Archive 2019-20 LEAP AE MŠ Jarov

Milí rodiče,

rádi bychom poděkovali všem z Vás, kteří nám odpověděli na náš email a dali nám vědět, že jejich děti budou navštěvovat LEAP program i v příštím školním roce. Přihlášky zájemců z řad nově přijatých dětí do mateřské školy přijímáme do poloviny června a teprve poté rozhodneme o počtu skupin a sestavíme pravděpodobný rozvrh. S ním Vás seznámíme koncem června. Děkujeme za pochopení.

Další informace týkající se nového školního roku od nás obdržíte emailem před jeho začátkem.

Přejeme Vám i Vašim dětem překrásné letní prázdniny a moc se těšíme na shledání s dětmi ve školce!

LEAP tým

Milí rodiče,

doufáme, že se Vy i Vaše rodiny těšíte pevnému zdraví. Vzhledem k tomu, že nebudeme schopni i po znovuotevření mateřských škol do konce tohoto školního roku LEAP výuku uspořádat, vrátili jsme Vám na Váš účet částku za neuskutečněné hodiny ve 2. pololetí. 

Je nám všem moc líto, že už se s dětmi do konce školního roku nebudeme moci setkat. Rádi bychom Vám popřáli pevné zdraví a krásné letní prázdniny. S některými z Vás se těšíme v září naviděnou v našich programech, ať už ve školce nebo v základní škole!

LEAP tým

 

 

Milí rodiče,

rádi bychom Vás touto cestou informovali o našich plánech ohledně LEAP programu při MŠ Jarov. Výuka byla s uzavřením mateřské školy pozastavena a v současné době čekáme, kdy a zda-li vůbec se mateřské školy znovu otevřou a jestli nějaké další hodiny budeme schopni ještě v tomto školním roce uspořádat. V závislosti na tom Vám vrátíme částku za hodiny, které se v 2. pololetí neuskuteční.

Děkujeme Vám za pochopení a trpělivost.

S přáním pevného zdraví,

LEAP tým

 

 

 


enlightenedDůležité sdělení pro rodiče!enlightened

Prosíme všechny rodiče, aby v případě nepřítomnosti pokud možno předem omlouvali své dítě jeho vyučujícím - nejlépe Miss Vlaďce. Emailové i telefonní kontakty najdete na našich webových stránkách. Děkujeme Vám!

Vážení rodiče,

se zábavným učením nových anglických slovíček a rozvojem komunikačních dovedností může Vašim dětem také pomoci roztomilý beránek Timmy a jeho kamarádi - tento nový výukový program pro děti ve věku 4-7 let najdete na odkazu zde: https://timmytime.tv/activities


Milí rodiče,

rádi bychom Vás informovali, o našich současných plánech ohledně výuky v mateřské školce. Zavádět online výuku nemáme v plánu a na místo toho doufáme, že budeme schopni hodiny výuky dětem vynahradit, jakmile to bude možné. Do té doby bychom Vám rádi alespoň poskytli pár tipů, co byste s dětmi mohli doma procvičovat.

Velmi doporučujeme, abyste zopakovali učivo, které jsme v tomto školním roce probrali (samozřejmě pokud je to ve Vašich silách). K tomu Vám poslouží zápisy z hodin, které najde v sekci "Aktuálně". Také se můžete podívat do sekce "Pro rodiče - prameny pro domácí studium", kde najdete odkazy na různé výukové stránky. Můžete zde najít například online hry, videa a mnoho dalších zdrojů pro doplňující studium a procvičování mimo rámec učiva probíraného při našich hodinách. Ti z Vás, kteří mají doma CD s písničkami a příběhy, jej mohou rovněž využít. Texty najdete najdete v sekcích "Písničky" a "Příběhy".

V případě dotazů neváhejte, prosím, a kontaktut nás. Velmi rádi Vám pomůžeme.

Děkujeme Vám za spolupráci a všem přejeme pevné zdraví,

 

LEAP tým


3.3. + 5.3.

PŘEDŠKOLÁCI

Songs: „Hi! Hello!“, „The pilot (Pilot), „Goodbye, goodbye!“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases: "Hippo has a new story" (Hroší holčička má nový příběh), "I am a pilot" (jsem pilot), "I fly up/down (lítám nahoru/dolu), "Can we say...?" (můžeme říci...?), "Outside is cloudy/sunny" (venku je oblačno/slunečno) (překlad frází a slovíček najdete také vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: "Pilot", Doctor", "Police officer" (policejní úředník/strážník), "Aeroplane" "or"(nebo) "Plane" (letadlo), "Ambulance" (sanitka), "Police car" (policejní vůz), "Wings"(křídla), "Tail" (ocas), "Drive" (řídit), "Driver" (řidič), "Fly up" (letět vzhůru, stoupat), "Grow up" (vyrůst)

Games and Activities: Tento týden jsme s dětmi začali šestou lekci, takže přišla na řadu nová slovíčka týkající se některých důležitých povolání (viz výše). A pustili jsme dětem i novou písničku o pilotovi, který létá letadlem nahoru a dolů (Písničku najdete vlevo na záložce Písničky - Level 2 - Unit 6) 

Story time: Ve čtvrtek nám také hroší holčička představila nový příběh - jak si naše zvířátka na zahradě povídají o tom, čím chtějí být až vyrostou - dětem tento příběh pan učitel nejprve po částech přečetl a ukazoval na plakátu a později jsme jim ho ještě pustili z CD (Text tohoto příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy - Hippo and Friends Level 2 - Unit 6).

Workbook: V pracovních sešitech pak děti malovaly, čím by chtěly být až vyrostou a na další stránce pak samolepkami dotvářely obrázek letadla - k trupu letadla přidávaly křídla, ocas i pilota;)

MLADŠÍ DĚTI

Songs: „Hippo says Hello“, „The farmyard“, „Hippo says goodbye“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases: "Hippo has a new story" (hroší holčička má nový příběh), "Where is the cow?" (kde je ta kravička?), Here is the duck/sheep (tady je kachna/ovečka), "Can we say...?" (můžeme říci...?), "Outside is (a little) sunny/cloudy/windy" (venku je (trochu) slunečno, oblačno, větrno) (překlad frází a slovíček najdete také vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: "Farmyard" (dvůr statku/farmy), "Cow" (kráva), "Duck" (kachna), "Sheep" (ovce), "Tail" (ocas), "Pond" (rybník), "Like" (jako), "Frog" (žába), "Funny" (legrační), "A little" (trochu), "Outside" (venku)

Games and Activities: V šesté lekci jsme děti učili pojmenovat některá zvířátka žijící na statku. O těchto zvířátkách a o tom, jaké zvuky můžeme na statku slyšet, jsme si také pustili novou písničku (její text můžete najít vlevo na záložce Písničky - Hippo and Friends Starter - Unit 6).

Workbook: Do pracovních sešitů jsme pak dětem podle předlohy pomohli namalovat kravičku (Cow) a na další stránce pak děti samy do obrázku farmy lepily na správná místa samolepky zvířátek (kachničku do rybníčku, ovečku k ostatním do ohrádky a kravičku na louku).

Story time: A ve čtvrtek také hroší holčička přišla k dětem s novým příběhem ("New story") - zvířátek na statku se ptá, jak dělají-co říkají ("Do you say moo?"). (Text tohoto příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy - Hippo and Friends Starter - Unit 6). Toto vyprávění pan učitel nejprve dětem přečetl a ukazoval na barevném plakátu a později jsme si ještě jednotlivé části příběhu pouštěli z CD a krátké věty podle toho s dětmi opakovali - a zažili jsme u toho i hodně legrace, protože "anglická" zvířátka vydávají trochu jiné zvuky než česká:)

 

25.2. + 27.2.

PŘEDŠKOLÁCI

Songs: „Hi! Hello!“, „Carnival“ (Karneval), „Goodbye, goodbye!“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases: "Look at me" (podívej se na mě), "At the party" (na oslavě), "I am a pirate (fairy/princess/clown" (já jsem pirát/víla/princezna/klaun), "Today is a little windy" (dnes je trochu vítr, větrno), "Today is cloudy" (dnes je zataženo, oblačno), "It is easy" (to je snadné).. (překlad frází a slovíček najdete také vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: "Party" (oslava), "Cake" (dort), "Balloons" (balonky), "Chicken (kuře), "Orange" (pomeranč), "Star" (hvězda),"A little" (trochu), Wind (vítr), "Thunder" (hrom, hřmění), "Thunder-storm" (bouřka), "A little" (trochu), "Pirate", "Clown", "Princess", "Fairy", "Witch" (čarodějnice), "Easy" (snadné), "Outside" (venku)

Games and Activities: Po jarních prázdninách jsme tento týden s dětmi především opakovali - v úterý hlavně slovíčka týkající se karnevalové oslavy našich zvířecích kamarádů a ve čtvrtek jsme se vrátili také k opakování všech předešlých slovíček z minulých lekcí. K jejich procvičení jsme si zahráli i několik her - u dětí velmi oblíbenou pohybovou hru na překážkovou dráhu ("Obstacle game") a také hru Co chybí? ("Which one is missing?").

Story time/Workbook:  S barevným plakátem jsme dětem znovu připomněli karnevalový příběh - děti postupně poslouchaly jeho jednotlivé části a text jednotlivých postaviček po učiteli následně všichni společně několikrát opakovaly ("Look at me! I am a pirate/fairy/princess/clown"). Svoji nejoblíbenější karnevalovou postavičku si také u stolečků namalovaly do svých pracovních sešitů. A na str. 46 si následně pomocí samolepek dotvořily svou vlastní knížečku s tímto příběhem, a tu také odnesly domů ukázat rodičům;)

MLADŠÍ DĚTI

Songs: „Hippo says Hello“, „The wheels go round“, „Hippo says goodbye“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases: "I am happy" (já jsem šťastný), "Today is windy" (dnes je větrno), "It is easy" (to je snadné), "The wheels go round" (kola se točí), "Where is the bus/car/train/boat?" (kde je autobus/auto/vlak/loď?),  "What colour is this?" (jaká barva je toto?) (překlad frází a slovíček najdete také vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: "Windy" (větrno), "A little" (trochu), "Wheels", (kola), "Bus" (autobus), "Car" (auto), "Boat" (loď), "Train" (vlak), "Easy" (snadné), "Blue", "Red", "Yellow", "Black" (černá), "Pink" (růžová), "Green" (zelená), „Happy“, „Sad“, „Angry“, „Tired“, "Sleepy" (ospalý), „Sick“, „Hot“, „Cold“, „Sun“, „Rain“, „Cloud“, "Wind" (vítr), "Thunder" (hrom, hřmění), Numbers 1-10

Games and Activities: Po prázdninách jsme s dětmi pomocí "flashcards" zopakovali všechna slovíčka - dopravní prostředky jsme s dětmi společně předváděli, známé barvičky jsme hledali po třídě i na svém oblečení, počítáním pastelek a samolepek jsme procvičili čísla od jedné do deseti a všechna slovíčka dohromady od začátku jsme také zopakovali při pohybové překážkové hře a při "memory game" na procvičení paměti.

