Archive 4th Grade Métis 2019-20

 

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY PLNÉ ZÁBAVY, DOBRODRUŽSTVÍ A ODPOČINKU A TĚŠÍME SE NA VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE!

wink


4.6.

Dnes jsme se viděli v tomto školním roce naposledy. A tak jsme si zopakovali vše, o čem jsme se společně již učili (animals, food, superheroes, planets, adjectives, nouns and verbs, food chains, …).

Děti ve dvou týmech odpovídaly na otázky v kvízu:

 

What type of animal is it? Is it adjective, noun or verb? 

 

What planet comes after Earth?

 

Is it producer, consumer or decomposer? 

 

 

Nakonec jsme vyhlásili vítězný tým a protože nám zbylo trochu času, zahráli jsme si pár kol hry Wordshake

 

Procvičování: superheroes (superhrdinové), planets (planety), food chains (potravní řetězce), counting (počítání), animals (zvířata), seasons (roční období), nouns, verbs and adjectives (podst. jména, příd. jména a slovesa)

 

Odkazy: Wordshake (hra se slovy)

 


 

28.5.

Dnešní online hodinu jsme začali s hledáním slov v osmisměrce (wordsearch), která se týkala sopek (volcanoes).

Poté jsme se vrátili k potravním řetězcům (food chains), a připomněli si, o jakých slovíčkách jsme si povídali minule:

 

producer (first, secondary, tertiary), consumer, decomposer

 

Také jsme se naučili pár nových slovíček. Děti měly za úkol přiřadit k těmto skupinám co nejvíce příkladů:

 

HERBIVORES - they eat only PLANTS (sheep, cow, rabbit, …)

CARNIVORES - they eat only MEAT (lion, tiger, …)

OMNIVORES - they eat PLANTS and MEAT (people, bear, …)

 

Procvičování: food chains (potravní řetězce)

 

Odkazy: online wordsearch (osmisměrka)

 


21.5.

Dnes jsme si připomněli, o čem jsme si povídali minule - food chain. Podívali jsme se na video, které bylo plné nových slovíček. Děti měly proto za úkol pozorně sledovat, a všechna neznámá slovíčka sepsat na papír:

Carnivore (masožravec), herbivore (býložravec), predator (dravec), photosyntesis (fotosyntéza), fungi (houby), …

 

Tato slovíčka jsme si společně vysvětlili a přeložili je. Také jsme se setkali s dalšími novými pojmy v potravním řetězci:

 

producers (plants - grass, leaves, flowers, …)

 

primary consumer (some animals - rabbit, grasshopper, snail, …)

 

secondary consumer (some animals - tiger, fox, owl, snake, …)

 

decomposer (mushrooms, bacteria)

 

Procvičování: food chain and new vocabulary (potravní řetězce a nová slovní zásoba)

 

Odkazy: video about food chains (video)

 


14.5.

Na dnešní hodině jsme se naučili nové slovní spojení FOOD CHAIN (potravní řetězec). Tato slovíčka nám odtajnila hra Hangman (šibenice), díky které procvičujeme “spellování“ a abecedu. 

Také jsme se podívali na názvy částí těl zvířat (animal body parts):

 

shell, tail, claws, teeth, arms, legs, fur, scales, wings 

 

Poté měly děti za úkol seřadit obrázky v pracovním listě do potravinového řetězce:

 

Sun → corn  chicken → human

 

Sun  seaweed  snail  seagull

 

Sun  dead leaves  earthworm  frog 

 

Sun  grass  grasshopper  lizard  hawk

 

Nakonec děti vymýšlely a nakreslily vlastní potravní řetězce, které nám ukázaly. 

 

Procvičování: food chain (potravní řetězec), animal body parts (zvířecí část těla), spelling (“spellování“)

 

Odkazy: food chain worksheet (online pracovní list), animal body parts worksheet (pracovní list se zvířaty)


7.5.

Dnes jsme si zahráli na rozehřátí hru Wordshake, kterou děti dobře znají. Procvičili jsme tak abecedu a “spellování.“

Také jsme se naučili dvě nová slovíčka - Nocturnal Animals („noční zvířata“ - zvířata, která přes den spí, a v noci jsou vzhůru):

 

bat, fox, owl, hedgehog, badger, cat, hamster

 

a Diurnal Animals (zvířata, která v noci spí, a přes den jsou vzhůru):

 

monkey, dog, snake, gorilla, bunny, zebra, …

 

O nočních zvířatech jsme si přečetli spoustu zajímavých informací, a procvičili tak správnou výslovnost a čtení. 

