Archive 2020-21 LEAP AE MŠ Jarov

2. listopadu 2020

Milí rodiče,

je nám to moc líto, ale i nadále platí, že LEAP výuku v mateřské škole nemůžeme realizovat. Od kdy se budeme moci k prezenční výuce opět vrátit, bohužel nevíme. Jakmile se situace změní, budeme Vás informovat emailem.

Děkujeme za pochopení a všem přejeme hodně zdraví!

LEAP team

 

ŘÍJEN

13.10. + 15.10.

PŘEDŠKOLÁCI A MLADŠÍ DĚTI SKUPINA 1

New/Revised words: Unit 2 - A face (obličej), eyes (oči), nose (nos), mouth (pusa), round (kulatý), smile (usmívat se), girls (holčičky), boys (kluci), game (hra) / pen, pencil, crayon, book, moon 

New/Revised phrases: in the garden (na zahradě), Hippo smiles at the moon (hrošík se usmívá na měsíc), play a game (hrát hru) / Where is...? (kde je...?), Bring me...(přines mi...), Show me, please ... (ukaž mi, prosím...) (překlad frází a slovíček také najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

Story time: Hroší holčička přišla k dětem s novým příběhem o tom, jak jsou zvířátka v noci na zahradě a usmívají se na měsíc (celý text příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy - Hippo and Friends Level 1 - Unit 2).

Games and Activities: K procvičení dřívějších slovíček a rozpohybování se jsme si s dětmi zahráli Obstacle game (překážkovou dráhu) a také hru Go to ... (Jdi k....), kdy jsme po třídě rozmístili různé předměty a kartičky s obrázky a děti podle pokynů Mr. Jayka donášely věci, které vyslovil.   A na str. 15 v pracovním sešitě také děti dotvářely samolepkami velký obličej - přidávaly oči, nos, pusu a po dokončení úkolu nám postupně svůj obrázek popisovaly:)

 

MLADŠÍ DĚTI SKUPINA 2

New/Revised words:  Unit 2 - Numbers (čísla), one (jedna), two (dvě), three (tři), four (čtyři), five (pět), count (počítat), game (hra) /jump, nod, clap, head, hand, feet, hippo, monkey, dog, cat

New/Revised phrases:  I can count to five (umím počítat do pěti), I can jump/clap/nod (umím skákat/tleskat, kývat), in the garden (na zahradě) - (překlad frází a slovíček najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

Story time: Hroší holčička přišla tento týden k dětem s novým příběhem o tom, jak jsou zvířátka na zahradě a ukazují si, jak umí skákat, kývat hlavou a tleskat. Mr. Jayke nejprve příběh dětem pro lepší porozumění pomalu přečetl a zároveň ukazoval na velkém plakátu, a poté jsme si s dětmi příběh ještě jednou poslechli z CD (celý text příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy - Hippo and Friends Starter - Unit 2)

Games and Activities: Pro zopakování nových slovíček jsme s dětmi počítali různé předměty ve třídě (Count this! - Počítej toto!) a také si zahráli hru Go to ...(Jdi k....), kdy jsme po třídě rozmístili molitanové bloky (ve skupinkách od jednoho do pěti) a děti jsme po dvojicích vysílali podle pokynů (Go to one! - Jdi k jedničce!, Go to five! - Jdi k pětce! atd.). V pracovních knížkách si pak děti na str. 9 nalepily chybějící velkou samolepku hroší holčičky, aby měly tři (three Hippos).   A protože stále nemáme dovoleno zpívat, tak jsme si s dětmi text nové písničky o počítání do pěti alespoň recitovali a ukazovali na prstech - One, two, three, four, five - I can count to five:)

 

6.10. + 8.10.

PŘEDŠKOLÁCI A MLADŠÍ DĚTI SKUPINA 1

Protože kvůli vládním nařízením nesmíme s dětmi dočasně na hodinách zpívat, na začátku i na konci hodiny se s našimi kamarády i plyšovými zvířátky vítáme i loučíme slovně - Hello Hippo/Cat/Dog/Monkey/Friends and Goodbye Hippo/Cat/Dog/Monkey/Friends!

