Arctic Foxes

Vyučující:

 

Quetzal Vallejo-Howard

tel.: +420 773 007 991
email: quetzalvh@ucla.edu

Asistent/ka:

 

Vlad'ka Hlusičková

tel.: +420 604 269 836
email: vladimira.hlusickova@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

LEDEN

19.1.

Dnešní výuka byla opět kvůli karanténě většiny dětí kombinovaná (prezenční + online):

MDR: děti přirovnávaly názvy obrázkům a procvičovaly si tak hláskování nových slovíček

 

Student´s Book: pg. 59/3+ pg. 123/1 nahoře (Grammar Focus)

 

New Grammar: procvičovali jsme    was/wasn´t   a    were/weren´t

                         !POZOR na:  There were... (tam byli)  X   They were... (oni byli)

                                            where? (kde?)   X  were (byl/i)

 

Songs: I was,You were + Song about fish (SB pg. 60)

 

Games and activities: slovíčka nové lekce si děti procvičily formou her What´s missing? + Monster Spelling Game, a na závěr lekce ještě skládaly slova ve větách do správného pořadí při hře Asteroid attack + Charade (předvádění slovíček k uhádnutí);)

 

Homework: WB pg. 58 + 59 na pondělí 24.1.

 

                   

 

17.1.

Dnešní výuka byla kvůli karanténě většiny dětí kombinovaná (prezenční + online):

MDR: děti hledaly, zda jsou ve větách chyby a následně opravené věty zapisovaly, čímž si procvičovaly gramatiku 4.lekce (vazbu "going to" + infinitive of purpose)

 

New vocabulary: dolphin, turtle, anchor, octopus, seahorse, seal, starfish, shell

 

Student´s Book: začali jsme novou lekci - Unit 5 (Under the sea) - pg. 58/1,2 + pg. 59/1

 

New Grammar: věnovali jsme se minulému času slovesa být - was/were

 

     I was at the park yesterday, I wasn´t at home (Včera jsem byl v parku, nebyl jsem doma).         You were sick last week, you weren´t at school (Minulý týden jsi byl nemocný, nebyl jsi ve škole).

     She was happy this morning, she wasn´t sad (Dnes ráno byla šťastná, nebyla smutná).

     There was a fish, there wasn´t a turtle (Byla tam ryba, nebyla tam želva).

     There were some fish, there weren´t any turtles (Byly tam nějaké ryby, nebyly tam žádné želvy).

 

Games and activities:  pro lepší zapamatování nových slovíček jsme si zahráli hru Ten Second Picture a na závěr jsme se rozhýbali u aktivního videa Shark Chase 

 

Homework: WB pg. 58 + 59 na pondělí 24.1.

 

12.1.

The December Student of the Month Award: byl odměněn nejlepší student měsíce prosince - moc gratulujeme!

Quick Review of Unit 4: na začátku hodiny jsme pomocí tabule rychle zopakovali učivo na test

Unit 4 Test: děti absolvovaly test z poslechu, slovní zásoby i gramatiky 4. lekce

Places in Town Word Search: děti luštily osmisměrky a procvičovaly si tak pravopis známých i neznámých slovíček

Games and Activities: Video Story - sledovali jsme příběh "Where are you?" by Jonathan Sundy                                     + na interaktivní tabuli si zahráli hru Fast English Game - Places

Book from the Library: děti si dnes vypůjčily nové knížky z naší anglické knihovny - prosíme o jejich navrácení do 14 dnů (Due Date is 26.1.)

Homework: WB pg. 54 + 55 na pondělí 17.1.

 

10.1.

MDR: děti dokončovaly věty na tabuli: We are going to the library to...(borrow a book).                                                                         He is going to the sport centre to...(play volleyball).

Grammar: procvičovali jsme předložky místa a vazbu "going to + infinitiv účelu" (viz MDR)

Student´s Book: pg. 54/1,2,3 - Directions: North (sever), South (jih), East (východ), West                                                                           (západ)

Games and Activities: na procvičení předložek si děti zahrály 3 kola hry Monster Phrases Game (Positions):) 

Homework: WB pg. 54 + 55 na pondělí 17.1.

