Chipmunks

Badgers

Vyučující:

 

Quetzal Vallejo-Howard

tel.: +420 773 007 991
email: quetzalvh@ucla.edu

Asistent/ka:

Jana Hrubešová

tel.: +420 723 275 497 
email: jenahru@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2020-2021!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

 

OPAKUJEME si slovíčka s Ms.Quetz :-)

Slovíčka z lekcí

1.lekce

2.lekce, Adjectives (27.10.)

 

Slovíčka s písmenky

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, 

 

 

 

ÚNOR

18.2.

Ukázali jsme si obrázek BRONTOSAURUS, o který dnes hrajeme.

Dnes jsme si řekli jak bydlí zvířata a naučili jsme se slovíčka? Nest, den, burrow, cave, hive, web.

Zahráli jsme si hru na špióny. Jeden z nás ukázal dům se skrytým zvířátkem a řekl: I spy a lizard, mouse… a ostatní říkali jestli ho také vidí – There is a … in the…

Pracovali jsme i se SB na straně 81

Obrázek BRONTOSAURUS jsme si zasloužili a můžeme si ho stáhnout a vybarvit.

Užijte si krásné prázdniny!

 

(abyste si stáhli PDF s obrázkem klikněte na obrázek)

Příště budeme soutěžit o obrázek SCREEN WITH US, kterou si přál dnešní výherce!

 

16.2.

Ukázali jsme si obrázek HOUSE, o který dnes hrajeme.

Nejdříve jsme si zkontrolovali domácí úkol z minulého týdne (WB 73, 74(cv.2), 75)

HOMEWORK: WB 79, 81

Pracovali jsme se SB na stánkách 78-79 a vysvětlili jsme si co je to HABITATS

Potom jsme si udělali cviření ve WB na straně 78

A na závěr jsme si poslechli a přečetli příběh „Welcome Home, Bear

 

 

Obrázek HOUSE jsme si zasloužili. Stáhněte si ho, vybarvěte a pospojujte slovíčka s částmi obrázku, tak jak k sobě patří  za domácí úkol 😊

 

(abyste si stáhli PDF s obrázkem klikněte na obrázek)

Příště budeme soutěžit o obrázek BRONTOSAURUS, kterého si přáli dnešní výherci!

 

 

11.2.

Ukázali jsme si obrázek POLICE STATTION AND SHEEPS, o který dnes hrajeme.

Pracovali jsme se SB na straně 76 – četli jsme a počítali

Potom jsme pracovali se SB na straně 77 a udělali jsme si cv.1 a 2

Nakonec jsme si namalovali dům, který se nám líbí a popsali jsme si ho

Obrázek POLICE STATION WITH SHEEPS jsme si zasloužili a můžeme si ho stáhnout a vybarvit 😊

 

 

(abyste si stáhli PDF s obrázkem klikněte na obrázek)

Příště budeme soutěžit o obrázek HOUSE , který si přál dnešní výherce!


 

9.2.

Ukázali jsme si obrázek LIOPEDE, o který dnes hrajeme.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol (WB 70,71)

HOMEWORK: WB 73, 74 (cv.2), 75

Pracovali jsme se SB na straně 73 a zopakovali jsme si Is there a?/ Are there any?

Na straně 74 a 75 ve SB jsme si přečetli příběh, přeložili jsme si ho a podívali jsme se na video.

Obrázek LIOPEDE jsme si zasloužili a můžeme si ho stáhnout a vybarvit 😊

 


(abyste si stáhli PDF s obrázkem klikněte na obrázek)

Příště budeme soutěžit o obrázek POLICE STATTION AND SHEEPS, které si přáli dnešní výherci!

 

 

 

4.2.

Ukázali jsme si obrázek NINJA, o který dnes hrajeme

Nejdříve jsme si ukázali zajímavé ložnice a řekli jsme si, která se nám nejvíce líbí.

Potom jsme si zazpívali a poslechli si písničku na straně 72 ve SB

Pracovali jsme i s WB na straně 72 a procvičili jsme si vše, co jsme se dnes naučili.

Na závěr hodiny jsme si zahráli hru – Matching Game

Obrázek NINJA jsme si zasloužili a můžeme si ho stáhnout a vybarvit 😊

 

 

(abyste si stáhli PDF s obrázkem klikněte na obrázek)

Příště budeme soutěžit o obrázek CROSSBREED - HYBRID, který namalujeme všichni protože jsme byli dneska všichni super a kdo chce, pošle je Ms.Janě aby je dala na internet!

 

 

2.2.

Ukázali jsme si obrázek MOTORBIKE, o který dnes hrajeme

Zakroužkovali jsme si nový domácí úkol.

HOMEWORK: WB 70, 71(pouze cv. 2)

Pracovali jsme se SB na straně 70 a naučili jsme se nová slovíčka.

 

Na straně 71 ve SB jsme si procvičili novou gramatiku There is/ There are

Pracovali jsme i s WB na straně 71 a udělali jsme si cvičení 1

Podívali jsme se na video o žábách a počítali si je.


Obrázek MOTORBIKE jsme si zasloužili a můžeme si ho stáhnout a vybarvit 😊

(abyste si stáhli PDF s obrázkem klikněte na obrázek)

Příště budeme soutěžit o obrázek  NINJA, kterého si přál dnešní výherce!

 

LEDEN

28.1.

Ukázali jsme si obrázek BUGGY, o který dnes hrajeme

Nejdříve jsme si zahráli s gramatikou – Ms.Quetz říkala krátká slova, která jsme se naučili a my je měli psát na papír.

Is/Isn´t  - byla gramatika, kterou jsme si zopakovali později s pomocí Wordwall.com

Zazpívali jsme si písničku – How Many Monkeys

A na závěr hodiny jsme si zopakovali číslovky

Obrázek BUGGY jsme si zasloužili a můžeme si ho stáhnout a vybarvit 😊


 

 

(abyste si stáhli PDF s obrázkem klikněte na obrázek)

Příště budeme soutěžit o obrázek  MOTORBIKE, kterou si přál dnešní výherce!

 

 

27.1.

 

Ukázali jsme si obrázek KITTEN, o který dnes hrajeme

Poslechli jsme si písničku se samohláskami.

Zahráli jsme si – Starfall Word Machine

Podívali jsme se na video a zahráli si hru s pamětí

Zazpívali jsme si a zatancovali na další písničku – This is the way we…

Zopakovali jsme si gramatiku is/Isn´t

Obrázek KITTEN jsme si zasloužili a můžeme si ho stáhnout a vybarvit 😊

 

 

 

(abyste si stáhli PDF s obrázkem klikněte na obrázek)

Příště budeme soutěžit o obrázek BUGGY, kterou si přál dnešní výherce!

26.1.

Ukázali jsme si obrázek BEDROOM o který dnes hrajeme

Naučili jsme se jak zní písmenko „U“ – poslechli jsme si písničku

Naučili jsme se slovíčka která končí na -ug a podívali jsme se na videa.

Přečetli jsme si spolu příběh „Gust he Duck

Zopakovali jsme si gramatiku  like, I don´t like

A na závěr jsme si zazpívali a zatancovali na písničku „This is the way we…

Obrázek BEDROOM jsme si zasloužili a můžeme si ho stáhnout a vybarvit 😊

 

 

 

(abyste si stáhli PDF s obrázkem klikněte na obrázek)

Příště budeme soutěžit o obrázek Kitty, kterou si přála dnešní výherkyně!

25.1.

