Chipmunks

Badgers

Vyučující:

 

Quetzal Vallejo-Howard

tel.: +420 773 007 991
email: quetzalvh@ucla.edu

Asistent/ka:

Jana Hrubešová

tel.: +420 723 275 497 
email: jenahru@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

Trénujte s Ms. Quetz, ať vám to jde stejně pěkně jako jí :-)

Abyste si mohli doma trénovat slovíčka z našeho ABC booku a jejich správnou výslovnost máme pro vás videa s písmenky.

A, B, C, D, E, F, G, H

A abyste si mohli doma procvičit i slovíčka z lekcí - máme pro vás i tato videa:

1. lekce

ŘÍJEN

14.10.

Ukázali jsme si obrázek CAT, který si přál výherce z minulé hodiny a o který dnes hrajeme.

Přivítali jsme se otázkou jak se máme

Zahráli jsme si s písmenkem H hru na STARFALL.com a vy si ji můžete zahrát i doma.

Pracovali jsme s naším ABC bookem a naučili jsme se psát písmenko H a k němu několik slovíček, které písmenkem H začínají.

Procvičte si písmenko H doma -  vyzkoušejte si správnou výslovnost s naším videem.

 

PÍSMENKO „H“

(video)

 

Pracovali jsme se SB na straně 17 a udělali jsme si cvičení

Po přestávce jsme pracovali jsme se WB na straně 17 a SB na straně 20.

Zopakovali jsme si i otázky o odpovědi:

What’s this?

It’s a…

Is it a…?

Yes, it is. //No, it isn’t

A příkazy:

Sit at your desk

Open your (bag/book/pencil case)

Close your (bag/book/pencil case)

Pass me ( a pen/ruler/etc.)

Na závěr hodiny jsme se podívali na příběh ze školy: Where´s my Eraser?

Všichni, kteří získali v průběhu hodiny alespoň jeden bod, dostali obrázek Kočičky, aby si ho mohli doma vybarvit.

A co, že si to náš výherce přál? Příště to bude MAP (Pirate island treasure😊)

 

 

12.10.

Ukázali jsme si obrázek PIRATE SHIP, který si přál výherce z minulé hodiny a o který dnes hrajeme.

Přivítali jsme se otázkami jak se máme, jak se jmenujeme a kolik nám je let.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulé hodiny (WB 10,11 – cv.2.)

HOMEWORK: WB 12, 13(pouze cv.2) – na příští úterý 19.10.

Zahráli jsme si s písmenkem G hru na STARFALL.com a vy si ji můžete zahrát i doma.

Pracovali jsme s naším ABC bookem a naučili jsme se psát písmenko G a k němu několik slovíček, které písmenkem G začínají.

Procvičte si písmenko G doma -  vyzkoušejte si správnou výslovnost s naším videem.

 

PÍSMENKO „G“

(video)

 

Zahráli jsme si hru se slovíčky, která jsme se minule naučili: I spy + is it a…?

Po přestávce jsme pracovali jsme se SB na straně 14 a 15 a poslechli jsme si příběh. Potom jsme si ho vysvětlili

Zahráli jsme si Active video na interaktivní tabuli 

Pracovali jsme se SB na straně 16

Všichni, kteří získali v průběhu hodiny alespoň jeden bod, dostali obrázek PIRATE SHIP, aby si ho mohli doma vybarvit.

A co, že si to náš výherce přál? Příště to bude CAT WITH FLOWERS😊

 

7.10.

Ukázali jsme si obrázek ZOO, který si přál výherce z minulé hodiny a o který dnes hrajeme.

Přivítali jsme se otázkami jak se máme, jak se jmenujeme a kolik nám je let.

Zahráli jsme si s písmenkem F hru na STARFALL.com a vy si ji můžete zahrát i doma.

Pracovali jsme s naším ABC bookem a naučili jsme se psát písmenko F a k němu několik slovíček, které písmenkem F začínají.

Procvičte si písmenko F doma -  vyzkoušejte si správnou výslovnost s naším videem.

 

PÍSMENKO „F“

(video)

 

Zahráli jsme si hru se slovíčky, která jsme se minule naučili:  pen, pencil, rubber, book, notebook, bag, desk, ruler, pencil case

Po přestávce jsme pracovali jsme se SB na straně 13 a naučili jsme se co jsou to Imperatives:

Sit at your desk

Open your (bag/book/pencil case)

Close your (bag/book/pencil case)

Pass me ( a pen/ruler/etc.)

