Arctic Hares

Vyučující: 

 

Will Olson

tel.: +420 608 716 178
email: willolson64@gmail.com

Asistent/ka:

 

 

Alice Krištůfková

tel.: +420 774 327 742 
email: a.kristufkova@email.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2022-2023!Vážení rodiče,

pokud si má Vaše dítě vést v programu úspěšně, je důležité, abyste věděli, co se na hodinách dělá, a mohli jej tak ve studiu podpořit. Na této webové stránce najdete informace o práci v hodinách, o zadaných domácích úkolech, o nadcházejících testech i další důležité informace týkající se výuky. Je nezbytné, aby se žáci snažili vypracovávat domácí úkoly a v případě absence si vždy doplnili zameškanou látku. Snadněji se tak po návratu do školy zapojí do výuky. V případě dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Nové, druhé, vydání učebnic Super Minds! V tomto školním roce budeme při výuce používat nové, druhé, vydání našich oblíbených učebnic Super Minds. Obsahově je téměř stejné jako to předcházející, avšak bylo vylepšeno a aktualizováno. Věříme, že se všem bude líbit. Jeho součástí je nová digitální platforma, Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (Workbook) a eBook (Student's Book) pro domácí studium a opakování. Všechna poslechová cvičení, písničky a videa v obou učebnicích jsou nyní na této nové platformě dostupná. Návod k jejímu užívání najdete v obou učebnicích na přední vnitřní straně jejich obalu. V případě dotazů či problémů týkajících se používání této platformy, klikněte na této stránce vpravo dole na ikonu "?HELP", kde najdete krátká videa, jak postupovat.

Také bychom Vám rádi připomněli, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Obsah učebnic byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických výukových programů a mohl se přizpůsobit dané týdenní dotaci hodin. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často najdete v učebnicích vynechané stránky, které si žáci samozřejmě mohou v případě zájmu také sami doma vypracovat.

 

 Mr. Will  a videa k opakování a domácí přípravě


UČEBNICE - Student´s book

Lekce 0, Lekce č. 1, Lekce č. 2, Lekce č. 3, Lekce č. 4, Lekce č. 5, Lekce č. 6,

Lekce č. 7,

BŘEZEN

23.3.

Timebomb - procvičujeme slovíčka z různých oblastí, která jsme se naučili

Song - "Transportation song"

Nová gramatika - I would like to  - I'd like to /rád bych/ - I'd like to go to Australia.

Portfolio - Dream Holiday - I'd like to go to.......  I'd like to go by ........ I'd like to go with......

Zapisujeme si tři věty o našich vysněných prázdninách. Vzájemně se pak ve dvojicích ptáme a odpovídáme - "What is your dream holiday?"

Activity - Podle poslechu rozhovoru kreslíme na papír jaká jsou přání některých dětí - " I would like to sail a boat and have a new computer."

Bookwork - SB str. 83, 84 - podle textu v písničce zaškrtáváme jednotlivé druhy dopravních prostředků, učíme se orientovat v textu.

 

21.3.

LEAP SUMMER CAMP - dnes jsme si pověděli o základních informacích k letnímu příměstskému táboru s angličtinou. Děti obdržely "vstupenky" se slevou a bližší informace můžete najít zde.

POZOR, počet míst je omezen.

                

Portfolio - How was your Spring Holiday?  My holiday was .....excited.  I went to ..... Italy.

I played ....... fotball / skied/ saw museum/ . Děti mají za úkol napsat tři věty o svých prázdninách. 

New vocabulary - dnes se seznamujeme se slovíčky z nové lekce č. 7 - OFF WE GO! a zapisujeme si je do sešitů 

Dbáme na správnou výslovnost a psaní. Ukazujeme si slovíčka na obrázkových kartičkách a hlasitě opakujeme. 

Bookwork - SB str. 82 - posloucháme písničku, sledujeme text a zpíváme

str. 83 - rozdělujeme dopravní prostředky do kategorií - DRIVE, FLY, RIDE, SAIL

Drive - a bus, a car,    Sail - a ship, a boat,     Fly a plane, a helicopterRide -  a motorbike, a a bike, a scooter 

Activity - I would like to go to Spain by plane. I would like to go to Spain. I would like to go to Spain by bus.

enlightenedHomework - domácí úkol - učebnice WB str. 82, 83 - prosím vypracovat do následujícího úterý 28.3.yeslaugh

 

9.3.

Soutěžíme v procvičování slovíček.

Opakujeme zájmena přivlastňovací - HIS, HER, MY, OUR, THEIR - názorně si ukazujeme a dopolňujeme cvičení na interaktivní tabuli.

Popisujeme obrázky tváří, které vidíme na tabuli - "She has got blond hair. He is sad......"

Po přestávce jsme si napsali opakování z probrané lekce č. 6.

Po testu luštíme osmisměrky a hrajeme hry, kde se věnujeme slovní zásobě.

                                        winkPřejeme dětem pěkné prázdniny!laugh

7.3.

Trénujeme slovní zásobu pomocí hry "Timebomb".

Kontrolujeme společně domácí úkol z minulého týdne. 

Activity - věnujeme se aktivitám na procvičení slovíček a jejich psaní - části obličeje, měsíce v roce

Bookwork - SB str. 76 - čteme tři pozvánky na narozeninové párty. V každé pozvánce chybí jedna důležitá informace a my ji dokážeme najít - "Where it is - PLACE, What day it is - DATE, What time it is - TIME

Domácí úkol na příští týden není.

enlightenedPřipomínám opakování z lekce č. 6 - tento čtvrtek 9.3.wink

 

2.3.

Formou soutěže opakujeme slovíčka částí obličeje. Znovu opakujeme měsíce v roce a soutěžíme v sestavení měsíců tak, jak po sobě následují.

Portfolios - popisujeme postavičky strašidel, které vidíme na tabuli - He's got blue eyes and green hairs. He is happy and funny. 

