Archive 2019-20 LEAP AE ZŠ Jarov

Milí žáci a milí rodiče,

nastává červen - poslední měsíc v tomto pro nás všechny neobvyklém školním roce. Chtěli bychom Vám všem poděkovat za trpělivost, spolupráci a pochopení při zavádění a realizaci naší online výuky.

Rádi bychom Vám připomněli, že naše poslední hodiny v tomto školním roce se budou konat:
dne 17. června pro žáky 3. a 4. tříd a pro 5.B
dne 18. června pro žáky 1. a 2. tříd
dne 19. června pro 5.A

Informace týkající se nového školního roku od nás obdržíte emailem před jeho začátkem.

Přejeme Vám všem překrásné letní prázdniny a moc se těšíme na shledání s dětmi v září ve škole při "normální" výuce. 

LEAP tým

 

VÝUKA DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU
Rádi bychom Vás informovali, že bez ohledu na situaci ve školách, výuka programu LEAP AE bude až do konce školního roku probíhat formou online podle daného rozvrhu tak, jak tomu bylo doposud. Tato forma výuky je za současných podmínek jediným způsobem, jak může LEAP dostát svému závazku a dokončit výuku v tomto školním roce. Doufáme, že pro Vás nebude příliš složité zkoordinovat naši výuku s případnou výukou školní a děti se s námi budou učit angličtinu až do konce školního roku.

NÁHRADA NEUSKUTEČNĚNÝCH HODIN V BŘEZNU
Hodiny, které se nemohly uskutečnit ve dnech 11.-13. března (z důvodu uzavření škol), budou nahrazeny výukou online podle následujícího harmonogramu: 

17. června - náhradní výuka pro 3., 4. a 5.B třídu (za 11. března)
18. června - náhradní výuka pro 1. a 2. třídu (za 12. března)
19. června - náhradní výuka pro 5.A třídu (za 13. března)

Tyto dny jsou zároveň posledními dny LEAP výuky v tomto školním roce.

CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY YLE
V tomto školním roce se zkoušky ani přípravné kurzy ke zkouškách neuskuteční. Předběžně plánujeme, že by zkoušky i přípravné kurzy probíhaly na podzim 2020. Samozřejmě Vás budeme včas informovat.

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
V průběhu května plánujeme zaslat rodičům email s dotazem, zda jejich dítě bude v LEAP programu pokračovat i v následujícím školním roce. Součástí tohoto emailu by měl být i rozvrh hodin na následující školní rok. 

 

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že od pondělí 16. března zprovozníme online výuku, která bude probíhat po dobu uzavření škol. Všichni rodiče obdrželi email s informacemi dne 14. března.

LEAP tým

Aktuální situace

15.3.2020

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že od pondělí 16. března zprovozníme online výuku, která bude probíhat po dobu uzavření škol. Všichni rodiče obdrželi email s informacemi dne 14. března.

LEAP tým


12.3.2020

Vážení rodiče,

Chceme být za současné situace, kdy došlo k uzavření škol, maximálně nápomocni. V současné době neplánujeme zavést on-line výuku, avšak tato možnost přichází stále v úvahu v případě, že škola zůstane zavřena po delší dobu. Doufáme, že budeme schopni hodiny výuky dětem vynahradit, jakmile dojde ke znovuotevření škol.

V tomto momentě bychom Vás chtěli informovat o možnostech studia doma, které bude zahrnovat především opakování látky, kterou děti doposud probraly, ale také doplňující zdroje, které děti mohou začít objevovat. Prozatím nedoporučujeme, aby probíraly novou látku. Budeme nadále přinášet aktuální informace na těchto webových stránkách. Máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat. Velmi rádi Vám budeme kdykoliv nápomocni.

-      Všechny skupiny právě dokončily 6. lekci (Unit 6). Doporučujeme, aby si děti opakovaly učivo obsažené v dosud probraných lekcích (Unit 0-6) a také aby si doplnily ta cvičení v učebnicích, která byla vynechána (mimo poslechová cvičení, která nemohou doma vypracovávat). Tímto opakováním si upevní probranou látku a po návratu do školy budou připraveny ihned navázat.

-      Dále můžete využít i Cambridge Learning Management System (CLMS), který aktivujete pomocí stíracího kódu na vnitřní straně obalu učebnice Workbook. Zde naleznete spoustu interaktivních cvičení souvisejících s učebnicí. Více informací a instrukcí najdete v úvodu této webové stránky. Prosím vezměte na vědomí, že LEAP tento systém nespravuje, a tak jakékoliv problémy s ním spojené adresujte, prosím, nakladatelství Cambridge University Press: prague@cambridge.org nebo na telefonní číslo 241 440 969.

