Bald Eagles

Vyučující:

 

Quetzal Vallejo-Howard

tel.: +420 773 007 991
email: quetzalvh@ucla.edu

Asistent/ka:

 

Nikita Bernardová

tel.: +420 777 678 568 
email: nikita.bernardova@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2022-2023!Vážení rodiče,

pokud si má Vaše dítě vést v programu úspěšně, je důležité, abyste věděli, co se na hodinách dělá, a mohli jej tak ve studiu podpořit. Na této webové stránce najdete informace o práci v hodinách, o zadaných domácích úkolech, o nadcházejících testech i další důležité informace týkající se výuky. Je nezbytné, aby se žáci snažili vypracovávat domácí úkoly a v případě absence si vždy doplnili zameškanou látku. Snadněji se tak po návratu do školy zapojí do výuky. V případě dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Nové, druhé, vydání učebnic Super Minds! V tomto školním roce budeme při výuce používat nové, druhé, vydání našich oblíbených učebnic Super Minds. Obsahově je téměř stejné jako to předcházející, avšak bylo vylepšeno a aktualizováno. Věříme, že se všem bude líbit. Jeho součástí je nová digitální platforma, Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (Workbook) a eBook (Student's Book) pro domácí studium a opakování. Všechna poslechová cvičení, písničky a videa v obou učebnicích jsou nyní na této nové platformě dostupná. Návod k jejímu užívání najdete v obou učebnicích na přední vnitřní straně jejich obalu. V případě dotazů či problémů týkajících se používání této platformy, klikněte na této stránce vpravo dole na ikonu "?HELP", kde najdete krátká videa, jak postupovat.

Také bychom Vám rádi připomněli, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Obsah učebnic byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických výukových programů a mohl se přizpůsobit dané týdenní dotaci hodin. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často najdete v učebnicích vynechané stránky, které si žáci samozřejmě mohou v případě zájmu také sami doma vypracovat.

 

LISTOPAD

23.11.

enlightenedPŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 28.11.: WB str. 24, 25

Zápis do sešitu:

doplňujeme věty tak, abychom ostatním řekli o našem ideálním pikniku:

At my perfect picnic there are/is some ______, ______, and _____.

There aren’t/isn’t any ______ or ______.

Práce se Student’s Book:

SB str. 26-27: Story

WB str. 26: Story Practice

WB str. 27 cv. 2: Phonics

New Grammar:

Questions/Answers with some and any:

Use “any” with the following questions and negative answers. Use “some” with  positive answers. Use “is” with uncountable nouns (cheese, milk, bread, lemonade, juice, soup, salad, chicken) and “are” with countable nouns (oranges, vegetables, rolls).

Is there any cheese?

Yes, there is some cheese./No there isn’t any.

Are there any oranges?

Yes, there are some oranges./ No there aren’t any oranges.

Suggestions:

Shall we (verb)….?

How about some…?

Good idea!

OK.

No, I don’t like...

New Vocabulary:

rolls, lemonade, cheese, apple juice, water, soup, vegetables, salad

Other Activity:

aktivní video: This or That Healthy Food Choices!

Blaster!

21.11.

enlightenedHomework due Monday 28.11.: WB str. 24, 25

Zápis do sešitu:

Is there any chicken?

Yes, there is some cheese.

Are there any vegetables?

No, there aren’t any apples.

There isn’t any soup.

Práce se Student’s Book:

str. 25: Suggestions

str. 120 cv. 2: Language Focus

New Grammar:

Questions/Answers with some and any

Use “any” with the following questions and negative answers. Use “some” with  positive answers. Use “is” with uncountable nouns (cheese, milk, bread, lemonade, juice, soup, salad, chicken) and “are” with countable nouns (oranges, vegetables, rolls).

Is there any cheese?

Yes, there is some cheese./No there isn’t any.

Are there any oranges?

Yes, there are some oranges./ No there aren’t any oranges.

Suggestions:

Shall we (verb)….?

How about some…?

Good idea!

OK.

No, I don’t like...

