Badgers

Badgers

Vyučující:

 

Alison Mason

tel.: +420 774 302 594
email: alison.mason26@gmail.com

Asistent/ka:

 


 

Jana Hrubešová

tel.: +420 723 275 497 
email: jenahru@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2022-2023!Vážení rodiče,

pokud si má Vaše dítě vést v programu úspěšně, je důležité, abyste věděli, co se na hodinách dělá, a mohli jej tak ve studiu podpořit. Na této webové stránce najdete informace o práci v hodinách, o zadaných domácích úkolech, o nadcházejících testech i další důležité informace týkající se výuky. Je nezbytné, aby se žáci snažili vypracovávat domácí úkoly a v případě absence si vždy doplnili zameškanou látku. Snadněji se tak po návratu do školy zapojí do výuky. V případě dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Nové, druhé, vydání učebnic Super Minds! V tomto školním roce budeme při výuce používat nové, druhé, vydání našich oblíbených učebnic Super Minds. Obsahově je téměř stejné jako to předcházející, avšak bylo vylepšeno a aktualizováno. Věříme, že se všem bude líbit. Jeho součástí je nová digitální platforma, Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (Workbook) a eBook (Student's Book) pro domácí studium a opakování. Všechna poslechová cvičení, písničky a videa v obou učebnicích jsou nyní na této nové platformě dostupná. Návod k jejímu užívání najdete v obou učebnicích na přední vnitřní straně jejich obalu. V případě dotazů či problémů týkajících se používání této platformy, klikněte na této stránce vpravo dole na ikonu "?HELP", kde najdete krátká videa, jak postupovat.

Také bychom Vám rádi připomněli, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Obsah učebnic byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických výukových programů a mohl se přizpůsobit dané týdenní dotaci hodin. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často najdete v učebnicích vynechané stránky, které si žáci samozřejmě mohou v případě zájmu také sami doma vypracovat.

 

 

UPOZORNĚNÍ:

Prosíme rodiče, aby své děti registrovali do programu Cambridge One dle pokynů na vnitřní straně obálky obou učebnic.

Pozor - každá učebnice se musí registrovat zvlášť, pomocí vlastního kódu, který najdete na vnitřní stránce obálky, pod stírací plochou.

Registrace do online programu Cambridge One

bude potřeba pro domácí přípravu našich studentů.

Pokud byste měli jakýkoliv problém s registrací použijte, prosíme, ikonu HELP, kterou najdete vpravo dole na této obrazovce.

Najdete tam krátká instruktážní videa, jak přesně pri registraci postupovat.

 

Videa pro domácí opakování a přípravu s Miss Alison

UČEBNICE - Student´s book

Lekce 0, Lekce 1, Lekce 2, Lekce 3, Lekce 4, Lekce 5, Lekce 6, Lekce 7, Lekce 8, Lekce 9,

 

Ostatní

Číslovky 1-10, Číslovky 10-100 (přímo s našimi studenty!),

Dny v týdnu

 

KVĚTEN

25.5.

Nejdříve jsme si řekli, jak jsme se máme.

Poslechli jsme si písničku

MDR doplňovali jsme si slova do vět tak, jak to bude v testu.

Na psací destičky jsme pak psali odpovědi na otázky na tabuli.

Zahráli jsme si Baamboozle s opakováním gramatiky.

Po přestávce jsme si napsali test z 9.té lekce

Po testu jsme šli na zahradu a hráli hry se slovíčky a flashkartami.

 

 

23.5.

Nezapomeňte, že ve čtvrtek 25.5. píšeme testík z 9té lekce.

Nejdříve jsme si řekli, jak jsme se máme.

Poslechli jsme si písničku

MDR odpovídali jsme na otázky na tabuli – podobné tomu, co. bude v testu.

Opakovali jsme si gramatiku a slovíčka v různých hrách

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého týdne – WB 109 a zadali si nový

HOMEWORK: WB 112, 113 na 30.5.

Zahráli jsme si Kahoot a Educandy a procvičili jsme si učivo deváté lekce

Procvičili jsme si učivo v Cambridge extra

Na konec hodiny si vypracovali pracovní list 3 z Cambridge

 

18.5.

POZOR 25.5. Píšeme testík z 9té lekce

Protáhli jsme se s videem

MDR zopakovali jsme si gramatiku

Zahráli jsme si Baamboozle

Přečetli jsme si cv. na straně 114-115 ve Sb a řekli jsme si něco o ochraně přírody, o recyklování, a jak můžeme pomáhat i my.

Opakovali jsme si gramatiku pro test

Ve WB jsme si udělali cv. na straně 114-115

Zahráli jsme si Baamboozle

Na konec hodiny jsme si zahráli Stamp and spell s novými slovíčky.

 

 

 

16.5.

Protáhli jsme se s videem

MDR psali jsme slovíčka k flashkartám

Zkontrolovali jsme si domácí úkol WB 107 a zadali si nový

HOMEWORK: WB na straně 109

Přečetli jsme si a podívali se na příběh na straně 110-111 ve SB a udělali si cvičení 1,2

Zahráli jsme si Baamboozle s novou gramatikou

Do sešitu jsme si napsali správná slova do vět.

Udělali jsme si všechna cvičení ve WB na stranách 110, 111

Na konec hodiny jsme si zahráli Wordwall s novými slovíčky.

 

11.5.

Na dnešních hodinách byli spojení se skupinou Rattlesnakes.

Nejprve jsme se přivítali, napsali si cvičení do sešitů a pokračovali prací v učebnici.

Poté jsme vypracovali pracovní list a zadali si úkol na úterý. Psali jsme do pracovního sešitu a nakonec jsme si zahráli deskovou hru na procvičení frází a tvorby otázek s can.

MDR: Opakovali jsme si slovní zásobu

Pracovali jsme se SB  na stranách 108, 109
ve WB jsme si udělali cv na straně 108

Grammar: Tvorba žádostí s can:

What would you like to do? (Co bys chtěl/a dělat?)

Can I go horse riding/visit Grandpa/build a treehouse/etc.? (Můžu jít jezdit na koni/navštívit dědu/postavit domek na stromě/atd.?)

Can we….? (Mohli bychom...?)

Fine // Yes // OK. Yes, we/you can. (Fajn. // Ano. // OK, můžeme/můžeš.)

Zopakovali jsme si slovíčka z lekce 9: visit my cousins, go hiking, keep a scrapbook, help in the garden build a treehouse, read a comic, learn to swim, go camping, take riding lessons tomorrow, morning, afternoon, evening

 

9.5.

Nejdříve jsme si řekli, jak jsme se máme.

Protáhli jsme se s videem

MDR spojovali jsme si nová slovíčka s obrázky

Procvičili jsme si nová slovíčka s interaktivní tabulí.

Zahráli jsme si s novými slovíčky a plácačkami na mouchy

Udělali jsme si extra cvičení z Cambridge zdrojů

Probrali jsme si novou gramatiku a udělali cvičení na straně 107

Zkontrolovali jsme si domácí úkol a zadali si nový

HOMEWORK: WB 107 na 16.5.

Zahráli jsme si Baamboozle

Zopakovali jsme si cvičení z lekce kde jsme probírali náš pokoj a vyplnili jsme si pracovní list.

 

4.5.

Nejdříve jsme si řekli, jak jsme se máme.

Protáhli jsme se s videem

MDR doplňovali jsme věty

Seznámili jsme se novými slovíčky z lekce 9 a zahráli si s nima pár her.

Pracovali jsme se SB na straně 106

Udělali jsme si cvičení na straně 106 ve WB

Zahráli jsme si hru se slovíčky a s plácačkami na mouchy

Zahráli jsme si hru na wordwall s novými slovíčky

Hledalil jsme nová slovíčka a spelovalil si je ve trídě.

Zahráli jsme si s Educandy a novými slovíčky

 

 

2.5.

Nejdříve jsme si zatancovali a zazpívali s písničkou.

MDR: napsali jsme si do sešitu slovíčka, která byla na tabuli.

Napsali jsme si testík z osmé lekce

Kdo měl hotovo dostal wordsearch na vyplnění než ostatní test dopsali.

Zkontrolovali jsme si domácí úkoly. WB na straně 100

Vypracovali jsme si cvičení na straně 105 ve WB

Poslechli jsme si další příběh o Frogym

Zahráli jsme si hru Sentence stackers

Na konec hodiny jsme se protáhli s PE videem

DUBEN

27.4.

Nezapomeňte že v úterý 2.5 píšeme test z 8. lekce

a přineste úkol z minulého pondělí – WB 100

 

Nejdříve jsme si řekli, jak jsme se máme.

Ve videu jsme podle zvuků hádali k jakému sportu patří

MDR do křížovky jsme si doplnili slovíčka z 8mé lekce.

Zahráli jsme si Educandy se spelováním nových slovíček.

Ukázali jsme si test abychom věděli, co nás čeká v úterý.

