Clown Fish

Clown fish

Vyučující:

 

Alison Mason

tel.: +420 774 302 594
email: alison.mason26@gmail.com

Asistent/ka:

 

Jana Hrubešová

tel.: +420 723 275 497 
email: jenahru@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2022-2023!Vážení rodiče,

pokud si má Vaše dítě vést v programu úspěšně, je důležité, abyste věděli, co se na hodinách dělá, a mohli jej tak ve studiu podpořit. Na této webové stránce najdete informace o práci v hodinách, o zadaných domácích úkolech, o nadcházejících testech i další důležité informace týkající se výuky. Je nezbytné, aby se žáci snažili vypracovávat domácí úkoly a v případě absence si vždy doplnili zameškanou látku. Snadněji se tak po návratu do školy zapojí do výuky. V případě dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Nové, druhé, vydání učebnic Super Minds! V tomto školním roce budeme při výuce používat nové, druhé, vydání našich oblíbených učebnic Super Minds. Obsahově je téměř stejné jako to předcházející, avšak bylo vylepšeno a aktualizováno. Věříme, že se všem bude líbit. Jeho součástí je nová digitální platforma, Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (Workbook) a eBook (Student's Book) pro domácí studium a opakování. Všechna poslechová cvičení, písničky a videa v obou učebnicích jsou nyní na této nové platformě dostupná. Návod k jejímu užívání najdete v obou učebnicích na přední vnitřní straně jejich obalu. V případě dotazů či problémů týkajících se používání této platformy, klikněte na této stránce vpravo dole na ikonu "?HELP", kde najdete krátká videa, jak postupovat.

Také bychom Vám rádi připomněli, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Obsah učebnic byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických výukových programů a mohl se přizpůsobit dané týdenní dotaci hodin. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často najdete v učebnicích vynechané stránky, které si žáci samozřejmě mohou v případě zájmu také sami doma vypracovat.

 

UPOZORNĚNÍ:

Prosíme rodiče, aby své děti registrovali do programu Cambridge One dle pokynů na vnitřní straně obálky obou učebnic.

Pozor - každá učebnice se musí registrovat zvlášť, pomocí vlastního kódu, který najdete na vnitřní stránce obálky, pod stírací plochou.

Registrace do online programu Cambridge One

bude potřeba pro domácí přípravu našich studentů.

Pokud byste měli jakýkoliv problém s registrací použijte, prosíme, ikonu HELP, kterou najdete vpravo dole na této obrazovce.

Najdete tam krátká instruktážní videa, jak přesně pri registraci postupovat.

Videa pro domácí opakování a přípravu s Miss Alison

My ABC book

AB, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, QR, S, T, U, V, W, X, Y, Z

 

UČEBNICE - Student´s book

Lekce 1, Lekce 2, Lekce 3, Lekce 4, Lekce 5, Lekce 6, Lekce 7,

 

Ostatní

Číslovky 1-10, Is it...?, Číslovky 11-20, Dny v týdnu

 

 

 

BŘEZEN

23.3

Nejdříve jsme si řekli jak se máme.

Protáhli jsme se s písničkou a zazpívali si jak se co obléká.

MDR doplnili jsme slova do vět podle obrázků na tabuli.

Naučili jsme se gramatiku this/these co je pro jednotné číslo a co pro množné

Zahráli jsme si hru s this/these

Zahráli jsme si hru – journalist – po třídě jsme si ukazovali flashkarty se slovíčky a říkali si jestli je to this a nebo these.

Pracovali jsme se SB na straně 84 – podívali jsme se na video, zazpívalil si a udělali jsme si cv. 1

Zahráli jsme si hru  JEAOPARDY  a zopakovali jsme si gramatiku

Na konec hodiny jsme se podívali na hudební příběh a bílých botách, které měnili barvu.

21.3.

Dnes jsme si řekli o LEAP Summer Campu, který se bude konat 14-18.8.2023

Více informací a přihlášku o našem příměstském táboře naleznete zdePOZOR počet míst je omezen.

Nejdříve jsme si řekli jak jsme se měli o prázdninách a jak se máme.

Zazpívali jsme si s písničkou

Zkontrolovali jsme si domácí úkol (WB 82 a 83) a zadali si nový

HOMEWORK: WB 84 na 28.3.

MDR: doplňovali jsme si věty na tabuli.

Zahráli jsme si Baamboozle there is/there are.

Zahráli jsme si  hru na Wordwall – pexeso

Podívali jsme se znovu na nová slovíčka – video s Miss Alison a poprosíme vás si ho doma pořádně procvičovat.

Po přestávce jsme si zahráli hru s novými slovíčky – What is missing.

Ve SB jsme si na straně 82 poslechli písničku.  Na straně 83 si udělali cv.1 a 2

Procvičili jsme si nová slovíčka s plácačkami na mouchy.

Ve WB na straně 83 jsme si udělali cv. 1,2 a 3

Procivičili jsme si novou gramatiku s Baamboozle – Yes, I do/ No, I don´t

 

9.3.

Nezapomeňte na domácí úkol

HOMEWORK: WB strana 82 na 21.3.

Nejdříve jsme se přivítali s písničkou

MDR: na nečisto jsme si udělali jedno cvičení z testu.

Napsali jsme si test, když jsme ho dopsali udělali jsme si wordsearch s hledáním slovíček – barev.

Po přestávce jsme se seznámili s novými slovíčky z lekce 7. Abyste si mohli doma opakovat Miss Alison vám namluvila a naspelovala všechna slovíčka.
Do příští hodiny, která je po prázdninách se je prosíme naučte ať můžeme pokračovat s další látkou v lekci 7.

Zahráli jsme si hru s novými slovíčky a s plácačkami na mouchy.

Zahráli jsme si Baamboozle.

Na konec hodiny jsme se protáhli s PE videem.

 

7.3.

Ve čtvrtek 9.3. píšeme testík z učiva 6té lekce

Nejdříve jsme se přivítali s písničkou

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého týdne a zadali si nový

HOMEWORK: WB strana 82 na 21.3.

MDR: do sešitu jsme si doplnili slovíčka tak jak budou v testu.

Procvičovali jsme učivo 6.lekce v extra cvičeních s Cambridge.

Na nečisto jsme si vyzkoušeli udělat některá ze cvičení z testu.

Zahráli jsme si Baamboozle ve dvou týmech s opakováním gramatiky is/isn´t are/aren´t

Udělali jsme si cvičení 1 na straně 124 ve SB.

.

 

2.3.

Ve čtvrtek 9.3. píšeme testík z učiva 6té lekce

HOMEWORK: WB strana 76 na 7.3.

 

Nejdříve jsme se přivítali s písničkou

MDR: do sešitu jsme si doplňovali věty napsané na tabuli.

Zahráli jsme si Baamboozle ve dvou týmech s novou gramatikou is/isn´t are/aren´t

Udělali jsme si cvičení 1 na straně 77 ve WB.

Po přestávce jsme si opakovali dál gramatiku v různých cvičeních a rozeznávali jsme zda se jedná o otázku nebo odpověď.

Podívali jsme se na to, jak se čte krátké „u“.

Zahráli jsme si quizy na Wordwall, Wordwall, Wordwall a procvičovali si v nich zábavnou formou gramatiku.

 

 

 

ÚNOR

28.2.

Ve čtvrtek 9.3. píšeme testík z učiva 6té lekce

Nejdříve jsme se přivítali s písničkou

Zkontrolovali jsme si domácí úkol WB strana 72 a zadali si nový

HOMEWORK: WB strana 76 na 7.3.

MDR: do sešitu jsme si napsali nová slovíčka podle spelingu

Zahráli jsme si Baamboozle ve dvou týmech s novou gramatikou

Udělali jsme si cvičení 1,2 ve WB na straně 73

Ve SB na straně 74 a 75 jsme si poslechli příběh a podívali se na video.

