Chipmunks

Badgers

Vyučující:

 

Desiree Champagne-Terrell

tel.: +420 774 150 414
email: d.champterr@gmail.com

Asistent/ka:

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2022-2023!Vážení rodiče,

pokud si má Vaše dítě vést v programu úspěšně, je důležité, abyste věděli, co se na hodinách dělá, a mohli jej tak ve studiu podpořit. Na této webové stránce najdete informace o práci v hodinách, o zadaných domácích úkolech, o nadcházejících testech i další důležité informace týkající se výuky. Je nezbytné, aby se žáci snažili vypracovávat domácí úkoly a v případě absence si vždy doplnili zameškanou látku. Snadněji se tak po návratu do školy zapojí do výuky. V případě dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Nové, druhé, vydání učebnic Super Minds! V tomto školním roce budeme při výuce používat nové, druhé, vydání našich oblíbených učebnic Super Minds. Obsahově je téměř stejné jako to předcházející, avšak bylo vylepšeno a aktualizováno. Věříme, že se všem bude líbit. Jeho součástí je nová digitální platforma, Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (Workbook) a eBook (Student's Book) pro domácí studium a opakování. Všechna poslechová cvičení, písničky a videa v obou učebnicích jsou nyní na této nové platformě dostupná. Návod k jejímu užívání najdete v obou učebnicích na přední vnitřní straně jejich obalu. V případě dotazů či problémů týkajících se používání této platformy, klikněte na této stránce vpravo dole na ikonu "?HELP", kde najdete krátká videa, jak postupovat.

Také bychom Vám rádi připomněli, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Obsah učebnic byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických výukových programů a mohl se přizpůsobit dané týdenní dotaci hodin. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často najdete v učebnicích vynechané stránky, které si žáci samozřejmě mohou v případě zájmu také sami doma vypracovat.

UPOZORNĚNÍ:

Prosíme rodiče, aby své děti registrovali do programu Cambridge One dle pokynů na vnitřní straně obálky obou učebnic.

Pozor - každá učebnice se musí registrovat zvlášť, pomocí vlastního kódu, který najdete na vnitřní stránce obálky, pod stírací plochou.

Registrace do online programu Cambridge One

bude potřeba pro domácí přípravu našich studentů.

Pokud byste měli jakýkoliv problém s registrací, použijte prosím ikonu HELP, kterou najdete vpravo dole na této obrazovce.

Najdete tam krátká instruktážní videa, jak přesně při registraci postupovat.

 

 

VIDEA PRO DOMÁCÍ PŘÍPRAVU

Procvičujeme hláskování s Miss Desi:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Lekce 1

Lekce 2

Lekce 3

Lekce 4

Lekce 5

Lekce 6

Lekce 7

Lekce 8

Lekce 9

 

ČERVEN

1.6.

Song: Animals - jaká zvířátka a kolik bylo v písničce (What animals did you see? How many pandas?...)

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, učebnice SB str. 127 - celá strana, ve škole jsme začali první větu v obou aktivitách, aby věděly, jak doma pokračovat. Domácí úkol je na příští čtvrtek 8.6.

Písmenka: skládáme slovní spojení podle obrázkových kartiček - přeháníme výslovnost, abychom přesně slyšeli, jaká písmenka ve slově jsou.

Písnička: What is it?

Story: My Dinosaur Is Sick!

Notebook: DINOSAUR, SICK, PLAY

Pracovní list: nejdříve opakujeme "IT'S..." pro jednotné číslo a "THEY ARE..." pro číslo množné, poté doplňujeme do otázek a odpovědí. Dokončíme v příští lekci.

 

 

KVĚTEN

30.5.

Písnička: Let's go to the Zoo

Story: Mingo the flamingo

Notebook: FLAMINGO, LIGHTNING, HAPPY

Bookwork: cvičebnice WB str. 112 - čteme s Miss Desi a doplňujeme slova do vět. Správné psaní si kontrolujeme podle obrázků v rámečku.

Procvičujeme předložky IN, ON, UNDER - v kroužku, s obrázkovými kartičkami

Písnička: IN, ON, UNDER

Bookwork: cvičebnice WB str. 113 - podle poslechu doplňujeme jména dětí k aktivitám

25.5.

Písnička: Let's go to the Zoo

Story: Colours matchsticks monkey

Notebook: MONKEY, SNAKE, PENGUIN

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 127, domácí úkol je na příští čtvrtek 1.6.

Bookwork: učebnice SB str. 112, nejprve popisujeme obrázek (What can you see in the picture?), poté podle poslechu nalepujeme samolepky. K obrázku skoro sami dopisujeme jednu větu (The ball is in the sand. The boy is on the beach.)

Interaktivní tabule: tvoříme věty podle obrázků (hráli jsme ve dvou týmech) WHERE IS...? x WHERE ARE...?

Cvičebnice WB str. 109, čteme a podle obrázků spojujeme části vět.

23.5.

Písnička: A sailor went to sea

Story: SHAPES with Little Fish

Notebook: CIRCLE, TRIANGLE, HEART

Bookwork: další příběh našich hrdinů, učebnice SB str. 110 - 111

SB 2/111 - dopisujeme jména, WB - doplňujeme cvičení 1 a 2 na str. 110

Nová hra: děti dostaly čelenky s frázemi z nové lekce. Ve dvojici jsme navzájem diktovali x spolužákovi písmenka, která má na čelence napsaná a ten si je zapisoval. Pak jsme se vystřídali.

18.5.

Písnička: Summer song

Story: When a dragon moves in

Notebook: SANDCASTLE, DRAGON, BOY - slovíčka s obrázky

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 107, celá strana, domácí úkol je na příští čtvrtek 25.5.

Bookwork: písnička z učebnice SB str. 108, nejprve si popisujeme obrázky, pak posloucháme a doplňujeme čísla k obrázkům. Ve cvičebnici WB pak dopisujeme slova z písničky do textu.

Učebnice SB str. 109 - vybíráme obrázky podle poslechu (cvičení 1), ptáme se a hádáme obrázky (cvičení 3) Where is the blue book? Where are the orange books? It is in a green bag. There are in a black bag.

Nová gramatika: WHERE ARE...? x WHERE IS...? THERE ARE ... x IT IS...

Game: na zemi podle slov a obrázkových kartiček sestavujeme fráze (EAT ICE CREAM, PLAY GUITAR, CATCH A FISH...) 

16.5.

Nová písnička: Summer song

Story: I see summer

Notebook: ICE CREAM, FISH, SEASHELL

Bookwork: učebnice SB str. 106 - nová slovíčka, čteme, opakujeme, ukazujeme si obrázkové kartičky a opakujeme popěvek.

Učebnice SB str. 107 - čteme a doplňujeme jména. Poté kontrolujeme podle poslechu.

Charades: předvádíme jednotlivé aktivity a hádáme.

Učíme se reagovat na nápady/návrhy: Let's eat ice cream! GOOD IDEA! / I'M NOT SURE! SORRY, I DON'T WANT TO.

11.5.

Písnička: naposledy Yes, I can

Notebook: I CAN x I CAN'T - ke každému doplníme jednu činnost

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 106. Domácí úkol je na příští čtvrtek 18. 5.

Test: napsali jsme si slíbené opakování z 8. lekce.

Po testu jsme luštili osmisměrku s letními slovíčky (SWIM, CLIMB, PLAY)

Nová slovíčka: slovíčka z 9. lekce jsme začali procvičovat na interaktivní tabuli a s obrázkovými kartičkami.

