Archive 2021-22 LEAP AE MŠ Jarov

ČERVEN

14.6 a 16.6

Předškoláci

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku. Děti říkaly „I am here“ (jsem tady) nebo „not here“ (není tu) v případě, že kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Hodinu jsme začali jako obvykle oblíbenou písničkou na přivítanou – „Hello song“, u které jsme společně zpívali a tancovali.

Slovíčka a hry:  Procvičovali jsme větu „I like“ (Mám rád.)  „pizza“, „hotdog“ (párek v rohlíku), „ice cream“ (zmrzlina), „sandwich“ (sendvič),  „cheese“ (sýr), „soup“ (polévka), „bread“ (chleba).  Na procvičení jsme si zahráli pexeso. Zahráli jsme si „Tower game“ (věž), vylosovali jsme si kartičku a když jsme správně řekli, co na kartičce je dostlali jsme kostku na stavbu věže.Také jsme hráli oblíbenou hru „Simon says“. Ve čtvrtek jsme zpívali oblíbené písničky, které jsme se během roku naučili. Hráli jsme hry na procvičení slovíček. Na konci hodiny jsme si rozdali certifikáty a popřáli jsme si hezké prázdniny. Také jsme si domů odnesli učebnice a sešity s nálepkami.

Práce s učebnicí:  Dokončovali jsme úkoly v učebnici.

Písnička na rozloučenou: Na konci hodiny jsme si společně zazpívali a zatancovali naši písničku na rozloučenou – „Goodbye song“.

Závěr: Děti dnes byly hodné a pěkně spolupracovaly, a tak si dnes samolepku za dobrou práci, kterou si nalepily do své knížečky na samolepky, opravdu zasloužily.

Mladší děti

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku. Děti říkaly „I am here“ (jsem tady) nebo „not here“ (není tu) v případě, že kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Hodinu jsme začali jako obvykle oblíbenou písničkou na přivítanou – „Hello song“, u které jsme společně zpívali a tancovali.

Slovíčka a hry:  Procvičovali slovíčka  „pizza“, „hotdog“ (párek v rohlíku), „ice cream“ (zmrzlina), „sandwich“ (sendvič), „cheese“ (sýr), „soup“ (polévka), „bread“ (chleba).  Na procvičení jsme si zahráli pexeso. Také jsme opakovali „How are you?“ a odpovědi  „I'm happy“ (Jsem veselý.), „I'm sad“ (Jsem smutný.) „I'm angry“ (Jsem naštvaný.) nebo "I'm sleepy" (Jsem ospalý.). Také jsme si zahráli „Musical chairs“, když hudba přestala hrát museli jsme si stoupnout k jedné kartičce a říct, co na kartičce je. Ve čtvrtek jsme zpívali oblíbené písničky, které jsme se během roku naučili. Hráli jsme hry na procvičení slovíček. Na konci hodiny jsme si rozdali certifikáty a popřáli jsme si hezké prázdniny. Také jsme si domů odnesli učebnice a sešity s nálepkami.

Práce s učebnicí: Dokončovali jsme úkoly v učebnici.

Písnička na rozloučenou: Na konci hodiny jsme si společně zazpívali a zatancovali naši písničku na rozloučenou – „Goodbye song“.

Závěr: Děti dnes byly hodné a pěkně spolupracovaly, a tak si dnes samolepku za dobrou práci, kterou si nalepily do své knížečky na samolepky, opravdu zasloužily.


7.6 a 9.6

Předškoláci
Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku. Děti říkaly „I am here“ (jsem tady) nebo „not here“ (není tu) v případě, že kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Hodinu jsme začali jako obvykle oblíbenou písničkou na přivítanou – „Hello song“, u které jsme společně zpívali a tancovali.

Slovíčka a hry: Zopakovali jsme si, „What is your name?“(Jak se jmenuješ?), a odpověď „I am..   Opakovali jsme slovíčka „sea“ (moře), „sand“ (písek), „seaside“ (pobřeží), „fish“ (ryba), „sky“ (nebe), „spade“ (lopatka), „bucket“ (kyblík). Ve čtvrtek jsme opakovali slovíčka „house“ (dům), „windows“ (okna), „roof“ (střecha), „door“ (dveře). Také jsme hráli oblíbenou hru „ "Simon says“. Pak jsme hráli překážkovou dráhu a na konci bylo stanoviště, kde jsme si losovali kartičky a říkali, co na nich je. Také jsme si zahráli pexeso na procvičení slovíček.

Práce s učebnicí:  V úterý jsme si vybarvili pexeso, které jsme si pak zahráli. Ve čtvrtek jsme si vybarvili domeček.

Písnička na rozloučenou: Na konci hodiny jsme si společně zazpívali a zatancovali naši písničku na rozloučenou – „Goodbye song“.

Závěr: Děti dnes byly hodné a pěkně spolupracovaly, a tak si dnes samolepku za dobrou práci, kterou si nalepily do své knížečky na samolepky, opravdu zasloužily.

Mladší děti

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku. Děti říkaly „I am here“ (jsem tady) nebo „not here“ (není tu) v případě, že kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Hodinu jsme začali jako obvykle oblíbenou písničkou na přivítanou – „Hello song“, u které jsme společně zpívali a tancovali.

Slovíčka a hry:  Zopakovali jsme si  barvy  duhy „rainbow“, „red“ (červená) „orange“ (oranžová), „yellow“ (žlutá), „green“ (zelená), „blue“ (modrá), „purple“ (fialová). Také jsme opakovali „mom“ (máma), „dad“ (táta), „grandma“ (babička), „brother“ (bratr) a „sister“ (sestra). Dále jsme poslouchali písničku „I love my mommy“ (Miluju svou maminku). Také jsme procvičovali slovíčka  „pizza“, „hotdog“ (párek v rohlíku), „ice cream“ (zmrzlina), „sandwich“ (sendvič). Nově jsme se naučili „cheese“ (sýr), „soup“ (polévka), „bread“ (chleba).  Na procvičení jsme si zahráli pexeso.

Práce s učebnicí: Vybarvili jsme si sloní rodinu.

Písnička na rozloučenou: Na konci hodiny jsme si společně zazpívali a zatancovali naši písničku na rozloučenou – „Goodbye song“.

Závěr: Děti dnes byly hodné a pěkně spolupracovaly, a tak si dnes samolepku za dobrou práci, kterou si nalepily do své knížečky na samolepky, opravdu zasloužily.


31.5. a 2.6.

Předškoláci

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku. Děti říkaly „I am here“ (jsem tady) nebo „not here“ (není tu) v případě, že kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Hodinu jsme začali jako obvykle oblíbenou písničkou na přivítanou – „Hello song“, u které jsme společně zpívali a tancovali.

Slovíčka a hry: Zopakovali jsme si, „How old are you?“(Kolik ti je let?), a odpověď „I am..   Také jsme opakovali ovoce „apple“ (jablko), „orange" (pomeranč), „banana“ (banán), „pear“ (hruška). Na procvičení slovíček jsme si zahráli pexeso. Pak jsme se rozdělili na dva týmy a skákali jsme po jedné noze ke stanovišti s kartičkami a říkali, co je na nich je. Ve čtvrtek jsme opakovali slovíčka „sea“ (moře), „sand“ (písek), „seaside“ (pobřeží), „fish“ (ryba), „sky“ (nebe), „spade“ (lopatka), „bucket“ (kyblík). Na procvičení jsme si zahráli „musical chairs“ na podlaze byly rozmístěné kartičky, a když přestala hudba hrát, tak jsme si museli stoupnout k jedné kartičce. Pak každý řekl, co na kartičce je.

Práce s učebnicí:Každému zvířátku jsme našli cestičku k rybičce. Poslechli jsme si příběh o zvířátcích na pláži.

Písnička na rozloučenou: Na konci hodiny jsme si společně zazpívali a zatancovali naši písničku na rozloučenou – „Goodbye song“.

Závěr: Děti dnes byly hodné a pěkně spolupracovaly, a tak si dnes samolepku za dobrou práci, kterou si nalepily do své knížečky na samolepky, opravdu zasloužily.

Mladší děti

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku. Děti říkaly „I am here“ (jsem tady) nebo „not here“ (není tu) v případě, že kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Hodinu jsme začali jako obvykle oblíbenou písničkou na přivítanou – „Hello song“, u které jsme společně zpívali a tancovali.

Slovíčka a hry:  Zopakovali jsme si  barvy  duhy „rainbow“, „red“ (červená) „orange“ (oranžová), „yellow“ (žlutá), „green“ (zelená), „blue“ (modrá), „purple“ (fialová). Pak jsme se rozdělili na dva týmy a skákali jsme po jedné noze ke stanovišti s kartičkami a museli říct, co je na kartičce. Ve čtvrtek jsme si naučili nová slovíčka „pizza“, „hotdog“ (párek v rohlíku), „ice cream“ (zmrzlina), „sandwich“ (sendvič). Na procvičení jsme si zahráli „musical chairs“ na podlaze byly rozmístěné kartičky, a když přestala hudba hrát, tak jsme si museli stoupnout k jedné kartičce a říct, co na nich je.

Práce s učebnicí: Nakresli, jsme si naše oblíbené jídlo, které jsme se naučili.

Písnička na rozloučenou: Na konci hodiny jsme si společně zazpívali a zatancovali naši písničku na rozloučenou – „Goodbye song“.

Závěr: Děti dnes byly hodné a pěkně spolupracovaly, a tak si dnes samolepku za dobrou práci, kterou si nalepily do své knížečky na samolepky, opravdu zasloužily.

KVĚTEN

24.5. a 26.5.

Předškoláci

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku. Děti říkaly „I am here“ (jsem tady) nebo „not here“ (není tu) v případě, že kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Hodinu jsme začali jako obvykle oblíbenou písničkou na přivítanou – „Hello song“, u které jsme společně zpívali a tancovali.

Slovíčka a hry: Zopakovali jsme si „windy“ (větrno), „rainy“ (deštivo), „snowy“ (sněží) a „sunny“ (slunečno). Také jsme opakovali, „How old are you?“ (Kolik ti je let?),  odpověď „I am..  a „What do you like?“ (Co máš rád?) a odpověď „I like apples...“ (Mám rád jablka). Pak jsme si zahráli oblíbenou hru „Simon says“. Nově jsme se naučili slovíčka „seaside“ (pobřeží), „bucket“ (kyblík), „spade“ (lopatka), „fish“ (ryba), „sea“ (moře), „sand“ (písek), „sky“ (obloha). Poslechli jsme si příběh o zvířátkách na pláži a procvičovali nová slovíčka. Také jsme si zazpívali novou písničku „The sea is blue" (Moře je modré).

Práce s učebnicí: Zakroužkovali jsme všechny kyblíky a lopatky na pláži. Také jsme je spočítali. 

Písnička na rozloučenou: Na konci hodiny jsme si společně zazpívali a zatancovali naši písničku na rozloučenou – „Goodbye song“.

Závěr: Děti dnes byly hodné a pěkně spolupracovaly, a tak si dnes samolepku za dobrou práci, kterou si nalepily do své knížečky na samolepky, opravdu zasloužily.

Mladší děti 

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku. Děti říkaly „I am here“ (jsem tady) nebo „not here“ (není tu) v případě, že kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Hodinu jsme začali jako obvykle oblíbenou písničkou na přivítanou – „Hello song“, u které jsme společně zpívali a tancovali.

Slovíčka a hry: Zopakovali jsme si „windy“ (větrno), „rainy“ (deštivo), „snowy“ (sněží) a „sunny“ (slunečno).  Také jsme opakovali „How are you?“ a odpovědi  „I'm happy“ (Jsem veselý.). Ve čtvrtek jsme opakovali barvy duhy „rainbow“, „red“ (červená) „orange“ (oranžová), „yellow“ (žlutá), „green“ (zelená), „blue“ (modrá), „purple“ (fialová). Také jsme se naučili nová slovíčka „window" (okno), roof" (střecha), house" (dům), door" (dveře). Na procvičení slovíček jsme si zazpívali novou písničku „Our little house" (Náš malý dům).

Práce s učebnicí: Vybarvili jsme si domeček, který jsme si i vystřihli.

Písnička na rozloučenou: Na konci hodiny jsme si společně zazpívali a zatancovali naši písničku na rozloučenou – „Goodbye song“.

Závěr: Děti dnes byly hodné a pěkně spolupracovaly, a tak si dnes samolepku za dobrou práci, kterou si nalepily do své knížečky na samolepky, opravdu zasloužily.


17.5. a 19.5.

Předškoláci

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku. Děti říkaly „I am here“ (jsem tady) nebo „not here“ (není tu) v případě, že kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Hodinu jsme začali jako obvykle oblíbenou písničkou na přivítanou – Hello song“, u které jsme společně zpívali a tancovali.

Slovíčka a hry: Zopakovali jsme si slovíčka windy“ (větrno), „rainy“ (deštivo), „snowy“ (sněží) a „sunny“ (slunečno). Také jsme opakovali, „How old are you?“(Kolik ti je let?),  odpověď „I am..  a „What do you like?“ (Co máš rád?) a odpověď „I like apples...“ (Mám rád jablka). Pak jsme si zahráli oblíbenou hru „Simon says“. Také jsme hráli pexeso na procvičení ovoce. Dále jsme si pustili písničku o ovoci, zpívali jsme a ukazovali na ovoce, které jsme uslyšeli v písničce.

Práce s učebnicí: Spojili jsme ovoce, které bylo rozpůlené. Ve čtvrtek jsme poslouchali příběh o zvířátkách, jak nakupovala ovoce.

Písnička na rozloučenou: Na konci hodiny jsme si společně zazpívali a zatancovali naši písničku na rozloučenou – „Goodbye song“.

Závěr: Děti dnes byly hodné a pěkně spolupracovaly, a tak si dnes samolepku za dobrou práci, kterou si nalepily do své knížečky na samolepky, opravdu zasloužily.

Mladší děti

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku. Děti říkaly „I am here“ (jsem tady) nebo „not here“ (není tu) v případě, že kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Hodinu jsme začali jako obvykle oblíbenou písničkou na přivítanou – „Hello song“, u které jsme společně zpívali a tancovali.

Slovíčka a hry: Zopakovali jsme si slovíčka „windy“ (větrno), „rainy“ (deštivo), „snowy“ (sněží) a „sunny“ (slunečno).  Také jsme opakovali „How are you?“ a odpovědi  „I'm happy“ (Jsem veselý.), „I'm sad“ (Jsem smutný.) „I'm angry“ (Jsem naštvaný.) nebo "I'm sleepy" (Jsem ospalý.). Také jsme opakovali „mom“ (máma), „dad“ (táta), „grandma“ (babička), „brother“ (bratr) a „sister“ (sestra). Dále jsme poslouchali písničku „I love my mommy“ (Miluju svou maminku). Ve čtvrtek jsme opakovali barvy duhy „rainbow“, „red“ (červená) „orange“ (oranžová), „yellow“ (žlutá), „green“ (zelená), „blue“ (modrá), „purple“ (fialová).

