Archive 5th Grade Métis 2019-20

 

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY PLNÉ ZÁBAVY, DOBRODRUŽSTVÍ A ODPOČINKU A TĚŠÍME SE NA VÁS!

laugh


2.6.

Na dnešní hodině jsme se viděli v tomto školním roce naposledy. Proto jsme si pořádně procvičili vše, o čem jsme si v minulých hodinách povídali, a to díky velkému kvízu! Děti soutěžily ve dvou týmech a odpovídaly na otázky týkající se všech možných témat (superheroes, planets, food chains, counting, animals, seasons).

Nakonec jsme spočítali body, vyhlásili vítězný tým a zahráli si hru Wordshake. 

 

Procvičování: superheroes (superhrdinové), planets (planety), food chains (potravní řetězce), nouns, verbs and adjectives (podst. jména, příd. jména a slovesa), counting (počítání), animals (zvířata), seasons (roční období)

 

Odkazy: Wordshake (hra se slovy)

 

 

 

26.5.

Dnes jsme si opět přiblížili potravní řetězce - food chains. Zopakovali jsme si důležitá slovíčka (producer, consumer, decomposer) a přidali nová:

 

HERBIVORES - they eat only PLANTS (sheep, cow, rabbit, …)

CARNIVORES - they eat only MEAT (lion, tiger, …)

OMNIVORES - they eat PLANTS and MEAT (people, bear, …)

 

Podívali jsme se na video a poté vyplnili online pracovní list, ve kterém děti určovaly, zda se jedná o:

 

producer (plants, flowers, fruit, vegetables, …)

 consumer (animals, people) 

decomposer (mushrooms, fungi and bacteria)

 

Hodinu jsme zakončili online kvízem.

 

Procvičování: food chains (potravní řetězce)

 

Odkazy: online worksheet (online pracovní list), video about carnivores, herbivores and omnivores (video), quiz (kvíz)

 


19.5.

Dnešní hodinu jsme začali s připomenutím potravinových řetězců (food chains) a videem. Poté měly děti za úkol si vzpomenout na co nejvíce věcí, které viděly, a sestavili jsme společně vlastní potravinové řetězce. Naučili jsme se i pár nových slovíček: 

                            producers (plants - grass, leaves, flowers, …)

                            primary consumer (some animals - rabbit, grasshopper, snail, …)

                            secondary consumer (some animals - tiger, fox, owl, snake, …)

                            decomposer (mushrooms, bacteria)

 

Hodinu jsme zakončili hrou Wordshake.

 

Procvičování: food chains (potravní řetězce a nová slovní zásoba)

 

Odkazy: video about food chains (video o potravinových řetězcích), Wordshake (hra se slovy) 

 


12.5.

Dnes jsme si zahráli hru Hangman (šibenice), která odkryla slovní spojení FOOD CHAIN (potravinový řetězec). Děti měly za úkol v online pracovním listě seřadit obrázky tak, aby šly správně za sebou:

Sun → corn  chicken → human

 

Sun  seaweed  snail  seagull

 

Sun  dead leaves  earthworm  frog 

 

Také jsme si vyluštili osmisměrku (Wordsearch), která se týkala jídla. Děti musely pojmenovat obrázky s jídlem: 

 

water, tea, meat, cabbage, chicken, tuna, potato, hamburger, cheese, sausage, tomato, …

 

Procvičování: food chain (potravinový řetězec), food vocabulary (slovní zásoba jídlo)

 

Odkazy: food chain worksheet (online pracovní list), online wordsearch (osmisměrka) 

 


5.5.

Dnes jsme si povídali o synonymech (Synonyms)

Synonyms for SAID are TALKED, SPOKE, WHISPERED, YELLED, ANSWERED, RESPONDED, SHOUTED, …

 

Zahráli jsme si hru, ve které je potřeba sestavit z písmenek co nejvíce slov a získat co nejvíce bodů!

 

Také jsme si poslechli písničku, která souvisela s dalším úkolem. Děti měly za úkol si zapamatovat, a poté doplnit slova písničky (lyrics) do pracovního listu. 

 

Procvičování: reading (čtení), synonyms (synonyma - slova stejného významu), spelling and alphabet (“spellování“ a abeceda)

 

Odkazy: Wordshake (hra se slovy), song (písnička), worksheet about the song (pracovní list)

 


 

21.4.

