrává. ( I cook in the kitchen. I sleep in my bedroom. I brush my teeth in the bathroom.)

Bookwork: V učebnici SB 72 -  posloucháme novou písničku a pouštíme si obrázky také na našich obrazovkách. Následují otázky a odpovědi: How many tigers are in the garden? There are five tigers.  What is in the living room? There is a cat in the living room.

písnička zde: https://www.youtube.com/watch?v=wnnchzoRvws

Podle zadání a poslechu číslujeme jednotlivé obrázky pokojů v učebnici SB na str. 72

V učebnici WB str. 72/1 - podle instrukcí malujeme  vždy určitý počet zvířátek do pokojů.

Obrázky si ukazujeme a povídáme si o pokojích a jejich obyvatelích. 

4.2.

Rozcvičujeme se u sportů, které již dobře umíme pojmenovat a zároveň předvádět.

Bookwork:  SB str.71/1 podle poslechu spojujeme vždy strašidýlko s pokojem, který obývá.

/ There are four frogs in my bedroom. Where do I live? /

SB str. 71/3 - podle poslechu poznáváme obrázky / there is, there are /

WB 71/1 na základě instrukcí kroužkujeme správný obrázek. Seznamujeme se s předložkou

NA - ON  / a frog on the piano, three butterflies on the flower,  a football on the TV/

Grammar: There's a monster    X     There are four cats.

Game: Where is it? Podle obrázků určujeme, kde se zvířátka nacházejí

Where is the rat? In the bedroom. Where is the dog? In the kitchen.

 

3.2.

Dnes se pouštíme do konverzace a povídáme si o bydlení. Opakujeme slovíčka z nové lekce

"The old house".

Conversation: Where do I sleep? I sleep in the bedroom? Where do I brush my teeth? I brush my teeth in the bathroom. Where do I watch TV? Where do I put on my jacket?......

Hádáme ukryté obrázky:  https://www.youtube.com/watch?v=kIg__488rCs

Podle obrázků na obrazovce v rychlém sledu opakujeme slovíčka.

Writing: podle obrázkových karet Flashcards si každý dnes píše slovíčka vztahující se k jednotlivým místnostem v domě.  

Na závěr si pouštíme další  vtipný příběh Mr. Beana.

ke shlédnutí zde:  https://www.youtube.com/watch?v=IYT2mqd2qY8

 

2.2.

Věnujeme se zejména opakování nových slovíček z učebnice SB na str. 70.

Ptáme se a odpovídáme: Where do we watch TV? We watch TV in the living room. 

Where do we sleep? We sleep in the bedroom. Where do we cook? We cook in the kitchen.

Slovíčka trénujeme s pomocí obrázků Flashcards a hrajeme krátké hry online. 

https://www.youtube.com/watch?v=aOSJZbHoiY8

Activity: v další části hodiny si každý nakreslí plánek svého bytu a připojujeme také popisky jednotlivých pokojů. Vzájemně si pak obrázky ukazujeme.

Na závěr dnešní hodiny sledujeme příběh Mr. Beana s doplňováním textu.

Děti si mohou pustit video znovu zde: 

https://en.islcollective.com/video-lessons/show/untitled-lesson/378371

 

1.2.

Pro zahřátí použijeme písničku s trochou pohybu.wink

Dnes zahajujeme novou lekci č. 6. THE OLD HOUSE - učebnice Stud.Book str. 70

Seznamujeme se s novými slovíčky nejen v učebnici, ale procvičujeme i s pomocí Flashcards.

/ Bathroom, bedroom,  living room, hall, dining room, kitchen, stairs, cellar /

Procvičovat mohou děti nová slovíčka i zde: https://www.youtube.com/watch?v=aOSJZbHoiY8

Hrajeme si s pantomimou a ukazujeme si, co ve kterém pokoji děláme. / I sleep in the bedroom. I cook in the kitchen. I watch TV in the living room..../

Bookwork: V učebnici Work Book na str. 70/ 1 píšeme správné názvy pokojů pod obrázky.

Na závěr si pouštíme krátký film Mr. Bean a doplňujeme text. https://www.youtube.com/watch?v=S0r-BHE1fS4

 

 

LEDEN

 

27.1.

Show me: Big, small, long, short - děti ukazují předměty podle zadání

Sports - předvádíme a hádáme jednotlivé druhy sportů

Dnešní téma: HEALTHY and UNHEALTHY  (zdravé, nezdravé)

https://www.youtube.com/watch?v=fE8lezHs19s

Každý si na papír píše na jednu stranu zdravé potraviny a na druhou stranu potraviny nezdravé. Vzájemně si pak obrázky ukazujeme a učíme se pojmenovat druhy ovoce, zeleniny atd.

Healthy:  Vegetable - broccoli, carrot, beans, peas, salad,

Fruit - apple, orange, banana, strawberry, cherries, grape, lemon

Unhealthy: pizza, hot dog, pie, cake, ice cream chocolate, chips

Povídáme si co je pro nás zdravé nejen v oblasti jídla, ale i v jednotlivých činnostech - sport, watching TV, computer games, swimming, running ?

 

26.1.

Dnešní téma: Sports and Hobbies - poznáváme sporty pomocí hádanek a jednotlivé sporty si také předvádíme a hádáme. Používáme krátké věty ve spojení s: I like tennis. I don't like football.

https://www.youtube.com/watch?v=J-mf8lD_LTw

Football, basketball, swimming, volleyball, hockey, baseball, computer games, play with friends, ride my bike, play with toys, watch TV

Bookwork: Stud. Book str. 65 - na základě poslechu vždy zaškrtneme správný obrázek

 

25.1.

Dnešní hodina je věnovaná především jednotlivým dnům v týdnu a hlavně činnostem, které v týdnu můžeme provádět.

Děti mají za úkol napsat den v týdnu a podle instrukcí domalovat aktivitu, která se ke dni vztahuje.

př. On Monday I play football. On Tuesday I play computer games. On Wednesday I play  with my friends. On Thursday I watch TV.......

Bookwork: V učebnici Work Book na str. 64 pracujeme se cvičením 2.

Podle poslechu a obrázků v učebnici děti píší název dne v týdnu pod obrázek.

