Archive 3rd Grade Métis 2019-20

 

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY PLNÉ ZÁBAVY, DOBRODRUŽSTVÍ A ODPOČINKU A TĚŠÍME SE NA VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE!

wink


2.6.

Dnes jsme se na online hodině viděli naposledy v tomto školním roce. Zasoutěžili jsme si tedy ve dvou týmech a zopakovali tak všechna témata, o kterých jsme se již učili (superheroes, planets, food chains, counting, nouns, verbs and adjectives, animals, seasons)!

Děti odpovídaly na otázky:

 

What is his name? What can you see in the picture?

 

What type of animal is it? What planet comes after Earth?

 

Is it adjective, noun or verb? 

 

Is it producer, consumer or decomposer? 

 

 

Nakonec jsme sečetli body a vyhlásili vítězný tým!

 

Procvičování: superheroes (superhrdinové), planets (planety), food chains (potravní řetězce), counting (počítání), animals (zvířata), seasons (roční období), nouns, verbs and adjectives (podst. jména, příd. jména a slovesa)

 

 


 

26.5.

Dnešní online hodinu jsme začali připomínkou na sopky (volcanoes)! Zkusili jsme najít co nejvíce slov v online osmisměrce (wordsearch).

Poté jsme si znovu připomněli potravní řetězce - food chains a zopakovali jsme si důležité pojmy:

 

producer (plants, flowers, fruit, vegetables, …)

 consumer (animals, people) 

decomposer (mushrooms, fungi and bacteria)

 

Tyto pojmy děti procvičily v online pracovním listě. 

 

Procvičování: food chains (potravní řetězce), volcanoes (sopky)

 

Odkazy: online worksheet (online pracovní list), wordsearch (osmisměrka)

 


19.5.

Dnešní hodinu jsme začali s malým protáhnutím! Zahráli jsme si totiž hru s kostkou (dice), která nám určila několik úkolů:

                                                     Touch the floor!

                                                    ► Hands up!

                                                    ► Jump!

                                                    ► Walk!

                                                     Touch your knees!

                                                     Spin!

 

Poté jsme se podívali na video o potravinovém řetězci (food chain). Podle něj měly děti za úkol vyjmenovat co nejvíce slovíček, ze kterých jsme sestavili vlastní potravinové řetězce. K této slovní zásobě jsme přidali pár nových pojmů:

 

producers (plants - grass, leaves, flowers, …)

primary consumer (some animals - rabbit, grasshopper, snail, …)

secondary consumer (some animals - tiger, fox, owl, snake, …)

decomposer (mushrooms, bacteria)

 

Nakonec jsme si zahráli hru Wordshake, ve které děti hledaly co nejvíce slov.

 

Procvičování: food chains (potravní řetězce a nová slovní zásoba)

 

Odkazy: video about food chains (video o potravinových řetězcích), Wordshake (hra se slovy) 

 


12.5.

Na dnešní hodině jsme se naučili nové slovní spojení FOOD CHAIN (potravinový řetězec). Tato slovíčka nám odtajnila hra Hangman (šibenice). Poté měly děti za úkol seřadit obrázky v pracovním listě do potravinového řetězce:

Sun → corn  chicken → human

 

Sun  seaweed  snail  seagull

 

Sun  dead leaves  earthworm  frog 

 

Také jsme se podívali na názvy částí těl zvířat (animal body parts):

 

shell, tail, claws, teeth, arms, legs, fur, scales, wings 

 

Nakonec jsme si zahráli hru Wordshake, díky které procvičujeme “spellování.“

 

Procvičování: food chain (potravinový řetězec), animal body parts (zvířecí část těla), spelling (“spellování“)

 

Odkazy: food chain worksheet (online pracovní list), animal body parts worksheet (pracovní list se zvířaty), Wordshake (online hra)

 


5.5.

Dnes jsme si zopakovali a přečetli, co jsou to Nocturnal Animals („noční zvířata“): 

bat, fox, owl, hedgehog, badger, cat, hamster

 

Přidali jsme i nový název - Diurnal Animals („denní zvířata“):

 

monkey, dog, snake, gorilla, bunny, …

 

Rozdělili jsme tyto dvě skupiny, a děti měly za úkol rozřadit zvířata v pracovním listě podle toho, zda jsou Nocturnal nebo Diurnal.

 

Také jsme si zahráli hru, ve které je potřeba sestavit z písmenek co nejvíce slov a získat hodně bodů!

