Bald Eagles

Vyučující:

 

Lily Schmidt-Block

email: lillianrose1018@gmail.com

Asistent/ka:

 

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Upozorňujeme Vás, že poslechová cvičení z učebnice jsou k dispozici pouze ve třídě a není je možné vypracovávat doma. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.


*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

ČERVEN

DĚKUJEME ZA ÚŽASNÝ ŠKOLNÍ ROK A PŘEJEME DĚTEM I RODIČŮM KRÁSNÉ LETNÍ PRÁZDNINY!

MISS LILY A MISS LENKA

15.6.

Dnes jsme si úžasně užily poslední lekci před letními prázdninami!

Podívali jsme se na naše nové video z módní přehlídky. Při písničce jsme psaly pro ty ostatní, co se nám na nich líbí (I like your.... You are .... You have beautiful ....) Děvčata si tak odnášela psaní s krásnými větami od spolužaček.

yes Od děvčat jsme také dostaly úžasný dárek, nacvičily si nádherné poděkování na konec školního roku :) heart

Podívaly jsme se na krátké video Mr Bean a užily si občerstvení :)

Na závěr hodiny jsme si zahrály naši oblíbenou hru Werewolf.

13.6.

Dnes jsme měli nejprve čtenou zkoušku, prošli si všechny otázky a odpovědi a dopilovali výslovnost, převlékli se do našich outfitů a natáčeli naši fashion show. Vypadalo to velice dobře, můžete se brzy těšit na výsledek yes

8.6.

Připravujeme módní přehlídku :)

Do sešitu jsme si zapisovali slovíčka spojená s prostředím módní přehlídky (fashion show, runway, catwalk, red carpet, high heels, celebrity, paparazzi, autograph...)

Z velké nabídky módního oblečení Miss Lily si každý vybral módní outfit yes

Do sešitu pak vymýšlíme a píšeme, koho budeme představovat (a model, a singer, an actress, a designer, a youtuber....)

Zároveň jsme si připravili rozhovory, které budeme s modelkami nahrávat (What is your name? What are you wearing? What's your favourite activity?...)

Nacvičovali jsme "cat walk" na naše oblíbené písničky.

Homework: stihli jsme také zkontrolovat domácí úkol, nový domácí úkol jsme již nezadávali.

Podívejte se na modelky při práci i nácviku yes

6.6.

MDR: I like DOING / /PLAYING / GOING....procvičování gramatiky

Hot Seat: předvádíme a hádáme slovíčka podle obrázkových kartiček.

Hry na interaktivní tabuli, téma: FOOD

Písemně jsme opakovali slovíčka a gramatiku z celého roku.

enlightenedPřipravujeme módní přehlídku, vymýšlíme postavy a dialogy, ve středu 8.6. bychom si vše připravili a v pondělí 13.6. natočili enlightened

1.6.

MDR: diktát písmen a tvoření slov - procvičujeme spelling (hláskování)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 117 - úkol je na příští středu 8.6.

Hráli jsme hry (pexeso, tichou poštu), abychom si zopakovali a procvičili slovíčka, která jsme se v průběhu roku naučili.

Na interaktivní tabuli jsme si také zopakovali gramatiku.

Do sešitů pak kreslíme a popisujeme, na co se těšíme o prázdninách.

Venku jsme si zahráli hru Werewolf.

KVĚTEN

30.5.

MDR: Yesterday I ___ tennis, but I _____ football. (Yesterday I played tennis, but I didn't play football.) doplňujeme a procvičujeme minulý čas sloves v kladných a záporných větách

Listening: poslechové cvičení z učebnice SB str. 100, spojujeme jména s postavami na obrázku, doplňujeme správná slovíčka do textu.

BINGO: v naší oblíbené hře procvičujeme minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves

Journalist game: zahráli jsme si na reportéry, ve dvojici zpovídáme známe osobnosti a ptáme se jich na jejich poslední dovolenou. (Where did you go? How long did you stay there? What did you do? Did you like the holiday?) o tom, co jsme zjistili pak povídáme ostatním (I talked to Miss World, she went to Africa, she stayed there for two weeks.....)

25.5.

MDR: GOING TO - procvičili jsme tuto gramatiku v otázkách a odpovědích

Zopakovali jsme si slovíčka 9. lekce.

Homework: domácí úkol, cvičebnice WB str. 113, porovnejte obrázky, najděte 6 rozdílů a napište věty dle příkladu.

Test: napsali jsme si slíbené opakování z 9. ukončené lekce.

Po testu jsme luštili osmisměrku s názvy zemí z 8. lekce.

Stories: Zahráli jsme si hru, ve které jsme použili různé druhy slov (adjective, noun, verb, place, reason) a tvořili jsme vtipné příběhy.

23.5.

MDR: What did you do in the school in nature? What did you like? What was your favourite activity?

Vocabulary: s obrázkovými kartičkami jsme opakovali slovíčka 9. lekce, hráli jsme pamatovací hru (Kimova hra)

Grammar: na interaktivní tabuli jsme si zopakovali gramatiku 9. lekce, budoucí čas, GOING TO

Worksheet: na pracovním listě jsme si budoucí čas procvičili

Ve druhé části hodiny jsme si zahráli hru Scattergories (Země, město), hráli jsme ve dvojicích a vymýšleli slova do 4 kategorií.

Song: dnes jsme vybrali písničku Dancing Queen, ABBA, písničku jsme poslouchali a do textu doplňovali chybějící slova.

Test: ve středu 25.5. bychom si napsali opakování 9. dokončené lekce.

11.5.

MDR: What is the weather like today? Doplňujeme podle obrázků.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: kvůli plánované škole v přírodě příští týden jsme domácí úkol dnes nezadávali.

Zopakovali jsme si písničku o měsících v roce - rozdělili jsme si je na tabuli do 4 ročních období (seasons). V kroužku se ptáme What month is your birthday in?

Učíme se o Zemi - Earth - Northern and Southern Hemisphere, Equator, učebnice SB str. 114, doplňujeme odpovědi k obrázkům, SB 115 - počasí v zemích na obou polokoulích.

Do sešitu kreslíme a píšeme: This is .....(a month) in ..... (a country). I can..... (activity). Předvádíme a čteme ostatním.

Na konec hodiny jsme šli ven a s obrázkovými kartičkami opakovali slovíčka z celého roku.

9.5.

MDR: procvičujeme odpovědi na otázky v přítomném a minulém čase

Charades: předvádíme slovíčka z nové lekce a hádáme, které činnosti to jsou

Story: poslední část příběhu našich hrdinů, učebnice SB str. 110, cvičení na str. 111

Na video jsme se podívali také na interaktivní tabuli. K příběhu jsme doplnili i cvičení ve cvičebnici WB na str. 110.