-      Doporučujeme procvičovat angličtinu také pomocí interaktivního DVD-ROM, které je součástí učebnice Student's Book a je dobrým zdrojem doplňujících cvičení a aktivit vztahujících se k učebnicím, z kterých se děti učí.

-      Prosíme, podívejte se také na odkaz na našich webových stránkách: "Pro rodiče - prameny pro domácí studium", kde najdete odkazy na různé výukové stránky. Můžete zde najít například online knihy, hry, videa a mnoho dalších zdrojů pro doplňující studium a procvičování mimo rámec učiva probíraného v LEAP výuce. Pro procvičování ke zkouškám Cambridge Young Learners Exam můžete využít tuto webovou stránku: https://worldoffun.cambridge.org.

Děkujeme Vám za spolupráci,

LEAP tým


11.3.2020

Vážení rodiče,

jak jsme Vás již informovali, v souladu s rozhodnutím české vlády uzavřít školy v celé České republice počínaje středou 11. března 2020 bude LEAP výuka pro všechny skupiny přerušena do odvolání. Doufáme, že výuku bude možné znovu zahájit co nejdříve.

V současné době je naším plánem neuskutečněnou výuku nahradit, bude-li to možné. Způsob a termíny náhradní výuky zvažujeme a oznámíme v závislosti na znovuotevření škol.

V brzké době zveřejníme na stránkách jednotlivých skupin, co si děti mohou zatím procvičovat doma.

Děkujeme Vám za trpělivost a prosíme sledujte pravidelně stránky skupiny, kterou Vaše dítě navštěvuje.

LEAP tým


10.3.2020

Vážení rodiče,

rádi bychom vás informovali, že o rozhodnutí Bezpečnostní rady státu ohledně zrušení výuky na základních školách víme a situaci sledujeme. Další informace týkající se LEAP výuky brzy zveřejníme zde nebo na webové stránce skupiny, kerou vaše dítě navštěvuje.

Děkujeme za pochopení!

LEAP tým


Kterým skupinám se v měsíci únoru dařilo nejlépe a získávají ocenění Star Class Winners Award? Podívejte se níže na fotografii. Všem gratulujeme!

 


Cambridge Young Learners English Exams 2020 - Starters/Movers/Flyers

Vážení rodiče žáků třetích až pátých tříd,

jak jistě víte, ZŠ Jarov patří mezi Cambridgeské školy a už mnoho let LEAP CZ organizuje na její půdě zkoušky Cambridge Young Learners (CYLE). V roce 2017 jsme dokonce obdrželi ocenění jako nejlepší přípravné centrum pro Cambridgeské zkoušky v České republice, na což jsme hrdí.

Ráda bych Vás všechny pozvala na setkání, kde získáte informace o těchto zkouškách. Setkání se bude konat dne 3. března 2020 od 18:00 v ZŠ Jarov. Naším hostem bude paní Jana Pavlová z British Council, která bude mít nejen prezentaci, ale také zodpoví Vaše dotazy.

- Nevíte-li, jakou zkoušku by mělo Vaše dítě skládat, obraťte se prosím na mě a já Vám s výběrem zkoušky ráda pomohu. Obecně žáci třetích tříd skládají zkoušku Starters, čtvrtých tříd zkoušku Movers a pátých tříd zkoušku Flyers. Pokud ale Vaše dítě navštěvuje skupinu pro pokročilé děti, může být připraveno skládat zkoušku vyšší úrovně. Děti, které skládaly v loňském školním roce tyto zkoušky, budou letos skládat zkoušku další úrovně.

- Cena zkoušky Starters/Movers/Flyers činí v současné době 1 650,- Kč, avšak LEAP CZ Vám poskytne slevu ve výši 20% a tudíž za zkoušku zaplatíte pouze 1 320,- Kč.

- Máte-li zájem přihlásit své dítě ke zkoušce, můžete tak učinit přímo na výše uvedeném setkání (3. března) nebo emailem (dbaresova@gmail.com) a to do 27. března. V emailu prosím uveďte jméno a příjmení Vašeho dítěte, datum narození, třídu a jakou zkoušku bude skládat. Jakmile od Vás obdržím přihlášku, zašlu Vám informace o platbě.