Bookwork - SB str. 74 - Thunder's birthday - sledujeme text a příběh na interaktivní tabuli, 

jednotlivé úseky příběhu si pak společně přehráváme

Activity - popisujeme části obličeje  a zapisujeme si slovíčka, hlasitě vyslovujeme měsíce v roce a věnujeme se také jejich psaní

enlightenedTest - opakování z lekce č. 6 si napíšeme ve čtvrtek 9.3.smiley

ÚNOR

28.2.

Formou her a s pomocí obrázkových kartiček soutěžíme a opakujeme slovíčka z nové lekce.

/ části obličeje a měsíce v roce /

Portfolio - do sešitů odpovídáme na otázky - When is Christmas? When is your birthday? When is your friend's birthday? / Christmas is in December. My birthday is in February....../

Kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne. 

Bookwork - SB str. 77 - podle poslechu číslujeme obrázky klaunů

Activity - "Guess WHO?" - na tabuli vidíme obrázky obličejů a my máme za úkol ve dvojicích si pokládat otázky, odpovídat a zjistit o který obličej se jedná.

"Is it a boy? Yes, it is. Has your boy got brown hair? No, he hasn't. Has your boy got a blond hair? Yes, he has." 

Dnes se věnujeme také četbě.

 

 

enlightenedHomework - domácí úkol - WB str. 72,73 - vypracovat prosím

do následujícího úterý 7.3.smileyenlightened

 

23.2.

Hotseat - formou hry a soutěže opakujeme slovíčka

Portfolio - podle obrázku několika dětí na tabuli si každý vybere dvě tváře a popíše je. Následně ostatní hádají o koho se jedná. "He has got brown hair. He is happy."

Months of the year - January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December a připojujeme písničku, která nám pomůže lépe si měsíce zapamatovat

Bookwork - SB str. 72 - Posloucháme, zpíváme a spojujeme části textu a obrázky.

Activity - Birthday party invitation - děti si dnes vyrobily pozvánky na svoji oslavu narozenin.

Na pozvánku každý uvedl měsíc, den a místo konání.

Alice's birthday party, June 2023, Jump Park.

V příští hodině se k pozvánkám budeme vracet.

 

21.2.

Timebomb - opakujeme slovíčka a trénujeme postřeh

Portfolio -  Describe your friend. My friend has got .........( blond )hair. My friend has got .......

(green) eyes. My friend is .......(very nice) My friend is a ...... (boy X girl). Každý svůj text přečte a společně hádáme o kterého kamaráda se jedná.

 

Bookwork - zahajujeme novou lekci č. 6 - PEOPLE - popis hlavy, obličeje

Seznamujeme se s novými slovíčky v lekci i když většinu již známe. Dobře nám pomohou obrázkové kartičky i obrázky na interaktivní tabuli.

Activity - Monster activity - každý si namaluje strašidlo podle poslechu a zadání 

- it has got 2 big eyes and 4 small ears, it has got a big mouth and 9 teeth, it has got 2 arms and 3 legs .....

enlightenedHomework - učebnice WB str. 70, 71 - vypracovat prosím do následujícího úterý 1.3.enlightened Děkuji

 

16.2.

Dnešní hodina je věnovaná zejména opakování.

Activity - znovu si připomínáme slovíčka z poslední lekce a především jejich psaní - Wardrobe, mirror, lamp, bed, table, chair

Gramatika - hrajeme hry a trenujeme -  This, These, That, Those a spojujeme s novými slovíčky z lekce

Test - napsali jsme si opakování z dokončené lekce č.5

Na závěr luštíme osmisměrku a hrajeme hry s procvičováním slovní zásoby. 

 

14.2.

Hodinu zahajujeme konverzací a písničkou

Následuje hra a soutěž zaměřená na procvičování nových i starších slovíček

Portfolio - děti si do sešitu zapisují správně otázky, které vidí na tabuli, ale s přeházenými slovíčky - 

Whose pencil is this? Whose shoes are these? 

Activity - opakujeme  použití THIS, THAT, THESE, THOSE ve větách i s použitím cvičení a soutěží na interaktivní tabuli

Tvoříme otázky a odpovědi - Whose jeans are these? They're Nick's. Whose jumper is this? It's Lisa's.

Domácí úkol - společně kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne

enlightenedVe čtvrtek nás čeká slíbené opakování z lekce č. 5!smiley

 

9.2.

Procvičíme si slovní zásobu u hry "Timebomb".

Portfolio - na tabuli vidíme obrázky dvou pokojů - Kate's bedroom and Tommy's bedroom

Děti mají za úkol odpovědět na tři otázky -"Whose socks are these? They are Kate's socks.

Whose desk is this? It's Tommy's desk. Whose books are these? They are Kate's books."

Activity - do nákupní tašky každý vloží jednu věc ze svého penálu. Sedíme v kruhu a každý si vytahuje z tašky jeden předmět a ptá se: "Whose pencil is this? It's Adelka's pencil. Whose scissors are these? They're Alice's scissors."

Bookwork - SB str 62, 63 - věnujeme se novému příběhu našich hrdinů - "Tidy up!"

Příběh sledujeme na videu, sledujeme text a v kruhu pak společně čteme. 

SB str. 64 - do textu pod obrázkem doplňujeme správná slovíčka. Společně pak text čteme.

enlightenedNásledující čtvrtek 16.2. si napíšeme opakování z probrané lekce č. 5.smileyyes

 

7.2.

Portfolio - Tommy's Bedroom - do sešitů  píšeme věty podle obrázku na tabuli. 

This is his...... That is his .....These are his ...... Those are his ......

Domácí úkol - společně kontrolujeme úkol z minulého týdne

enlightenedNová gramatika - WHO is this? It's Penny. ( Kdo je to? ) WHOSE hat is this? It's Penny's. ( Čí je to? )yes

Bookwork - učebnice SB str. 61 - Podle poslechu dopisujeme jména, cv.3 - ve dvojicích se ptáme a odpovídáme, komu jaký předmět patří

Activity - novou gramatiku procvičujeme formou otázek a odpovědí i s pomocí interaktivní tabule

enlightenedHomework - učebnice WB str. 60, 61 - vypracovat prosím do následujícího úterý 14.2.enlightenedsmiley

 

2.2.