Story time/Workbook: Již známý příběh o zvířátkách a  dopravních prostředcích jsme dětem postupně po jednotlivých částech znovu četli a ukazovali na velkém plakátu. Do pracovních sešitů také děti malovaly svůj nejoblíbenější dopravní prostředek a když obrázek dokončily, učili jsme je říkat "This is a blue car", "This is a red bus", "This is a yellow train" atd. V pracovních sešitech na str. 40 jsme také dětem pomohli samolepkou dokončit a složit jejich vlastní knížečku s příběhem, kterou si na závěr hodiny odnesly domů ukázat rodičům:) 


11.2. + 13.2.

PŘEDŠKOLÁCI

Songs: „Hi! Hello!“, „Carnival“ (Karneval), „Goodbye, goodbye!“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases:  "At the party" (na oslavě), "Cat/Dog/Hippo/Monkey  is a pirate(fairy/princess/clown" (kočka je pirát/víla/princezna/klaun), "What is the weather? (Jaké je počasí?), "In the morning" (ráno), "Today is windy" (dnes je vítr, větrno), "It is easy" (to je snadné).. (překlad frází a slovíček najdete také vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: "Cake" (dort), "Balloons" (balonky), Wind (vítr), "Thunder-storm" (bouřka), "A little" (trochu), "Pirate", "Clown", "Princess", "Fairy", "Witch" (čarodějnice), "Easy" (snadné), "New" (nové), "Word" (slovo), "Card" (karta), "Outside" (venku)

Story time: Hroší holčička přišla za dětmi opět s příběhem o karnevalové oslavě a děti poslouchaly (a také opakovaly) věty "I am a pirate/fairy/princess/clown" (Text tohoto příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy - Hippo and Friends Level 2 - Unit 5).

Games and Activities: Všechna slovíčka jsme s dětmi pomocí "flashcards" nejprve v kroužku na zemi zopakovali a aby jejich procvičování bylo i zábavné, zahráli jsme si s nimi také překážkovou pohybovou hru "obstacle game" a "name game".

Workbook: U stolečků pak děti na str.41 podle předlohy vytvářely a vybarvovaly obrázek pejska převlečeného za klauna a na str. 43 pak na karnevalové "party" hledaly, kroužkovaly a anglicky nahlas počítaly všechny létající víly. A na prázdnou stránku pracovního sešitu pak malovaly nejoblíbenější karnevalovou postavičku;)

MLADŠÍ DĚTI

Songs: „Hippo says Hello“, „The wheels go round“, „Hippo says goodbye“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases: "I am here" (já jsem zde), "It is easy" (to je snadné), "The wheels go round" (kola se točí), "Where is...?" (kde je...?), "How many?.." (kolik?), "What colour?" (jaká barva) (překlad frází a slovíček najdete také vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: "Wheels", (kola), "Bus" (autobus), "Car" (auto), "Boat" (loď), "Train" (vlak), "Driver" (řidič), "Easy" (snadné), "Blue", "Red", "Yellow", "Black" (černá), "Pink" (růžová), "Green" (zelená), „Happy“, „Sad“, „Angry“, „Tired“, "Sleepy" (ospalý), „Sick“, „Hot“, „Cold“, „Sun“, „Rain“, „Cloud“, "Wind" (vítr), "Thunder-storm" (bouřka)

Story time: Dětem jsme opět z CD pustili příběh o dopravních prostředcích a jednotlivé části jsme s nimi pomalu opakovali a ukazovali jim je na barevném plakátu (text příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy - Hippo and Friend Starter - Unit 5).

Workbook: U stolečků pak v pracovních sešitech děti na str. 35 spojovaly čárami jednotlivé části těchto dopravních prostředků, obrázky si vybarvily a nahlas potom s učitelem vyslovovaly "This is a red bus" nebo "This is a yellow car" atd. Ve čtvrtek pak na str. 37 musely všechna namalovaná autíčka, lodičky, autobusy a vláčky spočítat, propojit správný obrázek s číslem 3 a na vedlejší prázdnou stránku jsme jim pak pomohli jejich nejoblíbenější dopravní prostředek také namalovat.

Games and Activities: Všechna slovíčka jsme si dětmi nejprve v kroužku na zemi zopakovali pomocí barevných kartiček s obrázky a pak jsme si zahráli pantomimu (děti předváděly i hádaly, čím kdo právě jede). Také jsme si s míčem zahráli hru na jména (kdo chytí míč, musí říci, jak se jmenuje - "My name is...."). A abychom se trochu rozhýbali, přišla na řadu i oblíbená hra na překážkovou dráhu, kdy děti postupně doskáčí  přes překážky k panu učiteli, vytáhnou si jednu kartičku s obrázkem a když správně vysloví její název, mohou skákat zpátky a předat štafetu kamarádovi v týmu;)  


4.2. + 6.2.

PŘEDŠKOLÁCI

Songs: „Hi! Hello!“, „Carnival“ (Karneval), „Goodbye, goodbye!“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases: "At the party" (na oslavě), "Look at me" (podívej se na mě), "I am a pirate/fairy/princess/clown" (já jsem pirát/víla/princezna/klaun), "I have a dog/flag (já mám psa/vlajku), "What is the weather? (Jaké je počasí?).. (překlad frází a slovíček najdete také vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: "Pirate", "Clown", "Princess", "Fairy", "Witch" (čarodějnice), "Easy" (snadné), "New" (nové), "Word" (slovo), "Card" (karta), "Outside" (venku)

Story time: Tento týden jsme s dětmi poslouchali příběh o tom, jak se naše zvířátka převlékla za pohádkové bytosti a vyrazila spolu na karneval (Text tohoto příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy - Hippo and Friends Level 2 - Unit 5).

Games and Activities: Na procvičení nových slovíček jsme si s dětmi zahráli hru na pohádkové postavičky (každé dítě si vybralo kartičku, podle obrázku ostatním předvádělo svojí roli a děti hádaly, zda je to pirát, princezna, víla, klaun či čarodějnice). A o pirátovi na moři jsme si také pustili novou písničku. Ve čtvrtek jsme pak s dětmi tato nová slovíčka opět opakovali a s obrázkovými kartami jsme si také zahráli hru Který obrázek chybí? ("Which one is missing?).

Workbook: V pracovních sešitech děti na str.39 pomocí samolepek dotvářely obrázek pirátské lodi na moři - lepily do něj samolepky piráta, jeho psa a pirátské vlajky a učily se tyto věci pojmenovat a říkat: "I am a pirate" a "I have a dog";)

MLADŠÍ DĚTI

Songs: „Hippo says Hello“, „The wheels go round“, „Hippo says goodbye“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases: "The wheels go round" (kola se točí), "The bus has wheels" (autobus má kola), "Where is...?" (kde je...?), "This is..." (toto je....), "Listen" (poslouchej), "Look" (podívej), "Sing" (zpívej), "Please help" (prosím pomoc), „Hello“, „Here“, "Not here", „Goodbye“, "Please toilet", „Make a circle“, „Make a moon“, „Make a line“, „Sit down“, „Stand up“, „Please“, „Thank you“ (překlad frází a slovíček najdete také vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: "Bus" (autobus), "Car" (auto), "Boat" (loď), "Train" (vlak), "Driver" (řidič), "Easy" (snadné), "Blue", "Red", "Yellow", "Black" (černá), "Pink" (růžová), "Green" (zelená), „Happy“, „Sad“, „Angry“, „Tired“, "Sleepy" (ospalý), „Sick“, „Hot“, „Cold“, „Sun“, „Rain“, „Cloud“

Story time: Tento týden děti poslouchaly nový příběh o tom, jak si naše zvířátka hrají na autobus, auto a lodičku a na konci příběhu společně i s kočičkou udělají vláček;) Příběh z CD jsme dětem postupně zastavovali a jednotlivá slova s dětmi nahlas opakovali (text příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy - Hippo and Friend Starter - Unit 5).

Workbook: V pracovních sešitech jsme s dětmi nejprve hledali velký namalovaný autobus ("Where is the bus?") a pak také jeho kola, která pak děti do obrázku nalepily. A podle barevných obrázků s námi děti nahlas opakovaly "This is a blue train", "This is a yellow car" apod.

Games and Activities: Děti jsme učili vyslovovat čtyři nová slovíčka - názvy dopravních prostředků. A aby si je lépe zapamatovaly, zahráli jsme si hru na jejich předvádění (když jim např. pan učitel řekl "Car", začaly předvádět jak řídí auto, při vyslovení "Train" začaly po třídě houkat mašinky apod.). A autobus nejen řídily (předváděly řízení s velkým volantem), ale také se v něm svezly. Pustilli jsme si o něm totiž i novou písničku a při jejím opakování děti vytvořily dvojice cestující za panem učitelem-řidičem ("Driver"). Text této písničky můžete najít vlevo na záložce Písničky - Hippo and Friends Starter.

 

28.1. + 30.1.

PŘEDŠKOLÁCI

Songs: „Hi! Hello!“, „My family“ (Moje rodina), „Goodbye, goodbye!“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases: "I am here" (Já jsem zde), "I am five (six)" (Je mi pět (šest), "I have (Já mám) one brother/sister/dog/cat...", I love (Mám rád) mummy/daddy/grandma/grandpa", "This is ..." (toto je....), "Sorry", "I can help", "Play the game" (hrát hru), "Play the piano" (hrát na klavír), "One more time" (ještě jednou), "Use the sticker" (použij samolepku), "How many stickers? (kolik samolepek?).. (překlad frází a slovíček najdete také vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: "My" (moje), "Family" (rodina), "Together" (dohromady, společně), "Mummy", "Daddy", "Brother", "Sister", "Grandma", "Grandpa", "Game (hra), "Big", "Small", "Car" (auto), "Flower" (květina), "Stickers" (samolepky), "Count" (počítat)

Games and Activities: Tento týden jsme s dětmi znovu opakovali slovíčka o rodině a k jejich řádnému procvičení jsme si zahráli několik oblíbených her (např. v kroužku na zemi, kdy si děti posílají obrázky a ještě než kartičku předají dál, musí nahlas vyslovit, co na ní vidí nebo aktivnější hru na skákací překážkovou dráhu, kdy dvě skupiny ("groups") soutěží o větší počet správně vyslovených názvů kartiček ("flaschcards"), takže si na závěr hry všichni dohromady procvičí i anglické počítání;)

Story time/Workbook: S dětmi jsme nejprve  poslouchali příběh o hroší rodince a pak jsme jim pomohli najít samolepku k dotvoření tohoto příběhu v jejich vlastní knížečce, kterou si odnesly domů. A při opakovaném poslouchání písničky ("This is my family...") také děti na závěr hodiny své členy rodiny namalovaly a poté jsme si s nimi o jejich rodině povídali (děti nám ukazovaly své obrázky a popisovaly je - učili jsme je říkat: "This is my family. This is my daddy. I have sister. I love mummy." atd.