Práce s učebnicí: Vybarvili jsme si obrázek rodiny a poslouchali jsme písničku „I love my mommy“. Ve čtvrtek jsme poslouchali příběh z CD o zvířátkách, jak malovala duhu.

Písnička na rozloučenou: Na konci hodiny jsme si společně zazpívali a zatancovali naši písničku na rozloučenou – „Goodbye song“.

Závěr: Děti dnes byly hodné a pěkně spolupracovaly, a tak si dnes samolepku za dobrou práci, kterou si nalepily do své knížečky na samolepky, opravdu zasloužily.


10.5. a 12.5.

PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku. Děti říkaly I am here (jsem tady) nebo not here (není tu) v případě, že kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Hodinu jsem začali jako obvykle oblíbenou písničkou na přivítanou - ‚Hello song', u které jsme společně zpívali a tancovali. 

Slovíčka, hry, práce s učebnicí: Zopakovali jsme si slovíčka „windy“ (větrno), „rainy“ (deštivo), „snowy“ (sněží) a „sunny“ (slunečno). Naučili jsme se také, „How old are you?“( Kolik ti je let?),  odpověď „I am.." a „What do you like?“ (Co máš rád?) a odpověď „like apples...“ (Mám rád jablka). Pak jsme si zahráli oblíbenou hru „Simon Says“. Dále jsme si pustili „story“ z CD o zvířátkách, která nakupovala ovoce. Zopakovali jsme si ovoce, které jsme už naučili slovíčka „apple“ (jablko), „banana“ (banán), „pear“ (hruška), „orange“ (pomeranč). Také jsme hráli pexeso a naučili se nová slovíčka „strawberry“ (jahoda), „blueberry“ (borůvka), „grapes“ (hroznové víno).

Práce s učebnicí: Vybarvili jsme si ovoce a pak jsme si ho i vystřihli. Na procvičení jsme si ještě pustili písničku o ovoci a ukazovali jsme si na ovoce, které v písničce zaznělo. V učebnici jsme spočítali ovoce a napsali ke každému ovoci číslovku. 

Písnička na rozloučenou: Na konci hodiny jsme si společně zazpívali a zatancovali naši písničku na rozloučenou - ‚Goodbye song'.

Závěr: Děti dnes byly hodné a pěkně spolupracovaly, a tak si dnes samolepku za dobrou práci, kterou si nalepily do své knížečky na samolepky, opravdu zasloužily. 

 

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku. Děti říkaly I am here (jsem tady) nebo not here (není tu) v případě, že kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Hodinu jsme začali jako obvykle oblíbenou písničku na přivítanou - ‚Hello song', u které jsme společně zpívali a tancovali. 

Slovíčka a hry: Zopakovali jsme si slovíčka „windy“ (větrno), „rainy“ (deštivo), „snowy“ (sněží) a „sunny“ (slunečno). Také jsme opakovali „How are you?“ a odpovědi  „I'm happy“ (Jsem veselý.), „I'm sad“ (Jsem smutný.) „I'm angry“ (Jsem naštvaný.) nebo "I'm sleepy" (Jsem ospalý.). Hráli jsme pexeso a tak jsme si zopakovali čísla od 1 do 5.  Také jsme si zahráli „Musical Chairs“ na procvičení slovíček o počasí.

Práce s učebnicí: Vybarvili jsme si smajlíky  a pak jsme si je vystřihli.

Písnička na rozloučenou: Na konci hodiny jsme si společně zazpívali a zatancovali naši písničku na rozloučenou - Goodbye song'.

Závěr: Děti dnes byly hodné a pěkně spolupracovaly, a tak si dnes samolepku za dobrou práci, kterou si nalepily do své knížečky na samolepky, opravdu zasloužily.


3.5. a 5.5.

PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku. Děti říkaly I am here (jsem tady) nebo not here (není tu) v případě, že kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Hodinu jsem začali jako obvykle oblíbenou písničkou na přivítanou - ‚Hello song', u které jsme společně zpívali a tancovali. 

Slovíčka, hry, práce s učebnicí: Sedli jsme si do kruhu a posílali si míč a ptali jsme se „What is your name?“ a odpověď „My name is…“ Zopakovali jsme si také zvířátka „elephant“ (slon), „lion“ (lev), „crocodile“ (krokodýl), „turtle“ (želva), „snake“ (had) a „giraffe“ (žirafa). Pak jsme si pustili písničku „The turtle walks slowly“ (Želva chodí pomalu), udělali jsme kruh, a když jsme uslyšeli „slowly“ nebo „fast“, šli jsme pomalu nebo rychle. Dále jsme si zahráli hru, při které jsme si procvičili vše, co jsme se dosud naučili. Rozdělili jsme se na dva týmy a každý z daného týmu musel běžet nebo skákat ke stanovišti s kartičkami a říct, co je na kartičce. Vyhrál tým, který uhádl nejvíce kartiček. Také jsme se naučili nová slovíčka „apple“ (jablko), „banana“ (banán), „pear“ (hruška), „orange“ (pomeranč). Na procvičení nových slovíček jsme si pustili novou písničku a ukazovali si kartičky s ovocem, které jsme v písničce slyšeli.

Práce s učebnicí: Vybarvili jsme si želvu, ale na želvě bylo něco špatně. Měla až příliš dlouhé nohy, a tak jsme je zkrátili a nalepili zpět. Také jsme dolepovali chybějící ovoce do obchodu. 

Písnička na rozloučenou: Na konci hodiny jsme si společně zazpívali a zatancovali naši písničku na rozloučenou - ‚Goodbye song'.

Závěr: Děti dnes byly hodné a pěkně spolupracovaly, a tak si dnes samolepku za dobrou práci, kterou si nalepily do své knížečky na samolepky, opravdu zasloužily. 

 

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku. Děti říkaly I am here (jsem tady) nebo not here (není tu) v případě, že kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Hodinu jsme začali jako obvykle oblíbenou písničku na přivítanou - ‚Hello song', u které jsme společně zpívali a tancovali. 

Slovíčka a hry: Sedli jsme si do kruhu a posílali si míč a ptali jsme se „What is your name?“ a odpověď „My name is…“ Zopakovali jsme si také slovíčka „cow“, (kráva), „duck“ (kachna), „sheep“ (ovce), „farm“ (farma), „train“ (vlak), „car“ (auto), „boat“ (loď), a „bus“ (autobus). Pak jsme si pustili písničku o farmě a opakovali jsme zvířátka. Dále jsme si zahráli hru, při které jsme si procvičili vše, co jsme se dosud naučili. Rozdělili jsme se na dva týmy a každý z daného týmu musel běžet, nebo skákat ke stanovišti s kartičkami a říct, co je na kartičce. Vyhrál tým, který uhádl nejvíce kartiček. Také jsme si pustili „farm story“ a snažili jsme se opakovat zvířátka z příběhu. Poté jsme udělali vláček a pustili jsme si písničku „Train“ (vlak).

Práce s učebnicí: Vybarvili jsme si kravičku, které jsme pak dolepili ocas.  Složili jsme si příběh o dopravních prostředcích a poslouchali příběh z CD. 

Písnička na rozloučenou: Na konci hodiny jsme si společně zazpívali a zatancovali naši písničku na rozloučenou - Goodbye song'.

Závěr: Děti dnes byly hodné a pěkně spolupracovaly, a tak si dnes samolepku za dobrou práci, kterou si nalepily do své knížečky na samolepky, opravdu zasloužily.

 

DUBEN

Milí rodiče,

rádi bychom Vám připomněli, že ve čtvrtek 14. dubna se LEAP výuka nekoná z důvodu velikonočních prázdnin. 

LEAP tým


26.4. a 28.4.

PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku. Děti říkaly I am here (jsem tady) nebo not here (není tu) v případě, že kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Hodinu jsem začali, jako obvykle oblíbenou písničkou na přivítanou - ‚Hello song', u které jsme společně zpívali a tancovali. 

Slovíčka, hry, práce s učebnicí: Sedli jsme si do kruhu a posílali si míč a ptali jsme se „What is your name?“ a odpověď „My name is…“ Zopakovali jsme si také zvířátka „lion“ (lev), „elephant“ (slon), „crocodile“ (krokodýl) a „turtle“ (želva). Dále jsme si pustili příběh o zvířátkách a snažili se doplňovat chybějící slova do příběhu. Pak jsme si stoupli do kruhu, ve kterém byly rozmístěny kartičky, a tancovali jsme na hudbu, a když písnička přestala hrát, museli jsme si stoupnout k jedné kartičce.  Pak jsme si říkali, co je na  kartičkách. Hráli jsme také pexeso se zvířátky a čísly. V další hře jsme hráli „jungle“ (džugle), když jsme uslyšeli „jungle turtle“ napodobovali jsme želvu, když jsme uslyšeli „sleep“ tak jsme si sedli a spali a tak jsme si procvičili zvířátka, která už známe.

Písnička na rozloučenou: Na konci hodiny jsme si společně zazpívali a zatancovali naši písničku na rozloučenou - ‚Goodbye song'.

Závěr: Děti dnes byly hodné a pěkně spolupracovaly, a tak si dnes samolepku za dobrou práci, kterou si nalepily do své knížečky na samolepky, opravdu zasloužily. 

 

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku. Děti říkaly I am here (jsem tady) nebo not here (není tu) v případě, že kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Poté jsme si jako obvykle zazpívali oblíbenou písničku na přivítanou - ‚Hello song', u které jsme společně zpívali a tancovali. 

Slovíčka a hry: Ptali jsme se navzájem, jak se dnes máme a při tom jsem si procvičili otázku „How are you?“  a odpovědi „I'm happy“ (Jsem veselý.), „I'm sad“ (Jsem smutný.), “ I'm angry“  (Jsem naštvaný.) nebo „I’m sleepy“ (Jsem ospalý.). Poté jsme si pomocí obrázkových kartiček zopakovali zvířátka „lion“ (lev), „elephant“ (slon), „crocodile“ (krokodýl) a „turtle“ (želva). Pak jsme si pustili písničku „I can count to five.“ (Umím počítat do pěti.) Pak jsme hráli hru, že jsme si stoupli do kruhu, kde byly položené kartičky s puntíky a čísli, když hudba přestala hrát, každý si pak stoupl k jedné kartičce a řekl kolik je na kartičce puntíků. Pak jsme hráli pexeso s čísly a zvířátky. Také jsme si pustili příběh o zvířátkách z CD a snažili jsme se doplnit chybějící slova do příběhu.

Písnička na rozloučenou: Na konci hodiny jsme si společně zazpívali a zatancovali naši písničku na rozloučenou - Goodbye song'.

Závěr: Děti dnes byly hodné a pěkně spolupracovaly, a tak si dnes samolepku za dobrou práci, kterou si nalepily do své knížečky na samolepky, opravdu zasloužily.


19.4. a 21.4.

PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku. Děti říkaly I am here (jsem tady) nebo not here (není tu) v případě, že kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Hodinu jsem začali, jako obvykle oblíbenou písničkou na přivítanou - ‚Hello song', u které jsme společně zpívali a tancovali. 

Slovíčka, hry, práce s učebnicí: Zopakovali jsme si větu „What is your name?“ (Jak se jmenuješ?) a odpověď „My name is ….“. Poté jsme si pomocí obrázkových kartiček zopakovali barvy duhy „rainbow“ - „red“ (červená), „orange“ (oranžová), „yellow“ (žlutá), „green“ (zelená), „blue“ (modrá), „purple“ (fialová). Dále jsme zopakovali zvířátka „elephant“ (slon), „lion“ (lev), „crocodile“ (krokodýl), „turtle“ (želva). Nově jsme se naučili „snake“ (had) a „giraffe“ (žirafa). Pak jsme si pustili písničku „The turtle walks slowly“ (Želva chodí pomalu), udělali jsme kruh, a když jsme uslyšeli „slowly“ nebo „fast“, šli jsme pomalu nebo rychle. Hráli jsme také oblíbenou hru „Simon Says“, při které jsme procvičovali zvířátka a části těla. Také jsme hráli pexeso se zvířátky a čísly. Nakonec jsme v učebnici spojovali zvířátka s jejich tlapkami. Všechny zvířátka a tlapky jsme spočítali a řekli jsme si, jaké barvy zvířátka mají.

Písnička na rozloučenou: Na konci hodiny jsme si společně zazpívali a zatancovali naši písničku na rozloučenou - ‚Goodbye song'.

Závěr: Děti dnes byly hodné a pěkně spolupracovaly, a tak si dnes samolepku za dobrou práci, kterou si nalepily do své knížečky na samolepky, opravdu zasloužily. 

 

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku. Děti říkaly I am here (jsem tady) nebo not here (není tu) v případě, že kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Poté jsme si jako obvykle zazpívali oblíbenou písničku na přivítanou - ‚Hello song', u které jsme společně zpívali a tancovali. 

Slovíčka a hry: Zopakovali jsme si větu „What is your name?“ (Jak se jmenuješ?) a odpověď „My name is ….“. Poté jsme si pomocí obrázkových kartiček zopakovali barvy duhy „rainbow“ - „red“ (červená), „orange“ (oranžová), „yellow“ (žlutá), „green“ (zelená), „blue“ (modrá), „purple“ (fialová). Dále jsme zopakovali zvířátka „elephant“ (slon), „lion“ (lev), „crocodile“ (krokodýl), „turtle“ (želva). Pak jsme si pustili písničku „The turtle walks slowly“ (Želva chodí pomalu), udělali jsme kruh, a když jsme uslyšeli „slowly“ nebo „fast“, šli jsme pomalu nebo rychle. Hráli jsme hru „Where is rainbow?“ (Kde je duha?), při které jsme měli uhádnout, pod jakou kartičkou barvy duhy je duha ukrytá. Pak jsme si pustili písničku „I can see red“ (vidím červenou), po třídě jsme rozmístili kartičky s barvami, když jsme uslyšeli danou barvu, šli jsme k ní. Ke konci hodiny jsme si namalovali duhu podle písničky, kterou jsme poslouchali.

Písnička na rozloučenou: Na konci hodiny jsme si společně zazpívali a zatancovali naši písničku na rozloučenou - Goodbye song'.

Závěr: Děti dnes byly hodné a pěkně spolupracovaly, a tak si dnes samolepku za dobrou práci, kterou si nalepily do své knížečky na samolepky, opravdu zasloužily.


