Arctic Foxes

Vyučující:

 

 

Asistent/ka:

 

Jana Hrubešová

tel.: +420 723 275 497 
email: jenahru@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2022-2023!Vážení rodiče,

pokud si má Vaše dítě vést v programu úspěšně, je důležité, abyste věděli, co se na hodinách dělá, a mohli jej tak ve studiu podpořit. Na této webové stránce najdete informace o práci v hodinách, o zadaných domácích úkolech, o nadcházejících testech i další důležité informace týkající se výuky. Je nezbytné, aby se žáci snažili vypracovávat domácí úkoly a v případě absence si vždy doplnili zameškanou látku. Snadněji se tak po návratu do školy zapojí do výuky. V případě dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Nové, druhé, vydání učebnic Super Minds! V tomto školním roce budeme při výuce používat nové, druhé, vydání našich oblíbených učebnic Super Minds. Obsahově je téměř stejné jako to předcházející, avšak bylo vylepšeno a aktualizováno. Věříme, že se všem bude líbit. Jeho součástí je nová digitální platforma, Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (Workbook) a eBook (Student's Book) pro domácí studium a opakování. Všechna poslechová cvičení, písničky a videa v obou učebnicích jsou nyní na této nové platformě dostupná. Návod k jejímu užívání najdete v obou učebnicích na přední vnitřní straně jejich obalu. V případě dotazů či problémů týkajících se používání této platformy, klikněte na této stránce vpravo dole na ikonu "?HELP", kde najdete krátká videa, jak postupovat.

Také bychom Vám rádi připomněli, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Obsah učebnic byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických výukových programů a mohl se přizpůsobit dané týdenní dotaci hodin. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často najdete v učebnicích vynechané stránky, které si žáci samozřejmě mohou v případě zájmu také sami doma vypracovat.

 

UPOZORNĚNÍ:

Prosíme rodiče, aby své děti registrovali do programu Cambridge One dle pokynů na vnitřní straně obálky obou učebnic.

Pozor - každá učebnice se musí registrovat zvlášť, pomocí vlastního kódu, který najdete na vnitřní stránce obálky, pod stírací plochou.

Registrace do online programu Cambridge One

bude potřeba pro domácí přípravu našich studentů.

Pokud byste měli jakýkoliv problém s registrací použijte, prosíme, ikonu HELP, kterou najdete vpravo dole na této obrazovce.

Najdete tam krátká instruktážní videa, jak přesně pri registraci postupovat.

 

Videa pro domácí opakování a přípravu 

 

UČEBNICE - Student´s book

Lekce 1,  Lekce 2, Lekce 3, Lekce 4, Lekce 5

 

OSTATNÍ
(hláskování)

LEDEN

25.1.

Nezapomeňte na domácí úkol: WB 55

Nejdříve jsme se protáhli s písničkou

MDR: zamysleli jsme se a napsali co nejvíce slov, které se týkají moře – zvířat i okolí. Zopakovali jsme si tím slovíčka, než jsme se pustili do nových.

Podívali jsme se na slovíčka Lekce 5, které nám namluvila Miss Deanna. Prosíme, naučte se je a i spelování.

Pracovali jsme se SB na straně 58.

Nejdříve jsme si poslechli nová slovíčka a pak si zahráli s novými slovíčky několik her – s plácačkou na mouchy jsme označovali slovíčka na tabuli, Psali jsme slovíčka na tabuli, abychom se naučili ,jak se píší. Říkali jsme si je rychle podle flashkaret, na lavici jsme je znovu označovali plácačkou, říkali, které chybí…

O přestávce jsme se podívali na video z moře

Po přestávce jsme si udělali cv. 1 a 2 na straně 59 ve SB, Před tabulí jsme hádali, koho kdo z nás popisuje.

Zahráli jsme si hru se slovíčky – slovíčka z moře

Ve WB na straně 58 jsme si udělali cv. 1.

Zahráli jsme si quiz se zvířaty z moře.

Nakonec jsme si zacvičili s ninjou a nakrájeli jsme si zeleninu na polévku

23.1.

Nejdříve jsme se protáhli s Banana, banana, meatball

MDR: Napsali jsme si slovíčka k flashkartám – zopakovali jsme si tak slovíčka ze 4.lekce.

Napsali jsme si testík.

Kdo měl hotovo mohl vypracovat wordsearch – místa ve městě.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulé hodiny WB 50 /1, 2,3 a zdali jsme si nový

HOMEWORK: WB strana 55 na 30.1.

 

Po přestávce jsme si zatancovali na Freeze dance – abychom se trochu uvolnili po testu.

Vybrali jsme si nové knihy z knihovny – prosíme vrátit do 6.2.

Ve zbytku hodiny jsme si zahráli hru Journalist -s postavami z Harryho Pottera.

Jeden z nás seděl před tabulí, vylosoval si postavu z knihy na kartičce a ostatní pak pokládali otázky, abychom spolu uhodli, kdo je.

 

18.1.

Nezapomeňte, že 23.1 píšeme testík z lekce 4 – slovíčka a gramatika!

Nezapomeňte na domácí úkol: WB 50 /1, /2, /3

 

Nejdříve jsme se protáhli s Hokey Pokey

MDR: napsali jsme si druhé poloviny vět tak, jak šli správně po sobě k těm prvním polovinám.

Dnes jsme hodně opakovali.