MLADŠÍ DĚTI

Songs: „Hippo says Hello“, „I can see the train“, „Hippo says goodbye“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases: "Where is...?" (kde je...?), "Here is..." (tady je...), "This is ..." (toto je), "Look" (podívej), "I can see..." (vidím...), "Listen" (poslouchej), "What colour?" (jaká barva), "Please help" (prosím pomoc), "Please this (one)" (prosím toto), „Here“, "Not here", „Goodbye“, "Please toilet", „Sit down“, „Stand up“, „Please“, „Thank you“ (překlad frází a slovíček najdete také vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: "Toys" (hračky), "Train" (vlak), "Ball" (míček, balón), "Doll" (panenka), "Teddy bear (medvídek)", "Play" (hrát si), "Game" (hra), "Car" (auto), "Flower (květina), "Colour" (barva), "Blue", "Red", "Yellow", "Black", "Pink", "Green", „Happy“, „Sad“, „Angry“, „Tired“, "Sleepy", „Sick“, „Hot“, „Cold“, „Sun“, „Rain“, „Cloud“

Games and Activities: Tento týden jsme s dětmi opakovali názvy čtyř hraček (a jejich barev) a pro jejich procvičení jsme si zahráli i několik her (např. v kroužku s míčem, kdy dítě, které zrovna míč drželo, muselo vyslovit název hračky a její barvu, nebo hru na překážkovou dráhu, kdy děti musely doskákat přes překážky k učiteli a tam pojmenovat obrázek na kartičce, kterou si od něj vytáhly).

Story time/Workbook: Nejprve jsme dětem s velkým barevným plakátem připomněli příběh, jak naše zvířecí postavičky hledají své oblíbené hračky a poté jsme jim pomohli s dotvořením a složením jejich vlastní knížečky s hračkami, a tu si také odnesly domů. Ve čtvrtek si také děti obrázky vybraných hraček samy namalovaly a na závěr hodiny nám je hrdě ukazovaly a popisovaly - učili jsme je říkat: "This is ball. This is doll." a také "This is red." "This is blue." nebo "Here is train" atd. A protože byly opět moc šikovné, na konci hodiny si mohly vybrat (učili jsme je říkat "Please this" - prosím tuto) a do svých sešítků nalepit třpytivou kytičku ("Flower") či autíčko ("Car"):)

 


21.1. + 23.1.

PŘEDŠKOLÁCI

Songs: „Hi! Hello!“, „My family“ (Moje rodina), „Goodbye, goodbye!“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

 

New/Revised phrases: "I am here" (Já jsem zde), "This is my family", "I have (Já mám) one brother/sister/dog/cat...", I love (Já miluji, mám rád) my mummy/daddy/grandma/grandpa", "Sorry", "I can help", "Change", "Swap", "Play", "One more time" (ještě jednou).. (překlad frází a slovíček najdete také vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

 

New/Revised words: "My" (moje), "Family" (rodina), "Together" (dohromady, společně), "Mummy", "Daddy", "Brother", "Sister", "Grandma", "Grandpa", "New" (nová), "Game (hra), "Big", "Small", "Car" (auto), "Flower" (květina), "Stickers" (samolepky), "Hopping" (skákání), "Long steps" (dlouhé kroky)

 

Story time: Děti opět v kroužku na zemi poslouchaly vyprávění hroší holčičky o její rodině, text příběhu jsme jim zároveň ukazovali na velkém barevném plakátu (Text tohoto příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy - Hippo and Friends Level 2 - Unit 4).

 

Games and Activities: Slovíčka a fráze si potom děti procvičily tím, že se naučily říkat "I have... one brother /sister" a také "I love...mummy/daddy" - věty jsme vyslovovali nejdříve všichni společně a pak samy děti jednotlivě. S obrázky členů hroší rodinky jsme si také s dětmi zahráli novou hru (děti si sedly do kroužku, jedno dítě si vždy vytáhlo kartičku, postavilo se a muselo ostatním sdělit správný název obrázku a obrázek předat dalšímu dítěti, které muselo název zopakovat a zase předat obrázek dál....takže si kartičku posílaly dokola a mezitím musel žák, který hru začal a kartičku vybíral, doskákat po jedné noze ("hopping") kolem kroužku dětí zpátky na své místo a snažit se, aby to stihl dříve, než tam dorazí jeho kartička). Dětem se hra moc líbila, takže jsme si jí později zahráli ještě jednou - názvy členů rodiny si tak děti hezky procvičily a zároveň se i hezky rozhýbaly (napodruhé místo skákání dělaly kolem dokola velmi dlouhé kroky - "long steps").

 

Workbook: Tento týden děti prováděly úkoly na straně 33 a 35. Na prvním obrázku musely vyhledat a zakroužkovat prarodiče hroší holčičky, poté babičky a dědečky spočítaly dohromady ("Together") a číslo ("Number") pak zapsaly do rámečku níže. Na druhém obrázku musely spojit tečky a namalovat tak maminku opičky, která pomáhá malé opičce s oblékáním. Obrázek si také vybarvily a nakonec nám postupně všechny děti ještě jednotlivé postavičky, předměty i barvy pojmenovávaly. A protože se opravdu snažily a byly moc šikovné, dostaly na závěr hodiny nové krásné a třpytivé samolepky autíček ("Car") a kytiček ("Flower):)

 

MLADŠÍ DĚTI

 

Songs: „Hippo says Hello“, „I can see the train“, „Hippo says goodbye“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

 

New/Revised phrases: "Say Hello/Goodbye!" (řekni ahoj!), "My name is..." (Moje jméno je...), "Look" (podívej), "I can see..." (vidím...), "Please help" (prosím pomoc), „Hello“, „Here“, "Not here", „Goodbye“, "Please toilet", „Make a circle“, „Make a moon“, „Make a line“, „Line up“, „Sit down“, „Stand up“, „Please“, „Thank you“ (překlad frází a slovíček najdete také vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

 

New/Revised words: "Toy" (hračka), "Train" (vlak), "Ball" (míček, balón), "Doll" (panenka), "Teddy bear (medvídek)", "Play" (hrát si), "Car" (auto), "Flower (květina), "Blue", "Red", "Yellow", „Happy“, „Sad“, „Angry“, „Tired“, "Sleepy", „Sick“, „Hot“, „Cold“, „Sun“, „Rain“, „Cloud“

 

Games and Activities: S dětmi jsme si nejprve připomněli text písničky o vláčku ("I can see the train") a na procvičení názvů hraček jsme si také na vláček zahráli (pan učitel rozmístil po třídě obrázky hraček a zpívající vláček tyto "stanice" postupně objížděl a všichni cestující vždy každou hračku pozdravily (dětem se hra moc líbila, mávaly a volaly: "Hello Teddy bear atd.) a pak zase cestovaly vláčkem dál ("Good bye Doll!" atd.). Text této písničky můžete najít vlevo na záložce Písničky - Hippo and Friends Starter. Později jsme také děti učili vyslovovat větu "My name is..." (Moje jméno je...) - nejdříve jsme všichni společně po panu učiteli opakovali jednotlivá slova, pak společně celou větu a nakonec jí děti říkaly samostatně (seděli jsme v kroužku na zemi, děti si předávaly plyšáka a říkaly "Hello Hippo! My name is.... Goodbye Hippo!"):)

 

Story time: Znovu jsme také poslouchali příběh o zvířátkách a jejich oblíbených hračkách (text příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy - Hippo and Friend Starter - Unit 4).

 

Workbook: A v pracovních sešitech na str. 27 pak děti tyto čtyři hračky musely najít, zakroužkovat a správně pojmenovat. Ve čtvrtek potom děti pracovaly na str. 29 - na obrázku podle vzoru kreslily čáry, kterými spojovaly jednotlivé zvířecí kamarády a hračky, které k nim patří. A jelikož byly děti moc šikovné a hodné, na závěr hodiny si každý mohl vybrat novou krásnou a třpytivou samolepku autíčka ("Car") nebo kytičky ("Flower") a nalepit si ji do svého sešítku za dobré chování;)

 


 

14.1. + 16.1.

PŘEDŠKOLÁCI

Songs: „Hi! Hello!“, „My family“ (Moje rodina), „Goodbye, goodbye!“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases: "This is my family", "I have... one brother" (mám... jednoho bratra), "I have... one sister" (mám... jednu sestru), "Sorry", "I can help", "Help, please", "Swap"(výměna), "Play", "One more time" (ještě jednou).. (překlad frází a slovíček najdete také vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: "Family", "Mummy", "Daddy", "Brother", "Sister", "Grandma", "Grandpa", "Big", "Small", "Count", „Numbers 1-10“

Games and Activities: Tento týden jsme děti učili, jak pojmenovat členy rodiny - ukazovali jsme jim obrázky ("flashcards") a děti se jejich názvy učily podle pana učitele správně vyslovovat - nejdříve všichni společně a pak jednotlivě. Pro jejich snadnější zapamatování jsme pak s dětmi hráli jejich oblíbenou hru "Which is missing?"(Který obrázek chybí"?). O rodině jsme si také pouštěli novou písničku, její delší text jsme dětem nejdříve předříkávali, pak po částech zastavovali a při opětovném pouštění se děti začaly postupně přidávat i ke zpěvu. Později jsme si ještě s dětmi anglicky povídali o jejich rodinách - děti se naučily říkat větu "I have one brother (or sister)".

Workbook: U stolečků děti v pracovních sešitech na str.31 doplňovaly zvířátkům chybějící členy rodiny (4 samolepky). Poté jsme všechny děti obešli a každý nám sám znovu ukazoval a opakoval: "Hippo and brother", "Monkey and sister" atd.

Story time: Ve čtvrtek jsme také s dětmi poprvé poslouchali příběh o tom, jak si naše hroší holčička chce se členy své rodiny hrát, ale oni jsou zaneprázdnění a nemohou. A tak jim pomůže a nakonec si všichni hrají společně:) Text tohoto příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy - Hippo and Friends Level 2 - Unit 4.

 

MLADŠÍ DĚTI

Songs: „Hippo says Hello“, „I can see the train“, „Hippo says goodbye“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases: "Where is...?" (kde je....?), "Look" (podívej), "I can see..." (vidím...), "Please help" (prosím pomoc), „Hello“, „Here“, "Not here", „Goodbye“, "Please toilet", „Make a circle“, „Make a moon“, „Make a line“, „Line up“, „Sit down“, „Stand up“, „Please“, „Thank you“ (překlad frází a slovíček najdete také vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: "Train" (vlak), "Ball" (míček, balón), "Doll" (panenka), "Teddy bear (medvídek)", "Blue", "Red", "Yellow", „Happy“, „Sad“, „Angry“, „Tired“, „Sick“, „Hot“, „Cold“, „Sun“, „Rain“, „Cloud“

Games and Activities: Tento týden jsme děti učili vyslovovat čtyři nová slovíčka - názvy hraček. Na jejich procvičení jsme si zahráli hru "Which is missing", kdy učitel jednu z kartiček rozložených na podlaze schová za záda a děti pak hádají, který obrázek chybí. Z košíku ve třídě si také děti vybíraly barevné míčky a  musely je anglicky správně pojmenovat ("red ball", "blue ball" atd.), čímž si děti zároveň procvičily i barvičky. Na rozhýbání jsme si pak také pustili novou písničku "I can see the train" - děti se její text rychle naučily a tak jsme si ji mohli hned společně zazpívat i si zatancovat (po třídě jezdil-tancoval jeden dlouhý zpívající vláček):) Text písničky můžete najít vlevo na záložce Písničky - Hippo and Friends Starter.