New/Revised words: There (tam), Which one? (který?) / A little (trochu), Pen (pero), Pencil (tužka), Crayon (pastelka), Book (kniha), Big /Small circle (velké/malé kolečko),  Numbers (čísla) 1-10, Count (počítat), How many? (kolik), Happy, Sad, Angry, Sleepy, Hot, Cold, Rain, Sun, Cloud, Snow, Thunder, Thumbs up/down (palec nahoru/dolu)

New/Revised phrases: Which one is missing (který chybí?), I have ...(já mám), Draw a picture (nakreslit obrázek), Colour the picture (vybarvit obrázek) / Show me, please ... (ukaž mi, prosím...), What is it? (co je to?), Who is it? (kdo je to?), Where is...? (kde je...?), Wash your hands (umyj si ruce), I am here (já jsem tady), Make a circle, Make a moon, Make pairs, Line up, Sit down, Stand up, Help please, Toilet please, Thank you, Go/Walk slowly, Be quiet, (překlad frází a slovíček také najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

Games and Activities: Pro zopakování všech dosavadních slovíček jsme si s dětmi zahráli hru "Which one is missing?" - obrázkové karty jsme rozložili na zem, společně jsme si zopakovali jejich názvy a poté se děti otočily a Mr. Jayke jeden či více obrázků odebral. A když se děti otočily zpět, hádaly, které obrázky chybí. Následně si také děti z našich obrázkových karet (Flashcards) vybraly svoji nejoblíbenější a tu také namalovaly do svého pracovního sešitu (Draw a picture).

Story time: S dětmi jsme si nejprve znovu poslechli příběh o tom, jak jdou naše zvířátka do školy a opička nemůže ve své tašce najít žádné tužky. A hned potom jsme dětem pomohli dokončit jejich vlastní knížečky s tímto příběhem (Story book), a ty si děti odnesly domů, aby mohly i mamince a tatínkovi tento příběh "vyprávět":)

 

MLADŠÍ DĚTI SKUPINA 2

Protože kvůli vládním nařízením nesmíme s dětmi dočasně na hodinách zpívat, na začátku i na konci hodiny se s našimi kamarády i plyšovými zvířátky vítáme i loučíme slovně - děti mávají a říkají: Hello Hippo, Cat, Dog, Monkey / Friends and Goodbye Hippo, Cat, Dog, Monkey, Friends!

New/Revised words: Sorry (promiň), Touch (dotknout se), There (tam) / Head (hlava), Hands (ruce), Feet (nohy-chodidla), Jump (skákat), Clap (tleskat), Nod (kývat)/ Count (počítat), Number (číslo), Friends (kamarádi), Happy (šťastný), Sad (smutný), Angry (naštvaný), Sleepy (ospalý), Hot (horký), Cold (chladný), Sun (sluníčko), Rain (déšť), Cloud (mráček), Thunder (hrom), Snow (sníh), Yes/No, Okay, Thumbs up/down (palec nahoru/dolu)

New/Revised phrases: I have...(já mám), Draw a picture (nakreslit obrázek) / Show me...(ukaž mi), I am ready (jsem připravený),  I can jump/clap/nod (umím skákat/tleskat, kývat), Wash your hands (umyj si ruce), Where is Cat/Dog/Monkay, Hippo? (kde je kočička/pejsek, opička, hrošík)? Hello, Here, Goodbye, Please, Thank you / Make a circle, Make a moon, Line up, Sit down, Stand up,  Help please, Toilet please (překlad frází a slovíček najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

Games and Activities: Pro zopakování slovíček, které jsme se s dětmi doposud naučili, jsme si zahráli hru Dotkni se ...(Touch...) - po třídě jsme rozmístili naše barevné kartičky s obrázky (Flashcards) a všechny děti postupně dle pokynu Mr. Jayka vyhledávaly a dotýkaly se vyslovených obrázků. Následně si také děti z těchto kartiček vybraly svoji nejoblíbenější a tu také namalovaly do svého pracovního sešitu (Draw a picture).

