Bald Eagles

Vyučující:

Rita Watson

tel.: +420 776 510 439
email: rcwatson18@gmail.com

Asistent/ka:

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2020-2021!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

KVĚTEN

5.5.

MDR: odpovídáme na otázky a opravujeme zamotná slova (nová lekce)

Online game: procvičujeme počasí

Nová gramatika: vyjádření budoucího času (GOING TO), SB str. 107 - poslech, vysvětlení a procvičení gramatiky (What are you going to do tomorrow? - Tomorrow I am GOING TO play in the garden. Tomorrow I am GOING TO go to school.)

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework:  WB str. 107 - celá strana. Domácí úkol je na příští středu 12.5.

3.5.

MDR: What's the weather like today? (It is ...../It isn't....) procvičujeme slovíčka o počasí, která již známe

Nová lekce: Unit 9 Holiday plans - popisujeme obrázek, čteme a procvičujeme nová slovíčka. Čteme otázky pod obrázkem a po poslechu příběhu je opravujeme.

Online hry, Hangman - procvičení slovíček

Weather: počasí v Praze - sestavujeme předpověď pro Prahu (4 věty) - opakujeme i dny v týdnu

DUBEN

28.4.

Předvedli jsme domácí úkol z minulé hodiny - origami nebo projekt o vybrané zemi.

Homework: SB str. 126 - celá strana. Domácí úkol je na příští středu 5.5.

MDR: opakujeme zápor v minulém čase.

Dnes jsme opakovali a procvičovali gramatiku z lekce 8. Napsali jsme si test (poslechovou část i písemné části), opakovali jsme si zajímavosti o jednotlivých zemích

26.4.

MDR: ke všem zemím z 8. lekce přiřazujeme hlavní města

Bookwork: SB 104 - podle zadaných otázek píšeme minimálně 5 vět o poslední dovolené v zahraničí (procvičujeme slovesa v minulém čase, kladné i záporné tvary).

WB str. 104 - přiřazujeme k sobě otázky a odpovědi v rozhovoru, v textu pak opravujeme odlišnosti podle informací z rozhovoru. (stále procvičujeme správné odpovědi na otázky v minulém čase: Did you go....? Yes, I did. / No, I didn't.)

Online hry: procvičujeme minulý čas nepravidelných sloves

21.4.

MDR: GO, SEE, MAKE, PLAY - vyberte si sloveso a napište otázku, kladnou větu a zápornou větu (Did you go to the park? I saw a film last night. I didn't play computer games yesterday.)

Bookwork: SB str. 102 Origami - čteme a odpovídáme na otázky, WB str. 102

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: 1. SB str. 105 - vybrat si oblíbenou zemi, napsat o ni zajímavé informace (4 věty) , je možné přiložit i obrázky (na papír A4). nebo 2. vyrobit zajímavé Origami (ne vlaštovku) a popsat ho (4 věty)

Mr Bean.

19.4.

MDR: do vět doplňujeme správné tvary sloves v minulém čase

Bookwork: učebnice SB str. 100 - 1)poslech a spojování jmen s obrázky, 2) doplňujeme správný tvar slov do vět

Speaking: What did you do at the weekend? What didn't you do at the weekend?

Listening: cvičebnice WB str. 99

Reading: SB str. 101 - čteme text, vysvětlujeme si slovíčka a pak opravujeme věty pod článkem.

WB str. 99/2 - doplnění slov do tabulky, kontrola podle poslechu

14.4.

MDR: WEATHER - opakujeme druhy počasí

Opakování a procvičování minulého času v záporu.

Bookwork: učebnice SB str. 97 - spojujeme otázky a odpovědi. Kontrolujeme podle poslechu. Otázky v minulém čase: DID you GO to school yesterday? Yes, I DID. No, I DIDN'T.

97/3 - tvoříme otázky podle vzorů.

Cvičebnice WB str. 97 - přepisujeme otázky se správným pořadím slov

Story: SB str. 98 - další část příběhu, čteme a odpovídáme na otázky k příběhu. WB str. 98/1

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: domácí úkol WB str. 100. Celá strana. Domácí úkol je na příští středu 21.4.

12.4.

MDR: vybíráme správná slova do vět (procvičujeme minulý čas sloves)

Opakujeme novou gramatiku: zápor sloves v minulém čase

Bookwork: SB str. 96 - SONG - posloucháme, spojujeme obrázky, odpovídáme na otázky, učebnice SB i cvičebnice WB str. 96

Prezentace některých zemí: hlavní města, základní informace, fotky

Writing: What did you this weekend?

7.4.

MDR: What did you do over the Easter break? tvoříme věty v minulém čase

New Unit: SB str. 94 - nová lekce Around the world - nová slovíčka, opakujeme a procvičujeme výslovnost, posloucháme dialog a odpovídáme na otázky.

Game: What flag is it? hádáme vlajky podle popisu

Video: podívali jsme se na video o Egyptě, každý si napsal pár věcí, které si zapamatoval nebo ho zaujaly

Bookwork: učebnice SB str. 95 - čteme a přiřazujeme obrázky

Nová gramatika: I WENT to the cinema but I DIDN'T SEE a film. (minulý čas v záporu)

Procvičujeme gramatiku a tvoříme věty.

Homework: domácí úkol, cvičebnice WB str. 94. Na příští středu 14. dubna

 

BŘEZEN

31.3.