Workbook: V pracovních sešitech na str. 25 jsme si nejprve s dětmi na obrázku ukazovali jednotlivé hračky a poté hledali vláček ("Where is the train?"). A když děti samolepku vláčku našly a nalepily, znovu jsme s nimi jednotlivě názvy všech namalovaných hraček opakovali.

Story time: Ve čtvrtek také děti poslouchaly nový příběh o tom, jak si naši zvířecí kamarádi společně hrají a v pokojíku hledají své oblíbené hračky. Příběh dětem nejprve pan učitel pomalu přečetl a ukazoval na velkém barevném plakátu a poté si ho děti poslechly celý z CD (text příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy - Hippo and Friend Starter - Unit 4).


7.1. + 9.1.

PŘEDŠKOLÁCI

Songs: „Hi! Hello!“, „Autumn“ (Podzim), „Goodbye, goodbye!“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

 

New/Revised phrases:  "My name is...." (jmenuji se), " What is your name? (Jaké je tvé jméno?), "Do you want?" (chceš), "Which one?" (který), "Count the leaves" (počítat listy), "Play the game"(hrát hru), "Sorry" (promiň), "Fair play" (spravedlivá hra), "Please help" (prosím pomoc), "Wait" (čekat), "Stop" (zastavit),  „Make a circle“, „Make a moon“, „Make pairs“, „Make a line“, „Line up“, „Sit down“, „Stand up“ (překlad frází a slovíček najdete také vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

 

New/Revised words: "Boy", "Girl", "Change", Frog"(žába), Duck (kachna), "Story", "Autumn", "Tree", "Leaves", "Rain", "Umbrella", "Wellies", "Jump", "Count", "Numbers 1-12", "Stickers"(samolepky)

 

Story time: S dětmi jsme si připomněli příběh z CD, jak zvířátka na zahradě počítají listy (text příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy - Hippo and Friends Level 2 - Unit 3)

 

Workbook: U stolečků si pak děti složily a dokončily svoje vlastní knížečky, jim už známý příběh doplnily samolepkami a knížečky si poté odnesly domů. 

Games and Activities: Společně jsme si také zazpívali oblíbenou písničku o dešti (který jsme viděli za okny) a při ní jsme si i zatančili a zaskákali. V této opakovací lekci jsme si dále na procvičení všech slovíček zahráli hry s papírovými kostkami a rovněž si děti zasoutěžily ve hře dvou týmů - opět zdolávaly překážkovou dráhu (tentokrát jako "frog" a "duck"). A na zklidnění jsme si ještě v kroužku zahráli hru s míčem, při které se děti naučily vyslovovat dvě nové fráze (Jmenuji se.... a Jaké je tvé jméno?) - viz výše;)

 

MLADŠÍ DĚTI

Songs: „Hippo says Hello“, „I can see red“, „Hippo says goodbye“(texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases:  "Change" (změna), "I can see", "How many?", "Count" (počítat), "Please help" (prosím pomoc), "Sorry" (promiň), "Wait" (čekat), "Stop" (zastavit), „Hello“, „Here“, "Not here", „Goodbye“, „Make a circle“, „Make a moon“, „Make a line“, „Line up“, „Sit down“, „Stand up“, „Please“, „Thank you“ (překlad frází a slovíček najdete také vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: "Big"(velký), "Small (malý), "Colour" (barva), "Red", "Blue", "Yellow", " Rainbow", "One", "Two", "Three", "Four", "Five", " Count", „Happy“, „Sad“, „Angry“,  „Tired“, „Sick“, „Hot“, „Cold“, „Sun“, „Rain“, „Cloud“, "Snow"

Story time: Dětem jsme s barevným plakátem a CD připomněli příběh o zvířátkách, která na zahradě společně malují krásnou duhu, vyprávění jsme zastavovali a text s nimi znovu pomalu ještě opakovali (text příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy - Hippo and Friend Starter - Unit 3).

Workbook: U stolečků jsme jim pak pomohli složit jejich vlastní knížečku s tímto příběhem a děti ji samy dokončily nalepením samolepky pejska na stránku, kde zvířecím kamarádům chyběl.

Games and Activities: V této opakovací lekci jsme s dětmi procvičovali i slovíčka z minulých lekcí (části těla) a aktivity, které tyto části dělají ("head"-"nod", "feet"-"jump", "hands"-"clap"). Dále jsme také procvičovali čísla 1-5 (děti jsou moc šikovné, umí počítat až do deseti);) Na zopakování názvů barev jsme si s dětmi pustili písničku o barvách a duze, a také jsme si zahráli hru na hledání vyslovených názvů barev (děti hledaly nejdříve na svém oblečení, poté kdekoliv ve třídě). A krásnou barevnou duhu jsme si na závěr také sami vytvořili - děti se řadily do tvaru měsíce ("moon") podle barev na jejich oblečení:)

 

Merry Christmas  and  a happy New Year!

Krásné Vánoce a šťastný Nový rok!

 

17.12. + 19.12.

PŘEDŠKOLÁCI

Songs: „Hi! Hello!“, „Extra Christmas Unit Rhyme“, „Goodbye, goodbye!“ (texty písniček a rýmovaného textu najdete vlevo na záložce Písničky - Hippo and Friends Level 2)

 

New/Revised phrases: "Merry Christmas", "Christmas Tree", "Christmas Card", „Father Christmas“, "All in red", " From his feet", "To his head", "For you", "For me" (překlad frází a slovíček najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

 

New/Revised words: „Christmas“, "Present", "Red", "Feet", "Head", "Star", "Angel", "Find", "Circle", "Count", "Colour", "Crayons"

 

Extra Christmas Unit: Před blížícími se vánočními svátky jsme se s dětmi pomocí obrázkových karet ("flashcards") učili vyslovovat názvy většiny vánočních symbolů a po seznámení s těmito novými slovíčky jsme také několikrát poslouchali vánoční rýmovaný text. Básničku malého chlapce jsme několikrát zastavovali a jednotlivé části, o kterých mluvil, si ukazovali (na sobě i na "flashcards") a společně je poté opakovali.

 

Games and Activities: S barevnými kartami vánočních (i podzimních) obrázků jsme si na procvičení nových názvů zahráli oblíbenou hru "co chybí" a u vánoční básničky jsme si také v kroužku vestoje předváděním jejího textu hezky protáhli těla;)

 

Workbook: U stolečků pak děti vybarvovaly dáreček ("Present") a vyráběly z něj přáníčko pro rodiče ("Christmas Card"). A také si vymalovaly obrázek, na kterém Hippo a Friends (hroší holčička a její zvířecí kamarádi) slaví Vánoce. Na obrázku děti hledaly dárečky pro všechna zvířátka a vybarvený obrázek  odnesly domů rodičům;) 

 

 

MLADŠÍ ŽÁCI

 

Songs: „Hippo says hello!“, „Extra Christmas Unit Song“, „Hippo says goodbye!“ (texty písniček a rýmovaného textu najdete vlevo na záložce Písničky - Hippo and Friends Starter)

 

New/Revised phrases: "Merry Christmas", "Christmas Tree",  „Father Christmas“, "Christmas Star", "Take my hand", "Come with me" (překlad frází a slovíček najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

 

New/Revised words: „Christmas“, "Present", "Star", "Angel", "Red", "Find", "Circle", "Count", "Colour", "Crayons", "Come", "Hop", "Dance"

 

Extra Christmas Unit: Vánoční symboly jsme dětem připomněli barevnými obrázky a jejich názvy jsme je učili vyslovovat - nejdříve je děti opakovaly pomalu a všichni dohromady, později i jednotlivě. 

 

Workbook: U stolečků si děti vybarvily obrázek Vánoční hvězdy. Nakonec ještě dostaly obrázek, na kterém Hippo a Friends (hroší holčička a její zvířecí kamarádi) slaví Vánoce. Na obrázku jsme dětem pomohly hledat dárečky pro všechna zvířátka, a ty jsme také společně spočítaly. Oba vybarvené obrázky pak děti odnesly domů rodičům;) 

 

Games and Activities: Pro lepší zapamatování vánočních slovíček jsme si s dětmi zahráli hru na jejich předvádění. Když např. učitel ukázal obrázek s hvězdou ("Star"), děti vyslovily název obrázku a předvedly hvězdu (postavily se a propnuly natažené ruce i nohy) atd. Pro lepší vánoční atmosféru jsme si s dětmi také zazpívali novou vánoční písničku - "Extra Christmas Unit Song" (text písničky najdete vlevo na záložce Písničky - Hippo and Friends Starter). Nejdříve jsme její text dětem předříkávali pomalu a opakovaně, a nakonec jsme si několikrát na písničku společně zatancovali (a zaskákali) kolem vánočního stromečku:) 

 

 


10.12. + 12.12.

PŘEDŠKOLÁCI

Songs: „Hi! Hello!“, „Autumn“ (Podzim), „Goodbye, goodbye!“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

 

New/Revised phrases: "Count the leaves" (počítat listy), "Colour the picture" (vybarvit obrázek), "Sorry" (promiň), "Fair play" (spravedlivá hra), "Please help" (prosím pomoc), "Wait" (čekat), "Stop" (zastavit),  „Make a circle“, „Make a moon“, „Make pairs“, „Make a line“, „Line up“, „Sit down“, „Stand up“ (překlad frází a slovíček najdete také vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

 

New/Revised words: "Autumn", "Tree", "Leaves", "Rain", "Umbrella", "Wellies", "Jump", "Count", "Numbers 1-10"

 

Story time: Opět jsme v kroužku na zemi poslouchali příběh z CD, jak zvířátka na zahradě počítají listy. A někteří dobrovolníci také s plyšovými maňásky text doprovázeli předváděním (text příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy - Hippo and Friends Level 2 - Unit 3)

Workbook: Na procvičení podzimních slovíček děti u stolečků v pracovních sešitech na str. 25 vybarvovaly různými barvami obrázky předmětů a poté učiteli vyslovovaly jejich názvy a také barvy. A podobný úkol je čekal i další hodinu na str. 27. Podle předepsaného barevného číselného vzoru vybarvovaly obrázek zvířátek na zahradě schovaných pod velkým barevným deštníkem a zároveň si přitom zopakovaly všechna slovíčka z posledních lekcí.