 

Procvičování: Nocturnal and Diurnal Animals („noční a denní zvířata“), spelling and alphabet (“spellování“ a abeceda), reading (čtení)

 

Odkazy: Reading about Nocturnal Animals (čtení o nočních zvířatech), Animals Worksheet (pracovní list), Wordshake (hra se slovy)

 

 


 

28.4.

Na dnešní online hodině jsme si společně vyluštili křížovku (crossword), při které jsme si zopakovali fakta o vesmíru (What is the second nearest planet to the Sun? What is the largest planet in the solar system? What planet is called the red planet? …)

Hra Hangman (šibenice) nám odtajnila nové slovíčko - nocturnal animals (noční zvířata): 

 

bat (netopýr), fox (liška), owl (sova), hedgehog (ježek), badger (jezevec) 

 

Společně jsme si přečetli informace o těchto zvířatech, a pořádně tak procvičili čtení nahlas. 

 

Procvičování: nocturnal animals (noční živočichové), planets and our solar system (vesmír), alphabet and spelling (“spellování“ a abeceda)

 

Odkazy: planets crossword (křížovka), reading about nocturnal animals (čtení o zvířatech) 

 


21.4.

Dnes jsme se společně podívali na pár slovíček spojených s počasím:

clouds, weather, hot, sun, cold, snow, wind, rain, lightning, tree, flower, fog, umbrella 

 

Také jsme si zahráli online hru, ve které děti hledaly co nejvíce slovíček. 

 

Stejně jako minule jsme společně vytvořili nový příběh. Děti měly za úkol vymyslet slovíčka různých kategorií (Tell me an adjective, animal that lives in a jungle, famous person, county, …). Poté jsme si ho přečetli. 

 

Procvičování: adjectives (přídavná jména), nouns (podstatná jména), weather vocabulary (slovní zásoba spojená s počasím)

 

Odkazy: Wordshake (online hra se slovy), Funny Fill-In (vytváření příběhů)

 


14.3.

Na dnešní online hodině jsme si připomněli video o zvířatech (dangerous animals), které jsme viděli na minulé hodině. Děti odpověděly na pár otázek (true or false).

Podívali jsme se na online pracovní list, ve kterém děti doplňovaly odpovědi na otázky (Can frogs fly? Can pigs play the quitar? Can crocodiles play tennis? Can birds fly? …)

 

Děti měly také za úkol vytvořit společně netradiční příběh. Každý řekl jedno slovo (animal, favourite food, famous person, number, body part, …), ze kterých se sestavil příběh, který jsme si přečetli.

 

Jako poslední aktivitu jsme vyluštili online osmisměrku (wordsearch)

 

Odkazy: wordsearch (online osmisměrka), Funny Fill-In (vytváření příběhů) 

 


 

 

UPOZORNĚNÍ7.4. se vyučování nekoná (podrobnosti najdete v záložce ROZVRH HODIN). 


31.3.

Na dnešní hodině jsme si ukázali, jaké kartičky jsme minule vyrobili. Odpověděli jsme společně na pár otázek (Frog is an amphibian. TRUE! Lion is a reptile. FALSE! …) a děti vymýšlely vlastní.

Také jsme se podívali na video, které bylo o lvech (lions), žralocích (sharks) a krokodýlech (crocodiles) a zkusili jsme si vzpomenout, co jsme se dozvěděli. 

Video, na které jsme se dnes dívali, najdete zde

 

 


24.3.

Dnes jsme zažili poprvé učení online formou!

Nejdříve jsme se seznámili s pomůckami, které byly potřeba - A4 papír (paper), nůžky (scissors) a pero nebo pastelka (pen or pencil). Pomocí těchto věcí jsme jednoduše vytvořili kartičky, se kterými jsme celou dobu pracovali. Děti si procvičily a určovaly podstatná jména (nouns), přídavná jména (adjectives) a slovesa (verbs).

Schovejte si na příště vytvořené kartičky se jménem (name), otazníkem (? = question mark), pravda nebo lež (true or false), podstatné jméno (noun), přídavné jméno (adjective), sloveso (verb). Budou se nám hodit! 

 


17.3.

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že od čtvrtka 19. března zprovozníme online výuku, která bude probíhat po dobu uzavření škol. Všichni rodiče obdrželi email s informacemi dne 17. března.

LEAP tým


10.3.

Dnes jsme si připomněli příběh o Gigantosaurovi a shrnuli, co se stalo na začátku, uprostřed a na konci příběhu (beginning, middle, end). Děti měly za úkol ve skupinkách nacvičit a následně nám předvést scénku z jednotlivých částí příběhu. Nakonec začaly všechny tři části kreslit.