MDR: zkoušíme a učíme se, jak vysvětlovat slova v angličtině

Opakujeme a procvičujeme minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves, online hry, pracovní listy.

Napsali jsme si online test z dokončené 7. lekce.

Video Mr. Bean

29.3.

MDR: opravujeme chyby ve větách (procvičení k příběhu z minulé hodiny)

Bookwork: učebnice SB str. 90 - nejprve čteme otázky a vysvětlujeme slovíčka. Povídáme si o horečce (Fever) a čteme si krátký odstavec. Odpovídáme na otázky ke čtenému textu (SB 90, 91, WB str. 90, 91)

Prezentace/speaking: doctor advice - co by poradil doktor v jednotlivých situacích (opakujeme slovíčka z probrané lekce - onemocnění)

Mr Bean.

24.3.

MDR: spojujeme slovíčka a obrázky - vysvětlujeme

Speaking: What did you do this morning?

Story: učebnice SB str. 88 - posloucháme příběh a sledujeme text, pak čteme ještě jednou každý sám pro sebe, podtrháváme slova, která neznáme a odpovídáme na otázky.

Aktivity k příběhu: SB str. 89 a WB str. 88

Krátké video Mickey Mouse, ptáme se na otázky (procvičování minulého času)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, učebnice WB str. 89. Domácí úkol je na příští středu 31.3.

22.3.

MDR: vybíráme správný tvar slovesa v minulém čase do krátkého příběhu

Procvičujeme minulý čas pravidelných i nepravidelných sloves, spelling i výslovnost - pracovní listy i online hry.

Story: učebnice SB str. 86, další dobrodružství Toma a Lucy - rozdělili jsme si role, příběh jsme si zahráli, spojovali jsme věty ve cvičení k příběhu a podívali jsme se na video.

Cvičebnice WB str. 86 - správné dokončení vět

Speaking: What did you do at the weekend? (věty v minulém čase)

17.3.

MDR: do vět doplňujeme správný tvar slovesa v minulém čase

Online hry na procvičení minulého času, tvaru a výslovnosti!

Nová gramatika: minulý čas nepravidelných sloves - tvary si musíme zapamatovat

Bookwork: učebnice SB str. 85/1 - posloucháme příběh a doplňujeme čísla k obrázkům podle pořadí.  SB 85/2 - nepravidelná slovesa - čteme a opakujeme. SB 85/3 - sami píšeme příběh, jednoduché věty v minulém čase, používáme slovesa ze cvičení 2.

Cvičebnice WB str. 85/1 - píšeme správně slovesa v přítomném a minulém čase.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol cvičebnice WB str. 85/2 - podle obrázků a vět pod nimi napište příběh, použijte slova ze cvičení 1. Domácí úkol je na příští středu 24.3.

Listening: poslechové cvičení k procvičení výslovnosti pravidelných sloves v minulém čase, cvičebnice WB str. 87/2

15.3.

MDR: minulý čas prostý - procvičení - ve větách vybíráme správný tvar slovesa

Video: zopakování minulého času prostého (koncovka -ED)

Bookwork: učebnice SB str. 84 - song - číslujeme obrázky podle poslechu, doplňujeme verše

Minulý čas - výslovnost - procvičujeme, opakujeme

Tvoříme věty v minulém čase (What did you do last weekend? I watched a film. / I played a game on my mobile./ I visited friends.)

Video: Mr. Bean

10.3.

MDR: podívali jsme se na krátké video a zopakovali si slovíčka z nové lekce (In the hospital). Odpovídali jsme na 2 otázky k videu.

Nová gramatika: PAST TENSE (Minulý čas) Učíme se minulý čas pravidelných sloves, přidáváme koncovku -ED (play-played, jump-jumped, watch-watched)

Bookwork: učebnice SB str.83/1, 2, 3 - procvičujeme tvoření minulého času a výslovnost

Cvičebnice WB str. 83/cvičení 1, 2

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 83/3 - napsat 4 věty. Domácí úkol je na příští středu 17.3.

Video: Mr. Bean, procvičujeme slovesa v minulém čase

8.3.

MDR: opravte gramatické chyby ve 2 větách - v každé větě byly 2 chyby.

Nová lekce: učebnice SB, str. 82 - Unit 7 In the hospital - dnes jsme se hodně věnovali výslovnost jednotlivých slov (Headache, toothache, stomach-ache, earache - vyslovujeme ['EIK])

Poslech rozhovoru Bena a Lucy a oprava / odpovědi na otázky k rozhovoru.

Předvádíme jednotlivá slovíčka a hádáme.

Cvičebnice WB str. 82 - hledáme slovíčka v osmisměrce a píšeme k obrázkům. Cvičení 2 - spojujeme věty podle rozhovoru v SB.

Online kviz - procvičujeme slovíčka a probranou gramatiku.

3.3.

MDR: opakování slovíček 6. lekce

Bookwork: SB str. 81 My favourite gadget - popisujeme náš nejoblíbenější přístroj, 5 vět s použitím minulého času (WAS/WERE) a stupňování přídavných jmen

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol WB str. 81, SB str. 124. Domácí úkol je na příští středu 10.3.

Online kvíz: přídavná jména

Test: písemně jsme si zopakovali slovíčka a gramatiku z ukončené 6. lekce, společně zkontrolovali a sečetli body.

Speaking: What is your favourite sport and why? každý si připravil několik vět o svém oblíbeném sportu

1.3.