Vysvětlili jsme si jak se odpovídá pozitivně a jak negativně - So, do I  a Me, either.

Vypracovali jsme si cv.1 a 2 ve SB na straně 100 a cv. 1,2 na straně 101 ve WB

Vyplňovali jsme si cvičení v Cambridge extra a opakovali si na test.

Na konez hodiny jsme si zahráli Baamboozle.

 

25.4.

Nejdříve jsme si řekli, jak jsme se máme.

Poslechli jsme si písničku.

MDR přiřazovali jsme si go, play, do k hrám, slovíčkům, která jsme se naučili.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého pondělí WB 96 a zadali si nový

HOMEWORK: WB 100 na 2.5.

Poslechli jsme si příběh o žabákovi, který hrál fotbal.

Vypracovali jsme si pracovní list Cambridge

Zahráli jsme si Kahoot se slovíčky z 8.lekce

Přečetli jsme si a podívali jsme se na příběh ve SB na stranách 98-99 a odpověděli si na cv. 2.

Ve WB na straně 98 jsme si udělali cv. 1,2

Na závěr hodiny jsme si zahrálil na Wordwall s větami a protáhli se s PE videem

 

 

20.4.

Nejdříve jsme si řekli, jak jsme se máme.

Dokončili jsme video s poznáváním sportů z nápověd

MDR přiřazovali jsme si slovíčka k obrázkům a psali si je do sešitu.

Ve SB na straně 105 jsme si udělali cv. 1,2,3

Zahráli jsme si Baamboozle

Zopakovali jsme si jaká spojení patří k go, play, do a sport a na jejich základě jsme si zahráli hru Journalist – každý z nás dostal flashkartu se sportem a ostatních jsme se ptali zda umí nebo neumí dělat sport, který je na jeho kartě. What sport do you like doing?

Ve WB na straně 97 jsme si udělali cv. 1 a 2

Zahráli jsme si Kahoot a na závěr hodiny jsme spelovali pomocí  razítek ve dvou skupinách.

 

18.4.

Nejdříve jsme si řekli, jak jsme se máme.

Zazpívali jsme si s písničkou

MDR přiřazovali jsme si slovíčka k obrázkům a psali si je do sešitu.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého týdne (WB 94) a zadali si nový

HOMEWORK: WB 96 na 25.4.

Zahráli jsme si hru Šarády a ukazovali si slovíčka zatímco ostatní hádali.

Zahráli jsme si Baamboozle

Udělali jsme si cvičení 1,2,3 na straně 96 ve SB a podívali se na video s Penny.

Vypracovali jsme si cvičení na worksheetu 2 z Cambridge.

Ve SB na straně 97 jsme si udělali cvičení 1,2,3

Zahráli jsme si Baamboozle

Na závěr hodiny jsme si zaspelovali pár slovíček

 

13.4.

Nezapomeňte na domácí úkol HOMEWORK: WB strana 94 na 18.4.

Nejdříve jsme si řekli, jak jsme se máme.

Zazpívali jsme si s písničkou

MDR po třídě jsme hledali schované flashkarty s novými slovíčky a zapisovali si do sešitu ta která jsme našli.

Zahráli jsme si Šarády se  slovíčky z lekce 7.

Zahráli jsme si hru Čtyři rohy – v každém rohu bylo jedno slovíčko. Jeden z nás byl u tabule a počítal do deseti, zatímco se ostatní schovávali ke slovíčkům. Pak řekl jedno ze čtyř slovíček a kdo byl u něj byl vyřazený a šel k tabuli taky hádat, kde je kdo.

Naučili jsme se nová slovíčka FUN, BORING, GREAT, EASY, DIFFICULT

Říkali jsme si sporty jaké jsou pro nás -jednoduché, těžké, nudné, zábavné…

Po přestávce jsme pracovali se SB na straně 95 a udělali si cvičení 1,2,3

Ve WB na straně 95 jsme si udělali cv. 1,2,3 (kdo nestihl ať udělá doma za domácí úkol)

Řekli jsme si  která slova patří ke kterým sportům – play, do, go….

Na konec hodiny jsme si zahráli Wordwall a ve videu z obrázků a písmen poznávali, co je to za sport.

11.4.

Nejdříve jsme si řekli, jak jsme se máme.

Zazpívali jsme si s písničkou

MDR zopakovali jsme si gramatiku pro test ze 7mé lekce.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého týdne (WB-93) a zadali jsme si nový

HOMEWORK: WB strana 94 na 18.4.

Napsali jsme si test ze sedmé lekce a Miss Alison nám ho již opravený vrátila zpátky

Naučili jsme se co je to wordsearch a udělali si jeden s novými slovíčky z lekce 8

Ve SB na straně 94 jsme se naučili nová slovíčka a procvičili jsme si je s videem s Miss Alison – procvičujte si je doma, abyste se je naučili správně spelovat a potom také s hrou – čtyři rohy.

A na závěr hodiny jsme si zahráli hru s kostkou – házeli jsme a psali si slovíčka, která jsme si přiřadili k číslům a která se čtou podobně a jinak píší. Např. Buy a Bye, I a Eye…

4.4.

Nezapomeňte že hned po Velikonocích v úterý píšeme testík ze 7mé lekce!

Nejdříve jsme si řekli jak jsme se máme.

Zazpívali jsme si s písničkou

MDR odpovídali jsme na otázky na tabuli ano/ne

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého úterý WB 88 a zadali si nový

HOMEWORK: WB strana 93

Dělali jsme si další cvičení z Cambridge extra

Zahráli jsme si hru na EduCandy

Po přestávce jsme si řekli něco o Velikonocích a seznámili se s novými slovíčky.

Zahráli jsme si hru s Velikonocemi na Wordwall

Zahráli jsme si na Egg hunt – hledali jsme papírová vajíčka po třídě a pak jsme si je vybarvili.

Na konec hodiny jsme si zacvičili s Velikonoční hrou

BŘEZEN

30.3.

Nejdříve jsme si zahráli hru s videem – poslouchali jsme zvuky a hádali, ke kterému dopravnímu prostředku patří.

MDR: do sešitu jsme si psali odpovědi na otázky.

Zahráli jsme si Kahoot se slovíčky z lekce 7

Udělali jsme si cvičení na Worksheetu z učebnice

Poslechli jsme si příběh ze SB na straně 86-87 a odpověděli si na cv. 87

Udělali jsme si cvičení 1,2,3 ve WB na straně 86

Zahráli jsme si s Educandy a novými slovíčky.

Na konec hodiny jsme si zahráli Tic Tac Toe s novými slovíčky.

 

28.3.

Nejdříve jsme si řekli jak se máme.

MDR doplnili jsme si věty slovesy sail, ride, fly, drive

Zkontrolovali jsme si HW z minulého týdne a zadali si nový

HOMEWORK: WB strana 88 na 4.4.

Zahráli jsme si desetivteřinový obrázek – malovali jsme na tabuli obrázek slovíčka z lekce 7 a používali jsme věty yes, i tis a no, it isn´t

Zahráli jsme si na Wordwall a používali spojení I´d like to…

Doplnili jsme si cvičení 1 a 2 do worksheetu 2 z lekce 7

Po přestávce jsme si probrali gramatiku   …am doing, …is doing, …are doing

Ve SB na straně 85 jsme si udělali cv 1,2,3

Ve WB na straně 85 jsme si udělali také cv.1,2,3

Na konec hodiny jsme si zahráli Baamboozle s tvary -ing

 

23.3.

Nejdříve jsme si řekli jak se máme.

MDR doplnili jsme slova do vět podle obrázků na tabuli.

Zahráli jsme si Quiz na tabuli a zopakovali jsme si gramatiku řekli jsme si jaký je rozdíl mezi I´d like to a I like to.

Zahráli jsme si se slovíčky a s plácačkami na mouchy.

Pracovali jsme se WB na straně 83 a udělali jsme si cvičení 2 a 3

Řekli jsme si jak se čím jezdí, létá nebo plachtí.

Ve dvojicích jsme si představili naše super prázdniny, kam bychom jeli, jak bychom tam jeli a co bychom tam dělali. Naši dovolenou jsme pak prezentovali ostatním. Používali jsme Where? How? What?

Na straně 84 jsme si poslechli písničku a udělali si cv. 1

Zahráli jsme si s flashkartami  - hledali jsme je po třídě a zapisovali si nalezená slovíčka do sešitu.

Zahráli jsme si Baamboozle

 

21.3.

Dnes jsme si řekli o LEAP Summer Campu, který se bude konat 14-18.8.2023

Více informací a přihlášku o našem příměstském táboře naleznete zdePOZOR počet míst je omezen.

Použité fotografie: Valuavitaly - Freepik.com

Nejdříve jsme si řekli jak jsme se měli o prázdninách a jak se máme.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol (WB 82) a zadali si nový

HOMEWORK: WB 84 na 28.3.

