Arctic Foxes

Vyučující:

Quetzal Vallejo-Howard

tel.: +420 773 007 991
email: quetzalvh@ucla.edu

Asistent/ka:

Vlaďka Hlusičková

tel.: +420 604 269 836
email: vladimira.hlusickova@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2020-2021!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

KVĚTEN

5.5.

MDR: Look at the calendar and match the plans with the days of the week ("I am going to go swimming" with "Monday-sunny weather"...)

New/Revised vocabulary: hug (objetí), stable (stáj), býk (bull), coat of horse (srst koně) / thunderstorm, lightning, cloud, rain, wind, umbrella, raincoat, fog, boots

Grammar: opět jsme se věnovali budoucímu času s "going to":   

                 Ask a friend: "What are you going to do after English? I am going to call my friend.

Student´s Book: pg. 112+113- Story (Holiday with Grandma) + pg. 113/3

Games and activities: Děti popisovaly, co jim připomínají obrázky obláčků (What does the cloud look like? It looks like a whale...), potom jsme se společně rozhýbali u aktivního videa Spring -Would you rather a také jsme si zahráli hru "Find something - Ask a Friend" - Děti si vzájemně pokládaly otázky a sdělovaly své odpovědi (How´s the weather in your room? It´s rainy and cold. I have an umbrella);)

Homework: WB pg. 109 + 110 na pondělí 10.5.

 

3.5.

MDR: Holiday Plans Vocabulary - děti si procvičovaly slovíčka pomocí hry - Tic Tac Toe Game    

New/Revised vocabulary: rain drop (dešťová kapka), snowflake (sněhová vločka) / thunderstorm, lightning, cloud, rain, wind, umbrella, raincoat, fog, boots

Grammar: procvičovali jsme budoucí čas - vazbu "going to":

                 What are you going to do on the weekend? (Co budeš dělat o víkendu?)

                 I am going to play with my friends. (Budu si hrát s kamarády.)

Student´s Book: pg. 110+111 - Story (The treasure) + pg. 111/2

Games and activities: Pustili jsme si písničku "Be Going to" Song (o tom, co budeš dělat v létě) a budoucí čas jsme také procvičovali s videem "The Course of Nature" (What is she doing to do next?). A ještě jsme si společně zatancovali u aktivního videa "Epic Spring Dance Party":)

Homework: WB pg. 109 + 110 na pondělí 10.5.

 

DUBEN

28.4.

MDR: What´s your favourite kind of weather and why? What do you like to do?         

New/Revised vocabulary: cartoon (kreslený film)/thunderstorm, lightning, cloud, rain, wind, umbrella, raincoat, fog, boots

Grammar: procvičovali jsme budoucí čas s použitím "going to" (Questions /Answers with "going to") a také druhy počasí:

                    How is the weather? / What´s the weather like? (Jaké je počasí?)

                    This is  sunny/cloudy/stormy/rainy/windy/foggy  weather.

Student´s Book: pg. 108 (Song) + pg. 109/1 + pg. 127 - Grammar Focus (section 2)

Workbook: pg. 108/1,2

Games and activities: Společně jsme si zahráli Kahoot (Holidays Plans Vocabulary) a po přestávce jsme si trochu zacvičili u aktivního videa "Escape into Spring";)

Odkaz na další hru Kahoot z domova je zde:

https://kahoot.it/challenge/04234244?challenge-id=94694b5a-2d2d-44e4-81ba-26af6efa150b_1619338179174

Homework: WB pg. 106 + 107 na pondělí 3.5.

 

26.4.

MDR: Talk to me What do you eat for breakfast? Which country´s breakfast do you want to try? 

New vocabulary: Unit 9 (Holiday plans) - thunderstorm (bouřka), lightning (blesk), cloud (mrak), rain (déšť), wind (vítr), umbrella (deštník), raincoat (pláštěnka), fog (mlha), boots (vysoké boty - holínky)

Grammar: vysvětlovali jsme si budoucí čas s použitím "going to" (Future with "going to"):

                 subject (podmět) + going to + verb (sloveso - infinitiv)

I´m going to do my homework tonight (Dnes večer budu dělat můj domácí úkol).

They´re going to watch a movie this weekend (Tento víkend se budou dívat/sledovat na film).

Student´s Book: pg. 106/1, 2 + pg. 107/1,2 + pg. 127 - Grammar Focus (section 1)

Games and activities: Děti sledovaly prezentaci obrázků a odpovídaly na otázku What´s the weather like (jaké je počasí)? Po přestávce jsme se rozhýbali u aktivního videa Earth Day "Would you rather?" a na závěr hodiny jsme si s novou slovní zásobou ještě zahráli hru Skribbl;)

Homework: WB pg. 106 + 107 na pondělí 3.5.

 

21.4.

MDR: děti tvořily záporné věty v minulém čase...didn´t + verb(=sloveso)

New/Revised vocabulary: Japan (Japonsko), Japanese (japonský, japonština), fold (složit), century (století), monk (mnich) / country (země, stát): Egypt, Chile, Mexico, China, Argentina, India, Australia, Brazil, Italy, England, Turkey, Spain, Croatia, Germany, Austria, France, Slovakia 

Student´s Book: pg. 102/1, 2, 3 + pg. 103 (Origami butterfly)

Name three (Chatbox game): 1. foods you didn´t eat yesterday (nejedl jsi)

                                             2. drinks you didn´t drink today (nepil jsi)

                                             3. places you didn´t go today (nejel jsi)

                                             4. animals you didn´t see this year (neviděl jsi)

                                             5. sounds you didn´t hear this week (neslyšel jsi)

Games and activities: Rozhýbali jsme se u pokračování aktivního videa Desert Chase a také si trochu zacvičili u "Around the World in 8 Exercices". Na procvičení záporu v minulém čase jsme si také zahráli Kahoot (Negative Past Simple) a na závěr lekce jsme si podle návodu na str. 103 složili papírové Origami - butterfly:)

Homework: WB pg. 104 (jen cvičení 1 a 2) + pg. 105 na pondělí 26.4.

 

19.4.

MDR: děti přiřazovaly k otázkám správné odpovědi v minulém čase

New/Revised vocabulary: Continent (kontinent = světadíl) / country (země, stát): Egypt, Chile, Mexico, China, Argentina, India, Australia, Brazil, Italy, England, Turkey, Spain, Croatia, Germany, Austria, France, Slovakia 

Grammar:  opět jsme procvičovali otázky (a odpovědi) v minulém čase (Simple Past Questions and Answers): 

                Did you have a nice time? It was great, thanks.

                When did you get home? On Sunday night.

Učili jsme se o kontinentech (Presentation about 7 continents): Europe, Asia, Africa, Australia, North America, South America, Antarctica

               Spain is in Europe. Many people speak Spanish.

               Egypt is in Africa. Many people speak Arabic.

               Mexico is in North America. Many people speak Spanish.

Student´s Book: pg. 100/2

Workbook: pg. 101/1 (listen and answer)

Games and activities: Během lekce jsme se protáhli (a současně zodpověděli otázky) u aktivního videa Desert Chase, o kontinentech jsme si také pustili písničku Seven Continents Song a na závěr si ještě zahráli hru Skribbl;)

Homework: WB pg. 104 (jen cvičení 1 a 2) + pg. 105 na pondělí 26.4.

 

14.4.

MDR: podle prezentovaných obrázků děti odpovídaly na otázky s použitím minulého času

Revised vocabulary: Egypt, Chile, Mexico, China, Argentina, India, Australia, Brazil, Italy, England, Turkey, Spain, Croatia, Germany, Austria, France, Slovakia 

Grammar: procvičovali jsme otázky v minulém čase (Simple Past Questions): 

                Did they go on holiday last year?.....Yes, they did.

                Where did they go?.....They went to Paris, France.

                How did they get there?.....They went by plane (they flew).

                What did they do there?.....They looked at Mona Lisa.

                How long did they stay there?.....They stayed for 2 weeks.

Student´s Book: pg. 97/3

Games and activities: Po přestávce jsme se rozhýbali u aktivního videa Rabbits on the run (Level 2+3) a na procvičení minulého času jsme si také zahráli oblíbenou hru Kahoot (Past Simple Questions - put the words in order) - odkaz na další Kahoot hry je zde:

https://kahoot.it/challenge/07276203?challenge-id=94694b5a-2d2d-44e4-81ba-26af6efa150b_1618386138276

https://kahoot.it/challenge/06429170?challenge-id=94694b5a-2d2d-44e4-81ba-26af6efa150b_1618388538395

Homework: WB pg. 98 + 100 na pondělí 19.4.

 

12.4.

MDR: Guess the country - Famous landmarks (Where can you see the Forbidden City? - The Forbidden City is in China. Where is the Sphinx? -  in Egypt. The Sagrada Família is in Spain.)

