Archive 2018-19 LEAP AE ZŠ Drtinova

Školní rok se chýlí ke konci. Do 31. května je nejzažší termín, kdy se mají rodiče dětí, které navštěvují program LEAP AE, rozhodnout, zda bude jejich dítě pokračovat v příštím školním roce. Po tomto termínu nabídneme případná uvolněná místa jiným zájemcům.

V tomto měsíci se také některé děti zúčastní cambridgeských zkoušek (Starters/Movers/Flyers). Termín zkoušky je 31.5. května v pátek. Rodiče obdrží detailní informace kolem 20. května. 

 

Připomínáme, že 15. dubna je termín zaplacení poplatku za cambridgeskou zkoušku (Starters/Movers/Flyers). 

POZOR! V pondělí 1.4. z důvodu zápisu ve škole neprobíhá LEAP výuka pro 3. a 6. třídy!!

 

ZKOUŠKY CYLE

Žákům 3. – 5. tříd nabízíme možnost účasti na zkouškách Cambridge Young Learners Exams (dále jen CYLE)

Pomáháme nejen s přípravou na zkoušky CYLE, ale také s jejich organizací http://www.leapcz.com/Zkousky-Cambridge-English174.html.

Nevíte-li, jakou zkoušku by mělo Vaše dítě skládat, obraťte se prosím na vyučujícího v programu LEAP, který učí Vaše dítě.  Obecně lze říci, že žáci 3. tříd jsou připraveni skládat zkoušku Starters, 4. tříd zkoušku Movers a 5. tříd zkoušku Flyers. Děti, které skládaly jednu z těchto zkoušek v minulém školním roce, by měly letos skládat zkoušku další úrovně. 

Cena zkoušky Starters/Movers/Flyers činí v současné době 1 600,- Kč, avšak žákům, kteří navštěvují program LEAP AE ZŠ Drtinova bude poskytnuta sleva ve výši 20% a cena v jejich případě bude činit 1 280,- Kč.

Máte-li zájem přihlásit své dítě ke zkoušce, prosím zašlete emailovou zprávu na adresu dbaresova@gmail.com, a to do 29. března. V emailu prosím uveďte jméno a příjmení Vašeho dítěte, třídu, datum narození (pro účely registrace) a jakou zkoušku bude skládat.

Zkoušky CYLE se budou konat v pátek 31. května 2019 v ZŠ Jarov. Děti na místo konání zkoušky doprovodí a přivede zpět jeden z vyučujících LEAP a bude o ně postaráno po celou dobu konání zkoušky.

Žáci 7. tříd se mohou tento rok zúčastnit cambridgeské zkoušky KET for Schools v prostorách British Council, a to 25. května 2019 (písemná a ústní část zkoušky se konájí v odlišných dnech): https://www.britishcouncil.cz/zkousky/cambridge/datum-cena-misto.

V případě zájmu kontaktujte přímo British Council, kde je nutno se zaregistrovat nejpozději do 18. dubna. Cena zkoušky činí 2 900,-Kč. 


V současné době vyučující dokončují hodnocení žáků za první pololetí,
která budou rodičům zaslána emailem přibližně v polovině měsíce.
V týdnu od 11. února jsou jarní prázdniny a výuka neprobíhá. Dětem
přejeme, aby si odpočinuly a nabraly síly do další části školního
roku.

Máme nové logo!

 

 

 


Přejeme Vám všem vše dobré v novém roce 2019! 

V měsíci lednu uzavíráme první pololetí. 14. ledna bude všem rodičům odeslána kalkulace kurzovného na druhé pololetí. Připravujeme také podrobné hodnocení žáků, která budou rodičům poslána po emailu v polovině února. 

Druhé pololetí začíná 1. února. 

 

Stejně jako v minulém měsíci prosíme všechny rodiče, aby nezapomněli pravidelně kontrolovat stránky skupiny svého dítěte.

Kromě informací o tom, co děláme v hodinách, je zde uvedeno, jaký mají děti domácí úkol. Domácí aktivity jsou důležitou součástí výuky v programu LEAP. Dětem pomáhají si zopakovat, co jsme probírali a rychle tak navázat v další hodině. Děti, které chybí si mají úkoly také doplnit, aby nebyly příliš pozadu. PŘEDEM DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI!

 

image

November days
Begin with frost
And end too early
Their memory lost

November days
So quiet they seem
To be just a part
Of an autumn dream

 

Po září jsme se rychle překulili do října! Měsíc září byl pro nás příležitostí seznámit děti s lektory (v případě, že je neznaly), pravidly ve třídě a s učebnicemi. Některé děti už se zaregistrovaly se svou učebnicí na doplňující materiály na procvičování doma (pomocí stíracího kódu), což velmi chválíme.

Otevřeli jsme také naši LEAP knihovnu a máme radost, že je spousta knížek již vypůjčených.

Prosíme všechny rodiče, aby nezapomněli pravidelně kontrolovat stránky skupiny svého dítěte. Zde se dozvíte, co jsme v hodině dělali, naleznete link na písničky a další ativity, které používáme ze zdrojů on-line.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítejte v novém školním roce 2018-2019 v programu LEAP After-School English! Výuka začne v týdnu od 17.září.

Rádi bychom srdečně pozvali všechny žáky a jejich rodiče na úvodní setkání nazvané “Zpátky do školy.” Zde mají rodiče a děti možnost se setkat s vyučujícími a vyzvednout si učebnice.

Kdy: v pondělí 10. září v  době od 15:00 - 16:30. V daném časovém rozmezí přijďte kdykoli se vám to hodí a můžete zůstat jak dlouho budete chtít.

Kde: v prostorách LEAP (vchod se nachází po levé straně ve vstupním vestibulu školy).

Těšíme se na vás!
THE LEAP TEAM IS LOOKING FORWARD TO SEEING YOU!

 

aktualizováno: 04.06.2023 23:27:42