MDR: doplňovali jsme si věty na tabuli.

Zahráli jsme si Baamboozle z vět jsme tvořili otázky.

Zahráli jsme si  hru na Wordwall – this/that a these/those

Po přestávce jsme si zahráli hru s novými slovíčky – What is missing.

Ve SB jsme si na straně 82 poslechli písničku.  Na straně 83 si udělali cv.1

Ve WB na straně 83 jsme si udělali cv. 1

Na konec hodiny jsme si zacvičili se soop Ninjou.

A zahráli si Baamboozle se dalším opakováním gramatiky.

 

9.3.

Nezapomeňte na domácí úkol

HOMEWORK: WB strana 82 na 21.3.

 

Nejdříve jsme se přivítali s písničkou

MDR: na nečisto jsme si udělali jedno cvičení z testu.

Napsali jsme si test, kdo měl hotovo dříve dostal navíc wordsearch s hledáním slovíček.

Po přestávce jsme se seznámili s novými slovíčky z lekce 7. Abyste si mohli doma opakovat Miss Alison vám namluvila a naspelovala všechna slovíčka. Do příští hodiny, která je po prázdninách se je prosíme naučte ať můžeme pokračovat s další látkou v lekci 7.

Zahráli jsme si hru s novými slovíčky a s plácačkami na mouchy.

Na konec hodiny jsme se protáhli s PE videem.

 

7.3.

Ve čtvrtek 9.3. píšeme testík z učiva 6té lekce

Nejdříve jsme se přivítali s písničkou

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého týdne a zadali si nový

HOMEWORK: WB strana 82 na 21.3.

MDR: do sešitu jsme si doplnili slovíčka tak jak budou v testu.

Procvičovali jsme učivo 6.lekce v extra cvičeních s Cambridge.

Na nečisto jsme si vyzkoušeli udělat některá ze cvičení z testu.

Zahráli jsme si hru s hledáním papírků s názvy měsíců a psali jsme si je na papír.

Zahráli jsme si Baamboozle s gramatikou, kterou budeme potřebovat v testu.

 

2.3.

Ve čtvrtek 9.3. píšeme testík z učiva 6té lekce

HOMEWORK: WB strana 76 na 7.3.

 

Nejdříve jsme se protáhli s písničkou

MDR: do sešitu jsme si napsali kousek z testu, který budeme psát příští čtvrtek.

Podívali jsme se na test, abychom věděli, co nás čeká.

Zopakovali jsme si gramatiku 6té lekce hraním Baamboozle.

Ve WB jsme si udělali cv. na stránce 77

Navrhli jsme si pozvánku na naši narozeninovou párty, příště si pozvánku vymalujeme.

Udělali jsme si cv. 1 na straně 77 ve SB.

Na tabuli jsme si prošli další kousek testu

Zahráli jsme si hru z Cambridge – vybírali jsme správné věty.

 

ÚNOR

28.2.

Ve čtvrtek 9.3. píšeme testík z učiva 6té lekce

 

Nejdříve jsme se protáhli s písničkou.Month of the Year

Zkontrolovali jsme si domácí úkol WB strana 72 a zadali si nový

HOMEWORK: WB strana 76 na 7.3.

MDR: do sešitu jsme si napsali měsíce podle  diktátu

Zopakovali jsme si gramatiku 6té lekce hraním Baamboozle.

Na stránkách 74 a 75 jsme si přečetli příběh a podívali se na video. Udělali jsme si cvičení na straně 74 ve WB.

Udělali jsme si cv. na straně 124 a 125 ve WB

Zahráli jsme si hru „připni ocas na oslíka“ na tabuli

Zopakovali jsme si gramatiku s hrou na Wordwall

 

23.2.

Nejdříve jsme se protáhli s písničkou.

MDR: do sešitu jsme si napsali slovíčka dle obrázků na tabuli.

Zahráli jsme si hru s razítkama a se slovíčky.

Udělali jsme si cvičení na straně 72 a podívali jsme se na video.

Zazpívali jsme si písničku.

Na tabuli jsme si zodpověděli otázky a potom jsme si udělali cvičení 1 a 2 na straně 73 ve SB a podívali se na video.

Zahráli jsme si Baamboozle ve dvou skupinách proti sobě.

 

21.2.

Dnes jsme dostali zpátky opravené testy z 5té lekce.

Nejdříve jsme si zkontrolovali domácí úkol WB 70 a zadali si nový

HOMEWORK: WB 72 celá strana do příštího úterý 27.2.

Nejdříve jsme se protáhli s písničkou

MDR: napsali jsme si slovíčka z 6té lekce.

Zopakovali jsme si slovíčka a naučili se novou gramatiku na straně 71 ve SB, kde jsme si udělali i všechna cvičení.

Zahráli jsme si hru na Wordwall

Podívali jsme se na písničku.

Zahráli jsme si Baamboozle.

Na konec hodiny jsme poznávali slovíčka na flash kartách.

 

16.2.

MDR: napsali jsme si slovíčka z 5té lekce.

Protáhli jsme se s mravenčí písničkou.

Napsali jsme si test z 5té lekce.

Pro ty, co skončili brzy čekal Valentýnský wordsearch.

Po testu jsme si zacvičili s PE videem.

Seznámili jsme se s novými slovíčky z lekce 6 – Miss Alison je pro vás namluvila, podívejte se na video a procvičujte slovíčka spolu.

Ve SB na straně 70 jsme si udělali cv. 1 – zazpívali jsme si písničku.

Na konec hodiny jsme se podívali na slovíčka na flash kartách.

A podívejte, jaké krásné domy umíme vybarvit a slepit (děti si udělali doma a přinesly ukázat :-))

 

14.2.

Ve čtvrtek 16.2. píšeme testík

Nejdříve jsme si zkontrolovali domácí úkol WB 69 a zadali si nový

HOMEWORK: WB 70 celá strana do příštího úterý 21.2.

Nejdříve jsme se protáhli s písničkou

MDR: rozmotávali jsme slovíčka z 5.té lekce.

Procvičovali jsme si slovíčka a gramatiku abychom se připravili na test, který píšeme ve čtvrtek.

Udělali jsme si na interaktivní tabuli dvě cvičení z testu, který budeme psát ve čtvrtek.

Zahráli jsme si hru na Wordwall – this/that/these/those

Udělali jsme si ještě další quiz s touto gramatikou.

Řekli jsme si o čem je svátek Valentin a začali vymalovávat srdíčka pro naše blízké.

9.2.

Nezapomeňte na domácí úkol: WB 69 celá strana

Ve čtvrtek 16.2. píšeme testík

 

Nejdříve jsme se protáhli s písničkou

MDR: napsali jsme si slovíčka podle obrázků na tabuli.

Podívali jsme se na test a jedno cvičení si procvičili na interaktivní tabuli.

Vypracovali jsme si cvičení na straně 123 ve SB.

Zahráli jsme si Baamboozle.

Zahráli jsme si quiz na Wordwall

Zopakovali jsme si this, that, these, those

 

7.2.

Nejdříve jsme se protáhli s písničkou

Zkontrolovali jsme si domácí úkol (WB 60,61) a zadali nový

HOMEWORK: WB 69 celá strana do příštího úterý 14.2.

MDR: spojili jsme si věty tak jak k sobě patří – pozor bude v testu něco podobného.

Zopakovali jsme si gramatiku ve dvou skupinách – čí to je…? Je to ….

Poslechli jsme s příběh na straně 62 a 63 ve SB a udělali si cvičení na straně 63.

Vyzkoušeli jsme si kousek testu z lekce 5 nanečisto.

Vypracovali jsme si cv. 1 a 2 ve WB

Zahráli jsme si quiz na Wordwall

Zahráli jsme si dvě hry na Baamboozle a Baamboozle

Mezitím jsme stihlí nějaké písničky a tance –Ram sam sam a dokonce si zatancovat s Trolem.

 

2.2.

Podívali jsme se na písničku

Do  sešitu jsme si napsali  slovíčka tak, jak k sobě patřila do vět – this/that, these/those

Zahráli jsme si hru na wordwall

Znovu jsme si probrali gramatiku – this/that, these/those a doplnili slova do vět.

Pracovali jsme se SB na straně 61 a podívali se na video s Penny

Probrali jsme novou gramatiku – Whose is this? It´s Tom´s

Rozmotávali jsme věty otázka, odpověď.

Hráli jsme hru Z Cambidge extra,

Hledali jsme flashkarty po třídě a zapisovali si je do našeho portfolia.

Na závěr hodiny jsme si zahráli na Baamboozle s this/that a these a those.

Na konec hodiny jsme se podívali na video o tom, jak v Americe dnes sledují sviště jestli mají nebo nemají stín, aby zjistili jestli už přijde jaro nebo bude ještě zima.

 

 

LEDEN

31.1.

Nejdříve jsme se protáhli s písničkou

MDR: spojovali jsme obrázky s novými slovíčky s rozházenými písmeny.

