Arctic Hares

Vyučující: 

 

Kelsey Roman

tel.: +420 733 272 964
email: kelseyroman94@gmail.com

Asistent/ka:

 

 

Alice Krištůfková

tel.: +420 774 327 742 
email: a.kristufkova@email.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Upozorňujeme Vás, že poslechová cvičení z učebnice jsou k dispozici pouze ve třídě a není je možné vypracovávat doma. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

ČERVEN

23.6.

A máme tady závěrečnou hodinu v tomto školním roce. 

Do sešitů si zapisujeme názvy pěti zvířat. Vybíráme z obrázků na tabuli. 

CODE - Děti luští zašifrovanou zprávu, odpovídají na ni a pokud mají čas mohou napsat zakódovanou zprávu spolužákovi.

Prepositions - Sedíme v kruhu, k dispozici máme krabici a plyšovou hračku. Podle instrukcí hračku umísťujeme - " Put the bear in (on, under, next tom, behind) the box."

Do you remember?  Na tabuli máme obrázky a úkolem je zapamatovat si během 20 s co nejvíce slovíček a zapsat je. 

Word search - doděláváme osmisměrku z minulé hodiny.

How many differences can you see? Hledáme rozdíly mezi obrázky a zapisujeme si jejich názvy. 

Na základě pantomimy  hádáme jednotlivé druhy sportů

Přejeme dětem krásné prázdniny.laugh

 

21.6.

Dnes se setkáváme ve větším počtu a zaměřujeme se na slovíčka, gramatiku a konverzaci formou her a společných aktivit.

Conversation: Rozdělíme se do dvou kruhů a vzájemně se mezi sebou představíme a každý o sobě řekne pár vět.

What's missing: S pomocí FlashCards opakujeme slovíčka z jednotlivých lekcí.

Prepositions: Připomínáme si předložky - IN FRONT OF, BEHIND, NEXT TO, BETWEEN- podle seřazených plyšových hraček si děti zapisují do sešitů.

Brake: A Mickey Mouse Cartoon

Numbers: Děti losují papírky s čísly a jejich úkolem je seřadit se od nejnižšího po nevyšší číslo

Word search: Luštíme osmisměrku poskládanou z nejrůznějších slovíček ze všech lekcí.

Song: Společně si zazpíváme již známé písničky -" Months of the year" a "Days of the week"

winkSEE YOU ON THURSDAYlaugh

enlightenedDvě děti mají za úkol vrátit ve čtvrtek knížky a vědí o tom!yes Děkuji

 

16.6.

                                    

                                                    

Dnešní hodina je věnovaná souhrnnému opakování z celého školního roku. 

Pracujeme se slovíčky a používáme hry s obrázkovými kartami. 

V kruhu se věnujeme konverzaci a opakujeme také gramatiku se kterou jsme se seznámili.Ptáme se a odpovídáme: " Would you like to go swimming? What are you doing? What do you like for breakfast....."

Pouštíme si krátký příběh Mr. Beana.

Dětem jsme připravili drobné občerstvení a hodinu jsme si náramně užili.

Těšíme se na vás ještě příští týden.

 

 

14.6.

Opakování dnů v týdnu. Opakujeme si dnes číslovky a jejich psaní. Dále se věnujeme psaní dnů v týdnu: "The day after Tuesday is....... The day before Friday is ......" 

Activity: Opakujeme slovíčka ze všech lekcí z celého roku. Dětí si vytvářejí vlastní Bingo cards a do políček dopisují slovíčka podle instrukcí. Následně políčka postupně vyškrtáváme podle slovíček, která slyšíme.

Políčka zakrýváme plastovými písmenky. Z písmenek pak ve dvojicích sestavujeme co nejvíce slovíček, která si zapisujeme. Každá dvojice se pak o slovíčka podělí s ostatními a společně si je vyspelujeme. 

Games: Hrajeme oblíbené musical chairs . 

Na závěr si pouštíme krátkou epizodu animovaného Mr. Beana.

 

9.6.

Na tabuli jsme si napsali názvy potravin a jména dětí. V kruhu se pak ptáme a odpovídáme:

"Do you like fish? Yes, I do. Does Roza like beans? No, she doesn't.

Bookwork: V učebnicích WB pracujeme na stránkách, které jsme během roku nedokončili. 

Games: Hrajeme hry a soutěžíme - Hangman - rozdělini do družstev děti hádají slovíčka na základě správného spelování. Připomínáme si tak slovíčka, která jsme se naučili. 

Activity: Děti mají za úkol podle obrázků napsat správně slovíčko.Kdo je nejrychlejší připisuje si body.

Sledujeme krátký film Mr. Beana - Pizza.

 

7.6.

Dnes se zaměřujeme na opakování učiva z celého školního rok.

S pomocí interaktivní tabule procvičujeme gramatiku a slovíčka

Song: Pouštíme si a zpíváme písničky na téma - dny v týdnu, měsíce v roce 

Activity: Věnujeme se také poznávání a  správnému psaní číslic

Čteme si krátký příběh a odpovídáme na otázky s textem spojené. Obsah se snažíme převyprávět. 

 

2.6.

Dnes nás čeká závěrečné opakování. Zaměřujeme se na slovíčka a gramatiku.

Portfolio: Do našich sešitů si zapisujeme věty, kdy vybíráme správnou variantu.

Would you like a/an orange? I'd like a/an watermelon.

Miss Alice have/has a rabbit. There is/are ten Arctic Hares.

Game: Hrajeme hru Hangman a procvičujeme tak správné psaní slovíček.

Activity: Věnujeme se také psaní číslic.

Po přestávce jsme si napsali soukrnné opakování.

KVĚTEN

31.5.

Dnes se věnujeme opakování gramatiky a slovíček. Připravujeme se tak na závěrečný testík, který budeme psát tento čtvrtek.

Activity: "Write the numbers you hear." - zapisujeme číslice, které slyšíme, následně zapisujeme číslice slovy - enlightenedPOZOR! Five, fifteen, fifty/ four, fourteen, forty/eight, eighteen, eighty....

Classroom objects: opakujeme slovíčka a podle instrukcí se dotýkáme jednotlivých objektů ve třídě

Months of the year - správně uspořádáme měsíce tak, jak následují  a pomůže nám známá písnička

DRIVE, RIDE, FLY, SAIL - doplňujeme tabulku a zapisujeme jednotlivé dopravní prostředky do správné skupinky / bus, car, train, boat, skateboard, scooter, motorbike, lorry, helicopter, plane.../ 

S pomocí iteraktivní tabule hrajeme hry a soutěžíme ve správném doplňování slovíček a v uspořádání vět.

19.5.

Dnešní hodina je věnovaná převážně opakování  z dokončené lekce 9.

Do sešitů si podle předložených obrázků zapisujeme slovíčka ( Dream holidays), která následně společně kontrolujeme. 

Gramatika: Trénujeme tvoření otázek a odpovědí s pomocí DO, DOES, WOULD, CAN

Games: hrajeme hry v kruhu i na interaktivní tabuli.

Po přestávce jsme si napsali test z 9. lekce. Dětem se velice povedl a odnesly si ho opravený domů. 

Ve zbýávajícím čase soutěžíme a procvičujeme slovní zásobu a výslovnost

enlightenedPo návratu ze Školy v přírodě nás čeká závěrečné opakování.wink

.

17.5.

Opakujeme slovíčka z poslední lekce. Podle obrázků zapisujeme slovíčka do sešitů. Společně práci opravujeme.

Dnes se zaměřujeme především na opakování gramatiky a to zejména na tvoření otázek a odpovědí. Trénujeme s pomocí interaktivní tabule, formou her a nejrůznějších aktivit.

DO you like ice cream? Yes, I do. / No, I don't.

Does your mother like spiders? Yes, she does. / No, she doesn't.

Would you like an orange? Yes, I would. / No, I wouldn't. /Chtěl bys?/

Can I build a tree house? Yes, you can. / No, you can't.  / Mohu? /

Bookwork:  SB str. 116 - podle poslechu číslujeme obrázky a odpovědi

Str. 117 - Quiz time - kroužkujeme správné odpovědi, pozorně čteme otázky.