Na závěr se pouštíme do oblíbeného Freeze Dance.

 

21.1.

Po protažení a písničce: https://www.youtube.com/watch?v=QA48wTGbU7A

se věnujeme práci s učebnicí Student's Book na str. 62. Příběh "We're lost!" nejdříve posloucháme a následně sledujeme celý příběh na našich obrazovkách. Seznamujeme se s textem a obsahem.

V učebnici Work Book pracujeme na str. 62, kde se orientujeme ve cv. 1, 2 - podle textu z příběhu reagujeme na otázky a odpovídáme.

Na str. 63  cv. 2 - podle poslechu doplňujeme do krátkých vět správná slovíčka  z výběru. 

yesDěti si vedou velice dobře a mají velkou pochvalu.laugh

Na závěr dnešní lekce si zatančíme oblíbený Freeze Dance. 

 

20.1.

Začínáme pantomimou a podle zadání předvádíme jednotlivé aktivity z minulé hodiny. ( play football, play basketball, watch TV, sing, play computer games)

Vysvětlujeme si rozdíl mezi slovíčkem WEEK ( Monday - Friday) - týden a

WEEKEND ( Saturday and Sunday ) - víkend (sobota, neděle)

Následují otázky: What do you do at the weekend? I play in the park. I watch TV. I ride my bike. I play ball.

Bookwork: Stud.Book str. 61 - podle otázky vybíráme správny obrázek

Work Book str. 61 /cv.1, 2 - Každý zaškrtává odpověď na otázku podle sebe.

Propojujeme obrázky podle klubíček a zapisujeme YES or NO.

 

19.1.

Každý se dnes může pokusit sám si napsat jednotlivé dny v týdnu podle vzoru, který děti vidí na obrazovce.

Hlasitě opakujeme všechny dny v týdnu.

Bookwork: Stud.Book str.60- posloucháme písničku "It's a busy week" -

Podle poslechu děti ukazují na jednotlivé obrázky, které nám ukazují různé aktivity.( swimming, play ball, play computer games, play football, sing, hide-and-seek )

Work Book str. 60 Opět podle porozumění a poslechu zaškrtneme správný obrázek.

What do you do on Monday? - Každý kreslí do prázdného okénka co dělá v pondělí.

 

18.1.

Nejdříve se řádně protáhneme a to u písničky Let's go to the ZOO.

Opakujeme "Seven days of the week" - pouštíme si písničku a hlasitě všichni jednotlivé dny v týdnu opakujeme. https://www.youtube.com/watch?v=lPgTdgvj_jc

Bookwork: Stud.Book, str. 59 - obtisky  ze zadní části učebnice lepíme podle instrukcí

What is your favourite day? My favourite day is Friday. On Friday I play tennis.- konverzujeme a každý nám poví jaký je právě jeho nejoblíbenější den v týdnu a co právě v tento den dělá.

14.1.

Hodinu zahajujeme cvičením s abecední písničkou.

https://www.youtube.com/watch?v=Srzjx2HkPQI&list=RDSrzjx2HkPQI&start_radio=1

Dnes se věnujeme slovíčkům jednotlivých dnů v týdnu. Pouštíme si písničky:

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ a o zpěv se pokoušíme i my.

Bookwork: V učebnici St.Book se seznamujeme se stránkou 58. V učebnici Work Book pracujeme rovněž na str. 58 -s pomocí Flashcards se snažíme rozluštit první 3 dny v týdnu a napsat je správně - Monday, Tuesday, Wednesday

Homework: Za domácí úkol si děti vypracují v učebnici Work Book na str. 58 cv. 1 zbývající čtyři dny v týdnu, které napíší správně na prázdné řádky. Kontrolu provedeme v úterý.

 

13.1.

Opakujeme slovíčka z oblasti ovoce a zeleniny.

Games: Hádáme jednotlivé druhy, které vidíme na obrazovce.

Activity: Čtvrtku papíru přeložíme na půl. Do jedné poloviny děti kreslí svůj oblíbený ovocný salát a do druhé části pak zeleninový salát. Pod obrázky následně píšeme jednotlivá slovíčka z čeho se právě ten náš salát skládá.

Fruit salad - apple, orange, banana, grapes, peach, strawberry, cherries, watemelon, pear.....

Vegetable salad - broccoli, lettuce, carrot, corn, peas, tomato, cucumber, onion, potato

                                           

12.1.

Začínáme písničkou Alphabet dance, kterou již dobře známe:https://www.youtube.com/watch?v=VloEiK4Ihj8

Zpíváme a pouštíme si písničku o samohláskách.

Dnes se věnujeme písmenku U. Sledujeme příběh, který je zaměřený na slovíčka s písmenem U..

https://www.youtube.com/watch?v=qcSDM2f_FA4 - soap - mýdlo, under - pod, rug - koberec, umbrella - deštník, uncle - strýček, unicorn - jednorožec,  UFO

Na obrazovkách vidíme slovíčka s vynechanými písmenky - slovíčka doplňujeme a přepisujeme. 

Hodinu zakončujeme Freeze Dance.

 

11.1.

laughDnešní hodinu zahajujeme písničkou a protažením:https://www.youtube.com/watch?v=dUXk8Nc5qQ8&vl=tr

Věnujeme se samohlásce O-  pouštíme si již známou písničku a všichni zpíváme - 

https://www.youtube.com/watch?v=RUSCz41aDug

Pouštíme si krátký příběh zaměřený právě na písmenko O a slovíčka s písmenem spojená. (nová slovíčka - monster - strašidlo, octopus - chobotnice, mom - maminka, owl - sova )

Příběh si mohou děti pustit znovu zde: https://www.youtube.com/watch?v=AJo7OHv1SZw

Nejdříve pouze posloucháme a následně opakujeme čtení s pomocí Miss Rity.

Další cvičení se zaměřuje na psaní - děti podle obrázků, které vidí na obrazovce píší slovíčka a doplňují právě písmenko O  -  robot, hot, monster, book....

Na závěr hodiny se pouštíme do oblíbeného Freeze Dance.wink

 

7.1.

Po začáteční písničce se pouštíme do práce. Na programu máme dnes samohlásku I.