Ukázali jsme si Diaramu – obývací pokoj, které jsme si dodělali za domácí úkol – a povedly se nám, co říkáte. Dnes jsme dostali další – dětský pokoj – máme doplnit slovíčka, která známe a opět domalovat a slepit.

HOMEWORK:  domalovat, vystřihnout a slepit obrázek dětského pokoje. WB strana 60 cv. 1 a strana 61 celá.

Procvičili jsme si  novou gramatikou – this, that, these those.

Udělali jsme si cv. 2 a3 ve WB ve dvojicích.

Doplnili jsme si Worksheet strana 3

Ve SB na straně 60 jsme si poslechli písničku o tom co se dělá ze dřeva.

Zahráli jsme si hru na Wordwall

Řekli jsme si něco o nové gramatice na stránce 59 – this/that, these/those a procvičili jsme si ji na 

 

26.1.

Nejdříve jsme se protáhli s písničkou

MDR: spojovali jsme obrázky s novými slovíčky

Zkontrolovali jsme si domácí  úkol WB strana 53,57  a zadali si nový

HOMEWORK:  domalovat, vystřihnout a slepit obrázky místností, které jsme si ve škole popsali a vybarvily. Přineste na příští hodinu.

Zahráli jsme si hru – najdi na tabuli…

Na stránce 58 ve SB jsme se učili spelovat nová slovíčka.

Řekli jsme si něco o nové gramatice na stránce 59 – this/that, these/those a procvičili jsme si ji na interaktivní tabuli.

Podívali jsme se na video ve SB na stránce 5

Ve WB na straně 59 jsme si udělali cvičeni.

Zahráli jsme si hru na Wordwall

Na konci hodiny jsme so napsali slovíčka a začali vymalovávat pokoje, které máme za domácí úkol vystřihnout a slepit.

 

24.1.

Prosíme, všechny, kteří nepřinesli dnes zpět knihy zapůjčené z naší knihovny,

aby je vrátili v příští hodině. 

Protáhli jsme se s písničkou

MDR: procvičili jsme si doplňování a/an, any/some – tak, jak budou v testu.

A pak už jsme si napsali testík.

Zacvičili jsme si s PE videem

Seznámili jsme se s novými slovíčky z lekce 5 na straně 58 ve SB.

Ve WB na straně 58 jsme si udělali cv.1

Na konec hodiny jsme si zahráli na interaktivní tabuli se slovíčky.

 

19.1.

POZOR – příští týden, v úterý 24.1. píšeme testík z učiva 4. lekce.

Nezapomeňte na domácí úkol HOMEWORK:  WB strana 53 a 57 (celé) na 24.1.

Přivítali jsme se a řekli jsme si jak se máme.

Zatancovali jsme si a zazpívali na písničku Banana, banana, meatball

MDR: napsali jsme si slovíčka, která patřila k obrázkům na tabuli.

Dnes jsme hlavně procvičovali, co jsme se naučili ve 4té lekci, abychom byli dobře připraveni na úterní testík.

Ukázali jsme si na 1 min. testík, abychom se podívali na to, co nás čeká. Teď už víme,  že testík zvládneme.

Na pracovním listě jsme si doplnili slovíčka.

Zahráli jsme si extra hry z Cambridge.

Ve SB jsme si na straně 53 udělali cv. 1

Zopakovali jsme si gramatiku a/an, some/any

Zahráli jsme si Quiz na interaktivní tabuli.

 

17.1.

POZOR – příští týden, v úterý 24.1. píšeme testík z učiva 4. lekce.

Nejdříve jsme si řekli, jak se máme.

Ukázali jsme si na 1 min. testík, abychom se podívali na to, co nás čeká. Teď už víme,  že testík zvládneme.

MDR: do sešitu jsme si dávali dohromady věty ze dvou půlek

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého pondělí a zadali si nový.

HOMEWORK: WB strana 53 a 57 (celé) na 24.1.

Rozdělili jsme se do dvou týmů a zahráli si proti sobě na Wordwall

Po přestávce jsme pracovali se SB na straně 50 a 51. Přečetli jsme si příběh a podívali se na video. Potom jsme si udělali cv. 2 na straně 51.

Ve WB jsme si udělali cv. 1 a 2 na straně 50

Na závěr hodiny jsme si zahráli hru na Kahoot.

 

12.1.

Nezapomeňte na domácí úkol HOMEWORK:  WB strana 47  na 17.1.

Přivítali jsme se a řekli jsme si jak se máme.

MDR: poslouchali jsme a psali do sešitu slovíčka.

Zahráli jsme si hru na Wordwall

Pracovali jsme se SB na straně 48 – podívali jsme se na video a udělali jsme si cv 1 a 2

Zopakovali jsme si gramatiku – rozdíl mezi is a are

Udělali jsme si cv. 1 a2 ve SB na straně 49 a cv. 1 a2 na straně 49 ve WB

Zahráli jsme si na wordwall  ještě jednou – tentokrát ve dvou týmech proti sobě.

Na konec hodiny jsme se protáhli s PE videem

10.1.

Přivítali jsme se a řekli jsme si jak se máme.

MDR: psali jsme do sešitu slovíčka podle obrázků na tabuli.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol WB strana 46 a zadali jsme si nový

HOMEWORK:  WB strana 47  na 16.1.

Půjčili jsme si knihy z naší knihovny – prosíme o vrácení do 24.1.

Na straně 46 ve SB jsme si zopakovali slovíčka pomocí her.

Naučili jsme se gramatiku „Would you like___ a řekli jsme si jaký je rozdíl mezi Do you like a Would you like.

Řekli jsme si jaká jídla bychom si daly a jaká ne, jaká máme normálně rádi, ale teď si je nedáme.

Pracovali jsme se SB na straně 47, odpověděli jsme na otázky ve cv.1, podívali jsme se na video ve cv. 2 a odpověděli jsme si na otázky.

Na závěr hodiny jsme si zacvičili s PE videem – Would you rather have…?

Na konec hodiny jsme si zahráli hru s razítky – razítkovali jsme speling slovíček, která nám Miss Alison říkala.

5.1.

Zopakovali jsme si slovíčka z 3tí lekce a pak jsme si udělali

TEST PÁRTY

Napsali jsme si testík z třetí lekce a bylo to docela lehké. Kdo měl hotovo mohl vyplňovat křížovku.

Naučili jsme se dnes i nová slovíčka – lekce 4 – Abyste se nová slovíčka naučili vyslovovat správně máme tu pro vás další video – Slovíčka 4.Lekce

Nová slovíčka jsme si krásně procvičili na interaktivní tabuli a příště už je budeme krásně umět.

Na závěr hodiny jsme si ještě procvičili slovíčka ve SB na straně 46.

3.1.

POZOR – ve čtvrtek 5.1. píšeme testík!

 

How are you/how was your break? – řekli jsme si jak jsme se měli o prázdninách.

MDR: Doplnili jsme si odpovědi na otázky.

Zahráli jsme si Kahoot a odpovídali pomocí barevných tužek.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol WB strana 37, 40, 41 a zadali jsme si nový

HOMEWORK:  WB strana 46  na 9.1.

Zopakovali jsme si slovíčka a gramatiku z 3tí lekce a připravili se tak na testík, který bude ve čtvrtek 5.1.

Podívali jsme se na testík, abychom věděli, co nás ve čtvrtek čeká.

Zahráli jsme si s prepositions – psali jsme odopovědi na otázky

Zahráli jsme si na tabuli quizy se slovíčky a gramatikou.

 

PROSINEC

this that https://www.leapcz.com/jana/aa_badgers23/this_that.ppsx

20.12.

 LEAP Christmas Games 2022

1.Ročník

Dnes jsme se zúčastnili Velké Vánoční soutěže!

Všichni studenti programu LEAP v jednom ročníku, jsme se sešli spolu v jedné třídě a společně oslavili Vánoce velkou hrou.

Každá skupina si nejdříve vylosovala barvu, pod kterou pak soutěžila. My jsme si vylosovali ŽLUTOU.

 Ve třídě nás nejdříve přivítala Miss Deanna a podívali jsme se na video s přáním Santa Clause.

Co se ale nestalo – když nám Santa Klaus slíbil dárky, přepadli ho piráti. Santa nám řekl, že nám Grinch a jeho piráti snaží ukrást Vánoce vyzval nás, abychom na hrách nasbírali co nejvíce sněhových (papírových) koulí abychom společně potopili loď s piráty, která k nám míří.

Sněhové koule jsme mohli získat jen tak, že budeme v průběhu her hodní a dávat pozor.

A pak už začali Vánoční hry.

Na každou soutěž jsme si společně nominovali našeho zástupce a vyslali ho doprostřed třídy plnit úkol za naší skupinu.

Úkol se dělal na čas a k času se pak přidávala penále – za chybu + 3s, za každé vyrušování, zlobení a mluvení v celé skupině + 5 s. (Byli jsme ale téměř vzorní a skoro nikdo ze všech dětí nedostal vteřiny za vyrušování).