Dnes jsme si nejprve zahráli online hru, ve které děti hledaly co nejvíce možných slovíček. Poté měl každý za úkol vymyslet jedno slovo dané kategorie (Tell me a noun, some animal, type of food, body part, …), ze kterého byl vytvořen příběh, a ten jsme si společně přečetli. 

 

Také jsme nakousli téma „quarantine“ (karanténa) a děti měly za úkol nám povědět, jak se cítí (How do you feel?), co jim chybí (What do you miss?) a co dělají (What do you do?). Nakonec jsme si poslechli vtipnou parodii na známou píseň. 

 

Odkazy: Wordshake (online hra se slovy), Funny Fill-In (vytváření příběhů), song (píseň) 

 


14.4.

Na dnešní online hodině jsme se podívali na slovíčka, která jsme se naučili minule a vymýšleli jsme věty, ve kterých byla tato slova (delicious, disgusting, devour, gorge, bland)

 

Děti měly za úkol během šesti minut vyhledat význam nebo překlad šesti nových slovíček a použít je ve větě: 

 

- creamy - sweet - bitter - spicy - rich - savoury 

 

Také jsme si procvičili pomocí online pracovního listu fráze there is a there are

 

Odkazy na procvičování: there is/there are worksheet (pracovní list), escape game (online hra) 

 

 

 

 


 

 

 

UPOZORNĚNÍ7.4. se vyučování nekoná (podrobnosti najdete v záložce ROZVRH HODIN). 


31.3.

Na dnešní online hodině jsme si připomněli pomůcky, které potřebujeme (kartičky). Také jsme se vrátili k minulé hodině, při které jsme se naučili nová slovíčka (delicious, disgusting, devour) a vymýšleli jsme věty, ve kterých tato slovíčka zazněla. Poté jsme společně vyzkoušeli vyluštit osmisměrku (wordsearch), která ukrývala názvy jídel. 

Nakonec jsme se seznámili s novými slovíčky (gorge, bland), která jsme stejně jako minule vyhledali v online slovníku. Děti tedy tato slovíčka s významem přidaly k těm, která si na papír napsaly minule. 

  • gorge - (v.) to eat until you are unable to eat any more
  • bland - (adj.) not having a strong taste

Tento seznam si prosím schovejte! Budeme ho potřebovat i příště. 

 

 


24.3.

Dnes jsme zažili poprvé učení online formou!

Nejdříve jsme se seznámili s pomůckami, které byly potřeba - A4 papír (paper), nůžky (scissors) a pero nebo pastelka (pen or pencil). Pomocí těchto věcí jsme jednoduše vytvořili kartičky, se kterými jsme celou dobu pracovali. Děti si procvičily a určovaly podstatná jména (nouns), přídavná jména (adjectives) a slovesa (verbs)

Také jsme si vyzkoušeli práci s online slovníkem a vyhledávali jsme nová slovíčka (delicious, disgusting, devour)

 

  • delicious - (adj.) having a very pleasant taste or smell
  • disgusting - (adj.) extremely unplesant or unacceptable
  • devour - (v.) to eat something eagerly and in large amounts so that nothing is left

 

Schovejte si na příště vytvořené kartičky se jménem (name), otazníkem (? = question mark), pravda nebo lež (true or false), podstatné jméno (noun), přídavné jméno (adjective), sloveso (verb). Budou se nám hodit! 

 

Online slovník, který jsme dnes použili, najdete zde

 


17.3.

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že od čtvrtka 19. března zprovozníme online výuku, která bude probíhat po dobu uzavření škol. Všichni rodiče obdrželi email s informacemi dne 17. března.

LEAP tým


10.3.

Dnes jsme se vrátili ke knížce Karlík a továrna na čokoládu (Charlie and the Chocolate Factory) a děti porovnaly, v čem se liší začátek (beginning) knihy a filmového příběhu. Vyjmenovali jsme si postavy (Charlie Bucket, Willy Wonka, grandparents, parets, Mike Tevee, Veruca, Augustus, Violet) a poté měly děti za úkol ve skupinkách vymyslet vlastní verzi začátku příběhu o Karlíkovi a předvést nám malou scénku. 