Spolu jsme si potom udělali všechna cvičení ve WB na straně 74 a podívali se na video s krátkým „o“

Na závěr hodiny jsme si zahráli s quizem na Wordwall

 

23.2.

Nejdříve jsme se přivítali s písničkou

MDR: do sešitu jsme si napsali nová slovíčka.

Zahráli jsme si hru s razítky – spelovali jsme slovíčka na papír podle pokynů Miss Alison

Udělali jsme si cvičení na straně 72 a podívali jsme se na video.

Zahráli jsme si na Wordwall hru se slovíčky.

Odpověděli jsme si na otázky na tabuli

Udělali jsme si cvičení na straně 73.

Zahráli jsme si ve dvou týmech proti sobě na Baamboozle

Na závěr jsme si zacvičili s Minecraftem

 

21.2.

Dnes jsme dostali zpátky opravené testy z 5té lekce.

Nejdříve jsme si zkontrolovali domácí úkol WB 70 a zadali si nový

HOMEWORK: WB 72 celá strana do příštího úterý 27.2.

Nejdříve jsme se protáhli s písničkou

MDR: napsali jsme si slovíčka z 6té lekce.

Naučili jsme se poznávat krátké „i“ a udělali doplnili jsme si pracovni list a podívali se na video na Starfall.

Zahráli jsme si s plácačkami na mouchy a flaskartami a procvičili si slovíčka.

Zopakovali jsme si slovíčka a naučili se novou gramatiku na straně 71 ve SB, kde jsme si udělali i všechna cvičení.

Zahráli jsme si hru na Wordwall

Zahráli jsme si Baamboozle.

Na konec hodiny jsme poznávali slovíčka na flash kartách.

 

 

16.2.

Nejdříve jsme se protáhli s písničkou

MDR: napsali jsme si do sešitu ride bike, watch TW…

Napsali jsme si test z 5té lekce.

Po testu jsme si zacvičili s PE videem.

Podívali jsme se na Starfall – na Vowel „i“

Seznámili jsme se s novými slovíčky z lekce 6 – Miss Alison je pro vás namluvila, podívejte se na video a procvičujte slovíčka spolu.

Na konec hodiny jsme se podívali na slovíčka na flash kartách.

A podívejte, jak se nám povedly naše jídelny. V pondělí děti dostanou další část domu :-)

14.2.

Ve čtvrtek 16.2. píšeme testík

Nejdříve jsme si zkontrolovali domácí úkol WB 69 a zadali si nový

HOMEWORK: WB 70 celá strana do příštího úterý 21.2.

Nejdříve jsme se protáhli s písničkou

MDR: napsali jsme si do sešitu názvy dnů v týdnu.
 

Procvičovali jsme si slovíčka a gramatiku abychom se připravili na test, který píšeme ve čtvrtek.

Poslechli jsme si cvičení, které bude v testu a odpověděli jsme si na něj na tabuli.

Vypracovali jsme si Pracovní list z Cambridge č. 4

Podívali jsme se na slovíčka 6.té lekce.

Dnes jsme si rozdali první místnost z naší série – dům – dining room. Máme si ho doma domalovat, slepit a složit. Každý den budeme dostávat další a na konci lekce 6 budeme mít celý dům vymalovaný a slepený.

Návod, jak vybarvit a slepit najdete zde

9.2.

Nezapomeňte na domácí úkol: WB 69 celá strana

Ve čtvrtek 16.2. píšeme testík

Nejdříve jsme se protáhli s písničkou

MDR: do sešitu jsme si doplnli slova do vět I_____TV. I_____ my horse.

Zahráli jsme si v kruhu s otázkami a odpověďmi s balónem.

Vypracovali jsme si cvičení na straně 123 ve SB.

Zahráli jsme si šarády s novými slovíčky.

Po přestávce jsme tiskali slova pomocí razítek – dny v týdnu.

Ukázali jsme si test, abychom viděli, že se nemáme čeho obávat a že ho bez problémů zvládneme.

Ve WB na straně 124 jsme si dopsali slovíčka k obrázkům.

Na konec hodiny jsme si zacvičili s ninjou.

 

7.2.

Nejdříve jsme se protáhli s písničkou

Zkontrolovali jsme si domácí úkol (WB 60) a zadali nový

HOMEWORK: WB 69 celá strana do příštího úterý 14.2.

MDR: napsali jsme si do sešitu slovíčka 16-20

Ptali jsme se co jsme dělali o víkendu a odpovídali Yes, I do. No, I don´t

Zahráli jsme si quiz na Wordwall

Poslechli jsme s příběh na straně 62 a 63 ve SB a udělali si cvičení na straně 63.

Vypracovali jsme si cv. 1 a 2 ve WB

Podívali jsme se na video na Starfall a řekli si nějaká nová slovíčka která obsahují krátké A (van, hat, cat,…) doplnili jsme si písmenko A do pracovního sešitu

Mezitím jsme stihlí nějaké písničky a tance – Busy week a Ram sam sam a dokonce si zatancovat s Trolem.

 

2.2.

Nejdříve jsme se protáhli s písničkou

MDR: napsali jsme si do sešitu slovíčka 11-20

Udělali jsme si pracovní list – hledali jsme dny v týdnu mezi písmenky.

Zatančili jsme si bláznivý tanec Wednesday.

Naučili jsme se novou gramatiku  Do you like…   Yes, I do.  No, I don´t

Zopakovali jsme si slovíčka aktivit: play board game, play football, play tennis, go swimming, sing song, ride my bike, play computer game, ride my horse.

Zahráli jsme si s nimi šarády – jeden předváděl, ostatní hádali.

Ve SB na straně 61 jsme se podívali na video

Zahráli jsme si hru na Baamboozle Do you like….? zopakovali jsme si jak se tvoří otázka a naučili jsme se i spousta nových slovíček

Zahráli jsme si na novináře – pokládali jsme si otázky Do you….. at the weekend? Yes, I do, No, I don´t

Na konec hodiny jsme se podívali na video o tom, jak v Americe dnes sledují sviště jestli mají nebo nemají stín, aby zjistili jestli už přijde jaro nebo bude ještě zima.

LEDEN

31.1.

Nejdříve jsme se protáhli s písničkou

HOMEWORK: WB str. 60 cv.1, strana 61 celá strana

MDR: do sešitu jsme si rozmotali nová slovíčka podle obrázků na tabuli.

Zazpívali jsme si a zaběhali si na písničku Busy week

Seznámili jsme se s novými slovíčky různých aktivit: play board game, play football, play tennis, go swimming, sing song, ride my bike, play computer game, ride my horse.

Dělali jsme věty s novými slovíčky.

Ve SB na straně 60 jsme si poslechli písničku

Ve WB na straně 57 jsme si udělali cv. 1 a 3

Na konec hodiny jsme hledali po třídě nová slovíčka a zapisovali si je.

Zahráli jsme si i hru Journalist s novými slovíčky.

 

26.1.

Nejdříve jsme se protáhli s písničkou

Zkontrolovali jsme si domácí úkol WB strana 56, na pondělí domácí úkol nemáme 😊

MDR: do sešitu jsme si napsali nová slovíčka podle obrázků na tabuli.

Zazpívali jsme si a zaběhali na písničku Busy, busy, busy day

Podívali jsme se nová slovíčka na stránce 58 ve SB a zahráli si s nimy hru na tabuli.

Opakovali jsme slovíčka co byla na tabuli a zahráli si několik her.

Poslechli jsme si písničku ze SB na straně 59

Ve WB na straně 57 jsme si udělali cv. 1 a 3

Na konec hodiny jsme hledali po třídě nová slovíčka a zapisovali si je.

 

24.1

Nejdříve jsme se protáhli s písničkou

Napsali jsme si testík

MDR: v sešitě jsme si napsali slovíčka, která patřila k obrázkům na tabuli

Zacvičili jsme si s PE videem

Po přestávce jsme se ve SB na straně 58 seznámili s novými slovíčky, udělali jsme si cv. 1a2 ve WB na straně 58

Zazpívali jsme si a zaběhali s videem Busy, busy, busy, busy week, abychom se naučili nová slovíčka

A na závěr hodiny jsme si zahráli hru na interaktivní tabuli.