Opět si pouštíme písničku o samohláskách a tentokrát

i zpíváme.https://www.youtube.com/watch?v=RUSCz41aDug

 Na obrazovce děti vidí obrázky s rozepsanými slovíčky. Úkolem je obrázky  správně pojmenovat a slovíčko napsat.

Pouštíme si krátký kreslený příběh zaměřený právě na písmenko I, který děti nejdříve pouze sledují a poslouchají. V druhé části mohou sledovat nová slovíčka napsaná na spodní liště. Slovíčka si hlasitě opakujeme a vysvětlujeme. ( igloo, sit, fish, milk, big, little ).Na  příběh se děti mohou znovu podívat zde:https://www.youtube.com/watch?v=1Ff-7c5ft9o

Opakujeme slovíčka - Fruits and Vegetables a hádáme podle obrázků.

Na závěr jsme si zatančili Freeze Dance.

 

6.1.

Začínáme písničkou a protažením.

Dnešní hodina je věnovaná opět samohláskám - vowels a to jejich. psaní, čtení a výslovnosti.

                                        

Každý si obkreslí vlastní ruku na papír. Ke každému prstíku přiřadíme jednu samohlásku.

A, E, I, O, U

Do políčka  příslušného prstu pak vpisujeme slovíčka s písmenkem spojená.

A - apple, rat, cat  E - bed, egg, pen  I - pig  O - doll, frog, dog   U - cut, nut

 

5.1.

Zahajujeme písničkou o samohláskách - https://www.youtube.com/watch?v=RUSCz41aDug

Dnes se zaměřujeme na písmenko E, e - které píšeme i správně vyslovujeme v rámci doplnění do jednotlivých slovíček - PEN, EGG, TEN

Pouštíme si krátký příběh a vybíráme slovíčka, která obsahují samohlásku E. ( jet, Kevin, get )

https://www.youtube.com/watch?v=d8TmnH_hBko

Připomínáme si slovíčka z oblasti ovoce a zeleniny - FRUITS  and VEGETABLES - Ovoce a Zelenina

 ( Pear, peach, apple, coconut  X  mushrooms, potato,  carrot, broccoli )

Bookwork: SB str. 54 - obtisky ze zadní strany učebnice nalepujeme správně na místa kam patří.

Prohlížíme si obrázky a říkáme si, kdo má rád jaké ovoce a jakou zeleninu.
What is your favourite fruit? My favourite fruit is an apple.
What is your favourite vegetable? My favourite vegetable is a carrot.
 

4.1.

winkVítáme děti zpět v novém roce a přejeme hodně zdraví a dobrou náladu všem.laugh

Dnes začínáme rozcvičkou a to již známou s pomocí jednotlivých písmenek abecedy.

https://www.youtube.com/watch?v=VloEiK4Ihj8

První hodina v novém roce je zaměřena především na samohlásky /vowels / - A, E, I, O, U

Dbáme na jejich správnou výslovnost a trénujeme i psaní

Pouštíme si písničku pro snadné zapamatování: https://www.youtube.com/watch?v=RUSCz41aDug

Doplňujeme jednotlivá cvičení online, kde je potřeba doplnit k obrázku a rozepsanému slovíčku vždy správnou samohlásku ( DOG, CAT, RAT, FROG )

Pouštíme si krátký příběh a vybíráme slovíčka, která obsahují právě samohlásky.

https://www.youtube.com/watch?v=9C1qj06xduo

Opakujeme slovíčka z předcházejících lekcí s pomocí Flash Cards.

Hodinu zakončujeme naším oblíbeným FREEZE DANCE.

 

PROSINEC

22.12.

                    

Dnešní hodina je laděna vánočně. Učíme se nová slovíčka - Christmas tree, Santa Claus, reindeer, presents, candy, Rudolph, sleigh, gingerbread, stocking. Pouštíme si krátké vánoční příběhy a vánoční písničky. Sledujeme příběh a na základě jeho obsahu si pak každý namaluje vánoční těžítko (snow globe ), do kterého si nakreslí  své vánoční přání ( Christmas wish ).

Přejeme vám všem krásné Vánoce.

 

17.12.

Zahajujeme písničkou  - Christmas shark: https://www.youtube.com/watch?v=u0aAMvvw_co

Pokračujeme a ptáme se jeden druhého, co kdo má na Vánocích nejraději a na co se nejvíce těší. 

Učíme se a hádáme nová slovíčka:https://www.youtube.com/watch?v=q1b7cBvGLjM&t=17s

Na papír kreslíme podle instrukcí jednotlivé vánoční motivy.

Nová slovíčka: snowman, Christmas tree, presents, Santa Claus, reindeer, gingerbread

 

15.12.

Rozcvičujeme se u písničky "I'm so happy".

Bookwork: V učebnici SB pracujeme na str. 52- Cakes - a věnujeme se především počítání od 10 do 20. https://www.youtube.com/watch?v=Fi0uaSGV5LU

V učebnici WB str. 52 - píšeme číslice a kontrolujeme správnost psaní i výslovnosti.

Game: Na závěr hodiny  hrajeme Christmas game - How many....? Ptáme se a odpovídáme podle počtu, který vidíme na obrazovce.https://www.youtube.com/watch?v=Fi0uaSGV5LU

 

10.12.

Procvičujeme a opakujeme slovíčka.

Bookwork: V učebnici SB pracujeme na str. 50 - The pizza - posloucháme a snažíme se sledovat text. Následně se podíváme na  video tohoto příběhu.

V učebnici WB str. 50, cv. 1, 2 -  doplňujeme cvičení podle poslechu, textu a obrázků.

Na str. 51, cv. 2 - vybarvujeme obrázky podle instrukcí a poslechu.

I have got  a pizza. I haven't got a cake Opakujeme gramatiku z minulé hodiny.

8.12.

Dnes se věnujeme především otázce - Have you got....a pizza? Máš pizzu? a následně odpovědi - Yes, I have. / No, I haven't.

Book work: V učebnici SB pracujeme na str. 49 cv. 1, 3. Podle poslechu rozhovoru, děti odškrtávají  jednotlivé obrázky s potravinami.