Phonics: procvičování hlásek a výslovnosti, učebnice SB str. 111, WB 111. Na tabuli třídíme slova podle hláskových skupin a společně procvičujeme výslovnost.

4.5.

MDR: odpovídáme na otázky celými větami, procvičujeme budoucí čas (What are you ging to do after LEAP? I am going to go to the playground.)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 106 a 107

Song: nová písnička, učebnice SB str. 108, posloucháme a pak doplňujeme čísla k obrázkům

Nová gramatika: budoucí čas v otázkách: Are you going to play basketball this afternoon? YES, I am. NO, I'm not.

Novou gramatiku jsme procvičili v učebnici SB na str. 109/1 - poslech a doplnění.

Dnes jsme část hodiny pracovali venku, hráli jsme hry a zpívali písničku.

Dnes se nám podařilo nahrát, jak se na konci každé hodiny loučíme. Podívejte se tady.

2.5.

MDR: What is the weather like today? What was the weather like yesterday?

Nová lekce: učebnice SB str. 106, nová slovíčka, čteme, vysvětlujeme, ukazujeme na obrázkových kartičkách, předvádíme.

Memory game: hra na zapamatování co nejvíce slov - na interaktivní tabuli.

Nová gramatika: GOING TO - vyjádření budoucnosti (I am going to play the piano tomorrow. We're going to watch TV tonight.)

Procvičujeme na interaktivní tabuli, ve dvojici vytváříme věty.

Bookwork: učebnice SB str. 107 - spojujeme obrázky a slova a kontrolujeme podle poslechu

Na poslední 1/4 hodiny jsme šli ven a hráli jsme hry na procvičení slovíček z nové lekce.

DUBEN

27.4.

MDR: hláskování zamotaných slov a luštění (názvy zemí)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 104, domácí úkol je na příští středu 4.5.

Tichá pošta: procvičujeme psaní názvů zemí.

Interaktivní tabule: gramatika, doplnění slov do rozhovorů, DID x DIDN'T

Test: napsali jsme si opakování z 8. ukončené lekce

Library: všichni si vypůjčili anglickou knížku z knihovny, termín pro vrácení knih je 11.5.

25.4.

MDR: doplňujeme začátky otázek a konce odpovědí (gramatika 8. lekce)

Hráli jsme hry na interaktivní tabuli na procvičení slovíček (rychle spojujeme vlajku s názvem země).

Podle popisu vlajky hádáme, o kterou zemi se jedná.

What's missing: na tabuli jsme rozmístili všechny obrázkové kartičky, snažíme se je všechny zapamatovat a hádáme, která zmizela.

Sentence practice: podle zadaných slov tvoříme věty a otázky (minulý čas, otázky a odpovědi)

Bookwork: učebnice SB str. 105, cvičení 1, 2, 3. Opakujeme si slovíčka a gramatiku 8. lekce

20.4.

MDR: do vět napsaných na tabuli doplňujeme správné slovo (názvy zemí z 8. lekce)

Origami: povídáme si o papíru, skládání věcí z papíru a této japonské tradici.

Ve SB str. 102 a WB 102 čteme a doplňujeme.

Vyrábíme si letadlo/vlaštovku z papíru, zdobíme a létáme :)

Bookwork: učebnice SB str. 101 - čtení.

Do sešitu kresllíme a vymýšlíme výlet do daleké budoucnosti, popisujeme, jak bude svět vypadat (3 věty)

Homework: cvičebnice WB str. 100, čtení a odpovědi. Domácí úkol je na příští středu 27.4.

Test: opakování z 8. lekce bychom si napsali příští středu 27.4.enlightened

13.4.

Dnes jsme si užili velikonoční lekci :)

MDR: do sešitu jsme zapisovali asociace ke slovům, která diktuje Miss Lily.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol jsme si přes prázdniny nezadávali.

Na interaktivní tabuli se pomalu objevují obrázky, hádáme a vybíráme správné slovo (slova týkající se Velikonoc).

Easter Story: na interaktivní tabuli se díváme na obrázky, Miss Lily čte příběh, odpovídáme na otázky k příběhu.

Kdo chtěl, na čtvrtku si ozdobil velikonoční vajíčko.

Scavenger Hunt: venku na hřišti jsme zjišťovali a zapisovali odpovědi na otázky (How many pinecones can you see? How tall is the rope pyramid? Find something soft...)

11.4.

Class discussion: What did you do at the weekend?

MDR: Imagine a holiday you took. Where did you go? Who did you go with? How did you get there? How long did you stay there? What did you do there? odpovědi píšeme do sešitu a pak předčítáme ostatním.

Story: další část příběhu, učebnice SB str. 98 - nejprve posloucháme předcházející příběh a připomínáme si, co se stalo. Nový příběh čteme, rozdělujeme si role, opravujeme výslovnost. K příběhu jsme doplnili cvičení 2 na str. 99, učebnice SB.

Map activity: na interaktivní tabuli sledujeme různá zajímavá místa ze zemí z 8. lekce, procvičujeme výslovnost a říkáme si, která místa bychom chtěli navštívit (I would like to see the Great Wall of China. I would like to go to Australia.)

Na příběh jsme se podívali na videu a ve cvičebnici WB str. 99 doplnili cvičení 1.

Story quiz: ptáme se na různé detaily z příběhu a hledáme odpovědi.

Phonics: procvičování hláskových skupin - SB 99, WB 99/2

6.4.

MDR: píšeme do sešitu zamotaná slovíčka např: 1. nhCia=China; 2. iaSpn= SPain; 3. tpgEy= Egypt; 4. anIdi=India

Bookwork:
SB str. 96 cv. 1, 2 – posloucháme písničku a číslujeme obrázky podle jejího textu; poté se dělíme do skupin a soutěžíme, která písničku lépe interpretuje 
SB str. 97 cv. 1, 2 –  spojujeme otázky a odpovědi v minulém čase, které k sobě patří (cv. 1); seznamujeme se s novou gramatikou – viz níže (cv. 2)
WB str. 97 – ze zadaných slov sestavujeme otázky ve správném slovosledu (cv. 1); odpovídáme na otázky (cv. 2)

Grammar:
minulý čas v otázce a krátká odpověď - Did  + zájmeno/osoba + sloveso v infinitivu
pokud se v otázce vyskytuje why, when, where, what apod., stojí před "did"
např. Did you go shopping? Yes, I did. Did you see the Statue of Liberty? No, I didn't. When did you get home? Yesterday.

Vocabulary: Egypt, Chile, Mexico, China, Spain, Argentina, India, Australia, Turkey, Brazil, Slovakia, Czech Republic; country, flag, continent 

Other information:
Kontrolujeme domácí úkol. Ptáme se, co bychom dělali raději např. Would you rather surf in Australia or walk Great Wall of China? a odpovídáme I would rather .... Procvičujeme tvoření otázek v minulém čase a na otázky odpovídáme (např. Where did you go? How did you get there? When did you go? Who did you go with? How long did you stay?What did you do?). Na závěr hrajeme hru "Four Corners".