Story time: S dětmi jsme si nejprve znovu poslechli (a současně na velkém plakátu ukazovali) příběh o tom, jak naše zvířátka na zahradě předvádějí, jak umí skákat. A hned potom jsme dětem pomohli dokončit jejich vlastní knížečky s tímto příběhem (Story book), a ty si děti odnesly domů, aby mohly i mamince a tatínkovi tento příběh "vyprávět":)

ZÁŘÍ

29.9. + 1.10.

PŘEDŠKOLÁCI A MLADŠÍ DĚTI SKUPINA 1

Songs: I can say hello!, I can say goodbye! (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky - Hippo and Friends Level 1)

New/Revised words:  Animal (zvíře), Friends (kamarádi), Tired (unavený), A little (trochu) /  Pen (pero), Pencil (tužka), Crayon (pastelka), Book (kniha), Big /Small circle (velké/malé kolečko),  Numbers (čísla) 1-10, Count (počítat), How many? (kolik), Happy, Sad, Angry, Sleepy, Hot, Cold, Rain, Sun, Cloud, Snow, Thunder, Thumbs up/down (palec nahoru/dolu), High five! (plácnutí rukou s kamarádem);)

New/Revised phrases: Find and Circle (najdi a zakroužkuj), Show me, please ... (ukaž mi, prosím...),  I am a little tired  (jsem trochu unavený) / What is it? (co je to?), Who is it? (kdo je to?), Where is...? (kde je...?), Wash your hands (umyj si ruce), I am here (já jsem tady), Make a circle, Make a moon, Make pairs, Line up, Sit down, Stand up, Help please, Toilet please, Thank you, Go/Walk slowly, Be quiet, (překlad frází a slovíček také najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

Workbook: V pracovních sešitech děti na str. 9 děti počítaly (Count) různé předměty a spojovaly je se správným číslem uprostřed stránky. Na str.11 pak musely najít (Find), zakroužkovat (Circle) a spočítat všechny tužky na obrázku.

Games and Activities: Dětem jsme v kroužku s balónem připomněli "představovací hru", takže si zopakovaly větu "My name is....". A na procvičení slovíček a čísel do deseti jsme si s dětmi zahráli také hru na překážkovou dráhu (Obstacle game). Děti se rozdělily do dvou skupin a když doskákaly k panu učiteli, vybraly si obrázkovou kartičku a když správně pojmenovaly obrázek či dobře počítaly, získaly bod pro svoji skupinu a rychle zase skákaly zpět, aby mohl pokračovat jejich kamarád.                                                                                                                       Většina dětí umí již hezky "počítat" od jedné do deseti (Numbers 1-10), pokud jdou čísla za sebou, ale nejsou si jisté, pokud mají pojmenovat čísla jednotlivě. Budeme to s nimi a s našimi plyšovými kamarády v našich hodinách procvičovat i nadále, ale pro jejich větší jistotu a sebevědomí by děti určitě uvítaly i opakování doma:)

 

MLADŠÍ DĚTI SKUPINA 2

Songs: Hippo says Hello, Hippo says goodbye (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky - Hippo and Friend Starter)

New/Revised words: Head (hlava), Hands (ruce), Feet (nohy-chodidla), Jump (skákat), Clap (tleskat), Nod (kývat)/ Count (počítat), Number (číslo), Friends (kamarádi), Happy (šťastný), Sad (smutný), Angry (naštvaný), Sleepy (ospalý), Hot (horký), Cold (chladný), Sun (sluníčko), Rain (déšť), Cloud (mráček), Thunder (hrom), Snow (sníh), Yes/No, Okay, Thumbs up/down (palec nahoru/dolu)

New/Revised phrases: I am happy (já jsem šťastný), Show me...(ukaž mi), I am ready (jsem připravený),  I can jump/clap/nod (umím skákat/tleskat, kývat), Wash your hands (umyj si ruce),   Where is Cat/Dog/Monkay, Hippo? (kde je kočička/pejsek, opička, hrošík)? Hello, Here, Goodbye, Please, Thank you / Make a circle, Make a moon, Line up, Sit down, Stand up,  Help please, Toilet please (překlad frází a slovíček najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

Activities: Spolu s plyšovými zvířátky jsme si ukazovali a pojmenovávali různé části těla a společně opakovali, co které dělají. Podle obrázkových kartiček pak děti tyto činnosti předváděly a přitom vyslovovaly (Head-nod, Hands-clap, Feet-jump).