12.4. 

PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku. Děti říkaly I am here (jsem tady) nebo not here (není tu) v případě, že kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Hodinu jsem začali, jako obvykle oblíbenou písničkou na přivítanou - ‚Hello song', u které jsme společně zpívali a tancovali. 

Slovíčka a hry: Sedli jsme si do kroužku a zopakovali si větu „What’s your name? My name is…“, Happy Easter („Veselé Velikonoce“), Easter egg, (velikonoční vajíčko) a rabbit (králík).  Na procvičení těchto slovíček, jsme si zazpívali písničky Happy Easter a Little rabbit hops. Pak jsme hráli hry, kdy jsme si posílali míček a navzájem si přáli veselé Velikonoce. Pak jsme si stoupli do kruhu, kde byly rozmístěné stopy různých barev. Pustili jsme si písničku, a když jsme uslyšeli „little rabbit hops“, tak jsme poskočili na další stopu. Na konci hry jsme si říkali, jakou barvu naše stopa má. V úterý jsme vybarvovali vajíčka, která jsme společně nalepili do košíku.  Na konci jsme všechna vajíčka v košíku spočítali a říkali jsme si, jaké barvy vajíčka mají. 

Písnička na rozloučenou: Na konci hodiny jsme si společně zazpívali a zatancovali naši písničku na rozloučenou - ‚Goodbye song'.

Závěr: Děti dnes byly hodné a pěkně spolupracovaly, a tak si dnes samolepku za dobrou práci, kterou si nalepily do své knížečky na samolepky, opravdu zasloužily. 

 

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku. Děti říkaly I am here (jsem tady) nebo not here (není tu) v případě, že kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Poté jsme si jako obvykle zazpívali oblíbenou písničku na přivítanou - ‚Hello song', u které jsme společně zpívali a tancovali. 

Slovíčka a hry: Sedli jsme si do kroužku a zopakovali si větu „What’s your name? My name is…“, Happy Easter („Veselé Velikonoce“), Easter egg, (velikonoční vajíčko) a rabbit (králík).  Na procvičení těchto slovíček, jsme si zazpívali písničku „Happy Easter“. Pak jsme hráli hry, kdy jsme si posílali míček a navzájem si přáli veselé Velikonoce. Nově jsme se naučili písničku „Little rabbit hops“. Pustili jsme si písničku, a když jsme uslyšeli „little rabbit hops“ poskočili jsme dopředu a pak dozadu. V úterý jsme vybarvovali velikonoční vajíčka a říkali jsme si, jaké mají barvy. Pak jsme vybarvovali králíčka. 

Písnička na rozloučenou: Na konci hodiny jsme si společně zazpívali a zatancovali naši písničku na rozloučenou - Goodbye song'.

Závěr: Děti dnes byly hodné a pěkně spolupracovaly, a tak si dnes samolepku za dobrou práci, kterou si nalepily do své knížečky na samolepky, opravdu zasloužily.


5.4. A 7.4.

PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku. Děti říkaly I am here (jsem tady) nebo not here (není tu) v případě, že kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Hodinu jsem začali jako obvykle oblíbenou písničkou na přivítanou - ‚Hello song', u které jsme společně zpívali a tancovali. 

Slovíčka a hry: Sedli jsme si do kroužku a zopakovali větu „How are you?“ a odpovědi  „I'm happy“ (Jsem veselý.), „I'm sad“ (Jsem smutný.) „I'm angry“ (Jsem naštvaný.) nebo "I'm sleepy" (Jsem ospalý.). Nově jsme se naučili popřát Happy Easter (Veselé Velikonoce) a také slovíčka Easter egg (velikonoční vajíčko), rabbit (králik) a hop (skákat)  Na procvičení těchto slovíček jsme si zazpívali nové písničky „Happy Easter“ a „Little rabbit hops“. Hráli jsme hru, kdy jsme si posílali míček a navzájem si přáli Veselé Velikonoce. Pak jsme si stoupli do kruhu, kde byly rozmístěné stopy různých barev. Pustili jsme si písničku, a když jsme uslyšeli „little rabbit hops“, tak jsme poskočili na další stopu. Na konci hry jsme si říkali, jakou barvu naše stopa má.
V úterý jsme si vybarvovali králíčka a pak jsme si říkali, jakou barvu králíčkové mají. Ve čtvrtek jsme měli obrázek zahrady se zvířátky. Naším úkolem bylo najít všechny králíčky na obrázku, zakroužkovat a vybarvit si zahrádku se zvířátky. Na konci jsme společně počítali, kolik králíčků jsme našli.

Písnička na rozloučenou: Na konci hodiny jsme si společně zazpívali a zatancovali naši písničku na rozloučenou - ‚Goodbye song'.

Závěr: Děti dnes byly hodné a pěkně spolupracovaly, a tak si dnes samolepku za dobrou práci, kterou si nalepily do své knížečky na samolepky, opravdu zasloužily. 

 

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku. Děti říkaly I am here (jsem tady) nebo not here (není tu) v případě, že kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Poté jsme si jako obvykle zazpívali oblíbenou písničku na přivítanou - ‚Hello song', u které jsme společně zpívali a tancovali. 

Slovíčka a hry: Sedli jsme si do kroužku a zopakovali větu „How are you?“ a odpovědi  „I'm happy“ (Jsem veselý.), „I'm sad“ (Jsem smutný.) „I'm angry“ (Jsem naštvaný.) nebo "I'm sleepy" (Jsem ospalý.). Nově jsme se naučili popřát Happy Easter (Veselé Velikonoce) a také slovíčka Easter egg (velikonoční vajíčko), rabbit (králik) a hop (skákat). Na procvičení těchto slovíček jsme si zazpívali novou písničku „Happy Easter“. Pak jsme hráli hry s maňásky a přáli jsme si Veselé Velikonoce. U další hry jsme se rozdělili na dvě skupiny a skákali po jedné noze ke stanovišti, kde jsme si vylosovali zvířátko a měli mu popřát hezké Velikonoce.
V úterý jsme vybarvovali velikonoční vajíčka a říkali jsme si, jaké mají barvy. Ve čtvrtek jsme v bludišti hledali cestu k velikonočnímu košíčku s vajíčky. Obrázek jsme si vybarvili a spočítali vajíčka v košíku.

Písnička na rozloučenou: Na konci hodiny jsme si společně zazpívali a zatancovali naši písničku na rozloučenou - ‚Goodbye song'.

Závěr: Děti dnes byly hodné a pěkně spolupracovaly, a tak si dnes samolepku za dobrou práci, kterou si nalepily do své knížečky na samolepky, opravdu zasloužily.

BŘEZEN

29.3. A 31.3.

PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku. Děti říkaly I am here (jsem tady) nebo not here (není tu) v případě, že kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Hodinu jsem začali jako obvykle oblíbenou písničkou na přivítanou - ‚Hello song', u které jsme společně zpívali a tancovali. 

Slovíčka a hry: SSedli jsme si do kroužku a pomocí obrázkových karet jsme si zopakovali barvy –red, yellow, green, blue, purple, orange a přidali jsme barvy black (černá) a white (bílá). Také jsme si házeli míčkem a ptali jsme se navzájem, jaká barva se nám líbí (What colour do you like? I like ...). Ve čtvrtek jsme si pomocí obrázkových karet zopakovali počasí – It’s sunny/ rainy/windy/snowy/cold/hot, házeli si míčkem a ptali jsme se navzájem, jak dnes je. (How is the weather today? It's cloudy.)
Seznámili jsme se se slovíčky z nové lekce – elephant (slon), crocodile (krokodýl), lion (lev) a turtle (želva), ukazovali si je na obrázkových kartách a říkali si, jakou barvu mají např. green crocodile, yellow lion apod. Na procvičení těchto slovíček jsme si zahráli různé hry např. hru "What's missing?"při které vyučující vždy z obrázkových karet jednu odebrala a hádali jsme, která to byla, nebo také hru „Four Corners“, kdy jsme při počítání do deseti běhali k jednomu ze čtyř obrázků umístěných v rozích místnosti.  
Pustili jsme si také novou písničku a naučili se nová slovíčka slowly (pomalu) a fast (rychle). Při poslechu jsme se snažili udržet rovnováhu na jedné noze a když jsme slyšeli slovíčko „fast“, mohli jsme si nohy vyměnit. Ve čtvrtek jsme při poslechu písničky pro změnu chodili (walk) pomalu jako želva nebo rychle.
Sedli jsme si do tvaru měsíce (moon) a poslechli jsme si i příběh o tom, jak jsou zvířátka na zahradě, předvádí jiná zvířátka a hádají, o koho jde.
Vybarvovali jsme i obrázek s počasím. Po vybarvení jsme počasí na obrázcích pojmenovávali (sunny, windy, snowy, rainy) a říkali si, jaké barvy jsme použili.

Učebnice: Pracovali jsme i s učebnicemi, kde jsme do obrázku jungle (jungle) lepili samolepky zvířátek. Zvířátka jsme pak pojmenovávali (lion, crocodile, elephant and turtle) a říkali si, jakou mají barvu. 

Písnička na rozloučenou: Na konci hodiny jsme si společně zazpívali a zatancovali naši písničku na rozloučenou - ‚Goodbye song'.

Závěr: Děti dnes byly hodné a pěkně spolupracovaly, a tak si dnes samolepku za dobrou práci, kterou si nalepily do své knížečky na samolepky, opravdu zasloužily. 

 

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku. Děti říkaly I am here (jsem tady) nebo not here (není tu) v případě, že kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Poté jsme si jako obvykle zazpívali oblíbenou písničku na přivítanou - ‚Hello song', u které jsme společně zpívali a tancovali. 

Slovíčka a hry: Sedli jsme si do kroužku a pomocí obrázkových karet jsme si zopakovali počasí - sunny, rainy, windy, snowy, cold, hot. Také jsme si házeli míčkem a říkali si, jak dnes je (It's cloudy.) a jak se jmenujeme (What’s your name? My name is ...).
Zopakovali jsme si slovíčka jump (skákat), clap (tleskat), nod (kývat) a také části těla head (hlava), hands (ruce) a feet (chodidla) a pomocí pantomimy jsme si předváděli, co znamenají. 
Zazpívali jsme si i písničku „I can jump“, kterou jsme se letos naučili, a zatancovali si při ní. Hráli jsme hru „Four Corners“, kdy jsme při počítání do deseti běhali k jednomu ze čtyř obrázků počasí umístěných v rozích místnosti. Také jsme hráli hru, kdy jsme podle pokynů vyučující hledali obrázky umístěné ve třídě na zemi a nosili jí je. 
Na obrázku s našimi kamarády (Hippo, Monkey, Dog, Cat) jsme kroužkovali hlavy, ruce a chodidla a zkoušeli jsme počítat, kolik jich je.  

Písnička na rozloučenou: Na konci hodiny jsme si společně zazpívali a zatancovali naši písničku na rozloučenou - ‚Goodbye song'.

Závěr: Děti dnes byly hodné a pěkně spolupracovaly, a tak si dnes samolepku za dobrou práci, kterou si nalepily do své knížečky na samolepky, opravdu zasloužily.


22.3. A 24.3.

PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku. Děti říkaly I am here (jsem tady) nebo not here (není tu) v případě, že kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Hodinu jsem začali jako obvykle oblíbenou písničkou na přivítanou - ‚Hello song', u které jsme společně zpívali a tancovali. 

Slovíčka a hry: Sedli jsme si do kroužku a pomocí obrázkových karet jsme si zopakovali počasí - sunny, rainy, windy, snowy, cold, hot a slovíčka wellies, scarf, gloves, hat a coat. Také jsme si házeli míčkem a ptali jsme se navzájem, jak dnes je. (How is the weather today? It's sunny. It's hot.). Ve čtvrtek jsme si pomocí obrázkových kartiček zopakovali také členy rodiny - mom, dad, sister, brother, grandma a přidali slovíčko grandpa (dědeček).
Tento týden jsme si zahráli plno her. Hráli jsme několkrát pexeso, při kterém jsme hledali vždy dva stejné obrázky členů rodiny nebo obrázky wellies, scarf, gloves, hat, coat. Při obracení obrázku jsme vždy říkali, co na obrázku je a později jsme k tomu přidali i barvy např. yellow wellies, orange hat, blue coat, purple scarf, purple gloves. Seznámili jsme se také s novou hrou "What's missing?"při které vyučující vždy z obrázkových karet jednu odebrala a hádali jsme, která to byla. Procvičili jsme si tak slovíčka související s počasím i členy rodiny. Zpívali jsme také písničku "I love my mommy" a když jsme slyšeli jméno člena rodiny, běželi jsme k obrázku, na kterém byl znázorněn. Na žádost dětí jsme si zahráli i oblíbenou hru "Simon Says".

Písnička na rozloučenou: Na konci hodiny jsme si společně zazpívali a zatancovali naši písničku na rozloučenou - ‚Goodbye song'.

Závěr: Děti dnes byly hodné a pěkně spolupracovaly, a tak si dnes samolepku za dobrou práci, kterou si nalepily do své knížečky na samolepky, opravdu zasloužily. 

 

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku. Děti říkaly I am here (jsem tady) nebo not here (není tu) v případě, že kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Hodinu jsem začali jako obvykle oblíbenou písničkou na přivítanou - ‚Hello song', u které jsme společně zpívali a tancovali. 

Slovíčka a hry: Sedli jsme si do kroužku a pomocí obrázkových karet jsme si zopakovali počasí - sunny, rainy, windy, snowy, cold, hot. Také jsme si házeli míčkem a říkali si, jak dnes je (It's sunny. It's hot.).
V úterý jsme si pomocí obrázkových kartiček zopakovali hračky - doll, ball, train, teddy bear. Zahráli jsme si pexeso, při kterém jsme hledali vždy dva stejné obrázky. 
Ve čtvrtek jsme procvičovali dopravní prostředky - bus, car, train, boat, které jsme si předváděli i pomocí pantomimy. Také jsme si zazpívali písničky "The bus has wheel" a "I can see the train" a pohybovali se po třídě jako vláček.
Měli jsme i čas vybarvit si obrázky. V úterý jsme barvili kravičku a lepili jí ocásek. Při tom jsme si opakovali slovíčko cow, učili se slovíčko tail (ocas) a procičovali barvy. Ve čtvrtek jsme pak vybarvovali obrázek s počasím. Po vybarvení jsme si říkali, jaké počasí na obrázkách je - sunny, windy, snowy, rainy.

Písnička na rozloučenou: Na konci hodiny jsme si společně zazpívali a zatancovali naši písničku na rozloučenou - ‚Goodbye song'.