New/Revised vocabulary:  The Statue of Liberty (Socha svobody), Petřín Tower (Petřínská věž-rozhledna), Astronomical clock (orloj) / Egypt, Chile, Mexico, China, Argentina, India, Australia, Brazil, Italy, England, Turkey, Spain, Croatia, Germany, Austria, France, Slovakia      

Student´s Book: pg. 98-99 Story (The final letters) + pg. 99/2,3,4 + pg. 100/1

Workbook: pg. 99/2

Games and activities: Po přestávce jsme se rozhýbali u aktivního videa Rabbits on the run (Level 1) a na závěr lekce jsme si ještě zahráli poznávací hru Big Describer (Countries);)

Homework: WB pg. 98 + 100 na pondělí 19.4.

 

7.4.

MDR: Where can you see a camel/kangaroo/panda/Bengal tiger? 

Revised vocabulary:  Egypt, Chile, Mexico, China, Argentina, India, Australia, Brazil, Italy, England, Turkey, Spain, Croatia, Germany, Austria, France, Slovakia

Grammar: procvičovali jsme zápor v minulém čase (Simple Past Negative) a také jsme se učili tvořit a zodpovídat otázky v minulém čase (Simple Past Questions):

     Where did you go on holiday? How did you get there? When did you go? Who did you go with?       How long did you stay?   What did you do there?   Did you go swimming?   Did you go skiing?        

Student´s Book: pg. 97/1 + pg. 126 (Grammar Focus - section 2)

Games and activities: Děti se rozhýbaly u aktivního videa Jurassic Space (Brain Break) a na procvičení záporu v minulém čase si také po dvojicích zahrály Negative Past Simple Tic Tac Toe;)

Homework: WB pg. 96 + 97 na pondělí 12.4.

BŘEZEN

Happy Easter!

 

31.3.

MDR: přiřaď správnou vlajku zemi (match the right flag to the country)

Revised vocabulary:  Egypt, Chile, Mexico, China, Argentina, India, Australia, Brazil, Italy, England, Turkey, Spain, Croatia, Germany, Austria, France, Slovakia

Grammar:   zápor v minulém čase (Simple Past Negative) = didn´t + infinitiv slovesa:

                   She watched TV, but she didn´t watch Netflix.

                   We went to the library, but we didn´t go to the shoe-shop.

Student´s Book: pg. 96/1,2 (Song) + pg. 95/3

Games and activities: Správný postřeh jsme si procvičili u aktivního videa Find the Gnome   (při hledání skřítka schovávajícího se v barevných velikonočních vajíčkách) a pro zopakování názvů zemí a vlajek jsme si ještě zahráli Flag Game ("Look at the flags! - What´s missing?")       a také hry Skribbl a Around the World Kahoot;)

Homework: WB pg. 94 + 95 na středu 7.4.

 

29.3.

MDR: děti psaly 3 věty o minulých výletech do zahraničí (I went to Egypt. I went swimming there. It was really fun. / I went to Italy. I ate pizza there. It was delicious...)

New vocabulary: Unit 8 (Around the World) - Egypt, Chile, Mexico, China, Argentina, India, Australia, Brazil, Italy, England, Turkey (Turecko), Spain (Španělsko), Croatia (Chorvatsko), Germany (Německo), Austria (Rakousko), France (Francie)

New grammar:   zápor v minulém čase (Simple Past Negative) = didn´t + infinitiv slovesa:

         I didn´t do my homework last week (Minulý týden jsem neudělal můj domácí úkol)

         You didn´t go to school yesterday (Včera jsi nešel do školy).     

         She didn´t like my present (Nelíbil se jí můj dárek).

Student´s Book: pg. 94/1,2 + pg. 95/1,2 + pg. 126/Activity 1  (Grammar Focus - Negatives with Simple Past)

Games and activities: po přestávce jsme se rozhýbali u pokračování aktivního videa Food Fight Run a na konci hodiny jsme si ještě s novými slovíčky zahráli Skribbl;) 

Homework: WB pg. 94 + 95 na středu 7.4.

 

24.3.

MDR: děti do 5 vět v minulém čase doplňovaly správný tvar slovesa 

Grammar:  opakujeme minulý čas pravidelných i nepravidelných slovesaby příště náš tým vyhrál Piškvorky (Tic-Tac-Toe): 

do/did, go/went, eat/ate, read/read, feel/felt, write/wrote, give/gave, wake up/woke up, see/saw, have/had, drink/drank, come/came, hear/heard, sing/sang, say/said, leave/left, walk/walked, look/looked, jump/jumped, like/liked, smile/smiled, play/played, listen/listened, learn/learned, land/landed, shout/shouted, want/wanted, need/needed       

New/Revised vocabulary: fever (horečka), thermometer (teploměr), sore throat (bolest v krku), angina (angína) / earache, headache, cold, tootchache, nurse, stomachache, cough, doctor 

Student´s Book: pg. 90/1,2 (Fever)

Workbook: pg.88/1,2 + pg. 90/1,2

Games and activities: zahráli jsme si Piškvorky (Past Tense Tic-Tac-Toe) a po přestávce jsme se rozhýbali u aktivního videa Food Fight Run;) 

Homework: WB pg. 86 + 89 na pondělí 29.3.

 

22.3.

MDR: děti do vět doplňovaly správný tvar slovesa v min. čase: 

          woke up / felt / had / went / gave / said / wrote / read (čti red)          

New/Revised vocabulary: goalkeeper (brankář), binoculars (dalekohled) / earache, headache, cold, tootchache, nurse, stomachache, cough, doctor 

Student´s Book: pg. 88-89 - Story time (Sophia saves the day) + pg. 89/3

Games and activities: Po přestávce jsme se rozhýbali u další části aktivního videa Leprechauns on the Run (Yoga Freeze Dance - level 3) a na závěr hodiny jsme si na procvičení minulého času zahráli hru Bingo;) 

Homework: WB pg. 86 + 89 na pondělí 29.3.

 

17.3.

Our new rule (naše nové pravidlo): Pokud se během hodiny vyskytne nějaký technický problém s počítačem (např. že přestane fungovat kamera či mikrofon nebo že přestanu slyšet ostatní, video se začne sekat apod.), zkusím se rychle a potichu odhlásit a znovu přihlásit (nemusím vysvětlovat, co se stalo... abych nerušil/a výuku) = log out and log in quickly and quietly;)

MDR: děti podle obrázků doplňovaly věty (e.g. I have a headache. I have a tootchache...)

New/Revised vocabulary: fever (horečka, teplota) / earache, headache, cold, tootchache, nurse, stomachache, cough, doctor 

Student´s Book: pg. 86-87 - Story (At the hospital) + 87/2,3,4

Workbook: pg. 87/2

Games and activities: Děti si opět procvičovaly minulý čas sloves (Past Tense Game) a také slovní zásobu a hláskování u hry Anagrams (Educandy Spelling Games). A během hodiny se také rozhýbaly u aktivního videa Leprechauns on the Run (Yoga Freeze Dance).

Slíbený odkaz pro pokračování v hraní doma je zde (můžete si vybrat Word Search, Spell it! nebo Anagrams): https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=8e8b4

Homework: WB pg. 84 + 85 na pondělí 22.3.

 

15.3.

MDR: děti psaly 3 věty v minulém čase (s použitím woke up, felt, had, went, gave, said)

Revised vocabulary: earache, headache, cold, tootchache, nurse, stomachache, cough, doctor 

Grammar: opakovali jsme minulý čas pravidelných i nepravidelných sloves, a nově jsme se věnovali také jejich záporu - negativní formě (Past Simple-Negative Form) = didn´t + verb:

do/did/didn´t do       eat/ate/didn´t eat        write/wrote/didn´t write     see/saw/didn´t see

go/went/didn´t go     feel/felt/didn´t feel      have/had/didn´t have         say/said/didn´t say 

Games and activities: Minulý čas si děti procvičily u prezentace (Past Simple Verbs Review) -  podle obrázku a infinitivu sloves děti do chatboxu psaly správný tvar minulého času. Poté jsme se na přání rozhýbali u aktivního videa Yoga Freeze Dance a na závěr si děti ještě zahrály Kahoot;)

Homework: WB pg. 84 + 85 na pondělí 22.3.

 

10.3.

MDR: děti psaly 3 věty s použitím minulého času pravidelných sloves (I played basketball on Monday. I looked at the house last week. I listened to my teacher yesterday...etc).

Revised vocabulary: earache, headache, cold, tootchache, nurse, stomachache, cough, doctor 

Grammar: věnovali jsme se minulému času pravidelných sloves (Simple Past-Regular Verbs) a  také minulému času některých nepravidelných sloves (Past Simple Irregular Verbs), jejichž tvary je nutné si zapamatovat:

        feel/felt     have/had     give/gave     say/said     go/went     wake up/woke up

felt bad yesterday but I feel fine now - Včera jsem se cítil špatně, ale nyní se cítím dobře.   

I had the flu yesterday but I only have a headache today - Včera jsem měl chřipku, ale dnes mě bolí jen hlava (mám jen bolest hlavy).

Student´s Book: pg.84/1,2 (Song) + 85/1,2 + pg. 125/1 Grammar Focus (Section 2)

Games and activities: Slovíčka ze sedmé lekce si děti procvičily u her Skribbl a Kahoot ("In the Hospital" Vocabulary);)

Homework: WB pg. 82 + 83 na pondělí 15.3.