Workbook: A u stolečků děti na str. 3 na obrázku zvířátek tyto činnosti pak spojovaly barevnými čárami a opět jsme s nimi, tentokrát jednotlivě s každým zvlášť, názvy činností opakovali.          Ve čtvrtek potom děti na str. 5 vybarvovaly obrázek s nožičkami (Feet) a samy (nebo s naší pomocí) ještě obrázek dokreslovaly - přidávaly do něj své oblíbené věci (Sun-sluníčko, Cloud-mráček, Moon-měsíček, Flower-kytička, Car-autíčko atd.):)

 

22.9. + 24.9.

PŘEDŠKOLÁCI A MLADŠÍ DĚTI SKUPINA 1

Songs: I can say hello!, Ten pencils, I can say goodbye! (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky - Hippo and Friends Level 1)

New/Revised words: Pen (pero), Pencil (tužka), Crayon (pastelka), Book (kniha), Big /Small circle (velké/malé kolečko),  Numbers (čísla) 1-10, Count (počítat), How many? (kolik) / Happy, Sad, Angry, Sleepy, Hot, Cold, Rain, Sun, Cloud, Snow, Thunder, Thumbs up/down (palec nahoru/dolu)

New/Revised phrases: I am happy (já jsem šťastná/ý), What is it? (co je to?), Who is it? (kdo je to?), Where is...? (kde je...?), Wash your hands (umyj si ruce), I am here (já jsem tady), Are you ready? (jste připraveni?), Sing a song (zpívat písničku) / Make a circle, Make a moon, Make pairs, Line up, Sit down, Stand up, Help please, Toilet please, Thank you, Go/Walk slowly, Be quiet, (překlad frází a slovíček také najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

Games and Activities: Pomocí obrázkových karet (Flashcards) jsme dětem představili nová slovíčka (pen, pencil, crayon, book) a také jsme procvičovali čísla od jedné do deseti. Ve třídě jsme následně společně počítali různé předměty - nejdřív společně a později děti počítaly individuálně (některé s naší pomocí). A ve čtvrtek jsme si o počítání pustili i novou písničku Ten pencils, takže jsme si i zatancovali;)

Workbook: V pracovních sešitech děti na str. 7 potom ještě počítaly namalované tužky a tři, které chyběly do počtu deseti nahradily jejich samolepkami.

Story time: S dětmi jsme si přečetli příběh o tom, jak jdou naše zvířátka do školy a opička nemůže ve své tašce najít žádné tužky. Kamarádi jí však pomohou, tužky jí dají a společně je pak spočítají. Po tom, co Mr. Jayke nejprve příběh pomalu přečetl a zároveň ukazoval na velkém plakátu, jsme si s dětmi příběh pak ještě jednou poslechli z CD (celý text příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy - Hippo and Friends Level 1).

 

MLADŠÍ DĚTI SKUPINA 2

Songs: Hippo says Hello, Hippo says goodbye (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky - Hippo and Friend Starter)

New/Revised words: Head (hlava), Hands (ruce), Feet (nohy-chodidla), Jump (skákat), Clap (tleskat), Nod (kývat)/ Count (počítat), Number (číslo), Friends (kamarádi), Happy (šťastný), Sad (smutný), Angry (naštvaný), Sleepy (ospalý), Hot (horký), Cold (chladný), Sun (sluníčko), Rain (déšť), Cloud (mráček), Thunder (hrom), Snow (sníh), Yes/No, Okay, Thumbs up/down (palec nahoru/dolu)