- Stejně jako v předchozích pěti letech plánuji pořádat i doplňující přípravné kurzy ke zkouškám. Kurzy se budou konat vždy v pátek v naší škole a to následovně: Starters 12:55-13:55, Movers od 12:55-13:55, a Flyers od 14:10-15:10. Kurzy začnou 20. března a skončí 12. června. Celkem proběhne 10 lekcí (20.3., 27.3., 3.4., 17.4., 24.4., 15.5., 22.5., 29.5., 5.6. a 12.6.; ve dnech 10.4., 1.5. a 8.5. se lekce z důvodu velikonočních prázdnin a státních svátků konat nebudou). Cena jedné lekce v délce trvání 60 minut je 200,-Kč. Vzhledem k plánovaných školám v přírodě bude jedna lekce poskytnuta zdarma a tudíž celková cena přípravného kurzu bude činit 1 800,- Kč. Na tyto doplňující přípravné kurzy se opět můžete přihlásit přímo na výše uvedeném setkání (3. března) nebo emailem (dbaresova@gmail.com) a to do 13. března. V emailu prosím uveďte jméno a příjmení Vašeho dítěte, třídu a kurz, o který máte zájem. Jakmile od Vás obdržím přihlášku, zašlu Vám informace o platbě. K uskutečnění každého z kurzů potřebuji minimálně šest zájemců.
- Zkoušky CYLE se budou konat v pátek 19. června 2020 v ZŠ Jarov. Vše ve škole zorganizuji společně s českými vyučujícími angličtiny, takže se o nic nebudete muset starat.

To je prozatím ke zkouškám vše. Máte-li jakékoliv další dotazy, neváhejte, prosím, a kontaktujte mě. S radostí Vám odpovím.

Se srdečným pozdravem,

Deanna Barešová
ředitelka programu
LEAP After-School English ZŠ Jarov
Tel: 608 238 133
E-mail: dbaresova@gmail.com
http://www.leapcz.com


“Zkoušky Cambridge English: Young Learners jsou určeny žákům prvního a druhého stupně základních škol. Zkoušky umožňují hravou a motivační formou získávat zkušenost a pomáhají v osvojení anglického jazyka. Testy spolehlivě měří dovednosti žáků ve všech částech – v poslechu, psaní i mluveném projevu. Jsou vyvinuty tak, aby testování poskytovalo současně i zábavu - děti při testech získávají „erby“, které jsou odměnou za jejich dovednosti. Testování je koncipováno s ohledem na současné trendy jakož i stupně kognitivního vývoje dítěte a jeho znalosti rodného jazyka. Hlavním přínosem je podpora rozvoje dítěte, získávání prvních zkušeností se zkouškami, které mají pozitivní vliv a motivují dítě v učení cizího jazyka.” - z webových stránek British Council

 

Cambridge Young Learners English Exams 2020 - Starters/Movers/Flyers

Vážení rodiče žáků třetích až pátých tříd,

jak jistě víte, ZŠ Jarov patří mezi Cambridgeské školy a už mnoho let LEAP CZ organizuje na její půdě zkoušky Cambridge Young Learners (CYLE). V roce 2017 jsme dokonce obdrželi ocenění jako nejlepší přípravné centrum pro Cambridgeské zkoušky v České republice, na což jsme hrdí.

Ráda bych Vás všechny pozvala na setkání, kde získáte informace o těchto zkouškách. Setkání se bude konat dne 3. března 2020 od 18:00 v ZŠ Jarov. Naším hostem bude paní Jana Pavlová z British Council, která bude mít nejen prezentaci, ale také zodpoví Vaše dotazy.

- Nevíte-li, jakou zkoušku by mělo Vaše dítě skládat, obraťte se prosím na mě a já Vám s výběrem zkoušky ráda pomohu. Obecně žáci třetích tříd skládají zkoušku Starters, čtvrtých tříd zkoušku Movers a pátých tříd zkoušku Flyers. Pokud ale Vaše dítě navštěvuje skupinu pro pokročilé děti, může být připraveno skládat zkoušku vyšší úrovně. Děti, které skládaly v loňském školním roce tyto zkoušky, budou letos skládat zkoušku další úrovně.

- Cena zkoušky Starters/Movers/Flyers činí v současné době 1 650,- Kč, avšak LEAP CZ Vám poskytne slevu ve výši 20% a tudíž za zkoušku zaplatíte pouze 1 320,- Kč.