Závěr: Děti dnes byly hodné a pěkně spolupracovaly, a tak si dnes samolepku za dobrou práci, kterou si nalepily do své knížečky na samolepky, opravdu zasloužily.


15.3. A 17.3.

PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku. Děti říkaly I am here (jsem tady) nebo not here (není tu) v případě, že kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Hodinu jsem začali jako obvykle oblíbenou písničkou na přivítanou - ‚Hello song', u které jsme společně zpívali a tancovali. 

Slovíčka a hry: Ptali jsme se navzájem, jak se dnes máme a při tom jsem si procvičili otázku ‚How are you?‘  a odpovědi I'm happy (Jsem veselý.), I'm sad (Jsem smutný.) I'm angry (Jsem naštvaný.) nebo I'm sleepy (Jsem ospalý). 
Poté jsme si pomocí obrázkových kartiček zopakovali barvy duhy (rainbow) - red (červená), orange (oranžová), yellow (žlutá), green (zelená), blue (modrá), purple (fialová) a slovíčko flowers (kytičky). Také jsme seděli v kroužku, házeli si měkkým míčem a říkali si, která barva se nám líbí I like blue, yellow, .... 
Znovu jsem si poslechli příběh o tom, jak jsou zvířátka (Hipo, Monkey, Dog, Cat) na zahradě a slon jim pomáhá zalít kytičky. Během poslechu jsme si na obrázkovém plakátu ukazovali postavičky a kytičky různých barev.
Zahráli jsem si různé hry: oblíbenou "Simon Says" nebo "Head, shoulders knees and toes", při které jsme si ukazovali na různé části těla a tím si je procvičovali - head (hlava), shoulders (ramena), knees (kolena), toes (palce u nohou), eyes (oči), ears (uši), mouth (ústa), nose (nos); dále hru "Musical chairs", při které se děti pohybovaly (např. chodily,  skákaly po jedné noze apod.) za zvuku hudby kolem obrázkových karet uspořádaných na zemi do kruhu. Jakmile se hudba zastavila, každý se rychle postavil za jednu z karet a pak říkal, co je na ní zobrazeno.  Vyzkoušeli jsme i týmovou štafetu, kdy jsme lezli jako rak nebo pochodovali jako vojáci kolem značek a na konci dráhy obraceli obrázkové kartičky a říkali, co na nich je. Tím jsme si zopakovali slovíčka, která jsme se v průběhu školního roku naučili.

Učebnice: Pracovali jsme i s učebnicemi, kde jsme kroužkovali kytičky na obrázku a počítali, kolik jich je. Při čtvrteční hodině jsme pak lepili chybějící samolepku slona kropicího zahradu do obrázku.

Písnička na rozloučenou: Na konci hodiny jsme si společně zazpívali a zatancovali naši písničku na rozloučenou - ‚Goodbye song'.

Závěr: Děti dnes byly hodné a pěkně spolupracovaly, a tak si dnes samolepku za doboru práci, kterou si nalepily do své knížečky na samolepky, opravdu zasloužily. 

 

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku. Děti říkaly I am here (jsem tady) nebo not here (není tu) v případě, že kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Hodinu jsem začali jako obvykle oblíbenou písničkou na přivítanou - ‚Hello song', u které jsme společně zpívali a tancovali. 

Slovíčka a hry: Ptali jsme se navzájem, jak se dnes máme a při tom jsem si procvičili otázku ‚How are you?‘  a odpovědi I'm happy (Jsem veselý.), I'm sad (Jsem smutný.) I'm angry (Jsem naštvaný.) nebo I'm sleepy (Jsem ospalý). 
Poté jsme si pomocí obrázkových kartiček zopakovali slovíčka farm (farma), cow (kravička), duck (kachnička), sheep (ovečka).
Znovu jsem si poslechli příběh o tom, jak jsou naši čtyři kamarádi na farmě, jaká další zvířátka potkávají a jak tato zvířátka dělají (např. ovečka baa, kravička moo, kačenka quack).
Zahráli jsem si různé hry: "Musical chairs", při které se děti pohybovaly (např. chodily,  skákaly po jedné noze apod.) za zvuku hudby kolem obrázkových karet uspořádaných na zemi do kruhu. Jakmile se hudba zastavila, každý se rychle postavil za jednu z karet a pak říkal, co je na ní zobrazeno. Vyzkoušeli jsme i týmovou štafetu, kdy jsme lezli jako rak nebo pochodovali jako vojáci kolem značek a na konci dráhy obraceli obrázkové kartičky a říkali, co na nich je. Tím jsme si zopakovali slovíčka, která jsme se v průběhu školního roku naučili. 

Učebnice: Pracovali jsme i s učebnicemi, kde jsme kreslili "cestu" ke kravičce a lepili chybějící samolepku kravičky do obrázku.

Písnička na rozloučenou: Na konci hodiny jsme si společně zazpívali a zatancovali naši písničku na rozloučenou - ‚Goodbye song'.

Závěr: Děti dnes byly hodné a pěkně spolupracovaly, a tak si dnes samolepku za doboru práci, kterou si nalepily do své knížečky na samolepky, opravdu zasloužily. 


1.3. A 3.3.

PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku. Děti říkaly I am here (jsem tady) nebo not here (není tu) v případě, že kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Hodinu jsem začali jako obvykle oblíbenou písničkou na přivítanou - ‚Hello song', u které jsme společně zpívali a tancovali. 

Slovíčka a hry: Ptali jsme se navzájem, jak se dnes máme a při tom jsem si procvičili otázku ‚How are you?‘  a odpovědi I'm happy (Jsem veselý.), I'm sad (Jsem smutný.) I'm angry (Jsem naštvaný.) nebo I'm sleepy (Jsem ospalý). 
Poté jsme si pomocí obrázkových kartiček zopakovali barvy duhy - red (červená), orange (oranžová), yellow (žlutá), green (zelená), blue (modrá), purple (fialová) a slovíčko flowers (kytičky). Také jsme si říkali, která barva se nám líbí I like blue, yellow, ....
Poslechli jsme si i příběh o tom, jak jsou zvířátka na zahradě a slon jim pomáhá zalít kytičky. Během poslechu jsme si na obrázkovém plakátu ukazovali postavičky a kytičky různých barev. Zahráli jsem si hru "Four Corners", při které jsme si procvičili barvy, slovíčko flowers a počítání od jedné do deseti. Také jsme si pustili písničku "Head, shoulders, knees and toes" a při ní jsme si ukazovali na různé části těla a tím si je procvičovali - head (hlava), shoulders (ramena), knees (kolena), toes (palce u nohou), eyes (oči), ears (uši), mouth (ústa), nose (nos).

Učebnice: Pracovali jsme i s učebnicemi, kdy jsme vybarvovali obrázky podle číselného klíče. Každá barva měla k sobě přiřazeno číslo např. modrá barva měla přiřazenu jedničku, žlutá dvojku atd. Obrázky zvířátek a jejich oblečení, kytiček a sluníčka jsme pak podle daných čísel vybarvovali a přitom jsem si barvy říkali nahlas. 

Písnička na rozloučenou: Na konci hodiny jsme si společně zazpívali a zatancovali naši písničku na rozloučenou - ‚Goodbye song'.

Závěr: Děti dnes byly hodné a pěkně spolupracovaly, a tak si dnes samolepku za doboru práci, kterou si nalepily do své knížečky na samolepky, opravdu zasloužily. 

enlightenedPřipomínáme: 
Příští týden, tj. 8.3. a 10.3., jsou jarní prázdniny a hodiny se nekonají.

 

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku. Děti říkaly I am here (jsem tady) nebo not here (není tu) v případě, že kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Hodinu jsem začali jako obvykle oblíbenou písničkou na přivítanou - ‚Hello song', u které jsme společně zpívali a tancovali. 

Slovíčka a hry: Ptali jsme se navzájem, jak se dnes máme a při tom jsem si procvičili otázku ‚How are you?‘  a odpovědi I'm happy (Jsem veselý.), I'm sad (Jsem smutný.) I'm angry (Jsem naštvaný.) nebo I'm sleepy (Jsem ospalý). 
Poté jsme si pomocí obrázkových kartiček zopakovali slovíčka farm (farma), cow (kravička), duck (kachnička), sheep (ovečka).
Poslechli jsme si i příběh o tom, jak jsou naši čtyři kamarádi na farmě, jaká další zvířátka potkávají a jak tato zvířátka dělají (např. ovečka baa, kravička moo, kačenka quack).
Zahráli jsem si hru "Four Corners", při které jsme si procvičili slovíčka sheep, duck, cow, farm a počítání od jedné do deseti. Také jsme si zazpívali písničku "I can see the train" a pohybovali se  při ní po třídě jako vláček.

Učebnice: Pracovali jsme i s učebnicemi, kdy jsme vybarvovali obrázky kraviček podle uvedeného vzoru. Střídaly se tak červená a žlutá kravička. Při vybarvování jsme si zopakovali slovíčka cow, red, yellow a také počítání od jedné do osmi, protože kraviček bylo osm. 

Písnička na rozloučenou: Na konci hodiny jsme si společně zazpívali a zatancovali naši písničku na rozloučenou - ‚Goodbye song'.

Závěr: Děti dnes byly hodné a pěkně spolupracovaly, a tak si dnes samolepku za doboru práci, kterou si nalepily do své knížečky na samolepky, opravdu zasloužily. 

enlightenedPřipomínáme: 

Příští týden, tj. 8.3. a 10.3., jsou jarní prázdniny a hodiny se nekonají.

ÚNOR

22.2. A 24. 2.

PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, že kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Tradičně jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – oblíbenou písničku na přivítanou, u které děti vesele zpívaly a tancovaly. 

Slovíčka a hry: Začali jsme opět otázkou ‚How are you?‘ (jak se máš) a poté jsme se naučili nová slovíčka týkající se barev a procvičili barvičky, které jsme už znali z dřívějších lekcí: ‚red‘ červená, ‚blue‘ (modrá), ‚yellow‘ (žlutá) ‚green‘ (zelená), ‚orange‘ (oranžová), ‚purple‘ (fialová),  a ‚flower‘ (květina). Následně jsme si slovíčka procvičili skrze různé aktivity s obrázkovými kartičkami. Poté jsme si z nahrávky poslechli nový příběh o zvířátkách v zahrádce s květinami, ukázali si jej na velkém obrázkovém plakátu a společně si jej prošli. Zahráli jsme si také obíbenou hru ‚Simon says‘ (Kuba říká), skrze kterou jsme si ještě víc procvičili nová slovíčka a rozhýbali se i fyzicky.

Učebnice: Děti si v učebnici udělaly cvičení, kde byl obrázek zvířátek na zahradě, a jejich úkolem bylo najít v učebnici samolepky květin, nalepit je do zahrady a správně pojmenovat jejich barvy.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali a tancovali společně na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

 

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Poté jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – písničku na přivítanou, u které děti vesele zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a hry: Přivítali jsme se jako obvykle otázkou ‚How are you?‘ (jak se máš) a děti se pozdravily a ‚plácly‘ si s loutkou pejska. Tento týden jsme se naučili nová slovíčka týkající se farmy: ‚cow‘ kráva, ‚sheep‘ (ovce), ‚duck‘ (kachna) a ‚farmyard‘ (farma). K tomu jsme si pustili a zazpívali písničku o farmě, a předváděli si, jak daná zvířátka dělají. Také jsme si pustili písničku z dřívějška ‚Nod, clap, jump song‘ (přikývni, tleskni, skákej) a dále i oblíbenou ‚Head and shoulders, knees and toes‘ (hlava, ramena, kolena, palce u nohou), u kterých děti vesele tancovaly a ukazovaly na části těla, o kterých se zrovna zpívalo. Následně jsme si z nahrávky pustili příběh o farmě a ukázali a prošli si jej na velkém obrázkovém plakátu, kde děti pojmenovávaly a ukazovaly na zvířátka, o kterých jsme se učili.

Učebnice: Děti si v učebnici udělaly cvičení, kde byl obrázek farmy, a děti měly za úkol najít v učebnici samolepky kachny, kravičky a ovečky a nalepit si je libovolně do obrázku. Poté jsme si nová slovíčka společně znovu ukázali a zopakovali.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali a tancovali společně na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.


 

15.2. A 17.2.

PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, že kamarádi nebyli přítomni. 

Písnička na přivítanou: Tradičně jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – oblíbenou písničku na přivítanou, u které děti vesele zpívaly a tancovaly. 

Slovíčka a hry: Začali jsme opět otázkou ‚How are you?‘ (jak se máš) a tímto jsme si zopakovali emoce –‚happy‘(veselý), ‘sad‘(smutný) , ‚angry‘ (naštvaný)a ‚sleepy‘ (ospalý).
Dále jsme si znovu zopakovali naučená slovíčka z předchozího týdne o počasí a oblečení:  ‚windy‘ (větrno), ‚rainy‘ (deštivo), ‚snowy‘ (sněživé počasí), a ‚sunny‘ (slunečno); ‚scarf‘ (šála), ‚gloves‘ (rukavice), ‚wellies‘ (holinky), ‚hat‘ (klobouk), a ‚coat‘ (kabát) skrze obrázkové kartičky. Hráli jsme oblíbenou hru ‚obstacle game‘ (překážková hra), a také hru, kdy děti sedí u kartiček  položených na zemi v kruhu, kdy lektorka vždy zvolá dvě slovíčka na kartičkách, a děti, které u nich sedí se musí co nejrychleji vyměnit. To, které dřív doběhne na nové stanoviště získává bod, a dítě s nejvíce nasbíranými body vyhrává. Také jsme hráli hru, při které děti za poslechu písničky balancují na jedné noze, a to které nejdéle vydrží stát, vyhrává.
Opět jsme si poslechli z nahrávky i příběh se zvířátky a jejich oblíbeným počasím a oblečením, které v něm nosí, při čemž se děti aktivně zapojovaly a ukazovaly související slovíčka na velkém obrázkovém plakátu.

