Bald Eagles

Vyučující:

 

Carinna Marrone

tel.: -
email: marronecarinna@yahoo.com

Asistent/ka:

 

Nikita Bernardová

tel.: +420 777 678 568 
email: nikita.bernardova@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2022-2023!Vážení rodiče,

pokud si má Vaše dítě vést v programu úspěšně, je důležité, abyste věděli, co se na hodinách dělá, a mohli jej tak ve studiu podpořit. Na této webové stránce najdete informace o práci v hodinách, o zadaných domácích úkolech, o nadcházejících testech i další důležité informace týkající se výuky. Je nezbytné, aby se žáci snažili vypracovávat domácí úkoly a v případě absence si vždy doplnili zameškanou látku. Snadněji se tak po návratu do školy zapojí do výuky. V případě dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Nové, druhé, vydání učebnic Super Minds! V tomto školním roce budeme při výuce používat nové, druhé, vydání našich oblíbených učebnic Super Minds. Obsahově je téměř stejné jako to předcházející, avšak bylo vylepšeno a aktualizováno. Věříme, že se všem bude líbit. Jeho součástí je nová digitální platforma, Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (Workbook) a eBook (Student's Book) pro domácí studium a opakování. Všechna poslechová cvičení, písničky a videa v obou učebnicích jsou nyní na této nové platformě dostupná. Návod k jejímu užívání najdete v obou učebnicích na přední vnitřní straně jejich obalu. V případě dotazů či problémů týkajících se používání této platformy, klikněte na této stránce vpravo dole na ikonu "?HELP", kde najdete krátká videa, jak postupovat.

Také bychom Vám rádi připomněli, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Obsah učebnic byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických výukových programů a mohl se přizpůsobit dané týdenní dotaci hodin. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často najdete v učebnicích vynechané stránky, které si žáci samozřejmě mohou v případě zájmu také sami doma vypracovat.

 

BŘEZEN

22/3

Dnešní hodinu jsme také věnovali opakování. Hráli jsme „Spring Challenge“ a některé odpovědi zapisovali do našich Notebooks, zbytek jsme psali na tabuli nebo se střídali v odpovědích. Také jsme si s Miss Carinnou zopakovali pravidla LEAP a společně je podepsali a zavázali se, že je budeme dodržovat. Po aktivním videu jsme si představili nová slovíčka z Unit 7 a ve Student’s Book jsme vypracovali str. 82 a 83.

20/3

Dnes nás poprvé učila celou lekci Miss Carinna! Krátce jsme se znovu představili a řekli si, co jsme dělali o jarních prázdninách. Celá lekce byla opakovací – shrnuli jsme si prvních šest lekcí a poté plnili aktivní video „Would you Rather?“. Pomocí flashcards jsme opakovali slovíčka a hráli jsme i „Cambridge review games“. Ke konci hodiny jsme v malých skupinkách nacvičili malé představení, které jsme pak před celou třídou předvedli. Pracovali jsme s Woorkbookem: Reading and Story Play.

LEAP SUMMER CAMP – řekli jsme si informace k letnímu anglickému kempu, který budeme v srpnu pořádat. Rodiče o něm byli informováni emailem. Děti také dostaly „vstupenky“ se slevou na kemp. Bližší informace najdete ZDE.

8/3

Dnešní první část hodiny byla speciální, protože nás učila Miss Carinna! Ze začátku jsme se všichni představili a hráli seznamovací hry, následně jsme společně procvičovali na test z Unit 6. Ten jsme si po přestávce spolu s Miss Quetz napsali. Kdo byl s testem hotový, mohl začít luštit Computer Parts Word Search. Potom jsme si půjčili nové knížky v anglické knihovně, které spolu s Book Reportem musíme odevzdat do 23.3. (pár dětí stále neodevzdalo minulé knihy, proto prosím o jejich vrácení po prázdninách!!!!). Ke konci hodiny jsme si udělali „mini goodbye party“ a rozloučili se tak s Miss Quetz, která odchází na mateřskou. Zahráli jsme si hry a dostali jsme od Miss Quetz cookies.

Přejeme hezké prázdniny!! Happy spring break!! blush

6/3

enlightenedHomework due Monday 20.3.: WB str. 80, 81

Ve středu 8.3. si napíšeme test z Unit 6.

Práce se Student’s Book:

SB str. 76: Listening and Reading

WB str. 77: Writing

New Grammar:

Comparatives

bigger than/happier than/more expensive than

One syllable words: add ‘-er than’

Two syllable words ending in ‘y’: remove ‘y’ add ‘ier than’

Other two syllable words: add ‘more’ before the adjective

Superlatives

The biggest/ the happiest/ the most expensive

One syllable words: add ‘-est’

Two syllable words ending in ‘y’: remove ‘y’ add ‘iest’

Other two syllable words: add ‘most’ before the adjective

The biggest dinosaur was longer than 10 cars.”

New Vocabulary:

lift, walkie-talkie, torch, CD player, mp3 player, mobile phone, electric fan, laptop, electric toothbrush, games console, underground, cave, pounds, assistant, cheap, expensive

Other Activity:

Active Video: Would You Rather?

Superlatives Quiz

Comparatives Quiz

1/3

enlightenedPŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 6.3.: WB str. 73, 74

Ve středu 8.3. si napíšeme test z Unit 6.

Práce se Student’s Book:

SB str. 76: Reading and Speaking

SB str. 77: Skills

SB str. 80: Go Shopping

New Grammar:

Comparatives

bigger than/happier than/more expensive than

One syllable words: add ‘-er than’

Two syllable words ending in ‘y’: remove ‘y’ add ‘ier than’

Other two syllable words: add ‘more’ before the adjective

Superlatives

The biggest/ the happiest/ the most expensive

One syllable words: add ‘-est’

Two syllable words ending in ‘y’: remove ‘y’ add ‘iest’

Other two syllable words: add ‘most’ before the adjective

The biggest dinosaur was longer than 10 cars.”