 

12.5.

Doplňujeme správná slovíčka do otázek a zapisujeme do sešitů:

Does your sister eat apples? Would you like a pizza?  Can you swim?

Bookwork: Učebnice SB str. 110 - Dream holidays - nový příběh našich hrdinů, který posloucháme, čteme, pouštíme si video a následně si příběh přehráváme. 

SB str. 111 cv. 2 - Odpovídáme na otázky v návaznosti na text v povídce.

str. 112 - True or false - čteme věty a podle obrázků zaškrtáváme

str. 113 - Na základě instrukcí lepíme obtisky na určitá místa na obrázku. Odpovídáme na otázky pod obrázkem.

Activity: Opakujeme slovíčka z celé předcházející lekce a to i jejich psaní.

My dream holidays - Každý si namaloval obrázek svých vysněných prázdnin. O prázdninách jsme si následně povídali. V příští hodině se budeme obrázkům věnovat. 

enlightenedDomácí úkol: Učebnice WB str. 110, 111 - vypracovat prosím do příštího týdne. 

enlightenedsmiley19.5. si napíšeme test z probrané lekce č. 9.yes

 

10.5.

Do sešitů si děti zapisují otázky a úkolem je doplnit správně první slovíčko:

Do you like? Would you like? Can you?

Opakujeme si jak otázky formulujeme a jaká slovíčka používáme - Is there...? Are there....?What, /when, whose, where/?

Bookwork: Věnujeme se cvičení v učebnici SB na str. 109 - ptáme se a odpovídáme. 

Hrajeme soutěže a provádíme aktivity na procvičení otázek a odpovědí. Pracujeme ve dvojicích i každý s každým. 

 

5.5.

Procvičujeme nová slovíčka a to i písemnou formou do sešitů. 

r--- a ---- / read a book/

Slovíčka opakujeme zpěvem písničky  z uč. SB str. 108

Gramatika: CAN I....? Yes, you can. / No, you can't

WHAT ? / co?/, WHEN? / kdy?/, WHERE? /kde?/,  HOW OLD? /kolik?/, WHOSE? /čí?/

Bookwork:SB str. 109 - spojujeme otázky a správné odpovědi. 

Opakujeme názvy měsíců v roce s písničkou.

Domácí úkol: Učebnice WB str. 108, 109 - vypracovat prosím do úterý 10.5. Děkuji

 

3.5.

Písemně doplňujeme písmenka do abecedy a opakujeme jejich výslovnost. 

A B C D _ F G _ I J _ L M N O P _ R S T _ V _ X _ Z

yesKdo nepsal testík z lekce č. 8, dopíše si ho tento čtvrtek.enlightened

Bookwork: SB str. 106 - zahajujeme novou lekci č. 9 - HOLIDAY PLANS

Učíme se nová slovíčka s pomocí písničky a na základě obrázkových kartiček. Hrajeme proto hry a pořádáme aktivity pro dobré zapamatování. 

Nová slovíčka: Visit my cousins / navštívít sestřenice/, go hiking /chodit na túry/, keep a scrapbook / lepit si obrázky do sešitu/, help in the garden /pomáhat na zahradě/, build a tree house /stavět si domeček ve stromě/, read a comic /číst komiks/, learn to swim /učit se plavat/, go camping / stanovat/, take a riding lessons / učit se jezdit na koni/

Gramatika: CAN I....?   /MOHU?/    YES, YOU CAN.  /Můžeš/  X  NO, YOU CAN'T /Nemůžeš/

Can I go horse riding tomorrow morning? No, you can't. 

Can we visit Grandpa and Grandma in the afternoon? Yes, we can.

Tomorrow morning - zítra ráno

In the afternoon - odpoledne

Conversation - děti mezi sebou vedou rozhovory 

Can I touch your hair. No, you can't.

Can I have your pen. Yes, you can. 

Can I help in the garden? Yes, you can.....

 

 

 

DUBEN

28.4.

Dnešní hodina je věnována především opakování probrané lekce č. 8.

Do sešitů si k nakresleným smajlíkům doplňujeme vždy správné přídavné jméno: 

"surprisedifficult, winkeasy, laughfun, sadboring, smileygreat"

Opakujeme si činnosti: flying, watching, painting, making, listening, riding, reading, playing

Hrajeme hry a rozděleni do týmů soutěžíme ve spelování a psaní slovíček z oblasti sportů.

Věnujeme se probírané gramatice: "What sport do you like doing?

I like swimming. So, do I / Me too. 

I like playing football. I don't."

laughNásledně jsme si napsali test samotný, který se dětem velice povedl.yes

 

26.4.

Spojujeme sporty s přídavným jménem. Každý podle svého pocitu. 

Playing footbal is GREAT. Playing baseball is BORING. Playing tennis is DIFFICULT. Swimming is FUN

Vytváříme si stupnici na které zobrazujeme přídavná jména od nejméně oblíbeného po nejoblíbenější. 

BAD  -  BORING  -  DIFFICULT  -  EASY  -  GOOD  -  FUN  -  GREAT

Worksheets: Každý dostává pracovní list, kam píšeme věty podle vlastního názoru. 

Flying a kite is great. Riding a horse is difficult. Listening to music is fun. Painting the picture is easy.  Používaná slovesa: flying, watching, painting, making, listening to, riding, reading, playing

Activity: 1. S pomocí pantomimy znázorňujeme aktivity a nálady - ostatní hádají.

2. Rozdělili jsme se do dvojic. Jeden podle obrázku pozná slovíčko / baseball, swimming.../ a druhý slovíčko správně napíše. Kdo je rychlejší a bez chyb vyhrává. 

enlightenedDěti si dnes zapůjčily knihy z naší knihovny. laughTermín odevzdání a vyplnění Bookreportu do 10.5.Děkujiyes

Conversation: ptáme se a odpovídáme -

A: Do you like playing tennis?                Do you like swimming?

B: Yes, I do. ( I like playing tennis. )     No, I don't.

A: So do I. / Me too. /

21.4.

Věnujeme se správnému psaní slovíček z probírané lekce a hlasitě každé slovíčko po napsání spelujeme.

Bookwork: SB str. 101 - podle obrázku doplňujeme YES or NO k příslušným větám.

Activity: 1. "What do you like doing? I like playing hockey. I don't like swimming." Konverzujeme mezi sebou, ptáme se a odpovídáme. "I don't like playing basketball. I like playing tennis."

2. MY TROPHY - každý si zavře oči a poslouchá vyprávění Miss Kelsey.  Následně si namalujeme do sešitu svoji představu  o tom, jak jsme vyhráli sportovní utkání, závod, zápas/ MATCH /. Každý nám pak svoji cenu popíše a poví za co ji obdržel. / My trophy is very big and beautiful. It's a trophy for swimming./ 

 

19.4.

Krátce si opakujeme názvy sportů, které jsme se v minulé hodině naučili.

Do sešitů pak podle obrázků píšeme správně jejich název. Společně psaní kontrolujeme a každé slovíčko hlasitě spelujeme. / athletics, tennis, swimming, football, basketball, volleyball, table tennis/

Bookwork: Učebnice SB str. 100 - podle poslechu vyplňujeme tabulku - What Jenny likes? What Jenny doesn't like?  What Ian likes? What Ian doesn't like?

Activity: Děti dostávají na papírku napsaná slovíčka různých druhů sportů. Chodíme po třídě a každý každého se ptá a druhý odpovídá. 

"Do you like athletics? Yes, I do. Do you like playing volleyball? No, I don't." 

Následně děti vytvoří graf, ze kterého je patrné, který sport je nejoblíbenější.

yesThe most favourite sport is swimming!laugh

winkPříští čtvrtek 28.4. si napíšeme testík z probrané lekce. enlightened

 

12.4.

Připomínáme si věty, které běžně používáme během hodin. Věty i s názornými obrázky máme vždy k dispozici na tabuli. Hovoříme tak v hodinách téměř pouze anglicky.

How do you say....?   How do you spell....? Please, help me. Can I go to the toilet?

Opakujeme slovíčka z předcházejících lekcí a věnujeme se předložkám in, on, under, next to, behind, in front of, between / Názorně si ukazujeme a umísťujeme předměty  podle zadání.