New/Revised phrases: I can jump (umím skákat), Wash your hands (umyj si ruce),  Are you ready? (jsi připravený?), Where is Hippo (kde je hrošík)? Hello , Here, Goodbye, Please, Thank you / Make a circle, Make a moon, Line up, Sit down, Stand up,  Help please, Toilet please (překlad frází a slovíček najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

Games and Activities: Pomocí barevných obrázkových karet jsme děti učili části těla(„Head, „Hands“, „Feet“)  a společně předváděli, co které části těla dělají (Head=Nod, Hands=Clap, Feet=Jump). A na procvičení těchto slovíček nám také po třídě jezdil houkající vláček (train) a když zastavil ve stanici, tak jeho vagónky vždy prováděli činnost, kterou Mr. Jayke zvolal;)

Story time: Děti poslouchaly příběh o tom, jak jsou hroší holčička, opička, pejsek a kočička na zahradě (in the garden) a ukazují si, jak umí skákat (I can jump). Příběh nejprve Mr. Jayke pomalu dětem četl a jeho děj ukazoval na velkém barevném plakátu a později ho ještě jednou děti poslouchaly z CD. Vyprávění jsme po částech zastavovali, text opakovali a skákání zvířátek jsme všichni společně napodobovali (celý text příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy - Hippo and Friends Starter).

Workbook: V pracovních sešitech na první stránku děti nalepily velkou samolepku hroší holčičky a společně jsme pak všechny její kamarády pojmenovali i počítali. A na závěr si děti (za to, že byly hodné a hezky spolupracovaly) opět do svých malých knížeček nalepily samolepku a při jejich počítání si znovu procvičily čísla (Numbers - one, two, three, four):)


15.9. + 17.9.

PŘEDŠKOLÁCI A MLADŠÍ DĚTI SKUPINA 1

Představení: S dětmi jsme se přivítali a vzájemně  se představili - děti po nás opakovaly Hello! My name is Mr. Jayke/Miss Vlaďka, My name is ....:) A kvůli evidenci docházky jsme je také naučili (nebo jim připomněli - těm, kteří na naše lekce chodili již loni) zvednout ruku a současně říci I am here (Já jsem tady), když vyslovíme jejich jméno. Zároveň jsme je také učili říkat Not here u jmen kamarádů, kteří na hodinu nedorazili. Potom jsme dětem představili čtyři hlavní postavičky, které nás budou provázet celý školní rok. Děti se učily vyslovovat jejich jména – Hippo (hrošík), Monkey (opička), Dog (pejsek) a Cat (kočička) a také je všechny pozdravit (Hello Hippo, Hello Monkey, Hello Dog, Hello Cat).

Na začátku lekcí jsme si také s dětmi "povídali" o tom, jak se měli a jaké bylo venku počasí - používali jsme k tomu Flashcards (barevné obrázkové kartičky) a děti se učily říkat I am happy (šťastný), sad (smutný), sleepy (ospalý), angry (naštvaný) nebo Sun, Rain, Snow, Wind, Hot, Cold a It is sunny (slunečno), cloudy (oblačno), windy (větrno), rainy (deštivo) atd.

Písnička na přivítanou: Dětem jsme pustili Audio CD – Hello song (písnička na přivítanou), po částech jsme ji zastavovali a učili děti vyslovovat jednotlivá slovíčka (text písničky můžete najít vlevo na stránkách v záložce Písničky). Děti se postupně ke zpěvu přidávaly a trošku i tancovaly:)

Pravidla: Na začátku našich lekcí jsme také dětem vysvětlovali naše Rules (pravidla)– Mr. Jayke ukazoval dětem jednotlivé karty s namalovanými pokyny a spolu s dětmi a našimi plyšovými kamarády jsme je napodobovali – Make a line (udělejte řadu), Make a circle (udělejte kolečko), Make a moon (udělejte tvar měsíce), Sit down (posaďte se), Stand up (postavte se), Look (podívejte se), Listen (poslouchejte) atd.

Hry (Games): S balonem jsme si v kroužku s dětmi zahráli seznamovací hru - děti se při ní učily vyslovovat My name is...(Jmenuji se - moje jméno je ...).