 

8.3.

New vocabulary: In the hospital (Unit 7) - to be ill/sick (být nemocný), to get better/well (uzdravit se), earache (bolest ucha), headache (bolest hlavy), cold (nachlazení), tootchache (bolest zubu), murse (sestřička od lékaře), stomachache (bolest břicha, žaludku), cough (kašel), doctor (doktor), "What´s the matter?" (co se děje?)

New grammar: věnovali jsme se minulému času, vysvětlovali jsme si, jak se tvoří minulý čas u pravidelných sloves (Simple Past-Regular Verbs) = za tato slovesa přidáme koncovku "ed"

      walk/walked, look/looked, jump/jumped (koncovka zní při výslovnosti jako "t")  

      pay/played, smile/smiled, listen/listened (koncovka zní při výslovnosti jako "d")

      land/landed, shout/shouted, want/wanted (koncovka zní při výslovnosti jako "id")

Student´s Book: pg.82/1,2 + 83/1,2,3 + pg. 125/1 Grammar Focus

Games and activities: Pro lepší zapamatování si nových slovíček jsme si zahráli Charades a na závěr na procvičení pravopisu také hru Wordshake;)

Homework: WB pg. 82 + 83 na pondělí 15.3.

 

3.3.

MDR: podle obrázků děti do vět doplňovaly správné předložky (Unit 4 Grammar - Prepositions)   

Revised vocabulary: lift, walkie-talkie, torch, CD player, mp3 player, mobile phone, electric fan, laptop, electric toothbrush, games console / He is wearing a bathrobe (má na sobě župan); She is holding an umbrella (drží deštník); What has changed? (co se změnilo?), What is different now?

Read Aloud: If you give a Mouse an iPhone (listening a story)          

Games and activities: Zahráli jsme si hru "What changed? Game" a s použitím slovní zásoby a gramatiky z minulých lekcí také hru "Drawing Dictation", kdy jsme malovali různé obrázky dle instrukcí. A děti také po dvojicích dokončily Vocabulary Review Challenge (Continued);)

Homework: WB pg. 79 + 81 na pondělí 8.3.

 

1.3.

Discussion: What did you do over the holiday break?            

New/Revised vocabulary: Roman Numerals (římské číslice), equals (znaménko= , rovná se), times (znaménko X, krát), addition (sčítání), multiplication (násobení) / lift, walkie-talkie, torch, CD player, mp3 player, mobile phone, electric fan, laptop, electric toothbrush, games console

Student´s Book: pg. 78/1,2 + 79/1,2 (Numbers)               

Games and activities: S dětmi jsme si zahráli dvě online hry na přání (Wordshake + Vocabulary Pirate board game) a k procvičení slovní zásoby z minulých lekcí také Vocabulary Review Challenge. A na závěr ještě všechny děti odpovídaly na otázku What´s your favorite gadget?...Describe it to us;)

Homework: WB pg. 79 + 81 na pondělí 8.3.

ÚNOR

17.2.

MDR: podle obrázků hodin děti do vět doplňovaly správný čas (Choose the correct time):            What time is it?              It´s ____ ____ eight.          quarter past / half past / quarter to             

Revised vocabulary: lift, walkie-talkie, torch, CD player, mp3 player, mobile phone, electric fan, laptop, electric toothbrush, games console

Grammar: opakovali jsme stupňování přídavných jmen (Comparatives and Superlatives)

Student´s Book: pg. 76/1,2 (Reading) + pg. 77/1,2,3 (Listening)                     

Games and activities: S dětmi jsme si zahráli hru "Find something..." (Can you look around your house and find something long/longer/the longest or something old/older/the oldest?), a po přestávce jsme se také rozhýbali u aktivního videa "Would you rather...?"(Valentine´s Day PE Games). Na závěr lekce si pak děti ještě procvičily stupňování přídavných jmen u jejich oblíbené hry Kahoot - odkaz k dalšímu hraní o jarních prázdninách najdete zde:

https://kahoot.it/challenge/07996091?challenge-id=94694b5a-2d2d-44e4-81ba-26af6efa150b_1613556767274

Homework: WB pg. 76 (act.2+3) + pg.77 na pondělí 1.3.

 

15.2.

MDR: děti podle obrázků doplňovaly do vět správné příslovce četnosti (Adverbs of Frequency): always/usually/sometimes/never                      

Revised vocabulary: lift, walkie-talkie, torch, CD player, mp3 player, mobile phone, electric fan, laptop, electric toothbrush, games console

Grammar: opět jsme se věnovali stupňování přídavných jmen a také jsme procvičovali výslovnost dlouhých samohlásek (Long Vowel Sounds: A E I O U)

Student´s Book: pg.75/3,4                       

Workbook: pg. 75/2 + 76/1 - Listening

Games and activities: po přestávce jsme se trochu rozhýbali u aktivního videa Level Up! a správné stupňování přídavných jmen si děti také procvičily ve dvou zajímavých video kvízech (Comparatives Video Quiz + Superlatives Video Quiz);)

Homework: WB pg. 76 (act.2+3) + pg.77 na pondělí 1.3.

 

10.2.

MDR: Unscramble the words to make a questions:

                       some/cake/about/How/?               How about some cake?

                       some/cheese/Shall/have/we/?       Shall we have some cheese?

Revised vocabulary: lift, walkie-talkie, torch, CD player, mp3 player, mobile phone , electric fan, laptop, electric toothbrush, games console

Grammar: procvičovali jsme 3. stupeň přídavných jmen (Superlatives):

                                           I´m the smallest boy in our class (nejmenší).

                                           He is the most expensive footballer (nejdražší).     

Student´s Book: pg. 74-75 Story (The cave) + pg. 75/2 + 124/1 - section 2 (Grammar Focus)

Games and activities: slovíčka oblíbené šesté lekce si děti procvičily při hře Kahoot a na závěr jsme si ještě zahráli Skribbl;)

Homework: WB pg. 73 + 74 na pondělí 15.2.

 

8.2.

MDR: děti doplňovaly věty podle obrázků ( s použitím  above/bellow/near/in front of)

New/Revised vocabulary: lift, walkie-talkie, torch, CD player, mp3 player, mobile phone , electric fan, laptop, electric toothbrush, games console

Grammar: procvičovali jsme 2. stupeň přídavných jmen (Comparatives) a věnovali jsme se také 3.stupni (Superlatives):

             The Airbus A380 is the biggest plane in the world......největší

             My mum is the most beautiful person I know......nejkrásnější        

Student´s Book: pg. 73/1,3 

Workbook: pg. 72/2,3 

Games and activities: během lekce jsme se rozhýbali u aktivního videa "Level Up!"a stupňování některých přídavných jmen jsme si opakovali pomocí písničky (Comparatives and Superlatives Song);)

Homework: WB pg. 73 + 74 na pondělí 15.2.

 

3.2.

MDR: děti doplňovaly věty podle obrázků (vybíraly správné varianty s ANY/SOME):

There ___ ___ milk (is some/isn´t any).....There is SOME milk.

There ___ ___ carrots (are some/aren´t any).....There aren´t ANY carrots.

New/Revised vocabulary: dangerous (nebezpečný) x save (bezpečný), cave (jeskyně), lighter (lehčí) x heavier (těžší), cheap (levný), expensive (drahý), pounds (libry)/lift, walkie-talkie, torch, CD player, mp3 player, mobile phone , electric fan, laptop, electric toothbrush, games console

Grammar: opět jsme se věnovali 2.stupni příd.jmen (Comparatives), který slouží k porovnávání dvou věcí, lidí apod. a používá se často s předložkou než (than):

                 The cat is bigger than the mouse..............větší než 

                 The television is more expensive than the radio............dražší než

!POZOR na "good" a "bad" (druhý a třetí stupeň těchto přídavných jmen je nepravidelný):

                 good – better – the best (dobrý - lepší - nejlepší)
                 bad – worse – the worst (špatný - horší - nejhorší)   

Student´s Book: pg. 72/1,2 (Song)

Workbook: pg. 72/1 (Song Practice)

Games and activities: během hodiny jsme se rozhýbali u aktivního videa "Yoga Freeze Dance", slovní zásobu z nové lekce jsme si zopakovali u hry "Gadgets Pexeso", při hře "Kahoot" jsme si procvičili novou gramatiku a na závěr jsme si ještě na tabuli Jamboard procvičili hláskování při "Monster game":)

Homework: WB pg. 70 + 71 na pondělí 8.2.

 

1.2.

MDR: děti podle obrázků doplňovaly věty s "has to" + správné sloveso (Alice HAS TO GET UP     at 6 o´clock.   Holly HAS TO WALK to school.   Lucas HAS TO MAKE breakfast for his sisters.)