 

9.5.

Písnička: Yes, I can!

Story: The very busy spider

Notebook: SPIDER, WEB, PIG

Bookwork: cvičebnice WB str. 102, 103 - opakujeme slovíčka z minulé lekce a zapisujeme k obrázkům. 103/3 - čteme a spojujeme věty s obrázky.

CAN x CAN'T - podle obrázků na interaktivní tabuli zapisujeme can / can't na malé tabulky.

Simon says: zahráli jsme si hru s instrukcemi (Simon says "touch your nose", Simon says "1 step forward")

Na čtvrtek 11.5. připomínáme opakování z 8. lekce a domácí úkol.

4.5.

Písnička:

Story: Brown bear, brown bear, what do you see?

Notebook: BROWN BEAR, PURPLE DOG, RED HORSE

Bookwork: učebnice SB str. 102 - 103 Movements - ukazujeme si, jak se hýbeme (forwards, backwards, sideways) Společně děláme u tabule kroky podle instrukcí. V učebnici pak ukazujeme a doplňujeme.

Pracovní listy: zapisujeme jednu instrukci pro ostatní, v kroužku pak všechny instrukce čteme a ukazujeme

2.5.

Písnička: Head, shoulders, knees and toes

Story: From Head to Toe

Notebook: DONKEY, GORILLA, CAMEL

Bookwork: učebnice SB str. 100 - společně čteme otázky a podle poslechu vybíráme správnou odpověď. Ve dvojicích se ptáme "Can you....." a zapisujeme do učebnice k obrázku.

Str. 101 - čteme a spojujeme věty s obrázky

Podle slov a obrázků tvoříme věty - skáčeme na obrázky.

Psací tabulky: slovíčka na obrázkových kartičkách - píšeme první písmenko, některá slova již zvládneme zapsat celá (TOES, HEAD, HAND...)

DUBEN

27.4.

Písnička: One little finger

Story: The Things I Can Do

Notebook: nakreslili jsme sebe a napsali 2 věty o tom, co dovedeme (I can run. / I can play piano. / I can play football.)

Bookwork: učebnice SB str. 98 - 99, další příběh našich hrdinů, nejprve posloucháme a sledujeme text, popisujeme si obrázky, díváme se na video. K příběhu jsme doplnili cvičení ve cvičebnici WB str. 98.

Procvičili jsme slovíčka, podle obrázkových karet píšeme první písmenko nebo i celá slova (ARM, HAND, TOES, KNEE, FINGERS, HEAD, LEG, FOOT)

Na interaktivní tabuli procvičujeme I CAN / I CAN'T, ve cvičebnici WB str. 97 jsme doplnili cvičení 1 a 2.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB sr. 95, celá strana. Domácí úkol je na příští čtvrtek 4.5.

25.4.

Písnička: Me!

Starfall: My Family

Notebook: FAMILY, BABY, TRUCK

Bookwork: nová písnička, učebnice SB str. 96 - posloucháme a poté spojujeme verše s obrázky. Cvičebnice WB str. 96 - dopisujeme slova podle písničky.

Nová gramatika: otázky CAN YOU...? YES, I CAN. NO, I CAN'T!

Doplňujeme podle poslechu, SB 97/1, díváme se na gramatické video a opakujeme. V kroužku se ptáme navzájem.

Create a monster: na malé tabulky malujeme podle zadání Miss Desi (Draw 3 heads, draw 5 arms....)

Na závěr písnička Head, shoulders, knees and toes

20.4.

Písnička: Me!

Story: The very hungry caterpillar (by Eric Carle)

Notebook: LEAF, APPLE, CATERPILLAR

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 94, celá stránka, domácí úkol je na příští čtvrtek 27.4.

Bookwork: nová lekce, UNIT 8, učebnice SB str. 94 - slovíčka, výslovnost, obrázkové kartičky, obrázky na interaktivní tabuli, písnička ze str. 94

SB str. 95 - doplňujeme samolepky, učíme se novou frázi I CAN (umím/dovedu)

Gramatické video: I CAN RUN / I CAN JUMP / I CAN FLY

Na interaktivní tabuli procvičujeme novou frázi, předvádíme instrukce podle Miss Desi (Can you touch your toes? Can you stand on one leg?)

Písnička: What can you do?

18.4.

Písnička: Let's get dressed

Notebook: podle diktátu písmenek skládáme slova (SKIRT, JACKET, CAP)

Dnes jsme si napsali slíbený test ze 7. dokončené lekce.

Po testu jsme luštili osmisměrku (zvířata)

Starfall: Surfer girl

Nová slovíčka na interaktivní tabuli (části těla).

13.4.

Písnička: Do you like...?

Story: Mrs. McNosh

Notebook: BAT, DRESS, SHOES

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, učebnice SB str. 93, domácí úkol je na příští čtvrtek 20.4.

Bookwork: cvičebnice WB str. 93, cvičení 1 a 3, procvičujeme slovíčka, která jsme se naučili v 7. lekci, malujeme obrázek (I'm wearing a .../Mám na sobě...)

Pracovní list: čteme a spojujeme otázky a odpovědi. V kroužku házíme kostkou a doplňujeme části oděvu různých barev.

V kroužku: ptáme se a odpovídáme, co máme na sobě (What are you wearing? I am wearing a ...)

enlightenedTEST: opakování ze 7. lekce bychom si napsali v úterý 18.4.enlightened

11.4.

Písnička: Let's get dressed

Story: Pete the Cat

Notebook: CAT, RED, BLUE, BROWN a obrázky

Bookwork: učebnice SB str. 90 a 91, četli jsme a povídali si o vzorech (plain, spotts, stripes, zigzags, flowers), doplňujeme do učebnice, spojujeme obrázky.

Do sešitu jsme navrhovali a malovali vlastní tričko se vzorem.

 

V kroužku se ptáme What are you wearing? a popisujeme své oblečení (I am wearing a purple skirt and black T-shirt.)

Cvičebnice WB str. 90, popisujeme vzor, spojujeme věty s obrázky.

Cvičebnice WB str. 88/1, 2 - poslech a čtení.

Interaktivní tabule - s obrázky procvičujeme ukazovací zájmena THIS (pro jednu věc) a THESE (pro více věcí)

enlightenedTEST - příští úterý 18.4. bychom si napsali opakování 7. dokončené lekceenlightened

enlightenedna tento čtvrtek 13.4. připomínám domácí úkol enlightened

4.4.

Písnička: Let's get dressed

Story: Froggy gets dressed

Notebook: MITTENS, SCARF, HAT

Bookwork: učebnice SB str. 88 - 89, čteme a popiisujeme obrázek, posloucháme a lepíme samolepky.

EASTER: Na interaktivní tabuli jsme si zahráli pexeso se slovíčky týkající se Velikonoc (Easter, easter bunny, egg hunting, chick, basket)

Ve třídě hledáme papírová vajíčka, která si vybarvujeme.

HAPPY EASTER!

 

BŘEZEN

30.3.

Story: dnes jsme si na začátku poslechli příběh How to dress a dragon

Příběh jsme zastavovali a popisovali si jednotlivé obrázky, druhy oblečení, počítali a určovali barvy.