MDR: procvičili jsme spelling a slovíčka poslední lekce

Bookwork: učebnice SB str. 78, 79 - NUMBERS - čteme jednotlivé odstavce o arabských a římských číslicích, odpovídáme na otázky a doplňujeme do textu. Cvičebnice WB str. 79, doplňujeme a procvičujeme římská čísla.

Online kvíz: římské číslice, Fibonacciho posloupnost, číselné řady

Video: Mr Bean s otázkami

ÚNOR

17.2.

MDR: včera jsme oslavili "International pancake day". podívali jsme se a zapsali si, co na palačinky potřebujeme (Ingredients)

Online hry: procvičujeme druhý a třetí stupeň přídavných jmen

Bookwork: cvičebnice WB str. 76 - 1) doplňujeme jména podle poslechu, 2) čteme a doplňujeme správná slova do vět, 3) píšeme krátký odstavec o svém oblíbeném zařízení

Učebnice SB str. 76: Užitečné fráze v obchodě, čteme, vybíráme správnou odpověď

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 77, domácí úkol je na středu 3.3.

Mr. Bean video: sledujeme příběh Mr. Beana a odpovídáme na otázky

15.2.

MDR: procvičujeme stupňování přídavných jmen

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Procvičujeme novou gramatiku - online hry, Mr. Bean video

Bookwork: učebnice SB str. 74, další část příběhu Bena a Lucy, nejprve posloucháme a sledujeme texty, pak jsme si příběh zahráli (rozdělili jsme si role). Na příběh jsme se také podívali na videu.

Doplnili jsme si aktivity k příběhu - SB str. 75, WB str. 74

10.2.

Bookwork: SB str.73 - Ptáme se a odpovídáme: 

What does a centaur look like? It looks like a horse and a human.

 

Opakujeme stupňování přídavných jmen a přidáváme třetí tvar přídavného jména.

Připomínáme si:

1. Základní tvar - tall, small, slow, happy

2. Comparative - porovnáváme mezi sebou dvě věci taller, smaller, slower, happier than....

3. Superlative - vybíráme z více věcí tu "nej" - tallest,  smallest, slowest, happiest

Nepravidelné stupňování si musíme zapamatovat:

1. GOOD    2. BETTER   3. THE BEST

1. BAD       2. WORSE   3. THE WORST

Dlouhá přídavná jména, tvořená více slabikami se stupňují přidáním more / více / a most /nejvíce/ př.1. beautiful 2. more beautiful  -   3. most beautiful

Procvičovat můžete zde:

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Comparatives_and_superlatives/Harry_Potter_and_comparatives_gd362152xx

 

8.2.

MDR: Gadgets - What do we use it for? Roztáčíme kolo štěstí s přístroji všeho druhu a každý nám poví na co které zařízení slouží a k čemu se používá. / We use walkie-talkie for talking with our friends./

Grammar: Comparatives (srovnání dvou věcí) - Elephant is bigger than mouse.  Dolphin is smarter than shark. ( bigger than - větší než, taller than - vyšší než, smaller than - menší než ) 1.přidáváme koncovku "er"

Tam, kde se vyskytuje ve slovíčku více slabik než dvě používá se většinou přidání "more" a ostatní  zůstává zachováno: 2. expensive - more expensive, interesting - more interesting

3. Nepravidelné stupňování: Good - better ( lepší ), bad - worse ( horší )

Activity: novou gramatiku stupňování - trénujeme u quizu a sledujeme krátké video

Bookwork: SB str. 72/ - písnička ( poslech, četba ) a navazující cvičení v učebnici WB str. 72/1

enlightenedHomework: WB str. 72/2,3 - vypracovat prosím do následujícího pondělí 15.1.enlightened

3.2.

MDR: Unscramble the words - rozluštěte slovíčka a zapište správně - jedná se o slovíčka z nové lekce na téma Gadgets

Grammar: Druhý stupeň přídavných jmen-  big  -  bigger, small  - smaller,

expensive  - more expensive, cheep  -  cheeper

Bookwork: SB str. 71 - na základě poslechu píšeme odpovědi do tabulky.

Porovnáváme jednotlivé druhy elektroniky: The mobile phone is smaller than laptop.

The clock is more expensive than the torch.

Procvičování: David is taller than Simon. Tom is faster than Dan. Matyas is older than Jakub.

Quiz show - soutěžíme, opakujeme

enlightenedHomework: When is your birthday? Každý nám poví, kdy se narodil.wink  Zopakujeme si

také Months of the year. (  měsíce v roce - výslovnost, psaní )

 

1.2.

MDR: Nová slovíčka - 6 lekce - Gadgets

Zahajujeme novou lekci č. 6 a procvičujeme nová slovíčka - hrajeme hry - Hang man, poznáváme obrázky - Quiz a píšeme slovíčka do chatu.

/lift, walkie-talkie, torch, CD player, mp3 player, mobile phone, electric fan, laptop, electric toothbrush, games console /

Bookwork: SB str. 70/2 - podle poslechu děti odpovídají na otázky

WB str. 70/1, 2 - doplňujeme ceny výrobků a píšeme názvy předmětů

Mr. Bean video: odpovědi na otázky, pořadí slov ve větách ve videu

 

 

LEDEN


27.1.