New vocabulary: lift (výtah), walkie-talkie (vysílačka), torch (baterka, kapesní svítilna), CD player (CD přehrávač), mp3 player (mp3 přehrávač), mobile phone (mobilní telefon), electric fan (elektrický ventilátor, větrák), laptop (notebook), electric toothbrush (elektrický zubní kartáček), games console (herní konzole)

New Grammar: vysvětlovali jsme si, jak se tvoří 2. stupeň přídavných jmen (Comparatives):

- u jednoslabičných přídavných jmen přidáme koncovku "er": big (velký) - bigger than (větší než)

- u dvouslabičných končících na "y", odstraníme "y" a přidáme "ier":  happy - happier (šťastnější)

- u tříslabičných (a víceslabičných a i dalších dvouslabičných) slov přidáme "more" PŘED přídavné jméno: expensive (drahý) - more expensive than... (dražší než...)                

Student´s Book: Unit 6 (Gadgets) - pg. 70/1,2 (listening) + 71/1,2 + 124/1 (Grammar Focus)

Homework: WB pg. 70 + 71 na pondělí 8.2.

LEDEN

27.1.

Skribbl: na úvod si děti zopakovaly slovíčka ze všech předchozích lekcí (Unit 0-5 words)

Active Grammar Review (Unit 0-5):

1) procvičovali jsme vazbu "good (not good) at verb+ing" - "I am GOOD AT PLAYING football."

- 2) opakovali jsme přivlastňovací apostrofy - "Mike is Tom´s uncle".

- 3) připomněli jsme si slovesa like/love - I like listening to music. He doesn´t like singing.

- 4) také jsme se věnovali procvičování minulého času slovesa být "was/were" - "WAS the bag heavy?", "WERE they in the park?" Yes, they WERE.", "WAS she at the beach?"  No, she WASN´T."

Other games and activities: k rozhýbání jsme si pustili "Banana, Banana, Meatball" (Active Video), slovíčka všech minulých lekcí si děti procvičily při hře Spelling Games from Educandy a správnou gramatiku si také zopakovaly při vybírání správných odpovědí ve videu (Video Quiz);)

Homework: WB pg. 67 + 69 na pondělí 1.2.

 

25.1.

MDR: děti podle obrázků odpovídaly na otázky s použitím výrazů was/wasn´t nebo were/weren´t

New/Revised vocabulary: patterns (vzory), spirals (spirály), spots (puntíky, skvrny) stripes (proužky), vertical (vertikální, svislé), horizontal (horizontální, vodorovné), symmetry (symetrie, souměrnost)/dolphin, turtle, anchor, octopus, seahorse, seal, starfish, shell

Grammar: There was...      Was there...?      Yes, there was.        No, there wasn´t.

                 There were...     Were there...?     Yes, there were.      No, there weren´t.

Student´s Book: pg. 66/1,2 + 67/1             

Workbook: pg. 66/1,2

Games and activities: s dětmi jsme se rozhýbali u aktivního videa "Ski Chase" a před přestávkou jsme si k procvičení nových slovíček (vzorů) zahráli hru "Find something"(...with stripes/spirals/spots) and show the class;)

Homework: WB pg. 67 + 69 na pondělí 1.2.

 

20.1.

MDR: děti převáděly věty v přítomném čase do času minulého: It´s hot (It was hot), I´m scared (I was scared), We´re at the beach (We were at the beach).

New/Revised vocabulary: storm (bouře), knock (klepat), net (síť), hunting (lovení, hon), grass (tráva), cliff (útes), treasure (poklad), suddenly (náhle, najednou)/dolphin, turtle, anchor, octopus, seahorse, seal, starfish, shell

Grammar: Pozor na pravopis a výslovnost u následujících slov:   

                 "where" (kde)   X   "were" (minulý čas od být)   X   "we´re" (=we are)...my jsme   

Student´s Book: pg. 64+65 - "What Christine Found" story (listening) + 65/3,4 

Games and activities: děti se rozhýbaly a okysličily mozek u aktivního videa "Yoga Freeze Dance", a na závěr lekce si ještě zaskákaly a zopakovaly druhy ovoce a sportu při hře "Name Three" Chatbox Exercises:)

Homework: WB pg. 61 + 62 na pondělí 25.1.

 

18.1.

Active Video: s dětmi jsme se rozhýbali u pohybové hry "Elves on The Run" 

New/Revised vocabulary: dodge (vyhnout se, uskočit), duck (uhnout se, ponořit), trap (past), stuck (zaseknutý), cage (klec)/dolphin, turtle, anchor, octopus, seahorse, seal, starfish, shell

Grammar: opakovali jsme minulý čas prostý od slovesa být (was/were)         

Student´s Book: pg. 62+63 - Story (The trap) + 63/2,3,4

Workbook: pg. 63/2

Games and activities: na závěr si děti ještě procvičily minulý čas ve hře Kahoot:)

Homework: WB pg. 61 + 62 na pondělí 25.1.

 

13.1.

MDR: děti do několika anglických vět doplňovaly:  was/wasn´t/were/weren´t

Revised vocabulary: dolphin, turtle, anchor, octopus, seahorse, seal, starfish, shell

Grammar: procvičovali jsme otázky a odpovědi s "was/were":

                 Where were you yesterday?       I was at home.                                                                       Were you in the library?             Yes, I was.                                                                                                                               No, I wasn´t.                                                                       Was he on the beach?                Yes, he was.                                                                           Was she in the sea?                    No, she wasn´t.                  

Student´s Book: pg. 61/1,2 + pg. 123 - Grammar Focus (was/were)

Games and activities: slovíčka si děti zopakovaly při malovací hře Skribbl, tvoření otázek při hře Kahoot a správný pravopis (a tělo) při Chatbox Exercises:)

Homework: WB pg. 58, 59 + 60 (activity 2) na pondělí 18.1.

 

11.1.

MDR: děti zapisovaly správné názvy obrázků slovíček z páté lekce 

Revised vocabulary: dolphin, turtle, anchor, octopus, seahorse, seal, starfish, shell

Grammar: opět jsme si vysvětlovali a procvičovali minulý čas prostý (Past Simple) slovesa být, jeho dva tvary - was (wasn´t)/were (weren´t):

I am sad (NOW) x  I (He/She/It) was sad (YESTERDAY) + You (We/They) were sad (YESTERDAY)

Student´s Book: Unit 5 - Song - pg. 60 + pg. 123 - Grammar Focus (was/were)   

Workbook: Song Practice - pg. 60/1

Games and activities:  hláskování slovíček si děti procvičily při hře Monster Spelling Game a minulý čas prostý pak ke konci hodiny při oblíbené hře Kahoot;)

Homework: WB pg. 58, 59 + 60 (activity 2) na pondělí 18.1.

 

6.1.

MDR: tell the class what you see from your window 

New vocabulary: dolphin (delfín), turtle (želva), anchor (kotva), octopus (chobotnice), seahorse (mořský koník), seal (tuleň), starfish (mořská hvězdice), shell (mušle)

New Grammar: vysvětlovali jsme si minulý čas prostý (Past Simple) od slovesa být, toto sloveso (to BE) má v angličtině dva tvary - was (wasn´t)/were (weren´t):

                     I was (byl jsem)                                                 We were (byli jsme)

                     You were (byl jsi)                                               You were (byli jste)  

                     He/she/it was (on byl/ ona byla/to bylo)               They were (oni byli)                   

Student´s Book: Unit 5 (Under the sea) - pg. 58/1,2 (listening) + 59/1,2,3

Games and activities:  na procvičení nových slovíček si děti zahrály Kahoot a na konci hodiny na přání ještě hru Blaster!, při které si zopakovaly hláskování některých slov z minulých lekcí;)

Homework: WB pg. 55 + 57 na pondělí 11.1.

 

4.1.

MDR: tell the class about your favourite Christmas present (and show) 

New/Revised vocabulary: North (sever), South (jih), East (východ), West (západ), Direction (směr)/Words from Units 0-4

Student´s Book: Directions pg. 54/1,2,3

Workbook: pg. 54/1,2,3 (Cardinal Directions)

Games and activities:  pro procvičení a připomenutí slovní zásoby od začátku roku si děti vždy po dvojicích zahrály Vocabulary Challenge:)

Homework: WB pg. 55 + 57 na pondělí 11.1.

PROSINEC

Merry Christmas and a Happy New Year!

21.12.

Christmas vocabulary: present/gift (dárek), decorations (dekorace), ornaments (ozdoby), sleigh/sledge (sáně), reindeer (sob), ribbon (stuha), wrapping paper (balící papír), snowflake (sněhová vločka), fireworks (ohňostroj), sparkler (prskavka), lights (světélka), bow (mašle), paper chain (papírový řetěz)/Merry Christmas, Happy Christmas, Happy Holidays, Happy New Year!