3.3.

Na dnešní hodině jsme si povídali o sladkostech (sweets) a děti měly za úkol vytvořit a nakreslit originální pochutinu inspirovanou knížkou a filmem Karlík a továrna na čokoládu (Charlie and the Chocolate Factory). Nakonec své obrázky ukázaly spolužákům a odpověděly na pár otázek (true or false).


 

18.2.

Dnes jsme si začali povídat o skupině potravin CARBOHYDRATES. Zařadili jsme k této skupině několik příkladů (potatoes, rice, pasta, bread, …). Také jsme se podívali na další skupiny (fruit, vegetables, meat, dairy, sweets) a roztřídili obrázky všech možných potravin. 


11.2.

Na dnešní hodině jsme se zaměřili na jídlo z Turecka a Mexika (Turkish and Mexican food). Podívali jsme se na video, kde byly popsány různé dobroty a děti některé samy nakreslily (tacos, enchiladas, quesadillas, guacamole, …) a popsaly použité ingedience. 


4.2.

Dnes jsme si pověděli, jaké typy jídla známe (fruit, vegetables, meat, starch) a vyjmenovali příklady (pork, cucumber, beef, strawberry, chicken, pasta, blueberries, rice, bananas, ice cream, milk, apples, lamb, bread, rolls, …). Také jsme si řekli, jaké je naše oblíbené jídlo a nakonec děti vymýšlely, jaké ingredience by daly do lektvaru inspirovaného videem o knížce George’s Marvellous Medicine

 

Pokud se chcete s dětmi znovu podívat na video, najdete ho zde

 

 

S novým pololetím přichází malá změna. Protože už dobře známe všechny planety, budeme se učit nové téma - FOOD! Dozvíme se, jaké pokrmy jsou typické pro různé země, naučíme se nová slovíčka a možná i něco ochutnáme!

 

28.1.

Na dnešní hodině jsme kvůli malému počtu žáků hráli hlavně hry. Začali jsme jednou, při které děti používaly frázi „Can I take …?“ a hádali, jaké pravidlo platí pro správná slovíčka (např. double letters in words, only animals, only food, …). Při druhé hře měly děti za úkol popisovat zvířata, která byla na kartičkách. Háčkem ale bylo to, že nesměli při popisování použít slova pod čarou.


21.1.

Dnes jsme si znovu zopakovali, co si pamatujeme o planetách. Poté jsme si zahráli hru, při které děti házely míčem a opakovaly fakta (“Pluto is a dwarf planet, Earth is the 3rd planet in our solar system, Mars has two moons named Phobos and Deimos, ...). Také jsme si zahráli hru, při které děti psaly na papír slova ke kategoriím začínající stejným písmenem (planets, nouns, adjectives, colours).


7.1.

Po vánočních prázdninách jsme si pověděli, jak jsme si je užili. Poté přišla na řadu soutěž, při které děti ve dvou týmech nejprve daly dohromady fakta o planetách, která si pamatovaly. Následovalo sepsání informací na papír a hádání, kterou planetu popisuje jen jedno slovo. Byl to napínavý boj, ale všechny děti musíme za odvedenou práci pochválit!


 

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a šťastný Nový rok!

Merry Christmas and a Happy New Year!


10.12.

Dnes jsme si na začátku hodiny zopakovali, co jsou to „rhyming words“ a zahráli jsme si hru. Děti v kroužku měly za úkol vymyslet slovíčka, která se rýmují, a opakovat je po spolužácích. Začali jsme s těmi jednoduššími (1. going, 2. going and sitting, 3. going, sitting and jumping, 4. going, sitting, jumping and snowing, ...). Poté jsme zkusili i těžší variantu (1. education, 2. education and vacation, 3. education, vacation and bus station, ...). Nakonec jsme se společně podívali na vánoční video.

 

Pokud si chcete s dětmi připomenout video, najdete ho zde.

 

 


3.12.

Po týdnu jsme si dnes opět zopakovali všechna fakta o planetách. Děti odpovídaly na otázky v týmech, a snažily se získat co nejvíce bodů za správné odpovědi. Také jsme si začali povídat o slovech, která se rýmují (rhyming words). Řekli jsme si společně nějaké příklady (blow - glow, tall - fall, bell - tell - hell - sell, ground - round, ...). Poté děti zkusily vymyslet vlastní krátké básničky s tematikou vesmíru, které příště dokončíme.