Notebook: do sešitu jsme si zapsali slova z příběhu DRAGON, BOOTS, HAT

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, učebnice WB str. 126. enlightenedDomácí úkol je až na úterý po velikonočních prázdninách, tj. 11.4.enlightened

Bookwork: nový příběh, učebnice SB str. 86 a 87 - nejprve popisujeme obrázky (What can you see?), potom posloucháme a sledujeme text. Nakonec se na příběh podíváme na videu na interaktivní tabuli.

K příběhu jsme vypracovali cvičení ve cvičebnici WB na str. 86

Interaktivní tabule: čteme otázky a vybíráme správnou odpověď - zapisujeme na psací tabulky

Pracovní list: doplňujeme slova do vět podle obrázků, čteme a vybarvujeme

28.3.

Písnička: Let's get dressed

Starfall: My horse Glory

Notebook: HORSE, FARM, DOCTOR

Bookwork: učebnice SB str. 84 - nová písnička, popisujeme obrázek, pak posloucháme a doplňujeme k obrázkům

Nová gramatika: ptáme se: Is he/she wearing a .....? Má na sobě...? Yes, he/she is! No, she/he isn't.

Učebnice SB str. 85, gramatické video.

Cvičebnice WB str. 84

V kroužku procvičujeme otázky a odpovědi na to, co máme na sobě.

Na interaktivní tabuli jsme si zahráli pexeso se slovíčky o oblečení.

Test: děti dostaly s sebou domů opravený test ze 6. lekce enlightened

23.3.

Písnička: Get dressed

Starfall: Car Race

Notebook: CAR, RACE, STAR

V kroužku opakujeme oblečení - nová slovíčka a ptáme se, kdo má co na sobě a jakou barvu. (Who is wearing a T-shirt? What colour is your T-shirt?)

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 83. Domácí úkol je na příští čtvrtek 30.3.

Nová gramatika: THIS x THESE (this hat x these shoes)

Bookwork: učebnice SB str. 83/1 - spojujeme věty s obrázky podle poslechu, 83/2 - gramatické video

Malé psací tabulky: zapisujeme oblečení podle diktátu a podle obrázkových kartiček

21.3.

LEAP SUMMER CAMP - na začátku jsme si řekli základní informace k letnímu příměstskému táboru s angličtinou a děti dostaly "vstupenky" se slevou.

Podrobnější informace můžete najít zde.

Písnička: Get dressed

Starfall: Soap Boat

Notebook: SOAP, BOAT, BIRD

Bookwork: učebnice SB str. 82 - nová slovíčka, opakujeme výslovnost a ukazujeme obrázky

Opakovali jsme také slovíčka z předcházejících lekcí 4 - 6 a doplnili poslechová cvičení WB str. 65/1 a 67/1

9.3.

Písnička: dnes ještě naposledy House song

Krátce jsme si zopakovali místnosti v domě a fráze THERE IS/ THERE ARE

Napsali jsme si slíbený test ze 6. dokončené lekce.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 82 - celá strana, s použitím učebnice SB na str. 82. Domácí úkol je na čtvrtek 23.2. po jarních prázdninách.

Učíme se nová slovíčka - CLOTHES, v kroužku si ukazujeme obrázkové kartičky a opakujeme výslovnost. Ptáme se a říkáme, co má kdo na sobě (What are you wearing?)

Test UNIT 5 - děti dostaly s sebou domů opravený test z lekce č. 5.

7.3.

Písnička: there is, there are

Starfall: Dune Buggy

Notebook: do sešitu jsme si zapsali BUGGY, WHEEL, LEFT, RIGHT a malujeme obrázky.

Bookwork: cvičebnice WB str. 76/1 - společně čteme věty a odpovídáme YES x NO podle obrázku, str. 77 - malujeme podle poslechu

Dnes jsme malovali další obrázek, KITCHEN

Na interaktivní tabuli hrajeme hry, procvičujeme místnosti v domě, říkáme první písmenka u názvů.

Opět opakujeme THERE IS / THERE ARE.

enlightenedNa čtvrtek 9.3. připomínám domácí úkol (WB 125) a opakování 6. lekce.enlightened

2.3.

Písnička: House song

Pokračujeme ve vyrábění obrázků jednotlivých místností a dopisujeme názvy.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 125 - celá strana, domácí úkol je na příští čtvrtek 9.3.

Bookwork: učebnice SB str. 76, cvičení 1 - posloucháme a doplňujeme počty k jednotlivým místnostem. Učebnice SB str. 77/1 - čteme a hledáme obrázek se správným počtem.

Procvičujeme názvy místností - na malé psací tabulky zapisujeme první písmenko místnosti podle obrázku na interaktivní tabuli.

Procvičujeme fráze THERE IS/THERE ARE podle obrázků na interaktivní tabuli.

enlightened TEST: opakování ze 6. lekce bychom si napsali příští čtvrtek 9.3. enlightened 

 

ÚNOR

28.2.

Opakujeme naši oblíbenou písničku.

Starfall: Robor and Mr. Mole

Notebook: do sešitu zapisujeme ROBOT, MOLE, HOLE a malujeme obrázky

THERE IS x THERE ARE - podle obrázků na interaktivní tabuli tvoříme věty (There is a table in the kitchen. There are eight spiders in the bathroom.) Nebo odpovídáme na otázky (Is there a train in the bedroom? Yes, there is. / No, there isn't.)

Bookwork: učebnice SB str. 73 - posloucháme a nalepujeme odpovědi podle obrázku

Story: nový příběh, učebnice SB str. 74, 75, nejprve pojmenováváme známé věci na obrázcích, posloucháme příběh a sledujeme text. Nakonec se díváme na video.

K příběhu doplňujeme otázky ve cvičebnici WB str. 74.

enlightenedNa čtvrtek 2. 3. připomínám domácí úkol. WB 70.enlightened

23.2.

Písnička: House of the room

Notebook: PENCIL CASE, RULER, PLANE - opakujeme slovíčka z lekcí 1 - 3

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 70, celá strana. 70/2 - do obrázku namalují děti sebe v nějakém pokoji (Me in my.../Já v ...). Domácí úkol je na příští čtvrtek 2.3.

Song: nová písnička v učebnici SB na str. 72. Zpíváme a spojujeme vyznačené slovíčka s obrázky.

Na interaktivní tabuli jsme procvičovali gramatiku IS x ARE.

IS x ARE jsme opakovali také na malých mazacích tabulkách, zkusili jsme také napsat i některá nová slovíčka z lekce 6.

Dnes jsme se naučili hru "Kámen, nůžky, papír" v angličtině (Rock, paper, scissors, shoot!)

 

21.2.

Písnička: House song

Starfall:Sky Ride

Notebook: do sešitu zapisujeme SKY, RIDE, BIKE a ke slovům malujeme obrázky

Bookwork: učebnice SB str. 70 - nová slovíčka, učíme se místnosti v domě. Výslovnost, obrázkové kartičky, prezentace na interaktivní tabuli.

Nová gramatika: IS x ARE (jednotné číslo x množné číslo)

Učebnice SB str. 71/1, 2, cvičebnice WB 71/1

16.2.

Společně jsme si zopakovali dny v týdnu a aktivity, které jsme se naučili.

Napsali jsme si opakování z 5. dokončené lekce.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, učebnice SB str. 118, celá strana, domácí úkol je na příští čtvrtek 23.2.

Starfall: Pete's Sheep

Notebook: do sešitu zapisujeme SHEEP, SLEEP, TREE a ke slovům malujeme obrázky

14.2.