Games and activities:  Nejdříve jsme si pomocí obrázků připomněli vánoční slovíčka a poté jsme si společně zahráli vánoční hry - Christmas Drawasaurus a Christmas Kahoot. O přestávce jsme se převlékli do vánočních oděvů a poté děti vyprávěly o jaké vánoční dárky si napsaly Ježíškovi;) A na závěr jsme ještě podle video návodu vyráběli papírový dáreček-příšerku (How to Draw a Present Monster Folding Surprise) - a protože jsme skládačku nestihli dokončit, slíbený odkaz na celý postup najdete zde:  https://www.youtube.com/watch?v=2oDdE7q39U4

NO new homework:) Pokud ale nemáte hotové některé starší úkoly, nezapomeňte si je dodělat;)

A zde jsou další odkazy na hraní a opakování v čase vánočním - Kahoots for Review:

Unit 3 Grammar - Telling Time: https://kahoot.it/challenge/09193427?challenge-id=94694b5a-2d2d-44e4-81ba-26af6efa150b_1608493174645

Unit 3 Grammar - Adverbs of Frequency: https://kahoot.it/challenge/06572731?challenge-id=94694b5a-2d2d-44e4-81ba-26af6efa150b_1607961025625

Unit 3 Vocabulary - Daily Tasks:https://kahoot.it/challenge/0729319?challenge-id=94694b5a-2d2d-44e4-81ba-26af6efa150b_1608493469854

 

16.12.

MDR: děti malovaly vánoční obrázek podle pokynů (draw a Christmas tree/a star ABOVE the tree, /a present(gift) BELOW the tree/Santa NEAR the tree/a brother OPPOSITE a sister)

Revised vocabulary: in front of, next to, between, bank, tower, library, market square, supermarket, bus station, sports centre/center, map, town

Student´s Book: pg. 52/1 + 53/1

Workbook: pg. 53/1,2

Grammar: s dětmi jsme opět procvičovali předložky místa (Prepositions of Place)

Games and activities:  pro procvičení slovní zásoby ze čtvrté lekce jsme si s dětmi zahráli Vocabulary Pexeso (Around Town) a na závěr ještě Kahoot:)

Homework: WB pg. 48,49,50 na pondělí 21.12

A zde jsou slíbené odkazy na další Kahoot hry:

Infinitives of Purpose: https://kahoot.it/challenge/05492228?challenge-id=94694b5a-2d2d-44e4-81ba-26af6efa150b_1607960957440 

Prepositions of Place: https://kahoot.it/challenge/07492123?challenge-id=94694b5a-2d2d-44e4-81ba-26af6efa150b_1608053699456

Unit 4 Around Town Vocabulary: https://kahoot.it/challenge/06746723?challenge-id=94694b5a-2d2d-44e4-81ba-26af6efa150b_1608053768476

 

14.12.

MDR: podle obrázků děti zapisovaly slovíčka ze čtvrté lekce 

New/revised vocabulary: in front of (před čím), next to (vedle), triple (trojnásobný), high (vysoký), funfair (lunapark) / bank, tower, library, market square, supermarket, bus station, sports centre/center, map, town

Student´s Book: pg. 50-51/1,2,3 (Up high story) + 51/4 (reading aloud) 

Workbook: pg. 51/2 + 52/1 (listening)

Grammar: procvičovali jsme předložky místa (Prepositions of Place) a také používání vazby "going to" + intinitive of Purpose (tells us WHERE and WHY)

Games and activities:  na závěr si děti při hře Kahoot procvičily gramatiku - k dokončení vět vybíraly správné účelové infinitivy ( I am going to the supermarket... to buy some apples).

Homework: WB pg. 48,49,50 na pondělí 21.12

 

9.12.

MDR: děti malovaly obrázky podle pokynů (Draw a cat BELOW a tree/a bird ABOVE the tree/        a rabbit NEAR the tree/a big shark OPPOSITE a little fish.)

New/revised vocabulary: BETWEEN (mezi), BEHIND (za) / bank, tower, library, market square, supermarket, bus station, sports centre/center, map, town/tidy up, do the shopping, take the dog for a walk, wash up, sweep, cook, dry the dishes, feed the dog

Student´s Book: pg. 48/1,2 (Song) + 49/1,2,3 + 122 (Grammar Focus) - první i druhá sekce     

Grammar: procvičovali jsme předložky místa (Prepositions of Place) a nově jsme si vysvětlovali používání vazby "going to" + intinitive of Purpose (tells us WHERE and WHY):

                 I´m going to the bank to get some money.

                 I´m going to the shop to buy some bread.

                 I´m going to the library to get a book.

Games and activities:  slovní zásobu si děti procvičily při hře Kahoot a na závěr lekce si ještě poslechly novou písničku ("Where are you going?" Song):)

Homework: WB pg. 45 (kdo ještě nemá vypracováno) + nově pg. 46 + 47 na pondělí 14.12. 

 

7.12.

MDR: děti ve svých pravdivých odpovědích na otázky vybíraly správná příslovce (How often do  you cook/sweep/tidy up/take the dog for a walk? I ...always/usually/sometimes/never...cook)

New/Revised vocabulary: bank (banka), tower (věž). library (knihovna), market square (tržiště), supermarket, bus station (autobusové nádraží), sports centre/center, map (mapa), town (město)/tidy up, do the shopping, take the dog for a walk, wash up, sweep, cook, dry the dishes, feed the dog 

Student´s Book: Unit 4 - pg. 46/1,2 + 47/1,3           

New Grammar: předložky místa (Prepositions of Place): opposite (naproti), near (poblíž, blízko), above (výše, nad), below (níže, pod)

Games and activities:  pro snadnější zapamatování nových slovíček jsme si zahráli Kahoot  (Around Town Vocabulary) a na závěr lekce také Skribbl (= drawing and guessing game):)

Homework: WB pg. 46 + 47 na pondělí 14.12. 

 

2.12.

MDR: děti do  několika vět umísťovaly příslovce na správné místo (Never - I feed my dog ice cream: I never feed my dog ice cream.  Usually - I walk to school at 8 o´clock: I usually walk to school at 8 o´clock. Always - I brush my teeth after breakfast: I always brush my teeth after breakfast.)

Revised vocabulary: tidy up, do the shopping, take the dog for a walk, wash up, sweep, cook, dry the dishes, feed the dog 

Student´s Book: Unit 3 - pg. 39/3,4 + 40/1,2 + 41/3             Workbook: pg. 39/2

Grammar: připomněli jsme si výslovnost hlásek  v/w/f  a také jsme opakovali příslovce četnosti (Adverbs of Frequency)

      How often do you...(eat ice cream)? I always/usually/sometimes/never...(eat ice cream).

Games and activities:  pro zopakování slovíček jsme si zahráli Chatbox Exercises Game a ve hře Kahoot jsme si ještě znovu procvičili správné postavení příslovce (before the main verb);)

Homework: WB pg. 37,38,45 na pondělí 7.12. 

LISTOPAD

30.11.

MDR: write the time (děti zapisovaly správný čas podle obrázků hodin v prezentaci)

Revised vocabulary: quater past/to, half past/daily tasks tidy up, do the shopping, take the dog for a walk, wash up, sweep, cook, dry the dishes, feed the dog 

Student´s Book: Unit 3 - pg. 37/1 (listening) + 37/2 + 121/1 (Grammar Focus)

                                    + pg. 38-39 (Tidying up Story) + 39/2 

Grammar: děti se učily používat Adverbs of Frequency (příslovce četnosti), která vyjadřují, jak často se něco děje (a ve větě se umísťují PŘED hlavní sloveso):

            always (vždy) / usually (obvykle) / sometimes (někdy) / never (nikdy)

Games and activities:  slovíčka třetí lekce jsme si procvičili ve hře Kahoot (What are they doing? They are sweeping/tidying up/cooking/washing up/feeding the dog...) 

Homework: WB pg. 37,38,45 na pondělí 7.12. (+ kdo dnes neměl úkol, přinese ve středu 2.12.);)

 

25.11.

MDR: flashcards Unit 3 - ústní i písemné opakování slovní zásoby

Revised vocabulary: quater past/to, half past/daily tasks tidy up, do the shopping, take the dog for a walk, wash up, sweep, cook, dry the dishes, feed the dog 

Student´s Book: Unit 3 - pg. 36/1,2 - Telling Time Song 

Grammar - Telling the Time:  What time is it?  It´s half past... /quarter past... /quarter to...    It´s eight o´clock.

Games and activities:  Určování správného času na hodinách jsme si procvičili všemi možnými způsoby - děti sledovaly prezentaci obrázků hodin a vyslovovaly i psaly odpovědi, potom také četly věty a samy malovaly hodiny a nakonec ještě správný čas předváděly pomocí vlastních "ručiček".:) A za dobře odvedenou práci si později zahrály Kahoot game a na závěr hodiny si pak ještě procvičily některá i pozapomenutá slovíčka zvířat v popisovací hře (Describe it) - např. nosorožec (rhinoceros), netopýr (bat), želva (turtle), moucha (fly), býk (bull), tučňák (penguin) atd.

Homework: WB pg. 34, 35 (only activity 2) + 36 na pondělí 30.11.

 

23.11.

New/Revised vocabulary: quater past/to (čtvrt (hodiny) po.../do...), half past (půl (hodiny) po..., /Daily tasks tidy up, do the shopping, take the dog for a walk, wash up, sweep, cook, dry the dishes, feed the dog 

Student´s Book: Unit 3 - pg. 35/1,2 + 121/1 (Grammar Focus),  Workbook: pg. 35/1

New Grammar: What time is it?   ...    half past / quarter past / quarter to ...