Games and Activities: Abychom se trochu rozhýbali a zazpívali si, pustili jsme si dětmi velmi oblíbenou písničku o podzimním dešti. Pro velký zájem jsme si také zahráli "skákací" hru na překážkovou dráhu a později v kroužku na zemi pro zklidnění zase hru s papírovými kostkami. Děti se střídaly v zastavování hry i ve vyslovování správných názvů obrázků - ve hře jsme měli vždy dvě kostky najednou a děti již slovíčka ze všech tří lekcí krásně zvládají:)

 

MLADŠÍ DĚTI

Songs: „Hippo says Hello“, „I can see red“, „Hippo says goodbye“(texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases:  "I can see", "How many?", "Count" (počítat), "Please help" (prosím pomoc), "Sorry" (promiň), "Wait" (čekat), "Stop" (zastavit), „Hello“, „Here“, "Not here", „Goodbye“, „Make a circle“, „Make a moon“, „Make a line“, „Line up“, „Sit down“, „Stand up“, „Please“, „Thank you“ (překlad frází a slovíček najdete také vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: "Red", "Blue", "Yellow", " Rainbow", "One", "Two", "Three", "Four", "Five", " Count", „Happy“, „Sad“, „Angry“,  „Tired“, „Sick“, „Hot“, „Cold“, „Sun“, „Rain“, „Cloud“, "Snow"

Story time: Znovu jsme s dětmi poslouchali příběh o zvířátkách, která na zahradě společně malují krásnou duhu, vyprávění jsme zastavovali a text jim vždy pomalu ještě zopakovali (text příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy - Hippo and Friend Starter - Unit 3).

Workbook: U stolečků pak děti na straně 19 vybarvovaly tři řady kostiček - napodobovaly střídání barev podle vzoru a zároveň s malováním s námi názvy používaných barviček společně vyslovovaly. Na straně 21 pak další hodinu domalovávaly velký obrázek nedokončené duhy a později pak s učitelem názvy použitých barevných pastelek opakovaly (nejprve společně, pak i jednotlivě).

Games and Activities: S dětmi jsme si opět v kroužku (i s CD) zazpívali písničku o barvách ("I can see red"). Poté jsme vždy ukázali na jednu z barev, děti musely správně vyslovit její název a pak se rozutekly po třídě, aby tuto barvu našly někde v okolí (buď na vybavení třídy nebo na sobě). Pak jsme je s učitelem vždy všechny obešli a děti nám hrdě anglicky hlásily, jakou barvičku zrovna našly:)

 


3.12. + 5.12.

PŘEDŠKOLÁCI

Songs: „Hi! Hello!“, „Autumn“ (Podzim), „Goodbye, goodbye!“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

 

New/Revised phrases: "Look", "Listen", "Sing",  "Help, please",  "Swap", „Sing and play“, „See you soon“, „Here“, "Not here", „Make a circle“, „Make a moon“, „Make pairs“, „Make a line“, „Line up“, „Sit down“, „Stand up“ (překlad frází a slovíček najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

 

New/Revised words: "Autumn", "Tree", "Leaves", "Rain", "Umbrella", "Wellies", "Jump", "Count", „Numbers 1-10“

 

Games and Activities: Tento týden jsme děti učili nová "podzimní" slovíčka - ukazovali jsme jim "flashcards" (barevné kartičky s obrázky těchto slovíček) a děti se je učily správně vyslovovat - nejdříve všichni společně a pak i jednotlivě. A k jejich lepšímu zapamatování jsme si zahráli i oblíbenou hru s papírovou kostkou. Také jsme si pouštěli novou písničku na podzimní téma. Dětem jsme jednoduchý text nejdříve pomalu opakovali a poté jsme si písničku několikrát společně zazpívali. A při zpívání jsme si i zatancovali ("it is  raining" = předváděli jsme jak prší kapky odshora dolů) a zaskákali si ("we can jump, jump, jump"), což se dětem moc líbilo:)

 

Workbook: U stolečků děti v pracovních sešitech na str.23 doplňovali zvířátkům chybějící věci - do obrázku nalepovaly chybějící barevné holínky, deštník i hromádku listí. A když skončily, tak jsme názvy jednotlivých předmětů znovu nahlas vyslovovali (nejdříve společně, pak jednotlivě).

 

Story time: S dětmi jsme také poslouchali příběh, jak zvířátka na zahradě počítají padající listy ze stromů - vyprávění jsme průběžně zastavovali, jednotlivé části příběhu jsme si zároveň ukazovali na barevném plakátu a společně všichni nahlas počítali do deseti (text příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy - Hippo and Friends Level 2 - Unit 3)

 

 

 

MLADŠÍ DĚTI

Songs: „Hippo says Hello“, „I can see red“, „Hippo says goodbye“(texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases:  "Count", "I can count", "How many?", "Please help", „Hello“, „Here“, "Not here", „Goodbye“, „Make a circle“, „Make a moon“, „Make a line“, „Line up“, „Sit down“, „Stand up“, „Please“, „Thank you“ (překlad frází a slovíček najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: "Red", "Blue", "Yellow", " Rainbow", "One", "Two", "Three", "Four", "Five", " Count", „Happy“, „Sad“, „Angry“,  „Tired“, „Sick“, „Hot“, „Cold“, „Sun“, „Rain“, „Cloud“

Games and Activities: Tento týden jsme děti učili čtyři nová slovíčka (3 barvy a duhu) - nejprve jsme jim ukazovali barevné kartičky s obrázky a učili je nová slovíčka správně vyslovovat. Na jejich procvičení jsme si pak zahráli hru - děti vytvořily dvojice a pokaždé, když učitel ukázal jednu kartičku, děti vyslovily správný název a po celé třídě hledaly předměty v této barvě a její název nám při ukazování předmětu zpětně odříkávaly. K procvičení nových slovíček jsme si pustili i novou písničku "I can see red" (její text najdete vlevo na záložce Písničky).

Workbook: Pracovní sešity jsme dětem otevřeli na stránce s obrázkem tří velkých barevných plechovek a děti samy pod ně nalepovaly samolepky správné barvy. Poté jsme znovu s dětmi nahlas správné názvy barev opakovali (nejprve všichni společně, později i děti samy - jeden po druhém, s naší pomocí).

Story time: Zároveň s ukazováním příběhu na barevném plakátu jsme s dětmi opakovaně poslouchali příběh o tom, jak zvířátka na zahradě objevila plechovky s barvami a společně namalovala krásnou duhu (text příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy - Hippo and Friend Starter - Unit 2). A protože se jim duha moc líbila a protože byly děti při hodině šikovné, samolepku barevné duhy si také na závěr hodiny za dobré chování nalepily do svých malých knížeček:)

26.11. + 28.11. 

PŘEDŠKOLÁCI

Songs: „Hi! Hello!“, "Goodbye, goodbye!“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases: "Are you ready?", "Show me", "My name is", "Sleep", "Get up", "Put on", Where is?", "Look for", "Find", "Help, please", "Sorry", "Okay", "Swap", „See you soon“, „Here“, „Make a circle“, „Make a moon“, „Make pairs“, „Make a line“, „Line up“, „Sit down“, „Stand up“ (překlad frází a slovíček najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: "Friends", "Name", "Clever", "Trousers", "Shirt", "Jumper", "Socks", "Shoes", „Numbers 1-10“, "Count"

Story time/Workbook: Dětem jsme rozdali pracovní listy s obrázky příběhu a pomohli jim z nich složit vlastní knížečky a na ocásek opičky umístit samolepku její ztracené červené ponožky. Poté jsme si společně znovu tento příběh poslechli a text opět doprovázeli i ukazováním děje na velkém plakátu. Svoje knížečky si pak děti odnesly domů (text příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy - Hippo and Friends Level 2 - Unit 2).

Games and Activities: Tentokrát jsme si s dětmi zahráli hru na jména. Děti utvořily kroužek, házely si balónem a vždy musely nejdříve říci svoje jméno ("Name") a poté hned jméno kamaráda, kterému chtěly balón hodit. Na procvičení nových slovíček a čísel jsme si zahráli oblíbenou akční hru na překážkovou dráhu - oba týmy skákaly přes překážky dopředu k učiteli, kde musely pojmenovat obrázky, které si vytáhly z balíčku karet. Děti při hře moc hezky spolupracovaly a vzájemně si fandily.  A na jejich přání jsme si také zopakovali hru s dvěma papírovými kostkami. Děti seděly v kroužku na zemi, mezi nimi putovaly dvě kostky s obrázky a když nějaký dobrovolník hru zastavil ("Stop"), tak děti, které kostky zrovna držely, s nimi hodily a musely anglicky pojmenovat obrázek nahoře. Děti si při tom krásně procvičily všechna slovíčka, které se již na našich lekcích naučily (části oblečení i školní pomůcky):)

 

MLADŠÍ DĚTI

Songs: „Hippo says Hello“, „I can count to five“, „Hippo says goodbye“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases: "Are you ready?", "Show me", "Where is?", "I can count", "How many?",  "Help, please", "Sorry", "Okay", "Yes", "No", "Hello", „Here“, „Goodbye“, „Make a circle“, „Make a moon“, „Make a line“, „Line up“, „Sit down“, „Stand up“, „Please“, „Thank you“ (překlad frází a slovíček najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: " "Friends", "Number", "Clever", "Ready", "One", "Two", "Three", "Four", "Five", " Count",  „Head“, „Hands“, „Feet“, „Jump“, „Clap“, „Nod“

Story time/Workbook: V pracovních sešitech na stránce 15 jsme u stolečků s dětmi hledali hroší holčičku ("Where is Hippo?") a poté její samolepku umístili do obrázku. Z tohoto pracovního listu jsme pak dětem pomohli složit knížečku a na závěr jsme si v ní znovu společně "četli" - poslouchali jsme příběh z CD a zároveň si jeho děj ukazovali na velkém plakátu a v malých knížečkách, které si děti poté odnesly domů ukázat rodičům (text příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy - Hippo and Friend Starter - Unit 2).

Games and Activities: Na procvičení počítání jsme si s dětmi opakovaně pouštěli oblíbenou písničku "I can count to five", při které jsme všichni společně zpívali, počítali i tancovali. Aby se děti lépe vzájemně poznaly, zahráli jsme si s nimi v kroužku hru na jména. Házeli jsme si balónem a než jsme ho odhodili, museli jsme vyslovit nejdříve svoje jméno ('"Name") a pak jméno kamaráda, kterému chceme balón hodit. A na závěr jsme si také  opět zahráli akčnější hru na překážkovou dráhu - děti si při ní hezky procvičily všechna slovíčka, která se již v našich lekcích naučily (zvířátka, čísla 1-5, části těla i činnosti, které provádějí). A byly moc šikovné:)


19.11. + 21.11.

PŘEDŠKOLÁCI

Songs: „Hi! Hello!“, „Getting dressed“, „Goodbye, goodbye!“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases:  "Sleep", "Get up", "Put on", Where?", "Look for", "Find", "Help, please", "Sorry", "Okay", "Swap", "Sing and play“, „See you soon“, „Here“, „Make a circle“, „Make a moon“, „Make pairs“, „Make a line“, „Line up“, „Sit down“, „Stand up“ (překlad frází a slovíček najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: "Trousers", "Shirt", "Jumper", "Socks", "Shoes", „Numbers 1-10“, "Count"

Story time: Opět jsme v kroužku na zemi poslouchali příběh, jak  zvířátka hledají ztracenou červenou ponožku (text příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy - Hippo and Friends Level 2 - Unit 2)

Workbook: Tento týden děti pracovaly s pracovním sešitem dvakrát. Na straně 17 hledaly po pokojíku rozházené barevné ponožky, které musely zakroužkovat a řádně spočítat (8). A na straně 19 pak pomáhaly zvířátkům najít 3 další druhy oblečení, které opět anglicky nahlas počítaly a výslednou číslici jsme jim pak pomohli zapsat do prázdných rámečků (např. Jumper = 5, Trousers = 3). Na závěr si děti mohly obrázky vybarvit.