Reminder: Připomínáme opakování 4. lekce - už ve středu 12.1. budeme psát test!

 

5.1.

MDR: unscramble the letters (děti luštily a zapisovaly slovíčka 4.lekce z přeházených písmenek)

Student´s Book: pg. 53/1 + 2 (listening + speaking) 

Draw a Town map: na list papíru děti malovaly mapu města s min. 5 různými budovami a podle učebnice (= SB pg. 56 Help a visitor in your town) poté ve dvojicích procvičovaly rozhovory (Where is the bank/castle/library/train station..? The bank is opposite/next to/below/above the...)

Games and Activities: zahráli jsme si video hru na zopakování předložek Prepositions Memory Game + a také si pustili písničku The Prepositions Songs

Homework: WB pg. 53 + 57 na pondělí 10.1.

Reminder: kdo ještě nevrátil, prosím, přineste vypůjčenou knížku z anglické knihovny!

 

3.1.

Talking about Christmas: What did you get for Christmas? What was your best present/gift? What did you eat for Christmas dinner? Do you have a favourite Christmas movie?

MDR: děti dávaly slova ve větách do správného pořadí: going to the / swimming / They are / pool to go = They are going to the pool to go swimming.

Student´s Book: pg. 52 (Look, read and write words)

Workbook: pg. 52 (Listen and draw lines)

Games and Activities: Educandy game (Unit 4 Vocabulary - Spell it!) + Kahoot games (Prepositions of Place - jedna hra byla na procvičení předložek a druhá na vazbu going to + Infinitive of Purpose)

Homework: WB pg. 53 + 57 na pondělí 10.1.

Reminder: připomínáme navrácení knížek z anglické knihovny;)

 

PROSINEC

                Merry Christmas and a Happy New Year!

22.12.

Christmas vocabulary: present/gift (dárek), decorations (dekorace), ornaments (ozdoby), sleigh/sledge (sáně), reindeer (sob), ribbon (stuha), wrapping paper (balící papír), snowflake (sněhová vločka), stocking (punčocha), elves (skřítci), mittens (palčáky), fireworks (ohňostroj), sparkler (prskavka), lights (světélka), bow (mašle), paper chain (papírový řetěz), chimney (komín), bell (zvoneček)/Merry Christmas, Happy Christmas, Happy Holidays, Happy New Year!    

Games and Activities:

  • Active Video: Elves on the Run
  • Christmas Words - presentation
  • Christmas Words Scavenger Hunt
  • Christmas Film: The Snowman
  • Where is it? Christmas Quiz
  • Christmas Word Search
  • Christmas Film: The Lost Letter
  • Songs: Christmas Carols:) 

Homework: WB pg. 49 + 50 na pondělí 3.1.

Reminder: V pondělí 3.1. prosím přineste vypůjčené knížky z anglické knihovny;)

                  

                  

                  

 

 

20.12.

MDR: Unscramble the letters to make a word (děti luštily a správně zapisovaly slova                                z přeházených písmenek: yiarrlb = library, sbu ioantts = bus station, pma = map)

New words: funfair (lunapark, pouť), Pirate Ship (pirátská loď), wrong place (špatné, nesprávné místo)

Student´s Book: pg. 50-51 Story (Up high) + pg. 51/2,3,4 (reading aloud) 

Workbook: pg. 51/2 (Listen and write - How do you spell ... ?)

Active Song: rozhýbali jsme se u aktivního videa "Go Bananas!"

Games and activities: Video Guessing Game - Places Around Town (Buildings and Places) - děti hádaly postupně odkrývající se obrázky;)

Homework: WB pg. 49 + 50 na pondělí 3.1.

 

15.12.

MDR: procvičovali jsme předložky  above/near/opposite/below (Some birds are flying above a                 forest...)