V učebnici WB pracujeme na str. 49. Podle obrázku a otázek v učebnici odpovídáme. Have we got any milk?Yes, we have. Have we got any apples? No, we haven't.

a zde již slibovaná vánoční....https://www.youtube.com/watch?v=u0aAMvvw_co

3.12.

Dnes zahajujeme hledáním písmenek v obrázcích. Podívavat se můžete zde:https://www.youtube.com/watch?v=mSr3XU6mbjU

Activity: Malujeme podle diktátu jednotlivé druhy ovoce a zeleniny

Bookwork: SB str. 48 - věnujeme se nové písničce, posloucháme a snažíme se zachytit jednotlivá slovíčka pod textem - chicken, banana, milk, juice, apple,sausages, cake, pizza, cheese, toast ....

WB str. 48  - podle poslechu děti číslují jednotlivá slovíčka potravin, v dalším cvičení děti odpovídají na otázky a podle vzoru píší ke každému obrázku jedno slovíčko.

Opakujeme si i s pomocí písniček a videa - "Do you like.....?"https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc, http://https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk

1.12.

Podle obrázků opakujeme slovíčka, která se vztahují k tématu ovoce, zeleniny.

Konverzujeme mezi sebou a ptáme se: "What is your favourite meal?" ....a odpovídáme:  "My favourite meal is pizza."

Grammar: I  have got a dog. Have you got a cat? I have not got a cat. Používáme staženou formu: I've got a dog. I haven't got a cat.

Písnička spojená s gramatikou: https://www.youtube.com/watch?v=ibTiIaI6KsE

Věnujeme se tak především slovesu MÁM x NEMÁM  a snažíme se vzájemně ptát a odpovídat.

"I've got a banana and an apple." I haven't got a sandwich.

Bookwork: V učebnici WB pracujeme nastr. 47 a podle poslechu označujeme jednotlivé obrázky.

Vybarvujeme obrázek svačinového boxu podle instrukcí a kroužkujeme správně napsané věty.

LISTOPAD

 

26.11.

Hodinu zahajujeme písničkou a opakujeme si tak barvy.https://www.youtube.com/watch?v=YRonvWl1g1s

Bookwork: V učebnici SB str. 47 cv. 1, 2

Na základě poslechu děti spojují obrázky dětí a svačinových boxů podle obsahu.

Cv. 2 - podle instrukcí umísťujeme samolepky potravin do krabičky se svačinou.

Následně se ptáme a odpovídáme. I have got a sandwich. I haven't got a banana.

Hrajeme poznávací hru a opakujeme si slovíčka spojená s jídlem.

 

25.11.

Dnes začínáme naší hodinu písničkou, kterou již známe a zároveň protažením.

https://www.youtube.com/watch?v=R-TqxvXfd2M

Bookwork: V učebnici SB pracujeme na str. 46 a začínáme tak novou lekci č.4.

Lunchtime - seznamujeme se s novými slovíčky, které se věnují oblasti jídla.

banana, sausage, chicken, steak, peas, carrots, sandwich, banana, apple, cake

V učebnici WB str. 46 vyplňujeme cvičení 1 a do bílých čtverečků zapisujeme čísla podle poslechu.

Trénujeme správnou výslovnost slovíček, představujeme si je i formou hádanek na obrazovce a přidáváme drobnou konverzaci. / Do you like pizza? Yes, I like pizza. Do you like peas? No, I don't like peas.

Hádanky si můžete opakovat zde:

https://www.youtube.com/watch?v=mVE9pYdwX-I&list=PLIfhTn-43isbJRIY

 

 

24.11.

Alphabet book - na zadní straně našich abecedních sešitů se věnujeme dnes číslům a všechna si pěkně obtáhneme. Opakujeme tak všechna čísla, která zatím známe.

Bookwork: SB str. 42 - Camouflage - čeká nás zajímavé téma, kdy nahlížíme do života zvířat a jejich maskování v přírodě. Pouštíme si krátký film a video s hádankami.

V učebnici WB str. 42 cv. 1 - vybarvujeme obrázek přesně podle toho, jak se zvířata v přírodě maskují. Zároveň opakujeme a hádáme názvy všech zvířat která známe.  

 

23.11.

Alphabet book - pracujeme na poslední straně v našich sešitech s abecedou, kde píšeme všechna písmenka, která jsme se naučili.

Bookwork: V učebnici SB, str. 41 - obtisky ze zadní části učebnice lepíme podle instrukcí IN, ON, UNDER

Pouštíme si písničku, kde si opakujeme předložky:https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM

V učebnici WB pracujeme na str. 42, cv. 2 - porovnáváme rozdíly mezi obrázky a hovoříme o nich

Př. Picture one. Two snakes. Picture two. Three snakes. Picture one five tigers. Picture two three tigers.

 

19.11.

Rozcvičíme se u našeho známého tance s písmenky - Alphabet dance 

https://www.youtube.com/watch?v=Srzjx2HkPQI

Slavnostně dnes dokončujeme Alphabet book  a na programu máme poslední písmenkoz.

Učíme se i nová slovíčka: zipper, zebra, ZOO, zigzag.

Pouštíme si krátké video s písmenkem:https://www.youtube.com/watch?v=oeK1QzVr_l0

Bookwork: V učebnici SB pracujeme s obrázkama str. 4O - Pet Show - podle poslechu lepíme samolepky medailí k vítězům. Dále podle instrukcí kroužkujeme  jednotlivá zvířátka.

V učebnici WB na str. 41 - Ptáme se a odpovídáme, počítáme podle obrázků. př. How many elephants are there? There are two elephants. How many ducks, frogs, lizards....are there? https://supersimple.com/song/lets-go-to-the-zoo/

 

18.11.

Zazpíváme si a protáhneme se u písničky s abecedou.

Následuje předposlední písmenko abecedy  a to znamená, že děti v tomto týdnu dokončí své Alphabet books.  yesVšechny mají děti velkou pochvalu za práci, kterou v online hodinách odvádějí.laugh

Máme na řadě tedy písmenko Y  y, které si zapisujeme a vybarvujeme si podle instrukcí nová slovíčka - Yo-yo, yellow, Yak, yawn ( zívat ) 

Znovu dnes opakujeme a trénujeme věty typu: I like fruit. I like colours. I don't like spiders. I don't like sharks.