4.4.

MDR: do tabulky jsme vymýšleli a zapisovali co nejvíce slov na písmenka B, W a země, které známe

New Unit: SB str. 94, lekce č. 8 - čteme si jednotlivé země, popisujeme vlajku, hledáme zemi na mapě a ukazujeme si nejznámější památky. Procvičujeme výslovnost.

Procvičujeme země na interaktivní tabuli i s obrázkovými kartičkami.

V kroužku se navzájem ptáme "Where would you like to go?" (Kam bys rád/a jel/a?)

Slovesa v minulém čase: stále procvičujeme minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves.

Nová gramatika: zápor u sloves v minulém čase (DID you go to school yesterday? DID you visit your friend at the weekend?)

Bookwork: učebnice SB str. 95, cvičení 1 - samostatné čtení a odpovědi na otázky.

Na interaktivní tabuli doplňujeme věty s novou gramatikou (I played tennis but I didn't play basketball.)

BŘEZEN

enlightenedYLE - Startersenlightened

Dnes se děti v krátké prezentaci dozvěděly více podrobností o anglické zkoušce Starters, kterou mohou skládat na naší škole. Více informací najdete v již zaslaném emailu od paní Barešové nebo na výše uvedeném odkazu. Zkoušky jsou zábavné, bez stresu, a pro děti velmi motivující.

Ke zkoušce pořádáme přípravný kurz, kde se děti na zkoušku pečlivě připraví. V případě zájmu nebo dotazů kontaktujte, prosím, paní Barešovou.

30.3.

MDR: procvičení minulého času ve větách

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 92, celá strana, domácí úkol je na příští středu 6.4.

Charades: předvádíme slovíčka ze 7. lekce a hádáme, o jaké slovo jde, slovíčka si i hláskujeme, abychom si zopakovali, jak se píší

Na interaktivní tabuli jsme nejprve hráli pexeso - spojujeme sloveso v přítomném a minulém tvaru, poté jsme losovali kartičky se slovesy v přítomném čase a tvořili věty v čase minulém.

Napsali jsme si slíbený test z dokončené 7. lekce.

Library: dnes jsme si vypůjčili anglické knížky z naší knihovny. Knížky jsou půjčené do 13.dubna.

28.3.

MDR: cvičení na interaktivní tabuli - doplňujeme správná slova, procvičujeme minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves.

Na interaktivní tabuli hrajeme hry na procvičení slovíček ze 7. lekce, doplňujeme gramatiku ze 7. lekce.

Soutěžili jsme v rychlém hláskování slovíček (doctor, nurse, headache, earache, cough, cold....)

Listening: WB str. 87 - poslech rozhovoru, nejprve čteme a odhadujeme možné odpovědi, doplňujeme podle poslechu

Učebnice SB str. 125, doplnění gramatiky.

Interaktivní tabule - otázky čteme a odpovědi (A/B/C) píšeme na mazací tabulky. Procvičujeme otázky, minulý čas, zájmena.

enlightenedNa středu 30.3. připomínám domácí úkol a test ze 7. lekce.enlightened

23.3.

MDR: Miss Lily diktuje jednotlivá písmenka, ze kterých pak sestavujeme jednotlivá slova (cough, doctor, nurse, cold)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 85, 89, domácí úkol je na příští středu 30.3.

Story: posloucháme a čteme příběh, učebnice SB str. 88, Sophia saves the day, vysvětlujeme neznámá slovíčka, odpovídáme na otázky (Activity 1) a seřazujeme věty podle děje (Activity 3). Doplnili jsme cvičení ve cvičebnici WB str. 88.

Writing: do sešitů každý vymyslel a napsal vlastní příběh, podle zadání na tabuli, 6 vět.

Dnes bylo krásně, na posledních 10 minut jsme venku hráli hru Who am I? Ptáme se a hádáme slova, která máme umístěná na čele.

Test: opakování ze 7. lekce bychom si napsali příští středu 30.3. V testu se objeví slovíčka a gramatika (minulý čas pravidelných a základních nepravidelných sloves)enlightened

21.3.

MDR: doplňujeme správné tvary nepravidelných sloves v minulém čase

Hangman: v týmech doplňujeme jednotlivá písmenka a hádáme slova (slovíčka z lekce)

Story: další část příběhu, učebnice SB str. 86, zahráli jsme si příběh (rozdělili jsme si jednotlivé role) a spojujeme části vět, str. 87. Na příběh se díváme na videu na interaktivní tabuli a k jednotlivým otázkám vybíráme TRUE / FALSE.

Phonics: skupiny hlásek, výslovnost - učebnice SB str. 87, WB str. 87. Nejprve společně vyslovujeme, rozdělujeme do skupin a přidáváme další slovíčka se stejnou výslovností. Sami pak čteme ve cvičebnici jednotlivá slovíčka a rozřazujeme je do skupin.

Na závěr jsme si zazpívali další písničku z našeho sestaveného seznamu.

enlightenedNa středu připomínám domácí úkol.enlightened

16.3.

MDR: tvoříme minulý čas pravidelných sloves, kladný a záporný tvar (WALK - walked - didn't walk, TRAVEL - travelled - didn't travel)

Homework: cvičebnice WB str. 82, 83 - domácí úkol je na příští středu 23.3.

Song: nová písnička, učebnice SB str. 84, doplňujeme čísla obrázků podle poslechu, podle písničky jsme doplnili také cvičení ve cvičebnici str. 84

Podle slov na interaktivní tabuli procvičujeme tvary pravidelných sloves v minulém čase.

Nová gramatika: minulý čas nepravidelných sloves (HAVE - had, GO - went, SAY - said, EAT - ate) Do sešitu tvoříme věty s některými slovesy, kladné i záporné věty.

Gramatiku procvičujeme v učebnici SB str. 85 cvičení 1.

14.3.

MDR: What did you do on holiday break? (I WAS....../ My family and I WERE....)

New Unit: učebnice SB str. 82, nová lekce, slovíčka jsme procvičovali a zahráli si hru Simon says.

Předvádíme si jednotlivá slovíčka a hádáme, o jaké slovíčko se jedná.

New grammar: minulý čas pravidelných sloves (jump - jumped, shout - shouted, look - looked)

Bookwork: Gramatiku procvičujeme v učebnici SB str. 83 i cvičebnici WB str. 83

2.3.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol jsme si přes jarní prázdniny nezadávali enlightened

Zopakovali jsme gramatiku na test.

Napsali jsme si opakování ze 6. dokončené lekce.