3.3.

Dnes jsme se na hodině bavili o dinosaurech. Děti se z písmenek ve slově GIGANTOSAURUS snažily najít co nejvíce nových slovíček a soutěžily, která skupina vyhraje. Nakonec jsme si přečetli příběh o zmiňovaném Gigantosaurovi.


 

18.2.

Dnes jsme hodinu začali opakováním faktů o plazech, savcích a obojživejnících (reptiles, mammals and amphibians). Děti odpovídaly na otázky pravda nebo lež (true or false). Také jsme pár zvířat popsali a ostatní hádali, o jakého živočicha se jedná (It’s a mammal, it is big and brown and It lives in a forest. It’s a bear!). Nakonec jsme si povídali o dinosaurech a podívali se na krátké video. 

 

Pokud Vás zajímá zmíněné video, najdete ho zde

 

 


11.2.

Na dnešní hodině jsme se naučili, co znamená slovo savci, plazi a obojživelníci (mammals, reptiles and amphibians). Rozdělili jsme je a ve skupinkách děti zjišťovaly různé inofrmace. Ty nám pak přednesly a nakonec jsme si přečetli slibovaný příběh o zvířatech.    

         


4.2.

Na dnešní hodině jsme se společně věnovali novému tématu. Začali jsme hrou (hangman), při které děti hádaly, co ukrývají chybějící písmenka ve slově mammals (savci). Poté jsme se podívali na pár obrázků a řekli si, jaká zvířata jsou savci, a co to znamená. Hodinu jsme zakončili pantomimickým předváděním různých zvířat (bear, tiger, whale, butterfly, penguin, deer, swan, crocodile, girrafe, …) a prohlédli jsme si knížku, kterou si příště přečteme. 


Planety i superhrdiny už moc dobře známe, tudíž je správný čas na změnu. Se začátkem druhého pololetí se budeme společně učit nové téma - ANIMALS! Naučíme se společně spoustu nových slovíček a zajímavých informací o zvířatech.

 

 

28.1.

Dnes jsme si společně zahráli pár her. Při první děti používaly frázi „Can I take …?“ a hádali, jaké pravidlo platí pro správná slovíčka (např. double letters in words, only animals, only food, only words that start with the same letter as their names, …). Poté jsme si házeli s míčem a tvořili řetězec slov, která spolu souvisí (book - story - words - letters- alphabet - B - banana - fruit - apple - …). 


21.1.

Dnes jsme si zahráli hru, při které si děti musely pamatovat všechna již řečená přídavná jména (adjectives). Poté jsme pomocí těchto slovíček popsali obrázky, na kterých byly různé postavy z filmů. Nakonec jsme se podívali na slovní zásobu spojenou se superhrdiny a vyjmenovali si pár slovíček (invisible, strong, powerful, mask, boots, cape, costume, fire, ice, sidekick, ...).


7.1.

Po vánočních prázdninách jsme si pověděli, co jsme dělali, a jak jsme si volno užili. Poté jsme se podívali na obrázek, který děti pomocí slovíček popsaly (dark, scary, terrinle, horrible, cold, ...). Pak měly za úkol nakreslit společně ve skupině hrdinu nebo padoucha (hero or villain), který podle nich žije na takovém místě. Vymyslely mu jméno, popsali, co dělá, co má rád a ukázaly nám jejich obrázky.

 

   

  

    

 


 

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a šťastný Nový rok!

Merry Christmas and a Happy New Year!


10.12.

Dnes jsme na začátku hodiny popsali pět fotografií, na kterých byli různí superhrdinové. Děti při tom použily všechna možná přídavná jména, která znají (big, tall, strong, smart, intelligent, bald, beautiful, red, ...). Poté jsme si zahráli stejnou hru, jako minule. Při té si děti procvičily paměť. Také jsme stihli vyrobit vánoční přání se stromečkem a nápisem “Merry Christmas!”


3.12.

Opět jsme si na dnešní hodině Angličtiny zopakovali všechna přídavná jména, která známe. Pořádně jsme je procvičili pomocí hry, při které si děti musely zapamatovat slovíčka, která byla řečena spolužáky (1. happy, 2. happy and big, 3. happy, big and angry, 4. happy, big, angry and small, ...). Při této hře jsme využili i pantomima a převáděli, jak různá příd. jména vypadají. Nakonec si každý vybral jedno slovo z tabule, a ve skupinkách děti nakreslily své vlastní superhrdiny. 


26.11.