Dnešní téma  - Easter - učíme se slovíčka spojená s Velikonocemi - Easter bunny, chocolate, easter egg, basket, nest, chick, hot cross bun

Games and Activity: hrajeme velikonoční BINGO, hledáme vajíčka schovaná po třídě a s pomocí předložek umíme pojmenovat, kde se vajíčko nachází.

Luštíme velikonoční křížovky a osmisměrky. Na závěr hrajeme pohybovou hru.

                                                        

7.4.

Začínáme rozluštěním slovíček z nové lekce a zapisujeme si je do sešitů tak, jak mají být správně (nintse, scitelhta, lalbotof)

Zahráli jsme si naší hru Hot potato - playing tennis is difficult, playing football is great, playing baseball is boring

Bookwork: SB str. 96 - posloucháme písničku, zpíváme a jednotlivé činnosti si předvádíme

Opakujeme si slovíčka sportů  a to jak výslovnost, tak psaní. 

SB str. 97 cv.3 - What sport do you like doing? - ptáme se a odpovídáme- I like swimming.

So do I./Me too. 

I like playing basketball. I don't. 

Activity: Děti chodí po třídě, ptají se a odpovídají. "What sport do you like doing? I like playing tennis. Me too. What sport do you like doing? I like playing football. I don't."

enlightenedProsíme děti, aby vrátily knížky zapůjčené v naší knihovně.Děkujiyes

5.4.

Opakování: rozmotáváme slovíčka na tabuli a zapisujeme do sešitu

Zahráli jsme si naši oblíbenou hru Hot potato.

Bookwork: učebnice SB str. 96 - 97, zpívali jsme písničku a tvořili vlastní verše k melodii.

Ve třídě se navzájem ptáme, které sporty rádi hrajeme. Procvičili jsme si tak gramatiku "I like playing football, basketball..."

Homework: cvičebnice WB str. 96-97. Domácí úkol je na příští úterý 12.4.

BŘEZEN

31.3.

Doplňujeme věty a zapisujeme do sešitů - I __ ___ing Tv. You __ ___ing sandwich.

She __ __ing a taxi. He __ __ing a motorbike. 

Vybíráme: I am watching, is riding, are eating, is driving 

Bookwork: Nová lekce č.8 - učebnice SB str. 94 - "Sports club"

Nová slovíčka z oblasti sportu - badminton, baseball, basketball, football, hockey, table tennis, tennis, swimming, athletics, volleyball - procvičujeme formou her a aktivit s pomocí obrázkových kartiček a pantomimy

Se slovíčky sportu spojujeme přídavná jména - fun, difficult, great, easy, hard, exciting

Swimming is fun. Playing football is great. Playing table tennis is difficult.

Děti, které v úterý chyběly si dnes dopsaly test z lekce 7.

 

29.3.

Dnešní hodinu zaměřujeme především na opakování před testem z ukončené lekce 7.

Do sešitů si děti zapisují věty, které správně doplňují.

/Is he, I am, Are you, Isn't / 1. ____ ____ riding a skateboard? No, he _____.

2. ____ _____ playing with toys? Yes, ____.

Activity: Questions and Answers

Ptáme se a odpovídáme v kruhu- "What are you doing? I'm playing computer games. What are you doing? I'm reading a book. ( I'm cooking, driving a car, riding a bike )" 

Games: Ve skupinkách soutěžíme ve správném psaní slovíček.

Opakujeme gramatiku:"I'd like to go to Africa and I'd like to see a lion."

laughNapsali jsme si test samotný, který se dětem velice povedl.yes

Následují hry zaměřené na rozvoj slovní zásoby a postřehu.

 

24.3.

Do sešitů doplňujeme správné tvary slovesa "BÝT" - vybíráme AM, IS, ARE - I'AM,YOU ARE, HE IS, SHE IS, IT IS, WE ARE, THEY ARE

Grammar: Tvoření otázek a odpovědí.

1. He is flying. - IS HE FLYING? Yes, he is./No, he isn't.

2. You are eating. - ARE YOU EATING? Yes, I'm./No, I'm not.

Activity: Děti si rozdaly papírky s určitou větou. ( I'm driving a car. I'm riding a motorbike.

I'm flying a plane....) Děti chodí po třídě a jeden druhého se ptá až zjistí co má dotyčný na papírku napsané. Druhý odpovídá. Odpovědi si každý zaznamená do připravené tabulky.

Are you driving a lorry? No, I'm not. Are you sailing a boat? Yes, I'm.  - Ondra is sailing a boat.

Bookwork: Učebnice SB str. 92 - podle poslechu číslujeme obrázky ve správném pořadí.

enlightenedV úterý si napíšeme opakování z lekce č. 7. yes

 

22.3.

Do sešitů si zapisujeme věty, které doplňujeme vhodným slovíčkem.

I am sailing a boat. He is driving a lorry. You are riding a scooter. They are flying a helicopter.

Opakujeme slovíčka dopravních prostředků a tvoříme krátké věty. 

Bookwork: SB str. 86 - The bus trip - další příběh našich hrdinů, který posloucháme, sledujeme text a následně si scénku přehráváme.

Nová slovíčka: Beach - pláž, trip - výlet, sheep - ovce, tyre - pneumatika

SB str. 87 -  hledáme nenápadné obrázky v příběhu a číslujeme je

Game: hrajeme hru na interaktivní tabuli na postřeh, určování dopravních prostředků a psaní slovíček.

enlightenedPříští úterý 29.3. si napíšeme opakování z probrané lekce č. 7.smiley

 

17.3.

Do sešitů si zapisujeme věty ve správném slovním pořádku. Zašifrované věty máme napsané na tabuli. ( What are you doing? I'm driving a car. Are you flying a plane? Yes, I am. )

Opakování: Formou soutěží a her opakujeme slovíčka a věnujeme se také jejich psaní.

Activity: S obrázkovými kartičkami hrajeme hru "What is missing" - trénujeme tak čtení nových slovíček z poslední lekce ( doprava )

Učebnice WB str. 88, 89.

Rozlišujeme:

I like ( mám rád )   X  I'd like to go to Africa ( Rád bych se podíval do Afriky. )

I like cheese sandwich. ( Mám rád sendvič. ) X I'd like to eat cheese sandwich. ( Rád bych si dal sendvič.)

Konverzujeme: Chodíme po třídě, ptáme se a odpovídáme. ( What are you doing? I'm driving a car. What are you doing? I'm flying a helicopter. )

 

15.3.

Zahřívací kolo: Opakujeme slovíčka z poslední lekce - dopravní prostředky

Bookwork: Učebnice SB str. 88/ cv. 1, 2 - spojujeme předložky s obrázky

str. 89 - Věnujeme se poslechovým cvičením a dále pak čtení. Cv. 3 - každý si namaluje svůj vlastní dopravní prostředek a krátce ho popíše.  

Učebnice WB str. 88 - podle poslechu doplňujeme cvičení

 

3.3.

Formou her, soutěží a procvičování se zaměřujeme na správné psaní nových slovíček z oblasti dopravy. 

Děti, které nebyly ve škole si dnes dopsaly test z probrané lekce a vedly si velice dobře. 

Bookwork: Učebnice SB str. 84/ 1, 2 - posloucháme písničku, sledujeme text a zpíváme. 

Následně podle poslechu doplňujeme cvičení č. 2, kde číslujeme obrázky podle pořadí.

Do sešitů si zapisujeme dvě věty: " I'd like to go to ( Africa, America, Australia )." / Rád bych se podíval do..... /

"I'd like to see ( a lion, wild horses, tower ,lake, mountain ). " / Rád bych viděl.... /

Konverzace: Chodíme po třídě s obrázkovými kartičkami dopravních prostředků  v ruce, ptáme se a odpovídáme.

"What are you doing? I'm flying a plane.

Are you sailing a boat? No, I'm not. I'm driving a bus."

                                   laugh Přejeme dětem pěkné a klidné prázdniny!wink

 

Homework: domácí úkol, který budeme odevzdávat po prázdninách - WB str. 84, 85

 

1.3.