Library: všichni si vypůjčili anglickou knížku z naší knihovny. Termín vrácení knížek a vyplněných Book Reportů (Zápisů z knihy) je 16. března enlightened

Song: dnes jsme vybrali další písničku, kterou si děvčata přála, na interaktivní tabuli sledujeme text a zpíváme (No roots - odkaz)

Procvičení gramatiky WAS/WERE/WASN'T/WEREN'T

ÚNOR

28.2.

Děvčata si vybrala různé známé písničky, sledujeme slova a zpíváme. (dnes jednu písničku na začátku a jednu na závěr).

MDR: opět procvičujeme stupňování přídavných jmen

Pictionary: kreslíme na tabuli, ostatní hádají (slovíčka z lekce)

Na interaktivní tabuli procvičujeme gramatiku (comparative, superlative), slovíčka, ve dvojicích tvoříme věty podle zadání na tabuli.

Na závěr jsme na interaktivní tabuli hledali ukryté obrázky (detaily na velkém obrázku) a procvičili předložky.

23.2.

MDR: tvoříme 3. stupeň přídavných jmen do textu na interaktivní tabuli (small - the smallest, long - the longest, beautiful - the most beautiful, ugly - the ugliest, expensive - the most expensive)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 77, 81 - domácí úkol je na příští středu 2.3.

Quiz: na interaktivní tabuli čteme otázky a vybíráme správnou odpověď.

Procvičování gramatiky: učebnice SB str. 76 - spojujeme otázky a odpovědi

My gadget: do tabulky popisujeme 2 naše oblíbené přístroje (jaký přístroj, od koho a kdy jsme ho pořídili, jak vypadá, zajímavosti). Ukazujeme ostatním a popisujeme.

enlightenedTEST - příští středu 2.3. bychom si napsali opakování z probrané 6. lekce enlightened

21.1.

MDR: procvičování vět se 2. stupněm přídavných jmen

Bookwork: učebnice SB str. 78 a 79 Numbers, cvičebnice WB str. 79

Procvičujeme čísla, poslech i písemná forma.

Zahráli jsme si naši oblíbenou hru Wordshake a vymýšleli slova na zadaná písmenka.
 

16.2.

MDR: procvičení hláskových skupin (podle učebnice SB str. 75), nejprve společně na tabuli hledáme slova stejně znějící, procvičujeme výslovnost a poté doplňujeme cvičení 2/75 ve cvičebnici WB

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework:  cvičebnice WB str. 73, domácí úkol je na příští středu 23.2.

Nová gramatika: SUPERLATIVE (3. stupeň přídavných jmen) - srovnáváme 3 věci (krátká slova: tall - the tallest, small - the smallest, cheap - the cheapest / dlouhá slova: beautiful - the most beautiful, expensive - the most expensive)

Bookwork: učebnice SB str. 73

Story: SB str. 74, další část příběhu, rozdělili jsme se do malých skupinek a příběh jsme si zahráli. Společně tvoříme otázky k odpovědím na str. 75 a ze cvičebnice doplnili cvičení 1/str. 74.

Na závěr jsme si zahráli hru Who am I? procvičujeme hlavně slovíčka lekce 6.

14.2.

MDR: I love....napište o věcech, které máte opravdu rádi (I love skiing in winter).

Song: učebnice SB str. 72, poslech, doplnění informací do textu, doplnění cvičení ve cvičebnici WB str. 72 - doplňujeme do učebnice a procvičujeme 2. stupeň přídavných jmen.

Hráli jsme Valentýnské hry, osmisměrku, Freeze Dance, vytvořili valentýnské přání.

9.2.

MDR: pokračujeme v psaní příběhu ze cvičebnice WB str. 65, dokončujeme a společně čteme

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 70, 71 - domácí úkol je na příští středu 16.2.

Unit 6: dnes jsme začali novou lekci č. 6, učebnice SB str. 70 - nová slovíčka, vysvětlujeme, opakujeme výslovnost, používáme obrázkové kartičky

Nová gramatika: stupňování přídavných jmen - COMPARATIVE (2. stupeň) - vysvětlujeme si podle obrázků na tabuli, porovnáváme 2 obrázky (krátká slova: tall - taller, small - smaller, cheap - cheaper / dlouhá slova: beautiful - more beautiful, expensive - more expensive)

enlightenedPozor na psaní: happy - happier, angry - angrier, big - biggerenlightened

Bookwork: učebnice SB str. 71, doplňujeme informace podle poslechu

Každý si ve třídě našel 2 věci, které jsme v kroužku porovnávali. (The pencilcase is bigger than the pen. The book is more expensive than the notebook.)

7.2.

MDR: procvičení otázek a odpovědí WAS, WASN'T / WERE, WEREN'T

Opakovali jsme a procvičovali gramatiku z probrané lekce, hráli hry na zopakování slovíček.

Napsali jsme si test z dokončené 5. lekce.

Po testu jsme psali příběh podle obrázků ve cvičebnici WB str. 65. Příběhy dokončíme a přečteme ve středu 9.2.

2.2.

MDR: zamotaná slova (slovíčka z 5. lekce) a odpovědi na otázky (gramatika WAS/WERE)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 69 a učebnice SB str. 123, domácí úkol je na příští středu 9.2.

Story: učebnice SB str. 64, popisujeme obrázek, posloucháme příběh a vysvětlujeme slovíčka, kterým nerozumíme. Společně odpovídáme na otázky k příběhu na str. 65, cvičení 3 a cvičení 4, odpovědi hledáme v textu.

Library: vypůjčili jsme si anglické knížky z knihovny, knihy se půjčují na 14 dní, ke knize je Book Report (Zápis z knihy) na vyplnění za body navíc. enlightened

Who am I? zahráli jsme si hru, kde hádáme, Kdo jsem? ptáme se na slovíčka, která máme umístěná na čele (Am I an animal? Do I live in the sea? Do I eat fish?...)

Slíbený test z 5. dokončené lekce bychom si napsali v pondělí 7.2.

 

LEDEN

31.1.

MDR: upravte zamotaná slova (slovíčka z 5. lekce)

Opakovali jsme a procvičovali gramatiku WAS/WERE z 5. lekce.

Spelling - procvičení slovíček podle obrázků nebo podle popisu. Rozhovory podle zadaných otázek (s našimi plyšovými kamarády doma) - Were you at home yesterday? Was he in the cinema last weekend? Were you and your friends at the party yesterday?

Podívali jsme se na video, kde jsme museli doplňovat WAS/WERE.

Připomínáme domácí úkol na středu.enlightened

26.1.

MDR: popisujeme tvary, dohromady kontrolujeme spelling (triangle, circle, square, rectangle)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 61 a 68. Je to procvičování a příprava na test. Domácí úkol je na příští středu 2.2.