Vocabulary: bank, tower, library, market square, supermarket, bus station, sports centre/center, map

 

Grammar: procvičovali jsme vazbu "going to" + infinitive (infinitiv slovesa-za jakým účelem):                     I am going to (WHERE?) to (WHY?) ............... I am going to the shop to buy a pen.

 

Student´s Book: pg 48/1 (Song) + pg. 49/1,2,3 (Grammar Focus)

Workbook: pg. 48/1,2 (Song Practice)

 

Games and Activities: Charade - před tabulí se děti střídaly v předvádění a hádaní činností, které dělaly (I am going to the library to get a book. I am going to the supermarket to buy some bread...)

 

Homework: WB pg. 46 + 47 na pondělí 20.12. 

 

13.12.

MDR: na začátku hodiny jsme opakovali výrazy "in front of/behind/between/next to"

 

New vocabulary: bank (banka), tower (věž), library (knihovna), market square (tržiště), supermarket, bus station (autobusové nádraží), sports centre/center, map (mapa), town (město)

 

Student´s Book: začali jsme novou lekci - Unit 4 (Around Town) - pg. 46/1,2 + pg. 47/1,3   + pg. 122/1 (cvičení nahoře - Prepositions)

         

New Grammar: předložky místa (Prepositions of Place): opposite (naproti), near (poblíž, blízko), above (výše, nad), below (níže, pod)

 

Games and activities:  pro snadnější zapamatování nových slovíček jsme si zahráli Kahoot  (Around Town Vocabulary) a u tabule také Ten Second Picture Game:)

 

Homework: WB pg. 46 + 47 na pondělí 20.12.

 

8.12.

Quick Review for Test: s dětmi jsme pomocí interaktivní tabule rychle zopakovali látku na test

Unit 3 Test: děti absolvovaly test z poslechu, slovní zásoby i gramatiky 3.lekce

Household chores Word Search: luštili jsme osmisměrky a procvičovali si tak pravopis známých i méně známých slovíček

New words: laboratory (laboratoř), scientist (vědec/vědkyně), button (tlačítko, knoflík), helper (pomocník), bucket (kbelík, kýbl), to press (stisknout)

Student´s Book: pg. 40-41 - Story (Arnold and the Robot) + pg. 40/1,2

Book from the Library: většina dětí si dnes opět vypůjčila knížku z naší anglické knihovny -  prosíme o její navrácení do 14 dnů (Due Date is 22.12.)

Homework: WB pg. 38 + 45 na pondělí 13.12.

 

6.12.

MDR: Draw the clocks (děti dle anglických instrukcí malovaly správný čas na hodinách)

New words: second (druhý), find (najít), dark (tmavý, tma), mess (nepořádek), heavy (těžký) horrible (hrozný, strašný)

Grammar: procvičovali jsme příslovce určující frekvenci - always/usually/sometimes/never

Student´s Book: pg. 38-39 - Story (Tidying up) + pg. 39/2,3,4

Workbook: pg. 39/2 (write v/f/ff)

Games and activities: Rock, Paper, Scissors Challenge (k procvičení slovní zásoby 3. lekce) + Kahoot game (k zopakování gramatiky 3. lekce)

The November Student of the Month Award  - byla odměněna nejlepší studentka měsíce listopadu - moc gratulujeme!

Reminder: nezapomeňte si zopakovat slovíčka a gramatiku 3. lekce - ve středu 8.12. bude test

Homework: WB pg. 38 + 45 na pondělí 13.12.

                  

 

1.12.

MDR: Unscramble the letters (děti dešifrovaly slova z přeházených písmenek) - iytd pu (tidy up)...

New Grammar: příslovce určující frekvenci (Adverbs of Frequency) - používáme v odpovědi na otázku Jak často...?(=How often...?):   How often do you eat ice cream?

      I  always(=vždy) / usually(=obvykle) / sometimes(=někdy) / never(=nikdy)  eat ice cream.