Bookwork: Učebnice WB str. 76 - podle poslechu a popisu osoby hledáme vždy správný obrázek v řadě. př./ My father has the short hair and the big ears. Jenny is the girl with the long hair and the glasses. /

Učebnice SB str. 82 - OFF WE GO! Zahajujeme novou lekci č. 7. 

Učíme se nová slovíčka zaměřená na dopravní prostředky. / Helicopter, boat, lorry, scooter, bus, skateboard, taxi, motorbike. /

str. 82 - pomocí písničky a obrázkových kartiček procvičujeme slovíčka podle poslechu

Nová slovíčka se učíme také psát - doplňujeme vynechaná písmenka - T . . i, H. . . . . . . . r, L. . y  

SB str. 83 - Spojujeme obrázky a píšeme slovíčka.

Grammar: Rozlišujeme!

I'd like to drive a lorry ( motorbike, bus )

I'd like to ride a skateboard ( scooter, motorbike )

I' like to fly a helicopter ( plane )

I'd like to sail a boat.

enlightenedHomework: domácí úkol z učebnice WB str. 82, 83 - přinést vypracovaný  po prázdninách. enlightened Děkujismiley

 

 

 

 

ÚNOR

24.2.

Doplňujeme věty vhodnými zájmeny a zapisujeme do sešitů.

His, Her, My, Your, Our, Their - ....... class is the Arctic Hares. Thunder is a boy. ...... hair is red.

Misty is a girl.  ....... eyes are blue. 

IT - ITS - přivlastňovací zájemno, které používáme hlavně u zvířat

Its eyes are brown. Its birthday is in April. ( Mluvíme o kočce, o psovi...)

Activity: Pomocí pantomimy opakujeme  přivlastňovací zájmena. ( It's her pen. It's his book. It's our school. It's their ball.)

Emotion - Rozdělíme se do družstev a podle zadání kreslíme na tabuli smajlíky. Ostatní hádají o jaké emoce jde. smiley - happy, sad - sad, laugh - excited, angry - angry,......

Na interaktivní tabuli procvičujeme správné psaní slovíček - face, eyes, nose, ears, chin, mouth

 

22.2.

Doplňujeme věty a místo obrázků píšeme slovíčka.

I have got green eyes. I have got blond hair. My birthday is in February.

Activity: V kruhu soutěžíme v poznávání slovíček jednotlivých částí obličeje a to jak  podle obrázků, tak podle napsaných slovíček.

Bookwork: SB str. 77 cv.1,2 - podle instukcí vybarvujeme obrázek klauna

Děti si namalovaly svého barevného klauna na čtvrtku papíru. Obrázky jsme pak promíchali a rozdali. Každý pak popisoval obrázek, který dostal a ostatní hádali komu obrázek klauna patří. 

Trénovali jsme tak správný popis: "My clown has got blue eyes. He has got yellow hair and red nose. My clown has got green ears and purple mouth."

Grammar: přivlastňovací zájmena - MY, YOUR, HIS, HER, ITS, OUR, THEIR / moje, tvoje/vaše, jeho, její, náš, jejich

Zájmena procvičujeme na interaktivní tabuli ve větách v rámci cvičení a her.

yeswinkPříští týden si v úterý napíšeme test z probrané lekce č.6.enlightened

 

17.2.

Opakujeme slovíčka spojená s částmi obličejehttps://lingokids.com/english-for-kids/videos/parts-of-the-face

Activity: Do sešitů si každý namaluje hlavu s obličejem a popisuje jednotlivé části.

Soustředíme se na správné psaní slovíček a soutěžíme v rychlosti poskládání slovíček.

Emotions: Podle obrázků umíme poznat jednotlivé nálady a trénujeme také jejich správné psaní.

Opakujeme si názvy měsíců s pomocí písničky. zde: https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk

Grammar: HE - HIS / jeho /     SHE  -  HER / její /

His eyes are blue. Her hair is blond. His birthday is in August.

 

15.2.

Do sešitů si píšeme názvy emocí podle obrázků, které vidíme na tabuli. ( happy, sad, angry, excited, scared, tired )

Song: Zpíváme již známou písničku, která nám připomíná měsíce v roce.

Activity: Ve skupinkách řadíme měsíce tak, jak jdou za sebou a to na čas.

Bookwork: SB str. 74 - Thunder's birthday - nový příběh našich hrdinů, který posloucháme, sledujeme text, čteme a názorně si pak přehráváme

When is your birthday? My birthday is in February.  -  Konverzujeme každý s každým. Ptáme se a odpovídáme. 

Grammar: My birthday (moje narozeniny),  Your birthday (tvoje narozeniny),  

Our birthday - (naše narozeniny),  Their birthday ( jejich narozeniny )

Učebnice WB str 74,75.

10.2.

Do sešitů si zapisujeme slovíčka jednotlivých částí obličeje formou doplňování písmenek.

Bookwork: SB str. 72 - posloucháme písničku, čteme text a zpíváme

Podle textu písničky si každý na papír namaluje jednoho člena své rodiny a připojí napsaný text.

Př. That woman is my mom. The best one in the world. She has got blond hair and blue eyes. 

That boy is my brother. He has got brown hair and green eyes. 

Gramatika: Zájmena přivlastňovací - jeho, její, moje, tvoje

He  - HIS sweater    She  -  HER T-shirt   I MY book   You  -  YOUR pencil

Zájmena se učíme tak, že je rovnou spojujeme s určitými předměty, nahlas pojmenujeme a ukážeme. 

THE MONTHS - January, Fabruary, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December

Učíme se slovíčka dvanácti měsíců v roce také s pomocí písničky. zde: https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk

Ptáme se a odpovídáme:  When is your birthday? My birthday is in February. 

WB str. 73 - kroužkujeme podle poslechu

Homework - domácí úkol na následující čtvrtek 17.2. z učebnice WB str. 72, 73. enlightenedDěkuji

 

8.2.

Opakujeme a zapisujeme správná slovíčka do sešitů - THIS, THESE, THAT, THOSE

Games: Hrajeme hry, kde pantomimou předvádíme a ostatní hádají.

Ptáme se a odpovídáme - Whose books are these? They are Ondra's. Whose pen is this?

It's Beata's. 

Bookwork: Nová lekce č. 6 - SB str. 70 - PEOPLE

Nová slovíčka: části obličeje - face, eyes, nose, mouth, cheeks, chin, ears, hair, glasses

procvičujeme s pomocí obrázkových kartiček a s písničkou na str. 70. 

Activity: do sešitů doplňujeme správně napsaná slovíčka - ha--, ey--, ea--

Nová slovíčka: Nálady - HAPPY, SAD, ANGRY, EXCITED, SCARED, TIRED

Ptáme se a odpovídáme: Are you angry? No, I'm not angry. I'm sad.

Are you happy? Yes, I'm happy.

Procvičujeme formou her s obrázky a napsanými slovíčky. 

 

 

3.2.

That, this, these, whose, those - doplňujeme do vět předepsaných na tabuli.

I like that pen. Do you like this pencil case? Whose school bags are these Those are miss Kelsey's.

Pomocí pantomimy procvičujeme ukazovací zájmena. 

Procvičujeme otázky s Whose is / are? (Whose is this pen? It's Mary's. Whose are these pencils? They're Alice's.)

Nová slovíčka: MINE - moje, YOURS - tvoje -( Is this book yours? Yes, this book is mine. )

Opakujeme slovíčka - z 5. lekce a zaměřujeme se hlavně na jejich psaní.

Napsali jsme si testík z ukončené 5. lekce. 

enlightenedKdo ještě neodevzdal knihu z naší knihovny, příští týden ji prosím přinese.enlightened 

 

1.2.

Rozcvička a opakování - do sešitů si zapisujeme věty, které správně doplňujeme.

/WHOSE, IT'S, THEY ARE,'S /

........ hat is this?  ........Matyas's. Whose shoes are ....... ? They .......miss Alice's.

Activity: Na interaktivní tabuli tvoříme  věty  se správným slovosledem.  / Whose jeans are these?/They are Emma's. 

Bookwork: SB str. 68 - Podle poslechu číslujeme obrázky, které pak přiřazujeme k větám pod obrázky. 