 

Procvičování: Nocturnal and Diurnal Animals („noční a denní zvířata“), spelling and alphabet (“spellování“ a abeceda), reading (čtení)

 

Odkazy: Reading about Nocturnal Animals (čtení o nočních zvířatech), Wordshake (hledání slov)

 

 

30.4.

Na dnešní online výuce jsme si zahráli online hru s písmeny, při které hrálo velkou roli správné „spellování.“ Děti hledaly co nejvíce možných slov i ve slovním spojení asteroid belt

Poté jsme se věnovali slovům, které se rýmují (rhyming words):

 

boat - goat - coat

see - sea - bee

steal - real - feel

pen - ten

free - tree - three 

 

Nakonec jsme vytvořili příběh a společně si ho nahlas přečetli.

 

Procvičování: spelling (“spellování“), rhyming words (rýmy), reading (čtení)

 

Odkazy: Wordshake (hledání slov), Funny Fill-In (vytváření příběhů)

 


16.4.

Dnešní hodina začala malým rozhřívacím kvízem o planetách (true or false quiz). Také jsme se podívali na video s příběhem o planetě Pluto. 

 

Děti musely dávat pozor, protože následovaly otázky, na které měly za úkol odpovědět (What is the name of Pluto’s friend? - Her name was Sharon! What were they practising? - They were dancing! Who was the winner? - Pluto was the winner! …)

 

Nakonec jsme společně hledali co nejvíce možných slov v online hře. 

 

Odkazy: video about Pluto (video s příběhem o Plutovi), wordshake (hledání slov) 

 


UPOZORNĚNÍ: 9.4. se vyučování nekoná z důvodu velikonočních prázdnin (podrobnosti najdete v záložce ROZVRH HODIN).


2.4.

Na dnešní online hodině Angličtiny jsme si znovu odpověděli na pár otázek (true or false) a zahráli si pár her. 

 

Jako první jsme si zahráli šibenici (Hangman), při které děti hádaly ukrytá písmenka ve jménech postav ze Star Wars. 

Poté jsme se podívali na video o planetách a ověřili si pár informací, které si děti napsaly na papír:

  • Jupiter is the biggest planet.
  • Saturn can float in water and is very light.
  • Uranus spins on its side.
  • Neptune takes 160 years to orbit the Sun.  

Nakonec jsme ve slovním spojení Galactic Planet hledali co nejvíce možných slov (pet, net, late, lap, lip, …)

 

Schovejte si prosím papír s fakty o planetách, které jsme dnes napsali. Budou se nám pro příště hodit! 

 

Odkaz na procvičování a video: Planets (video o planetách), Hangman (online šibenice)

 


 

26.3.

Dnes jsme se podruhé sešli na online výuce AJ. Připomněli jsme si a ukázali ostatním, co jsme si minule přichystali - kartičky. Procvičili jsme odpovídání na otázky, podívali jsme se společně na video o vesmíru a vyzkoušeli, co si pamatujeme pomocí otázek pravda nebo lež (true or false). Také jsme si zopakovali podstatná jména, přídavná jména a slovesa (nouns, adjectives and verbs). Nakonec jsme společně zkusili najít všechna slovíčka spojená s planetami a vesmírem v osmisměrce (wordsearch)

Pokud se chcete znovu podívat na video, najdete ho zde

 

Odkaz na online osmisměrku najdete zde

 


19.3.

Dnes jsme zažili poprvé učení online formou!

Nejdříve jsme se seznámili s pomůckami, které byly potřeba - A4 papír (paper), nůžky (scissors) a pero nebo pastelka (pen or pencil). Pomocí těchto věcí jsme jednoduše vytvořili kartičky, se kterými jsme celou dobu pracovali. Děti si procvičily a určovaly podstatná jména (nouns), přídavná jména (adjectives) a slovesa (verbs). Také odpověděly na pár otázek (Venus spins backwards. - true! - I have a green T-shirt. - true! - Mercury is the second closest planet to the Sun.  - false! - …) a vymýšlely vlastní.

Schovejte si na příště vytvořené kartičky se jménem (name), otazníkem (? = question mark), pravda nebo lež (true or false), podstatné jméno (noun), přídavné jméno (adjective), sloveso (verb) a s abecedou (alphabet). Budou se nám hodit! 

 

 


17.3.