Zahráli jsme si hru s rozmotáváním vět

Ukázali jsme si na chviličku test, abychom přesně věděli, co nás v pondělí čeká.

O přestávce jsme se podívali na šimi, šimi….

Procvičili jsme si  nextto, in front of, above, behind….  v krátkém cvičení z internetu.

Zahráli jsme si se slovíčky z 4 lekce

Procvičili jsme si slovíčka a gramatiku ve cvičeních EXTRA na Cambridge.

Zjistili jsme, jak se používá spojení Fit the Sitch!

Zahráli jsme si „řekni pět slov“ – např 5 sloves začínající na S.

Uvidíme se v pondělí.

 

 

16.1.

Nezapomeňte, že 23.1 píšeme testík z lekce 4 – slovíčka a gramatika!

Nejdříve jsme si v kroužku položili pár otázek a odpověděli na ně.

MDR: doplňovali jsme věty na tabuli – at, on, in.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol a zadali nový

HOMEWORK: WB str.50 cv. 1,2,3 na 23.1

Zopakovali jsme si slovíčka – položili jsme si flashkarty na lavici a pak říkali co na nich. Otočili jsme se a paní učitelky nějaké schovali a my hádali, které chybí.

Srovnali jsme rozházená slova do vět – bude v testíku. Nezapomeňte na posloupnost: osoba –> kam -> co dělat.

Vypracovali jsme si cv. 1 na straně 52 ve SB a cv. 1 na straně 53

Kdo dokončil pracoval s word search a hledal kde se schovávají slovíčka.

Ve WB jsme si na straně 52 udělali cv. 1 a na straně 57 cv. 1

Na závěr hodiny jsme si zahráli Spell or Slime – hra jako šibenice a na učitele (na zadní lavici jsme položili flashkarty a jeden z nás říkal co mu má další přinést za slovíčko k tabuli.

 

11.1.

Nezapomeňte na domácí úkol WB strany 46 a 47 celé a na straně 47 cv.1 – Pozor před tím, než začnete dělat cv. 1 na straně 48 je potřeba si poslechnout písničku ve SB na straně 48.

A ti, co ještě nevrátili zapůjčené knihy, prosíme o vrácení.

Nejdříve jsme si zatancovali s videem abychom se protáhli

MDR – psali jsme slova, která patřila k obrázkům na tabuli.

Pracovali jsme se SB na straně 50 a 51, nejdříve jsme se podívali na video, a pak jsme si ve dvou skupinách přečetli příběh a odpověděli na otázky ve cvičení 2 a 3 na straně 51

Udělali jsme si cvičení 1 a 2 na straně 50 ve WB.

Po přestávce jsme si ve skupinách udělali cv.1,2,3 na straně 49 ve WB a cv. 1.2.3 na straně 51 ve WB

Opakovali jsme si věty s going to… a slovíčka

 

9.1.

Nejdříve jsme si zatancovali s videem abychom se protáhli

HOMEWORK: WB strany 46 a 47 celé a na straně 47 cv.1 – Pozor před tím, než začnete dělat cv. 1 na straně 48 je potřeba si poslechnout písničku ve SB na straně 48

MDR – rozmotávali jsme věty (téměř stejné budou i v testíku, tak se připravte), - pro ty, kteří chtějí zkoušet věty rozmotávat tady jsou zamotané:

Otázka 1: the/me/cinema/excuse/ where´s

Odpověď 1: the/ opposite/library/it´s

Otázka 2: you/me/the/is/where/library/tell/can

Odpověď 2: square/in/it´s/market/the

Otázka 3: supermarket/looking/ for /I’m / the /

Odpověď 3: below /the /tower /it’s

Vrátili jsme si opravené testíky a děti si je vzali domů, aby je mohli ukázat rodičům
O přestávce jsme si půjčili knihy a poprosíme vrátit do 23.1.

Udělali jsme si cv. 1 a 2 na straně 47 ve SB
Podávali jsme se na video s Gregem – cv. 3 na straně 47 ve SB

Procvičili jsme si above, below, opposite, near – pozor budou v testíku. Který budeme psát koncem ledna.

Zahráli jsme si hru s popisovači – před tabulí jsme si ukazovali dvě barvy a říkali jsme si jestli jsou below, above, near a opposite

Udělali jsme si cv. 4 ve SB na straně 47

Podívali jsme se na video o tom jaký je rozdíl mezi above/on a below/under

Vysvětlili jsme si gramatiku I´m going to… (kam) to… (dělat – co) – I´m going to , dělat – co the library to get some book.

Ve SB na straně 49 jsme si udělali cv. 1 a 2, poslechli si cvičení 3 a ti, co nestihli cv. 4, ať si ho dodělaljí doma.

Nakonec hodiny jsme si zahráli hru se slovíčky.

 

 

4.1.

Nejdříve jsme se přivítali a řekli jsme si, co jsme dělali a dostali o Vánocích.

Ti, kteří nepsali test před Vánoci si ho napsali dnes zatímco ostatní hráli hru s Prepositions of place, které již známe a se svými jménem a hráli hry Categories se slovíčky, která již známe.

 

Po přestávce jsme se seznámili s novými slovíčky a pomocí různých quizů a  her se je učili na interaktivní tabuli.

Abyste se naučili nová slovíčka se správnou výslovností připravily jsme pro vás video - Lekce 4

Zahráli jsme si s plácačkami a flashkartami nových slovíček a učili se je.

