Arctic Hares

Vyučující: 

 

Will Olson

tel.: +420 608 716 178
email: willolson64@gmail.com

Asistent/ka:

 

 

Alice Krištůfková

tel.: +420 774 327 742 
email: a.kristufkova@email.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2022-2023!Vážení rodiče,

pokud si má Vaše dítě vést v programu úspěšně, je důležité, abyste věděli, co se na hodinách dělá, a mohli jej tak ve studiu podpořit. Na této webové stránce najdete informace o práci v hodinách, o zadaných domácích úkolech, o nadcházejících testech i další důležité informace týkající se výuky. Je nezbytné, aby se žáci snažili vypracovávat domácí úkoly a v případě absence si vždy doplnili zameškanou látku. Snadněji se tak po návratu do školy zapojí do výuky. V případě dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Nové, druhé, vydání učebnic Super Minds! V tomto školním roce budeme při výuce používat nové, druhé, vydání našich oblíbených učebnic Super Minds. Obsahově je téměř stejné jako to předcházející, avšak bylo vylepšeno a aktualizováno. Věříme, že se všem bude líbit. Jeho součástí je nová digitální platforma, Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (Workbook) a eBook (Student's Book) pro domácí studium a opakování. Všechna poslechová cvičení, písničky a videa v obou učebnicích jsou nyní na této nové platformě dostupná. Návod k jejímu užívání najdete v obou učebnicích na přední vnitřní straně jejich obalu. V případě dotazů či problémů týkajících se používání této platformy, klikněte na této stránce vpravo dole na ikonu "?HELP", kde najdete krátká videa, jak postupovat.

Také bychom Vám rádi připomněli, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Obsah učebnic byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických výukových programů a mohl se přizpůsobit dané týdenní dotaci hodin. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často najdete v učebnicích vynechané stránky, které si žáci samozřejmě mohou v případě zájmu také sami doma vypracovat.

 

 Mr. Will  a videa k opakování a domácí přípravě


UČEBNICE - Student´s book

Lekce 0, Lekce č. 1, Lekce č. 2 

LISTOPAD

24.11.

Začínáme konverzací, pak soutěžíme v týmech a procvičujeme tak slovíčka z poslední lekce na téma "zvířata".

Portfolio - What does your family like? My mom likes ....../flowers/. My dad likes ....../tennis/.

My brother/sister likes ......football. Každý si zapisuje do sešitu odpovědi. Děti se pak vzájemně ptají a odpovídají.

Grammar - znovu si opakujeme  - I like, I don't like, He likes, She likes, He doesn't like, She doesn't like

Bookwork - v učebnici SB str. 26, 27 - posloucháme a přehráváme si nový příběh našich hrdinů Sledujeme text a následně čteme a rozdělujeme si role.

enlightenedTest - děti si dnes odnesly domů opravené testy. Rodiče se mohou přesvědčit, že práce se dětem velice povedly.laughyes

 

22.11.

Activity - hrajeme hru "HOTSEAT" a procvičujeme si tak nová slovíčka z poslední lekce

Portfolio - píšeme věty a správně opravujeme does /doesn't.

Does Tome like spiders? No, he doesn't. Does Max like snakes? Yes, he does.

Kontrolujeme si domácí úkol z minulého týdne.

Bookwork - v učebnici SB pracujeme na str. 24, 25 - procvičujeme -

Does he/she like? Yes, she/he does or No he/she doesn't.

enlightenedHomework - Učebnice WB str. 24, 25, 26 enlightened- vypracovat prosím do následujícího úterý. Děkujiyessmiley

 

15.11.

Začínáme slovní rozcvičkou s pomocí hry "Timebomb". Pokračujeme v konverzaci a ptáme se: "What is your favourite animal at the zoo?"

Bookwork -  Učebnice SB str. 22 - začínáme novou lekci č. 2 - "The zoo". Učíme se nová slovíčka z říše zvířat, ukazujeme si obrázkové kartičky, hlasitě opakujeme a hrajeme hry se slovíčky. Na str. 23  píšeme jména pod obrázky na základě textu.

Grammar - Opakujeme si 3.osobu čísla jednotného  - He likes (I like, you like), She eats (I eat, you eat ). Ke slovesu přidáváme S.