Učebnice: Děti si v učebnici udělaly cvičení, kde byl příběh se zvířátky, který jsme dříve poslouchali z nahrávky a děti měly za úkol nalézt samolepku kloubouku a nalepit jí správnému zvířátku. Poté si přeložily stránku, aby se jim vytvořila taková brožurka, a mohly si příběh znovu projít dle obrázků, ve stejném pořadí, jak jsme si jej poslechli dříve a ukázali na velkém plakátu.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali a tancovali společně na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

 

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Poté jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – písničku na přivítanou, u které děti vesele zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a hry: Znovu jsme si prošli dopravní prostředky ‚car‘ (auto), ‚bus‘ (autobus), ‚boat‘ (loď), a ‚train‘ (vlak) a předváděli jsme si je jak pantomimicky, tak na obrázkových kartičkách. Také jsme si zopakovali slovíčka, která jsme se učili už dříve, týkající se barev ‚red‘ (červená), ‚yellow‘ (žlutá), ‚blue‘ (modrá) a ‚rainbow‘(duha) nebo emocí ‚‘happy‘ (veselý) ‚sad‘ (smutný), ‚angry‘ (naštvaný), ‚sleepy‘ (ospalý).
Pustili jsme si veselou písničku ‚The bus has wheels‘ (autobus má kola), při které jsme s dětmi vytvořili vláček a zpívali a pochodovaly po třídě. Hráli jsme i oblíbenou ‚obstacle game‘, při které děti různým způsobem překonávají překážky v podobě molitanových kostek, aby se dostaly k obrázkovým kartičkám, kde si jednu vylosují, řeknou, co je na ní zobrazeno a poté předají štafetu dál. Dále jsme hráli hru, kdy jsme si pustili písničku o barvách, kartičky s barvami jsme rozmístily různě po zemi a děti měly za úkol pozorně poslouchat a vždy doběhnout ke kartičce s barvičkou, která v písničce právě zazněla.


Učebnice: Děti si v učebnici udělaly cvičení, kde byl příběh se zvířátky, který jsme dříve poslouchali z nahrávky a děti měly za úkol nalézt samolepku chybějícího zvířátka a nalepit ji na správné místo. Poté si přeložili stránku, tak aby si příběh mohli znovu projít popořadě dle obrázků, stejně jako jsme jej dříve viděli na velikém plakátu.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a společně s loutkami zvířátek jsme si zazpívali a tancovali na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou. 

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.


8.2. A 10.2.

PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, že kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Tradičně jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – oblíbenou písničku na přivítanou, u které děti vesele zpívaly a tancovaly. 

Slovíčka a hry:  Na úvod jsme si zopakovali slovíčka o počasí a oblečení:  ‚windy‘ (větrno), ‚rainy‘ (deštivo), ‚snowy‘ (sněživé počasí), a ‚sunny‘ (slunečno); ‚scarf‘ (šála), ‚gloves‘ (rukavice), ‚wellies‘ (holinky), ‚hat‘ (klobouk), a ‚coat‘ (kabát), nejprve tak, že jsme si slovíčka předvedli pantomimicky, a poté jsme si je ukázali na obrázkových kartičkách. Hráli jsme novou hru, při které jsme rozmístily obrázkové kartičky po zemi do kroužku a ke každé kartičce si jedno dítě stouplo. Poté lektorka Rebecca vždy zvolala dvě slovíčka, například ‚sunny‘ (slunečno) a ‚wellies‘ (holinky), a děti se musely mezi sebou rychle vyměnit. To, které první přiběhlo na místo, získalo bod, a na konci si děti body sečetly a dítě s nejvíce body vyhrálo. Zahráli jsme si i oblíbenou dětskou hru ‚Simon says‘ (Kuba říká). Také jsme si znovu přečetli příběh z nahrávky a lektorka Rebecca vždy zastavila nahrávku a děti samy mohly doplnit větu (slovíčko).

Učebnice: V učebnici si děti udělaly cvičení, kde si vybarvily řadu obrázků s oblečením, kde se pravidelně střídaly barvy, a také cvičení, kde si spojily oblečení s počasím, ke kterému správně patří.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali a tancovali společně na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

 

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Poté jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – písničku na přivítanou, u které děti vesele zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a hry: Zopakovali jsme si slovíčka ‚car‘ (auto), ‚bus‘ (autobus), ‚boat‘ (loď), a ‚train‘ (vlak), a procvičili jsme je skrze obrázkové kartičky. Zahráli jsme si veselou hru ‚musical chairs‘ (hudební židle), při které děti chodí (nebo skáčou po jedné noze, aj.) kolem obrázkových kartiček, které jsou na zemi uspořádány do kroužku za zvuku hudby, a vždy když se hudba zastaví, musí rychle zaujmout pozici u jedné z kartiček a pak správně říct co je na ní zobrazeno. Také jsme si znovu prošli příběh se zvířátky a jejich oblíbenými dopravními prostředky a procvičili tak naučená slovíčka.

Učebnice: Děti si v učebnicích spojily obrázky rozdělených dopravních prostředků a také si udělaly cvičení, kde si spojily číslici se správným počtem dopravních prostředků a také si samy zkusily nakreslit číslice.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a společně s loutkami zvířátek jsme si zazpívali a tancovali na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou. 

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.


1.2. A 3.2.
 

PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, že kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Tradičně jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – oblíbenou písničku na přivítanou, u které děti vesele zpívaly a tancovaly. 

Slovíčka a hry:  Na úvod jsme si prošli slovíčka o počasí ‚windy‘ (větrno), ‚rainy‘ (deštivo), ‚snowy‘ (sněživé počasí), a ‚sunny‘ (slunečno), spolu s oblečením, které se k danému počasí hodí:  ‚scarf‘ (šála), ‚gloves‘ (rukavice), ‚wellies‘ (holinky), ‚hat‘ (klobouk), a ‚coat‘ (kabát), a procvičili jsme to skrze různé aktivity a hry s pomocí obrázkových kartiček. Zahráli jsme si i hru, při které jsme si pustili písničku o rodině a položili obrázkové kartičky se členy rodiny na zem, a vždy, když se zpívalo o určitém členu rodiny (například ‚I love my mommy‘ – miluji svoji maminku), děti musely rychle k dané kartičce přiběhnout. Také jsme hráli hru, kdy jsme daly kartičku do čtyř rohů místnosti, a buď já nebo lektorka Rebecca jsme si stouply doprostřed se zavřenýma očima a počítaly do deseti, zatímco děti běhaly po místnosti. Když jsme řekly stop, děti si musely vybrat kartičku, ke které přiběhly. Lektorka Rebecca pak řekla slovo na jedné z kartiček, a děti, které u ní stály, šly k ní a počítaly s ní. Také jsme si zahráli s obrázkovými kartičkami pexeso. Nakonec jsme si poslechli a prošli společně příběh se zvířátky a jejich oblíbeným počasím.

Učebnice: V učebnici si děti udělaly cvičení, kde si našly a nalepily samolepky klobouků zvířátek a měly za úkol je správně přiřadit zvířátku, kterému patří.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali a tancovali společně na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

 

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Poté jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – písničku na přivítanou, u které děti vesele zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a hry: Naučili jsme se slovíčka ‚car‘ (auto), ‚bus‘ (autobus), ‚boat‘ (loď), a ‚train‘ (vlak), a procvičili jsme je skrze obrázkové kartičky. Zahráli jsme si hru s obrázkovými kartičkami ve čtyřech rozích místnosti, kterou jsme hrály se staršími dětmi. Dále jsme si pustili písničky o vlaku a o autobuse, u kterých děti zpívaly a dopravní prostředky vesele předváděly. Také jsme si prošli příběh se zvířátky, která rovněž měla svůj oblíbený dopravní prostředek a předváděla ho ostatním. Skrze něj jsme si zopakovali nově naučená slovíčka.

Učebnice: Děti si v učebnicích našly samolepky kol od autobusu a nalepily je na správné místo. Také si zkusily namalovat svůj oblíbený dopravní prostředek.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a společně s loutkami zvířátek jsme si zazpívali a tancovali na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou. 

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

 

25.1. A 27.1.

PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, že kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Tradičně jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – oblíbenou písničku na přivítanou, u které děti vesele zpívaly a tancovaly. 

Slovíčka a hry:  Na úvod jsme si tradičně zopakovali, jak se představit, tedy ‚what is your name‘ (jak se jmenuješ). Dále jsme si zopakovali slovíčka týkající se rodiny použitím obrázkových kartiček, a také skrze novou hru, kde děti stály v kroužku, a když lektorka Rebecca řekla slova ‚mom‘ (máma), ‚dad‘ (táta), atd., tak si děti vyměnily mezi sebou místa. Také jsme hráli oblíbenou ‚obstacle game‘,  i hru při které se děti snaží balancovat na jedné noze. Naučili jsme se a zopakovali si slovíčka týkající se zimy, co se děje v zimě a k tomu jsme si udělali vybarvovací aktivitu. Také jsme hráli hru ’musical chairs‘, při které děti chodí po kroužku za zvuku hudby, a když se hudba zastaví, musí si rychle stoupnout k obrázkové kartičce na zemi a říct, co je na ní zobrazeno. Nakonec jsme si pustili a zopakovali písničky ze všech předchozích kapitol.

Učebnice: V učebnici si děti udělaly cvičení, kde si našly a nalepily samolepku do příběhu, přeložily stránku a zkusily si příběh říct samy zpaměti. Potom si zkusily i samy vymyslet svůj vlastní příběh.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali a tancovali společně na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

 

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Poté jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – písničku na přivítanou, u které děti vesele zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a hry: Začali jsme tradičně představením se ‘what is your name‘ (jak se jmenuješ), a ‚how are you‘ (jak se máš), a poté jsme si zopakovali už naučená slovíčka z předchozích lekcí skrze různé hry a písničky. Hráli jsme například obrázkové pexeso, hru ‚musical chairs‘ a ‚obstacle game‘ (překážková hra). Poslechli jsme si písničku o hračkách a znovu jsme si prošli příběh o tom, jak zvířátka hledají své hračky pomocí velkého obrázkového plakátu.

Učebnice: Děti si v učebnicích našly chybějící samolepku do příběhu, nalepily si ji, a pak jejich úkolem bylo vymyslet si svůj vlastní příběh.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a společně s loutkami zvířátek jsme si zazpívali a tancovali na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou. 

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.


18.1. A 20.1.

PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, že kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Tradičně jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – oblíbenou písničku na přivítanou, u které děti vesele zpívaly a tancovaly. 

Slovíčka a hry:  Na úvod jsme si zopakovali otázky ‚What is your name?‘ (jak se jmenuješ) a ‚How are you?‘ (jak se máš)při které si děti posílaly po kroužku molitanový míč a vždy řekly nahlas, jak se jmenují a jak se ten den cítí. Tímto jsme si také zopakovali názvy emocí. Dále jsme si připomněli slovíčka popisující barvy a také slovíčka z minulého týdne, popisující členy rodiny: ‚mummy‘ (máma) ‚daddy‘ (táta), ‚brother‘ (bratr), ‚sister‘(sestra), ‚grandma‘ (babička). Zahráli jsme si oblíbenou hru ‚guessing game‘, při které lektorka Rebecca vždy položí obráceně obrázkovou kartičku na zem a děti ve dvou týmech soutěží a hádají, co je na ní zobrazeno. Zahráli jsme si také paměťovou hru s obrázkovými kartičkami a dále oblíbenou hru, při které děti balancují na jedné noze a ten, kdo vydrží nejdéle je vítěz. Poté jsme si převyprávěli příběh se známými zvířátky a členy sloní rodiny, a ukázali jsme si jej na velkém obrázkovém plakátu.

Učebnice: V učebnici si děti udělaly cvičení, kde měly za úkol spočítat členy sloní rodiny a napsat k tomu vždy správnou číslici.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali a tancovali společně na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

 

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Poté jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – písničku na přivítanou, u které děti vesele zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a hry:  Na začátku jsme si opět zopakovali fráze ‚My name is..‘  (já se jmenuji…) a ‚‘How are you?‘ (jak se máš?). Poté jsme si pomocí obrázkových kartiček zopakovali slovíčka popisující nálady, barvy a číslice. Znovu jsme si prošli i nová slovíčka z minulého týdne:‚train‘ (vláček), ‚ball‘ (míč), ‚doll‘ (panenka) a ‚teddy‚ (méďa). Abychom si je ještě více procvičili, zahráli jsme si pexeso, na kterém byly dané hračky zobrazeny. Dále jsme si prošli příběh, kde zvířátka hledala své oblíbené hračky a ukázali jsme si jej na velkém obrázkovém plakátu. Nakonec jsme si poslechli písničku ‚I can see the train‘ (vidím vláček), u které děti vesele tancovaly a zpívaly

Učebnice:  Děti si v učebnicích udělaly cvičení, kde měly za úkol správně spojit zvířátka s jejich oblíbenými hračkami.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a společně s loutkami zvířátek jsme si zazpívali a tancovali na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou. 

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.


11.1. A 13.1.

PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, že kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Tradičně jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – oblíbenou písničku na přivítanou, u které děti vesele zpívaly a tancovaly. 

Slovíčka a hry:  Na úvod jsme si zahráli hru ‚what is your name‘ (jak se jmenuješ), při které si děti posílaly po kroužku molitanový míč a vždy řekly nahlas, jak se jmenují. Zopakovali jsme si slovíčka o emocích a počítání, a tento týden jsme začali s novými slovíčky týkajícími se rodiny: ‚mummy‘ (máma) ‚daddy‘ (táta), ‚brother‘ (bratr), ‚sister‘(sestra), ‚grandma‘ (babička). Poslechli jsme si k tomu i písničku z nahrávky. Zahráli jsme si také paměťovou hru s obrázkovými kartičkami a dále také oblíbenou hru, při které děti balancují na jedné noze a ten, kdo vydrží nejdéle je vítěz.

Učebnice: V učebnici si děti udělaly cvičení, kde našly samolepky sloní rodiny a nalepily si je na správné místo a dále obtáhly obrázek babičky a vybarvily jej. Také si vybarvily sněhuláka, při čemž si zopakovaly slovíčka týkající se částí obličeje a oblečení.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali a tancovali společně na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

 

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Poté jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – písničku na přivítanou, u které děti vesele zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a hry:  Zahráli jsme si hru ‘what is your name‘ (moje jméno je), kde se děti učily říkat jak se jmenují ‚My name is …‘ (moje jméno je …). Pomocí obrázkových kartiček jsme si zopakovali slovíčka z minulých lekcí o emocích, barvách a počítání, a naučili jsme se nová slovíčka týkající se hraček : ‚train‘ (vláček), ‚ball‘ (míč), ‚doll‘ (panenka) , ‚teddy‚ (méďa).  Poslechli jsme si příběh z nahrávky a také písničku k této lekci. Hráli jsme i oblíbenou hru ‚musical chairs‘, kdy děti chodí po kroužku za zvuku písničky kolem obrázkových kartiček, a jakmile se hudba zastaví, musí si rychle stoupnout ke kartičce a správně odpovědět, co je na ní zobrazeno. Také jsme si poslechli příběh z nahrávky a společně si jej pak přečetli a prošli.

Učebnice:  Děti si v učebnicích našly obrázek vláčku a nalepily si jej na správné místo, a dále také udělaly cvičení, kde musely najít a zakroužkovat všechny hračky na obrázku.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a společně s loutkami zvířátek jsme si zazpívali a tancovali na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou. 