Games and Activities: Pro zopakování slovíček jsme si zahráli novou hru s papírovými kostkami. Děti seděly v kroužku na zemi a z ruky do ruky si předávaly dvě hrací kostky s barevnými obrázky - na jedné byly části oblečení a na druhé školní pomůcky. Vždy, když učitel řekl "stop", musel žák, který v té chvíli držel kostku v ruce,  kostkou hodit doprostřed kroužku a anglicky vyslovit název obrázku, který se nahoře ukázal - děti byly moc šikovné a bavilo je to! Později jsme si ještě zahráli hru na překážkovou dráhu. Děti vytvořily dva týmy, které musely přes překážky doskákat dopředu k učiteli, tam si vybrat "flashcard"(kartičku s obrázkem) a obrázek správně anglicky pojmenovat. Teprve potom mohly děti doskákat zpět do své řady a dál povzbuzovat své týmové kamarády:)

 

MLADŠÍ DĚTI

Songs: „Hippo says Hello“, „I can count to five“, „Hippo says goodbye“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases: "I can count", "How many?", "Draw a line", "Help, please", "Sorry", "Okay", "Hello", „Here“, „Goodbye“, „Make a circle“, „Make a moon“, „Make a line“, „Line up“, „Sit down“, „Stand up“, „Please“, „Thank you“ (překlad frází a slovíček najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: "One", "Two", "Three", "Four", "Five", " Count", "Clever", „Head“, „Hands“, „Feet“, „Jump“, „Clap“, „Nod“

Story time: Znovu jsme s dětmi poslouchali příběh o chytrých zvířátkách, která na zahradě provádějí a počítají své aktivity. Poslouchání  příběhu jsme doprovázeli ukazováním jeho jednotlivých částí velkého plakátu a zmiňované činnosti jsme předváděli i s maňásky (text příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy - Hippo and Friend Starter - Unit 2).

Workbook: U stolečků tento týden děti na straně 11 počítaly zvířátka a stejný počet vždy spojily barevnou čárou ("3 Monkeys = 3 Monkeys" - "Draw a line"). A na straně 15 pak počítaly kočičky.  S dětmi jsme zvířátka počítaly opakovaně a nahlas, a k počítání jsme si pustily i písničku ("I can count to five" - Umím počítat do pěti). Na závěr si děti kočičky vybarvily.

Games and Activities: S dětmi jsme si zahráli hru na překážkovou dráhu - vytvořili jsme dvě řady a každé dítě v řadě muselo postupně doskákat dopředu k učiteli, vybrat si kartičku s obrázkem (tzv. "flashcard") a správně anglicky obrázek pojmenovat (One, Two, Three, Four, Five, Cat, Dog, Monkey, Hippo). A tento týden také opět jezdil dětský vláček po třídě! Dobrovolníci houkali jako mašinka a když vláček zastavil ("Stop!") a dobrovolník vydal pokyn (např. "Clap - Two" nebo "Jump - Five"), všichni cestující z vláčku akci společně za hlasitého počítání předvedli, pak mašinka zahoukala a vláček jel zase dál...:)


12.11. + 14.11.

PŘEDŠKOLÁCI

Songs: „Hi! Hello!“, „Getting dressed“, „Goodbye, goodbye!“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases: "Get up", "Put on", Where?", "Look for", "Find", "Help, please",  "Swap", "Change", „Sing and play“, „See you soon“, „Here“, „Make a circle“, „Make a moon“, „Make pairs“, „Make a line“, „Line up“, „Sit down“, „Stand up“ (překlad frází a slovíček najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: "Trousers", "Shirt", "Jumper", "Socks", "Shoes", „Happy“, „Sad“, „Angry“,  „Tired“, „Sick“, „Hot“, „Cold“, „Sun“, „Rain“, „Cloud“, „Numbers 1-10“

Story time: S dětmi jsme poslouchali příběh o nešťastné opičce, která s pomocí svých zvířecích kamarádů hledá svoji druhou červenou ponožku. Celý příběh jsme jim při poslouchání  zároveň ukazovali na velkém plakátu. Nakonec jsme jim půjčili plyšové postavičky a děti s nimi samy příběh hrály, což je moc bavilo:-) (text příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy - Hippo and Friends Level 2 - Unit 2)

Games and Activities: Abychom si procvičili nová slovíčka, postavili jsme se do kroužku a společně  nahlas opakovali názvy jednotlivých kusů oblečení a přitom si na ně ukazovali ("Trousers, Shirt, Jumper, Socks, Shoes"). A za doprovodu písničky jsme předváděli, jak si zmiňované věci oblékáme. Na závěr jsme si také zahráli hru, kdy jsme položili na zem kartičky s obrázky oblečení, vždy jednu schovali a děti musely hádat, který kus oblečení chybí.

Workbook: U stolečků (v pracovních sešitech na straně 15) děti samy oblékaly zvířátka - každé postavičce něco chybělo, takže jim postupně nalepovaly samolepky kalhot, košile, svetru a ponožek. A na závěr si opět děti mohly vybrat malé samolepky za dobré chování a nalepit je do svých knížeček:)

 

MLADŠÍ DĚTI

Songs: „Hippo says Hello“, „I can count to five“, „Hippo says goodbye“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases: "I can count", "How many?", "Help, please", „Hello“, „Here“, „Goodbye“, „Make a circle“, „Make a moon“, „Make a line“, „Line up“, „Sit down“, „Stand up“, „Please“, „Thank you“ (překlad frází a slovíček najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: "One", "Two", "Three", "Four", "Five", " Count", "Clever", „Head“, „Hands“, „Feet“, „Jump“, „Clap“, „Nod“, „Happy“, „Sad“, „Angry“,  „Tired“, „Sick“, „Hot“, „Cold“, „Sun“, „Rain“, „Cloud“

Story time: S dětmi jsme poslouchali CD s příběhem o tom, jak naše šikovná zvířátka na zahradě tleskají, skákají  a kývají hlavou, a přitom vždy počítají do pěti. Vyprávění jsme průběžně zastavovali a dětem příběh zároveň ukazovali na velkém barevném plakátu. Na závěr jsme jim maňásky půjčili a děti mohly vyprávění doprovázet předváděním, což se jim moc líbilo:-) (text příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy - Hippo and Friend Starter - Unit 2).

Workbook: Do pracovních sešitů děti tentokrát na stranu 9 na prázdné místo nalepily velkou samolepku hroší holčičky a pak jsme společně všechny hrošíky znovu přepočítali ("One, Two, Three, Four, Five").

Games and Activities: Na procvičení počítání do pěti jsme si zahráli hru, kdy se děti postavily do řady a hroší holčička vepředu náhodně vytahovala kartičky s vyobrazenými čísly, a když je děti správně spočítaly a  nahlas společně odříkaly, mohly o tolik kroků postoupit vpřed směrem k ní a nakonec se jí dotknout. U stolečků jsme také společně počítali barevné pastelky a samolepky v jejich knížečkách, které dostávají vždy na konci hodiny za dobré chování:)

 


5.11. + 7.11.

PŘEDŠKOLÁCI

Songs: „Hi! Hello!“, „Goodbye, goodbye!“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases: „Go to your table“, „Slowly, please“, „What is this?“, "Are you ready?", "Listen", "Look", „Dance“, „Sing and play“, „See you soon“, „Make a circle“, „Make a moon“, „Make pairs“, „Make a line“, „Line up“, „Sit down“, „Stand up“(překlad frází a slovíček najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: „Count“, „School“, „Books“, „Bag“, „Pencils“, „Crayons“, „Happy“, „Sad“, „Angry“,  „Tired“, „Sick“, „Hot“, „Cold“, „Sun“, „Rain“, „Cloud“, „Snow“, „Numbers 1-10“

Story time/Workbook: Dětem jsme rozdali pracovní listy s obrázky příběhu, jak hroší holčička nemůže usnout a připravuje si věci na druhý den do školy. Z nich jsme jim pomohli složit barevnou knížečku, ve které postupně přepočítávaly zmiňované předměty a chybějící desátou hvězdičku v okénku doplnily samolepkou. A při závěrečném poslouchání textu z CD již každé dítě sledovalo příběh ve své vlastní vyrobené knížečce a po hodině si ji všichni odnesli domů ukázat rodičům:)

Games and Activities: S dětmi jsme si zahráli hru na vláček („Train“) – v řadě za sebou jsme putovali po třídě a když učitel vláček zastavil („Stop“) a vyslovil jeden z pojmů z minulých lekcí k procvičení („School, Bag, Pencil“…), děti výraz doprovázely předvedením (School – posadily se jako ve škole, Bag – předvedly, že si nasazují na záda školní batoh, Pencil – psaly ve vzduchu imaginární tužkou atd.). Pro další hru jsme vytvořili 2 týmy a z molitanových bloků udělali na zemi dvě dráhy, kterými se děti musely proskákat ke kartičkám rozloženým na zemi. Každé dítě si pak nějakou vybralo a po správném vyslovení věci nebo čísla na obrázku doskákalo zpátky a předalo štafetu kamarádovi z týmu. Hra děti moc bavila a vzájemně se při ní povzbuzovaly😊

 

MLADŠÍ DĚTI

Songs: „Hippo says Hello“, „Hippo says goodbye“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases: „Hello Hippo (Cat, Monkey, Dog)“, „Sing“, „Dance“, „Here“, „Goodbye", „What is this?“, „Ready?“, „Yes“, „No“, „I can jump“, „I can clap“, „I can nod my head“, „Please“, „Thank you“ (překlad frází a slovíček najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: „Head“, „Hands“, „Feet“, „Jump“, „Clap“, „Nod“, „Happy“, „Sad“, „Angry“,  „Tired“, „Sick“, „Hot“, „Cold“, „Sun“, „Rain“, „Cloud“, „Snow“, „Train“

Games and Activities: Děti jsme rozdělili do dvou týmů, z molitanových bloků udělali dvě dráhy a nechali děti doskákat ke kartičkám rozloženým na zemi. Každé dítě si jednu vybralo, řeklo co je na ní („Head, Hands, Feet, Jump, Clap, Nod, Hippo, Cat, Dog, Monkey, Happy, Sad“) a doskákalo zpět předat štafetu kamarádovi. Na konci hodiny jsme si společně zahráli velmi oblíbenou hru na vláček ("Train") – za lokomotivou-učitelem děti vytvořily vagónky putující po třídě a pokaždé, když lokomotiva zastavila („Stop“) a učitel vyslovil pokyn, děti ho předváděly („Jump, Clap, Nod“).