Zpíváme písničku, rozcvičíme se při konverzci.

Portfolio Kate's bedroom This is her...... That is her ...... These are her........ Those are her......

Do sešitů si zapisujeme věty podle obrázku pokoje na tabuli.

Aktivity - procvičujeme gramatiku z minulé hodiny - THIS x THATTHESE x THOSE

formou cvičení na interaktivní tabuli a především názorně ve třídě

 

Test - dnes se nás sešlo ve třídě jen velmi málo. Proto si děvčata mohla v klidu dopsat test, který minulý týden nepsala

Games - hrajeme hry na procvičení slovní zásoby

 

LEDEN

31.1.

Hodinu zahajujeme konverzací a písničkou

Bookwork - dnes zahajujeme novou lekci č. 5 - "My bedroom" - učíme se nová slovíčka, která si ukazujeme na obrázkových kartičkách a interaktivní tabuli. Dbáme především na správnou výslovnost. enlightened/wardrobe, mirror/enlightened

Učebnice SB str. 58 - posloucháme písničku, sledujeme text a zpíváme

Portfolio - nová slovíčka si zapisujeme do našich sešitů.  Podle obrázku domu na tabuli píšeme také tři věty - "What has the house got?" The house has got some windows. The house has got a door. The house has got a kitchen." Zaměřujeme se na správné použití členu  - a, an,/ jena věc / some / dvě a více věcí /

Activity - nová slovíčka trénujeme s pomocí her na interaktivní tabuli.

enlightenedHomework - domácí úkol SB str. 58, 59 - vypracovat prosím do následujícího čtvrtka.yeslaugh

 

26.1.

Dnešní hodina je zaměřená na opakování před testem z lekce č. 4.

Portfolio - opakujeme slovíčka z probrané lekce a jejich psaní - The Market - SB. str. 46 - tomatoes, eggs, bread ......

Activity - na interaktivní tabuli procvičujeme otázky a odpovědi - "Would you like a tomato? No, thank you. Would you like an egg? Yes, please." 

"Is there any cheese in the bag? No, there isn't any. Are there any apples in the bag? Yes, there are." - Děti pracují ve dvojicích a vedou rozhovor na základě obsahu své nákupní tašky.smiley

laughPo přestávce jsme si napsali slíbené opakování z lekce.yes Děti si vedly velice dobře.

V závěru hodiny se pouštíme do luštění křížovek a her na interaktivní tabuli.

 

24.1. 

Začínáme s písničkou

Activity - Timebomb - procvičujeme slovní zásobu

Portfolio - Are there any ......? Yes, there are. Is there any ........? Yes, there is. Are there any ....? No, there aren't.  - zapisujeme si a tvoříme věty s kladnou odpovědí i se zápornou.

Activity - stříháme jednotlivá slovíčka a ve dvojicích tvoříme otázky a odpovědi.

Gramatika - umíme rozlišit použití členů - A, AN, SOME - a banana, an apple, some meat/ cheese/

Activity - procvičujeme gramatiku  pomocí her a cvičení na interaktivní tabuli a formou soutěží

enlightenedPřipomínám opakování z lekce č. 4 tento čtvrtek. yeslaugh

 

19.1.

Activity - zahřívací kolo s HOTSEAT a slovíčky z nové lekce

Portfolio - doplňujeme věty předepsané na tabuli podle obrázku. _______ there any eggs?____there ______. _____ there any cake? _____ there _____. _____ there any grapes? ____ there ______.  Doplňujeme:  are / aren't, Is / isn't.

Activity - nakupujeme v našem potravinovém obchodě. Každý dostává nákupní tašku a  prodavače se ptá, ten odpovídá a předává požadované potraviny. " Are there any......?  Yes,  there are. Is there any .....? No, there isn't. ......" Všichni se vystřídají v obou rolích. 

Bookwork -  SB str. 52, 53 - čteme otázky a podle poslechu rozhovoru zaškrtáváme jeden obrázek

enlightenedTest - následující čtvrtek 26.1. si napíšeme opakování z lekce č. 4.enlightenedyes

 

17.1.

Activity - Timebomb - oblíbená hra na procvičení slovní zásoby z nejrůznějších oblastí 

Portfolio - rozluštíme slovíčka s přeházenými písmenky a napíšeme je správně - slovíčka z lekce č.4  - Lunchtime

Activity - jdeme nakupovat do našeho obchodu a soutěžíme, zda dokážeme přinést podle seznamu vše co máme za úkol

Gramatika - Is there any water? No, there isn't any./ Yes, there is.

Are there any apples? Yes, there are./ No, there aren't any.

Bookwork - SB str. 49 cv. 3 - lepíme obtisky ze zadní strany učebnice do nákupního košíku a do lednice ( basket, fridge ). Následně děti vedou rozhovor - "Are there any oranges in the basket? Yes, there are. Is there any cheese in the fridge? No, there isn't any."

 

 

Kontrolujeme společně domácí úkol.

enlightenedHomework - WB str. 48, 49 - vypracovat prosím do následujícího úterý. yeslaugh

 

12.1.

Activity - Hot seat - ve dvou týmech soutěžíme v poznávání slovíček a opisem se je snažíme vysvětlit

Portfolio - každý má za úkol napsat tři věty podle obrázku, který vidíme na tabuli - " I would like some tomatoes. I would like some bread. I would like some lemons."

Bookwork - SB str. 48 - pracujeme s písničkou,kterou posloucháme a postupně  označujeme všechna slovíčka, která slyšíme v textu.

Str. 49 -  čteme otázky a podle obrázku zaškrtáváme správnou odpověd

Tree, Ground, Plants - vytvoříme si tři sloupečky a podle druhu ovoce, nebo zeleniny zapisujeme do tabulky zda rostou na stromě, v zemi, nebo jde o rostlinu.

Activity - Market - každý dostává nákupní tašku a jdeme nakupovat do našeho obchodu s potravinami. Střídáme se v rolích prodavačů a zákazníků. laugh "Hello, I would like some milk. I would like some bread. Would you like a tomato? Yes, please....."

