Archive 2018-19 LEAP AE ZŠ Jarov

HAPPY SUMMER HOLIDAY!

-From the LEAP Team


2019 LEAP Charity Project - Cheque Ceremony 20.6.

THANK YOU TO EVERYONE WHO HELPED SUPPORT OUR 9TH ANNUAL CHARITY PROJECT AND HELPED US TO RAISE 40,000Kč FOR OUR CHARITY PARTNERS!

Photos Here

 

 

 

 


PŘEJEME VÁM VŠEM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ PRÁZDNIN!

GOOD LUCK 5TH GRADERS! WE WILL MISS YOU!


THANK YOU!

Na naší čtvrteční 
Charitativní akci se nám
podařilo vybrat pro naše
partnery částku
40 000,- Kč.
Všem moc děkujeme za účast a podporu!

Photos here

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁVŠTĚVA V HELPPES 29.5.2019

Ve středu 29. května jsme podnikli velmi příjemnou návštěvu jednoho z našich charitativních partnerů – organizace Helppes. Myslíme si, že se celá akce vydařila a nakonec jsme měli štěstí i na počasí! Děti se po celou dobu chovaly vzorně a měli jsme pocit, že si návštěvu užívají. Po příjezdu do výcvikového centra nás uvítali trenéři asistenčních pejsků a provedli nás venkovními prostory areálu. Poté jsme viděli, jak probíhá jejich výcvik. Děti se dozvěděly, čím jsou tyto speciálně vycvičení pejskové lidem prospěšní a jak jim pomáhají, při jakých postiženích a za jakých podmínek je pejsek vhodný a vybraný k výcviku. Děti byly velice zvídavé a kladly zajímavé otázky. Na konci návštěvy jsme se společně vyfotografovali a předali mnoho pamlsků a odměn pro naše psí kamarády, které se jistě budou při výcviku hodit. Určitě Vám Vaše děti budou o návštěvě s nadšením vyprávět, ale přesto zde je několik fotografií, abyste měli lepší představu o tom, co jsme zažili. Doufáme, že i díky nim si děti lépe uchovají vzpomínky na náš výlet. Nyní mají mnohem jasnější představu o tom, komu přesně pomohou peníze získané prodejem jejich výtvorů na letošní charitativní akci, která se bude konat v naší škole dne 13. června.

  

 

 

 

VŠTĚVA V KAŇCE 28.5.2019

V úterý 28. května navštívili naši druháci svého charitativního partnera pro tento rok - Kaňku.  Cesta proběhla bez problémů a při příjezdu do Kaňky na nás čekalo milé uvítání. Poté jsme se rozdělili na dvě skupinky a vydali se na prohlídku školy, při které jsme zjistili, v čem je podobná a v čem se liší od té naší na Jarově. Prohlédli jsme si zdejší třídy a speciální pomůcky, které děti při výuce používají. Navštívili jsme učebny muzikoterapie, ergoterapie, fyzioterapie a logopedie a některé pomůcky si vyzkoušeli na vlastní kůži. Pravděpodobně největším zážitkem bylo „posezení“ na monolyži, kterou děti z Kaňky používají při svých zimních pobytech na horách. Po obědě jsme se vydali společně s několika kamarády z Kaňky do historického centra Tábora na prohlídku podzemních chodeb. Poté jsme měli na programu prohlídku náměstí a přilehlých uliček a vyplňování úkolů z pracovního listu. Bohužel začalo pršet a tak jsme museli program mírně pozměnit. I přesto jsme si náměstí prohlédli a dověděli se plno zajímavých informací od naší paní průvodkyně. Nakonec jsme zamířili na nádraží, kde jsme se rozloučili s našimi kamarády z Kaňky, a odjeli domů. Po této návštěvě mají děti mnohem jasnější představu, komu přesně pomohou peníze získané prodejem jejich výtvorů na letošní charitativní akci, která se bude konat v naší škole dne 13. června. Myslíme si, že celý výlet se nám vydařil a všichni na něj budeme moc rádi vzpomínat! Zde je několik fotografií, abyste měli lepší představu o tom, co všechno jsme zažili.