Opakování: test z ukončené 5. lekce bychom si napsali příští středu, v testu budou slovíčka (spelling), gramatika WAS/WERE

Listening: poslech v učebnici SB na str. 66 Patterns and symetry (nejprve jsme si na tabuli ukázaly druhy vzorů (stripes - vertical, horizontal, diagonal, spots, spirals), doplňujeme cvičení 1 a společně popisujeme obrázky ve cv.2

Create a fish: každý si do notebooku namaloval svoji rybu, použili jsme různé vzory, různé barvy, rybu pojmenovali a popsali ostatním

SB str. 67 - symmetrical and asymmetrical (souměrné a nesouměrné) čteme a doplňujeme odpovědi, k tomu doplňujeme cvičení ve cvičebnici WB na str. 67

24.1.

MDR: 3 věty s gramatikou WAS / WERE, odpovídáme na otázky na tabuli (Were you in the park at the weekend? Was your mum at work this morning? Were you and your friends in the cinema on Saturday?)

Story: učebnice SB str. 62, další část příběhu, posloucháme příběh, pak si rozdělíme role a čteme, spojujeme části vět, SB str. 63

Who said?: v textu hledáme podle zadání, kdo co řekl a ukazujeme na postavy namalované v sešitě

Cvičebnice WB  str. 63 cvičení 2

Phonics: výslovnost skupin hlásek ve slovech (SB str. 63)

Hra na interaktivní tabuli: ze zadaných písmen skládáme co nejvíce slov

19.1.

MDR: doplňujeme slovesa WAS/WERE do vět.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 59. Domácí úkol je na příští středu 26.1.

Song: učebnice SB str. 60 - podloucháme a hledáme  různobarevné ryby podle poslechu.

Cvičebnice WB str. 60, doplnili jsme cvičení 2.

I Spy: zahráli jsme si hru - popisujeme obrázky na interaktivní tabuli, hádáme.

Nová gramatika: WAS/WERE v otázce (WERE you at school yesterday? Yes, I WAS. No, I WASN'T.)

Listening: poslechové cvičení k procvičení gramatiky, učebnice SB str. 61 - poslech, pak čtení a doplnění odpovědí.

17.1.

MDR: doplňujeme slova do vět.

Popisujeme fotografie, známá slovíčka - oceán, moře.

Nová lekce: Unit 5, učebnice SB str. 58

Slovíčka: učíme se nová slovíčka, výslovnost, popisujeme, hrajeme hru "Tichá pošta" na procvičení a výslovnost.

Charades: předvádíme slova, ostatní hádají

Photo from the beach: říkáme si, co děláme na pláži a sestavujeme fotografii (I am sunbathing. I am eating icecream.)

Učebnice SB, str. 59, cvičení 1 a 3.

Nová gramatika: WAS / WERE - minulý čas slovesa BE, vysvětlujeme a procvičujeme

12.1.

MDR: opakování gramatiky I am going to the..... to....

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 57, domácí úkol je na příští středu 19.1.

Tvořili jsme různé věty na procvičení gramatiky a s obrázkovými kartičkami jsme opakovali a procvičovali slovíčka ze 4. lekce.

Napsali jsme si slíbené opakování ze 4. lekce.

Do sešitu kreslíme mapu našeho vysněného města, budeme dokončovat na pondělní lekci.

10.1.

MDR: What did you do at the weekend? Poté doplňujeme věty na procvičení gramatiky (going to + purpose)

Bookwork: učebnice SB str. 53 1, 3 - kreslíme postavu z doby kamenné a vymýšlíme věty, kam jde a co tam bude dělat. Společně předvádíme a čteme.

Games: hry na interaktivní tabuli k procvičení slovíček 4. lekce, příprava na test

SB page 122

Hádanky slovíček (popisujeme určité slovo, ostatní hádají)

5.1.

MDR: 3 věty na procvičení gramatiky (I am going to the sport centre to swim.)

Učíme se světové strany (North, South, West, East). Kreslíme mapu a popisujeme. (The treasure is south of the big mountain.) Věty si společně čteme.

Bookwork: učebnice SB str. 54, čteme, doplňujeme města podle popisu, poslech. Cvičebnice WB str. 55 (true x false)

Homework: cvičebnice WB str. 49 a 53. Domácí úkol je na příští středu 12.1.enlightened

Test: příští středu 12.1. bychom si napsali opakování 4. lekce. V pondělí i ve středu na začátku hodiny budeme ještě vše procvičovat a opakovat.enlightened

3.1.

MDR: doplňujeme slova do vět na tabuli - procvičení předložek

Opakujeme a procvičujeme slovíčka (obrázkové kartičky, prezentace)

Nová gramatika: vyjádření účelu GOING TO (I am going to the supermarket  to get some bread.)

Bookwork: učebnice SB str. 49 - poslechové cvičení

Story: učebnice SB str. 50, poslech příběhu, rozdělili jsme si role a příběh jsme si přečetli ještě jednou. Doplnili jsme cvičení na str. 51.

Podívali jsme se na příběh na videu.

PROSINEC

 

Merry Christmas and a Happy New Year!

 

22.12.

Story: Lucy and Ben, Christmas Adventure - prezentace na interaktivní tabuli, společně čteme příběh Lucy a Bena s opakováním slovíček a času.

Christmas vocabulary: opakovali jsme si vánoční slovíčka a procvičili výslovnost (link přikládám tady)

Osmisměrka: hledáme naučená slovíčka

Christmas card: vyrobili jsme si krásná vánoční přání s textem Merry Christmas and a Happy New Year

Grinch video: Podívali jsme se na krátkou epizodu vánočního Grinche a odpovídali na otázky v ději

20.12.

MDR (My Daily Report): ze zadaných a zpřeházených písmen sestavujeme slovíčka k tématu Vánoce (jako nápovědu používáme i obrázky) např. 1. mithcassr/erte = Christmas tree; 2. irednree = reindeer” 3. esrepstn = presents; 4. onnaswm = snowman

Bookwork:
SB str. 48 cv. 1, 2 – opakujeme písničku a hledáme v textu předložky
WB str. 47 cv. 1, 2 – procvičujeme předložky, doplňujeme podle obrázků do textu

Vocabulary: bank, tower, library, market square, supermarket, bus station, sports centre, map; below, above, opposite, near, behind, under, next to, between, in front of 

Other information:
Vzhledem ke karanténám a izolacím je dnešní hodina kombinovaná. Nepřítomní žáci mají výuku online s Miss Ritou, přítomní žáci jsou spojeni se skupinkou Bald Eagles a vyučují je Miss Lenka a Miss Jitka. S žáky ve škole opakujeme předložky – vyplňujeme pracovní list, soutěžíme ve dvou týmech a podle pokynů Miss Lenky pokládáme věci na požadovaná míst (např. Put the book next to the chair. The chair is above the book. apod) a hrajeme hru “Chinese whisper”. Žáci na online výuce se kromě práce s učebnicí věnují i tématu Vánoce – luští osmisměrku a procvičují si “vánoční” slovní zásobu, na obrázcích hledají rozdíly.