Písnička: procvičíme si čísla 1 - 20

Notebook: do sešitu zapisujeme dny v týdnu (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday)

Bookwork: učebnice str. 64/1 - posloucháme a doplňujeme nálepky do rozvrhu

Na interaktivní tabuli procvičujeme otázky na dny a aktivity (Do you play football on Monday? Yes, I do. No, I don't.)

S obrázkovými kartičkami procvičujeme paměť (What's missing?)

WB 64/1 - spojujeme části vět

9.2.

Písnička: počítáme od 1 do 20

Starfall: Jake's Tale

Notebook: do sešitu zapisujeme WHALE, WAVE, JAKE a ke slovům malujeme obrázky

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 124, celá strana, domácí úkol je na příští čtvrtek 16.2.

Bookwork: další část příběhu, učebnice SB str. 62,63 - nejprve se díváme na video, pak příběh posloucháme a sledujeme text. Povídáme si, co vidíme na obrázcích. Vysvětlili jsme slovíčka (LAKE - blue, lots of water, swimming - jezero, LOST - don't know where to go - ztracený)

Doplnili jsme cvičení WB 62/1, 2

Lístečky se slovy srovnáváme tak, aby vnikaly věty (On Monday I play football.) Slova seřadíme do věty a přečteme.

enlightenedOpakování: test z dokončené 5. lekce bychom si napsali příští čtvrtek 16.2. enlightened

7.2.

Písnička: dny v týdnu

Starfall: Gus the Duck

Notebook: do sešitu zapisujeme BUG, DUCK, SUB a ke slovům malujeme obrázky

Bookwork: nová písnička, SB str. 60, nejprve popisujeme obrázek (What can you see in the picture?), potom posloucháme písničku a společně doplňujeme dny v týdnu.

Nová gramatika: tvoříme věty a říkáme, co děláme který den v týdnu (On Monday I go swimming. On Tuesday I watch TV.)

Věty procvičujeme podle obrázků na interaktivní tabuli.

Učebnice SB str. 61/1 - poslechové cvičení, 61/2 - gramatické video

2.2.

Nová písnička: dny v týdnu

Notebook: do nových sešitů jsme si zapsali písmenka abecedy

Starfall: Mox's Shop

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 58, domácí úkol je na příští čtvrtek 9.2.

New Unit: dnes jsme začali novou lekci č. 5, učebnice SB str. 58 - učíme se dny v týdnu

Popisujeme obrázek, opakujeme dny v týdnu, posloucháme říkanku a ukazujeme na slovíčka.

S obrázkovými kartičkami se učíme nazvat různé aktivity (go swimming, play piano, watch TV, ride a bike, ride a horse, play computer games, play with toys, play with friends, play football, go fishing)

SB str. 59 - podle poslechu doplňujeme samolepky, díváme se na video s dny v týdnu a opakujeme.

Na závěr jsme si procvičovali také čísla od 11 do 20.

LEDEN

31.1.

Dnes jsme si na začátku opakovali slovíčka a čísla. Počítáme, spojujeme obrázkové kartičky a tvoříme věty (I have got thirteen bananas. I haven't got sixteen pizzas.)

Napsali jsme si slíbené opakování ze 4. dokončené lekce.

Na naše nové sešity jsme malovali obrázek Chipmánků.

Starfall: The Big Hit

26.1.

Písnička: School supplies

Starfall: Peg the Hen

Alphabet Book: dnes jsme naše sešity s abecedou dokončili, děti si je odnesly domů.

Za dokončenou abecedu a znalost písmen dostaly děti certifikát. yes

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 123 - číslice. Domácí úkol je na příští čtvrtek 2.2.

Pracovní list: křížovka, doplňujeme slovíčka - názvy ovoce a jídel

Bookwork: cvičebnice WB str. 53/1 - posloucháme a vybíráme správný obrázek, 53/2 - čteme a spojujeme větu s obrázkem.

Notebook: rozdali jsme si nové sešity, do kterých budeme zapisovat cvičení v úvodu lekce. Podepsali jsme si je a napsali název skupinky.

enlightenedna příští úterý 31.1. připomínám opakování 4. dokončené lekce.enlightened

24.1.

Písnička: počítání od 10 do 20

Starfall: začali jsme číst jednoduché příběhy, dnes Zac the Rat

Alphabet book: k obrázkům vybíráme správné první písmenko (rose - R, hippo - H)

Pracovní list: dokončujeme pracovní list z minula, nejprve malujeme obrázek a potom popisujeme, co na obrázku máme a co nemáme (I've got 4 carrots. / I haven't got two pizzas.)

Bookwork: v učebnici počítáme od 10 do 20, SB str. 53, společně čteme a opravujeme chyby podle obrázků

Interaktivní tabule: opakujeme I've got... / I haven't got

enlightenedna čtvrtek připomínám domácí úkol enlightened

enlightenedTest: příští úterý 31.1. bychom si napsali opakování ze 4. dokončené lekceenlightened

19.1.

Opakujeme písničku "Do you like...?"

Alphabet book: vybarvujeme čísla podle diktátu a opakujeme číslice 1 - 10

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 122 - úkol je na příští čtvrtek 26.1.

Bookwork: učebnice SB str. 52, učíme se čísla 11 - 20, společně počítáme, opakujeme podle poslechu, cvičení 1 a 2.

Ve cvičebnici dopisujeme slovíčka k jednotlivým číslům (podle učebnice SB) a počítáme ovoce a zeleninu na obrázcích, cvičení 1 a 2

Čísla procvičujeme také s obrázkovými kartičkami, spojujeme slovíčka z této lekce - jídlo a nová čísla (I've got 13 cakes. I've got 18 apples.)

V kroužku jsme si opět zopakovali otázky, které jsme se již naučili (What's your name? How old are you? What is your favourite...?)

Zahráli jsme si hry na interaktivní tabuli k této lekci.

Test: děti dostaly domů opravený test ze 3. lekce. Dopadl velmi dobře yes

17.1.

Písničky: Do you like...? School supplies Song

Starfall: Samohláska u

Alphabet book: dokončujeme obtahování písmenek podle diktátu

Bookwork: učebnice SB str. 50, 51 - nový příběh. Nejprve sledujeme video, pak popisujeme obrázky a posloucháme a "čteme" text. Doplnili jsme cvičení 51/2.

V kroužku se ptáme navzájem, s obrázovými kartičkami říkáme I've got/I haven't got (mám/nemám)

Hry na interaktivní tabuli na procvičení gramatiky I've got, we've got.

 

12.1.

Písnička: už umíme slova a zpíváme "Do you like...?"

Starfall: samohlásky i, o

Alphabet book: obtahujeme písmenka podle zadání

Zkontrolovali jsme domácí úkol (pracovní listy).

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 46, celá strana, domácí úkol je na příští čtvrtek 19.1.

Bookwork: SB str. 47, dokončili jsme cvičení 3, lepíme samolepky ze zadní strany a říkáme (I've got a banana, an apple and pizza...)

New song: nová písnička str. 48, nejprve popisujeme obrázek, posloucháme písničku a doplňujeme čísla ke slovům, která jsme v písničce slyšeli.

Na interaktivní tabuli a v kroužku procvičujeme nová slova a gramatiku (I've got ..../ Mám....) (We've got...../Máme...)

10.1.

Písnička: Do you like...?

