Arctic Hares

Vyučující: 

 

Kelsey Roman

tel.: +420 733 272 964
email: kelseyroman94@gmail.com

Asistent/ka:

 

 

Alice Krištůfková

tel.: +420 774 327 742 
email: a.kristufkova@email.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

ŘÍJEN

14.10.

Na začátku hodiny jsme si opět procvičili psaní číslovek.

Opakujeme slovíčka každodenních činností. S pomocí kartiček a konverzujeme a hrajeme hry.

What's the time? - učíme se ptát kolik je hodin a odpovídáme -  It's four o'clock.

Do sešitů si každý zapisuje jednotlivé denní činnosti a  čas v kolik hodin je vykonává. Ve skupinkách následně konverzujeme a povídáme si o plánu dne a hodinách.

What time do you get up? I get up at six o'clock.

3. osobaOndra gets up at six o'clock.

What time do you play in the park? I play in the park at four o'clock.

3. osoba - Ema plays in the park at four o'clock.

Bookwork: SB str. 17 - podle poslechu příběhu spojujeme hodiny a obrázky 

 

12.10.

Trénujeme počítání jednoduchých příkladů a především psaní číslic.

Bookwork: SB str. 14 - What a day! - posloucháme a čteme nový příběh

Podle obrázků a hodin si říkáme, co se kdy v příběhu stalo.

Názorně si pak celý tento díl před třídou zahrajeme. Každý má svoji důležitou roli.

Opakujeme si slovíčka "Daily routines " - v kruhu a formou her s míčem si říkáme v kolik hodin kdo co dělá. / I get up at six o'clock. I get dressed at seven o'clock. I have breakfast at seven o'clock..../

enlightenedHomework: Domácí úkol - WB str.15 - vypracovat do příštího hodiny 14.10. (čtvrtek)laugh

 

7.10.

Začínáme opakováním číslovek. Počítáme jednoduché příklady a výsledky zapisujeme slovně.

Následuje rozluštění a správné zapsání čísel- eno /one/, hrtee /three/, oufr /four/

Daily routine - denní činnosti - opakujeme slovíčka a hrajeme soutěže s pomocí Flash

cards.

Bookwork: SB str. 12 - práce s písničkou

Gramatika: 3 osoba ( on, ona, ono) - Přidáváme S na konec slovesa -

 Benny gets up at  7 o'clock. / I get up, you get up, we get up, they get up / Benny has breakfast. / I have, you have, we have, they have / Benny goes to school. /I go, you go, we go, they go /

enlightenedHomework: v učebnici WB cv.12 a 13 - vypracovat prosím do čtvrtka 14.10.smiley Děkuji

 

5.10.

Doplňujeme pracovní listy s opakováním z minulého roku - psaní, čtení, poslech

S novou lekcí se učíme rovněž nová slovíčka, která si dobře zapamatujeme s pomocí Flash cards a

pantomimy. Každou činnost si názorně předvádíme: get up, get dressed, have breakfast, go to school, have lunch, play in the park, have dinner, go to bed

Bookwork: SB str. 10 - písnička - poslech, zpěv, předvádění

SB str. 11 - What time is it? It's 10 o'clock. Učíme se podle poslechu určit kolik je hodin na obrázku. Trénujeme, kreslíme si a vybarvujeme hodiny.

enlightenedHomework (domácí úkol ): v učebnici WB str. 10, 11 - vypracovat prosím do příštího úterý 12.10.wink

Děkuji

 

 

ZÁŘÍ

30.9.

Vocabulary - Opakujeme slovíčka, které jsme se v nové lekci naučili.

Hrajeme hry ve  dvou týmech. Luštíme a skládáme písmenka tak, aby nám vzniklo správně napsané slovíčko.

Opakování: Píšeme krátký test, který nám napoví jak jsme porozuměli lekci č. 1.

Dále pokračujeme v opakování a vyplňujeme další list, který je zaměřen na poslech, slovíčka a čtení.