Když jsme se chovali dobře naše skupinka po každé hře dostala 5 papírových koulí, které jsme potřebovali na potopení lodi s piráty. Navíc nám rozdávala papírové koule i Miss Deanna, když jsme byli hodní a mluvili anglicky.

Soutěžili jsme, bavili se a tancovali a zase soutěžili a to až do úplného konce, kdy vyhrála skupina s nejnižším celkovým časem.

 


Blížil se konec her a tu se objevilo na tabulli video s Grinchem a jeho pirát.

Už byli opravdu blízko!

A najednou byli ve videu i naši učitelé a volali na nás, abychom tu loď, co se blíží potopili, co nejrychleji.

A opravdu, jen co to dořekli, objevila se loď s piráty a pirátskou vlajkou a my koulovali a koulovali, až se potopila.

Tak jsme zvítězili a letos si rozhodně Vánoce s dárečky zasloužíme!

A to je vše…

Není!

Ještě potřebujeme říct kdo vlastně ze všech druháků vyhrál

Ve velké Vánoční soutěži jsme letos vyhráli MY - BADGERS!

GRATULUJEME!

Všichni z vítězné skupinky dostali velké diplomy (doma si je mohou vymalovat, jak se jim bude líbit)

 ostatní dostali malou kartičku za to, že se zúčastnili velkých LEAP vánočních her.

 

A ještě jedno krátké video s nejlepšími záběry z našich Vánočních her:

Krásné Vánoce a Šťastný Nový rok Vám všem a…

uvidíme se za rok 😊!

 

15.12.

Nezapomeňte, že ve čtvrtek  22.12. angličtina není

a domácí úkol WB strana 37, 40, 41 máme až na 3.1.

 

V úterý 21.12. bude poslední hodina angličtiny a bude hodně netradiční - těšit se můžete na:

 LEAP Christmas Games 2022

budeme hodně soutěžit ve všem, co jsme se naučili od září letošního roku...

.. a bude i spousta legrace

- kdo chce přijít ve Vánočním převleku bude obzvláště vítán (není podmínkou)

POZOR - není třeba si brát učebnice!

 

Přivítali jsme se s písničkou

MDR: doplňovali jsme slova do vět.

Zahráli jsme si hru na WORDWALL

Pracovali jsme s Worksheetem z naší učebnice a řekli jsme si jaká zvířátka máme a jaká nemáme rádi.

Udělali jsme si cvičení na straně 41 a 45 (1,2) ve WB cv. 3 si uděláme doma.

Vysvětlili jsme si pravidla Vánočních her a za co budeme získávat sněhové koule na záchranu Vánoc.

Procvičovali jsme si slovíčka a gramatiku, abychom se dobře připravili na Vánoční hry, které budou v úterý.

 

13.12.

Přivítali jsme se s písničkou

Nejdříve jsme si zkontrolovali domácí úkol z minulého týdne – WB 36 a zadali jsme si nový

HOMEWORK: WB strana 37, 40, 41 na 3.1.

MDR: doplňovali jsme věty - don´t like, like

Zahráli jsme si hru na WORDWALL

Opakovali jsme si otázky a odpovědi s Has your town got a…. Ptali jsme se navzájem co je v našem měste.

Udělali jsme si Pracovní list 2, který patří k naší učebnici, ve dvojicích.

Na straně 38 a 39 ve SB jsme se podívali na příběh, zahráli si ho a pak vypracovali cv. 2 na straně 39

Ve WB na straně 38 jsme si vypracovali cv. 1 a2


8.12.

Nezapomeňte na domácí úkol WB strana  36  na 13.12.

poprosím všechny, kteří ještě nevrátili zapůjčené knihy aby je přinesli co nejdříve a ty, kteří knihy vrátili, aby příště donesli i book report - zápis o tom, co v knize četli. Děkujeme

MDR: do sešitu jsme si zapsali slovíčka k obrázkům

Zopakovali jsme si novou gramatiku – Have got s mapou města.

Zahráli jsme si hru s novými slovíčky na WORDWALL

Poslechli jsme si písničku ze SB na straně 36 a udělali jsme si cvičení.

Naučili jsme se nová slovíčka: in front of, behind, between, next to  a procvičili jsme si je na interaktivní tabuli.

Ve SB na straně 37 jsme si udělali cv. 1 a podívali jsme se na video ve cv.2

Zahráli jsme si další hru na WORDWALL

 

 

6.12.

Nejdříve jsme si zkontrolovali domácí úkol z minulého týdne – WB 34 zadali jsme si nový

HOMEWORK: WB strana 36 na 13.12.

MDR: do sešitu jsme si zapsali slovíčka k obrázkům

Zahráli jsme si hru s novými slovíčky na WORDWALL

Zopakovali jsme si  slovíčka v quizu na interaktivní tabuli.

Seznámili jsme se s novou gramatikou „HAVE GOT“ a vyzkoušeli jsme si ji mezi sebou.

Vypracovali jsme si cv. 1 ve SB na straně 34 a zazpívali jsme si písničku.

Po přestávce jsme si vyráběli  město – museli jsme použít alespoň 6 slovíček, která jsme se naučili a pak si svá města porovnávali a ptali se kdo má co ve svém městě.

Odpovídali jsme na otázky typu Has your town got a….?

Vypracovali jsme si cvičení na straně 35 ve WB a na závěr hodiny si zopakovali vybraná „Sight words“ z minulé hodiny.

 

1.12.

Nezapomeňte na domácí úkol WB strana 34 na 6.12.

MDR: do sešitu jsme si kreslili smutný a veselý ksichtík jako odpovědi na otázky Miss Alison

Potom jsme si napsali testík

Řekli jsme si co jsou to Sight words a nějaká jsme si ukázali.

Seznámili jsme se s novými slovíčky – 3.lekce

S Miss Alison jsme pro vás opět připravily slovíčka ve videu a doufáme, že se s nimi budete učit, jak výslovnost, tak speling

Pracovali jsme se SB na straně 34 a zazpívali jsme si písničku.

Na závěr hodiny jsme se podívali na video a zatancovali jsme si s ním.

Na konec hodiny jsme si vyhlásíli Studenta měsíce - gratulujeme :-)

 LEAP Christmas Games 2022

1.Ročník

 

Dnes jsme se zúčastnili Velké Vánoční soutěže!

Všichni studenti programu LEAP v jednom ročníku, jsme se sešli spolu v jedné třídě a společně oslavili Vánoce velkou hrou.

Každá skupina si nejdříve vylosovala barvu, pod kterou pak soutěžila. My jsme si vylosovali ŽLUTOU.

 Ve třídě nás nejdříve přivítala Miss Deanna a podívali jsme se na video s přáním Santa Clause.

Co se ale nestalo – když nám Santa Klaus slíbil dárky, přepadli ho piráti. Santa nám řekl, že nám Grinch a jeho piráti snaží ukrást Vánoce vyzval nás, abychom na hrách nasbírali co nejvíce sněhových (papírových) koulí abychom společně potopili loď s piráty, která k nám míří.

Sněhové koule jsme mohli získat jen tak, že budeme v průběhu her hodní a dávat pozor.

A pak už začali Vánoční hry.

Na každou soutěž jsme si společně nominovali našeho zástupce a vyslali ho doprostřed třídy plnit úkol za naší skupinu.

Úkol se dělal na čas a k času se pak přidávala penále – za chybu + 3s, za každé vyrušování, zlobení a mluvení v celé skupině + 5 s. (Byli jsme ale téměř vzorní a skoro nikdo ze všech dětí nedostal vteřiny za vyrušování).

Když jsme se chovali dobře naše skupinka po každé hře dostala 5 papírových koulí, které jsme potřebovali na potopení lodi s piráty. Navíc nám rozdávala papírové koule i Miss Deanna, když jsme byli hodní a mluvili anglicky.

Soutěžili jsme, bavili se a zase soutěžili a to až do úplného konce, kdy vyhrála skupina s nejnižším celkovým časem.

Blížil se konec her a tu se objevilo na tabulli video s Grinchem a jeho pirát.

Už byli opravdu blízko!

A najednou byli ve videu i naši učitelé a volali na nás, abychom tu loď, co se blíží potopili, co nejrychleji.

A opravdu, jen co to dořekli, objevila se loď s piráty a pirátskou vlajkou a my koulovali a koulovali, až se potopila.

Tak jsme zvítězili a letos si rozhodně Vánoce s dárečky zasloužíme!

A to je vše…

Není!

Ještě potřebujeme říct kdo vlastně ze všech prvňáčků vyhrál

Ve velké Vánoční soutěži letos vyhráli CHIPMANKS!

GRATULUJEME!

Všichni z vítězné skupinky dostali velké diplomy (doma si je mohou vymalovat, jak se jim bude líbit)

 ostatní dostali malou kartičku za to, že se zúčastnili velkých LEAP vánočních her.