Ukázali jsme si obrázek RUBIK´S CUBE o který dnes hrajeme.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého týdne (WB 69)

Naučili jsme se jak zní písmenko „O“ – poslechli jsme si písničku

Naučili jsme se slovíčka která končí na -ot a -og a podívali jsme se na videa.

Přečetli jsme si příběh „Mox´s Shop“

Zazpívali jsme si písničku a zatancovali jsme si na ni.

Zopakovali jsme si gramatiku On, In, Under

Obrázek RUBIK´S CUBE jsme si zasloužili a můžeme si ho stáhnout a vybarvit :-)

 

 

 

(abyste si stáhli PDF s obrázkem klikněte na obrázek)

Příště budeme soutěžit o obrázek BEDROOM, který si přál dnešní výherce!

 

21.1.

Ukázali jsme si obrázek FLOWERS o který dnes hrajeme.

Po písničce jsme se podívali jak se vyslovuje „I“ – poslechli jsme si písničku

Naučili jsme se několik slov, které končí -ig a -ip a přečetli jsme si příběh The Bug Hit na Starfall

Zazpívali jsme si a zatancovali na písničku „Freeze Dance“ a nakonec jsme si zopakovali přídavná jména, která jsme se naučili.

Obrázek FLOWERS jsme si zasloužili a můžeme si ho stáhnout a vybarvit 😊

 

 

 

 

(abyste si stáhli PDF s obrázkem klikněte na obrázek)

Příště budeme soutěžit o obrázek  RUBIK´S CUBE, kterou si přál dnešní výherce!

 

 

 

20.1.

Ukázali jsme si obrázek EARTH o který dnes hrajeme.

Nejdříve jsme si zazpívali a zatancovali na písničku „Teddy Bear, Teddy Bear

Po písničce jsme se podívali jak se vyslovuje „E“ – poslechli jsme si písničku

Naučili jsme se několik slov, které končí -en a -et a přečetli jsme si příběh Peg the Hen na Starfall

Zahráli jsme si hru na hledání  - hledali jsme něco malého, 

Nakonec jsme si zopakovali přídavná jména, která jsme se letos naučili.

Obrázek EARTH jsme si zasloužili a můžeme si ho stáhnout a vybarvit 😊

 

 

(abyste si stáhli PDF s obrázkem klikněte na obrázek)

Příště budeme soutěžit o obrázek  FLOWER, kterou si přála dnešní výherkyně!

 

19.1.

Ukázali jsme si obrázek DUMBLEDORE o který dnes hrajeme.

Naučili jsme se jak zní
(a)  - zazpívali jsme si písničku  

Naučili jsme se slovíčka která končí (-an) a zahráli si hru a potom jsme na papír malovali obrázky ke slovům, která jsme se naučili.

Potom jsme se naučili slovíčka, která končí (- at) a další hra následovala

Přečetli jsme si spolu příběh „Zac the Rat

Zazpívali jsme si písničku a na závěr hodiny jsme si zahráli s novými slovíčky různé hry.

Obrázek DUMBLEDORE jsme si zasloužili a můžeme si ho stáhnout a vybarvit 😊

 

 

(abyste si stáhli PDF s obrázkem klikněte na obrázek)

Příště budeme soutěžit o obrázek  EARTH, který si přál dnešní výherce!

 

 

 

18.1.

Ukázali jsme si obrázek BUTTERFLY, o který dnes hrajeme.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol (WB 62(cv.2 a3), 63 ) a zadali si nový

HOMEWORK: WB 69

Zazpívali jsme si a zatancovali na písničku abychom se protáhli a potom pracovali se SB na straně 66 – I´am Healthy a naučili jsme se nová slovíčka:  healthy, unhealthy, keep fit, have fun, do sport, learn

Pracovali jsme si s WB na straně 66 a nakonec jsme si přečetli „Monday is a Fun Day

Obrázek BUTTERFLY jsme si zasloužili a můžeme si ho stáhnout a vybarvit 😊


 

(abyste si stáhli PDF s obrázkem klikněte na obrázek)

Příště budeme soutěžit o obrázek BRUMBAL , kterého si přála dnešní výherkyně!

 

 

14.1.

Ukázali jsme si obrázek EMOJI, o který dnes hrajeme.

Zatancovali jsme si a zazpívali si písničku abychom se protáhli.

Zahráli jsme si Pexeso se slovíčky, které jsme se naučili.

Přečetli jsme si a poslechli si příběh „The Very Hungry Caterpillar a nakonec jsme spojili dny v týdnu s tím co housenka jedla.

Obrázek EMOJI jsme si zasloužili a můžeme si ho stáhnout a vybarvit 😊

 

 

(abyste si stáhli PDF s obrázkem klikněte na obrázek)

Příště budeme soutěžit o obrázek BUTTERFLY, kterého si přáli dnešní výherci!

 

 

13.1.

 

Ukázali jsme si obrázek HERMIONA, o který dnes hrajeme.

Poslechli jsme si písničku: Let´s Go to the Zoo

Pracovali jsme s WB na straně 65 a zaškrtávali jsme si správné obrázky.

Potom jsme ve SB na straně 68 poslechli příběh a pak si ho zahráli.

A protože jsme šikovní zvládli jsme i celou stránku 64 ve WB a to i když neumíme číst a psát!

Obrázek HERMIONA jsme si zasloužili a můžeme si ho stáhnout a vybarvit 😊

 

 

 

(abyste si stáhli PDF s obrázkem klikněte na obrázek)

Příště budeme soutěžit o obrázek EMOJI, které si přáli dnešní výherci!

 

 

12.1.

Ukázali jsme si obrázek CUTE DASCHSHUND, o který dnes hrajeme.

Znovu jsme si pustili písničku Busy Week a zatancovali jsme si na ni.

Zahráli jsme si hru se slovíčky

Pracovali jsme se SB na straně 65 a poslechli jsme si básničku, potom jsme spojili slova s obrázky

Zahráli jsme si Simon Says.

Obrázek DASCHSHUND jsme si zasloužili a můžeme si ho stáhnout a vybarvit 😊

 

 


 

(abyste si stáhli PDF s obrázkem klikněte na obrázek)

Příště budeme soutěžit o obrázek HERMIONY, kterou si přála dnešní výherkyně!

 

 

11.1.

Ukázali jsme si obrázek COMPUTER, o který dnes hrajeme.

Nejdříve jsme si zkontrolovali domácí úkol z minulého týdne (WB 124)

HOMEWORK: WB 62(cv.2 a3), 63

Zahráli jsme si hru se slovíčky – říkali jsme slovíčka a zapojovali je do vět.

Pracovali jsme s SB na straně 62-63 a poslechli jsme si příběh, potom jsme si udělali všechna cvičení na straně 63.

Na závěr jsme si zahráli hru: Monster Spelling Game

Obrázek COMPUTER jsme si zasloužili a můžeme si ho stáhnout a vybarvit 😊

 

 

 

(abyste si stáhli PDF s obrázkem klikněte na obrázek)

Příště budeme soutěžit o obrázek DACHSHUND, kterého si přál dnešní výherce!

 

 

 

7.1.

Ukázali jsme si obrázek CUTE BEAR, o který dnes hrajeme.

Pracovali jsme s WB na straně 59 a udělali jsme si cvičení 1

Poslechli jsme si a zatancovali si na písničku „Go Bananas!“

Potom jsme pracovali s SB na straně 61 a naučili se spojení Do you…?

Spojení Do you…? Jsme si procvičili ve WB na straně 61 a udělali jsme si cvičení 2

Na závěr jsme si zahráli Monster Spelling Game.