Gramatika: Trénujeme gramatiku a názorně si ukazujeme:

THERE IS A PENCIL. X  THERE ARE SOME PENCILS.

 

23.9.

Na začátku hodiny se protáhneme a pak se již pouštíme do práce.

Pracujeme na další části opakovacího testu, který se tentokrát věnuje slovíčkům z minulého školního roku.

Kontrolujeme si společně domácí úkol z minulé hodiny.

Bookwork: SB str.8 - our Superfriends - známe již dobře jména našich hrdinů a povídáme si o tom, co každý z nich umí.

Posloucháme příběh The burglars / lupiči/ a následně si celý příběh přehrajeme jako v divadle.

Doděláváme poslední práce na posteru naší třídy.

Hrajeme soutěže k procvičení číslic

Homework: učebnice WB - str. 8 - 9 - vypracovat prosím do následujícího čtvrtka.

 

21.9.

Dnešní hodinu začínáme opakováním číslic formou her. Počítáme 1 - 10, 10 - 20

Učíme se počítat po desítkách 20, 30, 40 - 100

Bookwork: V učebnici SB na str. 6 - pouštíme si písničku, zpíváme, počítáme a ukazujeme si na jednotlivé číslice podle poslechu.

V učebnici SB dále pracujeme na str.7 - pracujeme ve dvojicích.

V učebnici WB pracujeme na str. 6

Píšeme další část opakovacího testu,  zaměřeného opět na poslech.

Homework: Work Book str. 6/2,  str. 7 celá vypracovat prosím do čtvrtka 23.9. Děkuji

16.9.

Začínáme hádáním slovíčka a pomáhá nám postupně mizející slon na tabuli ( Disappearing elephant ). Za každé špatně zvolené písmenko část slona zmizí.  

Pracujeme na další části úvodního opakovacího testu. Tentokrát se věnujeme poslechu.

V učebnici SB dnes pracujeme  na str. 5/ 1, 2 - vysvětlujeme si rozdíl mezi:

There is  a pencil. ( tady je tužka ) X   There are some pencils. ( tady jsou nějaké tužky )

Jedná se tedy o rozdíl mezi tím, pokud mluvíme o jedné věci, nebo dvou a více věcech.

Opět hrajeme hry, které nás s novou látkou lépe seznámí.

Povídáme si o pravidlech, která budeme ve třídě dodržovat a čteme si krátký příběh o tom co znamená kamarádství. Na základě toho každý potvrdí svým podpisem dohodu - Anti bullying contract ( doklad proti šikaně )

Homework (domácí úkol ): Učebice Work Book str. 5 - vypracovat prosím do úterý 21.9. Děkuji

14.9.

winkPřivítali jsme se na naší první společné hodině v letošním školním roce.laugh

Představili jsme se a pro dobré zapamatování našich jmen jsme si zahráli několik krátkých her v kruhu.

Děti obdržely sešity - "portfolios" - které si vyzdobily a podepsaly.

Rozdali jsme si také učebnice. Obě učebnice - Student's Book i Workbook budeme nosit na každou naší společnou hodinu v úterý a ve čtvrtek.

Dnes jsme se již pustili do první lekce na str.4  v učebnici Student's Book pod názvem

"Back to school". Naučili jsme se také nová slovíčka, která souvisí s vybavením třídy: floor, wall, cupboard, chair, board, door, window, clock, bookcase

Hrajeme zábavné hry pro zapamatování slovíček.  

Povídali jsme si o pravidlech, která budeme v našich hodinách dodržovat a jak se k sobě budeme chovat. 

Začali jsme také s výrobou plakátu naší skupinky "Arctic Hares", který bude po dokončení zdobit chodbu před jídelnou.

Napsali jsme si úvodní opakovací test.yes

Homework (domácí úkol): Učebnice Workbook, str. 4 - vypracovat prosím do příštího úterý ( 21.9.)

aktualizováno: 17.10.2021 00:08:49