Story time/Workbook: Pro připomenutí příběhu z předminulé hodiny jsme dětem také rozdali pracovní listy se zvířátky na zahradě. Pomohli jsme jim z nich složit jejich vlastní knížečky a doplnit je  samolepkou chybějící hroší holčičky. Příběh jsme si znovu s dětmi poslechli a pokaždé, když jsme uslyšeli slovo „Jump“, tak jsme společně vyskočili. Barevné knížečky si všechny děti odnesly domů, abysvé oblíbené kamarády ukázali rodičům😊

22.10. + 24.10.

PŘEDŠKOLÁCI

Songs: „Hi! Hello!“, „Extra Halloween Unit Rhyme“, „Goodbye, goodbye!“ (texty písniček a rýmovaného textu najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases: „Sing and play“, „See you soon“, „Here“, „Make a circle“, „Make a moon“, „Make pairs“, „Make a line“, „Line up“, „Sit down“, „Stand up“, „Please“, „Toilet, please“, „Thank you“ (překlad frází a slovíček najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: „Halloween“, „Magic“(kouzlo), „Witch“(čarodějnice), „Broom“ (koště),„Hat“(klobouk),„Wand“(hůlka),„Book“(kniha),„Happy“,„Sad“,„Angry“,  „Tired“, „Sick“, „Hot“, „Cold“, „Sun“, „Rain“, „Cloud“, „Numbers 1-10“

Extra Halloween Unit: Na oslavu Halloweenu jsme děti nejprve seznamovali s tímto svátkem pomocí barevných karet s obrázky kouzelné „Hippo“čarodějnice, jejího koštěte, klobouku, knihy a kouzelné kočičky s čarovnou hůlkou. Po seznámení s těmito slovíčky jsme s dětmi několikrát poslouchali rýmovaný text. Průběžně jsme ho zastavovali, výrazy společně opakovali a předváděli.

Workbook: Všem dětem jsme u stolečků rozdali obrázek „Hippo čarodějnice“ k vybarvení a postupně jsme je obcházeli a všechna nová slovíčka z obrázku s nimi jednotlivě opakovali. Dále děti dostaly obrázek, na kterém všechna zvířátka oslavují Halloween a musely na něm najít, zakroužkovat a spočítat všechny kouzelné hůlky. Poté si mohly obrázek vybarvit a odnést domů    (i s obrázkem čarodějnice):)

Games and Activities: Všechny děti se postupně vystřídali ve schovávání halloweenských kartiček za zády a zbylé děti opět hádaly, které obrázky právě chybí. Pro zopakování jsme si také zahráli hru na poznávání pocitů (kartičky s obrázky – šťastný, smutný, naštvaný, unavený atd.)   a momentálního počasí (děti se koukaly z okna a vybíraly a pojmenovávaly odpovídající obrázky - sluníčko, mráček, déšť atd.).

 

MLADŠÍ DĚTI

Songs: „Hippo says Hello“, „Extra Halloween Unit Rhyme“, „Hippo says goodbye“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases: „Hello“, „Here“, „Goodbye“, „Make a circle“, „Make a moon“, „Make a line“, „Line up“, „Sit down“, „Stand up“, „Please“, „Thank you“ (překlad frází a slovíček najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: „Halloween“, „Happy“, „Party“, „Sweets“, „Magic“, „Friends“,  „Head“, „Hands“, „Feet“, „Jump“, „Clap“, „Nod“

Extra Halloween Unit: Dětem jsme pro seznámení se svátkem Halloween ukazovali barevné obrázky, na kterých naše zvířátka mají oslavu („Party“), jsou šťastná („Happy“) a mají sladkosti („Sweets“). Společně jsme tyto výrazy předváděli - děti v kroužku tancovaly, zpívaly a napodobovaly pojídání bonbónků a následné pocity štěstí (nejen z plného bříška sladkostí):)     Dále jsme také poslouchali krátký rýmovaný text na oslavu Halloweenu a společně se radovali při vyslovení "Halloween party" a "Hurray, hurray!" (volali jsme Hurá! a zvedali při tom ruce).

Games and Activities: Abychom si procvičili nové oblíbené slovíčko „Sweets“, zahráli jsme si hru na jejich hledání – vystříhli jsme obrázky papírových sladkostí a poschovávali je na různých místech ve třídě. S dětmi jsme pak jednotlivě hledali po celé třídě, dokud každé dítě nenašlo svoji papírovou dobrotu. A pro procvičení slovíček z minulého týdne jsme si také zahráli hru na poznávání částí těla a činností s nimi spojených („Head-nod“, „Hands-clap“, „Feet-jump“).

Workbook: Dětem jsme k vybarvení rozdali obrázek, na kterém naše zvířátka oslavují Halloween a společně s nimi na něm hledali sladkosti. Domů si také mohly odnést i další jimi vybarvený obrázek bonbónků, z kterého jsme jim na závěr pomohli vyrobit jeden velký papírový bonbón na cestu domůJ


15.10. + 17.10.

PŘEDŠKOLÁCI

Songs: „Hi! Hello!“, „School“, „Goodbye, goodbye!“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases: „Sing and play“, „See you soon“, „Here“, „Make a circle“, „Make a moon“, „Make pairs“, „Make a line“, „Line up“, „Sit down“, „Stand up“, „Please“, „Toilet, please“, „Thank you“ (překlad frází a slovíček najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: „Big (circle)“, Small (circle)“, „School“, „Books“, „Bag“, „Pencils“, „Crayons“, „Happy“, „Sad“, „Angry“,  „Tired“, „Sick“, „Hot“, „Cold“, „Sun“, „Rain“, „Cloud“, „Numbers 1-10“

Story time: S dětmi jsme si připomněli příběh o tom, jak si hroší holčička připravuje své věci na zítřejší den do školy a protože nemůže usnout, tak počítá – všechny pastelky  a hvězdičky jsme společně s ní opakovaně počítali (od jedné do deseti).

Workbook: Pracovní sešity jsme dětem otevřeli na straně 9 a společně s nimi nahlas počítali jednotlivé předměty ve školní třídě. Výsledné číslo jsme jim pomohli zapsat do rámečku dole na stránce k obrázku předmětu (knížka = 3, pastelky = 10 atd.). Všechny děti jsme postupně obešli, vše s nimi znovu přepočítali a s napsáním správné číslice jim pomohli;). Vypracovali jsme také cvičení na straně 11.

Games and Activities: Na procvičení všech novějších slovíček jsme si s dětmi opět zahráli oblíbenou hru „co chybí“ – děti se postavily do řady a musely se otočit. My jsme zamíchali na zemi rozložené obrázky čísel a školních předmětů, a poté vždy dvojice dětí sama vybrala dva obrázky a schovala je za zády. Ostatní pak hádaly, které obrázky chybí. Také jsme si zahráli hru, při které jsme si procvičili slovní zásobu na téma škola a školní potřeby. Chodili jsme po třídě za vyučujícím, říkali si slovíčka a doprovázeli je určitými činnostmi (např. při slově "bag" jsme si imaginárně dávali tašku na záda, při slově "book" jsme v rukách otevírali knihu apod.).

 

MLADŠÍ DĚTI

Songs: „Hippo says Hello“, „I can jump“, „Hippo says goodbye“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases: „Hello“, „Here“, „Goodbye“, „Make a circle“, „Make a moon“, „Make a line“, „Line up“, „Sit down“, „Stand up“, „Please“, „Thank you“ (překlad frází a slovíček najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: „Head“, „Hands“, „Feet“, „Jump“, „Clap“, „Nod“, „Happy“, „Sad“, „Angry“,  „Tired“, „Sick“, „Hot“, „Cold“, „Sun“, „Rain“, „Cloud“

Story time: Opět jsme s dětmi poslouchali příběh o tom, zda zvířátka umí skákat. Vyprávění jsme zastavovali, jednotlivé části příběhu dětem ukazovali na velkém plakátu a text znovu opakovali a skákání zvířátek jsme všichni společně napodobovali (text příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy).

Games and Activities: Dětem jsme připomněli názvy částí těla („Head, „Hands“, „Feet“)  a spolu s nimi procvičovali, co které části těla dělají („Head“=“Nod“, „Hands“=“Clap“, „Feet“=“Jump“). Chodili jsme po třídě za vyučujícím, napodobovali jeho pohyby a nahlas říkali, co dělá ("Nod", "Clap", Jump").

Workbook: Pracovní sešity jsme dětem otevřeli na straně 3 a u stolečků jsme jim pak pomáhali nakreslit tři čáry, které spojily části těla s výše zmíněnými přidruženými činnostmi.  Nakonec si děti všechny obrázky vybarvily. Vypracovali jsme také cvičení na straně 5.


8.10. + 10.10.

Vážení a milí rodiče,

první zahajovací týden jsem se vám snažila podrobně popsat naši první úterní i čtvrteční lekci, abyste měli konkrétnější představu, jak naše společné hodiny angličtiny probíhají. Nadále vás budu o náplni hodin informovat pravidelně jednou týdně po čtvrteční výuce a abyste (v případě zájmu) měli možnost si s vašimi šikovnými dětmi nová slovíčka a texty písniček a příběhů opakovat, budu vám zde také přidávat odkazy, kde vše můžete najít:-)

PŘEDŠKOLÁCI

Songs: „Hi! Hello“, „School“ , „Goodbye, goodbye“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases: „Here“, „Make a circle“, „Make a moon“, "Make pairs", „Make a line“, „Line up“, „Sit down“, „Stand up“, „Please“, "Toilet, please", „Thank you“ (překlad frází a slovíček najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče - prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: „School“, „Bag“, „Pencils“, „Crayons“, „Books“ , „Happy“, „Sad“, „Angry“,  „Tired“, "Sick", „Hot“, „Cold“, „Sun“, „Rain“, „Cloud“, „Numbers 1-10“

Story time: S dětmi jsme poslouchali příběh o hroší holčičce, která se chystá do školy a připravuje si své věci (tašku, tužku, pastelky a knížku). Ale nemůže usnout a tak počítá pastelky a hvězdičky - od jedné do deseti (text příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy).

Games and Activities: Hra „co chybí“ – nejprve jsme na zem položili kartičky s obrázky školních pomůcek, děti zavřely oči a když je otevřely, musely hádat, který předmět chybí, poté jsme na zem rozložili kartičky s čísly 1-10 a děti opět hádaly, která čísla zmizela. Postupně se všechny děti v hádání i schovávání kartiček za zády vystřídaly a moc je to baviloJ

 

MLADŠÍ DĚTI

Songs: „Hippo says Hello“, „I can jump“, „Hippo says goodbye“ (texty písniček najdete vlevo na záložce Písničky)

New/Revised phrases: „Hello“, „Here“, „Goodbye“, „Make a circle“, „Make a moon“, „Make a line“, „Line up“, „Sit down“, „Stand up“, „Please“, „Thank you“ (překlad frází a slovíček najdete vlevo na poslední záložce nazvané Pro rodiče – prameny pro domácí studium: Hippo and Friends slovníček)

New/Revised words: „Head“, „Hands“, „Feet“, „Jump“, „Clap“, „Nod“, „Happy“, „Sad“, „Angry“,  „Tired“, „Hot“, „Cold“, „Sun“, „Rain“, „Cloud“, „Hippo“, „Monkey“, „Dog“, „Cat“

Story time: S dětmi jsme poslouchali příběh o tom, zda naši čtyři zvířecí kamarádi umí skákat. Vyprávění jsme průběžně zastavovali a text opakovali, všem dětem jsme zvířátka postupně půjčili a děti s plyšáčky samy text příběhu doprovázely skákáním („Jump“), což se jim velmi líbilo J (text příběhu najdete vlevo na záložce Příběhy).