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.


4.1. A 6.1.

PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, že kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Tradičně jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – oblíbenou písničku na přivítanou, u které děti vesele zpívaly a tancovaly. 

Slovíčka a hry: Přivítali jsme se po Vánocích, zopakovali jsme si slovíčka, která jsme se naučili před svátky a naučili jsme se nová slovíčka, která se týkají zimy: ‚coat‘ (kabát), ‚scarf‘ (šála), ‚gloves‘ (rukavice) ‘, ‚snowman‘(sněhulák), ‚snowflakes‘ (vločky), a ‚snowball‘ (sněhová koule). Také jsme si zopakovali číslice od jedné do devíti, tím, že jsme počítali vločky na obrázkových kartičkách. Dále jsme si zahráli oblíbenou hru ‚tower‘ (věž), kde děti soutěžili ve dvou týmech a jejich úkolem bylo jako první postavit věž a správně pojmenovat předmět (nebo číslo) na obrázkové kartičce a předat štafetu dalšímu. Také jsme hráli hru ‚obstacle game‘, u které si děti také předávaly štafetu a kolem překážek doskákaly k lektorce Rebece, u které si vylosovaly obrázkovou kartičku a měly za úkol ji správně pojmenovat.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali a tancovali společně na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

 

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni. 

Písnička na přivítanou: Poté jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – písničku na přivítanou, u které děti vesele zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a hry:  Přivítali jsme se po prázdninách a jako první jsme si zahráli hru, při které jsem si zopakovali otázku ‚How are you‘ (jak se máš) a zopakovali jsme si i názvy emocí (nálad) ‚happy‘ (šťastný), ‚sad‘ (smutný),  ‚sleepy‘ (ospalý), a ‚angry‘ (naštvaný). Děti si v kroužku posílaly molitanový míč, a vždy ten, kdo jej dostal, musel říct správně anglicky, jak se cítí (například 'I am happy' - jsem šťastný). Také jsme se naučili nová slovíčka týkající se zimy: ‚coat‘ (kabát), ‚scarf‘ (šála), ‚gloves‘ (rukavice) ‘, ‚snowman‘(sněhulák), ‚snowflakes‘ (vločky), ‚snowball‘ (sněhová koule) a ukázali jsme si je na obrázkových kartičkách. Zahráli jsme si i oblíbenou 'obstacle game' (překážková hra), skrze kterou jsme si daná slovíčka ještě více procvičili.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a společně s loutkami zvířátek jsme si zazpívali a tancovali na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou. 

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.


 

 

PROSINEC

14.12. a 16.12.

PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Tradičně jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – oblíbenou písničku na přivítanou, děti si půjčily loutky zvířátek a společně s nimi zpívaly a tancovaly. 

Slovíčka a příběh: Tento týden jsme se naučili nová slovíčka týkající se Vánoc: ‚angel‘  (anděl), ‚tree‘ (Vánoční stromeček), ‚presents‘ (dárečky), ‚star‘ (hvězda),  ‚ornaments‘ (ozdobičky), a 'stocking' (punčocha). Hráli jsme různé hry při kterých jsme si daná slovíčka procvičovaly, například pexeso s obrázkovými kartičkami nebo hru, při které jsme vyložily obrázkové kartičky na zem do kruhu, já nebo lektorka Rebecca jsme řekly slovíčko, a děti měly vždy za úkol nalézt správný obrázek. Také jsme si zazpívali a zatancovali na tradiční ‚Jingle bells‘ (Rolničky).

Učebnice: Děti ve svých učebnicích udělaly cvičení, kde byl příběh se zvířátky a jejich domečky, a jejich úkolem bylo najít samolepky okének a nalepit je na správný domeček. Dále si zkusily nakreslit Vánoční stromeček a také si vyrobit papírové ozdobičky, které pak nalepily na velký strom, který nakreslila lektorka Rebecca.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali a tancovali společně na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

 

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Poté jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – písničku na přivítanou, u které si děti půjčily loutky a vesele s nimi zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a hry:  Tento týden jsme se naučili nová slovíčka týkající se Vánoc: ‚angel‘  (anděl), ‚tree‘ (Vánoční stromeček), ‚presents‘ (dárečky), ‚star‘ (hvězda),  ‚ornaments‘ (ozdobičky), a 'stocking' (punčocha). Procvičili jsme si je skrze obrázkové kartičky a zahráli jsme si různé hry, například hru, při které byly kartičky vyloženy do velkého kruhu a děti kolem něj chodily za zvuku písničky, a vždy, když lektorka Rebecca písničku zastavila, tak se zastavily a musely si rychle stoupnout k jedné kartičce a správně říct, co je na ní zobrazeno.

Učebnice: Děti si v učebnici udělaly cvičení, kde byl zobrazen příběh se zvířátky, jak malovala duhu, a jejich úkolem bylo najít si samolepku pejska, správně ji nalepit a nakreslit duhu do políčka, kde zvířátka malovala. Děti také dostaly pracovní listy k učebnici, kde bylo cvičení, na kterém byl obrázek zvířátek v pokoji s Vánočním stromečkem a děti měly za úkol najít a zakroužkovat obrázky dárečků. Poté si jej vybarvily podle fantazie.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a společně s loutkami zvířátek jsme si zazpívali a tancovali na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.


7.12. a 9.12.

PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Tradičně jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – oblíbenou písničku na přivítanou, děti si půjčily loutky zvířátek a společně s nimi zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a příběh: Tento týden jsme se naučili nová slovíčka týkající se Vánoc: ‚angel‘  (anděl), ‚tree‘ (Vánoční stromeček), ‚presents‘ (dárečky), ‚star‘ (hvězda),  ‚ornaments‘ (ozdobičky). Hráli jsme různé hry při kterých jsme si daná slovíčka procvičovaly, například pexeso s obrázkovými kartičkami nebo hru, při které jsme vyložily obrázkové kartičky na zem do kruhu, my jsme řekly slovíčko, a děti měly vždy za úkol nalézt správný obrázek. Také jsme si zazpívaly tradiční ‚Jingle bells‘ (Rolničky).

Učebnice: Děti ve svých učebnicích udělaly cvičení, kde byl příběh se zvířátky a jejich domečky, a jejich úkolem bylo najít samolepky okének a nalepit je na správný domeček. Dále si zkusily nakreslit Vánoční stromeček a také si vyrobit papírové ozdobičky, které pak nalepily na velký strom, který nakreslila lektorka Rebecca.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali a tancovali společně na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

 

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Poté jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – písničku na přivítanou, u které si děti půjčily loutky a vesele s nimi zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a hry:  Tento týden jsme se naučili nová slovíčka týkající se Vánoc: ‚angel‘  (anděl), ‚tree‘ (Vánoční stromeček), ‚presents‘ (dárečky), ‚star‘ (hvězda),  ‚ornaments‘ (ozdobičky). Procvičili jsme si je skrze obrázkové kartičky a zahráli jsme si různé hry, například hru, při které byly kartičky vyloženy do velkého kruhu a děti kolem něj chodily za zvuku písničky, a vždy, když lektorka Rebecca písničku zastavila, tak se zastavily a musely si stoupnout k jedné kartičce a správně říct, co je na ní zobrazeno.

Učebnice: Děti udělaly si v učebnici udělaly cvičení, kde byl zobrazen příběh se zvířátky, jak malovaly duhu, a jejich úkolem bylo najít si samolepku pejska a správně ji nalepit a nakreslit duhu do políčka, kde zvířátka malovala. Děti také dostaly pracovní listy k učebnici, kde bylo cvičení, na kterém byl obrázek zvířátek v pokoji s Vánočním stromečkem a děti měly za úkol najít a zakroužkovat obrázky dárečků. Poté si jej vybarvily podle fantazie.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a společně s loutkami zvířátek jsme si zazpívali a tancovali na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

 

 

Písnička na přivítanou: Tradičně jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – oblíbenou písničku na přivítanou, děti si půjčily loutky zvířátek a společně s nimi zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a příběh: Tento týden jsme si znovu zopakovali slovíčka ‚house‘ (dům), ‚roof‘ (střecha), ‚door‘ (dveře) a ‚windows‘ (okna) skrze různé aktivity a hry. Hráli jsme novou hru, kde děti dostaly papírek s obrázkem jednoho z daných slovíček a lektorka Rebecca vždy řekla dané slovíčko a činnost, kterou ten kdo má daný obrázek udělá – například zatleská nebo se postaví – a děti to pak následovaly. Dále jsme hráli i známou hru ‚Simon says’ a také jsme si z nahrávky pustili písničku ‚My little house‘ (můj malý dům) při které děti spolu s námi zpívaly a tancovaly.

Učebnice: Děti dostaly své učebnice a udělaly si cvičení, kde měly spojit domeček zvířátka se správnou barvou dveří podle příběhu, který jsme si předtím vyprávěli, a další cvičení s bludištěm, kde měly najít a obtáhnout správnou cestu zvířátka, jak se dostat k domečku.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali a tancovali společně na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

 

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Poté jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – písničku na přivítanou, u které si děti půjčily loutky a vesele s nimi zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a hry:  Zopakovali jsme si slovíčka o barvách: ‚red‘ (červená), ‚blue‘ (modrá), ‚yellow‘ (žlutá), duhu ‚rainbow‘,  a také o slovíčka týkající se počasí a nálad, které jsme se naučili už dříve. Hráli jsme hru, kde děti dostaly papírek s barvičkou a lektorka Rebecca vždy řekla danou barvičku a činnost, kterou ten kdo ji má udělá – například se bude točit nebo zvedne ruku – a děti to pak následovaly. Pustili jsme si opět i písničky ‚Head and shoulders, knees and toes‘ u které děti vesele tancovaly, a poté i oblíbenou písničku o barvách, u které jsme si opět zopakovali naučené barvičky.

Učebnice: Děti ve svých učebnicích udělaly dvě cvičení týkající se barev, v prvním musely správně vybarvit čtverečky v řadě, ve které se barvičky opakovaly v určitém pořadí, a poté také cvičení, kde vybarvily duhu. Při tom jsme si znovu zopakovali názvy barev v angličtině i duhu.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a společně s loutkami zvířátek jsme si zazpívali a tancovali na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.


30.11. A 2.12. 

PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Tradičně jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – oblíbenou písničku na přivítanou, děti si půjčily loutky zvířátek a společně s nimi zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a příběhTento týden jsme se naučili nová slovíčka: ‚house‘ (dům), ‚roof‘ (střecha), ‚door‘ (dveře) a ‚windows‘ (okna). Ukázali jsme si je na obrázkových kartičkách a děti je společně se mnou a slečnou Rebecou nahlas opakovaly. Také jsme prošli slovíčka z minulého týdne a poté jsme si poslechli a přečetli nový příběh o zvířátkách a jejich domečcích s pomocí velkého obrázkového plakátu. Hráli jsme také oblíbenou hru, kdy jsme vyskládaly obrázkové kartičky doprostřed kroužku a vždy jednu kartičku jsme schovaly, zatímco se děti nedívaly, a ony pak musely uhodnout, která chybí a říct slovíčko v angličtině.  

Učebnice: Děti dostaly své učebnice a udělaly si cvičení, kde měly za úkol najít samolepky částí domu, které jsme se ten den naučili (střechu, okna a dveře), a nalepit je na obrázek prázdného domu. Přitom jsme si nová slovíčka znovu zopakovali a také jsme si pustili písničku, kde se zpívalo o domu. Dále si děti zkusily také samy nakreslit domeček.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali a tancovali společně na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

 

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Poté jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – písničku na přivítanou, u které si děti půjčily loutky a vesele s nimi zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a hry: Tento týden jsme se naučili nová slovíčka o barvách: ‚red‘ (červená), ‚blue‘ (modrá), ‚yellow‘ (žlutá), a také jak se řekne duha – ‚rainbow‘. Také jsme si pustili nový příběh se zvířátky, kde zvířátka společně namalovala duhu. Opět jsme si zazpívali a zatancovali veselou písničku ‚head and shoulders, knees and toes‘ a hráli jsme i oblíbenou 'obstacle game', kdy děti ve dvou týmech vždy doskákaly kolem překážek v podobě cihliček k slečně Rebece, která měla u sebe obrázkové kartičky, pojmenovaly obrázek na kartičce v angličtině, a pak doběhly zpátky a předaly štafetu dalšímu.

Učebnice: Děti dostaly za úkol v učebnicích k obrázku, kde byly tři vědra plná barvy najít samolepky se stejnou barvou jako měla vědra a nalepit je k nim nebo na ně. Přitom jsme si společně znovu zopakovali barvičky a také jsme si k tomu pustili písničku, která obsahovala naučená slovíčka.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a společně s loutkami zvířátek jsme si zazpívali a tancovali na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

 

LISTOPAD

23.11 A 25.11.

PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Jako obvykle jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – oblíbenou písničku na přivítanou, děti si půjčily loutky zvířátek a společně s nimi zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a příběh:
Zopakovaly jsme si slovíčka skrze různé aktivity s obrázkovými kartičkami, například jsme vyložily kartičky před sebe do kroužku a vyzývaly jsme děti, aby nám ukazovaly jednotlivá slovíčka na obrázku. Pak jsme hrály oblíbenou hru, kdy děti musely zavřít oči, mezitím jsme jednu kartičku schovaly a děti musely poznat, která kartička chybí. Také jsme si pustili příběh se zvířátky o tom, jak se usmívaly na měsíc a prošly si naučená slovíčka.

Hry: Hráli jsme novou hru, kde jsme rozložily obrázkové kartičky po podlaze a děti měly za úkol vždy najít určený obrázek, doskákat k němu a donést jej k nám. Potom jsme hráli také oblíbenou hru ‚tower‘ (věž), kdy týmy soutěžily v tom, kdo první správně odpoví co je na kartičce, a s použitím kartiček a molitanových cihliček první postaví věž.

Učebnice: Děti dostaly své učebnice a udělaly si cvičení, kde měly za úkol najít samolepku hrošíka a nalepit ji na místo na stránce, kde jsme ji dříve viděly na obrázkovém plakátu k příběhu. Dále měly přeložit stránku, kde byl zobrazen ten příběh, čímž se vytvořila jakási malá ‚knížečka‘ a spolu jsme si příběh znovu převyprávěli.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali a tancovali společně na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

 

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Poté jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – písničku na přivítanou, u které si děti půjčily loutky a vesele s nimi zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a hry: Zopakovali jsme si slovíčka, která jsme se dosud naučili skrze obrázkové kartičky-položili jsme kartičky doprostřed kroužku a lektorka Rebecca nebo já jsme řekly slovíčko v angličtině a vyzvaly děti, aby je našly a ukázaly na obrázku. Hráli jsme i hru ‚tower‘ (věž) a také novou hru, při které byly obrázky rozložené všude po zemi a děti musely najít dané slovíčko na obrázku a doběhnout nebo doskákat k němu. Také jsme si zazpívali a zatancovali známou písničku ‚head and shoulders, knees and toes‘ a naučili se nová slovíčka ‚shoulders‘(ramena), ‚knees‘ (kolena) a ‚toes‘ (palec na noze).