Starfall: samohlásky a, e

Alphabet book: obtahujeme písmenka podle zadání (Colour "big A and little a" purple)

Malé tabulky: procvičujeme písmenka (jak se písmenko jmenuje a jak zní, E - this is "í", sound like "e", elephant)

Bookwork: nová lekce, učebnice SB str. 46, obrázek a nová slovíčka, procvičujeme s obrázkovými kartičkami a na interaktivní tabuli.

Nová gramatika: I'VE GOT x I HAVEN'T GOT (mám, nemám). Procvičujeme a odpovídáme.

Video s novou gramatikou na str. 47, poslechové cvičení 47/1. Cvičebnice WB str. 47/1

Na čtvrtek připomínám domácí úkol na pracovním listě. Některé děti již úkol odevzdaly, mají ho u mně schovaný, zkontrolujeme vše ve čtvrtek. enlightened

5.1.

Písnička, zopakovali jsme předložky ON, IN, UNDER

Malé tabulky: procvičili jsme názvy zvířat z této lekce.

Test: napsali jsme si slíbené opakování ze 3 lekce.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol je na pracovním listě, s dětmi jsme začali společně, k dokončení doma. Pracovní list přikládám. Domácí úkol je na příští čtvrtek 12.1.

Starfall: písmenko Z, z

Alphabet book: do sešitu obtahujeme Z, z a vybarvujeme obrázek

Společně již opakujeme a procvičujeme všechna písmenka abecedy.

3.1.

Písnička na začátek, procvičení předložek, abeceda.

Starfall: písmeno Y, y

Alphabet book: do sešitu obtahujeme Y, y a vybarvujeme obrázek

Bookwork: učebnice WB str. 40 a 41 - Miss Desi čte, sledujeme text a podle textu vybíráme obrázek, hledáme rozdíly a zapisujeme.

V kroužku odpovídáme na otázky, sami se ptáme navzájem.

Pracovní list: procvičujeme předložky, kreslíme do obrázku podle poslechu.

Tabulky: opakujeme si názvy zvířat podle obrázkových kartiček a zapisujeme první písmenko. Někteří již umí napsat celá slova :) yes

Na čtvrtek 5.1. připomínám domácí úkol a opakování 3. probrané lekce. enlightened

 

PROSINEC

enlightenedV úterý 20.12. bude poslední hodina angličtiny před vánočními prázdninamienlightened

v této hodině uspořádáme

 LEAP Christmas Games 2022

můžete si přinést vánoční kostýmy nebo doplňky

budeme soutěžit a hrát hry :)

 

20.12.

LEAP Christmas Games 2022

1.Ročník

 

Dnes jsme se zúčastnili Velké vánoční soutěže!

Všichni studenti programu LEAP v jednom ročníku jsme se sešli spolu v jedné třídě a společně oslavili Vánoce velkou hrou.

Každá skupina si nejdříve vylosovala barvu, pod kterou pak soutěžila. My jsme si vylosovali MODROU.

 Ve třídě nás nejdříve přivítala Miss Deanna a podívali jsme se na video s přáním Santa Clause.

Co se ale nestalo – když nám Santa Claus slíbil dárky, přepadli ho piráti. Santa nám řekl, že se nám Grinch a jeho piráti snaží ukrást Vánoce a vyzval nás, abychom na hrách nasbírali co nejvíce sněhových (papírových) koulí, abychom společně potopili loď s piráty, která k nám míří.

Sněhové koule jsme mohli získat jen tak, že budeme v průběhu her hodní a dávat pozor.

A pak už začaly vánoční hry.

Na každou soutěž jsme společně nominovali našeho zástupce a vyslali ho doprostřed třídy plnit úkol za naši skupinu.

Úkol se dělal na čas a k času se pak přidávalo penále – za chybu + 3s, za každé vyrušování, zlobení a mluvení v celé skupině + 5 s. (Byli jsme ale vzorní a skoro nikdo ze všech dětí nedostal vteřiny za vyrušování.)

Když jsme se chovali dobře, naše skupinka po každé hře dostala 5 papírových koulí, které jsme potřebovali na potopení lodi s piráty. Navíc nám rozdávala papírové koule i Miss Deanna, když jsme byli hodní a mluvili anglicky.

Soutěžili jsme, bavili se a tancovali a zase soutěžili a to až do úplného konce, kdy vyhrála skupina s nejnižším celkovým časem.

   

Blížil se konec her a tu se objevilo na tabulli video s Grinchem a jeho piráty.

Už byli opravdu blízko!

A najednou byli ve videu i naši učitelé a volali na nás, abychom tu loď, co se blíží, potopili co nejrychleji.

A opravdu, jen co to dořekli, objevila se loď s piráty a pirátskou vlajkou a my koulovali a koulovali, až se potopila.

Tak jsme zvítězili a letos si rozhodně Vánoce s dárečky zasloužíme!

A to je vše…

Není!

Ještě potřebujeme říct, kdo vlastně ze všech prvňáčků vyhrál

Ve velké Vánoční soutěži jsme letos vyhráli my - CHIPMUNKS!

GRATULUJEME!

Všichni z vítězné skupinky dostali velké diplomy (doma si je mohou vymalovat, jak budou chtít),

 ostatní dostali malou kartičku za to, že se zúčastnili velkých LEAP vánočních her.

 

A ještě jedno krátké video s nejlepšími záběry z našich Vánočních her:

Krásné Vánoce a šťastný nový rok vám všem a…

uvidíme se v roce 2023 😊!

15.12.

Dnes naposledy písnička s předložkami.

Starfall: písmeno X, x

Alphabet book: do sešitu obtahujeme X, x a vybarvujeme obrázek

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 35/2 a str. 121. Domácí úkol je až
na čtvrtek 5. 1. 2023

Bookwork: učebnice SB str. 40 - doplňujeme samolepky do obrázku podle poslechu.

SB 41/1 - Miss Desi čte, sledujeme text a podle textu vybíráme obrázek. Podtrháváme si jednotlivá zvířata, slova spojujeme s obrázky.

Na interaktivní tabuli společně čteme slovíčka této lekce.

Na malých mazacích tabulkách píšeme první písmenka slovíček ze 2. lekce. Některá slova již napíšeme celá (CAT, DOG)

13.12.

Oblíbili jsme si písničku s předložkami IN, ON, UNDER.

Starfall: písmeno W, w

Alphabet book: do sešitu obtahujeme W, w a vybarvujeme obrázek

Bookwork: nový příběh, učebnice SB str. 38 - posloucháme a ukazujeme si obrázky, podívali jsme se na video příběhu na interaktivní tabuli. K příběhu jsme také doplnili cvičení ve cvičebnici WB na str. 38.

Na malých tabulkách procvičujeme slovíčka - podle obrázku na kartičce zapisujeme první písmenko (pozor na Cat!)

 

8.12.

Písnička k nové gramatice.

Starfall: písmeno V, v

Alphabet book: do sešitu obtahujeme V, v a vybarvujeme obrázek

Bookwork: nová písnička, učebnice SB str. 36 - posloucháme a doplňujeme do obrázku

Nová gramatika: SB 37 (I LIKE x I DON'T LIKE) - ukazujeme si a předvádíme, co máme a co nemáme rádi (I don't like frogs. I like cats.) 37/1 - poslech a vybíráme správný obrázek.

Gramatické video 37/2, posloucháme a opakujeme. Gramatiku procvičujeme v kroužku.

Cvičebnice WB str. 36/1, 2 - doplňujeme  předložky podle písničky a vybarvujeme.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 34/1, 2 - doplnění názvů zvířat do křížovky a namalovat naše nejoblíbenější zvíře. Domácí úkol je na příští čtvrtek 15.12.