Nová gramatika - "IS THERE ANY CHEESE? YES, THERE IS./ NO, THERE ISN'T. ( Je tady nějaký sýr? Ano, je. /Ne, není.)

ARE THERE ANY GRAPES? YES, THERE ARE./ NO, THERE AREN'T." ( Jsou tady nějaké hrozny? Ano, jsou./ Ne, nejsou. )

 

10.1.

Game - Timebomb - oblíbená zahřívací hra na procvičení sloví zásoby

Portfolio - učíme se nová slovíčka, která si současně pro zapamatování zapisujeme do sešitů

Bookwork - SB str. 46 - nová lekce č. 4 - THE MARKET - s pomocí interaktivní tabule a obrázkových kartiček se učíme nová slovíčka. Orientujeme se tak v písničce - cv. 2.

Nová gramatika - SB str. 47 -  "WOULD YOU LIKE....?" - Dal by sis.....? Ptáme se a odpovídáme - "Yes, please. x No, thank you." - Ano, prosím. x Ne,děkuji.

Activity - v rámci procvičování slovíček a nové gramatiky jsme navštívili Mr. Will's Market.  Ptali jsme se najednotlivé potraviny a nakupovali jsme -  "I would like some apples. I would like some bread.  Would you like some ice cream? Yes, please."

enlightenedHomework - WB str. 46, 47 - vypracovat prosím do následujícího úterý 17.1.yesenlightened

 

5.1.

Dnešní prní hodinu věnujeme opakování a to především předložek, gramatiky a slovíček.

Předložky s pomocí písničky zde.

Předložky opakujeme také zde.

Názorně si předložky ukazujeme a doplňujeme cvičení na interaktivní tabuli.

Portfolio - podle mapy doplňujeme do sešitů správnou předložku do vět. / The hospital is next to the restaurant. The playground is  between the clothes shop and the tall building. The school is behind the fire station./

Odpovídáme na otázky: Has the street got a train station? Yes, it has. Has the town got a school? No, it hasn't.

Slovíčka a jejich psaní opakujeme s pomocí hry Hot seat.

winkV druhé části jsme si napsali opakování z lekce č. 3.yes

 

3.1.

S písničkou začínáme opakování a procvičení předložek. Názorně si současně ukazujeme - IN, ON, UNDER, IN FRONT OF, BEHIND, BETWEEN, NEXT TO, 

Activity - opakujeme slovíčka s pomocí Flash cards - Hot Seat, pantomima

Bookwork - SB str. 40 - posloucháme text a následně společně oba texty čteme. Přiřazujeme správná jména dětí. 

WB str. 41 - přepisujeme slovíčka tak, jak mají být správně napsaná

Games - What is missing, Telephone

Každý si dnes namaloval a popsal dva dárky, které našel pod stromečkem. O dárcích jsme si následně povídali. 

enlightenedPříští hodinu si napíšeme opakování z probrané lekce č. 3.yes

 

PROSINEC

enlightenedNásledující úterý 20.12. proběhne poslední hodina v tomto roce. enlightened

 

Děti se mohou těšit na společné soutěže a hry s 

LEAP Christmas GAMES 2022

angelděti mohou přijít ve vánočních kostýmech devil

a

učebnice zůstanou doma

 

 

20.12.

LEAP Christmas Games 2022

1.Ročník

Dnes jsme se zúčastnili Velké vánoční soutěže!

Všichni studenti programu LEAP v jednom ročníku jsme se sešli v jedné třídě a společně oslavili Vánoce velkou hrou.

Každá skupina si nejdříve vylosovala barvu, pod kterou pak soutěžila. My jsme si vylosovali MODROU

 Ve třídě nás nejdříve přivítala Miss Deanna a podívali jsme se na video s přáním Santa Clause.

Co se ale nestalo – když nám Santa Claus slíbil dárky, přepadli ho piráti. Santa nám řekl, že se nám Grinch a jeho piráti snaží ukrást Vánoce a vyzval nás, abychom na hrách nasbírali co nejvíce sněhových (papírových) koulí, abychom společně potopili loď s piráty, která k nám míří.

Sněhové koule jsme mohli získat jen tak, že budeme v průběhu her hodní a dávat pozor.

A pak už začaly Vánoční hry.

Na každou soutěž jsme si společně nominovali našeho zástupce a vyslali ho doprostřed třídy plnit úkol za naši skupinu.

Úkol se dělal na čas a k času se pak přidávalo penále – za chybu + 3s, za každé vyrušování, zlobení a mluvení v celé skupině + 5 s. (Byli jsme ale vzorní a skoro nikdo z dětí nedostal vteřiny za vyrušování).

Když jsme se chovali dobře, naše skupinka po každé hře dostala 5 papírových koulí, které jsme potřebovali na potopení lodi s piráty. Navíc nám rozdávala papírové koule i Miss Deanna, když jsme byli hodní a mluvili anglicky.

Soutěžili jsme, bavili se a tancovali a zase soutěžili a to až do úplného konce, kdy vyhrála skupina s nejnižším celkovým časem.

 


Blížil se konec her a tu se objevilo na tabulli video s Grinchem a jeho piráty.

Už byli opravdu blízko!

A najednou byli ve videu i naši učitelé a volali na nás, abychom tu loď, co se blíží, potopili co nejrychleji.

A opravdu, jen co to dořekli, objevila se loď s piráty a pirátskou vlajkou a my koulovali a koulovali, až se potopila.

Tak jsme zvítězili a letos si rozhodně Vánoce s dárečky zasloužíme!

A to je vše…

Není!

Ještě potřebujeme říct, kdo vlastně ze všech prvňáčků vyhrál:

Ve velké Vánoční soutěži letos vyhráli  BADGERS!

GRATULUJEME!

Všichni z vítězné skupinky dostali velké diplomy (doma si je mohou vymalovat, jak budou chtít),

 ostatní dostali malou kartičku za to, že se zúčastnili velkých LEAP vánočních her.

 

A ještě jedno krátké video s nejlepšími záběry z našich Vánočních her:

Krásné Vánoce a šťastný nový rok vám všem a…

uvidíme se v roce 2023! 😊

 

 

 

15.12.