 

A ještě jedno krátké video z našich Vánočních her:

Krásné Vánoce a Šťastný Nový rok Vám všem a…

uvidíme se za rok 😊!

LISTOPAD

29.11.

Nejdříve jsme si zkontrolovali domácí úkol z minulého týdne – WB 28 a 29 zadali jsme si nový

HOMEWORK: WB strana 34 na 6.12.

Pozor pozor!!!! ¨

Ve čtvrtek 1.12.  píšeme testík z druhé lekce
Budeme potřebovat slovíčka a gramatiku, ale nebojte, ještě si to ve škole spolu zopakujeme 😊

 

MDR: doplňovali jsme ksichtíky k větám – úsměv nebo zamračení podle like a don´t like.

Opakovali jsme si 2.lekci na interaktivní tabuli

Opakovali jsme i do/does – psali jsme odpovědi na otázky

Další opakování do a does jsme si udělali na Wordwall

Po přestávce jsme si opakovali slovíčka – spelovali jsme je nahlas spolu.

Potom jsme si namalovali diktát – Mis Alison popsala zvířátko i s barvou a my ho museli namalovat – pozor je to součástí testíku.

Na závěr hodiny jsme si ještě jendou zahráli hru na Wordwall, tentokrát jsme rozmotávali slova

 

24.11.

Nezapomeňte na domácí úkol: HOMEWORK: WB strana 28 a 29 celé na 29.11.

Pozor pozor!!!! ¨

Ve čtvrtek 1.12.  píšeme testík z druhé lekce
Budeme potřebovat slovíčka a gramatiku, ale nebojte, ještě si to ve škole spolu zopakujeme 😊

MDR: procvičili jsme si gramatiku does a doesn´t like

Ve SB na stránkách 26 a 27 jsme si poslechli příběh a spolu jsme si ho přečetli a vysvětlili.

Ve WB na stránkách 26 a 27 jsme si vypracovali všechna cvičení

Po přestávce jsme znovu procvičovali co jsme se do této chvíle naučili a pak jsme si zahráli hru na interaktivní tabuli – rozmotávali jsme slova a vy si je můžete rozmotat ještě i doma zde

Spolu jsme si udělali pracovní list 5, který jsme začali v minulé hodině a potom jsme si o něm popovídali.

 

22.11.

Nejdříve jsme si zkontrolovali domácí úkol z minulého týdne – WB 23 a zadali jsme si nový

HOMEWORK: WB strana 28 a 29 celé na 29.11.

Pozor pozor!!!! ¨

Ve čtvrtek 1.12.  píšeme testík z druhé lekce
Budeme potřebovat slovíčka a gramatiku, ale nebojte, ještě si to ve škole spolu zopakujeme 😊

Ti, kdo dnes přinesli zpět knížky do knihovny, mohli si dnes půjčit další a ty poprosíme, přineste 6.12.

MDR: poslouchali jsme Miss  Alison a napsali jsme si do sešitu slovíčka, která říkala.

Pracovali jsme se SB na straně 24 – poslechli jsme si příběh a popovídali si o něm.

Ve WB na straně 24 jsme si doplnili všechna cvičení podle příběhu.

Po přestávce jsme si udělali cv. 1 na straně 25 a podívali jsme se na video ve cvičení 2 a celá třída si vyzkoušela malý jazykolam ve cv. 3 a 4

Ve WB na straně 25 jsme si ve dvojicích vypracovali cv. 1 a2.

Zopakovali jsme si gramatiku like/doesn´t like před tabuli s obrázky.

Začali jsme s krátkým textem na pracovním listě 3, příště si zodpovíme otázky. Kdo dnes nebyl ve škole, nebo kdo se chce připravit na příští hodinu najde pracovní list zde

15.11

Děti dnes dostali opravené testy a měly by je mít založené v učebnicích angličtiny.

Nejdříve jsme si zkontrolovali domácí úkol z minulého týdne – dva pracovní listy a zadali jsme si nový

HOMEWORK: WB strana 23 celá na 22.11. Zároveň by děti měli vracet 22.11. zapůjčené knihy z naší knihovny.

MDR: do vět jsme doplňovali správný tvar slovesa

Pracovali jsme se SB na straně 22 a zahráli jsme si hru se slovíčky a plácačkami.

Ve WB na straně 22 jsme si udělali cvičení 1 – pracovali jsme ve dvojících, nejdříve jsme si zapsali slovíčka a pak je hledali ve wordsearch.

Ve SB na straně 23 jsme si udělali společně cvičení 1, podívali jsme se na video a vysvětlili jsme si gramatiku like/doesn´t like

Po přestávce jsme si s gramatikou zahráli hru – skákali jsme ze stranu na stranu se správnou odpovědí.

Udělali jsme si cvičení 1 ve WB na straně 25 ve WB.

Ve dvojicích jsme dokončili svou zoologickou. A na konec hodiny jsme si zaspelovali na tabuli.

10.11.

Nezapomeňte na domácí úkol 😊

HOMEWORK: Pracovní list 1 a 3 na 15.11. (Děti mají vložené ve WB, pokud by ztratily najdete pdf soubory zde  list 1 a list 2

MDR: zopakovali jsme si slovíčka pro náš testík

TESTÍK – napsali jsme si testík z lekce 1

Seznámili jsme se s novou slovní zásobou – lekce 2 ve SB na straně 22 a zahráli jsme si hru s flashkartami.

S Miss Alison jsme pro vás připravily video s novými slovíčky. Prosíme o procvičování abyste se je naučili spelovat a hlavně vyslovovat jako Miss Alison 😊

Udělali jsme si ZOO – ve dvojicích jsme si nakreslili zvířátka v zoo

 

8.11.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol WB 17 cv.1 a 2 a zadali si nový

HOMEWORK: Pracovní list 1 a 3 na 15.11. (Děti mají vložené ve WB, pokud by ztratily najdete pdf soubory zde  list 1 a list 3

Pozor pozor!!!! ¨

Ve čtvrtek 10.11.  píšeme testík z první lekce
Budeme potřebovat slovíčka a gramatiku, ale nebojte, ještě si to ve škole spolu zopakujeme 😊

MDR: psali jsme správný tvar slovesa – sing/sings, walk/walks

Opakovali jsme na testík až se z nás skoro kouřilo.

Zahráli jsme si na novináře – každý z nás dostal papír s časy a slovíčky z lekce 1. navzájem jsme se obcházeli a jako novináři se ptali na otázky „Whats the time?“ a „What do you do?“ a odpovědi jsme si zaznamenávali ke jménu spolužáka.

Zopakovali jsme si slovíčka s PEXESEM

Udělali  jsme si cvičení 1 a 2 ve WB na straně 16

Půjčili jsme si knížky z LEAP knihovny – prosíme o vrácení do 22.11.

Na závěr hodiny jsme si spolu zaspelovali na tabuli 😊

 

3.11.

Nezapomeňte na domácí úkol: HOMEWORK: WB 17 cv.1 a 2

Nejdříve jsme se přivítali s písničkou

Pozor pozor!!!! ¨

Ve čtvrtek 10.11.  píšeme testík z první lekce
Budeme potřebovat slovíčka a gramatiku, ale nebojte, ještě si to ve škole spolu zopakujeme 😊

MDR: doplňovali jsme slova do prázdných míst ve větách

Pracovali jsme na našich znalostech z poslední lekce s hrami na webu Cambridge.

Po přestávce jsme si ve SB na straně 21 udělali cvičení.

Ve WB na straně 18 jsme se naučili, co jsou to římské číslice ve cv.3 a udělali jsme si cv.4 na straně 19

Zopakovali jsme si gramatiku you/we/they  sing, she/he sings s videem na straně 13 ve SB.

 

1.11.

Nejdříve jsme se přivítali s písničkou

Podívali jsme se spolu na naše Halloweenské video a protáhli se s ním.

Pozor pozor!!!! ¨

Ve čtvrtek 10.11.  píšeme testík z první lekce
Budeme potřebovat slovíčka a gramatiku, ale nebojte, ještě si to ve škole spolu zopakujeme 😊

Zkontrolovali jsme si Domácí úkol, jen ti co ho minule neměli a zadali si nový

HOMEWORK:  WB 17 cv.1 a 2  na 8.11.

MDR: doplnili jsme si časy podle obrázků na tabuli.

Pracovali jsme se SB na straně 16 a 17, nejdříve nám příběh přečetla Miss Alison a pak jsme to po kouskách četli sami a kroužkovali jsme si slova, kterým jsme nerozuměli. Udělali jsme si cvičení na stránce 16 a 17

Zahráli jsme si Pictionary na tabuli. Jeden maloval slovíčko a ostatní hádali.

Zahráli jsme si na novináře – každý z nás dostal papír s časy a slovíčky z lekce 1. navzájem jsme se obcházeli a jako novináři se ptali na otázky Whats the time? A What do you do? a odpovědi jsme si zaznamenávali ke jménu spolužáka.