Pracovní sešit (Workbook): Společně jsme si prohlédli naše krásné barevné učebnice a na str. 5 čekal na děti hned první úkol - v učebnici musely najít velké samolepky kočičky a opičky a nalepit je do obrázku k ostatním zvířátkům.

Písnička na rozloučení: Ke konci hodiny jsme dětem pustili písničku na rozloučení Good-bye song (text můžete opět najít vlevo na stránkách v záložce Písničky) a společně jsme se rozloučili se všemi čtyřmi postavičkami (děti mávaly a opakovaly Good-bye Hippo, Good-bye Dog atd.).  Na závěr jsme ještě dětem rozdali malé knížečky s jejich jmény (při jejich rozdávání si děti opět procvičily zvednutí ruky a větu I am here) a samolepky (Stickers), které dostaly za to, že byly celou hodinu moc šikovné, poslouchaly Mr. Jayka a Miss Vlaďku, nerušily své kamarády a vzájemně spolupracovaly:-)

 

MLADŠÍ DĚTI SKUPINA 2

Představení: S dětmi jsme se v kroužku na zemi přivítali a vzájemně představili - děti po nás opakovaly Hello! Kvůli evidenci docházky jsme jse děti také naučili zvednout ruku a současně říci Here (tady) a zároveň říci Not here u jmen kamarádů, kteří na hodinu nedorazili. Potom jsme dětem představili čtyři hlavní postavičky, které nás budou provázet celý školní rok. Děti si je půjčily a učily se vyslovovat jejich jména – Hippo (hrošík), Monkey (opička), Dog (pejsek) a Cat (kočička) a také je všechny pozdravit (Hello Hippo, Hello Monkey, Hello Dog, Hello Cat).

Na začátku lekcí jsme si také s dětmi "povídali" o tom, jak se měli a jaké bylo venku počasí - používali jsme k tomu Flashcards (barevné obrázkové kartičky) a děti se učily říkat Happy (šťastný), Sad (smutný), Sleepy (ospalý), Angry (naštvaný) nebo Sun, Rain, Snow, Wind, Hot, Cold atd.

Písnička na přivítanou: Dětem jsme pustili Audio CD – Hello song (písnička na přivítanou), po částech jsme ji zastavovali a opakovaně učili děti vyslovovat jednotlivá slovíčka (text písničky můžete najít vlevo na stránkách v záložce Písničky). Děti se postupně ke zpěvu přidávaly a trošku i tancovaly:)

Pravidla: Na začátku našich lekcí jsme také dětem vysvětlovali naše Rules (pravidla)– Mr. Jayke ukazoval dětem jednotlivé karty s namalovanými pokyny a spolu s dětmi a našimi plyšovými kamarády jsme je napodobovali – Make a line (udělejte řadu), Make a circle (udělejte kolečko), Make a moon (udělejte tvar měsíce), Sit down (posaďte se), Stand up (postavte se), Look (podívejte se), Listen (poslouchejte) atd.

Hry (Games): S balonem jsme si v kroužku s dětmi zahráli seznamovací hru - děti se při ní učily vyslovovat My name is...(Jmenuji se - moje jméno je ...).

Pracovní sešit (Workbook): S dětmi jsme si prohlédli naše krásné barevné učebnice a hned na první stránce jsme dětem pomohli splnit jejich první úkol - společně jsme nakreslili a vybarvili jejich nejoblíbenější zvířátko:)

Písnička na rozloučení: Ke konci hodiny jsme dětem pustili písničku na rozloučení Good-bye song (text můžete opět najít vlevo na stránkách v záložce Písničky) a společně jsme se rozloučili se všemi čtyřmi postavičkami (děti mávaly a opakovaly Good-bye Hippo / Dog  / Cat / Monkey!).  Na závěr jsme ještě dětem rozdali malé knížečky s jejich jmény a barevné samolepky (stickers), které dostaly za to, že byly celou hodinu moc šikovné, poslouchaly Mr. Jayka a Miss Vlaďku, nerušily své kamarády a vzájemně spolupracovaly:-)

aktualizováno: 25.03.2023 00:07:11