Hodinu začínáme procvičováním slovíček a gramatiky formou her a aktivit. 

Portfolio - podle plánku kresleného města zapisujeme polohu určitého místa.

The shop is behind the school.  The hospital is between the park and the café. The bus stop is in front of the cinema. 

Activity - předložky procvičujeme také na interaktivní tabuli a formou her. 

V rámci druhé hodiny jsme si pustili a zazpívali koledy. Podívali jsme se také na krátký vánoční příběh.

Následně děti vyrobily pro rodiče přáníčka s vánoční tématikou. 

enlightenedPo prázdninách si napíšeme opakování z lekce č. 3.yessmiley

       

 

13.12.

Procvičujeme slovíčka s pomocí soutěží a her. 

Portfolio - Na tabuli vidíme obrázek města a děti mají za úkol najít podle instrukcí určité místo. Odpovědi zapisují do sešitů. 

The cinema is next to the park. The hospital is between the shop and the café. The cinema is in front of the bus stop.

Kontrolujeme domácí úkol z minulé hodiny. 

Bookwork - SB str. 38, 39 - The tree on the track - sledujeme příběh v učebnici i na interaktivní tabuli. Text čteme a příběh si přehráváme.

Activity - podle plánku města a instrukcí hledáme poklad

enlightenedHomework - učebnice WB, str. 36, 37 - vypracovat prosím do následujícího úterýyes

 

8.12.

Začínáme procvičováním nových slovíček formou soutěže. 

Portfolio - Na tabuli máme obrázek města a do sešitu zapisujeme každý 3 věty. 

What has the town got? The town has got ....a cinema. The town has got a school. The town has got a swimming pool. 

Activity - dokončujeme rozpracované plánky města z minulé hodiny. Děti se mezi sebou ptají a podle svých obrázků odpovídají: "Has your town got a street? Yes, it has. Has your town got a hospital? No, it hasn't."

Gramatika - předložky - IN FRONT OF, NEXT TO, BEHIND, BETWEEN - názorně si 

ukazujeme a pracujeme s aktivitami na interaktivní tabuli.

Bookwork -  SB str. 36 - podle poslechu písničky doplňujeme obrázek, str.37 - podle obrázku doplňujeme věty - ptáme se a odpovídáme  - "Where is the car? The car is in front of

the café."

6.12.

Po krátké konverzaci a oblíbené soutěži "HOT SEAT" přecházíme k nové lekci č. 3.

Bookwork - SB str. 34 - WHERE WE LIVE - učíme se nová slovíčka s pomocí písničky a obrázkových kartiček. Díky novým slovíčkům umíme pojmenovat jednotlivé části ve městě a také na kreslené mapě. 

Slovíčka hlasitě opakujeme a hrajeme hry pro jejich snadné zapamatování. 

Učit se můžeme také slovíčka s písničkou.

Portfolio - zapisujeme si nová slovíčka do sešitů 

Gramatika - "Has your town got a park?" ( Je ve Tvém městě park? )

Str. 35 - podle plánku města odpovídáme na otázky - " Has Top Town got a cinema? Yes, it has./ No, it hasn't. (Je ve městě Top Town kino? Ano je. / Ne, není."

Activity - Každý si nakreslil vlastní plánek města a umístil do něho 5 míst ( playground, school, hospital, train station, swimming pool ). Příští hodinu práci dokončíme a budeme se  ptát a odpovídat na místa, která máme, nebo nemáme v naší mapě. 

enlightenedHomework - WB str. 34, 35 - vypracovat prosím do následujícího úterý.yes

 

1.12.

Opakujeme slovíčka z poslední dokončené lekce. 

Portfolio - What does a tiger like? A tiger likes meat. What does a monkey like? A monkey likes trees. What does a hippo like? A hippo likes water.

Děti odpovídají na otázky a odpovědi zapisují. Následně si společně povídáme a zjišťujeme, jak kdo odpověděl. 

Revision - opakujeme slovíčka a gramatiku z lekce č. 2

Test - po přestávce se pouštíme již do testu samotnéhoyes

enlightenedLibrary - děti si dnes zapůjčily knížky z naší knihovny. Po přečtení  mohou děti vyplnit přiložený Book report. Knížky prosím odevzdat do 15.12. enlightenedDěkuji

LISTOPAD

29.11. 

 S pomocí  hry "Timebomb" opakujeme slovíčka z různých oblastí.

 

Portfolio - unscramble the words - do sešitů přepisujeme slovíčka 

Homework - kontrolujeme a opravujeme domácí úkol z minulého týdne

Activity - opakujeme slovíčka a gramatiku z poslední lekce

Does she like apples? Yes, she does. Does he like pizza? No, he doesn't. 

She likes apples. I like banana.

enlightenedTest - připomínám, že tento čtvrtek si napíšeme testík z probrané lekceyes

 

24.11.

Začínáme konverzací, pak soutěžíme v týmech a procvičujeme tak slovíčka z poslední lekce na téma "zvířata".

Portfolio - What does your family like? My mom likes ....../flowers/. My dad likes ....../tennis/.

My brother/sister likes ......football. Každý si zapisuje do sešitu odpovědi. Děti se pak vzájemně ptají a odpovídají.

Grammar - znovu si opakujeme  - I like, I don't like, He likes, She likes, He doesn't like, She doesn't like

Bookwork - v učebnici SB str. 26, 27 - posloucháme a přehráváme si nový příběh našich hrdinů Sledujeme text a následně čteme a rozdělujeme si role.

enlightenedTest - děti si dnes odnesly domů opravené testy. Rodiče se mohou přesvědčit, že práce se dětem velice povedly.laughyes

 

22.11.

Activity - hrajeme hru "HOTSEAT" a procvičujeme si tak nová slovíčka z poslední lekce

Portfolio - píšeme věty a správně opravujeme does /doesn't.

Does Tome like spiders? No, he doesn't. Does Max like snakes? Yes, he does.

Kontrolujeme si domácí úkol z minulého týdne.