Bookwork: V učebnici SB str. 38 sledujeme a posloucháme text příběhu THE SPIDER. Příběh si také pouštíme v podobě videa.

V učebnici WB pracujeme se cvičením na str. 38 a na str. 39 malujeme podle instrukcí obrázky.

Pouštíme si písničku, která s dnešním tématem souvisí.

 

16.11.

Dnes se věnujeme písmenku X  x, učíme se i nová slovíčka s písmenkem spojená  - fox, six, ox (vůl), box, x-ray (rentgen)

Procvičujeme hlavně věty typu: I like dogs. I like pizza. I like animals. / Mám rád...../

I don't  like cats. I don't like spiders. I don't like rats. / Nemám rád..../

Otázka: Do you like animals? Yes, I do.     Do you like apples? No, I don't.

Bookwork: V učebnici SB na str. 37 cv. 1, 2 - doplňujeme podle poslechu

V učebnici WB na str. 37 malujeme usměvavého panáčka, nebo zamračeného - Fiona likes....., Andrew doesn't like....., cv. 2 -spojujeme obrázky a věty, které k sobě patří.

Na závěr si zazpíváme písničku a zatančíme si.https://www.youtube.com/watch?v=yS1zl4g7HLA

 

12.11.

Zazpíváme si písničku a zároveň se protáhneme u cvičení.

Dnes procvičujeme písmenko W  w a slovíčka s písmenkem spojená.

Wolf, wig (paruka ), walk, worm (červ)

Bookwork: V učebnici SB na str. 36 pracujeme s písničkou - ptáme se a odpovídáme - How many spiders are there? There are six spiders.

V učebnici WB na str. 36 - podle poslechu zaškrtáváme správné obrázky. Vysvětlujeme si rozdíl mezi jednotným a množným číslem: There is one dog. X There are two dogs. There is one frog. X There are six frogs.

....a na závěr hodiny si zatančíme a zazpíváme.https://www.youtube.com/watch?v=48Z0RApyLnc

 

11.11.

Zahajujeme protažením s naší již známou písmenkovou jógou.

https://www.youtube.com/watch?v=O0Bb5T2-b1A

Dnes nás čeká k procvičení písmenko V  v  - violin ( housle ), volcano, van, vakuum ( vysavač )

Pouštíme si krátké video a s písmenkem se seznamujeme.

https://www.bing.com/videos/search?q=starfall+letter+v&docid=608046470436947002&mid=B57B76FD9A2F7E313F37B57B76FD9A2F7E313F37&view=detail&FORM=VIRE

Názorně si předvádíme a opakujeme používání předložek in, on, under.

Bookwork: V učebnici WB str. 35 kreslíme jednotlivá zvířátka do obrázku podle instrukcí.

V učebnici SB str. 36 posloucháme písničku a počítáme kolik je kterých zvířátek. Celou větou odpovídáme: Six spiders are on the pencil case.How many elephants are there? There are two elephants on the ruler. How many dogs are there? There are four dogs on the table.

Za závěr se opět trochu protáhnneme.

https://www.bing.com/videos/search?q=hop+skip%2c+walk+swim+song&&view=detail&mid=5CFBCA5D655351713AC15CFBCA5D655351713AC1&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dhop%2Bskip%252c%2Bwalk%2Bswim%2Bsong%26FORM%3DHDRSC3

 

10.11.

Po úvodní písničce následuje prozkoumání nového písmenka  U  u  a hned po procvičení psaní přidáváme nová slovíčka - ufo, bus, umbrella, sun

Základem dnešní hodiny je procvičování předložek - IN, ON, UNDER,

Názornou formou si předvádíme a na pomoc si bereme naše plyšové kamarády. Put your elephant on your head, put your dog under the chair, put bear  in your desk....

Bookwork: V učebnici SB na str 35 pracujeme s rozmístěním obtisků žabek - na, do, nebo pod lavici - Put the frog under the desk, on the desk, in the desk.

Na str. 35, cv.3 ukazujeme na obrázky podle poslechu. Znovu opakujeme slovíčka zvířat z minulé hodiny. Proto si pouštíme krátké video.

 

9.11.

Alphabet book:

Zazpíváme se písničku a pouštíme se do procvičování nového písmenka T  t

- nová slovíčka vybarvujeme - taxi, turtle, tiger, train, ten

Bookwork: Dnes zahajujeme novou lekci č. 3. V učebnici SB pracujeme s novými slovíčky na str.34 PET SHOW- Na téma domácích mazlíčků posloucháme také písničku  a hlasitě opakujeme slovíčka. / elephant, rat - krysa, frog, duck, sdpider, dog, cat, lizard - ještěr /

Pouštíme si také krátký úryvek z filmu Domácí mazlíčci. Ptáme se a odpovídáme:

What is it?  It's a snake.(turtle, pig, bird, fish, horse, hamster...) 

Activity: Hidden pictures - z výřezu velkého obrázku hádáme o jaký obrázek se jedná.

 

5.11.

ABS song pro zahájení dnešní výuky.

Alphabet book - dnes procvičujeme písmenko S  s  a připojujeme slovíčka - sun, skateboard, sunglasses, snow, snake https://www.youtube.com/watch?v=Pp0_wibvc8I

Dnes se zaměřujeme na otázku a odpověď: What is it? It is a bear. What is it? It is a car.

Pomáhají nám také obrázky Flashcards, kde se ptáme a odpovídáme.

K doplnění si pouštíme písničku:https://www.youtube.com/watch?v=8-SWzpdcl6E

Bookwork: V učebnici WB  pracujeme na str. 28 - vybarvujeme  podle zadání a poslechu.

 

 

4.11.

Alpabet book - písmenko R  r - like Rita, rain (déšť ), robot, rectangle ( obdelník ),  rainbow ( duha ), rose (růže), red

https://www.bing.com/videos/search?q=starfall+letter+-c&&view=detail&mid=D5FA96E6BFD2E41AD870D5FA96E6BFD2E41AD870&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dstarfall%2Bletter%2B-c%26FORM%3DHDRSC3

Do našich sešitů píšeme nové písmenko a procvičujeme slovíčka.