New Vocabulary:

lift, walkie-talkie, torch, CD player, mp3 player, mobile phone, electric fan, laptop, electric toothbrush, games console, underground, cave, pounds, assistant, cheap, expensive

Other Activity:

Active Video: Chase

Rock, Paper, Scissors Challenge

 

enlightenedZKOUŠKY YLE STARTERSenlightened

Na začátku dnešní výuky navštívila naši skupinu Miss Lenka a informovala děti o možnosti skládat zkoušku Young Learners a účastnit se přípravného kurzu. Informace obdrželi rodiče emaiem od paní Barešové nebo je najdete zde.

ÚNOR

27/2

enlightenedHomework due Monday 6.3.: WB str. 73, 74

Zápis do sešitu:

1.     Sharks are more dangerous than most whales.

2.     My bag is heavier than your bag.

3.     I’m worse than you at English.

4.     I have the best mom in the world.

5.     This is the smallest pencil I’ve got.

Práce se Student’s Book:

SB str. 74-75: Story

WB str. 75 cv. 2

New Grammar:

Comparatives

bigger than/happier than/more expensive than

One syllable words: add ‘-er than’

Two syllable words ending in ‘y’: remove ‘y’ add ‘ier than’

Other two syllable words: add ‘more’ before the adjective

Superlatives

The biggest/ the happiest/ the most expensive

One syllable words: add ‘-est’

Two syllable words ending in ‘y’: remove ‘y’ add ‘iest’

Other two syllable words: add ‘most’ before the adjective

The biggest dinosaur was longer than 10 cars.”

New Vocabulary:

lift, walkie-talkie, torch, CD player, mp3 player, mobile phone, electric fan, laptop, electric toothbrush, games console, underground, cave, pounds, assistant, cheap, expensive

Other Activity:

Active Video: Would You Rather?

Blaster!

22/2

enlightenedPŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 27.2.: WB str. 70, 71

Zápis do sešitu:

Luštíme zpřeházená písmena v nové slovní zásobě.

electric fan, games console, electric toothbrush, walkie-talkie, laptop

Práce se Student’s Book:

SB str. 72: Song

WB str. 72: Song Practice

SB str. 73: Superlatives

SB str. 124 cv. 2: Language Focus

New Grammar:

Comparatives

bigger than/happier than/more expensive than

One syllable words: add ‘-er than’

Two syllable words ending in ‘y’: remove ‘y’ add ‘ier than’

Other two syllable words: add ‘more’ before the adjective

Superlatives

The biggest/ the happiest/ the most expensive

One syllable words: add ‘-est’

Two syllable words ending in ‘y’: remove ‘y’ add ‘iest’

Other two syllable words: add ‘most’ before the adjective

The biggest dinosaur was longer than 10 cars.”

New Vocabulary:

lift, walkie-talkie, torch, CD player, mp3 player, mobile phone, electric fan, laptop, electric toothbrush, games console, underground, cave, pounds, assistant, cheap, expensive

Other Activity:

Active Video

Kahoot

EduCandy

20/2

enlightenedHomework due Monday 27.2.: WB str. 70, 71

Práce se Student’s Book:

SB str. 70: Gadgets

SB str. 71: Comparatives and Superlatives

SB str. 124 cv. 1: Language Focus

New Grammar:

Comparatives

bigger than/happier than/more expensive than

One syllable words: add ‘-er than’

Two syllable words ending in ‘y’: remove ‘y’ add ‘ier than’

Other two syllable words: add ‘more’ before the adjective

New Vocabulary:

lift, walkie-talkie, torch, CD player, mp3 player, mobile phone, electric fan, laptop, electric toothbrush, games console, underground, cave, pounds, assistant, cheap, expensive

Other Activity:

Active Video

Vocabulary Games: What’s Missing?, 10 Second Picture

15/2

enlightenedPŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 20.2.: WB str. 67, 69 

Dnešní hodinu jsme začali opakováním na test z Unit 5, který jsme si následně i napsali.

Pro odlehčení jsme plnili aktivní video a vypracovali jsme Word search ZDE.

Děti si dnes z knihovny vybraly anglickou knížku, na jejíž přečtení mají dva týdny. Ve středu 1.3. tedy prosíme o její přinesení zpět do školy, za úkol k tomu mají vyplnit pracovní list ohledně dané četby. Ke konci hodiny jsme si zahráli Vocabulary Challenge, kde jsme soutěžili v tom, kdo zná nejvíc slovíček ze všech předešlých lekcí Super Minds 3.

13/2

enlightenedHomework due Monday 20.2.: WB str. 67, 69 + study for the Unit 5 test on Wednesday

Ve středu 15.2. si napíšeme test z Unit 5.

Zápis do sešitu:

1.     Was Jack at the swimming pool? No, he wasn’t.

2.     Were your grandparents in the garden? Yes, they were.

3.     Was there a clock on the tower? Yes, there was.

4.     Were there starfish and seahorses in the sea? No, there weren’t.

Práce se Student’s Book:

SB str. 66-67: People and the Sea

WB str. 66: People and the Sea

New Grammar:

Was/Were (Past Simple)

The simple past of “to be’ is was or were, which are used to describe events in the past.

I/He/She/It was/wasn’t… (e.g. small/grey/big)

You/They/We were/weren’t… (e.g. small/grey/big)

There was…a fish/a turtle. (singular)

There were… some fish/ eight turtles. (plural)

*Pay attention to There were vs They were

Questions + Answers 

Was I/he/she/it….? // Were you/we/they…?

Yes, I/he/she/it was. // Yes, you/we/they were.

No, I/he/she/it wasn’t. // No, you/we/they weren’t.

Was there…? / Were there…?

Yes, there was. / Yes, there were.

No, there wasn’t./ No, there weren’t.

New Vocabulary:

dolphin, turtle, anchor, octopus, seahorse, seal, starfish, shell

Other Activity:

Active Video: Valentines Day Brain Break – Find The Gnome

Bamboozle Quiz

8/2

enlightenedPŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 13.2.: WB str. 60, 61

mailVe středu 15.2. si napíšeme test z Unit 5.

Zápis do sešitu:

1.     Ema was in the mountains last week.

2.     No, they weren’t at the beach on the weekend!

3.     No, I wasn’t happy!

4.     Oh yes, mammoths were very big animals.

5.     Yes, she was very scared at the doctor’s office.

Práce se Student’s Book:

SB str. 64-64: Saved by Dolphins

WB str. 64-65: Saved by Dolphins

New Grammar:

Was/Were (Past Simple)

The simple past of “to be’ is was or were, which are used to describe events in the past.