MDR: WAS/WERE - doplnění do vět, otázek a odpovědí

Sharks and dolphins: podívali jsme se na krásné video o životě žraloků a delfínů, čteme text spolu s vypravěčem, video jsme vždy zastavili a každý si napsal nějakou informaci, která ho zaujala (kolik je druhů, potrava, styl lovu, způsob dýchání, způsob života)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: domácí úkol, cvičebnice WB str. 69. Domácí úkol je na příští středu 3.2.

Mr. Bean video: odpovědi na otázky, pořadí slov ve větách ve videu

Spot the difference: hledáme rozdíly mezi obrázky (What? Where? How different?)

25.1.

MDR: spelling a opakování slovíček z 5. lekce

Dnešní hodinu jsme opakovali a procvičovali gramatiku a slovíčka z 5. probrané lekce.

Pracovní list a online procvičování: opakování gramatiky WAS/WERE v oznamovacích větách, otázkách a odpovědích, doplňování slov do textu

Test: opakování z 5. dokončené lekce - poslech a písemná část, společně opravujeme

 

20.1.

MDR: podívali jsme se na krátké video Symmetry in Nature

Bookwork: Sb str. 67 - čteme si o symetrii, vybíráme obrázky, které jsou symetrické (SB, WB str. 67)

Vystřihli jsme si a namalovali symetrickou rybu s různými vzory. Předvádíme a popisujeme. My fish is called..../This is ....../ It has yellow stripes/blue spots/green diagonal stripes......

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: domácí úkol, učebnice SB str. 122 a 123, celé strany. Úkol je na příští středu 27.1.

Pracovní list a hry online: procvičujeme slovíčka z 5 lekce, gramatiku WAS/WERE

18.1.

MDR: online hra - slovíčka z 5. lekce

Story: učebnice SB str. 64 - nejprve posloucháme Miss Ritu, sledujeme text, poté sami ještě jednou čteme a podtrháváme slovíčka, která neznáme. Společně jsme odpověděli na otázky k textu. Doplnili jsme také cvičení ze cvičebnice WB str. 64/65.

SB učebnice str. 66 - Patterns and Symmetry - slovíčka a obrázky, spojujeme, doplňujeme podle poslechu.

Zahráli jsme si online hru na procvičení slovíček z 5. lekce.

13.1.

MDR: WAS/WERE - krátká písnička a 2 věty na procvičení nové gramatiky.

Online game: slovíčka, doplnění WAS/WERE

Story: další část příběhu našich hrdinů, SB str. 62 - nejprve jsme si příběh poslechli, poté si rozdělili role a zahráli si ho. Vysvětlili jsme si neznámá slovíčka a odpověděli na otázky k příběhu (SB 63, WB 62)

Video Mr Bean na procvičení gramatiky :)

11.1.

MDR: gramatika WAS / WERE, 3 věty podle obrázků

Online game: WAS/WASN'T, WERE/WEREN'T

Song: nová písnička, SB str. 60, posloucháme 2x, podruhé doplňujeme cvičení 1

WB str. 60 - doplňování slov do rýmů podle obrázků

Poslech: SB str. 61/1, 2 - posloucháme rozhovor a spojujeme jména s postavami na obrázku

WB 61/1 - společně seřazujeme slova v otázkách

6.1.

MDR: spelling-procvičujeme hláskování (anchor, turtle, seahorse)

Online quiz: procvičování slovíček z nové lekce

Bookwork: SB str. 59 - Extinkt animals (Vyhynulá zvířata) - poslechli jsme si 2 odstavce o vyhynulých zvířatech. Přiřadili jsme text k obrázku.

Nová gramatika: minulý čas WAS/WERE (The dinosaur WAS big. Some dinosaurus WERE scary.)

59/3 - doplňujeme WAS/WERE do vět

Cvičebnice WB str. 59/1,2 - procvičujeme WAS/WERE ve větách.

Homework: WB str. 58 - domácí úkol je na příští středu 13.1. Připomínám také dokončení domácího úkolu z minula WB 53, který zkontrolujeme v pondělí 11.1.

4.1.

MDR: podívali jsme se na krátké video, abychom si připomněli určování světových stran (South - North - East - West)

Prepositions: opakujeme a procvičujeme předložky (above, below, opposite to, next to, near)

Online game: doplňování předložek do vět podle obrázku

Map and prepositions: rozdělili jsme se do dvou týmů, první tým se podle sdílené mapy ptá na cestu k jednotlivým budovám, druzí odpovídají. Poté jsme role prohodili. (SB str. 56)

SB str. 57 - nejprve jsme podle kódu rozluštili otázku a odpověď (cv. 1). 57/cv.2 - představte si svůj ideální den, bez školy a bez karantény, kde byste byli v tuto dobu (9 - 11 - 2 - 5 - 8 hodin). Píšeme 5 vět. "At 9 o'clock I am in the park playing football with my friends. At 11 o'clock I am at the cinema.)

Nová lekce: Unit 5, SB str. 58 - slovíčka podle obrázku, výslovnost, opravujeme věty pod obrázkem podle poslechu.

Under the sea: podle sdíleného obrázku tvoříme věty k jednotlivým mořským živočichům (The turtle is near the starfish. The shark is above the dolphin.)

Homework: zvláštní domácí úkol jen pro některé - napsat 5 vět o svém ideálním dni. Podle odstavce výše (SB 57/2)

PROSINEC

MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR!