Obrázek CUTE BEAR jsme si zasloužili a můžeme si ho stáhnout a vybarvit 😊

 

 

 

(abyste si stáhli PDF s obrázkem klikněte na obrázek)

Příště budeme soutěžit o obrázek COMPUTER, který si přál dnešní výherce!

 

 

6.1.

Ukázali jsme si obrázek HARRY POTTER, o který dnes hrajeme.

Zopakovali jsme si dny v týdnu.

Pracovali jsme se SB na straně 59 – lepili jsme samolepky z knížky tak, jak nám Ms. Quetz četla pokyny.

Poslechli jsme si písničku ve SB na straně 60 a pověděli si o ní, potom jsme pracovali s WB na straně 60 a udělali jsme si cv.1.

Obrázek HARRY POTTER jsme si zasloužili a můžeme si ho stáhnout a vybarvit 😊

 

 

(abyste si stáhli PDF s obrázkem klikněte na obrázek)

Příště budeme soutěžit o obrázek CUTE BEAR, kterého si přála dnešní výherkyně!

 

 

5.1.

Ukázali jsme si obrázek DIAMONDS, o který dnes hrajeme.

Zopakovali jsme si dny v týdnu.

Zazpívali jsme si s písničkou „Days of the Week

Naučili jsme se nové fráze: Go swimming, play football, ride my bike, play piano, ride my pony/horse, play with toys, play computer games.

Pak jsme si zadávali aktivity a museli jsme si je ukazovat (zahrát), aby je ostatní viděli

Obrázek DIAMONDS” jsme si zasloužili a můžeme si ho stáhnout a vybarvit 😊

 

 

 

(abyste si stáhli PDF s obrázkem klikněte na obrázek)

Příště budeme soutěžit o obrázek Harry Potter, kterého si přála dnešní výherkyně!

 

4.1.

Ukázali jsme si obrázek PLAY STATION 5, o který dnes hrajeme.

Řekli jsme si co jsme dostali k vánocům a popsali jsme si dárek, který se nám nejvíce líbil.

HOMEWORK: WB 124 (na 11.12.)

Pracovali jsme se SB na straně 58 a naučili jsme se nová slovíčka

Zahráli jsme si hru s Flashcards – říkali jsme, co vidíme a dávali  jsme si pozor na výslovnost.

Udělali jsme si cv. 2 ve WB na straně 58 – nakresli, co děláš rád o svém oblíbeném dni a popsali jsme si to. (My favorite day is… because I go swimming.)

Obrázek “PLAY STATION 5” jsme si zasloužili a můžeme si ho stáhnout a vybarvit 😊

(abyste si stáhli PDF s obrázkem klikněte na obrázek)

 

 

 

 

Příště budeme soutěžit o obrázek DIAMONDS, které si přál dnešní výherce!

si přál dnešní výherce!

PROSINEC

 

22.12.

Ukázali jsme si obrázek SANTA CLAUS AND CHRISTMAS TREE, o který dnes hrajeme.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol (WB 551 122)

Zazpívali jsme si „Christmas Freeze Dance

Naučili jsme se pár nových slovíček týkajících se Vánoc,

Zahráli jsme si Vánoční hru na Kahoot

Podívali jsme se na příběh „Christmas Train

A nakonec jsme si řekli co bychom chtěli dostat pod stromeček.

Obrázek “SANTA CLAUS AND CHRISTMAS TREE” jsme si zasloužili a můžeme si ho stáhnout a vybarvit 😊

(abyste si stáhli PDF s obrázkem klikněte na obrázek)

 

 

 

 

Příště budeme soutěžit o obrázek PLAYSTATION 5, který si přál dnešní výherce!

 

17.12.

Ukázali jsme si obrázek HELICOPTER, o který dnes hrajeme.

Poslechli jsme si příběh Monsters Don´t Eat Broccoli. Nejdříve pomalu a povídali jsme si o něm, některá slova si přeložili abychom celý příběh dobře pochopili.

Pracovali jsme se SB na straně 56 – poslouchali jsme text a potom jsme si nakreslili sandwich pro mostra, který jsme popsali spolužákům.

Pracovali jsme i s WB na straně 53 a udělali jsme se cv. 1 a 2.

A nakonec jsme si řekli, že příští hodina bude vánoční – mohou se obléci do vánočního, vzít si sebou něco vánočního k jídlu a pití protože si zapíváme vánoční písničky a podíváme se na vánoční příběhy.

Obrázek “HELICOPTER” jsme si zasloužili a můžeme si ho stáhnout a vybarvit 😊

 

(abyste si stáhli PDF s obrázkem klikněte na obrázek)

 

Příště budeme soutěžit o obrázek Santa Claus and Christmas Tree, které si přála dnešní výherkyně!

 

15.12.

Ukázali jsme si obrázek SPIDER, o který dnes hrajeme.

Zahráli jsme si PEXESO se slovíčky

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého týdne WB 49,50 (cv.2,3), 52 a zadali si nový.

HOMEWORK: WB 55,122

Pracovali jsme se SB na stánkách 54-55 a poslechli si informace o ovoci a zelenině.

Obrázek “SPIDER” jsme si zasloužili a můžeme si ho stáhnout a vybarvit 😊

 

(abyste si stáhli PDF s obrázkem klikněte na obrázek)

 

Příště budeme soutěžit o obrázek HELICOPTER, který si přál dnešní výherce!

 

10.12.

Ukázali jsme si obrázek FLAMINGO, o který dnes hrajeme.

Naučili jsme se čísla (11-20) s pomocí obrázků, které nám Ms.Quetz ukazovala

Pracovali jsme se SB na straně 52 a udělali jsme si cvičení 1 a 2

Zazpívali jsme si s písničkou „Are you Hungry“.

Potom jsme si znovu procvičili naše čtení a udělali si cv.1 a 2 na straně 53

Namalovali jsme si vlastní piknikový košík a potom jsme se ptali každý každého, co v něm máme a kolik toho je.

Obrázek “FLAMINGO” jsme si zasloužili a můžeme si ho stáhnout a vybarvit 😊

(abyste si stáhli PDF s obrázkem klikněte na obrázek)

 

Příště budeme soutěžit o obrázek SPIDER, kterého si přála dnešní výherkyně!

 

8.12.

Ukázali jsme si obrázek PARROT, o který dnes hrajeme.

Nejdříve jsme si zopakovali, co jsme probrali v minulé hodině: „Have we got any…“

Zkontrolovali jsme si domácí úkol (WB 46(cv.2), 47(cv.2), 48) a zakroužkovali jsme si nový:

HOMEWORK: WB str.49 (napiš jenom „YES“ nebo „NO“), str.50 (cv.2+3), 52

Pracovali jsme se SB na straně 50-51 a poslechli jsme si příběh, potom jsme se na něj podívali na videu a udělali si cv. 2

Udělali jsme si i cviční ve WB na straně 51 a vymalovali jsme si obrázky podle toho jak zní slovíčka, když je vyslovíme.

Obrázek “PARROT” jsme si zasloužili a můžeme si ho stáhnout a vybarvit 😊

(abyste si stáhli PDF s obrázkem klikněte na obrázek)

 

Příště budeme soutěžit o obrázek FLAMINGO, kterého si přála dnešní výherkyně!

 

 

3.12.

Ukázali jsme si obrázek ROBOT-DRAGON, o který dnes hrajeme.

Zahráli jsme si hru: What´s Missing? (z řady obrázků, kterou jsme si ukázali Ms.Quetz jeden schovala a  my hádali, který to byl).

Pracovali jsme se SB na straně 48 a poslechli si písničku.