I/He/She/It was/wasn’t… (e.g. small/grey/big)

You/They/We were/weren’t… (e.g. small/grey/big)

There was…a fish/a turtle. (singular)

There were… some fish/ eight turtles. (plural)

*Pay attention to There were vs They were

Questions + Answers 

Was I/he/she/it….? // Were you/we/they…?

Yes, I/he/she/it was. // Yes, you/we/they were.

No, I/he/she/it wasn’t. // No, you/we/they weren’t.

Was there…? / Were there…?

Yes, there was. / Yes, there were.

No, there wasn’t./ No, there weren’t.

New Vocabulary:

dolphin, turtle, anchor, octopus, seahorse, seal, starfish, shell

Other Activity:

Active Video: Would You Rather? Valentine Edition

Hra „Name Three!“: je zadána kategorie a děti musí vyjmenovat tři věci, které do ní patří

6/2

enlightenedHomework due Monday 13.2.: WB str. 60, 61

Práce se Student’s Book:

SB str. 62-63: Story

WB str. 62: Story Practice

WB str. 63 cv. 2: Phonics Focus

New Grammar:

Was/Were (Past Simple)

The simple past of “to be’ is was or were, which are used to describe events in the past.

I/He/She/It was/wasn’t… (e.g. small/grey/big)

You/They/We were/weren’t… (e.g. small/grey/big)

There was…a fish/a turtle. (singular)

There were… some fish/ eight turtles. (plural)

*Pay attention to There were vs They were

Questions + Answers 

Was I/he/she/it….? // Were you/we/they…?

Yes, I/he/she/it was. // Yes, you/we/they were.

No, I/he/she/it wasn’t. // No, you/we/they weren’t.

Was there…? / Were there…?

Yes, there was. / Yes, there were.

No, there wasn’t./ No, there weren’t.

New Vocabulary:

dolphin, turtle, anchor, octopus, seahorse, seal, starfish, shell

Other Activity:

Active Video

Was/Were Kahoot

Was/Were Questions Kahoot

1/2

enlightenedPŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 6.2.: WB str. 58, 59

Zápis do sešitu:

1.     There was a boat in the sea.

2.     I was excited!

3.     We were on the sand.

4.     It was a very windy day.

5.     There were a lot of fish in the water.

Práce se Student’s Book:

SB str. 60: Song

SB str. 61: Questions with was/were

SB str. 123 cv. 2: Language Focus

New Grammar:

Was/Were (Past Simple)

The simple past of “to be’ is was or were, which are used to describe events in the past.

I/He/She/It was/wasn’t… (e.g. small/grey/big)

You/They/We were/weren’t… (e.g. small/grey/big)

There was…a fish/a turtle. (singular)

There were… some fish/ eight turtles. (plural)

*Pay attention to There were vs They were

Questions + Answers 

Was I/he/she/it….? // Were you/we/they…?

Yes, I/he/she/it was. // Yes, you/we/they were.

No, I/he/she/it wasn’t. // No, you/we/they weren’t.

Was there…? / Were there…?

Yes, there was. / Yes, there were.

No, there wasn’t./ No, there weren’t.

New Vocabulary:

dolphin, turtle, anchor, octopus, seahorse, seal, starfish, shell

Other Activity:

Active Video: Would You Rather?

EduCandy

LEDEN

30/1

enlightenedHomework due Monday 6.2.: WB str. 58, 59

Práce se Student’s Book:

SB str. 58: Under the Sea

SB str. 59: Was/were

SB str. 123 cv. 1: Language Focus

New Grammar:

Was/Were (Past Simple)

The simple past of “to be’ is was or were, which are used to describe events in the past.

I/He/She/It was/wasn’t… (e.g. small/grey/big)

You/They/We were/weren’t… (e.g. small/grey/big)

There was…a fish/a turtle. (singular)

There were… some fish/ eight turtles. (plural)

*Pay attention to There were vs They were

New Vocabulary:

dolphin, turtle, anchor, octopus, seahorse, seal, starfish, shell

Other Activity:

Active Video

10 Second Picture

Under the Sea Kahoot

25/1

Na dnešní hodině jsme si napsali test z Unit 4. Začali jsme opakováním slovíček a gramatiky, aby se nám test psal lépe. Po jeho dokončení jsme plnili aktivní video, hledali slovíčka ve Word Search a půjčili si nové knihy z anglické knihovny. Ty musíme přečtené přinést zpět do dvou týdnů, tedy do 8. února. 

23/1

enlightenedHomework due Monday 30.1.: WB str. 49, 50 + study for the test on Wednesday!!

mailVe středu 25.1. si napíšeme test z Unit 4.

Zápis do sešitu:

Píšeme věty, ve kterých užíváme předložky „opposite, above, near, below“.

Práce se Student’s Book:

SB str. 52: Reading Skills

SB str. 53: Listening and Speaking Skills

WB str. 53: Reading Skills

New Grammar:

Prepositions of Place

opposite, above, near, below

„The school is opposite the park.“

“Going to”+Infinitive of Purpose

Tells us where and why 

I’m going to the bank to get some money/the shop to buy some bread/the library to get a book.

New Vocabulary:

bank, tower, library, market square, supermarket, bus station, sports centre/center, map

Other Activity:

Active Video

18/1

enlightenedPŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 23.1.: WB str. 46, 47

mailDěti si dnes odnesly domů opravené testy z Unit 3.

Zápis do sešitu:

1.     I’m going to the sports centre to play tennis.

2.     Claudia is going to the market to buy some oranges.

3.     Where are you going on holiday?

4.     They are going to the pool to go swimming.

Práce se Student’s Book:

WB str. 52: Listening

SB str. 50-51: Story

New Grammar:

Prepositions of Place

opposite, above, near, below

„The school is opposite the park.“

“Going to”+Infinitive of Purpose

Tells us where and why 

I’m going to the bank to get some money/the shop to buy some bread/the library to get a book.