- Máte-li zájem přihlásit své dítě ke zkoušce, můžete tak učinit přímo na výše uvedeném setkání (3. března) nebo emailem (dbaresova@gmail.com) a to do 27. března. V emailu prosím uveďte jméno a příjmení Vašeho dítěte, datum narození, třídu a jakou zkoušku bude skládat. Jakmile od Vás obdržím přihlášku, zašlu Vám informace o platbě.

- Stejně jako v předchozích pěti letech plánuji pořádat i doplňující přípravné kurzy ke zkouškám. Kurzy se budou konat vždy v pátek v naší škole a to následovně: Starters 12:55-13:55, Movers od 12:55-13:55, a Flyers od 14:10-15:10. Kurzy začnou 20. března a skončí 12. června. Celkem proběhne 10 lekcí (20.3., 27.3., 3.4., 17.4., 24.4., 15.5., 22.5., 29.5., 5.6. a 12.6.; ve dnech 10.4., 1.5. a 8.5. se lekce z důvodu velikonočních prázdnin a státních svátků konat nebudou). Cena jedné lekce v délce trvání 60 minut je 200,-Kč. Vzhledem k plánovaných školám v přírodě bude jedna lekce poskytnuta zdarma a tudíž celková cena přípravného kurzu bude činit 1 800,- Kč. Na tyto doplňující přípravné kurzy se opět můžete přihlásit přímo na výše uvedeném setkání (3. března) nebo emailem (dbaresova@gmail.com) a to do 13. března. V emailu prosím uveďte jméno a příjmení Vašeho dítěte, třídu a kurz, o který máte zájem. Jakmile od Vás obdržím přihlášku, zašlu Vám informace o platbě. K uskutečnění každého z kurzů potřebuji minimálně šest zájemců.
- Zkoušky CYLE se budou konat v pátek 19. června 2020 v ZŠ Jarov. Vše ve škole zorganizuji společně s českými vyučujícími angličtiny, takže se o nic nebudete muset starat.

To je prozatím ke zkouškám vše. Máte-li jakékoliv další dotazy, neváhejte, prosím, a kontaktujte mě. S radostí Vám odpovím.

Se srdečným pozdravem,

Deanna Barešová
ředitelka programu
LEAP After-School English ZŠ Jarov
Tel: 608 238 133
E-mail: dbaresova@gmail.com
http://www.leapcz.com


“Zkoušky Cambridge English: Young Learners jsou určeny žákům prvního a druhého stupně základních škol. Zkoušky umožňují hravou a motivační formou získávat zkušenost a pomáhají v osvojení anglického jazyka. Testy spolehlivě měří dovednosti žáků ve všech částech – v poslechu, psaní i mluveném projevu. Jsou vyvinuty tak, aby testování poskytovalo současně i zábavu - děti při testech získávají „erby“, které jsou odměnou za jejich dovednosti. Testování je koncipováno s ohledem na současné trendy jakož i stupně kognitivního vývoje dítěte a jeho znalosti rodného jazyka. Hlavním přínosem je podpora rozvoje dítěte, získávání prvních zkušeností se zkouškami, které mají pozitivní vliv a motivují dítě v učení cizího jazyka.” - z webových stránek British Council


OCENĚNÍ STAR CLASS WINNERS AWARD ZA MĚSÍC LEDEN

 
Kterým skupinám se v měsíci lednu dařilo nejlépe a získávají ocenění Star Class Winners Award? Podívejte se níže na fotografii. Všem gratulujeme!
 
 

Happy New Year 2020!


Milí rodiče,

 
máte-li zájem dovědět se, které ze skupin se v měsíci prosinci umístily na 1. a 2. místě a získávají ocenění Star Class Winners Award, podívejte se níže na fotografii.
Všem blahořejeme! Jen tak dál!
 
   

 

From the LEAP Team

 


Milí rodiče,
 
již známe jednotlivé skupiny v rámci ročníku, které se v měsíci listopadu umístily na 1. a 2. místě a získávají ocenění Star Class Winners Award. A kdo se tedy stal vítězem a kdo se umístil na 2. místě? Podívejte se níže na fotografii. Všem blahořejeme! Jen tak dál!
 
 
     
 
Milí rodiče,
 
v tomto školním roce budeme každý měsíc oceňovat nejen nejlepší žáky v rámci jednotlivých skupin (Student of the Month Award), ale také nejlepší skupiny v rámci celého ročníku (Star Class Winners Award). Které skupiny se staly našimi prvními vítězi za měsíc říjen a které se umístily na druhé místě, se můžete podívat na fotografii. Doufáme, že tato ocenění žáky povzbudí a budou je motivovat do další práce.
 