 

6.12.

Písnička k nové gramatice.

Starfall: písmeno U, u

Alphabet book: do sešitu obtahujeme U, u a vybarvujeme obrázek

Nová gramatika: předložky IN, ON, UNDER (v, na, pod) - ukazujeme na ruce

Bookwork: učebnice SB str. 35/1 - nalepujeme samolepky podle poslechu, 35/2 - gramatické video, posloucháme a opakujeme, 35/3 - hrajeme hru, hádáme obrázky podle popisu Miss Desi, pak sami popisujeme obrázky (The mouse is under the desk. The spider is in the pencilcase.)

Cvičebnice WB 35/1 - čteme společně s Miss Desi a odpovídáme podle obrázku YES x NO

 

1.12.

Dnes jsme se protáhli s písničkami, zopakovali si abecedu a na interaktivní tabuli procvičili GIRL - SHE - HER, BOY - HE - HIS.

Napsali jsme si slíbené opakování ze 2. lekce.

Starfall: písmeno T, t

Alphabet book: do sešitu obtahujeme T, t a vybarvujeme obrázek

Homework: dnes jsme si nový domácí úkol nezadávali.

Na interaktivní tabuli hrajeme hry s písmenky, spojujeme slova se stejnými písmenky a hledáme malá a velká stejná písmena.

LISTOPAD

29.11.

Zpíváme písničku o barvách a písničku o všech písmenkách. Už poznáme všechny obrázky a zdůrazňujeme u těchto slov první písmenka.

Starfall: písmeno S, s

Alphabet book: do sešitu obtahujeme S, s a vybarvujeme obrázek

Bookwork: učebnice SB str. 28 - prohlédli jsme si obrázky, popsali je a vybrali správná slovíčka, str. 29 - posloucháme a spojujeme obrázky. WB str. 24/3 - kreslíme a píšeme o sobě.

V kroužku: procvičujeme otázky, odpovídáme nejen o sobě, ale i o ostatních (HER name is Anna. HER favourite toy is a Barbie doll. HIS name is Petr. HIS favourite toy is a car.)

enlightenedna čtvrtek připomínám domácí úkol WB 120 a test ze 2. dokončené lekce. enlightened

 

24.11.

Dnes písnička o protikladech.

Jako vždy jsme si zazpívali Phonics song, kde si opakujeme slova a jejich první písmenka.

Starfall: písmeno R, r

Alphabet book: do sešitu obtahujeme R,r a vybarvujeme obrázek

Bookwork: nový příběh, nejprve popisujeme obrázky, posloucháme příběh a sledujeme text u obrázků. Potom jsme se na interaktivní tabuli podívali na video.

K příběhu jsme doplnili cvičení ve cvičebnici WB str. 26

V kroužku se ptáme navzájem: What is your favourite toy? What is his favourit toy? What is her favourite toy?

Na malých psacích tabulkách procvičujeme první písmenka slovíček - podle obrázkových kartiček si slovíčko potichu vyslovujeme a zapíšeme první písmenko (pozor na Computer games a Car!)

Podle obrázku zapisujeme HE nebo SHE (HE - boy, SHE - girl)

Opravený test: děti dnes dostaly s sebou domů opravený test z 1. lekce. Moc se jim povedl! yes

enlightenedTEST: příští čtvrtek 1.12. bychom si napsali opakování z 2. dokončené lekce. V testu budou slovíčka, opět budeme potřebovat první písmenka. HE - HIS, SHE - HERenlightened

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 120, domácí úkol je na příští čtvrtek 1.12.

22.11.

Dnes opět písnička o barvách.

Jako vždy jsme si zazpívali Phonics song, kde si opakujeme slova a jejich první písmenka.

Starfall: písmeno Q, q

Alphabet book: do sešitu obtahujeme Q, q a vybarvujeme obrázek

Bookwork: nová písnička, učebnice SB 24, 25, nejprve popisujeme obrázek, posloucháme písničku a spojujeme slovíčka s obrázkem

Nová slovní spojení: přídavná jména, protiklady, podívali jsme se na krátké video s slovíčky

Procvičujeme a ukazujeme si na různých věcech okolo nás (big - small, long - short, new - old, ugly - beautiful)

Cvičebnice WB str. 22 - společně čteme a spojujeme.

V kroužku jsme opakovali otázky a odpovědi, které již známe, přidali jsme SHE x HE (How old is Anna? SHE is 7. How old is Max? HE is 6.)

 

15.11.

Dnes nová písnička o barvách.

Jako vždy jsme si zazpívali Phonics song, kde si opakujeme slova a jejich první písmenka.

Starfall: písmeno P, p

Alphabet book: do sešitu obtahujeme P, p a vybarvujeme obrázek

Bookwork: dnes jsme začali novou lekci v učebnici SB, str. 22, ukazujeme si nová slovíčka na obrázku a procvičujeme výslovnost. Ve třídě hledáme obrázkové kartičky, popisujeme si je, správně vyslovíme nové slovíčko a popisujeme barvu, velikost.

Nová gramatika: učíme se BOY - HE, GIRL - SHE. Slovíčka si procvičujeme na našich postavičkách (Flash is a GIRL. SHE is a girl. HER favourite toy is a doll. Whisper is a BOY. HE is a boy. HIS favourite toy is a car.)

Učebnice SB str. 23, cvičení 1 - posloucháme a nalepujeme samolepky k jednotlivým jménům.

Ve cvičení 2 jsme si podtrhli HE/HIS, SHE/HER a opakujeme věty.

Na příští úterý připomínám domácí úkol na pracovním listě. Některé děti odevzdaly úkol již dnes, společně ho však zkontrolujeme příští týden.

 

10.11.

Dnes jsme si zatančili na písničku z Madagaskaru (I like to move it)

Zopakovali si písmenka ve Phonics song.

Spojovali jsme obrázkové kartičky se slovy, nahlas jsme si je četli a ukazovali.

Test: Napsali jsme si slíbené opakování 1. lekce.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol je na pracovním listě, který si děti vložily do učebnice. Domácí úkol je až na úterý 22.11. V domácím úkolu nejprve vybarvíme obrázky, nahlas si říkáme jejich názvy a spojujeme se správným slovem.

Starfall: písmeno O, o

Alphabet book: do sešitu obtahujeme O, o a vybarvujeme obrázek

 

8.11.

Písnička a video s celou abecedou.

Starfall: písmeno N, n

Alphabet book: do sešitu obtahujeme N, n a vybarvujeme obrázek

Bookwork: učebnice SB str. 17/1 - ptáme se na jednotlivé obrázky a odpovídáme (What's this? It's a bag!) - k obrázkům doplňujeme první písmenka slovíček.

SB 17/2 - procvičujeme jednotlivé pokyny, spojujeme věty a obrázky. Pak pokyny zadáváme ve třídě a procvičujeme s našimi věcmi.

Ve dvojicích spojujeme kartičky s obrázkem a slovíčkem. Ptáme se navzájem What's this? Is this a book? Yes, it is! No, it isn't.

enlightenedna čtvrtek 10.11. připomínám domácí úkol a opakování z 1. dokončené lekce.enlightened

 

3.11.

Dnešní hodinu jsme začali naší oblíbenou písničkou a procvičili si pokyny.

Písnička a video s celou abecedou.