Student´s Book: pg. 37/1,2  + pg. 121 (Grammar Focus) - cvičení 1 dole

Games and activities: Blaster! (hláskování slovíček si děti procvičily při hře) + Time game - Find the clock (na interaktivní tabuli si také další hrou procvičily určování času)

Ask a Friend - a na závěr lekce jsme ještě s dětmi vytvořili dvojice a podle vzorů na tabuli jsme trénovali dnešní novou gramatiku - děti se vzájemně ptaly a odpovídaly:

                    How often do you cook? I never cook.

                    How often do you do the shopping? I sometimes do the shopping.

Reminder: Prosíme o navrácení vypůjčených knih z naší anglické knihovny;)

Homework: WB pg. 36 + 37 na pondělí 6.12.

                  

Grammar: - procvičovali jsme minulý čas prostý a minulý čas průběhový (When I called him,                           he was watching a film).

LISTOPAD

29.11.

Hello conversation: How are you today? Did you play in the snow yesterday?

MDR: Write the times in word form (děti slovně zapisovaly čas, který viděly na obrázku):

         It´s quarter PAST two. It´s half PAST seven. It´s quarter TO five. It´s seven o´clock.

Vocabulary: tidy up, do the shopping, take the dog for a walk, wash up, sweep, cook, dry the dishes, feed the dog

Student´s Book: pg. 36/1,2 (Song) - dvakrát jsme si poslechli písničku, pak děti doplnily cvičení 1 a nakonec jsme si u tabule společně písničku zazpívali, někteří i s tancem;)

Games and activities: Telling Time Kahoot (s dětmi jsme opět procvičovaly vyjádření času) + Educandy Spelling Games (další oblíbenou hrou si děti procvičovaly hláskování slovíček 3.lekce)

Reminder: kdo ještě nedonesl - prosím, přineste do školy vypůjčenou anglickou knížku;)

Homework: WB pg. 36 + 37 na pondělí 6.12.

                   

 

24.11.

MDR: děti správně zapisovaly čísla do dvaceti z přeházených písmenek (wtelev - twelve ...)

Vocabulary: tidy up, do the shopping, take the dog for a walk, wash up, sweep, cook, dry the dishes, feed the dog

Student´s Book: Unit 3 (Daily tasks) - 34/2 (listening)

Telling the Time: SB 35/1, 2 (Grammar Focus) + pg. 121 (cvičení nahoře)

New Grammar: What´s the time? What time is it?

It’s five o’clock ... Je pět hodin.

It's quarter past five ... doslova to znamená "čtvrt (hodiny) po páté" = my říkáme "čtvrt na šest"
It's half past five ... doslova to znamená "půl (hodiny) po páté (hodině)" = my říkáme "půl šesté"
It's quarter to six ... doslova to znamená "čtvrt (hodiny) do šesti (hodin)" = my říkáme "tři čtvrtě na šest"

Songs - What´s the time?

Vocabulary Games: Charades (děti se střídaly v předvádění a hádání nových slovíček) + Kahoot (What are they doing?)

Reminder: kdo ještě nedonesl - prosím, přineste do školy vypůjčenou anglickou knížku;)

Homework: WB pg. 34 + 35 na pondělí 29.11.

 

22.11.

Conversation 1: How are you today? What did you do on the weekend? What is your favourite park?

Review for test: před testem jsme si ještě společně (pomocí chytré tabule) opakovali učivo druhé lekce

Unit 2 Test -  děti absolvovaly test z poslechu, slovní zásoby i gramatiky druhé lekce

Food and Drinks Vocabulary Word Search: také luštily osmisměrky a procvičovaly si tak pravopis známých i méně známých slovíček

Conversation 2 - about books: I read .... . It was good/bad/boring/interesting/exciting... . Do you recommend the book for us to read? I recommend it. I don´t recommend it.