Potom jsme pracovali se SB na straně 49 a procvičili jsme si Have… got any…?

A nakonec jsme si zahráli hru – hledali jsme doma jestli máme různé věci, na které se ptala Ms. Quetz.

Obrázek “ROBOT -DRAGON” jsme si zasloužili a můžeme si ho stáhnout a vybarvit 😊

(abyste si stáhli PDF s obrázkem klikněte na obrázek)

 

Příště budeme soutěžit o obrázek PARROT, kterého si přála dnešní výherkyně!

 

 

1.12.

Ukázali jsme si obrázek JET-MIG, o který dnes hrajeme.

Zopakovali jsme si slovíčka pomocí Flash karet

Zkontrolovali jsme si domácí úkoly (WB 41, 42, 43), a zadalil jsme si nový úkol

HOMEWORK: WB 46(cv.2), 47 (cv.2), 48

Pracovali jsme se SB na straně 47: Have/Haven´t got a nalepili jsme si samolepky.¨

Na závěr hodiny jsme si poslechli a cv.1 na straně 47 ve WB

Obrázek “JET-MIG” jsme si zasloužili a můžeme si ho stáhnout a vybarvit 😊

 

(abyste si stáhli PDF s obrázkem klikněte na obrázek)

 

Příště budeme soutěžit o obrázek ROBOT-DRAGON, kterého si přál dnešní výherce!

 

LISTOPAD

 

26.11.

Ukázali jsme si obrázky POLAR BEAR AND DAISY, o které dnes hrajeme.

Pracovali jsme se SB na straně 46 a naučili jsme se nová slovíčka. Potom jsme si přečetli text s písničkou.

Poslechli jsme si další písničku: Do You Like Broccoli Ice Cream?

Pracovali jsme i s WB na straně 46 a udělali jsme si cv.1.

Potom jsme každý namalovali jednu potravinu a ostatní hádali, co jsme namalovali.

Obrázek “POLAR BEAR AND DAISY” jsme si zasloužili a můžeme si ho stáhnout a vybarvit 😊

(abyste si stáhli PDF s obrázkem klikněte na obrázek)

 

Příště budeme soutěžit o obrázek JET (ruskou stíhačku), kterou si přál dnešní výherce!

 

 

25.11.

Ukázali jsme si obrázek LAMBORGHINI, o který dnes hrajeme.

Pracovali jsme se SB na straně 45.

Ve WB na straně 45 jsme kreslili různá zvířátka na do a pod, podle pokynů Ms.Quetz

Zahráli jsme si pexeso a zopakovali jsme si slovíčka z lekcí 1-3

 

Obrázek “LAMBORGHINI” jsme si zasloužili a  můžeme si ho stáhnout a vybarvit 😊

(abyste si stáhli PDF s obrázkem klikněte na obrázek)

 

Příště budeme soutěžit o obrázek POLAR BEAR AND DAISY, které si přála dnešní výherkyně!

 

24.11.

Ukázali jsme si obrázky REX a FOX, o které dnes hrajeme.

Pracovali jsme s Alphabet bookem na straně 30

Zopakovali jsme si gramatiku, kterou jsme se naučili a také slovíčka happy/sad/scared, animals…

Potom jsme si dávali otázky o zvířátkách a odpovídali na ně.

Pracovali jsme s WB na straně 39 a vysvětlili jsme si výslovnost.

A na konec jsme si poslechli příběh ze SB na straně 44 a správně jsme si očíslovali obrázky.

 

Obrázky “REX a FOX” jsme si zasloužili a si můžeme si je stáhnout a vybarvit 😊

(abyste si stáhli PDF s obrázkem klikněte na obrázek)

 

Příště budeme soutěžit o obrázek LAMBORGHINI, který si přál dnešní výherce!

 

23.11.

Ukázali jsme si obrázek LIZARD, o kterou dnes hrajeme.

Nejdříve jsme si zkontrolovali úkol z minulého pondělí WB 34,36 a 37(cv.2)

Zadali jsme si nový HOMEWORK: WB 41,42,43

Pracovali jsme s Alphabet bookem na straně 29

Na straně 42 a 43 ve SB jsme si vysvětlili co je to Camouflage

Přečetli jsme si nahlas „The Mixed Up Chameleon“ a podívali jsme se na video a obrázky k příběhu.

 

Obrázek “LIZARD” jsme si zasloužili a si můžeme si ho stáhnout a vybarvit 😊

(abyste si stáhli PDF s obrázkem klikněte na obrázek)

 

Příště budeme soutěžit o obrázek T-REX, kterého si přáli dnešní výherci!

 

19.11.

Ukázali jsme si obrázek CUTE KITTEN, o kterou dnes hrajeme.


Pracovali jsme s naším oblíbeným Starfall - a naučili se písmenko Z,

Potom jsme si psali písmenko Z do našeho sešitu My Alphabet book.

Najdi něco podle abecedy. Říkali jsme si písmenka a k nim doma hledali odpovídající hračky, věci, atd.

Pracovali jsme se SB na straně 41 a umístili samolepky podle pokynů.

Procvičili jsme si slovíčka umístění Where is the cat/dog atd.

A znovu jsme si zopakovali on, in, under

A na závěr jsme pracovali s WB na straně 40

Obrázek “CUTE KITTEN” jsme si zasloužili a si můžeme si ho stáhnout a vybarvit 😊

(abyste si stáhli PDF s obrázkem klikněte na obrázek)

 

Příště budeme soutěžit o obrázek LIZARD, kterého si přál dnešní výherce!

 

18.11.

Ukázali jsme si obrázek TANK, o který dnes hrajeme.


Pracovali jsme s naším oblíbeným Starfall - a naučili se písmenko Y,

Potom jsme si psali písmenko Y do našeho sešitu My Alphabet book.

Dneska jsme si s Ms.Quetz ukázali, co všechno už umíme za slovíčka a šlo nám to moc dobře.

Potom jsme si zahráli na zvířátka, a každý ukázal, jak chodí a dělá jeho oblíbené zvířátko.

Pracovali jsme se SB na straně 40 udělali jsme si cvičení 1 a do cvičení 2 jsme si vylepili samolepky ze zadní části učebnice

Řekli jsme si jaká zvířátka máme doma a jaká u babiček, a nakonec jsme si přinesli vycpaná zvířátka a že jich ale bylo – ani do náruče se nám nevešli 😊

Obrázek “TANK” jsme si zasloužili a si můžeme si ho stáhnout a vybarvit 😊

(abyste si stáhli PDF s obrázkem klikněte na obrázek)

 

Příště budeme soutěžit o obrázek CUTE KITTEN, kterého si přál dnešní výherce!

 

16.11.

Ukázali jsme si obrázek MILITARY PLANE, o který dnes hrajeme.


Pracovali jsme s naším oblíbeným Starfall - a naučili se písmenko X,

Potom jsme si psali písmenko X do našeho sešitu My Alphabet book.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého pondělí (WB 33) a zadali si nový

HOMEWORK: WB 34, 36, 37 (jen cv.2.)

Zopakovali jsme si nová slovíčka: elephant, rat, lizard, frog, spider, duck, dog, cat,

Pracovali jsme se SB na stranách 38,39 a poslechli si příběh – nejdříve od Mr.Jayka, potom jsme si vysvětlili slovíčka, a nakonec jsme si poslechli příběh z videa.