Učebnice: Děti dostaly nálepku, kterou si nalepily do učebnice a také si zkusily nakreslit obrázek, u kterého jsme si zopakovali naučená slovíčka.

 Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a společně s loutkami zvířátek jsme si zazpívali a tancovali na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.


16.11 a 18.11

PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Jako obvykle jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – oblíbenou písničku na přivítanou, u které děti společně zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a příběh: Prošli jsme si znovu už naučená slovíčka skrze různá cvičení s obrázkovými kartičkami, kdy děti poznávaly předměty, číslice nebo části obličeje na obrázku, říkaly je nahlas v angličtině a učily se je správně vyslovovat. Pustili jsme si i příběh se zvířátky, kde jsme si zopakovali slovíčka týkající se školních potřeb a názvy číslic.

Hry: Hráli jsme oblíbenou ‚obstacle game‘ (překážková hra), při které se děti různými způsoby přemístí od startovní čáry k lektoru Jakeovi, kde si vyberou kartičku, řeknou, co je na ní zobrazeno a předají štafetu dalšímu. Hráli jsme to i formou soutěže, kdy spolu závodily dva týmy dětí, kdo stihne více kartiček. Hráli jsme ji také v kombinace se hrou ‚tower‘ (věž), kdy týmy soutěžili v tom, kdo první správně odpoví, co je na kartičce a s použitím kartiček a molitanových cihliček postaví věž.

Učebnice: Děti dostaly své učebnice a udělaly si cvičení, kde měly za úkol obtáhnout měsíc a vybarvit jej i hvězdičky kolem. U tohoto cvičení si děti zopakovaly slovíčka týkající se obličeje: 'eyes' (oči), 'mouth'(pusa), 'nose' (nos) a 'face' (obličej), i  moon  (měsíc).

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali a tancovali společně na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

 

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Poté jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – písničku na přivítanou, u které si děti půjčily loutky a vesele s nimi zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a hry: Zopakovali jsme si slovíčka, která jsme se dosud naučili skrze obrázkové kartičky-položili jsme kartičky doprostřed kroužku a lektor Jayke nebo já jsme řekli slovíčko v angličtině a vyzvali děti, aby je našly a ukázaly na obrázku. Také jsme opět hráli oblíbenou hru ‚tower (věž), kde děti stavěly věž tím způsobem, že zvedly obrázkovou kartičku, řekly anglicky, co je na ní zobrazeno a položily ji na molitanovou cihličku, na kterou pak položily další. Takto se děti střídaly a stavěly na sebe cihličky, dokud nezbyly žádné další cihličky anebo dokud věž nespadla.

Učebnice: Děti dostaly své učebnice a udělaly si cvičení, kde jejich úkolem bylo spojit dva obrázky, na kterých byl stejný počet opiček (‚monkey‘). U tohoto cvičení si děti zopakovala číslice od jedné do pěti (‚one, two, three, four, five‘) a zkusily si je i nakreslit. Dále si v učebnici udělaly další cvičení, kde obtáhly ležící kočičku, jak jsme ji viděly dříve v příběhu, a vybarvily ji podle vzoru.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali a tancovali společně s loutkami zvířátek  na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.


9.11. a 11.11. 

PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Jako obvykle jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – oblíbenou písničku na přivítanou, u které děti společně zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a příběh: Zopakovali jsme si slovíčka, tím, že jsme si sedli do kroužku a položili obrázkové kartičky doprostřed, a pak buď lektor Jayke nebo já jsme jednotlivě volaly děti, řekly jim anglické slovíčko a vyzvali je, aby zkusily najít slovíčko a ukázat je na obrázku. Také jsme si znovu pustili příběh o tom, jak zvířátka šla do školy, který jsme si prošli i v češtině. Děti pozorně poslouchaly a opakovaly s námi nahlas už známá anglická slovíčka.

Hry: Hráli jsme novou hru ‚tower‘ (věž), kde děti stavěly věž z molitanových cihliček tím způsobem, zvedly obrázkovou kartičku, řekly anglicky, co je na ní zobrazeno a položily ji na molitanovou cihličku, na kterou pak položily další. Takto se děti střídaly a stavěly na sebe cihličky, dokud nezbyly žádné další cihličky anebo dokud věž nespadla. Pak jsme udělali i soutěž, ve které dva týmy dětí soutěžily v tom, kdo dříve postaví věž z cihliček. U této hry si děti zopakovaly všechna slovíčka, která jsme dosud probrali.

Učebnice: Děti dostaly své učebnice a kreslily do nich svůj obličej, při čemž jsme si zopakovali slovíčka z minulého týdne: 'eyes' (oči), 'mouth'(pusa), 'nose' (nos) a 'face' (obličej) a ‚moon‘  (měsíc). Dále potom také kreslily veliký strom a zahradu, jak se objevila v příběhu, který jsme si ten den pouštěli.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali a tancovali společně na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

 

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Poté jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – písničku na přivítanou, u které děti vesele zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a příběh: Pustili jsme si znovu příběh se zvířátky, kde zvířátka ukazovala co umí, například: – ‚head' (hlava) – ‚nod' (přikyvuje), ‚hands' (ruce) – ‚clap' (tleskají) ‚feet' (chodidla) – ‚jump' (skáčou). Děti pozorně poslouchaly  pak říkaly nahlas a převáděly, co zvířátka dělala. Také jsme si zopakovaly čísla od jedné do pěti.

Hry: Hráli jsme novou hru ‚tower‘  (věž), kde děti stavěly věž tím způsobem, zvedly obrázkovou kartičku, řekly anglicky, co je na ní zobrazeno a položily ji na molitanovou cihličku, na kterou pak položily další. Takto se děti střídaly a stavěly na sebe cihličky, dokud nezbyly žádné další cihličky anebo dokud věž nespadla. Hru jsme hrály i ve variaci, kdy se děti postavily do řady a pak to první vždy dostalo skákací míč na kterém doskákalo k obrázkovým kartičkám a věži, pojmenovalo anglicky předmět na obrázku, přidalo cihličku a pak skákalo zpět, kde předalo štafetu dalšímu.

Učebnice: Děti dostaly své učebnice a kreslily do nich svůj obličej, při čemž jsme si zopakovali slovíčka z minulého týdne: 'eyes' (oči), 'mouth'(pusa), 'nose' (nos) a 'face' (obličej) . Dále si také zkusily nakreslit veliký strom (který se také objevil v příběhu), ovocný nebo vánoční.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali a tancovali společně na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.


2.11. a 4.11. 

PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Jako obvykle jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – oblíbenou písničku na přivítanou, u které děti společně zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a příběh: Zopakovali jsme si slovíčka, která jsme se dosud učili – lektor Jayke ukazoval obrázkové kartičky a děti poznávaly předměty na obrázku a říkaly je nahlas. Poté jsme přidali nová slovíčka o částech obličeje: 'eyes' (oči), 'mouth'(pusa), 'nose' (nos) a 'face' (obličej). Pak jsme si pustili nový příběh z nahrávky, který byl o zvířátkách, jak se usmály na měsíc, který jsme si ukázali na velikém plakátu a postupně vysvětlili i v češtině. Tady jsme se naučili nově 'moon' (měsíc), 'stars' (hvězdy), 'flowers' (květiny) a 'butterfly' (motýl).

Hry: Hráli jsme oblíbenou hru ‚obstacle game', kde si děti stouply nejprve do řady a pak si vždy vybraly, jakým skokem chtějí přeskákat přes překážky ke kartičkám, které byly obráceny obrázkem k zemi. Vybraly si kartičku, otočily ji, řekly, co je na ní zobrazeno, a skákaly zpět. Také jsme znovu hráli hru, kde děti seděly v kroužku a dostaly obrázek s částí obličeje, kterou musely říct nahlas v angličtině a obrázek si předávat po kroužku, zatímco první muselo oběhnout kolečko, dřív než si obrázek děti stačily předat.  

Učebnice: Děti dostaly své učebnice a udělaly si cvičení, kde nalepily samolepky částí obličeje na nakreslenou hlavu a u toho si procvičily nově naučená slovíčka. Dále dostaly papíry a zkusily si nakreslit měsíc s obličejem a cokoliv z příběhu, který jsme ten den poslouchali.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali a tancovali společně na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Poté jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – písničku na přivítanou, u které děti vesele zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a příběh: Zopakovali jsme si už známá slovíčka z předchozích lekcí skrze obrázkové kartičky a pak jsme se naučily nová: 'eyes' (oči), 'mouth'(pusa), 'nose' (nos) a 'face' (obličej). Pak jsme si pustili nový příběh z nahrávky, který byl o zvířátkách, jak se usmály na měsíc. Pomalu jsme si jej pak prošli a přeložili do češtiny, a u toho jsme si ukazovali obrázky k příběhu na velikém plakátu. Tady jsme se naučili nově 'moon' (měsíc), 'stars' (hvězdy), 'flowers' (květiny) a 'butterfly' (motýl).

Učebnice: Děti dostaly své učebnice a udělaly si cvičení, kde spojily obrázek zvířátka s obrázkem pusy, která  k danému zvířátku správně patří. Dále dostaly papíry a zkusily si nakreslit měsíc s obličejem a cokoliv z příběhu, který jsme ten den poslouchali.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali a tancovali společně na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

 

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že od čtvrtka 7. října bude v mateřské škole působit jako asistentka vyučujícího Miss Nikol. Prosíme Vás, abyste absence Vašich dětí omlouvali předem emailem nebo SMS zprávou přímo jí. Kontakty na Miss Nikol najdete zde

Děkujeme Vám za spolupráci.

Váš LEAP tým


ŘÍJEN

26.10. 

PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Jako obvykle jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – oblíbenou písničku na přivítanou, u které děti společně zpívaly a tancovaly.

Slovíčka: 
Zopakovali jsme si slovíčka, která jsme se dosud učili – lektor Jayke ukazoval obrázkové kartičky a děti poznávaly předměty na obrázku a říkaly je nahlas -,pen' (pero), ,pencil' (tužka), ,crayon' (voskovka) a ,book' (knížka); slovíčka popisující počasí - ,sunny' (slunečno), ,cloudy' (oblačno/mraky), ,cold' (zima), ,hot' (horko), ,windy' (větrno), ,snowy' (sněží), ,rainy' (deštivo), ,stormy' (bouřkové počasí) a naučili jsme se i několik nových slovíček popisujících emoce- ‚angry‘ (naštvaný), ‚happy‘ (šťastný), ‚sleepy‘ (ospalý), nebo ‚ill‘ (nemocný).

Hry: Hráli jsme oblíbenou hru ‚obstacle game', kde si děti stouply nejprve do řady a pak si vždy vybraly, jakým skokem chtějí přeskákat přes překážky ke kartičkám, které byly obráceny obrázkem k zemi. Vybraly si kartičku, otočily ji, řekly, co je na ní zobrazeno, a skákaly zpět.  

Aktivita: Děti si sedly ke stolům a dostaly omalovánku dýně – naučily jsme se slovíčko ‚pumpkin‘ (dýně), děti slovíčko nahlas opakovaly a pak dostaly za úkol vybarvit dýni podle své fantazie a namalovat jí obličej.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali a tancovali společně na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Poté jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – písničku na přivítanou, u které děti vesele zpívaly a tancovaly.

Slovíčka: Zopakovali jsme si už známá slovíčka skrze obrázkové kartičky – lektor Jayke dětem ukazoval obrázky a děti pojmenovávaly věci na obrázku, a u kterých to bylo možné, tak ty i předváděly: ‚cat‘ (kočka), ‚dog‘, (pes), ‚hippo‘ (hrošík), ‚monkey‘ (opice) ,sunny' (slunečno), ,cloudy' (oblačno/mraky), ,cold' (zima), ,hot' (horko), ,windy' (větrno), ,snowy' (sněží), ,rainy' (deštivo), ,stormy' (bouřkové počasí). Nově jsme se naučili slovíčka popisující emoce - ‚angry‘ (naštvaný), ‚happy‘ (šťastný), ‚sleepy‘ (ospalý), a také ‚ill‘ (nemocný).

Aktivita: Jelikož byl Halloweenský den, děti si sedly ke stolům a dostaly omalovánku dýně – naučily se nově slovíčko ‚pumpkin‘ (dýně). Děti slovíčko nahlas opakovaly a pak dostaly za úkol vybarvit dýni podle své fantazie a namalovat jí obličej.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali a tancovali společně na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.


19.10. a 21.10.

PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady)nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni. Poté lektor Jayke znovu zahájil hodinu pozdravením známých postaviček pejska, kočičky, opičky a hrošíka, které děti už dobře znají a vesele je zdravily (,Hello Hippo, Hello Cat, Hello Dog, Hello Monkey').

Písnička na přivítanou: Poté jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – písničku na přivítanou, u které děti společně zpívaly a tancovaly.

Příběh a slovíčka: 
Zopakovali jsme si příběh z minulého týdne, pustili jsme si jej z nahrávky a ukazovali jsme si jej podle obrázků na velkém plakátu. Věty jsme si přeložili do češtiny. Děti si zopakovaly slovíčka ,pen' (pero), ,pencil' (tužka), ,crayon' (voskovka) a ,book' (knížka) a také názvy číslic od jedné do deseti ,one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten'. Také jsme si zopakovali slovíčka o počasí - ,sunny' (slunečno), ,cloudy' (oblačno/mraky), ,cold' (zima), ,hot' (horko), ,windy' (větrno), ,snowy' (sněží), ,rainy' (deštivo), ,stormy' (bouřkové počasí). 

Hry: Hráli jsme hru ‚obstacle game', kde si děti stouply nejprve do řady a pak si vždy vybraly, jakým skokem chtějí přeskákat přes překážky ke kartičkám, které byly obráceny obrázkem k zemi. Vybraly si kartičku, otočily ji, řekly, co je na ní zobrazeno, a skákaly zpět.  Hráli jsme i novou hru, kde děti seděly v kroužku a předávaly si kartičku s obrázkem a každé muselo nahlas v angličtině říct, co je na obrázku, zatímco první, kdo dostal obrázek musel oběhnout kolečko a vrátit se na své místo dříve než obrázek doputoval k poslednímu dítěti.