Bookwork - v učebnici SB pracujeme na str. 24, 25 - procvičujeme -

Does he/she like? Yes, she/he does or No he/she doesn't.

enlightenedHomework - Učebnice WB str. 24, 25, 26 enlightened- vypracovat prosím do následujícího úterý. Děkujiyessmiley

 

15.11.

Začínáme slovní rozcvičkou s pomocí hry "Timebomb". Pokračujeme v konverzaci a ptáme se: "What is your favourite animal at the zoo?"

Bookwork -  Učebnice SB str. 22 - začínáme novou lekci č. 2 - "The zoo". Učíme se nová slovíčka z říše zvířat, ukazujeme si obrázkové kartičky, hlasitě opakujeme a hrajeme hry se slovíčky. Na str. 23  píšeme jména pod obrázky na základě textu.

Grammar - Opakujeme si 3.osobu čísla jednotného  - He likes (I like, you like), She eats (I eat, you eat ). Ke slovesu přidáváme S.

Portfolio - do sešitu si každý nakreslí své nejoblíbenější zvíře ( Draw your favourite zoo animal. )

"My favourite animal at the zoo is....."

a doplňte pod obrázek tři věty - "It lives .....It eats....... It likes ......"

Každý pak svoji práci představuje ostatním spolužákům

enlightenedHomework - učebnice WB str. 22, 23 - vypracovat prosím do následujícího úterý 22.11.yeswink

 

10.11.

Pouštíme se do protažení celého těla u rozcvičky a pak už se věnujeme konverzaci. Ptáme se a odpovídáme.

Portfolio - na interaktivní tabuli máme  napsaná slovíčka s přeházenými písmenky. Naším úkolem je přepsat slovíčka správně

Game - formou her opakujeme gramatiku - I get up. He gets up. I have breakfast. She has breakfast. I go to school.  He goes to school. 

Po důkladném souhrnném opakování jsme si napsali již test samotný z ukončené 1.lekce. Děti se dobře připravily a proto i výsledek práce bude jistě pěkný. 

Activity - ve zbývajícím čase vyplňujeme osmisměrky a seznamujeme se tak se slovíčky na téma zvířátka

 

8.11.

Dnes začínáme oblíbenou soutěží "Hotseat" - v týmech procvičujeme nejen ta slovíčka, která jsme se naučili v probrané lekci.

Portfolio - doplňujeme věty předepsané na tabuli - I get up at seven o'clock. Mr. Will has breakfast at eight 'clock. Alice goes to school at nine o'clock. I have lunch at one o'clock. 

Dopisujeme slovíčka denních činností a zapisujeme slovem hodiny. 

Grammar I get up. X Adam gets up. I go to shcool. X He /She/ goes to school. I have lunch. She /He/ has lunch. I play in the park. X Adelka plays in the park. 

Kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne.

enlightenedPřipomínám, že tento čtvrtek 10.11. si napíšeme opakování z dokončené 1. lekce.smileyyes

 

3.11.

Game - procvičujeme slovíčka na základě soutěží ve dvou týmech.

Hrajme hru Bingo a opět procvičujeme slovíčka.

 

 

Portfolio - do sešitů dokončujeme 3 věty - In the morening I.....(get up)

In the morning I ......(have breakfast)

In the evening I ......(go to bed )

Následně se vzájemně ptáme a odpovídáme - "What do you do in the morning? In the morning I get up....."

Bookwork - učebnice SB str. 16, 17 - podle poslechu zakreslujeme hodiny k obrázkům

enlightenedNásledující čtvrtek si napíšeme Test z probrané lekce.yessmileyDůkladně budeme opakovat také v úterý.

 

1.11.

Zahřívací kolo s "Timebomb" a slovíčka na téma Halloween, zvířata, jídlo a slovíčka

začínající na S.

Portfolio -  nakreslili jsme si dva sloupce s nápisy - Morning a Evening - do každého sloupce zapisujeme denní činnosti, podle toho, zda jde o ranní nebo odpolední a večerní aktivitu.

Morning - Get up, get dressed, have breakfast....

Evening - Have dinner, go to bed....

Bookwork - učebnice SB str. 14, 15 - pracujeme s příběhem 

Nejdříve si přehráváme příběh na interaktivní tabuli. V kruhu pak každý dostává roli a předvádí i čte jednu z postav. Všichni se střídáme. O příběhu si povídáme a říkáme si, co se na kterém obrázku dělo.

Activity - GOOD DAY, BAD DAY - děti na papír kreslí  a následně si o obrázcích povídáme. Jak vypadá náš dobrý den a jak ten špatný?

enlightenedHomework - učebnice WB str. 13 - 15. Vypracovat prosím do následujícího úterý 8.11. yes

Prosím, aby děti přinesly knížky zapůjčené v naší knihovně. Děkujismiley

UPOZORNĚNÍ:

 

Dovolujeme si požádat rodiče, aby při registraci dětí do programu Cambridge One postupovali dle pokynů, které najdou na vnitřních stranách obálek obou učebnic.

Každá učebnice musí být  registrována zvlášť, pomocí vlastního kódu, který najdete na vnitřní straně obálky, pod stírací plochou.

enlightenedRegistrace do online programu Cambridge One

bude potřeba pro domácí přípravu našich studentů.enlightened

Pokud budete mít jakýkoliv problém s registrací,  použijte prosíme ikonu HELP, kterou najdete vpravo dole na této obrazovce.

Najdete zde rovněž krátká instruktážní videa, jak při registraci postupovat.

 

ŘÍJEN

25.10.

Activity - 1. rozluštěte slovíčka a napište do sešitu - Have breakfast, go to school, have lunch, play in the park

2.  děti hledají po třídě obrázkové kartičky se slovíčky a společně je pak řadí  "From morning to evening" ( I get up -----I go to bed )

Homework - kontrolujeme si společně domácí úkol zadaný minulý týden

 

Druhá hodina se dnes nese ve znamení Halloween party - tančíme  a zpíváme Spooky spooky - Halloween song

Vyrobili jsme si masky a probíhá halloweenské koledování - Trick-or-treat. Děti dostávají dobroty a vybarvují si obrázek s tematikou Halloweenu.