Portfolio - do sešitu si každý nakreslí své nejoblíbenější zvíře ( Draw your favourite zoo animal. )

"My favourite animal at the zoo is....."

a doplňte pod obrázek tři věty - "It lives .....It eats....... It likes ......"

Každý pak svoji práci představuje ostatním spolužákům

enlightenedHomework - učebnice WB str. 22, 23 - vypracovat prosím do následujícího úterý 22.11.yeswink

 

10.11.

Pouštíme se do protažení celého těla u rozcvičky a pak už se věnujeme konverzaci. Ptáme se a odpovídáme.

Portfolio - na interaktivní tabuli máme  napsaná slovíčka s přeházenými písmenky. Naším úkolem je přepsat slovíčka správně

Game - formou her opakujeme gramatiku - I get up. He gets up. I have breakfast. She has breakfast. I go to school.  He goes to school. 

Po důkladném souhrnném opakování jsme si napsali již test samotný z ukončené 1.lekce. Děti se dobře připravily a proto i výsledek práce bude jistě pěkný. 

Activity - ve zbývajícím čase vyplňujeme osmisměrky a seznamujeme se tak se slovíčky na téma zvířátka

 

8.11.

Dnes začínáme oblíbenou soutěží "Hotseat" - v týmech procvičujeme nejen ta slovíčka, která jsme se naučili v probrané lekci.

Portfolio - doplňujeme věty předepsané na tabuli - I get up at seven o'clock. Mr. Will has breakfast at eight 'clock. Alice goes to school at nine o'clock. I have lunch at one o'clock. 

Dopisujeme slovíčka denních činností a zapisujeme slovem hodiny. 

Grammar I get up. X Adam gets up. I go to shcool. X He /She/ goes to school. I have lunch. She /He/ has lunch. I play in the park. X Adelka plays in the park. 

Kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne.

enlightenedPřipomínám, že tento čtvrtek 10.11. si napíšeme opakování z dokončené 1. lekce.smileyyes

 

3.11.

Game - procvičujeme slovíčka na základě soutěží ve dvou týmech.

Hrajme hru Bingo a opět procvičujeme slovíčka.

 

 

Portfolio - do sešitů dokončujeme 3 věty - In the morening I.....(get up)

In the morning I ......(have breakfast)

In the evening I ......(go to bed )

Následně se vzájemně ptáme a odpovídáme - "What do you do in the morning? In the morning I get up....."

Bookwork - učebnice SB str. 16, 17 - podle poslechu zakreslujeme hodiny k obrázkům

enlightenedNásledující čtvrtek si napíšeme Test z probrané lekce.yessmileyDůkladně budeme opakovat také v úterý.

 

1.11.

Zahřívací kolo s "Timebomb" a slovíčka na téma Halloween, zvířata, jídlo a slovíčka

začínající na S.

Portfolio -  nakreslili jsme si dva sloupce s nápisy - Morning a Evening - do každého sloupce zapisujeme denní činnosti, podle toho, zda jde o ranní nebo odpolední a večerní aktivitu.

Morning - Get up, get dressed, have breakfast....

Evening - Have dinner, go to bed....

Bookwork - učebnice SB str. 14, 15 - pracujeme s příběhem 

Nejdříve si přehráváme příběh na interaktivní tabuli. V kruhu pak každý dostává roli a předvádí i čte jednu z postav. Všichni se střídáme. O příběhu si povídáme a říkáme si, co se na kterém obrázku dělo.

Activity - GOOD DAY, BAD DAY - děti na papír kreslí  a následně si o obrázcích povídáme. Jak vypadá náš dobrý den a jak ten špatný?

enlightenedHomework - učebnice WB str. 13 - 15. Vypracovat prosím do následujícího úterý 8.11. yes

Prosím, aby děti přinesly knížky zapůjčené v naší knihovně. Děkujismiley

UPOZORNĚNÍ:

 

Dovolujeme si požádat rodiče, aby při registraci dětí do programu Cambridge One postupovali dle pokynů, které najdou na vnitřních stranách obálek obou učebnic.

Každá učebnice musí být  registrována zvlášť, pomocí vlastního kódu, který najdete na vnitřní straně obálky, pod stírací plochou.

enlightenedRegistrace do online programu Cambridge One

bude potřeba pro domácí přípravu našich studentů.enlightened

Pokud budete mít jakýkoliv problém s registrací,  použijte prosíme ikonu HELP, kterou najdete vpravo dole na této obrazovce.