19.1.

POZOR – příští týden, v úterý 24.1. píšeme testík z učiva 4. lekce.

Nezapomeňte na domácí úkol HOMEWORK:  WB strana 53 na 24.1.

Přivítali jsme se a řekli jsme si jak se máme.

Zatancovali jsme si a zazpívali na písničku.

MDR: jako první cvičení do našeho sešitu jsme si napsali všechna velká písmenka abecedy.

Dnes jsme hlavně procvičovali, co jsme se naučili ve 4té lekci, abychom byli dobře připraveni na úterní testík.

Ukázali jsme si na 1 min. testík, abychom se podívali na to, co nás čeká. Teď už víme,  že testík zvládneme.

Na pracovním listě jsme si doplnili křížovku.

Zopakovali jsme si gramatiku apple/apples a Have we got…? Yes, we have a No, we haven´t

Zahráli jsme si extra hry z Cambridge.

Ve SB jsme si na straně 57 udělali cv. 1 a 3

Zahráli jsme si pexeso se slovíčky.

Znovu jsme si zazpívali a zatancoval s Abecedou.

 

 

17.1.

POZOR – příští týden, v úterý 24.1. píšeme testík z učiva 4. lekce.

Nejdříve jsme si řekli, jak se máme.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého pondělí a zadali si nový.

HOMEWORK: WB strana 53 na 24.1.

Zatancovali jsme si s písničkou.

Rozdali jsme si diplomy za to, že jsme dokončili náš Alphabet Book a seznámili jsme se s tím, co je to „portfolio“ – je to sešit do kterého na začátku hodiny budeme odpovídat na otázky z toho, co jsme se naučili v minulých hodinách a tak opakovat.

Abychom od sebe naše portfolia rozeznali, začali jsme na obrázku, který ozdobí jeho první stranu.

Rozdělili jsme se do dvou týmů a zahráli si proti sobě na Wordwall

Opakovali jsme si gramatiku apple/apples a Have we got…? Yes, we have a No, we haven´t

Po přestávce jsme pracovali se SB na straně 50 a 51. Přečetli jsme si příběh a podívali se na video. Potom jsme si udělali cv. 2 na straně 51.

Ve WB jsme si udělali cv. 1 a 2 na straně 50

Zahráli jsme si další hru na Wordwall.  A na závěr hodiny jsme si zahráli hru na hledání po třídě – hledali jsme obrázky s číslicemi, tak jak je Miss Alison říkala a chodili k nim.

 

12.1.

Nezapomeňte na domácí úkol WB strana  40, 41, 45

Přivítali jsme se písničkou

Na Starfall jsme si poslechli písničku

Zahráli jsme si s plácačkou na mouchy se slovíčky.

Zopakovali jsme si mluvnici I´ve got…. hrou – stáli jsme v kruhu, každý z nás měl kartu s obrázkem slovíčka a ptali jsme se What have you got a odpovídali I´ve got.

Ve SB jsme si udělali cvičení na straně 48, podívali jsme se na video a odpovídali jsme na otázky.

Zopakovali jsme si gramatiku s flashkartami – Have we got any…?

Udělali jsme si cvičení ve SB na straně 49 a podívali jsme se na video na tabuli.

Zahráli jsme si hru na Wordwall

10.1.

Přivítali jsme se a zazpívali jsme si s písničkou

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého týdne (WB str. 46) a zadali si nový

HOMEWORK: WB strana 47 na 24.1.

Poslechli jsme si písničku na Starfall a doplnili jsme si stránku  v našem Alphabet booku.

Zopakovali jsme si slovíčka, která jsme se minule naučili na straně 46 ve SB.

Seznámili jsme se s gramatikou „have got“ – I´ve got_____. Procvičili jsme si gramatiku na interaktivní tabuli.

Pracoval jsme se SB na straně 47, cv. 1 jsme si udělali společně a cv. 2 jsme si zazpívali a do cv.3 namalovali něco dobrého k obědu.

Zazpívali jsme si s písničkou

Na konec hodiny jsme si zahráli naši oblíbenou hru Journalist a tentokrát jsme si procvičili gramatiku I´ve got.

5.1.

Podívali jsme se a zazpívali jsme si s písničkou

Zopakovali jsme si slovíčka z 3tí lekce a pak jsme si udělali

TEST PÁRTY

Napsali jsme si testík z třetí lekce a bylo to docela lehké.

Po přestávce jsme se na Starfall seznámili s písmenkem „Z“. Potom jsme si doplnili písmenko Y do našeho Alphabet booku a naučili jsme se nová slovíčka: zipper, zebra, zoo, zigzag


Abyste se nová slovíčka naučili dobře vyslovovat připravili jsme pro vás video s Miss Alison. Poproste rodiče, aby vám video  doma pouštěli a vy se tak mohli naučit nová slovíčka jednoduše s obrázky, které jste si dnes vybarvili v sešitě.

Naučili jsme se dnes i nová slovíčka – lekce 4 – Abyste se nová slovíčka naučili vyslovovat správně máme tu pro vás další video – Slovíčka 4.Lekce

Nová slovíčka jsme si krásně procvičili na interaktivní tabuli a příště už je budeme krásně umět.

Na závěr hodiny jsme si ještě procvičili slovíčka ve SB na straně 46.

 

3.1.

POZOR – ve čtvrtek 5.1. píšeme testík!

 

Přivítali jsme se písničkou

How are you/how was your break? – řekli jsme si jak jsme se měli o prázdninách.

Na Starfall jsme se seznámili s písmenkem „Y“. Potom jsme si doplnili písmenko Y do našeho Alphabet booku a naučili jsme se nová slovíčka: yo-yo, yellow, yak, yawn


Abyste se nová slovíčka naučili dobře vyslovovat připravili jsme pro vás video s Miss Alison. Poproste rodiče, aby vám video  doma pouštěli a vy se tak mohli naučit nová slovíčka jednoduše s obrázky, které jste si dnes vybarvili v sešitě.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol 40, 41, 45 a zadali jsme si nový

HOMEWORK:  WB strana 46 na 9.1.

Zopakovali jsme si slovíčka a gramatiku z 3tí lekce a připravili se tak na testík, který bude ve čtvrtek 5.1.

Malovali jsme podle pokynů Miss Alison – the rat is on the table… – podobné věty budou v testu.

Spojovali slova a obrázky, (podobná otázka bude v testíku)

Na konec hodiny jsme si zopakovali gramatiku I like a I don´t like na interaktivní tabuli.

PROSINEC

20.12.

 LEAP Christmas Games 2022

1.Ročník

 

Dnes jsme se zúčastnili Velké Vánoční soutěže!

Všichni studenti programu LEAP v jednom ročníku, jsme se sešli spolu v jedné třídě a společně oslavili Vánoce velkou hrou.

Každá skupina si nejdříve vylosovala barvu, pod kterou pak soutěžila. My jsme si vylosovali ŽLUTOU.

 Ve třídě nás nejdříve přivítala Miss Deanna a podívali jsme se na video s přáním Santa Clause.

Co se ale nestalo – když nám Santa Klaus slíbil dárky, přepadli ho piráti. Santa nám řekl, že nám Grinch a jeho piráti snaží ukrást Vánoce vyzval nás, abychom na hrách nasbírali co nejvíce sněhových (papírových) koulí abychom společně potopili loď s piráty, která k nám míří.

Sněhové koule jsme mohli získat jen tak, že budeme v průběhu her hodní a dávat pozor.

A pak už začali Vánoční hry.

Na každou soutěž jsme si společně nominovali našeho zástupce a vyslali ho doprostřed třídy plnit úkol za naší skupinu.