Starfall: písmeno M, m

Alphabet book: do sešitu obtahujeme M, m a vybarvujeme obrázek

Písmenka: procvičujeme písmenka, velké a malé tiskací, spojujeme je na interaktivní tabuli. Procvičujeme ta, která jsme se již naučili (A - M)

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, učebnice SB str. 119, celá strana - domácí úkol je na příští čtvrtek 10.11. Všechna slovíčka jsme si přečetli a podtrhali první písmenka.

Test: příští čtvrtek bychom si také napsali opakování z 1. dokončené lekce (slovíčka - školní předměty, pokyny - podle učebnice SB str. 13)

Cvičebnice WB str. 16. společně čteme a porovnáváme větu s obrázkem. WB str. 17/1 - podle poslechu dopisujeme čísla k předmětům.

V kroužku se ptáme a odpovídáme (What's your name? How old are you? How are you? What is your favourite colour/animal/number...? Is this a ....?)

 

1.11.

Naše oblíbená písnička: Stand up, sit down

Písnička a video s celou abecedou.

Starfall: písmeno L, l

Alphabet book: do sešitu obtahujeme L, l a vybarvujeme obrázek

Podle obrázkových kartiček jsme si opakovali a procvičovali slovíčka, vždy zdůrazňujeme první písmenko.

Dokončili jsme pracovní list se slovíčky, kde každému obrázku obtahujeme slovo, nejprve první písmenko, říkáme si, které to je, a pak dopisujeme celé slovo. Děti si pracovní listy odnesly domů, mohou doma znovu procvičovat.

Student měsíce října: dnes jsme ocenili nejlepšího studenta, který si domů odnesl pěkný diplom.

Ve druhé části hodiny jsme si užili Halloweenskou party, naučili jsme se nová slovíčka, zatančili s vtipným videem, skládali puzzle a halloweenské obrázky.

 

ŘÍJEN

25.10.

Zazpívali jsme si a zopakovali abecedu.

Starfall: písmenko K, k

Alphabet book: do sešitu obtahujeme písmenko K a vybarvujeme obrázek podle instrukcí (Colour the big kite blue.)

Story: nový příběh našich hrdinů z učebnice SB str. 14, nejprve se díváme na obrázky a hledáme známe věci (I see a cat. I see a car. I see Misty.....) Na interaktivní tabuli sledujeme video s příběhem. V učebnici pak sledujeme děj a příběh posloucháme.

K příběhu jsme doplnili cvičení SB 15/2, WB 14/1, 2

V kroužku si opakujeme otázky. Dnes jsme se naučili novou otázku (Do you like....? máš rád...?) a odpovídáme (YES, I do. NO, I don't.)

Pracovní list: spojujeme obrázky školních předmětů se slovy podle prvních písmen. Budeme dokončovat po prázdninách.

20.10.

Zopakovali jsme si písničku z minulé hodiny, zpíváme a cvičíme.

Předvádíme písmenka s taneční abecedou.

Starfall: písmenko J, j

Alphabet book: do sešitu obtahujeme písmenko J a vybarvujeme obrázek

Song: nová písnička, učebnice SB str. 12, posloucháme a vybíráme, o kterých obrázcích jsme v písničce slyšeli.

V kroužku se ptáme a odpovídáme (What's your name? How old are you? How are you? What is your favourite colour, animal?)

V kroužku z plátěné tašky vytahujeme různé školní předměty. Ptáme se: What's this? It's a book. It's a pen. It's a ruler. Is this a ruler? YES, it is! NO, it isn't.

Bookwork: učebnice SB str. 13/1 - doplnili jsme samolepky ze zadní strany učebnice ke správným obrázkům. Věty si čteme společně.

SB 13/2 - podívali jsme se na video s instrukcemi, které používáme ve třídě.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 10/2, vybarvujeme školní předměty podle barev v tabulce. Děti mohou procvičovat otázky a odpovědi What's this? It's a pen! Domácí úkol je na čtvrtek 3. 11.

enlightenedProcvičujte si výslovnost a hláskování s Miss Desi. Viz odkaz na videa výše ↑.enlightened

 

18.10.

Dnes jsme zpívali novou písničku.

Zopakovali jsme si abecedu s Phonics song.

Starfall: písmenko I, i

Alphabet book: do sešitu obtahujeme písmenko I a vybarvujeme obrázek

S obrázkovými kartičkami a našimi pomůckami opakujeme nová slovíčka, kontrolujeme výslovnost.

Bookwork: učebnice SB str. 10 - 11, učíme se novou otázku "What's this? It's a book. Is it a pen? YES, it is. NO, it isn't." (Co je to? Je to kniha. Je to pero? ANO, je. NE, není.)

V kroužku se ptáme na různé školní předměty, odpovídáme celou větou.

Podívali jsme se na video SB str. 11, společně opakujeme otázky i odpovědi.

Cvičebnice WB str. 10/1 a str. 11/2.

13.10.

Na začátku jsme si zopakovali čísla, barvy a otázky.

Napsali jsme si malý test z úvodní lekce.

Starfall: písmenko H, h

Alphabet book: do sešitu obtahujeme písmenko H a vybarvujeme obrázek

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 5. Cvičení 1 - spojit číslice se slovy, děti si číslici vysloví a podle prvního/druhého písmenka hledají slovo. Pozor na ONE - pusa udělá kroužek jako O. Cvičení 2 - dobrovolné, podle cvičení 1, zapíšeme číslo podle prvního písmene a počtu ostatních písmenek. Cvičení 3 - Otázka 1 - What's your NAME? - ptáme se na jméno. Otázka 2 - How OLD are you? - ptáme se na věk.

Domácí úkol je na příští čtvrtek 20. 10.

 

11.10.

Úvodní písnička: Please and thank you

Opakujeme abecedu se slovíčky s Phonics song.

Starfall: písmenko G, g

Alphabet book: do sešitu obtahujeme písmenko G a vybarvujeme obrázek

Stále procvičujeme čísla od 1 do 10 a první písmenka. Procvičujeme výslovnost.

Procvičujeme také odpovědi na otázky. Vybíráme z různých kartiček, na kartičkách je jméno, barva a číslo. Podle otázky kartičky ukazujeme a říkáme si odpovědi. (How old are you? ukazujeme kartičku s číslem - I am 6.)

V kroužku odpovídáme na otázky (How are you? How old are you?What's your name? What's your favourite colour? What colour is your pencilcase? What colour is your bag?) Otázky rychle střídáme, všichni již dovedou krásně odpovědět celými větami.

Bookwork: cvičebnice WB str. 9 - k číslům píšeme první písmenko

enlightenedNa čtvrtek 13.10. připomínám domácí úkol a opakování úvodní lekce.enlightened

 

6.10.

Na začátku jsme se protáhli s jógovou abecedou.

Opakujeme abecedu se slovíčky s Phonics song.

Starfall: písmenko F, f

Alphabet book: do sešitu obtahujeme písmenko F a vybarvujeme obrázek

Procvičujeme čísla od 1 do 10 a první písmenka. Procvičujeme výslovnost.

Procvičujeme odpovědi na různé otázky. Vybíráme z různých kartiček, na kartičkách je jméno, barva a číslo. Podle otázky kartičky ukazujeme a říkáme si odpovědi. (How old are you? ukazujeme kartičku s číslem - I am 6.)

Pracovní list: spojujeme číslice 1 - 10 se slovy, podle prvních písmenek. Pracovní list najdete tady.