New Vocabulary:

bank, tower, library, market square, supermarket, bus station, sports centre/center, map

Other Activity:

Active Video

EduCandy

16/1

enlightenedHomework due Monday 23.1.: WB str. 46, 47

Zápis do sešitu:

Podle popisu na tabuli hádáme, o jaké nové slovíčko se jedná. (viz „new vocabulary“)

Práce se Student’s Book:

WB str. 48: Song Practice

SB str. 49: „going to“ with infinitive

SB str. 122 cv. 2: Language Focus

New Grammar:

Prepositions of Place

opposite, above, near, below

„The school is opposite the park.“

“Going to”+Infinitive of Purpose

Tells us where and why 

I’m going to the bank to get some money/the shop to buy some bread/the library to get a book.

New Vocabulary:

bank, tower, library, market square, supermarket, bus station, sports centre/center, map

Other Activity:

Active Video

Kahoot

11/1

enlightenedPŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 16.1.: WB str. 42, 43

Práce se Student’s Book:

SB str. 46: Around Town

SB str. 47: Prepositions

SB str. 122 cv. 1: Language Focus

SB str. 48: Song

New Grammar:

Prepositions of Place

opposite, above, near, below

„The school is opposite the park.“

New Vocabulary:

bank, tower, library, market square, supermarket, bus station, sports centre/center, map

Other Activity:

Active Video

Ten Second Picture

9/1

enlightenedHomework due Monday 16. 1.: WB str. 42, 43

Na dnešní hodině jsme si napsali test z Unit 3. Začali jsme opakováním slovíček a gramatiky, aby se nám test psal lépe. Po jeho dokončení jsme plnili aktivní video, hledali slovíčka ve Word Search a půjčili si nové knihy z anglické knihovny. Ty musíme přečtené přinést zpět do dvou týdnů, tedy do 23. ledna.

4/1

enlightenedHomework due Monday 9.1.: WB str. 44

V pondělí 9.1. si napíšeme test z Unit 3.

Zápis do sešitu:

Co jsme dělali o vánočních prázdninách? Jaký dárek, či zážitek nám udělal největší radost? Píšeme věty.

Práce se Student’s Book:

SB str. 42-43: Jobs at Night

New Grammar:

Telling the Time (to the quarter hour)

It’s ____ o’clock.

It’s half past ____.

It’s quarter past ____.

It’s quarter to ____.

Adverbs of Frequency

tell us how often an action occurs

used with the present simple tense

come before the main verb in a sentence

How often do you (eat ice cream)?

always/usually/sometimes/never (eat ice cream).

New Vocabulary:

tidy up, do the shopping, take the dog for a walk, wash up, sweep, cook, dry the dishes, feed the dog

Other Activity:

Active Video

PROSINEC

21/12

 LEAP Christmas Games 2022

1. Ročník

Dnes jsme se zúčastnili Velké Vánoční soutěže!

Všichni studenti programu LEAP z jednoho ročníku jsme se sešli spolu v jedné třídě a společně oslavili Vánoce velkou hrou.

Každá skupina si nejdříve vylosovala barvu, pod kterou pak soutěžila. My jsme si vylosovali ZELENOU.

 Ve třídě nás nejdříve přivítala Miss Deanna a podívali jsme se na video s přáním Santa Clause.

Co se ale nestalo – když nám Santa Klaus slíbil dárky, přepadli ho piráti. Santa nám řekl, že se nám Grinch a jeho piráti snaží ukrást Vánoce a vyzval nás, abychom na hrách nasbírali co nejvíce sněhových (papírových) koulí, abychom společně potopili loď s piráty, která k nám míří.

Sněhové koule jsme mohli získat jen za podmínky, že budeme v průběhu her hodní a dávat pozor.

A pak už začali Vánoční hry.

Na každou soutěž jsme si společně nominovali našeho zástupce a vyslali ho doprostřed třídy plnit úkol za naši skupinu.

Úkol se dělal na čas a k času se pak přidávala penále – za chybu + 3s, za každé vyrušování, zlobení a mluvení v celé skupině + 5 s. (Byli jsme ale téměř vzorní a skoro nikdo ze všech dětí nedostal vteřiny za vyrušování).

Když jsme se chovali dobře, naše skupinka po každé hře dostala 5 papírových koulí, které jsme potřebovali na potopení lodi s piráty. Navíc nám rozdávala papírové koule i Miss Deanna když jsme byli hodní a mluvili anglicky.

Soutěžili jsme, bavili se, tancovali a zase soutěžili a to až do úplného konce, kdy vyhrála skupina s nejnižším celkovým časem.

   

Blížil se konec her a tu se objevilo na tabuli video s Grinchem a jeho pirátem.

Už byli opravdu blízko!

A najednou byli ve videu i naši učitelé a volali na nás, abychom blížící se loď co nejrychleji potopili.

A opravdu, jen co to dořekli, objevila se loď s piráty a pirátskou vlajkou a my koulovali a koulovali, až se potopila.

Tak jsme zvítězili a letos si rozhodně Vánoce s dárečky zasloužíme!

A to je vše…

Není!

Ještě potřebujeme říct, kdo vlastně ze všech třeťáků vyhrál...

Ve velké Vánoční soutěži letos vyhráli  ARCTIC FOXES!

GRATULUJEME!

Všichni z vítězné skupinky dostali velké diplomy (doma si je mohou vymalovat, jak se jim bude líbit)

 Ostatní dostali malou kartičku za to, že se zúčastnili velkých LEAP vánočních her.

 

A ještě jedno krátké video s nejlepšími záběry a vyhlášením vítězů
z našich Vánočních her:

Krásné Vánoce a Šťastný Nový rok Vám všem a…

uvidíme se příští rok 😊!

19/12

ŽÁDNÝ HOMEWORK NEBYL ZADÁN

Práce se Student’s Book:

WB str. 40-41: Reading and Writing Skills

New Grammar:

Telling the Time (to the quarter hour)

It’s ____ o’clock.

It’s half past ____.

It’s quarter past ____.

It’s quarter to ____.

Adverbs of Frequency

tell us how often an action occurs

used with the present simple tense

come before the main verb in a sentence

How often do you (eat ice cream)?

always/usually/sometimes/never (eat ice cream).

New Vocabulary:

tidy up, do the shopping, take the dog for a walk, wash up, sweep, cook, dry the dishes, feed the dog

Other Activity:

Active Video: Grinch Brain Break

Make your own Christmas Cards

-       vyrábíme společně vánoční přání (viz foto)

14/12

enlightenedPŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 19.12.: WB str. 36, 37

Zápis do sešitu:

Kolik ukazují hodiny na obrázku? Procvičujeme tvoření vět s udáváním času.