S pomocí Flashcards si připomínáme a opakujeme slovíčka od začátku školního roku.

Opakujeme abecedu s pomocí hudby, tance a cvičení - https://www.youtube.com/watch?v=VloEiK4Ihj8

Bookwork: V učebnici WB str. 29, cv. 1 - na základě poslechu a instrukcí vybarvujeme příslušné hračky. Colour a long train blue. Colour a big monster black. Colour a beautiful doll pink.... 

 

3.11.

Dnes se pouštíme do písmenka Q q, pouštíme si a zpíváme ABC song a připojujeme nová slovíčka, která si děti vybarvují - quilt (koberec ), queen ( královna ), question ( otázka)

https://www.youtube.com/watch?v=G8vMFblWjU8

Bookwork: V učebnici SB na str.26 se věnujeme příběhu The go-kart race - posloucháme text, sledujeme a pouštíme si příběh na počítači.Na str. 27 podle popisu číslujeme brázky a znovu tak opakujeme slovíčka spojená s opaky ( big, small, old, new, long, short ).

V učebnici WB na str. 26 cv. 2- číslujeme obrázky pořadí.

 

2.11.

Hodinu zahajujeme opět naší již známou písničkou.

Alphabet book - dnes procvičuje další písmenko, tentokrát je to písmeno P  p

https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs

Přidáváme hned také několik slovíček, jejichž obrázky podle instrukcí vybarvujeme - pig, pink, puppy, pizza. Pouštíme si související krátké video. https://www.starfall.com/h/abcs/letter-p/?

Čeká nás také písnička, kde se učíme slovíčka zaměřená na opaky (opposites ).

https://www.youtube.com/watch?v=oootVj4H0J4&feature=emb_title

Názorně si také jednotlivé předměty ukazujeme přímo na našich obrazovkách. "Go and find something long.....something short (big, small, new, old, beautiful ugly )."

Bookwork: V učebnici SB str. 28 - podle obrázků a vět zaškrtáváme, zda věta odpovídá obrázku či nikoli.

Učebnice WB str. 25 - podle instrukcí označujeme příslušný obrázek - opět procvičujeme opaky.

 

ŘÍJEN

ONLINE VÝUKA

V rámci výuky online se s dětmi z prvních tříd budeme vídat každý den. Lekce trvá 45 minut.

Pondělí: 16.00 - 16.45

Úterý: 13.05 - 13.50

Středa: 16.00 - 16.45

Čtvrtek: 14.10 - 14.55

 

27.10.

Také dnes si s chutí zazpíváme naší písničku.https://www.youtube. com/watch?v=ffeZXPtTGC4

Alphabet Book - pozornost věnujeme písmenku O o  - orange, ostrich, on / off, owl, octopus

Písmenko procvičujeme a učíme se nová slovíčka jejichž obrázky děti vybarvují.

https://www.starfall.com/h/abcs/letter-o/?

Opakujeme také slovíčka a písmenka z předcházejících lekcí.

The Yoga Alphabet - pěkně si dnes také zacvičíme https://www.youtube.com/watch?v=O0Bb5T2-b1A

Bookwork: SB str. 25 - LONG - SHORT, BIG - SMALL, OLD - NEW, UGLY - BEAUTIFUL

Názorně si předvádíme opaky a pouštíme si související videa.

https://www.youtube.com/watch?v=HGeuA4iJ8vI

https://www.youtube.com/watch?v=oootVj4H0J4

 

26.10.

Písničkou zahajujeme dnešní hodinu https://www.youtube. com/watch?v=ffeZXPtTGC4

a pak již plynule přecházíme k Alphabet book a věnujeme se písmenku N n,

nová slovíčka: net - síť, nine - devět, nest - hnízdo

What is  your favourite colour? My favourite colour is blue. What is your favourite toy? What is your favourite sport?......

Ptáme se a odpovídáme. Pouštíme si  písničku:https://www.youtube.com/watch?v=7lIOx8zYGI4

Bookwork: v učebnici SB str. 24 - posloucháme písničku a povídáme si o obrázku, který k písničce patří. 

V učebnici WB na str. 24 cv.1 - podle poslechu spojujeme obrázky, které k sobě patří.

na str. 22 spojujeme písmenka podle abecedy a tím nám vzniká obrázek, který vybarvujeme.

 

22.10.

Alphabet book: Dnes se pouštíme do práce s dalším písmenkem. Věnujeme se písmenu M m.

Hned se můžeme naučit i několik nových slovíček - Mask, Monkey, Moon, Motorcycle. Jejich obrázky si vybarvujeme podle zadání.

https://www.starfall.com/h/abcs/letter-m/?mg=m Na stránkách Starfall se učíme slovíčka správně vyslovovat.

Games: What is your favourite toy? Děti si přinesou své oblíbené hračky. Hračky si mezi sebou představují. My favourite toy is a bear.

Bookwork: V učebnici SB cv. 1 - nalepujeme nálepky podle poslechu. Která hračka je nejoblíbenější jednotlivých dětí na obrázku?

V učebnici WB str. 23 - Follow the lines - rozmotáváme klubíčka a děti zjišťují které obrázky k sobě patří. Následně si povídáme o obrázcích - Her name is Lisa. Her favourite toy is her go-kart.

She /ona/  -  Her /její/            He /on/   - His /jeho/

 

21.10.

Alphabet book: Zpíváme naši písničku o abecedě a pak se již zaměřujeme na písmenko L  l, které píšeme do sešitů. Učíme se nová slovíčka s písmenkem spojená a jednotlivé obrázky vybarvujeme- lion, ladybug ( beruška ), lips (rty), lock (zámek), log ( kláda, poleno ), lightning ( blesk )

Bookwork:  V učebnici WB pracujeme na str. 22. Podle instrukcí Miss Rity děti číslují v rámečcích jednotlivé obrázky. Cvičení následně společně kontrolujeme. 

Activity: What's in you bag? Na pomoc si děti berou svoje školní batůžky. Děti ukazují jednotlivé předměty, které v batohu mají. Ptáme se a odpovídáme. It's a pen, book, ruler, pencil case, notebook...

 

20.10.