Games and Activities:  V kroužku vestoje jsme si ukazovali části těla („Head“-hlava, „Hands“-ruce, „Feet“-chodidla) a předváděním jsme děti učili tato slovíčka spojovat s přidruženými činnostmi („Hands“ + “Clap“-tleskat, „Feet“ + „Jump“-skákat, „Head“ + „Nod“-kývat).


3.10.

PŘEDŠKOLÁCI

Představení: V kroužku na zemi si děti při kontrole docházky nejprve připomněly slovíčko „Here“ a poté Mr. Jayke dětem ukazoval „emotion cards“ = kartičky s vyobrazenými pocity – „happy“ (šťastný), „sad“ (smutný), „angry“ (rozzlobený), "hot" (horko), "cold" (chladno) a společně jsme tyto pocity předváděli.

Písnička na přivítanou: S písničkou „Hello song“ jsme přivítali plyšové kamarády „Hippo and friends“, pomalu si nejdřív zopakovali jednotlivá slovíčka a pak jsme si společně se zvířátky písničku zazpívali.

Pravidla: Znovu jsme si s dětmi prohlíželi karty s pravidly „Rules“ a všechny vyobrazené pokyny společně napodobovali a opakovali – „Line up“ (do řady), „Make pairs“ (udělejte dvojice), „Make a line“ (udělejte řadu), „Make 2 lines“, „Make 2 groups“ (udělejte dvě skupiny), „Hands to yourself“ (ruce k tělu) atd.

Hry (Games): S dětmi jsme procvičovali pozdravy („Hello“, „Hi“, „Goodbye“) a když Mr. Jayke pomalu vytahoval jednotlivá zvířátka z pytle, děti hádaly, kdo se objeví a každé zvířátko pozdravily („Hello Cat“, „Hello Hippo“ atd.); když jsme zvířátka postupně vraceli do pytle, společně jsme volali pozdrav na rozloučenou („Goodbye Dog“, „Goodbye Monkey“). Do rohů místnosti jsme také umístili obrázky těchto plyšových kamarádů a společně jsme je obcházeli a zdravili („Hello Hippo“, „Goodbye Hippo“, „See you soon“).

Pracovní sešit (Workbook): S dětmi jsme si prohlédli krásně malované pracovní sešity a na stránku 5 se zahradou a  hroší holčičkou („Hippo“) děti samy nalepily samolepky jejích tří kamarádů („Monkey“, „Cat“, „Dog“).

Písnička na rozloučení: V kroužku vestoje jsme si společně s dětmi zatančili a zazpívali „Goodbye song“. Na závěr ještě děti dostaly samolepky za dobré chování, které si samy nalepily do svých knížeček.

 

MLADŠÍ DĚTI

Představení: V kroužku na zemi si děti při kontrole docházky nejprve připomněly slovíčko „Here“ a poté Mr. Jayke dětem ukazoval „emotion cards“ ´= kartičky s vyobrazenými pocity – „happy“ (šťastný), „sad“ (smutný), „angry“ (rozzlobený), "hot" (horko), "cold" (chladno) a společně jsme tyto pocity předváděli.

Písnička na přivítanou: S písničkou „Hello song“ jsme přivítali plyšové kamarády „Hippo and friends“, pomalu si nejdřív zopakovali jednotlivá slovíčka a pak jsme si společně se zvířátky písničku zazpívali.

Pravidla: Znovu jsme si s dětmi prohlíželi karty s pravidly „Rules“ a všechny vyobrazené pokyny společně napodobovali a opakovali – „Line up“ (do řady), „Make pairs“ (udělejte dvojice), „Make a line“ (udělejte řadu), „Make 2 lines“, „Make 2 groups“ (udělejte dvě skupiny), „Hands to yourself“ (ruce k tělu) atd.

Hry (Games): S dětmi jsme procvičovali pozdravy („Hello“, „Hi“, „Goodbye“) a když Mr. Jayke pomalu vytahoval jednotlivá zvířátka z pytle, děti hádaly, kdo se objeví a každé zvířátko pozdravily („Hello Cat“, „Hello Hippo“ atd.); když jsme zvířátka postupně vraceli do pytle, společně jsme volali pozdrav na rozloučenou („Goodbye Dog“, „Goodbye Monkey“). Do rohů místnosti jsme také umístili obrázky těchto plyšových kamarádů a společně jsme je obcházeli a zdravili („Hello Hippo“, „Goodbye Hippo“, „See you soon“).

Pracovní sešit (Workbook): Mladším dětem jsme rozdali nevybarvené obrázky Hroší holčičky a jejích tří kamarádů a pomáhali jim spojit jejich přední a zadní části – namalovat čáru („draw a line“). Děti hádaly, které části k sobě patří a na závěr si všechny postavičky zvířátek vymalovaly a pyšně odnesly domů ukázat mamince a tatínkoviJ

Písnička na rozloučení: V kroužku vestoje jsme si společně s dětmi zatančili a zazpívali „Goodbye song“. Na závěr ještě děti dostaly samolepky za dobré chování, které si samy nalepily do svých knížeček.


1.10.

PŘEDŠKOLÁCI

Představení: První hodinu jsme s dětmi zahájili v kruhu na zemi - vzájemně jsme se představili a naučili děti zvednout ruku a současně říci „Here“, když vyslovíme jejich jméno. Zároveň jsme je učili říkat „Not here“ u jmen kamarádů, kteří na hodinu nedorazili. Následně jsme dětem představili čtyři hlavní postavičky, které nás budou provázet celý školní rok. Děti se učily vyslovovat jejich jména – „Hippo“ (hrošík), „Monkey“ (opička), „Dog“ (pejsek) a „Cat“ (kočička) a také je pozdravit („Hello Hippo“, „Hello Monkey“ atd.)

Písnička na přivítanou: Dětem jsme pustili Audio CD – „Hello song“ (písnička na přivítanou), po částech ji zastavovali a učili děti vyslovovat jednotlivá slovíčka (text písničky můžete najít vlevo na stránkách v záložce Písničky). Děti se postupně ke zpěvu přidávaly a také začaly tancovat.

Pravidla: Dětem jsme také vysvětlili „Rules“ – Mr.Jayke ukazoval dětem jednotlivé karty s namalovanými pokyny a spolu s dětmi jsme je napodobovali – „Make a line“ (udělejte řadu), „Make a circle“ (udělejte kruh), „Make a moon“ (udělejte tvar měsíce), „Sit down“ (posaďte se), „Look“ (podívejte se), „Listen“ (poslouchejte) atd.

Hry (Games): S plyšovými postavičkami jsme si také zahráli hru – každá postavička byla v jednom rohu místnosti a děti je postupně obcházely a zdravily („Hello Monkey“, „Hello Cat“ …) – nejdříve jednotlivě za ruku s učitelem a nakonec všichni dohromady.

Písnička na rozloučení: Ke konci hodiny jsme dětem pustili písničku na rozloučení  „Good-bye song“ (text můžete opět najít vlevo na stránkách v záložce Písničky) a společně jsme se rozloučili se všemi čtyřmi postavičkami (děti mávaly a opakovaly „Good-bye Hippo“, „Good-bye Dog“ atd.).  Na závěr jsme ještě dětem rozdali malé knížečky s jejich jmény (při rozdávání si děti opět procvičily zvednutí ruky a slovíčko „Here“) a samolepky, které dostaly za to, že byly celou hodinu moc šikovné, vzájemně spolupracovaly a nerušily kamarádyJ

Náplň první hodiny byla hodně podobná pro předškoláky i mladší děti. U předškoláků bylo znát, že některé děti si určitá slovíčka pamatují z loňského roku a pomáhaly tak ostatním, kteří se k nim při jejich vyslovování rychleji přidávaly. 

 

MLADŠÍ DĚTI

Představení: První hodinu jsme s dětmi zahájili v kruhu na zemi - vzájemně jsme se představili a naučili děti zvednout ruku a současně říci „Here“, když vyslovíme jejich jméno. Zároveň jsme je učili říkat „Not here“ u jmen kamarádů, kteří na hodinu nedorazili. Následně jsme dětem představili čtyři hlavní postavičky, které nás budou provázet celý školní rok. Děti se učily vyslovovat jejich jména – „Hippo“ (hrošík), „Monkey“ (opička), „Dog“ (pejsek) a „Cat“ (kočička) a také je pozdravit („Hello Hippo“, „Hello Monkey“ atd.)

Písnička na přivítanou: Dětem jsme pustili Audio CD – „Hello song“ (písnička na přivítanou), po částech ji zastavovali a učili děti vyslovovat jednotlivá slovíčka (text písničky můžete najít vlevo na stránkách v záložce Písničky). Děti se postupně ke zpěvu přidávaly a také začaly tancovat.

Pravidla: Dětem jsme také vysvětlili „Rules“ – Mr.Jayke ukazoval dětem jednotlivé karty s namalovanými pokyny a spolu s dětmi jsme je napodobovali – „Make a line“ (udělejte řadu), „Make a circle“ (udělejte kruh), „Make a moon“ (udělejte tvar měsíce), „Sit down“ (posaďte se), „Look“ (podívejte se), „Listen“ (poslouchejte) atd.

Hry (Games): S plyšovými postavičkami jsme si také zahráli hru – každá postavička byla v jednom rohu místnosti a děti je postupně obcházely a zdravily („Hello Monkey“, „Hello Cat“ …) – nejdříve jednotlivě za ruku s učitelem a nakonec všichni dohromady.

Písnička na rozloučení: Ke konci hodiny jsme dětem pustili písničku na rozloučení „Good-bye song“ (text můžete opět najít vlevo na stránkách v záložce Písničky) a společně jsme se rozloučili se všemi čtyřmi postavičkami (děti mávaly a opakovaly „Good-bye Hippo“, „Good-bye Dog“ atd.).  Na závěr jsme ještě dětem rozdali malé knížečky s jejich jmény (při rozdávání si děti opět procvičily zvednutí ruky a slovíčko „Here“) a samolepky, které dostaly za to, že byly celou hodinu moc šikovné, vzájemně spolupracovaly a nerušily kamarádyJ

Náplň první hodiny byla hodně podobná pro předškoláky i mladší děti. Pro mladší děti jsme anglická slovíčka s pomocí hlavních zvířecích postaviček více opakovali a také častěji zastavovali obě písničky a jednotlivá slovíčka s nimi pomalu společně vyslovovali. V závěru hodiny jsme malým dětem Hrošíka a  jeho kamarády půjčili a oni se s nimi mohly ještě jednou rozloučit („Good-bye Hippo“…)

aktualizováno: 25.03.2023 00:07:11