 

Vánoce se blíží! Knížky z nakladatelství Usborne mohou být pěkným dárkem pro děti! 

Vážení rodiče,

ve spolupráci s nakladatelstvím Usborne bychom Vám rádi před Vánocemi nabídli možnost zakoupit anglické knihy pro Vaše děti. Je to velice jednoduché - prohlédněte si Usborne katalog zde a svou objednávku v podobě odkazů na knížky zašlete zástupci nakladatelství, paní Lucii Tomkové, na email: sunriselanguageagency@gmail.com. Je velice důležité, abyste do předmětu emailu uvedli jméno a příjmení žáka a ZŠ Jarov. Z tohoto emailu Vám poté přijde potvrzení objednávky a podklady k platbě. V příloze Vám zasílám ceník knih, který převádí cenu v librách na české koruny. Své objednávky, prosím, zasílejte nejpozději do 20. listopadu 2019. Knihy by měly být doručeny do naší školy kolem 3. prosince. Přibližně v této době Vás budeme kontaktovat s informacemi, jak si knihy vyzvednout.

Objednávkou anglických knih přispíváte zároveň k rozšíření naší LEAP knihovny v ZŠ Jarov, protože při objednání určitého množství knih pro Vaše děti obdržíme i my (LEAP) nějaké knihy zdarma.

Děkuji Vám a přeji pěkný den,

Deanna Barešová
ředitelka programu
LEAP After-School English ZŠ Jarov

Měsíc září nám rychle uběhl a myslíme si, že se všem start do nového školního roku pěkně vydařil. 

Děti měly možnost poznat své vyučující (v případě, že je neznaly), dále se seznámily s pravidly, která budeme při výuce dodržovat, a s učebnicemi. Také si každá skupinka vytvořila vlastní plakát, který je vyvěšen na chodbě vedle naší LEAP učebny. Pokud budete mít zájem, můžete si plakáty během třídních schůzek ZŠ Jarov prohlédnout.

Některé děti se již i zaregistrovaly se svou učebnicí na doplňující materiály na procvičování doma (pomocí stíracího kódu), za což je velmi chválíme.

Otevřeli jsme také naši LEAP knihovnu a máme radost, že je spousta knížek již vypůjčených.

Prosíme všechny rodiče, aby nezapomněli kontrolovat stránky skupiny svého dítěte. Zde se dozvíte, co jsme v hodině dělali, jaký je domácí úkol, najdete zde odkazy na písničky a další aktivity, které používáme ze zdrojů on-line. Také prosíme, abyste v případě nemoci předem omlouvali své dítě jeho vyučujícím. Emailové kontakty najdete na stránce skupiny, kterou dítě navštěvuje. Děkujeme Vám!

Back to School

 

Vítejte v novém školním roce 2019-2020 v programu LEAP After-School English ZŠ Jarov! Výuka začne pro 3., 4. a 5. třídy v pondělí 16. září, a pro 1. a 2. třídy v úterý 17. září.

Rádi bychom srdečně pozvali všechny žáky a jejich rodiče na úvodní setkání nazvané “Zpátky do školy.” Zde se žáci dozví jméno skupiny, kterou budou v tomto školním roce navštěvovat, a také obdrží své učebnice. Přijďte a seznamte se s vyučujícími a zeptejte se na cokoliv ohledně programu.

 

Kdy: ve čtvrtek 12. září  od 15:00 do 16:30. Přijďte kdykoli se vám to hodí a můžete zůstat jak dlouho budete chtít.

Kde: jídelna ZŠ Jarov

Těšíme se na vás!

THE LEAP TEAM IS LOOKING FORWARD TO SEEING YOU!
 


ANGLICKÉ KLUBY V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH při ZŠ Jarov

Všechny kluby jsou určeny pro děti 1. – 5. tříd různé jazykové úrovně.

Mohou je navštěvovat všichni žáci, tj. i ti, kteří nenavštěvují LEAP program.

Pro více informací o klubech klikněte zde. Máte-li o klub zájem, zašlete prosím email na dbaresova@gmail.com a to nejpozději do 13. září.

PŘIHLAŠTE SE PROSÍM CO NEJDŘÍVE, PROTOŽE MÁME OMEZENÝ POČET MÍST.

aktualizováno: 25.03.2023 00:07:11