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že od čtvrtka 19. března zprovozníme online výuku, která bude probíhat po dobu uzavření škol. Všichni rodiče obdrželi email s informacemi dne 17. března.

LEAP tým


5.3.

Na dnešní hodině jsme se znovu podívali na planety, které děti znají. Odpovídaly na otázky typu pravda nebo lež (true or false) a soutěžily, která skupina získá nejvíce bodů. Poté dostal každý jeden nový fakt, který s ostatními vyměnil. Nakonec se snažily skupinky sepsat na tabuli co nejvíce vět.


 

20.2.

Dnes jsme se opět podívali na slovíčka spojená s vesmírem. Zahráli jsme si hru, při které jsme opakovali všechna slovíčka, která již řekli spolužáci, a to ve dvou kolech! Při této hře jsme si procvičili spoustu nové slovní zásoby (comet, space shuttle, meteors, astronauts, Milky Way, black hole, stars, planets, Titan, …). Děti poté měly za úkol vyhledat informace v knížkách o planetě Zemi (Earth), které ostatním odprezentovaly. 


13.2.

Na dnešní hodině jsme si zopakovali fakta o Merkuru a Venuši (Mercury and Venus), a také jsme spojili dvě věci - planety a blížící se Valentýn. Děti vyrobily přáníčka, která Vám doufáme udělala radost. 


6.2.

Dnes jsme začali hodinu hrou „Hangman,“ která nám napověděla, o čem se v příštích hodinách budeme učit - Planets (planety). Všechny jsme je společně vyjmenovali a napsali jejich správné pořadí. Nakonec se děti ve skupinkách Mercury a Venus dozvěděly informace o těchto planetách, které následně druhé skupině odprezentovaly. 


S novým pololetím přichází i nové téma, o kterém se budeme učit - PLANETS! Naučíme se společně spoustu nových slovíček a zajímavých informací o planetách sluneční soustavy. 

 

23.1.

Dnes jsme si na začátku hodiny zahráli hru, při které děti buď popsaly slovně nebo předvědly různá zvířata (penguin, rhino, dolphin, tiger, frog, lion, swan, …). Poté jsme se podívali na video, při kterém děti poznávaly další zvířata a popisovaly je pomocí přídavných jmen (dangerous, big, tall, brown, …)


9.1.

Po vánočních prázdninách jsme si dnes zopakovali, co jsou to přídavná jména (adjectives). Děti vyjmenovaly příklady zvířat, přídavných jmen a zahráli jsme si hru. Každý na papír napsal kategorie a v každém kole bylo vybráno jedno písmeno. Na toto písmeno muselo každé slovo jedné kategorie začínat (dog, dark blue, dry or octopus, orange, old). Nakonec jsme spočítali body a vyhlásili vítěze. 


 

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a šťastný Nový rok!

Merry Christmas and a Happy New Year!


19.12.

Máme před sebou Vánoce, a proto jsme si dnes společně vytvořili vánoční přáníčka (Christmas Cards). Děti měly pomocí malých nápověd nakreslit vánoční stromek (1. Draw a small triangle in the middle of your page. 2. Draw a bigger triangle on the top of your middle triangle. 3. Draw the biggest triangle under your middle triangle. 4. Draw a star on the top. ...). Doufáme, že Vás tato přání potěšila!


12.12.

Dnes si děti nejprve zopakovaly, co jsou to „nouns, adjectives and verbs“ (podst. jména, příd. jména a slovesa). Poté měly za úkol tyto slovní druhy najít v textu o různých skupinách živočichů (fish, insects and birds). Stihli jsme si zahrát i malou hru s pravidly. Pokud Miss Monica řekla přídavné jméno (např. small), děti musely vyskočit, pokud řekla sloveso (např. cry), musely si dřepnout a pokud podstatné jméno (např. cat), musely se dotknout nosu. 


5.12.

Na dnešní hodině Angličtiny jsme si zopakovali, jaká přídavná jména (adjectives) děti znají (furry, small, black, tiny, quiet, cute, exhausted, scary, ...). Zahráli jsme si hru, při které si všichni museli zapamatovat slova, která byla řečena spolužáky v kruhu (1. small, 2. small and white, 3. small, white and big, ...). Nakonec děti ve skupinách nakreslily svá vlastní zvířata s použitím všech těchto přídavných jmen.

 

28.11.