Stihli jsme se i protáhnout s písničkou...

Vysvětlili jsme si gramatiku – Nová Prepositions of place – NEAR, OPPOSITE,  ABOVE, BELOW– Zahráli jsme si hru na WORDWALL

Pracovali jsme se SB na straně 46 a poslechli jsme si ještě několikrát nová slovíčka.

vyhlásili studenta měsíce Prosince – výherci gratulujeme!

 

 

PROSINEC

22.12.

 LEAP Christmas Games 2022

1.Ročník

Dnes jsme se zúčastnili Velké Vánoční soutěže!

Všichni studenti programu LEAP v jednom ročníku, jsme se sešli spolu v jedné třídě a společně oslavili Vánoce velkou hrou.

Každá skupina si nejdříve vylosovala barvu, pod kterou pak soutěžila. My jsme si vylosovali ŽLUTOU.

 Ve třídě nás nejdříve přivítala Miss Deanna a podívali jsme se na video s přáním Santa Clause.

Co se ale nestalo – když nám Santa Klaus slíbil dárky, přepadli ho piráti. Santa nám řekl, že nám Grinch a jeho piráti snaží ukrást Vánoce a vyzval nás, abychom na hrách nasbírali, co nejvíce sněhových (papírových) koulí, abychom společně potopili loď s piráty, která k nám míří.

Sněhové koule jsme mohli získat jen tak, že budeme v průběhu her hodní a dávat pozor.

A pak už začali Vánoční hry.

Na každou soutěž jsme si společně nominovali našeho zástupce a vyslali ho doprostřed třídy plnit úkol za naší skupinu.

Úkol se dělal na čas a k času se pak přidávala penále – za chybu + 3s, za každé vyrušování, zlobení a mluvení v celé skupině + 5 s. (Byli jsme ale téměř vzorní a skoro nikdo ze všech dětí nedostal vteřiny za vyrušování).

Když jsme se chovali dobře naše skupinka po každé hře dostala 5 papírových koulí, které jsme potřebovali na potopení lodi s piráty. Navíc nám rozdávala papírové koule i Miss Deanna, když jsme byli hodní a mluvili anglicky.

Soutěžili jsme, bavili se a tancovali a zase soutěžili a to až do úplného konce, kdy vyhrála skupina s nejnižším celkovým časem.

   

Blížil se konec her a tu se objevilo na tabulli video s Grinchem a jeho pirát.

Už byli opravdu blízko!

A najednou byli ve videu i naši učitelé a volali na nás, abychom tu loď, co se blíží potopili, co nejrychleji.

A opravdu, jen co to dořekli, objevila se loď s piráty a pirátskou vlajkou a my koulovali a koulovali, až se potopila.

Tak jsme zvítězili a letos si rozhodně Vánoce s dárečky zasloužíme!

A to je vše…

Není!

Ještě potřebujeme říct kdo vlastně ze všech třeťáků vyhrál

Ve velké Vánoční soutěži jsme letos vyhráli MY - ARCTIC FOXES!

GRATULUJEME!

Všichni z vítězné skupinky dostali velké diplomy (doma si je mohou vymalovat, jak se jim bude líbit)

 ostatní dostali malou kartičku za to, že se zúčastnili velkých LEAP vánočních her.

 

A ještě jedno krátké video s nejlepšími záběry a vyhlášením vítězů
z našich Vánočních her:

Krásné Vánoce a Šťastný Nový rok Vám všem a…

uvidíme se za rok 😊!

 

19.12.

Ve Středu 21.12. bude poslední hodina angličtiny a bude hodně netradiční - těšit se můžete na:

 LEAP Christmas Games 2022

budeme hodně soutěžit ve všem, co jsme se naučili od září letošního roku...

.. a bude i spousta legrace

- kdo chce přijít ve Vánočním převleku bude obzvláště vítán (není podmínkou)

POZOR - není třeba si brát učebnice!

 

Ti, co nepsali testík dnes, napíšou si ho po prázdninách :-)

Nejdříve jsme si spolu zopakovali vše, co bylo třeba pro testík abychom se ujistili, že všemu rozumíme.

Napsali jsme si testík.

Kdo měl hotovo dříve než ostatní mohl začít - Word Search s Vánočními slovíčky.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol.

Vrátili kníhy a kdo chtěl půjčil si nové, aby měl co číst přes Vánoční prázdniny.

Podívali jsme se Vánoční  video  o tom, jak je důležité se učit angličtinu.

Vysvětlili jsme si co nás čeká na našich Vánočních hrách a jaká jsou pravidla.

Na konec hodiny, když nám zbylo malinko času, ještě jsme si opakovali, co by nás mělo čekat na Vánočních hrách jako otázky.

 

 

14.12.

POZOR - 19.12 budeme mít TESTÍK

 

Nezapomeňte na domácí úkol HOMEWORK: WB pg 43/4, 5 na 19.12.

Prosíme o vrácení zapůjčených knih do knihovny do 19.12.

Ve Středu 21.12. bude poslední hodina angličtiny a bude hodně netradiční - těšit se můžete na:

 LEAP Christmas Games 2022

budeme hodně soutěžit ve všem, co jsme se naučili od září letošního roku...

.. a bude i spousta legrace

- kdo chce přijít ve Vánočním převleku bude obzvláště vítán (není podmínkou)

POZOR - není třeba si brát učebnice!