Procvičovali jsme si gramatiku s interaktivní tabulí a spoustou her.

A na závěr jsme si zahráli hru: Teacher Says – inspirovanou hrou Simons says

Všichni, kteří získali v průběhu hodiny alespoň jeden bod, dostali obrázek ZOO, aby si ho mohli doma vybarvit.

A co, že si to náš výherce přál? Příště to bude Pirátská loď plná pirátů😊

 

5.10.

Ukázali jsme si obrázek EARTH, který si přál výherce z minulé hodiny a o který dnes hrajeme.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého týdne W 4,5 (u těch, kteří neměli – domácí úkoly zadáváme vždy v úterý a odevzdáváme následující úterý, pokud nejsou prázdniny, pak odevzdáváme následující hodinu po prázdninách)

HOMEWORK: WB 10,11 (cv.2)

Zahráli jsme si s písmenkem E hru na STARFALL.com a vy si ji můžete zahrát i doma.

Pracovali jsme s naším ABC bookem a naučili jsme se psát písmenko E a k němu několik slovíček, které písmenkem E začínají.

Procvičte si písmenko E doma -  vyzkoušejte si správnou výslovnost s naším videem.

 

PÍSMENKO „E“

(video)

 

Pracovali jsme se SB na straně 10 a naučili jsme se nová slovíčka:

Video, jak správně vyslovovat slovíčka z 1.lekce jsme pro vás natočily s Ms.Quetz a vy si je s ní můžete procvičovat a procvičovat, až budete znít jako ona 😊

 

SLOVÍČKA „PRVNÍ LEKCE“

(video)

 

Po přestávce  jsme pracovali se SB na straně 11 a 12

A nezapomněli jsme ani na pořádnou zábavu – zahráli jsme si několik her vztahující se k dnešním novým slovíčkům.

Všichni, kteří získali v průběhu hodiny alespoň jeden bod, dostali obrázek EARTH, aby si ho mohli doma vybarvit.

Vítězka dnešního dne dostala diplom a přála si hned celé ZOO!

 

ZÁŘÍ

30.9.

Ukázali jsme si obrázek Solar system, kterého si přál výherce z minulé hodiny a o který dnes hrajeme.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého týdne W 4,5

Zahráli jsme si s písmenkem C hru na STARFALL.com a vy si ji můžete zahrát i doma.

Pracovali jsme s naším ABC bookem a naučili jsme se psát písmenko C a k němu několik slovíček, které písmenkem C začínají.

Procvičte si písmenko C doma -  vyzkoušejte si správnou výslovnost s naším videem.

 

PÍSMENKO „C“

(video)

 

Víte, co jsme dneska už zvládli? Náš první test z angličtiny! A byli jsme móóóc šikovní, všichni bez rozdílu excelovali – barvili a počítali o stošest😊

 

Po přestávce jsme pak ještě probrali písmenko D.

Zahráli jsme si hru na STARFALL.com a vy si ji můžete zahrát i doma.

Pracovali jsme s naším ABC bookem a naučili jsme se psát písmenko D a k němu několik slovíček, které písmenkem D začínají.

Procvičte si písmenko D doma  s naším videem.

 

PÍSMENKO „D“

(video)

 

Na závěr hodiny jsme si zazpívali a zatancovali s několika krásnými videi 😊

Všichni, kteří získali v průběhu hodiny alespoň jeden bod, dostali obrázek Solar system, aby si ho mohli doma vybarvit.

A co, že si to náš staronový výherce příl,  co bude příští obrázek? Náš vědec se nezapřel – přístě to bude řez Zeměkoulí 😊

 

 

23.9.

Ukázali jsme si obrázek Pejska s věnečkem, kterého si přál výherce z minulé hodiny a o který dnes hrajeme.

Dnes jsme začali opět otázkami:

“What’s your name?//I’m...//My name is…” 

“How old are you?//I’m...years old” 

“How are you…?//I’m…”

Zahráli jsme si s písmenkem B hru na STARFALL.com a vy si ji můžete zahrát i doma.

Pracovali jsme s naším ABC bookem a naučili jsme se psát písmenko B a k němu několik slovíček, které písmenkem B začínají.

Abyste si nová slovíčka dobře procvičili, vyzkoušejte si správnou výslovnost s naším videem.