New Vocabulary:

rolls, lemonade, cheese, apple juice, water, soup, vegetables, salad

Other Activity:

aktivní video

EduCandy

16.11.

enlightenedPŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 21.11.: WB str. 22, 23

Zápis do sešitu:

procvičujeme novou slovní zásobu tím, že luštíme přeházená písmena ve slovíčkách

Práce se Student’s Book:

str. 23: Some/Any (nová gramatika)

str. 24: Song

str. 120 cv. 1: Language Focus

New Grammar:

Questions/Answers with some and any

Use “any” with the following questions and negative answers. Use “some” with  positive answers. Use “is” with uncountable nouns (cheese, milk, bread, lemonade, juice, soup, salad, chicken) and “are” with countable nouns (oranges, vegetables, rolls).

Is there any cheese?

Yes, there is some cheese./No there isn’t any.

Are there any oranges?

Yes, there are some oranges./ No there aren’t any oranges.

Suggestions:

Shall we (verb)….?

How about some…?

Good idea!

OK.

No, I don’t like...

New Vocabulary: rolls, lemonade, cheese, apple juice, water, soup, vegetables, salad

Other Activity:

aktivní video: Would you Rather? Food Edition

Big Describer: Food

14.11.

enlightenedHomework due Monday 21.11.: WB str. 22, 23

mailděti si domů odnesly opravený test z Unit 1, který si nechávají

Práce se Student’s Book:

str. 22: The Picnic – představujeme si a učíme se novou slovní zásobu

New Vocabulary: rolls, lemonade, cheese, apple juice, water, soup, vegetables, salad

Other Activity:

dokončujeme Alien Planets Projects: kreslíme obrázek naší ideální mimozemské planety a vymýšlíme tři pravidla, kterými se tato planeta musí řídit (have to)

hra 10 Second Picture

9.11.

enlightenedPŘÍPOMÍNÁM Homework due Monday 14.11.: WB str. 20

Dnešní hodinu jsme začali opakováním na test z lekce 1, ten jsme si následně i napsali.

Pro odlehčení jsme ke konci hodiny plnili aktivní Thanksgiving video ZDE a taky vypracovali pracovní list na procvičení slovíček.

7.11.

enlightenedHomework due Monday 14.11.: WB str. 20 + study for the test!!

VE STŘEDU (9.11.) SI NAPÍŠEME TEST Z UNIT 1

Zápis do sešitu:

na tabuli je nápověda, podle které hádáme, o jaký školní předmět se jedná (viz. New Vocabulary)

Práce se Student’s Book:

Student’s Book str. 16-17: „Puzzles are Great Fun“ Story

New Grammar:

Like/Love/Don’t like + ing

I like listening to music.

He loves learning about science.

I really don’t like singing.

Have to/Has to

We use „have to“ to talk about rules and obligations as in,

You have to go to bed at 9 o’clock.

New Vocabulary:

English, Geography, Music, I.T., History, Maths, Science, Art, P.E.

Other Activity:

procvičujeme slovní zásobu a gramatiku na středeční test

aktivní video

hra Blaster! 

2.11.

enlightenedPŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 7.11.: WB str. 16, 21

Zápis do sešitu:

Odpovídáme na otázky: „Yes, we do“/“No, we don’t“

Do we have to speak English in LEAP lessons?

Do we have to bring our books everyday?

Do we have to do seven pages of homework in one week in LEAP?

Do we have to be kind to others?

Do we have to sit in our chairs for the whole lesson?

Práce se Student’s Book:

Work Book str. 17

Student’s Book str. 16

New Grammar:

Like/Love/Don’t like + ing

I like listening to music.

He loves learning about science.

I really don’t like singing.

Have to/Has to

We use „have to“ to talk about rules and obligations as in,

You have to go to bed at 9 o’clock.

New Vocabulary:

English, Geography, Music, I.T., History, Maths, Science, Art, P.E.

Other Activity:

dokončujeme Spooky Silly Halloween Stories z minulé hodiny

aktivní video: Would You Rather? Fall Edition

ŘÍJEN

31.10.

devilHAPPY HALLOWEENdevil

enlightenedHomework due Monday 7.11.: WB str. 16, 21

Zápis do sešitu:

posloucháme strašidelné halloweenské zvuky a hádáme, o co se jedná

New Vocabulary: haunted house, skull, graveyard, trick or treat, wand, broom, potion, spell, cauldron, devil

Other Activity:

pin the stem on the pumpkin: na tabuli je nakreslená dýně, děti mají zavázané oči a snaží se na dýni umístit stopku, vyhrává ten, kdo se trefí nejpřesněji

Minions Halloween chase: aktivní video

Halloween Masks: společně si vyrábíme halloweenské masky, viz. foto 

Halloween Mad Libs: ve dvojicích píšeme krátký vtipný příběh 1 a příběh 2

24.10.

enlightenedHomework due Monday 31.10.: WB str. 12, 13

mailPříští hodinu (31.10.) oslavíme Halloween, děti si na hodinu můžou donést kostýmy 

mailDěti si dnes odnesly domů opravené testy z Unit 0, které si nechávají.

