Archive 2021-22 LEAP AE ZŠ Drtinova

 

winkLEAP tým přeje všem krásné letní prázdniny plné pohody a odpočinku a těšíme se na shledání v novém školním roce!

LEAP výuka začne v týdnu od 12. září 2022.Žáci budoucích 1. tříd mají možnost se přihlásit do programu LEAP After-School English ZŠ Drtinova. Máte-li zájem přihlásit své dítě do programu LEAP AE, již nyní kontaktujte jeho ředitelku, která vám sdělí přesnější informace (Deanna Barešová, tel: 608 238 133, email: dbaresova@gmail.com). Následná osobní registrace proběhne na místě u zástupců LEAP v den třídních schůzek pro 1. třídy v červnu 2022 (ve vestibulu školy).  Počet míst je omezený a žáci budou přijímáni v pořadí, v jakém se přihlásili.


Žáci budoucích 1. tříd mají možnost se přihlásit do programu LEAP After-School English ZŠ Drtinova. Máte-li zájem přihlásit své dítě do programu LEAP AE, již nyní kontaktujte jeho ředitelku, která vám sdělí přesnější informace (Deanna Barešová, tel: 608 238 133, email: dbaresova@gmail.com). Následná osobní registrace proběhne na místě u zástupců LEAP v den třídních schůzek pro 1. třídy v červnu 2022 (ve vestibulu školy).  Počet míst je omezený a žáci budou přijímáni v pořadí, v jakém se přihlásili.

 

Žáci budoucích 1. tříd mají možnost se přihlásit do programu LEAP After-School English ZŠ Drtinova. Máte-li zájem přihlásit své dítě do programu LEAP AE, již nyní kontaktujte jeho ředitelku, která vám sdělí přesnější informace (Deanna Barešová, tel: 608 238 133, email: dbaresova@gmail.com). Následná osobní registrace proběhne na místě u zástupců LEAP v den třídních schůzek pro 1. třídy v červnu 2022 (ve vestibulu školy).  Počet míst je omezený a žáci budou přijímáni v pořadí, v jakém se přihlásili.

Cambridge Young Learners English Exams 2022 - Starters/Movers/Flyers

Vážení rodiče žáků třetích až pátých tříd,

jak možná víte, LEAP CZ s.r.o., která organizuje program LEAP After-School English ZŠ Drtinova, pomáhá nejen s přípravou na zkoušky Cambridge Young Learners Exams, ale také s jejich organizací. Ti z Vás, kteří zkoušky neznají, se o nich mohou více dočíst na našich webových stránkách.

- Nevíte-li, jakou zkoušku by mělo Vaše dítě skládat, obraťte se, prosím, na mě a já Vám s výběrem zkoušky ráda pomohu. Obecně žáci třetích tříd skládají zkoušku Starters, čtvrtých tříd zkoušku Movers a pátých tříd zkoušku Flyers. Děti, které skládaly zkoušky v průběhu listopadu 2021, budou skládat zkoušku další (vyšší) úrovně.

- Cena zkoušky Starters/Movers/Flyers činí v současné době 1 650,- Kč.

- Máte-li zájem přihlásit své dítě ke zkoušce, zašlete mi, prosím, email (dbaresova@gmail.com) a to do 1. dubna. V něm, prosím, uveďte jméno a příjmení Vašeho dítěte, datum narození, třídu a jakou zkoušku bude skládat. Jakmile od Vás obdržím přihlášku, zašlu Vám informace o platbě.

- Zkoušky CYLE se budou konat v pátek 3. června 2022 v ZŠ Jarov. Děti na místo konání zkoušky doprovodí a přivede zpět jeden z vyučujících LEAP a bude o ně postaráno po celou dobu konání zkoušky.

To je v současné době ke zkouškám vše. Máte-li jakékoliv další dotazy, neváhejte, prosím, a kontaktujte mě. S radostí Vám odpovím.

Se srdečným pozdravem,

Deanna Barešová
ředitelka programu

“Zkoušky Cambridge English: Young Learners jsou určeny žákům prvního a druhého stupně základních škol. Zkoušky umožňují hravou a motivační formou získávat zkušenost a pomáhají v osvojení anglického jazyka. Testy spolehlivě měří dovednosti žáků ve všech částech – v poslechu, psaní i mluveném projevu. Jsou vyvinuty tak, aby testování poskytovalo současně i zábavu - děti při testech získávají „erby“, které jsou odměnou za jejich dovednosti. Testování je koncipováno s ohledem na současné trendy jakož i stupně kognitivního vývoje dítěte a jeho znalosti rodného jazyka. Hlavním přínosem je podpora rozvoje dítěte, získávání prvních zkušeností se zkouškami, které mají pozitivní vliv a motivují dítě v učení cizího jazyka.” - z webových stránek British Council

Zahajujeme 2. pololetí. V polovině února obdrží všichni rodiče hodnocení svého dítěte za 1. pololetí.

Váš LEAP tým

Vážení rodiče, přejeme Vám štástný nový rok!

V současné době připravujeme kalkulaci hodin na 2. pololetí, kterou obdržíte v polovině ledna. V měsíci únoru pak také obdržíte hodnocení Vašeho dítetě za první pololetí. 

Váš LEAP tým

Vážení rodiče, výuka probíhá do středy 22.12.  Od 23.12. začínají i pro LEAP vánoční prázdniny. Přejeme Vám všem v této složité době klidné prožití adventního času a nadcházejících vánočních svátků.
 
Váš LEAP team
 
Po úspěšném zahájení výuky v září vstupujeme do nového měsíce. Prosíme rodiče, aby dětem pomohli a připomněli jim, že je nutné do hodin nosit učebnici a plnit domácí úkoly. Dále připomínáme, že po každé hodině naleznete informaci o tom, co děti dělaly, na stránkách jejich skupiny. V případě omluv absence či jiných dotazů se obracejte přímo na lektory Vašeho dítěte. 
 
Děkujeme.
 
Váš LEAP tým

 


Vážení rodiče, milé děti!

Rádi bychom Vás informovali, že výuka LEAP začíná v týdnu od 13. září.  Veškeré informace potřebné před jejím zahájením obdržíte prostřednictvím emailu ještě před začátkem nového školního roku.

Už se na Vaše děti moc těšíme!

Váš LEAP tým

 

aktualizováno: 25.03.2023 00:07:11