New vocabulary: tidy up (uklidit), do the shopping (nakoupit), take the dog for a walk (vzít psa na procházku), wash up (umýt nádobí), sweep (zamést), cook (uvařit), dry the dishes (utřít nádobí), feed the dog (nakrmit psa)

Reminder: kdo v pondělí zapomněl - prosím, přineste do školy vypůjčené anglické knížky, včetně vyplněné zprávy o obsahu knížky (Book Report) a případně i CD;)

Homework: WB pg. 34 + 35 na pondělí 29.11.

 

15.11.

Conversation: Did you do something fun on the weekend? What else did you do at home?

MDR: nejprve jsme si znovu připomněli, ve kterých větách používáme výraz SOME/ANY a poté děti věty se správným výrazem zapisovaly do svých sešitů

Workbook: pg. 29/1+2 (listening) 

Brain Break: Food Vocabulary (Guess the Word) - děti hádaly správné názvy obrázků jídel

Games and activities: Dialogue Scramble (ve dvojicích děti dávaly rozstříhané kousky rozhovorů do správného pořadí) + Complete the Dialogue (a v dalších dvou rozhovorech pak v sešitech vybíraly a dopňovaly chybějící slova):

                       A: Shall I MAKE a tomato salad for lunch?

                       B: No, I really don´t like tomatoes. How ABOUT potato salad?

                       A: GOOD idea!

Video: What School Lunches Look Like Around the World - na závěr lekce jsme shlédli video o tom, jak vypadají školní obědy v různých zemích světa;)

Reminder (připomínka): nezapomeňte si zopakovat gramatiku a slovíčka 2. lekce - v pondělí 22.11. bude test! + prosím, přineste do školy anglické knížky vypůjčené na 14 dnů:)

Homework: WB pg. 28 + 33 na pondělí 22.11. 

 

10.11.

MDR: opět jsme procvičovali hláskování číslovek  (innety = ninety, noe unhrded = one hundred)

Spelling Game Blaster! - v hláskování slovíček 2. lekce děti pokračovaly formou hry v kroužku u tabule

Student´s Book: pg. 28/1,2 (Listening + Reading/Writing)+ 29/1 (Reading)

Conversation (Tell your partner...): "My favorite meal is ...fish/chicken/sausages/eggs" - děti konverzovaly ve dvojicích o svých oblíbených jídlech a poté tyto informace sdělovaly ostatním: Her/his favorite meal is pizza/salad/bread and honey...

Fruit Guessing Game: na interaktivní tabuli děti hádaly správné názvy postupně se zobrazujícího                                     ovoce;)                       

Homework: WB pg. 24, 25 + 26 (jen cvičení 1 + 2) na pondělí 15.11. 

 

8.11.

MDR: nejprve děti z pomíchaných písmenek skládaly a zapisovaly správná slova a poté je nahlas hláskovaly (Can you spell?, Try to spell): "netwyt"...twenty, "tofry" ...forty

New Grammar: vysvětlovali jsme si, kdy použít návrhy (Suggestions) a jak na ně odpovědět - Shall we (make some soup/have breakfast/go to the park)? How about some...? Good idea! OK. No, thank you, I don´t like ...

Student´s Book: pg. 25/1,2 (Grammar Focus - Suggestions) + pg. 120/1 (dole)

                        + pg. 26-27 - Story (The golden apple) + pg. 27/2

Game: Blaster! - u tabule jsme si zahráli novou hru, při které si děti procvičovaly hláskování slovíček ze druhé lekce 

Book from the Library: většina dětí si dnes vypůjčila knížku z naší knihovny - přejeme hezké počteníčko (+ příp. poslech CD) a prosíme o její navrácení do 14 dnů (Due Date is 22.11.) včetně vyplněné zprávy o obsahu knížky (Book Report);)

Homework: WB pg. 24, 25 + 26 (jen cvičení 1 + 2) na pondělí 15.11. 

 

3.11.

MDR: děti do sešitů doplňovaly věty o oblíbeném i neoblíbeném jídle (At my perfect picnic, there              are some .... There aren´t any .....)