15.12.

MDR: What's the time? Podle obrázku hodin zapisujeme.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol jsme nezadávali

New grammar: nové předložky (ABOVE, BELOW, NEAR, OPPOSITE), ukazujeme si nejprve na obrázcích, pak v učebnici SB str. 47, spojujeme předložky s obrázky

Podle instrukcí kreslíme na papír (The cat is below the window. The car is near the bank.)

Hádáme místo, kde jsme (podle popisu - I am buying some bread and some oranges. Where am I? You are at the supermarket!)

Song: nová písnička SB str. 48, posloucháme a doplňujeme slova do textu

Bookwork: cvičebnice WB str. 48 - celá strana, procvičujeme předložky

13.12.

MDR: sestavujeme správné pořadí slov ve větách (homework my do weekend never I the at = I never do my homework at the weekend.)

My town: zopakovali jsme si místa ve městě, která již známe (hospital, cinema, playground, park, street, bus stop, train station)

New unit: SB str. 46 Around Town - učíme se nová slovíčka a procvičujeme výslovnost. Ukazujeme si obrázkové kartičky a díváme se na obrázky na interaktivní tabuli, všichni vyslovují nahlas.

Mazací tabulky: podle popisu píšeme názvy jednotlivých míst na mazací tabulky, opravujeme spelling

Writing: procvičujeme psaní nových slovíček, cvičebnice WB str. 46/1, 2

Nová slovíčka v různém rytmu a zapojením charakteristického pohybu (bus station - řídíme autobus, vyslovujeme / supermarket - tlačíme nákupní vozík, vyslovujeme)

8.12.

MDR: doplňujeme a procvičujeme příslovce četnosti (How often? Never, sometimes, usually, always)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 44, 45. Domácí úkol je na příští středu 15.12.

Procvičujeme gramatiku: interaktivní tabule, učebnice Sb str. 121.

Test ze 3. probrané lekce.

Library: všichni si půjčili anglickou knížku z naší knihovny. Knížky jsou jednoduché a zábavné. Termín vrácení je 22. prosince. Ke knize patří Book report (zápis z knihy)

6.12.

MDR: doplnění slov do frází, hláskování

V kroužku jsme si zopakovali fráze na obrázkových kartičkách, snažíme se je všechny zapamatovat. Hádáme, které zmizely.

Bookwork: učebnice SB str. 42 a 43 Saving water, povídáme si, jak můžeme šetřit vodou, čteme článek a odpovídáme na otázky (odpovědi hledáme v textu). Všichni si udělali kvíz, jak moc umíme šetřit vodou :)

Cvičebnice WB 35: poslechové cvičení, určujeme hodiny

Hodiny a procvičení času: na mazacích tabulkách určujeme čas na hodinách na interaktivní tabuli (o'clock, quarter past, half past, quarter to)

Opakujeme si a procvičujeme příslovce četnosti ve větách: How often do you....?

1.12.

Dnes se podlouhé době sešla celá skupinka v plné sestavě yes

Hned na začátku jsme dokončili skoro dokončený test z 1. lekce.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 35/2 a 37 celá strana. Domácí úkol je na příští středu 8.12.

Story: příběh z učebnice SB str. 40 Arnold and the robot. Vysvětlili jsme si některá slovíčka a příběh jsme si nahlas přečetli. Věty ze cv.3 na str. 41 jsme srovnali do správného pořadí.

Hráli jsme hru "Robot, robot!" a navzájem zadáváme příkazy ("Robot, tidy up!")

Create a Robot: každý si namaloval svého robota, pojmenoval ho a napsal jeho přednosti (My robot cleans my room and does my homework.) Obrázky jsme si navzájem předvedli.

Test: příští středu 8. 12. bychom si napsali test ze 3. dokončené lekce. (slovíčka, hodiny - quarter past, half past, quarter to, příslovce četnosti - always, usually, sometimes, never)

LISTOPAD

29.11. kombinovaná lekce

MDR: procvičili jsme gramatiku potřebnou pro test, pracujeme se sešitem a psacími tabulkami (SOME/ANY, pořádek slov ve větách, hláskování slovíček)

Společně jsme luštili křížovku, abychom si zopakovali slovíčka a procvičili jejích psaní.

Procvičení slovíček ze 2. probrané lekce, učebnice SB str. 120

Napsali jsme si test ze 2. dokončené lekce - poslechová a písemná cvičení.

Ve zbytku hodiny jsme hráli osmisměrky.

 

24.11. kombinovaná lekce

MDR: odpovídáme na otázky: How often do you.....? (HOW OFTEN = jak často)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 33 a 34. Domácí úkol je na příští středu 1. 12.

Story: učebnice SB str. 38 - další příběh Lucy a Bena, posloucháme příběh a sledujeme obrázky, odpovídáme na otázky (true x false).

Cvičebnice WB str. 38 - cičení 1 a 2 k příběhu.

Na příběh jsme se podívali také na videu.

Phonics: V a F, procvičení výslovnosti, učebnice SB str. 39

22.11. kombinovaná lekce

MDR: What did you do at the weekend? - kreslíme jednoduchý obrázek

Procvičování hodin: nakreslili jsme si 3 ciferníky a do nich zapisujeme hodiny dle diktátu.

Interaktivní tabule: What's the time? určujeme společně

Song: učebnice Sb str. 37 - posloucháme písničku a doplňujeme čas na hodinách. Kontrolujeme a společně čteme

Cvičebnice WB str. 34 - cvičení 1 a 2

Předvádíme jednotlivé činnosti a hádáme, o kterou činnost jde (sweep, dry the dishes, wash up, feed the dog...)

Nová gramatika: příslovce určující frekvenci (ALWAYS - vždy, USUALLY - obvykle, SOMETIMES - někdy, NEVER - nikdy)

Procvičujeme ve větách, učebnice SB str. 37 - podle poslechu doplňujeme do tabulky

15.11.

MDR: I LIKE x I DON'T LIKE (co ráda a nerada doma dělám)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 28 - celá strana, domácí úkol je na příští středu 24.11.

Nová lekce: Unit 3 Daily tasks - dnes jsme začali novou lekci, ukazujeme si a procvičujeme slovíčka, obrázkové kartičky, výslovnost, předvádíme jednotlivé činnosti

Na papíře spojujeme rozdělené fráze.