Zápis do sešitu:

Today I have to tidy my room.

Today I have to make my bed.

Today I have to do my homework.

Today I have to look after my brother.

Práce se Student’s Book:

str. 14-15: Story – čteme si příběh a plníme k němu cvičení

Work Book str. 14

Work Book str. 15, cv. 2 (procvičování hlásek)

New Grammar:

Like/Love/Don’t like + ing

I like listening to music.

He loves learning about science.

I really don’t like singing.

Have to/Has to

We use „have to“ to talk about rules and obligations as in,

You have to go to bed at 9 o’clock.

New Vocabulary:

English, Geography, Music, I.T., History, Maths, Science, Art, P.E.

Other Activity:

halloweenské aktivní video (viz. foto  )

What Do You Like To Do? písnička, následně k ní zodpovídáme otázky

19.10.

enlightenedPŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 24.10.: WB str. 10, 11

Zápis do sešitu: napsat větu s jednou věcí, kterou rádi děláme a s jednou věcí, kterou děláme neradi (např. I like swimming, but I don’t like playing football.)

Práce se Student’s Book: str. 12: písnička, nejdříve jsme si ji poslechli a plnili cvičení, pak jsme si písničku všichni společně zazpívali

str. 13: nová gramatika Have to + infinitive

str. 119, cv. 2

New Grammar: Like/Love/Don’t like + ing

I like listening to music.

He loves learning about science.

I really don’t like singing.

New Vocabulary: English, Geography, Music, I.T., History, Maths, Science, Art, P.E.

Other Activity:

What’s Their Favorite School Subject? Quiz: děti podle indicií na tabuli hádají, jaký předmět je postav oblíbený

EduCandy Unit 1

17.10.

enlightenedHomework due Monday 24.10.: WB str. 10, 11

Práce se Student’s Book: str. 10: začali jsme lekci 1: Our School

str. 11: nová gramatika Like/Don’t Like + ing, poslechová cvičení

str. 119, cv. 1

New Grammar: Like/Love/Don’t like + ing

I like listening to music.

He loves learning about science.

I really don’t like singing.

New Vocabulary: English, Geography, Music, I.T., History, Maths, Science, Art, P.E.

Other Activity: active video

hra Charades (pantomima, děti předvádí jeden ze školních předmětů a ostatní hádají)

School Subject Quiz: děti podle obrázku na tabuli hádají, o jaký školní předmět

12.10.

enlightenedPŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 17.10.: WB str. 9

Dnešní hodinu jsme začali opakováním na test z lekce 0, ten jsme si následně i napsali.

Pro odlehčení jsme ke konci hodiny plnili aktivní Halloween videa ZDE a ZDE a taky vypracovali pracovní list.

10.10.

enlightenedHomework due Monday 17.10.: WB str. 9

TEST UNIT 0 si napíšeme ve středu 12.10.: objeví se v něm slovní zásoba a gramatika z lekce 0 (viz Student’s Book, Work Book a předešlé reporty z hodin)

Zápis do sešitu: slovní zásoba z lekce 0 (číslovky 21-100)

Grammar: to be GOOD AT + ing (být v něčem dobrý, něco umět)

Např. I am good at playing piano. Are you good at painting? Yes I am./No I’m not.

Vyjádření rodinných vztahů pomocí přídavných jmen přivlastňovacích (POSSESIVE APOSTROPHES)  -'s 

Např. Mary’s sister, Peter’s brother, Lisa’s daughter

Vocabulary: family; grandparents - grandfather, grandmother; parents - mother, father; son, daughter, sister, brother, aunt, uncle, cousins, grandson, granddaughter, upstairs, downstairs, cellar, to meet, explorers, treasure, lost, find, castle, secret, číslovky 21-100

Other Activity:

Procvičovali jsme slovní zásobu a gramatiku z Unit 0 na středeční test. Hráli jsme EduCandy, pouštěli si Active Video: Would you Rather? Halloween Edition, hráli Blaster a na konci hodiny společně plnili worksheet k lekci 0.