Udělali jsme si cvičení na straně 39 ve SB

Protáhli jsme se s Mr.Jaykem

A na závěr jsme si poslechli cvičení 1. ve WB na straně 38 a udělali si cv.2 a 3

 

Obrázek “MILITARY PLANE ” jsme si zasloužili a si můžeme si ho stáhnout a vybarvit 😊

(abyste si stáhli PDF s obrázkem klikněte na obrázek)

 

Příště budeme soutěžit o obrázek MODERN TANK, kterého si přál dnešní výherce!

 

12.11.

Ukázali jsme si obrázek NERF, o který dnes hrajeme.

Pracovali jsme s naším oblíbeným Starfall - a naučili se písmenko W,

Potom jsme si psali písmenko W do našeho sešitu My Alphabet book.

Zopakovali jsme si nová slovíčka: elephant, rat, lizard, frog, spider, duck, dog, cat,

Pracovali jsme s WB na straně 37 a udělali jsme si cv.1

Potom jsme si vzali SB, otevřeli ho na straně 36 a poslechli jsme si písničku. Potom jsme si ji s Mr.Jaykem přečetli a vysvětlili si slovíčka, která jsme neznali.

Udělali jsme si cv.2 na straně 36 ve SB

Na straně 37 ve SB jsme si poslechli a udělali všechna cvičení.

A pozor nezapomeňte na domácí úkol na pondělí WB str.33

Obrázek “NERF ” jsme si zasloužili a můžeme si ho stáhnout a vybarvit 😊

(abyste si stáhli PDF s obrázkem klikněte na obrázek)

 

Příště budeme soutěžit o obrázek MILITARY PLANE, kterého si přál dnešní výherce!

 

11.11.

Ukázali jsme si obrázek HORSE, o který dnes hrajeme.


Pracovali jsme s naším oblíbeným Starfall - a naučili se písmenko V,

Potom jsme si psali písmenko V do našeho sešitu My Alphabet book.

Dnes jsme začali s novou lekcí

Naučili jsme se nová slovíčka: elephant, rat, lizard, frog, spider, duck, dog, cat,

Poslechli jsme si a zazpívali si písničku na straně 34 ve SB.

Nalepili jsme si samolepky do cv.1 na straně 35 ve SB a udělali si cv.2 a 3

Pracovali jsme i s naším WB a udělali jsme si na straně 35 cv.1 a 2

 

Obrázek “NERF ” si můžeme stáhnout a vybarvit 😊

(abyste si stáhli PDF s obrázkem klikněte na obrázek)

 

Příště budeme soutěžit o obrázek, kterého si přála dnešní výherkyně!

 

10.11.

Ukázali jsme si obrázek FUNNY SKELETON, o který dnes hrajeme.


Pracovali jsme s naším oblíbeným Starfall - a naučili se písmenko U, projít slova k písmenku U si můžete znovu sami na internetu

Potom jsme si psali písmenko U do našeho sešitu My Alphabet book.

Zkontrolovali jsme si domácí úkoly těch, kteří na ně včera zapomněli. WB 25,26 act.2

Zahráli jsme si hru – najdi doma hračku, kterou máš rád a popiš jí kamarádům

Podívali jsme se na písničku s tvary Shapes song

Zopakovali jsme si věty

Her/his name is, it is (color, …years old) her/his favorite toy is

Dnes jsme soutěžili o obrázek “FUNNY SKELETON” a dnešní výhru si můžeme stáhnout a vybarvit

(abyste si stáhli PDF s obrázkem klikněte na obrázek)

 

Příště budeme soutěžit o obrázek HORSE, kterého si přála dnešní výherkyně!

 

9.11.

Dnes jsme mezi námi přivítali Mr. Jayka, který v současné době supluje za Miss Quetz a kterého někteří z žáků znají již ze školky. 

Pracovali jsme s naším oblíbeným Starfall a naučili se písmenko T, projít slova k písmenku T si můžete znovu sami na internetu.

Potom jsme si psali písmenko T do našeho sešitu My Alphabet book.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol strany WB 25,26 act.2

Prosím ty, kteří úkol neměli, aby ho donesli zítra :-)

HOMEWORK: WB str. 33 do 16.11.

Pracovali jsme s WB na straně 31.

Udělali jsme si cvičení 1 ve SB na straně 32.

Namalovali jsme si oblíbenou hračku a řekli jsme si, co to je, jakou barvu má a jaká je – velká/malá, stará/nová…

Dnes jsme soutěžili o obrázek “CUTE PIG” a dnešní výhru si můžeme stáhnout a vybarvit

(abyste si stáhli PDF s obrázkem, klikněte na obrázek)

 

Příště budeme soutěžit o obrázek legračního kostlivce, který si přála dnešní výherkyně!

 

4.11.

Pracovali jsme s naším oblíbeným Starfall  a naučili se písmenko S, projít slova k písmenku S si můžete znovu sami na internetu.

Potom jsme si psali písmenko S do našeho sešitu My Alphabet book.

Zkotrolovali jsme si, jak jsme vybarvili stránku WB29, kterou jsme dělali včera.

Naučili jsme se tvary – triangle, square, circle, parallelogram, rectangle.

Poslechli jsme si cvičení na straně 30 ve SB.

Udělali jsme si cvičení na straně 30/1 - poslechli jsme si tvary a našli si je.

 

Dnes jsme soutěžili o obrázek “FORMULE” a dnešní výhru si můžeme stáhnout a vybarvit

(abyste si stáhli PDF s obrázkem, klikněte na obrázek)

 

Příště budeme soutěžit o obrázek CUTE PIG, který si přál dnešní výherce!

3.11.

Pracovali jsme s naším oblíbeným Starfall  a naučili se písmenko R, projít slova k písmenku R si můžete znovu sami na internetu.

Potom jsme si psali písmenko R do našeho sešitu My Alphabet book.

 

Pracovali jsme se SB na straně 28 a spojili jsme si věty s obrázky.

Na straně 29 ve SB jsme si doplnili cvičení 1 podle videa.

Potom jsme si vzali pastelky a WB na straně 28 a vybarvili jsme si obrázky podle toho, co jsme slyšeli v rozhovoru (čas ve videu od 49:25).

A udělali jsme si spolu i cvičení 1 na straně 29 ve WB.

Dnes jsme soutěžili o obrázek “DOLPHIN” a dnešní výhru si můžeme stáhnout a vybarvit

(abyste si stáhli PDF s obrázkem, klikněte na obrázek)

 

Příště budeme soutěžit o obrázek FORMULE, který si přál dnešní výherce!

 

 

2.11.

Pracovali jsme s naším oblíbeným Starfall a naučili se písmenko Q, projít slova k písmenku Q si můžete znovu sami na internetu.

Potom jsme si psali písmenko Q do našeho sešitu My Alphabet book.

A protože víme, že byste měli doma trénovat správnou výslovnost, Ms Quetz vám namluvila všechna slovíčka z Alphabet booku na video.

 

VIDEO PÍSMENKO Q

Zkontrolovali jsme si domácí úkoly ve WB stranu 23 (cv.1) a stranu 120.

Zakroužkovali jsme si nový domácí úkol.

HOMEWORK: WB strana 25 (cv.2), 26 (cv.2)

Pracovali jsme se SB a poslechli jsme si příběh na straně 26 a 27.

Udělali jsme si cvičení 2 a přečetli jsme si cvičení 3.

 

 

Pracovali jsme s WB na straně 27 a udělali jsme si cvičení 2 (E nebo A).

Poslechli jsme si a zazpívali si písničku Birthday Roy Song.

Dnes jsme soutěžili o obrázek “SCARY PIZZA” a dnešní výhru si můžeme stáhnout a vybarvit.