 

 

 

 

NÁVŠTĚVA V DOMOVĚ SUE RYDER 21.5.2019

Naše úterní návštěva Domova Sue Ryder se velmi vydařila. Děti se během výletu chovaly vzorně a o program, který byl pro nás připraven, jevily velký zájem. Na začátku jsme se setkali s panem Matějem Lejsalem, ředitelem Domova Sue Ryder, který nám vyprávěl, kdo v domově žije a jak to zde chodí, co potřebují staří lidé a jaké pomoci a péče se jim v domově dostává. Mluvil k dětem a vysvětloval věci tak, aby vše pochopily např. ptal se jich na jejich babičky a dědečky, prababičky či pradědečky, proč ve stáří potřebují větší pomoc apod. Dětem také ukázal různé pomůcky a měly pak samy možnost si některé z nich vyzkoušet. Poté jsme se setkali s paní ergoterapeutkou a povídali si o zooterapii, na kterou děti přispívají vybranými penězi v rámci charitativního projektu. Samozřejmě děti si mohly některá zvířátka i pohladit. Nakonec jsme se rozdělili na tři skupinky a navštívili některé z rezidentů domova. Těm děti předaly přáníčka a zazpívaly tradiční české písničky, které se moc líbily. Určitě Vám Vaše děti budou o výletu vyprávět, ale přesto zde je několik fotografií, abyste měli lepší představu o tom, co jsme zažili. Doufáme, že i díky nim si děti lépe uchovají vzpomínky na náš výlet. Nyní mají mnohem jasnější představu o tom, komu přesně pomohou peníze získané prodejem jejich výtvorů na letošní charitativní akci, která se bude konat v naší škole dne 13. června.


 

 

 

 

NÁVŠTĚVA V KOLPINGU 20.5.2019

Na pondělí 20. května jsme měli se žáky 5. tříd naplánovanou návštěvu azylového domu Kolping v Praze 8. Bohužel z důvodu nepříznivého počasí jsme byli nuceni návštěvu zrušit. Přesto však dvě zástupkyně našeho programu, paní Barešová a Gasparová, se v Kolpingu zastavily a předaly paní ředitelce dárečky pro maminky a děti. Také se jim podařilo natočit s paní ředitelkou krátké video. 


 

 

 

 

NÁVŠTĚVA DIALOGU V ZŠ JAROV 15.5.2019

Ve středu 15. května navštívili naši školu Bára, Tony a jeho syn, zástupci letošního charitativního partnera našich čtvrťáků - Dialogu. Celý program odstartovala velice zajímavá prezentace o  Dialogu a o životě v Keni, v rámci níž jsme shlédli dvě videa - ze slumu, kde naše adoptovaná studentka Halima bydlí, a ze školy, kterou navštěvuje. Poté jsme si zasoutěžili a plnili různé kvízy. Užili jsme si při tom spoustu legrace! Samozřejmě jsme našim hostům předali i dárky a dopisy, které jsme pro Halimu připravili. Myslíme si, že si děti nyní daleko více uvědomují, jak moc Halimě pomáhají (letos je to již osmý rok, co Halimě platíme školu!) a jak má díky jejich pomoci daleko lepší život. Jsme si jisti, že Vám doma děti budou o návštěvě vyprávět, ale přesto zde je několik fotografií, abyste měli lepší představu o tom, co jsme zažili. Doufáme, že i díky nim si děti lépe uchovají vzpomínky na naši návštěvu. Užijte si prohlížení fotek a už se všichni moc těšíme na Vaši návštěvu naší Charitativní akce dne 13. června.

Již devátá každoroční Charitativní akce!

Přijďte, prosím, a podpořte naše charitativní partnery v jejich práci. Vaší podpory si všichni velice vážíme!

Také bychom velice ocenili, kdyby mohli rodiče přinést nějaké "domácí" občerstvení a  kdyby se stejně jako v předchozích letech našlo několik dobrovolníků, kteří by pomohli s prodejem občerstvení během akce. 

Moc se na Vás všechny těšíme!