Úkol se dělal na čas a k času se pak přidávala penále – za chybu + 3s, za každé vyrušování, zlobení a mluvení v celé skupině + 5 s. (Byli jsme ale téměř vzorní a skoro nikdo ze všech dětí nedostal vteřiny za vyrušování).

Když jsme se chovali dobře naše skupinka po každé hře dostala 5 papírových koulí, které jsme potřebovali na potopení lodi s piráty. Navíc nám rozdávala papírové koule i Miss Deanna, když jsme byli hodní a mluvili anglicky.

Soutěžili jsme, bavili se a tancovali a zase soutěžili a to až do úplného konce, kdy vyhrála skupina s nejnižším celkovým časem.

   

Blížil se konec her a tu se objevilo na tabulli video s Grinchem a jeho pirát.

Už byli opravdu blízko!

A najednou byli ve videu i naši učitelé a volali na nás, abychom tu loď, co se blíží potopili, co nejrychleji.

A opravdu, jen co to dořekli, objevila se loď s piráty a pirátskou vlajkou a my koulovali a koulovali, až se potopila.

Tak jsme zvítězili a letos si rozhodně Vánoce s dárečky zasloužíme!

A to je vše…

Není!

Ještě potřebujeme říct kdo vlastně ze všech prvňáčků vyhrál

Ve velké Vánoční soutěži letos vyhráli CHIPMUNKS!

GRATULUJEME!

Všichni z vítězné skupinky dostali velké diplomy (doma si je mohou vymalovat, jak se jim bude líbit)

 ostatní dostali malou kartičku za to, že se zúčastnili velkých LEAP vánočních her.

 

A ještě jedno krátké video s nejlepšími záběry z našich Vánočních her:

Krásné Vánoce a Šťastný Nový rok Vám všem a…

uvidíme se za rok 😊!

 

15.12.

Nezapomeňte, že ve čtvrtek  22.12. angličtina není

a domácí úkol WB strana 40, 41, 45 máme až na 3.1.

 

V úterý 21.12. bude poslední hodina angličtiny a bude hodně netradiční - těšit se můžete na:

 LEAP Christmas Games 2022

budeme hodně soutěžit ve všem, co jsme se naučili od září letošního roku...

.. a bude i spousta legrace

- kdo chce přijít ve Vánočním převleku bude obzvláště vítán (není podmínkou)

POZOR - není třeba si brát učebnice!

 

Přivítali jsme se písničkou

Na Starfall jsme se seznámili s písmenkem „X“. Potom jsme si doplnili písmenko X do našeho Alphabet booku a naučili jsme se nová slovíčka: fox, six, ox, x-ray, box


Abyste se nová slovíčka naučili dobře vyslovovat připravili jsme pro vás video s Miss Alison. Poproste rodiče, aby vám video  doma pouštěli a vy se tak mohli naučit nová slovíčka jednoduše s obrázky, které jste si dnes vybarvili v sešitě.

Procvičili jsme si zvířátka.

Udělali jsme si cvičení 1 na straně 45 ve SB a cv.1 na straně 44

Ve WB na straně 39 jsme si udělali cv.2

Zopakovali jsme si in, on, under

Vysvětlili jsme si pravidla Vánočních her a za co budeme získávat sněhové koule na záchranu Vánoc.

Procvičovali jsme si písmenka a gramatiku, abychom se dobře připravili na Vánoční hry, které budou v úterý.

 

13.12.

Přivítali jsme se písničkou

Zkontrolovali jsme si domácí úkol – WB strana 36  a zadali si nový

HOMEWORK: WB strana 40, 41, 45 na 3.1.

Na Starfall jsme se seznámili s písmenkem „W“. Potom jsme si doplnili písmenko R do našeho Alphabet booku a naučili jsme se nová slovíčka: wolf, wig, walk, worm, web


Abyste se nová slovíčka naučili dobře vyslovovat připravili jsme pro vás video s Miss Alison. Poproste rodiče, aby vám video  doma pouštěli a vy se tak mohli naučit nová slovíčka jednoduše s obrázky, které jste si dnes vybarvili v sešitě.

Dopsali jsme si jeden malý kousek testu, z 2.lekce,

Opakovali jsme si gramatiku I like/I don´t like

Malovali jsme si zvířátka, která máme rádi a která ne.

Podívali jsme se na příběh ve SB na stránkách 38 a 39 a udělali jsme si cv.2

Ve WB jsme si společně vypracovali cv. na straně 38

Na závěr hodiny jsme si zahráli naši oblíbenou hru Journalist, tentokrát jsme dostali obrázky zvířátek a navzájem jsme si o nich povídali a ke jménu jsme dávali 😊 a

 

8.12.

Nezapomeňte na domácí úkol  WB strana  36  na 13.12..

Přivítali jsme se písničkou

Na Starfall jsme se seznámili s písmenkem „V“. Potom jsme si doplnili písmenko V do našeho Alphabet booku a naučili jsme se nová slovíčka: violin, volcano, van, vacuum


Abyste se nová slovíčka naučili dobře vyslovovat připravili jsme pro vás video s Miss Alison. Poproste rodiče, aby vám video  doma pouštěli a vy se tak mohli naučit nová slovíčka jednoduše s obrázky, které jste si dnes vybarvili v sešitě.

Ve SB na straně 36 jsme si poslechli písničku a pak si zahráli na Wordwall se zvířátky.

Na Wordwal jsme si zahráli i další hru a procvičili jsme si  ON, IN, UNDER

Vymalovali jsme si obrázky podle poslechu.

Vysvětlili jsme si, jak se tvoří věty s like a don´t like a pak si vyzkoušeli tvořit věty na interaktivní tabuli.

Udělalli jsme si cv. 1 na straně 37 a zazpívali jsme si písničku.

 

 

6.12.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol – WB strana 34 zadali si nový

HOMEWORK: WB strana 36 na 13.12..

Přivítali jsme se písničkou

Na Starfall jsme se seznámili s písmenkem „U“. Potom jsme si doplnili písmenko U do našeho Alphabet booku a naučili jsme se nová slovíčka: UFO, umbrella, sun, bus


Abyste se nová slovíčka naučili dobře vyslovovat připravili jsme pro vás video s Miss Alison. Poproste rodiče, aby vám video  doma pouštěli a vy se tak mohli naučit nová slovíčka jednoduše s obrázky, které jste si dnes vybarvili v sešitě.

Zopakovali jsme si nová slovíčka ze 3 lekce na interaktivní tabuli.

Zahráli jsme si hru se slovíčky na Wordwall

Ve SB na straně 35 jsme se podívalil na video a odpověděli spolu na otázky.

Pracovali jsme s pracovním listem od Miss Alison – poslouchali jsme s podle informaci vymalovávali obrázek.

Zahráli jsme si další hru na Wordwal a seznámili jsme se s ON, IN, UNDER

Nová slovíčka jsme pak učili psát na dalším pracovním listě.

 

1.12.

Nezapomeňte na domácí úkol WB strana 34 na 6.12.

Přivítali jsme se písničkou

A potom jsme se vrhnuli na testík z 2.lekce.

Po přestávce jsme se na Starfall jsme se seznámili s písmenkem „T“. Potom jsme si doplnili písmenko R do našeho Alphabet booku a naučili jsme se nová slovíčka: taxi, turtle, tiger, ten, train


Abyste se nová slovíčka T naučili dobře vyslovovat připravili jsme pro vás video s Miss Alison. Poproste rodiče, aby vám video  doma pouštěli a vy se tak mohli naučit nová slovíčka jednoduše s obrázky, které jste si dnes vybarvili v sešitě.

Seznámili jsme s novými slovíčky ze 3 lekce – nejdříve na tabuli a potom i v učebnici na straně 34.

S Miss Alison jsme pro vás opět připravily slovíčka ve videu a doufáme, že se s nimi budete učit jak výslovnost, tak speling

V pracovním sešitě jsme si obtáhli písmenka, která jsme se dnes naučili

Dnes jsme si vyhlásili Studenta měsíce Listopadu - gratulujeme vítězi:-)

Na závěr hodiny jsme si zacvičili s PE videem

 

 

 

LISTOPAD

29.11.