Práce se Student’s Book:

SB str. 40-41: The Shoemaker and the Elves

WB str. 40

New Grammar:

Telling the Time (to the quarter hour)

It’s ____ o’clock.

It’s half past ____.

It’s quarter past ____.

It’s quarter to ____.

Adverbs of Frequency

tell us how often an action occurs

used with the present simple tense

come before the main verb in a sentence

How often do you (eat ice cream)?

always/usually/sometimes/never (eat ice cream).

New Vocabulary:

tidy up, do the shopping, take the dog for a walk, wash up, sweep, cook, dry the dishes, feed the dog

Other Activity:

Active Video

Rock, Paper, Scissors Vocabulary Challenge

12/12

enlightenedHomework due Monday 19.12.: WB str. 36, 37

Zápis do sešitu:

Do vět doplňujeme příslovce četnosti. (viz new grammar)

Práce se Student’s Book:

SB str. 38-39: Story

WB str. 38: Story Practice 

WB str. 39 cv. 2: Phonics Focus

New Grammar:

Telling the Time (to the quarter hour)

It’s ____ o’clock.

It’s half past ____.

It’s quarter past ____.

It’s quarter to ____.

Adverbs of Frequency

tell us how often an action occurs

used with the present simple tense

come before the main verb in a sentence

How often do you (eat ice cream)?

always/usually/sometimes/never (eat ice cream).

New Vocabulary:

tidy up, do the shopping, take the dog for a walk, wash up, sweep, cook, dry the dishes, feed the dog

Other Activity:

Kahoot: Adverbs

Kahoot: Telling Time

Active Video: The Grinch Run

 

7/12

enlightenedPŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 12.12.: WB str. 34, 35

mailDĚTI SI DNES ODNESLY DOMŮ TEST Z UNIT 2

Práce se Student’s Book:

SB str. 36: Song

SB str. 37: Adverbs of Frequency

SB str. 121: Language Focus

WB str. 35 cv. 1

New Grammar:

Telling the Time (to the quarter hour)

It’s ____ o’clock.

It’s half past ____.

It’s quarter past ____.

It’s quarter to ____.

Adverbs of Frequency

tell us how often an action occurs

used with the present simple tense

come before the main verb in a sentence

How often do you (eat ice cream)?

always/usually/sometimes/never (eat ice cream).

New Vocabulary:

tidy up, do the shopping, take the dog for a walk, wash up, sweep, cook, dry the dishes, feed the dog

Other Activity:

Daily Tasks Kahoot

Active Video: Secret Santa Christmas Edition

EduCandy Unit 3

5/12

enlightenedHomework due Monday 12.12.: WB str. 34, 35

Práce se Student’s Book:

SB str. 34: Daily Tasks

SB str. 35: Telling Time to the Quarter Hour

New Grammar:

Telling the Time (to the quarter hour)

It’s ____ o’clock.

It’s half past ____.

It’s quarter past ____.

It’s quarter to ____. 

New Vocabulary:

tidy up, do the shopping, take the dog for a walk, wash up, sweep, cook, dry the dishes, feed the dog

Other Activity:

Hra „Charades“: procvičujeme novou slovní zásobu

Aktivní video

 

LISTOPAD

30.11.

Dnešní hodinu jsme začali opakováním na test z Unit 2, ten jsme si následně i napsali.

Pro odlehčení jsme ke konci hodiny plnili aktivní video a vypracovali jsme Word search ZDE.

Děti si dnes z knihovny vybraly anglickou knížku, na jejíž přečtení mají dva týdny. Ve středu 14.12. tedy prosíme o její přinesení zpět do školy, za úkol k tomu mají vyplnit pracovní list ohledně dané četby.

28.11.

mailVE STŘEDU (30.11.) SI NAPÍŠEME TEST Z UNIT 2

enlightenedHomework due Monday 5.12.: WB str. 31, 33

Zápis do sešitu:

Vymýšlíme dvě věty s „Shall we….?“ a dvě věty s „How about…?“

Práce se Student’s Book:

SB str. 30-31: Edible Plants

SB str. 31 cv. 5: kreslíme svůj ideální oběd a popisujeme, odkud potraviny pocházejí

WB str. 30: Edible Plants

New Grammar:

Questions/Answers with some and any

Use “any” with the following questions and negative answers. Use “some” with  positive answers. Use “is” with uncountable nouns (cheese, milk, bread, lemonade, juice, soup, salad, chicken) and “are” with countable nouns (oranges, vegetables, rolls).

Is there any cheese?

Yes, there is some cheese./No there isn’t any.

Are there any oranges?

Yes, there are some oranges./ No there aren’t any oranges.

Suggestions:

Shall we (verb)….?

How about some…?

Good idea!

OK.

No, I don’t like...

New Vocabulary:

rolls, lemonade, cheese, apple juice, water, soup, vegetables, salad

Other Activity:

aktivní video: Food Fight – Virtual Fitness Health Workout

Cambridge One Games: Sentence Stacker

23.11.

enlightenedPŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 28.11.: WB str. 24, 25

Zápis do sešitu:

doplňujeme věty tak, abychom ostatním řekli o našem ideálním pikniku:

At my perfect picnic there are/is some ______, ______, and _____.

There aren’t/isn’t any ______ or ______.

Práce se Student’s Book:

SB str. 26-27: Story

WB str. 26: Story Practice

WB str. 27 cv. 2: Phonics

New Grammar:

Questions/Answers with some and any:

Use “any” with the following questions and negative answers. Use “some” with  positive answers. Use “is” with uncountable nouns (cheese, milk, bread, lemonade, juice, soup, salad, chicken) and “are” with countable nouns (oranges, vegetables, rolls).

Is there any cheese?

Yes, there is some cheese./No there isn’t any.

Are there any oranges?

Yes, there are some oranges./ No there aren’t any oranges.

Suggestions:

Shall we (verb)….?

How about some…?

Good idea!

OK.

No, I don’t like...

New Vocabulary:

rolls, lemonade, cheese, apple juice, water, soup, vegetables, salad

Other Activity:

aktivní video: This or That Healthy Food Choices!