Učebnice: Děti seděly u stolů a dělaly cvičení, ve kterém musely spojit číslo 6 s obrázkem, na kterém bylo 6 předmětů – v tomto případě to byly voskovky. Zopakovaly jsme si pak nahlas čísla i názvy věcí na obrázku, což byly právě předměty, které jsme se učili tento týden, tedy ‚pencil', ‚pen', ‚crayon' a ,book'. Také jsme dělali cvičení, ve kterém děti musely najít na obrázku všechny tužky, spočítat je, a následně napsat správnou číslici do prázdného okénka. Děti, které cvičení už dělaly v minulém roce, znovu pomohly těm, které to dělaly poprvé.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali a tancovali společně na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni. Poté jsme se pozdravili s už známými postavičkami pejskem, kočičkou, hrošíkem a opičkou (,Hello Hippo, Hello Cat, Hello Dog, Hello Monkey'). 

Písnička na přivítanou: Poté jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – písničku na přivítanou, u které děti vesele zpívaly a tancovaly.

Příběh a slovíčka: Sedli jsme si do kroužku a pustili jsme si nový příběh z nahrávky, u kterého lektor Jayke na velkém plakátu ukazoval jednotlivé obrázky k příběhu. Poté jsme si jej pomalu vysvětlili a ukázali, co postavičky říkají a dělají. Věty jsme si přeložili do češtiny, zopakovali jsme si slovíčka a naučili jsme se nové slovíčko ,skip' (přeskakovat), které jsme si předvedli, a děti zkoušely skákat, jako když skáčou přes švihadlo. Také jsme si zopakovali slovíčka o počasí – ,sunny' (slunečno), ,cloudy' (oblačno/mraky), ,cold' (zima), ,hot' (horko), ,windy' (větrno), ,snowy' (sněží), ,rainy' (děštivo), ,stormy' (bouřkové počasí).

Hry: Hráli jsme hru ‚obstacle game‘,  při které si děti opakovaly už známá slovíčka. Děti stouply do řady a skákaly skokem, který si vybraly přes překážky ke kartičkám, které byly obráceny obrázkem k zemi. Vybraly si kartičku, otočily ji, řekly, co je na ní zobrazeno, a skákaly zpět. Nově jsme hráli hru na tichou poštu, kde si děti samy vybraly slovíčko, které už znaly, pošeptaly je kamarádovi a poslední v kroužku slovíčko řekl nahlas.

Učebnice: Děti si sedly ke stolům a v učebnicích si udělaly cvičení, kde spojily obrázek, kde byla zobrazena část těla s činností, kterou ta část těla dělá – ‚head' (hlava) – ‚nod' (přikyvuje), ‚hands' (ruce) – ‚clap' (tleskají) ‚feet' (chodidla) – ‚jump' (skáčou). Dále jsme dělaly v učebnici cvičení, kde si děti vybarvily chodidla a dokreslily obrázek. Děti, které už cvičení dělaly v minulém roce, pomohly dětem, které to nyní dělaly poprvé.

Písnička na rozloučenou: Utvořili jsme kolečko a zazpívali jsme si společně písničku na rozloučenou (‚Goodbye song‘) na kterou děti vesele tancovaly.

Závěr: Nakonec děti dostaly své knížky na samolepky a novou samolepku, kterou si do nich nalepily, za to, jak byly šikovná při hodině a hezky se snažily.


12.10. a 14.10.

PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni. Poté lektor Jayke postupně vytahoval postavičky z pytle a děti hádaly jejich jména a zdravily je (,Hello Hippo, Hello Cat, Hello Dog, Hello Monkey'). 

Písnička na přivítanou: Poté jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song‘ – písničku na přivítanou, a protože děti jí už znaly, tak se přidávaly a zpívaly a tancovaly společně.

Slovíčka: Učili jsme se nová slovíčka: pen (pero), pencil (tužka), crayon (voskovka) a book (knížka).  Ukázali jsme jim je na obrázkových kartičkách a děti je opakovaly a poté zkoušely samy pojmenovat. Pak jsme si stoupli do kroužku a pustili jsme audio písničku, která obsahovala nová slovíčka, děti se snažily poznat nově naučená slovíčka a přidávat se.

Příběh: Sedli jsme si do kroužku a z nahrávky jsme pustili příběh, při kterém lektor Jayke ukazoval jednotlivé obrázky k příběhu na plakátu. Poté jsme si jej společně přečetli pomalu a přeložili jednotlivé věty do češtiny. Zopakovali jsme si slovíčka z minulé lekce a čísla od 1 do 10.

Hry: Hráli jsme hru ‚obstacle game‘, kde si děti stouply nejprve do řady a pak jednotlivě skákaly přes překážky ke kartičkám, které byly obráceny obrázkem k zemi. Vybraly si kartičku, otočily ji, řekly, co je na ní zobrazeno, a skákaly zpět. Hráli jsme i hru, při které jsme ukazovali kartičky  a děti se hlásily a říkaly, co je na kartičce zobrazeno. Zopakovali jsme i slovíčka o počasí z předchozí hodiny.

Učebnice: Děti si sedly ke stolům a v učebnicích si udělaly cvičení, kde si zopakovaly slovíčka ‚pencil‘ (tužka) a počítání od jedné do do deseti  - děti  nalepily nálepky tužek do vynechaných mezer a pak jsme společně tužky nahlas počítali. Děti, které cvičení už dělaly v minulém roce, pomohly s nalepováním dětem, které to dělaly poprvé.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali společně ‚Goodbye song‘ – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku za to, jak se během hodiny snažily a hezky jim to šlo.

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni. Poté lektor Jayke postupně vytahoval postavičky z pytle a děti hádaly jejich jména a zdravily je (,Hello Hippo, Hello Cat, Hello Dog, Hello Monkey'). 

Písnička na přivítanou: Poté jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song‘ – písničku na přivítanou, a protože děti jí už znaly, tak se přidávaly a zpívaly a tancovaly společně.

Slovíčka: Naučili jsme se nová slovíčka hands (ruce), feet (chodidla), head (hlava) a co dělají,  clap (tleskat), jump (skákat), nod (přikývnout). Slovíčka jsme si ukazovali na obrázkových kartičkách, děti je poznávaly a opakovaly po lektorovi a zároveň opakovaly pohyby – přikývnout, tleskat a skákat.

Příběh: Pustili jsme si příběh z nahrávky a lektor Jayke ukazoval na plakátu jednotlivé obrázky k příběhu. Poté jsme si každý obrázek vysvětlili po větách a přeložili do češtiny. Zvířátka v příběhu říkala ‚I can jump‘ (umím skákat), tak jsme si příběh pustili ještě jednou z nahrávky a děti vždy skákaly, když uslyšely ‚jump‘.

Hry: Slovíčka jsme procvičili i hrou na vláček – kde lektor Jayke šel první jako lokomotiva a děti jej následovaly po třídě, a vždy, když se zastavil, tak děti musely říct k jednotlivé části těla a jaký dělá pohyb. Poté jsme hráli hru ‚obstacle game‘,  při které si děti opakovaly slovíčka, která jsme se naučily v úterý.  Děti stouply do řady a skákaly přes překážky ke kartičkám, které byly obráceny obrázkem k zemi. Vybraly si kartičku, otočily ji, řekly, co je na ní zobrazeno, a skákaly zpět. Hráli jsme i hru, při které jsme ukazovali kartičky, a děti se hlásily a říkaly, co je na kartičce zobrazeno. Zopakovali jsme si i slovíčka o počasí a děti se naučily nová slovíčka ‚school‘ (škola) a  ‚bag‘  (taška).

Po hrách jsme si sedli ke stolečkům a děti nakreslily buď své oblíbené zvířátko nebo počasí, které jsme se učili.

Učebnice: Děti si sedly ke stolům a v učebnicích si udělaly cvičení, kde našly v učebnici nálepku hrošíka (Hippo) a nalepily ho na vynechané místo. Děti, které už cvičení dělaly v minulém roce, pomohly s nalepováním dětem, které to nyní dělaly poprvé.

Písnička na rozloučenou: Utvořili jsme kolečko a zazpívali jsme si společně písničku na rozloučenou (Goodbye song).

Závěr: Nakonec děti dostaly své knížky na samolepky a novou samolepku, kterou si do nich nalepily, za to, jak jim to hezky šlo a jak byly šikovné při hodině.


5.10. a 7.10.

PŘEDŠKOLÁCI

Představení: S dětmi jsme se přivítali a vzájemně  se představili - děti po nás opakovaly Hello! My name is Mr. Jayke/Miss Nikol, My name is .... Kvůli evidenci docházky jsme se také naučili po vyslovení svého jména přihlásit se a současně říci I am here (Já jsem tady). Zároveň jsme se také učili říkat Not here u jmen kamarádů, kteří nebyli na hodině přítomni. Poté jsme dětem představili čtyři hlavní postavičky, které nás budou provázet po celý školní rok. Děti se učily vyslovovat jejich jména – Hippo (hrošík), Monkey (opička), Dog (pejsek) a Cat (kočička) a také je všechny pozdravit (Hello Hippo, Hello Monkey, Hello Dog, Hello Cat).

Na začátku lekcí jsme si také s dětmi "povídali" o tom, jaké je venku počasí - používali jsme k tomu barevné obrázkové kartičky (tzv. Flashcards) a děti se učily říkat Sun, Rain, Snow, Wind, Hot, Cold a krátké větičky It's sunny (slunečno), It‘s cloudy (oblačno), It’s windy (větrno), It’s rainy (deštivo) atd.

Písnička na přivítanou: Pustili jsme si Audio CD – Hello song (písnička na přivítanou); po částech jsme ji zastavovali a opakovaně učili děti vyslovovat jednotlivá slovíčka (text písničky můžete najít vlevo na stránkách v záložce Písničky - Hippo & Friends Level 1). Děti se postupně ke zpěvu přidávaly a trošku i tancovalysmiley

Pravidla: Na začátku našich lekcí jsme také dětem vysvětlovali naše pravidla chování při hodinách (Rules) – např. že se musíme hezky chovat ke svým kamarádům a respektovat je i vyučující, abychom se všichni něco naučili.

Hry (Games): Hráli jsme kratkou hru se zvířátky, kdy jsme kolem nich chodili a zdravili jsme je (Hello, Good-bye). Také jsme si prohlíželi obrázkové karty s počasím a hráli hru, kdy děti skákaly přes překážky ke kartičkám, které byly obráceny obrázkem k zemi. Vybraly si kartičku, otočily ji, řekly, co je na ní zobrazeno, a skákaly zpět. Hráli jsme i hru, při které jsme ukazovali kartičky a děti se hlásily a říkaly, co je na kartičce zobrazeno. Pokud kartičku správně pojmenovaly, mohly si ji ponechat.

Pracovní sešit (Workbook): Společně jsme si prohlédli naše krásné barevné učebnice.

Písnička na rozloučenou: Ke konci hodiny jsme dětem pustili písničku na rozloučenou Good-bye song (text můžete opět najít vlevo na stránkách v záložce Písničky) a společně jsme se rozloučili se všemi čtyřmi postavičkami (děti mávaly a opakovaly Good-bye Hippo, Good-bye Dog atd.).  Na závěr jsme ještě dětem rozdali malé knížečky s jejich jmény (Sticker Books) a samolepky (stickers), které obdržely za to, že byly celou hodinu moc šikovné, poslouchaly Mr. Jayka a Miss Nikol, nerušily své kamarády a vzájemně spolupracovalysmiley Tyto knížečky zůstávají ve školce.


MLADŠÍ DĚTI

Představení: S dětmi jsme se přivítali a vzájemně  se představili - děti po nás opakovaly Hello! My name is Mr. Jayke/Miss Nikol, My name is .... Kvůli evidenci docházky jsme se také naučili po vyslovení svého jména přihlásit se a současně říci I am here (Já jsem tady). Zároveň jsme se také učili říkat Not here u jmen kamarádů, kteří nebyli na hodině přítomni. Poté jsme dětem představili čtyři hlavní postavičky, které nás budou provázet po celý školní rok. Děti se učily vyslovovat jejich jména – Hippo (hrošík), Monkey (opička), Dog (pejsek) a Cat (kočička) a také je všechny pozdravit (Hello Hippo, Hello Monkey, Hello Dog, Hello Cat).

Na začátku lekcí jsme si také s dětmi "povídali" o tom, jaké je venku počasí - používali jsme k tomu barevné obrázkové kartičky (tzv. Flashcards) a děti se učily říkat Sun, Rain, Snow, Wind, Hot, Cold a krátké větičky It's sunny (slunečno), It‘s cloudy (oblačno), It’s windy (větrno), It’s rainy (deštivo) atd.

Písnička na přivítanou: Pustili jsme si Audio CD – Hello song (písnička na přivítanou); po částech jsme ji zastavovali a opakovaně učili děti vyslovovat jednotlivá slovíčka (text písničky můžete najít vlevo na stránkách v záložce Písničky - Hippo & Friends Starter). Děti se postupně ke zpěvu přidávaly a trošku i tancovalysmiley

Pravidla: Na začátku našich lekcí jsme také dětem vysvětlovali naše pravidla chování při hodinách (Rules) – např. že se musíme hezky chovat ke svým kamarádům a respektovat je i vyučující, abychom se všichni něco naučili.

Hry (Games): Hráli jsme kratkou hru se zvířátky, kdy jsme kolem nich chodili a zdravili jsme je (Hello, Good-bye).

Pracovní sešit (Workbook): Společně jsme si prohlédli naše krásné barevné učebnice.

Písnička na rozloučenou: Ke konci hodiny jsme dětem pustili písničku na rozloučenou Good-bye song (text můžete opět najít vlevo na stránkách v záložce Písničky) a společně jsme se rozloučili se všemi čtyřmi postavičkami (děti mávaly a opakovaly Good-bye Hippo, Good-bye Dog atd.).  Na závěr jsme ještě dětem rozdali malé knížečky s jejich jmény (Sticker Books) a samolepky (stickers), které obdržely za to, že byly celou hodinu moc šikovné, poslouchaly Mr. Jayka a Miss Nikol, nerušily své kamarády a vzájemně spolupracovalysmiley Tyto knížečky zůstávají ve školce.
 

 

Vážení rodiče, milé děti!

Rádi bychom Vás informovali, že výuku LEAP plánujeme začít v týdnu od 4. října. Veškeré informace potřebné před jejím zahájením obdržíte prostřednictvím emailu v průběhu druhé poloviny září. Rozvrh výuky najdete zde, rozdělení dětí do skupin jste od nás již emailem obdrželi.

Už se na všechny děti moc těšíme!

Váš LEAP tým

aktualizováno: 25.03.2023 00:07:11