Dnes jsme si užili vánoční lekci s povídáním o Vánocích u nás i v Americe, zahráli jsme si online hry pouze s vánoční tématikou, k tomu vánoční příběh Mr. Beana a video s otázkami nebo doplňováním. Přečetli jsme si vánoční příběh Bena a Lucy a odpovídali na otázky k ději.

16.12.

Video: slovíčka týkající se Vánoc, díváme se a zapisujeme nejméně 3.

Procvičovali jsme hláskování - online game.

Bookwork: učebnice SB str. 53 - poslech, spojujeme jména a místa podle poslechu

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 53 celá strana. Domácí úkol zkontrolujeme po vánočních prázdninách ve středu.

Učíme se: Directions (světové strany) SB a WB str. 54 (south, north, west, east)

14.12.

Video: podívali jsme se na video o zimních sportech. What sport do you like and why? What sport you don't like?

Bookwork: SB 50 - rozdělili jsme si role a zahráli jsme další část příběhu. Podtrháváme si slova, kterým nerozumíme - vysvětlujeme.

Podívali jsme se na video k příběhu.

Workbook: str. 50 - podle příběhu doplňujeme slovíčka a informace

Video: Mr.Bean - doplňujeme předložky do děje

Učebnice SB str. 52 - spojujeme slovíčka a obrázky s vysvětlením (větami)

WB 52 - listening - podle poslechu spojujeme jména s postavami (procvičení předložek)

9.12.

Tongue twister (Jazykolam): Pretty packages perfectly packed in paper. Zkoušíme zopakovat co nejrychleji 3x za sebou :))

Procvičujeme předložky z minulé hodiny - online hra.

Song: SB str. 48, poslech, doplnění slovíček, cvičení WB str. 48 1/2

Bookwork: SB str. 49/cv.1 - řadíme obrázky podle poslechu

Nová gramatika: I am going to the shop TO BUY some bread. (Jdu do obchodu, abych koupil chléb.) Procvičujeme gramatiku SB 49 cvičení 3.

Writing: psaní - psali jsme 4 věty o tom, kde bydlíme, snažili jsme se využít předložky z minulé hodiny. (I live near shops. My house is opposite the park.)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 49 celá strana. Domácí úkol je na příští středu 16.12.

7.12.

MDR: SNOW - hledali jsme slova složená (snow fox, snowman, snow white, snow boots, snow angel, snowflake, snowdrops, snowstorm)

Nová lekce: Unit 4 - Around the town.

Procvičovali jsme nová slovíčka (popisovali obrázky)

Zopakovali jsme si předložky z loňského roku.

Učíme se nové předložky: above, below, between, near

Bookwork: učebnice SB str. 47

Video: Mr. Bean - doplňujeme předložky do vět během děje.

2.12.

Tongue twister (Jazykolam): Seven Santas sing silly songs. Zkoušíme zopakovat co nejrychleji 3x za sebou :))

Bookwork: učebnice SB str. 42 Saving water - nejprve jsme se říkali, jakým způsobem můžeme šetřit vodou. Četli jsme krátký článek a odpovídali k němu na otázky.

Cvičebnice WB str. 42 - na obrázku planety Země (EARTH) jsme vybarvili vodní plochu a pevninu. Vybírali jsme z obrázků ten, na kterém se šetří vodou.

Online game: procvičili jsme příslovce frekvence a určování času.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (nový domácí úkol): cvičebnice WB str. 45 celá strana, učebnice SB str. 121 celá strana. Domácí úkol je na příští středu 9.12

LISTOPAD

30.11.

Video: dnes jsme se podívali na vánoční reklamu obchodního domu Aldi a odpovídali na otázky.

Bookwork: učebnice SB str. 40 - příběh Arnold and the robot. Nejprve posloucháme a příběh sledujeme v učebnici, pak si čte každý sám, podtrháváme slovíčka, která neznáme, ta si pak společně vysvětlujeme. Společně jsme skládali věty podle děje (SB 41/2).

Cvičebnice WB str. 40, cvičení 1, 2, 3 - doplnění slov.

Online hra: procvičení gramatiky (příslovce frekvence a určování času)

25.11.

Prezentace: Simpsonovi a jejich den - zopakovali jsme si příslovce (How often?)

Zahráli jsme si hru a doplňovali výrazy do vět podle vlastních aktivit (I.......brush my teeth in the morning.)

Story: SB 38 - další část příběhu, rozdělili jsme si role a příběh jsme si zahráli. Odpovídali jsme na otázky k příběhu (SB str. 39 a WB 38)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol WB str. 35/2 - k obrázku vyberte správnou frázi a doplňte časový údaj. WB 38/2 (same - stejný, different - jiný). Domácí úkol je na příští středu 2.12.

23.11.

Video: pro zopakování určování času v angličtině jsme se podívali na krátké video. Odkaz přikládám tady, sledovali jsme první půlku videa.

MDR: k obrázkům hodin jsme vybrali správné určení času.

Quiz: kvíz k procvičení určování času. What time is it? It's .....

Nová gramatika: příslovce frekvence, How often....? / Jak často...?

ALWAYS - USUALLY - SOMETIMES - NEVER (vždy - obvykle - občas - nikdy)

Bookwork: učebnice SB str. 37/1 - poslech a doplňování do tabulky, společně pak kontrolujeme a odpovídáme na otázky. Cvičebnice WB - čteme otázky a odpovídáme True x False do tabulky.

Podívali jsme se na video Grinch, kde v ději odpovídáme na otázky nebo doplňujeme do vět.

18.11.