Student´s Book: pg. 24/1 - Song (A picnic) + pg. 120 (Grammar Focus)

Grammar:  podle obrázků na interaktivní tabuli jsme s dětmi procvičovali SOME/ANY

     Miss Quetz se ptala: Are there any bananas/rolls/tomatoes? Is there any cheese/salad?

     A děti podle skutečnosti odpovídaly: There are some bananas. OR There aren´t any tomatoes. 

Active Video: na přání dětí jsme se rozhýbali u aktivního videa Soup Ninja 2:)

Games and activities: 10 Second Picture (děti se střídaly v malování a hádání názvů obrázků na tabuli, čímž si procvičovaly nová slovíčka ze druhé lekce) + Big Describer Game (Food) - a na závěr lekce si ještě děti formou hry na interaktivní tabuli připomněly ještě další slovíčka o jídle

The October Student of the Month Award  - byla odměněna nejlepší studentka měsíce října -moc gratulujeme!

Homework: WB pg. 22 + 23 na pondělí 8.11. 

                                                                                                                

 

1.11.

MDR: talking about last week - What did you do last week (during the fall holiday)?

Student´s Book: Unit 2 (The picnic) - začali jsme novou lekci: SB pg. 22/1,2 + 23/1

New Grammar: ANY/SOME (nějaký) - v otázce a záporné odpovědi používáme ANY, v kladné odpovědi používáme SOME:                                                                                                                                Is there ANY apple juice?    Yes, there is SOME apple juice.

                         Are there ANY tomatoes?    No, there aren´t ANY tomatoes.

New vocabulary: rolls (housky), lemonade (limonáda), cheese (sýr), apple juice (jablečný džus), water (voda), soup (polévka), vegetables (zelenina), salad (salát)

Games and activities: Draw your own sandwich with 5 fillings + talk about it with your partner - děti malovaly sendvič, vybíraly 5 různých náplní a ve dvojicích se potom střídaly ve vytváření otázek a odpovědí o namalovaném obrázku, čímž si hezky procvičovaly novou gramatiku;)

Homework: WB pg. 22 + 23 na pondělí 8.11. 

ŘÍJEN

25.10.

Review for Test: na začátku hodiny jsme opakovali slovíčka i gramatiku na test

Unit 1 Test: děti absolvovaly test z první lekce

Halloween Vocabulary Word Search: děti luštily osmisměrky a procvičovaly si tak pravopis známých i méně známých slovíček

New vocabulary: pumpkin (dýně), costume (kostým), witch (čarodějnice), vampire (upír), ghost (duch), broom (koště), graveyard (hřbitov), cauldron (kotel), haunted house (strašidelný dům), scary = spooky = creepy (strašidelný), devil (ďábel), potion (lektvar), bat (netopýr)

Halloween Songs: Happy Halloween! + Spooky Scary Skeletons + další písničky, které můžete najít zde: https://www.youtube.com/watch?v=rHtq5GIIUV8&ab_channel=SuperSimpleSongs-KidsSongs

Halloween Game: Musical Pictures - na závěr lekce jsme si ještě zahráli hru s halloweenskými obrázky a přerušovanou hudbou, čímž si děti krásně procvičily i dosud neznámá slovíčka - a tak si mohly domů odnést i sladkou halloweenskou odměnu:)

Homework: Have a spooky Halloween! ;)

                    

 

20.10.

MDR: děti do svých sešitů psaly věty o tom, co mají a nemají rádi (I like singing, but I don´t like playing football. I like dancing, but I don´t like doing my homework...)

School Schedules: dětem jsme rozdaly pracovní listy s nedokončenými školními rozvrhy a děti poté ve dvojicích (pomocí vět na tabuli) konverzovaly o pořadí jednotlivých předmětů v rozvrhu (What comes AFTER Englich? What comes BEFORE lunch?)

Brain Break: zacvičily jsme si u dalšího aktivního videa Back to School - Would you rather?