 

Nejdříve jsme si řekli, co je náš oblíbený film a jakou knihu máme rádi.

MDR: udělali jsme si cvičení na procvičování gramatiky

Pracovali jsme s WB na straně 38 a udělali jsme si cv. 1. Potom jsme si udělali cvičení 1 na straně 39 a cv. 1 na straně 45 ve WB.

Zopakovali jsme si gramatiku I´ve got…

Znovu jsme si procvičilli never, usually, sometimes, always.

Opakovali jsme si spelování slovíček poslední lekce.

Podívali jsme se na video a odpovídali na otázky na tabuli. Vysvětlili si rozdíl mezi land a sea, naučili se nová slovíčka, riverbank, melt, wave.

 

 

12.12.

POZOR - 19.12 budeme mít TESTÍK

Nezapomeňte vrátit knihy do naší knihovny do 19.12,

 

Nejdříve jsme si zahráli hru na tabuli – denní rutina na WORDWALL

MDR: zapisovali jsme čas dle obrázků na tabuli

Zkontrolovali jsme si domácí úkol (WB str. 35. 36cv.1 a SB str 36 cv.1) a zadali si nový

HOMEWORK: WB pg 43/4, 5 na 19.12.

Zopakovali jsme si  adverbs – How often do you…? (always, usually, sometimes, never)

Zahráli jsme si hry na WORDWALL – se slovíčky sometimes, usually, often (normally) a never

Ve SB jsme si poslechli příběh na straně 38-39 a udělali jsme si cv. 2 na straně 39

Zahráli jsme si hru  se slovíčy a s flashkartami

Rozdělili jsme se do dvou skupin, jedna ukazovala časy na hodinách podle diktování  a druha hrála Hangman – slovíčka dle flasch karet.

 

7.12.

Nezapomeňte na domácí úkol na 12.12.

WB strana 35 celá, SB str. 36 /1, WB str.36 /cv.1 a 2

 

Nejdříve jsme se protáhli s písničkou

Zopakovali jsme si slovíčka, která jsme se naučili v minulé lekci.

MDR: doplňovali slovíčka dle obrázků na tabuli.

Zopakovali jsme si jak se používá čtvrt, půl celá na hodinách s videem.

Vysvětlili jsme si novou gramatiku –

Otázku: How often do you…? a odpovědi always, usually, sometimes, never,

Odpovídali jsme na otázky na interaktivní tabule
 

Pracovali jsme se SB na straně 37 a udělali jsme si cv. 1,2,3 a potom jsme vypracovali i cv. 1 a3 ve WB na straně 37

O přestávce jsme si podívali na video

Po přestávce jsme si zahráli spoustu her s novými slovíčky i s novou gramatikou (Šarády, Které slovíčko chybí na tabuli apod.)

Nezapomněli jsme ani na zopakování si hodin.

 

5.12.

Nejdříve jsme se protáhli s písničkou

MDR: Zopakovali jsme si slovíčka z druhé třídy – Daily tasks.

Seznámili jsme se se slovní zásobou třetí lekce, na interaktivní tabuli.

 

Pokud si chcete procvičovat slovíčka – můžete to zkusit ještě s naším bývalou učitelkou Miss Taylor ZDE.

 

Pracovali jsme se SB a udělali jsme si cvičení 1 a poslechli si cvičení 2 na straně 34.

Zahráli jsme si s plácačkami na mouchy a snažili se plácnout na správnou flashkartu, co nejdříve.

S plácačkama jsme si zahráli i na interaktivní tabuli, hledali  jsme v obrázku slovíčka a plácali na ně.

 

O přestávce jsme si půjčili knihy – prosíme vrátit spolu s vyplněným zápisem do 19.12.2022.

 

Miss Deanna nám o přestávce zkontrolovala domácí úkol z minulé hodiny a společně jsme si poznamenali nový.

HOMEWORK: WB str. 35 (celá strana) SB strana 36 cv. 1 a WB na straně 36 cv.1 a 2.

Úkol je na 12.12. a pozor než začněte dělat cvičení na straně 36 ve WB, je potřeba udělat cv. 1 na straně 36 ve SB, kde naleznete potřebné informace.

Vypracovali jsme si cv.1 a 2 na straně 34 ve WB

Vysvětlili jsme si, jak se tvoří na hodinách čas - čtvrt a třičtvrtě, zahráli jsme si hru s hodinami a podívali se spolu na video.

 

LISTOPAD

powerpoint

- unscramble sentences 3gr_test

 

 

3gr - prep - stare opa

4gr -  pravidla at, in, on,  test 1101

lesson plan

30.11.

MDR: dnes jsme si odpověděli na pár otázek na tabuli a protože v pondělí budeme začínat novou lekci, byl dnešek takovým velkým opakovacím dnem.

Opakovali jsme slovíčka od lekce 0 až po lekci 2, gramatiku, hráli jsme spoustu her se spelováním a doplňováním vět. 

Dnes jsme si předali diplom Student měsíce Listopadu a vítězce moc gratulujeme :-)

28.11.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého týdne WB strana 24 cvičení 1,2 a zadali si nový

HOMEWORK: WB strana 32 cv.1 a strana 33 cv. 1,2,3

Dneska nás bylo ve škole malinko a navíc jsme psali testík - a všichni jsme to zvládli během první hodiny a to jsme si ještě chvilku opakovali.