 

 

PÍSMENKO „B“

(video)

 

Zahráli jsme si Šarády – jeden z nás ukazoval některého ze Super Friends a ostatní hádali kterého. Pak se s výhercem vyměnili.

Vypracovali jsme si cvičení Story Practice ve WB na straně 8

Podívali jsme se na video: Guess the Color

Udělali cvičení na straně 9 ve Workbooku. – nakreslili jsme se do jednoho čtverečku, do dalšího naši oblíbenou barvu atd. podle pokynů.

A jako poslední jsme si zahráli hru – Hádej barvu – na videu jsme si ukazovali obrázek (černobíle) a hádali jsme jakou asi má barvu, pak jsme si obrázek ukázali barevný a měli jsme vždycky obrovskou radost, když jsme uhádli.

Všichni, kteří získali v průběhu hodiny alespoň jeden bod, dostali obrázek Pejska s věnečkem, aby si ho mohli doma vybarvit.

Vybrat dnešního výherce bylo náročné, protože hned tři z nás měli stejný počet bodů. Museli jsme přistoupit k otázkám a ten, který nejrychleji a správně odpověděl vyhrál. No a co bude příští obrázek? Máme mezi námi vědce a ten chtěl planety naší Sluneční soustavy 😊

A tady obrázek pejska s věnečkem, pro všechny, kterým jeden nestačil :-)

 

21.9.

Ukázali jsme si obrázek Brontosaura, kterého si přál výherce z minulé hodiny a o který dnes hrajeme.

Dnes jsme začali otázkou: Hello_. How are you?¨

HOMEWORK: WB 4,5 na příští úterý 😊

Poprvé jsme dnes pracovali s naším ABC bookem a naučili jsme se psát písmenko A a k němu několik slovíček, které písmenkem A začínají.

Abyste si nová slovíčka dobře procvičili, natočily jsme pro vás krátké video se správnou anglickou výslovností.

PÍSMENKO „A“

(video)

 

Zahráli jsme si s písmenkem A hru na STARFALL.com a vy si ji můžete zahrát i doma.

Po přestávce jsme pracovali se SB na straně 7 a naučili jsme se barvy, které jsme pak procvičili ve WB na straně 7.

Všichni, kteří získali v průběhu hodiny alespoň jeden bod, dostali obrázek Brontosaura, aby si ho mohli doma vybarvit.

Dnešní výherce získal navíc diplom a o obrázek "dog with wreath", který si vybral, budeme soutěžit příště.

 

 

 

 

 

 

16.9.

Dnes jsme začali s pozdravem a otázkou: What´s your name?

Podívali jsme se a zazpívali jsme si písničku na Starfall.com. Pokud si ji budete chtít zazpívat doma, abyste se ji naučili, klikněte na odkaz.

Zahráli jsme si ABC hru.

Vysvětlili jsme si pravidla, jaká budeme v hodinách angličtiny dodržovat a řekli jsme si kdo je to Bully. Podepsali jsme si certifikát o tom, že v hodinách angličtiny nikdo z nás nebude šikanu tolerovat.

 

Po přestávce jsme si zacvičili ABC Yogu, abychom se pěkně protáhli.

Pracovali jsme se SB na straně 4

Domalovali jsme si naše tablo a první stranu našeho ABC booku.

Na závěr jsme si znovu procvičili pozdrav a otázku s odpovědí: Hello. What´s your name?

Dnes jsme začali soutěžit o obrázky na přání.
Kdo nasbírá v průběhu naší dvouhodinovky nejvíce bodů (hodnotíme aktivitu i znalosti) může si přát jakýkoliv obrázek (omalovánku), o kterou budeme příště soutěžit (tu v další hodině dostane každý, kdo bude mít alespoň jeden bod. Dnešní výherce si přál Brontosaura

 

 

14.9.

Dnes jsme se přivítali po prázdninách a zahráli jsme si spoustu her, abychom se seznámili

Zahráli jsme si: Snatch! a Hru se jmény

Vystřihli jsme si a vymalovali naše letošní avatary – Chipmunks – čipmánky (příště je budeme lepit na velký papír, přidáme své fotky a uděláme si tablo, které bude viset na chodbě v přízemí)

 

A na závěr hodiny jsme si poslechli písničku a vymalovali si první stranu svého ABC booku.

 

 

aktualizováno: 17.10.2021 00:08:49