Cambridge Young Learners English Exams 2019 - Starters/Movers/Flyers

“Zkoušky Cambridge English: Young Learners jsou určeny žákům prvního a druhého stupně základních škol. Zkoušky umožňují hravou a motivační formou získávat zkušenost a pomáhají v osvojení anglického jazyka. Testy spolehlivě měří dovednosti žáků ve všech částech – v poslechu, psaní i mluveném projevu. Jsou vyvinuty tak, aby testování poskytovalo současně i zábavu - děti při testech získávají „erby“, které jsou odměnou za jejich dovednosti. Testování je koncipováno s ohledem na současné trendy jakož i stupně kognitivního vývoje dítěte a jeho znalosti rodného jazyka. Hlavním přínosem je podpora rozvoje dítěte, získávání prvních zkušeností se zkouškami, které mají pozitivní vliv a motivují dítě v učení cizího jazyka.” - z webových stránek British Council

Vážení rodiče žáků třetích až pátých tříd,

jak jistě víte, ZŠ Jarov patří mezi Cambridgeské školy a už mnoho let LEAP CZ organizuje na její půdě zkoušky Cambridge Young Learners (CYLE). V loňském roce jsme dokonce obdrželi ocenění jako nejlepší přípravné centrum pro Cambridgeské zkoušky v České republice, na což jsme hrdí.

Ráda bych Vás všechny pozvala na setkání, kde získáte informace o těchto zkouškách. Setkání se bude konat dne 5. března 2019 od 18:00 v ZŠ Jarov. Naším hostem bude paní Jana Pavlová z British Council, která bude mít nejen prezentaci, ale také zodpoví Vaše dotazy.

Nevíte-li, jakou zkoušku by mělo Vaše dítě skládat, obraťte se prosím na mě a já Vám s výběrem zkoušky ráda pomohu. Obecně žáci třetích tříd skládají zkoušku Starters, čtvrtých tříd zkoušku Movers a pátých tříd zkoušku Flyers. Pokud ale Vaše dítě navštěvuje skupinu pro pokročilé děti, může být připraveno skládat zkoušku vyšší úrovně. Děti, které skládaly v loňském školním roce tyto zkoušky, budou letos skládat zkoušku další úrovně.

- Cena zkoušky Starters/Movers/Flyers činí v současné době 1 600,- Kč, avšak LEAP CZ Vám poskytne slevu ve výši 20% a tudíž za zkoušku zaplatíte pouze 1 280,- Kč.

Máte-li zájem přihlásit své dítě ke zkoušce, můžete tak učinit přímo na výše uvedeném setkání (5. března) nebo emailem (dbaresova@gmail.com) a to do 29. března. V emailu prosím uveďte jméno a příjmení Vašeho dítěte, třídu a jakou zkoušku bude skládat. Jakmile od Vás obdržím přihlášku, zašlu Vám informace o platbě.

Stejně jako v předchozích pěti letech plánuji pořádat i doplňující přípravné kurzy ke zkouškám. Kurzy se budou konat vždy v pátek v naší škole a to následovně: Starters 12:55-13:55, Movers od 12:55-13:55, a Flyers od 14:05-15:05. Kurzy začnou 22. března a skončí 24. května (celkem tedy proběhne 9 hodin). Cena jedné hodiny v délce trvání 60 minut je 200,-Kč, což celkem činí 1 800,- Kč. Na tyto doplňující přípravné kurzy se opět můžete přihlásit přímo na výše uvedeném setkání (5. března) nebo emailem (dbaresova@gmail.com) a to do 11. března. V emailu prosím uveďte jméno a příjmení Vašeho dítěte, třídu a kurz, o který máte zájem. Jakmile od Vás obdržím přihlášku, zašlu Vám informace o platbě. K uskutečnění každého z kurzů potřebuji minimálně šest zájemců.

Zkoušky CYLE se budou konat v pátek 31. května 2019 v ZŠ Jarov. Vše ve škole zorganizuji společně s českými vyučujícími angličtiny, takže se o nic nebudete muset starat.

To je prozatím ke zkouškám vše. Máte-li jakékoliv další dotazy, neváhejte, prosím, a kontaktujte mě. S radostí Vám odpovím.