Najdete zde rovněž krátká instruktážní videa, jak při registraci postupovat.

 

ŘÍJEN

25.10.

Activity - 1. rozluštěte slovíčka a napište do sešitu - Have breakfast, go to school, have lunch, play in the park

2.  děti hledají po třídě obrázkové kartičky se slovíčky a společně je pak řadí  "From morning to evening" ( I get up -----I go to bed )

Homework - kontrolujeme si společně domácí úkol zadaný minulý týden

 

Druhá hodina se dnes nese ve znamení Halloween party - tančíme  a zpíváme Spooky spooky - Halloween song

Vyrobili jsme si masky a probíhá halloweenské koledování - Trick-or-treat. Děti dostávají dobroty a vybarvují si obrázek s tematikou Halloweenu.

 

 

 

yesPodobné, jednoduché masky si mohou děti vyrobit i doma.laugh

 

enlightenedOpakujte si slovíčka a výslovnost ve výše přiloženém videu, které vám připravil Mr. Will.yes

20.10.

Activity - procvičujeme slovní zásobu a soutěžíme ve hře "Hot seat".

Portfolio - I ......up at 7 o'clock. I ...... lunch at 12 o'clock. I ...... to bed at 9 o'clock. Doplňujeme věty slovesem a časovým údajem / get up, have, go /

Conversation - ve dvojicích se ptáme a odpovídáme: " At what time do you get up? I get up at.....At what time do you have breakfast? I have breakfast at ....."

Bookwork - učebnice SB str. 12 - posloucháme písničku a doplňujeme hodiny k obrázkům.

SB str. 13 cv. 1 - posloucháme text,  čteme text a číslujeme obrázky

Učebnice WB str. 12, 13

Game - v kruhu hrajeme hru se slovíčky, která jsme se naučili v minulé hodině. 

Worksheet - děti vyplňují pracovní list a zapisují denní činnosti a hodiny, každý podle sebe.

 

18.10.

Activity - procvičení slovní zásoby s "Timebomb" - velice oblíbená aktivita, kdy k nadpisu na tabuli  říkáme co nejvíce slovíček v hruhu - FOOD, ANIMALS....

Portfolio - What do you like to do? I like to play football. I like to do gymnastics. 

Každý si napíše dvě věty o tom co rád dělá. Následně se ptáme a odpovídáme.

Library - děti si dnes zapůjčily knížky z naší knihovny. S knížkou obdržely také Book report, kam mohou namalovat obrázek, napsat nová, nebo již známá slovíčka z knížky. enlightenedKnížku a Book report odevzdají do 1.11. Děkujiyes

Bookwork: učebnice SB str. 10 - My day - začínáme novou lekci a  učíme se nová slovíčka každodenních činností. Používáme obrázkové kartičky a interaktívní tabuli. Dbáme na správnou výslovnost. Hlasitě opakujeme a činnosti si předvádíme. 

Učebnice SB str. 11 -učíme se hodiny. Používáme hodiny na interaktivní tabuli, kde si každý může otočit ručičkou podle zadání. It's eight o'clock. It's ten o'clock.

Učebnice WB str. 11 cv. 1, 2 

Test - děti si odnesly domů opravené testy, které se jim velice povedly. Rodiče se mohou přesvědčit.

enlightenedHomework - učebnice WB str. 10, 11 - vypracovat do následujícího úterý 25.10.enlightened Děkuji

 

13.10.

Opakování - v první části hodiny jsme si opakovali gramatiku, slovíčka a pokyny 

Portfolio - do sešitu si děti opakují gramatiku - There is / There are  a doplňují předepsané věty z tabule

Test - napsali jsme si krátké opakování z probrané lekce. Děti si vedly velmi dobře.yes

Games - pak již následovaly hry a procvičování slovní zásoby formou aktivit i s pomocí interaktivní tabule.

 

 

 

 

11.10.

Hotseat - opakujeme slovíčka z probrané lekce formou soutěže.

Portfolio - luštíme slovíčka, která mají přeházená písmenka a píšeme je správně - nwiowd,abrod, alwl, rood, oksecbao.....

Homework - kontrolujeme si společně domácí úkol z minulého týdne.