 

26.11.

Na dnešním začátku hodiny si děti zopakovaly, co si pamatují o Merkuru a Venuši (Mercury and Venus) z minulé hodiny. K těmto faktům jsme pak přidali i nové o Zemi a Marsu (Earth and Mars), které si děti pověděly mezi sebou ve dvojicích. Poté jsme vyzkoušeli, co si všechno pamatujeme a  odpovídali jsme na otázky - pravda nebo lež (true or false)

 

19.11.

Dnes jsme se začali učit o již slibovaných planetách! Pro začátek jsme si je všechny vyjmenovali a napsali je na tabuli ve správném pořadí (Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto). Poté se děti ve dvou skupinách dozvěděly fakta o Merkuru a Venuši, které si na konci hodiny navzájem vyměnily.


OD PŘÍŠTÍ HODINY SE BUDEME UČIT O NOVÉM TÉMATU SPACE!


12.11.

Na dnešní hodině jsme si zopakovali, jaký je rozdíl mezi slovesy a přídavnými jmény (verbs and adjectives). Děti dostaly v týmech různé kartičky s fakty, a měly za úkol najít co nejvíce sloves a příd. jmen. Ty pak napsaly na papír a společné jsme vše zkontrolovali. Nakonec vše děti napsaly na tabuli a vymýšlely věty s těmito slovíčky.


5.11.

Po podzimních prázdninách jsme se na dnešní hodině bavili o slovesech (verbs). Miss Monica vyprávěla krátký příběh a děti předváděly slovesa, která slyšely (flying, sitting, swimming, climbing, thinking, drinking, eating, sleeping, ...). Poté děti vymyslely ve dvojicích vlastní věty a ostatní hádali, o jaké sloveso se jedná. 

 

22.10.

Dnešní hodina měla speciální téma - Halloween! Naučili jsme se slovíčka, která souvisí právě s tímto svátkem (bat, potion, cauldron, werewolf, pumpkin, mummy, witch, grave, spider, vampire, haunted house, ghost, skeleton, zombie, wizard …). Děti všechna tato slovíčka pantomimicky předvedly a nakreslily vlastní obrázky, o kterých nám pak něco pověděly. 

 


15.10.

Společně jsme si dnes zopakovali abecedu a vymýšleli slovesa na jednotlivá písmenka (thinking, running, swimming, …). Děti poté popsaly činnosti, které dělají jejich nakreslení superhrdinové a padouchové z minulé hodiny (flying, running fast, freezing enemies, …)

               


8.10.

Na dnešní hodině jsme se nejprve seznámili s přídavnými jmény, která popisují nálady a vlastnosti našich superhrdinů (např. happy, sad, excited, angry, …). Poté se děti rozdělily do skupinek a nakreslily své vlastní superhrdiny a padouchy. S použitím přídavných jmen je pak popisovaly.

 

 

 

 


1.10.

Dnes jsme si povídali o superhrdinech (superheroes) jako např. Batman, Superman, Spider Man, Flash, Captain Marvel, Iron man a další. Říkali jsme si, jak vypadají navenek, jaké nosí oblečení a jaké mají schopnosti. Přemýšleli jsme a diskutovali o tom, kdo je lepší a proč. Pracovali jsme i ve dvojicích a podle obrázků jsme si superhrdiny vzájemně popisovali.

24.9.

Dnes proběhla naše úvodní hodina. Nejprve jsme si zahráli hru s míčem a vzájemně se představili. Při tom jsme si procvičili základní fráze jako "My name is .... What's your name?" "How old are you?"  "I am ... years old"  "What's your favourite animal?" apod.
Poté jsme se seznámili s pravidly ve třídě (Rules), která budeme při našich hodinách dodržovat (např. speak English, raise your hand, help to each other, sit nicely, no shouting, no eating, no mobil phones, no running,...). 
Představili jsme si i téma, které nás bude při našich hodinách provázet - v našem případě Superheroes. V závěru hodiny jsme si vytvořili jmenovky na stůl.

aktualizováno: 04.06.2023 23:27:42