Dnes jsme začali hodinu hrou Hangman. Děti se dozvěděly, jaká existují přídavná jména (Adjectives) a všechna jsme si je procvičili (small, big, fast, slow, kind, brave, green, bad, good, nice, strong, red, dark, long, ...). Poté měly děti za úkol ve skupinkách popsat různé superhrdiny (“Superman is brave and strong.”) a ostatní hádaly, o jakou postavu jde. Nakonec jsme se stihli i podívat na krátké video.

 

Pokud si video chcete pustit s dětmi znovu, klikněte zde.


19.11.

Na dnešní hodině Angličtiny jsme se začali učit slibované nové téma - superhrdinové! Popisovali jsme různé hrdiny (Spiderman, Superman, Black Panther, Flash, Ironman, ...) bez toho, abychom řekli jejich jméno. Poté jsme si zahráli malou hru, při které se děti podle svých barev oblečení stavily k obrázkům superhrdinů (“If you’re wearing black - go to Batman, If you’re wearing pink - go to Hulk!”). Nakonec děti dokončily své plakáty o planetách z minula.


OD PŘÍŠTÍ HODINY SE BUDEME UČIT O NOVÉM TÉMATU SUPERHEROES!


12.11.

Dnes jsme si opět zopakovali všechny informace, které děti už moc dobře znají z minulých hodin o vesmíru a planetách. Přece jen ale byla dnešní hodina trochu jiná, protože děti pracovaly ve dvojicích. Byly tak společně v týmech  a soutěžily, kdo odpoví správně na co nejvíce otázek. Nakonec vytvořily malé plakáty o planetách - ty vám dokončené ukážeme příště.

 

 


5.11.

Po malé podzimní prázdninové pauze jsme si zopakovali všechna fakta o planetách, která známe z minula. Děti soutěžily v týmech, odpovídaly na otázky a v těsném souboji porazil tým Sun protivníky z týmu s názvem Moon. Poté jsme k vědomostem přidali nové informace o planetách Neptun, Uran a Pluto (Neptune, Uranus and Pluto)

 

22.10.

Dnešní hodina měla speciální téma - Halloween! Naučili jsme se společně nová slovíčka spojená s halloweenskou tematikou (bat, potion, cauldron, werewolf, mummy, witch, grave, spider, vampire, haunted house, ghost, skeleton, zombie, pumpkin, wizard …). Tato slovíčka jsme si procvičili pantomimickou hrou, soutěží s psaním na tabuli a nakonec děti nakreslily své vlastní obrázky. 

 


15.10.

Na dnešní hodině děti v týmech Země, Merkur a Venuše (Earth, Venus and Mercury) soutěžily, kdo odpoví správně na nejvíce otázek, které znají z minulých hodin (např. Which planet spins backwards? and Which planet is the biggest and smallest?). Následně si každá skupinka vybrala planetu, o které nám pověděla něco více. Informace si děti společně přečetly v obrázkových encyklopediích o vesmíru.                      

   

 

8.10.

Dnes jsme se společně učili o dvou planetách naší sluneční soustavy - Zemi a Marsu (Earth and Mars). Také jsme si zopakovali informace, které jsme se dověděli na minulé hodině o Merkuru a Venuši. Děti utvořily týmy a podle popisu se snažily uhodnout, o jaké planetě Miss Monica mluvila. 


1.10.

Na začátku dnešní hodiny jsme si zopakovali slovní zásobu na téma Space, kterou jsme si představili v minulém týdnu (Sun, moon, planets and their names, space ship, solar system, Milky Way, ...).
Poté jsme se podrobněji věnovali planetám Merkur (Mercury) a Venuše (Venus). Nejprve jsme si poslechli pár informací a pak jsme pracovali ve dvou skupinkách a přiřazovali fakta ke správné planetě. Nakonec jsme se procvičili i ve čtení, když jsme fakta předčítali členům druhé skupinky.

24.9.

Dnes proběhla naše úvodní hodina. Nejprve jsme si zahráli hru s míčem a vzájemně se představili. Při tom jsme si procvičili základní fráze jako "My name is .... What's your name?" "How old are you?"  "I am ... years old".
Poté jsme se seznámili s pravidly ve třídě (Rules), která budeme při našich hodinách dodržovat (např. speak English, raise your hand, help to each other, sit nicely, no shouting, no eating, no mobil phones, no running,...). 
Představili jsme si i téma, které nás bude při našich hodinách provázet - v našem případě Space. Závěrem jsme měli i chvilku času na výrobu jmenovek na stůl.

aktualizováno: 04.06.2023 23:27:42