Charades: předvádíme slovíčka a hádáme, která činnost to je

Nová gramatika: učíme se hodiny (It's quarter past two. Doslova "čtvrt po druhé" = čtvrt na tři. / It's half past two. Doslova "půl po druhé" = půl třetí. / It's quarter to two. Doslova "čtvrt do dvou" = třičtvrtě na dvě.

Procvičujeme v učebnici SB str. 35.

10.11.

MDR: opakování slovíček poslední lekce.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 25 - celá strana, úkol je výjimečně na pondělí 15.11.

Bookwork: učebnice SB str. 28 - celá strana, nejprve posloucháme a doplňujeme, poté čteme a spojujeme text se správným obrázkem.

Writing: každý si nakreslil obrázek oblíbeného jídla a pár větami ho popsal. Ukazujeme a čteme společně.

Fruit, Vegetables, Drinks: slovíčka z interaktivní tabule rychle třídíme do správných sloupečků

Speaking: v kroužku procvičujeme: What is your favourite food? Do you like...?

8.11.

MDR: diktát písmenek 3 zamotaných slov, která jsme museli rozluštit (slovíčka z probírané lekce)

Picnic: vymýšleli jsme, co všechno si můžeme vzít s sebou na piknik.

Story: učebnice SB str. 26 (The Golden Apple),  další část příběhu Bena a Lucy - rozdělili jsme si role a příběh jsme si přečetli. Odpovídáme TRUE/FALSE na otázky k příběhu a odpovědi doplňujeme do cvičení 2 str. 27.

V kroužku jsme vymýšleli slova na jednotlivá písmenka v abecedě - co všechno můžeme jíst nebo přinést na piknik.

Story: na příběh The Golden Apple jsme se podívali na videu a doplnili jsme aktivitu 1 ve cvičebnici WB str. 26

Phonics: SB str. 27/3 - procvičujeme hlásku "i" která může znít jako [aj] ice cream, bike, kite nebo jako [i] window, igloo, fish

Test: příští pondělí 15.11. bychom si napsali test ze druhé lekce

3.11.

Listening:  učebnice SB str. 23, ve cvičení 1 jsme si popsali obrázky a pak podle poslechu určili, o kterém sendviči se mluví.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 23, celá strana. Domácí úkol je na příští středu 10.11.

Song: nová písnička, učebnice SB str. 24 - posloucháme a dopisujeme chybějící slovíčka. Společně jsme zkontrolovali.

Cvičebnice WB str. 24 - popisujeme obrázek (There are some..(apples, oranges, sandwiches)..../ There aren't any..(apples, oranges, sandwiches).../There is some....(cheese, orange juice, water) / There isn't any...(cheese, orange juice, water)

Nová gramatika: návrhy k činnosti - SHALL WE make some salad? HOW ABOUT some soup? Good idea! OK! No, I don't like salad, soup.

Novou gramatiku jsme procvičili v učebnici SB str. 25 - podle poslechu označujeme potraviny, které patřily do polévky.

Práce ve dvojicích: make your own salad - ptáme se novými otázkami a vybíráme potraviny do salátu. Popisujeme, co jsme do salátu vybrali.

Na závěr jsme si zahráli hru Snatch!, ve které jsme procvičili nová slovíčka i ta z minulé lekce.

2.11. online hodina

MDR: potěšili jsme se písničkou, ve které jsme procvičili různé druhy ovoce.

Nová lekce: SB 22 Unit 2 - nová slovíčka, výslovnost, flashcards, otázky pod obrázkem, zahráli jsme si hru Pictionary - kreslíme obrázky a odpovídáme do chatu.

Cvičebnice WB str 22, cvičení 1 a 2 - doplnění slovíček k obrázkům a do vět

Nová gramatika: SOME, ANY - v otázkách, kladných a záporných větách - používáme pro množné číslo a nepočitatelná podstatná jména. Procvičujeme a ukazujeme si na tabulce v učebnici SB str. 23/2

ŘÍJEN

25.10.

MDR: procvičujeme psaní slovíček a 3. osobu jednotného čísla, opakujeme na test.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 18 celá strana - úkol je na příští středu 3.11.

Test: napsali jsme si slíbený test z 1. dokončené lekce. Test dokončíme v příští lekci po podzimních prázdninách

Halloween: ve druhé části hodiny jsme hráli slíbené halloweenské hry, shlédli krátké video s doplňováním a otázkami, doplňovali osmisměrku a zahráli si hru Werewolf.

20.10. online hodina

MDR: procvičili jsme si gramatiku v učebnici SB na str. 119

Společně jsme si zkontrolovali domácí úkol.

Homework: domácí úkol, cvičebnice WB str. 21, celá strana - domácí úkol je vyjímečně na pondělí 25.10. enlightened

Hádáme obrázky, které se pomalu objevují - procvičení školních předmětů

Story: učebnice SB str. 16 - příběh čteme a posloucháme, vysvětlili jsme si slova, kterým nerozumíme a vypracovali cvičení 3 na str. 17, kdo stihnul, mohl pracovat i ve cvičebnici WB na str. 16/2

Listening: posloucháme a vybarvujeme obrázek podle instrukcí (cvičebnice WB str. 17)

Test: enlightenedv pondělí 25.10. bychom si zopakovali, co jsme se naučili v 1. lekci (školní předměty, gramatika I like reading/I love singing/ I have to wear a mask at school)

Halloween: enlightenedv pondělí bychom ve třídě oslavili Halloween, naučíme se nová slovíčka, zahrajeme si různé hry. Můžeme si přinést malou masku, nebo nějakou ozdobu či doplněk, čarodějnický klobouk, abychom měli zajímavou lekci :)

18.10. online hodina

MDR: procvičujeme hláskování (spelling) - library, subject, timetable, geography

Hangman: ve dvou týmech doplňujeme chybějící písmenka a hádáme slova

Musical instruments (hudební nástroje): učebnice SB str. 18 - posloucháme zvuk hudebních nástrojů, ukazujeme si, jak na ně hrajeme, podle poslechu číslujeme obrázky

Rozdělení hudebních nástrojů: Stringed (smyčcové) / Wind (dechové) / Percussion (bicí), cvičebnice WB str. 18

My favourite musical instrument: kreslíme obrázek a píšeme věty (My favourite instrument is...)

Připomínáme domácí úkol na tuto středu. yes

13.10. online hodina

MDR: Foods - nejprve zapisujeme co nejvíce slovíček z kategorie jídla. Na tabulky si je pak rozdělujeme I LIKE / I DON'T LIKE a tvoříme věty.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 13 - celá strana. Domácí úkol je na příští středu 20.10.

Story: učebnice SB str. 14 - co vidíme na obrázku? Učíme se nová slovíčka: librarian (knihovník), code (kód), odpovídáme na otázky. Příběh jsme si nejprve poslechli a sledovali text v učebnici.