(abyste si stáhli PDF s obrázkem, klikněte na obrázek)

 

Příště budeme soutěžit o obrázek DOLPHIN, který si přála dnešní výherkyně!

A abychom měli ještě lepší online hodiny, prosíme, stáhněte si toto rozšíření prohlížeče CHROM – rádi bychom ho v hodinách s dětmi používali. (Fungovat bude jen s přihlášením)

Hlášení se a jiná komunikace (NOD)

 

ŘÍJEN

27.10.

Pracovali jsme s naším oblíbeným Starfall a naučili se písmenko P, projít slova k písmenku P si můžete znovu sami na internetu.

Potom jsme si psali písmenko P do našeho sešitu My Alphabet book.

A protože víme, že byste měli doma trénovat správnou výslovnost, Ms Quetz vám namluvila všechna slovíčka z Alphabet booku na video.

VIDEO PÍSMENKO P

 

Zazpívali jsme si písničku “Big, Big, Big”.

Pracovali jsme se SB na straně 25 a probrali si tato přídavná jména: ugly, beautiful, short,long, big, small, old, new

A abyste si je mohli doma procvičovat, Ms.Quetz nám je nahrála na video

Ve Workbooku jsme na straně 25 poslouchali otázky ke cv.1 a vybírali správné odpovědi.

Procvičili jsme si přídavná jména, která jsme se před chvíli naučili.

A protože nám to tak skvěle šlo, ukázali jsme si nějaká hrůzostrašná Halloweenská jídla a roztomilá Halloweenská zvířátka 😊

A na závěr jsme doma našli, co máme hezkého a co ošklivého a ukázali si to.

Dnes jsme soutěžili o obrázek “PIRATE SHIP” a naši výhru si můžeme stáhnout a vybarvit.

 

(abyste si stáhli PDF s obrázkem, klikněte na obrázek)

A ještě jedna odměna – doplnění z minulé hodiny – další CACTUS

 

(abyste si stáhli PDF s obrázkem, klikněte na obrázek)

 

Příště budeme soutěžit o obrázek  „Ugly Halloween Pizza“  😊, který si přál dnešní výherce!

 

26.10.

Pracovali jsme s naším oblíbeným Starfall a naučili se písmenko O, projít slova k písmenku O si můžete znovu sami na internetu.

Potom jsme si psali písmenko O do našeho sešitu My Alphabet book.

A protože víme, že byste měli doma trénovat správnou výslovnost, Ms Quetz vám namluvila všechna slovíčka z Alphabet booku na video.

VIDEO PÍSMENKO O

Zkontrolovali jsme si domácí úkoly z minulého týdne.

A zadali si úkol nový

HOMEWORK: WB strany 23 (cvičení 1) a 120; úkol je na 2.11.

Zopakovali jsme si nová slovíčka a obrovská pochvala - krásně jsme to uměli :-)

kite, monster, doll, plane, computer game, train, car, bike, go-kart, ball, toy shop

Slovíčka z druhé lekce najdete ZDE

 

Pracovali jsme s WB na straně 22 a udělali si cvičení 2.

Potom jsme si ve SB zazpívali spolu s videem písničku na straně 24 a naučili jsme se novou gramatiku:

What’s his/her name?

His/Her name is…

How old is he/she?

He/She is...years old.

What’s his/her favorite toy?

His/Her favorite toy is his/her...

Udělali jsme si cvičení 1 a 2 na straně 24.

Dnes jsme soutěžili o obrázek “SMALL CACTUS AND BIG CACTUS” a i dnes se povedlo, že jsme se všichni ocitli na pochvalném papíře Ms. Jany, a proto si můžeme stáhnout naši výhru a vybarvit si ji.

 

(abyste si stáhli PDF s obrázkem, klikněte na obrázek)

Příště budeme soutěžit o obrázek PIRATE SHIP, který si přáli dnešní výherci!

A pro minulého výherce to bude ještě kaktus v květináči :-)

 

22.10.

Pracovali jsme s naším oblíbeným Starfall a naučili se písmenko N, projít slova k písmenku N si můžete znovu sami na internetu a můžete si zahrát.

Potom jsme si psali písmenko N do našeho sešitu My Alphabet book.

A protože víme, že byste měli doma trénovat správnou výslovnost, Ms Quetz vám namluvila všechna slovíčka z Alphabet booku na video.

VIDEO PÍSMENKO N

 

Zazpívali jsme si spolu se Simonem písničku “Simon Says” a koukejte, jak jsme se protáhli.

 

 

Pracovali jsme se WB na straně 22. Poslouchali jsme a zapisovali jsme čísla.

Zopakovali jsme si nová slovíčka, a protože jsme je moc neuměli, bylo by dobré se na ně “podívat” (video níže):

kite, monster, doll, plane, computer game, train, car, bike, go-kart, ball, toy shop

Slovíčka z druhé lekce najdete ZDE

 

Také jsme si udělali cvičení ve SB na straně 23.

Dnes jsme soutěžili o obrázek “MOBILE CRANE” a už je tradicí, že jsme všichni na pochvalném papíře Ms. Jany, a proto si můžeme stáhnout naši výhru a vybarvit si ji.

 

(abyste si stáhli PDF s obrázkem, klikněte na obrázek)

Příště budeme soutěžit o obrázek Big Cactus and Small Cactus 😊, který si přál dnešní výherce!

 

21.10.

Pracovali jsme s naším oblíbeným Starfall a naučili se písmenko M, projít slova k písmenku M si můžete znovu sami na internetu a můžete si zahrát.

Potom jsme si psali písmenko M do našeho sešitu My Alphabet book.

A protože víme, že byste měli doma trénovat správnou výslovnost, Ms Quetz vám namluvila všechna slovíčka z Alphabet booku na video.

VIDEO PÍSMENKO M

 

Podívali jsme se na příběh “Color Blocked” a podívat se můžete ještě jednou spolu s rodiči doma.

Pracovali jsme se SB na straně 22 - Let´s play! A naučili jsme se nová slovíčka:

kite, monster, doll, plane, computer game, train, car, bike, go-kart, ball, toy shop

Slovíčka z druhé lekce budou online až zítra, ale nevadí, budete je mít na víkend a budete si moci doma vyzkoušet správnou výslovnost a naučit se je podle obrázků.

Pracovali jsme se WB na straně 11 a doplňovali jsme si slova, tak, jak nám je Ms.Quetz ukazovala.

Zazpívali jsme si spolu s písničkou What is it?

A na závěr hodiny jsme si zahráli hru: Show and Tell, rozeběhli jsme se doma a přinesli spolužákům ukázat svou oblíbenou hračku a popsali ji.

Dnes jsme soutěžili o obrázek “MICKEY MOUSE” a už je tradicí, že jsme všichni na pochvalném papíře Ms. Jany, a proto si můžeme si stáhnout naši výhru a vybarvit si ji.

 

(abyste si stáhli PDF s obrázkem, klikněte na obrázek)

Příště budeme soutěžit o obrázek "MOBILE CRANE" - autojeřábu, který si přál dnešní výherce!

 

20.10.

Pracovali jsme s naším oblíbeným Starfall a naučili se písmenko L, projít slova k písmenku K si můžete znovu sami na internetu a můžete si zahrát.

Potom jsme si psali písmenko L do našeho sešitu My Alphabet book.

A protože víme, že byste měli doma trénovat správnou výslovnost, Ms Quetz vám namluvila všechna slovíčka z Alphabet booku na video.

VIDEO PÍSMENKO L

 

Podívali jsme se na příběh “Monster Love Colors” a podívat se můžete ještě jednou spolu s rodiči doma.