Blaster!

21.11.

enlightenedHomework due Monday 28.11.: WB str. 24, 25

Zápis do sešitu:

Is there any chicken?

Yes, there is some cheese.

Are there any vegetables?

No, there aren’t any apples.

There isn’t any soup.

Práce se Student’s Book:

str. 25: Suggestions

str. 120 cv. 2: Language Focus

New Grammar:

Questions/Answers with some and any

Use “any” with the following questions and negative answers. Use “some” with  positive answers. Use “is” with uncountable nouns (cheese, milk, bread, lemonade, juice, soup, salad, chicken) and “are” with countable nouns (oranges, vegetables, rolls).

Is there any cheese?

Yes, there is some cheese./No there isn’t any.

Are there any oranges?

Yes, there are some oranges./ No there aren’t any oranges.

Suggestions:

Shall we (verb)….?

How about some…?

Good idea!

OK.

No, I don’t like...

New Vocabulary:

rolls, lemonade, cheese, apple juice, water, soup, vegetables, salad

Other Activity:

aktivní video

EduCandy

16.11.

enlightenedPŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 21.11.: WB str. 22, 23

Zápis do sešitu:

procvičujeme novou slovní zásobu tím, že luštíme přeházená písmena ve slovíčkách

Práce se Student’s Book:

str. 23: Some/Any (nová gramatika)

str. 24: Song

str. 120 cv. 1: Language Focus

New Grammar:

Questions/Answers with some and any

Use “any” with the following questions and negative answers. Use “some” with  positive answers. Use “is” with uncountable nouns (cheese, milk, bread, lemonade, juice, soup, salad, chicken) and “are” with countable nouns (oranges, vegetables, rolls).

Is there any cheese?

Yes, there is some cheese./No there isn’t any.

Are there any oranges?

Yes, there are some oranges./ No there aren’t any oranges.

Suggestions:

Shall we (verb)….?

How about some…?

Good idea!

OK.

No, I don’t like...

New Vocabulary: rolls, lemonade, cheese, apple juice, water, soup, vegetables, salad

Other Activity:

aktivní video: Would you Rather? Food Edition

Big Describer: Food

14.11.

enlightenedHomework due Monday 21.11.: WB str. 22, 23

mailděti si domů odnesly opravený test z Unit 1, který si nechávají

Práce se Student’s Book:

str. 22: The Picnic – představujeme si a učíme se novou slovní zásobu

New Vocabulary: rolls, lemonade, cheese, apple juice, water, soup, vegetables, salad

Other Activity:

dokončujeme Alien Planets Projects: kreslíme obrázek naší ideální mimozemské planety a vymýšlíme tři pravidla, kterými se tato planeta musí řídit (have to)

hra 10 Second Picture

9.11.

enlightenedPŘÍPOMÍNÁM Homework due Monday 14.11.: WB str. 20

Dnešní hodinu jsme začali opakováním na test z lekce 1, ten jsme si následně i napsali.

Pro odlehčení jsme ke konci hodiny plnili aktivní Thanksgiving video ZDE a taky vypracovali pracovní list na procvičení slovíček.

7.11.

enlightenedHomework due Monday 14.11.: WB str. 20 + study for the test!!

VE STŘEDU (9.11.) SI NAPÍŠEME TEST Z UNIT 1

Zápis do sešitu:

na tabuli je nápověda, podle které hádáme, o jaký školní předmět se jedná (viz. New Vocabulary)

Práce se Student’s Book:

Student’s Book str. 16-17: „Puzzles are Great Fun“ Story

New Grammar:

Like/Love/Don’t like + ing

I like listening to music.

He loves learning about science.

I really don’t like singing.

Have to/Has to

We use „have to“ to talk about rules and obligations as in,

You have to go to bed at 9 o’clock.

New Vocabulary:

English, Geography, Music, I.T., History, Maths, Science, Art, P.E.

Other Activity:

procvičujeme slovní zásobu a gramatiku na středeční test

aktivní video

hra Blaster! 

2.11.

enlightenedPŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 7.11.: WB str. 16, 21

Zápis do sešitu:

Odpovídáme na otázky: „Yes, we do“/“No, we don’t“

Do we have to speak English in LEAP lessons?

Do we have to bring our books everyday?

Do we have to do seven pages of homework in one week in LEAP?

Do we have to be kind to others?

Do we have to sit in our chairs for the whole lesson?

Práce se Student’s Book:

Work Book str. 17

Student’s Book str. 16

New Grammar:

Like/Love/Don’t like + ing

I like listening to music.

He loves learning about science.

I really don’t like singing.

Have to/Has to

We use „have to“ to talk about rules and obligations as in,

You have to go to bed at 9 o’clock.

New Vocabulary:

English, Geography, Music, I.T., History, Maths, Science, Art, P.E.

Other Activity:

dokončujeme Spooky Silly Halloween Stories z minulé hodiny

aktivní video: Would You Rather? Fall Edition

ŘÍJEN

31.10.

devilHAPPY HALLOWEENdevil

enlightenedHomework due Monday 7.11.: WB str. 16, 21

Zápis do sešitu:

posloucháme strašidelné halloweenské zvuky a hádáme, o co se jedná

New Vocabulary: haunted house, skull, graveyard, trick or treat, wand, broom, potion, spell, cauldron, devil

Other Activity:

pin the stem on the pumpkin: na tabuli je nakreslená dýně, děti mají zavázané oči a snaží se na dýni umístit stopku, vyhrává ten, kdo se trefí nejpřesněji

Minions Halloween chase: aktivní video

Halloween Masks: společně si vyrábíme halloweenské masky, viz. foto 

Halloween Mad Libs: ve dvojicích píšeme krátký vtipný příběh 1 a příběh 2

24.10.

enlightenedHomework due Monday 31.10.: WB str. 12, 13

mailPříští hodinu (31.10.) oslavíme Halloween, děti si na hodinu můžou donést kostýmy 

mailDěti si dnes odnesly domů opravené testy z Unit 0, které si nechávají.

Zápis do sešitu:

Today I have to tidy my room.

Today I have to make my bed.

Today I have to do my homework.

Today I have to look after my brother.