A pozor - navíc to všichni zvládli naprosto výborně :-)

po testíku jsme si zatancovali s vánoční písničkou - připravovali jsme se na vánoční hry

Zahráli jsme si Hot potato, Simon says a nakonec jsme si vyprávěli o Vánocích - kdo a jak je slaví, co si přejeme za dárky a s kým se uvidíme a za kým pojedeme.

A na úplný konec nám jedna slečna krásně zastepovala a dvě úžasně zazpívali (je vidět, že se na vánoční besídky opravdu úžasně připravujeme :-)

 

 

23.11.

Pozor – příští pondělí bude testík! Na ty, co nebudou testík počká :-)

Nezapomeňte: HOMEWORK: WB strana 24 cvičení 1,2 - na 28.11.

Dnes jsme hlavně opakovali

MDR: doplňovali jsme any a some do vět

Zahráli jsme si hru s flashkartami a plácačkami

Znovu jsme si vysvětlili rozdíly:

Some vs any

When do we use some? Question, I’d like, How about, shall we

When do we use any? Answers, negatives

A otestovali si použití na tabuli:

Is there some/any cheese?

There is some/any cheese.

There are some/any apples.

Are there some/any lemons?

There isn’t some/any soup.

There aren’t some/any rolls.

Abyste se mohli dobře připravit zkuste si alespoň přečíst (kdo chce vyplnit) následující cvičení 😊 stahujte, zde

Zahráli jsme si s flashkartami a plácačkami, spelovali jsme do kola i na tabuli a myslíme si, že testík všichni zvládneme (jukli jsme se na chviličku, co nás čeká a myslíme si, že to zvládneme 😊

Na konec hodiny jsme se ještě naučili co se z které rostliny jí a jak to správně pojmenovat anglicky – SB na straně 30, cv. 1 a 2

 

21.11.

Pozor – příští pondělí a příští středu píšeme testík!

(každý den půlku a uvidíme jestli příště už zvládneme všechno v jednom dni 😊)

 

Zkontrolovali jsme si domácí úkol WB strana 22 cvičení 1,2 a strana 23 cvičení 2,3, a zadali si nový

HOMEWORK: WB strana 24 cvičení 1,2 - na 28.11.

MDR: doplnili jsme do vět správná some a any

Opakovali jsme si použití some a any a vysvětlili si výjimky – I´d like, Shall we, How about.

Zahráli jsme si hru se slovíčky – ve dvojicích jsme hádali proti sobě a pak je spelovali na tabuli.

Přečetli jsme si příběh ve SB na stránkách 26 a 27 a podívali se i na video.

Udělali jsme si cvičení 2 na straně 25

Ve WB na straně 25 jsme si udělali cv. 1 a2 a na závěr hodiny ještě cv. 1,2 ve WB na straně 26

 

16.11.

Nezapomeňte na domácí úkol na příští pondělí.

HOMEWORK: WB strana 22 cvičení 1,2 a strana 23 cvičení 2,3  - na 21.11.

MDR: Odpovídali jsme na otázky napsané na tabuli.

Ve SB na straně 24 jsme si poslechli písničku a odpověděli jsme si na otázky ve cvičení 1

Zahráli jsme si s flashkartami – zkoušeli jsme si dávat dohromady, jak by chutnaly různé potraviny spolu.

Udělali jsme si cvičení 2 ve SB na straně 24

Po přestávce jsme se podívali znovu na gramatiku – some a any a jak se používá.

Udělali jsme si  cvičení 3 na straně 22 a cv. 1 na straně 23 ve WB.

Řekli jsme si jak se používají spojení How about, Shall we, I´d like

Na závěr hodiny jsme si udělali cv. 2 na straně 25 SB nejdříve spolu a pak si ho napsali do učebnice.

 

 

 

14.11.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého týdne (WB strana 20 cvičení 1,2,3 str. 21 cvičení 1 ) a zadali si nový

HOMEWORK: WB strana 22 cvičení 1,2 a strana 23 cvičení 2,3  - na 21.11.

MDR: Rozmotávali jsme slova na tabuli

Zopakovali jsme si nová slovíčka: apple juice, roll, cheese, water, soup, vegetables, lemonade, salad. Zahráli jsme si hru s flashkartami a plácačkami.

Poslechli jsme si příběh na straně 22

Vysvětlili jsme si gramatiku Some or any a udělali jsme si cv. 1 na straně 23

Udělali jsme si cv. s Gregem (the gecko) zahráli jsme si hru se Some a any

Na závěr hodiny jsem si ještě jednou zahráli s plácačkami, tentokrát na tabuli.

 

9.11.

Nezapomeňte HOMEWORK: WB strana 20 cvičení 1,2,3 str. 21 cvičení 1  - na 14.11.

Ještě jsme chvíli opakovali – hlavně stavbu věty have to a has to a věty typu she likes and she doesn´t like.

Pak jsme si napsali druhou část testíku.

Ti, co měli testík již napsaný pracovali ve dvojicích na komiksu na zadané téma.

Dva komiksy jsme si po napsání testu přečetli a ostatní, pokud budou chtít mohou komiks dokončit doma a příště si ho přečteme.

A byl čas podívat se na nová slovíčka z lekce 2 – apple juice, roll, cheese, water, soup, vegetables, lemonade, salad.