Games: Hrajeme hry s použitím - this, that, these, those - podle poslechu malujeme na tabuli a ostatní hádají. 

Whose shoes are these? They are Beata's. Whose T-shirt is this? It's Richard's. Whose socks are these? Whose books are those?

Opakování:enlightened Připravujeme se na test, který budeme psát tento čtvrtek 3.2.enlightened

 

 

LEDEN

27.1.

Opakujeme ukazovací zájmena - this, these, that, those  formou ukazování předmětů okolo sebe.

Bookwork: SB str. 64 - Seznamujeme se s obrázkem, rozumíme také slovíčkům a doplňujeme slovíčka do textu - "My room". Dáváme pozor na rozlišování jednotného a množného čísla -

( table - chairs)

WB str. 64 - Spojujeme a opakujeme předložky IN, ON, UNDER, BETWEEN. Kdo nemá učebnici obrázky maluje podle instrukcí.

Activity: Opakujeme přídavná jména přivlastňovací  pomocí obrázků a otázek -

Otázka a odpověď pro jednotné číslo.  Whose bed is this? It's Anna's.

Otázka a odpověď pro množné číslo. Whose shoes are these? They are Richard's.

SB str. 65 - posloucháme a odpovídáme

Miss Kelsey nám čte krátký příběh o holčičce Claire a o tom co dělá pokud chce být sama a přemýšlet. Následně odpovídáme na otázky pod obrázkem. 

Společně si pak povídáme o tom, co děláme my pokud chceme přemýšlet.

 

 

25.1.

Do rozepsaných vět na tabuli doplňujeme a správně použijeme THIS, THESE, THAT, THOSE.

Bookwork: SB str. 62 - Tidy up! Posloucháme text, čteme a přehráváme si příběh. Každý má svoji roli a a ostatní čtou text. Následně se vystřídáme. Podívali jsme se také na video k příběhu.

Nová slovíčka: messy - nepořádný, tidy up - uklízet

Učebnice WB str. 62 cv 1,3

Ativity: Děti mají pár vteřin na to, aby si prohlédly obrázek. Úkolem je zapamatovat si co nejvíce věcí a slovíčka napsat.

Další úkol spočívá v rozluštění napsaných slovíček na tabuli, která mají přeházená písmenka.

SB str. 63 cv. 3, 4 - hlasitě opakujeme a dbáme na správnou výslovnost - "Look at the books all over the room."

Game: Formou her opakujeme přídavná jména přivlastňovací a s nimi spojené otázky -

"Whose T-shirt is this? It's Alice's. Whose pen is this? It's Ondra's."

enlightenedyes Za týden 3.2. ve čtvrtek si napíšeme testík z probrané lekce č. 5.enlightened

 

20.1.

Opakování: do našich sešitů si podle obrázků z tabule doplňujeme příslušná ukazovací zájmena - this /toto/, that /tamto/, these /tyto/, those/tamty/

Opakujeme zde:

https://www.youtube.com/watch?v=TkpSsdQCaKY&list=PLGHOyC41zbDea5ueY7HHLiGKxF65aGc6G&index=4

Bookwork: SB str. 60 - nová slovíčka k písničce - / furniture, real pain, awful, beautiful, shop/ - poslech písničky, zpívání, předvádění

Activity: ve skupinkách soutěžíme o správně napsaná slovíčka z nové lekce - armchair, wardrobe, lamp, mirror....

Grammar: WHOSE pencil is this? ( Čí je to tužka? ) It's Beata's. ( Je Beaty. )

WHOSE penncils are these? ( Čí jsou to tužky? )  They are Ondra's. ( Jsou Ondry. )

Procvičujeme formou otázek a odpovědí podle obrázku na str. 61. / Whose is this bed? It's Fred's. Whose is this chair? It's May's...../

enlightenedHomework: Domácí úkol - učebnice WB str. 60, 61. Vypracovat prosím do následujícího čtvrtka 27.1.enlightenedyes Děkuji

 

18.1.

Formou osmisměrky procvičujeme slovíčka z dokončené lekce.

Bookwork: SB str. 58 - MY BEDROOM - věnujeme se novým slovíčkům, která jsou spojena s vybavením pokoje. ( lamp, armchair, sofa, bed, mat, mirror, wardrobe, table)

Formou hry si slovíčka představujeme na obrázkových kartičkách a vyhledáváme jednotlivé předměty i ve třídě.

Posloucháme písničku pod obrázkem a na jednotlivé předměty ukazujeme a hlasitě opakujeme.

SB str. 59 - K jednotlivým větám  a - d zapisujeme podle poslechu čísla obrázků 

Activity: Do sešitů si zapisujeme jednotlivá slovíčka formou doplnění správných písmenek - 

L-- p, Ar-----r, M----r,....

Grammar: Dnes se učíme ukazovací zájmena a rozdělujeme je na ta, která se používají pro jednotné číslo a ta, která se používají pro číslo množné: Toto, tamto  X  tyto, tamty

THIS THAT,     THESE  X  THOSE

Názorně si ve třídě ukazujeme na jednotlivé předměty a vysvětlujeme si jak zájmena používáme.

Activity: Každý si na papír nakreslil svůj pokojíček a sám sebe. Podle svého postavení na obrázku pak popisoval jednotlivé kusy nábytku i s příslušným zájmenem. ( I like this bed. I like that table. I like these chairs . I like those armchairs)

 

13.1.

V první části hodiny jsme si opakovali gramatiku a slovíčka ze 4.lekce, která se objevila v testu.

Znovu jsme si připomněli použití A, AN, SOME, ANY. Věnovali jsme se také psaní slovíček z poslední lekce ( FRUIT, VEGETABLES)

Napsali jsme si cvičení,kde jsme souhrnem vše zopakovali.

Následoval test samotný.

Activity: Děti si pak mohly vyplnit zábavnou osmisměrku právě na téma Fruits and Vegetables

 

11.1.

Začínáme opakováním slovíček jednotlivých druhů ovoce a zeleniny. Použijeme hru BINGO.

/ mangos, banana, apples, grapes, carrots/

Activity: Děti si nakrelily každý svoji velkou lednici a do ni umístily nejrůznější druhy potravin a připsaly názvy. Ve skupinkách se pak jeden druhého ptá a odpovídá. ( Are there any apples? Yes, there are./No, there aren't. Is there any cake? Yes, there is. / No, there isn't.)

Bookwork:  Učebnice SB str. 53 - poslech a doplňování

Reading: Dnes jsme se zapměřili také na čtení. Každý dostává jednu knížku se stejným textem a společně čteme příběh o pirátovi.Dbáme na správnou výslovnost a vysvětlujeme si neznámá slovíčka. Příští hodinu budeme ve čtení pokračovat. 

Zkontrolovali jsme si domácí úkol a obdrželi obtisky.

 

6.1.

Do krátkých vět doplňujeme - ANY, ARE, IS

Are there any lemons? Is there any fish? Are there any grapes?

Bookwork: Učebnice SB str. 52 - Banana cake - RECIPE - posloucháme, čteme, předvádíme

Nová slovíčka potravin: Milk, juice, flour/mouka/, sugar, Cola, butter /máslo/

Učebnice WB str.52 - podle vzoru si každý vytváří svoji vlastní tabulku se jmény svých spolužáků a jednotlivými potravinami. Ve skupinkách po 5 žácích se pak vzájemně ptáme, odpovídáme a podle odpovědí vyplňuje kždý svoji tabulku. / př. Ondra, do you like mangos? Yes, I do. Beata, do you like apples? No, I don't...../

Activity: Ve dvojicích si nakreslíme společně trh - The market a namalujeme jednotlivé druhy potravin, které se zde prodávají. Každý namalovaný druh ovoce, zeleniny a dalších popíšeme.

enlightenedPřipomínám, že ve čtvrtek 13.1. si napíšeme test z probrané lekce.wink

 

4.1.

Začínáme doplňováním členů  A  AN  SOME  k jednotlivým slovíčkům. Zapisujeme do sešitů.

 AN apple, SOME bread, A mango, SOME tomatoes 

Opakujeme slovíčka z poslední lekce formou soutěží a her. 