MDR: k obrázkům přiřazujeme správné výrazy, procvičujeme slovíčka nové lekce

What time is it? - učíme se určování času:

Bookwork: učebnice SB a WB str. 35, určování času podle poslechu, spojování obrázků a textu.

Čas jsme určovali i v online hře.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: cvičebnice WB str. 34/3 - napsat 4 věty, pokud se nevejdou do učebnice, napište na zvláštní papír. Domácí úkol je na příští středu 25.11.

16.11.

MDR: hádanka: What has 2 hands and a face but no arms and legs? ......a clock wink

Bookwork: učebnice SB str. 34, nová lekce Daily Tasks, slovíčka, procvičujeme výslovnost, ukazujeme na obrázku, popisujeme. Ve cvičebnici WB na str. 34 jsme vyluštili hádanku a doplnili slova do vět.

Hráli jsme hry na procvičení a naučení nových slovíček, podívali jsme se na dvě videa s vloženými otázkami k ději.

Na středu připomínáme domácí úkol yes

11.11.

MDR: opravujeme pořádek slov v otázce a odpovídáme podle obrázku (Is there any cheese? No, there isn't.)

Video: podívali jsme se na krátké video, kde procvičujeme otázky (Do you like ....?) a odpovědi (Yes, I do! No, I don't!) Odkaz přidávám tady.

Story: podívali jsme se na příběh "Cloudy with a chance of meatballs" a během příběhu odpovídali na otázky.

Opakujeme slovíčka a gramatiku z probrané lekce. Na sdílené obrazovce doplňujeme písemnou část testu a společně opravujeme.

Společně jsme opravili domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 33/2 - napište rozhovor podle cvičení 1, ale použijte slovíčka z obrázku. Domácí úkol je na příští středu 18.11.

Listening: společně jsme dokončili cvičení 1, WB str. 33 - nejprve čteme otázky a odpovědi a řadíme je za sebou, rozhovor jsme si poslechli a zkontrolovali odpovědi.

9.11.

MDR: rozmotáváme 4 slovíčka z poslední lekce (soup, rolls, salad, lemonade)

Food chain: zajímavá fakta o potravinových řetězcích v učebnici SB na str. 30. Nejprve čteme krátké odstavce a spojujeme správné obrázky. Procvičujeme též ve cvičebnici SB na str. 31.

SB str. 31 - čteme a odpovídáme na otázky.

Zahráli jsme si hru Drawasaurus: kreslíme a hádáme, o jaká slova jde. Slovíčka jsou do hry doplněna z učebnice.

Zahráli jsme si hru Scattergories (české Země město), hledáme slova do 4 kategorií podle zadaného písmene.

4.11.

MDR: podle obrázku napište 3 věty se správnými slovíčky (procvičujeme SOME/ANY)

Bookwork: SB str. 28 - nejprve jsme si vysvětlili zadání a přečetli věty. Poslechli jsme si rozhovor, podle kterého jsme psali odpovědi. Společně jsme zkontrolovali.

Povídali jsme si o našich oblíbených jídlech (My favourite food is ..... / I like ......)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 26/3, str. 28 - celá. Domácí úkol je na příští středu 11.11.

Učebnice SB str. 29 - reading - čteme o dětech z různých zemí a jídlech, která jedí. Informace jsme doplňovali do tabulky.

2.11.

MDR: Podle malého detailu hádáme, o jaký obrázek se jedná. Píšeme celou větu (I think that it is a ......because......)

Opakujeme a procvičujeme, co jsme se naučili v poslední lekci.

Nová gramatika: SHALL WE.....? / HOW ABOUT....? Zdvořilé otázky/nabídky (Shall we have some salad? How about some salad? - Co kdybychom si dali salát?)

Bookwork: SB str. 24 - poslech a procvičování nové gramatiky

New story (nový příběh): rozdělili jsme si role a zahráli si další část příběhu s našimi hrdiny. Poté si čteme ještě jednou sami pro sebe a podtrháváme slovíčka, kterým nerozumíme, ty jsme si společně vysvětlili. Na příběh jsme se podívali ve videu.

Cvičebnice WB str. 25 - opět čteme a doplňujeme jména k obrázkům podle textu.

ŘÍJEN

26.10.

MDR: podle obrázku vyberte SOME/ANY do otázek a odpovědí (3 věty).

Song: SB str. 24 - nejprve popisujeme obrázek, poté posloucháme písničku a doplňujeme slova do textu. Společně kontrolujeme a přítom procvičujeme spelling některých slov (sandwiches, sausages, juice)

Společně jsme si zopakovali gramatiku této lekce: SOME/ANY, IS THERE...? ARE THERE...?

Podívali jsme se na vtipné video s Mr Beanem, kde v průběhu děje musíme odpovídat na otázky, vybírat správná slova, nebo srovnávat pořadí slov ve větě.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (domácí úkol): nový domácí úkol, učebnice SB str. 120, celá strana. Domácí úkol je na příští středu 4.11.

21.10.

MDR: popsali jsme si 3 slova (nová slovíčka), napsali si je a společně kontrolovali. Tato slova jsme si vyhláskovali.

Bookwork: SB str. 23 - nejprve poslech, potom nahlas čteme. Ve větách jsme si zakroužkovali slova SOME/ANY a vysvětlili si je.