S Miss Taylor jsme pro vás připravily video s novými slovíčky. Prosíme o procvičování abyste se je naučili spelovat a hlavně vyslovovat jako Miss Taylor 😊

 

 

7.11.

Přivítali jsme se otázkou  How do you say hello? Spell a word.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého týdne (WB str.16 cv.1,2) a zadali si nový

HOMEWORK: WB strana 20 cvičení 1,2,3 str. 21 cvičení 1  - na 14.11.

 

Dnes jsme si napsali první polovinu testu, druhou si napíšeme 9.11.!

 

Dnes jsme nejdříve znovu opakovali vše, co bude v dnešním testu

MDR: slož slova do vět správně.

Na tabuli jsme si opakovali slovíčka z 1.lekce.

Zopakovali použití have/has to a zkusili si složit i pár vět.

Po přestávce jsme si napsali testík

 

2.11.

Přivítali jsme se otázkou  How do you say hello? Spell a word.

Pozor, pozor – první polovinu testu si napíšeme 7.11., druhou 9.11.!

MDR: rozmotej slovíčka. Měli jsme dát z písmen na tabuli dohromady slovíčka, která jsme se učili v této lekci.

Zahráli jsme si hru se spelováním na tabuli.

Dávali jsme správně za sebou slova ve větách na tabuli – pozor bude v testíku (správná stavba věty)

Podívali jsme se na gramatiku Likes/dislikes – ukazovali jsme si obrázky a říkali jestli to máme nebo nemáme rádi.

Vysvětlili jsme si rozdíl mezi Before a After

Podívali jsme se na testík a znovu si prošli vše, v čem jsme si nebyli jistí.

Nejdříve jsme si předali diplom vítězi dnešní hodiny

A dnes jsme měli ještě velkého vítěze  a to

 „STUDENT OF THE MONTH - OCTOBER“

 

 

 

Abyste se mohli dobře připravit zkuste si alespoň přečíst (kdo chce vyplnit) následující cvičení 😊 stahujte, zde

Zahráli jsme si s flashkartami a plácačkami, spelovali jsme do kola i na tabuli a myslíme si, že testík všichni zvládneme (jukli jsme se na chviličku, co nás čeká a myslíme si, že to zvládneme 😊

Na konec hodiny jsme se ještě naučili co se z které rostliny jí a jak to správně pojmenovat anglicky – SB na straně 30, cv. 1 a 2

 

ŘÍJEN

31.10.

Přivítali jsme se otázkou  How do you say hello? Be a monster.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého týdne – přečetli jsme si strašidelné příběhy.

HOMEWORK:   WB strana 16 na 7.11.

MDR: What was your first class today?

What is your last class today?

Podívali jsme se na video s Mr. Beanem a potom jsme si povídali o čem video bylo.

Přečetli jsme si příběh na straně 16 a 17 ve SB a zodpověděli na otázky ve cvičeních 1,2, na straně 16 a cv.4 na straně 17

Zahráli jsme si hru – každý si vybral jeden předmět a řekl proč ho má a proč nemá rád. 
Zatancovali jsme si s Halloweenskou písničkou

Na závěr hodiny jsme si každý vymyslel strašidelný příběh a řekl ho ostatním

 

24.10.

Přivítali jsme se otázkou  How do you say hello?

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého týdne a zadali jsme si nový.

HOMEWORK: Napsat strašidelný příběh v 6-8 větách  - na 31.10.

MDR: do sešitu jsme rozmotali několik zamotaných slovíček

Naučili jsme se několik nových slovíček, která mají co do činění s Halloweenem Vampire Witch Monster Fairy Scare Trick-or-treat

Zahráli jsme si na monstra a šarády

Zatancovali jsme si na strašidelnou písničku od M.Jaksona

A nakonec jsme si vyprávěli strašidelné příběhy. Každý musel říci jeden strašidelný příběh, který se stal a nebo, který si vymyslel

A pak jsme se už jen rozloučili. A uvidíme se spolu až na opravdového Halloweena – po prázdninách.

 


19.10.

Přivítali jsme se otázkou  How do you say hello?

MDR: napsali jsme si, co se učíme v hodinách dějepisu a matematiky

Zopakovali jsme si nová slovíčka – 1 lekce formou her: English, Math, Geography, Science, IT, Music, Art, PE, History

Udělali jsme si cv.1 a 2 na straně 11 ve SB.

Zopakovali jsme si co znamenají pojmy Likes/dislikes s videem.

Na straně 12 ve SB jsme si udělali cv. 1 – zazpívali jsme si s videem

A byl konec hodiny a rozloučili jsme se.

 

17.10.

Přivítali jsme se otázkou  How do you say hello?

HOMEWORK: strana 10 cv. 1 a 3
 

MDR: napsali jsme si, co bylo v testu jednoduché a co složité a kdo je náš nej člen naší rodiny.

Podívali jsme se na nová slovíčka – 1 lekce: English Math Geography Science IT Music Art PE History

Abyste se nová slovíčka naučili rychleji a se správnou výslovností připravily jsme pro vás video, se kterým se je můžete s Miss Taylor doma učit (včetně spelování)

Video – slovíčka 1 lekce

Zahráli jsme si hru – Čtyři rohy. Do rohů učebny jsme umístili jeden z předmětů, které jsme se právě naučili a různě jsme do nich chodili

Pracovali jsme se SB na straně 10 a udělali jsme si cv. 2.