Class Quiz: děti se rozdělily do dvou týmů a písemně odpovídaly na otázky z interaktivní tabule - vždy nejdříve nahlas přečetly nápovědu a poté v týmech hádaly správné názvy školních předmětů                     In this class you learn about numbers. = MATHS

                   In this class you learn to use a computer. = I.T.

                   In this class you learn about the past. = HISTORY

Homework: WB pg. 13, 14 na pondělí 25.10. 

Reminder (připomínka): nezapomeňte si zopakovat 1. lekci - v pondělí 25.10. bude test!

 

18.10.

MDR: What is your favorite school subject and why? - děti do svých sešitů psaly, jaký je jejich oblíbený školní předmět a proč (My favorite subject is Maths because I like numbers...)

New vocabulary: every week (každý týden), before (před), after (po), secret (tajný, tajemství)

Grammar:  have to = muset

                  have to be ready....Musím být připraven/a.

                  You have to wear school uniform....Musíš nosit školní uniformu.

                  !She(he) has to be quiet....Ona(on) musí být potichu.

Brain Break: rozhýbali jsme se u aktivního videa Back to School - Would you rather?

Student´s Book: pg. 13/1 (have to) + pg. 119 - Grammar Focus (cvičení dole)

                           pg. 14-15 - Story (Getting help) - děti si nejprve rozdělily role a příběh dvakrát přečetly a nakonec sledovaly video s tímto příběhem;)

Homework: WB pg. 13, 14 na pondělí 25.10. 

 

13.10.

MDR: listening/writing - procvičování slovní zásoby a gramatiky loňského roku

New/revised vocabulary: plant (rostlina) / school subjects, English, Geography, Music , I.T. , History, Maths, Science, Art, P.E. 

Student´s Book: pg. 11/1 + pg. 12/1,2 - Song + pg. 119 - Grammar Focus (cvičení nahoře)

Grammar:  like/don´t like +ing  - vysvětlovali jsme si novou gramatiku a poté nám děti sdělovaly, co rádi a neradi dělají:

  I like singingI don´t like drawingShe/he likes cookingShe/he doesn´t like doing sport.

Games and activities: Opakovali jsme nová slovíčka (školní předměty) a zahráli si Quiz (děti podle obrázků říkaly názvy předmětů) + Edu Candy Words Game - At School: Spell it! (děti se formou hry na interaktivní tabuli procvičovaly nová slovíčka);)

Homework: WB pg. 10, 11, 12 na pondělí 18.10. 

 

11.10.

Hello again! - "Tell me about the school in nature" (na začátku hodiny nám děti vyprávěly, co zažily minulý týden na škole v přírodě)

MDR: děti dokončovaly pracovní listy k opakování učiva loňského roku

Student´s Book: Unit 1 (Our school) - začali jsme novou lekci: SB pg.10/1,2

New vocabulary: school subjects (školní předměty), English, Geography (zeměpis), Music (hudební výchova), I.T. (informační technologie), History (dějepis), Maths (matematika), Science (přírodověda, biologie, chemie), Art (umění, výtvarná výchova), P.E. (tělesná výchova) / librarian (knihovnice, knihovník)

Games and activities: "Look at Ms.Quetz and guess - what is this?" (děti podle názorného předvádění hádaly a také se učily správně vyslovovat názvy jednotlivých školních předmětů);)

Homework: WB pg. 10, 11, 12 na pondělí 18.10. 

ZÁŘÍ

29.9.

MDR: listening - děti podle poslechu vyplňovaly pracovní listy a opakovaly tak gramatiku i slovíčka

Grammar: opět jsme procvičovali gramatiku loňského roku

Brain Break: Active Video "Food Fight" - rozhýbali jsme se u aktivního videa a zopakovali si některé pohybové výrazy (grab/run/jump/duck/dodge/punch/kick)

Unit 0 Review - Test: děti dokončily test k zopakování nulté lekce

Homework: WB pg. 6,9 na pondělí 11.10. 