Pozor pozor!!!! ¨

Ve čtvrtek 1.12.  píšeme testík z druhé lekce
Budeme potřebovat slovíčka a gramatiku, ale nebojte, ještě si to ve škole spolu zopakujeme 😊

Přivítali jsme se písničkou

Zkontrolovali jsme si domácí úkol – WB strana 26(celá stránka) a 28/cv.1  a zadali si nový

HOMEWORK: WB strana 34 na 6.12..

Na Starfall jsme se seznámili s písmenkem „S“. Potom jsme si doplnili písmenko S do našeho Alphabet booku a naučili jsme se nová slovíčka: sun, skateboard, sunglasses, snow, snake


Abyste se nová slovíčka naučili dobře vyslovovat připravili jsme pro vás video s Miss Alison. Poproste rodiče, aby vám video  doma pouštěli a vy se tak mohli naučit nová slovíčka jednoduše s obrázky, které jste si dnes vybarvili v sešitě.

Zopakovali jsme si adjectivs ve hře na interaktivní tabuli  v krátkém kvízu – a popisovali jsme si je.

Po přestávce jsme si zahráli hru na Noviníře a spolužáků jsme se ptali na jméno, oblíbenou hračku a kreslili si ji vedle jejich jména.

Zahráli jsme si další hru, ve které jsme opakovali – tentokrát Pronouns  a pak ještě jednu hru

 

24.11.

Pozor pozor!!!! ¨

Ve čtvrtek 1.12.  píšeme testík z druhé lekce
Budeme potřebovat slovíčka a gramatiku, ale nebojte, ještě si to ve škole spolu zopakujeme 😊

Přivítali jsme se písničkou

Na Starfall jsme se seznámili s písmenkem „R“. Potom jsme si doplnili písmenko R do našeho Alphabet booku a naučili jsme se nová slovíčka: rain, robot, rectangle, rainbow, rose, red


Abyste se nová slovíčka naučili dobře vyslovovat připravili jsme pro vás video s Miss Alison. Poproste rodiče, aby vám video  doma pouštěli a vy se tak mohli naučit nová slovíčka jednoduše s obrázky, které jste si dnes vybarvili v sešitě.

Zopakovali jsme si slovíčka v krátkém kvízu – a popisovali jsme si je.

Zahráli jsme si PEXESO na interaktivní tabuli

Ve SB na stránkách 26 a 27 jsme si poslechli příběh a popovídali si  o něm.

Po přestávce jsme si znovu procvičili slovíčka a gramatiku, které jsme se naučili v této lekci.

Zopakovali jsme si co jsou to pronouns (his a her) a zahráli si s nimi na interaktivní tabuli.

Na závěr jsme si namalovali obrázky, podle návodu Miss Alison

 

22.11.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol – WB str.23 cv. 1 a 2 a pracovní list  a zadali si nový

HOMEWORK: WB strana 26(celá stránka) a 28/cv.1 na 29.11.

Pozor pozor!!!! ¨

Ve čtvrtek 1.12.  píšeme testík z druhé lekce
Budeme potřebovat slovíčka a gramatiku, ale nebojte, ještě si to ve škole spolu zopakujeme 😊

Na Starfall jsme se seznámili s písmenkem „Q“. Potom jsme si doplnili písmenko Q do našeho Alphabet booku a naučili jsme se nová slovíčka: quilt, queen, question


Abyste se nová slovíčka naučili dobře vyslovovat připravili jsme pro vás video s Miss Alison. Poproste rodiče, aby vám video  doma pouštěli a vy se tak mohli naučit nová slovíčka jednoduše s obrázky, které jste si dnes vybarvili v sešitě.

Pracovali jsme se SB na straně 24 – poslechli jsme si písničku a spolu jsme si prošli obrázky a popovídali si o nich.

Ve SB na straně 25 jsme si udělali cv. 1

Po přestávce jame se seznámili s novými slovíčky – naučili jsme se oposita -Big/Small, Ugly/Beautiful, Old/ new, Short/Long, Cold/Hot. Podívali jsme se na  video a zazpívali jsme si.

Na cv. 1 ve WB na straně 24jsme si zopakovali gramatiku z minulé hodiny.

Procvičili jsme si oposita u tabule s obrázky

 

15.11.

Děti dnes dostali opravené testy a měly by je mít založené v učebnicích angličtiny.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého týdne WB str.18 cv 1,2, str. 19 cv 1 a zadali si nový

HOMEWORK: WB -str.23 cv. 1 a pracovní list 1 (pracovní list mají děti v učebnicích)

Protáhli jsme se s písničkou How old are you

Na Starfall jsme se seznámili s písmenkem „P“. Potom jsme si doplnili písmenko P do našeho Alphabet booku a naučili jsme se nová slovíčka: pig, pink, POP, puppy, pizza


Abyste se nová slovíčka naučili dobře vyslovovat připravili jsme pro vás video s Miss Alison. Poproste rodiče, aby vám video  doma pouštěli a vy se tak mohli naučit nová slovíčka jednoduše s obrázky, které jste si dnes vybarvili v sešitě.

Udělali jsme si cv. 1 na straně 22 ve SB a zopakovali si nová slovíčka.

Nová slovíčka jsme si opakovali  i interaktivní tabulí a hádali jsme které chybí.

Udělali jsme si cvičení 1 na straně 23 ve SB – do prázdných míst jsme kreslili slovíčka. Podívali jsme se na video a naučili jsme se používat His/he a Her/she – Whats HIS name? How old is she?

Udělali jsme si cvičení 2 na straně 23 a cvičení 1 na straně 24 ve WB

 

10.11.

Nezapomeňte na domácí úkol

HOMEWORK: WB strana 18 cv 1,2 a 19 cv. 3,4 na úterý 15.11.

Protáhli jsme se s Emotions hokey pokey

Napsali jsme si testík

Na Starfall jsme se seznámili s písmenkem „O“. Potom jsme si doplnili písmenko O do našeho Alphabet booku a naučili jsme se nová slovíčka: orange, ostrich, ON/OFF, owl, octopus, orange


Abyste se nová slovíčka naučili dobře vyslovovat připravili jsme pro vás video s Miss Alison. Poproste rodiče, aby vám video  doma pouštěli a vy se tak mohli naučit nová slovíčka jednoduše s obrázky, které jste si dnes vybarvili v sešitě.

Seznámili jsme se s novými slovíčky z lekce 2- říkali jsme si je spolu a pak každý sám.

S Miss Alison jsme pro vás připravily video s novými slovíčky. Prosíme o procvičování, abyste se je naučili spelovat a hlavně vyslovovat jako Miss Alison 😊

Zahráli jsme si PEXESO na interaktivní tabuli s novými slovíčky.

 

8.11.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol – WB str.17 cv. 1 a 2 (věty nepsat jen nakreslit obrázek 😊) a zadali si nový

HOMEWORK: WB strana 18 cv 1,2 a 19 cv. 3,4 na úterý 15.11.

Protáhli jsme se s Emotions hokey pokey

Pozor pozor!!!! ¨

Ve čtvrtek 10.11.  píšeme testík z první lekce
Budeme potřebovat slovíčka a gramatiku, ale nebojte, ještě si to ve škole spolu zopakujeme 😊

Na Starfall jsme se seznámili s písmenkem „N“. Potom jsme si doplnili písmenko N do našeho Alphabet booku a naučili jsme se nová slovíčka: nest, nine, net


Abyste se nová slovíčka naučili dobře vyslovovat připravili jsme pro vás video s Miss Alison. Poproste rodiče, aby vám video  doma pouštěli a vy se tak mohli naučit nová slovíčka jednoduše s obrázky, které jste si dnes vybarvili v sešitě.

Zkusili jsme si udělat cvičení, jaká na nás budou čekat v testíku – něco jako testík nanečisto, abychom si vyzkoušeli, jak bude testík vypadat.