Vypracovali jsme si rozvrh hodin a pojmenovávali jsme si předměty.

Zahráli jsme si na učitele. Každý si zvolil jeden předmět a chvíli předstíral, že ho učí ostatní jako učitel.

A byl konec hodiny a rozloučili jsme se.

 

12.10.

Dnešní zápis bude jednoduchý - nejdříve jsme trochu opakovali a pak si napasali testík ze všeho, co jsme se naučili letos a i co si pamatujeme ze druhé třídy.

Testík nedopadl zle, ale bylo by třeba aby si děti pár věcí zopakovali. Děti dostanou oznámkované testíky v pondělí, abyste si mohli udělat představu o tom, co umí.

V pondělí nás čeká nová - 1 lekce z naší učebnice.

10.10.

Přivítali jsme se otázkou  How do you say hello?

POZOR!

Ve středu 12.10. budeme psát testík z toho, co jsme se naučili v letošním roce

slovíčka, nějaké to spelování a trocha té gramatiky.

 

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulé hodiny (WB strana 8 cv.2 a strana 9 cv. 2) a zadali si nový

HOMEWORK: učit se na čtvrteční testík

MDR: napsali jsme si v čem jsme dobří a co nám nejde.

Zopakovali jsme si slovíčka z lekce 0 pomocí hry s plácačkou.

Podívali jsme se na test, který si napíšeme příští hodinu, abychom měli představu, co nás čeká a co bychom si měli zopakovat.

Na straně 5 ve SB jsme si udělali cv.1 a 2

Na straně 7 jsme si udělali cv.1 a zopakovali jsme si kdo je kdo v rodině a potom jsme si odpovídali na otázky.

Zopakovali jsme si o co šlo v příběhu, který jsme si poslechli minulou hodinu.

A byl konec hodiny a rozloučili jsme se.

 

5.10.

Přivítali jsme se otázkou  How do you say hello?

POZOR!

Ve středu 12.10. budeme psát testík z toho, co jsme se naučili v letošním roce

slovíčka, nějaké to spelování a trocha té gramatiky.

MDR: napsali jsme si jak se jmenujeme, jak se jmenuje můj nejlepší kamarád a vymysleli jsme nejlepší jméno pro psa nebo kočku.

Zahráli jsme si na vlak a naučili jsme se pár nových slovíček. Abyste i rodiče viděli jaká je na angličtině občas legrace podívejte se s nimi na video 

Zopakovali jsme si slovíčka z lekce 0.

Poslechli jsme si dialog na straně 8 ve SB a odpověděli na otázky, kdo má knihu na kterém obrázku a jestli jsou tam nějaké nové postavy.

Zahráli jsme si Simon Says se slovíčky z lekce 0.

Zahráli hru na pravdu a lež na straně 9 ve SB a řekli jsme si co se stalo v příběhu a co je lež a co pravda.

A byl konec hodiny a rozloučili jsme se.

Nezapomeňte, že na pondělí máme úkol!

HOMEWORK: WB strana 8, cv. 2, strana 9 cv.2  - na 10.10.

 

3.10.

Přivítali jsme se otázkou  How do you say hello? Zazpívali jsme si písničku a řekli jsme si, co jsme dělali o víkendu.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulé hodiny (WB stránky 4,5,6 ) a zadali si nový

HOMEWORK: WB strana 8, cv. 2, strana 9 cv.2  - na 10.10.

Řekli jsme si něco o rodině. Miss Taylor nám ukázala obrázky své rodiny a řekla nám kdo jsou.

MDR: do sešitu jsme si napsali jestli máme sourozence, jestli jsou mladší nebo starší a jak se jmenují. Napsali jsme kdo v rodině je náš nejoblíbenější a proč. A kolik lidí má naše rodina.

Ve SB na straně 7 jsme se naučili co je to Family tree a naučili jsme se nová slovíčka se kterými jsme si zahráli hru.

Nakreslili jsme si naše vlastní Family tree a potom jsme si o nich popovídali.

Zopakovali jsme si základní slovíčka této lekce Upstairs, Downstairs a Cellar

A pak už jsme se jenom rozloučili.

 

ZÁŘÍ

26.9.

Přivítali jsme se otázkou  How do you say hello?

HOMEWORK: WB stránky 4,5,6  - na 3.10.

UPOZORNĚNÍ

Prosíme všechny rodiče aby dětem aktivovali přístup na internet dle pokynů ve Student´s Booku a Workbooku, bez těchto přístupů a poslechu zadání některých cvičení, nebudou moci děti úkol udělat celý. Všem dětem jsem ukazovala kde je v učebnicích kód s návodem a která cvičení potřebují poslech zadání z internetu.

Děkuji

Nejdříve jsme si řekli, jestli bychom chtěli vyrazit za dobrodružstvím a kam bychom vyrazili.

MDR: do sešitu jsme si napsali, jestli máme rádi dobrodružné filmy. Proč ano, proč ne? Jaký dobrodružný film máme rádi.

Naučili jsme se nová slovíčka: Upstairs, Downstairs, Twenty-one – fifty, Fifty-one - one hundred, Cellar

Řekli jsme si co je upstairs/downstairs. Kde je sklep a kde jsou pokoje.

Nová slovíčka jsme si ukázali ve SB na obrázku. Poslechli jsme si kratičký příběh a odpověděli na otázky.