 

Pracovali jsme se WB na straně 11 a doplňovali jsme si slova, tak, jak nám je Ms.Quetz ukazovala.

Zazpívali jsme si spolu s písničkou I see something blue.

Pracovali jsme se SB na straně 17 cv.1 a cv.2.

Dnes jsme soutěžili o obrázek “UNICORN”, a protože byla všechna naše jména na pochvalném papíře Ms. Jany, můžeme si stáhnout obrázek a vybarvit si ho.

 

(abyste si stáhli PDF s obrázkem, klikněte na obrázek)

Příště budeme soutěžit o obrázek Mickey Mouse, který si přáli dnešní dva výherci!

 

19.10.

Pracovali jsme s naším oblíbeným Starfall a naučili se písmenko K, projít slova k písmenku K si můžete znovu sami na internetu a můžete si zahrát.

Potom jsme si psali písmenko K do našeho sešitu My Alphabet book.

A protože víme, že byste měli doma trénovat správnou výslovnost, Ms Quetz vám namluvila všechna slovíčka z Alphabet booku na video.

 

VIDEO PÍSMENKO K

 

Poslechli jsme si písničku a vy si ji můžete poslechnout s rodiči, kdybyste chtěli TADY.

Pracovali jsme se SB na straně 18 a 19, ukazovali jsme různé věci doma, které měly barvy, a také jsme si o nich povídali.

Poslechli jsme si příběh “Pete the Cat”.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol a zadali si nový. 

HOMEWORK: WB 18,19 (na příští pondělí 26.10.).

A na závěr hodiny jsme si zatancovali.

Dnes jsme soutěžili o obrázek “ROCKET”, a protože byla všechna naše jména na pochvalném papíře Ms. Jany, můžeme si stáhnout obrázek a vybarvit si ho.

 

(abyste si stáhli PDF s obrázkem, klikněte na obrázek)

Příště budeme soutěžit o obrázek JEDNOROŽCE (UNICORN), který si přály dnešní dvě výherkyně!

 

15.10.

Pracovali jsme s naším oblíbeným Starfall - a naučili se písmenko J, projít slova k písmenku J si můžete znovu sami na internetu a můžete si zahrát

Potom jsme si psali písmenko J do našeho sešitu My Alphabet book.

A protože víme, že byste měli doma trénovat správnou výslovnost Ms Quetz vám namluvila všechna slovíčka z Alphabet booku na video.

 

VIDEO PÍSMENKO J

 

Poslechli jsme si písničku a mohli jsme si zatancovat a zapívat, jestli si chcete písničku doma zazpívat můžete si ji pustit TADY

 

S písničkou jsme se naučila nová slovíčka: stand up, sit down, turn around, put one hand/two hands up/down, jump, hop, run, stop

Pracovali jsme se SB na straně 16 udělali jsme si cvičení, kde jsme spojovali studenty s jejich stolky.

SB strana 20, přiřazovali jsme čásla k obrázkům tak jak jdou za sebou.

Dnes jsme soutěžili o obrázek “PENGUIN” a protože byla všechna naše jména na pochvalném papíře Ms. Jany, můžeme si stáhnout obrázek a vybarvit si ho.

 

 

(abyste si stáhli PDF s obrázkem klikněte na obrázek)

Příště budeme soutěžit o obrázek ROCKET (rakety), kterou si přál dnešní výherce!

 

14.10.

Pracovali jsme s naším oblíbeným Starfall - a naučili se písmenko I, projít slova k písmenku I si můžete znovu sami na internetu a můžete si zahrát

Potom jsme si psali písmenko I do našeho sešitu My Alphabet book.

A protože víme, že byste měli doma trénovat správnou výslovnost Ms Quetz vám namluvila všechna slovíčka z Alphabet booku na video.

 

VIDEO PÍSMENKO I

(video se slovíčky I bude bohužel až ve čtvrtek)

 

Pracovali jsme s Workbookem na straně 17 a udělali si cv.2.

Poslechli jsme si písničku o vy si ji můžete poslechnout s rodiči, kdybyste chtěli TADY.

Naučili jsme se věty: Is it a pencil? No, it isn´t a Yes, it is.

 

Dnes jsme soutěžili o obrázek “fancy car” a protože byla všechna naše jména na pochvalném papíře Ms. Jany, můžeme si stáhnout obrázek a vybarvit si ho.

To jsme tedy zvědavé, jaké barvy na takové auto použijete 😊

 

(abyste si stáhli PDF s obrázkem klikněte na obrázek)

Příště budeme soutěžit o obrázek Tučňáka (Penguin), kterého si přála dnešní výherkyně!

 

13.10.

Dnes jsme se poprvé viděli online a všichni to zvládli naprosto úžasně, někteří nás sledovali dokonce v autě!

Pracovali jsme s naším oblíbeným Starfall - a naučili se písmenko H, projít slova k písmenku H si můžete znovu sami na internetu a můžete si zahrát i PEXESO, které jsme si online bohužel doma zahrát nemohli (stačí jen kliknout na odkaz)

Potom jsme si psali písmenko H do našeho sešitu My Alphabet book.

 

 

A protože víme, že byste měli doma trénovat správnou výslovnost Ms Quetz vám namluvila všechna slovíčka z Alphabet booku na video.

 

VIDEO PÍSMENKO H

(klikněte na obrázek)

 

 

Zkontrolovali jsme si domácí úkoly z minulého úterý a zadali si nový:

HOMEWORK: Workbook strana 16 (a je opět na pondělí - tentokrát na 19.10.)

Pracovali jsme s Workbookem na straně 15 a udělali si cv.2.

Poslechli jsme si písničku o tužce a vy si ji můžete poslechnout s rodiči, kdybyste chtěli TADY.

Na závěr hodiny jsme přinesli  kamarádům ukázat svou oblíbenou hračku.

Dnes jsme soutěžili o dva obrázky jezevčíků a protože nejsme ve škole museli jsme trochu změnit pravidla.
abychom si oba obrázky mohli stáhnout musela být jména všech nás napsaná na pochvalném papíře Ms. Jany, a ten kdo u svého jména měl nejvíce čárek mohl vybírat další obrázek.

Takže dnešní výhra (protože jsme byli všichni super a snažili se je tady:

 

(abyste si stáhli PDF s obrázky klikněte na obrázek)

Příště budeme soutěžit o  obrázek Bugatti auta, které si přál dnešní výherce!

 

8.10.

Dnes jsme soutěžili o odměnu dnešní hodiny - obrázek na vybarvení -obrázek Lva, kterého nám vyhrál vítěz z minulé hodiny a netrpělivě jsme čekali jak dnešní klání dopadne a kdo bude vybírat obrázek na příště.

Pracovali jsme na interaktivní tabuli se Starfall - a naučili se písmenko G, které jsme si potom napsali do svých sešitů My Alphabet book.

A protože si bereme k srdci přání rodičů našich žáků přopravili jsme si pro vás překvapení. Aby si děti osvojili dobře výslovnost slovíček z našeho Alphabetbooku, Ms.QUetz nám je namluvila na video bez roušky a vy si je zkuste opakovat doma s ní, abyste se je naučili :-)

Pracovali jsme s WB na straně 13 a udělali si cvičení 1,2

Po přestávce jsme si poslechli příběh ze SB na stránce 14 a 15 a udělali si všechna cvičení v učebnici i na interaktivní tabuli.

Zvládli jsme i cvičení ve Workbooku na straně 14.

Nakonec hodiny jsme si zahráli hru, každý z nás na tabuli postupně kreslil slovíčko z této lekce a ostatní hádali, co nakreslil.