Gramatika: Kdy používáme ANY? Používáme v otázkách a podle toho, zda se ptáme na jeden druh /IS/, nebo zda se ptáme na větší množství /ARE/.

IS there ANY milk /cheese, water/? - nepočitatelná podstatná jména  a připojujeme také bread, fish a cake 

Yes, there is./ No there isn't.

ARE there ANY grapes /apples, tomatoes, bananas/? ptáme se na větší množství

Yes, there are./ No, there aren't.

Bookwork: SB str. 50 - posloucháme, čteme a přehráváme si nový příběh BAD APPLES

SB str. 49 - Lepíme obtisky do lednice a do košíku, každý si vytvoří svůj obrázek a následně se ve dvojicích ptáme a odpovídáme:

Are there any apples? Yes, there are. Is there any bread? No, there isn't. 

enlightenedDomácí úkol: Učebnice WB str. 50, 51 - vypracovat do následujícího úterý 11.1.yesenlightened Děkuji

 

 

PROSINEC

21.12.

                                 

 

Dnešní hodina je pojata vánočně. https://www.youtube.com/watch?v=tbbKjDjMDok

Pouštíme si krátké vánoční příběhy, ale také opakujeme vše co jsme se naučili. 

Activity: Color the path from A  to Z to lead the elves to Santa's sleigh. Děti podle abecedy vybarvují cestičku. 

Podle instrukcí - jaká slovíčka vybarvit určitou barvou vytváříme krásný vánoční obrázek. 

A Gingerbread Boy or Girl - házíme kostkou a podle čísla které padne malujeme určitou část perníčku. 

Hrajeme vánoční hru bingo.

Seznamujeme se slovíčky s vánoční tématikouchristmas, santa claus, reindeer, bells, christmas tree, presents, wreath, ornaments

 https://www.youtube.com/watch?v=Kg__vXsU8xw

 

16.12.

Opakujeme si členy a připomínáme jejich použití.

A - a mango ( jedno mango ), AN  - an apple, an egg ( patří před podstatná jména, která začínají na vyslovovanou samohlásku, nemůžeme kostrbatě vyslovit dvě samohlásky za sebou - a apple.

SOME - some bread, some cake, some fish - vždy! Znamená nějaké, větší počet.

Bookwork: SB str. 48 - podle poslechu označujeme druhy ovoce - FRUIT, které vidíme pod

písničkou.

Gramatika: There is a lemon. (one lemonThere are some grapes. ( 2 a více hroznů)

There is bread. There is cake. There is fish.  - bez členu

Otázky: Tvoří se s pomocí ANY. Is there any bread? Yes, there is. / No, there isn't. 

Are there any lemons? Yes, there are. / No, there aren't.

enlightenedDomácí úkol- vypracovat do následujícího úterý 21.12. - WB str. 46,47enlightened

WB str. 48 - vypracovat prosím do první hodiny po Vánocích, děkuji.enlightened

 

 

14.12.

Time - na tabuli vidíme hodiny a do sešitů si zapisujeme krátké věty.

It's six o'clock. It's eleven o'clock. It's eight o'clock.

Bookwork: SB str. 46 - The market  - zahajujeme novu lekci a proto se pouštíme do nových slovíček - grapes, beans, bread, lemons, tomatoes, fish, eggs, mangos, watermelons, potatoes

Zpíváme písničku a s pomocí Flash cards si jednotlivá slovíčka ukazujeme.

Grammar: Would you like a tomato? Yes, please.

                Would you like some bread? No, thank you. 

Chodíme po třídě a konverzujeme - Would you like an apple? Yes, please. Would you like an egg? No, thank you. 

 

 

9.12.

Dnešní hodina je zaměřená především na opakování z celé probrané lekce

Hravou formou se zaměřujeme na slovíčka a jejich psaní i výslovnost

Názorně s pomocí plánku města na tabuli opakujeme předložky a zapisujeme si příklady do svých sešitů. 

Po přestávce jsme si napsali test samotný. 

Kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne. Opět se setkáváme s nevypracovaným domácím úkolem u stále stejných dětí.frown Prosím doplnit!

Ostatní chválíme za vzornou práci.yes

 

7.12.

Do sešitů si zapisujeme správně doplněné věty podle plánku města, který vidíme na tabuli. Dbáme na správné použití předložek.

The bus stop is behind/between the Café. The shop is next to/in front of the hospital. 

Předložky - IN, ON, BETWEEN, BEHIND, NEXT TO, IN FRONT OF  a jejich použití trénujeme v kruhu formou her, názorného předvádění, podle obrázků a malováním na tabuli.

My favourite place in town - povídáme si o tom, které je naše nejoblíbenější místo ve městě.

What is your favourite place in town? My favourite place in town is swimming pool and café.

yesVe čtvrtek  9.12. si napíšeme test z probrané lekce.enlightened

 

2.12.

Unscramble the words - rozluštěte slova. Slovíčka máme na tabuli zašifrovaná a naším úkolem je napsat je správně - FÉAC, ARPK, INCEAM....

K procvičení slovíček používáme obrázkové kartičky a hrajeme hru, kdy jedna kartička vždy zmizí a všichni hádají která to byla.

Activity: Na tabuli máme nakreslený velký plán města a podle instrukcí dokreslujeme jednotlivá místa. Opakujeme tak slovíčka a především předložky - IN FRONT OF, NEXT TO, BEHIND, BETWEEN...

Bookwork: SB str. 39 - Vybíráme slovíča a skládáme věty tak, aby dávaly smysl.

Worksheet - Places in a town - každý dostává pracovní list, doplňujeme a luštíme osmisměrku

Hrajeme hry a soutěže na interaktivní tabuli, kde procvičujeme právě předložky.

enlightenedZa týden ve čtvrtek si napíšeme test z probrané lekce.yes

enlightenedPřipomínám domácí úkol na následující týden!enlightened

LISTOPAD

30.11.

Has got    Cinema    Town

Slovíčka  doplňujeme správně do rozepsaných vět.

Has the ...... got a ........? No, the town ............... a park.

Grammar: předložky - procvičujeme a názorně si předvádíme - NEXT TO, BEHIND, BETWEEN, IN FRONT OF

opakujeme zde:

https://www.youtube.com/watch?v=gLyqtzD4PZI

Activity: hrajeme hru Bingo na procvičení jednotlivých předložek

Bookwork: V učebnici SB pracujeme na str. 38 - příběh The tree on the track - text sledujeme, posloucháme a celý příběh si přehrajeme

V učebnici WB str. 38 - zaškrtáváme políčka podle poslechu - Who said it?

enlightenedDomácí úkol: Učebnice WB str. 38,39 - obě strany  - dodělat cvičení, která jsme ještě nedoplnili.

Vypracovat do následujícího úterý.yesDěkuji

 

25.11.

Instruction: WRITE, READ, CIRCLE

Naším úkolem je zakroužkovat správně napsaná slovíčka jednotlivých dnů v týdnu. př:

Monday X Modnay, Tuersday  X Tuesday, Wednesday  X Wendsday

Bookwork: SB str. 36 - pracujeme s písničkou, zpíváme a poznáváme již známá slovíčka

Grammar: Nové předložky: IN (v), ON (na), NEAR (blízko), NEXT TO (vedle), IN FRONT OF ( před ), BETWEEN (mezi), BEHIND ( za )

Učebnice SB str. 37 - orientace v plánku města

Ptáme se a odpovídáme: Where is the café? The café is between the cinema and the school. 

Where is the red car? The red car is behind the train station. Where is the hospital? The hospital is in front of the school. 

enlightenedDomácí úkol: WB str. 36, 37smiley Úkol vypracovat do příštího čtvrtka 2.12. Děkuji 

 

23.11.

Procvičujeme psaní jednotlivých dnů v týdnu - Mo--ay, T-e-d-y, We-n-sd--....

Následuje společná kontrola. 

Bookwork: SB str. 34 - Where we live - učíme se nová slovíčka, která souvisejí s jednotlivými místy ve městě - park, playground, hospital, cinema, swimming pool, bus stop, street, café, shop, train station

Pro lepší zapamatování používáme Flash cards s obrázky a hrajeme hry. Pomáhá nám také písnička na str. 34, kterou jsme se naučili zazpívat.