Práce se Student’s Book:

str. 14-15: Story – čteme si příběh a plníme k němu cvičení

Work Book str. 14

Work Book str. 15, cv. 2 (procvičování hlásek)

New Grammar:

Like/Love/Don’t like + ing

I like listening to music.

He loves learning about science.

I really don’t like singing.

Have to/Has to

We use „have to“ to talk about rules and obligations as in,

You have to go to bed at 9 o’clock.

New Vocabulary:

English, Geography, Music, I.T., History, Maths, Science, Art, P.E.

Other Activity:

halloweenské aktivní video (viz. foto  )

What Do You Like To Do? písnička, následně k ní zodpovídáme otázky

19.10.

enlightenedPŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 24.10.: WB str. 10, 11

Zápis do sešitu: napsat větu s jednou věcí, kterou rádi děláme a s jednou věcí, kterou děláme neradi (např. I like swimming, but I don’t like playing football.)

Práce se Student’s Book: str. 12: písnička, nejdříve jsme si ji poslechli a plnili cvičení, pak jsme si písničku všichni společně zazpívali

str. 13: nová gramatika Have to + infinitive

str. 119, cv. 2

New Grammar: Like/Love/Don’t like + ing

I like listening to music.

He loves learning about science.

I really don’t like singing.

New Vocabulary: English, Geography, Music, I.T., History, Maths, Science, Art, P.E.

Other Activity:

What’s Their Favorite School Subject? Quiz: děti podle indicií na tabuli hádají, jaký předmět je postav oblíbený

EduCandy Unit 1

17.10.

enlightenedHomework due Monday 24.10.: WB str. 10, 11

Práce se Student’s Book: str. 10: začali jsme lekci 1: Our School

str. 11: nová gramatika Like/Don’t Like + ing, poslechová cvičení

str. 119, cv. 1

New Grammar: Like/Love/Don’t like + ing

I like listening to music.

He loves learning about science.

I really don’t like singing.

New Vocabulary: English, Geography, Music, I.T., History, Maths, Science, Art, P.E.

Other Activity: active video

hra Charades (pantomima, děti předvádí jeden ze školních předmětů a ostatní hádají)

School Subject Quiz: děti podle obrázku na tabuli hádají, o jaký školní předmět

12.10.

enlightenedPŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 17.10.: WB str. 9

Dnešní hodinu jsme začali opakováním na test z lekce 0, ten jsme si následně i napsali.

Pro odlehčení jsme ke konci hodiny plnili aktivní Halloween videa ZDE a ZDE a taky vypracovali pracovní list.

10.10.

enlightenedHomework due Monday 17.10.: WB str. 9

TEST UNIT 0 si napíšeme ve středu 12.10.: objeví se v něm slovní zásoba a gramatika z lekce 0 (viz Student’s Book, Work Book a předešlé reporty z hodin)

Zápis do sešitu: slovní zásoba z lekce 0 (číslovky 21-100)

Grammar: to be GOOD AT + ing (být v něčem dobrý, něco umět)

Např. I am good at playing piano. Are you good at painting? Yes I am./No I’m not.

Vyjádření rodinných vztahů pomocí přídavných jmen přivlastňovacích (POSSESIVE APOSTROPHES)  -'s 

Např. Mary’s sister, Peter’s brother, Lisa’s daughter

Vocabulary: family; grandparents - grandfather, grandmother; parents - mother, father; son, daughter, sister, brother, aunt, uncle, cousins, grandson, granddaughter, upstairs, downstairs, cellar, to meet, explorers, treasure, lost, find, castle, secret, číslovky 21-100

Other Activity:

Procvičovali jsme slovní zásobu a gramatiku z Unit 0 na středeční test. Hráli jsme EduCandy, pouštěli si Active Video: Would you Rather? Halloween Edition, hráli Blaster a na konci hodiny společně plnili worksheet k lekci 0.

5.10.

enlightenedPŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 10.10.: WB str. 6, 7

Zápis do sešitu: procvičujeme přídavná jména přivlastňovací a do vět doplňujeme -'s  

Práce se Student’s Book: str. 8-9, čteme příběh hlavních postav učebnice, díváme se na video a čteme text nahlas, postupně odpovídáme na otázky vztahující se k textu

str.118 cv.2: grammar focus

společně plníme str. 8 ve WorkBook

New Grammar: to be GOOD AT + ing (být v něčem dobrý, něco umět)

Např. I am good at playing piano. Are you good at painting? Yes I am./No I’m not.

Vyjádření rodinných vztahů pomocí přídavných jmen přivlastňovacích (POSSESIVE APOSTROPHES)  -'s 

Např. Mary’s sister, Peter’s brother, Lisa’s daughter

New Vocabulary: family; grandparents - grandfather, grandmother; parents - mother, father; son, daughter, sister, brother, aunt, uncle, cousins, grandson, granddaughter

Other Activity: soustředíme se především na procvičování POSSESIVE APOSTROPHES (přídavná jména přivlastňovací) a hrajeme tak několik her, např. Whose is this? (Čí to je?) -> „Whose is this jumper? It’s dad’s. Whose is this dog? It’s Eliška’s“

Hrajeme hru Educandy, u které si procvičujeme slovní zásobu FAMILY: zde

3.10.

enlightenedHomework due Monday 10.10.: WB str. 6, 7

Zápis do sešitu: každý napsal dvě věty o tom, v čem je dobrý (I am good at…) a v čem ne (I am not good at…)

Práce se Student’s Book: str. 6 – písnička a aktivity s ní spojené, str. 7 – rodokmen („Family Tree“), říkáme si, kdo má ke komu jaký vztah, učíme se pojmenovat jednotlivé členy rodiny, nová gramatika přivlastňovacích zájmen

New Grammar: to be GOOD AT + ing (být v něčem dobrý, něco umět)

Např. I am good at playing piano. Are you good at painting? Yes I am./No I’m not.