Dnes jsme se opravdu všeichni snažili a proto není překvapením, že nakonec si obrázek lva odnesli domů úplně všichni, i když někteří to stihli jen tak tak :-)

A ten který byl dnes nejlepší, nehodnější a uměl úplně všechno si na příští hodinu přál obrázek jezevčíka, takže si na úterý zopakujte slovíčka, vyběhejte se o víkendu, abyste zvládli sedět celou angličtinu a těšte se na další klání o vymalovávací obrázek.

A aby se vám lépe opakovalo Ms.QUetz si pro vás připravila ještě jedno video - tentokrát s výslovností a obrázky všech slovíček, které jsme se v první lekci učili

VIDEO - SLOVÍČKA 1. LEKCE

 

6.10.

Nejdříve jsme si vyhlásili Studenta měsíce září a předali "jí" diplom.

Potom jsme si spolu vysvětlili jak se budeme o hodinách snažit, hlásit a spolupracovat tak abychom získali odměnu dnešní hodiny - obrázek na vybarvení - dnes jsme soutěžili o obrázek pandy. Za pochvalu a snahu se objevilo naše jméno na tabuli, za zlobení zase mohlo zmizet. Ten, který měl na konci hodiny alespoň jednou své jméno na tabuli dostal obrázek a ten kdo měl svoje jméno nejvícektrát mohl vybrat  téma obrázku, o který budeme soutěžit o příští hodině - a bude to LEV :-)

Pracovali jsme na interaktivní tabuli se Starfall - a naučili se písmenko F, které jsme si potom napsali do svých sešitů My Alphabet book.

Načili jsme se nová slovíčka - Fingers, Fox, Fish, Five, která si máme za domácí úkol zopakovat a naučit se.

Poslechli jsme si písničku ze SB na straně 12.

Po přestávce jsme si z konce SB vyloupli samolepky a potom jsme poslouchali text a dolepovali samolepky na stranu 13 ve SB.

Zahráli jsme si ve skupině s větami, které jsme se naučili - fráze z učebnice - podej mi, zavři, otevři, posaď se...

Nakonec jsme si zahráli na interaktivní tabuli hru se slovíčky.

HOMEWORK: Workbook stana 12 na příští úterý.

 

1.10.

Pracovali jsme na interaktivní tabuli se Starfall - a naučili se písmenko E, které jsme si potom napsali do svých sešitů My Alphabet book.

Pracovali jsme se Studentsbookem na straně 10 - naučili jsme se nová slovíčka. Zahráli jsme si hru s novými slovíčky na interaktivní tabuli, zazpívali jsme si písničku a zatancovali si.

Po přestávce jsme si znovu zopakovali slovíčka, která jsme se naučili v první hodině a k tomu si přidali slovní spojení It is a a It is an...

Pracovali jsme s Workbookem na straně 10 a Studentsbookem na straně 11

Nezapomeňte domácí úkoly na úterý a užijte si víkend

 

Zopakovali jsme si nová slovíčka (a protože jsme je moc neuměli, bylo by dobré se nan ně “podívat” (video níže):

kite, monster, doll, plane, computer game, train, car, bike, go-kart, ball, toy shop

Slovíčka z druhé lekce najdete ZDE

ZÁŘÍ 2020

29.9.

Starfall - a naučili se písmenko D a napsali jsme si ho do sešitu My Alphabet book 

Zopakovali jsme si čísla a slovíčka z poslední lekce, a zkontrolovali domácí úkoly, které byly na dnešní den.

po přestávce jsme si zkusili udělat testík a víte co milí rodičové? - Naprosto v pohodě a všichni uplně dokonale :-)

V testíku jsme poslouchali věty a podle nich zakroužkovávali obrázky a k postavičkám přiřazovali barevné balonky. - prostě jednoduché :-)

Na konec dvouhodinovky jsem si vysvětlii co je to šikana a všchni podepsali vyjádření, že se v naší třídě nic takového dít ani tolerovat nebude.

HOMEWORK: Workbook strana 118 na příští úterý.

 

24.9.

Starfall - a naučili se písmenko C a napsali jsme si ho do sešitu My Alphabet book 

Poslechli jsme si příbeh z učebnice na stranách 8 a 9.

Po přestávce jsme pracovali s Workbookem na straně 8 a udělali si cvičení 1 a 2.

Po přestávce jsme si zahráli BINGO s čísly, která jsme se naučili minule.

Poslechli jsme si písničku a zazpívali jsme si ji

A nakonec jsme si zazpívali a zatančili ještě jednou.

Dnes jsme poprvé dostali domácí úkol - naučili jsme se jak ho máme označit ve workbooku.

HOMEWORK: Workbook str. 7

POZOR POZOR - příští úterý 1.10. si napíšeme kraťoučký testík z nulté lekce :-)

 

22.9.

nejdříve jsme si umyli a vydesinfikovali ruce

Starfall - a naučili se písmenko B a napsali jsme si ho do sešitu My Alphabet book 

 

Pracovali jsme se Students bookem na straně 6 ukazovali jsme si písmenka a poslechli si písničku.

Zahráli jsme si hru PEXESO na interaktivní tabuli.

Po přestávce jsme pracovali se Students bookem na straně 7 a Workbookem na straně 6 cv. 2

a nazávěr hodiny jsme si zahráli hru.

Dnes jeden z nás neměl učebníce prosím rodiče aby doplnili WB a SB dle výše uvedeného popisu, budete pořebovat i CD, které je v učebnici.

A uvidíme se zase ve čtvrtek :-)

 

 

17.9.

nejdříve jsme si umyli a vydesinfikovali ruce

Potom jsme si řekli jak se máme a naučili se několik frází - jak se máš? dobře, 

Vysvětlili jsme si co je to Czech radar a že o hodinách máme mluvit jen anglicky jinak se umazávají pavoučkovi nožičky :-(

řekli jsme si jak se o hodinách a k sobě máme chovat.

Dodělali jsme si tablo:

Seznámili jsme se se Starfall - a naučili se písmenko A.

Poprvé jsme také psali do svého sešitu My Alphabet book a naučilii se psát malé a velké A

Zazpívali jsme si písníčku o abecedě.

Pracovali jsme se Student bookem na straně 4 a s Workbookem na straně 4 a 5

 

 

 

15.9.

Vítejte ve školním roce 2020/2021 s angličtinou LEAP :-)

Nejdříve jsme se přivitali a pak si rovnou zahráli, dětmi oblíbenou hru SNATCH!
Na zem jsme si ve dvojicích dali míček a ukazovali, co předříkavala MS. Quetz např. ukaž na vlasy, nohu, ucho a tak dále a my museli rukou na sobě ukazovat, co nám říká. Potom najednou řekla SNATCH! a kdo první zvedl míček vyhrál.

Následovala další hra, při které jsme si řikali naše jména a k nim přidavali různé pohyby např. Ms. Jana a zamávat oběma rukama, další zopakoval jmeno a pohyb, který byl před ním a přidal své jméno a pohyb a tak dále až jsme měli dlouhou řadu jmen a pohybů, při kterých jsme se hodně nasmáli.

Po přestávce jsme si řekli kdo jsou chipmankové a podivali se na krátký film o nich.

Své chipmánky jsme si vybarvili, vystříhali a nalepili na naše třidní tablo.

A pak už byl čas rozloučit se, zabalit knížky a penály a vrátit se družiny.

Těšíme se na vás zase ve čtvrtek chipmánkové :-)

 

aktualizováno: 24.02.2021 17:47:40