Se srdečným pozdravem,

Deanna Barešová

 

Cambridge Young Learners English Exams 2019 - Starters/Movers/Flyers

“Zkoušky Cambridge English: Young Learners jsou určeny žákům prvního a druhého stupně základních škol. Zkoušky umožňují hravou a motivační formou získávat zkušenost a pomáhají v osvojení anglického jazyka. Testy spolehlivě měří dovednosti žáků ve všech částech – v poslechu, psaní i mluveném projevu. Jsou vyvinuty tak, aby testování poskytovalo současně i zábavu - děti při testech získávají „erby“, které jsou odměnou za jejich dovednosti. Testování je koncipováno s ohledem na současné trendy jakož i stupně kognitivního vývoje dítěte a jeho znalosti rodného jazyka. Hlavním přínosem je podpora rozvoje dítěte, získávání prvních zkušeností se zkouškami, které mají pozitivní vliv a motivují dítě v učení cizího jazyka.” - z webových stránek British Council

Vážení rodiče žáků třetích až pátých tříd,

jak jistě víte, ZŠ Jarov patří mezi Cambridgeské školy a už mnoho let LEAP CZ organizuje na její půdě zkoušky Cambridge Young Learners (CYLE). V loňském roce jsme dokonce obdrželi ocenění jako nejlepší přípravné centrum pro Cambridgeské zkoušky v České republice, na což jsme hrdí.

Ráda bych Vás všechny pozvala na setkání, kde získáte informace o těchto zkouškách. Setkání se bude konat dne 5. března 2019 od 18:00 v ZŠ Jarov. Naším hostem bude paní Jana Pavlová z British Council, která bude mít nejen prezentaci, ale také zodpoví Vaše dotazy.

- Nevíte-li, jakou zkoušku by mělo Vaše dítě skládat, obraťte se prosím na mě a já Vám s výběrem zkoušky ráda pomohu. Obecně žáci třetích tříd skládají zkoušku Starters, čtvrtých tříd zkoušku Movers a pátých tříd zkoušku Flyers. Pokud ale Vaše dítě navštěvuje skupinu pro pokročilé děti, může být připraveno skládat zkoušku vyšší úrovně. Děti, které skládaly v loňském školním roce tyto zkoušky, budou letos skládat zkoušku další úrovně.

- Cena zkoušky Starters/Movers/Flyers činí v současné době 1 600,- Kč, avšak LEAP CZ Vám poskytne slevu ve výši 20% a tudíž za zkoušku zaplatíte pouze 1 280,- Kč.

- Máte-li zájem přihlásit své dítě ke zkoušce, můžete tak učinit přímo na výše uvedeném setkání (5. března) nebo emailem (dbaresova@yahoo.com) a to do 29. března. V emailu prosím uveďte jméno a příjmení Vašeho dítěte, třídu a jakou zkoušku bude skládat. Jakmile od Vás obdržím přihlášku, zašlu Vám informace o platbě.

- Stejně jako v předchozích pěti letech plánuji pořádat i doplňující přípravné kurzy ke zkouškám. Kurzy se budou konat vždy v pátek v naší škole a to následovně: Starters 12:55-13:55, Movers od 12:55-13:55, a Flyers od 14:05-15:05. Kurzy začnou 22. března a skončí 24. května (celkem tedy proběhne 9 hodin). Cena jedné hodiny v délce trvání 60 minut je 200,-Kč, což celkem činí 1 800,- Kč. Na tyto doplňující přípravné kurzy se opět můžete přihlásit přímo na výše uvedeném setkání (5. března) nebo emailem (dbaresova@yahoo.com) a to do 11. března. V emailu prosím uveďte jméno a příjmení Vašeho dítěte, třídu a kurz, o který máte zájem. Jakmile od Vás obdržím přihlášku, zašlu Vám informace o platbě. K uskutečnění každého z kurzů potřebuji minimálně šest zájemců.

- Zkoušky CYLE se budou konat v pátek 31. května 2019 v ZŠ Jarov. Vše ve škole zorganizuji společně s českými vyučujícími angličtiny, takže se o nic nebudete muset starat.

To je prozatím ke zkouškám vše. Máte-li jakékoliv další dotazy, neváhejte, prosím, a kontaktujte mě. S radostí Vám odpovím.

Se srdečným pozdravem,

Deanna Barešová


V současné době vyučující dokončují hodnocení žáků za první pololetí, která budou rodičům zaslána emailem přibližně v polovině měsíce února. 

V týdnu od 11. února jsou jarní prázdniny a výuka neprobíhá. Všem žákům přejeme, aby si odpočinuli a nabrali síly do další části školního roku.

