Badgers

Badgers

Vyučující:

 

Quetzal Vallejo-Howard

tel.: +420 773 007 991
email: quetzalvh@ucla.edu

Asistent/ka:

 


 

Jana Hrubešová

tel.: +420 723 275 497 
email: jenahru@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

Trénujte s Ms. Quetz, ať vám to jde stejně pěkně jako jí :-)

Abyste si mohli doma trénovat procvičit slovíčka z lekcí - máme pro vás videa:

1. lekce

ŘÍJEN

14.10.

Ukázali jsme si obrázek parašutistů 😊 a o který dnes hrajeme

MDR: psali jsme do sešitu správné tvary sloves (3.os.j.č.)

Zopakovali jsme si gramatiku – otázky a odpovědi – co děláš v kolik hodin – hráli jsme ve dvojicích.

Pracovali jsme s WB na straně 120 a doplnili jsme si slovíčka

Po přestávce jsme pracovali se SB na stranách 17 a 20 a když jsme měli vše hotovo zahráli jsme si hru EDUCANDY – naše oblíbené hledání slova a skládání přesmyček.

Všichni, kteří získali v průběhu hodiny alespoň jeden bod, dostali obrázek parašutistů, aby si ho mohli doma vybarvit.

Dnešní výherce získal navíc diplom a přál si obrázek CANDY WORLD 😊.

 

12.10.

Ukázali jsme si obrázek BADGERS – naší třídy, který si přál výherce 😊 a o který dnes hrajeme

MDR: psali jsme do sešitu slova k obrázkům

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého úterý (WB 10, 11)

HOMEWORK: WB 13, 14 (na příští úterý)

Procvičili jsme si novou slovní zásobu a gramatiku na interaktivní tabuli se spoustou her a cvičení

Po přestávce jsme si poslechli a přečetli příběh ve SB na stranách 14 a15

Na interaktivní tabuli jsme zodpověděli otázky týkající se příběhu.

Pracovali jsme s WB na straně 13 a udělali si cvičení 1

Všichni, kteří získali v průběhu hodiny alespoň jeden bod, dostali obrázek naší třídy, aby si ho mohli doma vybarvit.

Dnešní výherce získal navíc diplom a přál si obrázek parašutisté😊.

 

7.10.

Ukázali jsme si obrázek TYRANOSAURUS, který si naše výherkyně přála 😊 a o který dnes hrajeme

MDR: přiřaď obrázky ke slovíčkům, která jsme se minule naučili: go to school, get dressed, have breakfast, play in the park

Pracovali jsme se SB na straně 11 a naučili jsme se hodiny a vše kolem

Telling Time

What’s the time?

What time is it?

It’s __ o’clock.

When do you… (have breakfast/go to school/etc.)?

 

Na straně 12 ve SB jsme si zazpívali písničku.

Po přestávce jsme si zahráli What´s the Time, Mr.Fox? (ekvivalent českého Kolik je hodin?)

Učili jsme se odpovídat na otázky kolik je hodin.

Na závěr hodiny jsme si vysvětlili jak tvořit 3.os.jednotného čísla:

For he/she/it add “s” to the end of regular verbs

For verbs ending in -o,-ch, -s, -sh, -x, or -z add “es”

Všichni, kteří získali v průběhu hodiny alespoň jeden bod, dostali obrázek Tyranosaurus, aby si ho mohli doma vybarvit.

Dnešní výherce získal navíc diplom a přál si obrázek naší třídy (žáky) 😊.

 

5.10.

Ukázali jsme si obrázek FLOWERS, který jsem si tipla, že by si výherkyně přála 😊 a o který dnes hrajeme

Nejdříve jsme dokončili test Level 1, abychom zjistili, co nám v hlavičkách po prázdninách zůstalo - a nebylo to vůbec špatné :-)

Pravda - psaní číslovek a dnů v týdnu trochu drhlo ale to se dá letos oprášit - tedy pokud budete doma trénovat :-)

HOMEWORK: WB 10,11 (připomenutí - úkol dostáváme vždy v úterý a odevzdáváme další úterý, pokud není volný den, pokud je v úterý volný den odevzdáváme úkol ve čtvrtek po volném úterý)

Pracovali jsme se SB na straně 10 a naučili jsme se nová slovíčka: get up, get dressed, have breakfast, brush your teeth, go to school, have lunch, play in the park, have dinner, go to bed

Video, jak správně vyslovovat slovíčka z 1.lekce jsme pro vás natočily s Ms.Quetz a vy si je s ní můžete procvičovat a procvičovat, až budete znít jako ona 😊

 

SLOVÍČKA „PRVNÍ LEKCE“

(video)

 

Po přestávce jsme si zahráli Šarády a vyzkoušeli jsme si slovíčka, která jsme se před přestávkou naučili.

A pak jsme si zahráli spousta her, abychom si fráze vyzkoušeli zas a znova….

Všichni, kteří získali v průběhu hodiny alespoň jeden bod, dostali obrázek Flowers, aby si ho mohli doma vybarvit.

Dnešní výherce získal diplom a vybral si obrázek Tyranosaurus.

 

ZÁŘÍ

30.9.

Ukázali jsme si obrázek Sinking ship, který si přál výherce z minulé hodiny a o který dnes hrajeme.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého týdne WB 7,8(pouze cv.2), 9

Dneska jsme měli testíkový den – nejdříve jsme si dopsali druhou stránku testíku z lekce 0.