Na závěr hodiny jsme si na tabuli zaspelovali – a vyšlo nám z toho jediné – je potřeba se podívat na slovíčka ještě jednou, ale raději dvakrát 😊

Dnes jsme si vyhlásili nejen výherce hodiny, ale hlavně výherce „Student of the month“ za měsíc říjen – výherci gratulujeme

ŘÍJEN

Naši malí studenti byli v jejich Halloweenských kostýmech naprosto úžasní a proto pro ně máme malé překvapení - jejich vlastní

Halloweenské PE video,

ve kterém se sami najdou a mohou se doma proběhnout a zaskákat si spolu se svými "halloweensky" strašidelnými spolužáky :-)

 

25.10.

Nejdříve jsme se přivítali s písničkou

Zkontrolovali jsme si Domácí úkol, ti, co ho nepřinesli ať ho dodělají do příští hodiny. Ti, co ho měli mají přes prázdniny volno 😊

MDR: přiřazovali jsme otázky k odpovědím

Pracovali jsme se SB na straně 14 a 15  a podívali jsme se na příběh na videu a odpověděli na otázky

Ve WB na straně 14 jsme si udělali cv.1 a 2

Zopakovali jsme si Halloweenská slovíčka, zahráli jsme si PEXESO

A pak už byl čas na přestávku a na Halloween Párty.

Rozdělili jsme se do skupin a zahráli jsme si proti sobě Puzzle

Zaskákali jsme si na Halloweenské video

Na úplný konec hodiny jsme si zahráli několik her.

 

20.10.

Všechny děti dostaly opravené testy z lekce 0, již v minulém týdnu, aby je ukázaly rodičům
Měly by je mít v učebnicích a všechny byly poučené, aby vám je ukázaly.

Nejdříve jsme se rozehřáli s písničkou, aby nás naladila na příští týden, kdy budeme mít Halloweenskou párty

MDR: doplnili jsme si do sešitu čas podle hodin na tabuli.

Pracovali jsme se SB na straně 12 a udělali jsme si cv. 1 a 2

Ve WB na straně 11 jsme si udělali cv.3

Po přestávce jsme pracovali se SB na straně 13 a udělali jsme si cv. 1 a 2

Řekli jsme si něco o Halloweenu a naučili jsme se několik slov, abychom byli připravení na naši Halloweenskou párty, která bude v úterý před prázdninama.

Znovu jsme se podívali na Halloweenské video a zazpívali jsme si s ním, když už teď známe všechna slovíčka.

Zahráli jsme si s razítkama – soutěžili jsme která skupina rychleji pomocí razítek natiskne slovo

Zahráli jsme si Halloweenské Pexeso na Wordwall.net

A na úplný závěr hodiny jsme si zacvičili na PE video a jak jinak než s Halloweenem 😊

 

18.10.

Nejdříve jsme se rozehřáli s písničkou, kterou jsme si zazpívali a zatancovali jsme si na ni.

HOMEWORK: WB  strany 12 (cv.1,2) a 13 (cv.1,2) - na 25.10.

MDR: do sešitu jsme  si spojili slova s obrázkem na tabuli.

Znovu jsme si prošli slovíčka, na která jsme se podívali už ve čtvrtek SB na straně 10 cv. 2

Zahráli jsme si Šarády. Jeden ukazoval slovíčko a ostatní hádali co za slovíčko ukazuje.

Vysvětlili jsme si čas – co to je a jak ho poznáváme a měříme.

Ukazovali jsme si hodiny a učili se jaká je malá a jaká velká ručička.

Poslechli jsme si cvičení na straně 11 ve SB

Na závěr jsme si zahráli s časem na dvoře – hráli jsme „kolik je hodin Mr.Fox a jak ukazovat hodiny – jeden byl malá a druhý velká ručička a stoupali jsme si do kruhu – hodin tak jak Ms.Alison říkala.

13.10.

Nejdříve jsme se rozehřáli s písničkou, kterou jsme si zazpívali a zatancovali jsme si na ni.

A hned potom jsme se vrhli na testík

Opravený testík přinesou děti příští hodinu domů.

Po přestávce jsme si sami nahráli video s číslovkama od 10-100 abychom se je doma mohli pěkně naučit.

Až video připravím budete moct podívat sami, jak jde druhákům spelování desítek :-)

Na konec hodiny jsme se podívali zběžně na nová slovíčka z lekce 1, která si budeme procvičovat příště.

A za odměnu jsme si mohli zaskákat na nějaké pěkné PE video.

 

 

11.11.

Nejdříve jsme se rozehřáli s písničkou, kterou jsme si zazpívali a zatancovali jsme si na ni.

Zkontrolovali jsme si domácí úkoly. Na další úterý úkol není, protože se budeme na čtvrtek připravovat na testík.

POZOR!

Ve čtvrtek 13.10. budeme psát testík z toho, co jsme se naučili v letošním roce

slovíčka, nějaké to spelování a trocha té gramatiky.

MDR: k obrázkům jsme přiřazovali správná slovíčka

Zahráli jsme si hru ve skupinách. Zahráli jsme si hru na otázky a odpovědi - odkaz (tuhle hru určitě znáte i z naší televize 😊

Hra se slovíčky – rozdělili jsme se do dvou skupin. Každá skupina měla svoji sadu razítek s písmenky a tiskali jsme správná písmenka ve slovech, která nám Miss Alison říkala.

Dnes jsme měli hodně opakování, abychom se důkladně připravili na testík. Hráli jsme různé hry na procvičení všeho, co jsme se naučili.

Zahráli jsme si hru – ukazovali jsme správné odpovědi pomocí skákání vlevo nebo vpravo.

Na konec hodiny jsme se na jednu minutu podívali na testík, který budeme vyplňovat ve čtvrtek, abychom zjistili, co nás čeká a nemine 😊. Prošli jsme si ho a zjistili jsme, že jsme se naučili úplně všechno.

A úplně, úplně na konec jsme si zahráli hru s popisováním. Dva z nás si zakryli oči a ostatní se podívali na obrázek, který dvěma soutěžícím měli popsat jednoduchými větami, které znají. Např. Window – vidíme ven, je za tím slovem slunce…

Pak už jsme se jen rozloučili.

 

6.10.

Nejdříve jsme se rozehřáli s písničkou, kterou jsme si zazpívali a zatancovali jsme si na ni.

POZOR!

Ve čtvrtek 13.10. budeme psát testík z toho, co jsme se naučili v letošním roce

slovíčka, nějaké to spelování a trocha té gramatiky.

 

MDR: z rozházených písmenek jsme dávali slovíčka, která jsme se v této lekci naučili nejdříve sami a potom na tabuli

Opakovali jsme si čísla – desítky ‚twenty, thirty…

Pracovali jsme s WB na straně 9 a udělali jsme si cvičení 3

Opakovali jsme There is/There are

Potom jsme si zahráli Pexeso na Wordwall

Nakonec hodiny jsme si zahráli spelovací hru proti sobě – a vyplynulo nám z toho, že si před testíkem máme co opakovat.

 

 

4.10.

Nejdříve jsme se rozehřáli s písničkou, kterou jsme si zazpívali a zatancovali jsme si na ni.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého týdne: WB stránky 4 a 5(cv.1) a zadali jsme si nový

HOMEWORK: WB strana 6 (cv.1 a 2) strana 7 (cv.1)  - na 11.10.

MDR: přiřazovali jsme slovíčka k obrázkům

Pracovali jsme se SB na straně 8 a 9 rozdělili role v příběhu a zahráli jsme si ho spolu, potom jsme si ke každému obrázku položili několik otázek a odpověděli si na ně a nakonec jsme si příběh poslechli.

Po přestávce jsme si vypracovali cvičení ve WB na straně 8 cv.1 a 2 a  na straně 9

Zazpívali jsme si písničku z loňského roku s názvy dnů „Busy, Busy day“

Zahráli jsme si   hry z naší učebnice na interaktivní tabuli – Sentence Staker a zopakovali jsme si s nimi gramatiku z lekce 0.

Na závěr hodiny jsme si zahráli spelovací hru s čísly.

 

Všechny děti dostaly opravené testy z lekce 0 již v minulém týdnu, aby je ukázaly rodičům Měly by je mít v učebnicích a všechny byly poučené, aby vám je ukázaly.

Nejdříve jsme se rozehřáli s písničkou, aby nás naladila na příští týden, kdy budeme mít Halloweenskou párty

MDR: doplnili jsme si do sešitu čas podle hodin na tabuli.

Pracovali jsme se SB na straně 12 a udělali jsme si cv. 1 a 2

 

Ve WB na straně 11 jsme si udělali cv.3

Po přestávce jsme pracovali se SB na straně 13 a udělali jsme si cv. 1 a 2

Řekli jsme si něco o Halloweenu a naučili jsme se několik slov, abychom byli připravení na naši Halloweenskou párty, která bude v úterý před prázdninama.