Udělali jsme si cvičení ve SB na straně 18 a 19 abychom se naučili, co jsou naše smysly – POZOR to, co jsme se naučili dnes budeme potřebovat pro náš domácí úkol.

Na konci hodiny jsme si na tabuli kreslili slovíčka a ostatní hádali.

Potom jsme hádali, které písmenko zmizelo z tabule.

..............................................................................

Nahráli jsme s dětmi další video - tentokrát na téma Is it...?/Yes, it is. No, it isn´t.
prosíme, ať se podívají a opakuji si znova a znova, aby se naučili spojení pro odpověď :-)


klikněte na obrázek

 

3.11.

Nezapomeňte na HOMEWORK: WB -str.17 cv. 1 a 2 (věty nepsat jen nakreslit obrázek 😊)

Protáhli jsme se s Emotions hokey pokey

Pozor pozor!!!! ¨

Ve čtvrtek 10.11.  píšeme testík z první lekce
Budeme potřebovat slovíčka a gramatiku, ale nebojte, ještě si to ve škole spolu zopakujeme 😊

Na Starfall jsme se seznámili s písmenkem „M“. Potom jsme si doplnili písmenko M do našeho Alphabet booku a naučili jsme se nová slovíčka: mask, moon, motorcycle, monkey


Abyste se nová slovíčka naučili dobře vyslovovat připravili jsme pro vás video s Miss Alison. Poproste rodiče, aby vám video  doma pouštěli a vy se tak mohli naučit nová slovíčka jednoduše s obrázky, které jste si dnes vybarvili v sešitě.

Pracovali jsme s WB na straně 16

Zahráli jsme si Simon says – zavři kniku, otevři knihu, sedni si… bude součástí testíku.

Zahráli jsme si na Novináře – každý jsme měl jeden obrázek se slovíčkem a druhý se seznamem spolužáků a ostatních se ptal(a) – Show me your name? And What is it? Druhý odpověděl  a ke jménu toho, co se ptal namaluje na svůj papír obrázek toho, co mu kamarád ukazoval.

Pracovali jsme se SB na stránce 20 a 21.

Nakonec hodiny jsme si zahráli Dictionary s písmenkama a slovíčkama, která jsme se až doteď naučili.


 

1.11.

Nejdříve jsme se přivítali s písničkou

Podívali jsme se spolu na naše Halloweenské video a protáhli se s ním.

 

Pozor pozor!!!! ¨

Ve čtvrtek 10.11.  píšeme testík z první lekce
Budeme potřebovat slovíčka a gramatiku, ale nebojte, ještě si to ve škole spolu zopakujeme 😊

HOMEWORK: WB -str.17 cv. 1 a 2 (věty nepsat jen nakreslit obrázek 😊)

Na Starfall jsme se seznámili s písmenkem „L“. Potom jsme si doplnili písmenko L do našeho Alphabet booku a naučili jsme se nová slovíčka: ladybug, lips, lock, lion, log, lightning

Abyste se nová slovíčka naučili dobře vyslovovat připravili jsme pro vás video s Miss Alison. Poproste rodiče, aby vám video doma pouštěli a vy se tak mohli naučit nová slovíčka jednoduše s obrázky, které jste si dnes vybarvili v sešitě.

Pracovali jsme se SB na straně 16 a 17

Obkreslovali jsme písmenka ve slovech, která jsme se v této lekci naučili.

Složili jsme si papír na 8 částí a do každé z částí jsme napsali číslo. Miss Alison říkala čísla a k nim přířazovala slovíčka – např. Purple pencil a my je kreslili na správné políčko.

Opakovali jsme s otázka: Is it…? a odpověď It is…

Dnes jsme si vyhlásili nejen výherce hodiny, ale hlavně výherce „Student of the month“ za měsíc říjen – výherci gratulujeme

 

ŘÍJEN

Naši malí studenti byli v jejich Halloweenských kostýmech naprosto úžasní a proto pro ně máme malé překvapení - jejich vlastní

Halloweenské PE video,

ve kterém se sami najdou a mohou se doma proběhnout a zaskákat si spolu se svými "halloweensky" strašidelnými spolužáky :-)

25.10.

Nejdříve jsme se přivítali s písničkou

Zkontrolovali jsme si Domácí úkol (WB -str.13 cv.2 a str 14 cv. 1,2,3 )

A světe div se – víc jak polovina z vás ho neudělala vůbec a nebo jen z části – prosíme doplnit celý domácí úkol do příští hodiny a ti, co ho udělali, mají od úkolů přes prázdniny oddech :-)

Ještě jednou připomenutí – úkoly dostáváme každé úterý a jsou vždy na další úterý, kontrolujete prosíme naše stránky a děti si úkol vždy ve workbooku kroužkují -je vždy z workbooku.

Na Starfall jsme se seznámili s písmenkem „K“. Potom jsme si doplnili písmenko K do našeho Alphabet booku a naučili jsme se nová slovíčka: kangaroo, kitchen, koala, kite, kitten


Abyste se nová slovíčka naučili dobře vyslovovat připravili jsme pro vás video s Miss Alison. Poproste rodiče, aby vám video   doma pouštěli a vy se tak mohli naučit nová slovíčka jednoduše s obrázky, které jste si dnes vybarvili v sešitě.

 

Pracovali jsme se SB na straně 14 a 15

Ve WB na straně 14 jsme si udělali cv.1 a 2

A pak už byl čas na přestávku a na Halloween Párty.

Poskládali jsme si puzzle s Halloweenem a taky jsme si zatancovali a zazpívali a používali jsme Halloweenská slovíčka :-)

 

20.10.

Všechny děti dostaly opravené testy z lekce 0, již v minulém týdnu, aby je ukázaly rodičům
Měly by je mít v učebnicích a všechny byly poučené, aby vám je ukázaly.

Nejdříve jsme se přivítali s písničkou

Na Starfall jsme se seznámili s písmenkem „J“. Potom jsme si doplnili písmenko J do našeho Alphabet booku a naučili jsme se nová slovíčka: Jellybeans, jump, Jellyfish, Jet,


Abyste se nová slovíčka naučili dobře vyslovovat připravili jsme pro vás video s Miss Alison. Poproste rodiče, aby vám video  doma pouštěli a vy se tak mohli naučit nová slovíčka jednoduše s obrázky, které jste si dnes vybarvili v sešitě.

Pracovali jsme se SB na straně 12 a udělali jsme si cv.1 a 2.

Na straně 13 ve SB jsme se podívali na video a zazpívali jsme si s ním

Pracovali jsme i s WB na straně 11 jsme si udělali cv. 2 a na straně 10 cv.2

 

Po přestávce jsme si zahráli Simon Says s našimi penáli a učili se co znamenají slovíčka Open, close, hold,

Na závěr hodiny jsme si řekli něco o Halloweenu a naučili jsme se několik slov abychom byli připravení na naši Halloweenskou párty, která bude v úterý před prázdninama.

Zahráli jsme si Pexeso s písmenkama

A na úplný závěr hodiny jsme si zacvičili na PE video a jak jinak než s Halloweenem 😊

 

18.10.

Nejdříve jsme se přivítali s písničkou

HOMEWORK: WB -str.13 cv.2 a str 14 cv. 1,2,3 na 25.10.

Zazpívali jsme si  ABC song na Starfall

Na Starfall jsme se seznámili s písmenkem „I“. Potom jsme si doplnili písmenko I do našeho Alphabet booku a naučili jsme se nová slovíčka: Iguana, Insects,Igloo


Abyste se nová slovíčka naučili dobře vyslovovat připravili jsme pro vás video s Miss Alison. Poproste rodiče, aby vám video doma pouštěli a vy se tak mohli naučit nová slovíčka jednoduše s obrázky, které jste si dnes vybarvili v sešitě.