Dnes jsme si zopakovali, co znamenají slovíčka mammals, amphibians a reptiles. Díky kvízu si děti osvěžily různé rysy těchto skupin živočichů („Mammals are warm-blooded, reptiles and amphibians lay eggs, …“). Poté měly za úkol vypsat příklady zvířat ke každé skupině (frog, salamander, snake, dog, cat, dolphin, ...) a podělit se o jejich popis s ostatními („My animal is a mammal, it has four legs, it lives on a farm, it has two horns - it’s a cow!“).


21.11.

Na dnešní hodině Angličtiny jsme se začali učit slibované nové téma - zvířata! Už jsme si něco málo řekli minule, dnes jsme ale probrali hlouběji savce (mammals), plazy (reptiles) a obojživelníky (amphibians). Děti měly ve skupinkách za úkol rozřadit podstatná jména (nouns), přídavná jména (adjectives) a slovesa (verbs), která našla v krátkých textech o již zmiňovaných skupinách zvířat. Nakonec všechny informace přednesly ostatním a stihli jsme i hru „Hangman!“


OD PŘÍŠTÍ HODINY SE BUDEME UČIT O NOVÉM TÉMATU ANIMALS OF THE WORLD!


14.11.

Na dnešním začátku hodiny jsme si osvěžili paměť, a ve dvojicích děti odpovídaly na otázky o sopkách. Poté se dvojice spojily do větších týmů a dostaly za úkol rozřadit různá zvířata do skupin podle toho, jak si jsou podobná. Nakonec jsme si řekli něco o savcích, plazech, obojživelnících (mammals, reptiles and amphabians) a příště v tom budeme pokračovat.

 


7.11.

Po malé podzimní prázdninové pauze jsme si zopakovali úplně všechno, co jsme se už naučili o zemětřeseních (earthquakes), tsunami (tsunami) a o sopkách (volcanoes). Poté jsme si zahráli hru „broken telephone“ a v encyklopediích děti v týmech vyhledávaly informace o zvířatech a organismech spojených s mořem. 

 

 

 

24.10.

Dnešní hodina měla speciální téma - Halloween! I přes to, že některá slovíčka už děti znaly, procvičily si je všechny (black cat, witch, zombie, ghost, pumpkin, spider, vampire, mummy, wizard, haunted house, werewolf, human skeleton, grave stone, …). Nakreslili jsme si společně obrázky různých strašidel a předmětů spojených s právě tímto svátkem. Nakonec jsme stihli si zahrát i hru Hangman


17.10.

Dnes si děti ve dvou týmech s názvy Earthquakes a Volcanoes zasoutěžily a odpovídaly na otázky právě o zemětřeseních a sopkách. Poté si společně přečetly fakta o tsunami v encyklopediích. Dokonce tsunami děti zkusily nakreslit a popsat jeho vznik. 

 

                  

 

                  

 

                 


10.10.

Na dnešní hodině jsme si nejprve zopakovali fakta z minulé hodiny o sopkách. Poté jsme si povídali o zemětřesení (earthquake), a jak se chovat, pokud takové zemětřesení vypukne. Naučili jsme se slovíčka spojená s tímto tématem a přiřazovali je k obrázkům (např. hypocentre, epicentre, tectonic plates, …)


3.10.

Dnes jsme si povídali o sopkách (volcanoes). Naučili jsme se nová slovíčka, která se vztahují k tomuto tématu (např. lava, magma, eruption, tectonic plates, explode, active,...), a také jsme se dověděli mnoho zajímavých věcí. Rozdělily jsme se na dvě skupiny a seznámili se se zajímavostmi k tématu. Poté jsme se je sdělili členům druhé skupiny (buď jsme je přečetli nebo vyjádřili vlastními slovy). Nakonec jsme si zasoutěžili, která skupina si pamatuje víc informací.

26.9.

Dnes proběhla naše úvodní hodina. Nejprve jsme si zahráli hru s míčem a vzájemně se představili. Při tom jsme si procvičili základní fráze jako "My name is .... What's your name?" "How old are you?"  "I am ... years old" apod.
Poté jsme se seznámili s pravidly ve třídě (Rules), která budeme při našich hodinách dodržovat (např. speak English, raise your hand, help to each other, sit nicely, no shouting, no eating, no mobil phones, no running,...). 
Představili jsme si i téma, které nás bude při našich hodinách provázet - v našem případě The Environment. V závěru hodiny jsme si vytvořili jmenovky na stůl.

aktualizováno: 25.03.2023 00:07:11