Homework: cvičebnice WB str. 118 - psaní číslic. Domácí úkol je na příští čtvrtek 13. 10.

enlightenedTest: příští čtvrtek 13. 10. bychom si napsali krátké opakování z úvodní probrané lekce. V testu budou hlavně poslechová cvičení (jména, barvy), budou tam také číslice 1 - 10enlightened

4.10.

Hello song

Phonics song

Starfall: písmenko E, e

Alphabet book: do sešitu obtahujeme písmenko E a vybarvujeme obrázek

Bookwork: Story - nový příběh, učebnice SB str. 8, nejdříve si prohlížíme obrázky a pojmenováváme věci, které již známe. Na příběh se díváme na interaktivní tabuli (na video se můžete dívat také doma z webových stránek učebnice). Příběh jsme si přehráli ještě jednou, v učebnici si ukazujeme obrázky. Ve cvičení 2 spojujeme, kdo co řekl.

Numbers: dnes jsme procvičovali čísla, číslice i písemnou podobu. Hledáme podle prvního písmene slova. Hledáme správné číslo podle zadání Miss Dessi (Find number eight - E,e - eight. Find number six - S,s -siX). Dětem se dařilo "číst" a najít všechna čísla 1 - 10.

K číslům přiřazujeme první písmenka.

 

ZÁŘÍ

29.9.

písnička na začátek

Phonic song

Starfall: písmenko D,d

Alphabet book: do sešitu obtahujeme D, d a vybarvujeme obrázek (Colour the big dog brown.)

Letters: hledáme písmenka, posloucháme slovíčka (big A, little a, C-at, D-og...)

Bookwork: učebnice SB str. 6, nová písnička, posloucháme a k jednotlivým písmenkům říkáme slovíčka, co známe (A - apple, B - ball, C - cat)

Colours: učíme se barvy, s obrázkovými kartičkami, hledáme a ukazujeme na barvy podle zadání, určujeme, jakou barvu mají předměty (What colour is this?). Doplnili jsme stranu 7 v učebnici SB a vybarvili slova ve cvičebnici WB na str. 7.

Questions, answers: ptáme se navzájem a měníme otázky (What is your name? How old are you? How are you?) Přibyla nám nová otázka: What is your favourite colour? Jakou barvu máš nejraději? My favourite colour is .......Nejraději mám ......

Homework: domácí úkol, cvičebnice WB str. 6 - poslechněte si písničku a doplňte do abecedy chybějící písmenka. Str. 7 - do rámečku se podepište a nakreslete sami sebe. Domácí úkol je na příští čtvrtek 6. 10.

Song: na závěr jsme se protáhli s písničkou

27.9.

písnička na začátek :)

Phonic song: ke každému písmenu již dovedeme zazpívat slovo.

Starfall: písmenko C,c

Alphabet book: do sešitu obtahujeme C, c a vybarvujeme obrázek

Bookwork: učebnice SB strana 4 a 5, posloucháme a opakujeme popěvek, procvičujeme čísla na interaktivní tabuli a opět hrajeme hry s obrázkovými kartičkami. SB str. 5, cvičení 2 - podle poslechu dopisujeme, kolik je každému let.

Questions, answers: v kroužku se navzájem ptáme a odpovídáme. 1. What is your name? My name is .... 2. How are you? I'm good. 3. How old are you? I'm 6. I'm 7.yes)

Game: zahráli jsme si hru Tichá pošta - ve dvou týmech posíláme šeptem číslo, první v řadě hledá tu správnou obrázkovou kartičku.

 

22.9.

Hello song: zpíváme společně skoro celou písničku yes

Písnička s abecedou: Phonics song - ke každému písmenku si zpíváme a ukazujeme slovíčko

Starfall: písmenko B, b

Alphabet book: do sešitu obtahujeme B, b a vybarvujeme obrázek

Questions, answers: v kroužku se navzájem ptáme a odpovídáme. What is your name? My name is .... How are you? I'm good yes)

Numbers: učíme se čísla od 1 do 10. Nejprve s písničkou. Potom s obrázkovými kartičkami, opakujeme čísla, hledáme obrázkové kartičky ve třídě, rovnáme je do řady od 1 do 10 a také od 10 do 8. Ukazujeme čísla na prstech a procvičujeme výslovnost.

Na pracovním listě jsme čísla obtahovali tužkou a procvičili psaní.

Na konci hodiny jsme si zahráli hry Head, shoulders a také hru Snatch!

 

20.9.

Hello song: opakujeme fráze z písničky "Hello, how are you? I'm good!"

Písnička s abecedou: Phonics song - jednoduchá písnička s obrázkem pro každé písmenko, dětem se moc líbila

Starfall: dnes jsme začali s písmenkem A na webové stránce Starfall.com, opakujeme slova začínající na A, třídíme písmenka (big A, small a)

Alphabet book: do sešitu obtahujeme A, a a vybarvujeme obrázek

Questions, answers: v kroužku se navzájem ptáme a odpovídáme. Už střídáme 2 otázky (What is your name? My name is .... How are you? I'm good yes)

Domalovali jsme plakát naší skupinky, moc se nám povedl :)

S obrázkovými kartičkami si opakujeme jména našich hrdinů (Flash, Misty, Thunder, Whisper)

Znovu si opakujeme pokyny, které nám Miss Desi říká při výuce.

15.9.

Hello song: přivítali jsme se písničkou, opakujeme a zpíváme

Alphabet book: vybarvili jsme další zvířátko

V kroužku jsme opakovali jména spojená s pohybem.

All about me: vytvořili jsme si obrázek se základními údaji o každém z nás, nakreslili jsme portrét, nakreslili jsme, co rádi jíme (What is your favourite food?), jakou máme rádi barvu (What is your favourite colour?) a kolik nám je (How old are you?). Také jsme obkreslii naši ruku, abychom pak na konci školního roku mohi porovnat, jak jsme vyrostli.

   

Opakujeme si instrukce, přidali jsme nové (colour, write, repeat), hledáme kartičky ve třídě, ukazujeme si a opakujeme slovíčka.

Začali jsme pracovat na našem tablu, vybarvujeme čipmánky a malujeme plakát.

13.9.

Dnes jsme se navzájem představili a seznámili jsme se (My name is..... What is your name?)

V kroužku jsme ke svému jménu připojili nějaký pohyb, abychom si lépe jména zapamatovali.

Na interaktivní tabuli jsme si poslechli si písničku Hello! a společně si zatančili.

Alphabet books (sešity s abecedou) - všichni si svůj sešit podepsali a vybarvili si 2 obrázky.  Tyto sešity si necháváme ve škole a budeme do nich psát písmenka.

Naučili jsme se důležitá slovíčka, která budeme používat v každé hodině:

LOOK, LISTEN, SAY, POINT / podívej se, poslouchej, řekni, ukaž

Naučili jsme se novou říkanku Head, shoulders, knees and toes a opakujeme slova a pohyb s Miss Desi.

Společně jsme si prohlédli učebnice a seznámili jsme se s našimi hrdiny (2 děvčata - Misty, Flash a 2 chlapci - Whisper, Thunder)

Chipmunks - čipmánek je maskot naší skupinky, ukázali jsme si ho na interaktivní tabuli a pustili si veselou písničku. Pak jsme se rozdělili do dvou malých skupinek a skládali puzzle - obrázek čipmánka.

   

 

 

aktualizováno: 04.06.2023 23:27:42