Jako každý školní rok začínáme plánovat a připravovat zkoušky Cambridge Young Learners Exams a přípravné kurzy k nim. Rodiče budeme o všech podrobnostech informovat emailem v druhé polovině února. 

Poslední únorový den (28.2.) se bude konat Den otevřených dveří na Základní škole Jarov. Ředitelka programu, paní Deanna Barešová, bude v tento den od 14:00 do 16:00 k dispozici zájemcům o studium v programu LEAP AE ZŠ Jarov a podá jim podrobné informace o procesu přihlášení do programu a také zodpoví jejich případné dotazy. Najdete ji v LEAP učebně v přízemí vedle jídelny (ve vestibulu bude umístěno značení).

 

Máme nový název!

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás tímto informovali, že od 1. ledna 2019 dochází ke změně názvu programu i loga. Namísto English Across The Subjects (EATS) se program bude nově jmenovat LEAP After-School English ZŠ Jarov a v budoucnu budeme používat pouze tento nový název. Důvodem výše uvedené změny je sjednocení názvů všech programů organizovaných společností LEAP CZ s.r.o. K žádné další změně z naší strany nedochází.

- Tým LEAP


Přejeme Vám všem v novém roce 2019 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti! 

V měsíci lednu uzavíráme první pololetí. V týdnu od 14. ledna 2019 bude všem rodičům zaslána emailem kalkulace kurzovného na druhé pololetí včetně platebních informací. Připravujeme také podrobná hodnocení žáků za první pololetí, která budou rodičům zaslána emailem přibližně v polovině února. 

Druhé pololetí začíná 1. února. 

 

 

halloween party 2.11.2018

Thanks to EVERYONE who helped make our Halloween Party a GREAT success! Thanks especially to our 5th grade helpers, and in particular to 'DJ Martin' and 'school reporter Matěj'! To see the full photo gallery, click here

 

 

hallowen party 2.11.2018

BACK TO SCHOOL

Děkujume všem rodičům a dětem, kteří ve čtvrtek 13. 9. s námi v jídelně školy zahájily tento školní rok v EATS na akci s názvem "Back-to-school". Taktéž děkujeme rodičům, již přínesli předměty do hvězdičkového obchodu (věci do obchodu můžete darovat během celého roku, můžete je poslat po dětech, nebo předat některému z naších učitelů).

         


Cambridge yleKaždý rok organizujeme pro své žáky mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge Young Learners English Exams (CYLE) úrovně Starters, Movers a Flyers. Tyto zkoušky jsou nabízeny žákům třetích až pátých tříd. Konají se koncem školního roku (v červnu) a poté jsou zasílány k vyhodnocení do Cambridge. Výsledky společně s oficiálními certifikáty jsou předávány žákům na začátku následujícího školního roku. V červnu 2018 se těchto zkouček zúčastnilo 30 žáků navštěvujících ZŠ Jarov. Zkoušky CYLE jsou organizovány s pomocí naší partnerské organizace British Council.


Congratulations!


Back to School

 
Vítejte v novém školním roce 2018-2019 v programu English Across the Subjects! Výuka začne pro 3., 4. a 5. třídy v pondělí 17. září, a pro 1. a 2. třídy v úterý 18. září.

Rádi bychom srdečně pozvali všechny žáky a jejich rodiče na úvodní setkání nazvané “Zpátky do školy.” Zde se žáci dozví jméno skupiny, kterou budou v tomto školním roce navštěvovat, a také obdrží své učebnice. Přijďte a seznamte se s vyučujícími a zeptejte se na cokoliv ohledně programu.

Kdy: ve čtvrtek 13. září  od 15:00 do 16:30. Přijďte kdykoli se vám to hodí a můžete zůstat jak dlouho budete chtít.

Kde: jídelna ZŠ Jarov

Dary do našeho hvězdičkového obchodu: Pokud nám můžete věnovat malé dárky nebo ceny (hračky, nálepky, omalovánky apod.) jak pro kluky, tak i pro děvčata, budeme moc rádi. Prosíme nedávejte nám žádné sladkosti nebo jiné potraviny. Máte-li tedy nějaké dárky, přineste je prosím s sebou. Děkujeme!

Těšíme se na vás!
THE EATS TEAM IS LOOKING FORWARD TO SEEING YOU!


 

Book Fair


aktualizováno: 25.03.2023 00:07:11