Zahráli jsme si na reportéra: dostali jsme papír se jmény spolužáků a různě jsme se vyměňovali do dvojic a ptali se na otázky: Ukaž mi své jméno a když ho ukázal(a) požádali jsme ho(ji) aby nám udělali čárku oblíbenou barvou vedle jejich jména.

Zaskákali jsme si na Alphabet song

Po přestávce jsme se podívali na nová slovíčka v lekci 1. zahráli jsme si s Flash kartami na to, která chybí na tabuli. Pracovali jsme se SB na straně 10 a udělali jsme si cv.1 a 2

Udělali jsme si cv. 1 a 2 na straně 11 ve SB a cv.3 jsme si přizpůsobili a zahráli jsme si Pictionary.

 

13.10.

Nejdříve jsme se přivítali s písničkou

A pak už jsme se natěšeně pustili do testíku. Opravený testík už mají děti schovaný v učebnicích, aby se vám dnes mohli pochlubit :-)

Testík jsme si napsali raz dva  a pak jsme si zazpívali  ABC song na Starfall

Na Starfall jsme se seznámili s písmenkem „H“. Potom jsme si doplnili písmenko H do našeho Alphabet booku a naučili jsme se nová slovíčka: horse, hippo, helikopter, humminbird, hat, happy


Abyste se nová slovíčka naučili dobře vyslovovat připravili jsme pro vás video s Miss Alison. Poproste rodiče, aby vám video  doma pouštěli a vy se tak mohli naučit nová slovíčka jednoduše s obrázky, které jste si dnes vybarvili v sešitě.

Zahráli jsme si na reportéra: dostali jsme papír se jmény spolužáků a různě jsme se vyměňovali do dvojic a ptali se na otázky: Ukaž mi své jméno a když ho ukázal(a) požádali jsme ho(ji) aby nám svoje jméno napsali.

Na konec hodiny jsme se podívali na nová slovíčka v lekci 1. zahráli jsme si s Flash kartami na to, která chybí na tabuli.

 

11.10.

Nejdříve jsme se přivítali s písničkou s barvami

Zkontrolovali jsme si domácí úkol. Poprosím rodiče dětí, které chyběly, aby s dětmi dodělali jejich domácí úkoly a to včetně poslechu cvičení ve workbooku, aby dětem nechyběly znalosti, které mají mít. Děkujeme.

POZOR!

Ve čtvrtek 13.10. budeme psát testík z toho, co jsme se naučili v letošním roce

Budeme si ukazovat správná čísla, hodně poslouchat a malovat odpovědi.

Zazpívali jsme si ABC song na Starfall

Na Starfall jsme se seznámili s písmenkem „G“. Potom jsme si doplnili písmenko G do našeho Alphabet booku a naučili jsme se nová slovíčka: gorila, girl, green, goose, gumball


Abyste se nová slovíčka naučili dobře vyslovovat připravili jsme pro vás video s Miss Alison. Poproste rodiče, aby vám video doma pouštěli a vy se tak mohli naučit nová slovíčka jednoduše s obrázky, které jste si dnes vybarvili v sešitě.

Zahráli jsme si hru na Wordwall s barvami (zahrát si ji můžete i doma)

Zahráli jsme si na reportéra: dostali jsme papír se jmény spolužáků a různě jsme se vyměňovali do dvojic a ptali se na otázky: Ukaž mi své jméno a když ho ukázal(a) zeptali jsme se kolik je mu let a nechali jsme ho napsat číslici k jeho(jejímu) jménu.

Dnes jsme měli hodně opakování, abychom se důkladně připravili na testík. Hráli jsme různé hry na procvičení všeho, co jsme se naučili.

Na konec hodiny jsme se na jednu minutu podívali na testík, který budeme vyplňovat ve čtvrtek, abychom zjistili, co nás čeká a nemine 😊. Prošli jsme si ho a zjistili jsme, že jsme se naučili úplně všechno.

 

6.10.

Nejdříve jsme se přivítali s písničkou s barvami

POZOR!

Ve čtvrtek 13.10. budeme psát testík z toho, co jsme se naučili v letošním roce

Budeme si ukazovat správná čísla, hodně poslouchat a malovat odpovědi.

Zazpívali jsme si ABC song na Starfall

Na Starfall jsme se seznámili s písmenkem „F“. Potom jsme si doplnili písmenko F do našeho Alphabet booku a naučili jsme se nová slovíčka: fingers, fish, fox, five

Abyste se nová slovíčka naučili dobře vyslovovat připravili jsme pro vás video s Miss Alison. Poproste rodiče, aby vám video doma pouštěli a vy se tak mohli naučit nová slovíčka jednoduše s obrázky, které jste si dnes vybarvili v sešitě.

Zahráli jsme si hru na Wordwall s barvami (zahrát si ji můžete i doma)

Zopakovali jsme si věty How old are you? I´m …

Zahráli jsme si na reportéra: dostali jsme papír se jmény spolužáků a různě jsme se vyměňovali a ptali se na otázky Ukaž mi své jméno a když ho ukázal(a) zeptali jsme se jaká je jeho(její) oblíbená barva a nechali jsme si udělat barevnou čárku k jeho(jejímu) jménu.

Učili jsme se používat barvy a čísla dohromady – Miss Alison říkala barvu a číslo a my ho psali tou správnou pastelkou.

Vybarvili jsme si písmenka podle pokynů na pracovním listě – kdo si chce doma zopakovat hledání a vybarvování písmenek může si stáhnout pracovní list ZDE.

Na závěr jsme si zacvičili s videem

 

 

4.10.

Nejdříve jsme se přivítali s písničkou o číslech

Zopakovali jsme si jak se jmenujeme a kolik je nám let:  What is your name? How old are you?

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého týdne (WB stránky 4(celá), 5 (cv.1) a strana 7)a zadali si nový.

HOMEWORK: WB stránku 8 cv.1 a 2 - na 11.10.

Pozor: abyste mohli udělat domácí úkol – cv. 1, je třeba si poslechnout zadání. Najdete ho na internetu, když si zaregistrujete knihu, jak je popsáno na přední straně obálky Workbooku.

Na Starfall jsme se seznámili s písmenkem „E“. Potom jsme si doplnili písmenko E do našeho Alphabet booku a naučili jsme se nová slovíčka: elephant, egg, enter, exit


Abyste se nová slovíčka naučili dobře vyslovovat připravili jsme pro vás video s Miss Alison. Poproste rodiče, aby vám video doma pouštěli a vy se tak mohli naučit nová slovíčka jednoduše s obrázky, které jste si dnes vybarvili v sešitě.

Ve SB na straně 8 a 9 jsme se podívali na video a pak si o něm popovídali.

Po přestávce jsme pracovali s WB na straně 8 a udělali jsme si cvičení 1 a 2. Cvičení 3 jsme si namalovali.

Zahráli jsme si hru s písmenky – které na tabuli chybí. A pak to samé se spolužáky – vždycky jsme poznali, kdo chybí 😊.

UPOZORNĚNÍ!

25.10. budeme mít Halloweenskou párty!

Děti si moho přinést kostýmy a strašidelné věci (prosíme nic živého :-))

Budeme se učit se strašidly, rozšíříme si slovní zásobu o strašidelná slovíčka, zatancujeme si a zasoutěžíme...

ZÁŘÍ

29.9.

Nejdříve jsme se přivítali s písničkou o číslech

Zopakovali jsme si jak se jmenujeme a kolik je nám let:  What is your name? How old are you?

Na Starfall jsme se seznámili s písmenkem „D“. Potom jsme si doplnili písmenko do našeho Alphabet booku a naučili jsme se nová slovíčka: dinosaur, dog, doll, duck


Abyste se nová slovíčka naučili dobře vyslovovat připravili jsme pro vás video s Miss Alison. Poproste rodiče, aby vám video doma pouštěli a vy se tak mohli naučit nová slovíčka jednoduše s obrázky, které jste si dnes vybarvili v sešitě.

Ve SB na straně 6 jsme se podívali na abecedu a zahráli si „What´s  s missing“ s písmenky, která již známe.