         It´s eleven o´clock...Je jedenáct hodin = 11.00

         It´s half PAST eleven...Je půl dvanácté (půl hodiny PO jedenácté) = 11.30

         It´s quarter PAST eleven...Je čtvrt na dvanáct (čtvrt hodiny PO jedenácté) = 11.15

         It´s quarter TO twelve...Je třičtvrtě na dvanáct (čtvrt hodiny DO dvanácté) = 11.45

Games and activities: Pro připomenutí nových slovíček se děti střídaly v předvádění a hádání činností (Charades with new words - daily tasks) a pro zopakování slovíček z lekcí 1 a 2 jsme si také zahráli hru Skribbl.io (drawing game):)

Homework: WB pg. 34, 35 (only activity 2) + 36 na pondělí 30.11. 

 

18.11.

MDR: děti sledovaly příběh o včelkách a poté vyjmenovávaly potraviny, které díky nim mohou jíst           (The Thing About Bees)

New vocabulary: Daily tasks (denní úkoly)tidy up (uklidit), do the shopping (nakupovat), take the dog for a walk (vzít psa na procházku), wash up (mýt nádobí), sweep (zametat), cook (vařit), dry the dishes (utírat nádobí), feed the dog (krmit psa)

Student´s Book: Unit 3 - pg. 34/1,2 - Daily tasks (listening), Workbook: pg. 32/1

Games and activities: Poslechli jsme si písničku o žralokovi na téma potravní řetězec - Ocean Food Chain Song a povídali si o tom, kdo je na začátku a na konci tohoto řetězce (What does a shark eat? What does a little fish eat?...). Po přestávce jsme se pak učili nová slovíčka pomocí obrázků (new flashcards) a také si společně zahráli oblíbenou hru "Find something...game";)

Homework: WB pg. 30, 31, 33 na pondělí 23.11. 

 

16.11.

MDR: děti ústně i písemně odpovídaly na otázku "What did you have for breakfast today?" "For breakfast today I ate ....and I drank ....." .

New/Revised vocabulary: Food chain (potravní řetězec), habitat (místo výskytu - místo, kde zvířata žijí), energy (energie), to grow (růst, pěstovat), weak (slabý), plants (rostliny), seaweed (mořská řasa, chaluha), rainforest (deštný prales), desert (poušť), lizard (ještěrka), octopus (chobotnice), jellyfish (medůza), arrow (šipka)/rolls, lemonade, cheese, apple juice, water, soup, vegetables, salad, tea

Student´s Book: pg. 30-31 - Food Chains and Habitats

Games and activities: Nejdříve jsme si pomocí prezentace procvičovali slovní zásobu týkající se různých míst výskytu zvířat (polar regions, ocean, rainforest, desert, farm, coral reef) a povídali si o tom, jaká zvířata tam žijí a co jedí ("What animals live in the desert/ocean...? What do they eat?"). A koncem hodiny pak děti na papír malovaly vlastní obrázek potravního řetězce, který poté ukazovaly a slovně popisovaly ostatním (Draw a habitat/food chain).

Homework: WB pg. 30, 31, 33 na pondělí 23.11. 

 

11.11.

MDR: nejprve děti pojmenovávaly obrázky na téma jídlo a poté psaly 5 vět, do kterých doplňovaly SOME/ANY (Is there ANY chicken? Yes, there is SOME chicken. There isn´t ANY soup. ...)

New/Revised vocabulary: bacon (slanina), salami (salám), scrabled eggs (míchaná vejce)/rolls, lemonade, cheese, apple juice, water, soup, vegetables, salad, tea

Grammar: Phonics Focus - vysvětlovali jsme si dvojí výslovnost písmenek i/y (např. ve slovech I, my, spy zní jako dlouhé i("ai") a ve slovech with, little, something zní jako krátké "i")

Student´s Book: pg. 27/4 + 29/1 (reading), Workbook: pg. 27/2 + 29/1,2 (listening)

Games and activities: děti sledovaly video a hádaly pomalu odkrývající se obrázky (What is it? Guess game) a také jsme si pouštěli písničku o robotovi, který vyrábí palačinky (Pancake Robot Song) a na závěr ještě děti povídaly, jakého robota chtějí mít doma (I want a pizza/chocolate/ice cream/cupcake/muffin robot):)

Homework: WB pg. 26 + 28 na pondělí 16.11. 

 

9.11.

MDR: Guess the Food from Emojis - děti sledovaly video a hádaly správné názvy (ovoce)

Revised vocabulary:  rolls, lemonade, cheese, apple juice, water, soup, vegetables, salad, tea/ pineapple (ananas), cherry (třešně), coconut (kokosový ořech), honey (med)

Grammar: vysvětlovali jsme si, kdy použít návrhy, zdvořilé otázky, nabídky (Suggestions) a jak na ně odpovědět - Shall we (verb-sloveso)...? How about some...? Good idea! OK. No, I don´t like...

Student´s Book: pg. 25/1,2 + 120 Grammar Focus (Suggestions) + Activity 1

                           pg. 26+27/1,2 - Story (The golden apple) + pg. 28/2

Games and activities: procvičovali jsme vzájemnou konverzaci o jídle, a protože nejoblíbenější u dětí je pizza, každý mohl přijít s návrhem, co na ní přidat - "What´s your favourite meal?" "My favourite meal is....", "Shall we make some pizza?" "How about some cheese / tomatoes / ham/ olives...".   A na závěr jsme si ještě o pizze pustili písničku a zatancovali si (Active Song - All I eat is Pizza):-)

Homework: WB pg. 26 + 28 na pondělí 16.11. 

 

4.11.

MDR: děti z prezentační tabule četly věty a doplňovaly do nich výrazy some/any  

          Is there ANY apple juice?   Yes, there is SOME apple juice.

          Are there ANY tomatoes?   No, there aren´t ANY tomatoes.

New/Revised vocabulary:  The picnic basket (piknikový koš), monster (příšera), broccoli (brokolice)/rolls, lemonade, cheese, apple juice, water, soup, vegetables, salad, tea

Grammar: opakovali jsme si správné používání výrazů ANY/SOME 

Student´s Book: pg. 24/1,2 - Song (A picnic) - nejprve jsme si zatancovali a poté děti podle poslechu doplňovaly chybějící výrazy

Games and activities: Koncem první hodiny děti malovaly své piknikové koše a poté je ostatním ukazovaly a sdělovaly, co v nich mají. Pro rozhýbání jsme si pustily Active Song (Go bananas!) a po přestávce také video story (Read Aloud Video - Monsters don´t eat broccoli). A na závěr našich lekcí jsme si ještě společně zahráli Vocabulary Guess Game - děti slovně popisovaly vybrané slovíčko týkající se jídla či pití a ostatní svůj tip psaly do chatboxu:)

Homework: WB pg. 23, 24, 25 na pondělí 9.11. 

2.11.

MDR: Rules for our Arctic Foxes Planet (děti psaly pravidla s použitím výrazu "have to")

New/Revised vocabulary:  The picnic, rolls, lemonade, cheese, apple juice, water, soup, vegetables, salad/Musical instrument, recorder, flute, triangle, violin, pan pipes, tambourine, blow, string, rhythm, wind instruments (dechové nástroje), stringed instruments (strunné nástroje), percussion instruments (bicí nástroje) 

Grammar: opakovali jsme používání výrazu "have to" a nově jsme si vysvětlili správné použití výrazů "SOME" a "ANY"   

        ANY se používá v následujících otázkách a v záporných odpovědích: Is there ANY cheese?              No, there isn´t ANY cheese. 

        SOME se používá v kladných odpovědích: There is SOME cheese.                     

Student´s Book: pg. 23/1 (Questions and Answers with some/any) + pg. 120 (Grammar Focus)     

Games and activities: 1) pro zopakování slovíček týkajících se hudebních nástrojů jsme si zahráli Pictionary game (děti se střídaly v malování obrázků hudebních nástrojů a ostatní hádaly a psaly své odpovědi do chatboxu) + 2) "Find something what you can eat" game (děti si procvičovaly výraz some/any: I have some cheese/candy/apples...).

Homework: WB pg. 23, 24, 25 na pondělí 9.11. 

ŘÍJEN

26.10.

MDR: děti četly věty z prezentace a přiřazovaly jména osob podle jejich oblíbených činností k uvedeným názvům filmů

New vocabulary: Unit 2 - The picnic - rolls (rohlíky, housky), lemonade (limonáda), cheese (sýr), apple juice (jablečný džus), water (voda), soup (polévka), vegetables (zelenina), salad (salát), food (jídlo), hungry (hladový), thirsty (žíznivý), spoon (lžíce), village (vesnice), deep pool (hluboký bazén), barking (štěkání)

Skribbl.io Game - k zopakování slovní zásoby (Fruits and vegetables) jsme si zahráli hru, kdy postupně každý maloval nějaký druh a ostatní hádali a museli správný název napsat do chatboxu   

Student´s Book: pg. 22, activity 1 + 2 - představili jsme si nová slovíčka, poté jsme si 2x poslechli příběh The picnic a ústně i písemně si zodpověděli otázky ze cvičení 2.