Rozluštili jsme nápis na str. 15 podle uvedeného kódu. Podle kódu jsme také zašifrovali naše jména. Na příběh jsme se podívali na videu.

Schované obrázky: na velkém obrázku se snažíme najít různé předměty a popisujeme, kde je vidíme (next to, on the, above, under)

11.10. online hodina

MDR: Co je na obrázku? do chatu nebo na tabulky popisujeme školní předměty

Worldwall online game: Rychle spojujeme obrázky a předměty

Song: učebnice SB str. 12, poslechli jsme si novou písničku a přiřadili obrázky ke slovíčkům

Cvičebnice WB str. 12, cvičení 2

Nová gramatika: HAVE TO = muset (I HAVE TO brush my teeth every day. I HAVE TO bring books to school.)

Opakujeme si pravidla ve škola a povinnosti doma, tvoříme věty se slovesem HAVE TO. (I HAVE TO feed my hamster every day.)

Učebnice SB str. 13/1 - poslech a doplnění

6.10.

Secret words: na začátku hodiny jsme podle kartiček popisovali slovo, ostatní hádali (MILK - it's a drink, it's white, I drink it in the morning.)

Nová lekce: učebnice SB str. 10 - začínáme novou lekci a učíme se školní předměty. Procvičujeme výslovnost a popisujeme si jednotlivá slovíčka podle obrázku v učebnici. Ke slovíčkům jsme doplnili cvičení na str. 10 ve cvičebnici WB.

V kroužku se navzájem ptáme: "What is your favourite subject and why? My favourite subject is art because I like painting pictures."

Nová gramatika: I like painting pictures. I love drawing. I don't like maths. I really don't like numbers.

Gramatiku jsme procvičovali ve dvojicích, doplnili jsme cvičení 1/11 v učebnici SB.

Na závěr jsme si zahráli hru Werewolf.

Homework: společně jsme zkontrolovali domácí úkol. Všechny chválíme za vzorné vypracování! yes

Nový domácí úkol: cvičebnice WB str. 9 a 11, celé strany, domácí úkol je na příští středu 13.10

4.10.

MDR: do sešitu: opakování čísel a přivlastňovacích přídavných jmen

V kroužku: opakujeme slovíčka z probrané lekce, procvičujeme výslovnost a spelling

Na interaktivní tabuli: ve dvojicích sestavujeme krátké dialogy a procvičujeme spojení GOOD AT, hrajeme pexeso

Opakování: napsali jsme si test z ukončené lekce. Poslech, čtení a psaní

Notebook: zadané téma: My castle - kreslíme obrázek zábavný nebo strašidelný hradu do sešitu, popisujeme jednoduchými slovíčky.

Připomínám domácí úkol na středu 6. 10. enlightened

ZÁŘÍ

29.9.

Poslech - opakujeme gramatiku a slovíčka z loňského roku

Homework: domácí úkol, cvičebnice WB str. 5 - celá strana, na příští středu 6.10.

Hráli jsme hry na procvičení čísel a opakování slovíček z probírané lekce.

Na interaktivní tabuli a do sešitu správně opravujeme pořadí slov ve větách (procvičujeme GOOD AT)

U tabule zpíváme a tančíme na naši oblíbenou písničku a ukazujeme činnosti (clap, stamp, jump, wave...)

27.9.

Poslech - opakujeme gramatiku a slovíčka z loňského roku

Gramatika: přídavné jméno přívlastňovací (Miss Lenka's book, Hana's shoes, Petr's dog)

Procvičujeme novou gramatiku, tvoříme věty do notebooku a prezentujeme ostatním. Hrajeme jsme hry na procvičení nové gramatiky.

Bookwork: cvičebnice WB str. 7/1 - poslechové cvičení, procvičení rodiny a přivlastňovacích přídavných jmen.

Bookwork: učebnice SB, nový příběh, strana 6, posloucháme příběh, odpovídáme na otázky a na samotný příběh se díváme na videu. K příběhu vypracováváme i cvičení ze cvičebnice WB na straně 8.

enlightenedTest/Opakování: opakování právě probírané lekce bychom si napsali příští pondělí 4.10. enlightened

22.9.

Poslech - opakování slovíček a frází z loňského roku

Family - opakování slovíček týkajících se rodiny (brother, sister, mother, mum, father, dad, grandfather, grandmother, aunt, uncle, cousins, grandson, granddaughter), ukazujeme si "Family tree" na tabuli a do sešitu kreslíme vlastní rodinu.

Každý pak ostatním předvedl svůj obrázek a vymyslel nějakou větu.

Bookwork: učebnice SB str. 7/1 - podle obrázku doplňujeme věty.

Pracovní list - psaní/čtení - opakování loňského roku

Venku jsme si zahráli hru Simon says.

20.9.

Poslech - opakování slovíček a frází z loňského roku.

Zahráli jsme si hru na zopakování aktivit (swimming, skipping, running, climbing.....)

Nová gramatika: to be GOOD AT x not to be GOOD AT (být v něčem dobrý, něco dobře umět) I am good at swimming. (Umím dobře plavat.) She isn't good at singing. (Neumí dobře zpívat.)

Bookwork: učebnice SB str. 5 - cvičení 1 a 3, samostatně/ve dvojicích

New song (nová písnička): učebnice SB str. 6 - posloucháme a doplňujeme slovíčka do textu.

Pracovní list - psaní/čtení - opakování loňského roku

Na závěr jsme si zahráli hru Simon says :)

15.9.

Dnes jsme připravovali plakát naší skupinky, který bude spolu s ostatními vystaven na chodbě k jídelně. Moc se nám povedl! yes

Stále opakujeme gramatiku z loňského roku na pracovních listech.

Bookwork: nová lekce "Meet the Explorers", učebnice SB str. 4. Seznámili jsme se s novými hrdiny, jsou to spolužáci Lucy a Ben, kteří podnikají různá dobrodružství.

Učili jsme se a procvičovali nová slovíčka a poslouchali a odpovídali na otázky pod obrázkem.

Na závěr hodiny jsme šli ven a zahráli si hru Simon says.

13.9.

Vítáme děti v novém školním roce! smiley

V kroužku každý ke svému jménu přidal nějaký pohyb a tak jsme se pobavili při "seznamování".

Ozdobili jsme si sešity pro letošní školní rok a rozdali jsme si učebnice.

Chvíli jsme opakovali gramatiku a fráze z loňského školního roku (čtení, psaní, poslech).

Ujasnili jsme si pravidla chování ve třídě a zapsali si je do sešitu.

Podepsali jsme dokument proti šikaně v naší skupince a krátce si řekli o tom, jak se k sobě chceme chovat.

Hráli jsme hry a jednoduché soutěže v týmech.

 

aktualizováno: 22.06.2022 20:20:48