Nová gramatika: SOME/ANY (nějaký/žádný) - používáme u nepočitatelných podstatných jmen nebo v množném čísle. (cheese, chicken, oranges, bananas)

Ukazujeme si různé obrázky jídel a pití a ptáme se (Is there any chicken in the hamburger? Yes, there is some chicken. No, there isn't any chicken.)

WB str. 23 - cvičení 2, nejprve písemně, pak společně čteme a kontrolujeme.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol. Prosíme o dokončení SB str. 21.enlightened

Homework: nový domácí úkol, učebnice WB str. 22, celá strana. Příští středu se neuvidíme, proto je domácí úkol již na pondělí 26.10.!

19.10.

Vtip pro dnešní den: What types of music do people on trampolines like? (It's HIP-HOP!)

MDR: po písmenkách diktujeme 4 slova, k nim kreslíme jednoduché obrázky (GUITAR, PIANO, FLUTE, DRUM)

Bookwork: SB str. 18/1 - posloucháme a přiřazujeme čísla k hudebním nástrojům. Čteme o různých druzích hudebních nástrojů (SB 18/2) a hudební nástroje rozdělujeme do skupin (SB 18/3)

Nová lekce: SB str. 22, unit 2 - nová slovíčka, čteme, opravujeme výslovnost, procvičujeme

Poslechli jsme si další část příběhu a k tomu odpověděli na otázky (SB str. 22/2)

Zahráli jsme si online hry na procvičení hudebních nástrojů a také slovíček z nové lekce.

14.10.

MDR: zapisujeme 3 slova, která diktujeme po písmenkách (concert, competition, dream) slovíčka si vysvětlujeme

Společně se díváme na obrázky z nového příběhu Johnny's story, popisujeme je a určujeme, o jaký školní předmět jde.

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 16 - nejprve poslech příběhu, pak sami čteme a podtrháváme slova, která neznáme. Ta si vysvětlujeme. Společně odpovídáme na otázky.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (nový domácí úkol): SB 21, WB 16/2. Domácí úkol je na příští středu 21.10.

Listening (poslech): WB str. 17 - vybarvujeme a píšeme podle poslechu.

12.10.

MDR: nejprve zapisujeme slovíčka: carrot, rabbit, glasses - procvičujeme hláskování

Vtip pro dnešní den:

Story: učebnice SB str. 14, nejprve posloucháme text, podtrháváme slovíčka, která neznáme, vysvětlujeme. Pak si rozdělujeme role a příběh si přehrajeme.

Na příběh jsme se podívali na videu/Youtube.

Procvičovali jsme spelling a slovíčka probírané lekce - školní předměty.

Bookwork: cvičebnice WB str. 14 - čteme věty a srovnáváme podle děje

7.10.

MDR: doplňte věty (In _____ we learn about countries.)

Song: poslechli jsme si písničku, učebnice SB str. 12, spojujeme slova (názvy předmětů) s obrázky a luštíme kvíz - cvičení 3 str. 12

Zahráli jsme si hru "Find someone who..." Každý dostal dotazník s úkoly, hledáme spolužáka, který má nebo nemá rád určitý předmět. Ptáme se: Do you like maths? Do you like art?

Zahráli jsme si BINGO s jednoduchými slovy (Sight words). Slova jsme si nejprve nadiktovali po písmenkách a společně přečetli. enlightenedProcvičovat písmena a hláskování budeme každou hodinu, zvlášť písmenka, která se často pletou (H, G, J...)enlightened

Společně jsme si zopakovali pravidla (rules) pro chování nebo povinnosti ve škole i doma. Procvičujeme frázi I HAVE TO....

Bookwork: písemné cvičení WB str. 13 - doplňujeme věty podle obrázků

Homework (domácí úkol): 1) cvičebnice WB str. 11 (cv. 1 - oddělujeme jednotlivá slova a píšeme věty: I love..../I like.../I really don't like...), cv. 2 (tvoříme věty Jim likes..../Jim doesn't like...). Domácí úkol je na příští středu 14.10.

Test: opakování z probrané lekce (úvodní lekce) bychom si napsali v pondělí 12.10. Prosím, zopakujte si slovíčka, čísla, gramatiku (I'm good at.../I'm not good at...)

5.10.

MDR: opakujeme dny v týdnu, na tabuli máme všechny dny zapsány, přepisujeme je tak, jak jdou v týdnu po sobě

Nová slovíčka: učíme se předměty ve škole (subjects) - math, English, history, geography, science, art, music, P.E., I.T.

Bookwork: SB str. 10 - posloucháme a opakujeme

Timetable (rozvrh hodin): na pracovním listě nejprve doplňujeme náš skutečný rozvrh, pod to pak rozvrh, který bychom chtěli mít.

Bookwork: SB 11, cvičení 1 - čteme a doplňujeme informace.

Procvičujeme dny v týdnu a předměty (s obrázkovými kartičkami, předvádíme jednotlivé předměty, hádáme, procvičujeme také hláskování - How do we spell "history"?)

ZÁŘÍ

23.9.

MDR: Do vět na tabuli vyberte správné slovo.

Homework: společně jsme zkontrolovali domácí úkol

Story: podívali jsme se na video k příběhu, který jsme četli na minulé hodině, k videu jsme odpovídali na otázky (True x False)

Worksheet: gramatiku z této lekce jsme procičovali na pracovním listě (I am good at ..... I am not good at.... / Family tree, members of my family)

Společné čtení: dnes jsme společně četli knížku Percy and the pirates, každý četl kousek nahlas, musíme se navzájem poslouchat a sledovat text. Výslovnost opravujeme, úplně neznámá slova jsme si vysvětlovali.