Test Review - opakujeme si gramatiku a slovíčka z probrané lekce a připravujeme se tak na

enlightenedopakování, které si napíšeme tento čtvrtek 13.10.enlightened

Zaměřujeme se především na použití THERE IS / THERE ARE a na instrukce, které běžně v hodinách používáme - SIT DOWN, STAND UP, DON'T OPEN YOUR BOOK, OPEN YOUR NOTEBOOK, CLOSE THE BOOK.....

 

6.10.

Timebomb - procvičujeme slovní zásobu - co nejvíce slovíček z určité oblasti 

Portfolio - děti zapisují sloví spojení činností, které jim Mr. Will předvádí - Stand Up, Sit Down, Open your book, Close your Book

Bookwork - v učebnici SB pracujeme na str. 8, 9 - THE BURGLARS / lupiči / - příběh si pouštíme na tabuli, čteme a v kruhu přehráváme jako divadlo

Activity - každý si dnes nakreslil svého Superhrdinu s jeho schopnostmi. Hrdinu si děti pojmenovaly a napsaly jakou silou je obdařen ( CAT WOMAN - is strong, can fly and talk to animals )

enlightenedTest - ve čtvrtek 13.10 si napíšeme zábavné opakování z úvodní probrané lekceenlightened

 

4.10.

Portfolio - děti zapisují do sešitů 4 věty, každý podle sebe - There is a book on the floor.

There is a clock on the wall. There are some chairs in the classroom. There are some windows.

Activity: procvičujeme THERE IS A.... a THERE ARE SOME..... formou her v kruhu i na interaktivní tabuli

Numbers - opakujeme čísla, házíme ve dvojicích velkou kostkou a číslice zapisujeme slovně - 37 - THIRTY-SEVEN

Domácí úkol - kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne. Chválíme vzorné provedení u všech

dětí.yes

   

Bookwork: pracujeme v učebnici SB na str. 7 - podle poslechu zaškrtáváme správné obrázky a propojujeme  je vždy s příslušnou větou.

Game: Simon says - zadáváme si pokyny, které již známe ( Sit down. Stand up. Open your book. Close your book. Don't sit down...)

enlightenedHomework - domácí úkol  - učebnice WB str. 6, 7 - vypracovat do následujícího úterý 12.10.enlightened Děkuji

 

ZÁŘÍ

29.9.

Activity - pro rozcvičení  jsme si zahráli hru Hangman, kde procvičujeme slovíčka, která jsme se naučili

Portfolio - na tabuli máme napsaná nová slovíčka, která již známe. Slovíčka mažeme a úkolem je napsat co nejvíce slovíček správně do sešitu.

Grammar - There is a...., There are some.....opakujeme - There is a paper on the floor.

There are some papers on the floor. 

Numbers - opakujeme čísla od 1 - 20 s písničkou a s flashcards. Zároveň se učíme nová čísla od 20 - 100  https://www.youtube.com/watch?v=bGetqbqDVaA

Bookwork - Student's book str. 6.

Activity - na interaktivní tabuli hrajeme hry, kde si čísla procvičujeme. Pomáhají nám také obtrázkové kartičky s čísly. Sedíme v kruhu a hrajeme si s čísly. 

 

27.9.

Přivítali jsme se: Hello, how are you? I'm good. (I'm hungry. I'm hot. )

Game: Hot seat - hrajeme hru, kdy opakujeme slovíčka a jejich psaní

Portfolio - do sešitů si děti zapisují otázku a odpověď -

What do you like to do? I like to do gymnastics.

I like to play hockey (football). I like to dance.

Flashcards - opakujeme slovíčka pomocí obrázkových kartiček a rozmísťujeme je na příslušná místa ve třídě

Student's book - V učebnici pracujeme na str. 5 cv. 1 - zaškrtáváme co vidíme na obrázku a procvičujeme tak - There is a clock. (jeden předmět) a There are some books. (více předmětů) 

enlightenedHomework - Domácí úkoly zadáváme vždy jednou týdně v úterý a jejich odevzdání bude za týden, tedy následující úterý. enlightened

enlightenedDnešní úkol: Učebnice Workbook str. 4,5 - vypracovat do úterý 4.10.yes Děkuji

 

22.9.

Activity: protože známe písmenka, umíme poskládat také slovíčka. Děti dostávají kostičky s písmenky do dvojic a sestavují co nejvíce slovíček. Následně si slovíčka společně přečteme. 