Zatancovali jsme si na Alphabet dance.

Ve SB na straně 7 jsme si udělali cvičení s barvami a naučili se nová slovíčka: yellow, red, orange purple, green, blue

Zahráli jsme si hru – říkali jsme jakou barvu má naše oblečení.

Vybarvili jsme si pracovní list s barvami

Zahráli jsme si „Name the picture“ na interaktivní tabuli.

Nezapomeňte na domácí úkol: HOMEWORK: WB stránku 4,5(cv.1) a str. 7 - na 4.10.

 

27.9.

Nejdříve jsme se přivítali s písničkou o číslech a pak si řekli, jak se odpovídá na otázku: How old are you?

HOMEWORK: WB stránky 4 a 5(cv.1) a str. 7 - na 4.10.

UPOZORNĚNÍ

Prosíme všechny rodiče aby dětem aktivovali přístup na internet dle pokynů ve Student´s Booku a Workbooku, bez těchto přístupů a poslechu zadání některých cvičení, nebudou moci děti od strany 6 ve WB dělat úkoly celé. Všem dětem jsem ukazovala kde je v učebnicích kód s návodem.

Děkuji

Na Starfall jsme se seznámili s písmenkem „C“. Potom jsme si doplnili písmenko do našeho Alphabet booku a naučili jsme se nová slovíčka: computer, cow, camp, cat


Abyste se nová slovíčka naučili dobře vyslovovat připravili jsme pro vás video s Miss Alison. Poproste rodiče, aby vám video doma pouštěli a vy se tak mohli naučit nová slovíčka jednoduše s obrázky, které jste si dnes vybarvili v sešitě.

Ve SB na straně 4 jsme si připomněli  superschopnosti našich nových kamarádů – Thunder, Whisper, Místy a Flash a říkali jsme si kdo kde chybí.

Protáhli jsme se na PE video

Ve SB jsme na straně 5 udělali cvičení 1 a 3 a zahráli jsme si hru s míčem, který jsme si předávali a říkali kolik je nám let.

Vypracovali jsme si pracovní list s písmenky A/B/C a naučili jsme se nová slovíčka: Airplane, Baloons, Apple, Car a Banana.

A zacvičili jsme si ještě chvíli na konec hodiny Ninjou ve sněhu

Nezapomeňte na domácí úkol na příští úterý 😊

22.9.

Nejdříve jsme se přivítali s písničkou o číslech a pak si řekli, jak se odpovídá na otázku: How old are you?

Na Starfall jsme se seznámili s písmenkem „B“. Potom jsme si doplnili písmenko B do našeho Alphabet booku a naučili jsme se nová slovíčka: ball, boy, bear, backpack, bee, blue


Abyste se nová slovíčka naučili dobře vyslovovat připravili jsme pro vás video s Miss Alison. Poproste rodiče, aby vám video doma pouštěli a vy se tak mohli naučit nová slovíčka jednoduše s obrázky, které jste si dnes vybarvili v sešitě.

 

Pokračovali jsme s vymalovánkami s číslicemi.

Protáhli jsme se na PE video  s ninjou a naučili jsme se pár nových slovíček. Zahrajte si doma s rodiči

Seznámili jsme se s našimi novými Super hrdiny z naší učebnice:

Thunder – je silný,

Whisper – mluví se zvířátky,

Misty – umí být neviditelná

Flash – rychle běhá.

Zacvičili jsme si s písmenky na taneční video a hrozně krásně jsme vytancovali všechna písmenka – trénujte doma ať nám to příště jde i na rychlo 😊

Zopakovali jsme si znovu číslovky – rozdělili jsme se do dvou týmů a proti sobě jsme poznávali čísla  a písmenka, která jsme se již naučili.

Na příště ještě úkol nemáme ale v úterý jeden opravdový dostaneme 😊

 

20.9.

Nejdříve jsme se přivítali a zazpívali jsme si písničku

Znovu jsme si poslechli ABC song ze Starfall

Na Starfall jsme se seznámili s písmenkem „A“. Potom jsme si doplnili písmenko A do našeho Alphabet booku a naučili jsme se nová slovíčka: apple, ant, alligator, astronaut

Abyste se nová slovíčka naučili dobře vyslovovat připravili jsme pro vás video s Miss Alison. Poproste rodiče, aby vám video doma pouštěli a vy se tak mohli naučit nová slovíčka jednoduše s obrázky, které jste si dnes vybarvili v sešitě.

S každým novým písmenkem najdete nahoře na stránce nové video se slovíčky, které jsme se k písmenku naučili.

Zahráli jsme si hru : My name is … How are you? a odpovídali jsme větou se svým jménem a jestli jsme happy, sad, hungry,…

Po přestávce jsme si zahráli Snatch

Vybarvili jsme si pracovní list s písmenkem A- apple.

Zahráli jsme si hru Who is missing? – stejně jako minulý týden.

Doplnili jsme svá jména na Poster

Zacvičili jsme si Alphabet yogu

 

15.9.

Nejdříve jsme se přivítali a potom jsme si znovu zahráli hru: My name is … What is yours

Poslechli jsme si znovu písničku s abecedou na Starfall.

Začali jsme vybarvovat písmenka na pracovním listě. Za první domácí úkol máme písmenka dovybarvit, ukázat je rodičům a s jejich podpisem přinést na příští hodinu – v úterý 20.9.2022

Ti, co dnes nebyli si mohou pracovní sešit stáhnout zde a vybarvený a podepsaný ho přinést jako všichni ostatní

Řekli jsme si opět něco o pravidlech, která budeme o hodinách LEAP dodržovat - budeme milí, budeme se dělit, budeme se hlásit,  nebudeme vykřikovat a budeme poslouchat pozorně výuku. A taky jsme si zahráli hru s pravidly– PEXESO

Podepsali jsme kartu, kde souhlasíme, že budeme dodržovat všechna pravidla

Po přestávce jsme téměř dokončili naše tablo

Zacvičili jsme si písmenkovou Jógu

Zahráli jsme si hru – Who is missing? Všichni jsme zavřeli oči a jeden student se schoval za dveře a ostatní pak hádali, kdo chybí.

Zkusili jsme si nacvičit, jak se píše naše jméno, abychom si mohli sami podepisovat pracovní listy. Kdybyste chtěli doma s dětmi jméno nacvičovat, pracovní list si můžete stáhnout zde.

 

 

13.9.

Nejdříve jsme se přivítali a představili se.

Poslechli jsme si ABC song na Starfall.

Potom jsme si zahráli si hru představováním – postavili jsme se do kruhu a každý řekl své jméno a ukázal na dalšího  v řadě a zeptal se jak se jmenuje, atd.

Podívali jsme se a zatančili jsme si s dalším videem

Představili jsme si náš ABCbook. Podepsali jsme si h, vybarvili jsme si první stánku a prolistovali jsme si ho, abychom viděli, co na nás už od čtvrtka čeká.

Po přestávce jsme se seznámili s pravidly, která budeme v hodinách LEAP dodržovat – budeme milí, budeme se dělit, budeme se hlásit- ne vykřikovat a budeme poslouchat pozorně výuku.

Zároveň jsme si řekli i něco o odměňování.

 

Naučili jsme se základní pokyny pomocí Flashcards – Listen, circle, point, raise your hand, look, repeat

Řekli jsme si něco o našem maskotovi – rybičce Clownfish,řekli jsme si že je oranžová, černá a bílá. Je malá a žije v oceánu. Všichni totiž známe Nema. Potom jsme si každý jednu rybičku vybarvili, abychom si ji příště mohli nalepit na naše třídní tablo.

Složili jsme si puzzle s naším maskotem a nakonec jsme se po podívali na video s Monstry a naučili se další pokyny – Stand Up, sit down…

A pak už byl čas vyrazit do družiny…

Uvidíme se zase ve čtvrtek!

aktualizováno: 25.03.2023 00:07:11