Activity: Ve dvojicích si následně namalujeme každý svůj plánek města a umístíme do něho 5 míst a přípíšeme názvy. Každá dvojice si může také zvolit název svého městečka. Ve dvojicích se pak ptáme a odpovídáme. 

Has your town got a cinema? Yes, It has. Has your town got a café? No, it hasn't.....

enlightenedHomework - domácí úkol - učebnice WB str. 34, 35 - vypracovat prosím do následujícího úterý.yes

 

18.11.

Dnešní hodinu se věnujeme především opakování. 

Do sešitů si zapisujeme krátké věty a vybíráme správné slovíčko. 

I like/likes cheese.   It doesn't/don't like carrot.     Do/Does you like sausages?

Zaměřujeme se na správné psaní slovíček, zejména zvířat. Procvičujeme v rámci soutěží a aktivit. 

Do sešitů si zapisujeme zašifovaná slovíčka, která se snažíme rozluštit. (IHPOP, RITGE, OMKEYN...)

V rámci druhé hodiny jsme si napsaliyes test z probrané lekce. Všem dětem se velice povedl a odnesly ho ukázat domů. laugh

 

16.11.

Do, don't, like 

I ............. Pizza, I ............ like chicken. .......... you like bananas?

Píšeme si do našich sešitů a doplňujeme nabízená slova pouze jednou.

Kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne.enlightenedPřipomínám, že řada dětí úkoly neplnísada zapomíná si učebnice. Prosím tedy o kontrolu a doplnění zadaných úkolůenlightened. Ti, co pracují zodpovědně, obdrželi další samolepku do učebnice a mají pochvalu.yes

Gramatika:

I like bananas. You like apples. I don't like cheese. Do you like sausages?

- Yes, I do. No, I don't. 

I live in the Czech Republic. I don't live in the jungle. 

 

                                               BUT! HE, SHE, IT !

 

She likes bananas. He likes apples. He doesn't like cheese. Does he like sausages?

- Yes, he does. No, he doesn't.

He lives in the jungle. He doesn't live in the forest. 

Bookwork: Učebnice SB str. 30 - Animal families - četba poslech a cvičení s úkoly

Vysvětlujeme si do jakých skupin řadíme živočichy a čím se určité skupiny vyznačují. Povídáme si o zvířatech a že jich známe opravdu hodně.laugh

Mammals - savci    Birds - ptáci     Reptiles - plazi     Insects - hmyz  

str. 31 - do rámečků nalepujeme samolepky jednotlivých druhů živočichů a řadíme je podle skupin

Připomínám, že tento čtvrtek si napíšeme test z probrané lekce.enlightened

 

 

 

 

 

 

11.11.

Po rozcvičce z písničkou se pouštíme do práce.

Activity: Do you like chicken? Yes, I do. Do you like sausages? No, I don't. 

Vzájemně si pokládáme otázky a odpovídáme v kruhu. Následně si píšeme otázky a odpovědi vždy ve dvojici do sešitu. Každá dvojice nám předvede, jak se ptá a jak odpovídá. 

Gramatika: Does she (he) like cheese? Yes, she does. Does he like apples? No, he doesn't.

Předložky: In, on, under, next to  - Trénujeme předložky v rámci her a soutěží. Podle diktátu, na kterém se každý podílí, malujeme každý svůj obrázek. Používáme předložky. ( Draw the big brown house. Draw the zebra next to the house. Draw the blue car under the zebra.....)

 

9.11.

Doplňujeme věty správným slovem ( likes, does, doesn't )

He likes cheese. She doesn't like chicken. Does she like chicken?

LIKES  X  DOESN'T LIKE - trénujeme malováním na tabuli a hádáním

She likes banana. He doesn't like cheese. 

Bookwork: SB str. 26 - The Zoo Keeper - Posloucháme další příběh našich známých hrdinů a následně si celou epizodu zahrajeme.

WB str. 26- doplňujeme cvičení na základě porozumění předchozímu příběhu

SB str. 29 - IN ( v ), ON ( na ),  UNDER ( pod ), NEXT TO ( vedle ) - nalepujeme samolepky obrázků, ze zadní strany učebnice, do obrázku podle instrukcí, 

- put the hat on the hippo, put the flower under the zebra, put the bananas in the water....

enlightenedDomácí úkol (homework) - učebnice WB str. 26, 27smiley - vypracovat prosím

do příštího úterý 16.11.yes

Příští týden ve čtvrtek si také napíšeme test z probrané lekce.enlightened

 

4.11.

 

Gramatika:  I like  bananas.  I don't like apples.

                                       X

                     He likes chicken. He doesn't like peas. 

Tuto gramatiku si opakujeme. Již jsme se seznámili v minulé hodině. Dnes připojujeme otázky a odpovědi. Snažíme se především konverzovat na základě her a soutěží. 

Bookwork: SB str. 23, 24 - písnička, která nám poslouží jako dobrý základ k otázkám

What does the zebra like? The zebra likes sausages. (párky)

Does the zebra like carrots? Yes, she does.

Does the hippo like peas? No, she doesn't.

SB str. 25 - cv.1, 2 - spojujeme vhodně otázky a odpovědi, konverzujeme na základě tabulky - klademe si otázky a odpovídáme

 

2.11.

Aby se nám dařilo dobře zapisovat číslice, musíme použít jednoduchou matematiku, vypočítat příklad a napsat výsledek. Následuje společná kontrola a oprava. 

Bookwork: učebnice SB str. 22 - The Zoo 

učíme se nová slovíčka, která jsou spojena se zvířaty v ZOO.

- zebra, monkey, hippo, snake, tiger, parrot - Slovíčka si ukazujeme na obrázkových kartičkách, správně vyslovujeme  a zvířata si předvádíme

Grammar:  I like apples - Mám ráda jablka.     I don't like bananas - Nemám ráda banány.

enlightenedPozor ve třetí osobě je změna:enlightened

He (on) likes chicken - On má rád kuře   X  He doesn't like cheese - Nemá rád sýr.

 

Conversation - Děti mezi sebou konverzují o jídle, které nám chutná a které nám nechutná.

Každý si na toto téma namaluje obrázek a připraví si krátké povídání.

Na závěr hodiny si namalujeme každý zvíře a potravu, kterou má rádo a kterou ne. 

Př. This is my tiger. He likes chicken. He doesn't like apples.

enlightenedDomácí úkol ( Homework ) - Učebnice WB str. 22, 23 - vypracovat do následujícího úterý 9.11.

Děkuji

ŘÍJEN

26.10.

Dnes jsme byli spojeni s druhou třídou Miss Rity a Miss Lenky - Sea Otters.

MDR: podle obrázků doplňte správná slovíčka do vět (witch, ghost, pumpkin)

Procvičili jsme si slovíčka na obrázkových kartičkách. S kartičkami jsme si pak ve dvou týmech zahráli hru Chinese Whisper (Tichá pošta), posíláme slova a hledáme je na tabuli.

Halloween games: v osmisměrce hledáme halloweenská slovíčka, spojujeme je s obrázky a luštíme tajenku

Oblékli jsme se do kostýmů, které si děti přinesli a tančili jsme na písničky s Halloweenskou tématikou a hráli hry.

Podívali jsme se na krátké video Mr Bean and Halloween a rozdali jsme si malé dárečky.

HAPPY HALLOWEEN! yes

21.10.

Na začátek opět trochu matematiky - počítáme jednoduché příklady a výsledky máme na tabuli zašifrované. Naším úkolem je číslici správně vypsat.( eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen)

Worksheets: Každý dostává k doplnění pracovní list, kde si procvičujeme především -

There is a pencil. ( jedna tužka ) a dokreslujeme obrázek (There is a book.)

There are some apples. ( více jablek ) a dokreslujeme správně obrázek (There are some books.)

Bookwork: WB str.17 - společně si čteme a posloucháme  text v učebnici a na základě toho dokreslujeme správně hodiny do obrázku

Bingo- hrajeme hru s poznáváním hodin

 

19.10.