Zahráli jsme si Adventure scavenger hunt – hledali jsme po třídě kousky mapy a pak si řekli, kde je Kurcek.

Udělali jsme si cvičení 1 a 2 na stránce 5 ve SB.

A pak už jsme se jenom rozloučili.

 

21.9.

Přivítali jsme se otázkou  How do you say hello?

MDR: Zopakovali jsme si zvířata, o kterých jsme se učili a do sešitu napsali odpovědi na otázky: Co je tvé oblíbené zvíře, kde žije a co jí?

Řekli jsme si co je lež a co je pravda. A potom jsme si do sešitu napsali dvě pravdy a jednu lež. Pak jsme si je navzájem přečetli a ostatní museli hádat co je pravda a co lež.

Zahráli jsme si Hot Seat – na tabuli byly napsaná slova: Dinner, dress, television, bedroom, bear, house a my je museli popisovat.

Zahráli jsme si Pictionary: Každý z nás dostal jednu kartu s obrázkem, pak nakreslil na tabuli, co bylo na kartě a ostatní hádali, co nakreslil – zopakovali jsme si tak slovíčka z minulého roku.

Na závěr hodiny jsme si dodělali náš poster.

 

19.9.

Dnešní hodinu jsme začali otázkou:  How do you say hello? – ukázali jsme si, jak budeme říkat svůj pozdrav, když se potkáme.

Zopakovali jsme si části roku – období, měsíce… Jaký měsíc je teď a co děláme rádi na podzim.

MDR: dnes jsme odpovídali na otázky – What did you do this weekend? What is your favourite Fall aktivity? Do you like to go mushroom hunting? Why and why not?

 

Kdo měl rychle hotovo – domalovával svoje portfolio.

Dnešní Icebraker byl ve znamení hudby – chodili jsme okolo židlí a když přestala hrát hudba museli jsme si rychle sednout – židlí bylo o jednu míň, pochopitelně 😊

Dodělali jsme náš POSTER – dobarvili ho a podepsali

Na závěr jsme si zahráli  hry:

Hot Potato Human Knot

 

14.9.

Dnešní hodinu jsme začali barevně. – v růžové (k velké radosti dívek a nelibosti chlapců😊)

Zahráli jsme si hru, kde jsme si říkali jaké barvy máme rádi a ukazovali si kde ve třídě právě naši barvu najdeme.

Dnešní Icebraker byl také ve znamení barev – znovu jsme si říkali naše jména, abychom si je všichni pořádně zapamatovali a k tomu přidávali barvy, které máme rádi.

 

MDR: namalovali jsme si zvířátko, které máme rádi v barvách, které se nám líbí.

 

Zahráli jsme si hru Barevné rohy – do každého rohu třídy jsme umístili barvu. Všichni jsme se rozeběhli do rohu k nějaké barvě, Miss Taylor pak řekla jednu z barev a ti, co stáli v rohu s barvou vypadli.

Po přestávce jsme si zazpívali písničku s videem How Do We Say Hello

 

Zahráli jsme si další hru, která se nám v minulé hodině moc líbila, a za kterou jsme dostali spoustu čárek ve hře o studenta dne – Book Scavenger Hunt. A opět jsme k ní použili náš Students book a díky hře jsme získali spoustu bodů v soutěži o Studenta lekce.

Vymalovali jsme si naše maskoty a začali pracovat na tablu.

Při další hře jsme si zopakovali zvířátka, která jsme se za celou dobu, co se učíme angličtinu, která jsme se již naučili. A potom jsme si se zvířátky zahráli Šarády.

Dnes byla soutěž napínavá, protože stejný počet bodů získali hned dva z nás a o vítězi rozhodl poslední rozstřel – co nejrychlejší vyspelování slova PURPLE 😊

Gratulujeme výherkyni a příště se uvidíme zase v pondělí.

 

12.9.

Nejdříve jsme se přivítali a navzájem jsme se představili.

Naší se seznámili s Miss Taylor, která nám řekla něco o sobě, svém pejskovi a o zemi odkud pochází – USA/Texas

Zahráli jsme si hru Icebreaker – postavili jsme se do kruhu, přidávali jsme si  maňáska - krtečka a vždy jsme se představili a řekli, co máme rádi – pak jsme předali maňáska dalšímu, ten zopakoval, co už slyšel o předešlých spolužácích a řekl něco o sobě.

Zazpívali jsme si Head, shoulders, knees and toes, abychom si zopakovali části našeho těla a potom si zahráli hru Simons says.

Řekli jsme si něco málo o našem zvířátku, které je naším maskotem a pak jsme si ho nakreslili na první stranu našeho sešitu a začali vybarvovat.

Po přestávce jsme se seznámili s novou učebnicí.
Rozdělili jsme se do dvou skupin a zahráli si “Lov obrázků” – Miss Taylor napsala na tabuli slovo, všichni ho několikrát nahlas vyspelovali a pak jsme ho hledali v učebnici, kdo ho našel první získával bod do dnešní soutěže o studenta hodiny.

Podívali jsme se na písničku, a pěkně jsme si na ni zatancovali.

Nezapomněli jsme ani na pravidla, která bychom měli o hodinách LEAP dodržovat.

Na interaktivní tabuli a na obrázcích jsme si vysvětlili, zda to, co na nich porušuje nebo neporušuje naše pravidla.

 

aktualizováno: 28.01.2023 11:01:58