Alphabet book: po písničce  https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs

přichází na řadu další písmenko a dnes je to písmeno K  k,  věnujeme mozornost správnému psaní. Podle instrukcí pak vybarvujeme obrázky začínající na stejné písmenko- kangaroo, kitchen, koala, kite, kitten

https://www.starfall.com/h/abcs/letter-k/?

Opakujeme slovíčka z předešlých písmenek a děti si je pamatují opravdu velmi dobře.

Bookwork: V učebnici SB str. 22 přecházíme k nové lekci č. 2 - Let's play!

Máme tady nová slovíčka, která se učíme i s pomocí Flash cards - Kite, Doll, Plane, Computer game, Train, Car, Ball, Bike, Go-kart

Pouštíme si písničky, tančíme a zpíváme.https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0wg

 

19.10. 

enlightenedHomework / domácí úkol /: V učebnici WB str. 19 - vybarvit obrázek podle číselného zadání. Vypracovat prosím do následujícího pondělí 26.10 Děkuji

Zpíváme písničku-https://www.youtube. com/watch?v=ffeZXPtTGC4 

Alphabet book: dnes se věnujeme písmenku J j. Písmenko si děti procvičují ve svých sešitech a vybarvují obrázky podle pokynů  vyučujících. Učíme se nová slovíčka - jet, jellybeans, jump, jellyfish

https://www.starfall.com/h/abcs/letter-j/?

Bookwork:v učebnici WB na str. 18 - mícháme barvy a zjišťujeme jaké barvy získáme smícháním 2 základních barev.

V učebnici SB na str. 20 - číslujeme obrázky na základě poslechu a popisu jednotlivých obrázků.

Učíme se tak další pokyny a názorně si je předvádíme - take out ( vyndej ), stand up (postav se , put the pencil case on your head  ( dej si penál na hlavu), stretch ( protáhni se ), turn around ( zatoč se)

Cvičíme podle již známé písničky https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0wg

 

 

15.10.

 

Alphabet book: na řadě je další písmenko z abecedy. Dnes procvičujeme písmeno I i.

Opět podle instrukcí vybarvujeme příslušné obrázky a učíme se tak i nová slovíčka -

iguana - leguán, igloo, insects - hmyz -  https://www.starfall.com/h/abcs/letter-i/?

a připojujeme naší písničku. https://www.youtube.com/watch?v=ffeZXPtTGC4

Procvičujeme slovíčka spojená s pokyny: OPEN, CLOSE, PASS ME, SHOW ME

Na pomoc si vezmeme naše školní batůžky a vyndáváme předměty. Každý ukazuje co má v batohu a pojmenuje předměty.

It's a book. It's a pencil. It's a pen. It's a rubber.

Dnes s námi pracují i naši oblíbení plyšoví kamarádi. Každý si přinese svoji hračku a představí sebe i ji. "Hello, my name is Alice. It's my favourite toy kangaroo. His name is Bob."

Stačili jsme se také protáhnout u písničky a zacvičit si jogu.https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0wg

 

 

14.10.

Alphabet book: hodinu zahajujeme novým písmenkem H  h - procvičujeme jeho psaní a podle zadaných instrukcí vabarvujeme slovíčka s písmenem spojená - hat, horse, hippo, hummingbird

https://www.starfall.com/h/abcs/letter-h/?mg=m

Bookwork:  V učebnici SB str. 17 - Miss Rita nám předčítá jednotlivé věty a my přiřazujeme správný obrázek. Učíme se tak nová slovíčka z oblasti pokynů - PUT AWAY -  dej pryč, TAKE OUT - vyndej ven , PASS ME - podej mi, OPEN your book - otevřete knihu, CLOSE your book - zavřete knihu, LISTEN - poslouchejte, COLOUR - nakresli, POINT - ukaž na.., SHOW ME - ukaž mi 

V učebnici WB str. 17 - Podle poslechu číslujeme jednotlivé obrázky. Čísla si společně kontrolujeme a opakujeme si opět slovíčka, která již dobře známe.

Na základě pohybové písničky si procvičujeme nejen tělo, ale i slovíčka spojená s pohybem - hop, skip, walk, run, swim, jump https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1k

 

13.10.

Dnes zahajujeme první hodinu  výuky ONLINE. Pouštíme se ihned do naší písničky o abecedě, kterou si opět můžeme zazpívat.winkhttps://www.youtube.com/watch?v=ffeZXPtTGC4

Seznamujeme se ze  základní obsluhou počítače. Učíme se vypínat a zapínat mikrofon. Děti dostávají drobné informace, jak s počítačem budeme pracovat.

Do našich Alphabet book si zapisujeme další písmenko. Tentokrát je to písmeno G g a hned připojujeme a vybarvujeme slovíčka písmenkem začínající - gorilla, green, goose, girl

Bookwork: Znovu se vracíme k procvičování slovíček na téma školní potřeby. Pracujeme v učebnici SB na str. 16 - spojujeme obrázky podle poslechu

Slovíčka procvičujeme i s pomocí obrázků sdílených na počítači. Opakujeme, ptáme se a odpovídáme. Is it a book? Yes, it is. It's a book. ( pen, notebook, bag, ruler, rubber, pencil case, desk )

Děti si zaslouží velkou pochvalu za skvěle zvládnutou hodinu. yes

Těšíme se opět zítra!laugh

 

 

8.10.

Dnes si zapisujeme do našich Alphabet book nové písmenko F f - vybarvujeme si a učíme se nová slovíčka - Fox, five, fingers https://www.youtube.com/watch?v=yoEJ_nnykkA

Bookwork: V učebnici SB na str. 13 podle poslechu lepíme obrázky na správné místo a učíme se psát i nová slovíčka ( table, book, pen, pencil )

V učebnici SB na str. 14 pracujeme s novým příběhem Watch out, Flash! Příběh posloucháme, sledujeme a pouštíme si ho na interaktivní tabuli. 

 Trénujeme v praxi jednotlivé aktivity: Open your book. Close your book. Pass me the pencil. Stand up, Sit down

Zde si mohou děti procvičit názorně namluvená slovíčka z první lekce. Namluvila je pro děti

Miss Quetz, vyučující ze skupinky Chipmunks. https://www.leapcz.com/jana/1_lekce.mp4

laughDěkujeme!yes

 

6.10.