Znovu jsme se podívali na Halloweenské video a zazpívali jsme si s ním, když už teď známe všechna slovíčka.

Zahráli jsme si s razítkama – soutěžili jsme která skupina rychleji pomocí razítek natiskne slovo

Zahráli jsme si Halloweenské Pexeso na Wordwall.net

A na úplný závěr hodiny jsme si zacvičili na PE video a jak jinak než s Halloweenem 😊

ZÁŘÍ

zapis

29.9.

Nezapomeňte na úterý máte domácí úkol - HOMEWORK: WB stránky 4 a 5(cv.1)  - na 4.10.

Nejdříve jsme se rozehřáli s písničkou o číslech, kterou jsme si zazpívali a zatancovali jsme si na ni.

MDR: psali správné tvary there is/are

Pracovali jsme se SB na straně 6 a zopakovali jsme si číslovky 10-100 a zazpívali jsme si písničku.

Protáhli jsme se na PE video

Zahráli jsme si hru s doplňováním písmenek do nových slovíček. Nová slovíčka (z lekce 0) si můžete procvičovat s Miss Alison ve videu - hlavně trénujte spelování, aby vás naše hry se slovíčky na tabuli, nepřekvapily :-) 

Zopakovali jsme si číslovky – desítky od 10-100.

Zatancovali jsme si na písničku s abecedou abychom si ji připomněli.

Zahráli jsme si PEXESO s číslovkami a jejich spelingem.

Ve SB na straně 7  jsme si vypracovali cvičení 1 a 2 a cvičení 3 jsme si zahráli jako Simon says.

S Cambridge jsme si zahráli hry „Name the picture“ a „Sentence staker“.

 

 

27.9.

Nejdříve jsme se rozehřáli s písničkou o číslech, kterou jsme si zazpívali a zatancovali jsme si na ni.

HOMEWORK: WB stránky 4 a 5(cv.1)  - na 4.10.

UPOZORNĚNÍ

Prosíme všechny rodiče aby dětem aktivovali přístup na internet dle pokynů ve Student´s Booku a Workbooku, bez těchto přístupů a poslechu zadání některých cvičení, nebudou moci děti od strany 6 ve WB dělat úkoly celé. Všem dětem jsem ukazovala kde je v učebnicích kód s návodem.

Děkuji

MDR: doplňovali jsme písmena do vět s pokyny  na tabuli a zapisovali jsme si je do sešitu správně

Pracovali jsme se SB na straně 4 a zopakovali jsme si slovíčka: bookcase, wall, board, clock, door, cupboard, window, chair, crayon, floor

Ve SB jsme si vypracovali cvičení na straně 5

Protáhli jsme se na PE video

Zahráli jsme si hru s doplňováním písmenek do nových slovíček.

Zopakovali jsme si číslovky – desítky od 10-100.

Podívejte se na video s číslovkami 1-10 ať se je naučíte i správně spelovat – trochu jste to přes prázdniny pozapomněli.

Na závěr hodiny jsme se ještě jednou protáhli s Ninjou ve sněhu.

Nezapomeňte na domácí úkol na příští úterý 😊

 

22.9.

Nejdříve jsme se přivítali s písničkou a zopakovali jsme si otázky se jménem a věkem – My name is…., what is yours? How old are you

MDR: doplňovali jsme písmena do číslovek na tabuli a zapisovali jsme si je do sešitu.

Zahráli jsme si hru Simon Says, kterou jsme se naučili v první třídě.

Zopakovali jsme si znovu číslovky – poslouchali jsme je a co jsme slyšeli jsme zapisovali.

Seznámili jsme se s našimi Super hrdiny z naší učebnice (známe je už z loňska ale vypadají trochu jinak):

Thunder – je silný,

Whisper – mluví se zvířátky,

Misty – umí být neviditelná

Flash – rychle běhá.

Po přestávce jsme se protáhli s naším oblíbeným  PE videem   s ninjou.

Zahráli jsme si hru Back to school – spojovali jsme slova, která k sobě patřila ve SB na straně 4

Další hra, kterou jsme hráli byla o tom co máme a co nemáme rádi – odpověď jsme dávali tím, že jsme si stoupli do jedné ze dvou řad.

A nechybělo a ni pexeso se slovíčky z nové 1. lekce v učebnici. Zahrát si ho doma můžete ZDE

A zahráli jsme si hru Pictionary – malovali jsme na tabuli slovíčka z minulého roku a ostatní je hádali.

 

20.9.

Nejdříve jsme se přivítali a potom jsme si zkontrolovali náš první domácí úkol.

Poslechli jsme si písničku Days of the week a zopakovali jsme si slovíčka z první třídy.

MDR: doplňovali jsme písmena do slov na tabuli a zapisovali jsme si je do sešitu.

Zahráli jsme si hru Šarády se zvířátky, která jsme se naučili v první třídě.

Zahráli jsme si pexeso a zopakovali jsme si  in/under/on

Po přestávce jsme si zopakovali slovní zásobu – Lunchtime – kreslili jsme na tabuli slovíčka a ostatní hádali.

Zacvičili jsme si Alphabet yogu

Zopakovali jsme si slovní zásobu – Old House z první třídy – do plánu domu jsme zapisovali správně názvy místností tak jak tam patřili, potom jsme si dům vymalovali.

Zahráli jsme si Snatch

A na závěr hodiny jsme si zacvičili s videem.

 

 

15.9.

Nejdříve jsme se přivítali a potom jsme si znovu zahráli hru: My name is … What is yours?

HOMEWORK: dne jsme dostali první domácí úkol – domalovat  a doplnit dva pracovní listy – Can I have a Pet a Time Capsule. Oba listy prosíme doplnit a dovymalovat a podepsané rodiči ho děti přinesou v úterý – 20.9.2022.
Pro ty, kteří dnes chyběli -
Oba pracovní listy si můžete stáhnout klliknutím na jejich název.

MDR: doplňovali jsme písmena do slov na tabuli a zapisovali jsme si je do sešitu.

 

Řekli jsme si opět něco o pravidlech, která budeme o hodinách LEAP dodržovat - budeme milí, budeme se dělit, budeme se hlásit,  nebudeme vykřikovat a budeme poslouchat pozorně výuku. A taky jsme si zahráli hru s pravidly – PEXESO

Podepsali jsme kartu, kde souhlasíme, že budeme dodržovat všechna pravidla

Začali jsme vymalovávat podle pokynů obrázek „Can I have a Pet?“, za domácí úkol ho máme domalovat.

Po přestávce jsme skoro dokončili naše tablo 😊.

Zacvičili jsme si písmenkovou Jógu

 

Zahráli jsme si hru – Who is missing? Všichni jsme zavřeli oči a jeden student se schoval za dveře a ostatní pak hádali, kdo chybí.

Pověděli jsme si něco o Časové kapsli a pak jsme spolu doplňovat otázky… doplnit zbývající informace o nás máme za domácí úkol.

 

 

13.9.

Nejdříve jsme se přivítali a představili se.

Abychom měli kam v průběhu hodin psát naše poznámky a vypracovávat cvičení, připravili jsme si naše „Portfolia“ – podepsali jsme si je a vybarvili si úvodní stránku, tak abychom si sešity rychle poznali.

Potom jsme si zahráli hru s představováním – postavili jsme se do kruhu a každý řekl své jméno a ukázal na dalšího  v řadě a zeptal se jak se jmenuje, atd.

Zatančili jsme si s videem, se kterým jsme si i krásně zopakovali několik frází z minulého roku.

Seznámili jsme se s našimi učebnicemi pomocí hry – hledali jsme v nich věci, které Miss Alison říkala.

Zopakovali jsme si pravidla, která budeme i letos v hodinách LEAP dodržovat – budeme milí, budeme se dělit, budeme se hlásit, nebudeme vykřikovat a budeme poslouchat pozorně výuku. Zároveň jsme si řekli i něco o odměňování.

Po přestávce jsme zi zopakovali základní pokyny pomocí Flashcards – Listen, circle, point, raise your hand, look, repeat

Řekli jsme si něco o našem maskotovi – Badger – řekli jsme si že je černobílý, žije v lese, má výborný čich a žije v rodinách. Potom jsme si každý jednoho jezevce vybarvili, abychom si ho příště mohli nalepit na naše třídní tablo.

Složili jsme si PUZZLE s naším maskotem – rozdělili jsme se do dvou skupin a soutěžili kdo ho dříve složí.

Stihli jsme i video s Monstry a zopakovali si  další pokyny – Stand Up, sit down…

A na konec hodiny jsme si zahráli spelovací hru se slovíčky z první třídy  a monstrem – a docela nám to šlo

A pak už byl čas vyrazit do družiny…

Uvidíme se zase ve čtvrtek!

aktualizováno: 04.06.2023 23:27:42