A protože se blíží svátek Halloween, který se slaví 31.října hlavně v anglicky mluvících zemích (kdy se děti oblékají do strašidelných kostýmů a chodí koledovat od domu k domu s pořekadlem "Trick or treat" - Koledu nebo vám něco provedu), po přestávce jsme si pustili dvě tématické písničky Halloween Songs (The Skeleton Dance + Spooky spooky) a také jsme si zahráli dvě Halloween Games:

-1) Halloween Pictures Guessing Game - děti sledovaly pomalu odkrývající se obrázky  a hádaly jejich správné názvy - bat (netopýr), pumpkin (dýně), witch (čarodějnice), candy (bonbón), ghost (duch), black cat (černá kočka), jack o´lantern (haloweenská dýně), haunted house (strašidelný dům), spider (pavouk), vampire (upír)

-2) Halloween Sounds Guessing Game - a na závěr jsme ještě poslouchali trochu strašidelné zvuky a děti hádaly, jaké zvuky to jsou: crows (vrány), foot steps (kroky nohou), a cat hissing (kočičí syčení), a creepy door (strašidelné dveře), a cackling witch (krákání čarodějnice), an owl hooting (houkání sovy), a wolf howling (vytí vlka), wind in the trees (vítr ve stromech);)

Homework: WB pg. 22 na pondělí 2.11. 

 

21.10.

Nejprve jsme si ukazovali naše vlastní vyrobené/připravené hudební nástroje (own musical instruments)  a povídali si o tom, z čeho jsme je vytvořili.

Our rules for online teaching- poté jsme si připomněli naše pravidla a použili je i pro Students vs Teachers Game:

1. Keep your camera on

2. Raise your hand when you want to talk

3. Try to speak English (don´t speak Czech)

4. No using the chatbox

5. No eating during class (wait for the breaktime);)

Revised vocabulary: Musical instrument, recorder, flute, triangle, violin, pan pipes, tambourine, blow, string, rhythm, wind instruments (dechové nástroje), stringed instruments (strunné nástroje), percussion instruments (bicí nástroje) / School subjects, English, Geography, Maths, Science, History,  Art, Music, I.T., P.E., BEFORE, AFTER

Grammar: opakovali jsme používání výrazu "have to"      

Workbook: pg. 20 - Activities 1 + 2

Games and Activities: po přestávce si děti zatancovaly u písničky (Song - The Floor is Lava) a poté shlédly prezentaci pravidel pro planetu mimozemšťanů. Následně malovaly vlastní planetu a vymýšlely pro ni 3 vlastní pravidla s výrazem "have to" (Rules for an Alien Planet: You HAVE TO eat pizza every day. You HAVE TO wear purple clothes on Fridays):)

Homework: WB 18, 19, 21 na pondělí 26.10.

 

19.10.

MDR: děti poslouchaly písničku What do you like to do? a poté psaly věty o tom, co rádi dělají a nedělají (I like swimming, but I don´t like swimming with sharks)

New/Revised vocabulary: Musical instrument, recorder, flute, triangle, violin, pan pipes, tambourine, blow, string, rhythm, wind instruments (dechové nástroje), stringed instruments (strunné nástroje), percussion instruments (bicí nástroje) / School subjects, English, Geography, Maths, Science, History,  Art, Music, I.T., P.E.

Grammar: opakovali jsme používání výrazů I like x I love x I don´t like + ...ing              

Student´s Book: pg. 18, 19 

Workbook: pg. 16/2,3

Games and activities: děti poslouchaly písničku Dance/Freeze (u které si mohly i zatancovat) a také poslouchaly ukázky hry na různé nástroje a hádaly, o které nástroje jde

Homework: WB 18, 19, 21 na pondělí 26.10. + na středu si nezapomeňte připravit/vyrobit svůj vlastní hudební nástroj, abyste jej mohli ukázat ostatním:)

 

14.10.

MDR: děti poslouchaly písničku a zapisovaly názvy předmětů, o kterých se v písničce zpívalo

 

New/Revised vocabulary: a competition (soutěž), a dream (sen)/ School subjects, English, Geography, Maths, Science, History,  Art, Music, I.T., P.E.; before, after, lunch

 

Grammar: opakovali jsme používání výrazů I like x I love x I don´t like + ...ing a I have to...
             

Student´s Book: pg. 16, 17 - Johnny´s story - děti si nejprve poslechly příběh, pak k němu zodpověděly několik otázek a v dalším cvičení seřadily jednotlivé věty příběhu podle správného pořadí 

 

Workbook: pg. 17 - děti poslouchaly instrukce, podle kterých pak vybarvovaly obrázky (Colour the butterfly/yellow, the triangle/red, the pencil sharpener/green).

 

"Find Something" Game: podle instrukcí Miss Quetz děti hledaly po bytě věci, které se hodí na výuku jednotlivých školních předmětů a poté nám své nálezy sdělovaly (I have a flute/quitar for Music class. I have a small laboratory for Science class.)


Homework: WB pg. 13 (activity 2) + pg. 14 na pondělí 19.10. 

 

12.10.

Dnes opět začala výuka online:

 

MDR: Miss Quetz na obrazovce sdílela sérii obrázků a děti hádaly a zapisovaly správné názvy školních předmětů

 

New/Revised vocabulary: School subjects (školní předměty) - English, Geography, Maths, Science, History,  Art, Music, I.T., P.E.; librarian, BEFORE (před), AFTER (po), lunch (oběd)

 

Grammar: I like x I don´t like, He/she/it likes x he/she/it doesn´t like + ...ing  (I like listening to music. I really don´t like singing. He loves learning about science.)
                 I have to (musím): I have to go to bed at 9 o´clock. 


Bookwork: SB pg. 14, 15 - Story - děti si rozdělily role a příběh nejprve četly a poté shlédly video

                  WB pg. 13 (activity 1): You have to clean your shoes BEFORE you go to school. You have to brush your teeth AFTER you eat. Music is BEFORE English. English is AFTER Music.

 

Vocabulary Guessing Game: dětem jsme prezentovali sérii slovních popisů náplně jednotlivých školních předmětů a děti soutěžily, kdo první uhádne a správný předmět napíše do "chatu":)


Homework: WB pg. 13 (activity 2) + pg. 14 na pondělí 19.10. 

Reminder: Kdo dnes neměl úkol, připraví ho na středu!   

 

7.10. 

The September Student of the Month Award  - nejprve byla odměněna nejlepší studentka měsíce září - moc gratulujeme!

New/Revised vocabulary: School subjects (školní předměty) - English, Geography, Maths, Science, History,  Art, Music, I.T., P.E.; librarian (knihovník), before (před), after (po), every day (každý den), every week (každý týden), I like (mám rád) x I love (miluji) x  I hate (nesnáším)

Grammar: I like x I don´t like, He/she/it likes x he/she/it doesn´t like 
                 I have to (musím) a I don´t have to (nemusím)
Activities: Po vysvětlení gramatiky jsme vytvářeli věty o tom, co máme a nemáme rádi: I like (mám rád) English. I don´t like (nemám rád) Maths. I love (miluji) drawing. I hate (nesnáším) singing. A po přestávce jsme si ještě zopakovali pravidla (rules) - děti postupně pomocí fráze       I have to x I don´t have to) vyjadřovaly své povinnosti doma a ve škole (I have to speak English. I have to brush my teeth every day. I have to do my homework every week. I don´t have to wear a school uniform. I have to wear a mask)

Bookwork: SB pg. 10, 11, 13 + 119
                  SB pg. 12 - Song - písničku jsme dětem pustili  jen k poslechu a současnému sledování textu na chytré tabuli, a protože jsme kvůli vládnímu nařízení nemohli zpívat, tak jsme si alespoň při jejím opakovaném poslechu trochu zatancovali;) 

Homework: WB pg. 10,11,12 na pondělí 12.10.    
             

5.10.

Grammar Unit 0: přivlastňovací apostrof  a "good at ...+ing" - zopakovali jsme si gramatiku - děti na tabuli opravovaly gramatické chyby v několika větách (I´m good on snorkelling - AT snorkelling, Sheˇs good at jump - JUMPING, My dad good at playing football - My dad´S good at playing football  atd.).

Test Unit 0 (writting and reading section) 

Activities - Word Search: po testu děti ve dvojicích či trojicích luštily osmisměrky, přičemž si procvičily názvy členů rodiny (Family members) a také se naučily dvě nová slovíčka - husband (manžel, muž) + wife (manželka, žena),  a po přestávce ještě zbývající děti prezentovaly své vytvořené rodokmeny z minulé hodiny

Vocabulary: Review - Unit 0 + Unit 1: English, Geography, Music, I.T., History, Maths, Science, Art, P.E.          

Bookwork: SB pg. 10

Homework: WB pg. 10,11,12 na pondělí 12.10.

ZÁŘÍ

30.9.