Potom jsme si zahráli na tabuli hru a zatancovali jsme si skeleton dance, abychom se mohli vrhnout na další testík trošku veselí.

 

Po přestávce jsme si dokončili testíky z lekcí z minulého roku (ty co jsme kvůli koronaviru zameškali) zvládli jsme zopakovat a napsat si testík z lekcí 6/7 a 8/9

Konec hodiny jsme vyplnili závavou – hrama se slovíčky, spelováním a tancem :-¨

 

Všichni, kteří získali v průběhu hodiny alespoň jeden bod, dostali obrázek Sinking ship, aby si ho mohli doma vybarvit.

Dnešní výherce získal navíc diplom.

Obrázek, si výherkyně nevybrala, protože se na to po dnešní hektické hodině zapomnělo :-(

Protože vloni ale dnešní výherkyně vyhrávala často troufnu si tipovat, co by se jí asi líbilo.

Hmmm bude to papoušek nebo kytička? O co pak budeme soutěžit příště? Co myslíte?

 

23.9.

Ukázali jsme si obrázek Dachshunds, který si přál výherce z minulé hodiny a o který dnes hrajeme.

MDR: Poslouchali jsme text z počítače a odpovídali správně na otázky.

Zopakovali jsme si vše, co jsme se naučili v lekci 0 a zahráli jsme si různé hry a dělali spoustu aktivit se slovíčky a frázemi.

Don’t stand up. Sit down.

Open your book/Don’t open your book.

“a” vs “an”

There is a(n).../ There are some..

Slovíčka: Door, bookcase, wall, clock, window, board, cupboard, chair, floor, touch

Číslovky: 21-100

Po přestávce jsme si napsali krátký testík z toho co jsme si v první části hodiny zopakovali

Druhou polovinu testíku z nulté lekce budeme psát příště, tak se na to jukněte doma - hlavně na slovíčka :-

Všichni, kteří získali v průběhu hodiny alespoň jeden bod, dostali obrázek Dachshunds, aby si ho mohli doma vybarvit.

Dnešní výherce získal navíc diplom a o obrázek¨potápějící se lodi, který si vybral, budeme soutěžit příště.

 

21.9.

Ukázali jsme si obrázek Pinguin, kterého si přál výherce z minulé hodiny a o který dnes hrajeme.

MDR: Poslouchali jsme text z počítače a odpovídali správně na otázky v krátkém testíku.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého týdne: WB 4,5,

HOMEWORK: WB 7,8(pouze cv.2),9, 

Pracovali jsme se SB na straně 7

Přečetli jsme si příběh „Be a dog“ a pak si ho zahráli jsme jako divadlo,

a takhle jsme se u toho bavili...

Po přestávce jsme pracovali se SB na straně 8-9 a poslechli jsme si příběh.

Potom jsme pracovali s interaktivní tabulí a odpovídali na otázky z příběhu.

Zahráli jsme si hru Ten Second Picture. Jeden z nás musel za deset sekund namalovat na tabuli obrázek vztahující se k minulé lekci a ostatní pak hádali, co za slovíčko to je. Ten kdo vyhrál, maloval jako další.

Všichni, kteří získali v průběhu hodiny alespoň jeden bod, dostali obrázek Pinguina, aby si ho mohli doma vybarvit.

Dnešní výherce získal navíc diplom a o obrázek "Popcorn with diving Dachshunds", který si vybral, budeme soutěžit příště:-)

 

 

16.9.

Nejdříve jsme se vrhli do opakování – poslechli jsme si text a k němu odpověděli na několik otázek, abychom se ujistili, co vše si z minulého roku pamatujeme.

HOMEWORK: WB strana 4, 5 ‚ POZOR je na úterý 21.9.

Pracovali jsme se SB na straně 4 a naučili jsme se nová slovíčka, která jsme si pak procvičili: např. touch the floor, wall, bookcase…

Zahráli jsme si hry se Super Minds

 

Po přestávce jsme si vysvětlili gramatiku There is/are ve SB na straně 5.

Poslechli jsme si text, zahráli jsme si ho a pak seřadili obrázky, tak jak jdou správně za sebou.

Na tabuli jsme si napsali jak správně používat is a  (jednotné číslo) a are some (množné číslo) a potom jsme si zahráli podle obrázků a vytvářeli jsme věty.

Poslechli jsme si písničku ve SB na straně 6

A na závěr hodiny jsme si vypracovali cv.1 a 2 ve WB na straně 6

Dnes jsme začali opět soutěžit o obrázky na přání a naše dnešní výherkyně si přála Pinguina

 

14.9.

Dnes jsme se přivítali po prázdninách a zahráli jsme si spoustu her, abychom si připomenuli vše, co jsme se minulý rok naučili.

Zahráli jsme si Snatch!

Další hrou bylo: Stand up if you… (zeptaly jsme se na aktivitu, která se obvykle provozuje o prázdninách a vstali všichni, kteří si ji o prázdninách užili)

Vystřihli jsme si a vymalovali naše letošní avatary – Badgers – jezevce, (příště je budeme lepit na velký papír, přidáme své fotky a uděláme si tablo, které bude viset na chodbě v přízemí)

A na závěr hodiny jsme si podepsali a vymalovali první stranu našeho sešitu, který budeme potřebovat při práci o hodinách – My Daily Report


 

aktualizováno: 17.10.2021 00:08:49