                

 

                

 

Portfolio - do sešitu si každý zapíše tři věty: My favourite animal is.....dog.

My favourite food is...... pizza. My favourite color is ...... blue. 

Dialog - na základě napsaných vět v sešitě se děti vzájemně ptají: What is your favourite animal? My favourite animal is zebra.  What is your favourite food? My favourite food is fish........

Student's book - otevřeli jsme si nové učebnice a podívali jsme se na první slovíčka

( bookcase - knihovna, wall - zeď, board - tabule, clock - hodiny, door - dveře, cupboard / cabinet /- skříň, window - okno, chair - židle, crayon - voskovka, floor - podlaha

Slovíčka hlasitě opakujeme a ukazujeme si na jdednotlivé předměty ve třídě.

 

20.9.

Song - začínáme známou písničkou a protažením https://www.youtube.com/watch?v=VloEiK4Ihj8

Portfolio - Každý si napíše 2 věty podle sebe - I CAN play football. I CAN'T play hockey.

Následně všichni kolujeme po třídě a jeden druhého se ptá - Can you play footbal? Yes, I can./ No, I can't. 

Hot seat - procvičujeme slovíčka, opakujeme. Jeden sedí zády k tabuli, kde je napsané slovíčko. Ostatní pantomimou slovíčko předvádějí a dotyčný ho musí uhodnout. Všichni se vystřídáme. Procvičujeme slovíčka z oblasti - animals, jobs, food

Poster - pracujeme na plakátu naší skupinky

Draw your favourite toy - malujeme svoji nejoblíbenější hračku a dopisujeme 3 věty - 

It is my doll. It has blue eyes. It can cry.

 

15.9.

Who is in your circle? Každý si namaloval na čtvrtku 2 kruhy a do středu napsal "favourite food, favourite animal". Následně chodíme po třídě, ptáme se, odpovídáme a jména zapisujeme. "Do you like pizza? Yes, I do. Do you like bear? No, I don't"

Classroom RULES - hrajeme již známou hru "hangman" - na tabuli doplňujeme a spelujeme písmenka a tvoříme slovíčka spojená s pravidly, která v hodinách dodržujeme - Raise your hand, speak English, be nice, listen to the teacher. 

Book - seznamujeme se s novými učebnicemi a podle instrukcí hledáme: "Something that starts

- With the letter “S" - sun, snake, socks

- Something “green” Color

- An animal

- A person

Portfolio: Děti si dnes dokončily dekoraci svých školních sešitů

 

13.9.

Přivítali jsme se na první hodině v letošním školním roce a v rámci hry jsme se v kruhu všichni vzájemně představili .

V rámci představování si každý  nakreslil svoji postavičku a připsal jednotlivé body -

My name isAlice I am from - Czech Republic, I have a dog - his name is Bond,

I play tennis

Portfolios - rozdali jsme si sešity, podepsali a vyzdobili úvodní stránku. Sešity budou zůstávat ve škole. 

Classroom Rules - pustili jsme si krátké video o pravidlech, která budeme v našich hodinách dodržovat a nebudeme je porušovat: https://www.youtube.com/watch?v=ddvTFgzkS5M

1. Speak English - mluvíme anglicky, 2. Raise Your Hand- hlásíme se, nevykřikujeme

3. Be Kind - chováme se slušně 4. Be Nice - jsme na sebe hodní, nikdo nikomu neubližuje a neposmívá se 5. Help Each Other - pomáháme ostatním 6. Listen to the Teacher - posloucháme vyučující

Názorně jsme si ukázali a pojmenovali důležité pokyny, které budeme v hodinách potřebovat - LISTEN - poslouchej, SAY - řekni, LOOK- dívej se, DRAW - nakresli, WRITE - napiš, READ - čti

ARCTIC HARE - představili jsme si maskota naší skupinky zajíce polárního a pustili si krátké video o jeho životě. 

Následně se ptáme a odpovídáme -

Where does it live? It lives in Arctic Island and Northern Canada.

What does it eat? It eats grass and woody plants.   

Is it big? No, it is small?

What colour is it? It is white. 

Na závěr hrajeme hru na opakování slovíček a procvičení slovní zásoby z oblasti - FOOD, ANIMALS, CLOTHES

 

aktualizováno: 29.11.2022 00:26:56