21.9.

MDR: procvičujeme psaní číslic (21, 58, 47 - číslice byly částečně napsané na tabuli, doplňujeme chybějící písmenka).

Nová slovíčka: FAMILY - mother, father, brother, sister, cousins, grandparents, grandchildren

Kreslili jsme svoji rodinu a popisovali rodinné vztahy.

Bookwork: WB str. 7 - cv. 1 poslech, cv. 2 - doplnění, společně jsme opravili

Bookwork: SB str. 8, STORY - poslechli jsme si první část příběhu, pak jsme si rozdělili role a příběh jsme si zahráli. Odpovídáme na otázky k příběhu, SB str. 9 a WB str. 8.

Přípomínám domácí úkol na tuto středu yes

16.9.

Na začátku jsme si zopakovali pravidla (RULES) pro práci v online hodině.

MDR: podle diktátu písmen napište 3 slova a nakreslete k nim obrázek (KITE, GUITAR, FROG)

Připomněli jsme si, kdo jsou Ben a Lucy - spolužáci, jsou to badatelé (EXPLORERS), kteří hledají poklady (TREASURE) a zažívají dobrodružství (ADVENTURE).

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 4 - první příběh Bena a Lucy, ve kterém hledají starou knihu. Nejprve jsme si přečetli otázky k příběhu a pak si poslechli příběh. Společně jsme dali dohromady odpovědi na otázky :)

SB 5/3 - otázky a odpovědi. Hledáme odpovědi podle obrázku, odpovídáme celou větou. Lucy is good at painting. Ben is not good at flying a kite.

Každý znovu vymyslel, co mu jde a co mu nejde. I am good at swimming. I am not good at dancing.

Song: poslechli jsme si úvodní písničku o Benovi a Lucy (SB str. 6). Podle poslechu a obrázků jsme doplnili vynechaná slova v textu, společně zkontrolovali a opravili.

Bookwork: učebnice WB str. 6. Podle textu písničky jsme seřadili věty a připsali, o kom věty jsou.

Homework (domácí úkol): učebnice WB str. 5 - celá strana. Doporučujeme používat i učebnici SB, vše jsme procvičovali. Cvičení 1 - napište celé věty. Cvičení 2 - spojte větu a správný obrázek. Cvičení 3 - napište 3 věty o sobě, 2 kladné (good at) a 1 zápornou (not good at). Domácí úkol je na příští středu 23.9.

14.9.

Dnešní hodinu jsme zahájili online. Ujasnili jsme si pravidla pro tuto výuku, abychom se co nejvíce naučili a hodiny byly zajímavé a zábavné.

Mikrofon máme většinou vypnutý, zapínáme na pokyn nebo při vyvolání.

Kameru máme naopak stále zapnutou, abychom se navzájem viděli.

Ostatním nikdy nevypínáme mikrofon ani kameru!

Do zpráv píšeme pouze na pokyn a stačí napsat jednou.

Máme vždy připravenou učebnici, tužku a papír.

 

MDR: ve větě opravte slovo podle obrázku (Lucy is a "GRIL" = girl. Ben is a "OBY". Buster is a "GOD" - dog.)

Opakujeme a procvičujeme hláskování jednotlivých slov. POZOR na písmenka Y, G, H, E, I. Budeme procvičovat v každé hodině yes

Nová lekce/New lesson - začali jsme v učebnici SB na str. 4, učili jsme se nová slovíčka, popisovali obrázek a procvičovali si čísla 21 - 100. Čísla budeme též psát!

Bookwork: WB - práce se cvičebnicí, str. 4/1 diktát číslic, kontrolujeme, cv. 3 jsme doplnili společně a procvičovali hláskování a psaní číslic.

Nová gramatika: I am good at..../ I am not good at....(Jde mi .... / Nejde mi....) Vymýšleli jsme společně kladné i záporné věty, spoustu nadiktovaných vět jsme také předváděli. Každý sám pak vymyslel jednu kladnou a jednu zápornou větu o sobě.

Moc děti chválíme! Online hodiny jsou náročné, ale všichni se opravdu snažili! yessmiley

9.9.

Dnes jsme dokončili plakát naší skupinky Bald Eagles.

Video: podívali jsme se na krátké video o maskotu naší skupiny, orlu bělohlavém. Ve videu jsme hledali odpovědi na 3 otázky. Otázky i odpovědi jsme si zapsali do sešitu.

Na video se můžete podívat tady.

Rozdělili jsme se do dvou týmů a soutěžili ve hře Jeopardy. Co nejrychleji jsme napsali odpověď na zadanou otázku. Odpovídáme celými větami, procvičili jsme i spelling a gramatiku.

7.9.

Dnes jsme se s dětmi přivítali a navzájem se představili.

Ozdobili jsme si nové notebooky a povídali si o našem maskotovi pro letošní rok - BALD EAGLE.

Osvěžili jsme si pravidla chování a ta nejdůležitější jsme si zapsali do sešitu.

Ve dvou týmech jsme si zahráli hry - "charades" a "Simon says" a začali jsme vyrábět plakát naší skupiny.

Navzájem jsme se ptali a odpovídali na základní otázky a odpovídali vždy celou větou :)

Děti dostaly domů učebnice pro letošní rok.

aktualizováno: 07.05.2021 19:21:29