 

 

 

yesPodobné, jednoduché masky si mohou děti vyrobit i doma.laugh

 

enlightenedOpakujte si slovíčka a výslovnost ve výše přiloženém videu, které vám připravil Mr. Will.yes

20.10.

Activity - procvičujeme slovní zásobu a soutěžíme ve hře "Hot seat".

Portfolio - I ......up at 7 o'clock. I ...... lunch at 12 o'clock. I ...... to bed at 9 o'clock. Doplňujeme věty slovesem a časovým údajem / get up, have, go /

Conversation - ve dvojicích se ptáme a odpovídáme: " At what time do you get up? I get up at.....At what time do you have breakfast? I have breakfast at ....."

Bookwork - učebnice SB str. 12 - posloucháme písničku a doplňujeme hodiny k obrázkům.

SB str. 13 cv. 1 - posloucháme text,  čteme text a číslujeme obrázky

Učebnice WB str. 12, 13

Game - v kruhu hrajeme hru se slovíčky, která jsme se naučili v minulé hodině. 

Worksheet - děti vyplňují pracovní list a zapisují denní činnosti a hodiny, každý podle sebe.

 

18.10.

Activity - procvičení slovní zásoby s "Timebomb" - velice oblíbená aktivita, kdy k nadpisu na tabuli  říkáme co nejvíce slovíček v hruhu - FOOD, ANIMALS....

Portfolio - What do you like to do? I like to play football. I like to do gymnastics. 

Každý si napíše dvě věty o tom co rád dělá. Následně se ptáme a odpovídáme.

Library - děti si dnes zapůjčily knížky z naší knihovny. S knížkou obdržely také Book report, kam mohou namalovat obrázek, napsat nová, nebo již známá slovíčka z knížky. enlightenedKnížku a Book report odevzdají do 1.11. Děkujiyes

Bookwork: učebnice SB str. 10 - My day - začínáme novou lekci a  učíme se nová slovíčka každodenních činností. Používáme obrázkové kartičky a interaktívní tabuli. Dbáme na správnou výslovnost. Hlasitě opakujeme a činnosti si předvádíme. 

Učebnice SB str. 11 -učíme se hodiny. Používáme hodiny na interaktivní tabuli, kde si každý může otočit ručičkou podle zadání. It's eight o'clock. It's ten o'clock.

Učebnice WB str. 11 cv. 1, 2 

Test - děti si odnesly domů opravené testy, které se jim velice povedly. Rodiče se mohou přesvědčit.

enlightenedHomework - učebnice WB str. 10, 11 - vypracovat do následujícího úterý 25.10.enlightened Děkuji

 

13.10.

Opakování - v první části hodiny jsme si opakovali gramatiku, slovíčka a pokyny 

Portfolio - do sešitu si děti opakují gramatiku - There is / There are  a doplňují předepsané věty z tabule

Test - napsali jsme si krátké opakování z probrané lekce. Děti si vedly velmi dobře.yes

Games - pak již následovaly hry a procvičování slovní zásoby formou aktivit i s pomocí interaktivní tabule.

 

 

 

 

11.10.

Hotseat - opakujeme slovíčka z probrané lekce formou soutěže.

Portfolio - luštíme slovíčka, která mají přeházená písmenka a píšeme je správně - nwiowd,abrod, alwl, rood, oksecbao.....

Homework - kontrolujeme si společně domácí úkol z minulého týdne.

Test Review - opakujeme si gramatiku a slovíčka z probrané lekce a připravujeme se tak na

enlightenedopakování, které si napíšeme tento čtvrtek 13.10.enlightened

Zaměřujeme se především na použití THERE IS / THERE ARE a na instrukce, které běžně v hodinách používáme - SIT DOWN, STAND UP, DON'T OPEN YOUR BOOK, OPEN YOUR NOTEBOOK, CLOSE THE BOOK.....

 

6.10.

Timebomb - procvičujeme slovní zásobu - co nejvíce slovíček z určité oblasti 

Portfolio - děti zapisují sloví spojení činností, které jim Mr. Will předvádí - Stand Up, Sit Down, Open your book, Close your Book

Bookwork - v učebnici SB pracujeme na str. 8, 9 - THE BURGLARS / lupiči / - příběh si pouštíme na tabuli, čteme a v kruhu přehráváme jako divadlo

Activity - každý si dnes nakreslil svého Superhrdinu s jeho schopnostmi. Hrdinu si děti pojmenovaly a napsaly jakou silou je obdařen ( CAT WOMAN - is strong, can fly and talk to animals )

enlightenedTest - ve čtvrtek 13.10 si napíšeme zábavné opakování z úvodní probrané lekceenlightened

 

4.10.

Portfolio - děti zapisují do sešitů 4 věty, každý podle sebe - There is a book on the floor.

There is a clock on the wall. There are some chairs in the classroom. There are some windows.

Activity: procvičujeme THERE IS A.... a THERE ARE SOME..... formou her v kruhu i na interaktivní tabuli

Numbers - opakujeme čísla, házíme ve dvojicích velkou kostkou a číslice zapisujeme slovně - 37 - THIRTY-SEVEN

Domácí úkol - kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne. Chválíme vzorné provedení u všech

dětí.yes

   

Bookwork: pracujeme v učebnici SB na str. 7 - podle poslechu zaškrtáváme správné obrázky a propojujeme  je vždy s příslušnou větou.

Game: Simon says - zadáváme si pokyny, které již známe ( Sit down. Stand up. Open your book. Close your book. Don't sit down...)

enlightenedHomework - domácí úkol  - učebnice WB str. 6, 7 - vypracovat do následujícího úterý 12.10.enlightened Děkuji

 

ZÁŘÍ

29.9.

Activity - pro rozcvičení  jsme si zahráli hru Hangman, kde procvičujeme slovíčka, která jsme se naučili

Portfolio - na tabuli máme napsaná nová slovíčka, která již známe. Slovíčka mažeme a úkolem je napsat co nejvíce slovíček správně do sešitu.