Vyjádření rodinných vztahů pomocí přídavných jmen přivlastňovacích -'s

Např. Mary’s sister, Peter’s brother, Lisa’s daughter

New Vocabulary: family; grandparents - grandfather, grandmother; parents - mother, father; son, daughter, sister, brother, aunt, uncle, cousins, grandson, granddaughter

Other Activity: Find someone who is good at… 

Studenti se dívají na výzvu na tabuli, např. „someone who is good at painting“, pak se ptají a odpovídají s ostatními studenty dokud nenajdou někoho, kdo odpovídá dané výzvě

javascript:void(0)

ZÁŘÍ

26.9.

enlightenedHomework due Monday 3.10.: WB str. 4, 5

Zápis do sešitu: učíme se správně psát číslovky od dvaceti do stovky, do sešitu jsme si zapsali několik takových číslovek slovně a vedle toho číselně

Práce se Student’s Book: popisujeme a diskutujeme o tom, jaké postavy a obrázky vidíme na prvních stránkách učebnice, posloucháme a doplňujeme cvičení 2 na straně 4, na straně 5 si představujeme novou gramatiku (Good at + ing), na str. 119 plníme cvičení 1

New Grammar: to be GOOD AT + ing (být v něčem dobrý, něco umět)

Např. I am good at playing piano. Are you good at painting? Yes I am./No I’m not.

New Vocabulary: upstairs, downstairs, cellar, to meet, explorers, treasure, lost, find, castle, secret, číslovky 21-100

Other Activity: hodinu zpestřujeme aktivním videem: Back to School-Would You Rather?

21.9.

enlightenedDěti by měly zvládat „spelling" anglických slovíček, tzn. umět anglickou abecedu, aby mohly slovní zásobu vyhláskovat („vyspellovat"). Doma mohou tedy opakovat spelling a slovní zásobu ze Super Minds 2.

Druhý týden jsme zakončili lekcí plnou her, u kterých si děti procvičily vše, co se naučily v předchozí knize minulý rok. Začaly jsme hrou Blaster!, při které děti hláskují (spellují) jednotlivá slovíčka z minulých lekcí. Příští týden již začneme pracovat s učebnicí.

Dále jsme pokračovali online hrou Sentence Stacker, u které je třeba rozhodnout, která věta je napsána gramaticky správně. Následoval oblíbený Kahoot, u kterého jsme hádali, co je na obrázku (vocabulary ze Super Minds 2).

Další hrou bylo Charades, což je vlastně pantomima, využíváme opět pouze slovní zásobu z minulého roku. Hodinu jsme zakončili hrou 10 Second Picture, ve které mělo jedno z dětí vždy 10 vteřin na nakreslení obrázku, ostatní děti hádaly, o co se jedná.

19.9.

Začali jsme sdílením zážitků z víkendu, kde se každý podělil o to, co během volna dělal. Abychom se pak trochu protáhli, zahráli jsme si oblíbenou hru Human Knot. Postavíme se do kroužku, natáhneme obě ruce před sebe a chytneme se každou rukou jiného kamaráda. Tím se pořádně zamotáme a naším úkolem je vymotat se a utvořit zpět kroužek, aniž bychom se pustili stisku s kamarádem. Při hře komunikujeme anglicky a zároveň logicky uvažujeme.

Poté jsme utvořili tzv. Compliment Circle, během kterého jsme se učili rozdávat a přijímat komplimenty (nikoliv komplimenty na to, jak kdo vypadá, ale charakterové rysy, kdo je v čem dobrý atd.). 

Užívali jsme fráze typu: „You are funny. You are kind. You are clever/smart. You are good at playing football/skiing/dancing. You are friendly/a good friend.“

Děti pak popisovaly svou náladu po přijetí komplimentu: „I am happy/I am shy etc.“

V druhé polovině výuky jsme si zopakovali slovní zásobu z minulé učebnice Super Minds pomocí několika her. První hra nesla název Rock, Paper, Scissors Challenge, druhá hra byla „Who’s First“ (Miss Quetz ukazuje dětem flashcards s obrázkem a děti hádají činnost/věc popisující daný obrázek).

enlightenedŽádáme rodiče, aby registrovali děti do programu Cambridge One a postupovali dle pokynů, které najdou na vnitřních stranách obálek obou učebnic. Každá učebnice musí být registrována zvlášť, pomocí vlastního kódu, který naleznete na vnitřní straně obálky pod stírací plochou. 

REGISTRACE DO ONLINE PROGRAMU CAMBRIDGE ONE BUDE POTŘEBA PRO DOMÁCÍ PŘÍPRAVU NAŠICH STUDENTŮ

Pokud budete mít jakýkoliv problém s registrací, použijte prosím ikonu HELP, kterou najdete vpravo dole na této obrazovce. Najdete zde rovněž i krátká instruktážní videa s návodem, jak při registraci postupovat.

14.9.

Po přivítání jsme si zopakovali důležité anglické fráze, které v hodinách často používáme: „How do you say ___ in English?“, „What does ___ mean?“, „Can you help me please?“, „What page are we on?“, „I don’t understand.“

Poté jsme si vyzdobili sešit a dodělali třídní plakát. Vysvětlili jsme si, že společně tvoříme tým (We are a Team!) a bavili jsme se o šikaně a co je potřeba dělat, když se s ní setkáme. Na konci tohoto bloku jsme podepsali týmový závazek (team pledge).

Ke konci hodiny jsme si zahráli hru Evolution. Je to v podstatě hra „kámen, nůžky, papír“, ale vítěz se vyvíjí ze začínající pozice vajíčka (egg), do kuřete (chicken), dinosaura (dinosaur), opice (ape) a člověka (human).

12.9.

Vítáme naše žáky v novém školním roce! 

Dnešní úvodní hodinu jsme započali hrou „Snatch!“, při které byly děti rozděleny do dvojic a na zemi měly mezi sebou položený míč. Poslouchaly pokyny Miss Quetz, při jejichž plnění si procvičily slovní zásobu (např. touch your head, touch your shoulders …). Když zazněl pokyn „Snatch!“, musely se rychle dotknout míče.

Abychom se všichni seznámili, zahráli jsme si hru, kdy každý řekl své jméno a k tomu přidal určitý taneček či pohyb, všichni pak museli jméno i s pohybem zopakovat.

Dále jsme si povídali o BALD EAGLES – orlech bělohlavých, které máme ve jménu naší skupiny.

Ke konci hodiny jsme si zopakovali pravidla, která budeme při výuce dodržovat a začali pracovat na našem třídním plakátu, který bude po dokončení viset v chodbě v přízemí vedle naší LEAP učebny.

aktualizováno: 25.03.2023 00:07:11