Pokračujeme v abecedě a dnes připojujeme písmenko E e. Do našich Alphabet book si procvičujeme psaní písmenka, učíme se nová slovíčka ( elephant, egg, enter, exit ) a vybarvujeme příslušné obrázky. https://www.youtube.com/watch?v=23iio41EK_M

Grammar, conversation: What is this? What's this? It is /It's/ a penci. It is /It's/ a rubber. It is /It's/ a pencil case....Is it a book? Yes, it is. Ptáme se a odpovídáme - Co je to? Je to kniha? Ano, to je kniha.

Student of the months - dnes slavnostně vyhlašujeme studenta měsíce za měsíc září. Každý může získat toto úžasné ocenění, kdy záleží na  snaze, spolupráci, plnění povinností a úkolů, pokroku ve výuce a na milém vystupování. Každý, kdo takové ocenění získá, může si další den výuky pustit oblíbený krátký film v době přestávky.

Nová slovíčka: pencil, pen, rubber, ruler, pencil case, book, notebook

Bookwork: V učebnici WB pracujeme na str. 11 - pozorně posloucháme a podle zvuku zapisujeme příslušné slovíčko pod obrázek.

V učebnici SB na str. 12 - posloucháme písničku a spojujeme slovíčka s předměty podle poslechu.

 

1.10.

Dnes si zapisujeme do našich sešitů s abecedou další písmenko a to: D d - doll, dinosaur, duck, dog. Obrázky si můžeme vybarvit.

                                            

Bookwork: V učebnici SB na str. 8  sledujeme nový příběh našich hrdinů - Meet Super Friends.

Co již víme - Whisper - mluví se zvířaty, rozumí jejich řeči

Flash - je velmi rychlá, Thunder - má obrovskou sílu a Misty umí zmizet a stát se neviditennou.

New words: bag, book, desk, rubber, pencil, pen, desk, rulerk, notebook, pencil case

                                                                                 

Všechna slovíčka si názorně ukazujeme a opakujeme hlasitě . Hrajeme hry, při kterých si slovíčka lépe zapamatujeme.   

ZÁŘÍ

29.9.

Na programu máme dnes písmenko C c a zapisujeme si  ho do našich sešitů. Vybarvujeme příslušné obrázky ( cat, computer, cow, camp ) a zpíváme již známou písničku o ABECEdě.

Konverzace: Učíme se, jak se zeptat a odpovědět - How old are you? I'm six. ( Kolik je Ti let? Je mi šest. ) Mezi sebou se děti ptají a odpovídají.

Bookwork: Učebnice Student's Book str. 7 - Podle poslechu vybarvujeme čepičky  určitou barvou a spojujeme s postavičkami.

V učebnici Work Book pracujeme na str. 7 - na základě diktátu vybarvujeme jednotlivá slova spojená s barvami. Pokračujeme v dalším cvičení, kde doplňujeme informaci o obrázku, kde děti kreslí sebe. Hi, I'm Alice. My hat is blue. Look!

 

24.9.

Hodinu začínáme písničkou o ABECedě. https://www.youtube.com/watch?v=Vaq0kwg2cog

Do našich sešitů si dnes zapisujeme další písmenko. Tentokrát je to písmenko B - ball, bear, boy, bee, blue https://www.youtube.com/watch?v=Vaq0kwg2cog

                                    

Na strákách starfall si pouštíme slovíčka s písmenkem spojená.

Bookwork:  V učebnici Work Book na str. 5 - spojujeme správně čísla

Na str. 6 - doplňujeme malá a velká chybějící písmenka

V učebnici Student's Book - počítáme od 1 do 10, na str. 6 - posloucháme písničku

Games: Hrajeme hry spojené se slovíčky a čísly.

22.9.

                                            

                                  

 Na začátku hodiny se pouštíme do prvního písmenka abecedy - A a - písmenka si trénujeme a zapisujeme do našich Alphabet Books. Děti si mohou potrénovat zde:

https://www.youtube.com/watch?v=Vaq0kwg2cog

Učíme se také písničku o abecedě a budeme tak zahajovat každou hodinu, kdy se naučíme nové písmenko. Děti si mohou zazpívat i doma: https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs

V učebnici Student's Book /SB/ se dnes seznamujeme s novými kamarády, kteří nás budou provázet učebnicí celý školní rok. Poznáváme, kdo je Whisper, Thunder, Misty and  Flash.

Na straně 4 v učebnici se učíme novou písničku.

Věnujeme se také číslům od 1 do 10. Hrajeme hry a soutěžíme.

 

 

17.9.

smileyVítáme děti v novém školním roce!laugh

Dnešní první hodina byla seznamovací. Vzájemně jsme se pozdravili a představili -

Hello, my name is Alice, hello my name is Rita. What's your name?....

Seznamujeme se s pravidlykterá budeme poctivě dodržovat. Pro jasnou představu jsme si ukázali obrázky, které jsou pro děti srozumitelné a jasné.

( Be nice, speak English, raise your hand, bring boooks to class )

 Povídali jsme si o tom,  co znamená šikana, jaké chování zahrnuje a zároveň jsme si zdůraznili, že my se budeme k sobě chovat pěkně a budeme si pomáhat. Jako potvrzení o naší dohodě jsme společně  podepsali Anti-Bullying Certificates.

Naším maskotem bude v letošním roce Clown Fish - Klaun očkatý, o kterém si povídáme, protože většina dětí dobře zná rybičku Nema.

Začínáme pracovat na plakátu naší skupinky. Každý si vybarvuje svoji rybku a tu společně s fotografií lepíme na velkou čtvrtku. Až bude naše dílo hotové bude viset v chotbě školy před jídelnou.

Každý si podepsal  a vybarvil úvodní stránku svého sešitu s abecedou. Každou hodinu se naučíme jedno nové písmenko, které si budeme v sešitě procvičovat.

Zahráli jsme si pohybovou hru, kde si děti osvojily některé pokyny, které budou v hodinách potřebovat. Stand up, sit down, make a circle, dance, open your books, close your books, open and close your pencil case.

 

 

aktualizováno: 07.05.2021 19:21:29