Grammar - There is a...., There are some.....opakujeme - There is a paper on the floor.

There are some papers on the floor. 

Numbers - opakujeme čísla od 1 - 20 s písničkou a s flashcards. Zároveň se učíme nová čísla od 20 - 100  https://www.youtube.com/watch?v=bGetqbqDVaA

Bookwork - Student's book str. 6.

Activity - na interaktivní tabuli hrajeme hry, kde si čísla procvičujeme. Pomáhají nám také obtrázkové kartičky s čísly. Sedíme v kruhu a hrajeme si s čísly. 

 

27.9.

Přivítali jsme se: Hello, how are you? I'm good. (I'm hungry. I'm hot. )

Game: Hot seat - hrajeme hru, kdy opakujeme slovíčka a jejich psaní

Portfolio - do sešitů si děti zapisují otázku a odpověď -

What do you like to do? I like to do gymnastics.

I like to play hockey (football). I like to dance.

Flashcards - opakujeme slovíčka pomocí obrázkových kartiček a rozmísťujeme je na příslušná místa ve třídě

Student's book - V učebnici pracujeme na str. 5 cv. 1 - zaškrtáváme co vidíme na obrázku a procvičujeme tak - There is a clock. (jeden předmět) a There are some books. (více předmětů) 

enlightenedHomework - Domácí úkoly zadáváme vždy jednou týdně v úterý a jejich odevzdání bude za týden, tedy následující úterý. enlightened

enlightenedDnešní úkol: Učebnice Workbook str. 4,5 - vypracovat do úterý 4.10.yes Děkuji

 

22.9.

Activity: protože známe písmenka, umíme poskládat také slovíčka. Děti dostávají kostičky s písmenky do dvojic a sestavují co nejvíce slovíček. Následně si slovíčka společně přečteme. 

                

 

                

 

Portfolio - do sešitu si každý zapíše tři věty: My favourite animal is.....dog.

My favourite food is...... pizza. My favourite color is ...... blue. 

Dialog - na základě napsaných vět v sešitě se děti vzájemně ptají: What is your favourite animal? My favourite animal is zebra.  What is your favourite food? My favourite food is fish........

Student's book - otevřeli jsme si nové učebnice a podívali jsme se na první slovíčka

( bookcase - knihovna, wall - zeď, board - tabule, clock - hodiny, door - dveře, cupboard / cabinet /- skříň, window - okno, chair - židle, crayon - voskovka, floor - podlaha

Slovíčka hlasitě opakujeme a ukazujeme si na jdednotlivé předměty ve třídě.

 

20.9.

Song - začínáme známou písničkou a protažením https://www.youtube.com/watch?v=VloEiK4Ihj8

Portfolio - Každý si napíše 2 věty podle sebe - I CAN play football. I CAN'T play hockey.

Následně všichni kolujeme po třídě a jeden druhého se ptá - Can you play footbal? Yes, I can./ No, I can't. 

Hot seat - procvičujeme slovíčka, opakujeme. Jeden sedí zády k tabuli, kde je napsané slovíčko. Ostatní pantomimou slovíčko předvádějí a dotyčný ho musí uhodnout. Všichni se vystřídáme. Procvičujeme slovíčka z oblasti - animals, jobs, food

Poster - pracujeme na plakátu naší skupinky

Draw your favourite toy - malujeme svoji nejoblíbenější hračku a dopisujeme 3 věty - 

It is my doll. It has blue eyes. It can cry.

 

15.9.

Who is in your circle? Každý si namaloval na čtvrtku 2 kruhy a do středu napsal "favourite food, favourite animal". Následně chodíme po třídě, ptáme se, odpovídáme a jména zapisujeme. "Do you like pizza? Yes, I do. Do you like bear? No, I don't"

Classroom RULES - hrajeme již známou hru "hangman" - na tabuli doplňujeme a spelujeme písmenka a tvoříme slovíčka spojená s pravidly, která v hodinách dodržujeme - Raise your hand, speak English, be nice, listen to the teacher. 

Book - seznamujeme se s novými učebnicemi a podle instrukcí hledáme: "Something that starts

- With the letter “S" - sun, snake, socks

- Something “green” Color

- An animal

- A person

Portfolio: Děti si dnes dokončily dekoraci svých školních sešitů

 

13.9.

Přivítali jsme se na první hodině v letošním školním roce a v rámci hry jsme se v kruhu všichni vzájemně představili .

V rámci představování si každý  nakreslil svoji postavičku a připsal jednotlivé body -

My name isAlice I am from - Czech Republic, I have a dog - his name is Bond,

I play tennis

Portfolios - rozdali jsme si sešity, podepsali a vyzdobili úvodní stránku. Sešity budou zůstávat ve škole. 

Classroom Rules - pustili jsme si krátké video o pravidlech, která budeme v našich hodinách dodržovat a nebudeme je porušovat: https://www.youtube.com/watch?v=ddvTFgzkS5M

1. Speak English - mluvíme anglicky, 2. Raise Your Hand- hlásíme se, nevykřikujeme

3. Be Kind - chováme se slušně 4. Be Nice - jsme na sebe hodní, nikdo nikomu neubližuje a neposmívá se 5. Help Each Other - pomáháme ostatním 6. Listen to the Teacher - posloucháme vyučující

Názorně jsme si ukázali a pojmenovali důležité pokyny, které budeme v hodinách potřebovat - LISTEN - poslouchej, SAY - řekni, LOOK- dívej se, DRAW - nakresli, WRITE - napiš, READ - čti

ARCTIC HARE - představili jsme si maskota naší skupinky zajíce polárního a pustili si krátké video o jeho životě. 

Následně se ptáme a odpovídáme -

Where does it live? It lives in Arctic Island and Northern Canada.

What does it eat? It eats grass and woody plants.   

Is it big? No, it is small?

What colour is it? It is white. 

Na závěr hrajeme hru na opakování slovíček a procvičení slovní zásoby z oblasti - FOOD, ANIMALS, CLOTHES

 

aktualizováno: 25.03.2023 00:07:11