 

27.9.

MDR: děti podle poslechu vyplňovaly pracovní listy (k opakování učiva loňského roku)

Student´s Book: pg. 118 (Grammar Focus) - obě cvičení  + pg. 8-9 - Story (The old book) - děti si nejprve rozdělily role a příběh dvakrát přečetly a poté ještě shlédly video + cvičení pg. 9/2

Grammar: procvičování "Good at ... + ing" + přivlastňování (Rosie´s sister, Matěj´s brothers)

Unit 0 Review (Meet the Explorers) - k opakování slovní zásoby a gramatiky + začali jsme Test

Homework: WB pg. 6,9 na pondělí 11.10. 

 

22.9.

MDR (My Daily Report): listening/writing - pracovní listy k opakování učiva z loňského roku

Family Words: vyplněním pracovního listu Family Tree si všechny děti procvičily slovíčka o rodině

Grammar: "Good at" Charades - děti se střídaly v ukázkách toho, v čem jsou dobré (I am good at/not good at  swimming/running/playing tennis/singing/reading...)

A na příkladu své rodiny se děti také učily přivlastňovací apostrof (Possessive Apostroph):

              David is Linda´s brother. Ema is Julie´s sister. Olí and Theo are Tim´s brothers.

Student´s Book: pg. 7/1

Songs: Where is it? + Prepositions Song (opakovali jsme předložky - on/in/at/next to/behind...)

Homework (domácí úkol): Workbook (WB) pg. 5, 7, 8 na pondělí 27.9.  

 

20.9.

MDR (My Daily Report): special test for teachers - lekci děti zahájily poslechem a vyplněním pracovních listů (abychom zjistily, jaké učivo s nimi máme procvičovat a čemu se více věnovat)

Sign Anti-Bullying Certificate: povídali jsme si o tom, jak se správně chovat v našich hodinách a ke svým spolužákům a nakonec jsme všichni podepsali Certifikát proti šikaně (bullying)

Games and activities: Numbers on your back (děti si procvičily číslovky do sta)

Student´s Book: pg. 5/1 - Good at + ing (I am good at riding bikes/climbing trees/doing puzzles/ playing the quitar) + pg. 6 - Song

Workbook: pg. 4/1,2,3

Homework (domácí úkol): Workbook (WB) pg. 5, 7, 8 na pondělí 27.9.                    

 

15.9.

Complete Notebooks and Arctic Foxes Poster - děti si nejprve ozdobily přední stránku svých sešitů a poté dokončily výrobu našeho skupinového plakátu

How to be an Arctic Fox: Classroom rules and useful language (class words) - připomněli (a vyzkoušeli) jsme si pravidla chování při našich lekcích a také jsme si zopakovali užitečné výrazy a anglické fráze pro naši vzájemnou konverzaci v hodinách

Student´s Book: pg. 4 - Unit 0 (Meet The Explorers)

New vocabulary: upstairs, downstairs, twenty-one -(to) fifty, fifty-one -(to) one hundred, cellar

No homework today:)

 

13.9.

Hello and welcome! - přivítali jsme se po prázdninách a rozdali jsme si nové učebnice a sešity (Notebooks)

Arctic Foxes (Polární lišky) - shlédli jsme krátkou prezentaci a zábavné video o maskotu naší skupiny a také jsme společně začali vyrábět náš skupinový plakát (Arctic Foxes Poster), který bude po dokončení viset na chodbě v přízemí vedle naší LEAP učebny;)

Name Game - pro vzájemné představení a procvičení paměti jsme si v kroužku u tabule zahráli hru na jména a gesta

Stand up if... - povídali jsme si o tom, kde všude jsme o prázdninách byli a co všechno jsme dělali a jedli:)

Snatch Game - zahráli jsme si hru, při které jsme si procvičili postřeh a porozumění anglickým pokynům (Touch your head, Raise your hand, Touch your shoulders, Turn around...)

 

aktualizováno: 20.01.2022 23:52:05