MDR: děti si do svých sešitů zapisovaly dvojciferná čísla správnou číslovkou

Revised vocabulary: Unit 0 - silly, tie up, show us the way, go away, family tree,  parents, daughter, son, uncle, aunt, cousin, grandfather/mother, grandson/daughter + explorers, treasure, lost, find, castle, upstairs, downstairs, twenty-one to fifty (21-50), fifty-one to one hundred (51-100), cellar

Grammar: s dětmi jsme opakovali přivlastňovací apostrof, "good at ...+ing" a krátké samohlásky a,e,i,o,u

Bookwork: WB 9/3.4

Activities: K procvičení přivlastňovacího apostrofu si děti vyplnily dvě cvičení na pracovním listu 3: Clara´s family a také některé z dětí před ostatními prezentovaly své vytvořené rodokmeny z minulé hodiny

Test: po přestávce děti čekal avizovaný test - zatím jen z poslechové části (listening section only)

Homework: zopakovat učivo Unit 0 pro dokončení zbývajících dvou částí testu (writing and reading section of the Test) - na pondělí 5.10.

Reminder: kdo ještě neprezentoval svůj rodokmen, nezapomeňte jej v pondělí přinést;)

 

23.9.

MDR: děti podle tabule zapisovaly správně doplněné názvy obrázků (cl_mb_ng tr__s = climbing trees; d__ng p_zzl_s = doing puzzles ; sn_rk_ll_ng = snorkelling atd.)

 

Revised vocabulary: silly, tie up, show us the way, go away, family tree,  parents, daughter, son, uncle, aunt, cousin, grandfather/mother, grandson/daughter + explorers, treasure, lost, find, castle, upstairs, downstairs, twenty-one to fifty (21-50), fifty-one to one hundred (51-100), cellar

Grammar: s dětmi jsme opakovali přivlastňovací apostrof, "good at ...+ing" a také jsme se znovu věnovali krátkým samohláskám a,e,i,o,u (short vowels sounds)

Games  and Activities: K procvičení hláskování si děti zahrály Spelling race - Děti soutěžily, která skupina dokáže rychleji a správně složit z barevných písmen vyřčené slovo - zároveň také musely dodržet určitá pravidla (rules: 1. Hands to yourself, no pushing, 2. Speak quietly, no shouting, 3. Speak English). Na závěr pak všichni společně slova nahlas hláskovali (spell), a také hláskovací hru v kroužku na zemi u tabule také hru Blaster! Na konci hodiny také děti malovaly své vlastní rodokmeny (Family Trees) a procvičily si tak Family words;)

Homework: Workbook (WB) pg. 7,8,9 (only activities 1 and 2) na středu 30.9.!

Reminder(připomínka): Ve středu 30.9. budeme psát test - Unit 0

 

21.9.

MDR: děti přiřazovaly správné názvy k obrázkům na tabuli (upstairs, downstairs, twenty-one to fifty, cellar)

 

New/Revised vocabulary: silly, tie up, show us the way, go away /

                                          parents, daughter, son, uncle, aunt, cousin, grandfather/mother, grandson/daughter + explorers, treasure, lost, find, castle, upstairs, downstairs, twenty-one to fifty (21-50), fifty-one to one hundred (51-100), cellar

 

Grammar: s dětmi jsme opět procvičovali přivlastňovací apostrof a "good at ...+ing" a nově jsme se věnovali krátkým samohláskám a,e,i,o,u (short vowels sounds)

 

Bookwork: WB pg. 7/1

                   SB pg. 6,8,9 

 

Song (The Explorers) - děti nejprve poslouchaly písničku a sledovaly video, potom se ke zpěvu přidávaly a nakonec doplňovaly cvičení 

 

Story (The old book) - příběh jsme nejprve četli jako třída a po shlédnutí videa s tímto příběhem děti také na interaktivní tabuli odpovídaly na otázky

 

Homework: Workbook (WB) pg. 7,8,9 (only activities 1 and 2) na středu 30.9.

 

Reminder(připomínka): Kdo dnes nepřinesl úkol, donese ho ve středu = Deadline is Wednesday 23.9.

 

16.9.

Hello Question - dnešní lekci jsme zahájili rozhovory o sourozencích (Do you have a sister/brother or cousin? I have ... My sisters are twins - dvojčata. What is your brother´s/ sister´s name?)

 

New/Revised vocabulary: Family words: parents, daughter, son, uncle, aunt, cousin, grandfather/mother, grandson/daughter

Meet, explorers, treasure, lost, find, castle, upstairs, downstairs, twenty-one TO fifty (21-50), fifty-one TO one hundred (51-100), cellar

 

Bookwork: Workbook (WB) pg. 4, Activity 1 - podle poslechu děti doplňovaly správná čísla

                  Student´s book (SB) pg. 7/1,2 + 118 -  členy rodiny si děti procvičily vyplněním rodokmenu (Family tree) v učebnici a následně také ještě na listu papíru

 

Grammar: na příkladu své rodiny se děti učily tvořit přivlastňovací apostrof (Kája is Verča´s sister. Lukáš is Emma´s brother. Marek is Bára´s brother. Oli is Alice´s brother. Dan is Sára´s brother. Kuba is Ondra´s brother. Julča is Tom´s cousin). 

                                                       
Good at Charades: pro procvičení pondělní gramatiky good at/not good at + ....ing každý student pro ostatní předváděl, v čem je či není dobrý, ostatní hádali a ujišťovali se o tom (You are/are not good at ....), děti to moc bavilo:)

 

Homework: Workbook (WB) pg. 4,5,6 na pondělí 21.9.

 

14.9.

MDR (My Daily Report - zápis do sešitu): do poznámkových sešitů děti zapsaly větu dokončenou podle jejich názoru: The best place to hide treasure is ...(under my bed/ in a castle/ in the cellar/ in the garden)

Bookwork (práce s učebnicí):  Student´s book (SB) pg. 4,5 +118
                                                         
Grammar (gramatika): good at/not good at + ....ing: děti tvořily otázky a odpovědi na téma v čem jsou či nejsou dobré (I am good at ...speaking English/playing quitar/swimming/playing football, Are you good at....? Yes, I am. No, I am not.)

New vocabulary (nová slovní zásoba): meet, explorers, treasure, lost, find, castle, upstairs, downstairs, twenty-one TO fifty (21-50), fifty-one TO one hundred (51-100), cellar

Other information (další informace): s dětmi jsme opakovali čísla 1 - 100 a pro jejich procvičení děti následně vytvořily dvojice, v nichž se střídaly v psaní čísel (prstem na záda kamaráda) a jejich hádání:)

Homework (domácí úkol): Workbook (WB) pg. 4,5,6 

 

9.9.

Výuku jsme zahájili konverzační aktivitou (Hello Question), při které děti postupně a jednotlivě vedly rozhovor s Miss Quetz, především o tom, co dělaly v létě (How are you today?, What did you do in the summer?, I rode my bike, I played tennis, I went camping, I stayed home...).
Poté děti na chytré tabuli sledovaly sérii obrázků týkající se vhodného a nevhodného chování vůči ostatním a následně jsme tyto situace společně rozebírali a povídali si o šikanování a o tom, jak takové případné situace řešit.  Naše povídání jsme zakončili podepsáním slibu No Bullying Allowed.
Poté jsme  na zemi vsedě utvořili kruh komplimentů (Compliment Circle) a učili jsme se vzájemně si skládat a přijímat komplimenty (You are a very good friend, You are kind,  You are really good at..., Thank you). Také jsme si zahráli hru Brain Break: Evolution (hra podobná hře Kámen, nůžky, papír (Rock, Paper, Scissors, Go!) s jednotlivými stádii vývoje a cílem stát se superhrdinou (Super Hero):)
Po přestávce děti pracovaly na dokončení našeho skupinového plakátu (Arctic Foxes Poster) a dozdobily si  své notebooky.
A na závěr lekce přišla ještě Vocabulary Challenge, při které vždy dvojice dětí soutěží, kdo první vysloví správný název obrázku promítaného na chytré tabuli. Děti si při hře procvičily postřeh a zopakovaly si slovní zásobu z minulého roku z různých oblastí (School Subjects, Around the town - buildings, Chores-daily tasks...).

 

7.9.

V rámci úvodní hodiny jsme se s dětmi přivítali po prázdninách a zahráli si seznamovací hru a hru na postřeh (Snatch!), při které si děti zopakovaly některé pokyny (Turn around, Hop, Touch your head/ears/leg/etc., Stand on...).

Pak jsme si pustili krátké video o maskotu naší skupiny Lišce polární (Arctic Fox). Zajímavá fakta o této psovité šelmě jsme si pak zopakovali vyplněním krátkého kvízu.

Po přestávce jsme s dětmi na tabuli vytvořili seznam pravidel (The list of  our rules), kterými se všichni budeme v našich hodinách řídit (Be nice to others, Speak English, Ask for help and help others, Bring your books and pencilcase, Use an eraser pen or pencil and also Wear your mask and Wash your hands;)).
 
Dětem jsme  také rozdali jejich fotky a obrázky polární lišky k vybarvení a začali jsme pracovat na velkém plakátu naší skupiny (Arctic Foxes), který bude spolu s ostatními vystaven na chodbě k jídelně.
 
Na závěr lekce jsme dětem rozdali poznámkové sešity (Portfolia), učebnice (Students books) a pracovní sešity (Workbooks).
 
 
 

aktualizováno: 07.05.2021 19:21:29