Bald Eagles

Vyučující:

 

Lily Schmidt-Block

email: lillianrose1018@gmail.com

Asistent/ka:

 

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

ŘÍJEN

13.10. online hodina

MDR: Foods - nejprve zapisujeme co nejvíce slovíček z kategorie jídla. Na tabulky si je pak rozdělujeme I LIKE / I DON'T LIKE a tvoříme věty.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 13 - celá strana. Domácí úkol je na příští středu 20.10.

Story: učebnice SB str. 14 - co vidíme na obrázku? Učíme se nová slovíčka: librarian (knihovník), code (kód), odpovídáme na otázky. Příběh jsme si nejprve poslechli a sledovali text v učebnici.

Rozluštili jsme nápis na str. 15 podle uvedeného kódu. Podle kódu jsme také zašifrovali naše jména. Na příběh jsme se podívali na videu.

Schované obrázky: na velkém obrázku se snažíme najít různé předměty a popisujeme, kde je vidíme (next to, on the, above, under)

11.10. online hodina

MDR: Co je na obrázku? do chatu nebo na tabulky popisujeme školní předměty

Worldwall online game: Rychle spojujeme obrázky a předměty

Song: učebnice SB str. 12, poslechli jsme si novou písničku a přiřadili obrázky ke slovíčkům

Cvičebnice WB str. 12, cvičení 2

Nová gramatika: HAVE TO = muset (I HAVE TO brush my teeth every day. I HAVE TO bring books to school.)

Opakujeme si pravidla ve škola a povinnosti doma, tvoříme věty se slovesem HAVE TO. (I HAVE TO feed my hamster every day.)

Učebnice SB str. 13/1 - poslech a doplnění

6.10.

Secret words: na začátku hodiny jsme podle kartiček popisovali slovo, ostatní hádali (MILK - it's a drink, it's white, I drink it in the morning.)

Nová lekce: učebnice SB str. 10 - začínáme novou lekci a učíme se školní předměty. Procvičujeme výslovnost a popisujeme si jednotlivá slovíčka podle obrázku v učebnici. Ke slovíčkům jsme doplnili cvičení na str. 10 ve cvičebnici WB.

V kroužku se navzájem ptáme: "What is your favourite subject and why? My favourite subject is art because I like painting pictures."

Nová gramatika: I like painting pictures. I love drawing. I don't like maths. I really don't like numbers.

Gramatiku jsme procvičovali ve dvojicích, doplnili jsme cvičení 1/11 v učebnici SB.

Na závěr jsme si zahráli hru Werewolf.

Homework: společně jsme zkontrolovali domácí úkol. Všechny chválíme za vzorné vypracování! yes

Nový domácí úkol: cvičebnice WB str. 9 a 11, celé strany, domácí úkol je na příští středu 13.10

4.10.

MDR: do sešitu: opakování čísel a přivlastňovacích přídavných jmen

V kroužku: opakujeme slovíčka z probrané lekce, procvičujeme výslovnost a spelling

Na interaktivní tabuli: ve dvojicích sestavujeme krátké dialogy a procvičujeme spojení GOOD AT, hrajeme pexeso

Opakování: napsali jsme si test z ukončené lekce. Poslech, čtení a psaní

Notebook: zadané téma: My castle - kreslíme obrázek zábavný nebo strašidelný hradu do sešitu, popisujeme jednoduchými slovíčky.

Připomínám domácí úkol na středu 6. 10. enlightened

ZÁŘÍ

29.9.

Poslech - opakujeme gramatiku a slovíčka z loňského roku

Homework: domácí úkol, cvičebnice WB str. 5 - celá strana, na příští středu 6.10.

Hráli jsme hry na procvičení čísel a opakování slovíček z probírané lekce.

Na interaktivní tabuli a do sešitu správně opravujeme pořadí slov ve větách (procvičujeme GOOD AT)

U tabule zpíváme a tančíme na naši oblíbenou písničku a ukazujeme činnosti (clap, stamp, jump, wave...)

27.9.

Poslech - opakujeme gramatiku a slovíčka z loňského roku

Gramatika: přídavné jméno přívlastňovací (Miss Lenka's book, Hana's shoes, Petr's dog)

Procvičujeme novou gramatiku, tvoříme věty do notebooku a prezentujeme ostatním. Hrajeme jsme hry na procvičení nové gramatiky.

Bookwork: cvičebnice WB str. 7/1 - poslechové cvičení, procvičení rodiny a přivlastňovacích přídavných jmen.

Bookwork: učebnice SB, nový příběh, strana 6, posloucháme příběh, odpovídáme na otázky a na samotný příběh se díváme na videu. K příběhu vypracováváme i cvičení ze cvičebnice WB na straně 8.

enlightenedTest/Opakování: opakování právě probírané lekce bychom si napsali příští pondělí 4.10. enlightened

22.9.

Poslech - opakování slovíček a frází z loňského roku

Family - opakování slovíček týkajících se rodiny (brother, sister, mother, mum, father, dad, grandfather, grandmother, aunt, uncle, cousins, grandson, granddaughter), ukazujeme si "Family tree" na tabuli a do sešitu kreslíme vlastní rodinu.

Každý pak ostatním předvedl svůj obrázek a vymyslel nějakou větu.

Bookwork: učebnice SB str. 7/1 - podle obrázku doplňujeme věty.

Pracovní list - psaní/čtení - opakování loňského roku

Venku jsme si zahráli hru Simon says.

20.9.

Poslech - opakování slovíček a frází z loňského roku.

Zahráli jsme si hru na zopakování aktivit (swimming, skipping, running, climbing.....)

Nová gramatika: to be GOOD AT x not to be GOOD AT (být v něčem dobrý, něco dobře umět) I am good at swimming. (Umím dobře plavat.) She isn't good at singing. (Neumí dobře zpívat.)

Bookwork: učebnice SB str. 5 - cvičení 1 a 3, samostatně/ve dvojicích

New song (nová písnička): učebnice SB str. 6 - posloucháme a doplňujeme slovíčka do textu.

Pracovní list - psaní/čtení - opakování loňského roku

Na závěr jsme si zahráli hru Simon says :)

15.9.

Dnes jsme připravovali plakát naší skupinky, který bude spolu s ostatními vystaven na chodbě k jídelně. Moc se nám povedl! yes

Stále opakujeme gramatiku z loňského roku na pracovních listech.

Bookwork: nová lekce "Meet the Explorers", učebnice SB str. 4. Seznámili jsme se s novými hrdiny, jsou to spolužáci Lucy a Ben, kteří podnikají různá dobrodružství.

Učili jsme se a procvičovali nová slovíčka a poslouchali a odpovídali na otázky pod obrázkem.

Na závěr hodiny jsme šli ven a zahráli si hru Simon says.

13.9.

Vítáme děti v novém školním roce! smiley

V kroužku každý ke svému jménu přidal nějaký pohyb a tak jsme se pobavili při "seznamování".

Ozdobili jsme si sešity pro letošní školní rok a rozdali jsme si učebnice.

Chvíli jsme opakovali gramatiku a fráze z loňského školního roku (čtení, psaní, poslech).

Ujasnili jsme si pravidla chování ve třídě a zapsali si je do sešitu.

Podepsali jsme dokument proti šikaně v naší skupince a krátce si řekli o tom, jak se k sobě chceme chovat.

Hráli jsme hry a jednoduché soutěže v týmech.

 

aktualizováno: 17.10.2021 00:08:49