5.10.

enlightenedPŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 10.10.: WB str. 6, 7

Zápis do sešitu: procvičujeme přídavná jména přivlastňovací a do vět doplňujeme -'s  

Práce se Student’s Book: str. 8-9, čteme příběh hlavních postav učebnice, díváme se na video a čteme text nahlas, postupně odpovídáme na otázky vztahující se k textu

str.118 cv.2: grammar focus

společně plníme str. 8 ve WorkBook

New Grammar: to be GOOD AT + ing (být v něčem dobrý, něco umět)

Např. I am good at playing piano. Are you good at painting? Yes I am./No I’m not.

Vyjádření rodinných vztahů pomocí přídavných jmen přivlastňovacích (POSSESIVE APOSTROPHES)  -'s 

Např. Mary’s sister, Peter’s brother, Lisa’s daughter

New Vocabulary: family; grandparents - grandfather, grandmother; parents - mother, father; son, daughter, sister, brother, aunt, uncle, cousins, grandson, granddaughter

Other Activity: soustředíme se především na procvičování POSSESIVE APOSTROPHES (přídavná jména přivlastňovací) a hrajeme tak několik her, např. Whose is this? (Čí to je?) -> „Whose is this jumper? It’s dad’s. Whose is this dog? It’s Eliška’s“

Hrajeme hru Educandy, u které si procvičujeme slovní zásobu FAMILY: zde

3.10.

enlightenedHomework due Monday 10.10.: WB str. 6, 7

Zápis do sešitu: každý napsal dvě věty o tom, v čem je dobrý (I am good at…) a v čem ne (I am not good at…)

Práce se Student’s Book: str. 6 – písnička a aktivity s ní spojené, str. 7 – rodokmen („Family Tree“), říkáme si, kdo má ke komu jaký vztah, učíme se pojmenovat jednotlivé členy rodiny, nová gramatika přivlastňovacích zájmen

New Grammar: to be GOOD AT + ing (být v něčem dobrý, něco umět)

Např. I am good at playing piano. Are you good at painting? Yes I am./No I’m not.

Vyjádření rodinných vztahů pomocí přídavných jmen přivlastňovacích -'s

Např. Mary’s sister, Peter’s brother, Lisa’s daughter

New Vocabulary: family; grandparents - grandfather, grandmother; parents - mother, father; son, daughter, sister, brother, aunt, uncle, cousins, grandson, granddaughter

Other Activity: Find someone who is good at… 

Studenti se dívají na výzvu na tabuli, např. „someone who is good at painting“, pak se ptají a odpovídají s ostatními studenty dokud nenajdou někoho, kdo odpovídá dané výzvě

javascript:void(0)

ZÁŘÍ

26.9.

enlightenedHomework due Monday 3.10.: WB str. 4, 5

Zápis do sešitu: učíme se správně psát číslovky od dvaceti do stovky, do sešitu jsme si zapsali několik takových číslovek slovně a vedle toho číselně

Práce se Student’s Book: popisujeme a diskutujeme o tom, jaké postavy a obrázky vidíme na prvních stránkách učebnice, posloucháme a doplňujeme cvičení 2 na straně 4, na straně 5 si představujeme novou gramatiku (Good at + ing), na str. 119 plníme cvičení 1

New Grammar: to be GOOD AT + ing (být v něčem dobrý, něco umět)

Např. I am good at playing piano. Are you good at painting? Yes I am./No I’m not.

New Vocabulary: upstairs, downstairs, cellar, to meet, explorers, treasure, lost, find, castle, secret, číslovky 21-100

Other Activity: hodinu zpestřujeme aktivním videem: Back to School-Would You Rather?

21.9.

enlightenedDěti by měly zvládat „spelling" anglických slovíček, tzn. umět anglickou abecedu, aby mohly slovní zásobu vyhláskovat („vyspellovat"). Doma mohou tedy opakovat spelling a slovní zásobu ze Super Minds 2.

Druhý týden jsme zakončili lekcí plnou her, u kterých si děti procvičily vše, co se naučily v předchozí knize minulý rok. Začaly jsme hrou Blaster!, při které děti hláskují (spellují) jednotlivá slovíčka z minulých lekcí. Příští týden již začneme pracovat s učebnicí.

Dále jsme pokračovali online hrou Sentence Stacker, u které je třeba rozhodnout, která věta je napsána gramaticky správně. Následoval oblíbený Kahoot, u kterého jsme hádali, co je na obrázku (vocabulary ze Super Minds 2).