Procvičujeme doplňování vět, které máme rozepsané na tabuli.

1. I ........dinner. 2. You .......to school. 3. He ......up.

Opakujeme si, že ve 3. osobě ( on, ona, ono -  she, he, it ) píšeme ve slovese na konci vždy písmenko S - I get up  x  He gets up, You go to school  x  She goes to school,

I have dinner x  He has dinner

Games: Rozdělini do družstev soutěžíme v opakování slovíček a věnujeme se hlavně poznávání hodin. I get up at seven o'clock. I go to school at eight o'clock. I have lunch at one o'clock.

Test - Napsali jsme si test z probrané lekce

 

14.10.

Na začátku hodiny jsme si opět procvičili psaní číslovek.

Opakujeme slovíčka každodenních činností. S pomocí kartiček a konverzujeme a hrajeme hry.

What's the time? - učíme se ptát kolik je hodin a odpovídáme -  It's four o'clock.

Do sešitů si každý zapisuje jednotlivé denní činnosti a  čas v kolik hodin je vykonává. Ve skupinkách následně konverzujeme a povídáme si o plánu dne a hodinách.

What time do you get up? I get up at six o'clock.

3. osobaOndra gets up at six o'clock.

What time do you play in the park? I play in the park at four o'clock.

3. osoba - Ema plays in the park at four o'clock.

Bookwork: SB str. 17 - podle poslechu příběhu spojujeme hodiny a obrázky 

 

12.10.

Trénujeme počítání jednoduchých příkladů a především psaní číslic.

Bookwork: SB str. 14 - What a day! - posloucháme a čteme nový příběh

Podle obrázků a hodin si říkáme, co se kdy v příběhu stalo.

Názorně si pak celý tento díl před třídou zahrajeme. Každý má svoji důležitou roli.

Opakujeme si slovíčka "Daily routines " - v kruhu a formou her s míčem si říkáme v kolik hodin kdo co dělá. / I get up at six o'clock. I get dressed at seven o'clock. I have breakfast at seven o'clock..../

enlightenedHomework: Domácí úkol - WB str.15 - vypracovat do příštího hodiny 14.10. (čtvrtek)laugh

 

7.10.

Začínáme opakováním číslovek. Počítáme jednoduché příklady a výsledky zapisujeme slovně.

Následuje rozluštění a správné zapsání čísel- eno /one/, hrtee /three/, oufr /four/

Daily routine - denní činnosti - opakujeme slovíčka a hrajeme soutěže s pomocí Flash

cards.

Bookwork: SB str. 12 - práce s písničkou

Gramatika: 3 osoba ( on, ona, ono) - Přidáváme S na konec slovesa -

 Benny gets up at  7 o'clock. / I get up, you get up, we get up, they get up / Benny has breakfast. / I have, you have, we have, they have / Benny goes to school. /I go, you go, we go, they go /

enlightenedHomework: v učebnici WB cv.12 a 13 - vypracovat prosím do čtvrtka 14.10.smiley Děkuji

 

5.10.

Doplňujeme pracovní listy s opakováním z minulého roku - psaní, čtení, poslech

S novou lekcí se učíme rovněž nová slovíčka, která si dobře zapamatujeme s pomocí Flash cards a

pantomimy. Každou činnost si názorně předvádíme: get up, get dressed, have breakfast, go to school, have lunch, play in the park, have dinner, go to bed

Bookwork: SB str. 10 - písnička - poslech, zpěv, předvádění

SB str. 11 - What time is it? It's 10 o'clock. Učíme se podle poslechu určit kolik je hodin na obrázku. Trénujeme, kreslíme si a vybarvujeme hodiny.

enlightenedHomework (domácí úkol ): v učebnici WB str. 10, 11 - vypracovat prosím do příštího úterý 12.10.wink

Děkuji

 

 

ZÁŘÍ

30.9.

Vocabulary - Opakujeme slovíčka, které jsme se v nové lekci naučili.

Hrajeme hry ve  dvou týmech. Luštíme a skládáme písmenka tak, aby nám vzniklo správně napsané slovíčko.

Opakování: Píšeme krátký test, který nám napoví jak jsme porozuměli lekci č. 1.

Dále pokračujeme v opakování a vyplňujeme další list, který je zaměřen na poslech, slovíčka a čtení.

Gramatika: Trénujeme gramatiku a názorně si ukazujeme:

THERE IS A PENCIL. X  THERE ARE SOME PENCILS.

 

23.9.

Na začátku hodiny se protáhneme a pak se již pouštíme do práce.

Pracujeme na další části opakovacího testu, který se tentokrát věnuje slovíčkům z minulého školního roku.

Kontrolujeme si společně domácí úkol z minulé hodiny.

Bookwork: SB str.8 - our Superfriends - známe již dobře jména našich hrdinů a povídáme si o tom, co každý z nich umí.

Posloucháme příběh The burglars / lupiči/ a následně si celý příběh přehrajeme jako v divadle.

Doděláváme poslední práce na posteru naší třídy.

Hrajeme soutěže k procvičení číslic

Homework: učebnice WB - str. 8 - 9 - vypracovat prosím do následujícího čtvrtka.

 

21.9.

Dnešní hodinu začínáme opakováním číslic formou her. Počítáme 1 - 10, 10 - 20

Učíme se počítat po desítkách 20, 30, 40 - 100

Bookwork: V učebnici SB na str. 6 - pouštíme si písničku, zpíváme, počítáme a ukazujeme si na jednotlivé číslice podle poslechu.

V učebnici SB dále pracujeme na str.7 - pracujeme ve dvojicích.

V učebnici WB pracujeme na str. 6

Píšeme další část opakovacího testu,  zaměřeného opět na poslech.

Homework: Work Book str. 6/2,  str. 7 celá vypracovat prosím do čtvrtka 23.9. Děkuji

16.9.

Začínáme hádáním slovíčka a pomáhá nám postupně mizející slon na tabuli ( Disappearing elephant ). Za každé špatně zvolené písmenko část slona zmizí.  

Pracujeme na další části úvodního opakovacího testu. Tentokrát se věnujeme poslechu.

V učebnici SB dnes pracujeme  na str. 5/ 1, 2 - vysvětlujeme si rozdíl mezi:

There is  a pencil. ( tady je tužka ) X   There are some pencils. ( tady jsou nějaké tužky )

Jedná se tedy o rozdíl mezi tím, pokud mluvíme o jedné věci, nebo dvou a více věcech.

Opět hrajeme hry, které nás s novou látkou lépe seznámí.

Povídáme si o pravidlech, která budeme ve třídě dodržovat a čteme si krátký příběh o tom co znamená kamarádství. Na základě toho každý potvrdí svým podpisem dohodu - Anti bullying contract ( doklad proti šikaně )

Homework (domácí úkol ): Učebice Work Book str. 5 - vypracovat prosím do úterý 21.9. Děkuji

14.9.

winkPřivítali jsme se na naší první společné hodině v letošním školním roce.laugh

Představili jsme se a pro dobré zapamatování našich jmen jsme si zahráli několik krátkých her v kruhu.

Děti obdržely sešity - "portfolios" - které si vyzdobily a podepsaly.

Rozdali jsme si také učebnice. Obě učebnice - Student's Book i Workbook budeme nosit na každou naší společnou hodinu v úterý a ve čtvrtek.

Dnes jsme se již pustili do první lekce na str.4  v učebnici Student's Book pod názvem

"Back to school". Naučili jsme se také nová slovíčka, která souvisí s vybavením třídy: floor, wall, cupboard, chair, board, door, window, clock, bookcase

Hrajeme zábavné hry pro zapamatování slovíček.  

Povídali jsme si o pravidlech, která budeme v našich hodinách dodržovat a jak se k sobě budeme chovat. 

Začali jsme také s výrobou plakátu naší skupinky "Arctic Hares", který bude po dokončení zdobit chodbu před jídelnou.

Napsali jsme si úvodní opakovací test.yes

Homework (domácí úkol): Učebnice Workbook, str. 4 - vypracovat prosím do příštího úterý ( 21.9.)

aktualizováno: 22.06.2022 20:20:48