Další hrou bylo Charades, což je vlastně pantomima, využíváme opět pouze slovní zásobu z minulého roku. Hodinu jsme zakončili hrou 10 Second Picture, ve které mělo jedno z dětí vždy 10 vteřin na nakreslení obrázku, ostatní děti hádaly, o co se jedná.

19.9.

Začali jsme sdílením zážitků z víkendu, kde se každý podělil o to, co během volna dělal. Abychom se pak trochu protáhli, zahráli jsme si oblíbenou hru Human Knot. Postavíme se do kroužku, natáhneme obě ruce před sebe a chytneme se každou rukou jiného kamaráda. Tím se pořádně zamotáme a naším úkolem je vymotat se a utvořit zpět kroužek, aniž bychom se pustili stisku s kamarádem. Při hře komunikujeme anglicky a zároveň logicky uvažujeme.

Poté jsme utvořili tzv. Compliment Circle, během kterého jsme se učili rozdávat a přijímat komplimenty (nikoliv komplimenty na to, jak kdo vypadá, ale charakterové rysy, kdo je v čem dobrý atd.). 

Užívali jsme fráze typu: „You are funny. You are kind. You are clever/smart. You are good at playing football/skiing/dancing. You are friendly/a good friend.“

Děti pak popisovaly svou náladu po přijetí komplimentu: „I am happy/I am shy etc.“

V druhé polovině výuky jsme si zopakovali slovní zásobu z minulé učebnice Super Minds pomocí několika her. První hra nesla název Rock, Paper, Scissors Challenge, druhá hra byla „Who’s First“ (Miss Quetz ukazuje dětem flashcards s obrázkem a děti hádají činnost/věc popisující daný obrázek).

enlightenedŽádáme rodiče, aby registrovali děti do programu Cambridge One a postupovali dle pokynů, které najdou na vnitřních stranách obálek obou učebnic. Každá učebnice musí být registrována zvlášť, pomocí vlastního kódu, který naleznete na vnitřní straně obálky pod stírací plochou. 

REGISTRACE DO ONLINE PROGRAMU CAMBRIDGE ONE BUDE POTŘEBA PRO DOMÁCÍ PŘÍPRAVU NAŠICH STUDENTŮ

Pokud budete mít jakýkoliv problém s registrací, použijte prosím ikonu HELP, kterou najdete vpravo dole na této obrazovce. Najdete zde rovněž i krátká instruktážní videa s návodem, jak při registraci postupovat.

14.9.

Po přivítání jsme si zopakovali důležité anglické fráze, které v hodinách často používáme: „How do you say ___ in English?“, „What does ___ mean?“, „Can you help me please?“, „What page are we on?“, „I don’t understand.“

Poté jsme si vyzdobili sešit a dodělali třídní plakát. Vysvětlili jsme si, že společně tvoříme tým (We are a Team!) a bavili jsme se o šikaně a co je potřeba dělat, když se s ní setkáme. Na konci tohoto bloku jsme podepsali týmový závazek (team pledge).

Ke konci hodiny jsme si zahráli hru Evolution. Je to v podstatě hra „kámen, nůžky, papír“, ale vítěz se vyvíjí ze začínající pozice vajíčka (egg), do kuřete (chicken), dinosaura (dinosaur), opice (ape) a člověka (human).

12.9.

Vítáme naše žáky v novém školním roce! 

Dnešní úvodní hodinu jsme započali hrou „Snatch!“, při které byly děti rozděleny do dvojic a na zemi měly mezi sebou položený míč. Poslouchaly pokyny Miss Quetz, při jejichž plnění si procvičily slovní zásobu (např. touch your head, touch your shoulders …). Když zazněl pokyn „Snatch!“, musely se rychle dotknout míče.

Abychom se všichni seznámili, zahráli jsme si hru, kdy každý řekl své jméno a k tomu přidal určitý taneček či pohyb, všichni pak museli jméno i s pohybem zopakovat.

Dále jsme si povídali o BALD EAGLES – orlech bělohlavých, které máme ve jménu naší skupiny.

Ke konci hodiny jsme si zopakovali pravidla, která budeme při výuce dodržovat a začali pracovat na našem třídním plakátu, který bude po dokončení viset v chodbě v přízemí vedle naší LEAP učebny.

aktualizováno: 29.11.2022 00:26:56